GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i GELİR DÜZEYİ ve CİNSİYETE GÖRE TÜKETİCİLERİN HİPERMARKETLERDE ALIŞVERİŞ TERCİHLERİ ÜZERİNE KONYA İL MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA H. Bahadır AKIN Serdar BAŞTUĞ Özet Hipermarketler, karmaşık müşteri ilişkileri yönetimiyle muhatap olan büyük ölçekli perakendeci kuruluşlardır. Buralarda atışı arttıracak, müşteri memnuniyetini yükeltecek yeni yöntemlerin benimenebilmei için hipermarket müşterilerinin analiz edilmei, müşteri tipine göre pazarlama politikaının önerilmei gereklidir. Bu çalışmada 2005 yılında Konya merkez ınırları içindeki hipermarketlerden alışveriş yapan 450 tüketici ile yüzyüze anket gerçekleştirilmiş, atınalma ürecinde ciniyet ve gelir düzeyinin naıl etkili olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, reklamın kadınlar üzerinde daha etkili olduğunu, düşük gelir grubunun kampanya ve market üyeliklerine üt gelir grubuna göre daha az ilgi göterdiğini ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler: Tüketici Tercihi, Perakende Sektörü Summary Hipermarket are large cale retailer that have to deal with complex cutomer relationhip management iue. It i crucial to analye cutomer in hipermarket and implement eligible marketing policie according to thee finding in order to improve cutomer atifaction. In thi tudy, a urvey wa conducted in city center of Konya with 450 cutomer in 2005 and the buying proce of people wa determined taking their ex and income level into account. Finding how that, commercial affect women more than man and low income cutomer pay more attention to campaign and market memberhip. Key Word: Conumer Choice, Retailing Doç.Dr.,S.Ü.Karaman İİBF, İşletme Bölümü S.Ü. SBE Yükek Lian Öğrencii 264

2 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i 1. Müşteri ve Modern Pazarlamada Artan Rolü Pazarlama dünyaında müşterinin incelenmei her zaman önem taşımıştır. Özellikle on on yıldan bu yana veri tabanı yönetimi ve iletişim teknolojilerinin bütünleşmei, bu bütünleşmenin internetin getirdiği imkanlarla yöneticilere karar almadabüyük kolaylıklar ağlamaktadır. Büyük perakende mağazaları, bankalar, igorta şirketleri gibi devaa müşteri yığınları içinden faydalı bilgi bulmaya çalışan kuruluşlarda Müşteri İlişkileri Yönetimi, teknolojinin deteğiyle kritik öneme ahip bir noktaya gelmiştir.gelenekel pazarlama iletişimi yerini daha etkin üreçlere bırakmaktadır. Bu üreç içinde, iletişimin rolünü yeniden tanımlamak; ürün ve şirket değerini iletmekten çok, müşteriye değer yaratmak gerekir. Bunun için yalnızca ürünün faydaları ve marka özellikleri bilgilerini ortaya koymak yerine, müşteri ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümler getirilebilmei için iletişimi kullanmak gereklidir 1. Yükek rekabet, değişen tüketici itek ve ihtiyaçları ve düşen karlılık, firmaları yeni teknolojileri ve pazarlama yöntemlerini kullanmaya itmiştir. Günümüzde özellikle perakendecilerin tüketiciyle ilgili oluşturdukları veri tabanları tüketicinin daha yakından, ürekli ve etkin biçimde izlenerek itek ve ihtiyaçlarındaki değişimlere daha hızlı ve doğru bir cevap verilebilmeine yardımcı olmaktadır. Perakende ektörünün müşteri ilişkileri açıından en kritik ektörlerden biri olduğu açıktır. Ülkemizde perakendecilik alanında on yıllarda hızlı bir değişim yaşanmakta ve ulular araı boyutta faaliyet göteren yabancı firmalar birbiri ardına pazara girmektedirler. Yeniliklere ayak uydurmak, rekabetin ön 1 Ander Gronted, Müşteri Yüzyılı, Çeviren; Ş.Tanju Kalkay, Mediacat Kitapları, Kapital Medya A.Ş, İtanbul 2000,.64-6 koşuludur. Yeni hizmet birimleri oluşturmak, yeni teknolojilere ayak uydurmak ve bir bütün olarak gelişmekte olan itemi ürekli takip etmek gerekiyor. Bu durum perakende ektörü için de geçerli. Özellikle müşteri kapma yarışının kızgın olduğu, daha da önemlii hizmetle farklılaşma anlayışının önem kazandığı bu günlerde ektöre hizmet üreten şirketler ve bu hizmetleri kullanan işletmelerin pazara undukları item ve hizmet çok önemli hale gelmiştir 2. İşletmelerin temel amaçları olan kara ulaşabilmei, özellikle perakende ektöründe müşteri odaklı tratejilerle pazara girmek ve pazarda öz ahibi olabilmek anlamına gelir. İşletmelerin pazarlama atış faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirebilmei için; Şirketimi müşteri odaklı hale naıl getirebilirim? Müşteri bağlantılarını naıl daha ağlıklı ağlayabilirim? Ne kadar Müşteri Kaybettik? Rakiplere geçme riki yükek olan müşteri profili nedir? gibi orulara cevap aramaı gerekir. 2. Araştırma Yöntem ve Bulguları Araştırmamız, Alışveriş Merkezlerinde tüketicilerin bu kuruluşları ercih ederken etkii altında kaldıkları faktörler ve alışveriş merkezi eçiminde dikkate aldıkları noktaları tepit etmek için yapılmıştır. Konya ilinde faaliyet göteren hipermarketler, Afra Alışveriş Merkezleri, Adee Alışveriş Merkezleri, Real Alışveriş Merkezleri, Migro Alışveriş Merkezlerinde tüketicilerin alışveriş kültürünü belirlemeyle ilgili birtakım veriler elde edilmeye çalışılmıştır. Konya'da faaliyet göteren bu dört mağaza ile kıaca bilgi vermek gerekire; Afra: Kombaan Grubu nun, perakende ektöründeki güçlü temilcii; Afra Alışveriş Merkezleri 1993 yılında Selçuklu ve Alanya'da açtığı merkezlerde müşterileri ile buluştu, bu gün 6 ayrı 2 Satış Noktaı Aylık Perakende Piyaa Dergii Aralık 2003 Sayı:

3 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i kentte ve 25 merkezde toplam 52 alışveriş merkeziyle faaliyet göteriyor. Yurtdışı yatırımlarına da hız veren Afra A.V.M Sudan daki ilk halkaının yanında, Yemen, Suriye, Ürdün e market açmak için çalışmalarını ürdürüyor m² alanda. Afra Alışveriş Merkezleri ile her keimden tüketiciye hizmet unuyor. "Müşteri mutluluğu" loganı ile Konya ve Alanya'dan tart alan mükemmel alışveriş bugün Antalya, Malatya, Taru, Silifke, Karaman, Akaray, Erdemli ve Kemer'de devam ediyor 3. Adee: İttifak Holding in Perakendecilik ektöründeki atılımı Adee Alışveriş Merkezleri A.Ş. nin marketçilik erüveni; Seydişehir de yöreel hedeflerle 1991 yılında kurulmuş SİMPAŞ (Seydişehir İhtiyaç Maddeleri Tic. A.Ş.) iimli firmayla başlar yılında İmi SİMPAŞ TAN ADESE değişerek, ADESE imini taşıyan ilk market 1993 yılında hizmete açılan 850 m² atış alanı ile Beyşehir Mağazaı oldu. Konya ili merkez ve ilçelerinde toplam 15 mağaza faaliyette bulunuyor. Ankara il merkezinde ie Eryaman, Keçiören, Etlik ve Ak köprü olmak üzere 4 adet Adee alışveriş mağazaı yer almakta Merin ilimizde ie pozcu mevkiinde 1 adet mağazaı vardır 4. Real: Metro AG nin Praktiker ile birlikte bir diğer kardeş kuruluşu. Türkiye de 7 mağazaları toplam 58 bin m² atış alanında hizmet veriyor. Dünya da ie 282 mağazaları var. 5 yıl içinde market ayılarını 16 ya çıkarmak. Bu konuda Türkiye nin dış yatırımlara detek olmaı onları Türkiye de yeni yatırımlara evk edecektir. Migro: Koç holdingin perakende devi Migro un 36 ilde 462 mağazaı var. Pazarın %23'nü elinde tutuyor. Migro a 3000 dolayında şirket mal veriyor ve bünyelerinde 25 bin mal çeşidi var Çalışma koneptinde M, MM ve MMM şeklinde 3 değişik mağaza kategorii olan Migro un Ankara, İtanbul ve Antalya da 5M şeklinde kurduğu büyük alışveriş merkezleri var. Dicount mağaza olarak Şok marketleri olan Migro un aynı zamanda 700 adet Bakkalım iimli mal verdiği bakkallar var. Migro un bir diğer kolu ie yurtdışına açtığı Ramtore mağazaları. Azerbeycan da, Ruya da, Kazakitan da ve Bulgaritan da faaliyetlerini ürdürüyorlar. Yurtdışında 30'un üzerinde mağaza açmayı planlıyorlar. Migro 1999 yılında Migro Club Card projeini başlattı. Böylelikle adık müşteri kazanmayı hedefleyen Migro, aynı zamanda çeşitli müşteri bilgilerine de ulaşıyor. Şu anda 3,2 milyon Migro Club Card ahibi var. Migro un kar marjı %15-8 civarlarındadır 5. Araştırma Kaım 2004 ve Ocak 2005 tarihleri araında Konya da faaliyet göteren dört büyük alışveriş merkezinde alışveriş merkezlerini ziyaret eden kişi ayılarını dikkate alan bir dağılımla 450 kişi üzerinde yapılmıştır. Tüketici ayıının ortalama 500 binin üzerinde olduğundan hareketle %95 güven düzeyinde ortalama yapılacak anket ayıının minimum 384 olduğu belirtilmektedir 6. Anketler tüketicilerle yüz yüze anket yöntemi uygulanarak yapılmıştır.anket formunda tüketicilerin gelir durumları ve ciniyetlerinin Hipermarketlerden yaptıkları alışverişi naıl etkilediği konuunda fikir verebilecek orular orulmuş, genel olarak gelir durumu ve ciniyetin çeşitli alışveriş tercihleri üzerindeki etkii incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma öncei genel olarak düşündüğümüz varayımlar; 1. Alışveriş davranışı ile gelir düzeyi araında önemli bir ilişki vardır 2. Ciniyet alışveriş davranışlarını 5 6 Burhan Bolağlu, Soyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Der Yayınları, Eren Ofet, İtanbul 1997,

4 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i ciddi şekilde etkiler şeklinde oluşturulmuş, konuyla ilgili farklılıklar varyan analizi ve Ki- Kare itatitiği ile belirlenmiştir Dağılımları ve Tanımlayıcı İtatitikler Ankete cevap veren 450 kişinin % 52 i Erkek (n= 234), %48 i Kadın (n=216), %50 i memur-işçi (n=225), %16 ı Öğrenci (n=70), %16 ı Diğer melek ahipleri (n=73), % 14 ü Serbet Melek (n=63) ve %4 ü Ev Hanımlarından (n=19) oluşmaktadır. Anketi cevaplayanların gelir durumu dağılımı 500 YTL'den aşağı geliri olanlar % 39 (n=176), 500 ile 1000 YTL araı geliri olanlar %51.5 (n=232) ve 1000 YTL'den yükek olanlar %9 (n=42) şeklindedir. Hipermarketlerden alışveriş yapılırken tercih ebebi olan çeşitli faktörlerin cevaplayıcılarca 1 Hiç önemi yok- 5 Çok Önemli aralığında beşli bir ölçek üzerinde işaretlenmei itenmiştir. Buna göre elde edilen veriler, aritmetik ortalamaı en yükek olan tercih ebebinden başlayarak Tablo 1'de ıralanmıştır. Tablo 1. Alışveriş Yaparken Hipermarket Tercihini Belirleyen Unurlar N Ürün ve Hizmet Kalitei Daha İyi Hizmet vermei Ürün Çeşitliliği Ucuzluk Kampanya ve İndirimler Clup Card, İndirim Card İmkanı Evime Yakın Olmaı Takit Seçenekleri Buna göre, hipermarket tercihinde ürün ve hizmet kalitei ile hizmetin unulma biçimi, ürün çeşitliliği, maliyetler, çeşitli kampanya ve indirimler, üyelik avantajları, eve yakınlık ve takit imkanları ırayla önemli rol oynamaktadır. Günümüzde Hipermarket İşletmelerinde farklı bir hizmetin adı olan private label ürünler, işletmelerin kendi markaları adı altında çıkarmış olduğu ürünlerdir. Hipermarket işletmelerin raflarda yer alan farklı markalardaki ürünlerin yanında kendi markalarının yer aldığı ürünleri de raflara koymaı hipermarket işletmelerini farklı ve yeni Aylık Gelir bir rekabete taşımıştır. Bu konuda cevaplayanlara orudlan bir oruyla, müşterilerin %47 lik (n=216) bir kımının Private Label ürünleri tercih ettiği görülmüştür. Private label ürünleri tercih ebebi olarak, maliyet yanında o mağaza ve ürüne olan güven öne çıkmıştır. 2.2.Gelir Düzeyi ve Ciniyet ile Alışveriş Tercihi Araındaki İlişkiler Konya da faaliyet göteren dört büyük hipermarketi alışveriş için tercih eden cevaplayıcıların gelir durumuyla karşılaştırmalı itatitikleri Tablo 2'den izlenebilir. Tablo 2. Aylık Gelirle, Alışveriş Merkezi Tercihi Araındaki ilişki Adee Afra Real Migro Diğer Toplam 500,00 YTL'den az YTL ,3% 42,2% 19,1% 23,5% 71,9% 39,1% ,90% 51,00% 61.8% 61.8 % 25,00% 51,5% 1.000,00 YTL'den fazla ,7% 6,8% 19,1% 14,7% 3,1% 9,4% Toplam

5 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i Tablo 2 verilerine göre Adee mağazaından alışveriş tercih edenler n=155 kişi, Afra mağazaından n=161 kişi, Real mağazaından n=68 kişi ve Migro mağazaından n=34 kişidir. 32 kişinin öncelikli tercihi diğer alışveriş merkezleridir. Bu tabloya göre gelir Aylık Gelir durumu yükeldikçe Real ve Migro mağazalarının tercih ebebi olduğu, Adee, Afra ve diğer merkezlerden daha ziyade gelir durumu 500 YTL'den aşağı olanların yararlandığı görülmektedir (X2= 35,743, p<0.0001). Tablo 3. Gelir Durumu ve Ödeme Şekli Araındaki İlişki Nakit Kredi K. Takitli Alışveriş Kredili Alışveriş 500,00 YTL'den az YTL Toplam ,90% 26,00% 45,20% 25,00% 39,1% ,60% 62,10% 48,40% 62,50% 51,60% 1.000,00 YTL'den fazla ,50% 11,90% 6,50% 12,50% 9,3% Toplam Buna göre, Konya hipermarketleri müşterileri örneğine bakarak gelir düzeyi yükeldikçe kredi kartı tercihinin arttığı, gelirleriyle, ucuz mal tercih etmeleri araında bir ilişki olmaı genelde beklendiğinden bu amaçla orulan oruya gelir düzeyi düştükçe nakit ve takitli verilen cevapların aritmetik alışverişin tercih edildiği ileri ürülebilir (X2= 37,076, p<0.0001).. Tüketicilerin aylık ortalama ortalamalarının anlamlı şekilde farklılaşıp farklılaşmadığına varyan analiziyle bakılmıştır. Tablo 4. Gelir düzeyi ile ucuz mal veya hizmet tercihi araındaki İlişki Aylık Ortalama Gelir Ortalama Standart Sapma ,23 1, ,18 0, ,60 1,170 Toplam 450 4,14 0,987 Tablo 4'den açıkça görüldüğü kadarıyla gelir düzeyi düştükçe mal veya hizmetin fiyatının daha fazla önem kazandığı anlaşılmaktadır (F=7,49, p<0.001). Tablo 5. Ciniyet ile ucuz mal veya hizmet tercihi araındaki İlişki Ciniye t Kadın 216 4,07 0,96 Erkek 234 4,21 1,01 Toplam 450 4,14 0,987 Öte yandan ciniyetle ürün veya hizmetin ucuz olanının tercih edilmei araında bir ilişki görülmemektedir (F=2,116, p<0.146). Hipermarketlerin on birkaç yıldır müşterilere dönük yoğun kampanya ve indirimleri dikkate alındığında, gelir düzeyi ile bu kampanyalara yönelik ilgi araında bir ilişki olabileceği akla gelmektedir. Tablo 5 bu konudaki verileri içermektedir. 268

6 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i Tablo 6. Gelir düzeyi ile Kampanya ve İndirimlere Göterilen İlgi Araındaki İlişki Aylık Ortalama Gelir ,18 0, ,11 0, ,71 1,04 Toplam 450 4,1 0,98 Tablo 6 da görüldüğü gibi kampanya ve indirimlere olan ilgi gelir alışveriş merkezlerinin atışlarını düzeyi yükeldikçe azalmaktadır arttırmak için düzenlediği bir takım (F=3,868, p<0.05). Tablo 7. Ciniyet ile Kampanya ve İndirimlere Göterilen İlgi Araındaki İlişki Ciniye t Ortalama Standart Sapma Kadın 216 3,5 1,26 Erkek 234 3,53 1,35 Toplam 450 3,52 1,31 Aynı ilişkinin ciniyete göre değişmediği gözlenmektedir (F=0,058, p<0.811). Mağazaları müşterilere cazip halegetirmek için işletmelerin Clup card gibi iimlerle bir takım üyelik avantajları ağladığı bilinmektedir. Tablo 8. Gelir- Alışveriş Merkezlerinin Sunduğu Üyelik Avantajı İlişkii Aylık Ortalama Gelir ,8 1, ,58 1, ,95 1,36 Toplam 450 3,6 1,26 Bu üyelik avatajlarının görülmektedir. Gelir düzeyi yükeldikçe hipermarket tercihini etkilemeiyle gelir düzeyi araında bir ilişki olduğu üyelik avantajları ebebiyle mağaza eçimi önemini kaybetmektedir (F=7,837, p<0.0001). Tablo 9. Ciniyet-Alışveriş Merkezlerinin Sunduğu Üyelik Avantajı İlişkii Ciniye t Ortalama Standart Sapma Kadın 216 3,68 1,2 Erkek 234 3,53 1,32 Toplam 450 3,6 1,27 Ciniyetle mağaza üyelik avantajları ebebiyle tercih araında anlamlı bir ilişki yoktur (F=1,499, p=0,221). Erkekler ve kadınlar benze düzeylerde üyelik avantajı ebebiyle hipermarket eçmektedir. Pazarlama atış tutundurma tekniklerinden biri olan reklamların alışverişlere etkii olduğu açıktır. Reklamlardan etkilenerek alışveriş yapma ile gelir düzeyi ve ciniyet araındaki ilişkilere bakıldığında aşağıdaki onuçlara ulaşılmıştır. 269

7 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i Tablo 10. Gelir Düzeyi ile Reklamdan etkilenerek alışveriş yapma ilişkii Aylık Ortalama Gelir ,33 1, ,55 1, ,95 1,15 Toplam 450 4,14 0,987 Özellikle YTL aralığında reklamlardan etkilenerek alışveriş yapmanın daha yükek bir ortalamaya ahip olduğu görülmektedir (F=5,311, p<0.005). Tablo 11. Ciniyet ile Reklamdan etkilenerek alışveriş yapma ilişkii Ciniye t Kadın 216 3,61 1,06 Erkek 234 3,22 1,24 Toplam 450 3,41 1,17 Yine, kadınların bu konuda erkeklere nazaran daha yükek bir ortalamaya ahip oldukları da anlaşılmaktadır (F=12,383, p<0.0001). 3.Sonuçlar ve Genel Değerlendirme Konya il merkezinde dört hipermarkette yapılan araştırmanın onuçlarına göre, araştırmayı cevaplayanların ıraıyla Afra, Adee, Real ve Migro mağazalarından alışveriş yaptıkları görülmüştür. Rela ve Migro daha ziyade gelir düzeyi nipeten yükek müşteriler tarafından tercih edilirken, diğer mağazalara yükek gelir grubu yanında özellikle düşük gelirli müşterilerin daha fazla ilgi göterdiği anlaşılmaktadır. Yine kredi kartı kullanımının düşük gelir gruplarında fazla yaygın olmadığı, ödemelerde nakitin tercih edildiği görülmektedir. Bu durumda Migro ve Real'in düşük gelir grubuna, Afra ve Adeenin de yükek gelir grubundan müşterilere dönük yeni tratejiler geliştirmei gerektiği düşünülebilir. Yine beklendiği şekilde gelir düzeyi daha düşük olan müşterilerin daha ziyade ucuz mal ve hizmetlri tercih ettiği, kampanya, indirim ve üyelik avantajlarına daha fazla ilgi göterdiği anlaşılmaktadır. Düşük gelirli müşteri grubuna yönelik tratejiler geliştirmek iteyen işletmelerin bu faktörleri dikkate alarak kampanya, indirim ve benzeri faaliyetlerini çeşitlendirmeleri atışlarının artmaında rol oynayabilecektir. Gelir düzeyi yükek müşterilerin daha ziyade kaliteli ürün ve hizmetlere yöneldiği dikkate alındığında, müşteri portföyüne bu grubu dahil etmek iteyen işletmelerin bu kitleye cazip gelecek marka ve ürünleri mağazalarında bulundurmaları yerinde olacaktır. Kadınların erkeklere göre alışveriş kararlarında reklamlardan daha fazla etkilenme ihtimalleri de bu araştırmanın bulgularındandır. Başarılı bir müşteri ilişkileri yönetimi altyapıı kurabilmek için müşterilerin genel özellikleri ve tercih yaparken dikkate aldıkları faktörlerin heaba katılmaı şarttır. Bu çalışmayla elde edilen bulguların yöredeki hipermarket ve mağazalarda müşterilerin elde tutulmaı ve yeni müşterilerin işletmeye kazandırılmaı açıından bazı ipuçları ağlayacağı kanaatindeyiz. 270

8 S e l ç u k Ü n i v e r i t e i K a r a m a n İ. İ. B. F. D e r g i i Kaynakça Ander Gronted, Müşteri Yüzyılı, Çeviren; Ş.Tanju Kalkay, Mediacat Kitapları, Kapital Medya A.Ş, İtanbul 2000,.64-6 Satış Noktaı Aylık Perakende Piyaa Dergii Aralık 2003 Sayı: Burhan Bolağlu, Soyal Bilimlerde Araştırma Yöntemi, Der Yayınları, Eren Ofet, İtanbul 1997,

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama

Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alışveriş Merkezi Tüketicilerinin Satın Alma Davranışı: Bursa İlinde Bir Uygulama Buying Behaviour Of International Shopping Center Consumers: An Application In Bursa Prof.Dr. Ömer AKAT* Arş.Gör.

Detaylı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı

PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ. 10. Perakendeciliğin Tanımı PERAKENDECİLİK 1. PERAKENDECİLİK - PERAKENDECİ KURULUŞLARIN ÖZELLİLERİ 10. Perakendeciliğin Tanımı Perakendecilik, üretici ve tüketici arasında malların naklini sağlayan aracılık hizmetleridir. Başka bir

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANABĐLĐM DALI PERAKENDECĐLĐK SEKTÖRÜNDE CRM UYGULAMALARI: SÜPERMARKET MÜŞTERĐLERĐNĐN MAĞAZA KARTI KULLANIMLARIYLA ĐLGĐLĐ TERCĐH NEDENLERĐNĐN

Detaylı

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA KIRSAL KESİMDE VE KENTLERDE YAŞAYAN AİLELERİN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SATIN ALMA KARARLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA A Research Comparing The Durable Goods Purchase Decision Of Rural

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama

Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:3, s. 77-94 Year:2014, Vol:6, No:3, s. 77-94 Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını

Detaylı

SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA

SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA SÜPERMARKET VE HİPERMARKETLERDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE BİR UYGULAMA Ercan ÇİÇEK Abstract In this study the concept of Customer Relationship Management, was examined from the viewpoint of retailing

Detaylı

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YABANCI MARKA İSİMLERİNİN İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Mehmet BAŞ *, mbas@gazi.edu.tr Şaylan ŞAHİN, saylan.sahin@gazi.edu.tr Bu

Detaylı

Seçilmiş Ürünlerde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler T.Özdil- İ.Yılmaz C. Yılmaz

Seçilmiş Ürünlerde Tüketici Tercihlerini Etkileyen Faktörler T.Özdil- İ.Yılmaz C. Yılmaz SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERDE TÜKETİCİ TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Tuncer ÖZDİL İlham YILMAZ Cengiz YILMAZ Özet Küreselleşme ve artan rekabet işletmeleri üretim alanına olduğu kadar pazarlamayla ilgili markalaşmaya

Detaylı

Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma

Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 145-157 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Kamu Çalışanlarının İnternetten Ürün Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma Rüştü Yayara Hümeyra Sadaklıoğlub Özet: Son yıllarda

Detaylı

KOLAYDA MALLARDA MÜŞTERİ PROFİLİ VE TÜKETİM TERCİHLERİ: İSTANBUL HALK EKMEK MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Bora AÇAN (*)

KOLAYDA MALLARDA MÜŞTERİ PROFİLİ VE TÜKETİM TERCİHLERİ: İSTANBUL HALK EKMEK MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Bora AÇAN (*) KOLAYDA MALLARDA MÜŞTERİ PROFİLİ VE TÜKETİM TERCİHLERİ: İSTANBUL HALK EKMEK MÜŞTERİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Bora AÇAN (*) Özet: Doğu ve güneydoğu illerinden İstanbul a göç, özellikle 1980 li yıllardan

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU. PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PERAKENDECİLİK VE MAĞAZA YÖNETİMİ VİZE DERS NOTLARI Mart 2014 Değerli öğrenciler bu ders notunda Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi dersinizle ilgili

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Pazar bölümleme, Hedef pazar belirleme, Finansal hizmetler pazarlaması

Anahtar Kelimeler: Pazar bölümleme, Hedef pazar belirleme, Finansal hizmetler pazarlaması BANKA HİZMETLERİ SATIN ALAN TÜKETİCİLERİ BANKA ÖZELLİK VE HİZMET DEĞİŞKENLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINA GÖRE ALT PAZAR BÖLÜMLERİNE AYIRMA ÜZERİNE ERZURUM DA BİR ARAŞTIRMA Sevtap ÜNAL * Aysel ERCİŞ ** Özet

Detaylı

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI

İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI 2281 İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNETTEN ALIŞVERİŞE YÖNELİK TUTUMLARI A STUDY ON THE ATTITUDES OF THE FACULTY OF COMMUNICATION STUDENTS TOWARDS ON-LINE MARKETING ÖZET H. AYDAN SİLKÜ Bu araştırmanın

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 18 Sayı: 58 (Kış 2014) 647 BANKACILIK SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Öz Bu çalışma, bankacılık sektörü çalışanlarına müşteri

Detaylı

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KADIN TÜKETİCİLERİN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HANE HALKININ SÜPERMARKET ALIŞVERİŞLERİNDEKİ

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Büşra OLGUN 1 ÖZET Günümüzde internet çok önemli bir yere

Detaylı

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI YAPI MARKETLERDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON SORUNLARINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (DOKTORA TEZİ) MEHMET METE

Detaylı

PERAKENDECİLİKTE BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TÜKETİCİLERİN BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PERAKENDECİLİKTE BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TÜKETİCİLERİN BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA PERAKENDECİLİKTE BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ VE TÜKETİCİLERİN BÜYÜK ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ İLE İLGİLİ TUTUMLARINI TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Emrah CENGİZ İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Detaylı

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan

Arş. Grv. Selen Öztürk - Arş. Grv. Selim Şerbetci - Şevket Necmettin Gürcan Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Anadolu University Journal of Social Sciences Tüketim Değerlerinin Satın Alma Niyeti ve Bağlılık Üzerindeki Rolü: Fırsat Sitelerine Yönelik Bir Araştırma The

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İNTERNET TÜKETİCİSİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Kenan EREN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA/2009 T.C

Detaylı

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE PAZARLAMA: FARKLI SEKTÖRLERDEKİ İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZİ VE PAZARLAMA: FARKLI SEKTÖRLERDEKİ İŞLETMELERİN ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.419-444. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar *

Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar * KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:17 Aralık/2009 Mobil Reklamlar ve Mobil Reklam Araçlarına Yönelik Tutumlar * Süleyman Barutçu Pamukkale Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Meltem Öztürk Göl

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS Market Markalı Ürünlerin Tüketiciler Tarafından Algılanmaları Bitirme Tezi Mustafa Onur GÖKÇE 200582015 Tez Danışmanı: Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

tepav Türkiye'de Alışveriş Davranışı: Perakende Sektöründe Gelenekselden Moderne Geçiş Emine Persentili Batislam Alpay Filiztekin

tepav Türkiye'de Alışveriş Davranışı: Perakende Sektöründe Gelenekselden Moderne Geçiş Emine Persentili Batislam Alpay Filiztekin Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) kamu politikaları tasarımı süresince katkıda bulunmak amacıyla kuruldu ve Aralık 2004 faaliyete geçti. Bu amacına ulaşmak için Türkiye deki fikir tartışmalarının

Detaylı

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA

BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA BANKALARIN MÜŞTERİLERİNE SUNDUĞU İNTERNET BANKACILIĞI HİZMETİNİN MÜŞTERİLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULAMA Ali Çağlar ÇAKMAK Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1) 2007: 79 97 GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA DAVRANIŞINDA AMBALAJIN ROLÜ THE ROLE OF PACKAGING IN THE PURCHASING DECISION OF FOOD PRODUCTS Füsun GÖKALP, Ege Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Araş. Gör. Nihan ÖZGÜVEN Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.

Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Araş. Gör. Nihan ÖZGÜVEN Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Bilimler 6/1 (2008)s.1-22. SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2008 Cilt : 6 Sayı :1 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. MANİSA Elektronik Finans Hizmetleri Açısından Dr. Erhan DEMİRELİ Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.,

Detaylı