AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR"

Transkript

1 Ünite Planı Ünite Yazarı Adı ve Soyadı Okulu ġehri AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR Ünite İçeriği Ünite Başlığı DÜNYA NIN HASTALIĞI IŞIK VE SES KİRLİLİĞİ Ünite Özeti Örenciler bu proje kapsamında Ses kirliliğinin ne olduğunu, IĢık kirliliğinin ne olduğunu, IĢık kirliliğinin nedenlerini, IĢık kirliliğinin nasıl önlenebileceğini, IĢık kirliliğini önlemek için üzerlerine düģen görevlerin ne olduğunu, Ses kirliliğinin nedenlerini, Ses kirliliğini önlemek için üzerlerine düģen görevleri, Ses kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkilerini öğrenirler. Ders Fen ve Teknoloji Sınıf Seviyesi İlköğretim 4.sınıf Gerekli Ortalama Zaman 40 dakikalık 9 ders saati - ÜÇ HAFTA Ünitenin Dayanağı Hedeflenen İçerik Standartları 1- Çevre kirliliğinin çeģitlerini öğrenir. 2-IĢık ve ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenleri öğrenir. 3-Bu proje sonunda ıģık ve ses kirliliğinin ne olduğunu öğrenir, bu kirlilikleri önlemek ve temiz bir çevreye sahip olmak için gerekli davranıģlara sahip olur. Hedeflenen 21. Yüzyıl ve Üst Düzey Düşünme Standartları İletişim, İşbirliği,Sorun Çözme, Öz Yönelim,Teknoloji Öğrenciler grup halinde çalışıp,hazırlandıkları konular ile ilgili etkinlikler hazırlayıp sınıf arkadaşlarına sunarlar. Projesini geliģtirme sürecinde ihtiyaç duyacağı kaynaklarla iletiģim kurar ve bilgi edinir. PaylaĢım için birbirleri ve öğretmenleri ile e-posta ve hızlı mesaj ile iletiģim kurarlar. KarĢılaĢtığı sorunlarda grup üyeleri ile tartıģarak, çözüm arar. Problem ve çözüm önerilerini rehberlik yapması için ıģık ve ses kirliliği ilgili öğrendiği kavramları, günlük yaģamda sahip olduğu bilgileriyle iliģkilendirir. Bu bilgileri öğretmenine sunar.iģık kirliliğinin,ses kirliliğinin varlığını bilir.çözüm yolları üretirler.

2 IĢık ve ses kirliliğinin günlük yaģantımızdaki önemini kavrar, rastlandığı alanları söyler. BT Sınıfı araçlarını ve ürünü geliģtirme sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımları kullanır ve gerektiği yerde destek alır. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak, Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek, Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak, İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak. Kişiler arası iletişim sağlar. Kişiler arası işbirliği sağlar. Öğrencilerde araştırma becerisi geliştirir. Öğrencilerde sorumluluk alma ve bunu yerine getirme duygusu geliştirir. Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak Öğecinin teknolojiyi uygun kullanmasını sağlar. Kültürel iģbirliği sağlamak. Kültürel dayanıģma içinde bireyler yetiģtirmek. Bireylerin birbirlerinin düģüncelerine saygılı davranmalarını sağlamak. Grupların otak anlayıģlarını geliģtirici davranıģlarda bulunmak. Grupların otak anlayıģlarına uygun davranıģlar geliģtirmek. Kültürel becerilerini geliģtirici çalıģmalara katılmak. Öğrenci Hedefleri/Öğrenim Sonuçları 1-YaĢadığı çevrede etkili olan ses ve ıģık kirliliği ve bunların önlenmesi için proje tasarlar. 2-Bu proje kapsamında iģbirliğine gidip projeyi gerçekleģtirir. 3-Bu projenin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilir. 4-Bu proje kapsamında projenin içeriğine uygun(amaca ulaģmak için ) gerekli davranıģlarda bulunur. 5-Bunun sonucunda ses veı Ģık kirliliğinin kapsamındaki konulardaki amaçları geçekleģtirir. 6-IĢık kirliliğinin ne olduğunu söyler. 7-Ses kirliliğinin tanımını yapar. 8-IĢık kirliliğine nelerin yol açtığını öğrenir. 9-Ses kirliliğinin nedenlerini söyler. 10-IĢık kirliliğine çevresinden örnekler verir. 11-Ses kirliliğine çevresinden örnekler verir. 5.Çevre kirliliğinin bir türü olan ıģık kirliliği ile öğrenciler; 5.1.IĢık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder. 5.2.IĢık kirliliğinin doğal hayatta,gök cisimlerinin görülmesini olumsuz etkilediğini söyler.(fttç 25) 5.3.IĢık kirliliği sonucunda yaptığı araģtırmaların sonuçlarını; sözlü, yazılı, ve/veya görsel malzeme kullanarak

3 uygun Ģekilde sunar.(bsb 19,24) 5.4.IĢık kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder.(fttç -5) 5.5.IĢık kirliliği sorununa iliģkin çözümler üretir.(fttç -5) 9. Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliği ile ilgili olarak öğrenciler; 9.1.Düzensiz ve Ģiddetli yüksek sesleri ses kirliliğine ( gürültü) neden olacağını fark eder. 9.2.Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu ortamları tespit eder.(bsb -19 ;FTTÇ -19) 9.3.Gözlemlerden elde ettiği verileri derleyip iģleyerek mekanlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluģturur.(bsb-21,24) 9.4.Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini açıklar(fttç -19) 9.5.YaĢadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri araģtırır.(fttç 4) 9.6.Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kiģisel ürün ve eylemleri tanımlar.(fttç -18,21) Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Ünite Soruları Fanus içinde mi yaģıyoruz? 1-Doğamız neden değiģiyor? 2-Çevre kirliliği nedir? 3-Bir ülkedeki kirlilik diğer ülkelerdeki kirliliği etkiler mi? 4-Kirliliğin benimle ne ilgisi var? 5-Ses kirliliği nedir? 6-IĢık kirliliği nedir? 7-IĢık kirliliğinin nedenleri nelerdir? 8-Ses kirliliğinin nedenleri nelerdir? 9-IĢık kirliliği nasıl önlenebilir? 10-Ses kirliliği nasıl önlenebilir? 11- Gürültü nedir? İçerik Soruları 1-IĢık kirliliğinin yol açabileceği olumsuzluklar nelerdir? 2-IĢık kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir? 3-IĢık kirliliğinden kaplumbağalar nasıl etkilenir? 4-IĢık kirliliğinin doğal hayata olan olumsuz etkileri nelerdir? 5-IĢık kirliliğinin gök cisimlerinin incelenmesine olan olumsuz etkileri var mı? 6-Sokak lambaları ile uygun aydınlatma nasıl sağlanır? 7-Lamba seçiminde nelere dikkat edelim? 8-Duyduğumuz sesler yaģadığımız yere göre değiģir mi? 9-ġehir merkezinde rastladığımız seslere örnek yazın. 10-Köylerde rastladığımız seslere örnek yazın. 11-Deniz kenarlarında hangi sesler duyarız? 12-Ses kirliliği sonucunda hangi hastalıklara rastlarız? 13-Gürültü nasıl önlenebilir? 14-Çok gürültülü ortamlar nereleridir? 15-Trafikteki araçlar hangi tür kirliliğe yol açar? 16-Seyyar satıcılar ses kirliliğine yol açar mı? 17-Yunuslar en çok hangi çevre kirliliğinden olumsuz etkilenir? 18-Siz evinizde hangi tür aydınlatma araçlarında nasıl yalanıyorsunuz? 19-Etrafınızda hangi rahatsız edici seslere rastlıyorsunuz? 20-Bir gün pazara gittiğinizde etrafınızda en fazla sizi ne rahatsız eder? Planı

4 Planı Zaman Çizelgesi Proje çalışması başlamadan önce Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar Proje çalışması tamamlandıktan sonra KWL ġeması BiliĢsel GiriĢ DavranıĢlar Anketi Bu anket sonucuna göre kavram yanılgıları düzeltme Öğrencileri çoklu zeka kuramına göre gruplara ayırma, Görev Kartı(Ġntel Öğretim Grubu) Ġnternet Kullanım Formu Konu Öncesi Soru Sorma Öğretmen etkinlik kontrol listesi oluģturma Gruplar oluģturma(okulum uz Rehberlik Servisi ) Ünite Tanıtım BroĢürü Proje Sunumu si (SES KĠRLĠLĠĞĠ) Proje Sunumu si (IġIKKĠRLĠLĠĞĠ) Blog Sitenin Denetim Listesi Proje Ġlerleme Ölçeği ile Öğrenci Fen Portfoliosu Akran (SES KĠRLĠLĠĞĠ) Akran (IġIK KĠRLĠLĠĞĠ) BroĢür değerlendirme Web Sitenin si BroĢür Denetim Listesi KWL ġeması Proje öz değerlendirme Yansıtma Sunum Sonu Öz Grup Öz Formu(ĠntelÖğr etim Grubu) Rehberlik Öz (Öğretmen) Konu Sonu Sorular(sınavcık) Konu Sonu Soru si(öğret men) Etkinlik Formu Bülten Formu IĢık Kirliliği Öğrenci Sunusu Süreci Özeti Proje çalışması başlamadan önce: Tam öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenciler arasında gözlenen öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirmek, tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmelerini sağlamak için dersin öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön koģul kazanımlara sahip olup olmadıkları BiliĢsel GiriĢ DavranıĢları (BGD) ile belirlenir. BGD testi sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koģul davranıģları tamamlama öğretimi yapılır. Öğretmen tarafından öğrencilerde çoklu zekayı ölçmek için kontrol listesi kullanarak ya da okul rehberlik servisi ile iģbirliği yaparak gruptaki öğrenciler arasında görev dağılımı Grup Görev Dağılım Kartı yapılır. Bu çalıģma öğrencilerin motivasyonunu artırır.ayrıca öğrenciler ünite tanıtımı ile ilgili BroĢür hazırlarlar. Konunun iģleniģi sırasında hangi araģtırmaların ne zaman, nasıl yapılacağı, hangi kurallara dikkat edileceği öğrencilerle birlikte konuģulup kararlaģtırılır. Etkinliğin yapılıģı esnasında kullanılacak olan alet, araç ve gereçler önceden hazırlanarak, bunların kullanılabilir durumda olup olmadığı öğretmen tarafından kontrol listesi hazırlanır. Ġstenirse etkinlik öğrenciler tarafından videoya çekilerek sınıfa sunulur. Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar;

5 Öğrencilerin projeleri için laboratuarda yürüttükleri etkinliklerde gösterdikleri performansları, gözlem yoluyla elde ettikleri bilgileri ve yorumlama davranıģları değerlendirilir.öğrenciler Günlük Fen Portfoliosu ile konu hakkında geliģmelerini ve gözlemlerini kaydederler. Portfolio değerlendirmesi ise öğrencileri çalıģma aģamasında teģvik eder. Akran değerlendirme formu ile,grubu oluģturan öğrencilerin performanslarını gösterir, varsa sorunların çözümüne yardımcı olur. Proje çalışması tamamlandıktan sonra; Öz değerlendirme öğrencinin kendi kendisini, Grup öz değerlendirme ile de grup içindeki performansını karģılaģtırarak ilerideki proje çalıģmalarında nasıl performans göstermesi gerektiğini görür. Proje değerlendirme formu ile öğrenciler,çalıģmalarını tamamladıktan sonra,hazırlama-içerik ve sunu yapma performansları belirlenir. Öneri ve DüĢüncelerle öğrencilere sonraki çalıģmaları için destek verilir. Sunum değerlendirme, sunu değerlendirme listesi öğrenciler tarafından öğretmen değerlendirmesinden önce sunularını kendilerinin değerlendirmeleri için kullanılır.broģür ve bülten değerlendirme, Proje değerlendirme tablosu farklı bir bakış açısıyla yazmaya yönelik ölçütleri tanımlar ve öğrenciler yazarken ve son ürünlerini değerlendirmek için kullanılır. Geribildirim almak ve vermek için akran geribildirim formu kullanılır. Öğrenciler bu geribildirimi, son ürünlerini gözden geçirmek için kullanırlar.web sitesi değerlendirme,yaptığı çalıģmadaki bulgu ve bilgilerin arkadaģları ile paylaģılmasını sağlar. Öğrencilere öğretmen hazırladığı Ünite Tanıtım Broşürünü dağıtarak hazırlanacak projenin konusuna dikkat çeker.bu broşürü inceleyen öğrenciler üniteye dikkat çekilir.bu broşür konusunda öğrencilerin görüşleri alınır. Tam öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenciler arasında gözlenen öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirgemek, tüm öğrencilerin en üst düzey öğrenmelerini sağlamak için dersin öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön koşul kazanımlara sahip olup olmadıkları KWL Şeması ile belirlenir. Bunun yanında öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek, öğrencilerin düşünmesini teşvik etmek için Soru Sorma gerçekleştirilir. Konu Öncesi Soruların sonuçları ve KWL Şeması sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koşul davranışları tamamlama öğretimi yapılır. Öğrencilerin proje konusu hakkında detaylı bir araştırma yapmaları ve bu bilgileri paylaşmaları gerekliliği hakkında bilgilendirilir. Bu çalışmaları yaparken hangi kaynaklardan yararla Proje çalışması tamamlandıktan sonra; Öz değerlendirme öğrencinin kendi kendisini, Grup öz değerlendirme ile de grup içindeki performansını karşılaştırarak ilerideki proje çalışmalarında nasıl performans göstermesi gerektiğini görür. Proje değerlendirme formu ile öğrenciler, çalışmalarını tamamladıktan sonra, hazırlama-içerik ve sunu yapma Performansları belirlenir. Öneri ve düşüncelerle öğrencilere sonraki çalışmaları için destek verilir. Sunum değerlendirme, sunu değerlendirme listesi öğrenciler tarafından öğretmen değerlendirmesinden önce sunularını kendilerinin değerlendirmeleri için kullanılır. Broşür değerlendirme, Proje değerlendirme tablosu farklı bir bakış açısıyla yazmaya yönelik ölçütleri tanımlar ve öğrenciler yazarken ve son ürünlerini değerlendirmek için kullanılır. Geribildirim almak ve vermek için akran geribildirim formu kullanılır. Öğrenciler bu geribildirimi, son ürünlerini gözden geçirmek için kullanırlar. Öğrenci gözlem formu ile etkinliklere katılma, inceleme araştırma gözlem deneyimleri değerlendirilir. Grup değerlendirme formuyla her öğrencinin grup etkinliklerindeki yaptığı faaliyetler değerlendirilir. Öğrenci ürün dosyası değerlendirmesiyle öğrencilerin yaptığı ürünler değerlendirilir. Gürültü kirliliğini canlandırma değerlendirmesiyle öğrencilerin performansları değerlendirilir. Ürün dosyası değerlendirme tablosuyla grubun yaptığı projenin tamamını değerlendirilerek, projenin ne derece amaca ulaşıp ulaşmadığı konusunda genel bir yargıya varılır. Ünite Ayrıntıları

6 Önkoşul Becerileri -Temel bilgisayar kullanım becerileri -Temel araģtırma -Ekinliklere katılma becerisi -Bilimsel yöntemi uygulama yeterliliği -Internet arama yeterliliği -Kelime iģlemci becerileri -Dosya yönetim becerileri -Temel elektronik dizelge deneyimi -web araçları kullanımı. -Çoklu Ortam Sunuları, -Haber bülteni, Öğretim Prosedürleri PROJEYE BAŞLAMADAN ÖNCE Öncelikle Proje Tabanlı Öğrenmenin yararları öğrencilere, velilere açıklanır.bu nedenle Proje Tabanlı Öğrenmenin veli,öğretmen ve öğrencilere yararlarının anlatıldığı bir sunu hazırlanır: Grup elemanları belirlenir ve konu içinde görev dağılımı yapılır. Hazırlanacak konu ile ilgili internet taraması yapılması, Bilgisayar ve Okul Bilgisayar formatörü öğretmenlerden öğrencilere, publisher, power point, web tasarımı hazırlama üzerine eğilmeleri,eksikliklerini gidermeleri istenir.intenet Kullanım Formları dağıtılarak formdaki bilgileri öğrencilerin yaralanması sağlanır. Öğetmenin hazırladığı Ünite Tanıtım Broşürü ile öğrencilerin projede hazırlayacakları konunun genel hatları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanır.öğencilerin hazırladıkları ünite tanıtım broşürü incelenir. 1.ders: Öğrencilerin geçmiģ yıllarda, ıģık ve ses kirliliği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları BiliĢsel GiriĢ DavranıĢları (BGD) ile belirlenir. BGD testi sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koģul davranıģları tamamlama öğretimi yapılır.(15 dak.)kwl ġemasındaki soula ile ön bilgiler yoklanmıģ olur.ünite öncesi hazılanan sorularla da konu ile ilgili hazırbulunuģluk düzeyleri tespit edili. Anahtar Kavramlar Öncelikle öğrencilere ıģık kirlilik unsuru mudur? Sorusu sorulur. Alınan cevapların ile oluģmuģ olan kavram yanılgısı düzeltilir. Çevre kirliliğinin çeģitleri konusundaki bilgileri yoklanır. Alınancevaplara göre konunun üzerinde ağırlıklı olarak durulması gereken yönleri belirlenir. Konuya Giriş Öğrencilerin dikkatlerini ıģık ve ses kirliliğine çekmek için havai fiģek gösterilerinden bahsedilir.bu gösterilerin ıģık kirliliğine ve ses kirliliğine yol açtığını bulmaları istenir.ayrıca Hiç pazara giden var mı? Burada gördüklerinizi anlatın.sizi pazarda en çok rahatsız eden nedir? Soruları sorularak buralarda ses ve ıģık kirliliğine rastlandığı belirtilir. 2.ders: Keşif Aşaması Bu örneklere ne gördünüz? Buralarda gördüğünüz ses veı Ģık kirliliğini nasıl açıklarsınız? sorusu yöneltilir. Gürültünün kaynağının ne olduğu sorgulanır. Hazırlanan tartıģma ortamıyla ses ve gürültünün farklı olduğu vurgulanı. Çeve kirliliğinin içinde ses ve ıģık kirliliğinin olduğu belirtilir. BiliĢim teknolojilerinin yararları konusu konuģulur.öğencile ıģık kirliliğinin yaģandığı resimleri inceleyip yorumlakan kendi deneyimleriyle iliģkilendirirler.yaģadıkları yörede ıģık kirliliğine rastlanıp rastlanmadığı sorusu ile ıģık kirliliğini keģfetmelei sağlanır.

7 Hangi tür aydınlatmalrın öğencileri rahatsız ettiği sorulur.iģık kirliliğinin tanımını oluģturan kelimeler karıģık verilir.bunlardan ıģık kirliliğinin tanımını söylemeleri istenir. Öğencilere hoģlanmadıkları seslerin neler olduklarını söylemeleri istenir.nedenlerini belirtmeleri istenir.öğencilere hep bir ağızdan konuģmalaı istenerek ortaya çıkan sesle ilgili neler hissettikleri sorulur.bu sesin istenilen bir ses olup olmadığını nedenleri ile belirtmeleri istenir.ġstenmeyen sesin gürültü olduğunu bulmaları sağlanır. Açıklama Aşaması: Bu açıklamalar doğrultusunda IĢık kirliğinin varlığı söylenir.bu kirliliğin yaģandığı ortamlar anlatılır.iģık kirliliğinin doğal hayatı ve gök cisimlerinin gözlenmesini olumsuz etkilediği anlatılır.iģık kirliliği konusunda öğrencilere söz hakkı verilir.iģık kirliliği konusunda alınabilecek önlemler anlatılır. Çeve kirliliğinin bir türünün de ses kirliliği olduğu söylenir.düzensiz Ģiddetli ve yüksek seslerin gürültüyü oluģturduğu belirtilir.çevede gürültünün yoğun olduğu ortamlardan pazar, stadyumlar verilir.çok gürültülü ortamlar ile az ve sesiz ortamların varlığından bahsedilir.ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına etkilerinin olduğu söylenir.yaģadığı çevrede ses kirliliğini azaltmak için önlemler alınabileceği belirtilir.ses kirliliğini azaltmak için kiģisel eylemlerin olduğve ürünler bulunduğu dikkat çekilir. Grub görev kartına gore öğrencilerin iki derste iģlenen bölümle ilgili kendilerine önceden verilen planlar ve Ģablonlar ölçüsünde kendi araģtırmalarını da katarak sunu,broģür,bülten ve web tasarıma baģlamaları istenir. Uygulanan etkinliklerin videoya alınabileceği belirtilir.öğrenciler video çekiminde görevlendirilerek onların teknoloji ile daha iç içe olmaları hedeflenir. 3.ders: Genişletme Aşaması IĢık kirliliğine neden olacak etkenler arasında; sokak lambalarının,park ve bahçe aydınlatmalarının,turistik tesis aydınlatmalarının,dıģ cephe aydınlatmalarının olduğu anlatılır.iģık kirliliğinin doğel hayata ve gök cisimlerinin araģtırmasına etkileri olduğu söylenir.doğal hayata etkilerinin; Göçmen kuģlar yollarını ĢaĢırır.AĢırı aydınlatılmıģ kulelere çarpar. Deniz kaplumbağalarının yavruları ıģığa yönelir.denize ulaģamadıkları için nesli tükenir. Gök cisimlerinin araģtırmasına etkilerinin; Gözlemevinin çalıģmalarını etkiler. Az ıģıklı gök cisimlerini görmek zorlaģır. Çekilen fotoğrefların kalitesinin düģtüğü açılanır. IĢık kirliliğni önlemek için el birliği ile çalıģmamız gerektiği vurgulanır.bizlerin de ıģık kirliliğini ortadan kaldırabilecek önlemler geliģtirebileceğimiz belirtilir.bazı sorulara yanıt arayarak ıģık kirliliğine engel olabileceğimiz savunulur Bu sorular: Niçin ortamı sürekli aydınlatırız? Sokak lambaları ile uygun aydınlatma içn neler yapılabilir? Reklam ve ilan panosu aydınlatması için neler düģünürsünüz? Bina dıģ cephe aydınlatmalarında nasıl yöntem izlenmelidir? Lamba seçimi ve sayısı nasıl olmalıdır? Anıtların,tarihi eserlerin,turistik eserlerin aydınlatmalrında farklı olarak neler yapılabilir? Bu soruların yanıtları aranır.gerekli ye ve zamanda eksik bilgiler tarafımdan tamamlanı. 4. ders: Ses kirliliğinin Ġnsan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri; ĠĢitme sağlığımızda bozukluklar oluģturur. BaĢımız ağrır. Dikkatimiz dağılır, verimimiz düģer. Toplumda gergin ve sinirli insanların sayısı artar.biçiminne etkilerini sıralar.ayrıca çevreyede zararının olduğu

8 söylenir Çevreye zararlarını Ģöyle sıralayabiliriz: Satıcı ve iģportacılar satıģ yaptıkları sırada çevreye zarar verir. Trafikteki araçların korno ve motor sesleri bazen dayanılmaz hal alır. ġehi içindeki iģyerlerinde makine sesleri çevreyi kirletir. TaĢıtlarda ve evlerde gelen yüksek sesten rahatsız olunur Ģeklinde ses kirliliğinin çevreye zararları açıklanır. Önlemek için yapılması gerekenlerin: Gürültülü yerlerde çalıģanların kulaklık takması gerektiği, ġehir içindeki sanayi kuruluģlarının Ģehir dıģına çıkarılması grektiği, TaĢıtlarda gürültüyü azaltıcı önlemlerin alınması gerektiği, ġehirlerde gürültüyü azaltmak için cadde ve yol kenarlarına ağaç dikilmesi gerektiği, Ġstenmeyen sesin yayılmasını önlemek için binalara uygun malzemeler kullanılması gerektiği söylenir.çok gürültülü ortamlara stadyum,pazar,çarģıların verilebileceği söylenir.gürültülü ortamlara kahvelerin sokakların,az gürültülü ortamların sınıf ve evlerimizi verilebileveği, sessiz ortamlara ise hastahane,sinema tiyatro gibi yarlarin verilebileceği söylenir.ses Ģiddetimini azaltmak için ısı yalıtımı yapılabileceği açıklanır.konu ile ilgili öğrencilerin görüģ ve düģüncelri alınır. Sınıfta ses Ģiddetini arttırdığınızı düģünüyor musunuz? Sorusu sorulaak konu tartıģılır. 5. ders: Grub görev kartına gore öğrencilerin iki derste iģlenen bölümle ilgili kendilerine önceden verilen planlar ve Ģablonlar ölçüsünde kendi araģtırmalarını da katarak sunu,broģür,bülten ve web tasarıma baģlamaları istenir. Uygulanan etkinliklerin videoya alınabileceği belirtilir. BeĢinci ders öğrencimiz ses kirliliği ile ilgili hazırladığı sunumu sunarak;ses kirliliğinin tanımı,nedenleri ve nasıl önleneceğini açıklar.sunum bitiminde ses kirliliği ile ilgili hazırlanan broģür öğrencilere sunulur.bu broģürü hazırlayan öğrenci broģürün içeriği ve hazırlanma amacını açılar.sunum sonunda sunumu hazırlayan öğrenci arkadaģlaına konu ile ilgili sorarlar sorarak ses kirliliğinin kavranma düzeyini belirler.sunu videoya çekilerek interaktif ortama aktarılır. 6. ders: Grup görev katına göre ıģık kirliliği ile ilgili sunu hazırlayan öğrenci sunumunu yapar. Bu sunusu ile öğrenci ıģık kirliliğinin ne anlama geldiğini belirti.iģık kirliliğinin nedenlerini,nasıl önlenebileceğini anlatır.sunum sonunda kısa soru cevaplarla(sınavcık) sunumun kavranma düzeyi tespit edili.sunum videoya çekilir. Sunumdan sonra ıģık kirliliği ile ilgili hazılanan bülten arkadaģlaına dağıtılır.bu bültenin içeriği amacına ulaģma düzeyi incelenir. 7. ders: Öğrenci sunumlaından sonra öğetmen konu eksiklerini tamamlamaya yönelik sunumunu yapar.bu sunumdada ses ve ıģık kirlilği nasıl oluģtuğu,sağlığımız üzerindeki etkilerine değinilir.ses ve ıģık kirliliğinin çevre kirliliğ sorunu olduğu ve bunları önlemek için ne tür önlemler alınabileceği açıklanır.sunumdan sonra Kısa soru cevaptan oluģan konu sonu sorular dağıtılarak konunun kavranma düzeyi tespit edilir.öğrencilerin Gürültü Kirliliği ile mücadeleyi anlatan videosu izlenir.ayrıca yine öğrenci örneklerinden olan Bakan Eroğlu nun Ġstanbul daki Gürültü Kirliliği ile ilgili konuģma videosu izlenir.bu videolar konuģulaak değerlendirilir. 8.ders: BU derste öğrenciler Gürültü Kirliliği ile ilgili hazırladıkları drama oyununu canlandırırlar.bu oyuna göe bir öğrenci, öğretmen rolünü üstlenir.diğer öğenciler, öğrenci rolündedirler.sınıftaki öğrenciler güültü yapan ve yapmayan diye iki gruba ayrılılar.gürültü yapmayanlar azınlıkta diğerleri çoğunluktadır.bu nedenle öğretmen sınıfta anlatması gerken konuyu anlatmakta güçlük çeker.bu durumdan Sessiz öğrenciler zarar görür.ayrıca öğretmen de çok rahatsız olur.gürültü yüzünden konu anlatımını sonlandırır.gürültü yapan öğrenciler sonunda hatalarını anlayıp bu duruma son verirler.gürültüyü kesip, yanlıģ davranıģlarından dolayı arkadaģlarından ve öğetmeninden özür dilerler.bu drama sonunda öğrenciler gürültünün zararlarını öğrenmiģ olur.drama oyunu videoya alınır. Dersin son 15 dakikasında web sayfasına girilerek konu ile ilgili merak edilen konular incelenir.özellikle yunuslar ve kaplumbağaların ses ve ıģık kirliliğine karģı tepkilerinin olduğu sayfa incelenir.bu sayfada ye alan

9 proje boyunca çekilen fotoğaflar ve resimler incelenir. 9.ders: Öğretmen tarafından sunum, broģür, bülten varsa poster, web tasarımı, etkinlik, proje değerlendirme araçlarını kullanılarak öğrencilerin ürünleri değerlendirilir. Web sitesi Listesi ile hazırlanan sitenin güvenli ve geçerli bilgi verip vermedikleri değerlendirili. Öğrenciler de akran değerlendirme, öz değerlendirme ve grup öz değerlendirme araçlarını kullanarak kendilerini ve grubu meydana getiren araçları kullanırlar. Proje çalışması tamamlandıktan sonra: Bu proje 21.yüzyıl öğrenci profiline uygun, bilimsel ve akılcı düģünme becerisine sahip, araģtırmacı, sorgulayıcı. Bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaģabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaģabilen, iletiģim kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen, insanlığın ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalıģmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiģ ve yaģam boyu öğrenmeyi benimsemiģ bireyler olmasına yardımcı olacaktır ÜNİTEDEN SONRA YAPILACAKLAR Proje Öz-Yönelim Formu ve Yansıtma Yazısı ile proje değerlendirilir. Farklılaştırılmış Öğretim İçin Destekler Kaynaştırılmış Öğrenci ĠĢbirlikçi gruplama kullanılacak. Yazılı ve sözlü talimatları çeģitli Ģekillerde verilecek. Ödevleri tamamlamak için ekstra zaman verilecek Yardım için bir veli ya da öğretmenle çalıģılacak ÇalıĢmaya yön göstermek için öğretmen tarafından hazırlanmıģ Ģablonlar sağlanacak. Kullanılacak yazılımların araç çubuklarını basitleģtirip büyütülecek BEP, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROĞRAMI uygulanacak. Yetenekli Öğrenci. Bu tür öğrenciler,belirli ya da açık olan Ģeylerin ötesine bakmaya ve yaratıcı Deney düzeneklerinin hazırlanması ve toplanması görevlerini verilecek. Bu öğrencilerin gruba rehberlik yapmalarına izin verilecek. Ünite İçin Gerekli Materyal ve Kaynaklar Teknoloji-Donanım (Gerekli bütün malzemeler için aģağıdaki kutucukları kontrol edin) Fotoğraf Makinası Lazer Disk Video Kaydedici Bilgisayarlar Yazıcı Video Kamera Dijital Kameralar Sunu Yansıtma Sistemi DVD Oynatıcı Tarayıcı Video Konferans Aracı Ġnternet Bağlantısı Televizyon Diğerleri Diğerleri Technology Software (Click boxes of all software needed.)

10 Intel Teach Program Essentials Course Veri Tabanı / ÇalıĢma Sayf Görüntü ĠĢlemci Web Sayfası GeliĢtirme Masaüstü Yayın Ġnternet Web Tarayıcı Kelime ĠĢlemci Elektronik Posta Yazılımı Çoklu Ortam Cd Rom daki Ansiklopedi Diğerleri Diğerleri Basılı Malzemeler İnternet Kaynakları MEB Ġlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi (Modül 7) Doç. Dr. Fitnat Kaptan-AraĢ. Gör.Hünkar KORKMAZ. T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Öğrenmenin OluĢumu (Modül 1) Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU- Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSĠZ- Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Ölçme ve (Modül 3) Prof. Dr. YaĢar BAYKUL T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Öğrenme Ürünleri ve Eğitimi (Modül 2) Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri Editör: Doç. Dr. Tohit GÜNEġ. Anı Yayınları- ANKARA MEB.Ġlköğretim 4 FEN VE TEKNOLOJĠ ders ve çalıģma kitapları. ANKARA2007 -Tübitak Bilim ve Teknik Haziran 2008 sayı 487(Bilim ve Teknik Dev ArĢiv DVD si) -Ġntel Öğretmen Programı Temel Kursu CD sikitaplar sesi wwwr.kozlucakoyu.net Diğer Kaynaklar Çevreyi kapsayan alan gezileri,çevre Derneği BaĢkanı(misafi konuģmacılar),baģka öğrenciler (sınıflar) Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 10 of 10

Bağlantılar Kurma. Modül 3

Bağlantılar Kurma. Modül 3 Modül 3 Bağlantılar Kurma Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu defter, sınırlı

Detaylı

Öğrenci Projelerini Değerlendirme

Öğrenci Projelerini Değerlendirme Modül 5 Öğrenci Projelerini Değerlendirme Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz.

Detaylı

Öğrenme Örnekleri Hazırlama

Öğrenme Örnekleri Hazırlama Modül 4 Öğrenme Örnekleri Hazırlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara veya bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde Teknoloji Kullanımı Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Bu faaliyeti

Detaylı

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA

PROJEYİ OLUŞTURAN ÖĞELER PROJE RAPORU YAZMA PROJE NEDİR? Öğrencilerin grup hâlinde veya bireysel olarak, istedikleri bir alanda/konuda inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce üretme ve çıkarımlarda

Detaylı

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir.

Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. 40 Dakika Örnek olay, soru cevap, yaparak yaşayarak öğrenme Okul ve öğretmenine karşı sorumluluklarını bilir. Öğrencilere sınıfta uyulması gereken kurallar ve onlardan beklenilen davranışların neler olabileceği

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ ( SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Zaman Çizgisi. Venn Şeması

Zaman Çizgisi. Venn Şeması Zaman Çizgisi Zaman çizgisi, bir değerlendirme planını göstermenin ve öğrenme döngüsü boyunca çeşitli değerlendirme yöntemlerinin ortaya çıkışını incelemenin basit bir yoludur. Venn Şeması Venn şeması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Eğitim Teknolojisi, Öğretim Teknolojisi ve Öğretim Tasarım Kavramları... 3 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi Arasındaki Fark... 5

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI Okulumuzda Bilişim Teknolojileri Alanında şu an Web Programcılığı ve Ağ İşletmenliği dalları bulunmaktadır. Yeni eğitim öğretim yılında diğer dalların açılması düşünülmektedir.

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Bağlantılar Kurma. Modül 3

Bağlantılar Kurma. Modül 3 Modül 3 Bağlantılar Kurma Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz.

Detaylı

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ

1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER 1 ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ SUNUM:(X) ATÖLYE ÇALIŞMASI: ( ) 2 UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR(DERSLER/KURUMLAR) Tüm derslerde uygulanabilecek bir çalışmadır.

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YARATICILIK Ders No : 0310190204 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama

DERS BİLGİLERİ. YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı Dil öğretiminde Meteryal Geliştirme ve uygulama DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türkçe nin Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi II YDI404 8.Yarıyıl 2+0 2 4 Ön Koşul Dersleri YDI411 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi I YDI 401 Yabancı

Detaylı

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr)

FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI. Burak Kağan Temiz (burak@gazi.edu.tr) FEN ÖĞRETİMİNDE LABORATUVAR YAKLAŞIMLARI 1800 lerden günümüze Bilgi Bilginin Elde Ediliş Yöntemleri Demonstrasyon Bireysel Yapılan Deneyler Öğretmen Merkezli Öğrenci Merkezli Doğrulama (ispat) Keşfetme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO RADYO TELEVİZYON TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme Çıktıları RADYO TV TEKNOLOJİSİ Öğr.

Detaylı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı

ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Eğitim - Öğretim Yılı ANAOKULU 5 YAŞ 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Kim Olduğumuz Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel,

Detaylı

Ünitemi Planlama. Modül 2

Ünitemi Planlama. Modül 2 Modül 2 Ünitemi Planlama Bu Defter Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Temel Kursu kapsamında kullanılacaktır. Tüm kurs boyunca, düşüncelerinizi çevrimiçi araçlara ya da bu deftere kayıt edebilirsiniz. Bu

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL

Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL Doç. Dr. Mustafa ÖZDEN Arş. Gör. Gülden AKDAĞ Arş. Gör. Esra AÇIKGÜL 11.07.2011 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği A.B.D GĠRĠġ Fen bilimleri derslerinde anlamlı

Detaylı

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi

Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi Lisansüstü öğrenciler için Bilimsel Araştırmaların Yönetimi ve Bilgi Okuryazarlığı Eğitimi 21-22 Kasım 2015 Program Yöneticisi: Dr. Nevzat Özel Etkinliğin Süresi: 16 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME

DERS İÇİ İLİŞKİLENDİRME SABIR ŞUBAT 2017 Bak Postacı Geliyor Hafta Sınıf Düzeyi ve Sınıf Süre 40 Dakika Yöntem SoruCevap, Mektup Yazma ve Teknik KAZANIM SÜREÇ Araç - Gereç Kağıt Zarf Mektup yazar. Anlamlı ve kurallı cümleler

Detaylı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı

Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı Lisansüstü öğrenciler için Bilgi Okuryazarlığı Eğitim Programı 27-28-29 Mart 2015 Program Yöneticileri: Dr. Nevzat Özel Arş. Gör. Tolga Çakmak Etkinliğin Süresi: 21 saat Programın Hedef Kitlesi: Lisansüstü

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ Öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesi

Detaylı

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE

KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE KARABÜK ÜNĠVERSĠTESĠ ÜSTÜN YETENEKLĠLER EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ ÖĞRENCĠ TANILAMA SÜRECĠ BĠLGĠLENDĠRME KILAVUZU ( 2014 2015 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Tanılaması Ġçin ) Karabük Üniversitesi

Detaylı

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları:

Öğrenciler basit düzeyde html kodlarıyla nesne tabanlı web sayfaları oluşturmayı öğrenecek. Öğretilecek kod başlıkları: Ders için kendi hedefleriniz ve öğrencilerin kazanımları Öğretimimizdeki ilk hedef seçmiş olduğumuz konuyu problem tabanlı öğrenme yöntemine uygun bir şekilde anlatmaktır. Bunun yanında ders düz anlatım

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ERKEN YAŞTA DİL ÖĞRENME... 1 Erken Yaşta Dil Öğrenenler... 1 Çocuklar ana dillerini nasıl öğrenirler?... 2 Ana dil ediniminin aşamaları... 3 Yabancı dil öğrenimine erken başlamak faydalı

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI -ETKİNLİĞİN ADI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM ETKİNLİK PROGRAMI Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenliği Kursu -ETKİNLİĞİN AMAÇLARI. Görevlendirme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ. Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR VE TARİHSEL SÜREÇ Giriş... 3 Teknoloji Kavramı... 3 Eğitim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 4 Öğretim Teknolojisi Kavramı ve Tarihi... 7 Eğitim ve Öğretim Teknolojisi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

Çoklu Zeka ve Teknolojiler. Fulya ED TECH

Çoklu Zeka ve Teknolojiler. Fulya ED TECH Çoklu Zeka ve Teknolojiler Sözel- Dilsel Mantıksal- Matematiksel Görsel- Uzamsal Bedensel- Kinestetik Müziksel- Ritmik Kişisel- İçsel Kişilerarası- Sosyal Doğa Varoluşçu Sözel- Dilsel Mantıksal- Matematiksel

Detaylı

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri

Kısaca İçindekiler. KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş. KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri iv / Künye Kısaca İçindekiler KISIM I: Sosyal Bilgilere Giriş Bölüm 1: Sosyal Bilgiler Öğretiminin ve Öğreniminin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği KISIM II: Sosyal Bilgiler Öğretimin Temelleri Bölüm 2: Sosyal

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı MODA PORTFOLYOSU KURS PROGRAMI ANKARA 2012 KURUMUN ADI : KURUMUN ADRESİ : KURUCUNUN ADI : PROGRAMIN ADI PROGRAMIN DAYANAĞI PROGRAMIN DÜZEYİ

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 1.AMAÇ Bu prosedürün amacı, 71-100-D-01 Yıldız Teknik Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ (OKUL) I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Ankara Yenimahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZLERİ () I. KADEME YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI Her okul, bulunduğu

Detaylı

Araştırma Teknikleri Büyük Altı Yöntemi. Burcu Örentürk Aybat & Cara Keyman

Araştırma Teknikleri Büyük Altı Yöntemi. Burcu Örentürk Aybat & Cara Keyman Araştırma Teknikleri Büyük Altı Yöntemi Büyük Altı Yöntemi 1. Görev Tanımı 2. Bilgi Arama Stratejileri 3. Yer ve Erişim 4. Bilginin Kullanımı 5. Sentez 6. Değerlendirme Görev Tanımı 1.1. Bilgi probleminin

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013) Sayın Velimiz, 13 Mayıs 2013 21 Haziran 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama

Plastik Sanatlar vb.) Müzik Spor ve Fiziki Etkinlikler Drama ZORUNLU DERSLER ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ (OKUL) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (AĞIR VEYA ORTA DÜZEYDE ZİHİNSEL ENGELLİLER/ OTİSTİK ÇOCUKLAR) SINIFLAR DERSLER İlkokul Ortaokul 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplumsal Uyum

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ADI SOYADI BÖLÜMÜ OKUL NUMARASI STAJ DOSYASI 2017 1 E-Posta sbmyo@siirt.edu.tr SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ BAŞVURU

Detaylı

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER

KAVRAMLAR TUTUMLAR BECERİLER SAYI: 6 SAYI: 6 1. SINIF VI. PYP SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA: Kim Olduğumuz SÜRE: 08.05.2017-16.06.2017 ANA FİKİR: Çevremizdekilerle kurduğumuz ilişkiler ve sonuçları üzerinde sorumluluğumuz

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları

Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Akademik İngilizce II (ENG102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce II ENG102 Bahar 2 2 0 4 3,5 Ön Koşul Ders(ler)i ENG101 Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 2. Bilimde Paradigmalar ve Bilimin Doğası / Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı / 59

İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 2. Bilimde Paradigmalar ve Bilimin Doğası / Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı / 59 İÇİNDEKİLER 1. Bilim Tarihine Genel Bir Bakış / 1 ESKİÇAĞDA BİLİM / 5 Mısır ve Mezopotamya'da Bilim / 6 Hindistan ve Çin de Bilim / 8 Antik Grek (Yunan) Dünyasında Bilim / 9 ORTAÇAĞDA BİLİM / 12 İslam

Detaylı

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6

SÜRE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE 1: BİLİŞİM SİSTEMLERİ DERS SAATİ: 6 EKİM 6. 28Ekim -Kasım 203 EKİM 5. 2-25 Ekim 203 EKİM 4. 7- Ekim 203 EKİM 3. 30 Eylül -4 Ekim 203 EYLÜL 2. 23-27 Eylül 203 EYLÜL. 6-20 Eylül 203 203 204 ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜNİTE : BİLİŞİM

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler.

ANAFİKİR: Kendimizi ifade etme biçimimiz çevremizle kurduğumuz ilişkileri etkiler. 1. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz,17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM ALANI DİKSİYON KURS PROGRAMI Ankara, 2016 İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMA GİRİŞ

Detaylı

Sekizinci Kurul Poster Çalışması

Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sekizinci Kurul Poster Çalışması Sayın Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi 3. Sınıf Kardiyorespiratuvar hastalıklara giriş ders kurulu 5. Sınıftaki staj kurulu ve ilave eğitimöğretim etkinlikleri ile birlikte

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili STAJ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer ( )

Detaylı

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI

EKLER EK A. ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI EKLER EK A ĠLKOKUL 1., 2. VE 3. SINIF ÖĞRETMENLERĠNĠN MATEMATĠK ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠNE YÖNELĠK ALGILARI Değerli MeslektaĢım; Aşağıda bırakılan boş alana matematik öğretiminde

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ BES 434 - ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERS YÖNERGESİ AKSARAY - 2017 AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Detaylı

EĞĠTĠCĠLER ĠÇĠN. Konunun Müfredattaki Yeri: Ġçeriğin OluĢturulma Süreci: Ders Planı: Konu: Dünya, Güneş ve Ay ~ 1 ~

EĞĠTĠCĠLER ĠÇĠN. Konunun Müfredattaki Yeri: Ġçeriğin OluĢturulma Süreci: Ders Planı: Konu: Dünya, Güneş ve Ay ~ 1 ~ EĞĠTĠCĠLER ĠÇĠN Konunun Müfredattaki Yeri: Dünya, Güneş ve Ay ünitesi ilköğretim 5. Sınıf Fen Bilgisi dersi 5. ünitede yer almaktadır. Bu ünitede öğrencilerin Dünya, Güneş ve Ay hakkında bilgi edinmeleri

Detaylı

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2

Çoklu Zekâ Teorisi Ek 2 ÇOCUKLAR İÇİN ÇOKLU ZEKÂ GÖZLEM FORMU Öğrencinin Adı Soyadı: Cinsiyeti: Tarih: Sınıfı: Lütfen formda yer alan her ifadenin sizin için ne derece uygun olup olmadığını aşağıdaki beşli dereceleme ölçeği üzerinde

Detaylı

1:1 netbook senaryosu, Nº3

1:1 netbook senaryosu, Nº3 1:1 netbook senaryosu, Nº3 Bir yabancı dil dersinde nanoteknolojinin etik yönlerini tartışma Konular: yabancı dil, bilim, etik Seviye: Ortaöğrenim Süre: +/-120 dakika sınıf çalışması; +/-30 dakika evde

Detaylı

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları

İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları İLEDAK İletişim Programlarına Özgü Öğretim Çıktıları Lisans düzeyindeki bir iletiģim programının değerlendirilmesi için baģvuruda bulunan yükseköğretim kurumu, söz konusu programının bu belgede yer alan

Detaylı

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje

ALAN ALT ALAN KODU. Kalite ve Strateji Planlama Proje T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişim Programı ALAN ALT ALAN KODU Kalite ve Strateji Planlama Proje.01.01.0.00 1-ETKİNLİĞİN ADI FATİH Projesi Eğitimde

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ

HİZMET İÇİ EĞİTİM PROSEDÜRÜ Sayfa 1/5 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON TARİH NO AÇIKLAMA 01 24.01.2014 İlk yayın 1.AMAÇ Prosedürün amacı; İstanbul Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim

Detaylı

DERSİN İÇERİĞİ: MESLEKİ GELİŞİM DERSİ. KAZANIM SAYISI Ders Saati. Ağırlık (%)

DERSİN İÇERİĞİ: MESLEKİ GELİŞİM DERSİ. KAZANIM SAYISI Ders Saati. Ağırlık (%) DERSİN ADI : MESLEKİ GELİŞİM DERSİN SÜRESİ : 2 ders saati DERSİN AMACI : Bu derste öğrenciye iş, sosyal ve kültürel hayatında iletişim süreci araçlarını kullanarak etkili iletişim kurması, proje hazırlaması,

Detaylı

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI

ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI TC ÖĞRETMEN UYGULAMASI DOSYASI Öğretmenlik Uygulaması Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: Çalışma Plânı (Ek-5), Ders Gözlem Formu (Öğretmen adayının kendisinin, gözlem yaptığı derslerde dolduracağı

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler

Ders İ zlencesi. Ders Başlığı. Dersin amacı. Önceden sahip olunması gereken beceri ve bilgiler. Önceden alınması gereken ders veya dersler Ders İ zlencesi Ders Başlığı Dijital Promosyon Materyalleri Hazırlama Dersin amacı Bu dersin amacı program kullanarak poster, el ilanı, broşür, kartvizit, takvim gibi dijital promosyon materyalleri hazırlama

Detaylı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı

1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU Öğretim Yılı 1. SINIF - 1. SORGULAMA ÜNİTESİ VELİ BİLGİLENDİRME FORMU 2017-2018 Öğretim Yılı DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal

Detaylı

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları

Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Çeviri Eleştirisi (ETI402) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çeviri Eleştirisi ETI402 Bahar 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİMİ LİDERLİK EĞİTİMİ KURS PROGRAMI 2016 ANKARA İÇİNDEKİLER PROGRAMIN ADI... 1 PROGRAMIN DAYANAĞI... 1 PROGRAMIN GİRİŞ

Detaylı

Ünite Yazarı. Öğrenme Alanı. Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi. Ünite İçeriği Ünite Başlığı My Town (Benim Şehrim) Konu Başlığı

Ünite Yazarı. Öğrenme Alanı. Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi. Ünite İçeriği Ünite Başlığı My Town (Benim Şehrim) Konu Başlığı Ünite Planı Ünite Yazarı Adı ve Soyadı Okulu Şehri Çiçek KIRAL Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi ESKİŞEHİR Ünite İçeriği Ünite Başlığı My Town (Benim Şehrim) Konu Başlığı Olayları İfade Etmek)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ÖN BÜRO İŞLEMLERİ VE YÖNETİMİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları

Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Akademik İngilizce I (ENG101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Akademik İngilizce I ENG101 Güz 4 0 0 4 3.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi

OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME. Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi OKULÖNCESĠNDE TEMATĠK YAKLAġIM ve ETKĠN ÖĞRENME Prof. Dr. Nilüfer DARICA Hasan Kalyoncu Üniversitesi Uzun yıllar öğretimde en kabul edilir görüģ, bilginin hiç bozulmadan öğretenin zihninden öğrenenin zihnine

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti :

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : FORM-A ÖLÇME DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FORMLAR EK-4 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE REHBERLİK PROGRAMI İHTİYAÇ ANALİZİ FORMU (Anne-Baba Formu) Çocuğun Kaç Aylık Olduğu :. /. / 20 Cinsiyeti : Sayın anne-baba / veli,

Detaylı

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1

BİTİŞ TARİHLERİ EYLÜL EKİM KASIM 1/1 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : DERS :HAYAT BİLGİSİ SINIFI : BEP HAZIRLAMA TARİHİ : ÖĞRENCİNİN PERFORMANSI: Uzun Dönemli Amaçlar A.OKUL HEYECANIM 1. Okul Heyecanım temasında geçen Kavramları yerinde ve doğru bir

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yapı Fotoğrafçılığı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları

İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II (ENG 302) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İş Yaşamı İçin İletişim Becerileri II ENG 302 Bahar 3 0 0

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı. EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitici Gelişimi Programı EĞİTİM ve ÖLÇME DEĞERLENDİRME KURSU 14-15 HAZİRAN 2016 Saat 14 Haziran Salı 15 Haziran Çarşamba 09.00-09.30 Açılış-Tanışma Katılımcı

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ ÇALIŞMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ Aralık, 2016 Bu yönerge, Pedagojik Formasyon Sertifika Programında

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SINIF ÖĞRETMENLĠĞĠ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETĠM PROGRAMI 1 BECERĠLER 2 Beceri Nedir? ġimdiye kadar bilgi edinme, yaģam ve okulun temel amacı olarak görülmüģtür. Günümüzde ise bilgiye bakıģ değiģmiģtir. Bilgi;

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı

Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Seviye 1 Ünite 4 Çalışma Planı Değerli Öğrencimiz, İşte bu haftanın çalışma planı. Bu planda detaylandırılmış aktiviteler üzerine 4-6 saat çalışmanızı öneriyoruz. Tavsiyemiz bütün aktiviteleri bir defada

Detaylı