AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR"

Transkript

1 Ünite Planı Ünite Yazarı Adı ve Soyadı Okulu ġehri AYNUR SARIKAYA FATİH SULTAN MEHMET İ.Ö.O. ODUNPAZARI/ESKİŞEHİR Ünite İçeriği Ünite Başlığı DÜNYA NIN HASTALIĞI IŞIK VE SES KİRLİLİĞİ Ünite Özeti Örenciler bu proje kapsamında Ses kirliliğinin ne olduğunu, IĢık kirliliğinin ne olduğunu, IĢık kirliliğinin nedenlerini, IĢık kirliliğinin nasıl önlenebileceğini, IĢık kirliliğini önlemek için üzerlerine düģen görevlerin ne olduğunu, Ses kirliliğinin nedenlerini, Ses kirliliğini önlemek için üzerlerine düģen görevleri, Ses kirliliğinin sağlığımız üzerindeki etkilerini öğrenirler. Ders Fen ve Teknoloji Sınıf Seviyesi İlköğretim 4.sınıf Gerekli Ortalama Zaman 40 dakikalık 9 ders saati - ÜÇ HAFTA Ünitenin Dayanağı Hedeflenen İçerik Standartları 1- Çevre kirliliğinin çeģitlerini öğrenir. 2-IĢık ve ses kirliliğini önlemek için yapılması gerekenleri öğrenir. 3-Bu proje sonunda ıģık ve ses kirliliğinin ne olduğunu öğrenir, bu kirlilikleri önlemek ve temiz bir çevreye sahip olmak için gerekli davranıģlara sahip olur. Hedeflenen 21. Yüzyıl ve Üst Düzey Düşünme Standartları İletişim, İşbirliği,Sorun Çözme, Öz Yönelim,Teknoloji Öğrenciler grup halinde çalışıp,hazırlandıkları konular ile ilgili etkinlikler hazırlayıp sınıf arkadaşlarına sunarlar. Projesini geliģtirme sürecinde ihtiyaç duyacağı kaynaklarla iletiģim kurar ve bilgi edinir. PaylaĢım için birbirleri ve öğretmenleri ile e-posta ve hızlı mesaj ile iletiģim kurarlar. KarĢılaĢtığı sorunlarda grup üyeleri ile tartıģarak, çözüm arar. Problem ve çözüm önerilerini rehberlik yapması için ıģık ve ses kirliliği ilgili öğrendiği kavramları, günlük yaģamda sahip olduğu bilgileriyle iliģkilendirir. Bu bilgileri öğretmenine sunar.iģık kirliliğinin,ses kirliliğinin varlığını bilir.çözüm yolları üretirler.

2 IĢık ve ses kirliliğinin günlük yaģantımızdaki önemini kavrar, rastlandığı alanları söyler. BT Sınıfı araçlarını ve ürünü geliģtirme sürecinde ihtiyaç duyduğu teknolojik donanımları kullanır ve gerektiği yerde destek alır. Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak, Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek, Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak, İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak. Kişiler arası iletişim sağlar. Kişiler arası işbirliği sağlar. Öğrencilerde araştırma becerisi geliştirir. Öğrencilerde sorumluluk alma ve bunu yerine getirme duygusu geliştirir. Sosyal ve Kültürlerarası Beceriler Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalışmak Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını ayarlamak Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak Öğecinin teknolojiyi uygun kullanmasını sağlar. Kültürel iģbirliği sağlamak. Kültürel dayanıģma içinde bireyler yetiģtirmek. Bireylerin birbirlerinin düģüncelerine saygılı davranmalarını sağlamak. Grupların otak anlayıģlarını geliģtirici davranıģlarda bulunmak. Grupların otak anlayıģlarına uygun davranıģlar geliģtirmek. Kültürel becerilerini geliģtirici çalıģmalara katılmak. Öğrenci Hedefleri/Öğrenim Sonuçları 1-YaĢadığı çevrede etkili olan ses ve ıģık kirliliği ve bunların önlenmesi için proje tasarlar. 2-Bu proje kapsamında iģbirliğine gidip projeyi gerçekleģtirir. 3-Bu projenin gerektirdiği görev ve sorumlulukları yerine getirebilir. 4-Bu proje kapsamında projenin içeriğine uygun(amaca ulaģmak için ) gerekli davranıģlarda bulunur. 5-Bunun sonucunda ses veı Ģık kirliliğinin kapsamındaki konulardaki amaçları geçekleģtirir. 6-IĢık kirliliğinin ne olduğunu söyler. 7-Ses kirliliğinin tanımını yapar. 8-IĢık kirliliğine nelerin yol açtığını öğrenir. 9-Ses kirliliğinin nedenlerini söyler. 10-IĢık kirliliğine çevresinden örnekler verir. 11-Ses kirliliğine çevresinden örnekler verir. 5.Çevre kirliliğinin bir türü olan ıģık kirliliği ile öğrenciler; 5.1.IĢık kirliliğinin ne olduğunu ifade eder. 5.2.IĢık kirliliğinin doğal hayatta,gök cisimlerinin görülmesini olumsuz etkilediğini söyler.(fttç 25) 5.3.IĢık kirliliği sonucunda yaptığı araģtırmaların sonuçlarını; sözlü, yazılı, ve/veya görsel malzeme kullanarak

3 uygun Ģekilde sunar.(bsb 19,24) 5.4.IĢık kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri ifade eder.(fttç -5) 5.5.IĢık kirliliği sorununa iliģkin çözümler üretir.(fttç -5) 9. Çevre kirliliğinin bir türü olan ses kirliliği ile ilgili olarak öğrenciler; 9.1.Düzensiz ve Ģiddetli yüksek sesleri ses kirliliğine ( gürültü) neden olacağını fark eder. 9.2.Çevresini gözlemleyerek ses kirliliğinin yoğun olduğu ortamları tespit eder.(bsb -19 ;FTTÇ -19) 9.3.Gözlemlerden elde ettiği verileri derleyip iģleyerek mekanlardaki ses kirliliği yoğunluğunu gösteren bir model oluģturur.(bsb-21,24) 9.4.Ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına olumsuz etkilerini açıklar(fttç -19) 9.5.YaĢadığı çevredeki ses kirliliğini azaltmak için alınabilecek önlemleri araģtırır.(fttç 4) 9.6.Ses kirliliğini azaltmaya yardımcı olan belirli kiģisel ürün ve eylemleri tanımlar.(fttç -18,21) Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel Soru Ünite Soruları Fanus içinde mi yaģıyoruz? 1-Doğamız neden değiģiyor? 2-Çevre kirliliği nedir? 3-Bir ülkedeki kirlilik diğer ülkelerdeki kirliliği etkiler mi? 4-Kirliliğin benimle ne ilgisi var? 5-Ses kirliliği nedir? 6-IĢık kirliliği nedir? 7-IĢık kirliliğinin nedenleri nelerdir? 8-Ses kirliliğinin nedenleri nelerdir? 9-IĢık kirliliği nasıl önlenebilir? 10-Ses kirliliği nasıl önlenebilir? 11- Gürültü nedir? İçerik Soruları 1-IĢık kirliliğinin yol açabileceği olumsuzluklar nelerdir? 2-IĢık kirliliğinin insan sağlığına etkileri nelerdir? 3-IĢık kirliliğinden kaplumbağalar nasıl etkilenir? 4-IĢık kirliliğinin doğal hayata olan olumsuz etkileri nelerdir? 5-IĢık kirliliğinin gök cisimlerinin incelenmesine olan olumsuz etkileri var mı? 6-Sokak lambaları ile uygun aydınlatma nasıl sağlanır? 7-Lamba seçiminde nelere dikkat edelim? 8-Duyduğumuz sesler yaģadığımız yere göre değiģir mi? 9-ġehir merkezinde rastladığımız seslere örnek yazın. 10-Köylerde rastladığımız seslere örnek yazın. 11-Deniz kenarlarında hangi sesler duyarız? 12-Ses kirliliği sonucunda hangi hastalıklara rastlarız? 13-Gürültü nasıl önlenebilir? 14-Çok gürültülü ortamlar nereleridir? 15-Trafikteki araçlar hangi tür kirliliğe yol açar? 16-Seyyar satıcılar ses kirliliğine yol açar mı? 17-Yunuslar en çok hangi çevre kirliliğinden olumsuz etkilenir? 18-Siz evinizde hangi tür aydınlatma araçlarında nasıl yalanıyorsunuz? 19-Etrafınızda hangi rahatsız edici seslere rastlıyorsunuz? 20-Bir gün pazara gittiğinizde etrafınızda en fazla sizi ne rahatsız eder? Planı

4 Planı Zaman Çizelgesi Proje çalışması başlamadan önce Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar Proje çalışması tamamlandıktan sonra KWL ġeması BiliĢsel GiriĢ DavranıĢlar Anketi Bu anket sonucuna göre kavram yanılgıları düzeltme Öğrencileri çoklu zeka kuramına göre gruplara ayırma, Görev Kartı(Ġntel Öğretim Grubu) Ġnternet Kullanım Formu Konu Öncesi Soru Sorma Öğretmen etkinlik kontrol listesi oluģturma Gruplar oluģturma(okulum uz Rehberlik Servisi ) Ünite Tanıtım BroĢürü Proje Sunumu si (SES KĠRLĠLĠĞĠ) Proje Sunumu si (IġIKKĠRLĠLĠĞĠ) Blog Sitenin Denetim Listesi Proje Ġlerleme Ölçeği ile Öğrenci Fen Portfoliosu Akran (SES KĠRLĠLĠĞĠ) Akran (IġIK KĠRLĠLĠĞĠ) BroĢür değerlendirme Web Sitenin si BroĢür Denetim Listesi KWL ġeması Proje öz değerlendirme Yansıtma Sunum Sonu Öz Grup Öz Formu(ĠntelÖğr etim Grubu) Rehberlik Öz (Öğretmen) Konu Sonu Sorular(sınavcık) Konu Sonu Soru si(öğret men) Etkinlik Formu Bülten Formu IĢık Kirliliği Öğrenci Sunusu Süreci Özeti Proje çalışması başlamadan önce: Tam öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenciler arasında gözlenen öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirmek, tüm öğrencilerin en üst düzeyde öğrenmelerini sağlamak için dersin öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön koģul kazanımlara sahip olup olmadıkları BiliĢsel GiriĢ DavranıĢları (BGD) ile belirlenir. BGD testi sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koģul davranıģları tamamlama öğretimi yapılır. Öğretmen tarafından öğrencilerde çoklu zekayı ölçmek için kontrol listesi kullanarak ya da okul rehberlik servisi ile iģbirliği yaparak gruptaki öğrenciler arasında görev dağılımı Grup Görev Dağılım Kartı yapılır. Bu çalıģma öğrencilerin motivasyonunu artırır.ayrıca öğrenciler ünite tanıtımı ile ilgili BroĢür hazırlarlar. Konunun iģleniģi sırasında hangi araģtırmaların ne zaman, nasıl yapılacağı, hangi kurallara dikkat edileceği öğrencilerle birlikte konuģulup kararlaģtırılır. Etkinliğin yapılıģı esnasında kullanılacak olan alet, araç ve gereçler önceden hazırlanarak, bunların kullanılabilir durumda olup olmadığı öğretmen tarafından kontrol listesi hazırlanır. Ġstenirse etkinlik öğrenciler tarafından videoya çekilerek sınıfa sunulur. Öğrenciler projeler üzerinde çalışır ve görevlerini tamamlarlar;

5 Öğrencilerin projeleri için laboratuarda yürüttükleri etkinliklerde gösterdikleri performansları, gözlem yoluyla elde ettikleri bilgileri ve yorumlama davranıģları değerlendirilir.öğrenciler Günlük Fen Portfoliosu ile konu hakkında geliģmelerini ve gözlemlerini kaydederler. Portfolio değerlendirmesi ise öğrencileri çalıģma aģamasında teģvik eder. Akran değerlendirme formu ile,grubu oluģturan öğrencilerin performanslarını gösterir, varsa sorunların çözümüne yardımcı olur. Proje çalışması tamamlandıktan sonra; Öz değerlendirme öğrencinin kendi kendisini, Grup öz değerlendirme ile de grup içindeki performansını karģılaģtırarak ilerideki proje çalıģmalarında nasıl performans göstermesi gerektiğini görür. Proje değerlendirme formu ile öğrenciler,çalıģmalarını tamamladıktan sonra,hazırlama-içerik ve sunu yapma performansları belirlenir. Öneri ve DüĢüncelerle öğrencilere sonraki çalıģmaları için destek verilir. Sunum değerlendirme, sunu değerlendirme listesi öğrenciler tarafından öğretmen değerlendirmesinden önce sunularını kendilerinin değerlendirmeleri için kullanılır.broģür ve bülten değerlendirme, Proje değerlendirme tablosu farklı bir bakış açısıyla yazmaya yönelik ölçütleri tanımlar ve öğrenciler yazarken ve son ürünlerini değerlendirmek için kullanılır. Geribildirim almak ve vermek için akran geribildirim formu kullanılır. Öğrenciler bu geribildirimi, son ürünlerini gözden geçirmek için kullanırlar.web sitesi değerlendirme,yaptığı çalıģmadaki bulgu ve bilgilerin arkadaģları ile paylaģılmasını sağlar. Öğrencilere öğretmen hazırladığı Ünite Tanıtım Broşürünü dağıtarak hazırlanacak projenin konusuna dikkat çeker.bu broşürü inceleyen öğrenciler üniteye dikkat çekilir.bu broşür konusunda öğrencilerin görüşleri alınır. Tam öğrenme modelinin uygulanmasında öğrenciler arasında gözlenen öğrenme düzeyi farklılıklarını en aza indirgemek, tüm öğrencilerin en üst düzey öğrenmelerini sağlamak için dersin öğretimine geçmeden önce öğrencilerin ön koşul kazanımlara sahip olup olmadıkları KWL Şeması ile belirlenir. Bunun yanında öğrencilerin ön bilgilerini ölçmek, öğrencilerin düşünmesini teşvik etmek için Soru Sorma gerçekleştirilir. Konu Öncesi Soruların sonuçları ve KWL Şeması sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koşul davranışları tamamlama öğretimi yapılır. Öğrencilerin proje konusu hakkında detaylı bir araştırma yapmaları ve bu bilgileri paylaşmaları gerekliliği hakkında bilgilendirilir. Bu çalışmaları yaparken hangi kaynaklardan yararla Proje çalışması tamamlandıktan sonra; Öz değerlendirme öğrencinin kendi kendisini, Grup öz değerlendirme ile de grup içindeki performansını karşılaştırarak ilerideki proje çalışmalarında nasıl performans göstermesi gerektiğini görür. Proje değerlendirme formu ile öğrenciler, çalışmalarını tamamladıktan sonra, hazırlama-içerik ve sunu yapma Performansları belirlenir. Öneri ve düşüncelerle öğrencilere sonraki çalışmaları için destek verilir. Sunum değerlendirme, sunu değerlendirme listesi öğrenciler tarafından öğretmen değerlendirmesinden önce sunularını kendilerinin değerlendirmeleri için kullanılır. Broşür değerlendirme, Proje değerlendirme tablosu farklı bir bakış açısıyla yazmaya yönelik ölçütleri tanımlar ve öğrenciler yazarken ve son ürünlerini değerlendirmek için kullanılır. Geribildirim almak ve vermek için akran geribildirim formu kullanılır. Öğrenciler bu geribildirimi, son ürünlerini gözden geçirmek için kullanırlar. Öğrenci gözlem formu ile etkinliklere katılma, inceleme araştırma gözlem deneyimleri değerlendirilir. Grup değerlendirme formuyla her öğrencinin grup etkinliklerindeki yaptığı faaliyetler değerlendirilir. Öğrenci ürün dosyası değerlendirmesiyle öğrencilerin yaptığı ürünler değerlendirilir. Gürültü kirliliğini canlandırma değerlendirmesiyle öğrencilerin performansları değerlendirilir. Ürün dosyası değerlendirme tablosuyla grubun yaptığı projenin tamamını değerlendirilerek, projenin ne derece amaca ulaşıp ulaşmadığı konusunda genel bir yargıya varılır. Ünite Ayrıntıları

6 Önkoşul Becerileri -Temel bilgisayar kullanım becerileri -Temel araģtırma -Ekinliklere katılma becerisi -Bilimsel yöntemi uygulama yeterliliği -Internet arama yeterliliği -Kelime iģlemci becerileri -Dosya yönetim becerileri -Temel elektronik dizelge deneyimi -web araçları kullanımı. -Çoklu Ortam Sunuları, -Haber bülteni, Öğretim Prosedürleri PROJEYE BAŞLAMADAN ÖNCE Öncelikle Proje Tabanlı Öğrenmenin yararları öğrencilere, velilere açıklanır.bu nedenle Proje Tabanlı Öğrenmenin veli,öğretmen ve öğrencilere yararlarının anlatıldığı bir sunu hazırlanır: Grup elemanları belirlenir ve konu içinde görev dağılımı yapılır. Hazırlanacak konu ile ilgili internet taraması yapılması, Bilgisayar ve Okul Bilgisayar formatörü öğretmenlerden öğrencilere, publisher, power point, web tasarımı hazırlama üzerine eğilmeleri,eksikliklerini gidermeleri istenir.intenet Kullanım Formları dağıtılarak formdaki bilgileri öğrencilerin yaralanması sağlanır. Öğetmenin hazırladığı Ünite Tanıtım Broşürü ile öğrencilerin projede hazırlayacakları konunun genel hatları konusunda bilgi sahibi olmaları amaçlanır.öğencilerin hazırladıkları ünite tanıtım broşürü incelenir. 1.ders: Öğrencilerin geçmiģ yıllarda, ıģık ve ses kirliliği ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olup olmadıkları BiliĢsel GiriĢ DavranıĢları (BGD) ile belirlenir. BGD testi sonuçlarına göre konudaki kazanımların öğretilmesi için gerekli fakat eksik olan ön koģul davranıģları tamamlama öğretimi yapılır.(15 dak.)kwl ġemasındaki soula ile ön bilgiler yoklanmıģ olur.ünite öncesi hazılanan sorularla da konu ile ilgili hazırbulunuģluk düzeyleri tespit edili. Anahtar Kavramlar Öncelikle öğrencilere ıģık kirlilik unsuru mudur? Sorusu sorulur. Alınan cevapların ile oluģmuģ olan kavram yanılgısı düzeltilir. Çevre kirliliğinin çeģitleri konusundaki bilgileri yoklanır. Alınancevaplara göre konunun üzerinde ağırlıklı olarak durulması gereken yönleri belirlenir. Konuya Giriş Öğrencilerin dikkatlerini ıģık ve ses kirliliğine çekmek için havai fiģek gösterilerinden bahsedilir.bu gösterilerin ıģık kirliliğine ve ses kirliliğine yol açtığını bulmaları istenir.ayrıca Hiç pazara giden var mı? Burada gördüklerinizi anlatın.sizi pazarda en çok rahatsız eden nedir? Soruları sorularak buralarda ses ve ıģık kirliliğine rastlandığı belirtilir. 2.ders: Keşif Aşaması Bu örneklere ne gördünüz? Buralarda gördüğünüz ses veı Ģık kirliliğini nasıl açıklarsınız? sorusu yöneltilir. Gürültünün kaynağının ne olduğu sorgulanır. Hazırlanan tartıģma ortamıyla ses ve gürültünün farklı olduğu vurgulanı. Çeve kirliliğinin içinde ses ve ıģık kirliliğinin olduğu belirtilir. BiliĢim teknolojilerinin yararları konusu konuģulur.öğencile ıģık kirliliğinin yaģandığı resimleri inceleyip yorumlakan kendi deneyimleriyle iliģkilendirirler.yaģadıkları yörede ıģık kirliliğine rastlanıp rastlanmadığı sorusu ile ıģık kirliliğini keģfetmelei sağlanır.

7 Hangi tür aydınlatmalrın öğencileri rahatsız ettiği sorulur.iģık kirliliğinin tanımını oluģturan kelimeler karıģık verilir.bunlardan ıģık kirliliğinin tanımını söylemeleri istenir. Öğencilere hoģlanmadıkları seslerin neler olduklarını söylemeleri istenir.nedenlerini belirtmeleri istenir.öğencilere hep bir ağızdan konuģmalaı istenerek ortaya çıkan sesle ilgili neler hissettikleri sorulur.bu sesin istenilen bir ses olup olmadığını nedenleri ile belirtmeleri istenir.ġstenmeyen sesin gürültü olduğunu bulmaları sağlanır. Açıklama Aşaması: Bu açıklamalar doğrultusunda IĢık kirliğinin varlığı söylenir.bu kirliliğin yaģandığı ortamlar anlatılır.iģık kirliliğinin doğal hayatı ve gök cisimlerinin gözlenmesini olumsuz etkilediği anlatılır.iģık kirliliği konusunda öğrencilere söz hakkı verilir.iģık kirliliği konusunda alınabilecek önlemler anlatılır. Çeve kirliliğinin bir türünün de ses kirliliği olduğu söylenir.düzensiz Ģiddetli ve yüksek seslerin gürültüyü oluģturduğu belirtilir.çevede gürültünün yoğun olduğu ortamlardan pazar, stadyumlar verilir.çok gürültülü ortamlar ile az ve sesiz ortamların varlığından bahsedilir.ses kirliliğinin insan ve çevre sağlığına etkilerinin olduğu söylenir.yaģadığı çevrede ses kirliliğini azaltmak için önlemler alınabileceği belirtilir.ses kirliliğini azaltmak için kiģisel eylemlerin olduğve ürünler bulunduğu dikkat çekilir. Grub görev kartına gore öğrencilerin iki derste iģlenen bölümle ilgili kendilerine önceden verilen planlar ve Ģablonlar ölçüsünde kendi araģtırmalarını da katarak sunu,broģür,bülten ve web tasarıma baģlamaları istenir. Uygulanan etkinliklerin videoya alınabileceği belirtilir.öğrenciler video çekiminde görevlendirilerek onların teknoloji ile daha iç içe olmaları hedeflenir. 3.ders: Genişletme Aşaması IĢık kirliliğine neden olacak etkenler arasında; sokak lambalarının,park ve bahçe aydınlatmalarının,turistik tesis aydınlatmalarının,dıģ cephe aydınlatmalarının olduğu anlatılır.iģık kirliliğinin doğel hayata ve gök cisimlerinin araģtırmasına etkileri olduğu söylenir.doğal hayata etkilerinin; Göçmen kuģlar yollarını ĢaĢırır.AĢırı aydınlatılmıģ kulelere çarpar. Deniz kaplumbağalarının yavruları ıģığa yönelir.denize ulaģamadıkları için nesli tükenir. Gök cisimlerinin araģtırmasına etkilerinin; Gözlemevinin çalıģmalarını etkiler. Az ıģıklı gök cisimlerini görmek zorlaģır. Çekilen fotoğrefların kalitesinin düģtüğü açılanır. IĢık kirliliğni önlemek için el birliği ile çalıģmamız gerektiği vurgulanır.bizlerin de ıģık kirliliğini ortadan kaldırabilecek önlemler geliģtirebileceğimiz belirtilir.bazı sorulara yanıt arayarak ıģık kirliliğine engel olabileceğimiz savunulur Bu sorular: Niçin ortamı sürekli aydınlatırız? Sokak lambaları ile uygun aydınlatma içn neler yapılabilir? Reklam ve ilan panosu aydınlatması için neler düģünürsünüz? Bina dıģ cephe aydınlatmalarında nasıl yöntem izlenmelidir? Lamba seçimi ve sayısı nasıl olmalıdır? Anıtların,tarihi eserlerin,turistik eserlerin aydınlatmalrında farklı olarak neler yapılabilir? Bu soruların yanıtları aranır.gerekli ye ve zamanda eksik bilgiler tarafımdan tamamlanı. 4. ders: Ses kirliliğinin Ġnsan ve çevre sağlığına olumsuz etkileri; ĠĢitme sağlığımızda bozukluklar oluģturur. BaĢımız ağrır. Dikkatimiz dağılır, verimimiz düģer. Toplumda gergin ve sinirli insanların sayısı artar.biçiminne etkilerini sıralar.ayrıca çevreyede zararının olduğu

8 söylenir Çevreye zararlarını Ģöyle sıralayabiliriz: Satıcı ve iģportacılar satıģ yaptıkları sırada çevreye zarar verir. Trafikteki araçların korno ve motor sesleri bazen dayanılmaz hal alır. ġehi içindeki iģyerlerinde makine sesleri çevreyi kirletir. TaĢıtlarda ve evlerde gelen yüksek sesten rahatsız olunur Ģeklinde ses kirliliğinin çevreye zararları açıklanır. Önlemek için yapılması gerekenlerin: Gürültülü yerlerde çalıģanların kulaklık takması gerektiği, ġehir içindeki sanayi kuruluģlarının Ģehir dıģına çıkarılması grektiği, TaĢıtlarda gürültüyü azaltıcı önlemlerin alınması gerektiği, ġehirlerde gürültüyü azaltmak için cadde ve yol kenarlarına ağaç dikilmesi gerektiği, Ġstenmeyen sesin yayılmasını önlemek için binalara uygun malzemeler kullanılması gerektiği söylenir.çok gürültülü ortamlara stadyum,pazar,çarģıların verilebileceği söylenir.gürültülü ortamlara kahvelerin sokakların,az gürültülü ortamların sınıf ve evlerimizi verilebileveği, sessiz ortamlara ise hastahane,sinema tiyatro gibi yarlarin verilebileceği söylenir.ses Ģiddetimini azaltmak için ısı yalıtımı yapılabileceği açıklanır.konu ile ilgili öğrencilerin görüģ ve düģüncelri alınır. Sınıfta ses Ģiddetini arttırdığınızı düģünüyor musunuz? Sorusu sorulaak konu tartıģılır. 5. ders: Grub görev kartına gore öğrencilerin iki derste iģlenen bölümle ilgili kendilerine önceden verilen planlar ve Ģablonlar ölçüsünde kendi araģtırmalarını da katarak sunu,broģür,bülten ve web tasarıma baģlamaları istenir. Uygulanan etkinliklerin videoya alınabileceği belirtilir. BeĢinci ders öğrencimiz ses kirliliği ile ilgili hazırladığı sunumu sunarak;ses kirliliğinin tanımı,nedenleri ve nasıl önleneceğini açıklar.sunum bitiminde ses kirliliği ile ilgili hazırlanan broģür öğrencilere sunulur.bu broģürü hazırlayan öğrenci broģürün içeriği ve hazırlanma amacını açılar.sunum sonunda sunumu hazırlayan öğrenci arkadaģlaına konu ile ilgili sorarlar sorarak ses kirliliğinin kavranma düzeyini belirler.sunu videoya çekilerek interaktif ortama aktarılır. 6. ders: Grup görev katına göre ıģık kirliliği ile ilgili sunu hazırlayan öğrenci sunumunu yapar. Bu sunusu ile öğrenci ıģık kirliliğinin ne anlama geldiğini belirti.iģık kirliliğinin nedenlerini,nasıl önlenebileceğini anlatır.sunum sonunda kısa soru cevaplarla(sınavcık) sunumun kavranma düzeyi tespit edili.sunum videoya çekilir. Sunumdan sonra ıģık kirliliği ile ilgili hazılanan bülten arkadaģlaına dağıtılır.bu bültenin içeriği amacına ulaģma düzeyi incelenir. 7. ders: Öğrenci sunumlaından sonra öğetmen konu eksiklerini tamamlamaya yönelik sunumunu yapar.bu sunumdada ses ve ıģık kirlilği nasıl oluģtuğu,sağlığımız üzerindeki etkilerine değinilir.ses ve ıģık kirliliğinin çevre kirliliğ sorunu olduğu ve bunları önlemek için ne tür önlemler alınabileceği açıklanır.sunumdan sonra Kısa soru cevaptan oluģan konu sonu sorular dağıtılarak konunun kavranma düzeyi tespit edilir.öğrencilerin Gürültü Kirliliği ile mücadeleyi anlatan videosu izlenir.ayrıca yine öğrenci örneklerinden olan Bakan Eroğlu nun Ġstanbul daki Gürültü Kirliliği ile ilgili konuģma videosu izlenir.bu videolar konuģulaak değerlendirilir. 8.ders: BU derste öğrenciler Gürültü Kirliliği ile ilgili hazırladıkları drama oyununu canlandırırlar.bu oyuna göe bir öğrenci, öğretmen rolünü üstlenir.diğer öğenciler, öğrenci rolündedirler.sınıftaki öğrenciler güültü yapan ve yapmayan diye iki gruba ayrılılar.gürültü yapmayanlar azınlıkta diğerleri çoğunluktadır.bu nedenle öğretmen sınıfta anlatması gerken konuyu anlatmakta güçlük çeker.bu durumdan Sessiz öğrenciler zarar görür.ayrıca öğretmen de çok rahatsız olur.gürültü yüzünden konu anlatımını sonlandırır.gürültü yapan öğrenciler sonunda hatalarını anlayıp bu duruma son verirler.gürültüyü kesip, yanlıģ davranıģlarından dolayı arkadaģlarından ve öğetmeninden özür dilerler.bu drama sonunda öğrenciler gürültünün zararlarını öğrenmiģ olur.drama oyunu videoya alınır. Dersin son 15 dakikasında web sayfasına girilerek konu ile ilgili merak edilen konular incelenir.özellikle yunuslar ve kaplumbağaların ses ve ıģık kirliliğine karģı tepkilerinin olduğu sayfa incelenir.bu sayfada ye alan

9 proje boyunca çekilen fotoğaflar ve resimler incelenir. 9.ders: Öğretmen tarafından sunum, broģür, bülten varsa poster, web tasarımı, etkinlik, proje değerlendirme araçlarını kullanılarak öğrencilerin ürünleri değerlendirilir. Web sitesi Listesi ile hazırlanan sitenin güvenli ve geçerli bilgi verip vermedikleri değerlendirili. Öğrenciler de akran değerlendirme, öz değerlendirme ve grup öz değerlendirme araçlarını kullanarak kendilerini ve grubu meydana getiren araçları kullanırlar. Proje çalışması tamamlandıktan sonra: Bu proje 21.yüzyıl öğrenci profiline uygun, bilimsel ve akılcı düģünme becerisine sahip, araģtırmacı, sorgulayıcı. Bilgiyi ezberleyen değil bilgiye ulaģabilen, bu bilgiyi kullanıp paylaģabilen, iletiģim kurma becerisine sahip, teknolojiyi etkin ve verimli kullanabilen, kendisini yenileyen, insanlığın ortak değerlerini sahiplenen, yaratıcı, üretken, takım çalıģmasına yatkın, öğrenmeyi öğrenmiģ ve yaģam boyu öğrenmeyi benimsemiģ bireyler olmasına yardımcı olacaktır ÜNİTEDEN SONRA YAPILACAKLAR Proje Öz-Yönelim Formu ve Yansıtma Yazısı ile proje değerlendirilir. Farklılaştırılmış Öğretim İçin Destekler Kaynaştırılmış Öğrenci ĠĢbirlikçi gruplama kullanılacak. Yazılı ve sözlü talimatları çeģitli Ģekillerde verilecek. Ödevleri tamamlamak için ekstra zaman verilecek Yardım için bir veli ya da öğretmenle çalıģılacak ÇalıĢmaya yön göstermek için öğretmen tarafından hazırlanmıģ Ģablonlar sağlanacak. Kullanılacak yazılımların araç çubuklarını basitleģtirip büyütülecek BEP, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenen BĠREYSELLEġTĠRĠLMĠġ EĞĠTĠM PROĞRAMI uygulanacak. Yetenekli Öğrenci. Bu tür öğrenciler,belirli ya da açık olan Ģeylerin ötesine bakmaya ve yaratıcı Deney düzeneklerinin hazırlanması ve toplanması görevlerini verilecek. Bu öğrencilerin gruba rehberlik yapmalarına izin verilecek. Ünite İçin Gerekli Materyal ve Kaynaklar Teknoloji-Donanım (Gerekli bütün malzemeler için aģağıdaki kutucukları kontrol edin) Fotoğraf Makinası Lazer Disk Video Kaydedici Bilgisayarlar Yazıcı Video Kamera Dijital Kameralar Sunu Yansıtma Sistemi DVD Oynatıcı Tarayıcı Video Konferans Aracı Ġnternet Bağlantısı Televizyon Diğerleri Diğerleri Technology Software (Click boxes of all software needed.)

10 Intel Teach Program Essentials Course Veri Tabanı / ÇalıĢma Sayf Görüntü ĠĢlemci Web Sayfası GeliĢtirme Masaüstü Yayın Ġnternet Web Tarayıcı Kelime ĠĢlemci Elektronik Posta Yazılımı Çoklu Ortam Cd Rom daki Ansiklopedi Diğerleri Diğerleri Basılı Malzemeler İnternet Kaynakları MEB Ġlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi (Modül 7) Doç. Dr. Fitnat Kaptan-AraĢ. Gör.Hünkar KORKMAZ. T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Öğrenmenin OluĢumu (Modül 1) Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU- Doç. Dr. Müfit GÖMLEKSĠZ- Dr. Tülay ÜSTÜNDAĞ T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Ölçme ve (Modül 3) Prof. Dr. YaĢar BAYKUL T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA MEB Ġlköğretimde Öğrenme Ürünleri ve Eğitimi (Modül 2) Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU T.C.MEB Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı ANKARA Fen Bilgisi Laboratuvar Deneyleri Editör: Doç. Dr. Tohit GÜNEġ. Anı Yayınları- ANKARA MEB.Ġlköğretim 4 FEN VE TEKNOLOJĠ ders ve çalıģma kitapları. ANKARA2007 -Tübitak Bilim ve Teknik Haziran 2008 sayı 487(Bilim ve Teknik Dev ArĢiv DVD si) -Ġntel Öğretmen Programı Temel Kursu CD sikitaplar sesi wwwr.kozlucakoyu.net Diğer Kaynaklar Çevreyi kapsayan alan gezileri,çevre Derneği BaĢkanı(misafi konuģmacılar),baģka öğrenciler (sınıflar) Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright 2007, Intel Corporation. All rights reserved. Intel, the Intel logo, Intel Education Initiative, and Intel Teach Program are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others Intel Corporation. All Rights Reserved. Page 10 of 10

Ünite Planı. Öğretmenin. Ünite Bilgisi. ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu. Okulunun Bulunduğu. Karacaören Köyü /Boyabat. Okulun Bulunduğu Ġl

Ünite Planı. Öğretmenin. Ünite Bilgisi. ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu. Okulunun Bulunduğu. Karacaören Köyü /Boyabat. Okulun Bulunduğu Ġl Ünite Planı Öğretmenin Adı, Soyadı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mahalle Okulun Bulunduğu Ġl Ünite Bilgisi Nahit BOZKURT ġehit Turan MeĢe Ġlköğretim Okulu Karacaören Köyü /Boyabat SĠNOP Ünite BaĢlığı

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ÖĞRETMEN ADAYLARI ĠÇĠN MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM KURUMLARINDA YAPILACAK: OKUL DENEYĠMĠ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI TOPLUMA

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR)

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ĠLKÖĞRETĠM ARAPÇA DERSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMI (4-8. SINIFLAR) Ankara, 2011 Öğretmenler! Cumhuriyet sizden fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF

ÜNĠTELENDĠRĠLMĠġ YILLIK DERS PLANI BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAYAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3. SINIF EYLÜL 1 (19 EYLÜL 23 EYLÜL) 4 BAHÇELĠEVLER ÖZEL ĠHLAS ĠLKÖĞRETĠM OKULU HAT BĠLGĠSĠ DERSĠ 3 SINIF 1 TEMA : OKUL HEYECANIM KAZA- NIMLAR A31 Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar A32 Öğrenciler

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI ORTAÖĞRETİM 11. SINIF FİZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Ağustos 2011 Ankara T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM ve TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI FİZİK

Detaylı

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04

A.GENEL BİLGİLER 03. 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1 İÇİNDEKİLER A.GENEL BİLGİLER 03 1. Özel MEF Ortaokulunun Misyon ve Hedefleri 03 2. Özel MEF Okulları Tarihçesi 03 B. MEF ORTAOKULU 04 1. EĞİTİM ve ÖĞRETİM 05 a) Eğitim Öğretim Yılı 05 b) Akademik Program

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ (4 ve 5. SINIFLAR ) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2005 İLKÖĞRETİM FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 4-5. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu Değerlendirmesi

Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu Değerlendirmesi Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu Değerlendirmesi Web Tabanlı Öğretim Tasarımı Dersi Ali ÇİMEN 09.06.2012 Bu çalışmada Intel Öğretmen Programı Çevrimiçi Kursu platformu William Horton tarafından

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar)

İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU (6, 7 ve 8. Sınıflar) DEVLET KİTAPLARI..., 2013 Yolunda yürüyen bir yolcunun

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE]

Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Hayat Boyu Öğrenme Programı 2007-2013 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Tiyatro Temel Mesleki Eğitim için güçlendirme metodu olarak Tiyatro [UYGULAMA PLANI TÜRKİYE] Deliverable 6 WP2 Ref. num: 2013-1-IT1-LEO05-03968

Detaylı

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU

ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI DERS KĠTAPLARI, ÖĞRENCĠ ÇALIġMA KĠTAPLARI VE ÖĞRETMEN KILAVUZ KĠTAPLARININ BRANġLARA GÖRE ĠNCELENMESĠ ÇALIġTAYLARI RAPORU Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKĠNCĠ Öğrt. Gör. Ömer Murat

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ ÖĞRETMEN ADAYININ ADI SOYADI FAKÜLTE NO BÖLÜMÜ / ANA BİLİM DALI ÖĞRETİM YILI VE DÖNEMİ UYGULAMA OKULUNUN ADI UYGULAMA ÖĞRETMENİ : : : : : : UYGULAMA

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı