OKAY, GÜROL (Doğum yeri) Education (Eğitim) : Department of Chemistry, METU, Ankara, Turkey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OKAY, GÜROL. 09.08. 1946 (Doğum yeri) Education (Eğitim) : Department of Chemistry, METU, Ankara, Turkey. 1970."

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ CURRICULUM VITEA Surname, Name OKAY, GÜROL (adı,soyadı) Birth place Sultanhisar (Doğum tarihi) Birth date (Doğum yeri) Education (Eğitim) : B.S. (Lisans) Department of Chemistry, METU, Ankara, Turkey M.S. (Yüksek lisans) Organic Chemistry, METU, Ankara, Turkey Ph. D. (Doktora) Organic Chemistry, Ankara University, Ankara, Turkey Research Areas( Araştırma Konuları) : (2+2), (4+2) Cycloaddition Reactions of Heterocyclic Compounds [Heterosiklik bileşiklerin (2+2),(4+2)siklo katılma reaksiyonları] Synthesis of Strychnos and Indol Type of Alkoloids [Strychnos ve indol türü Alkaloid sentezleri] Synthesis of 4-Membered Cyclic Nitrones-b-Lactam Antibiotics[4 üyeli halkalı Nitron sentezi-b-laktam Antibiyotikleri] Alkaloit kimyası İlaç hammaddesi sentezleri

2 Professional Experience (Mesleki Deneyim) Date(Tarih) Experience(deneyim) Fellowship(burs) Twente University of Technology, Nederlands.(Hollandada Twente teknik Üniversitesinde Burslu araştırıcı) Fellowship (burs) Twente University of Technology, Nederlands.(Hollanda da Twente Teknik Üniversitesinde burslu araştırma ve inceleme) Assoc. Prof. Dr.(Doçentlik ünvanının alınması) Steering Council of the Institute for Graduate Studies in Science and engineering of Gazi Üniversity(Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği) Asst Head of Dept., Gazi University, Chemistry Dept.(Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü başkan yardımcılığı) Assoc.Prof.Dr.Hacettepe University(Hacettepe Üniversitesine doçent kadrosuyla atanma) Fulbright Fellowship Vander Bilt Unıversity, USA(ABD de Vander Bilt Üniversitesinde burslu misafir öğretim üyeliği) Professor (Profesörlük ünvanı) Hacettepe University The Head of Organic Chemistry Division, Hacettepe University, Chemistry Dept.(Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı başkanlığı) Members of The Faculty Board, Hacettepe University, Faculty of Science.(Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Kurulu üyesi) The Head of Expert Committee of Food and food product of TSE (TSE Gıda İhtisas grubu

3 başkanı) Assoc. Dean of Hacettepe University Faculty of Science.(Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Dekan yrd.) Editör,Hacettepe Journal of Biology and Chemistry (Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Kimya dergisi editörü) Editör, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics (Hacettepe Üniversitesi Matematik- İstatislik dergisi editörü) The Head of Expert Committee of Petrochemistry group of TSE(TSE Petrokimya İhtisas grubu başkanı) The Head of Expert Committee of Plastic pipes Group of TSE (TSE plastik borular özel daimi ihtisas grubu başkanı) The Head of Organic Chemistry Division, Hacettepe University, Chemistry Dept.(Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim dalı başkanı) The Head of environment expert commity of TSE(TSE Çevre İhtisas grubu başkanı) Chairman of Chemistry Department, Hacettepe University.(Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü başkanı) Member of The Faculty Board,Hacettepe Unıversity,Faculty of Science(Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Yönetim Kurulu üyesi) Vice President of Siirt University(Siirt Üniversitesi Rektör yardımcısı) The Head of Graduate school of natural and Applied Sciences(Siirt Üniversitesi Fen

4 Bilimleri Enstitüsü müdürü) The Head of Graduate School of Social sciences(siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü) Director of International Cooperations Office (exchange programs,llp)[avrupa Birliği İlişkileri başkanı] Director of Bologna process of University. (Siirt Üniversitesi Bologna süreci başkanı) The Head of Academic Quality Control and innovation unit of Siirt University(Siirt Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme kurulu başkanlığı) Member of İnter-University council of Turkey.(Üniversitelerarası kurul üyesi) Thesis Supervised(Yöneticisi olduğu lisansüstü çalışmalar) : Ph.D.(Doktora yöneticiliği) Yılmaz Yıldırır Sübsite benzotiyofenlerin dimetil asetilendikarboksilat ile reaksiyonları Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Mart Recep Acar Çer nobil Nükleer Reaktör kazasından sonra çeşitli yaş grubu hayvanlarının kemiklerinde Sr-90 birikiminin incelenmesi Gazi Üniv. Fen Bil. Enst. Ağustos Nazan Tunoğlu 3-aminobenzofuranon sentezleri ve bu bileşiklerin DMAD ile tepkimeleri Hacettepe Ünv., Fen Bil. Enst.,Şubat 1990.

5 Ahmet Gülce Strychnos alkaloidlerinin sentezi Hacettepe Ünv., Fen Bil. Enst.,Haziran Mustafa Yavuz Ergün Tetrasiklik strychnos alkaloidlerinin sentezi üzerine çalışmalar Hacettepe Ünv., Fen Bil. Enst., Fazilet Devrim Özdemir Syhthesis of some natural product building blocks Hacettepe Ünv., Fen Bil. Enst.,2002. Neslihan Bayraktar Dimici Studies on the synthesis of aspidosperma type alkaloids; Total synthesis of (±) uleine and (±) dasycarpidone Hacettepe Ünv., Fen Bil. Enst.,Ekim Ayşe Uzgören Aspidospermatan iskeleti ile Strychnos Alkaloitlerinin Sentezi Üzerine Çalışmalar. Hac Üniv.,Fen Bil.Enst MSc.(Yüksek lisans yöneticiliği) Yılmaz Yıldırır α ve β-naftalinsülfonik asit sente sleri üzerine çalışmalar Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül Emine Sibel Fındık 5,7-dikloro-3 (2H) Benzofuranun ve bu bileşikten yeni enamin sentezleri Hacettepe Ünv., Fen Bil. Enst.,Şubat Aysun İnal Sakkaroz hidrolizi ve hidrolize safsızlıkların etkisi Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst., Temmuz Mustafa Yavuz Ergün Antitümör etkisi bilinen Eliptisin in sentezi Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst.,Şubat Neslihan Bayraktar The study on the

6 Courses Instructed : synthesis of Ellipticine Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst.,Ağustos Yücel Şahin İdrar içerisinde suistimal edilen maddelerden eroin, esrar ve kokainin izolasyonu ve GC-MS tekniği ile tanımlanması Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst., Ağustos Meltem Konuşkan Synthesis of some important intermediates in the synthesis of elipticine which has antitumor activity Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst.,Ağustos Ayşe Uzgören Reaction of enamines with acetylene derivatives Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst.,Ağustos Yasemin Yüzgeç Synthesis of 6H-pyrido[4,3- b] carbazole system Hacettepe Üniv., Fen Bil. Enst.,Ocak Deniz Sarigöl Bazı Tiyazole (3,2-b) 1,2,4- Triazol Türevlerinin Sentezi Hacettepe Üniv. Fen Bil. Enst.2010 General Chemistry General Chemistry Laboratory Organic Chemistry Organic Chemistry Laboratory Spectral Analysis of Organic Structures (graduate) Heterocyclic Chemistry (graduate) Biochemistry Food additives

7 Publications ( yayınlar) A Uzgoren-Baran,et al Gocmenturk,Mustafa etal Thiazole (3,2-b)-1,2,4-triazole- 5(6H) -one Substituted with ibuprofen:novel non Steroidal anti- inflammatory agents with Favourable gastrointestinal tolerance; European Journal of Medicinal Chemistry, 57(2012) Synthesis of Tetrahydrocarbazole Derivatives of the İndole alkaloids;asian Journal of Chemistry, vol.24,issue 6 (2012) Uzgoren-Baran A, Tunoglu N, Okay G Ergun Y, Gulle S, Bilici AC, et al. Organic Preparations and Procedures İnternational Synthesis of various 2,8- cyclooctadiene -1,2-dicarboxylates Volume:42 Issue:2 Pages: Published:2010 Title: Synthesis of Tricyclic Derivatives of Antitumor Alkaloid Ellipticine Source: ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY Volume: 22 Issue: 3 Pages: ( 2010) Uzgoren A, Uludag N, Okay G and Patir S., Uzgören A, Rzaev M.O. Zakir, Okay G. Ergun Y, Patir S, Okay G Studies on the Synthesis of 4-Oxo-2,3,4,9- tetrahydrocarbazole Derivatives, J.Heterocyclic.Chem., (2009) Bioengineering functional copolymers: synthesis and characterization of poly(n-isopropyl acrylamide-co-3,4-2h-dihydropyran)s J Polym Res (2007) 14: A novel synthesis towards ellipticine and its derivatives. Synthesis of a new precursor compound SYNTHETIC COMMUNICATIONS 34 (3): FEB 2004

8 Ergun Y, Patir S, Okay G Hokelek T, Uzgoren A, Ergun Y, Tunoglu N, Okay G Hokelek T, Uzgoren A, Ergun Y, Tunoglu N, Okay G Hokelek T, Patir S, Ergun Y, Okay G A novel synthetic approach for the synthesis of pyridocarbazole alkaloids JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 40 (6): NOV-DEC 2003 Diethyl 7-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)cycloocta-2,8- diene-1,2-dicarboxylate ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E- STRUCTURE REPORTS ONLINE 60: O48-O50 Part 1 JAN 2004 Dimethyl 7-oxo-3-(pyrrolidin-1-yl)cyclo-octa-2,8- diene-1,2-dicarboxylate ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E- STRUCTURE REPORTS ONLINE 59: O1220- O1222 Part 8 AUG 2003 Ethyl 9H-1,2,3,4-tetrahydrocarbazole-3- carboxylate ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E- STRUCTURE REPORTS ONLINE 58: O1255- O1257 Part 11 NOV 2002 Ergun Y, Patir S, Okay G Synthesis of the azocino[4,3-b]indole core structure for the synthesis of strychnos alkaloids Hokelek T, Patir S, Ergun Y, Okay G JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 39 (2): MAR-APR 2002 Ethyl 4-methyl-9H-carbazole-3-carboxylate ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-

9 Hokelek T, Patir S, Ergun Y, Okay G STRUCTURE REPORTS ONLINE 58: o206- o208 Part 2 FEB (1,2,3,4-Tetrahydrocarbazol-2-yl)butylamine ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E- STRUCTURE REPORTS ONLINE 57: o568- o570 Part 7 JUL 2001 Hokelek T, Patir S, Ergun 4-methylcarbazole-3-carboxylic acid Y, Okay G ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C- CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS 57: Part 4 APR Tunoglu N, Okay G [2+2]Cycloadditions of benzofuran-3(2h)-one enamines with dimethyl acetylenedicarboxylate Ergun Y, Bayraktar N, Patir S, et al. Ergun Y, Patir S, Okay G Patir S, Okay G, Gulce A, ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL 32 (6): DEC 2000 Intermediates for the synthesis of indole alkaloids. Synthesis of tetrahydrocarbazole derivatives JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 37 (1): JAN-FEB 2000 Total synthesis of 5-demethylellipticine JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 35 (6): NOV-DEC 1998 Intermediates for the synthesis of tetracyclic

10 et al indole alkaloids. Synthesis of 4- aminotetrahydrocarbazole derivatives Tunoglu N, Okay G Hokelek T, Patır S, Gulce A, Okay G Agar R, Okay G, Akman S Yıldırır Y, Okay G JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY 34 (4): JUL-AUG 1997 Synthesis of substituted benzofuran3(2h)one enamines SYNTHETIC COMMUNICATIONS 26 (17): Structural Investıgatıons of 1,2,3,4- tetrahydrocarbazole Derıvatıves.1. 2,3-Dıhydro- 9-(phenylsulfonyl)carbazole-4(1h)-one and 1,2,3,4-tetrahydro-carbazole-1-spıro-2'- [1,3]dıthıolane ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION C- CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS 50: Part 3 MAR Determınatıon Of Total Beta-Actıvıty In Sheep Bones Of Dıfferent Ages In Turkey After Chernobyl Nuclear-Reactor Accıdent REVUE ROUMAINE DE CHIMIE 39 (4): APR 1994 A Novel Synthesıs of Some Arylthıoglycolıc Acıds ORGANIC PREPARATIONS AND

11 PROCEDURES INTERNATIONAL 23 (2): APR 1991 Whang K, Cooke Rj, Okay G, et al. Okay G Acar R, Okay G, Akman S Total Synthesıs of (+)-Verrucosıdın JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 112 (24): NOV The Stereoselectıve Synthesıs Of Dısubstıtuted E,Z-Dıene Ester SYNTHETIC COMMUNICATIONS 19 (11-12): Accumulatıon of Sr-90 In Sheep Bones From Dıfferent Regıons of Turkey JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY-ARTICLES 131 (1): MAY 1989 Okay G, Choı Jr, Cha Jk Pennıngs Mlm, Okay G, Reınhoudt Dn, Et Al Stereoselectıve Synthesıs Of Carbohydrates From Acyclıc Precursors ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 195: 2-CARB Part 1 JUN Chemıstry of 4-membered cyclıc nıtrones.2. 1,3- dıpolar cycloaddıtıon reactıons wıth electrondefıcıent acetylenes and conversıon of the 1,3- dıpolar adducts ınto pyrıdıne-derıvatıves

12 Reınhoudt DN, Okay G, Trompenaars Wp, Et Al JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 47 (23): Thıepın Chemıstry Reactıon-Products From 3-(1-Pyrrolıdınyl)Thıophens And Dımethyl Acetylenedıcarboxylate (DMAD) TETRAHEDRON LETTERS (17):

13 Research Projects Sellektif siklooksigenaz w2 (CO-2) inhibitörü antienflammatuar heterosiklik bileşik sentezleri 04A no lu Hac. Üniv. BAB projesi, Pridokarbazol Alkaloitlerinin Sentezi Üzerine Çalışmalar, H. Ü. Araştırma Fonu Araştırma Projesi, , Proje Yürütücüsü, Alkil ve Açil grupları İle Sübstitüe Olmuş Değişik Büyüklükteki Halkalı Enaminlerin Elektrofilik Asetilenlerine Katılma Reaksiyonları, H. Ü. Araştırma Fonu Güdümlü Araştırma Projesi, 06 G 036, Araştırmacı, Substitue Benzofuranon indanon ve tetralon enaminlerin dimetilasetilen dikarboksilat (DMAD) ile (2+2) siklo katılma reaksiyonları, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: , Proje Yürütücüsü, Antitümör aktifliğine sahip Elliptisin sentezinden yeni bir yöntem ile önemli ara bileşiklerin sentezi, Tübitak Projesi, Proje No: TBAG-2024 Proje Yürütücüsü, Tetrasiklik Strychnos türü indol alkaloitlerinin temel iskeletlerinin sentezi Tübitak Projesi, Proje No: TBAG-1616, Proje Yürütücüsü, Aralık (±) dasycarpidone ve (±) ulein in toplam sentezi, Tübitak Projesi, Proje No: TBAG-1205, Haziran Indol Alkaloitlerinden Antitümör aktifliğine sahip Olivacine ve Ellipticine Bileşiklerinin sentezi,hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: , Proje Yürütücüsü,1994. Biyolojik aktif ulein-type indol alkaloitlerinin sentezi, Tübitak Projesi, Proje No: TBAG-1027, Proje Yürütücüsü, Mart Benzo[β] tiyofenlerin DMAD ile reaksiyonlarının incelenmesi, Tübitak Projesi, Proje No: TBAG-818, Proje Yürütücüsü,1990. Bor minerallerinden hidroklorik asit kullanarak borik asit üretimi, Tübitak Projesi,

14 Proje No: 323. Strychnos alkaloitlerinin azakino[4,3-β] indol temel yapısının sentezi üzerine çalışmalar, Hacettepe Üniversitesi Araştırma Fonu, Proje No: , Proje Yürütücüsü. BOOKS(Kitaplar) G.Okay, Organik Kimya I, Bilim Yayınları,5.Baskı(1997). G.Okay, B.Özgün, Organik Kimya II,Bilim Yayınları 2. Baskı(1994). G.Okay,Y.Yıldırır,Organik Kimya Problemleri ve Çözümleri,Bilim Yayınları III.Baskı(1998) G.Okay,Y.Yıldırır, Organik Kimya Kısa ve Öz, Bilim Yayınları(1999 Çeviri eser). G.Okay, Y.Yıldırır,Organik Kimya Öğrenci için Problem Çözümleri,Bilim Yayınları (1999) (Çeviri) G.Okay,Y.Yıldırır.,Organik Kimya,Literatür yayınları(2002) Graham Solomon un Organik kimya kitabı olup Organik Kimya Anabilim dalındaki 17 öğretim üyesi ile birlikte hazırlanmıştır.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993.

ÖZ GEÇMİŞ. :Paşabahçe Ferit İnal Lisesi (İstanbul) Lisans : Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü, 1993. ÖZ GEÇMİŞ Kişisel Bilgiler Adı : Kamil Soyadı : AKBAYIR Doğum Tarihi :..1969 Çankır-Orta Adres : Vali Mithat Bey Mahallesi Kaya Sit. A/14 Merkez/VAN Ailevi Durumu : Evli, çocuk. Eğitim Durumu Lise :Paşabahçe

Detaylı

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ

Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ Doç. Dr. Cumhur KIRILMIŞ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 02040 / ADIYAMAN Tel : 0416 2233800 dahili 2808 Faks: 0416 2231774 E -Posta : ckirilmis@adiyaman.edu.tr / ckirilmis@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Murat KOCA Doğum Tarihi : 1971 Öğrenim Durumu : Prof.Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Fırat Üniversitesi 1992 Y. Lisans Kimya/Fiziko(polimer)Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL

ÖZGEÇMİŞ. Dr. Murat BİNGÜL ÖZGEÇMİŞ Dr. Murat BİNGÜL Kisisel Bilgiler: Doğum Yeri ve Tarihi: Kocaeli 25 Ocak 1983. Medeni Hali: Evli Adres: Yeniköy Merkez Mah. Komutan Sok. No: 19 Güvenliköy Konutları C-1 Başiskele Kocaeli E-mail:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL

ÖZGEÇMİŞ. Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL Prof.Dr. BİRSEN ŞENGÜL OKSAL GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Anorganik Kimya Anabilim Dalı e-mail: birsen.oksal@giresun.edu.tr Tel:: 506 7012159 Tel (iş): 454 3104066 ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001)

ÖZGEÇMİŞ-CV. Ülkü Şahin (Y. Lisans) Baca Gazındaki Kükürt Dioksit (SO2)'in Değişik Kil Mineralleriyle Giderimi İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü (2001) 1. AdıSoyadı :Cuma Bayat 2. Doğum Tarihi : 02/01/1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ-CV Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İ.Ü. Kimya Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

Degree Department University Year

Degree Department University Year Curriculum Vitea, CV Professor Suleyman YILMAZ Date of Birth : October 01,1970 Place of Birth : Hatay-Dortyol Address : Aksaray University, Faculty of Education, Department of Primary Education, Aksaray,

Detaylı

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya)

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya) Mahmut Yıldız Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 10.11.1981 Doğum Yeri : İstanbul Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Hali : Evli Askerlik Durumu : Yerine getirildi, 09.01.2013 Adresi :

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÇEŞİTLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ÇEŞİTLİ ATIKLARIN GERİ KAZANIMI KONUSUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu İletişim Bilgileri Telefon: +90 212 285 68 37 Fax: +90 212 285 29 25 Eposta: filiz@itu.edu.tr Ofis: B402 Web Sayfası: http://www.biyomotorinbiodiesel.com/ozgecmis.html Adres:

Detaylı

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya)

10/2009-09/2014 Berlin Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri ve Matematik Fakültesi, Kimya Bölümü, Berlin, Almanya Doktora / Kimya (Teknik Kimya) Mahmut Yıldız Kişisel Bilgiler Doğum Tarihi : 10.11.1981 Doğum Yeri : İstanbul Uyruğu : Türkiye Cumhuriyeti Cinsiyeti : Erkek Medeni Hali : Evli Askerlik Durumu : Yerine getirildi, 09.01.2013 Adresi :

Detaylı

MERSIN UNIVERSITY PRESS

MERSIN UNIVERSITY PRESS MERSIN UNIVERSITY PRESS ABSTRACT BOOK APRIL 22-25, 205 MERSİN - TURKEY MERSIN UNIVERSITY PUBLICATIONS NO: 4 MERSİN ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ V. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ ÖZET KİTABI 22-25 NİSAN 205 MERSİN

Detaylı

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI FEN FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İstanbul Ocak - 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I II. III. IV GENEL BİLGİLER..4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev ve Sorumlulukları...4-6 C- İdareye İlişkin

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987. Y. Lisans Kimya Illinois Institute of Tecnology, Chicago,IL, USA 1996 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sabri ÇEVİK 2. Doğum Tarihi : 01.07.1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Gazi Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya Illinois Institute

Detaylı

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA

1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü, Columbus, Ohio, USA Prof.Dr. GÜNAY KOCASOY un ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM 1964 Arnavutköy Amerikan Kız Koleji, İstanbul 1969 Robert Kolej, Kimya Mühendisliği Bölümü, İstanbul 1971 Franklin University, İdari Bilimler, İş İdaresi Bölümü,

Detaylı

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu

Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Prof. Dr. N. Nuray Ulusu Personal Nationality: T.C. Information Date of Birth: March 28, 1963 Place of Birth: Ankara, TURKEY Present position: Professor of Biochemistry Koç University School of Medicine

Detaylı

: İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul

: İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul ÖZGEÇMİŞ ADI-SOYADI ADRES : GÖNÜL ÖZEN : İTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Ayazağa Kampüsü, 34469 Maslak İstanbul E-POSTA Web : gozenl@itu.edu.tr; gonul@bc.edu : http://www.laser.research.lab\physics.itu.edu.tr

Detaylı

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gülaçtı TOPÇU. 2. Doğum Tarihi: 15.05.1954. 3. Unvanı: Prof.Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Gülaçtı TOPÇU. 2. Doğum Tarihi: 15.05.1954. 3. Unvanı: Prof.Dr. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülaçtı TOPÇU 2. Doğum Tarihi: 15.05.1954 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1972-1977 Doktora

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZLEM DİLEK, Ph.D. 2009 Cornell Üniversitesi, Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü, Ithaca, NY ABD Doktora-üstü araştırmacı- Kimyasal Biyoloji

ÖZLEM DİLEK, Ph.D. 2009 Cornell Üniversitesi, Kimya ve Kimyasal Biyoloji Bölümü, Ithaca, NY ABD Doktora-üstü araştırmacı- Kimyasal Biyoloji ÖZLEM DİLEK, Ph.D. Istanbul Kemerburgaz Universitesi, Tıp Fakültesi, Mahmutbey Dilmenler Cad. No: 26, Bağcılar, İstanbul 34217 E-mail: ozlem.dilek@kemerburgaz.edu.tr EĞİTİM ve ÖĞRETİM Kasım 2009-2012 Kuzey

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY

BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY BILECIK SEYH EDEBALI UNIVERSITY ACADEMIC CURRICULUM VITAE FORM PERSONAL DETAILS Name and Surname Mehmet KURBAN Title Assoc. Prof. Dr. Department Engineering Faculty E-Mail mehmet.kurban@bilecik.edu.tr

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ www.ornekcv.com. Kısa vadede, eğitim ve kariyer geçmişime uygun bir kariyer fırsatı yakalamak.

ÖZGEÇMİŞ www.ornekcv.com. Kısa vadede, eğitim ve kariyer geçmişime uygun bir kariyer fırsatı yakalamak. ÖZGEÇMİŞ ÖRNEK 1 ÖZGEÇMİŞ www.ornekcv.com KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad Cinsiyet : Ahmet Örnek : Bay Doğum Tarihi : 01/01/1980 Medeni Durum Uyruk Sürücü Belgesi Askerlik Durumu : Bekar : T.C. : B : Tecilli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Field of New Frontier Sciences, Department of Pulsed Power Sciences

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Field of New Frontier Sciences, Department of Pulsed Power Sciences 1. Adı Soyadı: Ruhan AŞKIN UZEL 2. Doğum Tarihi: 25.04.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Field of New Frontier Sciences,

Detaylı

ASSOC. PROF. DR. BERAAT OZCELIK

ASSOC. PROF. DR. BERAAT OZCELIK CURRICULUM VITAE Birth Date: 23 Jan 1968 Öğrenim Durumu: Beraat OZCELIK ozcelik@itu.edu.tr ASSOC. PROF. DR. BERAAT OZCELIK Degree Department/Programme University Year Bs Food Eng. Ege Üniversity 1990 MSc

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ. 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967. 3. Unvanı : Profesör. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Halil Rıdvan ÖZ 2. Doğum Tarihi : 18 Kasım 1967 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı