Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar"

Transkript

1 Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar eata 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM'nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çekiç, Orhan İmparatorluk dan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli. Or Yayınları. İstanbul. ISBN Ateş, Toktamış Türk Devrim Tarihi. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. Göze, Ayferi Türk Devrim Tarihi. Beta Yayınları. İstanbul. Kili, Suna Türk Devrim Tarihi. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Çekiç, Orhan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Or Yayınları, İstanbul. eböte 105-Bilgisayar I Bilgisayar ile ilgili genel kavramlar, Bilgisayarı oluşturan bileşenler, işletim sistemleri, genel ayarlamaları ve işletim sistemi temel programları, Kelime işlemci (MS Word), Hesap tablolama (MS Excel), Sunu-grafik (MS Powerpoint) programları. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Ders Notları 1. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı- Hasan Çebi Bal- ABP Yayınları 2. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar XP Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala- Türkmen Kitapevi 3. Office XP Enine Boyuna, Microsoft Yayınları 4. Microsoft Eğitim CD leri eeğt 103-Eğitim Bilimine Giriş Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Oktay, A. (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Yayıncılık: Ankara. Sönmez, V. (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık. Fidan, N. ve M. Erden Eğitime Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık. Demirel, Ö Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. Karip, E. (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık. Demirel, Ö. ve Z. Kaya (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara : Pegem Yayıncılık. eing 111- İngilizce I Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenenler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden orta-başlangıç düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar. 1

2 Kuram: 4 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 4 AKTS Kredisi: 4 Mitchell, H. Q., New Destinations American Edition A? Elementary (Units 1-4). MM Publications. ISBN: eoöe 101-Okul Öncesi Eğitimine Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye?de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye?de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epsilon Yayıncılık. Haktanır, G. (Ed.). (2007). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Anı Yayıncılık. Uyanık- Balat G. (Ed.). (2010). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Pegem Yayıncılık Morrison, G.S. (1988). Early Childhood Education Today. Merrill Publishing. Company. Myers, R. (1992). Hayatta Kalan On İki. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları. Oktay, A. & Polat Unutkan, Ö. (Ed.). (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Morpa Kültür Yayınları. Sevinç, M. (Ed.). (2003). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları. eoöe 103-İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Noyan, A.(1998). Fizyoloji. Anadolu Üniversitesi Yayınları epsi 157- Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, amaçları, dalları, çalışma alanlarının anlatılması, evrim, genetik, davranış, davranışın gelişimi, öğrenme ilkeleri ve bellek, öğrenme stratejileri, öğrenme malzemesi,, birincil dürtüler, duygu ve heyecanlar, duyular ve algı. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Clifford, T. Morgan Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. etrd 153- Türkçe I Yazılı Anlatım Bu derste, anlama-kavrama, bilgilenme, uygulama başlıkları altında, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste dil ediniminin temel becerileri olan anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinlikleri üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri incelenecek ve bu türler eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Metin oluşturma sürecinde gereken düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri uygulamalarıyla anlatılacaktır. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çotuksöken, Y Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık. İstanbul. ISBN Türkçe Sözlük, Dil Derneği, Ankara ISBN Yazım Kılavuzu, Dil Derneği, Ankara, ISBN

3 eata 152- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çekiç, Orhan İmparatorluk dan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli. Or Yayınları. İstanbul. ISBN Ateş, Toktamış Türk Devrim Tarihi. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. Göze, Ayferi Türk Devrim Tarihi. Beta Yayınları. İstanbul. Kili, Suna Türk Devrim Tarihi. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Çekiç, Orhan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Or Yayınları, İstanbul. eböte 106- Bilgisayar II Masaüstü Yayıncılık Programı (MS Publisher), Veri Sorgulama Programı (MS Access), Web Tasarımı, Görüntü işleme programı (Photoshop) Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Ders Notları Bilgisayar ve İnternet Kullanımı- Hasan Çebi Bal- ABP Yayınları Yeni Başlayanlar için Bilgisayar XP Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala- Türkmen Kitapevi Office XP Enine Boyuna, Microsoft Yayınları Microsoft Eğitim CD leri eeğt 156- Eğitim Psikolojisi Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Yeşilyaprak, B. Ed.( 2009). Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık. Kaya, Alim.Ed. (2009). Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık. Bacanlı, H. (2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Senemoğlu, N.Ed. ( 2010). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Yayınları Ulusoy, A.Ed. (2007). Eğitim Psikolojisi. Anı Yayıncılık. Ankara. Aral, N. Duman, T. Ed.(2009). Eğitim Psikolojisi. Kriter Yayıncılık, İstanbul. Çelen,H.N (2010).Öğrenme Psikolojisi. İmge Kitabevi. Madi,B.(2006).Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?.Eflatun Yayınevi. efel 162- Eğitim Felsefesi Bu derste felsefe tarihinde eğitim üzerine çalışan filozofların görüşlerinden hareketle, bugünün eğitim anlayışı sorgulanır, farklı eğitim modelleri geliştirmek için gerekli felsefi donanım üzerine çalışılır. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Anğ, Tüten (2006). Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler, İstanbul: Toroslu Kitaplığı. Aristoteles (2008). Eğitim Üzerine, (çev.) A. Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları. Çotuksöken, Betül Erzan, Ayşe Silier, Orhan (Eds.) (2003). Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları Çotuksöken, Betül (Ed.) (1996), Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye de Eğitim, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Gutek, G.L. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, (çev.) N. Kale, Ankara: Ütopya Yayınevi. 3

4 Küken, Gülnihal (2001). Felsefe Açısından Eğitim Sorunları, İstanbul: Alfa Yayınları. Küken, Gülnihal (2001). İlkçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları. Küken, Gülnihal (2001). Ortaçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları. Locke, John (2004). Eğitim Üzerine Düşünceler, İstanbul: Morpa Yayınları. More, Thomas (2004). Ütopya, (çev.) M. Urgan, İstanbul: İş Bankası Yayınları. Platon (1992). Devlet, (çev.) S. Eyüboğlu ve M.A. Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi. Rousseau, Jean Jacques (2006). Emile Bir Çocuk Büyüyor, (çev.) Ü. Akagündüz, İstanbul: Selis Kitaplar. eing 112- İngilizce II İNG 111 dersin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenlerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden alt-orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar. Kuram: 4 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 4 AKTS Kredisi: 4 Mitchell, H. Q., New Destinations American Edition b? Elementary (Units 5-8). MM Publications. ISBN: eoöe 102-Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 11 Kavaklı A (1992). Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. İstanbul: Hilal Matbaacılık. Türkiye Kızılay Derneği (2001). İlk yardım Eğitimi Kaynak Kitabı. Ankara: Pelin Ofset. Türkiye Kızılay Derneği (2001). İlk yardım Elkitabı. Ankara: Pelin Ofset. Neyzi O. Bulut A (2009). Evde Çocuk Bakımı. Çocuk Sağlığı Derneği, İstanbul. T. C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile planlaması Genel Müdürlüğü (2002), Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. Cilt I. Ankara. Çavuşoğlu H ( 2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1, 9. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basımevi. Pehlivan T. Altınel S (2009). Aşılar Tüm Bilmek İstedikleriniz. 2. Baskı, İstanbul: Sanofi Pasteur A.Ş 8. Kale G. Coşkun T. Yurdakök M (2009). Pediatride Tanı ve Tedavi Hacettepe Uygulamaları, Ankara Güneş Tıp Kitabevleri. etrd 154-Türkçe II Sözlü Anlatım Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çotuksöken, Y Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık. İstanbul. ISBN Türkçe Sözlük, Dil Derneği, Ankara ISBN Yazım Kılavuzu, Dil Derneği, Ankara, ISBN eeğt 201-Öğretim İlke ve Yöntemleri 4

5 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Özcan Demirel. Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık, 2002, Ankara Leyla Özyürek. Öğretim İlke ve Yöntemleri. ALKIM,1998, İstanbul. Leyla Küçükahmet. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. ALKIM,1999, İstanbul.. Ergin Erginer. Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Pegem Yayıncılık, 2004, Ankara. S. Savaş Büyükkaragöz. Genel Öğretim Metotları. Atlas Kitabevi, 1994, Konya. İsmet Kemertaş. Uygulamalı Genel Öğretim metodu. Birsen Yayınevi, 1995, İstanbul. Şeref Tan. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Pegem Yayıncılık, 2005, Ankara. eoöe 201-Anne-Çocuk Beslenmesi Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Arlı, M. (2000). Anne ve Çocuk Beslenmesi. Pegem A Yayıncılık. eoöe 203-Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - I Bebeklik ve okul öncesi dönemde gelişim ilkeleri, temel gelişim kavramları, gelişimi etkileyen etmenler, çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım gelişim özellikleri, gelişimi takip etme, gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanımı konuları tartışılmaktadır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Senemoğlu,N Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Düzenlenmiş Yeni Basım. Ankara: Gönül Yayıncılık. Ulusoy,a.(ed.) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları. Yavuzer,H Çocuk Eğitimi El Kitabı.(22.basım). İstanbul: Remzi Kitapevi. Diken, İ.H.2010.Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi. eoöe 205-Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Adler, H. (2004). Yaratıcı Zeka. İstanbul: Hayat Yayınları Arık, A.(1987). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Sungur, N.(1997). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Yayınevi. Güven, Y. Erken Çocuklukta Yaratıcılık Yeteneğini Tanıma ve Geliştirme. M.Ü.Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmen Elkitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. Rawlinson, J.G. Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası. İstanbul: Rota Yayınları. Yıldırım, R. (2002). Yaratıcılık ve Yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Buzan, T. (2003). Yaratıcı Zekanın Gücü. İstanbul: Epsilon Yayıncılık 5

6 Rowe, A.J. (2004). Yaratıcı Zeka. İstanbul: Prestij Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık eoöe 207-Çocukta Oyun Gelişimi Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Anı Yayıncılık. Aksoy, A. B. & Dere Çiftçi, H. (2008). Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar. Pegem Yayıncılık. Çelebi Öncü, E. & Özbay, E. Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklar İçin Oyun. Kök Yayıncılık. Axline, V. M. Dibs in Dünyası. Kuraldışı Yayınları. Piaget, J. (1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. The Norton Library. esos 253- Eğitim Sosyolojisi Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okulçevre ilişkisi, okul ve şiddet. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Tezcan, M. (1999). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. Banks, Oliver. (1972) The Socioloy of Education, New York: Schocken Bokks Ergun, Doğan (1995) Sosyoloji ve Eğitim, Ankara: İlke Yayınevi Güven, İsmail. ( 2000 ) Türkiye?de Devlet, Eğitim ve İdeoloji, Ankara: Siyasal Kitabevi. Tanillioğlu, Server. (1996) Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, Cem Yay., İstanbul Tanillioğlu, Server. (1994) Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz, Cem Yay., İstanbul Brown, Francis S.(1950) Education Sociology? New York: Prentice Hall Formun Üstü Formun Altı eeğt 206-Türk Eğitim Tarihi Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Akyüz, Y.(2010).Türk Eğitim Tarihi. Ankara. Başgöz, İ ve Wilson, H.E.(1968). Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim ve Atatürk.Ajans Türk Matbaası. Binbaşıoğlu, C.(1995).Türkiye de Eğitim Bilimleri Tarihi.Ankara: MEB Yayınları. Koçer, H.A.(1987). Türkiye de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. Kaya, Y.K.(2009). İnsan Yetiştirme Düzenimiz. Pegem Akademi Yayıncılık. Oktay, Ayla (1987). Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretimin Tarihsel Gelişimi.İ.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı II,

7 Berkes, N.(2011).Türkiye de Çağdaşlaşma.Yapı Kredi Yayınları.İstanbul. eoöe 202-Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II Bu derste 0-8 yaş çocuklarının kişilik gelişimleri, ahlak gelişimleri, sosyal ve duygusal gelişimleri, cinsel gelişimleri, arkadaşlık ilişkilerinin gelişimi konuları ve ilgili teoriler tartışılmaktadır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Senemoğlu, N Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan uygulamaya. Düzenlenmiş yeni basım. Ankara: Gönül Yayıncılık. Ulusoy, A.(Ed.).2007.Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları. Diken, İ.H Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. eoöe 204-Çocuk Edebiyatı Dünyada ve Türkiye?de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Derslerde dağıtacak makaleler okunacak. eoöe 206-OÖ. Matematik Eğitimi Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Güven,Y. (2005). Erken Çocuklukta Matematiksel Düşünme ve Matematiği Öğrenme. İstanbul: Küçük Adımlar Eğitim Yayınları Güven,Y.(1999). Okulöncesinde Matematik. Marmara Üniversitesi Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmen El Kitabı. Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul: YA-PA Yayınları Aktaş, A. A. (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Adana: Nobel kitabevi. Smith, S. S. (2001). Early Childhood Mathematics. United States of America: Allyn & Bacon. Findell, C. R., Small M., Cavanagh, M. Dacey, L. Greenes, C. E., Sheffield, L. J. (2001). Navigation through Geometry in Prekindergarden Grade 2. Saracho, O. N., Spodek, b. (2008). Contemporary Perspectives on Matehematics in early Childhood Education. United states of America: Information age Publishing Inc. Piaget and Mathematics Students Applying Piaget s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction Analyzing Concept Maps as an Assessment Tool in Teaching Mathematics Developing a Concept Mappping Approach to Mathematics Achievement in Middle School Bir Öğretim Stratejisi Olarak Kavram Haritalarının Kullanımı Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Etkinliklere Dayalı Öğretime İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri eoöe 208-Çocuk Ruh Sağlığı 7

8 Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri. AKTS Kredisi: 4 Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 Davison, C. M., Neale, J. M. (2004).Anormal Psikolojisi, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Amerikan Psikiyatri Birliği. (2000). Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması, Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Budak, S. (2006). Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara Cansever, G. (1982). Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Savaşır, Işık (1997). Psikolojik Değerlendirme, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Hekimler Yayın Birliği eoöe 210-OÖ. Drama Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Önder, A. (2000). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. Epsilon Yayıncılık. Bozdoğan, Z. (2003). Okulda Rehberlik Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama. Nobel Yayın Dağıtım. Üstündağ, T. (2004). Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü. PegemA Yayıncılık. eoöe 214-Öğretim Tek. ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye?de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Çilenti, K. (1998). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Demirel, Ö.; Seferoğlu, S.; Yağcı, E. (2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Heinich, R.; Molenda, M; Russell, J. & Smaldino, S. (1996). Instructional Media and Technologies for Learning. Prentice Hall, Inc. A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey. İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Değişim Yayınları, İstanbul. 8

9 Koşar, E.; Yüksel, S.; Özkılıç, R.; Avcı, U.; Alyaz, Y. & Çiğdem, H. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. Rıza, E.T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları, Anadolu Matbaası, Çamdibi, İzmir. Rıza, E.T. (1995). Eğitimde Yöntemler Teknolojisi, Anadolu Matbaası, Çamdibi, İzmir. Romizowski, A. J. (1992). The Selection and Use of Instructional Media: For improved classroom teaching and for interactive, indivialized instruction. Kogan Page, Nichols Publishing, New York. Şahin, T.Y.; Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara. U, Salih. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. eeğt 301-Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Arnas, Y.A., Sadık, F. (Ed. ). (2008). Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. Kök Yayıncılık. Classroom Management and Discipline, Methods to Facilitate Cooperation and Instruction Paul R. BURDEN, 1995, Longman Publishers Classroom Discipline and Management, Clifford H. EDWARDS, 1997, Prentice Hall Erden, M.,(2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi Sınıf Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET, 2009, Pegem Akademi Yayıncılık Sınıf Yönetimi, Editörler:Mehmet ŞİŞMAN, Selahattin TURAN, 2007, Öğreti &Pegem Yayıncılık İlköğretimde Sınıf Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI, 2009, Kök Yayıncılık Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Cevat CELEP, 2008, Pegem Akademi Yayınevi eeğt 303-Özel Öğretim Yöntemleri I Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Zembat, R. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Anı Yayıncılık. M.E.B.(2009). Okul öncesi eğitim programı (36-72) aylık çocuklar için). Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları MacNaughton, G. & Williams, G. (2004). Teaching young children: Choices in theory and practice. Berkshire, England: McGraw-Hill Education. eeğt 305-Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. Ön Koşul: Kuram: 1 saat Uygulama: 4 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Yok 9

10 Selçuk, Z. (2004). Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlenmesi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. Yeşildere, S. (2008). İlkögretim Matematik Ögretmen Adaylarının Sayı Örüntüleri ile ilgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi, VIII. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. eoöe 301-OÖ. Beden Eğt. ve Oyun Öğrt. Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Ders Kitabı ve Yardımcı Okumalar Aracı, H. (1998). Okullarda Beden Eğitimi. Ankara, Çağlak Sarı, S.( 2005).Sınıf ve Ev Oyunları, Serhat Yayınları, İstanbul, Çamlıyer, H,., Çamlıyer, H. (1997). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun, Celal Bayar Ün., Manisa, Güneş, A. (2001)., Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Hammett, C. T.(1992). Movement Activities For Early Childhood, Human Kinetics Books, U.S.A, 6. Kasap, H.(1999). Spor Becerilerinin Öğrenme ve Performansında Transfer Etkinliği, Beyaz Yayınları, İstanbul, Mengütay, S.( 1997)Okulöncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve Spor, İstanbul, 8.Muratlı, S.(1998)., Çocuk ve Spor, Akdeniz Ün.,Antalya, Özmen, Ö.(1976)., Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni, Ege Ün.,Bed. Eğt. ve Spor Yüksekokulu, Sel, Ruhi, Oyunlar ve Rondlar, Ya-Pa Yayınları. Selçuk, H.(1980). Temel Eğitim Okullarında ve Dengi Okullarda Beden Eğitimi, Veli Yayınları, İstanbul, Sun,M., Seyrek, H. (1991). Çocuk oyunları, Mey Yayınları, İzmir, Yalçın, Halil F.,(1995). Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı, Gazi Eğt. Fak., Ankara, eoöe 307-Fen Eğitimi Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul öncesi eğitim programlarında fen eğitimi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Şahin, F Okulöncesinde fen öğretimi. İstanbul. YA-PA yayınları Dere, H Okul Oncesi Eğitimde Fen Doğa ve Matematik Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık. Gülay, H. ve Öznacar, M. D Okul Öncesi Çocuklar İçin Çevre Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi. eoöe 309-OÖ Görsel Sanatlar Eğitimi Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, 10

11 sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Gombrich, E.H. (1992). Sanatın Öyküsü, Çeviren: Bedrettin Cömert, İstanbul: Remzi Kitabevi (4. Basım). Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. Çevirenler: Prof. Dr. Cevat Çapan, Prof. Dr. Sadi Öziş, İstanbul: Remzi Kitabevi (1. Basım). Gombrich, E.H. (1992). Sanat ve Yanılsama, Çeviren: Ahmet Cemal, İstanbul:Remzi Kitabevi (1. Basım). Abacı, O. (2007). Temel Sanat Eğitimi,, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Abacı, O. (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Yavuzer, H.(1992). Resimleriyle Çocuk, İstanbul: Remzi Kitabevi. Kehnemuyi, Z. (1992). Çocukta Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul: Yapı ve Kredi Yayınları. Abacı, O. (1996). Müze Eğitimi. Sanatta Yeterlilik tezi, MÜ. Sosyal Bil. Enstitüsü. Abacı, O. (2005). Çocuk ve Müze. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Gürtuna, S. (2003). Çocuk ve Sanat. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim Ankara: Pagema Yayıncılık. Wachowaik,F. Ramsay, T. K. (1969). Emphasis Art, A Qualitative Program fort the Elementary School, USA: Stade University of Iowa, International Textbook Company. Buyurgan, S. Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara: Pegama Yayıncılık (2. Baskı). Abrams, H. (1997). Doing Art Together, USA: Inc., Publishers. San, İ. İlhan, A.Ç. (Ed.). (2006). Sanat Eğitiminde Sanat Biliminin Rolü. Goethe-Instiut, Sanat Eğitimcileri Derneği, Çağdaş Estetik Eğitimi Seminer Dizisi I, Ankara: Naturel Yayıncılık. eoöe 311-İstatistik İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Bökeoğlu Çokluk, Ö. (2009). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi. Ankara. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi. Sakarya. Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık. Ankara. Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara. Kartal, M. (2006). Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri, Parametrik ve Nonparametrik Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara. Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık. Ankara. eoöe 313-Müzik Eğitimi I 11

12 Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Mimaroğlu, İ. (1990). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları Sun, M. (1998). Temel Müzik Eğitimi. Ankara: Yurt Renkleri Yayınları Karkın, K. (1992). Solfej Eğitimi. Malatya: Özmer Matb Egüz, S. (1991). Toplu Ses Eğitimi. Ankara: Ayyıldız Matb Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları eeğt 302-Ölçme Ve Değerlendirme Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Alıcıgüzel, izzet Çağdaş okulda eğitim öğretim. Sistem yayıncılık, istanbul Bahar, mehmet ? Çoktan seçmeli testlere eleştirel bir yaklaşım ve alternatif metotlar.? Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri dergisi. Sayı:1, istanbul Baykul, yaşar. Selahattin gelbol, hülya kalecioğlu Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Meb yayını, istanbul Berberoğlu, giray Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Özel okullar seminer notları, istanbul. Bloom, s. Benjamin İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (çeviren: d. Ali özçelik) meb.yayını,1979. Çağlar, doğan Başarının ölçülmesi ve değerlendirme. Uludağ ünv. Basımevi, bursa. Çelik, duran Okullarda ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? Meb yayını, istanbul Erdoğan, ilhan İşletmelerde kişi değerlemede psikoteknik. İstanbul üni. Yayını, istanbul. Gözütok, f. Dilek öğretmenliğimi geliştiriyorum. Siyasal kitapevi, ankara Küçükahmet, leyla Öğretimde planlama ve değerlendirme. Alkım yayınları, istanbul Özçelik. D. Ali Ölçme ve değerlendirme. Anadolu üniversitesi yayınları no:191, eskişehir. Öztürk, zekai İşletmelerde personel seçim yöntemleri ve psikoteknik. Epar yayınları, ankara. Tekin, halil Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Has-soy matbaası, ankara. Temel, ali Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Marmara eğitim kurumları ölçme ve değerlendirme birimi, istanbul Turgut, m. Fuat Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Nüve matbaası, ankara. Ural, mehmet ve diğerleri Eğitimde ölçme ve değerlendirme( istatistik uygulamalı). Emel matbaacılık, ankara Uzunçarşılı, ülkü Psikoteknik Ölçüm Uygulamaları. Özel Basım. İstanbul eeğt 304-Özel Öğretim Yöntemleri II Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi öğretim programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları, vb.). Bilgisayar laboratuar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. öğretmenlik yeterlilikleri. 12

13 Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Oktay, A. Ve Diğ. (2006). Ne Yapıyorum?, Neden Yapıyorum?, Nasıl Yapmalıyım?. YA-PA Zembat, R. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Anı Yayıncılık. M.E.B.(2009). Okul öncesi eğitim programı (36-72) aylık çocuklar için). Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü Tan, Ş. Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Pegem. Alkan, C. Ve Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri, Anı Yayıncılık Zembat, R. Ve Unutkan, Ö. (2001). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri ve Aile Katılımı, YA-PA MacNaughton, G. & Williams, G. (2004). Teaching young children: Choices in theory and practice. Berkshire, England: McGraw-Hill Education. eoöe 306-Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Karasar, N.(2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel. Ankara. ISBN: Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. PegemA Yayıncılık. Ankara. ISBN: eoöe 308-Etkili İletişim Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Sönmez, Ö. F., Çetin, T. ve Aksoy, B. (Ed) (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Pegem A. eoöe 310-OÖ Materyal Geliştirme Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 eoöe 312-Topluma Hizmet Uygulamaları Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Cüceloğlu, D. (2009). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi. 13

14 Dökmen, Ü. (2010). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Remzi. Voltan-Acar, N. (2008). İnsan ilişkileri ve iletişim. İstanbul: Nobel. eoöe 314-OÖ Müzik Eğitimi II Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Mimaroğlu, İ. (1990). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları Sun, M. (1998). Temel Müzik Eğitimi. Ankara: Yurt Renkleri Yayınları Karkın, K. (1992). Solfej Eğitimi. Malatya: Özmer Matb Egüz, S. (1991). Toplu Ses Eğitimi. Ankara: Ayyıldız Matb Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları eeğt 401-Rehberlik Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Yeşilyaprak, B. (2013). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara Yeşilyaprak, B. (ed.) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı. Pegem Akademi. Ankara. -Psikolojik Danışma ve Rehberlik edt. Gürhan Can, Pegem yayıncılık eeğt 403-Öğretmenlik Uygulaması I Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. Kuram: 2 saat Uygulama: 6 saat Yerel Kredi: 5 AKTS Kredisi: 6 M.E.B. Okul öncesi plan ve etkinlik örnekleri, öğretmen kılavuzu Oğuzkan, Ş Okul Öncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Ya-Pa yayın pazarlama. eoöe 401-Anne Baba Eğitimi Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye?de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 Aydoğmuş, K., Baltaş, A. Ve diğerleri (1998) Ana-Baba Okulu. Remzi Kitabevi, İstanbul. eoöe 405-Araştırma Projesi I 14

15 Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık Day, R. (çev.) G.Aşkar Altay.(1996) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara:TÜBİTAK eeğt 402-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 eeğt 406-Öğretmenlik Uygulaması II Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. Kuram: 2 saat Uygulama: 6 saat Yerel Kredi: 5 AKTS Kredisi: 6 M.E.B. Okul öncesi plan ve etkinlik örnekleri, öğretmen kılavuzu Oğuzkan, Ş Okul Öncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Ya-Pa yayın pazarlama. eoöe 402-İlköğretim Hazırlık ve İlkğ.Prog. Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler,ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 OKTAY, Ayla (Editör) (2010) İlköğretim Programları ve İlköğretime Hazırlık.PegemAYayıncılık MEB 2005 İlköğretim Programı MEB 2012 Okul Öncesi Eğitimi Programı OKTAY, Ayla., POLAT, Özgül (2006). İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış. Morpa Kültür Yayınları. POLAT, Özgül (2005) Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık. Morpa Kültür Yayınları. POLAT, Özgül Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık Etkinlikleri, İlkadım Yayınları. eoöe 404-Araştırma Projesi II Araştırma Projesi I dersinde başlatılan(verileri toplanmış olan)projenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştırılması ve sunulması. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 Çepni, S. 2000; Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Ceberler Matbaacılık, Trabzon 15

16 Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık Day, R. (çev.) G.Aşkar Altay.(1996) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara:TÜBİTAK eoöe 403-Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri Çocuğu tanımanın önemi ve tanımanın boyutları (alanları), tanıma teknikleri (gözlem, görüşme, testler, kontrol listeleri, rating scale) ilke ve yöntemleri, çocuğu tanımaya ait farklı kültürlerdeki gelişimsel normların karşılaştırılması, normal gelişim gösteren farklı etkinlik alanlarında çeşitli gözlem teknikleri kullanarak değerlendirme çalışmaları yer almaktadır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Trawick-Swith, J Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. (İng.Çeviri Ed: Berrin Akman) Nobel Yayınevi. Ankara. ISBN: Mcfee, O.; Leong, D.J Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi, ve Desteklenmesi. (İng.Çeviri Ed: Birsen Ekinci Palut) Nobel Yayınevi. Ankara. ISBN: eoöe 407-Okul Öncesinde Güncel Konular Okul öncesi eğitimin düşünsel temelleri, medya ve çocuk, kardeşler arası ilişkiler, çocukta temel alışkanlıkların kazandırılması, okul öncesi dönemde sorumluluk eğitimi, çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarı, çok kültürlülük ve eğitim, okul öncesi eğitimin geleceği. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 eoöe Yaş Çocuklarının Eğitimi Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Senemoğlu,N Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Düzenlenmiş Yeni Basım. Ankara: Gönül Yayıncılık. Diken, İ.H Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi. Madi, B Öğrenme beyinde nasıl oluşur. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Yavuzer,H Çocuk Eğitimi El Kitabı.(22.basım). İstanbul: Remzi Kitapevi. eoöe 411-Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar I High Scope, Montessori, Reggio Emilia, PYP, Waldorf, Head Start, Froebel, Bank Street,?I like me? vb. programları tanıma ve Milli Eğitim Bakanlığı aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programıyla karşılaştırılması. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 4 AKTS Kredisi: 5 Temel, F. (2012). Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar. Vize yay. Başal, H.A. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller. Dora Yayıncılık. Aytaç, K. (2009). Avrupa Eğitim Tarihi. DoğuBatı Yayıncılık, İstanbul Temel, F. (2005). Proje Yaklaşımı ve Program Örnekleri. Morpa Kültür eoöe 415-Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Ön Koşul: Yok Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Fıscus, Edward D. ve C.J. Mandell (1983). Akçamete G. (Ed). Çev. Günayer Şenel H.,TEKİN E. Ankara: Özkan Matbaacılık Sanayi. 16

17 eoöe 442-Çocuk ve Medya Medya psikolojisinin tanımı, medya psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri, medya psikolojinde temel kuramlar, çocukların medya kullanım özellikleri, medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, çocuk, aile ve medya, medya okuryazarlığı. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 eözö 205-Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Özel Eğitime gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim Editör H. İbrahim Diken Özel Eğitime Giriş Editör: Ayşegül Ataman Özel Eğitime Giriş Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek 3- Özel Eğitime Giriş Mitat Enç ve diğerleri. Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim Editör Prof. Dr. Gönül Akçamete eimö 424-Bilişsel Süreçler ve Matematik Oyunları Bu derste okul öncesi öğretmen adaylarının temel matematik bilgileri pekiştirilecek ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar yapılacak, matematiğin uygulama alanları ve sanatla ilişkisi tartışılacak, okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel becerilerini geliştirme yönelik etkinlik örnekleri gösterilecek ve farklı kültürlerden matematik oyunları ve matematik öğretiminde kullanılabilecek çeşitli materyaller tanıtılacaktır. Öğretmen adaylarının da okul öncesi seviyesine uygun, özellikle çocukların matematik becerilerini geliştirmeye yönelik zekâ oyunları ve çeşitli etkinlikler geliştirmesi beklenecek, ders içerisinde bu amaca yönelik çalışmalar yapılacaktır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Kandır, A., Orçan, M. (2011). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş., İstanbul Zaslavsky, C. (2008). Dünya Ülkelerinden Matematik Oyunları. Güncel Yayıncılık Ltd. Ş., İstanbul Arduç, A.(2012). Matematik Oyunları. Altın Nokta Yayıncılık, İzmir Ripoll, O. (2010). Birlikte Oynayalım: Dünyanın Dört Bir Yanından 100 Oyun. TÜBİTAK Yayınları, Ankara epsi 392-Sosyal Psikoloji Sosyal Psikolojinin alanı, yöntemi, sosyal etki, toplumsal önemi, tutum ve davranışlar ve bunlara ilişkin tutarsızlıklar, kalıplaşmış tutumlar ve önyargılar, tutumların değişimi kuramları, tutum değiştirme süreci ve iletişim, sosyal biliş, sosyal algı, sosyal şemalar ve kategorilendirmeler, atıf kuramı, grup yapısı ve grup dinamiği konuları işlenecektir. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Hogg, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2011). Sosyal Psikoloji.(ed.), İbrahim Yıldız ve Aydın Gelmez,Ankara:Utopya Yayınevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1. 17

18 Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2010). Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1. Şerif, M. ve Şerif, C. W.(1996) 18

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ Ders No : 0310340068 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNE GİRİŞ EĞİTİMSEL YAKLAŞIMLAR GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Z 2 0 2 6 ÇOCUĞU TANIMA

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Adı Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersin Kodu 1200.9312 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YIL DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 Türk Dili I (2+0) 2 Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN ÖĞRETİMİ Ders No : 0310340065 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1 I.YARIYIL OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI II.YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K AKTS KODU DERSİN ADI T U K AKTS OKÖ101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 5 OKÖ102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI TÜRKÇE ANABİLİM DALI TÜRKÇE EĞİTİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI GÜZ YARIYILI DERSLERİ Dersin Kodu Dersin Adı T U K Dersin Türü TEA 500* Seminer 020 Zorunlu TEA 501

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDL 101 Türk Dili I

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KLAVUZU EĞİTİM VE ÖĞRETİM MODÜLÜ Doç. Dr. Abdullah ADIGÜZEL İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARDAN YARARLANMA DÜZEYİ İç paydaşlar: Öğrenciler, öğretim elemanları, yöneticiler,

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL OOE105 Okul Öncesi Eğitime Giriş (3-0-3) Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada

Detaylı

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL ALAN DERSLERİ ECE 641 Çocuk Eğitimi ve Yaratıcılık (3 0 3 / 10) Çocuk eğitiminde yaratıcılığın önemli bir yeri vardır. Derste bilişsel, dil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I

I. YARIYIL. ALA103 Sözlü İletişim Becerileri I I. YARIYIL ALA101 Almanca Dilbilgisi I Almanca basit ve karmaşık dil yapılarının incelenmesi; cümle dizimindeki yapı kurallarının öğretilmesi; sözcük bilgisi ile dil yapıları ilişkisi konusunda bilgi ve

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS MATEMATİK EĞİTİMİ Dersin Kodu OKÖ206 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 3 2 MEB 101 01/02 Tıbbi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TRAFİK VE İLK YARDIM Ders No : 0310400206 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI LİSANS DERS PROGRAMI I. SINIF GÜZ DÖNEMİ 1 ÇGL 101 01/02 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 2 2 2 ÇGL 103 01/02 Aile

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI Saati Bölümü Dersin Adı Öğretim Üyesi Derslik Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları I - A Doç.

Detaylı

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI

TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI TÜRKÇE ANABĐLĐM DALI TÜRKÇE EĞĐTĐMĐ BĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI 2013 2014 EĞĐTĐM-ÖĞRETĐM PLANI Güz Dönemi Ders Kodu Dersin Adı T P AKTS Ders Türü TEA 500* Seminer 3 0 6 Zorunlu TEA 501 Sosyal Bilimlerde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Ruh Sağlığı TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( ) Dersin

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Çocuk ruh sağlığı Dersin Kodu OKÖ208 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık Ders

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Hareket Gelişimi ve Eğitimi TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Dersin Adı Kredisi Eğitim Bilimine Giriş 2-0-2 Eğitim Psikolojisi 2-0-2 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS A Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 5 A Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi 3 0 3 5 A İnsan Anatomisi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sınıf Yönetimi MB 301 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi

DERS BİLGİ FORMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ. Okul Eğitimi Süresi. Haftalık Ders Saati. Ders Kredisi DERSİN ADI DÖNEMİ ) BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ ORTAK ORTAK Okul Eğitimi (Proje, Ödev, İş Yeri Eğitimi) X 3 56 64 120 Kredisi (1kredi=25-30 saat) (1modül=1 kredi) Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ AYDIN MESLEK YÜKSEOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Aİ 101 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2 0 2): İnkılâp ve benzeri kavramlar. Osmanlı Devletinin

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI

Ders İzlencesi Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Ders İzlencesi 2016 2017 Eğitim Yılı ve Güz Dönemi Program adı: ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI Dersin adı: Genel Psikoloji Dersi veren öğretim görevlisi: Gözde AKKAYA Dersin veriliş şekli: Yüz yüze Dersin genel

Detaylı

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama.

AKTS 5 (GÜZ) Örgün Eğitim Türkçe Yok Yok Yok. bilme, Çocuk. özelliklerine. uygulama. Öğrenme Çıktıları GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Çocuk Edebiyatı Dersin Kodu OKÖ 204 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS AİT 181 ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2010-2011 1.YARIYIL AİT 181 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Bu derste temel kavramlar, Türk İnkılâbı öncesinde Osmanlı Devletinin yaptığı ıslahatlar, Türk İnkılâplarının

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1

ALMANCA Ö Ğ RETMENL İĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Almanca Dilbilgisi I 3 0 3 A Almanca Dilbilgisi II 3 0 3 A Sözlü İletişim

Detaylı

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖZEL EĞİTİM DERSİ ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI TRK113 TRK117 TRK107 Türk Dil Bilgisi-1: Ses Bilgisi Osmanlı Türkçesi-1 Yazılı Anlatım-1 Yrd.

Detaylı

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN

TARİH DERSLİK SAAT DERSİN KODU DERSİN ADI DERSİN YÜRÜTÜCÜSÜ GÖZETMEN 21.11.2015 A-117 09:00 YİÖ 105 Dinleme ve Sesletim I Öğr. Gör. Nejla SEYREK Arş. Gör. Sümeyye ÇÖLDEMLİ 21.11.2015 A-32 09:00 EĞT311 - İMÖ EĞİTİM DENETİMİ Yrd. Doç. Dr. M. Muzaffer MARTI Arş. Gör. Muttalip

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları

Gelişim Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Psikolojisi (PSY 203) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Psikolojisi PSY 203 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY 102 Psikolojiye Giriş II Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1

İÇİNDEKİLER. GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN. I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE DAİR Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN I. Gelişim Psikolojisine Kuramsal Bakış...1 BÖLÜM 1 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE KURAMLAR VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Çare SERTELİN MERCAN I.

Detaylı

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları

Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi (PSY 204) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ergenlik ve Yetişkinlik Psikolojisi PSY 204 Bahar 3 0 0 3 6

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM FELSEFESİ * Ders No : 0310340024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması 3/2 2 - - - 2 2 5

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması 3/2 2 - - - 2 2 5 TRA 306 Yabancılara Türkçe Öğretimi TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ Yarıyıl Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması Krediler Diğer

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Zorunlu Dersleri Teorik Dersler Teori Uygulama

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları

Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji (PSY 319) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Kodu Saati Saati Saati Bebeklikten Ergenliğe Gelişimsel Psikopatoloji PSY

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 09:30-12:20 : EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ ANS Eğitim 1 Blok - Z-01 Ögr.Grv. SUPHİ ÖZSÜER Eğitimle ilgili temel kavramlar 13:00-15:50

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS Drama SNF206 4. 2+2 3 4 Ön

Detaylı

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS

GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ AKTS Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yöntemi Dersin Kodu BİL30 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 4 Haftalık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ- EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BÖLÜMÜ GÜZ YARI YILI Zorunlu Ders EBE5001 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilimsel Araştırma Yöntemleri hakkında temel bilgi sahibi

Detaylı

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders)

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı (5 Zorunlu Ders+ 6 Seçmeli Ders) Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Dersin Kodu Dersin Adı T U/L Kredi ECTS EYD-504 Eğitim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA Yrd. Doç. Dr. Hale KOÇER Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı Dumlupınar Bulvarı/ANTALYA E-posta Telefon +90 0242 310 66 69 Faks +90 242 226

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2013-2014 BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAV PROGRAMI SAAT BÖLÜM DERS ÖĞRETİM ÜYESİ DERSLİK Fen Bilgisi Öğretmenliği Fen Öğretimi Lab. Uygulamaları - A Doç. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 4 Mesleki Gelişim Programı 2. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti başarı

Detaylı

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Ders No : 0310500118 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji,

Detaylı

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI MEB ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİÇİ EĞİTİM İHTİYACINI BELİRLEME ANKETİ GENEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ANKARA 212 GİRİŞ Bakanlığımızda görev yapan personelin Meslek içi eğitim

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLAR BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(İkinci Öğretim) REHBERLİK ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 2 EĞİTİM SÜRECİNDE REHBERLİK HİZMETLERİ İÇİNDEKİLER ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ BÖLÜM 1 Çağdaş Anlayışa Göre Eğitim...3 Eğitimin Amaçları...3 İşlevi....4 Okulun Yapısı...4 Öğrenci Kişilik Hizmetleri (Ö.K.H.)....5

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUKTA OYUN GELİŞİMİ Ders No : 0310340039 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4.5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Erken Çocukluk Döneminde Program Geliştirme TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Özel Eğitim 4 0 4 A İşitme Engelliler ve Eğitimi 2 0 2 A Yasalar ve Özel Eğitim 2 0 2 A Engelliler

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Gelişiminde Yeni Yaklaşımlar TÜRKÇE Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

0310340013 Kredi 21 30 Kredi 18 30 2. SINIF

0310340013 Kredi 21 30 Kredi 18 30 2. SINIF NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ OKUL ÖNCESĠ ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI I. ÖĞRETĠM 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310340002 İnsan

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİYE GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır.

I. YARIYIL. IDE121 İleri Okuma ve Yazma I Bu ders kapsamında öğrenciler ileri düzeyde okuma yazma becerilerini geliştirme olanağını bulacaklardır. I. YARIYIL İDE111 Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla öğrencileri anlam yaratma, biçim ile metin türü

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri (TUR 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri TUR 555 Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı