Önder Göçer 1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen 1, Prof.Dr. Tamer L. Erdem 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Önder Göçer 1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen 1, Prof.Dr. Tamer L. Erdem 2"

Transkript

1 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi Önder Göçer 1, Doç.Dr. Sevinç Gülseçen 1, Prof.Dr. Tamer L. Erdem 2 1 İstanbul Üniversitesi, Enformatik Bölümü 2 İstanbul Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Bölümü Özet: Sağlık bilişim teknolojilerinin ilk uygulama yerleri, öncü konumları ile üniversiteler olmuşlardır. Günümüzde sağlık alanında bilişim teknolojilerinin kullanım alanlarından birisi de dijital radyografidir. Dijital radyografi, bilimsel araştırmalar için önemli bir bilgi kaynağı olduğu gibi ekonomik ve çevreci bir boyutu da vardır. Bilişim teknolojileri ile doğru entegre edildiği taktirde yukarıdaki faydaları sağlayacağı gibi, yanlış yapılandırılması durumunda ise mevcut sistemin çalışmasını aksatacağı için riskler de içermektedir. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinin bazı bölümlerinde dental dijital radyografiye geçilmiş olsa da konvansiyonel sistemin de büyük ölçüde devam ettiği gözlenmektedir. Dijital Radyografiye geçişte karşılaşılan sorunlar, bilişim teknolojileri açısından değerlendirilerek yeni teknolojiler ışığında çözüm önerileri tartışılacaktır. Anahtar Sözcükler: Sağlık Bilişim, Dijital Radyografi, Dental Dijital Radyografi, PACS. Abstract: Universities have become the leading institutions in the application of information technology in healthcare. Nowadays, one application of information technology in healthcare is digital radiography. Digital radiography is an important source of information for scientific research and it also has economic and environmental dimensions. When digital radiography is integrated with information technology correctly, it provides the above benefits; but it includes risks of disrupting the operation of existing system in case of the wrong configuration. In certain departments of the Faculty Hospital of Dentistry, dental digital radiography is in use; at the same time it is also observed that conventional system continue to be used. Problems, encountered in the transition to digital radiography, are assessed in terms of information technology and solutions will be discussed in the light of new technologies. Keywords: Health information, Digital radiography, Dental Digital radiography, PACS. 1. Giriş Sağlık sistemi içerisinde önemli bir yeri olan hastanelerin yönetiminde; rekabetin artması, harcamaların önü alınmaz bir şekilde yükselmesi, kalite ve verimlilik arayışları kaynakları daha etkin şekilde kullanmayı zorunlu kılmaktadır [1]. Bu sebeple sağlık sektöründe bilgisayar kullanımı, 1980 lerin sonunda muhasebede mali kayıtların tutulması ve faturalama amacıyla başlamıştır. Günümüzde ise bilişim teknolojileri olmaksızın sağlık hizmetlerinin sürdürülmesini düşünmek bile mümkün değildir. Sağlık sektöründe bilgisayar kullanımını, Hastane Yönetim Bilişim Sistemlerinden (HYBS), tanı ve tedaviyi destekleyici sistemlere kadar her alanda görmek mümkündür. Bir hastalığa tanı konması en az tedavi kadar önemli bir aşamadır. Başarılı bir tedavi ancak 561

2 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem doğru tanı konulduğunda gerçekleşebilir. Bu açıdan bakıldığında radyolojik görüntülemenin ayrı bir önemi vardır [3]. Dijital radyografi ile elde edilen görüntüler üzerinde bir bölgeye odaklanma ve ölçme gibi değişik görüntü işleme yöntemleri uygulanabilmektedir. Dijital radyografi kullanıldığında; hasta düşük dozda radyasyon almakta, film banyosu ortadan kalktığı için zaman ve maliyet tasarrufu getirmekte, doktorlar açısından daha detaylı görüntü imkânı sunmakta tüm bu özellikleriyle verimlilik ve kalite artışı sağlamaktadır. 2. Dijital Radyografi Radyoloji Türkçeye Işın Bilimi olarak çevrilebilir. Konvansiyonel radyografide görüntü hastayı değişik oranlarda geçen x-ışınlarının röntgen filmi üzerindeki fotografik etkisi ile oluşuyordu. Dijital röntgende ise hastayı geçen x-ışınları röntgen filmi üzerine değil, dijitalize edilebilecek bir düzenek üzerine düşürülür. Bu düzenek, x-ışınlarının miktarını ölçen bir dedektör sistemi olabileceği gibi, laser ışını ile taranabilecek bir fosfor plağı da olabilir. Dijitalizasyon yöntemi ne olursa olsun sonuçta yapılan iş, hastayı geçen x-ışınlarının her noktada yarattığı etkinin sayısal olarak ölçülmesi ve görüntünün bu ölçümlerden oluşturulmasıdır [6]. Dijital radyografi kullanımının getirdiği avantajları şu şekilde özetleyebiliriz; Hastaya ulaşan radyasyon dozunun konvansiyonel filme kıyasla büyük oranda azalması (%80-90) [5]. Görüntü kalitesinin çeşitli işlemler ile artırılabilmesi ve ölçüm yapılma olanağı sağlaması, Dijital görüntü bilgisayar bağlantısı olan her yere hızla gönderilebilir. Bu yolla istenilen merkezle konsültasyon da yapılabilir [6]. Sağlıklı bir şekilde arşivleme imkânı sağlar. Yine dijital radyografiye geçişle birlikte film ve banyo kullanılmadığı için, film ve banyo maliyeti, banyo zamanı ve çevreye zararlı solüsyonların kullanımı ortadan kalkmaktadır. 562 Günümüzde kullanılan dijital radyografik sistemlerde; direkt sensör sistemleri (CCD, CMOS) ve fosfor plak sistemleri olmak üzere 2 farklı tip görüntü reseptörü kullanılmaktadır. Fosfor plakların x-ışınına duyarlılığı ve görüntü alanı hem konvansiyonel hem de direkt sensörlere oranla daha fazladır. Bunun yanı sıra, plakların esnekliği konvansiyonel filmlere çok yakındır ve dolayısıyla klinik kullanımı kolaydır [6]. Hangi yöntemle elde edilirse edilsin, dijital radyografinin saklanması ve görüntülenmesi aşamalarının etkin ve kolay bir yolunun bulunması gerekecektir. Bu amaca yönelik olarak röntgen, ultrason, MR, bilgisayarlı tomografi, mamografi, ağız içi görüntü gibi tıp alanında kullanılan görüntü kaydedici cihazların sağladığı görüntülerin tek bir kaynaktan yönetilmesini sağlayan sistemler geliştirilmiştir. Bu sistemler PACS (Picture Archiving And Communication System - Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) olarak anılmaktadır. 3. PACS PACS adından da anlaşılacağı üzere tıbbi görüntülerin arşivlenmesini ve iletilmesini sağlayan sistemlerdir. PACS sisteminin Bölüm 3.1 de yer alan temel nitelikleri taşıması beklenmektedir [7]; 3.1 PACS in Nitelikleri Görüntülere, yetkilendirme aşamasından sonra, istenen biçimde, istenen zamanda, istenen yerden ulaşılabilmeli. Tüm işlemler, film basılmasına gereksinim duyulmadan yürütülebilmelidir, DICOM uyumlu tüm cihazlar sisteme entegre edilebilmelidir, Tüm görüntü ve görüntülere ilişkin veriler, tek bir kaynaktan yönetilebilmelidir, HYBS ya da Radyoloji Bilgi Sistemi(RBS) ile bütünleşik çalışabilmelidir. Görüntüsü alınacak hastaların yönlendirilmesi, sıraya konulması ve randevularının yönetimi gibi işlemlerin PACS ile uyumlu yürütülmesi gerekmektedir.

3 Tüm kullanıcılar, kendi bilgisayarlarındaki HYBS yazılımı üzerinden, kendi yetkileri oranında, görüntülere ve eğer mevcutsa raporlara ulaşabilmelidir. Görüntüleyici (Viewer), görüntüler üzerindeki ışık ayarı, beyaz dengesi, döndürme, büyültme, çoğaltma, ölçüm yapma, gruplama, karşılaştırma, imleme gibi isteklerini karşılayacak teknik araçlara sahip olmalıdır. Hastane içinde dağıtımı yapılan görüntü ve raporlar, danışmak için veya ihtiyaç halinde internet üzerinden dış kullanıcılar ile paylaşılabilmelidir. 3.2 PACS E Geçişte Karşılaşılan Sorunlar PACS e geçişte sıklıkla aşağıdaki sorunlarla karşılaşılmaktadır [8] [9]: Hedefin belirlenmemiş ya da doğru belirlenmemiş olması, Ön araştırmasının geniş olması, Kuruluş maliyetinin yüksek olması (Radyoloji cihazlarının dijitale dönüşüm masrafının yüksek olması ve PACS maliyeti), Genel olarak yazılıma para ödeme konusunda isteksiz olunması, Yetişmiş insan gücü; - Sağlık Bilişimi konusunda yetişmiş uzman eksikliği, - Doktorların bakış açısı, Veriler adli kayıt niteliğindedir. Bunun öneminin bilinmemesi veya yeterince bilinmemesi. Kamu olmanın getirdiği klasik sorunlar, (Hizmette kalite, verimlilik, yetkinlik gibi konulardaki eksiklikler), Büyük bir yapının dönüştürülecek olması, Ara çözümlerde görüntü kaybının olması, Büyük ve başarılı örneklerin olmaması ya da bilinmemesi, Kablosuz iletişimde (3G) veri indirme sınırının olması, sınırın üzerine çıkıldığında ayrı tarifeden ücretlendirilmesi. Dijital filmin en uçtaki hekime ulaştırılma- sında karşılaşılan teknik zorluklara çözüm üretilmemiş olması. Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Güncel Bilişim Teknolojilerindeki Durum Her ne kadar bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin Dijital Radyografi kullanımını etkileyebilecek olanları aşağıda kısaca incelendiyse de gelişmeleri ne kadar geniş ele alırsak alalım yine de yeterli olamayacağı açıktır. 4.1 Ağ ve iletişim İyi çalışan bir PACS için, sağlıklı bir ağ (Network) altyapısının kurulmuş olması gerekmektedir. Günümüzde kullanılmakta olan Fiber optik ve UTP kablolar ile kablolu altyapıyı, doğru konumlandırılmış Access Pointler kablosuz altyapıyı, PACS in gerektirdiği şekilde ve makul maliyetler ile kurmak mümkündür. PACS te yüksek kapasitede görüntü dosyaları kullanımı sebebiyle kablosuz iletişimde (3Gmobil internet) teknolojisi kullanımı için fiyatların uygun olduğunu söylemek için ise henüz erkendir. Tablo-1 de 06 Şubat 2010 tarihi itibariyle ülkemizde faaliyet gösteren 3 operatörün fiyat tarifelerinden örnekler verilmiştir [10]. Şirket Kota Fiyat Avea 4GB 39 TL Turkcell 4 GB 39 TL Turkcell 8 GB 69 TL Vodafone 5GB 45 TL Tablo-1: Türkiye de faliyet gösteren 3 operatörün fiyat tarifeleri 4.2 USB 3.0 USB (Universal Serial Bus-Evrensel Seri Veriyolu) dış donanımların bilgisayar ile bağlantı kurabilmesini sağlayan seri yapılı bir bağlantı biçimidir. Yaygın kullanılan sürümü 2.0 dır. Bu 1.1 den 40 kat hızlıdır. Tak çalıştır (plug and play) özelliğinden dolayı birçok cihazın bağlantısında kullanılmaktadır. USB 2.0 ın 480 Mbit/sn lik hızına karşılık Usb 3.0 ın 4.8Gbit/s lik bir aktarım hızı mevcuttur [13]. Böylece yeni standart, teori bazında USB 2.0 dan 10 kat daha hızlı olmakta ve verileri esata arabiriminden (3000 Mbit/s) 1,6 kat daha hızlı aktarabilmektedir. Bu oran şu an için piyasadaki

4 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem sabit disk ve SSD lerin ihtiyaç duyduğunda çok daha fazladır [14]. 4.3 SATA-3 Serial Ata II olarak (SATA II) olarak bilinen disklerin transfer hızı 3.0 Gb/s (300MB/s) iken, SATA-III bunu 6.0 Gb/s oranını standart hale getirmeyi planlamaktadır. Teorik olarak işlem hacminin iki katına çıkmasına rağmen, geleneksel sabit diskler bu hıza ulaşamamıştır. Bununla birlikte 6.0 Gb/s standardı geçit çoklayıcılarıyla (port multipliers) birleştirmede kullanışlı bir çözüm sağlanacak ve böylece bir Seri ATA geçidine birçok sürücü bağlanabilecektir. Ayrıca bu arabirime RAM diskleri gibi katı hal sürücüleride (solid-state drives) bağlanabilecektir [13]. 4.4 CPU Yeni geliştirilen CPU ların Parelel işlem yapma kapasiteleri, grafik ve çoklu ortam (multimedya) desteği, mobil cihazlar için pil ömrü optimizasyonu, etkin önbellek kullanımı gibi özellikleri ile yüksek performans sağladıkları görülmektedir. 4.5 Sabit Disk Sabit Diskler, bilgisayar dünyasının en eski ve en az değişime uğrayan bileşenleri olmuştur. Yıllar boyu bebek adımlarıyla geliştirilmekte olan mekanik sabit diskler teknolojinin sınırlarına fazlasıyla takılmış durumdalar. Bu durum artık devrim niteliğinde sayılabilecek Solid State Drive (SSD) teknolojisi sayesinde ortadan yavaş-yavaş kalkacaktır. Bilgisayar en yavaş parçası kadar hızlıdır sözünü hatırlayıp sabit diskleri bilgisayarları frenleyen en büyük etken olarak düşünebiliriz [12]. 564 Mekanik disklerdeki artan rpm (revolutions per minute) daha fazla performans ve beraberinde sıcaklık problemi de getirmiştir. Problemlerin çözümünde kullanılan teknikler artık son limitlerine gelmiştir. Mekanik diskler yerini yavaşyavaş kendisinden tamamen farklı ve potansiyeli oldukça yüksek olan SSD yani Katı Hal Sürücülere bırakmaktadır. SSD lerin içerisinde normal harddiskler gibi dönen bir başlık/mekanizma bulunmamaktadır. Bunun sonucu diğer harddiskler sarsılmalarda problem oluştururken, SSDler daha dayanıklıdır. Yine içerisinde hareketli parça olmadığı için daha sessizdirler [13]. SSD lerin diğer avantajlarını ise Hızlı başlangıç, hızlı veri erişimi, az enerji tüketimi ve az ısınma, hareketli parçalar olmadığı için daha fazla mekanik dayanıklılık, normal harddiske göre daha az yer kaplama, yazma ve okumada daha az hata şeklinde saymak mümkündür. Dezavantajlarına gelince normal harddisklere göre kapasiteleri az ve fiyatları daha yüksektir. HDD nin 30 yıllık gelişim süreci göz önüne alındığında henüz 3-5 yıllık SSD teknolojisinin, kısa sürede kapasite olarak HDD yi geride bırakmasını ve fiyatının daha makul seviyelere inmesini bekleyebiliriz. 4.6 Taşınabilir Bilgisayarlar Xerox PARC ta çalışan Alan Kay ın 1968 yılında öngördüğü, en fazla 1 kilogram ağırlığında, bir çanta içinde başka nesnelerle birlikte taşınabilecek kalınlıkta ve büyüklükte olarak tasarladığı ilk Dynabook u, çocukların kullanabileceği basitlikte bir bilgisayar olarak resmetmişti. Kay, Dynabook u kullanıcının işini kolaylaştıracak -bir şeyler öğrenmesine ihtiyacı olmadan kullanılabilecek- cihazlar olarak tasvir eder. Kay, bugün 40 yıl geçtiği halde ürünlerin birçoğunun bu standartları bile yakalayamadığını ifade ediyor [15]. Her ne kadar Kay gelinen noktadan çok memnun olmasa da Notebooklar performans, Netbook lar ise uygun fiyatı ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında Apple firması tarafından üretilen ipad ve Microsoft-HP işbirliği ürünü olarak duyurulan Tablet PC nin kat ettikleri yol küçümsenemeyecek boyuttadır. Bu tablet bilgisayarlar henüz çok yeni duyurulduğu için yorum yapmak için erken olsa da multitouch (çoklu-dokunmatik) ekranları ile ciddi bir paradigma değişiminin yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Çünkü klavye-mouse ikilisinin yapaylığından dokunmanın kolaylığına giden bir yolu açıyorlar.

5 Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi Tıp alanında kullanım için geliştirilmiş Tablet PC leri ise MCA (Medical/Mobile Clinical Assistant ya da Medikal Klinik Asistan) olarak görmekteyiz. MCA ler Tıp alanında kullanım için geliştirildiklerinden sterilizasyon imkânı, düşme ve çarpmalara karşı sağlamlığı ve kolay tutma ve taşıma için kulpları ile dikkati çekmektedirler. Dokunmatik ekranıyla dokunarak ya da kalem ile digitizer özelliğiyle kullanılabilmektedir. Uzun pil kullanım süresi (10 saat) ve kolay şarj imkanı sağladıkları görülmektedir. MCA ler Ülkemizde de belli başlı bir-kaç hastanede kullanılmaktadır. 4.7 NComputing NComputing Erişim Cihazı UXP (User extention Protocol) protokolünü kullanan tek bir PC üzerinde eş zamanlı ve bağımsız çalışma imkânı sağlayan network tabanlı bir sistem aygıtıdır. Tüm ofis programları, grafik uygulamaları ve e-posta, internet sayfaları, birçok uygulamayı ayrı bir bilgisayardaki gibi kullanabilme imkânı sağlar. Birden fazla bilgisayarın kullanıldığı şirketler, eğitim kurumları, hastaneler, devlet kurumları ve ev kullanıcıları hedeflenerek geliştirilmiş bir çözümdür. Yenileme maliyetlerini ve yönetim zorluklarını ortadan kaldırdığı için daha ucuzdur [16]. 4.8 Diğer Gelişmeler Server tarafında, yüksek kapasiteli Raid diskleri, gelişmiş yedekleme (Backup) sistemlerini ve artık sorunsuz çalışan işletim sistemlerini, Görüntüleme alanında ise üç boyutlu görüntüleme (3D) için geliştirilmiş monitörlerden, e-gazete olarak tasarlanan 130 gr ağırlığındaki 19inch esnek e-gazetelere kadar geniş bir yelpazede ürünleri saymak mümkündür. Yazılım tarafında ise içerik tabanlı sorgulama, sanal gerçeklik ve üç boyutlu modellemeye dikkat çekmek yerinde olacaktır. Bunun yanı sıra yine ses ve görüntü tanıma alanındaki diğer çalışmalar yavaş ilerlese de, bilgisayarla iletişimin şeklini değiştirmeye aday olduğu gerçeği göz ardı edilemez. 5. Dental Dijital Radyografi Diş ve ağız sağlığının yeniden kazanılması ve devamında gereken periyodik muayeneler için dental radyografiler son derece önemlidir. Röntgenler diş hekiminin dişler ve çenelerdeki sorunları teşhis etmesine yardımcı olur. Radyografiler; gözle yapılan muayenede fark edilemeyen çürük alanlarının görülmesini, mevcut olan dolguların altında gelişen çürük ve çatlak ya da diğer zararların fark edilmesini, dişeti hastalığı nedeniyle oluşan kemik kaybı ya da enfeksiyon veya canlı dokunun ölmesi (nekroz) ve kök kanalındaki sorunların tesbiti için gereklidir. İmplant hazırlığı ve yerleştirilmesinde, ortodontik tedavi ve bunların diş hekimliği çalışmalarında diş hekimi için yararlı ve gereklidir. Radyografiler ile kist, ağız kanserleri ve metabolik ve sistemik hastalıklarla birlikte oluşan değişikliklerin saptanması da mümkündür. Radyografilerin yardımı ile diş hekimleri, çocukların ağzındaki diş gelişimi ve büyümelerini de görebilirler [18]. 5.1 Diş Hekimliğinde Kullanılan Röntgenler Ağız içi ve ağız dışı olmak üzere iki çeşit röntgen mevcuttur [18]: Ağız içi röntgen çeşitleri Periapikal radyografi Oklüzal radyografi Isırma (bite-wing) radyografisi Ağız dışı röntgen çeşitleri Ağız dışı röntgen çeşitlerini iki grupta incelemek mümkündür; X-ışını teknikleri Panoramik radyografiler El-Bilek Sefalometrik projeksiyonlar Kafanın çeşitli pozisyonlardaki görüntüleri Sinüs grafileri Temporomandibuler eklem (Alt çene eklemi) grafileri Sialografi (tükürük bezi radyografisi) 565

6 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem Bilgisayarlı tomografi ve dental volumetrik tomografi Nükleer tıp X-ışını kullanılmayan teknikler Elektromanyetik rezonans görüntüleme Ultrasonografi 6. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde PACS Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde aynı anda birçok hekimin çalıştığı çok sayıda ünit (Diş tedavi koltuğu) bulunmaktadır. Bazı bölümlerde filme daha çok tanı aşamasında ihtiyaç duyulurken bazılarında tedavi aşamasında da hekim radyografik inceleme yapmayı isteyebilmektedir. Zorluk da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Konvansiyonel film kullanımında, hekim ihtiyaç duyduğu anda film elinin altındadır. Dijital film kullanımında ise her an hekimin elinin altında olacak şekilde bilgisayarların kliniklere yerleştirilmesi çok pahalı ve yönetimi zor olabilmektedir. Dişhekimliği Fakültesi Hastanelerinde genel olarak hastaneye başvuran yeni bir hasta, öncelikle Oral Diagnoz ve Radyoloji bölümünde muayene edilir, gerekiyorsa röntgeni çekilir, tedavi planlaması yapılarak ilgili bölümlere yönlendirilir. Hastanın tedavisinin yapılacağı bölümde ilk muayenesi yapılarak tedaviyi yürütecek hekime yönlendirilebildiği gibi, doğrudan bir hekime de yönlendirilebilmektedir. Bu hasta mahremiyeti açısından filmi görmeye hangi hekimlerin yetkili olacağı konusunda belirsizliğe sebebiyet verebilmekte veya yetkilendirme yönetimi zor bir iş halini alabilmektedir. Hasta sirkülasyonunun yoğun olmasının yanı sıra bazı durumlarda tedavi başlangıcında, ortasında ve sonunda filmler alınması gerekebilmektedir. Bu da operasyonel zorluklara sebebiyet vermektedir. 566 İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Hastanesini ele alacak olursak, 8 katlı bir binaya yerleşmiş öğretim üyesi, öğrenci, asistan klinikleri; ek binada ise Oral İmplantoloji bölümü ve Temel Tıp Bilimleri bölümleri mevcuttur. Bazı katlar da iki farklı bölüm tarafından paylaşılmaktadır. Bazı kliniklerde yan-yana 20 Unit yer almaktadır. Yapılan incelemede Ortodonti gibi bazı bölümlerde bağımsız olarak dijital radyografi kullanıldığı görülmüştür. Bu uygulamada kullanılan sistemin HYBS ve RBS ile bütünleşik çalışmadığı 150 GB kapasiteli bir bilgisayarın diskinin paylaşıma açılarak bölümde yerleşik 5 bilgisayar ile görüntülemenin yapıldığı görülmüştür. Fakültenin Oral Diagnoz ve Radyoloji Bölümü ise Dijital Radyografiye geçiş için çalışmalar yürütmektedir. Bu kadar karmaşık bir yapı içerisinde doğru yapılandırılmış bir PACS olmadan dijital radyografiyi sağlıklı olarak kullanmanın mümkün olamayacağı düşünülmektedir. 6.1 Durum Tesbiti İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinde yıllar itibariyle değişim göstermekle birlikte, bir yılda yaklaşık Panoramik ve adet periapikal film çekilmektedir. Dijital filmlerin yer aldığı dosya büyüklüklerine gelince, çözünürlük ve dosya türüne göre değişiklik göstermekle birlikte panoramik filmler yaklaşık 4 MB, periapikal filmler ise yaklaşık 0,5 MB yer tutmaktadır. Bu da yıllık toplam 200GB kullanılabilir disk kapasitesi gerektirmektedir. 6.2 Çözüm Önerileri Dijital radyografiye geçiş belirli bir strateji dâhilinde planlı ve sistemli bir şekilde yapılmalıdır. Şayet bazı bölümlerde (ortodonti gibi) öncelikle uygulanacaksa dahi, mutlaka tüm fakülte için bir PACS kurulması öngörülerek buna yönelik yapı oluşturulmalıdır. Server ın yaklaşık mevcut 200 kullanıcıya ve ek olarak kliniklere yerleştirilecek görüntüleme bilgisayarlarına hizmet vereceği göz önüne alınarak planlama yapılmalıdır. Öncelikle ağ (network) altyapısı gözden geçirilmeli ge-

7 rekiyorsa iyileştirilmelidir. Server a işletim sisteminin kurulması için SSD kullanılması performansı artıracaktır. Bununla birlikte SSD fiyatları ve ürün yelpazesinin henüz tam olarak oturmadığı görülmüştür. Depolama için Raid5 diskler kullanılmalı ve başlangıç olarak 500GB ın üstünde bir disk kapasitesi tercih edilmelidir. Bununla birlikte 2TB a kadar genişleme imkânı da gözetilmelidir. Önerilen sistem en az 2 adet GigaBit Ethernet ile ağa bağlanması yerinde olacaktır. Server da güç ünitesinin yedekli olması ve çalışırken takılabilme özelliği bulunması önerilir. Sağlıklı bir yedekleme ve virüs koruma sistemi oluşturulmalı ve belirli periyotlarda yedekleme sisteminin çalışması kontrol edilmelidir. PACS kurulurken her ne kadar iletişim altyapısı ve server önemli ise de asıl verimli kullanımı sağlayacak olan HYBS ve RBS ile bütünleşik çalışacak yazılımdır. PACS yazılımına karar verilirken, firmanın referansları, daha önce yaptığı işlerin büyüklüğü, görüntüleme yazılımının diş hekimliği için yeterliliği ve standartlara uygunluğu (HL7, DICOM ve IHE) titizlikle üzerinde durulması gereken noktalardır. PACS yazılımının edinme maliyetinin yanı sıra yıllık bakım maliyetinin de satın alma aşamasında kullanıcı sayısı veya kapasite ile orantılı olarak belirlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca ek özellik ve yeni sürümlerin bakım maliyeti içerisinde mi değerlendirileceği, yoksa ayrıca bedel ödenip ödenmeyeceği satın alma aşamasında üzerinde durulması gereken noktalardandır. Piyasada mevcut yazılımların birbirlerine üstünlükleri iyi araştırılmalı gerekiyorsa bu aşamada danışmanlık alınmalıdır. Görüntüleme çözümlerinde heterojen bir yapı öngörmek yerinde olacaktır. Hekimlerin odalarındaki bilgisayarlarından görüntüleme yapılabilmeli, bunun yanı sıra klinikler için uygun çözümler geliştirilmelidir. Klinikler için masaüstü bilgisayarlar, NComputing benzeri sanal çoklaştırıcılar ve mobil sistemler bir arada uygulanabilir. Akademik Bilişim 10 - XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Şubat 2010 Muğla Üniversitesi 567 Mobil cihazlarda uzun pil süreleriyle yeni nesil çoklu-dokunmatik tablet bilgisayarların kullanımının verim artışı sağlayacağı düşünülse de, pudralı eldiven ile kullanımının cihaza zarar verip vermeyeceği ya da verimliliği ile ilgili bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu açıdan bakıldığında klinik kullanım için MCA ler iyi bir alternatif oluşturmaktadır. Mobil cihazların çalınma ve kaybolmasına karşı çözüm üretilmesi gerekecektir. Bu aşamada Radyo Frekansı (RF) etiketler yardımıyla korunma bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mobil cihazlar için PACS görüntüleme yazılımı özel olarak geliştirilmiş olmalıdır. Bu yazılımın arayüzü, masaüstü bilgisayarlar için geliştirilen detaylı menüler ve giriş yöntemleri içeren bir yapıda değil daha çok düğmelerle (buton) seçerek kolay girişe imkan tanıyan yapıda olmalıdır. 6.3 Geleceğe Yönelik Beklentiler Diş hekimliği alanında; içerik tabanlı sorgulama, üç boyutlu (3D) görüntüleme ve üç boyutlu (3D) modelleme konularında yazılım geliştirme imkânlarının geniş olduğu ve gelişmeye açık olduğu düşünülmektedir. Bu alanlardaki gelişmelerin kullanımı da artıracağı beklenmektedir.bunun yanı sıra kablosuz iletişimde yaşanacak gelişmelerin de kullanımı yaygınlaştıracağı, konvansiyonel filmin (dijital fotoğrafçılıkta yaşandığı gibi) dramatik bir şekilde kullanım imkânının azalacağı, çözünürlük, kalite ve iletişim (veri paylaşımı) alanında da yeni teknolojilerin kısa zamanda büyük mesafeler kat edileceği düşünülmektedir. 7. Sonuç Özellikle amatör fotoğrafçılar Dijital Fotoğraf Makineleri ile ilk tanıştıklarında biraz bocaladılar, sanki büyü bozulacaktı. O güne kadar yerleşik düzende; fotoğraflar çekilir, banyo yapılır siyah-beyaz ise baskı, dia pozitif ise çerçeve yapılır ve adeta büyülü bir şekilde ışığa tutulur sonuç incelenirdi. Sanki dijitale geçilince bu büyü bozulacaktı. Oysaki korkulan olmadı, iyi fotoğrafçılar hala çok iyi fotoğraflar çekiyorlar.

8 Diş Hekimliği Fakültesi Hastanelerinde Dijital Radyografi Uygulamasında Karşılaşılan Sorunların Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmeler Işığında Değerlendirilmesi - Önder Göçer, Sevinç Gülseçen, Tamer L. Erdem Yeni teknolojiler Economy (düşük maliyet), Efficiency (verimlilik), Effectiveness (etkinlik) getiriyorsa kabul görmeleri kaçınılmazdır. Özellikle çoklu-dokunmatik tablet bilgisayarların ve MCA lerin yaygın kullanımı ile dijital filmlerin kliniklerdeki her noktaya ulaşması sağlanabilecektir. Diş Hekimliği Fakültelerinde iyi bir planlama ile PACS kullanımına geçiş; sağlıklı arşivleme imkanı, maliyetlerde düşüş, verimlilik artışı getirecektir. Kaynaklar [1] Göçer, Ö., Uzaktan Randevu Takip Modülü İçeren Bir Diş Hekimliği Hastane Yönetim Bilişim Sisteminin Geliştirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, 1, [2] Özmen M. (2007), Hacettepe Üniversitesi Sağlık Yönetimi ve Bilişim. (12 Ocak 2010). [3] Özbek F. ve diğerleri, (207) Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuar Ve Radyoloji Bilgi Sistemi Mimarisi, Akademik Bilişim 2007, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, 31 Ocak-02 Şubat [4] Önay E.O. ve Üngör M, 2007, Periapikal lezyonlu altkesici dişlerin endodontik ve cerrahi tedavileri:iki yıllık takip, Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi,Cilt:10, Sayı:1. [5] Soğur, E., Akdeniz,B.Güniz, (2005), Dişhekimleri ve Dişhekimliği öğrencilerinin Dijital Radyografi hakkındaki bilgi tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 32(3) , [6] Tuncel, E., Radyolojiye Giriş ve Temel Kavramlar, Uludağ Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, sayfa113.htm#_toc , (04 Şubat 2010 tarihinde erişildi). 568 [7] (12 Ocak 2010 tarihinde erişildi) [8] Özkaya, Y.A., Extreme PACS, (18 Ocak 2010), İstanbul, yüz-yüze görüşme. [9] Kılınç, M., (2007), 4. Ulusal Tıp Bilişim Kongresi Sunusu, files/67.pdf(11 Ocak 2010). [10] pagemenu=servisler.internet.internetpaketleri; (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [11] overview/ htm (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [12] (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [13] (06 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [14] (16 Ocak 2010 tarihinde erişildi). [15] asp (15 Kasım 2009 tarihinde erişildi). [16] aspx (04 Şubat 2010 tarihinde erişildi). [17] e98d81f _ek.pdf (12 Ocak 2010 tarihinde erişildi). [18] asp?id=2 (09 Şubat2010 tarihinde erişildi).

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar

Genel Bilgiler. Hastalar için önemli hususlar Genel Bilgiler Bölümümüzde uyguladığımız kapsamlı muayene esnasında; genel sağlık durumunuz ile ve varsa sürekli kullandığınız ilaçlarla ilgili bilgi alınır; genel ağız muayeneniz yapılır, tedaviden beklentileriniz

Detaylı

RADYOTERAPİ BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (RTIS) DR. FADİME AKMAN DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI- 2005 GEREKSİNİM Güncel Radyoterapi: Üç boyutlu (3B) konformal tedaviler Hedef hacmi

Detaylı

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi

WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi WD NAS Sabit Disk Ürün Ailesi Arkın Balıkçıoğlu WD Türkiye Ülke Müdürü Nisan, 2014 GİRİŞ Western Digital DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİNDE LİDER Global olarak Pazar lideri ve trend belirleyicisi $40 milyar değerinde

Detaylı

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir.

Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne donanım denir. Bilgisayar (Computer) Bilgisayarın fiziksel ve elektronik yapısını oluşturan ana birimlerin ve çevre birimlerin tümüne "donanım" denir. Bilgisayar ve Donanım Ana Donanım Birimleri Anakart (Motherboard,

Detaylı

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME

TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME MALİ HİZMETLER KURUM BAŞKAN YARDIMCILIĞI STOK TAKİP VE ANALİZ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL TIBBİ CİHAZ KILAVUZU RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME BMM. Bilal BECEREN Ağustos 2015 RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME Röntgen; X-ışınının

Detaylı

Seçimin Gücü. WD Kalitesi.

Seçimin Gücü. WD Kalitesi. Seçimin Gücü. WD Kalitesi. www.westerndigital.com Western Digital, WD, the WD logo, Put Your Life On It, WD Caviar ve WD Scorpio, Western Digital Technologies Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER

SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER SAĞLIKTA BİLİŞİM ve YENİLİKLER Dr. Oğuz Tanzer Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Danışmanı oguz.tanzer@gmail.com Sunum Planı Sağlık Bilişimi Dijital Hastaneler HBS (Hastane Bilişim

Detaylı

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni

Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Donanım ve Yazılım Altyapısı Bileşeni Her Okula 1 Adet Çok Fonksiyonlu Yazıcı 1 Adet Doküman Kamera Her Dersliğe Etkileşimli Tahta Panel Tip Etkileşimli Akıllı Tahta Kablolu İnternet Bağlantısı Her Öğretmene

Detaylı

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri

Solving Solutions. IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri saynvr NSV1 Serisi IP-Video ve Ses video kayıt sistemleri Analog kameraların dezavantajları: Düşük çözünürlüklü, Kablo maliyeti, Kayıt imkanı kısıtlılığı Uzun mesafelerde tek bir kablo kullanımında sinyal

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014

ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Değerlendirme Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014 ECE-581 E-Devlet ve E-Dönüşüm E-Devlet ve Bulut Bilişim: Uluslararası Türk Hava Kurumu Üniversitesi 03.01.2014 Onat YAMAK onatyamak@yandex.com ECE 581 1 ECE 581 2 Bulut Bilişim Nedir? Olumlu yanları nelerdir?

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır;

TEKNİK ŞARTNAME. Teklif edilen her bir sunucu aşağıdaki teknik özellikleri karşılayacaktır; TEKNİK ŞARTNAME Bu şartname, Kurum ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın alınacak olan 15 (onbeş) adet sunucu, 8 (sekiz) adet CNA kart ve 1 (bir) adet kabinetin minimum teknik özelliklerini tanımlar. 1.

Detaylı

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization

Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization Introduction to NComputing Changing the Economics of Computing with Desktop Virtualization IT sorumlularının günümüzdeki soruları ve sorunları. Esnek ve ölçeklenebilir bir teknolojiye ihtiyacımız var.

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ

VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. Viero Araç Sayım Sistemi Viero Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı

Detaylı

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017

BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI. Ekim 2017 BULUT BİLİŞİM VE BÜYÜK VERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI Ekim 2017 Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı (B3LAB) Kamunun ihtiyaçları doğrultusunda, açık kaynak kodlu ve güvenli çözümler için Ar-Ge

Detaylı

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU

BİLGİSAYAR KULLANMA KURSU 1 2 KURS MODÜLLERİ 1. BİLGİSAYAR KULLANIMI 3 1. Bilişim (Bilgi ve İletişim) Kavramı Bilişim, bilgi ve iletişim kelimelerinin bir arada kullanılmasıyla meydana gelmiştir. Bilişim, bilginin teknolojik araçlar

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi.

Dijital Radyografi. Giriş. Dijital Görüntüleme Aşamaları. CR Sistem. Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ. Dijital Radyografinin Gelişim Tarihi. Dijital Radyografi Yrd. Doç. Dr. Nureddin ÇELİMLİ Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Radyoloji Bilim Dalı BURSA Giriş Tarih Dijital Görüntüleme Yöntemleri Bilgisayarlı Radyografi

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet)

TEKNİK ŞARTNAME. Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) Özel Amaçlı Taşınabilir Bilgisayar (7 adet) 1) İşlemci : En az 2.3 GHz 6 MB paylaşımlı L3 önbelleğe sahip, Intel Core i7 işlemci (3.5 GHz'e kadar Turbo Boost) olmadır. 2) Ram : En az 16 GB 1600 MHz DDR3L

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8.

1. PS/2 klavye fare 2. Optik S/PDIF çıkışı 3. HDMI Giriş 4. USB 3.0 Port 5. USB 2.0 Port 6. 6 kanal ses giriş/çıkış 7. VGA giriş 8. İşlemci: İşlemci,kullanıcıdan bilgi almak, komutları işlemek ve sonuçları kullanıcıya sunmak gibi pek çok karmaşık işlemi yerine getirir. Ayrıca donanımların çalışmasını kontrol eder. İşlemci tüm sistemin

Detaylı

2. hafta Bulut Bilişime Giriş

2. hafta Bulut Bilişime Giriş 1 2. hafta Bulut Bilişime Giriş 3. Bulut Bilişime Duyulan İhtiyaç Son yıllarda veri kullanımında görülen artışlar sayesinde verinin elde edilmesi ve üzerinde analizler yapılarak genel değerlendirmelerde

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuar ve Radyoloji Bilgi Sistemi Mimarisi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuar ve Radyoloji Bilgi Sistemi Mimarisi Akademik Bilişim 07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuar ve Radyoloji Bilgi Sistemi Mimarisi Akdeniz

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life.

Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi. Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı. Thinking ahead. Focused on life. Dijital Panoramik Görüntülemede HD Teknolojisi Süper Hızlı Dijital Panoramik X-ray Cihazı Konsept!! W E N Süper Yüksek Hız 5.5 sn & Süper Yüksek Çözünürlük 16 bit Yeni teknoloji HD tüp ve sensör Yeni nesil

Detaylı

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri

Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Ömer SİSO Genel Müdür Sağlık Bilişimi Reformu ve Sisoft Kağıtsız Hastane Çözümleri Dünden Bugüne Teknolojide İvme Dünden Bugüne Sisoft ta İvme Dünden Bugüne Sağlıkta İvme Hakkımızda SISOFT Ankara/Turkey

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures:Yeni Özellikler Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures: Yeni Özelliklere Bakış Yeni ürün arayüzünün gösterimi Yeni ürünlerin gösterimi Sistematik Anatomi Dişçilik Anatomisi Bölgesel

Detaylı

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri

Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik Görüntüleme ve Teknikleri Diagnostik görüntüleme ve teknikleri, implant ekibi ve hasta için çok amaçlı tedavi planının uygulanması ve geliştirilmesine yardımcı olur. 1. Aşama Görüntüleme Aşamaları

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar

BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI. 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar BİLGİ TEKNOLOJİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI 1-Bilgisayar, donanım ve yazılım kavramları 2-Bilgisayar çeşitleri 3-Bilgisayarlar arsındaki farklılıklar Yılmaz DEMİR BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENİ Ünitelerimiz

Detaylı

Daha genişbantlı, tamamen mobil

Daha genişbantlı, tamamen mobil Thuraya IP Daha genişbantlı, tamamen mobil T h u r a ya olarak, dünya çapında geniş bant uydu pazarı için yenilikçi, ucuz ve yüksek kalitede çözümler sunan öncü kuruluşuz. Performans ve tasarıda bir jenerasyon

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi

VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi ARAÇ SAYIM SİSTEMİ VIERO, görüntü tabanlı analiz sayesinde, ortalama araç hızı bilgisi üretmekte ve araç yoğunluğunu da ölçmektedir. VIERO Araç Sayım Sistemi VIERO Araç Sayım Sistemi, görüntü tabanlı olarak,

Detaylı

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf

NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf NComputing Erişim Cihazları Maksimum Esneklik ve Tasarruf Eylül 2010 Copyright 2010 dojop Teknoloji Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Bilgi Teknolojilerinizde Devrim Yapın NComputing Erişim cihazları kişisel çalışma

Detaylı

SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ

SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ SAĞLIK MESLEKLERİNİN TANITIM PANELİ WİLHELM CONRAD RÖNTGEN 1845-1923 Alman asıllı, Nobel Fizik Ödülü sahibi fizikçi. (1901) Röntgen ışınlarını bulması ile tanınır. (1895) RÖNTGEN/X IŞINLARI NEDİR? "Crookes

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya

BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI. Mustafa Çetinkaya BİLGİ TEKNOLOJİSİ ALTYAPISI Mustafa Çetinkaya Bilgi Teknolojisi Altyapısı Kurumların bilgi sistemi uygulamaları için platform sağlayan teknoloji kaynaklarıdır. Donanım, Yazılım, Danışmanlık Eğitim, Öğretim

Detaylı

WD NAS ve Güvenlik Kamerası Sistemleri Sabit Disk Ürün Aileleri

WD NAS ve Güvenlik Kamerası Sistemleri Sabit Disk Ürün Aileleri WD NAS ve Güvenlik Kamerası Sistemleri Sabit Disk Ürün Aileleri Arkın Balıkçıoğlu WD Türkiye Ülke Müdürü Nisan, 2014 GİRİŞ Western Digital DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİNDE LİDER Pazar lideri ve trend belirleyicisi,

Detaylı

1. Hafıza Depolama Araçları. 2. Hafıza Çeşitleri. 3. Hafıza Ölçümü. 4. Bilgisayar Performansı

1. Hafıza Depolama Araçları. 2. Hafıza Çeşitleri. 3. Hafıza Ölçümü. 4. Bilgisayar Performansı DEPOLAMA 1. Hafıza Depolama Araçları 2. Hafıza Çeşitleri 3. Hafıza Ölçümü 4. Bilgisayar Performansı HAFIZA DEPOLAMA ARAÇLARI HARDDİSK ZİPDİSK SSD BELLEK KARTLARI(SD,CF,MMC,MS) FLASH DİSK CD DVD ROM DİSKET

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Giriş

Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilişim Teknolojilerine Giriş Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesini sağlayan teknolojilerin bütününe bilişim teknolojileri denir. Bilişim Teknolojisi Girilen verileri saklayan, işleyen,

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır?

Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır? Bilgi ve iletişim teknolojileri Dersi Ders Notlarıdır? Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim

Detaylı

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir.

Bir bölgede başka bir bölgeye karşılıklı olarak, veri veya haberin gönderilmesini sağlayan.sistemlerdir. 1.1.3. Scada Yazılımından Beklenenler Hızlı ve kolay uygulama tasarımı Dinamik grafik çizim araçları Çizim kütüphaneleri Alarm yönetimi Tarih bilgilerinin toplanması Rapor üretimi 1.1.4. Scada Sistemleri

Detaylı

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ

AĞ SĠSTEMLERĠ. Öğr. Gör. Durmuş KOÇ AĞ SĠSTEMLERĠ Öğr. Gör. Durmuş KOÇ Ağ Ġletişimi Bilgi ve iletişim, bilgi paylaşımının giderek önem kazandığı dijital dünyanın önemli kavramları arasındadır. Bilginin farklı kaynaklar arasında transferi,

Detaylı

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2

Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 Hasan ARMUTLU 1 Muammer AKÇAY 2 1 Uşak Üniversitesi, Karahallı MYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü, Uşak hasan.armutlu@usak.edu.tr 2 Dumlupınar Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Kütahya makcay@dpu.edu.tr

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ

GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ GÖRÜNTÜ TABANLI ALGILAMA İLE QUADROTORUN HAREKETLİ BİR CİSMİ TAKİBİ 1 PROJENİN TANIMI Bu projede bir quadrotora, görüntü tabanlı algılama ile hareketli bir nesneyi otonom olarak takip etme özelliği kazandırılmıştır.

Detaylı

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU

www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU www.akgunyazilim.com.tr AKGÜN YAZILIMÜRÜN KATALOĞU size özel çözümlerle daha yalın ve hızlı süreçler Bilgiyi, insan yaşamının vazgeçilmez parçası olarak gören Akgün Yazılım, 1986 yılında Trabzon da kurulmuştur.

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

TLife Warehouse Management System365 Cloud

TLife Warehouse Management System365 Cloud BULUT TABANLI 365 GÜN 7/24 SAAT HER NOKTADAN ERİŞİM İMKANI TLife Warehouse Management System365 Cloud İÇERİK VE AMAÇ Amacımız Firmanız bünyesinde gerek merkez fabrikada gerekse farklı lokasyonlarda bulunan

Detaylı

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi

Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Tarımsal Üretim Uygulamalarında Bulut Hesaplama (Cloud Computing) Teknolojisi Dr. İlker ÜNAL Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doç.Dr. Mehmet TOPAKCI

Detaylı

William Stallings Computer Organization and Architecture 9 th Edition

William Stallings Computer Organization and Architecture 9 th Edition + William Stallings Computer Organization and Architecture 9 th Edition + Bölüm 6 Dış Hafıza + Manyetik Disk Bir disk, tabaka olarak adlandırılan, manyetize edilebilir bir materyal ile kaplı, manyetik

Detaylı

Bölüm 7. Depolama. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 7. Depolama. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Depolama Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak Depo Depolama, veriyi, talimatları ve bilgiyi gelecekte kullanmak üzere saklamaktır. Depolama

Detaylı

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için

Ağ Teknolojileri. Ağ Temelleri. Bir ağ kurmak için Ağ Teknolojileri Ağ Temelleri Bir ağdan söz edebilmek için en az 2 bilgisayarın birbirlerine uygun bir iletişim ortamıyla bağlanması gerekmektedir. Üst sınır yok! Dünyadaki en büyük bilgisayar ağı İnternet

Detaylı

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI

Online teknik sayfa. Flow-X AKIŞ BILGISAYARI Online teknik sayfa A B D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri ve spesifikasyonları

Detaylı

CS 9300. Esnekliğin gücü

CS 9300. Esnekliğin gücü CS 9300 Esnekliğin gücü Carestream Dental den yeni CS 9300 3D dijital görüntüleme sistemi ile tahmini teşhislerinizden çıkartın Carestream Dental in hepsi bir arada CS 9300 ü, farklı görüntü alanı seçenekleri

Detaylı

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar

Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Bilgisayar Kavramına Giriş, Bilgisayar Kullanımı ile İlgili Temel Kavramlar Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bilgiye gereksinim daha da artmaktadır. Bilginin toplanıp derlenerek anlamlı bir duruma getirilmesi

Detaylı

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi

Ham Veri. İşlenmiş Veri Kullanıcı. Kullanıcı. Giriş İşleme Çıkış. Yazılı Çizili Saklama. Doç.Dr. Yaşar SARI-ESOGÜ-Turizm Fakültesi Kullanıcı Ham Veri İşlenmiş Veri Kullanıcı Giriş İşleme Çıkış Yazılı Çizili Saklama Server PC Laptop PDA (Personal Digital Assitance) Netbook Tablet PC BİLGİSAYAR DONANIM YAZILIM Scanner (Tarayıcı)

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi

Sistem Nasıl Çalışıyor: Araç İzleme ve Filo Yönetim Sistemi arvento Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri ile araçlarınızı 7 gün 24 saat on-line ve geçmişe yönelik olarak izleyebilir, hızlarını, izlemiş oldukları güzergahı, duraklama yaptıkları yerleri uzaktan

Detaylı

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4.

1.Baskı Çözümleri: 2. Bilgisayar Bileşenleri: 1.Baskı Ürünleri. 1.1. Faks Cihazları. 1.2. Fotokopi Cihazları. 1.3. Tarayıcılar. 1.4. Yıldırım Bilişim - 2014 1.Baskı Çözümleri: 1.Baskı Ürünleri 1.1. Faks Cihazları 1.2. Fotokopi Cihazları 1.3. Tarayıcılar 1.4. Yazıcılar 2. Bilgisayar Bileşenleri: 2.1. Anakartlar 2.2. Bellekler 2.3. Ekran

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI BİLGİ NOTU YENİ HALİ RG Tarih :25.07.2014; Sayı : 29071 ESKİ HALİ AÇIKLAMA MADDE 5-Aynı Tebliğin

Detaylı

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DEVAMLILIK STÜDYOLARI AĞA BAĞLI DEPOLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu şartnamede TRT Devamlılık Stüdyoları nda yer alandevamlılık Merkezi Kayıt, Yapım ve Yayın Sistemi nde kullanılmak üzere satın

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Hasta Değerlendirme Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü

Detaylı

BASİT ÇOK YÖNLÜ FİLM YA DA KAĞIDA ÇOK YÖNLÜ BASKI. DRYVIEW CHROMA Görüntüleme Sistemi

BASİT ÇOK YÖNLÜ FİLM YA DA KAĞIDA ÇOK YÖNLÜ BASKI. DRYVIEW CHROMA Görüntüleme Sistemi DRYVIEW CHROMA Görüntüleme Sistemi FİLM YA DA KAĞIDA ÇOK YÖNLÜ BASKI Tıbbi baskı alanının en güvenilir ismi, şimdi doktor ve diğer sağlık profesyonellerini tamamen yeni yollarla güçlendiren çok yönlü bir

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

Kodak 1500. Ağıziçi Kamera. İdeal sohbet başlatıcısı

Kodak 1500. Ağıziçi Kamera. İdeal sohbet başlatıcısı Kodak 1500 Ağıziçi Kamera İdeal sohbet başlatıcısı Her görüntüyü mükemmel bir görüntü haline getirin Gerçek Otomatik Odaklanma İnsan gözü gibi, kameranın patentli Likit lens teknolojisi kamera ile görüntüsü

Detaylı

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ

PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ PLC (Programlanabilir Kontrol Cihazı) TABANLI SİSTEMLERİN İNTERNET ÜZERİNDEN İZLENMESİ Derya Birant, Alp Kut Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş PLC nedir? PLC lerin Uygulama

Detaylı

İhtiyaç duyduğunuz her yerde. Hassas dijital görüntüleme

İhtiyaç duyduğunuz her yerde. Hassas dijital görüntüleme İhtiyaç duyduğunuz her yerde Hassas dijital görüntüleme Tamamen bağımsız ama tamamen bağlantılı ddrcruze TM özellikleri Tamamıyla motorize ve tamamıyla kapsamlı mobil Dijital Radyoloji sistemi Zahmetsiz

Detaylı

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL)

Antalya Tıp Bilişim Kongresi Kasım Can AKSOY IT Network (CTO / STL) Can AKSOY IT Network (CTO / STL) can.aksoy@sisoft.com.tr SisoftHealthCare Technology Mobilite Apple iphone Apple ipad IP-Phone Tablet PC Android Windows CE Sisoft Hastane Bilgi Sistemi Sağlık bilgi sistemleri

Detaylı

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Medikal Fizik AD. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2015 Trabzon Ülkemizde Tıp alanındaki

Detaylı

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi

Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. İşler. Bilgi İşlem Çevrimi Bilgisayar nedir? Bilgisayar, elektronik bir cihazdır ve kendi belleğinde depolanan talimatları sırasıyla uygulayarak çalışır. Veriyi toplar (girdi) İşler Bilgi üretir (çıktı) Bilgi İşlem Çevrimi 1 Bir

Detaylı

Mamografi BR.HLİ.099

Mamografi BR.HLİ.099 BR.HLİ.099 Meme Kanserinde Erken Tanının En Büyük Yardımcısı Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her 8 kadından biri yaşam süresi içinde meme kanserine yakalanmaktadır. ABD'de her yıl

Detaylı

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead

Dental Line. Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi. radiology ahead Dental Line Dental Panoramik ve 3D CBCT Sistemi radiology ahead Diş görüntülemede yenilik Cone Beam teknolojisi ile donatılmış 3 ü-1 arada sistem Sefalometri kolu eklenebilir sistem Maksimum rahatlık ve

Detaylı

İnnovative Technology For Humans

İnnovative Technology For Humans İnnovative Technology For Humans Lineer Tarama İle Gerçek Boyutta 1 Metreye Kadar Tek Parça Hızlı Dijital Çekim Tüm Vücut için Dijital radyografi sistemi Yüksek Görüntü Kalitesi ve Düşük radyasyon - Mükemmel

Detaylı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı

Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY DİSK Disket Monitör LCD LED Projeksiyon Klavye Mouse Mikrofon Tarayıcı 1 Donanım Bileşenleri ve Çalışma Prensipleri Anakart (Mainboard) İşlemci (Cpu) Ekran Kartı Bellekler Ram Rom Ses Kartı Ağ Kartı TV Kartı Sabit Diskler HDD HHD SSD Optik Sürücüler CD/CD-ROM DVD HD-DVD/BLU-RAY

Detaylı

27.10.2014 MONĐTÖRLER

27.10.2014 MONĐTÖRLER MONĐTÖRLER 46 47 Bilgisayarın kullanıcının yaptığı işlemleri görebilmesini sağlayan görsel parçasıdır. Monitörde hareketli ya da sabit resim olarak algılananlar aslında tek karelik resimlerdir. Bu tek

Detaylı

Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Kişisel Bilgisayarlar(PC)

Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Bilgisayar Çeşitleri. Kişisel Bilgisayarlar(PC) Ana Bilgisayarlar, Mini Bilgisayarlar (Netbook), Ağ Bilgisayarı, Kişisel Bilgisayar (PC), Dizüstü Bilgisayar (Laptop), Tablet Bilgisayar Kişisel Bilgisayarlar(PC) Şahsi kullanımına yönelik özel olarak

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

DİŞ HEKİMİ A- GÖREVLER

DİŞ HEKİMİ A- GÖREVLER TANIM Diş hekimi; insan sağlığı ile ilgili olarak dişlerin, diş etlerinin, ağız boşluğu, çene ve komşu dokularının sağlığının korunması, diş ve çene düzensizliklerinin teşhis, tedavi ve rehabilite edilmesiyle

Detaylı

Selahattin Esim CEO

Selahattin Esim CEO info@esimyazilim.com www.esimyazilim.com Selahattin Esim CEO A private cloud is a new model for IT delivery. It turns a datacenter s infrastructure resources into a single compute cloud and enables the

Detaylı

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları

Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak amacıyla tasarlanmış, kapalı

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci

SC-T47. Genel Bakış. sertifikası. İnce İstemci Genel Bakış ViewSonic SC-T47 PC, güçlü Intel J1900 2GHz CPU ile Windows 8 Embedded Standard işletim sistemi kullanır. SC-T47, Citrix ICA/HDX, VMware PCoIP ve Microsoft RemoteFX gibi başlıca uzak ağ protokollerinin

Detaylı

Teknik Katalog [Kızılötesi Termometre]

Teknik Katalog [Kızılötesi Termometre] [PCE-PI-400] Teknik Katalog [Kızılötesi Termometre] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr

Detaylı

Çünkü işler sertleşiyor. Latitude Rugged portföyü

Çünkü işler sertleşiyor. Latitude Rugged portföyü Çünkü işler sertleşiyor. Latitude Rugged portföyü Yeni Dell Latitude Rugged ailesiyle tanışın Dell'in Latitude Rugged portföyüyle, her gün karşı karşıya kaldığınız sert koşullarda kendi sınıfının en iyi

Detaylı

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme.

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme. IDC Savunma Sanayii Biyolojik Tabanlı Tanımlama Sistemleri Antikor tabanlı tanımlama sistemleri, biyolojik madde ve mikroorganizmaların tespitinde sayısal ve ayırt edici sonuçlar ile ortamda bulunan biyolojik

Detaylı

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SAĞLIK SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Barbaros Bulvarı Nispetiye Mah. Uygur Apt. No:102/9 Zincirlikuyu/İSTANBUL Tel: +90 212 337 57 96 Fax:+90 212 337 57 51 Web: www.aionmed.com Mail: info@aionmed.com

Detaylı

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime

Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da. işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime Bulut Bilişim-Planlama Uygulamaları ulut bilişime geçirmeden önce, firmanızın/şirketinizin ya da işinizin gereksinimlerini göz önüne almanız gerekir. Aşağıda bulut bilişime geçemden önce dikkat edilmesi

Detaylı

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli. Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet Modeli HOŞGELDİNİZ Erdal Kılıç SOFT Gökhan Akça KoçSistem Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yeni Hizmet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Ağız Diş Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı

Detaylı

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran

Sıfır İstemci: VMware View için Optimize Edilmiş 21,5 LED Ekran Genel Bakış SD-Z226, sıfır istemci entegreli 21,5" bir monitördür. Teradici 2321 işlemci ile donatılmıştır ve donanım hızlandırmalı PCoIP desteğine sahiptir. SD-Z226 sıfır istemci, VMware tabanlı ağlarda

Detaylı