TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI"

Transkript

1 TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI BİYOMEDİKAL MALZEMELERDE KULLANILAN Ti6Al4V ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞININ İYİLEŞTİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Projenin Tematik Alanı Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tematik Alanı Biyomedikal Mühendisliği Tematik Alanı Proje Ortakları Gökhan ARIK Sinan ÖNRE Proje Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Şengül Danışman

2 İçindekiler 1. Özet Motivasyon Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru Yöntem ve Metotlar Proje Planı Sonuç Kaynaklar

3 1. Özet Titanyum ve alaşımları, diş ya da ortopedik implant alanında 1960 lı yıllardan itibaren kullanılmaya başlanan ve kullanımı günümüze kadar hızla artan malzeme grubunu oluşturmaktadır da titanyum diş implantlar üzerindeki ilk bulguların yayınlanması, implant ı alanında yeni bir çağın başlangıcı sayılmaktadır. O tarihten bu güne kadar bu uygulama devam etmekte ve sadece titanyum implantın şekli ve yüzey özelliklerinin değiştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Medikal ve diş implantı ı için titanyum malzemesinin kullanımı son on yıl içinde artış göstermiştir. Bu artışın ana sebeplerinden biri titanyumun kendine has özelliklerinden dolayı implant tasarımı için uygun olmasıdır. Titanyum ve alaşımları; hafif olma, kimyasallar ve asitlerden etkilenmeme, iyi korozyon direncine sahip olma, dokuda alerjik reaksiyon oluşturmama, renk değiştirmeme, tuzlu sudan etkilenmeme, yüksek güç ve düşük yoğunluk gibi özelliklere sahiptir. Titanyum işleme teknolojisi yüksek ve pahalı olsa da, bu üstün özelliklerinden dolayı; havacılık, uzay, uçak, tıp (kalça ve diz implantları, kalp valfi, diş dolgu maddesi v.s.), gibi pek çok kullanım alanına sahiptir. Biyomedikal ürünlerde kullanılacak malzemelerin, biyolojik sistemlerle etkileştiğinde uyum sağlayabilmeleri ve yan etki oluşturmamaları için yoğun çaba harcanmaktadır. Gün geçtikçe önemi ve uygulama alanı artan biyo uyumlu, güvenilir ve etkin olan biyo malzemeler, insan vücudundaki organ ya da dokuların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek amacıyla kullanılan malzemeler olup, sürekli olarak veya belli aralıklarla vücut sıvıları ile temas halindedirler. Bu malzemelerin korozyona karşı dirençli olmakla birlikte vücut içinde kullanım sürelerinin arttırılması gerekliliği farklı bilimsel araştırmaları ve ı beraberinde getirmektedir. Bu projede, biyomedikal malzemelerin üretiminde gün geçtikçe daha da önemli bir yer edinen Grade 5 (Ti6Al4V) alaşımının korozyon davranışı vücut ortam şartları oluşturularak çeşitli testlerle incelenecek, bu malzemenin TiN kaplama yapılmasıyla aynı şartlarda korozyon direncinde nasıl değişiklik meydana getireceği araştırılacaktır. Kaplama işlemi reaktif manyetik kaynaklı sıçratma tekniği ile gerçekleştirilecektir. Kaplamalı malzemeyle birlikte Ti6Al4V malzemesi de potansiyostat cihazı kullanılarak korozyon testine tabi tutulacak elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak kaplamanın korozyon direncine etkisi tespit edilecektir. 3

4 2. Motivasyon Biyomedikal malzeme sektörünün ülkemizde yeni ve önü açık bir sektör oluşu bu alanda yapılan çalışmaların artmasında etkili olmuştur. Kullanılan malzemelerin insan için hayati risk taşıması bu alanda yapılan çalışmalarda hassasiyeti ve seçiciliği daha da önemli hale getirmiştir. Bu nedenle, bu ürünlerin üretiminde kullanılacak malzemenin seçiminde malzemeye ait tüm özelliklerin en optimal şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Hedeflenen bu projede biyomedikal ürünlerde kullanılan Ti6Al4V alaşımının korozyon direnici iyileştirilerek daha sağlıklı ve uzun ömürlü ürünlerin elde edilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle ülkemizde bu ürünlerin üretiminden çok yurt dışından ithal ediliyor olması beraberinde yüksek maliyetler getirmekte bu da milli gelir kaybına sebep olmaktadır. Yapacağımız çalışmalardaki amacımız; bu ürünlerin daha iyi koşullarda ve daha uzun ömürlü kullanımı için ne gibi özelliklere sahip olmaları gerektiğini belirlemek ve bu alandaki çalışmalara katkı yaparak ülke çapında hızlı bir şekilde gelişmekte olan sektörün daha da ileriye gitmesini sağlamaktır. 3. Projenin İçerdiği Yenilik Unsuru Projeden elde edilecek sonuçlar neticesinde, biyomedikal alanda geliştirilecek ve hali hazırda üretilmekte olan malzemelere TiN kaplama uygulanması ile korozif direncinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sonuç; daha sağlıklı ve uzun ömürlü biyo malzemelerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Böylelikle, biyomedikal malzemelerin vücutta kullanım ömürleri ve süreleri arttırılarak ekonomik katkı, dışa bağımlılığın azaltılması mümkün olabilecektir. Ayrıca insanlarda yer etmiş olan ön yargılar bilimsel çalışmalarla giderilerek insanların bu malzemeleri gerekli durumlarda güvenle tercih etmelerine katkı sağlayacaktır. Daha önce bu alanda yapılan çalışmaların az olması da bu projenin biyomedikal sektörüne büyük bir katkı sağlayacağı sonucuna varmamızda etkili olmuştur. 4

5 4. Yöntem ve Metotlar Malzeme bilimindeki mevcut çalışmalar daha çok yeni özelliklere sahip malzemelerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile mevcut malzemelerin özelliklerinin çeşitli işlemlerle iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Aşınma, korozyon ve yorulma gibi istenmeyen olayların doğrudan malzeme yüzey özellikleri ile ilişkili olması yüzey kaplama metotlarını daha da önemli bir hale getirmektedir. Günümüzde özellikle vakum esaslı kaplama teknolojisindeki ilerlemeler, mevcut malzeme özelliklerinin geniş bir sahada geliştirilebilmesine imkân sağlamıştır. Bu alandaki en önemli uygulama sahasını, yüksek aşınma ve korozyon direncine sahip fiziksel buhar biriktirme (PVD) metodu ile üretilen ince sert seramik kaplamalar oluşturur. PVD metodu ile hemen her metal, alaşım, seramik, metaller arası ve bazı polimerik malzemeler ile bunların karışımları, vakumdaki çalışma sıcaklıklarında kararlı olan hemen her malzemeden (metaller, seramikler, plastikler ve kâğıt gibi) üretilmiş taban malzemeleri üzerine kolaylıkla kaplanabilir. Kaplamalar, taban malzemelerine mükemmel yapışma özelliği gösterirler. PVD proseslerinin hiçbiri, çevreye zararlı zehirli atıklar üretmez. PVD metodunun uygulama alanları ise şu şekilde sıralanabilir: 1. Tribolojik : Kesici takımlar, kalıplar, kayma veya dönme hareketi yapan ve yüksek aşınma direncinin gerekli olduğu makina parçaları. 2. Elektriksel : Yarı iletken parçalar, entegre devreler, kapasitörler, rezistörler, süper iletkenler, güneş pilleri. 3. Optik : Lazer optikler, aynalar, projektör yansıtıcıları, kameraların optik elemanları. 4. Kimyasal : Gaz türbin motorları, denizcilik ı, korozyona karşı dirençli olması istenilen parçalar. 5. Dekoratif : Takılar, gözlük çerçeveleri, saatler, oyuncaklar. Bu çalışmada Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yüzey Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Laboratuarı bünyesinde bulunan sistem kullanılacaktır. Sistem PVD nin alt dallarından manyetik alanda sıçratma (magnetron sputtering) metoduna dayanmaktadır. Sıçratma, enerjik partiküller tarafından hedef yüzeyinin bombardıman edilmesiyle, momentum değişimine bağlı olarak, koparılan parçacıkların kaplanacak parça (alt tabaka) üzerinde biriktirilmesi esasına dayanan bir prosestir. Sıçratılmış parçacıklar, hedef adı verilen kaplama malzemesinin kaynağından atomik bir halde fırlatılır. Taban malzemeleri, sıçratılmış atomların akışını kesecek şekilde yerleştirilir ve sıçratılmış atomlar da taban malzemesi üzerinde yoğunlaşarak kaplamayı oluşturur. 5

6 5. Proje Planı Görev Aşamaları Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Süreç(Gün) Malzeme Temini ve hazırlanması Malzemelere TiN Kaplama Yapılması Korozyon Testlerinin Yapılması Numunelerin SEM mikroskopisi, EDX analiz teknikleri ile incelenmesi Proje Çıktılarının Değerlendirilmesi Projede Kullanılacak Malzeme/Hizmet Birim Fiyat Listesi; 1. Ti6Al4V Levha: Fiyat/Kg = 90 TL 2. Solisyon: Fiyat/Adet = 150 TL 3. SEM-Görüntüleme, mikro yapı incelemesi SEM inceleme: Fiyat/Saat = 150 TL SEM-EDX Analizi: Fiyat/Adet = 40 TL Not: Hizmet alımı; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (TAUM) yapılacaktır. 6

7 6. Sonuç Yapacağımız deneysel çalışmalar neticesinde elde edeceğimiz korozyon testleri sonuçlarından yola çıkarak, Ti6Al4V alaşımının TiN kaplanmış hali ile kaplamasız hali karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırmalar neticesinde alaşımın korozyon davranışının kaplamayla değişimi tespit edilecektir. Test sonuçlarından elde edilecek verilere göre Türkiye de yeni gelişmekte olan biyomedikal malzeme sektöründe, geliştirilecek malzemelerin üretim sürecinde önemli yaklaşımlar ve mali kazanç sağlayacağı beklenmektedir. 7. Kaynaklar K.Reichelt and X.Jiang, The Preparation of Thin Films by Physical Vapour Deposition Methods, Thin Solid Films, 191, s , Handbook of Thin-Film Deposition Processes and Techniques - Principles, Methods, Equipment and Applications, by K. Seshan, William Andrew Publishing/Noyes, http://www.alibaba.com/productgs/ /1500W_solar_invertors_120v_240v_dc.htMl 6 7

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr

BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017. www.boren.gov.tr BOREN STRATEJİK PLAN RAPORU 2013-2017 www.boren.gov.tr 2 www.boren.gov.tr İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...4 SUNUŞ...6 TANIMLAR...9 GİRİŞ...11 1.ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HAKKINDA...12 1.1. Kurumun Tarihçesi...12

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DEMİR-KOBALT-KROM TOZLARININ ELEKTRİK AKIMSIZ NİKEL KAPLANARAK KOMPOZİT ÜRETİMİ VE MEKANİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eyüp DONAT DANIŞMAN Doç. Dr. Ayhan EROL METAL EĞİTİMİ ANABİLİM DALI Haziran, 2014

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POLİVİNİL BORAT SENTEZİ ; ELEKTROSPİN YÖNTEMİYLE NANOFİBER HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYONU Havva Dinç YÜKSEK LİSANS Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Ocak-2013

Detaylı

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014.

This paper was presented in International Energy and Security Congress that took place at Kocaeli University, Turkey on September 23 24, 2014. Bu metin 23 24 Eylül 2014 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesinde düzenlenen Uluslararası Enerji ve Güvenlik Kongresi başlıklı konferansta sunulan tebliğdir. This paper was presented in International Energy

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur.

İcra eden, tatbik eden karar veren daima daha kuvvetlidir. İlim tercüme ile olmaz inceleme ile olur. Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli, cevheri kendi içimizden çıkarmak zorundayız. İcra eden, tatbik

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 26.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2012 Editörden Değerli okurlarımız, Bu Sayıdaki Konularımız Konu Yazar Sayfa No. 2023 Hedefleri konusunda düşünceler Timur ERK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh.

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi. Mak. Müh. T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Plastik Esaslı Malzemelerin Isıl Şekil Verme Özelliklerinin İncelenmesi Mak. Müh. Olcay EKŞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tez Yöneticisi:

Detaylı

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji

Daha temiz motorlar için ileri teknoloji Daha temiz motorlar için ileri teknoloji aha az yakıt ve yağ ağ tüketimi CO2 emisyonlarını azaltma Daha az yakıt ve yağ tüketimi C Daha az yakıt ve yağ tüketimi CO2 emisyon Daha temiz ve daha dayanıklı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU. Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İÇİN HAZIRLANAN ARAŞTIRMA RAPORU Doç.Dr.Ahmet Necati YELGİN KAYNAKLI BAĞLANTILARIN DEĞİŞKEN ve ÇOK EKSENLİ YÜKLER ALTINDAKİ ULTRA DÜŞÜK ÇEVRİMLİ (UDÇY) YORULMA DAVRANIŞI Araştırma

Detaylı

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ

ÜNİTE 2 MAKİNA VE TEÇHİZAT İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Recep SADELER HEDEFLER MALZEME BİLGİSİ MALZEME BİLGİSİ İÇİNDEKİLER Malzeme biliminin kapsamı Temel kavramlar Atomik yapı ile ilgili temel kavramlar Atomlar ve moleküller arası bağlar Teknik alanda kullanılan malzemeler Malzemelerin şekil değişimleri

Detaylı

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr.

T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346. Yakıt Pilleri. Ders Notları. Prof. Dr. T.C. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü ÇEV 346 Yakıt Pilleri Ders Notları Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM 011 1. Giriş Kömür ve petrol gibi fosil yakıtlar sanayi

Detaylı

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI

ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI ELEKTRĠK ġebekelerġnde YENĠ NESĠL SĠLĠKON KOMPOZĠT ĠZOLATÖR TASARIMI, ĠMALAT TEKNOLOJĠLERĠ VE PORSELEN ĠZOLATÖR ĠLE KARġILAġTIRILMASI Hüseyin ARABUL Elektrik Y. Mühendisi EMEK-BARIŞ Elektrik Endüstrisi

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ

YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ TE-L-2015-0000 YENİLENEBİLİR ENERJİ DE TARIMIN ROLÜ Merve DOĞAN Tez Danışmanı Dr. Altuğ ÖZDEN AYDIN 2015 T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar

Modern Üretim Yöntemleri. Sunumlar Modern Üretim Yöntemleri Sunumlar 2014 PLAZMA IŞINI İLE (PBM) Tanım Plazma, maddenin dördüncü halidir. Madde gaz halinde iken doğru koşullar altında maddeye enerji verilmesinin devam etmesi maddenin plazma

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Kasım 2008 (Yayın No. TÜSİAD-T/2008-11/474) Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı/İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2008, TÜSİAD

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ PET ATIKLARI KULLANILARAK KOMPOZİT MALZEME ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Ardalan ZARRABİ AHRABİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 2009 Her

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU

YÜKSEK LİSANS TEZİ ONAY FORMU GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK YÖNTEMLERİ İbrahim DORUK Haziran 2005 DENİZLİ GIDA SANAYİNDE KULLANILAN PASLANMAZ ÇELİKLER ve BU ÇELİKLERE UYGULANAN KAYNAK

Detaylı

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023

Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme Programı 2013-2023 Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesine Çok Paydaşlı Yaklaşım KİMYASAL ÇEVRENİN GELİŞTİRİLMESİ ANKARA, 2014 Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu

Detaylı

MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI

MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI 1 GAZİANTEP SANAYİ ODASI GU MAKİNE İMALATI ARGE Gazi Univ PROJE PAZARI 26.03.2010 2 I. İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER... 2 II. GENEL BİLGİ... 3 III. YARI-KATI METAL DÖKÜM TEKNOLOJİSİ... 4 IV. LİFSİ TEKSTİL

Detaylı

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim-

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim- DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-3 / Sayı: 6 (Ekim-Kasım-Aralık 2014) SSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş

Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Tarımsal Biyoteknolojiye Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TAB 101 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 13. Hafta (10.12.2013) 1 Neden GDO Üretilir? 2 Neden GDO Üretilir? GDO lar doğal

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD

ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ ENERGY STORAGE METHOD 17 SDU International Technologic Science pp. 17-29 Mechanical Technology ENERJİ DEPOLAMA YÖNTEMLERİ Mehmet KOZAK, Şerife KOZAK ÖZET Bu çalışma kapsamında enerji depolama ve enerji depolama yöntemlerinin

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden,

İmplant üretiminde kullanılan metalik biyomalzemelerden, MAKALE YÜKSEK DAYANIMLI VE BİYOUYUMLU İMPLANT ÜRETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON VE YÜZEY İŞLEMLERİ Gençağa Pürçek * Doç. Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı