AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR"

Transkript

1 Ünite Planı Ünite Yazarı Adı ve Soyadı Okulu ġehri AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR Ünite İçeriği Ünite Başlığı DÜNYA NIN HASTALIĞI IŞIK VE SES KİRLİLİĞİ Ünite Özeti Örenciler bu proje kapsamında Ses kirliliğinin ne olduğunu, IĢık kirliliğinin ne olduğunu, IĢık kirliliğinin nedenlerini, IĢık kirliliğinin nasıl önlenebileceğini, IĢık kirliliğini önlemek için üzerlerine düģen görevlerin ne olduğunu, Ses kirliliğinin nedenlerini, Ses kirliliğini önlemek için üzerlerine düģen görevleri, Ses kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkilerini öğrenirler. Ders Fen ve Teknoloji Sınıf Seviyesi İlköğretim 4.sınıf Gerekli Ortalama Zaman 40 dakikalık 9 ders saati - ÜÇ HAFTA Ünitenin Dayanağı Hedeflenen İçerik Standartları 1- Çevre kirliliğinin çeģitlerini öğrenir. 2-IĢık ve ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenleri öğrenir. 3-Bu proje sonunda ıģık ve ses kirliliğinin ne olduğunu öğrenir, bu kirlilikleri önlemek ve temiz bir çevreye sahip olmak için gerekli davranıģlara sahip olur. Hedeflenen 21. Yüzyıl ve Üst Düzey Düşünme Standartları İletişim, İşbirliği,Sorun Çözme, Öz Yönelim,Teknoloji Öğrenciler grup halinde çalışıp,hazırlandıkları konular ile ilgili etkinlikler hazırlayıp sınıf arkadaşlarına sunarlar. Projesini geliģtirme sürecinde ihtiyaç duyacağı kaynaklarla iletiģim kurar ve bilgi edinir. PaylaĢım için birbirleri ve öğretmenleri ile e-posta ve hızlı mesaj ile iletiģim kurarlar. KarĢılaĢtığı sorunlarda grup üyeleri ile tartıģarak, çözüm arar. Problem ve çözüm önerilerini rehberlik yapması için ıģık ve ses kirliliği ilgili öğrendiği kavramları, günlük yaģamda sahip olduğu bilgileriyle iliģkilendirir. Bu bilgileri öğretmenine sunar.iģık kirliliğinin,ses kirliliğinin varlığını bilir.çözüm yolları üretirler.

2 IĢık ve ses kirliliğinin günlük yaģantımızdaki önemini kavrar, rastlandığı alanları söyler. BT Sınıfı araçlarını ve ürünü geliģtirme sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımları kullanır ve gerektiği yerde destek alır. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak, Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek, Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak, İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak. Kişiler arası iletişim sağlar. Kişiler arası işbirliği sağlar. Öğrencilerde araştırma becerisi geliştirir. Öğrencilerde sorumluluk alma ve bunu yerine getirme duygusu geliştirir. Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak Öğecinin teknolojiyi uygun kullanmasını sağlar. Kültürel iģbirliği sağlamak. Kültürel dayanıģma içinde bireyler yetiģtirmek. Bireylerin birbirlerinin düģüncelerine saygılı davranmalarını sağlamak. Grupların otak anlayıģlarını geliģtirici davranıģlarda bulunmak. Grupların otak anlayıģlarına uygun davranıģlar geliģtirmek. Kültürel becerilerini geliģtirici çalıģmalara katılmak. Öğrenci Hedefleri/Öğrenim Sonuçları 1-YaĢadığı çevrede etkili olan ses ve ıģık kirliliği ve bunların önlenmesi için proje tasarlar. 2-Bu proje kapsamında iģbirliğine gidip projeyi gerçekleģtirir. 3-Bu projenin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilir. 4-Bu proje kapsamında projenin içeriğine uygun(amaca ulaģmak için ) gerekli davranıģlarda bulunur. 5-Bunun sonucunda ses veı Ģık kirliliğinin kapsamındaki konulardaki amaçları geçekleģtirir. 6-IĢık kirliliğinin ne olduğunu söyler. 7-Ses kirliliğinin tanımını yapar. 8-IĢık kirliliğine nelerin yol açtığını öğrenir. 9-Ses kirliliğinin nedenlerini söyler. 10-IĢık kirliliğine çevresinden örnekler verir. 11-Ses kirliliğine çevresinden örnekler verir. 5.Çevre kirliliğinin bir türü olan ıģık kirliliği ile öğrenciler; 5.1.IĢık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder. 5.2.IĢık kirliliğinin doğal hayatta,gök cisimlerinin görülmesini olumsuz etkilediğini söyler.(fttç 25) 5.3.IĢık kirliliği sonucunda yaptığı araģtırmaların sonuçlarını; sözlü, yazılı, ve/veya görsel malzeme kullanarak

3 uygun Ģekilde sunar.(bsb 19,24) 5.4.IĢık kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder.(fttç -5) 5.5.IĢık kirliliği sorununa iliģkin çözümler üretir.(fttç -5) 9. Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliği ile ilgili olarak öğrenciler; 9.1.Düzensiz ve Ģiddetli yüksek sesleri ses kirliliğine ( gürültü) neden olacağını fark eder. 9.2.Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu ortamları tespit eder.(bsb -19 ;FTTÇ -19) 9.3.Gözlemlerden elde ettiği verileri derleyip iģleyerek mekanlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluģturur.(bsb-21,24) 9.4.Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini açıklar(fttç -19) 9.5.YaĢadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri araģtırır.(fttç 4) 9.6.Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kiģisel ürün ve eylemleri tanımlar.(fttç -18,21) Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Ünite Soruları Fanus içinde mi yaģıyoruz? 1-Doğamız neden değiģiyor? 2-Çevre kirliliği nedir? 3-Bir ülkedeki kirlilik diğer ülkelerdeki kirliliği etkiler mi? 4-Kirliliğin benimle ne ilgisi var? 5-Ses kirliliği nedir? 6-IĢık kirliliği nedir? 7-IĢık kirliliğinin nedenleri nelerdir? 8-Ses kirliliğinin nedenleri nelerdir? 9-IĢık kirliliği nasıl önlenebilir? 10-Ses kirliliği nasıl önlenebilir? 11- Gürültü nedir? İçerik Soruları 1-IĢık kirliliğinin yol açabileceği olumsuzluklar nelerdir? 2-IĢık kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir? 3-IĢık kirliliğinden kaplumbağalar nasıl etkilenir? 4-IĢık kirliliğinin doğal hayata olan olumsuz etkileri nelerdir? 5-IĢık kirliliğinin gök cisimlerinin incelenmesine olan olumsuz etkileri var mı? 6-Sokak lambaları ile uygun aydınlatma nasıl sağlanır? 7-Lamba seçiminde nelere dikkat edelim? 8-Duyduğumuz sesler yaģadığımız yere göre değiģir mi? 9-ġehir merkezinde rastladığımız seslere örnek yazın. 10-Köylerde rastladığımız seslere örnek yazın. 11-Deniz kenarlarında hangi sesler duyarız? 12-Ses kirliliği sonucunda hangi hastalıklara rastlarız? 13-Gürültü nasıl önlenebilir? 14-Çok gürültülü ortamlar nereleridir? 15-Trafikteki araçlar hangi tür kirliliğe yol açar? 16-Seyyar satıcılar ses kirliliğine yol açar mı? 17-Yunuslar en çok hangi çevre kirliliğinden olumsuz etkilenir? 18-Siz evinizde hangi tür aydınlatma araçlarında nasıl yalanıyorsunuz? 19-Etrafınızda hangi rahatsız edici seslere rastlıyorsunuz? 20-Bir gün pazara gittiğinizde etrafınızda en fazla sizi ne rahatsız eder? Planı

4 Planı Zaman Çizelgesi Proje çalışması başlamadan önce Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar Proje çalışması tamamlandıktan sonra KWL ġeması BiliĢsel GiriĢ DavranıĢlar Anketi Bu anket sonucuna göre kavram yanılgıları düzeltme Öğrencileri çoklu zeka kuramına göre gruplara ayırma, Görev Kartı(Ġntel Öğretim Grubu) Ġnternet Kullanım Formu Konu Öncesi Soru Sorma Öğretmen etkinlik kontrol listesi oluģturma Gruplar oluģturma(okulum uz Rehberlik Servisi ) Ünite Tanıtım BroĢürü Proje Sunumu si (SES KĠRLĠLĠĞĠ) Proje Sunumu si (IġIKKĠRLĠLĠĞĠ) Blog Sitenin Denetim Listesi Proje Ġlerleme Ölçeği ile Öğrenci Fen Portfoliosu Akran (SES KĠRLĠLĠĞĠ) Akran (IġIK KĠRLĠLĠĞĠ) BroĢür değerlendirme Web Sitenin si BroĢür Denetim Listesi KWL ġeması Proje öz değerlendirme Yansıtma Sunum Sonu Öz Grup Öz Formu(ĠntelÖğr etim Grubu) Rehberlik Öz (Öğretmen) Konu Sonu Sorular(sınavcık) Konu Sonu Soru si(öğret men) Etkinlik Formu Bülten Formu IĢık Kirliliği Öğrenci Sunusu Süreci Özeti Proje çalışması başlamadan önce: Tam öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenciler arasında gözlenen öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirmek, tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmelerini sağlamak için dersin öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön koģul kazanımlara sahip olup olmadıkları BiliĢsel GiriĢ DavranıĢları (BGD) ile belirlenir. BGD testi sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koģul davranıģları tamamlama öğretimi yapılır. Öğretmen tarafından öğrencilerde çoklu zekayı ölçmek için kontrol listesi kullanarak ya da okul rehberlik servisi ile iģbirliği yaparak gruptaki öğrenciler arasında görev dağılımı Grup Görev Dağılım Kartı yapılır. Bu çalıģma öğrencilerin motivasyonunu artırır.ayrıca öğrenciler ünite tanıtımı ile ilgili BroĢür hazırlarlar. Konunun iģleniģi sırasında hangi araģtırmaların ne zaman, nasıl yapılacağı, hangi kurallara dikkat edileceği öğrencilerle birlikte konuģulup kararlaģtırılır. Etkinliğin yapılıģı esnasında kullanılacak olan alet, araç ve gereçler önceden hazırlanarak, bunların kullanılabilir durumda olup olmadığı öğretmen tarafından kontrol listesi hazırlanır. Ġstenirse etkinlik öğrenciler tarafından videoya çekilerek sınıfa sunulur. Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar;

5 Öğrencilerin projeleri için laboratuarda yürüttükleri etkinliklerde gösterdikleri performansları, gözlem yoluyla elde ettikleri bilgileri ve yorumlama davranıģları değerlendirilir.öğrenciler Günlük Fen Portfoliosu ile konu hakkında geliģmelerini ve gözlemlerini kaydederler. Portfolio değerlendirmesi ise öğrencileri çalıģma aģamasında teģvik eder. Akran değerlendirme formu ile,grubu oluģturan öğrencilerin performanslarını gösterir, varsa sorunların çözümüne yardımcı olur. Proje çalışması tamamlandıktan sonra; Öz değerlendirme öğrencinin kendi kendisini, Grup öz değerlendirme ile de grup içindeki performansını karģılaģtırarak ilerideki proje çalıģmalarında nasıl performans göstermesi gerektiğini görür. Proje değerlendirme formu ile öğrenciler,çalıģmalarını tamamladıktan sonra,hazırlama-içerik ve sunu yapma performansları belirlenir. Öneri ve DüĢüncelerle öğrencilere sonraki çalıģmaları için destek verilir. Sunum değerlendirme, sunu değerlendirme listesi öğrenciler tarafından öğretmen değerlendirmesinden önce sunularını kendilerinin değerlendirmeleri için kullanılır.broģür ve bülten değerlendirme, Proje değerlendirme tablosu farklı bir bakış açısıyla yazmaya yönelik ölçütleri tanımlar ve öğrenciler yazarken ve son ürünlerini değerlendirmek için kullanılır. Geribildirim almak ve vermek için akran geribildirim formu kullanılır. Öğrenciler bu geribildirimi, son ürünlerini gözden geçirmek için kullanırlar.web sitesi değerlendirme,yaptığı çalıģmadaki bulgu ve bilgilerin arkadaģları ile paylaģılmasını sağlar. Öğrencilere öğretmen hazırladığı Ünite Tanıtım Broşürünü dağıtarak hazırlanacak projenin konusuna dikkat çeker.bu broşürü inceleyen öğrenciler üniteye dikkat çekilir.bu broşür konusunda öğrencilerin görüşleri alınır. Tam öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenciler arasında gözlenen öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirgemek, tüm öğrencilerin en üst düzey öğrenmelerini sağlamak için dersin öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön koşul kazanımlara sahip olup olmadıkları KWL Şeması ile belirlenir. Bunun yanında öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek, öğrencilerin düşünmesini teşvik etmek için Soru Sorma gerçekleştirilir. Konu Öncesi Soruların sonuçları ve KWL Şeması sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koşul davranışları tamamlama öğretimi yapılır. Öğrencilerin proje konusu hakkında detaylı bir araştırma yapmaları ve bu bilgileri paylaşmaları gerekliliği hakkında bilgilendirilir. Bu çalışmaları yaparken hangi kaynaklardan yararla Proje çalışması tamamlandıktan sonra; Öz değerlendirme öğrencinin kendi kendisini, Grup öz değerlendirme ile de grup içindeki performansını karşılaştırarak ilerideki proje çalışmalarında nasıl performans göstermesi gerektiğini görür. Proje değerlendirme formu ile öğrenciler, çalışmalarını tamamladıktan sonra, hazırlama-içerik ve sunu yapma Performansları belirlenir. Öneri ve düşüncelerle öğrencilere sonraki çalışmaları için destek verilir. Sunum değerlendirme, sunu değerlendirme listesi öğrenciler tarafından öğretmen değerlendirmesinden önce sunularını kendilerinin değerlendirmeleri için kullanılır. Broşür değerlendirme, Proje değerlendirme tablosu farklı bir bakış açısıyla yazmaya yönelik ölçütleri tanımlar ve öğrenciler yazarken ve son ürünlerini değerlendirmek için kullanılır. Geribildirim almak ve vermek için akran geribildirim formu kullanılır. Öğrenciler bu geribildirimi, son ürünlerini gözden geçirmek için kullanırlar. Öğrenci gözlem formu ile etkinliklere katılma, inceleme araştırma gözlem deneyimleri değerlendirilir. Grup değerlendirme formuyla her öğrencinin grup etkinliklerindeki yaptığı faaliyetler değerlendirilir. Öğrenci ürün dosyası değerlendirmesiyle öğrencilerin yaptığı ürünler değerlendirilir. Gürültü kirliliğini canlandırma değerlendirmesiyle öğrencilerin performansları değerlendirilir. Ürün dosyası değerlendirme tablosuyla grubun yaptığı projenin tamamını değerlendirilerek, projenin ne derece amaca ulaşıp ulaşmadığı konusunda genel bir yargıya varılır. Ünite Ayrıntıları

6 Önkoşul Becerileri -Temel bilgisayar kullanım becerileri -Temel araģtırma -Ekinliklere katılma becerisi -Bilimsel yöntemi uygulama yeterliliği -Internet arama yeterliliği -Kelime iģlemci becerileri -Dosya yönetim becerileri -Temel elektronik dizelge deneyimi -web araçları kullanımı. -Çoklu Ortam Sunuları, -Haber bülteni, Öğretim Prosedürleri PROJEYE BAŞLAMADAN ÖNCE Öncelikle Proje Tabanlı Öğrenmenin yararları öğrencilere, velilere açıklanır.bu nedenle Proje Tabanlı Öğrenmenin veli,öğretmen ve öğrencilere yararlarının anlatıldığı bir sunu hazırlanır: Grup elemanları belirlenir ve konu içinde görev dağılımı yapılır. Hazırlanacak konu ile ilgili internet taraması yapılması, Bilgisayar ve Okul Bilgisayar formatörü öğretmenlerden öğrencilere, publisher, power point, web tasarımı hazırlama üzerine eğilmeleri,eksikliklerini gidermeleri istenir.intenet Kullanım Formları dağıtılarak formdaki bilgileri öğrencilerin yaralanması sağlanır. Öğetmenin hazırladığı Ünite Tanıtım Broşürü ile öğrencilerin projede hazırlayacakları konunun genel hatları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanır.öğencilerin hazırladıkları ünite tanıtım broşürü incelenir. 1.ders: Öğrencilerin geçmiģ yıllarda, ıģık ve ses kirliliği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları BiliĢsel GiriĢ DavranıĢları (BGD) ile belirlenir. BGD testi sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koģul davranıģları tamamlama öğretimi yapılır.(15 dak.)kwl ġemasındaki soula ile ön bilgiler yoklanmıģ olur.ünite öncesi hazılanan sorularla da konu ile ilgili hazırbulunuģluk düzeyleri tespit edili. Anahtar Kavramlar Öncelikle öğrencilere ıģık kirlilik unsuru mudur? Sorusu sorulur. Alınan cevapların ile oluģmuģ olan kavram yanılgısı düzeltilir. Çevre kirliliğinin çeģitleri konusundaki bilgileri yoklanır. Alınancevaplara göre konunun üzerinde ağırlıklı olarak durulması gereken yönleri belirlenir. Konuya Giriş Öğrencilerin dikkatlerini ıģık ve ses kirliliğine çekmek için havai fiģek gösterilerinden bahsedilir.bu gösterilerin ıģık kirliliğine ve ses kirliliğine yol açtığını bulmaları istenir.ayrıca Hiç pazara giden var mı? Burada gördüklerinizi anlatın.sizi pazarda en çok rahatsız eden nedir? Soruları sorularak buralarda ses ve ıģık kirliliğine rastlandığı belirtilir. 2.ders: Keşif Aşaması Bu örneklere ne gördünüz? Buralarda gördüğünüz ses veı Ģık kirliliğini nasıl açıklarsınız? sorusu yöneltilir. Gürültünün kaynağının ne olduğu sorgulanır. Hazırlanan tartıģma ortamıyla ses ve gürültünün farklı olduğu vurgulanı. Çeve kirliliğinin içinde ses ve ıģık kirliliğinin olduğu belirtilir. BiliĢim teknolojilerinin yararları konusu konuģulur.öğencile ıģık kirliliğinin yaģandığı resimleri inceleyip yorumlakan kendi deneyimleriyle iliģkilendirirler.yaģadıkları yörede ıģık kirliliğine rastlanıp rastlanmadığı sorusu ile ıģık kirliliğini keģfetmelei sağlanır.

7 Hangi tür aydınlatmalrın öğencileri rahatsız ettiği sorulur.iģık kirliliğinin tanımını oluģturan kelimeler karıģık verilir.bunlardan ıģık kirliliğinin tanımını söylemeleri istenir. Öğencilere hoģlanmadıkları seslerin neler olduklarını söylemeleri istenir.nedenlerini belirtmeleri istenir.öğencilere hep bir ağızdan konuģmalaı istenerek ortaya çıkan sesle ilgili neler hissettikleri sorulur.bu sesin istenilen bir ses olup olmadığını nedenleri ile belirtmeleri istenir.ġstenmeyen sesin gürültü olduğunu bulmaları sağlanır. Açıklama Aşaması: Bu açıklamalar doğrultusunda IĢık kirliğinin varlığı söylenir.bu kirliliğin yaģandığı ortamlar anlatılır.iģık kirliliğinin doğal hayatı ve gök cisimlerinin gözlenmesini olumsuz etkilediği anlatılır.iģık kirliliği konusunda öğrencilere söz hakkı verilir.iģık kirliliği konusunda alınabilecek önlemler anlatılır. Çeve kirliliğinin bir türünün de ses kirliliği olduğu söylenir.düzensiz Ģiddetli ve yüksek seslerin gürültüyü oluģturduğu belirtilir.çevede gürültünün yoğun olduğu ortamlardan pazar, stadyumlar verilir.çok gürültülü ortamlar ile az ve sesiz ortamların varlığından bahsedilir.ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına etkilerinin olduğu söylenir.yaģadığı çevrede ses kirliliğini azaltmak için önlemler alınabileceği belirtilir.ses kirliliğini azaltmak için kiģisel eylemlerin olduğve ürünler bulunduğu dikkat çekilir. Grub görev kartına gore öğrencilerin iki derste iģlenen bölümle ilgili kendilerine önceden verilen planlar ve Ģablonlar ölçüsünde kendi araģtırmalarını da katarak sunu,broģür,bülten ve web tasarıma baģlamaları istenir. Uygulanan etkinliklerin videoya alınabileceği belirtilir.öğrenciler video çekiminde görevlendirilerek onların teknoloji ile daha iç içe olmaları hedeflenir. 3.ders: Genişletme Aşaması IĢık kirliliğine neden olacak etkenler arasında; sokak lambalarının,park ve bahçe aydınlatmalarının,turistik tesis aydınlatmalarının,dıģ cephe aydınlatmalarının olduğu anlatılır.iģık kirliliğinin doğel hayata ve gök cisimlerinin araģtırmasına etkileri olduğu söylenir.doğal hayata etkilerinin; Göçmen kuģlar yollarını ĢaĢırır.AĢırı aydınlatılmıģ kulelere çarpar. Deniz kaplumbağalarının yavruları ıģığa yönelir.denize ulaģamadıkları için nesli tükenir. Gök cisimlerinin araģtırmasına etkilerinin; Gözlemevinin çalıģmalarını etkiler. Az ıģıklı gök cisimlerini görmek zorlaģır. Çekilen fotoğrefların kalitesinin düģtüğü açılanır. IĢık kirliliğni önlemek için el birliği ile çalıģmamız gerektiği vurgulanır.bizlerin de ıģık kirliliğini ortadan kaldırabilecek önlemler geliģtirebileceğimiz belirtilir.bazı sorulara yanıt arayarak ıģık kirliliğine engel olabileceğimiz savunulur Bu sorular: Niçin ortamı sürekli aydınlatırız? Sokak lambaları ile uygun aydınlatma içn neler yapılabilir? Reklam ve ilan panosu aydınlatması için neler düģünürsünüz? Bina dıģ cephe aydınlatmalarında nasıl yöntem izlenmelidir? Lamba seçimi ve sayısı nasıl olmalıdır? Anıtların,tarihi eserlerin,turistik eserlerin aydınlatmalrında farklı olarak neler yapılabilir? Bu soruların yanıtları aranır.gerekli ye ve zamanda eksik bilgiler tarafımdan tamamlanı. 4. ders: Ses kirliliğinin Ġnsan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri; ĠĢitme sağlığımızda bozukluklar oluģturur. BaĢımız ağrır. Dikkatimiz dağılır, verimimiz düģer. Toplumda gergin ve sinirli insanların sayısı artar.biçiminne etkilerini sıralar.ayrıca çevreyede zararının olduğu

8 söylenir Çevreye zararlarını Ģöyle sıralayabiliriz: Satıcı ve iģportacılar satıģ yaptıkları sırada çevreye zarar verir. Trafikteki araçların korno ve motor sesleri bazen dayanılmaz hal alır. ġehi içindeki iģyerlerinde makine sesleri çevreyi kirletir. TaĢıtlarda ve evlerde gelen yüksek sesten rahatsız olunur Ģeklinde ses kirliliğinin çevreye zararları açıklanır. Önlemek için yapılması gerekenlerin: Gürültülü yerlerde çalıģanların kulaklık takması gerektiği, ġehir içindeki sanayi kuruluģlarının Ģehir dıģına çıkarılması grektiği, TaĢıtlarda gürültüyü azaltıcı önlemlerin alınması gerektiği, ġehirlerde gürültüyü azaltmak için cadde ve yol kenarlarına ağaç dikilmesi gerektiği, Ġstenmeyen sesin yayılmasını önlemek için binalara uygun malzemeler kullanılması gerektiği söylenir.çok gürültülü ortamlara stadyum,pazar,çarģıların verilebileceği söylenir.gürültülü ortamlara kahvelerin sokakların,az gürültülü ortamların sınıf ve evlerimizi verilebileveği, sessiz ortamlara ise hastahane,sinema tiyatro gibi yarlarin verilebileceği söylenir.ses Ģiddetimini azaltmak için ısı yalıtımı yapılabileceği açıklanır.konu ile ilgili öğrencilerin görüģ ve düģüncelri alınır. Sınıfta ses Ģiddetini arttırdığınızı düģünüyor musunuz? Sorusu sorulaak konu tartıģılır. 5. ders: Grub görev kartına gore öğrencilerin iki derste iģlenen bölümle ilgili kendilerine önceden verilen planlar ve Ģablonlar ölçüsünde kendi araģtırmalarını da katarak sunu,broģür,bülten ve web tasarıma baģlamaları istenir. Uygulanan etkinliklerin videoya alınabileceği belirtilir. BeĢinci ders öğrencimiz ses kirliliği ile ilgili hazırladığı sunumu sunarak;ses kirliliğinin tanımı,nedenleri ve nasıl önleneceğini açıklar.sunum bitiminde ses kirliliği ile ilgili hazırlanan broģür öğrencilere sunulur.bu broģürü hazırlayan öğrenci broģürün içeriği ve hazırlanma amacını açılar.sunum sonunda sunumu hazırlayan öğrenci arkadaģlaına konu ile ilgili sorarlar sorarak ses kirliliğinin kavranma düzeyini belirler.sunu videoya çekilerek interaktif ortama aktarılır. 6. ders: Grup görev katına göre ıģık kirliliği ile ilgili sunu hazırlayan öğrenci sunumunu yapar. Bu sunusu ile öğrenci ıģık kirliliğinin ne anlama geldiğini belirti.iģık kirliliğinin nedenlerini,nasıl önlenebileceğini anlatır.sunum sonunda kısa soru cevaplarla(sınavcık) sunumun kavranma düzeyi tespit edili.sunum videoya çekilir. Sunumdan sonra ıģık kirliliği ile ilgili hazılanan bülten arkadaģlaına dağıtılır.bu bültenin içeriği amacına ulaģma düzeyi incelenir. 7. ders: Öğrenci sunumlaından sonra öğetmen konu eksiklerini tamamlamaya yönelik sunumunu yapar.bu sunumdada ses ve ıģık kirlilği nasıl oluģtuğu,sağlığımız üzerindeki etkilerine değinilir.ses ve ıģık kirliliğinin çevre kirliliğ sorunu olduğu ve bunları önlemek için ne tür önlemler alınabileceği açıklanır.sunumdan sonra Kısa soru cevaptan oluģan konu sonu sorular dağıtılarak konunun kavranma düzeyi tespit edilir.öğrencilerin Gürültü Kirliliği ile mücadeleyi anlatan videosu izlenir.ayrıca yine öğrenci örneklerinden olan Bakan Eroğlu nun Ġstanbul daki Gürültü Kirliliği ile ilgili konuģma videosu izlenir.bu videolar konuģulaak değerlendirilir. 8.ders: BU derste öğrenciler Gürültü Kirliliği ile ilgili hazırladıkları drama oyununu canlandırırlar.bu oyuna göe bir öğrenci, öğretmen rolünü üstlenir.diğer öğenciler, öğrenci rolündedirler.sınıftaki öğrenciler güültü yapan ve yapmayan diye iki gruba ayrılılar.gürültü yapmayanlar azınlıkta diğerleri çoğunluktadır.bu nedenle öğretmen sınıfta anlatması gerken konuyu anlatmakta güçlük çeker.bu durumdan Sessiz öğrenciler zarar görür.ayrıca öğretmen de çok rahatsız olur.gürültü yüzünden konu anlatımını sonlandırır.gürültü yapan öğrenciler sonunda hatalarını anlayıp bu duruma son verirler.gürültüyü kesip, yanlıģ davranıģlarından dolayı arkadaģlarından ve öğetmeninden özür dilerler.bu drama sonunda öğrenciler gürültünün zararlarını öğrenmiģ olur.drama oyunu videoya alınır. Dersin son 15 dakikasında web sayfasına girilerek konu ile ilgili merak edilen konular incelenir.özellikle yunuslar ve kaplumbağaların ses ve ıģık kirliliğine karģı tepkilerinin olduğu sayfa incelenir.bu sayfada ye alan

9 proje boyunca çekilen fotoğaflar ve resimler incelenir. 9.ders: Öğretmen tarafından sunum, broģür, bülten varsa poster, web tasarımı, etkinlik, proje değerlendirme araçlarını kullanılarak öğrencilerin ürünleri değerlendirilir. Web sitesi Listesi ile hazırlanan sitenin güvenli ve geçerli bilgi verip vermedikleri değerlendirili. Öğrenciler de akran değerlendirme, öz değerlendirme ve grup öz değerlendirme araçlarını kullanarak kendilerini ve grubu meydana getiren araçları kullanırlar. Proje çalışması tamamlandıktan sonra: Bu proje 21.yüzyıl öğrenci profiline uygun, bilimsel ve akılcı düģünme becerisine sahip, araģtırmacı, sorgulayıcı. Bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaģabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaģabilen, iletiģim kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen, insanlığın ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalıģmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiģ ve yaģam boyu öğrenmeyi benimsemiģ bireyler olmasına yardımcı olacaktır ÜNİTEDEN SONRA YAPILACAKLAR Proje Öz-Yönelim Formu ve Yansıtma Yazısı ile proje değerlendirilir. Farklılaştırılmış Öğretim İçin Destekler Kaynaştırılmış Öğrenci ĠĢbirlikçi gruplama kullanılacak. Yazılı ve sözlü talimatları çeģitli Ģekillerde verilecek. Ödevleri tamamlamak için ekstra zaman verilecek Yardım için bir veli ya da öğretmenle çalıģılacak ÇalıĢmaya yön göstermek için öğretmen tarafından hazırlanmıģ Ģablonlar sağlanacak. Kullanılacak yazılımların araç çubuklarını basitleģtirip büyütülecek BEP, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROĞRAMI uygulanacak. Yetenekli Öğrenci. Bu tür öğrenciler,belirli ya da açık olan Ģeylerin ötesine bakmaya ve yaratıcı Deney düzeneklerinin hazırlanması ve toplanması görevlerini verilecek. Bu öğrencilerin gruba rehberlik yapmalarına izin verilecek. Ünite İçin Gerekli Materyal ve Kaynaklar Teknoloji-Donanım (Gerekli bütün malzemeler için aģağıdaki kutucukları kontrol edin) Fotoğraf Makinası Lazer Disk Video Kaydedici Bilgisayarlar Yazıcı Video Kamera Dijital Kameralar Sunu Yansıtma Sistemi DVD Oynatıcı Tarayıcı Video Konferans Aracı Ġnternet Bağlantısı Televizyon Diğerleri Diğerleri Technology Software (Click boxes of all software needed.)

10 Intel Teach Program Essentials Course Veri Tabanı / ÇalıĢma Sayf Görüntü ĠĢlemci Web Sayfası GeliĢtirme Masaüstü Yayın Ġnternet Web Tarayıcı Kelime ĠĢlemci Elektronik Posta Yazılımı Çoklu Ortam Cd Rom daki Ansiklopedi Diğerleri Diğerleri Basılı Malzemeler İnternet Kaynakları MEB Ġlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi (Modül 7) Doç. Dr. Fitnat Kaptan-AraĢ. Gör.Hünkar KORKMAZ. T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Öğrenmenin OluĢumu (Modül 1) Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU- Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSĠZ- Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Ölçme ve (Modül 3) Prof. Dr. YaĢar BAYKUL T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Öğrenme Ürünleri ve Eğitimi (Modül 2) Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri Editör: Doç. Dr. Tohit GÜNEġ. Anı Yayınları- ANKARA MEB.Ġlköğretim 4 FEN VE TEKNOLOJĠ ders ve çalıģma kitapları. ANKARA2007 -Tübitak Bilim ve Teknik Haziran 2008 sayı 487(Bilim ve Teknik Dev ArĢiv DVD si) -Ġntel Öğretmen Programı Temel Kursu CD sikitaplar sesi wwwr.kozlucakoyu.net Diğer Kaynaklar Çevreyi kapsayan alan gezileri,çevre Derneği BaĢkanı(misafi konuģmacılar),baģka öğrenciler (sınıflar) Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 10 of 10

Öğrenci Projelerini Değerlendirme

Öğrenci Projelerini Değerlendirme Modül 5 Öğrenci Projelerini Değerlendirme Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz.

Detaylı

Bağlantılar Kurma. Modül 3

Bağlantılar Kurma. Modül 3 Modül 3 Bağlantılar Kurma Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu defter, sınırlı

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Bağlantılar Kurma. Modül 3

Bağlantılar Kurma. Modül 3 Modül 3 Bağlantılar Kurma Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ ÖĞRENCĠ TANILAMA SÜRECĠ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU ( 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılaması Ġçin ) Karabük Üniversitesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 0 05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEYHAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ HEMŞİRELİK 9. SINIFLAR MESLEKİ GELİŞİM MODÜLÜN AMACI : Öğrenciye kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Öğretim Tek. Ve Mat.Tasarımı MB 202 4 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERSİN İÇERİĞİ: MESLEKİ GELİŞİM DERSİ. KAZANIM SAYISI Ders Saati. Ağırlık (%)

DERSİN İÇERİĞİ: MESLEKİ GELİŞİM DERSİ. KAZANIM SAYISI Ders Saati. Ağırlık (%) DERSİN ADI : MESLEKİ GELİŞİM DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati DERSİN AMACI : Bu derste öğrenciye iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurması, proje hazırlaması,

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları:

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları: Ders için kendi hedefleriniz ve öğrencilerin kazanımları Öğretimimizdeki ilk hedef seçmiş olduğumuz konuyu problem tabanlı öğrenme yöntemine uygun bir şekilde anlatmaktır. Bunun yanında ders düz anlatım

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri:

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER. Üçüncü sınıf ders programının hedefleri: I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslar arası

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Bilim Tarihi YDA 314 6 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6 EKİM 6. 28Ekim -Kasım 203 EKİM 5. 2-25 Ekim 203 EKİM 4. 7- Ekim 203 EKİM 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : BİLİŞİM

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 01 24.01.2014 İlk yayın 1.AMAÇ Prosedürün amacı; İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türkçe 1: Yazılı Anlatım TRD 101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012)

3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) 3.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 EYLÜL-19 EKİM 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ

PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ PAPATYALAR ve PARLAK YILDIZLAR SINIFLARI ŞUBAT AYI BÜLTENİ KAVRAMLAR *Büyük küçük orta *Sivri-küt *Önünde-arkasında *Alt-üst-orta *Altında-üstünde-ortasında *Arasında *Renk kavramı: Kahverengi, gri *Sayı

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

Duyu Organlarına Yolculuk

Duyu Organlarına Yolculuk Duyu Organlarına Yolculuk Ünite Özeti Duyu organlarımızın çevremizdeki uyarıları anlamamızdaki rolünü kavrayabileceği örnekler verilir. Sınıfa getirilecek olan duyu organ maket( model ) leri ile çalışılarak

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI:3 1. SINIF III. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ ANA FİKİR: Oyunlar duygu ve düşüncelerimizi keşfetme ve ifade etme yollarımızdan biridir. 1. Oyun çeşitleri 2. Oynarken hisset"klerimiz ve öğrendiklerimiz

Detaylı

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Sayı : 86150397/774.02/586399 10/02/2014 Konu : Uyum Eğitimi.. VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) . VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: 10.02.2014 gün ve 86150397/774.02/585031 sayılı Makam Onayı. Mesleğe ilk defa atanan aday lerin atandıkları yerlerde karşılaşacakları ve pek çoğunun alışık

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ

ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ORTAK BİRİM VE ÖĞRENME KAZANIMLARININ ORTAK ÖĞRENME MODÜLLERİ VE İÇERİKLERİ 1. AKARYAKIT VE OTOGAZ İKMAL VE DOLUM ELEMANI (SEVİYE-3) 2. BOYA DOLUM OPERATÖRÜ(SEVİYE-3) 3. BOYA RENK AYAR ELEMANI (SEVİYE-3) 4. BOYA ÜRETİM SORUMLUSU (SEVİYE-4) 5. BOYA ÜRETİM OPERATÖRÜ (SEVİYE-3) 6.

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠ (1-8 SINIFLAR) ÖĞRETĠM PROGRAMI KAZANIMLARI 1. Çevremdeki Bilgiler 2. Bilgisayarım 3. Renkli Dünyam 4. Yazmaya BaĢlıyorum 1.BASAMAK

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ EGE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELME VE ATAMA KRİTERLERİ I. PROFESÖRLÜK BAŞVURUSU 1. Profesörlük başvurularında adayın, başvuru tarihinde ilgili alanın doçentlik başvurusu için Üniversitelerarası Kurulun

Detaylı

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI

5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI 5E MODELİNE GÖRE HAZIRLANMIŞ DERS PLANI BÖLÜM 1 Dersin Adı: Sınıf: Ünitenin Adı/No: Konu: Önerilen Süre: Fen ve Teknoloji 7.Sınıf Kuvvet ve Hareket/ 2.Ünite Enerji ve Sürtünme Kuvveti 40 dakika BÖLÜM 2

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ İLKÖĞRETİMDE KULLANILAN FEN BİLGİSİ DERS KİTAPLARININ BAZI KRİTERLERE GÖRE İNCELENMESİ Şule AYCAN, Ümit Hüseyin KAYNAR, Suat TÜRKOĞUZ, Ercan ARI Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, MANİSA ÖZET:

Detaylı

Araştırma Teknikleri Büyük Altı Yöntemi. Burcu Örentürk Aybat & Cara Keyman

Araştırma Teknikleri Büyük Altı Yöntemi. Burcu Örentürk Aybat & Cara Keyman Araştırma Teknikleri Büyük Altı Yöntemi Büyük Altı Yöntemi 1. Görev Tanımı 2. Bilgi Arama Stratejileri 3. Yer ve Erişim 4. Bilginin Kullanımı 5. Sentez 6. Değerlendirme Görev Tanımı 1.1. Bilgi probleminin

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: : BİLGİ VE TEKNOLOJİ DERS SAATİ: 7 KASIM 7. 4-8 Kasım 203 6. 28Ekim - Kasım 203 5. 2-25 Ekim 203 4. 7- Ekim 203 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : :

Detaylı

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 )

1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (08 Aralık 2014 23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR

KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR 6. 28Ekim - Kasım 5. 2-25 Ekim 203 4. 7- Ekim 203 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : TEKNOLJİ VE BEN / ÜNİTE 2: RESİM

Detaylı

Ünite Yazarı. Öğrenme Alanı. Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi. Ünite İçeriği Ünite Başlığı My Town (Benim Şehrim) Konu Başlığı

Ünite Yazarı. Öğrenme Alanı. Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi. Ünite İçeriği Ünite Başlığı My Town (Benim Şehrim) Konu Başlığı Ünite Planı Ünite Yazarı Adı ve Soyadı Okulu Şehri Çiçek KIRAL Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi ESKİŞEHİR Ünite İçeriği Ünite Başlığı My Town (Benim Şehrim) Konu Başlığı Olayları İfade Etmek)

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ

HASTA VE YAKINLARININ EĞİE. Hazırlayan Cihan Arabacı PROSEDÜRÜ HASTA VE YAKINLARININ EĞİE ĞİTİMİ Hazırlayan Cihan Arabacı Eğitim Hemşiresi PROSEDÜRÜ 1 HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ Hasta ve yakınlarının tedavi ve bakım süreçlerine katılımı, hem hastanın kendisini

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi

Öğrenci Koçluğu. ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Öğrenci Koçluğu ġanlıurfa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi Neden Eğitim Koçluğu? Koçluk; eğitim ortamında bir koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir güç birliğidir.

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı

MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı MENTEŞE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 ARALIK 2014 Kocamustafendi İlkokulu DynEd Bilgilendirme Toplantısı DAYANAK 29/08/2014 İlgi: a) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Örgün Okullara DynEd İngilizce

Detaylı

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-4/A1-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR

BTE. BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ. BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR - Bu örnek planda; o Web sitesi komisyonuna rehberlik etmek, sitenin güncellemesi o Bakım - onarım

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇANAKKALE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ DOSYASI ÇANAKKALE HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI ENDÜSTRİYE DAYALI EĞİTİM (EDE-STAJ) ESASLARI AMAÇ: Öğrencilerin kurumsal bilgilerini uygulama ve beceri kazandırmaya yönelik bir biçimde

Detaylı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 1 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 5-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULLARI 2008-2009 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İLKÖĞRETİM OKULLARI 2008-2009 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (EK-1) İLKÖĞRETİM OKULLARI 2008-2009 ÖĞRETİM YILI HAZİRAN DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1. Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları

Detaylı

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma

[!] Bu ünitede verilecek temel beceriler Gözlem, iletişim, yaratıcılık, problem çözme, girişimcilik, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma - ÖĞRETİM YILI... İLKÖĞRETİM OKULU MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SINIF:. EYLÜL 3. 2. İletişimi tanıyarak ögelerini fark eder (. İletişim türlerini sınıflandırarak örnekler verir I:

Detaylı

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com

YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com YENİ İLKÖĞRETİM TÜRKÇE PROGRAMININ GETİRDİKLERİ Hasan Basri DURSUN > hbdursun@gmail.com Bilginin hızla yenilenerek üretildiği çağımızda birey ve toplumun geleceği, bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ SAĞLIK MESLEK LİSELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KAZANIMLAR ETKĠNLĠKLER AÇIKLAMALAR. Bilgisayar ve Sağlığımız

KAZANIMLAR ETKĠNLĠKLER AÇIKLAMALAR. Bilgisayar ve Sağlığımız EKĠM 5. 7-2 Ekim 20 EKĠM 4. 0-4 Ekim 20 EKĠM 3. 3-7 Ekim 20 EYLÜL 2. 26-30 Eylül 20 EYLÜL. 9-23 Eylül 20 20 202 ÖĞRETİM YILI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÜNĠTE : TEKNOLJĠ VE BEN / ÜNĠTE 2: RESĠM YAPIYORUM DERS

Detaylı

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Okulöncesi eğitim çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönetme, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir.

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı