Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar"

Transkript

1 Ders İçerikleri ve Yardımcı kitap ve Okumalar eata 151 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM'nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çekiç, Orhan İmparatorluk dan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli. Or Yayınları. İstanbul. ISBN Ateş, Toktamış Türk Devrim Tarihi. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. Göze, Ayferi Türk Devrim Tarihi. Beta Yayınları. İstanbul. Kili, Suna Türk Devrim Tarihi. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Çekiç, Orhan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Or Yayınları, İstanbul. eböte 105-Bilgisayar I Bilgisayar ile ilgili genel kavramlar, Bilgisayarı oluşturan bileşenler, işletim sistemleri, genel ayarlamaları ve işletim sistemi temel programları, Kelime işlemci (MS Word), Hesap tablolama (MS Excel), Sunu-grafik (MS Powerpoint) programları. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Ders Notları 1. Bilgisayar ve İnternet Kullanımı- Hasan Çebi Bal- ABP Yayınları 2. Yeni Başlayanlar için Bilgisayar XP Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala- Türkmen Kitapevi 3. Office XP Enine Boyuna, Microsoft Yayınları 4. Microsoft Eğitim CD leri eeğt 103-Eğitim Bilimine Giriş Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Oktay, A. (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Pegem Yayıncılık: Ankara. Sönmez, V. (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık Erden, M. (1998). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık. Fidan, N. ve M. Erden Eğitime Giriş. İstanbul: Alkım Yayıncılık. Demirel, Ö Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık. Karip, E. (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Yayıncılık. Demirel, Ö. ve Z. Kaya (Ed.) Eğitim Bilimine Giriş. Ankara : Pegem Yayıncılık. eing 111- İngilizce I Bu ders İngilizceye yeni başlayan öğrenenler için düzenlenmiş olup temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenler, gerçek yaşamda karşılaşılan durumlar içinde kullanılan diyaloglar ve metinler kullanarak temel dilbilgisi kalıpları ve sözcükleri öğrenirler. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden orta-başlangıç düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar. 1

2 Kuram: 4 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 4 AKTS Kredisi: 4 Mitchell, H. Q., New Destinations American Edition A? Elementary (Units 1-4). MM Publications. ISBN: eoöe 101-Okul Öncesi Eğitimine Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye?de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı, ilkeleri, önemi ve yararları, okul öncesi eğitime temel olan görüşler ve okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, dünyada ve Türkiye?de okul öncesi eğitimin bugünkü durumu, okul öncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri (anaokulu, kreş vb.), okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel, sosyal ve eğitsel ortam özellikleri, okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Epsilon Yayıncılık. Haktanır, G. (Ed.). (2007). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Anı Yayıncılık. Uyanık- Balat G. (Ed.). (2010). Okul Öncesi Eğitime Giriş. Pegem Yayıncılık Morrison, G.S. (1988). Early Childhood Education Today. Merrill Publishing. Company. Myers, R. (1992). Hayatta Kalan On İki. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları. Oktay, A. & Polat Unutkan, Ö. (Ed.). (2005). Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular. Morpa Kültür Yayınları. Sevinç, M. (Ed.). (2003). Erken Çocuklukta Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları. eoöe 103-İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi İnsan vücudu ve işleyişi hakkında temel bilgiler, merkezi ve periferik sinir sistemi, hareket sistemi, duyu organları, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, solunum sistemi, boşaltım sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi, bu sistemlerin geliştirilmesinin 0-6 yaş dönemindeki önemi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Noyan, A.(1998). Fizyoloji. Anadolu Üniversitesi Yayınları epsi 157- Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, amaçları, dalları, çalışma alanlarının anlatılması, evrim, genetik, davranış, davranışın gelişimi, öğrenme ilkeleri ve bellek, öğrenme stratejileri, öğrenme malzemesi,, birincil dürtüler, duygu ve heyecanlar, duyular ve algı. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Clifford, T. Morgan Psikolojiye Giriş. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları. etrd 153- Türkçe I Yazılı Anlatım Bu derste, anlama-kavrama, bilgilenme, uygulama başlıkları altında, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste dil ediniminin temel becerileri olan anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinlikleri üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri incelenecek ve bu türler eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Metin oluşturma sürecinde gereken düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri uygulamalarıyla anlatılacaktır. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çotuksöken, Y Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık. İstanbul. ISBN Türkçe Sözlük, Dil Derneği, Ankara ISBN Yazım Kılavuzu, Dil Derneği, Ankara, ISBN

3 eata 152- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çekiç, Orhan İmparatorluk dan Cumhuriyet e Türk Kurtuluş Savaşı Belgeseli. Or Yayınları. İstanbul. ISBN Ateş, Toktamış Türk Devrim Tarihi. Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul. Göze, Ayferi Türk Devrim Tarihi. Beta Yayınları. İstanbul. Kili, Suna Türk Devrim Tarihi. İş Bankası Kültür Yayınları. İstanbul. Çekiç, Orhan Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Or Yayınları, İstanbul. eböte 106- Bilgisayar II Masaüstü Yayıncılık Programı (MS Publisher), Veri Sorgulama Programı (MS Access), Web Tasarımı, Görüntü işleme programı (Photoshop) Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Ders Notları Bilgisayar ve İnternet Kullanımı- Hasan Çebi Bal- ABP Yayınları Yeni Başlayanlar için Bilgisayar XP Edition, İhsan Karagülle & Zeydin Pala- Türkmen Kitapevi Office XP Enine Boyuna, Microsoft Yayınları Microsoft Eğitim CD leri eeğt 156- Eğitim Psikolojisi Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Yeşilyaprak, B. Ed.( 2009). Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık. Kaya, Alim.Ed. (2009). Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi Yayıncılık. Bacanlı, H. (2009). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Senemoğlu, N.Ed. ( 2010). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. Cüceloğlu, D. (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Yayınları Ulusoy, A.Ed. (2007). Eğitim Psikolojisi. Anı Yayıncılık. Ankara. Aral, N. Duman, T. Ed.(2009). Eğitim Psikolojisi. Kriter Yayıncılık, İstanbul. Çelen,H.N (2010).Öğrenme Psikolojisi. İmge Kitabevi. Madi,B.(2006).Öğrenme Beyinde Nasıl Oluşur?.Eflatun Yayınevi. efel 162- Eğitim Felsefesi Bu derste felsefe tarihinde eğitim üzerine çalışan filozofların görüşlerinden hareketle, bugünün eğitim anlayışı sorgulanır, farklı eğitim modelleri geliştirmek için gerekli felsefi donanım üzerine çalışılır. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Anğ, Tüten (2006). Felsefe, Eğitim, Tarih ve İnsan Üzerine Düşünceler, İstanbul: Toroslu Kitaplığı. Aristoteles (2008). Eğitim Üzerine, (çev.) A. Aydoğan, İstanbul: Say Yayınları. Çotuksöken, Betül Erzan, Ayşe Silier, Orhan (Eds.) (2003). Ders Kitaplarında İnsan Hakları: Tarama Sonuçları, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları Çotuksöken, Betül (Ed.) (1996), Felsefe Açısından Eğitim ve Türkiye de Eğitim, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. Gutek, G.L. (2006). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar, (çev.) N. Kale, Ankara: Ütopya Yayınevi. 3

4 Küken, Gülnihal (2001). Felsefe Açısından Eğitim Sorunları, İstanbul: Alfa Yayınları. Küken, Gülnihal (2001). İlkçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları. Küken, Gülnihal (2001). Ortaçağda Eğitim Felsefesi, İstanbul: Alfa Yayınları. Locke, John (2004). Eğitim Üzerine Düşünceler, İstanbul: Morpa Yayınları. More, Thomas (2004). Ütopya, (çev.) M. Urgan, İstanbul: İş Bankası Yayınları. Platon (1992). Devlet, (çev.) S. Eyüboğlu ve M.A. Cimcoz, İstanbul: Remzi Kitabevi. Rousseau, Jean Jacques (2006). Emile Bir Çocuk Büyüyor, (çev.) Ü. Akagündüz, İstanbul: Selis Kitaplar. eing 112- İngilizce II İNG 111 dersin devamı niteliğinde düzenlenen bu ders temel dil becerilerini geliştirmeyi hedefler. Farklı öğretim teknikleri ve uygulama çalışmaları aracılığı ile öğrenenlerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri edinmelerine yardımcı olur. Öğrenenlerin yabancı dilde okuma becerileri geliştirilir. Aynı şekilde iletişim yeteneklerinin artması sağlanır. Bu ders sonunda öğrenenler İngilizce başlangıç seviyesinden alt-orta düzeye ilerlemek üzere hazırlanırlar. Kuram: 4 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 4 AKTS Kredisi: 4 Mitchell, H. Q., New Destinations American Edition b? Elementary (Units 5-8). MM Publications. ISBN: eoöe 102-Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu, hamileliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi, hamilelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri, 0-6 yaş çocuklarının fiziksel gelişimi (diş, boy, kilo) ve takibi, 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri, aşılar, kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları, aile planlaması, kırık-çıkık, yanma, yaralanma, böcek sokması, zehirlenme, yabancı cisim yutma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 11 Kavaklı A (1992). Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. İstanbul: Hilal Matbaacılık. Türkiye Kızılay Derneği (2001). İlk yardım Eğitimi Kaynak Kitabı. Ankara: Pelin Ofset. Türkiye Kızılay Derneği (2001). İlk yardım Elkitabı. Ankara: Pelin Ofset. Neyzi O. Bulut A (2009). Evde Çocuk Bakımı. Çocuk Sağlığı Derneği, İstanbul. T. C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile planlaması Genel Müdürlüğü (2002), Ulusal Aile Planlaması Hizmet Rehberi. Cilt I. Ankara. Çavuşoğlu H ( 2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1, 9. Baskı, Ankara: Sistem Ofset Basımevi. Pehlivan T. Altınel S (2009). Aşılar Tüm Bilmek İstedikleriniz. 2. Baskı, İstanbul: Sanofi Pasteur A.Ş 8. Kale G. Coşkun T. Yurdakök M (2009). Pediatride Tanı ve Tedavi Hacettepe Uygulamaları, Ankara Güneş Tıp Kitabevleri. etrd 154-Türkçe II Sözlü Anlatım Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Çotuksöken, Y Üniversite Öğrencileri İçin Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yayıncılık. İstanbul. ISBN Türkçe Sözlük, Dil Derneği, Ankara ISBN Yazım Kılavuzu, Dil Derneği, Ankara, ISBN eeğt 201-Öğretim İlke ve Yöntemleri 4

5 Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Özcan Demirel. Öğretme Sanatı. Pegem Yayıncılık, 2002, Ankara Leyla Özyürek. Öğretim İlke ve Yöntemleri. ALKIM,1998, İstanbul. Leyla Küçükahmet. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. ALKIM,1999, İstanbul.. Ergin Erginer. Öğretimi Planlama Uygulama ve Değerlendirme. Pegem Yayıncılık, 2004, Ankara. S. Savaş Büyükkaragöz. Genel Öğretim Metotları. Atlas Kitabevi, 1994, Konya. İsmet Kemertaş. Uygulamalı Genel Öğretim metodu. Birsen Yayınevi, 1995, İstanbul. Şeref Tan. Eğitimde Planlama ve Değerlendirme. Pegem Yayıncılık, 2005, Ankara. eoöe 201-Anne-Çocuk Beslenmesi Beslenmenin tanımı, önemi, besin öğeleri, besinler, besinlerin besin değerleri yönünden zenginleştirilmesi, hamile ve süt veren kadının beslenmesi, kötü beslenmenin zararları, çocuklarda beslenme sorunları, 0-6 yaş çocuğu için uygun besinler, okul öncesi dönemi için mönü oluşturma, besinlerin hazırlanmasında sağlık ve temizlik kuralları. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Arlı, M. (2000). Anne ve Çocuk Beslenmesi. Pegem A Yayıncılık. eoöe 203-Erken Çocukluk Döneminde Gelişim - I Bebeklik ve okul öncesi dönemde gelişim ilkeleri, temel gelişim kavramları, gelişimi etkileyen etmenler, çocukların motor, bilişsel, dil, sosyal, duygusal ve özbakım gelişim özellikleri, gelişimi takip etme, gelişimi ölçmeye yönelik araç gereç kullanımı konuları tartışılmaktadır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Senemoğlu,N Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Düzenlenmiş Yeni Basım. Ankara: Gönül Yayıncılık. Ulusoy,a.(ed.) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları. Yavuzer,H Çocuk Eğitimi El Kitabı.(22.basım). İstanbul: Remzi Kitapevi. Diken, İ.H.2010.Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi. eoöe 205-Yaratıcılık ve Geliştirilmesi Yaratıcı düşünmenin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi, yaratıcı düşünmeyi açıklayan farklı kuramlar, yaratıcılık ve zeka ilişkisi, yaratıcı kişilik özellikleri, yaratıcılığın gelişimi, yaratıcılığı etkileyen toplumsal, kültürel, gelişimsel ve duygusal etmenler, yaratıcı problem çözme sürecinin ve beyin fırtınasının önemi, erken çocuklukta yaratıcılığın gelişiminde eğitimin rolü, okul öncesi dönemde çocukların yaratıcılıklarını geliştirme, öğretmen adaylarının kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri ve geliştirmeleri. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Adler, H. (2004). Yaratıcı Zeka. İstanbul: Hayat Yayınları Arık, A.(1987). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Sungur, N.(1997). Yaratıcı Düşünce. İstanbul: Evrim Yayınevi. Güven, Y. Erken Çocuklukta Yaratıcılık Yeteneğini Tanıma ve Geliştirme. M.Ü.Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmen Elkitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları. Rawlinson, J.G. Yaratıcı Düşünme ve Beyin Fırtınası. İstanbul: Rota Yayınları. Yıldırım, R. (2002). Yaratıcılık ve Yenilik. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Buzan, T. (2003). Yaratıcı Zekanın Gücü. İstanbul: Epsilon Yayıncılık 5

6 Rowe, A.J. (2004). Yaratıcı Zeka. İstanbul: Prestij Önder, A. (1999). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. İstanbul: Epsilon Yayıncılık eoöe 207-Çocukta Oyun Gelişimi Oyunun tarihsel gelişimi ve oyun kuramları, oyun ile ilgili temel kavramlar, erken çocukluk döneminde oyun ve çocuğun gelişimine bağlı oyun aşamaları, uyumsuz davranışların oyun ortamında eğitimi, farklı kültürlerde oyun, Türk kültüründe oyun ve oyuncak. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Dönemde Oyun ve Oyuncak. Anı Yayıncılık. Aksoy, A. B. & Dere Çiftçi, H. (2008). Erken Çocukluk Döneminde Gelişimi Destekleyen Oyunlar. Pegem Yayıncılık. Çelebi Öncü, E. & Özbay, E. Erken Çocukluk Dönemindeki Çocuklar İçin Oyun. Kök Yayıncılık. Axline, V. M. Dibs in Dünyası. Kuraldışı Yayınları. Piaget, J. (1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. The Norton Library. esos 253- Eğitim Sosyolojisi Sosyolojinin tanımı, sosyolojinin alt dalları, eğitim sosyolojisinin tanımı, kapsamı ve gelişimi, toplumsallaşma süreci, eğitimin toplumsal işlevleri, yabancılaşma ve eğitim, toplumsal hareketlilik ve eğitim, göç, medya, küreselleşme ve bunların eğitim sistemine etkisi, toplumsal bir sistem olarak okul, okulçevre ilişkisi, okul ve şiddet. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Tezcan, M. (1999). Eğitim sosyolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık. Banks, Oliver. (1972) The Socioloy of Education, New York: Schocken Bokks Ergun, Doğan (1995) Sosyoloji ve Eğitim, Ankara: İlke Yayınevi Güven, İsmail. ( 2000 ) Türkiye?de Devlet, Eğitim ve İdeoloji, Ankara: Siyasal Kitabevi. Tanillioğlu, Server. (1996) Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz, Cem Yay., İstanbul Tanillioğlu, Server. (1994) Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz, Cem Yay., İstanbul Brown, Francis S.(1950) Education Sociology? New York: Prentice Hall Formun Üstü Formun Altı eeğt 206-Türk Eğitim Tarihi Türk eğitim tarihinin, eğitim olgusu açısından önemi. Cumhuriyetten önceki eğitim durumu ve öğretmen yetiştiren kurumlar. Türk Eğitim Devrimi 1: Devrimin tarihsel arka planı, felsefî, düşünsel ve politik temelleri. Türk Eğitim Devrimi 2: Tevhid-i Tedrisat Kanunu: tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi; Türk eğitim sisteminde laikleşme.türk Eğitim Devrimi 3: Karma eğitim ve kızların eğitimi, Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri. Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler. Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Akyüz, Y.(2010).Türk Eğitim Tarihi. Ankara. Başgöz, İ ve Wilson, H.E.(1968). Türkiye Cumhuriyetinde Eğitim ve Atatürk.Ajans Türk Matbaası. Binbaşıoğlu, C.(1995).Türkiye de Eğitim Bilimleri Tarihi.Ankara: MEB Yayınları. Koçer, H.A.(1987). Türkiye de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi. Kaya, Y.K.(2009). İnsan Yetiştirme Düzenimiz. Pegem Akademi Yayıncılık. Oktay, Ayla (1987). Osmanlı Devletinde Eğitim ve Öğretimin Tarihsel Gelişimi.İ.Ü.Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yıllığı II,

7 Berkes, N.(2011).Türkiye de Çağdaşlaşma.Yapı Kredi Yayınları.İstanbul. eoöe 202-Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II Bu derste 0-8 yaş çocuklarının kişilik gelişimleri, ahlak gelişimleri, sosyal ve duygusal gelişimleri, cinsel gelişimleri, arkadaşlık ilişkilerinin gelişimi konuları ve ilgili teoriler tartışılmaktadır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Senemoğlu, N Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan uygulamaya. Düzenlenmiş yeni basım. Ankara: Gönül Yayıncılık. Ulusoy, A.(Ed.).2007.Eğitim Psikolojisi. Ankara: Anı Yayınları. Diken, İ.H Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. eoöe 204-Çocuk Edebiyatı Dünyada ve Türkiye?de çocuk edebiyatının gelişimi. Çocukluk evresinde, nitelikli çocuk kitaplarıyla tanışmanın önemi ve okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireylerin yetiştirilmesinde çocuk edebiyatı yapıtlarını işlevi. Çocuk edebiyatı yapıtlarında bulunması gereken özelliklerin (tasarım, içerik ve eğitsel) örneklerle incelenmesi. Niteliksiz çocuk kitaplarının örneklerle gösterilmesi ve bunların çocukların gelişim özellikleri üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışılması. Öğretmen adaylarının, okuduğu-incelediği kitapların yaş gruplarına göre çocuklara uygunluğunun ve bunların çocukların hangi gelişimlerine katkı sağlayacağının belirlenmesine yönelik çalışmalar. Çocuklara seslenen çeşitli yazınsal türlerin(destan, masal, şiir, öykü, roman, v.b.) ve dilsel gereçlerin(sayışmaca, tekerleme, bilmece v.b.) çocukların gelişimlerine olan katkılarının belirlenmesi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Derslerde dağıtacak makaleler okunacak. eoöe 206-OÖ. Matematik Eğitimi Matematiksel düşüncenin yeri ve önemi, matematiğin, zeka, cinsiyet, toplumsal değerler gibi değişkenlerle ilişkileri, okul öncesi dönemde matematiksel düşünmenin gelişimi ve geliştirilmesi ile ilgili farklı yaklaşımlar, matematik kavramlarının öğretilmesinde eğitim programlarında dikkate alınması gereken temel öğretim ilkeleri, sezgisel matematiğin tanımı, okul öncesinde kazandırılabilecek temel matematiksel kavramlar (sayı sayma, çokluk, doğal sayılarla işlemler, ölçme ile ilgili kavramlar, temel geometrik şekiller vb.), bu bilgileri kullanarak etkinlik örnekleri oluşturma. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Güven,Y. (2005). Erken Çocuklukta Matematiksel Düşünme ve Matematiği Öğrenme. İstanbul: Küçük Adımlar Eğitim Yayınları Güven,Y.(1999). Okulöncesinde Matematik. Marmara Üniversitesi Anaokulu/ Anasınıfı Öğretmen El Kitabı. Rehber Kitaplar Dizisi. İstanbul: YA-PA Yayınları Aktaş, A. A. (2004). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Adana: Nobel kitabevi. Smith, S. S. (2001). Early Childhood Mathematics. United States of America: Allyn & Bacon. Findell, C. R., Small M., Cavanagh, M. Dacey, L. Greenes, C. E., Sheffield, L. J. (2001). Navigation through Geometry in Prekindergarden Grade 2. Saracho, O. N., Spodek, b. (2008). Contemporary Perspectives on Matehematics in early Childhood Education. United states of America: Information age Publishing Inc. Piaget and Mathematics Students Applying Piaget s Theory of Cognitive Development to Mathematics Instruction Analyzing Concept Maps as an Assessment Tool in Teaching Mathematics Developing a Concept Mappping Approach to Mathematics Achievement in Middle School Bir Öğretim Stratejisi Olarak Kavram Haritalarının Kullanımı Çoklu Zekâ Kuramına Göre Geliştirilen Etkinliklere Dayalı Öğretime İlişkin Öğretmen Ve Öğrenci Görüşleri eoöe 208-Çocuk Ruh Sağlığı 7

8 Ruh sağlığının tanımı, önemi, ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireylerin özellikleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin[kekemelik, konuşamamak (mutizm), alt ıslatma (enürezis), dışkı kaçırma (enkoprezis), parmak emme, tırnak yeme, saldırganlık, kıskançlık, tikler, inatçılık, uyku bozuklukları, beslenme alışkanlığı bozukluğu, korku, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul korkusu, hırsızlık, yalan söyleme] tanısı ve tedavisi, aile içindeki özel durumların (boşanma, üvey anne-baba, ebeveynin ölümü vb.) çocuğun ruh sağlığına etkileri. AKTS Kredisi: 4 Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 Davison, C. M., Neale, J. M. (2004).Anormal Psikolojisi, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Amerikan Psikiyatri Birliği. (2000). Psikiyatride Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflandırılması, Ankara: Hekimler Yayın Birliği. Budak, S. (2006). Psikoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara Cansever, G. (1982). Klinik Psikolojide Değerlendirme Yöntemleri. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Savaşır, Işık (1997). Psikolojik Değerlendirme, Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Ankara: Hekimler Yayın Birliği eoöe 210-OÖ. Drama Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, benzer terimlerden (Psiko drama, Yaratıcı drama, Drama-Oyun, Drama) farkı, çocuklarla drama uygulamalarının tarihçesi, eğitsel dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, eğitici dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, eğitsel drama ortamı ve öğretmen nitelikleri, eğitsel drama da özel teknikler, eğitsel dramanın değerlendirilmesi, uygulandığı alanın eğitim amaçlarına uygun eğitici drama örnekleri ve yeni örneklerin geliştirilmesi. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Önder, A. (2000). Yaşayarak Öğrenme İçin Eğitici Drama. Epsilon Yayıncılık. Bozdoğan, Z. (2003). Okulda Rehberlik Etkinlikleri ve Yaratıcı Drama. Nobel Yayın Dağıtım. Üstündağ, T. (2004). Yaratıcı Drama Öğretmeninin Günlüğü. PegemA Yayıncılık. eoöe 214-Öğretim Tek. ve Materyal Geliştirme Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye?de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Yalın, H. İ. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Çilenti, K. (1998). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim, Kadıoğlu Matbaası, Ankara. Demirel, Ö.; Seferoğlu, S.; Yağcı, E. (2001) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. Halis, İ. (2002). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Heinich, R.; Molenda, M; Russell, J. & Smaldino, S. (1996). Instructional Media and Technologies for Learning. Prentice Hall, Inc. A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey. İşman, A. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Değişim Yayınları, İstanbul. 8

9 Koşar, E.; Yüksel, S.; Özkılıç, R.; Avcı, U.; Alyaz, Y. & Çiğdem, H. (2003). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. Rıza, E.T. (1997). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları, Anadolu Matbaası, Çamdibi, İzmir. Rıza, E.T. (1995). Eğitimde Yöntemler Teknolojisi, Anadolu Matbaası, Çamdibi, İzmir. Romizowski, A. J. (1992). The Selection and Use of Instructional Media: For improved classroom teaching and for interactive, indivialized instruction. Kogan Page, Nichols Publishing, New York. Şahin, T.Y.; Yıldırım, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Anı Yayıncılık, Ankara. U, Salih. (2000). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Pegema Yayıncılık, Ankara. eeğt 301-Sınıf Yönetimi Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 2 Arnas, Y.A., Sadık, F. (Ed. ). (2008). Okul Öncesi Eğitimde Sınıf Yönetimi. Kök Yayıncılık. Classroom Management and Discipline, Methods to Facilitate Cooperation and Instruction Paul R. BURDEN, 1995, Longman Publishers Classroom Discipline and Management, Clifford H. EDWARDS, 1997, Prentice Hall Erden, M.,(2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi Sınıf Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Leyla KÜÇÜKAHMET, 2009, Pegem Akademi Yayıncılık Sınıf Yönetimi, Editörler:Mehmet ŞİŞMAN, Selahattin TURAN, 2007, Öğreti &Pegem Yayıncılık İlköğretimde Sınıf Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI, 2009, Kök Yayıncılık Sınıf Yönetiminde Kuram ve Uygulama, Cevat CELEP, 2008, Pegem Akademi Yayınevi eeğt 303-Özel Öğretim Yöntemleri I Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller. İlgili Öğretim Programının incelenmesi(amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, v.b.). Ders, öğretmen ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Zembat, R. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Anı Yayıncılık. M.E.B.(2009). Okul öncesi eğitim programı (36-72) aylık çocuklar için). Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları MacNaughton, G. & Williams, G. (2004). Teaching young children: Choices in theory and practice. Berkshire, England: McGraw-Hill Education. eeğt 305-Okul Deneyimi Öğretmenin ve bir öğrencinin okuldaki bir gününü gözlemleme, öğretmenin bir dersi işlerken dersi nasıl düzenlediğini, dersi hangi aşamalara böldüğünü, öğretim yöntem ve tekniklerini nasıl uyguladığını, derste ne tür etkinliklerden yararlandığını, dersin yönetimi için ve sınıfın kontrolü için öğretmenin neler yaptığını, öğretmenin dersi nasıl bitirdiğini ve öğrenci çalışmalarını nasıl değerlendirdiğini gözlemleme, okulun örgüt yapısını, okul müdürünün görevini nasıl yaptığını ve okulun içinde yer aldığı toplumla ilişkilerini inceleme, okul deneyimi çalışmalarını yansıtan portfolyo hazırlama. Ön Koşul: Kuram: 1 saat Uygulama: 4 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 6 Yok 9

10 Selçuk, Z. (2004). Okul Deneyimi ve Uygulama: Öğretmen ve Öğrenci Davranışlarının Gözlenmesi. Ankara: Nobel Yayın ve Dağıtım. Yeşildere, S. (2008). İlkögretim Matematik Ögretmen Adaylarının Sayı Örüntüleri ile ilgili Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi, VIII. Ulusal Fen bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu. eoöe 301-OÖ. Beden Eğt. ve Oyun Öğrt. Fiziksel etkinliklerin çocuk gelişiminde rolü, insan hareketlerinin kategorileri ve bu hareketlere uygun bireysel ve grup etkinlikleri, antreman oyunları (motor özellikleri geliştirici, dayanıklılık, sürat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gerektiren oyunlar), bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı, araçlı oyunlar (ip, top, çember, kurdele vs.), sınıf oyunları (eğitsel oyunlar, dikkat geliştirici, duyuları geliştirici, küçük kasları geliştirici oyunlar), ritmik etkinlikler ve müzikli oyunlar (rondlar), okul öncesi dönem çocuklarına hareket eğitimi etkinliğinde yaptırılabilecek hareketler ve bunların öğretilmesinde dikkat edilmesi gereken konular. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Ders Kitabı ve Yardımcı Okumalar Aracı, H. (1998). Okullarda Beden Eğitimi. Ankara, Çağlak Sarı, S.( 2005).Sınıf ve Ev Oyunları, Serhat Yayınları, İstanbul, Çamlıyer, H,., Çamlıyer, H. (1997). Eğitim Bütünlüğü İçinde Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun, Celal Bayar Ün., Manisa, Güneş, A. (2001)., Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Hammett, C. T.(1992). Movement Activities For Early Childhood, Human Kinetics Books, U.S.A, 6. Kasap, H.(1999). Spor Becerilerinin Öğrenme ve Performansında Transfer Etkinliği, Beyaz Yayınları, İstanbul, Mengütay, S.( 1997)Okulöncesi ve İlkokullarda Hareket Gelişimi ve Spor, İstanbul, 8.Muratlı, S.(1998)., Çocuk ve Spor, Akdeniz Ün.,Antalya, Özmen, Ö.(1976)., Çağdaş Sporda Eğitim Üçgeni, Ege Ün.,Bed. Eğt. ve Spor Yüksekokulu, Sel, Ruhi, Oyunlar ve Rondlar, Ya-Pa Yayınları. Selçuk, H.(1980). Temel Eğitim Okullarında ve Dengi Okullarda Beden Eğitimi, Veli Yayınları, İstanbul, Sun,M., Seyrek, H. (1991). Çocuk oyunları, Mey Yayınları, İzmir, Yalçın, Halil F.,(1995). Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı, Gazi Eğt. Fak., Ankara, eoöe 307-Fen Eğitimi Fen ve doğanın önemi, okul öncesi dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, okul öncesi eğitim programlarında fen eğitimi. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Şahin, F Okulöncesinde fen öğretimi. İstanbul. YA-PA yayınları Dere, H Okul Oncesi Eğitimde Fen Doğa ve Matematik Çalışmaları. Ankara: Anı Yayıncılık. Gülay, H. ve Öznacar, M. D Okul Öncesi Çocuklar İçin Çevre Eğitimi Etkinlikleri. Ankara: Pegem Akademi. eoöe 309-OÖ Görsel Sanatlar Eğitimi Sanatın tanımı ve işlevi, temel sanat eğitimi, sanat eğitimi tarihi, çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi, bir sanat eserini tanıyabilme ve değerlendirebilme, gelişim evrelerine göre çocuk resmi ve özellikleri, 10

11 sanat eğitiminin okul öncesi çocuğuna kazandırdıkları, okul öncesinde görsel sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, kullanılan malzemeler, müze eğitimi. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Gombrich, E.H. (1992). Sanatın Öyküsü, Çeviren: Bedrettin Cömert, İstanbul: Remzi Kitabevi (4. Basım). Lynton, N. (1982). Modern Sanatın Öyküsü. Çevirenler: Prof. Dr. Cevat Çapan, Prof. Dr. Sadi Öziş, İstanbul: Remzi Kitabevi (1. Basım). Gombrich, E.H. (1992). Sanat ve Yanılsama, Çeviren: Ahmet Cemal, İstanbul:Remzi Kitabevi (1. Basım). Abacı, O. (2007). Temel Sanat Eğitimi,, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Abacı, O. (2000). Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Görsel Sanat Eğitimi, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Yavuzer, H.(1992). Resimleriyle Çocuk, İstanbul: Remzi Kitabevi. Kehnemuyi, Z. (1992). Çocukta Görsel Sanat Eğitimi. İstanbul: Yapı ve Kredi Yayınları. Abacı, O. (1996). Müze Eğitimi. Sanatta Yeterlilik tezi, MÜ. Sosyal Bil. Enstitüsü. Abacı, O. (2005). Çocuk ve Müze. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Gürtuna, S. (2003). Çocuk ve Sanat. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Kırışoğlu, O. (2002). Sanatta Eğitim Ankara: Pagema Yayıncılık. Wachowaik,F. Ramsay, T. K. (1969). Emphasis Art, A Qualitative Program fort the Elementary School, USA: Stade University of Iowa, International Textbook Company. Buyurgan, S. Buyurgan, U. (2007). Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Ankara: Pegama Yayıncılık (2. Baskı). Abrams, H. (1997). Doing Art Together, USA: Inc., Publishers. San, İ. İlhan, A.Ç. (Ed.). (2006). Sanat Eğitiminde Sanat Biliminin Rolü. Goethe-Instiut, Sanat Eğitimcileri Derneği, Çağdaş Estetik Eğitimi Seminer Dizisi I, Ankara: Naturel Yayıncılık. eoöe 311-İstatistik İstatistiğe giriş ve istatistikte temel kavramlar; betimsel istatistik (merkezi yığılma-yayılma ölçüleri), evren parametrelerinin kestirilmesi (standart hata ve güven aralıkları); korelasyon kavramı ve alternatif korelasyon teknikleri; hipotez testleri, karar verme; fark testleri; ki-kare (chi-square) analizi; ölçek geliştirme süreci; standardizasyon ve adaptasyon işlemleri; paket programlar ile veri analizi ve alternatif programlar. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Bökeoğlu Çokluk, Ö. (2009). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi. Ankara. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı. Sakarya Kitabevi. Sakarya. Büyüköztürk, Ş. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem A Yayıncılık. Ankara. Erkuş, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Türk Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara. Kartal, M. (2006). Bilimsel Araştırmalarda Hipotez Testleri, Parametrik ve Nonparametrik Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara. Tezbaşaran, A. A. (1996). Likert Tipi Ölçek Geliştirme Kılavuzu. Psikologlar Derneği Yayınları. Ankara. Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık. Ankara. eoöe 313-Müzik Eğitimi I 11

12 Ülkemizde ve dünyadaki müzik türlerinin ve çalgıların tanıtımı ve özellikleri, temel solfej eğitimi (nota öğretimi, değerler, tartım çalışmaları, ses aralıkları, majör-minör diziler, basit Türk müziği dizileri, ölçü, tempo, nüans kavramları, ses değiştirici işaretler), sesi doğru kullanma ve doğru şarkı söyleme teknikleri, çocuk şarkıları üzerinde dikte ve deşifre çalışmaları, eşlik çalgısı eğitimi. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 3 Mimaroğlu, İ. (1990). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları Sun, M. (1998). Temel Müzik Eğitimi. Ankara: Yurt Renkleri Yayınları Karkın, K. (1992). Solfej Eğitimi. Malatya: Özmer Matb Egüz, S. (1991). Toplu Ses Eğitimi. Ankara: Ayyıldız Matb Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları eeğt 302-Ölçme Ve Değerlendirme Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, özdeğerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Alıcıgüzel, izzet Çağdaş okulda eğitim öğretim. Sistem yayıncılık, istanbul Bahar, mehmet ? Çoktan seçmeli testlere eleştirel bir yaklaşım ve alternatif metotlar.? Kuram ve uygulamada eğitim bilimleri dergisi. Sayı:1, istanbul Baykul, yaşar. Selahattin gelbol, hülya kalecioğlu Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Meb yayını, istanbul Berberoğlu, giray Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Özel okullar seminer notları, istanbul. Bloom, s. Benjamin İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme. (çeviren: d. Ali özçelik) meb.yayını,1979. Çağlar, doğan Başarının ölçülmesi ve değerlendirme. Uludağ ünv. Basımevi, bursa. Çelik, duran Okullarda ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? Meb yayını, istanbul Erdoğan, ilhan İşletmelerde kişi değerlemede psikoteknik. İstanbul üni. Yayını, istanbul. Gözütok, f. Dilek öğretmenliğimi geliştiriyorum. Siyasal kitapevi, ankara Küçükahmet, leyla Öğretimde planlama ve değerlendirme. Alkım yayınları, istanbul Özçelik. D. Ali Ölçme ve değerlendirme. Anadolu üniversitesi yayınları no:191, eskişehir. Öztürk, zekai İşletmelerde personel seçim yöntemleri ve psikoteknik. Epar yayınları, ankara. Tekin, halil Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Has-soy matbaası, ankara. Temel, ali Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Marmara eğitim kurumları ölçme ve değerlendirme birimi, istanbul Turgut, m. Fuat Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Nüve matbaası, ankara. Ural, mehmet ve diğerleri Eğitimde ölçme ve değerlendirme( istatistik uygulamalı). Emel matbaacılık, ankara Uzunçarşılı, ülkü Psikoteknik Ölçüm Uygulamaları. Özel Basım. İstanbul eeğt 304-Özel Öğretim Yöntemleri II Mikro Öğretim uygulamaları (Bilgisayar dersi öğretim programından seçilecek konularda öğrencilerin, sınıfta plan hazırlayıp, ortam, araç-gereç ve materyalleri düzenleyerek ders sunmaları ve sunuların öğretmenlik bilgi ve becerileri yönünden değerlendirilmesi). Alana özgü uygulamalar (uzaktan kontrol sistemleri, laboratuar çalışmaları, vb.). Bilgisayar laboratuar ortamlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar eğitiminde ölçme ve değerlendirme: portfolyo uygulamaları, performans testleri, gözlem formları vb. öğretmenlik yeterlilikleri. 12

13 Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Oktay, A. Ve Diğ. (2006). Ne Yapıyorum?, Neden Yapıyorum?, Nasıl Yapmalıyım?. YA-PA Zembat, R. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. Anı Yayıncılık. M.E.B.(2009). Okul öncesi eğitim programı (36-72) aylık çocuklar için). Ankara, Devlet Kitapları Müdürlüğü Tan, Ş. Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme, Pegem. Alkan, C. Ve Kurt, M. (2007). Özel Öğretim Yöntemleri, Anı Yayıncılık Zembat, R. Ve Unutkan, Ö. (2001). Okul Öncesi Dönemde Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Yeri ve Aile Katılımı, YA-PA MacNaughton, G. & Williams, G. (2004). Teaching young children: Choices in theory and practice. Berkshire, England: McGraw-Hill Education. eoöe 306-Bilimsel Araştırma Yöntemleri Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Karasar, N.(2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler. Nobel. Ankara. ISBN: Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Yöntem, Teknik ve İlkeler. PegemA Yayıncılık. Ankara. ISBN: eoöe 308-Etkili İletişim Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Sönmez, Ö. F., Çetin, T. ve Aksoy, B. (Ed) (2009). Topluma hizmet uygulamaları. Ankara: Pegem A. eoöe 310-OÖ Materyal Geliştirme Okul öncesi çocuklarına yönelik çeşitli eğitici araçları (kukla, dolgu oyuncaklar, yap-boz vb.) tasarlama, geliştirme ve değerlendirme. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 eoöe 312-Topluma Hizmet Uygulamaları Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı ya da düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Cüceloğlu, D. (2009). Yeniden insan insana. İstanbul: Remzi. 13

14 Dökmen, Ü. (2010). İletişim çatışmaları ve empati. İstanbul: Remzi. Voltan-Acar, N. (2008). İnsan ilişkileri ve iletişim. İstanbul: Nobel. eoöe 314-OÖ Müzik Eğitimi II Okul öncesi eğitimde müziğin önemi, müzik ve eğitim ilişkisi, 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi ve müzikal becerileri, okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı ve buna uygun repertuar oluşturma, çocuk şarkılarının tanıtımı ve analizi, çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler, okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri, okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı ve donanımın oluşturulması, dünyada okul öncesinde müzik eğitimi ile ilgili farklı yaklaşımlar. Kuram: 2 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Mimaroğlu, İ. (1990). Müzik Tarihi. İstanbul: Varlık Yayınları Sun, M. (1998). Temel Müzik Eğitimi. Ankara: Yurt Renkleri Yayınları Karkın, K. (1992). Solfej Eğitimi. Malatya: Özmer Matb Egüz, S. (1991). Toplu Ses Eğitimi. Ankara: Ayyıldız Matb Dönem içinde dağıtılan makaleler ve ders notları eeğt 401-Rehberlik Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 3 Yeşilyaprak, B. (2013). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Nobel Akademik Yayıncılık. Ankara Yeşilyaprak, B. (ed.) Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı. Pegem Akademi. Ankara. -Psikolojik Danışma ve Rehberlik edt. Gürhan Can, Pegem yayıncılık eeğt 403-Öğretmenlik Uygulaması I Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. Kuram: 2 saat Uygulama: 6 saat Yerel Kredi: 5 AKTS Kredisi: 6 M.E.B. Okul öncesi plan ve etkinlik örnekleri, öğretmen kılavuzu Oğuzkan, Ş Okul Öncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Ya-Pa yayın pazarlama. eoöe 401-Anne Baba Eğitimi Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye?de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları; okul öncesi eğitimde aile katılımı. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 Aydoğmuş, K., Baltaş, A. Ve diğerleri (1998) Ana-Baba Okulu. Remzi Kitabevi, İstanbul. eoöe 405-Araştırma Projesi I 14

15 Okul öncesi eğitim ile ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, yapılan çalışmaları raporlaştırma. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık, Ankara. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık Day, R. (çev.) G.Aşkar Altay.(1996) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara:TÜBİTAK eeğt 402-Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 eeğt 406-Öğretmenlik Uygulaması II Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama. Kuram: 2 saat Uygulama: 6 saat Yerel Kredi: 5 AKTS Kredisi: 6 M.E.B. Okul öncesi plan ve etkinlik örnekleri, öğretmen kılavuzu Oğuzkan, Ş Okul Öncesinde Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri. Ya-Pa yayın pazarlama. eoöe 402-İlköğretim Hazırlık ve İlkğ.Prog. Okula hazır bulunuşluğun tanımı ve hazır bulunuşluğu etkileyen faktörler,ilköğretime hazırlığın boyutları (fiziksel, sosyal, duygusal, bilişsel, dil, öz bakım becerileri), okula hazır bulunuşluk yeterliliklerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler hazırlama, ilköğretim programlarının özellikleri ve okul öncesi eğitim programı ile karşılaştırılması, okul öncesindeki okuma-yazmaya hazırlık becerileri ile ilgili etkinlikler hazırlama, okul öncesi dönem çocuklarının ilköğretime hazır bulunuşluklarını değerlendirme yöntemleri. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 OKTAY, Ayla (Editör) (2010) İlköğretim Programları ve İlköğretime Hazırlık.PegemAYayıncılık MEB 2005 İlköğretim Programı MEB 2012 Okul Öncesi Eğitimi Programı OKTAY, Ayla., POLAT, Özgül (2006). İlköğretim Çağına Genel Bir Bakış. Morpa Kültür Yayınları. POLAT, Özgül (2005) Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık. Morpa Kültür Yayınları. POLAT, Özgül Okul Öncesinde İlköğretime Hazırlık Etkinlikleri, İlkadım Yayınları. eoöe 404-Araştırma Projesi II Araştırma Projesi I dersinde başlatılan(verileri toplanmış olan)projenin uygulanması, değerlendirilmesi, raporlaştırılması ve sunulması. Kuram: 1 saat Uygulama: 2 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 6 Çepni, S. 2000; Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Ceberler Matbaacılık, Trabzon 15

16 Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayınları, Ankara. Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Pegem Yayıncılık, Ankara. Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Sakarya Kitabevi, Adapazarı. Büyüköztürk, Şener. (2001). Deneysel Desenler: Öntest-Sontest Kontrol Grubu Desen ve Veri Analizi. Ankara: PegemA Yayıncılık Day, R. (çev.) G.Aşkar Altay.(1996) Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? Ankara:TÜBİTAK eoöe 403-Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme Teknikleri Çocuğu tanımanın önemi ve tanımanın boyutları (alanları), tanıma teknikleri (gözlem, görüşme, testler, kontrol listeleri, rating scale) ilke ve yöntemleri, çocuğu tanımaya ait farklı kültürlerdeki gelişimsel normların karşılaştırılması, normal gelişim gösteren farklı etkinlik alanlarında çeşitli gözlem teknikleri kullanarak değerlendirme çalışmaları yer almaktadır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Trawick-Swith, J Erken Çocukluk Döneminde Gelişim. (İng.Çeviri Ed: Berrin Akman) Nobel Yayınevi. Ankara. ISBN: Mcfee, O.; Leong, D.J Erken Çocukluk Döneminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi, ve Desteklenmesi. (İng.Çeviri Ed: Birsen Ekinci Palut) Nobel Yayınevi. Ankara. ISBN: eoöe 407-Okul Öncesinde Güncel Konular Okul öncesi eğitimin düşünsel temelleri, medya ve çocuk, kardeşler arası ilişkiler, çocukta temel alışkanlıkların kazandırılması, okul öncesi dönemde sorumluluk eğitimi, çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarı, çok kültürlülük ve eğitim, okul öncesi eğitimin geleceği. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 eoöe Yaş Çocuklarının Eğitimi Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Senemoğlu,N Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Kuramdan Uygulamaya. Düzenlenmiş Yeni Basım. Ankara: Gönül Yayıncılık. Diken, İ.H Erken Çocukluk Eğitimi. Ankara. Pegem Akademi. Madi, B Öğrenme beyinde nasıl oluşur. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları. Yavuzer,H Çocuk Eğitimi El Kitabı.(22.basım). İstanbul: Remzi Kitapevi. eoöe 411-Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar I High Scope, Montessori, Reggio Emilia, PYP, Waldorf, Head Start, Froebel, Bank Street,?I like me? vb. programları tanıma ve Milli Eğitim Bakanlığı aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programıyla karşılaştırılması. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 4 AKTS Kredisi: 5 Temel, F. (2012). Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar. Vize yay. Başal, H.A. (2010). Okul Öncesi Eğitiminde Uygulanan Farklı Modeller. Dora Yayıncılık. Aytaç, K. (2009). Avrupa Eğitim Tarihi. DoğuBatı Yayıncılık, İstanbul Temel, F. (2005). Proje Yaklaşımı ve Program Örnekleri. Morpa Kültür eoöe 415-Okul Öncesinde Kaynaştırma Eğitimi Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 Ön Koşul: Yok Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Fıscus, Edward D. ve C.J. Mandell (1983). Akçamete G. (Ed). Çev. Günayer Şenel H.,TEKİN E. Ankara: Özkan Matbaacılık Sanayi. 16

17 eoöe 442-Çocuk ve Medya Medya psikolojisinin tanımı, medya psikolojisinde kullanılan araştırma yöntemleri, medya psikolojinde temel kuramlar, çocukların medya kullanım özellikleri, medyanın çocuklar üzerindeki etkileri, çocuk, aile ve medya, medya okuryazarlığı. Kuram: 2 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 2 AKTS Kredisi: 4 eözö 205-Özel Eğitim Özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Özel Eğitime gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim Editör H. İbrahim Diken Özel Eğitime Giriş Editör: Ayşegül Ataman Özel Eğitime Giriş Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek 3- Özel Eğitime Giriş Mitat Enç ve diğerleri. Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim Editör Prof. Dr. Gönül Akçamete eimö 424-Bilişsel Süreçler ve Matematik Oyunları Bu derste okul öncesi öğretmen adaylarının temel matematik bilgileri pekiştirilecek ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar yapılacak, matematiğin uygulama alanları ve sanatla ilişkisi tartışılacak, okul öncesi dönemdeki çocukların bilişsel becerilerini geliştirme yönelik etkinlik örnekleri gösterilecek ve farklı kültürlerden matematik oyunları ve matematik öğretiminde kullanılabilecek çeşitli materyaller tanıtılacaktır. Öğretmen adaylarının da okul öncesi seviyesine uygun, özellikle çocukların matematik becerilerini geliştirmeye yönelik zekâ oyunları ve çeşitli etkinlikler geliştirmesi beklenecek, ders içerisinde bu amaca yönelik çalışmalar yapılacaktır. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 5 Kandır, A., Orçan, M. (2011). Okul Öncesi Dönemde Matematik Eğitimi. Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş., İstanbul Zaslavsky, C. (2008). Dünya Ülkelerinden Matematik Oyunları. Güncel Yayıncılık Ltd. Ş., İstanbul Arduç, A.(2012). Matematik Oyunları. Altın Nokta Yayıncılık, İzmir Ripoll, O. (2010). Birlikte Oynayalım: Dünyanın Dört Bir Yanından 100 Oyun. TÜBİTAK Yayınları, Ankara epsi 392-Sosyal Psikoloji Sosyal Psikolojinin alanı, yöntemi, sosyal etki, toplumsal önemi, tutum ve davranışlar ve bunlara ilişkin tutarsızlıklar, kalıplaşmış tutumlar ve önyargılar, tutumların değişimi kuramları, tutum değiştirme süreci ve iletişim, sosyal biliş, sosyal algı, sosyal şemalar ve kategorilendirmeler, atıf kuramı, grup yapısı ve grup dinamiği konuları işlenecektir. Kuram: 3 saat Uygulama: 0 saat Yerel Kredi: 3 AKTS Kredisi: 4 Hogg, Michael A. ve Vaughan, Graham M. (2011). Sosyal Psikoloji.(ed.), İbrahim Yıldız ve Aydın Gelmez,Ankara:Utopya Yayınevi. Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1. 17

18 Taylor, S.E., Peplau, L.A. ve Sears, D.O. (2010). Sosyal Psikoloji. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları. Kağıtçıbaşı, Ç. (2002). Yeni İnsan ve insanlar, Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Evrim Yayınevi, Sosyal Psikoloji dizisi:1. Şerif, M. ve Şerif, C. W.(1996) 18

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dersleri Ve Ders İçerikleri BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS KODU DERSİN ADI T+U+L K Z/S ECTS BEDEN EĞİTİMİ

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ESOGÜ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Özel Eğitim (4-0)4 Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel yetersizlikler, zihinsel yetersizlik

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2)

I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) 2604102 Yüzme (2-2-3) 2604103 Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) 2604104 Genel Cimnastik (1-2-2) I YARIYIL 2604101 Basketbol (2-2-3) Basketbol oyununun tarihçesi ve oyun kuralları. Basketbol temel ısınma teknikleri. Topsuz teknik. Temel duruş, Koşular, sıçramalar, toplu teknik. Top tutma ve pas. Temel

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK-2 FAKÜLTE BÜNYESİNDE TOPLANMASI ÖNERİLEN MEVCUT LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ- BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2-1 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı