EV SNEMASI SSTEMLERNDE MEKAN AKUSTNN RDELENMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EV SNEMASI SSTEMLERNDE MEKAN AKUSTNN RDELENMES"

Transkript

1 1 DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ EV SNEMASI SSTEMLERNDE MEKAN AKUSTNN RDELENMES Sercem Murat SAIN Temmuz, 2005 ZMR

2 EV SİNEMASI SİSTEMLERİNDE MEKAN AKUSTİĞİNİN İRDELENMESİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Mimarlık Bölümü, Yapı Bilgisi Anabilim Dalı Sercem Murat SAĞIN Temmuz, 2005 İZMİR

3 ii YÜKSEK LSANS TEZ SINAV SONUÇ FORMU SERCEM MURAT SAIN, tarafından Yard. Doç. Dr. NESLHAN GÜZEL yönetiminde hazırlanan EV SNEMASI SSTEMLERNDE MEKAN AKUSTNN RDELENMES balıklı tez tarafımızdan okunmu, kapsamı ve nitelii açısından bir Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmitir. Danıman Jüri Üyesi Jüri Üyesi Prof.Dr. Cahit HELVACI Müdür Fen Bilimleri Enstitüsü ii

4 iii TEEKKÜR Öncelikle, bu çalımayı hazırlama sürecinde tüm sabır ve anlayııyla doru yoldan gitmemi salayan, desteini benden hiç esirgemeden çalımayı tamamlamamı salayan danımanım Sayın Yard. Doç. Dr. Neslihan GÜZEL e bana ayırdıı zaman ve verdii tüm emekleri için sonsuz teekkür ederim. Alan çalımalarım sırasında tüm maddi ve manevi desteiyle yanımda olan Sayın Uzm. Erdal KARA ya çok teekkür ederim. Aratırmalarım esnasında yardımını esirgemeyen Sayın Ara.Gör. Feridun ÖZ e teekkürlerimi sunarım. Uzun eitim hayatım boyunca özellikle manevi desteini esirgemeden daima yanımda olan annem Mukadder SAIN a, babam Ali SAIN a ve kardeim Gökcem SAIN a ve Elif UURLU ya bana gösterdikleri sabır ve destek için sonsuz teekkürlerimi sunarım. Tez süreci içinde bana desteklerini esirgemeden önümü açan bakı açımın genilemesine yardımcı olan herkese tüm içtenliimle teekkür ederim. Sercem Murat SAIN iii

5 iv EV SNEMASI SSTEMLERNDE MEKAN AKUSTNN RDELENMES ÖZ Günümüzde bir çok insanın, ev ortamında sinema keyfini yaamak istedii bir gerçektir. Büyük bir hızla gelien teknolojiye paralel olarak gelien sinema teknolojisi evlerimize de girmeye balamıtır. Bu çalımada evlerde yaanmak istenen sinema ortamının nasıl olması gerektiine yönelik bir çalıma yapılmıtır. Mekanların akustik konfor artlarının, ev sinema sistemlerine yönelik olarak gelitirilmesi için gerekenler, örnekler üzerinde yapılan ölçüm ve deerlendirmeler ile irdelenmitir. Tez be ana bölümden olumaktadır. Birinci bölümde, çalımanın amacı, kapsamı ve yöntemi tartıılmıtır. kinci bölümde ses ile ilgili kavramlar anlatılmı ve bu kavramların mekanlar üzerine etkilerinden bahsedilmitir. Bu temel kavramlar çalımanın ilerleyen aamalarının daha anlaılabilir olması için verilmitir. Üçüncü bölümde ev sineması kavramından bahsedilmi, genel olarak sinema salonlarındaki sesle ilgili sorunlar ele alınmıtır. lerleyen aamalarda ses formatları ele alınmı, sinema için çok önemli bir kavram olan surrond kavramı ifade edilmitir. Ev sinemalarında kullanılan ses sistem ekipmanları tanıtılmı, bu ekipmanların konumlandırılmasıyla ilgili detaylar verilmitir. Ayrıca, bu bölümde ev sineması için boyutsal ve geometrik kriterlerden bahsedilmi, ideal akustik düzenleme için gerekli olan mekan boyutları hakkında ve uygun geometrik biçimin nasıl olması gerektii konusunda yapılan çalımalara yer verilmitir. Dördüncü bölüm deneysel çalımaların yapıldıı bölümdür. Bu bölümde öncelikle ölçüm yöntemi ve kullanılan ekipmanlar tanıtılmıtır. Farklı özelliklere iv

6 v sahip (geometrik biçim, mekan boyutları, kullanılan malzemeler vb.) mevcut 3 mekan tanıtılmı, geometrik analizleri yapılmıtır. Gerek mekansal, gerekse kullanılan ekipman farklarından dolayı seçilen bu mekanlar üzerinde yapılan deneysel çalımada, Çınlama süreleri-reverbration time (RT) ölçülmü ve mekanların akustik kaliteleri irdelenmitir. Ölçüm yapılan mekanlardan elde edilen sonuçlar, Dirac akustik yazılımı ile sayısal verilere dönütürülmütür. Yazılımdan elde edilen ISO 3382 kriterlerine göre mekanların çınlama sürelerini veren erken sönüm zamanı-early decay time (EDT), T20 ve T30 deerleri grafiksel ve matematiksel olarak deerlendirilmitir. Yapılan ölçümlerden elde edilen sonuçlar dorultusunda, boyutsal ve geometrik analizlerde yapılarak, bölüm sonunda mekanların akustik konforlarına ait rasyonel deerlendirmeler yapılmıtır. Beinci bölüm ise tezin genel deerlendirmesinin yer aldıı sonuç bölümüdür. Anahtar Kelimeler : ev sineması, akustik, çınlama süresi. v

7 vi EXAMINATION OF ROOM ACOUSTICS IN HOME THEATRE SYSTEMS ABSTRACT It is a fact that, nowadays lots of people want to get the pleasure of cinema at their homes. Home theater systems are beginning to be used in our homes by the development of cinema technologies. This study is intended for determining properties of the ideal cinema spaces desired at homes. Acoustical comfort conditions of spaces were investigated with measurements and evaluations in order to determine the requirements of home theatre systems. The thesis is composed of five main chapters. Aim, limits and methods of the study were discussed in the first chapter. Definitions of the technical expressions related with voice and the effects of sound in spaces were given in the second chapter.these basic definitions were given in order to make the following chapters more comprehensible. In the third chapter, definition and properties of home theaters were given and problems related with voice in cinemas were discussed. Sound formats and surround which is very important in cinemas were expressed. Sound system equipments used in home theatre systems were introduced and details about installation of these equipments were also given. Furthermore, dimensional and geometrical criterion in designing home theatre systems and appropriate dimensions and geometries for an ideal acoustic design were given in this chapter too. Experimental studies were explained in the fourth chapter. In this chapter measurement methods and equipments used in these measurements were introduced vi

8 vii firstly. Reverberation time (RT) of selected three spaces having different geometrical forms, spatial dimensions, materials and equipments were measured and acoustical qualities of these spaces were examined. Results achieved as a result of measurements were converted into numeric data by an acoustic software called Dirac. Early decay time (EDT), T10 and T20 values achieved from the software were evaluated according to ISO 3382 criterion. According to the results of the measurements dimensional and geometrical analyses, and rational evaluations about acoustic comforts of spaces were done at the end of the chapter. The fifth chapter is the conclusion chapter of the thesis in which general evaluations were presented. Key Words: home theater, acoustic, reverberation time vii

9 viii ÇNDEKLER Sayfa TEZ SONUÇ FORMU...ii TEEKKÜR...iii ÖZ... iv ABSTRACT... vi ÇNDEKLER...viii BÖLÜM BR - GR Çalımanın Amaç, Kapsam ve Yöntemi Çalımanın Amacı Çalımanın Kapsamı Çalımanın Yöntemi... 3 BÖLÜM K - SESLE LGL GENEL KAVRAMLAR Ses ve Ses ile lgili Kavramlar Sesin Özellikleri Sesin yayılması Frekans Genlik Dalga boyu (λ) Sesin Hızı (c) Ses iddeti (I) Sesin fiziksel iddeti Sesin Fizyolojik iddeti Kulaın yapısı ve sesin iitilmesi Fizyolojik ses iddeti Ses yükseklik düzeyi viii

10 ix 2.2 Kapalı Mekanlarda Sesin Yayılması Sesin Yutulması Ses Enerjisinin Daılması Ses Emiciliinin Deerlendirilmesi Sesin Yayılımı Sesin Yansıması Aynasal yansıma Yayılan yansıma Çınlama Çınlama süresi (yansıım süresi) reverbration time RT Sabine Formülü Berraklık (Clarity) (C80, 50) Oda Modları BÖLÜM ÜÇ - EV SNEMASI Ev Sineması Sinema Salonları Sinemalarda Gürültü Kontrolü Dinleyici Gürültüsü Dı mekan Gürültüsü Teçhizat Gürültüsü Ses Formatları Surround Sound (Çevreleyen Ses) Dolby Stereo Dolby Pro Logic DTS (Digital Theater Systems) THX Ev Sinema Sistemleri ve Hi-Fi Görüntü Salayan Cihazlar Parlaklık Çözünürlük Boyutlar ve Aırlık Görüntü boyutları ix

11 x Projektör perdesi Görüntü Oynatıcılar Görüntü Formatları CD DVD-Video DVD-Audio SACD DVD Oynatıcılar Hi-Fi Kavramı ve Ev Sineması Ses Ekipmanları Digital Home Theatre Receiver (DHTR) Bas Hoparlör -Subwoofer Speaker Surround Hoparlör -Surround Speakers / Merkez hoparlör - center speakers Ev Sinemasında Mekanın Boyutları ve Geometrisi BÖLÜM DÖRT - EV SNEMASI MEKANLARINDA ÇINLAMA SÜRES NN MEVCUT ÖRNEKLER ÜZERNDE NCELENMES Çınlama süresi-rt Ölçüm Yöntemi Ölçüm çin Kullanılan Teknik Ekipman ve Yazılımlar Toshiba Satellite A Dizüstü Bilgisayar Tascam US-122 Ses Kartı Beyerdynamic MM-1 Ölçüm Mikrofonu Dirac Akustik Yazılım Ölçüm Yapılan Sinema Odaları Oda Boyutsal ve Geometrik Analiz Kullanılan Elektronik Materyaller Bose Akustimass Home Theatre Ses Sistemi Onkyo TX SR501E Receiver Pioneer DV-525 DVD Oynatıcı Ölçüm sonuçları Oda Boyutsal ve Geometrik Analiz x

12 xi Kullanılan Elektronik Materyaller Philips LX710/01 Home Theatre Sistem Paketi Ölçüm Sonuçları Oda Boyutsal ve Geometrik Analiz Kullanılan Elektronik Materyaller Triangle CELIUS Es Hoparlör Sony STR-DE 197 A/V Stereo Receiver Amplifier Sony CD Player CDP-CE Ölçüm Sonuçları Bölüm Sonucu Oda Oda Oda BÖLÜM BE - SONUÇ Sonuçlar KAYNAKLAR xi

13 1 BÖLÜM BR GR 1. Çalımanın Amaç, Kapsam ve Yöntemi Hepimiz biliriz ki u an izlediimiz bütün filmler gerçekten yüksek bütçelerle hazırlanmı büyük kayıt stüdyolarında oluturulmaktadır ve özellikle bu konu hakkında bir miktar bilgi sahibi olan yada ilgilenen kiiler bu stüdyoların son derece iyi hacim akustii özellikleri ile donatıldıını bilmektedir. Ancak bu hacim akustii ilkelerinin müzik veya herhangi ses oluumu üzerinde etkisi olduunu bilmemekte ya da düünmemektedir. Gerçek anlamda iyi dizayn edilmi ve akustik prensipler göz önüne alınarak oluturulmu sistemler en iyi performansı vermektedir. Eer amaç iyi bir film yapmak ise mekan tasarımında önemli olan iyi tasarlanmı bir aydınlatmanın yanında çok özel olarak tasarlanmı akustik koullardır. Buna karılık bu düzeyde oluturulan bir filmi izlemek için her ne kadar o koullar yada teknie ulaılamasa da, en azında belli artların salanmasını gerektirmektedir. Eer bir mekan yeniden tasarlanmaya karar verilmise (bu yeni bir yapı içinde veya mekana bir eklenti yada tamamen yeniden tasarlanmı bir mekan olabilir) en iyi performansı vermesi için bazı temel kriterlere dikkat etmeliyiz: olmadıı. Odanın boyutları ve geometrisi temel akustik prensipler uygun olup Kullanılmı malzeme ve tekniklerin titreimi ne derecede kontrol ettii, ses geçii ve mekandaki akustik performansının irdelenmesi. Temel akustik artlar için gerekli detayların tespit edilmesi. Elektrik sisteminin irdelenmesi (sonuç olarak ses kaynaının enerji kaynaı) ve bunlara ilave olarak mekanda bulunun elektrikli cihazların seslerine yönelik çalımalar. Isıtma,soutma sistemleri (HVAC) ve bunlar için yalıtım detayları. Aydınlatma ve aydınlatma kontrolü. 1

14 2 Standart bir mekanda akustik ilkelerin oluturulmak istenmesi veya çok kanallı ses sistemlerinin tasarımı vs. gibi detayların oluturulmasındaki amaç tamamen ev sinema sistemindeki video ve ses kalitesinin üst düzeye ulatırılmak istenmesidir. Tabi ki ev sinema sistemi oluturulurken görüntü kalitesi olarak, belki etrafımızda bulunan bir sinemayı yakalayabilir hatta geçebiliriz; ancak ses performansı ve akustik kriterlerde belli balı sıkıntılar doabilir. Bu sebepten dolayı öncelikle kullanım artları belirlenmek zorundadır. Bunlar; Sinema sistemini bir seferde kaç kii kullanacak? En iyi görüntü performansı için aydınlatma nasıl olmalı? Tasarlanan mekanın durumu.(bo yada farklı eyaların olup olmadıı) Mekan sadece ev sineması olarak mı kullanılacak yada müzik vs. gibi yeni bir ilev katılacak mı? çıkmaması. Ses izolasyonu gerekiyor mu? Dıarıdaki sesin içeri içeridekinin dıarı Ev sinemaları için ses yalıtımı, gürültü kontrolü, hacim akustii gibi kavramların tamamı aynı amacı hedeflemektedir. Bu da ev sinema sistemlerindeki sesin kalitesini üst düzeyde tutmaktır. Ancak akustik ilkeler ile ses yalıtımını karıtırmamak gerekmektedir. Akustik ilkeler sesin kalitesini artırırlar ; örnek olarak sonuçta bir film izlerken ses süreklilii (surround sound) önemlidir. Bunun yanında çok iyi bir ses yalıtımı olan bir mekanda akustik performansı düük bir ses elde edebiliriz. Kısaca akustik tasarı sesin bütününde kritik bir unsurdur. Ses yalıtımı ise belirleyici ve yardımcıdır. Ses yalıtımı bir ev sinema sistemi oluturmaya karar verildiinde yapılacak birinci ilemdir. Ancak önemli olan detaylandırma ve akustik tasarıma uygunluudur ki dolu bir duvarın bölücülüündeki bir odada kısıtlı olsa da belli bir ses yalıtım kapasitesine sahiptir.

15 3 1.1 Çalımanın Amacı Küçük kapalı mekanlar olarak deerlendirilen ev sinemalarının akustik ve elektronik sistemlerinin incelenerek, örnek odalarda yapılan ölçümlemeler perspektifinde bu mekanların akustik özelliklerinin deerlendirilmesidir. Bu çalıma genel anlamda ev sinemalarını akustik konfor standartlarının oluturulmasına yönelik bir çalıma olacaktır. 1.2 Çalımanın Kapsamı Ev sinema sistemleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok kanallı receiver ve ses hoparlörleri ile oluturulan 5.1 vs. gibi sistemlerin daha profesyonel bir anlayıla irdelenmesi göz önüne alınarak ev sinemalarını sadece elektronik ekipmanlarının tamamlanması ve kullanılması olarak düünmemek gerekmektedir. Aslında kavram olarak ev sinemaları sinema salonlarından farklı olarak düünülmemelidir. Aynı akustik tasarım mantıına sahip fakat daha küçük hacimli ve ekonomik mekanlar elde etmek amaç olmalıdır. Yukarıda da açıklandıı gibi kavram olarak sadece sesin veya görüntünün ortaya çıkarılması deil, bu sesin belli kurallar ve standartlar çerçevesinde en etkin ekilde hissettirilmesi ve yaatılması amaç olarak belirlenmelidir. Bu da ancak akustik ve elektronik anlamda standartların yakalanmasıyla mümkündür. Bu tez kapsamında farklı hacim ve ilevlerdeki mekanlarda ölçümlemeler yapılacak, ev sinema salonu kriterlerine uygunluu aratırılacaktır. Ölçümleme sonuçları standartlarla karılatırılacak ve deerlendirmeler yapılacaktır. 1.3 Çalımanın Yöntemi Bu çalımanın ilk bölümleri için literatür çalıması yapılmıtır. Sesle ilgili gerekli kavramlar, süreli yayınlar ve mevcut aratırma ve çalımalardan elde edilen verilere göre incelenmitir.

16 4 Sinema salonlarının gereksinmeleri incelenerek ve yerinde aratırmalar yapılmıtır. Sinema salonları ile ilgili veriler elde edilmitir. Bir dier yöntem de deneysel alan çalımasıdır. Alan çalımasında mevcut örnekler arasından farklı mekan boyutu, geometrik biçim ve kullanılan malzeme nitelikleri nedeni ile üç örnek seçilmitir. Bu üç farklı örnein mekansal analizi yapılmı ve bu hacimlerde kullanılan yer, duvar, tavan kaplamaları vb. özellikleri irdelenmitir. Daha sonra bu ev sineması mekanlarında çınlama süresini belirlemek amacıyla ölçümler yapılmı ve elde edilen deerler tablo ve grafikler aracılıı ile irdelenmitir.

17 5 BÖLÜM K SESLE LGL GENEL KAVRAMLAR 2. Ses ve Ses ile lgili Kavramlar Ses mevcut elastik ortamda gelien titreimlerin sonucu oluan fiziksel olaydır. Titreim kütle veya ortam içindeki moleküllerin hareketi sonucunda oluur; vakumlu bir ortamda molekül hareketi olamayacaından dolayı ses duyulmaz. 2.1 Sesin Özellikleri Sesin yayılması Sesi oluturan titreimler bir güç etkeninin sonucu bir durulma noktası çevresinde parçacıkların hareketi olarak meydana gelirler. Bir titreim,içinde bulunduu ortamda yandaık parçacıkların elastik balantısı yoluyla ilerler. Ortam parçacıkları, zaman fonksiyonu içinde hep birden titremeyip sesin yayılma dorultusunda zaman ölçümüne göre yavalama ve hızlanmalar meydana gelir (ekil 2.1). Ortam parçacıklarının bu hareketine dalga hareketi denir. (Özer, 1979, s.1) ekil 2.1 Diyapazonun titretirilmesi ve sesin yayılması (zocam Teknik Yalıtım) 5

18 6 Ses sözcüü nesnel ve öznel olmak üzere iki ayrı açıdan ele alınmalıdır. Nesnel olarak kastedilen, sesin fiziksel tanımıdır. Öznel olarak ise fizyolojik açıdan yani basınç akımının kulak zarı üzerinde oluturduu duyma yani iitsel duyu olma özelliidir. Ses enerjisinin oluması için bir kaynak ve enerjiye dönüebilmesini salayacak esnek bir ortama ihtiyaç vardır. Suya atılan bir taın oluturduu dalga hareketine benzer bir hareketle yayılan ses ortamdaki moleküllerin sıkııp gevemesi sonucu yayılmaktadır Frekans Bir ortam içinde sesi meydana getiren titreimlerin bir saniye süre içindeki sayısına frekans denir. (Özer, 1979, s.2). ekil 2.2 Bir partikülün bir saniyede yaptıı salınım eması (zocam Teknik Yalıtım) Bir saniyede devrini tamamlayan ses dalgaları sayısı olarak tanımlanır ve ses perdesinin seviyesi ile ilgilidir (ekil 2.2). Oyun oynayan çocukların sesi yüksek frekans, bina içindeki titreim düük frekansa ait tipik örneklerdir. Frekans seviyesi Hertz (Hz) birimi ile ölçülür. itilebilir seslerin frekansı 20 ile Hz arasında deimektedir. itilebilir sesler arasında belli balı frekanslar seçilmitir. Bunlar 31.5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 ve dir. Yüksek frekanslı sesler tiz, alçak frekanslı sesler bas ses olarak adlandırılırlar (ekil 1.3).

19 7 T = 1/f f : frekans (Hz) T : periyot (sn) ekil 2.3 Çeitli ses kaynaklarından çıkan seslerin frekans aralıkları (zocam Teknik Yalıtım) Yapı akustiinde : Hz arası sesler çok kalın Hz arası sesler kalın Hz arası sesler orta Hz arası sesler ince Hz arası sesler çok ince olarak adlandırılırlar (Sezer, 1996) Genlik Bir titreim hareketinde ortam elementlerinin, titreim hareketleri ile gidip geldikleri uzaklıa titreimin genlii adı verilir...

20 8...Örnein bir piyano tuuna daha hızlı vurmakla, o tula ilgili tel daha fazla titreir, yani genlii artar ve ses daha kuvvetli çıkar. (Özer, 1979, s. 4) Dalga boyu (λ) ki sıkıma veya iki geveme noktası arasındaki mesafeye dalga boyu denir. (ekil 2.4) (zocam Teknik Yalıtım, 2000) ekil 2.4 Titreen diyapazonun oluturduu basınç deiimi (zocam Teknik Yalıtım) λ = c f λ : dalga boyu c f : sesin hızı : frekans Sesin frekansı arttıkça salınım artacaından dalga boyu küçülür Sesin Hızı (c) Ses titreim yoluyla yayılan bir fiziksel bir olay olduundan dolayı katılar içindeki yayılımı daha hızlıdır.

21 9 Sesin havadaki hızı sıcaklık, basınç ve neme balı olarak az da olsa deiebilir. Sesin 20 ºC de oda sıcaklıındaki hızı 340 m/sn dir (Tablo 2.1). Tablo 2.1 Sesin 21ºC'de çeitli ortamlardaki yayılma hızı (Egan) Ortam Yayılma hızı (m/s) Hava 344 Mantar 500 Kurun 1200 Su 1400 Sert kauçuk Beton Tahta Dökme demir 3700 Çelik 5100 Cam Ses iddeti (I) Ses iddetini ele alırken iki açıdan deerlendirmekte yarar vardır. Bunlar sesin fiziksel iddeti ve fizyolojik iddetidir Sesin fiziksel iddeti Bir noktasal kaynaktan yayılan ses dalgası, serbest alanda, (baka bir ses kaynaı ya da yansıtıcı yüzeyler olmaksızın) giderek büyüyerek, küresel olarak yayılır. Ses alanı içinde verilen bir noktada, belirli bir dorultu içindeki birim alandan geçen akustik gücün ortalama miktarına ses iddeti denir. Birimi Watt/cm² dir. Bir dalganın ses kaynaına uzaklıı iki katı arttıında, küresel alan dört katı artar. Ses iddeti uzaklıın karesiyle ters orantılı olarak azalır. Mimari Akustikte bu durum Ters Kare Yasası olarak bilinir (zocam Teknik Yalıtım, 2000) (ekil 2.5) (ekil 2.6).

22 10 ekil 2.5 Ters kare yasası (zocam Teknik Yalıtım) Ses iddeti = Ses gücü / Toplam küresel alan I W d I W = 4. π. d 2 : Ses iddeti (watt/cm²) : Ses Gücü (Watt) : Uzaklık (cm) IL Ernst Weber ve Gustav Fechner in çalımalarına göre bütün duyuların kaynaı iddetinin logaritması ile orantılıdır. Birimi Bell dir. I IL = 10log (bell) veya Io I IL = 10log (desibell veya db) Io : Ses iddet düzeyi, db I : Ses iddeti (watt/cm²) Io : Referans ses iddeti (watt/cm²)

23 11 ekil 2.6 Ters kare yasası (zocam Teknik Yalıtım) Hava moleküllerinin ses dalgaları aracılııyla atmosferde oluturduu deiime ses basıncı denir. Birimi desibel (db) dir. SPL = 20log ( P 10 P0 ) SPL P P 0 : Ses basınç düzeyi, db : Varolan ses basıncı : Duyulan en küçük ses basıncı Sesin Fizyolojik iddeti Hacim akustii kavramı iyi dinleyici artlarının salanması iken; yapı akustii kavramı insanları istenmeyen seslerden yani gürültüden korumaktır. Gürültü denilince sessizlii bozan veya istenen seslerin duyulmasını engelleyen her türlü sesler anlaılmalıdır. Her türlü ses kavramı ve gürültü öncelikle insanı etkiledii ve bu kavramlar insan konforu etrafında yer aldıı için sesin insan üzerindeki etki alanı altına alıındaki baları da irdelemek ve tanımlamak gerekmektedir Kulaın yapısı ve sesin iitilmesi Kulak, dıtan içe doru dı kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç kısımdan meydana gelmitir. Dı kulak, kulak kepçesi ve kulak yolundan oluur. Kulak

24 12 kepçesi, ses dalgalarını toplayarak dı kulak yoluna gönderir. Dı kulak yolu, kulak kepçesinin orta kısmında 2-3 cm uzunluundaki kısımdır. Kulak yolunda salgılanan sıvı kulaa giren tozları tutar, kulak zarının nemli ve yumuak kalmasını salar. Kulak zarı dı kulak ile orta kulaın birleii yerde bulunur. Ses dalgaları ile titreecek kadar ince yapılıdır. ekil 2.7 Kulaın yapısı Orta kulak, dı kulaktan gelen ses dalgalarını iitme sinirlerinin bulunduu iç kulaa ileten kısımdır. Orta kulakta çekiç, örs ve üzengi kemikleri bulunur. Çekiç kemii kulak zarına, üzengi kemii ise iç kulaktaki oval pencereye balıdır. Bu kemiklerin görevi, dı kulakla alınan ses dalgalarını iç kulaa iletmektir. Orta kulak, östaki borusu ile yutaa balanır. Östaki borusu yardımı ile orta kulaa giren hava, kulak zarının iki yanındaki hava basıncını dengede tutar. ç kulak; salyangoz ve yarım daire kanallarından oluur. Yarım daire kanalları, dengemizi salamada görev alır. Salyangoz iitme sinirlerinin bulunduu kısımdır. Sinirler üzerinde uyartıları beyindeki iitme merkezlerine taır. Ses dalgaları kulak kepçesi yardımıyla toplanır. Toplanan ses dalgaları kulak yolundan geçerek kulak zarını titretirir. Zardaki titreimler orta kulaktaki kemikler aracılııyla oval pencere zarına aktarılır. Oval pencere zarının titreimi, salyangozdaki sıvıda dalgalar oluturur. Bu dalgalar, iitme sinirleri üzerinde uyarılar meydana getirir. Uyarılar beyindeki ilgili merkezlere taınır (Özi, 2001).

25 Fizyolojik ses iddeti nsan kulaını duyarlılıı her frekans aralıında aynı deildir. Bu insan fizyolojisinin bir özellii olmakla birlikte insan kulaının en duyarlı olduu frekanslar 3150 ile 4000 arasındadır (Özer,1979). Kulakta oluan bu duyarlılık sesin iddeti ile ilgilidir. Normal bir insan kulaının frekansa balı duyarlılık deiimlerinin maksimum olduu iitme alt eik deerleri aaıdaki Tablo 2.2 de verilmitir. Tablo 2.2 Deiik frekanslara göre iitme alt eiindeki ses iddetleri (Özer) Frekans (Hz) Normal kulaın duyacaı en hafif ses (db) Frekans (Hz) Normal kulaın duyacaı en hafif ses (db) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Tablo 2.2 de de görüldüü gibi 31.5 Hz frekansta yaratılan 50 db iddetindeki ses iitilememekte olmasına ramen, aynı iddette fakat 10KHz frekansında sesi rahatlıkla iitebilmekteyiz. Hacim akustiinde ve yapı akustiinde önemli olan insan kulaının duyarlılıına göre deien fizyolojik ses iddeti seviyesidir. (Özer, 1979, s.12).

26 Ses yükseklik düzeyi Deiik frekanslarda ancak aynı iddette duyulan seslerin oluturduu eriler çizilmi ve e yükseklik erilerinin üzerindeki her noktanın eit ses yüksekliklerini gösterdii görülmütür. Bu erilerin 1000 Hz seviyesindeki kesim noktasına ses yükseklik düzeyi denmektedir. Birimi phon dur. ekil 2.8 Saf sesler için e yükseklik erileri (zocam Teknik Yalıtım) Bu durum kulaın frekanslara karı duyarlılıklarının farklı olmasından kaynaklanmaktadır. Örnek vermek gerekirse ekil 2.8 de görüldüü gibi 3 KHz frekansındaki bir sesin 63 Hz frekansındaki sesle aynı yükseklikte iitilmesi için ses basınç düzeyinin daha fazla olması gerekmektedir. 2.2 Kapalı Mekanlarda Sesin Yayılması Kapalı mekan akustiinde daha etkili sonuçlar elde edilebilmek amacıyla, yapılan çalımalar sonucu belli standartlar getirilmitir. Ancak öncelikle kapalı mekan

27 15 kavramını akustik açıdan ele almak gerekmektedir. Hacim akustiinde kapalı mekanlar iki ayrı hacim ölçüsü baz alınarak deerlendirilmelidir. Bunları konser ve tiyatro salonlarını kapsayan büyük mekanlar ve oda vs. gibi hacimleri kapsayan küçük mekanlar olarak ele alabiliriz. Bu standartlar temelde insan kulaının duyma prensipleri ve beynin psikoakustik özellikleriyle yakından ilgilidir. nsan kulaının bu özellikleri L.L.Beranek in konser salonları üzerine yaptıı çalımaları sonucunda ortaya çıkmıtır (Beranek, 2002). ISO 3382 olarak standartlatırılan kapalı mekan akustii parametrelerinin bir çou Beranek in psikoakustik parametrelerinin teknik karılıklarıdır. Bu metin kapalı mekanların teknik özelliklerini Beranek in psikoakustik parametreleri perspektifinde incelemeyi amaçlamaktadır (Özi ve Özgür, 2003) Sesin Yutulması Enerji korunumu yasası bir enerjini ne yaratıldıını ne de yok olduunu söyler. Enerji sadece bir yerden baka bir yere aktarılır Ses Enerjisinin Daılması Bir ses dalgası havada hareket ederek akustik bir materyalle kaplanmı bir duvara çarparsa, ortaya çıkan ilk yansıma, akustik materyalin yüzeyinden yansıyarak tekrar havaya karıacaktır ve bu da bir ısı kaybına neden olacaktır. Bu kayıp materyalin yüzeyinin hava partikülüne uyguladıı sürtünmeden kaynaklanır ve bu olay özellikle yüksek frekanslarda göze çarpar. Bu olayın nedeni akustik materyalin havadan daha youn bir malzeme olmasından kaynaklanmaktadır. Rijit duvar çarpan ses, duvarın materyalden daha youn olması dolayısıyla biraz daha eilerek yoluna devam eder. Ses sürekli zayıflar ve en arka yüzeyden yansır. Isı kaybı ise duvarın içinde ve yüzeyinde gerçekleecektir. Ses duvarı atıktan sonra yukarı doru eim kazanarak yoluna devam edecektir (ekil 2.9).

28 16 ekil 2.9 Akustik materyalle kaplı yüzeydeki enerji kaybı (zocam teknik yalıtım) Ses Emiciliinin Deerlendirilmesi Emicilik katsayısı bir materyalin ya da yüzeyin emilen sesteki verimliliinin deeridir. Eer bir materyalde sesin %55 i emiliyorsa o materyalin emicilik katsayısı 0.55 olarak deerlendirilir. Açık bir pencere en iyi emici olarak görülür ve emicilik katsayısı 1.0 dır. Bir materyalin emicilik katsayısı çarpma açısı ve frekansla deiiklik gösterir. Bir odanın ses alanı içinde ses tasarlanabilen her yere hareket eder. Biz ses emicilik katsayısı olarak (a) ile gösterilen ve tablolatırılan sabine katsayılarını kullanmaktayız (Everest, 2001) Sesin Yayılımı Küçük odalardaki düük frekanslarda sesin yayılması oldukça önemli bir problemdir. Standart kayıt stüdyosu, kontrol odası veya müzik dinleme odası gibi küçük alanlardaki problem, 300 Hz altındaki modal aralıkların yaygın olmaktan uzak bir ses alanı yaratmasıdır. Kapalı bir mekanda ses yayılım karakteristii Randal ve Ward ın çalımaları sonucunda bir liste halinde oluturulmutur. Buna göre ses alanında iyi bir daılım için;

29 17 Sabit mekan ölçümlerinde elde edilen frekans ve alan düzensizlikleri göz ardı edilebilir olmalı, Sesin azalma karakteristiindeki vurular önemsenmemeli, Çınlama süresi (RT) odanın bütün pozisyonlarında aynı olmalı, Farklı frekanslar için sesin azalma karakterleri aynı olmalı, Ölçüm mikrofonunun yönsel karakteristii baımsız olmalı. Sözü edilen bu altı faktör gözlem odaklıdır. Akustik alanda uzmanlamı profesyonel bir fizikçi yaygın bir ses alanının tanımını yaparken enerji younluu, enerji akıı, sonsuz sayıda dalganın üst üste gelmesi gibi birtakım faktörleri irdelemelidir Sesin Yansıması Bir ortamda yayılan ses, karısına herhangi bir madde çıktıı zaman bu maddeye çarpar, çarpan ses enerjisinin bir kısmı madde tarafından yutulur ve geri kalanı da bildiimiz yansıma kurallarına göre yansır. Ses enerjisinin geçme, yutulma ve yansıma oranları, maddenin cinsi, evsafı, geometrik ekli ve yüzeyin durumu ile ilgilidir (Özer,1979,s.23). Görüntünün aynada yansıması gibi, yansıyan ses dalgası da sanki bir ses dalgasından çıkıyormu gibi davranır. Bu hayali kaynak duvarın arkasında yer alan orijinal kaynakla aynı uzaklıktadır. Tek bir yansıtıcı yüzey düünüldüünde bu açıklama oldukça basittir fakat bir dikdörtgen odada altı adet yüzey ve dolayısıyla alıcıya enerjiyi gönderen altı adet imaj kaynak vardır. Bu imaj kaynaklarında imajları oda içerisinde oldukça kompleks bir durum yaratırlar (ekil 2.10). Verilen bir alıcı noktasındaki toplam ses younluunda tüm bu hayali kaynaklar göz önüne alınmalıdır (Kutruff, 1991).

30 18 Yansıma kontrolünün çok önemli bir faktör olduu kapalı mekanlarda yüzey yansımalarının doru deerlendirilmesi gerekmektedir. Ses enerjisinin yüzeylerde yarattıı yansımaları ikiye ayırabiliriz. Aynasal (specular) yansıma Yayılan (diffusive) yansıma ekil 2.10 Ses kaynaından çıkan sesin sert düz bir yüzeyden yansıması (Everest) Aynasal yansıma En basit anlatımıyla yüzeye gelen ses dalgasının geli açısıyla eit açıda yansıdıı eklidir.(snell kanunu). Ancak bir ses dalgasının aynasal olarak yansıması için yansıdıı yüzeyin pürüzsüz olması gerekmektedir (ekil 2.11).

EV SİNEMASI TASARIMINDA HACİM AKUSTİĞİ

EV SİNEMASI TASARIMINDA HACİM AKUSTİĞİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 2, 299-309, 2014 Vol 29, No 2, 299-309, 2014 EV SİNEMASI TASARIMINDA HACİM AKUSTİĞİ

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. SINIF KONU ANLATIMLI 3. ÜNİTE: DALGALAR 3. Konu SES DALGALARI ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 3 Dalgalar 3. Ünite 3. Konu (Ses Dalgaları) A nın Çözümleri 1. Sesin yüksekliği, sesin frekansına bağlıdır.

Detaylı

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi

SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bi SES FĠZĠĞĠ SES DALGALARı Dalgalar genel olarak, mekanik ve elektromanyetik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Elektromanyetik dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da

Detaylı

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir.

4. ÜNĠTE : SES. Ses, bir noktadan baģka bir noktaya doğru dalgalar halinde yayılır. Bu dalgalar titreģimler sonucunda meydana gelir. 4. ÜNĠTE : SES 1 SES; madde moleküllerinin titreģimiyle oluģan bir dalga hareketidir(titreģim hareketidir). Ses; katı, sıvı veya gaz gibi maddesel bir ortamda yayılır. BoĢlukta ses yayılmaz. *Havası boģaltılmıģ

Detaylı

1.Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr.

1.Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. AKUSTİK TEMEL KONULARI SUNUMU 1.Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr. Neşe Yüğrük AKDAĞ MİMARİ AKUSTİK AKUSTİK BİLİMİNİN

Detaylı

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014

SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ. Ferhat ERÖZ 09/03/2014 SİNAN VE AKUSTİK TEKNOLOJİSİ Ferhat ERÖZ 09/03/2014 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. 2013 YILINDA YAPILAN AKUSTİK ÖLÇÜMLER 2.1. Süleymaniye Cami Oda ölçümleri 2.2. Edirnekapı Mihrimah Sultan Cami Oda ölçümleri

Detaylı

Genel Bakış Evolution Serisi Görünmez Hoparlörler

Genel Bakış Evolution Serisi Görünmez Hoparlörler Evolution Serisi Görünmez Hoparlörler AIW750E Amina ürünleri içinde amiral gemisi niteliği taşıyan AIW750E, Evolution serisi ürünler arasında en güçlü ve en geniş bant genişliğine sahip, iki panelden oluşan

Detaylı

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ

MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Dr. Serdar YILMAZ MEÜ Fizik Bölümü Ses dalgalarının özellikleri 2 MATEMATİĞİN GEREKLİLİĞİ Matematik, yaşamı anlatmakta kullanılır. Matematik yoluyla anlatma, yanlış anlama ve algılamayı engeller. Yaşamda

Detaylı

FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ

FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ FM (Frequency Modulation) SiSTEMLERİ Uz.Ody. Çağıl Sarıdoğan Gazi Ün.Tıp Fak. KBB AD Odyoloji BD Gürültülü ortamlarda konuşmayı anlamak zordur Ancak Çocuk ve özellikle işitme engelli çocuk için durum çok

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 1. Hafta Ses ve Gürültü ile İlgili Temel Kavramlar Ses Nedir? 1: Sessiz durum 2: Gürültü 3: Atmosfer Basıncı 4: Ses Basıncı Ses, dalgalar halinde yayılan bir enerjidir.

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON

AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON AKUSTİK TASARIM İLE ENERJİ TASARRUFU VE İLKYATIRIM İLİŞKİSİ ORHAN GÜRSON 21.05.2011 HAVALANDIRMA DEVRESİ İÇERİK Havalandırma Sistemi Kritik Devresi Gürültü Üretim ve Ses Yutum Hesap Yöntemleri ve Örnek

Detaylı

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları 7 Ünite Dalgalar 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları SES DALGALARI 3 Test 1 Çözümleri 3. 1. Verilen üç özellik ses dalgalarına aittir. Ay'da hava, yani maddesel bir ortam olmadığından sesi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

Küçük Hacimli Popüler Müzik Üretim Mekanlarının Akustik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama Örneği

Küçük Hacimli Popüler Müzik Üretim Mekanlarının Akustik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama Örneği YAZ 2014, SAYI 12: 77-83 SUMMER 2014, ISSUE 12: 77-83 Küçük Hacimli Popüler Müzik Üretim Mekanlarının Akustik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Uygulama Örneği Feridun ÖZİŞ *.............................................................................................................

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Ses İle İlgili Fiziksel Olaylar Sesin doğması Sesin yayılması Sesin yansıması Sesin yutulması

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler Yankısız ve Yarı-Yankısız odalarda yapılabilecek ölçümler Yankısız ve yarı-yankısız odalarda, ses gücü düzeyi ve kaynağın

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

VX2252mh. E!lence ve Oyun için En "yi Monitör. Genel Bakı# 22 inç (21,5 inç görüntülenebilir) 2 ms HDMI multimedya Full HD LED Ekran

VX2252mh. E!lence ve Oyun için En yi Monitör. Genel Bakı# 22 inç (21,5 inç görüntülenebilir) 2 ms HDMI multimedya Full HD LED Ekran 22 inç (21,5 inç görüntülenebilir) 2 ms HDMI multimedya Full HD LED Ekran VX2252mh E!lence ve Oyun için En "yi Monitör Genel Bakı# ViewSonic VX2252mh-LED, 22" Full HD LED ve 2MS tepki süresi ile oyuncular

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ GÜRÜLTÜ DENETİMİNDE SES YUTUCU GEREÇLER Hava içinde yayılan ses enerjisi, duvar, döşeme, kapı, perde, camlı bölme ve benzeri bir engele rastladığı

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET

UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET UVA-TR10 VIDEO/AUDIO VERC ALICI SET ÜRÜN KILAVUZU Versiyon 2.0 (ARALIK 2005) VEDK ORGANZE SAN. BÖL. 21. CADDE 609. SOKAK NO:15 06370 OSTM / ANKARA TEL NO :(312) 395 68 75 76 FAKS NO:(312) 395 68 77 http://

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-2 DOÇ.DR.HÜSEYİN TUR SİSMİK DALGA NEDİR? Bir deprem veya patlama sonucunda meydana gelen enerjinin yerkabuğu içerisinde farklı nitelik ve hızlarda yayılmasını ifade eder. Çok yüksek

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

Yeni Nesil Yalıtım Levhası

Yeni Nesil Yalıtım Levhası Yeni Nesil Yalıtım Levhası, ara bölme duvarlarda ve giydirme cephelerde, ısı ve ses yalıtımında kullanılabilen, esnek, dayanıklı, ve uygulaması kolay mineral yün esaslı yalıtım levhasıdır. Isı ve ses yalıtımı

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 11. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü Bina Akustiği Bina akustiğinde bazı tanımlar Ses İletim Yolu (Path), Yanaşık İletim (Flanking Transmission) Ses titreşim yolu ile bir odadan

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney)

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) DENEY TARH 31 Ekim 2003 Cuma AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve

Detaylı

MÜZK DNLEME PERSPEKTFNDE MEKAN - NSAN LKS: KRTK DNLEME ODALARININ AKUSTK PARAMETRE LKLERNN DEERLENDRLMES

MÜZK DNLEME PERSPEKTFNDE MEKAN - NSAN LKS: KRTK DNLEME ODALARININ AKUSTK PARAMETRE LKLERNN DEERLENDRLMES MÜZK DNLEME PERSPEKTFNDE MEKAN - NSAN LKS: KRTK DNLEME ODALARININ AKUSTK PARAMETRE LKLERNN DEERLENDRLMES HUMAN - SPACE RELATIONSHIP WITH A PERSPECTIVE OF MUSIC LISTENING: EVALUATION OF THE RELATIONS OF

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ

YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Aslı Özçevik Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Hacim tasarımında akustiğin etkisi Salonun fiziksel

Detaylı

TÜBİTAK UME Akustik Paydaşlar Toplantısı

TÜBİTAK UME Akustik Paydaşlar Toplantısı Hakan Dilmen TÜBİTAK UME Akustik Paydaşlar Toplantısı Gebze, 23 Ocak 2013 Akustik Ölçüm Odaları ve Endüstriyel Kullanımları Giriş Sesin Temel Parametreleri İlgili Akustik Standartları Çınlanım Odaları

Detaylı

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir.

Bilal ELÇİ tarafından düzenlenmiştir. SES BU ÜNİTEDE BİLMENİZ GEREKENLER 1. Bir ses dalgasının belli bir frekans ve genliği olduğunu 2. Sesin titreşimler sonucu oluştuğunu 3. Ses yüksekliğinin sesin ince veya kalın olması anlamına geldiğini

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

Super Big MAC (SBM) için Performans Göstergeleri

Super Big MAC (SBM) için Performans Göstergeleri Super Big MAC (SBM) için Performans Göstergeleri Alan Bennetts Bay Systems Ltd. Ekim 2008 Çeviren: Saygın Ayabakan, Tekno Tasarım A.Ş. Özet SBM, ses basınç düzeyi 60dBA civarında olan normal laboratuvar

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

PLANETARYUM TEKNOLOJİLERİ. Dev bir kürede süper boyutlu derinliklerde birlikte evreni keşfedelim...

PLANETARYUM TEKNOLOJİLERİ. Dev bir kürede süper boyutlu derinliklerde birlikte evreni keşfedelim... PLANETARYUM TEKNOLOJİLERİ Dev bir kürede süper boyutlu derinliklerde birlikte evreni keşfedelim... Cacabey Planetaryum, Bursa Yıldırım Belediyesi Eğitim ve Bilim Merkezi içerisinde yer almaktadır. Öz kaynakları

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

BASICS OF ARCHITECTURAL ACOUSTICS & REVERBERATION TIME

BASICS OF ARCHITECTURAL ACOUSTICS & REVERBERATION TIME ARCH 262 ENVIRONMENTAL CONTROL SYSTEMS ACOUSTICS BASICS OF ARCHITECTURAL ACOUSTICS & REVERBERATION TIME Prof. Dr. Demet IRKLI ERYILDIZ 2013-2014 SPRING Içindekiler Yapi Akustiğinde Temel Bilgiler ve Reverberasyon

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 Emre Armaan, (earmagan@su.sabanciuniv.edu) Ozan Ayhan, (ozana@su.sabanciuniv.edu) Selim Yannier, (selimy@su.sabanciuniv.edu)

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ

YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ YAPI FİZİĞİ II HACİM AKUSTİĞİ Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Aslı Özçevik Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Hacim tasarımında akustiğin etkisi Salonun fiziksel

Detaylı

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır.

Işığın izlediği yol : Işık bir doğru boyunca km/saniye lik bir hızla yol alır. IŞIK VE SES Işık ve ışık kaynakları : Çevreyi görmemizi sağlayan enerji kaynağına ışık denir. Göze gelen ışık ya bir cisim tarafından oluşturuluyordur ya da bir cisim tarafından yansıtılıyordur. Göze gelen

Detaylı

SES YALITIMI UYGULAMALARI

SES YALITIMI UYGULAMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir - Türkiye SES YALITIMI UYGULAMALARI Sadık ÖZKAN/Mimar 2D Yapı Danışmanlık Uygulama Ltd. Şti. Salih Omurtak Cd. No: 7/1 Koşuyolu/İstanbul/TÜRKİYE

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

ODYOMETRİK ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILAN SESSİZ KABİNİN KARAKTERİZASYONU

ODYOMETRİK ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILAN SESSİZ KABİNİN KARAKTERİZASYONU 10.Ulusal Akustik Kongresi Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, İstanbul 16-17 Aralık 2013 ODYOMETRİK ÖLÇÜMLER İÇİN KULLANILAN SESSİZ KABİNİN KARAKTERİZASYONU Baki KARABÖCE 1, Cafer KIRBAŞ 1, Ferda AKDAŞ

Detaylı

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi

ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ. Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi ORMANCILIK İŞ BİLGİSİ Hazırlayan Doç. Dr. Habip EROĞLU Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi 1 Çevre Koşullarının İnsan Üzerindeki Etkileri Çevre: Bir elemanın dışında çeşitli olayların geçtiği

Detaylı

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI

ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI OTEKON 16 8. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 23 24 Mayıs 2016, BURSA ARAÇ KAPI SIZDIRMAZLIK PROFİLLERİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN SES İLETİM KAYBININ MODELLENMESİ VE DENEYSEL OLARAK DOĞRULANMASI Orçun

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney)

DENEY RAPORU. Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Fizikokimya III Lab. 2.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Temperatür Deimesinin Reaksiyon Hızı Üzerine Etkisi (4 No lu Deney) DENEY TARH 24 MART 2003 Pazartesi AMAÇ HI Hidrojen

Detaylı

CEVAP ANAHTARI: 1.TEST: 1.B 2.E 3.C 4.D 5.E 6.C 7.C 8.E 9.D 10.B 11.A 12.C 13.C 2.TEST: 1.E 2.E 3.D 4.A 5.C 6.D 7.E 8.E 9.D 10.D 11.E 12.E 13.D 3.TEST: 1. E 2.D 3E. 4.D 5.C 6.A 7.C 8.C 9.B 10.D 11.B 12.D

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3

Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Elektromanyetik Dalga Teorisi Ders-3 Faz ve Grup Hızı Güç ve Enerji Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Dik Gelişi Düzlem Dalgaların Düzlem Sınırlara Eğik Gelişi Dik Kutuplama Paralel Kutuplama Faz ve Grup

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Sesin Kırınması Ses dalgalarının bir engelden ötürü doğrultu değiştirmesi olayına kırınma

Detaylı

Evinizde Anahtar Teslim Ev Sineması. Cinema@Home. Oskarlı Filmlerin, Lig Maçlarının, Heyecanlı Dizilerin, Keyfini Evinizde Çıkarın...

Evinizde Anahtar Teslim Ev Sineması. Cinema@Home. Oskarlı Filmlerin, Lig Maçlarının, Heyecanlı Dizilerin, Keyfini Evinizde Çıkarın... Evinizde Anahtar Teslim Ev Sineması Oskarlı Filmlerin, Lig Maçlarının, Heyecanlı Dizilerin, Keyfini Evinizde Çıkarın... Cinema@Home audio video otomasyon entegrasyon Blue Velvet BLUE VELVET 3 sıra koltuk

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 6. Hafta Oda Akustiği MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 6. Hafta Oda Akustiği Sesin Oda İçerisinde Yayınımı Akustik olarak sesin odada yayınımı için, sesin dalga boyunun hacmin boyutlarına göre oldukça küçük olması gerekmektedir.

Detaylı

ALAN VE ZEMN BÖLGELER

ALAN VE ZEMN BÖLGELER ALAN VE ZEMN Oyun alanı; 4000mmx2000mm boyutlarındadır. Oyun alanı, kaıt ile kaplanmı düzgün bir zemindir. Alan üzerinde, oyun çizgileri, bankalar, banka barkodları ve kasa barkodları tamamı siyah olacak

Detaylı

Canon XEED SX800. Özellikler

Canon XEED SX800. Özellikler Canon XEED SX800 Projektörler LCOS teknolojisi ve doğal SXGA+ çözünürlükle, XEED SX800 mükemmel görüntüleri rekabetçi bir fiyatla sunar. Canon un 1,5x zoom lensi esnek yerleşim ve kusursuz görüntü geometrisi

Detaylı

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA

Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ultrasonografi Giriş Dr. Funda Karbek AKARCA Ege Üniversitesi Acil Tıp AD ATOK 2011 - İZMİR Öğrenim Hedefleri Pratik ultrason fiziği Ultrasesin Yayılımı ve Dokularla Etkileşimi Ultrason Cihazlarının kullanımı

Detaylı

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti

ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç. Kaldırma Kuvveti ÖĞRENME ALANI: Kuvvet ve Hareket 2.ÜNİTE: Kaldırma Kuvveti ve Basınç Kaldırma Kuvveti - Dünya, üzerinde bulunan bütün cisimlere kendi merkezine doğru çekim kuvveti uygular. Bu kuvvete yer çekimi kuvveti

Detaylı

MBD 2016, 5 (1): 16 21

MBD 2016, 5 (1): 16 21 MBD 2016, 5 (1): 16 21 MAKALE HAKKINDA Geliş : ARALIK 2015 Kabul: MART 2016 AHŞAP AKUSTİK PANELLERİN SESİ ABSORBE ETME YETENEĞİ İLE İÇ VE DIŞ ORTAMLARDAKİ SES YALITIMININ İYİLEŞTİRİLMESİ IMPROVEMENT OF

Detaylı

6.2. GÜRÜLTÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

6.2. GÜRÜLTÜNÜN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ GÜRÜLTÜ 6.1 Giriş İnsan çevresini ciddi bir şekilde tehdit eden önemli bir problem de "gürültü" dür. Gürültüyü arzu edilmeyen seslerin atmosfere yayılması şeklinde ele almak uygundur. Son zamanlarda iş

Detaylı

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I

www.aspen.com.tr 02.2015 I w w w. F i k i r K a h v e s i. c o m. t r 14999347 I Aspen Yapı ve Zemin Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük / Head Office: Leylak Sokak Murat İş Merkezi B Blok Kat 3/14 Mecidiyeköy 34387 İSTANBUL Tel +90 212 318 88 88 (pbx) Faks/Fax +90 212

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA. http://www.isguvenligirehberi.com/ GÜRÜLTÜDEN KORUNMA SES VE GÜRÜLTÜ SES GÜRÜLTÜ Havada dalgalar şeklinde hareket eden titreşimler İnsan kulağına hoş ve uyumlu gelen titreşimler İstenmeyen, rahatsız edici ve işitme sistemi için tehlikeli

Detaylı

Canon XEED SX60. Özellikler

Canon XEED SX60. Özellikler Canon XEED SX60 Projektörler Arşiv Ürünleri XEED SX60 pırıl pırıl sunum ve filmler için parlak, yüksek kontrastlı projeksiyon sağlar. SXGA+, sessize yakın kullanım ve Ev Sineması moduyla, hem evde hem

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ

GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ GÖRSEL OLMAYAN DUYU SİSTEMLERİ MEKANİK DUYULAR İnsanlarda dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi bir çok duyu bulunmaktadır. Bu duyulara mekanik duyular denir. Mekanik duyuların alınmasını sağlayan farklı

Detaylı

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E

3. 27 I C C' C C (V B ' C ') C DC. EM1 Modeli I B C E (V B ' E ') E' r E ' I E 3. 27 3.2.2. EM2 Modeli EM2 modeli, bir bipolar tranzistordaki yük birikimi olaylarının temsil edildii birinci dereceden bir modeldir. Bu model, kısıtlı da olsa, frekans domeni ve geçici hal analizlerinin

Detaylı

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü

Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Bosch Genel Seslendirme Sistemi Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü 2 Akustik mükemmelliğe giden yolda öncü Gelişmiş akustik uzmanlık Tasarımda ve elektro-akustik teknolojisinde 60 yıldan fazla deneyime

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam

Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Yer yüzündeki en küçük, en hafif Handycam Sayı: 20 Bu Ay... Dünya nın en küçük ve hafifi çok havalı Taşınabilir High Definition İhtişamı BRAVIA D3000 Serisi ile Tanışın Cyber-shot ile su altı keyfi Anılarınızı

Detaylı

Yüksek çözünürlüklü ses

Yüksek çözünürlüklü ses Şu ülkeye ait satış öncesi broşürü: Türkiye () Kablosuz Bluetooth kulaklık 40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü Yumuşak kulak yastıkları SHB7250/00 Yüksek çözünürlüklü ses için dijital bas kuvvetlendirme

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ

ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ ÇOKLU ORTAM SİSTEMLERİ Dersin Modülleri Videolar Müzik Setleri VCD-DVD Player Projeksiyon Cihazı Ev Sinema Sistemleri Kameralar Kazandırılan Yeterlikler Videoların arızalarını tespit etmek ve onarmak Müzik

Detaylı

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr

BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI. Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3. E-Posta: nakturk@gazi.edu.tr ; meroglu@gazi.edu.tr BRÜLÖR SUSTURUCUSU TASARIM VE ĐMALATI Doç. Dr. Nizami AKTÜRK 1, Doç. Dr. Mehmet EROĞLU 1, Yük. Müh. Remzi TOPRAK 2, Hamdi ERCAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makina Mühendisliği

Detaylı

Akustik Temizleyici Seçimi. Tipik bir yaklaşım.

Akustik Temizleyici Seçimi. Tipik bir yaklaşım. Akustik Temizleyici Seçimi 00 0 00 0 0 0 00 0 0 00 0 Tipik bir yaklaşım. Önce tamamlanmış bir anket ve DWG çizimi alırsınız. 00 000 00 0 000 000 0 Ses basınç varyasyonlarının kökeni Dalga boyu( ) ve Sesin

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK ASİYENUR KESKİN PINAR ESKİN

GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK ASİYENUR KESKİN PINAR ESKİN GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI VE SES YUTUCU MALZEMELER NAGİHAN KESTEK 14010305014 ASİYENUR KESKİN 14010305019 PINAR ESKİN 14010305011 Gürültüden Korunma Yolları 1) Gürültü kaynağında alınması gereken önlemler:

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. ENDÜSTRİDEKİ

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı