Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3 dişhekimi haber 1

4 haber dişhekimi

5 dişhekimi haber 3

6 haber dişhekimi 4

7 dişhekimi haber 5

8 haber dişhekimi 6

9 dişhekimi haber 7

10 haber dişhekimi 8

11 dişhekimi haber 9

12 haber dişhekimi 10

13 dişhekimi haber 11

14 editör dişhekimi Özlem KEKEÇ BÜLBÜL Merhaba, Danıştay, Sağlık Uygulama Tebliği nde yer alan ve SGK tarafından özel diş hekimlerine ödenecek tedavi bedelinin o ilde o işlem için fatura edilen en düşük tutarı geçemez kuralının yürütmesini durdurdu. Mevcut uygulama İzmir Diş hekimleri Odası tarafından yakından takip edilmiş, meslektaşlarımızın hastaları üzerinden hukuki olarak birçok girişimde bulunulmuş ve kazanılan davalar emsal teşkil etmişti. Geçmişte konu ile ilgili açtığımız ve kazandığımız davaları da hatırlattığımız haberimizi sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik in uygulanmasına ilişkin bir genelge yayınladı. Genelgede yer alan ve beş ana başlık halinde sınıflandırılan değişikliklere, ilgili haberimizde ayrıntılı bir şekilde yer verdik. Tüm sağlık kuruluşlarını, hastalarla ilgili bilgileri Bakanlık a göndermekle yükümlü kılan genelge, gelen itirazlar üzerine Anayasa Mahkemesi tarafından geçen yıl Ocak ayında iptal edilmişti. Ancak düzenleme, Temmuz da çıkarılan Torba Yasaya yeniden eklenmişti. Danıştay sağlıkta fişleme olarak tanımlanabilecek bu uygulamayı Anayasa ya aykırı buldu ve Anayasa Mahkemesi ilgili maddenin iptali için Danıştay ın başvurusunu kabul etti. Anayasa Mahkemesi düzenlemeyi iptal ederse, meslek çevrelerimizde Sağlık net 2 olarak anılan ve hastaların özel bilgilerinin Sağlık Bakanlığı na gönderilmesine ilişkin yönetmelik ve sözleşmeler geçersiz olacak. Danıştay 11. Dairesi nin, yönetmeliğin kamu hekimlerinin mesai dışı çalışmasıyla ilgili maddesini iptal etmesi hekimleri ikiye böldü. Mesai dışında çalışmak isteyen meslektaşlarımız, TDB nin kendilerine fikir danışmadan davada taraf olduğunu savunurken, isteğe bağlı olmasına karşın bazı yerlerde zorlama ile mesai dışı çalıştırılan hekimler ise bu kararın doğru olduğunu savundu ve TDB ye destek verdi. Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen ve üniversitede çalışan öğretim üyelerinin muayenehane açmasını engelleyen iki maddenin yürürlüğünü, sürenin dolmasına 9 gün kala durdurdu. Sağlık Bakanlığı bu gelişme üzerine yeni bir genelge yayınladı. Buna göre muayenehanesi bulunan ya da özel bir sağlık kuruluşunda çalışan öğretim üyeleri, yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar aynı şekilde çalışmaya devam edebilecek. Yeni muayenehane açmak isteyenlere ise izin verilmeyecek. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun da yapılan değişikliğe göre bundan sonra diş hekimleri ile hastaları arasındaki uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığın değerine göre ya Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulacak ya da Tüketici Mahkemeleri nde dava açılacak. Oysa Yargıtay ın yerleşmiş kanaatine göre, mevcut muayenehaneler Ticaret Kanunu na tabi ticari işletme olarak kabul edilmiyor. Buna rağmen olası anlaşmazlıklar için Tüketici Mahkemeleri nin adres gösterilmesi oldukça çelişkili bir uygulamadır. Bu sayımızda yine mesleğimizi ilgilendiren çok önemli gelişmelerin olduğu bir gündemle sizlerle beraber olduk. Dolayısıyla aktüel röportaj ve haberlere fazla yer veremedik. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın 12

15 dişhekimi editör

16 içindekiler dişhekimi En düşük fatura 16 baz alınarak ödeme yapılmasına Danıştay engeli 20 Sağlıkta fişlemeye yüksek yargıdan itiraz geldi Danıştay ın mesai dışı çalışma ile ilgili iptal kararı hekimleri ikiye böldü 25 > Metin Gözen Röportajı 23 te 22 Mesai dışında çalışmak isteyen hekimler birliğin kendilerine fikir danışmadan dava açıldığını savunurken, isteğe bağlı olmasına karşın zorlama ile mesai dışı çalıştırılan hekimler ise bu kararın doğru olduğunu savundu ve birliklerine destek verdi. Tam Günde yürütmeyi durdurma Yeni muayenehane açmak isteyene izin yok Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen ve üniversitede çalışan hocaların muayenehane açmasını ve muayenehanede çalışmasını engelleyen iki maddesinin yürürlüğünü sürenin dolmasına 9 gün kala durdurdu. Sağlık Bakanlığı bu gelişme üzerine yeni bir genelge yayınladı. İzmir Dişhekimleri Odası nda 26 görev değişikliği Dişhekimleri odalarında Genel Kurul ilgisizliği > 27 de Hasta hekim anlaşmazlıklasrında, sorunu Tüketici Mahkemeleri çözecek 30 Hekimlerden bahara, merhaba etkinliği 35 Reklam İndeksi Bego ve 11 Dental Labor...Ön kapak içi - 1 Dentin İmplant...4 Esti...49 GSK... 5 ve 19 İpana... 9 ve 13 Lider Diş ve 21 Maximum Dental...2 Nobel...8 Ortotek... 6 ve 7 Tamermed...37 Tidal implant...29 Toros Dental UMG...3 Unaldı Medikal Arka Kapak Sahibi İzmir Dişhekimleri Odas ad na Yönetim Kurulu Başkan Ali Rıza ALPÖZ Sorumlu Yaz İşleri Müdürü Özlem KEKEÇ BÜLBÜL Haber Sorumlusu Erdal BİLİCİ Görsel Yönetmen Birsen BAĞARDI KÖSEOĞLU Baskı Şan Ofset Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. No: 13 Şişli - İSTANBUL Tel: Faks: Bas m Tarihi: Mayıs 2014 Yay n Türü: Yayg n Süreli Yay n İletişim Adresi Anadolu Caddesi 40, Tepekule İş Merkezi D: 209 /210 /211 Bayrakl İzmir Telefon Faks Yay n Kurulu İlkay KARADEMİRCİ ÜLKÜ Özlem KEKEÇ BÜLBÜL Dergide yer alan yaz lar n hukuki sorumluluğu yazar na aittir. Dergimiz adet basılarak, Dişhekimlerine ve dişhekimliği fakültesi son s n f öğrencilerine ücretsiz dağ t l r.

17

18 haber dişhekimi En düşük fatura baz alınarak ödeme yapılmasına Danıştay engeli Danıştay İzmir Diş hekimleri Odası nın yakından takip ettiği ve hukuki olarak birçok girişimde bulunduğu Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel diş hekimlerine ödenecek tedavi bedelinin o ilde o işlem için fatura edilen en düşük tutarı geçemez kuralının yürütmesini durdurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü nün, bütün ödemelerin kesilecek en düşük fatura tutarı baz alınarak yapılması yönündeki uygulamanın meslektaşlarımızı ve hastalarını mağdur ettiği daha önce dergimizde haber olarak yer almıştı. Bu konuda hukuki açıdan girişimlerde de bulunan İzmir Diş hekimleri Odası İdare Mahkemesi ne dava açmıştı. Dava dilekçesinde; Kanun Hükmünde Kararname ile Asgari Ücret Tarifesi kaldırılıp Rehber Tarife getirilmesine karşın, sevkli tedavilerde ödemenin ne 16 şekilde yapılacağının düzenlenmemiş olduğu ve eksik bir hukuki düzenleme yapıldığı ifade edilmişti. Ancak bu eksikliğe karşın hala 2010/41 sayılı Genelge nin yürürlükte olduğu ve bu genelge dikkate alınarak, ödemelerin uygulanan en son Asgari Ücret Tarifesi üzerinden yapılması gerektiği belirtilmişti. Türk Diş hekimleri Birliği de Danıştay a dava açmıştı 2013 yılı Sağlık Uygulama Tebliği nde yer alan ve hastaların nitelikli sağlık hizmetine erişimini kısıtla-

19 dişhekimi haber yan kuralların yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türk Dişhekimleri Birliği de geçtiğimiz yıl Danıştay a dava açmıştı. Danıştay, Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Sağlık Uygulama Tebliği nde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından özel diş hekimlerine ödenecek tedavi bedelinin o ilde o işlem için fatura edilen en düşük tutarı geçemez kuralının yürütmesini durdurdu. Davada, hastaların ağız diş sağlığı hizmetlerine erişimlerini kısıtlayan; 3 Sağlık Bakanlığı na bağlı ağız diş sağlığı merkezleri, diş hastaneleri ve diş eğitim ve araştırma hastanelerinden doğrudan hizmet alınabilmesine ilişkin kuralın, 3 Özel diş tabiplerinden hizmet alınabilmesi için ancak Sağlık Bakanlığı na bağlı ADSM, diş hastanesi ve diş eğitim ve araştırma hastanelerinden sevk edilmeleri gerektiğine ilişkin kuralın, 3 Resmi sevk üzerine özel diş tabipliklerinden alınan ortodontik tedaviler dışındaki sağlık hizmetine ödenecek tedavi bedelinin o ilde o işlem için fatura edilen en düşük tutarı geçemez şeklindeki belirsiz kuralın yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmişti. Danıştay 15. Dairesi, oyçokluğuyla verdiği kararda; 3 Sağlık hakkının evrensel ve ulusal düzenlemelerde yaşam hakkı ile birlikte ve temel haklar arasında düzenlendiğine vurgu yaparak salt sağlık harcamalarında tasarruf sağlamak, sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemeler noktasında ortaya çıkan denetim noksanlığını gidermek amacıyla yapılan düzenlemelerin, sağlık hizmetinin tıp biliminin öngördüğü biçimde yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olmaması gerekir denildi. -3 Diğer yandan, hastalıkların bireyleri ve toplumları tehdit eden risklerin en önemlilerinden biri olduğu dikkate alındığında, sağlık hakkının kullanılmasına engel teşkil edecek düzenlemelerin hukuka aykırı olduğu, bu gerekçeyle Tebliğ in B-2 maddesinin 1. bendindeki ödeme tutarı; tedavinin yapıldığı ilde o işlem için fatura edilen en düşük fatura tutarını geçemez ibaresinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Bu kararla, kişilerin resmi sevkle özel diş hekimlerinden aldıkları ortodontik tedaviler dışındaki ağız diş sağlığı hizmeti bedelinin, Türk Dişhekimleri Birliği Ücret Tarifesi tavan, Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek 2/Ç listesindeki tutar ise taban olmak üzere, serbest meslek makbuzu/fatura tutarına göre SGK tarafından ödenmesi gerekmektedir. Danıştay kararında, yürütmesinin durdurulması istemi kabul edilmeyen ağız diş sağlığı hizmeti alınabilecek ve resmi sevk işlemini yapabilecek yerlerle ilgili sınırlama içeren hükümlerin de yürütmesinin durdurulması için, Türk Dişhekimleri Birliği nin itirazda buluna bileceği yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun da yürütmesi durdurulan söz konusu hüküm yönünden Karar a itiraz etmesi bekleniyor. İtirazlar Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunda görüşülerek karara bağlanacak. SGK en düşük fatura kuralı ile ilgili yeni genelge yayınladı Sosyal Güvenlik Kurumu da söz konusu Danıştay kararının uygulanmasına ilişkin olarak tarihinde yayınladığı genelge ile, mahkeme tarafından yeni bir karar verilinceye kadar TDB Tedavi Ücret Tarifesi ni geçmeyecek şekilde diş hekimi tarafından talep edilecek tedavi ücretinin ödeneceğini duyurdu. Bu kararla kişilerin resmi sevkle özel diş tabipliklerinden aldıkları ortodontik tedaviler dışındaki ağız diş sağlığı hizmeti bedeli; Türk Dişhekimleri Birliği Ücret Tarifesi tavan, Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek 2/Ç listesindeki tutar ise taban olmak üzere serbest meslek makbuzu/fatura tutarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek. 17

