YURTDIŞI. istanbul TicARET PAZARLAMADA. ODAsı BÜYÜK MAGAZACILIK. MODELi. YAYıN NO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YURTDIŞI. istanbul TicARET PAZARLAMADA. ODAsı BÜYÜK MAGAZACILIK. MODELi. YAYıN NO: 2000-42"

Transkript

1 istanbul TicARET ODAsı YAYıN NO: YURTDIŞI PAZARLAMADA BÜYÜK MAGAZACILIK MODELi JR

2 İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: YURTDIŞI PAZARLAMADA BÜYÜK MAĞAZACILIK MODELİ ROLÜ ve TEŞVİKLER Hazırlayanlar Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA Tamer KAYACIKLI

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve yazarının ismi kaydedilmek koşuluyla yayından alıntı yapmak mümkündür. Ancak, İTO'nun yazılı izni olmadan yayının tamamı veya bir bölümü, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, ticari amaçlarla kullanılamaz. Bu kitapta öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir. İstanbul Ticaret Odasının görüşlerini yansıtmaz. Ekim 2000 İTO - İstanbul ISBN İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Ticari Dokümantasyon Şubesi'nden edinilebilir. Tel Faks E. Posta (212) / 6330 (212) Tel Faks Baskı Su Matbaacılık Ltd. Şti. :(212) :(212)

4 ÖNSÖZ Dünyada, sanayileşmiş tüketim toplumlarında, yaşanan piyasa eğilimleri Türkiye'de de ortaya çıkmaya başlamıştır. Küresel pazarlarda, dağıtım kanallarında büyük mağazacılık önemli bir yer tutmaktadır. Perakendeci büyük mağazalarda yüksek teknoloji, kaliteli tüketim mallan markalı olarak talep edilmektedir. Yapılan araştırmalar, malın markası ve ülke imajı arasında pozitif bir etküeşimin olduğunu ortaya koymaktadır. İkisi arasındaki kopukluk durumunda, biri diğerine zarar verebilmektedir sonrası dönemde, Doğu Avrupa, Rusya vetürk Cumhuriyetleri pazarlarında, bavul ticareti bağlamında, Türk malı imajı önemli derecede zarar görmüştür. Bu piyasalarda dağıtım kanallarında yer alacak Türk büyük mağazalarının, kaliteli Türk mallarının marka ve imaj sorununun çözümü ve ihracatın arttırılmasında, belirgin rolü olacağına inanılmaktadır. Hazırlanan bu çalışma da bunu ortaya koymaktadır. Yayınımızın üyelerimize ve ilgililere faydalı olacağı ümidiyle kitabı hazırlayan Prof. Dr. Ahmet İncekara ile Etüt ve Araştırma Şubesi Başuzmanı Tamer Kayacıklı'ya teşekkür ederim. Prof. Dr. İsmail Özaslan Genel Sekreter

5

6 SUNUŞ Sanayileşmiş, yüksek gelirli ülkeler aynı zamanda tüketitim toplumu karakteristiğini de haizdirler. Tüketim toplumlarında insanların birçok mal/hizmet ihtiyacı büyük perakende mağazalarında satılmaktadır. Küresel ekonomide piyasaların entegrasyonu dağıtım kanallarında çokuluslu büyük mağazaların yeralması sonucunu getirmiştirjbu mağazalarda tüketicinin kafasında ve kalbinde kalitesi, imajı ve markası ile yer edinmiş dünya çapında markalı ürünler satılmaktadır. Türk perakende piyasası, özellikle 1990'lı yıllarla birlikte, yerli ve yabancı büyük mağazacılıkla tanışmış, sektörde önemli bir birikime ve rekabetçi bir yapıya ulaşılmıştır. Ekonomik istikrar ve büyümenin sağlanması ile, önümüzdeki dönemde, dev dünya mağazalarının, Türk perakende sektörüne girmeleri beklenmektedir. Bugüne kadar Türk tüketicisi kalite, moda ve dünya markalan ile tanışmış, markalı ürünlere eğilim artmıştır sonrası dönemde, Türk perakende piyasası gelişirken, SSCB'nin dağılması ile, konum avantajından doğan geniş bir pazar fırsatı ile karşılaşılmıştır. Bu pazarlara Türk ürünlerinin girişi, önce bavul ve kargo ticareti ile olmuş; özellikle tekstil ve giyim ürünleri, kalite kaygısı olmadan, anılan pazalarda alcı bulmuştur. Bu süreç geçiş ekonomileri piyasasında Türk malı imajının büyük bir zarar görmesi ile sonuçlanmıştır. Bu piyasalarda Türk malı imajının düzeltilmesi, kaliteli Türk mallarının ihracatının artırılması, marka, imaj geliştirilerek, dağıtım kanalı yapılarında düzenli olarak yer alınması, iç piyasada belli bir gelişmişlik düzeyine varan büyük mağazaların, SSCB'nin nüfuz alanıdaki perakende piyasasında yani hedef pazarlara açılması düşüncesini gündeme getirmiştir. Türk mağazacılığı, esasen 1996 yılında, Bakü'den başlayarak, hedef pazarlar dağıtım kanallarında yer almaya başlamışlardır. Kamu kesimi,bu tarihten itibaren bu süreci destekleyen teşvik araçları geliştirmiştir. En son "Türk Ürüıûeri'nin Yurtdışında Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurulması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi" Tebliği ile (29 Ocak 2000), bu destekler devam etmektedir. Ayrıca, Tük Eximbank'ın "Yurtdışı Mağazalar Yatırım Kredisi" de uygulamadadır. Kalite, küresel pazarda, rekabetçi üstünlük unsurlarının başında gelir, Ancak asıl önemlisi, ürünün olumlu ülke imajı bütünleşen bir markasının kabul ettirilip yerleştirilmesidir. Bugün markasız bir ürün, aynı özellikleri taşisa da, l'e satılırken, markalı ürün 5-10'a satılabilmektedir. Marka, bir kalite teminatı, hatta bir kimlik, kişilik ve iletişim aracı olmaktadır.

7 Türk perakende sektöründe daha yapılacak çok şey olduğu, dolayısiyle hedef pazarlarda büyük mağaza açmanın anlamsız veya en azından erken olduğu, asıl yapılması gerekenin dünya devleri Sears'a, WalMart'a mal satmak olduğu görüşüne katılmıyoruz. Kendi büyük mağazalarına mal satamayan, marka geliştiremeyen bir ekonomi/sanayi, dünya devlerine mal satamaz. Türkiye ekonomisi ve perkendeci büyük mağazacılık sektörü, rekabetçi bir piyasa yapısına ulaşmıştır. Kaliteli tüketim mallarının satınalınmasını beklemek yerine, belirlenen hedef pazarlarda kurulacak büyük mağazalarda tüketiciye ulaştırılmasının gerçekleştirilmesi, yapılabilir bir hedef olarak gözükmektedi. Bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sırasında, yurtiçi ve dışında birçok kişi ve kuruluş ile görüşülmüş; fikir, görüş ve verilerinden yararlanılmıştır. Buna ilişkin liste aşağıda olup, İstanbul Ticaret Odası adına tümüne teşekkür ederiz. Adnan MOLDÎBİ Cevdet BAYKAL Selim KİMER Aydın SEZER Gökhan BAYAR İbrahim ARTUASLAN Serkan KÖŞETAŞ Erhan ÖZÇELİK Adnan ANAÇALİ Prof. Dr. Şükrü ASLANYÜREK Ac Nielsen Zet Bahadır CELİM Semih Y. MAVİŞ Zekai YILDIZ DIM, İhracat Gn. Md. Yrd. DIM, İhracat Gn. Md. Daire Bşk. EGS rubu Dış İlişkiler, Pazarlama Grup Bşk. T.C. Moskova Ticaret Müşaviri T.C. Moskova Ticaret Müşavir Yrd. Rus-Türk İşadamları Birliği Gen. Sek. Ramstore-Moskova Mağaza Md. Yapı Kredi Moskova Gen. Md. Yapı Kredi Moskova Gen. Md. Yrd. Perakende Sektörü Danışmanlık firması sahibi. Perakende Sektörü Danışmanlık firması Global USA-American Family Superstores Tekstil Departmanı Direktörü Moscow - Efes Brewery CJSC Genel Müdürü Hazer Baba Ltd. Moskova Ofisi Müdürü

8 İÇİNDEKİLER ÖZET ve SONUÇLAR 9 1. GİRİŞ KÜRESEL EKONOMİK ÖLÇEKLER: PAZAR VE İŞLETME KÜRESEL PAZARLARDA DAĞITIM KANALLARININ GELİŞİMİ Perakende Mağaza Türleri Sınıflaması Geleneksel Bölümlü Mağaza Büyük Mağazacılığın Uluslararasılaşması ve Ülkelerin Pazar Yapıları Çokuluslu Büyük Mağazacılığa Geçişte Ekonomik Etkiler KÜRESEL BÜYÜK MAĞAZACILIKTA TÜKETİCİ EĞİLİMLERİ:MARKA-KALİTE Marka, İmaj, Kalite İletişim Aracı olarak Marka ve Önemi Markalama ve Marka Stratejileri DÜNYA MARKASI VE İLKE İMAJI OLUŞTURMAK Dünya Markası / Ülke İmajı Oluşturma Süreci Türk Malı/Türkiye Ülke İmajı Marka oluşturmada Dağıtım Kanallarının Önemi TÜRKİYE DE TÜKETİM MALLARI PİYASASINDA DAĞITIM KANALLARININ GELİŞİMİ Pazar ve Dağıtım Kanaları Perakende Sektörü Gelişimini Etkileyen Unsurlar Perakendecilikte Tarihi Perspektif Türkiye de Perakende Sektörünün Mevcut Durumu Avrupa Perakende Sektörü Gelişmelerinin Türk Pazarına Etkileri..72

9 7. TÜRK BÜYÜK MAĞAZACILIĞININ DIŞA AÇILMASI, KONUYA İLİŞKİN SEKTÖR GÖRÜŞÜ VE SONUÇLARI Türk Perakendeciliğinin Uluslararasılaşma Süreci Dış Yatırımı Yapan/Potansiyeli Olan Türk Perakende Sektörü Görüşü ve Sonuçlan RUSYA SAHA ARAŞTIRMASI VE SONUÇLARI Rusya'nın Genel Ekonomik Durumu Moskova Ticaret Müşavirliğinin Konumu ve Değerlendirme Halen Faaliyette Bulunan Büyük Mağazalara Göre RusyaPazar Koşullan Rusya Pazar Araştırmasının Sonuçlan İMAJ DEĞİŞTİRMEK İÇİN ÖNERİLER SONUÇ KAYNAKÇA 109 EK-1 İHRACAT 96/39 SAYILI TEBLİĞ.113 EK-2 97/9 SAYILI TEBLİĞ 118 EK-3 97/7 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL ve ESASLARI..122 EK /3 SAYILI TEBLİĞ... ; 130 EK-5 YURTDIŞI MAĞAZALAR YATIRIM KREDİSİ 133

10 ÖZET VE SONUÇLAR Dünyamızın hızla değişmekte olan iktisadi sisteminde son aşamanın globalleşme olduğu kuşkusuzdur. Globalleşmenin ilk aşaması ise sınai mallar bakımından ülke sının engellerinin ortadan kalkması ve mal piyasalarının entegrasyonudur. Türkiye ise 24 Ocak 1980 Kararlarından sonra başladığı dışa açılma sürecinde, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği kurmak suretiyle, yeni bir aşamaya girmiştir. Diğer yandan 1990 sonrasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan geçiş ekonomilerinden Türkiye'ye önemli derecede talep yönlendirmesi olduğu gözlenmiştir. Tam bu gelişmelerin sonucunda Türkiye ekonomisi bir yandan kendi piyasasındaki kurumsal rekabeti düzenleyen ve geliştiren kural ve kurumlan oluştururken, diğer yandan da yeni dünya koşullarında, önüne açılan yeni pazar ve ekonomik firsatlan akılcı biçimde okuyabilmeli ve gereğini bütün bir ekonomi olarak yerine getirmelidir. Konumuz kapsamında ise sanayileşmiş Batı toplumlarında zaman içinde dağıtım kanallarının yapısında kökten değişiklikler olduğu gözlenmektedir. Malların tüketiciye arzedildiği mahreçler olan perakendeci kuruluşların mağaza formatlarında da bu durum gözlenmektedir. Büyük mağazalar ciroların artması, kâr marjının düşmesi, tüketim toplumunun alışverişe ayırdığı zamanının azalması fakat ihtiyaçların artıp çeşitlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Büyüklükleri bakımından supermarket, hipermarket ve süper-hipermarket gibi sıfatlar altında gruplanmaktadır. Amaç (hedef kitle) bakımından ise kolaylık mağazası, indirimli mağaza, bölümlü mağaza, ihtisas mağazası v.b. sıfatlar altında toplanmaktadır. Son yirmi yılda ise hem ABD hem de Avrupa'da büyük mağazacılığın adeta dönüşüm geçirdiği ifade edilmektedir. Yapısal faktörlerin (yeni pazarlarda yüksek büyüme fırsatı, doygunluk içindeki yerli pazar, yeni mal/hizmet arzı fırsatı, düşük rekabet derecesi, teşvikler vb.) etkisi altında ise uluslararasılaşma süreci içine girilmiştir. Ancak tabii ki bu süreç aynı zamanda sadece fırsatlar değil riskler de içermektedir. Bununla birlikte küresel büyük mağazacılık ile başabaş olan bir eğilim de sonsuz sayıda ürünün her kalite düzeyinde arzedilmesinin getirdiği kalite güvencesi arzusu ve bunun belirlenmesi isteğidir. İşte "marka" çeşitli ürün / hizmetler arasında farklılaşmayı sağlayan bir araç olduğu gibi o ürün / hizmet hakkında bir enformasyon, yani "imaj", da ihtiva eder. Marka, bu itibarla, bir iletişim aracıdır da. Bu nedenledir ki büyük mağazacılıkta "marka", "markalama", "marka stratejisi" hayati pazarama fonksiyonlarını oluşturmakta olup, her firma ve herbir ürün / hizmet için farklı biçimde, ancak aynı süreçten geçilerek, tespit edilmektedir. Ürün / hizmet marka ve imajlan gibi ülke imajları da bulunmaktadır; bu nedenledir ki 'Türk Malı" ve/veya "Türkiye" denildiğinde yabancıların aklına çeşitli düşünce, izlenim, çağnşım ve hisler gelmekte olup, maalesef, bunların çoğu olumsuz- 9

11 dur. Bu nedenle Türk mallarının yurtdışında talep görmesi aym zamanda ülkemiz imajına da yadıma olacaktır. Bu da "marka" ve "dağıtım kanalı olarak büyük mağaza" olgularının önemine işaret etmektedir. Türkiye'de ise tüketim mallan piyasasında dağıtım kanallarının değişim ve gelişimi ülkemiz ekonomisinin değişim ve gelişimi ile paralel olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında geleneksel ekonomi hakim olduğundan, her kademedeki kuruluşlar da geleneksel zihniyet ve yapı arzetmekte idi. Zaten tüketim mallan piyasası da bütün bir ekonomiyi kapsamamakta olup, ekonominin büyük bölümü tarıma dayalı, geçimlik ekonomik faaliyetlerden oluşmaktadır. Ryasalaşma derecesi düşüktür. 1950'lerden itibaren dağıtım kanallarında iyileşme sağlamak amacıyla ilk önce kamu kuruluşlan, örneğin Sümerbank ve Gima, daha sonra yabancr sermaye, Migros, yatırım yapmıştır sonrası dönemde ise departmanlı mağazalar dağıtım kanallarında yeralmıştır. 1980'li yıllarda ekonominin dış rekabete açılması ile birlikte, dağıtım kanallan yapılarında prekande alanında önemli sıçramalar yaşanmıştır. Bina tasarımından yer seçiminden, paketleme, standart ve markalaştırmadan, yönetim ve operasyondan, teknolojisine kadar yeni ve derin bir dönüşüm başlamıştır. Bu dönüşümü kısmen yerli yatırımcı gerçekleştirirken, bir bölümü de yabancılarla kurulan ortaklıklarla sağlanmıştır. Bugün ise Türk perakendeciliğin henüz tümüyle Baü tipi perakendiciliğe geçiş sürecini tamamladığı söylenemez. Ancak çeşitli faktörlerin (politikalar, yeni teknikler, artan harcanabilir gelir v.b.) etkisiyle büyük mağazaların pazar paylarını istikrarlı biçimde artırmakta olduğu gözlenmektedir. Doğal olarak Avrupa perakende sektöründe meydana gelen ve gelmekte olan değişiklikler de Türkiye'yi etkilemektedir. Türk perakendiciliğinin uluslararasılaşması sürecinin ise 1990'ların ikinci yansında başladığı herkesin hem fikir olduğu bir durumdur larda Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Demir Perde'nin ortadan kalkması Türk perakendecilerini de bu piyasalarda yatırıma özendirmiştir. Kültür benzerliği, dil benzerliği, hedef ekonomilerin ülkelerinden gelmiş vatandaşların varlığı, vb. etkenler önemli rol oynamıştır. Ancak, "geçiş ekonomisi" durumunda da sözkonusu piyasalarda, kapitalizmin gerektirdiği asgari kural ve kurumların olmaması nedeniyle, Batılı firmaların yatırım yapmakta çekingen davranmaları Türk müteşebbisine avantaj sağlamıştır. Nitekim Doğu Avrupa ülkelerinin AB üyeliği yolunda ilerlemeye başlamalan ile Batı Avrupa menşeli perakendecilerin yatırımlan giderek hızlanmıştır. Ancak 1990 larda gerçekleştirilen Türk perakendecilik yatırımlan süpermarket/ departmanlı mağazadan pazarcılığa kadar çok değişik ölçek ve formatta, üstelik farklı ürün/kalite gamında olmuştur. Bunun bir sonucu "Türk malı" kavramından bir "imaj yıpranmasr" olgusunun yaşanmakta olmasıdır. Diğer yandan yabancı bil- 10

12 hassa modern anlamda dağıtım kanalları henüz teşekkül etmemiş, pazarlarda Türk mallarının yer bulması da pazar payımızın arttırılması bakımından önem arzetmektedir. Bu iki olgunun ele alındığı bu araştırmanın bulguları pazara giriş ve tutundurma açılarından "marka"nın önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu bakımdan yurtdışında "marka" oluşturulmasına yönelik destekler olumludur. Diğer yandan, Türk mallarının dağıtım kanallarında yer bulması ise küçük ölçekli dükkan ve hatta pazar tezgahlan gibi mahreçlerden ziyade, büyük mağazalar (supermarket, departmanlı mağaza, vb.) kanalıyla olmak zorundadır. Bu konuda da bazı destekler olmakla birlikte bunların daha ziyade münferit amaçlı girişimlere dönük olduğu anlaşılmaktadır. Bu bakımdan her şeyden önce organizasyon olarak, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)'nin bu tür yatırımlara yönelik olarak ta desteklenmeleri uygun olacaktır. Ayrıca belli bir ülkede faaliyet gösterilmesinin amaçlanması durumunda ise çeşitli ürünleri kapsayan Hedef Ülke Dış Ticaret Şirketleri (HÜDTŞ) kurulması desteklenebilir. Keza, hem gelişmiş hem de gelişmekte/dönüşüm yolunda olan ekonomiler için büyük mağazacılık yatırımlarının Türk mallarının dağıtım kanallarında yer bulmaları ve, dolayısıyla, ihracatımızın arttınlmasında kritik önem taşıdığı günönüne alarak, bu tür yatırımlar da, yatırım destekleri kapsamına alınmalıdır. 11

13

14 I.GİRİŞ Globalleşmenin ilk aşaması, hiç kuşkusuz, sınai mallar bakımından ülke sının engellerinin ortadan kalkması ve mal piyasalarının entegrasyonudur. Dünya ekonomisinde bu aşamaya gelinmesinde, başlıca iki temel gelişmenin belirleyici olduğu söylenebilir. îlki, kimi sanayileşmiş ülkelerin kendi ihtiyaçlarının üzerinde bir üretim kapasitesi gücüne erişmeleridir. 195 Herden bu yana, üretim yani arz açısından hiçbir sıkıntısı olmayan ülke/şirketlerin, asıl sıkıntılı oldukları alan talep tarafı idi. Üretim ve mamul teknolojisinde meydana gelen ileri değişim trendleri, sermaye ve dolayısiyle emeğin verimliliğini katlayarak arttırırken, meydana gelen çıktının emilme kabiliyeti için, batılı sanayileşmiş toplumların bir TÜKETİM TOPLUMU biçimine dönüşmeleri yeterli olamazdı. Üretim bütün dünyaya hitabetindi, pazarlara giriş serbest olmalı, ticaretin önündeki görünür/görünmez engeller kaldırılmalıydı. Eğer engellerin kalkmadığı, sınırların aşılmadığı durumlar hasıl olursa, iktisadi, siyasi, hatta askeri çözümler bile düşünülebilirdi. İktisadi çözümler bağlamında, yabancı yatırımlar, piyasaların açılmasında sınırların aşılamasında önemli bir yöntem olabilirdi. Dünyada yabancı sermaye yatırımları, öncelikle gelişmiş/sanayileşmiş ülkeler arasında hızla genişlerken, gelişen ülkeler de yabancı sermaye pastasından pay kapma yansına koyuldular. Üretim ve ticaret alanında yatırım yapan, faaliyet gösteren firmalar, ev sahibi ülkenin ekonomisine katkılar sağlarken, önceleri çoğunlukla ülke yasalarının öngördüğü şartlara, ağırlıkla tabi oldular. Gün geldi işler değişti. Artık rekabetçi piyasalann, benzer hukuki koşullarla düzenlenmesi ki bu cümleden, tüketici, sınai ve fikri mülkiyet haklan, rekabet yasalan ve hatta anti-damping, teknik ve ekolojik standartları ile uluslararası tahkimi öngören yasaların varlığı bile yeterli olmayacak belki. Çok Taraflı Yatırım Anlaşması (MAI) olarak adlandırılan ve hakim ülke ve/veya uluslarüstü kurumlarca gündeme getirilen uluslararası iktisadi düzenlemeler, yutulması zor, hazmedilmesi kolay olmayan koşullan dayatacak gibi duruyor. Küreselleşmenin ilk aşaması, günümüzde ulaştığı çap ve derinliği ile gerek ekonomik gerekse kültürel alanda, önemli değişimleri adeta zorlamaktadır. Ekonomide, teknolojide, ticarette, finansal alanlarda ortaya çıkan yeni ekonomik paradigmayı çözmek, ona uygun yeni, uyumlu tavırlan, düşünceleri geliştirmek, bireysel ve kurumsal kazanç tanımlarını yapmak gerek. Eğer karşı durulacaksa, amacı, hedefi, araçlan belirlemiş, hesaplan yapılmış meydan okuma stratejinizi oluşturmanız, ancak hızlı olmanız da gerekiyor. Mal piyasalannın küreselleşmesinde elbette ilk trend, ticari liberalleşme sürecidir. Yabancı sermaye yatırımlarını gündeme getiren de sadece, sınırların mamul mallarda aşılmasının zorluğu değildir. Yukanda sözü edilen sanayileşmiş ülkelerin üretim kapasitelerindeki muazzam büyüme bir ikinci gelişme unsuru ile desteklenmek durumundadır. Bu da ulaşım ve haberleşme teknolojileri ve araçlarındaki gelişmelerin sağladığı avantajdır. Piyasalara ilişkin bilgi akışını sağlayan iletişim altyapısı ve gerek mal gerekse hammadde ve insan taşıma araçlarının geçirdiği büyük dönüşüm, 13

15 farklı pazarların, tek pazara dönüştürülmesinde haklı ve büyük pay sahibidir. Bilindiği üzere, öteden beri milletlerarası ticarette, ulaştırma maliyetleri, çetin rekabet şartlarında, piyasalardaki ticari avantajı belirleyen başlıca etken olagelmiştir. Gerçekten de, günümüz küresel ekonomik gelişmelerinde, ulaştırma ve haberleşme gibi temel ihtiyaçları karşılayan altyapı hizmeüerinin kapsam ve nitelik gelişmeleri, temel itici güçlerin başında gelmektedir. Nitekim, yapılan bir araştırmaya göre, bir birim malın taşıma-ulaştırma maliyeti, deniz taşımacılığında 1921'de 95 dolar iken, 1990'da 29 dolara gerilemiştir. Aynı biçimde, yolcu/mil başına hava taşıma maliyeti ortalaması da, 1930'da 0,68 dolar iken, 1990'da 0,11 dolar olmuştur. Haberleşme maliyetlerindeki düşüş ise daha da çarpıcıdır: New York-Londra arası 3 dakikalık bir telefon konuşması, 1930'da 245 dolar iken, 1990'da 33 dolara düşmüştür. (ÎNCEKARA: 1999, s. 39). Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin gelişmesi küreselleşme, Jcüresel ekonomik trendler de, bu sistemlerdeki gelişme düzeyi ve ihtiyacın başlıca saiki olmuştur, denebilir. Küreselleşme sürecinde, mal piyasalarının entegrasyonundan sonra, belirgin biçimde öne çıkan piyasa entegrasyonu aşaması fînansal pazarlar arasında ortaya çıkan küresel bağlar ve etkilerdir. Teknolojinin iletişim alanında yaptığı devrimci atılımın mümkün kıldığı bilgisayar destekli fînansal pazarları birleştirmek ve bütünleştirmek, günümüzde üretim ve ticaret gibi reel ekonomik faaliyetlerin dışında, sermaye açısından başlı başına ayrı bir global yatırım alanı yaratmıştır. Dünya üretim ve ticareti, varsayalım ki, 10 trilyon dolar ise, dünya finans piyasalarında dolanan fînansal sermaye, bunun kat be kat üzerinde bulunmaktadır. Sermayenin verimliliği ve getirişini belirleyen başta faiz olmak üzere diğer parasal ve reel parametreler, ülkeler arasında değişiklik gösterdikçe, gerek üretim gerekse fînansal sermayenin hareketleri, piyasalar arasında hızla yer değiştirme yönünde devam edecektir. 1990'lı yıllardan sonra gittikçe yaygınlaşan fînansal liberasyon dengesiz yapı arzeden ülke ekonomilerindeki olumsuz potansiyeli beslemiş, bu süreçte meydana gelen küçük kriz işaretleri, fînansal sermaye yani sıcak para çıkışı ile milli ve giderek uluslararasr çapta etki ve sonuçlar doğuran ekonomik bunalımlara dönüşebilmiştir. Günümüz küresel ekonomi düzleminde, açık ekonomi gereği hızla yayılan fînansal piyasalar kaynaklı bulaşıcı ekonomik krizlerin gerek ortaya çıkarmadan gerekse meydana geldikten sonra daha az zayiatla atlatılabilmesi için, Dünya Bankasr, IMF dışında, yeni ve etkin kurumlara ihtiyaç olabileceği ortaya çıkmaktadır. Aksi halde, üretim, yatırım, ihracat, ithalat gibi reel kaynaklı faaliyetler de, krizlerden olumsuz nasibini almaktadır. O sebeple, bulaşıcı hastalıkları üreten sebepleri, şartlan ve ortamı ortadan kaldıran, istikrarda sürekliliği hedefleyen iktisat politikası hedef ve araçlanrun geliştirilmesi ihtiyacı, yangın sonrası itfaiye çalışmalannın önüne geçmektedir. Kurlarda, faizlerde, ithalat, ihracat ve drş ticaret hadlerinde meydana gelen kriz sonrasr zincirleme etkiler, işsizliği, mevcut işyerlerinin kapanması sonucunu getirmekte, yeniden iş kurma, istihdam yaratmanın maliyeti ise daha yüksek olmaktadır. Ülke ekonomisi olarak bir taraftan sanayileşme alanında çabalan yoğunlaştırırken; pazar, tüketici, satış ve dağıtım kanallarındaki gelişmeleri gözden uzak tutma- 14

16 mak, hatta bu alanlardaki değişimleri, küresel ölçekteki faaliyetlerin temel girdileri olarak öncelikle değerlendirmek gerekmektedir yılından itiberen, gümrük birliği düzeyinde, gelişmiş ülkeler grubu olarak AB ile entegrasyona giren Türkiye ekonomisinin, dünyadaki yoğun rekabetin arkasında yatan rekabet edebilirlik koşullarını çok iyi değerlendirmesi ihtiyacı vardır. Bu açıdan, bir taraftan kendi piyasasındaki kurumsal rekabeti düzenleyen ve geliştiren kural ve kurumlan oluştururken, diğer yandan, 1990 sonrası yeni dünya koşullarında, önüne açılan yeni pazar ve ekriomik fırsaüan, akılcı biçimde okuyabilmeli ve gereğini bütün bir ekonomi olarak yerine getirmelidir sonrası dönemde, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan geçiş dönemi ülkeleri pazarından Türkiye'ye önemli bir talep yönlendirmesi olduğu bilinmektedir. Bu talebin karşılanmasında, düzenli dış ticaret ilişkileri yanında, ağırlıklı olarak bavul ve kargo ticareti ilişkileri öne çıkmıştır. Bu çerçevede, anılan ülke pazarlarına taşınan Türk mallan, uluslararası pazarlardaki rakip malların kalite düzeyinden büyük ölçüde sapmalar göstermiştir. Netice olarak "Türk Malı" imajı büyük yara almıştır. Bu gelişmelerden kaliteli Türk ürünleri de zarar görmeye, ülke ihracatı olumsuz etkilenmeye başlamıştır. Türk tüketim mallan piyasası, esasen son yıllarda büyük bir atılım içine girmiştir. Bu alanda dünyaya açılan, yabancı rekabeti gören Türkiye ekonomisi, dağıtım kanallarında, gelişmiş ülkelerde uzun yıllar önce yerleşmiş, pazarlama ve satış tekniklerini, büyük mağazacılık alanındaki gelişmeleri öğrenmiştir. Bu alanda Türkiye piyasasına giren yabancı büyük mağazaların, piyasanın gelişmesinde önemli rolleri inkar edilemez. Bu alanda elde edilen birikimlerini, Türk malı imajının zedelendiği hedef pazarlarda, dağıtım kanallan yapılarında değerlendirilmesi mümkün müdür? Büyük mağazacılık alanında dünya ve Türkiye'deki gelişmeler nedir? Hedef pazarlarda, dağıtım kanallarında büyük mağazacılık ve diğer aşama ve yapı türleri olarak yer alabilmenin koşullan vei getirileri neler olabilir? İhracatın arttırılması ve Türk malı imajının değiştirilip yenilenmesinde, büyük mağazacılığın etkisi ve rolü olabilir mi? Bu çalışmada bu soruların cevabı aranmış, ilgililere ışık tutacak, ülke içi ve dışı saha araştırmalan yapılmıştır. 15

17 2. KÜRESEL EKONOMİK ÖLÇEKLER: PAZAR VE İŞLETME Mamul pazarların küreselleşmesi sonucu ölçek itibariyle çok büyük boyutlara ulaşması, kural ve standartları veri bu pazarlarda, kaliteli mallar için bu rekabet ortamında, geniş kitlelere satış yapabilme imkanı sunmaktadır. Küresel pazarların getirdiği en önemli değişim noktası, pazara hitabetmeyi tasarlayan her türlü kaliteli malın imalatını yapacak işletmelerin ölçek, teknoloji, planlama, pazarlama, satış, promosyon, yönetim, marka, imaj v.b. fonksiyonlar bakımından küresel pazar karakterini, dolayısiyle küresel rekabeti hesaba katar bir biçimde kurulmalandır. Mevcut, kurulu işletmeler ise, kendilerini bu yeni, farklı rekabet tarzına göre yeniden yaprlandıracak şekilde değiştirecektir. Buna göre, küresel pazarı her kesimden işletme, müteşebbis ve yöneticilerin çok iyi tahlil etmeleri, eğilimleri okuyabilmeleri, insanları, kuralları, rakip ve partner firmaları tanımaları gerekmektedir. Pazara, ürüne, tüketiciye, dağıtım kanallarına ilişkin bir dizi analiz, işletmelere daha tasarım aşamasında gerekli temel girdiler olarak ortaya çıkmaktadır. Günümüzde pazar hakimiyeti ön koşullu, ürün-marka imajı ve ülke imajı kurgulayıp, bu stratejik vektörleri en uygun zaman ve mekan seçimi ile pazara girmek ve tutundurmaktan geçmektedir. Pazar bileşenlerini oluşturan etkenleri iyi analiz edemeyen firmalar, pazarı etkileyebilecek, yönlendirebilecek stratejiler oluşturamazlar. İnsan sektörünün tanrnması, çözümlenebilmesi, ihtiyaçlarının ve imkanlannm belirlenmesi, bütün bunların yönlendirilebilmesi, imaj yaratma ve dünya markasının oluşturmanın gerek şartlan arasında yer almaktadır. Bütün bunlar global işletme-pazar ilişkilerinin, görünen taraflan olarak kabul edilebilir. Küresel pazarlara ürün sunabilmenin, satış yapabilme ve tutundurmanın arka planında, ülke-toplum birikimlerinin; eğitim-öğrenim düzeyi, kalitesi, dolayısiyle ar-ge faaliyetlerinin varlığı ve etkinliği, bilgi-teknoloji sektörlerinin sonuçlarım hızla üretim-ürün kademelerine taşıyabilecek, potansiyel proje üretebilir insan/işletmelerin varlığı ve etkinliği gibi açılardan sahib olunan potansiyellerin değeri yatmaktadır. Sonuç olarak, klasik anlamda ölçekler, işletme büyüklüğü, çalışan ve çıktı miktan ya da satış cirolarının şişkinliği iken, bunların öneminde azalmayı öngörmeden, sonuçlan yaratan varlıkların niteliklerindeki değişimin öne çıkışım algılayabilmek gerekmektedir. Beşeri sermayeye yatırım yaparak, çağdaş öğrenim kurumlarında genç insanlan özgür, insiyatif sahibi, araştırmacı, sorgulamacı yöntemlerle geliştiren ülke/toplumlar, küresel rekabeti yönlendirebilecek, rekabetçi üstünlüğü yaratıp, sürdürebilecek olanlardır. ABD'de Sears Roebuck, İngiltere'de Marks and Spencer ile ABD, Batı Avrupa ve Japonya'daki mağaza zincirleri gibi büyük perakende satıcıların yükselişinin temelinde bu firmaların, homojen ama birbirinden tamamen ayırt edilebilen kültürlere dayalı pazarlar bulunduğunu ve bunların az da olsa çalıştıklarını varsaymalan yatar. Müşterilerin bu pazarların herhangi birinden satın aldığı her şey fiyat, kalite ya da yaşam tarzına hitap etmesi bakımından aym değerler kategorisine dahil sayılmaktadır. 16

18 Bu teori, başarılı perakendecilerin, tasarımı dışarıdaki bir imalatçı tarafından yapılmış malların "dağıtıcısı" olmak yerine, sattığı mallan kendisi yaratan ve tasarımını yapan bir "alıcı" olabilmesini sağlamıştır ki bunun öncülüğünü 1920'lerde ve 1930İu yılların başlarında Sears ile Marks and Spencer yapmıştır (DRUCKER: 1994., S.272). İşletme ölçekleri itibariyle, mal ve ardından sermaye piyasalarının küreselleşmesi ile 1980 öncesi çok uluslu şirket yapılan ile 1980'li yıllarda belirginleşen bölgesel entegrasyonlar bazında küresel, çok uluslu şirket yapı ve ölçekleri birbirinden net bir biçimde aynlabilmektedir. Bölgesel ekonomik entegrasyonlar, bölge içi pazar ölçeğinde rekabetçi üstünlüğe sahip işletmelerin büyüme ve bölgeselleşmelerini kolaylaştırmıştır. Büyüme ve bölgeselleşme hareketlerinde, çok farklı stratejilere başvurulduğu görülmektedir. Yönetim, sermaye, mamul ve teknoloji bakımlarından güçlü firmaların, bölge çapında büyüme metotlarında, satın alma ve birleşmeler, 1980'li yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Günümüzde ise, şirket evlilikleri yolu ile büyüme stratejisinde, bölgesel ekonomik entegrasyonların da dışına taşıldığı görülmektedir. Otomotivden elektronik devlerine, petrolden, perakendeci firmalara kadar küresel bazda çok yoğun şirket birleşmelerine tanık olunmaktadır. Joint-Venture ya da franchising türü büyüme stratejileri ise ikinci planda kalan metotlar olmuşlardır. Sözkonusu metotlar sermaye ve teknoloji yoğun sektörler yerine, giyim, fast-food gibi tüketim/hizmet sektörlerinde ağırlık ve önem kazanmaktadır. Bölge ve/veya küresel ölçekte güçlü ana firmalar, gıda ve giyim sektörlerinde moda-marka-imaj üstünlüğünü, bayilikler vererek, ortaklıklar kurarak yaygınlaştırmaktadır. Konumuzu oluşturan perakendeci mağazacılıkta da bölgesel ekonomik entegrasyonlar içinde şirket evlilikleri yolu ile kısa sürede geniş ve hızlı yayılmalar meydana gelmiştir. Günümüzde ise sektörün kendi içinde önemli değişimler yaşamışken bölgeler arası şirket birleşmeleri aşamasına gelindiği anlaşılmaktadır. 17

19 3. KÜRESEL PAZARDA DAĞITIM KANALLARININ GELİŞİMİ Bugünü üreten tarihi gelişim sürecini birkaç noktada özetleyelim. İnsanların gündelik hayatlarım sürdürürken kullandıkları ürün ve ürün kategorilerinin, toplumların sosyo-ekonomik gelişme süreci, sanayileşme düzeyi, bilgi ve teknoloji birikimi, kültürel özellikler gibi makro bazı ölçülerle birlikte ele alınmak gerektiği açıktır. Sanayileşmiş ülkelerin Batı yarı kürede ileri örnekler olarak geçmiş yıllardaki deneyimlerinin benzer süreci yaşayan/yaşayacak olan topluluklara en azından çarpıcı bir toplumsal prototip oluşturdukları görülmektedir. Sanayileşmekte olan ülkeler, Batı ülkelerinin hem geçmiş dönemlerindeki deneyimlerini hem de kendilerine nazaran ulaşılabilecek mesafedeki bugünkü pozisyonlarım iyi değerlendirmek durumundadır. Üretimde Fordist yöntemlerin uygulanması ve standart nihai mamullerden kiüevi üretim imkanının elde edilmesi, arz cephesinde önemli bir bolluk yaratmıştır. Gelir dağılımının düzelmesi ile, Batı toplumlarında, tüketimin de hızla attığı, refah veya diğer adı ile tüketim toplumu deyimi ile ifade edilen toplumsal aşamalara gelinmiştir. Bu toplumsal ekonomik akış sürecinde sayısız makro/mikro faktörlerin karşılıklı etkisini hiç unutmadan, kiüevi üretimin ancak yine kiüevi bir tüketim usulü ile massedilebileceğini belirtmek gerekir. Anılan süreçte, ürünlerin teknik standart ve homojen kalitesinden pazarın hukuki alt yapısına, tüketici haklarından kartel yapılarına dek önemli ve fakat o denli karmaşık sosyo-ekonomik olgular yaşanmıştır. İcaüar ve buluşlar ürün ve üretim teknolojisinin nasıl zaman içide gelişip değiştiğinin kronolojisini ifade etmektedir. Her aşamadaki teknolojide meydana gelen yeniliklerin ekonomik hatta toplumsal ilişkilerde yarattığı köklü etkileri idrak edenler, bütün değişimlerin merkezine teknik ilerlemeyi yerleştirme yanlışına bile düşebilmişlerdir. Kimi zaman dünyada ülke/toplumlar arasında yaşanan savaş, doğal afetler v.b. dışsal faktörler, kimi zaman üretimde, teknolojide, pazarlamada, iletişimde farklı gelişme trendleri büyük değişimlerin odağını teşkil etmişlerdir. Bütün bunlara karşılık, sanayileşmiş ülkelerde üretim toplumu olunmadan tüketim toplumu olunmamıştır. Sanayileşmekte olan ülkelerde ise, sınırsız iletişimi ve sağladığı imkanlar, kolayca tüketim alışkanlıkları ve kalıplarında bulaşıcı etkiler doğurabilmektedir. Yeterince üretim yani gelir olmadan tüketim toplumuna dönüşüvermek, bir takım rahatsızlıkları da beraberinde getirmektedir. Her arzın kendi talebini bazı kayıüar altında yarattığını, Batı toplumları bile, 1930 buhranı ile idrak ettiler. O güne dek dünya çapındaki ön kabul, ne üretirsen satarsın idi. Üretici/imalatçının kral olduğu anlayış ya da dönem, savaş koşullarının da yardımı ile 1950'lere dek sürmüştür (MCGOLDRICK:1990., S.4) 1960'lı yıllar tüketicinin kral koltuğuna oturduğu dönem olmuştur. Marka ve pazarlama ile gelen rekabetin yükselişi tüketici ile üreticiye, tüketim ile üretime bir bakıma yer değiştirtmiştir. 1970'li yıllar ise, ticaretin kral olduğu dönem olarak belirtilebilir. Yoğunlaşan ve güçlenen perakende faaliyetinin yükselişi, pazarlamanın fonksiyonlarını ele 18

20 geçirmiştir. Dağıtım kanallarında perakende satış yapan işletmelerin büyük mağazalar biçiminde örgütlenmesi ve ulusal ölçekte bir çok ülkede elde ettikleri başarılı performans, sektörde yoğunlaşmayı gittikçe arttıran bir faktör olmuştur. Sektördeki yoğunlaşma ve dolayısiyle yaşanan rekabet teknolojide, firma ölçeğinde, yönetim, pazarlama ve promosyon yöntemlerinde, fiziki mekan şartları ve finansman yöntemlerinde çok farklı boyutlar ortaya çıkarmıştır. Sanayileşmiş ülke pazarında gerçekleşen bu sürecin pazarların küreselleşmesi ile önce gelişmiş ekonomiler pazarları arasında sonra da giderek gelişen ülkeler pazarına sıçrayan bir genişlemeyi de zorladığı görülmüştür. Avrupa-A.B.D. pazarlarında günümüzde ulaşılan noktada, büyük ulusal perakende mağazaları küresel ölçekte giderek birleşmelerle daha güçlü, fonksiyonel ve daha geniş pazar paylarına sahip olmaktadır. Dağıtım kanallarındaki satış örgütlerinin kendi içindeki kurumsal/teknik gelişmeye göz atıldığında, kimi zaman örgütlerin pazarı zorlayıp açtığı, kimi yerde de pazarların farklı örgüt/işletme tipleri ortaya çıkardığı görülmektedir Perakende Mağaza Türleri Sınıflaması "Perakende Kuruluşu" kavramı temel format veya bir işletme yapısı biçiminde ifade edilir. ABD'de yaklaşık 2 milyon farklı firma Bureau of the Census tarafından perakendeci olarak tanımlanmaktadır. Bu firmalar 2,4 milyondan fazla kuruluşu işletmektedir. Perakendeciler üzerine bilimsel bir çalışma farklı perakendeci türlerinin çeşitliliğini ve göreceli büyüklüklerini göstermektedir. Firmaların kendi stratejilerini belirlemek ve daha iyiye doğru geliştirmeleri kolaylaştırılır ve değişik perakende tiplerinin dış çevre tarafından nasıl etkilendiği gösterilir. Özellikle, amaçları belirlemek mal ve hizmet kategorilerini tanımlamak, sahiplik seçeneklerinden birini tercih etmek, bir organizasyonel misyon seçimi gibi stratejik planlama safhalarında önemlidir. Perakende kuruluşları başlıca şu perspektifler itibariyle incelenmiştir: Sahiplik, mağaza temelli perakende karması stratejisi, mağaza-dışı temelli perakende stratejisi karması, hizmete karşı mallar perakende stratejisi karması. Bu sınıflandırma, tümü bakımından, karşılıklı olarak kesin değildir. Mesela, bir perakende kuruluşu, birden fazla kategori içinde, doğru olarak yer alabilir. Örnek: bir bölümlü mağaza; mallar gibi, hizmet satışr ve posta yoluyla satışı kabul eder, bir mağaza temelli strateji dahilinde olup bir zincirin parçası olarak da değerlendirilebilir. 19

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ

TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ TÜRK PERAKENDE SEKTÖRÜ VE BEKLENTİLERİMİZ Türkiye de perakende sektörü, 300 milyar dolara ulaşan büyüklüğü, 365 bin mağaza sayısı ve 2009-2013 yılları arasında yıllık bileşik %7 büyüme ile öne çıkan sektörler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 İÇİNDEKİLER Önsöz... v 1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK KAVRAMI, PERAKENDECİLİKTE ULUSLARARASILAŞMA VE KÜRESEL TEDARİK... 1 KÜRESEL GENİŞLEMEDE HİNDİSTAN PAZARI... 1 1.1. ULUSLARARASI PERAKENDECİLİK TANIMI,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ

TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ TÜRK DERİ VE DERİ MAMÜLLERİ SEKTÖRÜ Türklerin dericiliğe başlamaları kaynaklara göre, 12. yüzyıla kadar gitmektedir. Köklü bir tarihsel geçmişe sahip olan deri ve deri sanayinin 1970 lerden itibaren ülkemizde

Detaylı

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ

JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ JAPON EKONOMİSİNİN ANA BAŞLIKLAR İTİBARİYLE ANALİZİ Bu çalışmada, Japon ekonomisini temel bazı kalemler bazında iredelemek ve Japon ekonomisin gelişim sürecini mümkün olduğunca tarihi ve güncel perspektiften

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 MAYIS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Haziran 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 MAYIS İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA

TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA TÜRKĠYE DÜNYANIN BOYA ÜRETĠM ÜSSÜ OLMA YOLUNDA Nurel KILIÇ Türk boya sektörü; Avrupa nın altıncı büyük boya üreticisi konumundadır. Türkiye de 50 yılı aşkın bir geçmişi olan boya sektörümüz, AB entegrasyon

Detaylı

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ. Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 2014 YILI 4 AYLIK DEĞERLENDİRMESİ ve 2014 BEKLENTİLERİ Barbaros Demirci PLASFED - Genel Sekreter 2013 yılı, dünya ekonomisi için finansal krizin etkilerinin para politikaları açısından

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 NİSAN AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mayıs 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 NİSAN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI

İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ÖNSÖZ IX GİRİŞ.. XI BİRİNCİ BÖLÜM FRANCHISING SİSTEMİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÇEŞİTLERİ 1. FRANCHISING KAVRAMI VE TANIMI... 1 1.1. Franchising Kavramı.. 1 1.2. Franchising Sistemi 2

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL

Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Erkan ERDİL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi ODTÜ-TEKPOL Brezilya: Ülkeler arası gelir grubu sınıflandırmasına göre yüksek orta gelir grubunda yer almaktadır. 1960 ve 1970 lerdeki korumacı

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Mart 2017 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi

MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi MERCOSUR ÜLKELERİ - Ekonomik Genel Bilgi Başta MERCOSUR Bloğunda yer alan ülkeler olmak üzere, Latin da 1990 lı yılların sonunda ve 2000 li yılların başında oldukça ağır bir şekilde hissedilen ekonomik

Detaylı

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI

2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI 2006 YILI EGE BÖLGESİ NİN 100 BÜYÜK FİRMASI Ege Bölgesi Sanayi Odası nın 1982 den beri sürdürmekte olduğu Ege Bölgesi nin 100 Büyük Sanayi Kuruluşu çalışması, bölgemiz sanayiinin içinde bulunduğu duruma,

Detaylı

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü

HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü HAZİRAN 2016 Gebze Ticaret Odası Ticaret Bölümü Sayı: 2016/1 TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA BOYA SEKTÖRÜ Son dönemde dünya boya sanayisi önemli değişikliklere sahne olmaktadır. Sektörde konsantrasyon, uzmanlaşma,

Detaylı

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB

R KARLILIK VE SÜRDÜRÜLEB ÜRETİMDE İNOVASYON BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 İleri teknolojik gelişme ve otomasyon, yeni niteliklere ve yüksek düzeyde eğitim almış insan gücüne eğilimi artıyor. Mevcut iş gücü içinde bu

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme

MARKA EKONOMİSİ. İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme MARKA EKONOMİSİ İtalya, İspanya örnekleri ve Türkiye için değerlendirme 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda İtalya, İspanya ve Türkiye 1960 larda Almanya ya çalışmak için işçi göndermeye başlayan

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI KOSGEB DESTEKLERİ GENEL DESTEK PROGRAMI Programın Gerekçesi: Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki

Detaylı

Türkiye de Yabancı Bankalar *

Türkiye de Yabancı Bankalar * Bankacılar Dergisi, Sayı 52, 2005 Türkiye de Yabancı Bankalar * I. Giriş: Uluslararası bankacılık faaliyetleri, geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası ticaret akımlarının ve doğrudan yabancı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

4. BASKIYA ÖN SÖZ III

4. BASKIYA ÖN SÖZ III 4. BASKIYA ÖN SÖZ 1980 li yılların ortalarından itibaren Türkiye nin ekonomik yapısındaki değişim ve dönüşümlere bağlı olarak perakende sektöründe de benzer değişim ve dönüşümlerin yaşandığı açıktır. Bu

Detaylı

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM

BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM BURSA DA İLK 250 ŞİRKET VE İSTİHDAM Prof. Dr. Yusuf ALPER 1. GENEL OLARAK İSTİHDAM Ekonomik faaliyetin toplumsal açıdan en önemli ve anlamlı sonuçlarından birini, yarattığı istihdam kapasitesi oluşturur.

Detaylı

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ 2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı

Detaylı

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK

ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK ULUSLARARASI PAZARLAMADA DAĞITIM VE LOJİSTİK Uluslararası Pazarlamada dağıtım alt karması birbiriyle ilişkili iki kısımda ele alınır 1- Dağıtım kanalları seçimi 2- Fiziksel dağıtım (lojistik) ULUSLARARASI

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TURQUALITY DESTEKLERİ Direktif Proje Yönetim Ofisi / Haziran.2016 TURQUALITY Destekleri Nedir? Firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU İZMİR TİCARET ODASI AZERBAYCAN ÜLKE RAPORU TEMMUZ 2016 ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 1. ÖZET BİLGİLER Resmi Adı : Azerbaycan Cumhuriyeti Nüfus : 9,780,780 Dil :Resmi dil Azerice dir. Rusca ve Ermenice

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

STRATEJİ FORMÜLASYONU

STRATEJİ FORMÜLASYONU STRATEJİ FORMÜLASYONU ULUSLARARASI STRATEJİLER Uluslararası Strateji Uluslararası düzeydeki dağınık iştiraklere ait faaliyetlerin birbirlerinden bağımsız biçimde ve aynı zamanda ana şirket ile min koordinasyon

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies (guldem.okem@ceps.eu) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği

Detaylı

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu

izlenmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti 1949 yılında kurulmuştur. IMF'ye bağlıbirimler: Guvernörler Konseyi, İcra Kurulu, Geçici Kurul, Kalkınma Kurulu DÜNYA EKONOMİSİ Teknoloji, nüfus ve fikir hareketlerini içeren itici güce birinci derecede itici güç denir. Global işbirliği ağıgünümüzde küreselleşmişyeni ekonomik yapının belirleyicisidir. ASEAN ekonomik

Detaylı

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.

Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org. Hızlı Tüketim Ürünleri Perakendeciliğinde Dönüşüm ve Sektörün Geleceği Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı www.tepav.org.tr Güven Sak Ankara, 29 Aralık 2005 Slide 3 Gündem Ekonomide yeni trendler

Detaylı

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012

DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI YENİ TEŞVİK MEVZUATI HAKKINDA EKONOMİ BAKANINA HAZIRLANAN RAPOR 2012 1 1. Giriş Bölgesel kalkınma veya bölgesel gelişmeler son yıllarda hepimizin üstünde tartıştığı bir

Detaylı

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015

HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 HOLLANDA ÜLKE RAPORU 12.10.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Hollanda ya ihracat yapan 361 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

ÖNSÖZ. Mayıs 2015 EVA Gayrimenkul Değerleme & Akademetre Araştırma

ÖNSÖZ. Mayıs 2015 EVA Gayrimenkul Değerleme & Akademetre Araştırma ÖNSÖZ Bu çalışma AVM sektöründe uzun yıllardır araştırma alanında tecrübeleri olan iki profesyonel firmanın EVA Gayrimenkul Değerleme ve AKADEMETRE Araştırma firmasının ortak projesi ve analizidir. Rapor

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015

YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 YENİ HÜKÜMET PROGRAMI EKONOMİ VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İÇİN DEĞERLENDİRME EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 30 KASIM 2015 HÜKÜMETİN YAPISI VE BAKANLIKLAR EKONOMİ YÖNETİMİ; REFORMLAR İLE HIZLI EKONOMİK

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Invest in DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımın Gelişimi Makroekonomik anlamda küresel ekonomiye uyumu sağlayan yapısal reformlar, bir yandan Türkiye yi doğrudan yabancı yatırım

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MART 16 Güncel Ekonomik Yorum Şubat ayında yurt içi finansal piyasalarda uzun süreden sonra olumlu bir hava yakalandı ve ayın son günlerinde de rakamalara yansır derecede gözlemlendi. Daha öncede üzerine

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA

HİZMETLERİMİZ HAKKINDA HİZMETLERİMİZ HAKKINDA Avraska İş Geliştirme ve Yönetim Danışmanlığı Ltd.Şti. İstanbul, Temmuz 2015 Yeni rekabet sadece firmaların fabrikalarda ürettikleri ürünler arasında değil; fabrika çıktılarına ambalaj,

Detaylı

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri

Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Sanayi Devriminin Toplumsal Etkileri Bilgi toplumunda aktif nüfus içinde tarım ve sanayinin payı azalmakta, hizmetler sektörünün payı artmakta ve bilgili, nitelikli insana gereksinim duyulmaktadır. 16.12.2015

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İşletmeleri gruplandırırken genellikle 6 farklı ölçüt kullanılmaktadır. Bu ölçütler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 1. Üretilen mal ve hizmet çeşidine

Detaylı

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi,

Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, Sınai Mülkiyet Hakları, Önemi, İçerik Genel Bakış Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Türk Patent Enstitüsü ve Görevleri Eskiden hammadde kaynaklarına ve sermaye birikimine sahip olan ülkeler güç ve kontrol

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIKTA İNOVASYON Z. Güldem Ökem, PhD Research Fellow Centre for European Policy Studies(CEPS) 23 Şubat 2011, Ankara Türkiye nin Avrupa Birliği ne Üyelik

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2012 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa Şirket in Faaliyet

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I

YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I YÖNT 101 İŞLETMEYE GİRİŞ I İŞLETME BİRİMİ VE İŞLETMEYİ TANIYALIM YONT 101- İŞLETMEYE GİRİŞ I 1 İŞLETME VE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR ÖRGÜT KAVRAMI: Örgüt bir grup insanın faaliyetlerini bilinçli bir şekilde, ortak

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, YURTDIŞI YATIRIM VE HİZMETLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet ÇETİK Dış Ticaret Uzmanı 17 Serbest Bölgeler, İthalat Yurtdışı Genel Yatırım Müdürlüğü ve Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı.

Aslında, benim perakende sektöründeki kariyerim bir anlamda 12 yaşında sahibi olduğumuz süpemarkette yaz tatillerinde çalışmamla başladı. Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Konuklar, İstanbul, 14 Temmuz 2008 Öncelikle Real Hipermarketleri Türkiye Genel Müdürü olarak gerçekleştirdiğimiz ilk basın toplantımıza katılımınız için çok teşekkür

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi PLASTİK SEKTÖR TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖR DEĞERLENDİRMESİ VE 2014 BEKLENTİLERİ 6 AYLIK Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Türkiye

Detaylı

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ

Dış Çevre Analizi. Doç. Dr. Barış BARAZ Dış Çevre Analizi Doç. Dr. Barış BARAZ PESTE ANALİZİ NEDİR? Ricardo Peste, 1983, Connecticut PESTE ANALİZİ Politik ve Yasal Güçler Ekonomik Güçler Sosyal, Kültürel ve Demografik Faktörler Teknolojik Güçler

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ

YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 2014 OCAK SEKTÖREL YURTDIŞI MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ Nurel KILIÇ Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, ekonomiye döviz girdisi, yurt dışında istihdam imkanları, teknoloji transferi ve lojistikten ihracata

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat

STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat HAFTA 1: Giriş ve Temel Kavramlar 1/29 NİÇİN STRATEJİK YÖNETİM? İşletmeler olarak hangi koşullarda strateji geliştirmeye ihtiyaç duymayız?

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ekim 2016, Sayı: 40. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 40 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SATINALMA NOKTASI İLETİŞİMİ (Point Of Purchase P.O.P.) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 9) Bütünleşik Pazarlama İletişimi - (9.

SATINALMA NOKTASI İLETİŞİMİ (Point Of Purchase P.O.P.) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 9) Bütünleşik Pazarlama İletişimi - (9. SATINALMA NOKTASI İLETİŞİMİ (Point Of Purchase P.O.P.) BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 9) Bütünleşik Pazarlama İletişimi - (9. Hafta) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Satın alma Noktası

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ

DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ TİCARETTE KÜRESEL EĞİLİMLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİ (Taslak Rapor Özeti) Faruk Aydın Hülya Saygılı Mesut Saygılı Gökhan Yılmaz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

Detaylı

Küresel Eğilimler ve Türkiye

Küresel Eğilimler ve Türkiye economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraş tırmaenstitüsü Küresel Eğilimler ve Türkiye Güven Sak Ankara, 22 Kasım 2006 Küresel Eğilimler ve Türkiye Slide 2 Gündem Dünyaya ne oluyor? Dünyada

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 3 Ekim 2016, Sayı: 38. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 38 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya Deniz Bayram 1 DenizBank

Detaylı

2012 YILI AĞUSTOS AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI AĞUSTOS AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ HALI SEKTÖRÜ 2012 AĞUSTOS AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Eyllüll 2012 2012 YILI AĞUSTOS AYINDA HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU

SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU SAĞLIK SEKTÖRÜ RAPORU İçindekiler DÜNYA ÜRETİMİ... 3 DÜNYA TİCARETİ... 4 TÜRKİYE DE İLAÇ ve ECZACILIK ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ... 5 Türkiye de Sağlık Harcamaları... 5 TÜRKİYE DE DIŞ TİCARET... 6 İhracat... 7 İthalat...

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 07.06.2012 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul Özgür AKYILDIZ KOSGEB İstanbul Boğaziçi Hizmet Merkezi Türkiye de KOBİ ler Hakkında Genel Bilgi 250 den az çalışan istihdam eden,

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol

1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1960 lardan... 1966: İlk Türk yapımı otomobil; Anadol 1966 yılında, Koç Topluluğu, ilk Türk yapımı otomobil Anadol u Otosan A.Ş. fabrikalarında üretti. Büyük bir coşkuyla karşılanan ve üretildiği yıllar

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları

Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Bölüm 12.Tarımsal Pazarlama Pazar ve Pazarlamanın Tanımı Pazara Arz Edilenler Tarımsal Pazarlamanın Tanımı ve Kapsamı Pazarlama Yaklaşımları Pazarlamanın Ana Hizmetleri Pazarlama Karması Pazarlama Kanalları

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması

PAZAR NERESİDİR? Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi. Pazar Araştırması Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Pazar Araştırması PAZAR NERESİDİR? Pazar mal ve hizmetlerin satışa sunuldukları ve alıcılar ile satıcıların bir araya geldikleri her yerdir. Mağaza, hal, manav, restoran,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 15 Ağustos 2016, Sayı: 32. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 32 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ

Pazarlama İlkeleri. Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Pazarlama İlkeleri Editör Yrd. Doç. Dr. Serpil YILMAZ Yazarlar Yrd. Doç Dr. Ali GÜLÇUBUK Yrd.Doç.Dr.Akif ALTINBIÇAK Yrd.Doç.Dr. Berrin YÜKSEL Yrd.Doç.Dr. Emin Akkılıç Yrd Doc. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ Yrd.

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı