LITERATURVERZEICHNIS:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LITERATURVERZEICHNIS:"

Transkript

1 10. Literaturverzeichnis 119 LITERATURVERZEICHNIS: ETYMOLOGIE / FOLKLORISTIK: AKSOY, Ömer Asım: Atasözleri ve Deyimler SözlüÊü, Türk Dil Kurumu Yayınları: 325/2, Ankara BAHADANLI, Yusuf Ziya: Türkçe Deyimler SözlüÊü, Hür Yayınevi Yayınları: 43, Türkçe- Edebiyat KitaplıÊı Dizisi: 1, Istanbul DEM REL, Asuman: Açıklamalı Atasözleri, Birsen Yayınları, Istanbul DEVELL OÉLU, Ferit: Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları Sözlük Dizisi: 1, Erstaufl. 1962, Ankara EREN, Hasan: Türk Dilinin Etimolojik SözlüÊü, Ankara EYUBOÉLU, Ismet Zeki: Türk Dilinin Etimoloji SözlüÊü, Sosyal Yayınlar, erw. 2. Aufl. d. Erstaufl. v. 1988, Istanbul GÖZEN, Muttalip: Tüm Okullar için Atasözleri ve Deyimler SözlüÊü, Ömer Er (Hrsg.), Test Yayınevi, 3. Aufl., Istanbul [o.j.]. GÖZLER, H. Fethi/ M. Ziya Gözler: Açıklamalı Türk Atasözleri SözlüÊü, nkılap ve Aka Kitabevleri, Istanbul LANE, William: Arabic-English Lexicon, Erstausg. London/Edinbourgh 1863, Librairie du Liban, Beirut MENINSKI, Franciscus à Mesgnien: Thesaurus Linguarum Orietalium. Turcicae- Arabicae-Persicae. Lexicon Turcico-Arabico-Persicum, Türk Dilleri Ara tırmaları Dizisi: 27, Mehmet Ölmez (Hrsg.), Istanbul Milli EÊitim BakanlıÊı (Hrsg.): Örnekleriyle Türkçe Sözlük, Ankara ÖZCAN, Celal/ Rita Seuß: Türk Atasözleri = Türkische Sprichwörter, Deutscher Taschenbuchverlag, Kempten REDHOUSE, Sir James: Türkçe/Osmanlıca- ngilizce Sözlük, 17. erw. Aufl. d. Erstaufl. V. 1890, Istanbul SARA BA I, M. ErtuÊrul/ brahim MinnetoÊlu: Örnekli ve Açıklamalı Türk Atasözleri SözlüÊü, MinnetoÊlu Yayınevi, [o.o., o.j.]. emseddin Sami[Fra erî]: Kamus-i Türki, 4. Repr.-Aufl. d. Erstaufl. v. 1899, aêrı Yayınları, Istanbul TIETZE, Andreas: Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugatı, Istanbul/Wien 2001.

2 10. Literaturverzeichnis 120 TÜLBENT, Feridun Fazıl: Türk Ata Sözleri ve Deyimleri, nkilap ve Aka Kitabevleri Koll. ti., 2. erw. Aufl. d. Erstaufl. v. 1963, Istanbul Türk Dil Kurumu (Hrsg.): Bölge AÊızlarında Atasözleri ve Deyimler, Türk Dil Kurumu Yayınları: 279, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara Türkçe Sözlük, Erstauflage Ankara 1944, Neuauflage, Ankara WEHR, Hans: Arabisches Wörterbuch. Für die Schriftsprache der Gegenwart, 4. unv. Aufl. d. Erstausg. von 1952, Wiesbaden 1968, S. 60. ZENKER, Julius Theodor: Türkisch-Arabisch-Persisches Handwörterbuch, Bd. I, Georg Olms Verlag, 2. Nachdruckaufl. d. Ausg. Leipzig 1866, Hildesheim/New York ENZYKLOPÄDIEN: AKGÜNDÜZ, Ahmet: Gedik, in: slâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakf (Hrsg.), cilt 13, Istanbul 1996, S COLIN, G. S.: Bakkal, in: EI 2, Volume I, S Dünden Bugüne Istanbul Ansiklopedisi, Kültür BakanlıÊı ve Tarih Vakfı (Hrsg.), Cilt 2, Istanbul 1994, S. 3. FAROQHI, Suraiya: Mühimme Defterleri in: EI 2, Volume VII, S KO U, Re at Ekrem:, Bakkal, Istanbul Ansiklopedisi, Re ad Ekrem Koçu (Hrsg.), 4. Cilt, Istanbul 1960, S KAL A, Ahmet: Esnaf in: slâm Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakf (Hrsg.), cilt 11, S KRAMERS, J. H.: Karaman, in: slâm Ansiklopedisi, Millî Eºitim Bakanl º (Hrsg.), stanbul Millî Eºitim Bas mevi, 6. cilt, Istanbul 1977, S KULTURGESCHICHTE: BARKAN, Ömer Lütfü: XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı mparatorluêunda Ziraî Ekonominin hukukî ve Malî Esasları, 1. cilt: Kanunlar, stanbul Edebiyat Fakültesi Türkiyât Enstitüsü Yayınlarından, 1943 Istanbul. XV. Asrın Sonunda Bazı Büyük ehirlerde E ya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit ve Tefti i Husularını Tanzim Eden Kanunlar I. Kanunnâme-i ihtisabı stanbul-el-mahrûsa, in: Tarih Vesikalrarı, [o.o.] 1942, S

3 10. Literaturverzeichnis 121 ERKILI, Cafer: Evliyâ elebi. Hayatı. Sanatı. Eserleri, Türk Klasikleri: 34, Varlık Yayınevi Yayınları Sayı: 1451, Istanbul Evliya elebi b. Dervi Mehemmed Z llî: Seyahatnâmesi, I. Kitap: stanbul, Orhan aik Gökyay (Hrsg.), Yap Kredi Yay nlar Ltd. ti. stanbul 1996; III. Kitap, Seyit Ali Kahraman (Hrsg.), Istanbul VIII. Kitap, Seyit Ali Kahraman (Hrsg.), Istanbul KO U, Re ad Ekrem: Osmanlı Devrinde Bakkal, in: Hayat Tarih Mecmuası, 1970 Sayı: 1 Februar, Istanbul 1970, S RUBEN, Walter: Kır ehir. Eine altertümliche Kleinstadt Inneranatoliens, Arbeitsmaterialien zum Orient Bd. 13, Werner Ende (Hrsg.) u.a., Ergon Verlag, Würzburg EN, Ömer: Osmanl Panay rlar ( Yüzy l), Muhittin Salih Eren (Hrsg.), Eren Yay nc l k, Istanbul LITERATUR: ADIVAR, Halide Edip: Bütün Eserleri. Sinekli Bakkal, Özgür Yayınları: 122, 2. Aufl. d. neuüberarbeiteten Erstaufl. v. 1999, [Original 1936 in Istanbul erschienen], Istanbul ERAY, Nazlı: Laz Bakkal, in: Yazko Edebiyat Dergisi, 2 (Dezember 1980), url: G Z, Adnan: Bir Zamanlar Kadıköy , leti im Yayınları, 1. Aufl., Istanbul KARAAL OÉLU, Seyit Kemal: Resimli Motifli Türk Edebiyatı Tarihi. Ba langıçtan Tanzimata. 1. cilt, nkılap ve Aka Basımevi, erw. 2. Aufl. d. Erstaufl. v. 1973, Istanbul MINTZURI, Hagop: stanbul An lar , Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakf (Hrsg.), Yurt Yay nlar, 3. Aufl. d. Erstaufl. v. 1993, Istanbul MISAILIDIS, Evangelinos: Seyreyle Dünyay (Tema a-i Dünya ve Cefakâr u Cefake ), Robert Anhegger und Vedat Günyol (Hrsg.), 2. verb. Aufl., Cem Yay nevi, [o.o., o.j.]. ENSOY, Ferhan: Kahraman Bakkal Süpermarkete Kar ı, Theaterdrehbuch, Ortaoyuncular Sanat Gösterileri ve Yayıncılık A.., überarbeitete Neuafl. des Originals v. 1980, stanbul 1991.

4 10. Literaturverzeichnis 122 WIRTSCHAFT / WIRTSCHAFTSGESCHICHTE: ALKAN, Selma: Perakendecilik Sektörü, Sektör Ara tırmaları Serisi/ No: 19, [o.o.]1999. ANDERER, Michael: Internationalisierung im Einzelhandel, Strategien und Steuerungsmodelle, Bruno Tietz (Hrsg.) u.a., Zukunft im Handel Bd. 7, Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main ARIKBAY, Canan: Perakendecilikte Geli meler ve Yeni Yakla ımlar, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 572, Ankara Ausschuss für Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, (Hrsg.): Katalog E. Begriffsdefinitionen aus der Handels- und Absatzwirtschaft, Köln BAYRAKTAR, Fulya: Bakkaldan Al veri Merkezlerine Uzun Ince bir Yol, Ekonomi Yay nlar A.., VaranoÊlu Matbaac l k, Istanbul BOCUTOÉLU, Ersan/ Yavuz Atasoy: Yükselen Süpermarket Olgusu Kar ısında Bakkaliye Sektörünün Yeri ve Trabzon ÖrneÊi, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları BirliÊi (Hrsg.), Yayın No:7, Trabzon BORATAV, Korkut: Die türkische Wirtschaft im 20. Jahrhundert ( ), Übers. d. Erstaufl. [o.o., o.j.], DaÊyeli Verlag, Frankfurt a.m BUÉRA, Ay e: State and Business in Modern Turkey. A Comparative Study, SUNY Series in The Social and Economic History of the Middle East (Hrsg.), State University of New York Press, New York BUHBE, Matthes: Türkei Politik und Zeitgeschichte, Studien zu Politik und Gesellschaft des Vorderen Orients, Arbeitsstelle Politik des Vorderen Orients (Hrsg.), Bd. 2, Leske und Budrich, Opladen CUNDIFF, Edward W./ Marye Tharp Hilger: Marketing in the International Environment, Prentice-Hall, Inc., New Jersey DUELFER, Eberhard: Internationales Management in unterschiedlichen Kulturbereichen, Rolf Bühner (Hrsg.), R. Oldenbourg Verlag, München/Wien HERSHLAG, Z.Y.: The Contemporary Turkish Economy, Routledge, Chapman and Hall, London IPEKYÜN, Ahmet K.: Türkiye de Perakende Ticarette Yeni Olu umlar Bursa ÖrneÊi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (Hrsg.), Bursa KAYNAK, Erdener: Marketing and Economic Development, Praeger Publishers, New York 1986.

5 10. Literaturverzeichnis 123 KULHAVY, Ernest: Internationales Marketing, 5. unveränd. Aufl., Rudolf Trauner Verl., Linz KÜTÜKOÉLU, Mübahat S.: Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri, Enderun Yayınları: 13, Istanbul SERPIL, Ahmet/ Rauf Ni el/ Abdulgaffar AÊaoÊlu/ Yonca Karapazar: Bakkaliye Sektörünün Profili ve Rekabet Olanakları, Istanbul Ticaret Odas (Hrsg.), Yayın No: , Istanbul Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (Hrsg.): Esnaf ve Sanatkârlar n Sorunlar ve özüm Önerileri, TESK Yay n No: 104, Ankara WELGE, Martin K.: Internationales Management, Verl. Moderne Industrie, Landsberg/Lech WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE: BOYACI, Yonca: Changing Theory of Urban Consumption and Geography of Retailing Mapping the Transformation of Retail Landscapes in Istanbul in the post-1990 Period: A Perspective from Developing Countries, Ankara GUY, Clifford: The Retail Development Process. Location, property and planning, Routledge Verl., London/New York GÜVEN, Murat: stanbul u Haritalamak: 1990 Say m ndan stanbul Manzaralar, Istanbul 2000, S HEINEBERG, Heinz: Grundriß Allgemeine Geographie: Stadtgeographie, Verl. Ferdinand Schöningh, Paderborn/München/Wien/Zürich HEINRITZ, Günter/ Kurt E. Klein/ Monika Popp: Geographische Handelsforschung, Studienbücher der Geographie, Stuttgart KULKE, Elmar: Veränderungen in der Standortstruktur des Einzelhandels. Untersucht am Beispiel Niedersachsen, Ludwig Schätzl (Hrsg.) u.a., Wirtschaftsgeographie Bd. 3, LitVerlag, Münster/Hamburg Einzelhandel und Versorgung, in: Wirtschaftsgeographie Deutschlands, Elmar Kulke (Hrsg.), Justus Perthes Verlag Gotha GmbH, Gotha 1998, S Entwicklungstendenzen suburbaner Einzelhandelslandschaften, in: Suburbanisierung in Deutschland. Aktuelle Tendenzen, Klaus Brake/Jens S. Dangschat/ Günter Herfert (Hrsg.), Leske + Budrich, Opladen 2001, S POTZ, Petra: Die Regulierung des Einzelhandels in Italien. Grundlagen und Einfluss auf die Handelsstruktur, Discussion Paper, Wissenschaftszentrum Belrin für Sozialforschung (Hrsg.), Berlin 2002, url:

6 10. Literaturverzeichnis 124 SÖNMEZ, Mustafa: Grafiklerle 1990 larda stanbul, stanbul Büyük ehir Belediyesi Kültür leri Daire Ba kanl Ê Yay nlar (Hrsg.), Istanbul TIETZ, Bruno: Einzelhandelsperspektiven für die Bundesrepublik Deutschland bis zum Jahre 2010, Frankfurt am Main TOKATLI, Nebahat: A Comparative Report on the Profiles of Retailing in the Emerging Markets of Europe: Turkey, Poland, Hungary, Portugal and Greece, in: Journal of Euromarketing, Vol. 8(4), New York 1999, S /Yonca Boyacı: The Changing Retail Industry and Retail Landscapes. The Case of post-1980 Turkey, in: Cities, Vol. 15, No.5, Elsevier Science Ltd., Großbritannien 1998, S Internationalization of Retailing in Turkey, in: New Perspectives on Turkey, Tarih Vakfı, Nr. 17, Istanbul 1997, S YILMAZ, Gülsen: Intra-Metropolitan Distribution of Daily Retailing: A Historical Geographical Analysis of the Ankara Case, unveröffentlichte Magisterarbeit, METU Fakultät für Architektur, Ankara ZENTES, Joachim/ Michael Anderer: Handelsperspektiven bis zum Jahre 2000, Gottlieb Duttweiler Institut für wirtschaftliche und sozial Studien, Saarbrücken/Rüschlikon /Ludger Opgenhoff: GDI-Monitor I/95: Kunden-zufriedenheit als Erfolgsfaktor im Handel, in: GDI-Handels-Trendletter I/95, (Gottlieb Duttweiler Institut) Rüschlikon/Zürich / Ölçekli stanbul Metropoliten Alan Alt Bölge Naz m Plan Raporu, T.C. stanbul Büyük ehir Belediyesi Planlama ve mar Daire Ba kanl Ê ehir Planlama MüdürlüÊü (Hrsg.), Istanbul GESETZE UND GESETZESVORLAGEN: M LL KORUMA KANUNU (Gesetz zum Schutz der nationalen Ökonomie): Gesetzesnr.: 3780; Verabschiedungsdatum: ; Veröffentlicht in Resmi Gazete: Datum: , Say : 4417; Gesetzessammlung: Aufstellung: 3, Band: 21, S. 274 in: url: MAR KANUNU (Baugesetz): Gesetzesnr.: 3194; Verabschiedungsdatum: ; Veröffentlicht in Resmi Gazete: Datum: , Say : 18749; Gesetzessammlung: Aufstellung: 5, Band: 24, S. 378 in: url:

7 10. Literaturverzeichnis 125 BÜYÜK MAÉAZALAR KANUN TASARISI (Gesetzesvorlage für großflächigen Einzelhandel): dem Ministerpräsidium am vorgelegt; url: ZEITUNGEN, ZEITSCHRIFTEN UND BROSCHÜREN: AK AM: Ülker Grubu cash & carry de iddial yol al yor, in: Ak am, Sezginler'i kriz götürdü, in: url: AKTÜEL PARA: TEK, Meryem: Dev Zincirler Bakkallar n Pe inde, (Sonderbericht: Perakende), , S. 28ff. BFAI: CZOTSCHER, Eric: Krämerläden als Stützpunkte für türkischen Internetvertrieb/ Discounter liefern scharfen Wettbewerb, Bfai-Bericht: Länder u. Märkte, Istanbul BIZIM MARKET: GÜZELYURT, Canan: Ambalaj kültürü Türkiye de zenginle iyor, Reportage mit Atilla Usanmaz, Vorstandsvorsitzender von Crown Bevcan, August 2004, S. 56f. CAPlTAL: Daha az irket (Sonderbericht: Perakende), Mai 2000 ÖNCEL, eyma: Her market bir üretici mi? (Sonderbericht: Perakende Sektörü), April 2003, S Türkiye, Perakende Zincirleri için en Cazip 10 ülkeden biri (Sonderbericht: Monitör), 4/2003 Türkiye de PerakendeciliÊin 2005 Projeksiyonu, 5/2000 Perakendenin Yerel Beyleri (Sonderbericht: Anadolu), 12/2003

8 10. Literaturverzeichnis 126 CUMHUR YET: Migros Rusya ile büyüyor, DÜNYA: Migros, bakkallar Bakkal m yapacak, Hipermarketlere Ekonomideki Iyimser Hava Yansımadı, Perakendede rebkabet k z t (Sonderbericht: Perakende - Ara t rma), , S. 5. Oley maêazalar n Kiler sat n ald, EKONOM K FORUM: Kriz Türk Insanının Alı kanlıklarını Nasıl DeÊi tirdi? te Yeni Alı veri Alı kanlıklarımız (Sonderbericht: Ara tırma), 10/2002. EKONOM ST: Uzman Marketler Hipermarketleri Zorluyor, (Sonderbericht Perakende Özel Say s ), , S. 52. Organize perakendecilik, pe inden birçok sektörü sürüklüyor. Raf, güvenlik ve lojistik büyüyor , S. 50. Perakende: Giri imciliêi Kolay, letmeciliêi Zor, Metro, mü terilerine Dükkân Sizin diyor, (Sonderbericht Perakende Özel Say s ), , S. 53. ÖZKAY, Berna: Perakende sektörü yurtd nda ataêa geçti, (Sonderbericht Haber), , S. 32. ESNAF POSTASI: Metro Grosmarket (Hrsg.), MEPA A.. Verl., 1. Ausg., Istanbul Juli Ausg., Istanbul August Ausg., Istanbul September Ausg., Istanbul November Ausg., Istanbul Januar-Februar Ausg., Istanbul April-Mai 2001

9 10. Literaturverzeichnis Ausg., Istanbul Juni-Juli Ausg., Istanbul August-September Ausg., Istanbul Dezember Ausg., Istanbul März 2002 FINANSAL FORUM: Bakkallar, perakendeciliêin y ld z oldu, (Sonderbericht: ve nsan), Kipa Mü terisinin Stresini Azaltacak (Sonderbericht: Para ve Piyasa), Küçük marketler sepete in: Finansal Forum, , S. 10. Dü ük Enflasyon Cebe Yansımadı, Finansal Forum vom und Kiler Oley dedi!, F NANS DÜNYASI: BAYAR, Murat: Yasa devlet korumac l Ê m getiriyor? Hipermarket Yasas, perakende sektöründe büyük tart malar n odaê nda, Say : 172, April 2004, S FINANSINVEST: KILI KIRAN, Hanzade: Final Draft of the Retail Law, (Sonderbericht: Turkish Retail Sector), G MA: Gima SüperVizyon, Werbeprospekt, Say : 122, HÜRR YET: Bakkal rakipti iyi mü teri oldu, (Interview mit Hakan Ergin, Geschäftsführer von Metro), GÖKMEN, Levent: Bakkala Booker Club, in: url: Migros Rusya n n güneyine yay l yor,

10 10. Literaturverzeichnis 128 Dört banka kartı bulu tu Migros ta taksit 12 ye çıktı url: TO VIZYON: ALPASLAN, Soyhan: Her kesimin amac sektörde ya anan sorunlar fikirbirliêi içinde çözebilmek (Hrsg.) stanbul Ticaret Odas, MARKET: Metro ve P & G den Dükkân Sizin, (Sonderbericht: Haber), Mai 2003, S. 46. M GROS: Migroskop, Werbeprospekt, PARA: Devler ucuz ürünle nakavt oldu in: Para Perakende, , S. 54f. Müteri Stres Atma Servisi (Sonderbericht: Perakende), SAL H, Yasemin: P & G 15 bin bakkalla anla t in: Para Perakende, , S.26f. RAD KAL: Ramstore Rusya y sar yor, Perakende cinin gözü Türkiye de, REFERANS: Dört markette günde 10.6 trilyon lira harcad k, Migros Rusya da büyümeyi sürdürüyor, Perakendecilerin 8. tercihi Türkiye, VATAN: Migros dört koldan Rusya y fethediyor,

11 10. Literaturverzeichnis 129 ZAMAN: Ayakta kalmak da önemli in: url: BROSCHÜREN: Bakkal nas l kurtulur? Bakkallara rekabette yararl olacak baz ipuçlar, Metro Grosmarket (Hrsg.), [o.o.] Bakkal deprme haz rl kl m? Deprem riski kar s nda bakkal n almas gereken önlemler, (Hrsg.) Metro Grosmarket, [o.o.] Tüm Bakkallar Booker Club n Korumas Alt nda!, (Hrsg.) Booker Cash & Carry, Istanbul Türkiye de Bakkal GerçeÊi, Mengisan Matbaac l k, zmir INTERVIEWS: ABAY, Turan: Inhaber des bakkal-ladens Karde ler G da, Sefaköy/Istanbul AKSU, Orhan: Inhaber des bakkal-ladens K smet Bakkal, Ayazpa a/istanbul AYHAN, Esat: Inhaber des Weinfachgeschäfts La Cave, das er bis 2000 als bakkal-laden geführt hatte, Cihangir-Taksim/Istanbul AÉLAYANG L, Hasan: Inhaber des bakkal-ladens kizler G da, Beyaz t- Kumkap /Istanbul ELEB, OÊuz: Inhaber des bakkal-ladens Yavuzlar G da, Cihangir/Istanbul KARAMAN, Ali: Metro Cash & Carry Customer Marketing Manager und verantwortlicher Redaktionsvorsitzender der Zeitschrift Esnaf Postas (sorumlu yazi isleri müdürü), Güne li/istanbul KELOÉLU, Salih Kenan: Inhaber des bakkal-ladens Kevser G da, Üsküdar/Istanbul KESK N, smail: Vorstandsvorsitzender der stanbul Bakkallar Odas, TÜRKDOÉAN, Menek e: ehemalige Geschäftsführerin eines Bakkal m-ladens, Avc lar/istanbul

12 10. Literaturverzeichnis 130 ÖGER, Sadullah: Mitarbeiter der stanbul Bakkallar Odas, Unkapan /Istanbul ÖZDEM R, Ramazan: Inhaber des bakkal-ladens Ye ilrize Bakkaliyesi, BeyoÊlu/Istanbul ÖZKALP, Bora: Metro Cash & Carry Customer Marketing Assistant und früherer Booker-Club-Mitarbeiter, Güne li/istanbul SERTASLAN, Mahmut: Sohn des Inhabers des bakkal-ladens Nur G da, Eyüp/Istanbul SOLAK, R fat: Inhaber des bakkal-ladens Bar G da Pazar, Merter/Istanbul, TÜYÜLOÉLU, Adnan: Inhaber des bakkal-ladens Meydan arküteri, Sultanahmet/Istanbul

' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya

' -~t ~ ı! Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri büyük bir sayıya TÜR!{ EKONOMİSİ İLE İLGİLİ ALMANCA DOKTORA TEZLERİ BİBLİYOGRAFYASI Nevzat ~ZAYDIN (* ),.. GİRİŞ : Günümüzde, Türk Kültürünün bütün dalları ile ilgili olarak yurt dışında yapılan doktora ve doçentlik tezleri

Detaylı

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK NOV.-DEZ. 2014

NEUZUGÄNGE BIBLIOTHEK NOV.-DEZ. 2014 AU AU 36 AU 37 BI BI 346 BI 347 BI 348 BK BK 173 FE FE 238 GEb Audiovisuelles Material Kütük, I. (2007): Yastığım taş, yorganım taş Jerveni'den Sinasos'a. İstanbul: Giyotin Prodüksiyon. Sayarı, N. (2013):

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2005/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 54 SAYI: 2005/3 Türkiye

Detaylı

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor

Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i/association of Turkish Construction Material Producers Ekim 2013 Say 15 Türkiye İMSAD ın Değişimi Kentsel Dönüşümü Etkiliyor 2 BAŞKAN IN MESAJI DÜNDAR YET

Detaylı

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu

Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369. Yayın Kurulu Sahibi Bilim ve Sanat Vakfı Yazı İşleri Müdürü Salih Pulcu ISSN 1303-9369 Yayın Kurulu Şevket K. Akar, Yusuf Ziya Altıntaş, Nurullah Ardıç, Serhat Aslaner, Yücel Bulut, Ebubekir Ceylan, Coşkun Çakır, İhsan

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/10 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/10 Türkiye

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Gazl çecek Sektörü ve Gazoz Pazar ndaki KOB ler çin Ni Pazarlamas na Bir Örnek Doç. Dr. Canan AY Celal Bayar Üniversitesi,

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/7 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/7 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURK SH PERIODICALS 2003/3 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LLî KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 52 SAYI: 2003/3 Türkiye

Detaylı

TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET

TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ LETME ANA B M DALI ÜRET M YÖNET VE PAZARLAMA B M DALI TÜRK HAZIR G M SEKTÖRÜNÜN REKABET ANAL VE GLOBAL PAZARLAMA STRATEJ LER ÖNER Doktora Tezi ABDURRAHMAN

Detaylı

Basıldığı CUMHURİYET BASIMEVİ TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ TİFDRUK MATBAACILIK ARKIN KİTABEVİ/ İSTANBUL İNKİLAP VE AKA KİTABEVLERİ PARS YAYINEVİ 1971

Basıldığı CUMHURİYET BASIMEVİ TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ TİFDRUK MATBAACILIK ARKIN KİTABEVİ/ İSTANBUL İNKİLAP VE AKA KİTABEVLERİ PARS YAYINEVİ 1971 Kayıt No Yer numarası Cilt/ Sayısı/ Adedi Yazar Adı Eser Adı Yer Basıldığı Tarih Açıklamalar 1 SOZ_1.1.001 1 TÜRK DİL KURUMU TÜRKÇE SÖZLÜK CUMHURİYET 1945 2 SOZ_1.1.002 1 Haz.MEHMET ALİ AĞAKAY TÜRKÇE SÖZLÜK

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/1 Türkiye

Detaylı

Neuzugänge Bibliothek Orient-Institut Istanbul. 1.1. Allgemein GEx. Signatur: GEx 83

Neuzugänge Bibliothek Orient-Institut Istanbul. 1.1. Allgemein GEx. Signatur: GEx 83 Neuzugänge Bibliothek Orient-Institut Istanbul 2009 1. Geschichte 1.1. Allgemein GEx Belçika-Türkleri : Türkiye ile AB arasında köprü mü, engel mi? Kaya, Ayhan ; Kentel, Ferhat Gökçe, Suna İstanbul : İstanbul

Detaylı

Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler Ö rencileri Aras nda Yap lan Bir Kesitsel Ara t rma

Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do a, Sa l k ve Sosyal Bilimler Ö rencileri Aras nda Yap lan Bir Kesitsel Ara t rma Modernle me Hareketi Ba lam nda Türkiye de Ku aklar Aras ndaki li kiler; Modernle me Hareketi Genç ve Ya l Ku aklar n li kilerine Nas l Bir Etki Yap yor? Sonuçlar ve Yorumlar yla Akdeniz Üniversitesi Do

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2006/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 55 SAYI: 2006/11 Türkiye

Detaylı

i ST AN BUL TiCARET ODASJ TiCARi DOKÜMANTASYON ŞUBESi YAYlN .., KATALOG U

i ST AN BUL TiCARET ODASJ TiCARi DOKÜMANTASYON ŞUBESi YAYlN .., KATALOG U i ST AN BUL TiCARET ODASJ TiCARi DOKÜMANTASYON ŞUBESi YAYlN.., KATALOG U 2000 2.127 MONOGRAF 00.07.45 NUS Nus technology & expertise directory :A guide to technology groups & experts.. Singapore :Nationale

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2008/1 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 57 SAYI: 2008/1 Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal

T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü letme Anabilim Dal KÜRESELLE ME SÜREC N N MUHASEBE VE DENET M MESLEK ET ÜZER NDEK ETK LER : ZM R L NDE B R UYGULAMA B RGÜL BOZKURT YÜKSEK L SANS TEZ ÇORUM

Detaylı

Patent Hakkının Korunmasına

Patent Hakkının Korunmasına I Yard.Doç.Dr. B. Bahadır Erdem İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Patent Hakkının Korunmasına ve Patent Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2010/03 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 59 SAYI: 2010/03 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2011/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 60 SAYI: 2011/2 Türkiye

Detaylı

Osmanl mparatorlu u Döneminde Gayr müslim 1 Vatanda lar n mar Faaliyetleri ve Mustafapa a (Sinasos)

Osmanl mparatorlu u Döneminde Gayr müslim 1 Vatanda lar n mar Faaliyetleri ve Mustafapa a (Sinasos) Osmanl mparatorlu u Döneminde Gayr müslim 1 Vatanda lar n mar Faaliyetleri ve Mustafapa a (Sinasos) M. Sacit Pekak Özet: 1453 y l nda Fatih Sultan Mehmet in stanbul u almas yla Osmanl yönetiminde ya ayan

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2009/11 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 58 SAYI: 2009/11 Türkiye

Detaylı

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI

T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI ISSN 0041-4344 T Ü R K Y E M A K A L E L E R B BL YOGRAFYASI BIBLIOGRAPHY OF ARTICLES IN TURKISH PERIODICALS 2007/2 T.C. KÜLTÜR ve TUR ZM BAKANLI I M LL KÜTÜPHANE BAfiKANLI I C LT: 56 SAYI: 2007/2 Türkiye

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA

YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:12 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Do rudan Yabanc Sermaye Yat r mlar nda Çok Uluslu irketlerin Çin Pazar na Yönelme E ilimleri Türkiye Yönünden Bir De erlendirme

Detaylı