20 haber dişhekimi Yeni Genelgede önemli değişiklikler var Sağlık Bakanlığı Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik in uygulanmasına ilişkin 5 başlıktan oluşan bir genelge yayınladı. Genelgede daha önce odamız tarafından hukuk mücadelesi verilen kimi yanlışlardan dönüldüğü gözlendi. İşte o değişiklikler; Diş hekimlerinin polikliniklere ortak olma zorunluluğu kaldırıldı Genelgede ilk olarak, Sağlık Bakanlığı nın hukuki görüşü ve İl Sağlık Müdürlüklerine bu konuda göndermiş olduğu yazılı emri nedeniyle, meslektaşlarımızın Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniklerinde çalışabilmeleri için söz konusu polikliniğe ortak olmaları gerektiğine ilişkin hukuka aykırı uygulamadan vazgeçildiği görülüyor. İzmir Dişhekimleri Odası tarafından bu sınırlamanın hukuka aykırı olduğu konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ne ve Sağlık Bakanlığı na yazılar gönderilmişti. Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çalışma talebi reddedilen bir meslektaşımız adına idari yargıda dava açılmış, davanın kazanılmasına karşın Sağlık Bakanlığı bu uygulamasından vazgeçmemiş, bu defa da aynı konu hakkında Sağlık Bakanlığı na karşı idari yargıda dava açılmıştı. Süren bu hukuki mücadeleler sonucunda Sağlık Bakanlığı nın bu hukuka aykırı sınırlamadan geri adım atmış olması sevindiricidir tarihli Genelge ile Özel ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde çalışan meslektaşlarımızın; polikliniklerde mesleklerini icra edebilmeleri için ortak olmaları zorunluluğu sona ermiş bulunuyor. Diş hekimleri şirket kuramayacak Genelgenin ikinci başlığı altında; 1219 sayılı yasanın Tababet ve Şuabatı Tarzı İcrasına Dair Kanun) hükümleri gereği, serbest çalışma ile bir özel sağlık kuruluşunda çalışmanın ayrı değerlendirildiği, muayenehanelerde hekimlerin kendi hesaplarına hizmet sundukları, Türk Ticaret Kanunu ndaki değişiklik ile tek kişilik şirket kurulabileceği, buna göre bir diş hekimi ya da hekimin de tek başına şirket kurabileceği, ancak Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu nun kararına göre muayenehanelerin ticaret Kanunu na tabi ticari işletme olarak değerlendirilmesinin mümkün olamadığı ifade ediliyor. Bu sebeple, bir ya da birden fazla diş hekimi tarafından açılan şirketlerin muayenehane hizmeti vermesinin mümkün olamayacağı belirtiliyor. Röntgen cihazı kullanacak diş hekimlerine belge sahibi olma zorunluluğu Genelgenin 3. başlığı altında; özel sağlık kuruluşlarında bulunan röntgen cihazlarının kullanılabilmesi için bu cihazların kullanımından sorumlu diş hekimlerinin cihazları iyi kullanabildiğine ilişkin Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanunun 7. maddesi gereğince, belge sahibi ya da üç ay röntgen uzmanı yanında kurs gördüğünü ispatlayan bir belgenin gerekli olduğu belirtilmektedir. Muayenehanelerde laboratuar açılamayacak, merkezlerde açılabilecek Dördüncü başlık altında ilgili mevzuat gereğince; muayenehanelerinde diş hekimlerinin kendi hastalarının protezlerini bizzat ya da istihdam ettiği diş protez teknisyeni vasıtasıyla yapabileceği, diş hekimlerinin hastaları dışındakilere protez laboratuarı hizmeti verebilmelerinin ancak laboratuar açmak suretiyle mümkün olabileceği; muayenehane ve polikliniklerde laboratuar açılmasının mümkün olmadığı, ancak merkezlerde diş protez teknisyeni istihdam ederek laboratuar açılmasına izin verilebileceği belirtilmektedir. Özel koşullarda özel hastane ameliyathaneleri kullanılabilecek Genelgenin beşinci maddesinde zaman zaman karışıklık yaşanan bir konuya açıklık getirilmektedir. Genelgeye göre tedavi için ameliyathane koşullarının gerekmesi halinde diş hekimlerinin özel hastane ya da merkezlerin ameliyathanelerini kullanabileceklerdir; ancak özel hastane ya da merkez ücretinin hasta tarafından karşılanması gerekmektedir. 18

21 dişhekimi tam gün 19

22 haber dişhekimi Sağlıkta fişlemeye yüksek yargıdan itiraz geldi Danıştay Torba Yasa ile tekrar eklenen sağlıkta fişlemeyi Anayasa ya aykırı buldu, Anayasa Mahkemesi ilgili maddenin iptali için Danıştay ın başvurusunu kabul etti Önceki yıllarda, Sağlık Bakanlığı na tanınan hastalarla ilgili bilgi toplama işleme ve paylaşma yetkilerini içeren 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) mahkemelik olmuştu. Tüm sağlık kuruluşlarını hastalarla ilgili bilgi-belgeleri Bakanlık a göndermekle yükümlü kılan genelge üzerine tepkiler artmıştı. İtirazlar üzerine AYM, geçen yıl Ocak ayında 633 sayılı kararnamede Bakanlığa verilen sağlıkta fişleme yetkisini iptal etmişti. Ancak bu düzenleme Temmuzda çıkarılan torba yasaya yeniden eklenmişti. Danıştay 15. Dairesi, muayenehaneler ve tüm sağlık kuruluşlarında takip edilen hastaların kişisel bilgilerini isteme yetkisini veren 5510 sayılı GSS Kanunu nun Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu ve kontrol yetkisi başlıklı 78. maddesinin Anayasa ya aykırı olduğu sonucuna ulaştı ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi ne(aym) dava açtı. AYM de, ilgili ilk incelemesini yaptı, davayı kabul edip esastan görüşmeye karar verdi. Başvuruyu esastan görüşmeye karar veren AYM, düzenlemeyi iptal ederse, SGK nın vatandaşların sağlık bilgilerini özel şirketlere satmasına ilişkin yönetmelik ve sözleşmeler de geçersiz hâle gelecek. Danıştay ın 78. maddede iptalini istediği düzenlemeler 3 Kurum ile sözleşmesi olan, tüm sağlık hizmeti sunucuları, sağlık hizmeti sunduğu tüm kişilere ait sözleşme hükümlerinde yer verilen bilgileri, belirlenen yöntemlere ve süreye uygun biçimde elektronik ortamda veya yazılı olarak Kuruma göndermek zorundadır. Bu bilgiler gönderilmeksizin talep edilen sağlık hizmeti bedelleri, bilgiler gönderilinceye kadar ödenmez. 3 Sağlık bilgilerinin ne şekilde korunacağı, ulusal güvenlik nedeniyle sağlık bilgisi paylaşıma açılmayacak kişilerin tespiti ilgili bakanlıkların önerisi üzerine Bakanlıkça tespit edilir. 3 Bu kişi ve grupların sağlık bilgilerinin nasıl tutulacağı ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanacak yönetmelik ile düzenlenir. GSS verilerinin güvenliği ve paylaşımına ilişkin yönetmelik tepkilere neden olmuştu Danıştay ın iptalini istediği 78. madde hükümleri 76 milyonun tüm kişisel sağlık bilgilerinin fişlenmesi dışında, asıl bu kişisel gizli bilgi-belgelerin başkalarına satışına da dayanak oluşturuyordu. SGK, bu kanun maddesine dayanarak 2012 yılında GSS Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik çıkarmıştı. SGK nın, ardından da GSS Verilerinin Paylaşımına İlişkin Sözleşme yaparak vatandaşların gizli sağlık bilgilerini Datamed adlı özel bir şirkete sattığı haberleri büyük tepkilere sebep olmuştu. Bunun gibi sözleşmeler ile vatandaşların bütün gizli-mahrem sağlık bilgilerinin yabancı ilaç tekelleri dâhil herkesin eline geçebileceğini ortaya koymuştu. AYM, esas incelemesinde GSS Kanunu nun SGK nın sağlıkta fişleme-ticaret yetkisi veren hükümlerini iptal ederse, SGK nın hastalara ilişkin kayıtların özel şirketlere satışına ilişkin yönetmeliği yasal dayanaktan yoksun hâle gelecek. 20

23 dişhekimi haber 21

24 haber dişhekimi Danıştay ın mesai dışı çalışma ile ilgili iptal kararı hekimleri ikiye böldü Mesai dışında çalışmak isteyen hekimler birliğin ve odaların kendilerine fikir danışmadan dava açtığını savunurken, isteğe bağlı olmasına karşın zorlama ile mesai dışı çalıştırılan hekimler ise bu kararın doğru olduğunu savundu ve birliklerine destek verdi. Kahramanmaraş ta kamuda çalışan Odaya kayıtlı diş hekimleri ise toplu istifa kararı aldı. Danıştay 11. Dairesi tarafından Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte düzenlenmiş olan mesai dışı çalışma, inceleme heyetlerinin yönerge ile düzenlenmesi, disiplin cezası alanlara ek ödeme yapılmaması, sendika yöneticilerine düşük ek ödeme yapılması, döner sermaye komisyonunda görev yapacak hekim üyelerin başhekim tarafından belirlenmesine ilişkin kuralların yürütmesi durduruldu. Türk Tabipleri Birliği ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından ortak olarak açılan davada birim performans katsayısından, mesai dışı çalışmaya, hekim emeğinden bağımsız katsayı belirlenmesinden disiplin cezasının ek ödemeye etkisine, inceleme heyetlerinin daha da alt düzenleme ile belirleneceğine ilişkin atıftan döner sermaye komisyonuna katılacak hekim üyenin başhekim tarafından atanmasına kadar Yönetmelikte yer alan pek çok düzenlemenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istenmişti. Danıştay 11 Dairesi hekimler ve sağlık çalışanları lehine önemli kararlar verdi. 11. Daire Kararında mesai dışı çalışmayla ilgili düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasında, hekimlerin dinlenme haklarını hatırlatarak, sağlık hizmetlerinin niteliği gereği olası hataların telafisinin mümkün olmadığını ve kişilerin gönüllü de olsa Anayasa ile tanınan dinlenme hakkının ihlaline sebep olacak düzenlemelerin yapılmaması gerektiğini belirtti. Mesai dışı çalışmanın iptal edilmesi hekimleri ikiye böldü Danıştay ın bu yönetmelik maddesini iptal ederken gerekçesi ise Avrupa Sosyal Şartnamesi nde yer alan ve Türkiye tarafından taahhüt edilen çalışma saatlerinin kısaltılması hedefine aykırı olduğu yönünde idi. Danıştay kararının ardından Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, sağlık çalışanlarının mesai dışı çalışmalarını yeniden düzenleyen genelge yayınladı. Genelgeye göre mayıstan itibaren yürütmesi durdurulan hükümler kapsamında mesai dışı çalışma planlaması yapılmayacak, vardiya hizmetleri, nöbetler ve icap nöbetleri gibi çalışmalar bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Danıştay ın iptal kararının ardından hekimler kendilerini temsil eden birliklerin meslektaşlarına danışmadan fikir almadan davaları açtıkları yönünde tepki verdi. Çok sayıda kendi isteğiyle mesai dışı çalışan hekimler ile bunun yanı sıra zorlama nöbetlerle isteği dışında çalışmaya zorlanan hekimler arasında fikir ayrılığı yaşandı. Mesai dışı çalışmaya üyelik iptali tepkisi Danıştay ın mesai dışı çalışma ile ilgili iptal kararının ardından TDB ye tepki gösteren kamuda çalışan Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası na kayıtlı diş hekimleri, oda üyeliklerini toplu olarak sonlandırma kararı aldı. Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası na kayıtlı diş hekimleri, TDB nin kamuda çalışan diş hekimlerinin görüşü alınmadan Danıştay a açtığı dava sonucunda, gönüllülük esasına dayalı mesai dışı çalışma programının sona erdiğini, kamuda çalışan diş hekimleri olarak ciddi maddi kayba uğradıklarını söylediler. Diş hekimlerinin daha öncelikli irdelenmesi gereken mesleki sorunları olduğu ve zor şartlarda çalışan kamu diş hekimlerinin bir darbeyi de kendi birliklerinden gördüğünü ifade eden meslektaşlarımız ayrıca şunlara dikkat çekti; Bu mesai dışı çalışma programı hekimin başhekimliğe verdiği mesai dışında çalışmak istiyorum dilekçesiyle gönüllülük esaslı bir çalışma usulüdür. TDB nin kamuda çalışan meslektaşlarına verilen gönüllülük esaslı olan mesai dışı uygulamasının kaldırılmasına sebep olması, TDB nin bizlere verdiği önemi göstermiştir. Kamu diş hekimleri olarak birliğimiz tarafından mağdur edilmiş bulunmaktayız. Bu yüzden kayıtlı olduğumuz Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası ndaki üyeliklerimizi toplu bir şekilde sonlandırma kararı aldık. 22

25 dişhekimi haber Alsancak ADSM de görev yapan meslektaşımız Metin Gözen konuyla ilgili görüşlerini şöyle aktardı: Bu konuda mağdur taraf biziz Dışarıdan bakıldığında hukuki bir zafer olarak görünüyor. Nasıl bir başarı bu? Benim anladığım kadarıyla mesainin kaldırılması ile ilgili Türk Tabipler Birliği ve Türk Diş hekimleri Birliği Danıştay a dava açıyorlar. Bu dava ile gönüllü mesainin durdurulmasına karar veriliyor. Gerekçe olarak da Avrupa Sosyal Şartnamesi nde yer alan ve Türkiye tarafından taahhüt edilen çalışma saatlerinin kısaltılması hedefine aykırı olduğunu söylüyor, benim anladığım bu. Bu aslında çok enteresan bir dava ve hukuki bir başarı. Aynı argümanlarla aynı nedenlerle taraf olan iki taraf birbirine dava açıyor. Şöyle ki, bundan önce Sağlık Bakanlığı tarafından hekimlerin 8 saat çalıştırılması, 8 saatten fazla çalıştırılmaması, mutlaka daha sonra dinlendirilmesi, bu dinlendirilme izninin hekimin inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli olduğu tam gün yasasına gerekçe olarak sunulmuştu. Şimdi TTB, TDB ve diğer dava açan meslek örgütleri aynı gerekçelerle bu kez hekimler 8 saat çalıştırılmalı, gönüllü mesai iptal edilmeli diyerek dava açtı. Hakları Beyannamesi nde söylenen 8 saatlik hekim çalışması kamu veya özel ayrımı yapmaz. Çünkü Avrupa da diş hekimleri belli saatlerde çalışırlar hafta sonu çalışmazlar, yani Avrupa da kamuydu özeldi Bu çok gollü bir rövanştır. TDB ve TTB, Bakanlığa bu davayla çok güzel bir gol attıkları düşüncesindeler. Olaya yukarıdan hukuki boyuttan baktığınız zaman teknik olarak bu böyle gözükebilir. Şimdi olayın diş hekimliği tarafına bakalım isterseniz. Tam gün yasasıyla kendi inisiyatifim olmadan tercih yapmak zorunda bırakıldım. Bu tercihi yaparak 25 yıllık muayenehanemi kapatmak zorunda kaldım. Şimdiki durumda ise ben tamamen kendi irademle gönüllü mesai ile çalışıyorken, açılan dava sonucunda iradem dışında alınmış bir kararla bu hakkım da elimden gitti. Birlik ve oda bir gol attı ama kendi kalesine gol attı Birlik ve oda bir gol attı ama kendi kalesine gol attı Bu gibi durumlarda genelde kuyuya taş atmak tabiri kullanılır, biz kocaman bir kuyuya kocaman bir taş attık. Şimdi bu kocaman taşın getireceği yansımaları beraber göreceğiz, nasıl mı? Çünkü Avrupa İnsan 23

26 haber dişhekimi diye bir ayrım yoktur. Bu, kuyuya atılan taşın birinci yansıması. Yarın olur da bu yasa çıktığı zaman Sağlık Bakanlığı dışarıda çalışan özel muayenehanelere bu saatler dışında çalışmayacaksınız, belirli saatler sonrası muayenehaneleri kapatacaksınız derse buna kim engel olabilir? Kim çıkarttı kanunu? Danıştay da Birlik çıkarttı. Kime dokundu? Sonuçları bize. Bu, kuyuya atılan taşın ikinci yansıması; Peki malpraktis yasası çıktı ve arkasından Danıştay ın bu kararı var. Herhangi bir meslektaşım Cumartesi muayenehanede çok güzel bir uygulama yaptı, hiçbir sorun yok. (Böyle vakalar yok mu var) Hastanın birisi gitti şikayet etti, dedi ki; Her şey çok iyi, sorun yok ancak hekim bana Cumartesi müdahale etti. Onun dinlenme saatiydi, dolayısıyla dinlenme saatinde müdahale ettiği için ben paramı vermedim, aslında mağdurum tazminat davası açıyorum. Dava açıldı ve Danıştay kararı var. Danıştay 8 saatten fazla çalışamazsın dedi, ne olacak bu davanın sonucu, bana bunun cevabını verecek var mı? Bakın olay nereye geldi. Kuyudaki taş çok büyük! Peki bir başka konu daha, yeni çıkan üniversite hocalarının vakıf hastanelerinde çalışması ile ilgili kanun. Şimdi kamuda çalışan diş hekimi insan, 8 saat çalışır diyorsunuz, serbest çalışan hekimlerimiz de insan, onlar da yorulacak 8 saat sonunda dinlenmeli diyorsunuz. Peki fakülte hocalarının bundan ne farkı olacak, onlar süper insan değiller. Onlar da insan, 8 saat onları da bağlayacak. O zaman fakültelere de birer zamanlama, giriş çıkış saatini belirleyici makineler koyacağız. Eğer hoca vakıf hastanesinde çalışıyorsa aynı şekilde oraya da zamanlayıcı koyalım. Bakalım üniversitede kaç saat, vakıf üniversitesinde kaç saat çalışacak 8 saati geçerse işi bırakacak mı? Tekrar söylüyorum kuyu büyük atılan taş ondan büyük Dolayısıyla sadece ve sadece bu tip rövanşist yaklaşımlarla olaya bir yönüyle bakıp sonuçlarını düşünmeden hareket edecek olursanız gelinen noktaları tahmin edemiyorsanız durum çok vahimdir. Dünyadaki tüm meslek odaları ve meslek birlikleri o meslek odasını ve birimini oluşturan kitlenin menfaatlerini korumak ve onların yaşam standartlarını ileriye götürmek için çalışırlar. Daha kötüye gitmesini sağlamaya çalışamaz, hakkı ve yetkisi yoktur. Böyle bir durum olursa verilen yetkinin kötüye kullanılmasıdır, suistimaldir. Ben beni daha iyi temsil edin, benim haklarımı koruyun, standartlarımı yükseltin diye yetki veriyorum ama siz sonuçlarını düşünmeden yaptığınız hamlelerle daha kötüye götürüyorsunuz. Peki ne yapılmalı? Bir kere bu konuda kimsenin kimseden haberi yok, bu konuda nasıl bir araştırma yapılmış, nerede ne yazı çıkmış kime ne sorulmuş? Zorlama ile çalıştırılan, mesaiye kalan, mağdur olan kimi meslektaşlarımız için bu girişimde bulunuldu gibi bir savunma getirilmeye kalkılmasın, bu daha vahim sonuçlar doğurur. Odaların parçalanmasına sebep olur. İsteyen var, istemeyen var derseniz zaten istemeyen bu sistemin dışında, tamamen isteğe bağlı bir sistem. Bazı yerlerde bazı başhekimler zorlayıcı olarak, diretme olarak göstermiş olabilir. Ama İzmir de böyle bir şey yok herkes isteğiyle geliyordu. Ne yapılmalıydı? Zorlama ve dayatma olduysa o zaman bu zorlanılan bölgelerde birlik ve odanın bu birime yönelik çalışma yapması gerekirdi. Siz bunu yapamazsınız, kanunen bu doğru değil demeliydi. Dedi mi? Hayır Olayın özeti, kamudaki dişhekimlerini yanına almadığın sürece gücünüz olmaz Dediyse engelleyebildi mi? Hayır. Bunu yapma, yasak hemşerim misali hepsini kaldırmak için uğraştı, işi en kolay yönden halletti. Burada kaygı hafta sonu ADSM lerde işlem yapılması ve serbest çalışan hekimlerin işlerinin azalması ise bu da kaygı verici. Burada yapılan iş iyi, kötü, kalitesiz ya da bir başka nedense bu tartışılabilir. Merkezlerde yapılan çok ciddi işler de var ve bu göz ardı edilemez. Ancak kaygı bu ise, siz birlik ve oda içinde alt sınıflar oluşturup ikiye bölmüş olursunuz. Sen bir sınıfı temsil ediyorsun, kendi içinde o sınıfı ikiye bölüyorsun. Bunun çözümü var mı, var tabii ki. Bu çözümün olabilmesi için en başta söylediğim gibi yetkili ve etkili olmak gerekir. Yetkili ve etkisiz odalar bunu çözemezler. Çözüm gayet basit burada yapılan işin maliyeti bellidir, bakanlığın buna ödediği para bellidir. Ben bu hastayı dışarı sevk ediyorum, bu maliyetle bu çerçevede benim fiyat budur, ben bu kadar para veririm sen üstüne bu hastadan ne kadar para alabiliyorsan al, deyip özelden hizmet alınmasını Sağlık Bakanlığı na kabul ettirebilirler. Ama bunu kabul ettirebilmesi için ellerinde güç olması lazım. Bu gücü nereden alacak, serbest çalışan hekimden mi alacak, fakültede öğretim üyelerinden mi alacaklar? Hayır kamuda çalışan diş hekimlerinden alacaklar. Kamuda çalışan diş hekimlerini küstüreceksiniz, istifa ettireceksiniz sonra gel beni destekle diyeceksiniz. 24

27 dişhekimi haber Tam Günde yürütmeyi durdurma Yeni muayenehane açmak isteyene izin yok Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda Tam Gün Yasası olarak bilinen ve üniversitede çalışan hocaların muayenehane açmasını ve muayenehanede çalışmasını engelleyen iki maddesinin yürürlüğünü sürenin dolmasına 9 gün kala durdurdu. Sağlık Bakanlığı bu gelişme üzerine yeni bir genelge yayınladı. Anayasa Mahkemesi, 6514 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 14 ve 18 sayılı maddelerinin yürürlüğünü durdurdu. 18 Ocak ta Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun gereği, 18 Nisan dan itibaren mesai saatleri dışında muayenehanelerde veya özel kuruluşlarda çalışamayacaktı. Kanunun 14. maddesi üniversite hastanelerinde; 18.maddesi ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi nde çalışan öğretim elemanlarının görev saatleri dışındaki serbest çalışma şekillerini düzenliyordu. CHP, 6 Mart ta Anayasa Mahkemesi ne başvurarak, 51 maddelik yasanın; 3,6,7,9,11,12,14,17,18,19,20,21,24,2 9,37,39,46,50 ve 52. maddelerinin Anayasa ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istemişti. Yasa gereği, 18 Nisan dan itibaren üniversite hocalarının muayenehanelerini kapatması; özel hastanelerde çalıştıkları zaman elde ettikleri geliri ise üniversitenin Döner Sermayesine getirmeleri gerekecekti. Anayasa Mahkemesi yürütmeyi durdurdu daha sonra da esastan görüşecek. Mahkemenin Yürürlülüğünü durdurduğu iki madde: MADDE sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. ( GEÇİCİ MADDE 64 Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir. ) MADDE 18 17/11/1983 tarihli ve 2955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun 32.nci maddesinin Anayasa Mahkemesince iptal edilen altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı ndan tam gün genelgesi Sağlık Bakanlığı Anayasa Mahkemesi nin iptal kararından sonra Tam Günle ilgili bir Genelge daha yayımladı. Muayenehanesi bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan tıp fakültelerinde görevli öğretim üyeleri, Anayasa Mahkemesi nce esas hakkında karar verilinceye veya yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar faaliyetlerine aynı şekilde devam edebilecek. Yeni muayenehane açmak isteyenlere izin verilmeyecek, özel hastanelerde çalışmaya ise yürürlükteki Tam Gün Yasası na göre izin verilebilecek. Bakanlık Müsteşarı Prof. Dr. Nihat TOSUN imzalı genelgede şu ifadelere yer verildi: Anayasa Mahkemesi nin 11/04/2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan E.2014/61 -K.2014/6 sayılı Kararı ile 6514 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 64 üncü maddenin ve 19 uncu maddesiyle 2955 sayılı Gıılhane Askeri Tıp Akademisi Kanununa eklenen geçici 1 1 inci maddenin yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla bu karar çerçevesinde. 2014/8 nolu Genelgenin 3 üncü maddesinin uygulanma imkanı kalmamıştır ve 2547 sayılı Kanuna tabi tabip ve diş tabiplerinden halihazırda serbest meslek faaliyetinde bulunan veya özel sağlık kuruluşlarında çalışanlar (Anayasa Mahkemesince esas hakkında karar verilinceye veya yeni bir kanuni düzenleme yapılıncaya kadar) aynı şekilde faaliyetine devam edebilecektir. Ancak, 6514 sayılı Kanunun diğer hükümleri yürürlükte bulunduğundan ve söz konusu Anayasa Mahkemesi kararı yeni serbest meslek faaliyetinde bulunmak veya özel sağlık kuruluşlarında çalışmak isteyenlere bu yolu açmadığından, serbest meslek icrasına veya özel sağlık kuruluşlarında çalışma talebine ilişkin yapılacak yeni başvurular hakkında ilgide kayıtlı 2014/8 nolu Genelge hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir. 25

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu. Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Serbest Çalışan Öğretim Üyelerinin Hukuksal Durumu Av. Mithat KARA Av. Abdullah HIZAL İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Torba Yasa 18.01.2014 Tam Gün Çalışma düzeni Üniversitede çalışma statüsü Sözleşmeli

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler 6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014- Ankara

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete:4.4.2007-26483 Kanun No. 5614 MADDE 1-7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı.

BİLGİ NOTU. : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. BİLGİ NOTU KONU : Anayasa Mahkemesi nin 663 sayılı KHK İle İlgili İptal Kararı. Ana muhalefet partisi 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin

Detaylı

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2

ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 ĠġYERĠ HEKĠMLERĠ ĠÇĠN YENĠ Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU EĞĠTĠM SEMĠNERLERĠ SEMĠNER 2 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE Ġġ GÜVENLĠĞĠ KANUNU NA GÖRE KAYITLAR- KURUM HEKĠMLĠĞĠNDE ĠġYERĠ HEKĠMLĠĞĠ ĠĢçi Sağlığı

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE 7 NİSAN TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ve HUKUKİ DEĞERLENDİRME 27.3.2002 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik, defalarca değişikliğe uğradı. Yönetmelik te son değişiklik

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN ÖZEL HASTANELER VE VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HASTANELERİNDE ÇALIŞTIRILMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2014 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2014 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2014 YILI GENELGELERİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa - 20 Mart Dünya Oral Sağlık Günü 3-6 - Yönetmelik Uygulama Genelgesi 7-10 - Sağlık Uygulama Tebliğinde Yürütmeyi Durdurma Kararı 11-17

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

16.03.2015 Sayı: 2015-6

16.03.2015 Sayı: 2015-6 Yönetim Kurulu Başkan Dr.Bülent Alıcı Başkan Yardımcısı Dr.Serdar Tekgül BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE 16.03.2015 Sayı: 2015-6 Genel Sekreter Dr. Cem Akbal Sayman Dr. Adil Esen TALEPÇİ Başkanlığı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

Bir tüketici olarak dişhekimi

Bir tüketici olarak dişhekimi HUKUK Bir tüketici olarak dişhekimi Dişhekimleri, mesleklerinin icrasında kullanmak üzere satın aldıkları malzemelerde sorun yaşarlarsa ne yapmalıdır? Yasalar bu konuda ne diyor? İstanbul Dişhekimleri

Detaylı

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU

BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU BALIKESİR TABİP ODASI EYLÜL 2016 ETKİNLİK RAPORU Balıkesir Hekim dergisi 21.Sayısı yayınlanarak üyelerimize dağıtılmıştır. Odamızın da destek verdiği Süslü Kadınlar Bisiklet turu yapılmıştır. Bato

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2009 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2009 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2009 YILI GENELGELERİ 1 İÇİNDEKİLER Sayfa - Maliye Bakanlığı ve SGK Tebliğleri 03 - TOYY Bilgilerinin Tamamlanması 04 - SGK nın Serbest Dişhekimine Sevki Kaldırması 05 - TOYY

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı : 449) Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in; Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık,

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SEKTÖRÜ Müge ÜNAL Ağız ve diş sağlığı sektörü muayenehaneler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, diş poliklinikleri, diş protez laboratuarları ve diş depolarından oluşan oldukça geniş

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER

KIZILAY A BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI DEVİR OLDU SOSYAL GÜVENLİK HAKLARINI ÖĞRENMEDİLER Türkiye Kızılay Derneği Kamu yararına hizmet veren bir dernektir. Bu dernek yıllardır ülkemizde sağlık alanında hastane ve tıp merkezi açarak uygun fiyatlarla,zaman zaman halk günleri ile sağlık alanında

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R.

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. I- AİLE HEKİMLİĞİ MEVZUATI: HUKUKİ DÜZENLEMELER 1-5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu nun Tanımlar başlıklı

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2014 YILI MAHALLİ İDARELER SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 ncı maddesinin son fıkrasında; hakimler ve savcılar, yüksek

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 26/03/2014-36573 Personel Daire Başkanlığı *BENDKMT8* Sayı :18235917-045.03- Konu :Görüş İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA 6514 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 09.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28702 SENDİKA ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI VE SONA ERMESİ İLE ÜYELİK AİDATININ TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 BÖLÜMLER, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLAR Muayenehane Poliklinik Veteriner Hekim Odası (6m2)

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ GENEL KURULUNUN TOPLANTI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Adalet Akademisi

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA

Danıştay Tetkik Hakimi Yeniay Kaya nın Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi ve mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir. TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. Sekizinci Daire Esas No : 1994 / 6599 Karar No : 1995 / 4209 Temyiz İsteminde Bulunan :.. :.. Karşı Taraf :Türk Dişhekimleri Birliği :Av. Tezcan Çakır-Meşrutiyet Cad. 3/15 06640 / ANKARA İstemin Özeti

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

Sayı: /823/

Sayı: /823/ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: 23824201/823/2013.5363.28015 15.8.2013 Konu: Özel Sağlık Kuruluşlarının Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri 1 / 8 VALİLİĞİNE GENELGE 2013/15

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Değişiklikler

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Değişiklikler Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve Değişiklikler Yönetmelik bir bütün olarak değişti. 15 ŞUBAT 2008- TTB VE İTO DAVA AÇTI. Yönetmeliğin 1. maddesi, 5. maddesi,

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti.

Yönetim Kurulu üyelerinin Yemin Töreni'ne katılımı gerçekleşti. 15.01.2013 Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldıkları toplantı, ziyaret ve benzeri konular hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmesi. Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapıldı. Yemin Töreni Yönetim

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ KONUSUNDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Yatırım indirimi müessesesi, yatırımları desteklemek amacıyla bir vergi teşviki olarak ilk defa 1963 Yılında 202 sayılı

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ

UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ (Senatonun 02.11.25.03/3 ve Mütevelli Heyetin 02.11.27.08/2 sayılı kararı) UFUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde l- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 BÖLÜM-12 HUKUKİ ÇALIŞMALAR 43.DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 AÇILAN DAVALAR 1- İller Bankası Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınav Duyurusu Davası Dava Konusu : İller Bankası Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulunun

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE. BİRİMİNE... TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE... HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINA. (. Halk Sağlığı Müdürlüğüne İletilmek Üzere)

... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE. BİRİMİNE... TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE... HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINA. (. Halk Sağlığı Müdürlüğüne İletilmek Üzere) ..... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE. BİRİMİNE..... TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE... HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINA (. Halk Sağlığı Müdürlüğüne İletilmek Üzere) Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı... ında hekim olarak çalışmaktayım.

Detaylı

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International

Saygılarımızla. Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International İstanbul, 18.04.2007 Bazı beyannamelerin verilme sürelerini yeniden belirleyen 5615 Sayılı Kanun un bu hükümleri hakkında ve diğer bazı konularda açıklamalar içeren 371 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onbirinci Daire

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onbirinci Daire ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2005/9 Karar Sayısı : 2005/95 Karar Günü : 29.11.2005 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Danıştay Onbirinci Daire İTİRAZIN KONUSU : 29.3.2003

Detaylı

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır.

Mahkeme, Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi görmezse bu iddia temyiz merciince esas hükümle birlikte karara bağlanır. 2709 Kanun numaralı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi başlıklı 152 nci maddesinde; Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya kanun

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA

ifadesi ile cihazların ve belgelerin özellikleri başlıklı 2.1 inci maddesinin (a) bendi ile TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. DANIŞTAY DÖRDÜNCÜ DAİRE Esas No :2008/429 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Dişhekimleri Birliği Vekili : Av. Mustafa Güler - Av. Yalçın Akbal Strazburg Cad. No:28/28 Sıhhiye-Ankara

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı