Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si"

Transkript

1

2

3 VORWORT ÖNSÖZ Die Anzahl der Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung in der Türkei hat im Jahr 2012 die Marke von überschritten und war zum Jahresende bei gut angelangt. Im Schnitt waren im Zeitraum von 2005 bis 2011 je 524 Neugründungen pro Jahr zu verzeichnen, den Höhepunkt bildete das Jahr 2011 mit 599 neu gegründeten Firmen. Damit dürften weitere neue Rekorde aber vorerst kaum noch bevorstehen. Zum einen war zu erwarten, dass nach einem lange Jahre andauernden Höheflug, während dessen durchschnittlich zehn neue Firmen pro Woche gegründet wurden, Grenzen erreicht werden würden. Zum anderen ist es naheliegend, dass die weltwirtschaftliche Abkühlung des vergangenen Jahres auch die Entwicklung der Firmenneugründungen in der Türkei nicht unberührt lassen würde. Immerhin waren 2012 noch über 400 Neugründungen zu verzeichnen. Ein deutlicherer Rückgang ist jedoch im laufenden Jahr zu erwarten: zwischen Januar und April 2013 gab es lediglich 50 Neugründungen, während die Zahl im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch bei etwa dem dreifachen gelegen hatte. Diese Entwicklung steht eindeutig nicht im Zusammenhang mit zeitweiligen gesellschaftlichen Turbulenzen, die bekanntlich erst in einen späteren Jahresabschnitt fielen. Die Anzahl der Neugründungen ist zudem zwar ein wichtiger Spiegel der beachtlichen Menge vor allem klein- und mittelständiger deutscher Firmen, die sich in den letzten Jahren zu einem unternehmerischen Engagement in der Türkei entschlossen haben. Sie ist aber nicht zu verwechseln mit dem investierten Kapital, das hierdurch in die Türkei fließt. Bei mehr als der Hälfte der Neugründungen der letzten Jahre handelte es sich um Firmen mit einem Gründungskapital von weniger als Dollar. Die jährliche Gesamtsumme des investierten Kapitals bewegte sich während der letzten vier Jahre hingegen zwischen 500 und 600 Millionen. Während der ersten vier Monate des laufenden Jahres belief sich der Kapitalfluss auf 221 Millionen Dollar, er befand sich also in der selben Größenordnung wie bisher. Türkiye de Alman sermaye iştiraklı firmaların sayısı 2012 yılında sınırını aşarak, yıl sonuna doğru e ulaştı yılları arasında her yıl ortalama 524 yeni firma kurulurken, 2011 yılında kurulan firma sayısı 599 ile rekor düzeye yükseldi. Ancak artık yakın gelecekte yeni rekorlar kırılabileceğine ihtimal verilmiyor. Yıllarca haftada ortalama on yeni firmanın kurulduğuna tanık olduğumuz yükseliş dönemi sonrasında artık belirli bir sınıra ulaşılmış bulunuyor. Ayrıca geçtiğimiz yıl küresel ekonomide görülen yavaşlamanın muhtemelen Türkiye de yeni firma kuruluşlarını da etkileyeceği tahmin ediliyor. Buna rağmen 2012 yılında yine de 400 ün üzerinde yeni firma kurulmuş bulunuyor. Ancak içinde bulunduğumuz yıl için bu rakamda belirgin bir azalma bekleniyor: 2013 Ocak Nisan döneminde sadece 50 yeni firma kuruluşu tescil edildi. Oysa bir önceki yılın aynı döneminde yeni kurulan firma sayısı üç kat daha fazla idi. Bu gelişmenin zaman zaman yaşanan toplumsal kargaşalıkla bağlantılı olmadığı, zira bu kargaşalıkların yılın çok daha sonraki bir dönemine denk geldiği açıkça görülüyor. Yeni kurulan firmaların sayısı, son yıllarda Türkiye pazarında faaliyet göstermek isteyen ve ağırlıklı olarak küçük ve orta çaplı şirketlerden oluşan Alman firmalarındaki artışın bir göstergesi olmakla beraber, bunun bu bağlamda Türkiye ye giren yatırım sermayesi miktarı ile karıştırılmaması gerekiyor. Son yıllarda kurulan firmaların yarısından fazlasını kuruluş sermayeleri doların altında olan şirketler oluşturuyordu. Yatırılan toplam sermaye tutarı son dört yılda yıllık 500 ila 600 milyon arasında değişiyordu. Oysa bu yılın ilk dört ayındaki sermaye girişi 221 milyon dolara ulaştı ve dolayısıyla miktar açısından önceki yılların düzeyinde seyretmiş oldu. Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS

4 INHALT İÇİNDEKİLER 04 Recycling wird als Investitionsgebiet entdeckt Geri dönüşüm sektöründe yeni yatırım alanları 23 Deutsch-Türkischer Wirtschaftstag am 6. Juni 2013 in Denizli Türk-Alman Ekonomi Günü 6 Haziran 2013 Denizli 12 Kayseri Ein attraktiver Investitions - standort Kayseri yatırımcılara büyük fırsatlar sunuyor 24 Delegationsreise des Freistaates Sachsen Sachsen Eyaleti Delegasyon Gezisi 16 Türkei will mehr Elektrizität aus Abfällen gewinnen Türkiye atıklardan daha fazla elektrik üretmeyi hedefliyor 30 Delegationsreise der Unter nehmen aus Mecklenburg-Vorpommern Mecklenburg-Batı Pomeranya Delegasyon Gezisi 18 Intelligente Stadt "Bio Istanbul" Akıllı şehir Bio İstanbul 32 AHK Geschäftsreise - Nachhhaltiges Bauen und Passivhäuser AHK İş Gezisi Programı - Sürdürülebilir İnşaat ve Pasif Evler IMPRESSUM KÜNYE Herausgeberin & Chefredakteurin / İmtiyaz Sahibi & Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Özgül Koç Kahraman i.a. der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası adına Anschrift / Adres: Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer / Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yeniköy Cad. No: Tarabya-ISTANBUL Tel.: +90 (212) Fax: +90 (212) Internet: Büro Izmir / İzmir Bürosu Aksoy Residence 16. Kat D: G Sok. No: Alsancak-İzmir Tel: +90 (232) Fax: +90 (232) Verlag & Anzeigenleitung / Yayınevi & İlan Yönetimi: TITAAN NetMedia GmbH Adnan Akşen Am Mühlenkreuz 50, Bedburg Tel: Fax: Für Ihre Anzeigenschaltungen wenden Sie sich bitte direkt an den Verlag. / İlan vermek için yayınevi ile irtibata geçmeniz rica olunur. Redaktion & Produktion / Yaz şleri & Prodüksiyon: İnomedya İletişim ve Yayıncılık Abbas Özpınar, Mükremin Seçim, Berna Özpınar Tel: +90 (850) Fax: +90 (850) Art der Veröffentlichung / Yay n Türü: Regional, periodisch, Kammermagazin / Yerel, süreli, kurum içi Druck / Baskı: Ege Basım Esatpaşa Mah. Ziya Paşa Cad. No:4 Ege Plaza Ataşehir-İstanbul Tel: +90 (216) pbx Fax: +90 (216) Cover Foto: Bigstockphotos 2 JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2013

5

6 AUS DER WIRTSCHAFT > UMWELT, RECYCLING EKONOMİDEN > ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM Die Abfallwirtschaft wächst Recycling wird als Investitionsgebiet entdeckt FOTO: BIGSTOCKPHOTO Atık ekonomisi büyüyor: Geri dönüşüm sektöründe yeni yatırım alanları Mit dem beschleunigten Verbrauch natürlicher Ressourcen gewinnt das Recycling zunehmend an Bedeutung. Unterstützt von neuer Technologie entwickelt es sich zu einem neuen Investitionsgebiet. Dünyanın doğal kaynakları hızla tükenirken, atık yönetimi giderek daha fazla önem kazanıyor. Sektörde gelişen teknolojiye paralel yeni yatırım alanları ortaya çıkıyor. Die Idee, Abfälle als Rohstoffquelle zu verwerten wird inzwischen nicht mehr in Frage gestellt. In Verbindung mit der Einsicht, dass die Umwelt geschützt und erhalten werden muss, hat sich daraus ein neuer Wirtschaftszweig entwickelt, in den insbesondere auf Kommunalebene investiert wird. Innovative Systeme und Technologie weiten den Anwendungsbereich des Recycling stetig aus und damit auch die potentiellen Einsatzgebiete für neue Investitionen. Das Kerngeschäft sind Anlagen zur Entsorgung von Industrieund Haushaltsabfällen. Dazu ist in den letzten Jahren die Wiedergewinnung von Elektroabfällen gekommen. In der Ausgabe des Gesetzblatt vom 22. Mai 2012 wurde die Verordnung über Elektroabfälle und ihre Überwachung (AEEE) bekannt gegeben. Sie trat im Hinblick auf ihre praktische Umsetzung im Mai 2013 in Kraft. Die Verordnung regelt die Sammlung von Elektroschrott und seine Wiedergewinnung sowie die Zuständigkeiten und Verantwortungen von Herstellern, Vertreibern und Endverbrauchern wie auch von Kommunalverwaltungen und Betreibern von Recyclinganlagen. Jährlich Tonnen Elektroschrott in der Türkei Nach Angaben des Ministeriums für Umwelt und Stadtentwicklung der Türkei fallen dort mittlerweile jährlich Tonnen Elektroschrott an; pro Person und Jahr sind das etwa sieben Kilogramm. Die Stiftung für Umweltschutz und die Verwertung von Verpackungsabfall (ÇEVKO) schätzt, dass gerade einmal Tonnen ordungsgemäß recyclt werden. In Istanbul, Kocaeli und Ankara wird der meiste e-abfall in Form von Fernsehgeräten, Computern und Monitoren erzeugt. Ende 2011 betrug die wiedergewon- Atıkları yeniden ekonomiye kazandırmanın öneminin anlaşılması ve çevre koruma bilincinin gelişmesiyle birlikte başta yerel yönetimler olmak üzere bu alanda yatırımlar artıyor. Yenilikçi sistemlerin ve teknolojilerin devreye girmesiyle sektör, yatırım alanlarını da genişletiyor. Genelde sanayi ve evsel atıklar üzerinde yoğunlaşan yatırımlara ek olarak elektronik atıklar da giderek önem kazanıyor. 22 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan ve Mayıs 2013 itibariyle işlevsel olarak yürürlüğe giren Atık Elektrikli ve Elektronik Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE), oluşan AEEE'nin toplanması ve geri kazanımıyla ilgili olarak belediyelerin, üreticilerin, dağıtıcıların, tüketicilerin, AEEE işleme tesislerinin görev ve sorumluluklarını içeriyor. Türkiye de yılda 539 bin ton e-atık çıkıyor T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre; Türkiye de yılda 539 bin ton e-atık ortaya çıkıyor. Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı na (ÇEVKO) göre ise bu atıkların sadece 20 bin tonu koşullara uygun olarak geri dönüştürülüyor. Başta televizyon, bilgisayar ve monitor olmak üzere en çok e-atık üreten şehirlerin başında İstanbul, Kocaeli ve Ankara geliyor. Türkiye de bir yılda kişi başı e-atık miktarı da yaklaşık 7 kilogram yıl sonu itibariyle ülkede geri kazanımı sağlanan miktar ise kg ve lisanslı AEEE İşleme Tesis sayısı ise 21. (www.cevko.org.tr) Ekolojik Sanitasyon Atıklardan yararlanma konusundaki bir çok inovatif fikir de her gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle evsel atıklar konusunda bir çok proje ve uygulama söz konusu. Evsel su atıkların değerlendirilmesi konusunda çalışmalar yapan bilim insanları, evlerde kullanılan suların kaynağında ayrıştırılıp tekrar kazanımı ile 4 JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2013

7 AUS DER WIRTSCHAFT > UMWELT, RECYCLING EKONOMİDEN > ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM Atık yağlardan yakıt üretimi ise zaten uzun süredir uygulanmakta. Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (GEKSANDER) Başkanı İbrahim Engin Dünya gazetesinde yayınlanan bir röportajında atık yağdan baz yağ üretiminin, ham petrole kıyasla yüzde 67 oranında daha az enerji gerektirdiğini belirterek 1.5 kg atık yağdan benzin, katran ve fuel-oil gibi ürünler dışında, 1 kg yüksek kalitede baz yağ elde edildiğini ifade ediyor. Engin, 1kg baz yağ üretmek içinse 67 kg ham petrole ihtiyaç var. Bu rakamlar göz önüne alındığında kayıt altına alınamayan 205 bin ton atık yağ, Türkiye için büyük bir kayıp. Başka bir ifade ile Türkiye'deki atık yağın hepsinin geri kazanılabilmesi halinde ekonomiye ortalama 410 Milyon TL katkı sağlanacak. Ayrıca bunun yanı sıra yaklaşık olarak 150 bin ton ithal baz yağı açığı da kapatılmış olacak diye belirtiyor. (www.geksander.org) Öte yandan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık yönetimi konusunda aksamalara son vermek için bir adım daha attı. Bakanlık 12 yönetmelik ve 1 tebliği birleştirerek, atık yönetimi konusunda kirliliğe son vermeyi planlıyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği nin atık çerçeve direktifindeki güncellemeler örnek alınarak, mevzuattaki kavramların ortak yapı altında toplanması ve sadeleştirilmesi için Atık Yönetimi Yönetmeliği taslağı hazırlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelerin atık su arıtma tesnene Menge an e-schrott ganze Kilogramm und die Zahl lizenzierter AEEE-Recyclinganlagen 21. (www.cevko.org.tr) Ökologische Santiärversorgung Beinahe jeder Tag bringt neue Ideen zur Abfallverwertung; einige davon sind höchst unkonventionell. Dies gilt insbesondere für Haushaltsabfälle. Einer dieser innovativen Ansätze betrifft die Trennung von Haushaltsabwässern direkt an der Quelle und ihre Wiederverwertung im häuslichen Umfeld. Wissenschaftler haben dafür den Begriff der ökologischen Sanitärversorgung geprägt. Gegenstand dieses Ansatzes ist der ureigenste organische Abfall des Menschen, der als Endprodukt seines Metabolismus entsteht. Selbst dafür haben Forscher eine Recyclingmethode entwickelt. Ziel ist die Rückgewinnung von Phosphat, dessen natürliche Reserven, Prognosen zufolge, in einhundert Jahren aufgebraucht sein werden. Grundöl aus Ölabfällen wirtschaftlicher als aus Erdöl Die Rückgewinnung von Kraftstoff aus Ölabfällen ist ein seit langem genutzter Prozess. In einem Interview mit der Zeitung Dünya geht der Präsident des Verbandes der Recyclingunternehmer (GEKSANDER), Ibrahim Engin, auf die Gewinnung von Grundöl aus Ölabfällen ein. Seinen Angaben zufolge erfordert dieser Herstellungsweg 67% weniger Energie als die Gewinnung aus Erdöl. Aus 1,5 Kilogramm Ölabfällen könne neben Benzin, Heizöl und Teer ein Kilogramm hochwertiges Grundöl gewonnen werden. Laut Engin sind zur Herstellung der gleichen Menge an Grundöl 67 Kilogramm Rohöl erforderlich. Angesichts dessen seien die Tonnen an ilgili Ekolojik Sanitasyon üzerinde çalışıyor. Bu çalışmalar ile insan dışkısı ve idrarının bile atık olmaktan çıkarılıp, tekrar kullanılması gündemde. Bu çalışma yüz yıl sonra tükeneceği düşünülen dünyadaki fosfatın tekrar kullanılabilmesini amaçlıyor. Atık yağdan ham petrole göre daha ekonomik baz yağ üretiliyor

8 AUS DER WIRTSCHAFT > UMWELT, RECYCLING EKONOMİDEN > ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM nicht registrierten Ölabfällen ein großer Verlust für die Türkei. Nach seinen Berechnungen würde das Recycling aller Ölabfälle alljährlich durchschnittlich 410 Mio. TL zur Wirtschaft des Landes beigetragen. Gleichzeitig könnte die Türkei auf den Import von etwa Tonnen Grundöl verzichten. (www.geksander.org) Das Ministerium für Umwelt und Stadtentwicklung hat darüber hinaus weitere Schritte zur Beseitigung von Defiziten in der Abfallwirtschaft unternommen. Dazu gehört die Zusammenlegung von zwölf Verordnungen und einer Durchführungsverordnung zur Vermeidung von Konfusion beim Abfallmanagement. In einer Mitteilung des Ministeriums heißt es, man habe sich die EU-Abfallrahmenrichtlinie zum Vorbild genommen, um die Begrifflichkeit in der Gesetzgebung zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Das Ergebnis ist der Entwurf einer Verordnung zur Abfallwirtschaft. Das Ministerium wird auch weiterhin die Kommunen beim Betrieb von Kläranlagen unterstützen. Auf seiner Webseite gibt das Ministerium bekannt, dass 2012 insgesamt TL an nicht rückzahlbaren Zuschüssen zu den Energiekosten von 159 Kläranlagen gezahlt wurden. Weiter heißt es dort, dass im gleichen Jahr 72% der Bevölkerung an Kläranlagen angeschlossen waren. Das Planziel für 2017 sind 85%; bis zum Jahr 2023 sollen alle Einwohner des Landes angeschlossen sein. (www.csb.gov.tr) Getrenntsammlung im Haushalt wird zur Pflicht Mit einer weiteren Änderung an der bestehenden Verordnung soll zukünftig die Getrenntsammlung von Haushaltsabfällen zur Pflicht werden. Diese Neuregelung betrifft Gebäude von drei und mehr Stockwerken. Das System sieht die Trennung nach fünf Kategorien vor: Kunststoff, Glas, Papier, organisches Öl und sonstige Haushaltsabfälle. Der zuständige Minister, Erdoğan Bayraktar, erklärte dazu, dass ein Liter Altöl eine Million Liter Wasser verunreinigt. Bis zum Jahr 2023 erwarte er aus dem Abfallrecycling Einnahmen in Höhe von fünf Milliarden TL. Für Abfälle, die außerhalb der Müllsammelzentren anfallen, werden lizenzierte Dienstleister zuständig sein. Die Sammlung wird einmal wöchentlich erfolgen. Damit erhalten Gebäudeverwaltungen die Möglichkeit, ihren Haushaltsabfall zu Geld zu machen. Ende 2012 gab es in der Türkei 706 Sammelanlagen für Verpackungsabfälle, in denen 2,25 Mrd. Tonnen Verpackungsmüll verarbeitet wurden, 26 Anlagen zum Recycling von organischen Ölabfällen mit einer Jahresleistung von Tonnen sowie 38 Wiederaufbereitungsanlagen und 35 Co-Verbrennungsanlagen für Mineralölabfälle, in denen Tonnen anfielen. Ferner wurden Tonnen Batterieabfälle und Tonnen Altreifen wiederverwertet und Tonnen gefährliche Abfälle in 201 Recyclinganlagen aufgearbeitet und entsorgt. Die Recycling-Tonne soll zur Getrenntsammlung anregen Das Ministerium kündigte außerdem die Aufstellung von sogenannten Recycling-Tonnen zur Getrenntsammlung von Kunststoff, Flaschenglas und Batterien an, von denen man sich eine hohe Wiederverwertungsrate verspricht. Die Tonnen werden mit einem Mechanismus versehen, der bei Einwurf, z.b. von Flaschen, einen Geldbetrag auszahlt. Davon erhofft man sich einen zusätzlichen Anreiz für die Nutzung. Weltweit gibt es bereits mehr als solcher Pfandrückgabeautomaten. Das Ministerium arbeitet dazu mit einheimischen und ausländischen Firmen zusammen. Sollte sich dieses System in der Türkei durchsetzen, würde es einen erheblichen Beitrag zur Volkswirtschaft leisten. (Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei) islerine olan desteği de sürüyor. Bakanlığın internet sitesinde 2012 yılında 159 atık su arıtma tesisinin enerji giderleri için 26 milyon 694 bin lira tutarında hibe sağladığı bildirildi. Bununla birikte 2012 yılında atık su arıtma hizmetinden nüfusun % 72 si yararlanmış oldu. Açıklamalara göre 2017'de nüfusun % 85'inin, 2023'de ise %100 ünün bu hizmetten yararlanmasının hedeflendiği bildiriliyor. (www.csb.gov.tr) Meskenlere atık ayrıştırma sistemi zorunlu olacak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ayrıca yönetmelikte yapılacak bir değişiklikle evsel atıkların ayrıştırılmasını sağlayacak sistemin, meskenlerde zorunlu hale getirileceği açıkladı. Yapılacak değişiklikle, üç ve daha katlı binalarda evsel atık ayrıştırma sistemi olacak. Sistem devreye girdiğinde çöpler; evsel atık, plastik, cam, kağıt ve bitkisel atık yağ olmak üzere beş kategoride toplanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, 1 litre atık yağın 1 milyon litre suyu kirlettiğini belirterek, 2023 yılına kadar atıkların geri dönüşümünden 5 Milyar TL gelir elde etmeyi hedeflediklerini kaydediyor. Atık toplama merkezinden ayrı toplanacak çöpler, lisanslı kuruluşlar tarafından haftada bir gün alınacak. Bu sayede isteyen bina yönetimi apartmanın çöpünü parasal olarak değerlendirebilecek. Türkiye de 2012 yılı sonu itibarı ile; 706 adet ambalaj atığı toplama ve geri dönüşüm tesisi ile yılda 2 milyar 250 milyon tonun üzerinde ambalaj atığı, 26 adet bitkisel atık yağ geri kazanım tesisi ile 100 bin ton bitkisel atık yağ işlem görürken, 38 geri kazanım ve 35 ek yakıt tesisi ile 45 bin ton madeni atık yağ toplandı. 60 bin ton atık akü, 40 bin ton ömrünü tamamlamış lastik ekonomiye dahil edilirken, 201 adet geri kazanım tesisinde 610 bin ton tehlikeli atığın geri kazanımı sağlandı. Geri Dönüşüm Kumbarası ile toplum teşvik edilecek Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada Geri Dönüşüm Kumbarası denilen geri dönüşüm otomatları kurularak, plastik, cam şişelerin ve pillerin yüksek oranda geri dönüşüme dahil edilmesinin planlandığı bildirildi. Bu tür atıklar söz konusu kumbaralara atılınca aynı depozito gibi şişe başına insanlara para iade edileceği, böylece geri dönüşümün teşvik edilmesinin hedeflendiği bildirildi. Dünyada 100 binden fazla olan bu tür otomatlar için yerli ve yabancı şirketler ile birlikte çalışmalar sürdürülüyor. Eğer bu otomatlar yaygınlaşırsa ekonomiye büyük katkı sağlanacak. (Berna Özpınar) FOTO: İSTOÇ 6 JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2013

9

10 AUS DER WIRTSCHAFT > UMWELT, RECYCLING EKONOMİDEN > ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM Recycling erfordert den Einsatz der richtigen Technologie zur richtigen Zeit Abfallwirtschaft und Recycling gewinnen in der Türkei und weltweit zunehmend an Bedeutung. Arkın Korur, geschäftsführender Partner der Firma KOAŞ Danışmanlık ve Makine San. Tic. Ltd. Şti., drückt es prägnant so aus: Wer Abfall einfach wegwirft, der wirft Nationalvermögen weg. In diesen Bereich müsse unbedingt investiert werden; allerdings sei der Einsatz der richtigen Technologie, die weder dem Menschen noch der Umwelt schadet, noch wichtiger. KOAŞ verfügt über langjährige Recyclingerfahrungen und fungiert als Türkei-Vertreter für Weltmarktführer aus Europa, Österreich und den Niederlanden. KOAŞs Handeln wird angeleitet von der Vision: Das ökologische Gleichgewicht nach dem Vorbild führender Industrieländer zu wahren, dafür zu sorgen, dass die Menschen dieses Landes in einer ihnen angemessenen sauberen und geregelten Umwelt leben können, alle erdenklichen Industrie- und städtischen Abfälle, die bisher achtlos weggeworfen werden, zu wertvollen Rohstoffen zu recyceln und dem Industriekreislauf erneut zuzuführen, um damit eine neue und einträgliche Einkommensquelle zu erschließen, die von der Volkswirtschaft bisher nicht beachtet wird; dazu mit führenden Fachbetrieben in Arkın Korur Geschäftsführender Partner der Firma KOAŞ KOAŞ Yönetici Ortağı Europa zusammenzuarbeiten, um in gemeinsamen Projekten unsere natürliche Umwelt wiederherzustellen, unsere Abfälle gewinnbringend zu verwerten und das Wohlstandsniveau des Landes anzuheben. Mit Arkın Korur haben wir über Umwelttechnologie und die weltweite Stellung der Türkei in der Abfallwirtschaft und beim Recycling gesprochen. Geri dönüşümde doğru teknolojilerin, doğru zamanda kullanılması çok önemli Atık yönetimi ve geri dönüşüm dünyada olduğu gibi Türkiye de giderek önem kazanan önemli sektörlerden biri haline geldi. KOAŞ Danışmanlık ve Makine Sanayi Yönetici Ortağı Arkın Korur un da dediği gibi atıkların çöpe gömülmesi, milli servetin de çöpe gömülmesi anlamına geliyor. Bu alanda yatırım önemli, ancak çevreye ve insana zarar vermeyen teknolojiler kullanması daha da önemli. Geri dönüşüm teknolojileri konusunda uzun yıllara dayalı bir tecrübeye sahip olan KOAŞ Danışmanlık ve Makine San. Tic. Ltd. Şti., bu konuda dünyada lider Avrupa, Avusturya ve FOTO: KOAŞ Hollanda firmalarının Türkiye mümessilliğini yapıyor. KOAŞ vizyonunu şöyle özetliyor: Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizin de ekolojik dengesini ön planda tutarak gerek insanlarımızın layık oldukları temiz ve düzenli bir çevrede yaşayabilmelerine imkan tanıyan, gerekse de şimdiye kadar değerlendirilmeyip heba edilmiş olan her türlü sanayi ve kentsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak ve bu sayede milli ekonomimize hesapta olmayan yeni ve büyük gelirler sağlamak amacıyla Avrupa'nın her biri kendi alanında lider birer kuruluş olan firmaları ile elele vererek çevremizin islahı, atıkların bertarafı ve ekonomimizin refahı amacıyla önemli projeler gerçekleştirmek. KOAŞ Yönetici Ortağı Arkın Korur ile hem bu alandaki teknolojileri, hem de atık yönetiminde ve kazanımında Türkiye nin ve dünyanın geldiği noktayı konuştuk. Herr Korur, wo sehen Sie die Türkei im Hinblick auf Abfallwirtschaft? In der Türkei werden dazu große Messen, wie die REW und IWES veranstaltet. Auch das Ministerium für Umwelt und Stadtentwicklung hat sich des Themas richtige Technologie zur richtigen Zeit angenommen. Bei den EU-Beitrittsverhandlungen wurde das Kapitel Umwelt eröffnet und Verordnungen zur Umwelt wurden erlassen. Das ist eine positive Entwicklung. Von den Kompostierungsanlagen, die vor Jahren errichtet wurden, ist jedoch nur eine übrig geblieben. Es ist wichtig, die richtige Technologie ins Land zu holen, wie in den Verordnungen zur Kraftstoffgewinnung aus Abfall, zur Abfalltrennung und zur Energiegewinnung vorgesehen. Zur Zeit liegt die Türkei in der Abfallwirtschaft 15 Jahre hinter Europa zurück. Auch in den USA ist das ein neues Thema. Vorschriften für die Entsorgung von Kühlschränken und gefährlichen Gasen gibt es nicht. Vieles wird einfach vergraben. Zur Zeit werden in der Türkei wilde Deponien saniert und eine geregelte Entsorgung eingeführt. Das ist wichtig für die Kraftstoffgewinnung aus Abfall (ATY) und die Kompostierung. In Europa sind diese Systeme längst eingeführt. Bei uns beginnt es lang- Arkın Bey, atık yönetiminde gelinen nokta itibariyle Türkiye sizce nerede? Türkiye de REW ve IWES olmak üzere bu alanda büyük fuarlar gerçekleştiriliyor. Doğru teknolojileri doğru zamanda getirme konusunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ele almış durumda. Avrupa Birliği müzakereleri sürecinde Çevre başlığının açılması ve buna paralel hazırlanan yönetmelikler de olumlu. Ama bundan sene önce açılan kompost tesislerden bugün bir tane kaldı. Özellikle atıktan elde edilen yakıt, çöplerin ayrıştırılması ve enerji ile ilgili yönetmelikler doğrultusunda doğru teknolojilerin Türkiye ye girmesi de çok önemli. Ancak şu anda Türkiye, atık yönetiminde Avrupa nın 15 yıl gerisinde. ABD de de bu konuda yeni. Buzdolabı ve tehlikeli gazların alınması yönetmelikleri yok. Bir takım şeyler maalesef toprağa gömmek suretiyle yapılıyor. Şu anda Türkiye de vahşi depolama belli bir süreçten sonra ortadan kaldırılacak ve düzenli depolamaya geçilecek. Bunlar, Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) dediğimiz atıkların ayrıştırılarak enerji elde eldilmesi veya kompost yapılması gibi önemli süreçler. Avrupa bu sistemleri çok iyi oturtmuş durumda. Bizde de bunlar çöpün muh - teviyatına göre yavaş yavaş olacak. Düzenli depolama Türkiye de baş- 8 JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS 2013

11 AUS DER WIRTSCHAFT > UMWELT, RECYCLING EKONOMİDEN > ÇEVRE, GERİ DÖNÜŞÜM sam; denn wer Abfall einfach wegwirft, der wirft Ressourcen des Landes, d.h. Nationalvermögen weg. Können Sie uns an Beispielen etwas über die Größe dieses Wirtschaftsbereichs sagen? In Istanbul gibt es ATY- und Kompostierungsanlagen. Die Lindner- ATY-Anlage in Kemerburgaz z.b. wurde neu in Betrieb genommen. Dort werden heute Tonnen Haushaltsabfälle verarbeitet; auf der asiatischen Seite verarbeiten wir in unseren Lindner- und Titech- Anlagen täglich Tonnen. Allein für Istanbul liegt die Kapazität bei Tonnen Haushaltsabfälle pro Tag. Der Recyclingprozess selbst muss natürlich auch umweltfreundlich sein. Was können Sie uns dazu sagen? Hier sind mittel- und langfristig Technologieinvestitionen erforderlich. Die Kühlmittel in Kühlschränken z.b. können heute schadlos in allen europäischen Ländern entsorgt werden; nicht jedoch in der Türkei. Dabei entspricht eine Kühlmittelfüllung in ihrer Wirkung 2,5 3 Tonnen Kohlendioxid und ist wesentlich gefährlicher als das Treibgas in Deos. Die Arbeiten zu einer Verordnung dauern an. Die richtige Technologie ist auch für die Wiedergewinnung von Glasabfällen wichtig. Şişecam setzt Recyclingglas ein. Wegen der falschen Technologie und weil bei der Sammlung von Altglas nicht auf Qualität geachtet wird, werden die Schmelzöfen beschädigt. Wir haben gezeigt, dass mit optischen Trennvorrichtungen eine bessere Farbtrennung und damit ein höherer Mehrwert erzielt werden kann. Unser Leitmotiv ist: Was möglich ist, muss auch in der Türkei möglich sein. Die Stahlkonstruktionen, Förderbänder und sonstige Technologien werden bereits hier hergestellt. Wie sehen Sie die Zukunft der Recyclingbranche? In der Türkei wurde mit dem Recycling von Kunststoffflaschen und Fasern begonnen. Verpackungs- und Haushaltsabfälle werden bereits verwertet. Die Entwicklung wird sich beschleunigen, denn neue Rohstoffe sind heute um ein Vielfaches teurer als recycelte. Mittelfristig sehe ich eine Hinwendung zum Metallrecycling und der Wiedergewinnung von Elektroschrott, wie in Europa bereits zu beobachten ist. Darauf zu verzichten, ist schlecht für die Außenhandelsbilanz der Türkei; ähnlich wie im Energiebereich. Viele Firmen nutzen bereits Industrieabfälle, wie etwa die Zement- und Kohleindustrie. Anlagen zur Umwandlung von Haushaltsabfällen in Energie gibt es ebenfalls schon, weitere werden hinzukommen. Die Firma Titech-Tomra ist globaler Technologieführer in der Farb- und Sortentrennung. Wir haben mit Titeck 20 Anlagen mit etwa 60 Einheiten und mit der Firma Lindner, die bei schüsselfertigen ATY/RDF-Systemen weltweit führend ist, elf Anlagen mit über 25 Einheiten ausgestattet. Weitere Anlagen in den Bereichen Glas, Verpackung, Schrott und Klärschlammtrockung werden noch in diesem Jahr folgen. (Übersetzung: Dr. Uwe Fiedeldei) ladı. Kaynaklarımız çok önemli ve atıkları çöpe gömmek, milli serveti çöpe atmak demek. Sektörün büyüklüğü açısından bir örnekleme yapabilir miyiz? İstanbul dan konuşacak olursak hem kompost hem de ATY yapan tesisler var. Örneğin Kemerburgaz daki çöplükte Lindner ATY tesisi yeni devreye girdi ve burada günde 15 bin ton evsel çöp işleniyor. Asya tarafında da Lindner ve Titech ünitelerimizle günde 2 bin ton evsel çöp işleyen bir tesis kuruldu. Sadece İstanbul için günde 25 bin ton evsel çöpten bahsedebiliriz. Geri dönüşüm sürecinin insan ve çevre sağlığına zarar vermeden yapılması çok önemli. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz? Bu konuda orta veya uzun vadede yatırım yapılacak teknolojiler çok önemli. Örneğin bir buzdolabının içindeki zararlı gazlar Romanya dahil tüm Avrupa ülkelerinde doğru bir şekilde bertaraf edilirken maalesef şu anda bizde bu şekilde yapılmıyor. Oysa bir buzdolabının içindeki tehlikeli gaz kg. karbondiokside eşit ve deodorantların kat kat ötesinde çevreye zarar veriyor. Hem küresel ısınmayı tetikliyor, hem de ozon tabakasını deliyor. Bu konuda yönetmelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan cam atıklarda da doğru teknolojilerin kullanılması çok önemli. Şişecam ın tüm tesislerinde geri dönüşümlü camlar kullanılıyor ancak doğru teknoloji kullanılmadığı ve toplama aşamasında prim verilmediği için istenilen malzemeleri alamıyorlar ve kötü malzemeler fırınlarına zarar veriyor. Biz bunların optik ayrıştırıcılar vasıtasıyla malzemelerin saflıkları artırılarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanacağını gösteriyoruz. Bizim bir de Yapılabilecek şeyler, Türkiye de yapılsın felsefemiz var. Bu teknolojilerin ve sistemlerin bantları, çelik konstrüksiyonları artık Türkiye de imal ediliyor. Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz? Türkiye pet ve elyaf ile geri dönüşüme başladı. Ambalaj ve evsel atık değer kazanmaya devam edecek. Plastik ve ambalaj atığı da çok hızlı bir şekilde ilerliyecek. Çünkü ekonomik olarak bakıldığında virgin dediğimiz hammaddenin fiyatı geri dönüştürülmüş maddenin kat kat üzerinde. Orta vadede Avrupa da çok önem kazanan metal, hurda ve elektronik atıkların Türkiye de değer kazanacağını düşünüyorum. Bunlar enerji ile birlikte Türkiye nin dış ticaret açığına olumsuz etki eden faktörler. Çimento ve kömür gibi sektörlerde endüstiyel atık konusunda birçok şirket şu an faaliyette. Ayrıca evsel atıklardan enerji elde eden tesisler de devreye girdi ve sayıları daha da artacak. Şu anda malzemeleri renk ve cinsine göre ayrıştırmada dünyada lider teknoloji Titech- Tomra firmasıyla Türkiye'de 60'a yakın üniteyle 20 tesiste, ATY/RDF anahtar teslim sistemlerde de yine lider teknoloji Lindner ile 25'in üzerinde üniteyle 11 tesiste faaliyet göstermekteyiz. Bu sayılar cam, ambalaj, hurda, çamur kurutma gibi diğer faaliyet alanlarımızı da kapsayarak bu sene içerisinde daha da artacaktır. (Abbas Özpınar) FOTOS: KOAŞ Konya Çimento Çevrepet JULI-AUGUST TEMMUZ-AĞUSTOS

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Jahre 1994 fanden sich 46 Unternehmen in Istanbul zusammen um die Deutsch-Türkische Industrie- und Handelskammer zu gründen. Im Laufe der folgenden fünfzehn Jahre wuchs die Mitgliederzahl

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer VORWORT ÖNSÖZ Deutschland hat im ersten Halbjahr 2012 mit einem Handelsvolumen von 17 Milliarden Dollar seinen ersten Platz unter den Handelspartnern der Türkei behaupten können. Auf Platz zwei folgte

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Mai 2010 trat eine erste Vereinbarung zwischen dem deutschen Generalkonsulat und der AHK in Kraft, die es unseren Mitgliedern gestattete, ihre Visaanträge über die Kammer beim Konsulat

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer VORWORT ÖNSÖZ Infolge einiger Ereignisse der letzten Wochen und Monate wird die Kammer zurzeit nicht selten mit Fragen zu den folgenden drei Problemkreisen konfrontiert. - Auswirkungen des Abflusses ausländischer

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Nach den Spitzenergebnissen von 8-9% in den beiden Vorjahren hat sich das türkische Wirtschaftswachstum im Jahr abgekühlt. Aber auch mit einer Wachstumsrate von rund 3% lag die Türkei noch

Detaylı

Soma - Taziye Mesajı. Soma - Beileidserklärung

Soma - Taziye Mesajı. Soma - Beileidserklärung VORWORT ÖNSÖZ FOTOS: AHK Soma - Beileidserklärung Das Grubenunglück in Soma hat viele Menschenleben gefordert. Im ganzen Land herrscht Trauer. Die Deutsch-Türkische Industrieund Handelskammer teilt den

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Das Kundenprofil des Internationalen Währungsfonds (IWF) wandelt sich, bemerkte kürzlich ein Istanbuler Banker. Während in vergangenen Jahren meist Schwellenländer wie Mexiko, Indonesien,

Detaylı

Değerli Okuyucular, Liebe Leser,

Değerli Okuyucular, Liebe Leser, VORWORT ÖNSÖZ Liebe Leser, Deutschland war auch im dritten Quartal mit 27,7 Mrd. USD (9,2%) Handelsvolumen der wichtigste Außenhandelspartner der Türkei, gefolgt von Russland mit 24 Mrd. USD (8%) und China

Detaylı

ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz. Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin

ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz. Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin INHALT İÇİNDEKİLER Wir erwarten Ihre Unterstützung für unser ODA Magazin ODA Dergimize desteğinizi bekliyoruz Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, wie Ihnen bekannt

Detaylı

18 RWE: Langfristiges. 02 Besuch des. 22 Türkei setzt. 04 Hohe Erwar tun gen. 32 Gelungenes. 10 Hoher. 14 Türkischer.

18 RWE: Langfristiges. 02 Besuch des. 22 Türkei setzt. 04 Hohe Erwar tun gen. 32 Gelungenes. 10 Hoher. 14 Türkischer. INHALT İÇİNDEKİLER 02 Besuch des hessischen Staatssekretärs in Istanbul und Bursa Hessen Eyaleti nden Müsteşar Steffen Saebisch in İstanbul ve Bursa ziyareti 18 RWE: Langfristiges Engagement in der Türkei

Detaylı

24 Investitionsgebiete. 06 Leasing-, 30 AHK. 10 Umsatzziel der. 34 Mitgliederver - 12 Türkei wird zur. 18 Türkische. 37 Delegationsreise

24 Investitionsgebiete. 06 Leasing-, 30 AHK. 10 Umsatzziel der. 34 Mitgliederver - 12 Türkei wird zur. 18 Türkische. 37 Delegationsreise INHALT İÇİNDEKİLER 06 Leasing-, Factoring- und Finanzierungsunternehmen Finansal kiralama, fakto ring ve finansman şirketleri 24 Investitionsgebiete in Deutschland: Bayern / Hamburg Almanya nın Yatırım

Detaylı

Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA,

Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, VORWORT ÖNSÖZ Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, Sichtbarkeit schafft Anerkennung, so lautet unser Jahresmotto für 2015. Unter

Detaylı

Büromuzun iletişim bilgileri: Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası -İzmir Bürosu-

Büromuzun iletişim bilgileri: Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası -İzmir Bürosu- EDITORIAL EDİTÖRDEN Das Jahr 2011 ist noch jung, doch bereits jetzt steht fest, dass es einige Meilensteine in den Annalen der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer setzen wird. Nachdem wir auf

Detaylı

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Saygıdeğer Üyeleri, Sayın ODA Okurları,

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Saygıdeğer Üyeleri, Sayın ODA Okurları, VORWORT ÖNSÖZ Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, das Titelthema dieser Ausgabe unserer ODA versprüht den Geist des Aufbruchs

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si VORWORT ÖNSÖZ Im Sommer kann die Kammer auf die ersten zwanzig Jahre ihres Bestehens zurückblicken. 1994 wurde die AHK gegründet, durch das Delegiertenbüro der Deutschen Wirtschaft bestand bereits seit

Detaylı

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Sayın ODA okurları,

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Sayın ODA okurları, VORWORT ÖNSÖZ Sehr geehrte Mitglieder der Deutsch-Türkischen Industrieund Handelskammer, verehrte Leserinnen und Leser der ODA, der Countdown läuft zum Start vieler aufregender Ereignisse in den kommenden

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si INHALT İÇİNDEKİLER Zehn Milliarden Euro - zwanzig Milliarden Euro - dreißig Milliarden Euro...nein, es geht nicht um neue Finanzhilfen für mediterrane EU-Mitglieder, sondern um neue Meilensteine, die im

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer EDITORIAL EDİTÖRDEN war im Endergebnis ein gutes Jahr für die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen. Per Ende Oktober hatten die deutschen Lieferungen 13 Milliarden Euro erreicht, so dass die deutsche

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN Nach einigen erfolgreichen Probeläufen während der letzten Monate erweitert die Kammer ihr Dienstleistungsangebot ab sofort durch regelmäßige Fortbildungsseminare. Der nach den letzten

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer VORWORT ÖNSÖz Es ist die pure Idylle. Am Ende einer großen Baumschule, eingerahmt von zwei bewaldeten Hügeln, erstreckt sich ein grünes Tal, zwölf Hektar groß, so beschrieb eine überregionale deutsche

Detaylı

Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke. Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor

Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke. Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor SEPTEMBER-OKTOBER EYLÜL-EKİM 2014 Erneuerbare Energien weiterhin sehr attraktiv >>Türkei investiert in Geothermie-Kraftwerke Yenilenebilir enerjiye ilgi devam ediyor >>Türkiye jeotermik santrallere yatırım

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si INHALT İÇİNDEKİLER Wieder einmal wird von den Börsen und ihren Kommenta - toren ökonomische Weltuntergangsstimmung verbreitet. Positive Firmenergebnisse spielen keine Rolle, vielmehr scheint deren Verkündung

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN Der deutsch-türkische Warenaustausch konnte 2011 einen sehr guten Start verzeichnen. Im ersten Quartal legten die deutschen Exporte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 46,1% auf 5,1

Detaylı

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si

Marc Lan da u Al man-türk Ti ca ret ve Sa na yi Oda sı Ge nel Sek re te ri ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si EDITORIAL EDİTÖRDEN In der öffentlichen Wahrnehmung in Deutschland ist der grundlegende Wandel in der Türkei bisher bestenfalls unvollständig angekommen. Wenn von türkischen Exporten die Rede ist, denken

Detaylı

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer

Marc Lan da u Geschäftsfüh ren des Vors tand smitg li ed der De utsch-tür kisc hen In dus tri e- und Han dels kam mer INHALT İÇİNDEKİLER Der Frauenanteil in Führungspositionen der deutschen Wirtschaft ist ein Thema, das gegenwärtig wieder wachsende mediale Beachtung findet. Dies sei Anlass zu einer kurzen vergleichenden

Detaylı

ODA. Energiedrehkreuz Türkei Neue Rolle - Alte Probleme. Enerji Turnikesi Türkiye Yeni Rol Eski Problemler. Juni 2009 Mayıs Haziran 2009. Nr.

ODA. Energiedrehkreuz Türkei Neue Rolle - Alte Probleme. Enerji Turnikesi Türkiye Yeni Rol Eski Problemler. Juni 2009 Mayıs Haziran 2009. Nr. ODA Mai Nr. 50 Juni 2009 Mayıs Haziran 2009 Energiedrehkreuz Türkei Neue Rolle - Alte Probleme Enerji Turnikesi Türkiye Yeni Rol Eski Problemler Editorial Editör den Ausbildung, Weiterbildung und Studium

Detaylı

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş.

Im Portrait: Die Oberflächenspezialisten Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ș. Portre: Satıh uzmanları Pürkay Boya ve Kimya San. A.Ş. ODA September Nr. 46 Oktober 2008 Eylül Ekim 2008 Licht und Schatten Die türkische Gesundheitswirtschaft mausert sich zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor und hat gegen interne Schwierigkeiten zu kämpfen

Detaylı

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer

Marc Landau Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer EDITORIAL ED TÖRDEN Immer öfter hört man die Wertung, dass die Wirtschaftskrise zwar insofern eine Weltkrise gewesen sei, als sie kaum ein Land unberührt gelassen hat, dass es sich im Kern aber eher um

Detaylı

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte oda April nr. 44 mai Juni 2008 nisan mayıs haziran 2008 türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte im gespräch:

Detaylı

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte

oda türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte oda April nr. 44 mai Juni 2008 nisan mayıs haziran 2008 türkische finanz- und Versicherungsbranche freut sich auf wachstumsstarke Jahre türk finans ve sigorta Pazarını başarılı yıllar beklemekte im gespräch:

Detaylı