ÖRNEK GÜNLÜK PLAN. Okulu: Gazi Mustafa Kemal İ.O. Sınıf Seviyesi : 4 Ünite: Işık ve Ses Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar Konu Başlığı: Ses

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEK GÜNLÜK PLAN. Okulu: Gazi Mustafa Kemal İ.O. Sınıf Seviyesi : 4 Ünite: Işık ve Ses Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar Konu Başlığı: Ses"

Transkript

1 ÖRNEK GÜNLÜK PLAN Hazırlayan; Soyadı: MECEK Adı: Saniye Okulu: Gazi Mustafa Kemal İ.O. Sınıf Seviyesi : 4 Ünite: Işık ve Ses Öğrenme Alanı: Fiziksel Olaylar Konu Başlığı: Ses Alt Başlıklar: a) Her Sesin Bir Kaynağı Vardır b) Titreşim Sonucu: Ses c) Ses de Çevreyi Kirletebilir Bundan Önceki Konu ile Bağlantı: Zamanlama: Her alt başlık için 4 ders saati olmak üzere, Toplam zaman: 12*40 dk Ön KOŞUL : (Bilmesi gereken ön kavramlar) Ses, titreşim, doğal, yapay, Genel Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler; 1. Çevrelerindeki doğal-yapay olmak üzere çeşitli ses kaynakları olduğunu, 2. Sesin titreşimle her yönde yayıldığını öğrenmeli, 3. Ses kaynaklarının uygun kullanılmadığı durumlarda çevre kirliliğine yol açabileceğini gözlem ve deney sonucunda keşfetmelidir. Özel Hedefler: Bu dersin sonunda öğrenciler; Anlama, kavrama, uygulama, Gibi Bloom un sınıflandırma basamaklarında ayrı ayrı yapabilirlikleri belirtilecektir ANLAMA: 1. Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verir. 2. Ses kaynaklarını doğal ve yapay oluşları bakımından sınıflandırır. 3. Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu mekanları tespit eder. 4. Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kişisel eylemleri ve ürünleri tanımlar. 5. Ses şiddeti ile uzaklık arasındaki ilişkiyi açıklar. KAVRAMA: 1. İşitme duyusunu kullanarak ses kaynağının yeri hakkında fikir öne sürer. 2. Bir kaynaktan çıkan sesin her yönde yayıldığını fark eder. 3. Ses üreten cisimlerin titreştiğini fark eder. 4. Her sesin insan kulağı tarafından işitilmeyeceğini fark eder. 5. Sesi duyabilmemizi sağlayan özelliğin sesin şiddeti olduğunu fark eder. 6. Aynı sesin değişik uzaklıklardan dinlendiğinde şiddetlerinin değiştiğini fark eder. 7. Ses şiddetini değiştirmeyi ve işitme yetimizi geliştirmeye yarayan araçlara örnekler verir. 8. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerektiğini ifade eder. 9. Düzensiz ve şiddeti yüksek seslerin, ses kirliliğine neden olacağını fark eder. 10. Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olan olumsuz etkilerini açıklar.

2 11. Yaşadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri araştırır. 12. Titreşen her cismin ses üretebildiğini ifade eder İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığını veya uzaklaştığını kestirir. UYGULAMA: 1. Çeşitli cisimler kullanarak farklı sesler üretir. 2. Gözlemlerinden elde ettiği verileri derleyip işleyerek mekânlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluşturur ve sunar. ANALİZ: 1. Gözlemlerine dayanarak her sesin kaynağı olduğu sonucunu çıkarır. 2. Ses üreten cisimlerin titreştiğini fark eder. 3. Sesin bir enerji türü olduğunu sezer. SENTEZ: 1. Teknolojik tasarımın aşamalarını uygulayarak daha iyi işitmeyi sağlayacak araç geliştirir. 2. DEĞERLENDİRME: Öğretimde Kullanılan Araç Gereç: (Teknoloji Desteği varsa- burada belirtilecek) Öğretim Yöntemi: Buluş yoluyla öğretim, Beyin Fırtınası, İşbirliğine dayalı (Kubaşık) öğretim, anlatım Konu ile ilgili Günlük Hayattan Örnekler: 1) ses çıkaran canlılar ve cansız varlıklar 2) ses yalıtımlı yapılar 3) trafik 4) Ultrason cihazı vb. Bu ders öncesi ÖDEVLER: 1. Körebe oyunu oynamaları istenir Dakika Etkinliği yapılması istenir.(2 Dakika Etkinliği: Evin bahçesine ya da balkona çıkarak tam 2 dakika boyunca gözlerinizi kapatarak çevrenizden gelen sesleri dinleyin ve bunları not edin. ) Bu ders Sonrası ÖDEVLER: 1. Evinizde bulabileceğiniz malzemelerden bir müzik aleti yapınız. 2. Evinizdeki ses kirliliğini önlemek için alınabilecek tedbirleri belirleyiniz ve uygulayınız, sonuçlarını rapor ederek sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. Öğrencinin Hazırlığı:(Ana hatlarıyla öğrencinin bu derse gelemeden hangi kaynaklara bakması gerektiği ve nasıl bir hazırlık yapması gerektiği yazılacak.) Öğretmenin Hazırlığı: Okulistik, vitamin, morpa kampüs, webquest gibi eğitim sitelerine bakmalı öğrencilere kaynak olarak sunabileceği web sitelerini belirlemeli, müzik öğretmeni ile işbirliğine giderek çalgı aletleri ve sesleri ile ilgili bilgilerini tazelemeli (varsa) sınıfa çalgı aleti getirmeli. Öğrencinin ilgisini çekecek etkinlikler planlamalı, animasyon, video vb. görsellere ulaşmalı.

3 Derste verilmesi muhtemel ipuçları, Dönütler, Ödüllendirmeler ve Güdüleme Örnekleri: Bir önceki ışık konusuna atıfta bulunularak öğrencilerin sesin kaynaklarının da doğal veya yapay olabileceğini keşfetmeleri beklenir. (ipucu) Kampanya düzenlenmesi(güdüleme): Sınıfta ve okulda, ders içinde veya teneffüslerde bağırmayan, gürültü çıkarmayan, arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle gereksiz yere yüksek sesle konuşmayan öğrencilerin belirlenerek sınıfın en duyarlı çevre dostu ilan edilmesi ve bu öğrencilere yaka kartı takılması(ödüllendirme) Amaç, Hedef, Kazanımlar doğrultusunda Konunun Verilişi: A) HER SESİN BİR KAYNAĞI VARDIR Dinleyin! Ne duyuyorsunuz? Neleri duyuyorsunuz? Ses her yerdedir, peki sesler nasıl nerden gelir ve nasıl duyulur? Sesleri farklı kılan nedir? Bu soruların cevabını bulmak için bir yolculuğa çıkalım mı? Öğrencilere aşağıdaki etkinlik yaptırılır Gözlerinizi kapatın ve ailenizle birlikte Çakırlar da piknikte olduğunuzu hayal edin. Yemyeşil çimlerin üzerine uzanmış, güneşleniyorsunuz. Babanız mangal ateşiyle uğraşırken anneniz piknik sepetini boşaltmakla meşgul yan tarafta bir aile daha var radyolarından en sevdiğiniz şarkının sesi geliyor. Çocuklarının topu dereye düştü gördün mü? Çok sert bir şuttu, böyle olacağı belliydi. Derenin diğer tarafında çok ağaç var, dallarına konmuş kuşlar ne kadar güzel, yapraklar nasılda dans ediyor ah bir de şu cırcır böceği olmasa Artık gözlerinizi açabilirsiniz. Öğrencilere hangi sesleri duydukları sorulur, bu seslerin insanlardan, bazı hayvanlardan, eşyalardan, radyo vb. araçlardan çıkarak kulağımıza geldiği söylenir. Ev ödevinde not edilen seslerden hangilerinin doğada insanların etkisi olmadan oluşan hangisinin insanlar tarafından yapılan aletlerle oluşturulan sesler olduğu tartışılır. Tahtanın bir tarafına ilk gurubun örnekleri diğer tarafa ikinci gurubun örnekleri yazılır ve ses kaynaklarının doğal ve yapay olarak ikiye ayrıldığı belirtilir.

4 Sonrasında: Bir öğrencinin gözleri bağlanır ve sınıfın ortalarında bir yere hareket etmemek üzere konumlandırılır. Gözleri bağlı öğrenciye farklı mesafelerde bulunan birkaç öğrenci seçilir. Bu öğrenciler sırayla el çırparlar ebe olan öğrenci sesin hangi yönden geldiğini belirlemeye çalışır aynı etkinliğin içinde ses kaynağının uzaklığı ile şiddeti arasındaki ilişki de sezdirilir. TİTREŞİM SONUCU: SES

5

6 Kaynaktan uzaklaştıkça sesin daha az duyulmasının sebebi, ses iletimi sırasında enerjinin bir kısmının, ortamdaki taneciklerin birbiriyle çarpışması sonucu ısıya dönüşmesidir. Tefe vurulduğunda tefin derisinde hafif bir çökme meydana gelir ve önündeki hava molekülleri itilir. Birbirini iten hava molekülleri sayesinde ses enerjisi diğer tefe ulaşır. Tefe bağlı pinpon topunun hareket etmesi, sesin bir tür enerji olduğunu gösterir. Vücudumuz Bilmecesini Çözelim ünitesinde kalbinizin sesini dinlemek için bir stetoskop modeli yapmıştınız. Bu aleti yanınızdaki arkadaşlarınızın kalp ve diğer iç organlarının seslerini dinlemek için kullanmıştınız Çünkü bu sesler insanın işitebileceği sınırlar içinde bir ses değildir. Ancak stetoskop yardımıyla işitilebilir. İnsan kulağı tarafından algılanamayan titreşimlerin bazılarından tıpta, haberleşmede faydalanırız. Anne karnındaki bebeklerin görüntülenmesinde, yer kabuğunun incelenmesinde, deniz altında petrolün olduğu yerlerin belirlenmesinde sesle çalışan cihazlardan kullanılır. Ayrıca böbrek taşlarını kırmak için özel cihazlarla üretilen sesler kullanılır. C) SES DE ÇEVREYİ KİRLETEBİLİR İnsanlar üzerinde olumsuz etkiler yapan ve insanları rahatsız eden seslere gürültü denir. Gürültünün şiddeti yükseldikçe kulak zarı zarar görüp işitme kaybı oluşturabilir. Şiddeti yüksek seslerin insan sağlığına zararlı olduğunu biliyorsun. Ses kirliliğinin, işitme kaybına yol açmanın yanı sıra insan sağlığına başka olumsuz etkileri de vardır. Bunlar neler olabilir? 1. Gürültü çıkaran iş yerleri, fabrika ve sanayi siteleri şehir dışına çıkarılmalıdır 2. Sürücüler trafikte gereksiz yere klakson çalmamaları konusunda bilinçlendirilmelidir.

7 3. Araçlardaki motor sesini azaltıcı sistemlerin iyi çalışıp çalışmadığı sık sık kontrol edilmelidir 4. Pencerelere çift cam taktırmak. 5. Evin duvarlarında yalıtım malzemesi kullanmak. 6. Gürültünün çok olduğu bölgelere ağaç dikimi arttırılırsa ses kirliliği azalır.(nedenini düşün) Senin önerilerin neler?

8 Değerlendirme: (Belirtke Tablosu burada yapılabilir) Değerlendirmede kullanılacak, Doğru Yanlış; Boşluk Doldurma, Çoktan Seçmeli, Açık Uçlu sorulara en azından örneklerine-burada yer verilecektir. 1. Ses üreten cisimler titreşir. Doğru/Yanlış 2. Titreşen her cismin sesini duyarız. Doğru/Yanlış 3. Ses bir enerji türüdür. Doğru/Yanlış 4. Aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir? A) CD Çalar B) Rüzgâr

9 C) Hareket eden araba D) Duvarda asılı duran tablo 5. Sesle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Balinalar bizim duyamayacağımız sesler çıkartır. B. Ses, havada yayılırken havayı titreştirir. C. İşitme kaybını engellemek için yüksek sesten korunmak gerekir. D. Sesin bazı aletlerle yükseltilip uzağa iletilmesine yankı denir. 6. Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (ruh, iş makineleri, gürültü, işitme, şiddeti ) a) Ses kirliliği.. duyumuza zarar verir. b) Ses kirliliği düzensiz ve yüksek seslerden dolayı oluşur. c) çıkaran iş yerleri, fabrika ve sanayi siteleri şehir dışına çıkartılmalıdır. d) Ses kirliliği.halimizi etkiler. e)..ses kirliliğine neden olur. 7. Davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelir sözünden ne anladığınızı aşağıya yazınız. 8. Çaydanlıkta kaynayan suyun çıkardığı ses, keman sesi, davul sesi, boş şişeye üflendiğinde çıkan seslerde neyin titreştiğini bulunuz. BELİRTKE TABLOSU KONULAR Her Sesin Bir Kaynağı Vardır Titreşim Sonucu: Ses Ses de Çevreyi Kirletebilir BİLİŞSEL SÜREÇ BOYUTU BİLGİ KAVRAMA UYGULAMA ANALİZ SENTEZ DEĞERLENDİRME TOPLAM (%) % % %26 KAVRAM HARİTASI:

10 İnsan kulağının işitemediği sesler farklı amaçlarla kullanılır: için şu soruya cevap verin çalışma yazdırmanız olduğunu,. Sesler nasıl oluşur ve kulağımıza kadar nasıl gelir? Niye sesler birbirinden farklı? Katı, sıvı ve gazlarda sesin iletimi nasıl olur. İletişim araçlarına iki örnek veriniz. Örnek olarak verdiğiniz iletişim araçlarından birini seçerek nasıl çalıştığını açıklayınız. Bu cevap : bir ağaç orman düştü ve kimse bunu duymak vardı, bunu bir ses yapmak istiyorsunuz? Düşünce açıklayınız.

Ünite 4 SES Sayfa No SES

Ünite 4 SES Sayfa No SES Ünite 4 SES SES Sayfa No Dalgaları... 184 Test 1... 184 Test 2... 185 Dalgalarının Özellikleri... 186 Test 3... 188 Test 4... 190 Etkinlik (1 5)... 192 193 Müzik ve Fen... 194 Test 5... 194 Test 6... 196

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKULLAR ve ORTAOKULLAR) FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

IŞIK VE SES ARAŞTIR ÖĞREN ÇALIŞMA SORULARI

IŞIK VE SES ARAŞTIR ÖĞREN ÇALIŞMA SORULARI IŞIK VE SES ARAŞTIR ÖĞREN ÇALIŞMA SORULARI 1. I.Televizyonun yakından izlenmesi II.Uzun süre bilgisayar karşısında oturulması III.Ders çalışırken, kitap okurken masa lambası kullanılması Yukarıda verilenlerin

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 68 AĞUSTOS 2005 SAYI: 2575 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN

İLKÖĞRETİM DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R. Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN İLKÖĞRETİM 4 FEN VE TEKNOLOJİ DERS VE ÖĞRENCİ ÇALIŞMA KİTABI 2. KİTAP Y A Z A R L A R Mehtap AGALDAY Hatice Kübra AKÇAM İnciser İPEK Fatma KABLAN DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Detaylı

2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ

2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ 2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ 82 Üniteler 1. Ü ĐTE : Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 2. Ü ĐTE : Kuvvet ve Hareket 3. Ü ĐTE : Maddenin Tanecikli Yapısı 4. Ü ĐTE

Detaylı

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU

5. Sınıf Üniteler 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 2.6. BEŞİNCİ SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ PROGRAMINDA ÜNİTE ORGANİZASYONU 152 Üniteler 1. ÜNİTE: Vücudumuz Bilmecesini Çözelim 2. ÜNİTE: Maddenin Değişimi ve Tanınması 3. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket 4. ÜNİTE:

Detaylı

8. Sınıf Üniteler. : Dünya ve Evren : Doğal Süreçler : 12 ders saati. Öğrenme Alanı 8.Ünite Önerilen Süre. A. Genel Bakış

8. Sınıf Üniteler. : Dünya ve Evren : Doğal Süreçler : 12 ders saati. Öğrenme Alanı 8.Ünite Önerilen Süre. A. Genel Bakış Öğrenme Alanı 8.Ünite Önerilen Süre : Dünya ve Evren : Doğal Süreçler : 12 ders saati A. Genel Bakış Dördüncü sınıfta başlayan ve altıncı sınıfta da devam eden yer kabuğunun bazı özelliklerinin ele alındığı

Detaylı

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı...

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı... ÜNİTE 3 4 MOERN MANYETİZMA FİZİ Bölüm 1 Işığın Manyetik Tanecikli Alan Yapısı 5 ALGALAR Sayfa No BÖLÜM 1 SES ALGALARI................................................. 445 Ses Şiddeti ve Ses Şiddet üzeyi...............................................

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ GELİŞİM ÇEVRE KORUMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 11 DERS KİTABI YAZARLAR

ORTAÖĞRETİM. Fizik 11 DERS KİTABI YAZARLAR ORTAÖĞRETİM Fizik 11 DERS KİTABI YAZARLAR M. Altan KURNAZ Ali DEĞERMENCİ Celâlettin KALYONCU Engin PEKTAŞ Güntaç BAYRAKTAR Uğur AYDIN Yeliz MORADAOĞLU DEVLET KİTAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 4 1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3). 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU. MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KILAVUZU MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu 52 6. SINIF ETKİNLİKLER MEB TTKB Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kılavuzu

Detaylı

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com

Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com Eskişehir Yolu Armada AVM C Blok No:13 Söğütözü/ANKARA Tel: +90 312 240 5 000 Faks: +90 312 240 5 053 info@ankaracocukmuzesi.com www.ankaracocukmuzesi.com İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ÇOCUK MÜZELERİ I. ÇOCUK MÜZELERİNDE

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI

MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI MEB OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI KASIM AYI AYLIK EĞİTİM PLANI OKUL ADI: TARİH: KASIM YAŞ GRUBU: ÖĞRETMEN ADI: AYLAR KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ BİLİŞSEL GELİŞİM Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL )

ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) GEZ GÖR ÖĞREN PROJESİ 1 ANKARA İLİ ÖĞRETMENLER İÇİN MÜZE İLE EĞİTİM REHBERİ ( İLKOKUL ) Bu çalışma Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ DRAMA ÇALIŞMALARI ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

http://talimterbiye.mebnet.net

http://talimterbiye.mebnet.net Dr. Kemal Akkan BATMAN (Komisyon Başkanı) Uzm. Salih SARPTEN Ayşe BİNBAŞI Gülce ŞEKER MeltemTavukçuoğlu ÜNBAY Tuğçem MONARGALI http://talimterbiye.mebnet.net FEN VE TEKNOLOJİ KİTABI Fen ve Teknoloji 4

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI EYLÜL 3. 2013 201 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI SÜRE ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT 1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf

Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf FİZİK 6. ve 7. Sınıf Giriş Altıncı ve yedinci sınıfta okutulan fizik dersi müfredat programı öğrencilerin psişik yeteneklerini göz önüne alınarak daha yoğun bir düzeyde yazılmıştır. Öğrenciler altıncı

Detaylı

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME

HAFTA SAAT KAZANIMLAR DEĞERLENDİRME İSMET İNÖNÜ İLKOKULU 1. SINIFLAR DERS İŞLEME YOL HARİTASI DERSİN ADI:GÖRSEL SANATLAR Dersin Kredisi:Hafta da 1 ders saati Öğretmenlerin Adı ve Soyadı: Sabri YILDIZ, Hüseyin TUNCER, Pelin DDEĞİRMENCİ, Fadime

Detaylı