ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI"

Transkript

1 ÖĞE ILI: OULU: ÖZEL EN LE DE: Z INI: 0 ÜNELENDLŞ ILLI DE PLNI ÜE ÜNE : BINÇ VE LDI UVVE Ç VE EDELE: basınç kavramını yapılandırabilme, katı ve akışkanlar için basıncın bağlı olduğu değişkenleri analiz edebilme. Basınç kavramından yola çıkarak gemilerin yüzmesi, uçak ve balonların hareketi, piezo elektrik olayı, karda yürüme, su cenderesi, barometre, altimetre, manometre, elektronik tartı gibi günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan olay, araç veya durumları sorgulayabilme, tartışabilme ve problem durumları ortaya koyarak çözümler üretebilme. ZNIL ONUL ÖĞENE-ÖĞEE ÖNE VE ENLE ULLNILN EĞ ENOLOJLE, Ç (edef ve Davranışlara E L Ü L atılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklar, basıncı etkileyen değişkenleri analiz eder. a. Basınç kavramını uygulama alanlarına örnekler vererek açıklar b. Günlük hayat örnekleri üzerinden basıncın hayatımıza etkilerini tartışır. c. atı, sıvı ve gaz basınçları arasındaki farkları öğrenir. ç. Deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak basıncı etkileyen değişkenleri analiz eder. d. atı basıncı ve durgun sıvı basıncı ile ilgili hesaplamalar yapar kışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişkiyi keşfeder. a. Deneylerden elde edilen verilerden sonuçlar çıkarır ve Bernoulli ilkesini açıklar. b. Bernoulli ilkesiyle ilgili matematiksel işlemlere girmez. c. Günlük hayatta akışkanların hızının (Bernoulli ilkesi ile açıklanan olayların) yaşatabileceği sorunları ve sağlayabileceği avantajları tartışır. ç. Basınç etkisi ile çalışan ölçme araçlarının (barometre, altimetre,manometre, batimetre) çalışma ilkelerini açıklar 0... atılarda ve durgun sıvılarda basınç Basıncı etkileyen değişkenler kışkanlarda akış hızı ile akışkan basıncı arasındaki ilişki. Deney-,, nlatma, artışma,, çıklama, Günlük yaşamla ilişkilendirme, Örnek olay analizi, karşılaştırma, Deney-2 Deney-3,,, Örnek olay analizi, karşılaştırma nlatma, artışma,, çıklama, kıllı ahta Deney itapçığı Deney raç ve Gereçleri Video si kıllı ahta Deney itapçığı Deney raç ve Gereçleri Basınçla lgili est Basıncın hal değişimine etkisini analiz eder. a. Deneylerden elde edilen verilerden sonuçlar çıkarır b. Günlük hayatta karşılaştıkları basıncın hal değişimine etkisi ile ilgili olayları açıklar Basıncın hal değişimine etkisi Beyin ırtınası şbirlikli Öğrenme orgulayıcı raştırma Örnek olay analizi kıllı ahta E 2 UBN BI EDELE: stanbul' un kurtuluşunun önemini kavrayabilme ZNIL:. stanbul' un kurtuluşunu anlatır 2. stanbul' un kurtuluşunun önemini anlatır Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetlerini açıklar. a. Durgun akışkanlarda kaldırma kuvvetini basınç kavramı ile ilişkilendirerek açıklar b. rchimedes ilkesini açıklar. c. Batma, yüzme ve askıda kalma olaylarını, cisme uygulanan kaldırma kuvveti ile ilişkilendirir.. 6 Ekim stanbul' un urtuluşu stanbul' un urtuluşunun ürk arihindeki eri ve Önemi Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti anlatma açıklama hatırlatma, çıklama,, Örnek olay analizi, arşılaştırma nlatma, artışma.c. nkılap arihi ve tatürkçülük (E) kıllı ahta Video si 3 2 ç. Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. d. aldırma kuvveti ile ilgili matematiksel işlemlere girmez. e. Günlük hayattan kaldırma kuvveti ile ilgili problem durumları ortaya koyar ve çözüm yolları üretir Durgun akışkanların cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti çıklama,, Örnek olay analizi, kıllı ahta atih GENÇ ehmet DUDU urat ŞÇI DE ÖĞEEN DE ÖĞEEN OUL ÜDÜÜ

2 ÖĞE ILI: OULU: ÖZEL EN LE DE: Z INI: 0 ÜNELENDLŞ ILLI DE PLNI ÜNE 2: ELE VE NEZ ÜE Ç VE EDELE Elektrik ve manyetizma olaylarını anlamlandıracak temel kavramları yapılandırabilme, basit elektrik devrelerinin davranışını açıklayan matematiksel modeller geliştirebilme ve akım ile manyetik alan ilişkisini analiz edebilme. Bu süreçte öğrenilen kavramları kullanarak günlük hayatın bir parçası olan fotokopi makineleri, statik elektrikle çalışan baca filtreleri gibi statik elektriğin kullanıldığı araçların çalışma ilkeleri, elektrikli ev aletlerinin kullandığı enerji miktarları, enerji tasarrufu, elektriğin taşınması, konutlarda elektrik kablolarının dağılımı, sigortaların fonksiyonu, elektrik kaynaklı yangınlar, yıldırım, paratoner gibi durum ve olayları sorgulayabilme, araştırabilme ve problem durumları ortaya koyarak çözümler üretebilme. ZNIL ONUL ÖĞENE-ÖĞEE ÖNE VE ENLE ULLNILN EĞ ENOLOJLE, Ç (edef ve Davranışlara E Elektrik yükünün özelliklerini açıklar. a. ki tür elektrik yükü olduğunu ve toplam elektrik yükünün korunumlu olduğunu anlar Elektrikle yüklenme olayını açıklar ve farklı tür maddelerin elektrikle yüklenmelerini karşılaştırır. a. Günlük hayat örneklerini inceler. b. Deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak karşılaştırma yapar. Ç: Cumhuriyetçilik lkesini analiz edebilme ZNIL:. Cumhuriyetçilik lkesinin dayandığı esasları açıklar 2. Cumhuriyetçilik ilkesi ile demokrasi arasındaki ilişkileri açıklar Elektriklenen iletken ve yalıtkanlarda yüklü parçacıkların hareketini ve yük dağılımlarını karşılaştırır. a. letken ve yalıtkan kavramlarının bilim tarihinde doğuşunu inceler. b. Deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak karşılaştırma yapar. c. araday kafesinin ortaya çıkışına yol açan gelişmeleri inceleyerek yük dağılımı kavramını tartışır Elektrik ükleri Elektrik yükü Elektrikle yüklenme 9 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyetçilik lkesi letken ve alıtkanlar Deney-4 Deney-5,,, Günlük yaşamla ilişkilendirme, Örnek olay analizi, arşılaştırma nlatma, artışma, çıklama, nlatma çıklama Güdüleme Deney-6 Deney- 7,,, Günlük yaşamla ilişkilendirme, kıllı ahta kıllı ahta.c. nkılap arihi ve tatürkçülük (.E..) kıllı ahta üklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. a. Deneyler yaparak yüklü cisimler arasındaki etkileşimi (Coulomb uvveti) irdeler. b. üklerin etkileşimi ile ilgili matematiksel işlemlere girmez. c. Elektrik alan kavramını anlar ve yüklü cisimler arasındaki etkileşim ile ilişkilendirir. ç. Elektrik alanla ilgili matematiksel işlemlere girmez üklü cisimler arasındaki etkileşim,,, çıklama. est çözme Elektrostatik ile ilgili est 3D si kıllı ahta Elektrostatik ile ilgili test Öğrenci seviyesini ölçme I. ZILI INV 2 Ç : tatürkçü düşünce sistemini kavrayabilme ZNIL:. tatürkçü düşünce sisteminde yer alan ana düşünceleri söyler 2. tatürkçü düşünce sisteminde yer alan ana düşünceleri açıklar 0 asım tatürk'ü nma aftası, tatürkçü Düşünce istemi nlatma çıklama.c. nkılap arihi ve tatürkçülük (.E.. ) I Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. a. Elektroliz kabını kullanarak elektrik yükünün hareketi üzerinden elektrik akımı kavramını açıklar. b. atılar, sıvılar ve gazlar için elektrik akımını tartışır sağlanır. c. Deneyler yaparak bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder kım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişkiyi analiz eder. a. Basit devreler üzerinden deney yaparak akım, direnç ve potansiyel fark arasındaki ilişkinin matematiksel modelini çıkarır b. Basit elektrik devrelerinde direnç, potansiyel fark ve elektrik akımı kavramları ile ilgili problemler çözer. c. Basit elektrik devrelerinde eşdeğer direnç hesaplamaları yapar kım, Potansiyel ark, Direnç Elektrik akımı, direnç ve potansiyel fark Elektrik Devreleri kım, direnç ve potansiyel farkı kavramları aralarındaki ilişki, artışma, çıklama., naliz apma nlatma, açıklama, odel çıkarma, naliz yapma, Problem çözme kıllı ahta kıllı ahta Elektrik akımı ile ilgili test Günlük hayatta üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. a. Pillerin kullanım amaçlarına göre birbirleriyle bağlanma şekillerini inceler ve tükenme sürelerini karşılaştırır. b. lk pilin keşfi üzerine deneyler yapan bilim insanları Galvani ve Volta nın bakış açıları arasındaki farkı tartışır Üreteçlerin Bağlanması. Deney- 8 Deney- 9, artışma, anlatma, çıkarım yapma, arşılaştırmalı nlatma kıllı ahta 3D i irchoff un akımlar ve gerilimler kanunlarını açıklar. a. irchoff kanunları ile ilgili matematiksel işlemlere girmez irchoff anunları atih GENÇ ehmet DUDU urat ŞÇI DE ÖĞEEN DE ÖĞEEN OUL ÜDÜÜ 2

3 ÖĞE ILI: OULU: ÖZEL EN LE DE: Z INI: 0 ÜNELENDLŞ ILLI DE PLNI ÜNE 2: ELE VE NEZ ÜE Ç VE EDELE Elektrik ve manyetizma olaylarını anlamlandıracak temel kavramları yapılandırabilme, basit elektrik devrelerinin davranışını açıklayan matematiksel modeller geliştirebilme ve akım ile manyetik alan ilişkisini analiz edebilme. Bu süreçte öğrenilen kavramları kullanarak günlük hayatın bir parçası olan fotokopi makineleri, statik elektrikle çalışan baca filtreleri gibi statik elektriğin kullanıldığı araçların çalışma ilkeleri, elektrikli ev aletlerinin kullandığı enerji miktarları, enerji tasarrufu, elektriğin taşınması, konutlarda elektrik kablolarının dağılımı, sigortaların fonksiyonu, elektrik kaynaklı yangınlar, yıldırım, paratoner gibi durum ve olayları sorgulayabilme, araştırabilme ve problem durumları ortaya koyarak çözümler üretebilme. ZNIL ONUL ÖĞENE-ÖĞEE ÖNE VE ENLE ULLNILN EĞ ENOLOJLE, Ç (edef ve Davranışlara Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. a. ekanik enerji ve güç kavramları arasında ilişki kurar. b. Elektrikle çalışan aletlerin ve devre elemanlarının birim zamanda harcadığı elektrik enerjisini hesaplar. c. Enerji tasarrufu üzerine farkındalık kazanır. ç. Isı, iş, mekanik enerji ve elektrik enerjinin birbirine dönüşümünü açıklar. d. Günlük hayattan enerji dönüşümlerine örnekler verir. e. Elektriğin oluşturabileceği tehlikeleri ve güvenlik önlemlerini tartışır Elektrik Enerjisi ve Elektriksel Güç Problem çözme, hesaplama yapma,, Günlük hayatla ilişkilendirme çıklama kıllı ahta Güç ve Enerji ile ilgili est ıknatısların manyetik özelliklerinin nedenlerini açıklar ve maddeleri manyetik özelliklerine göre sınıflandırır. a. Deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak manyetik alan kavramını açıklar b. Bir mıknatısın manyetik alan kuvvet çizgilerinin mıknatısın farklı noktalarında nasıl değiştiğini görür ıknatıslar ıknatısların Özellikleri Deney- 0, çıklama, ilişkilendirme,, Günlük hayatla ilişkilendirme Çeşitli ıknatıs türleri, oplu iğneler, ataş, demir tozu kıllı ahta L I ıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvvetini manyetik alan kavramını kullanarak açıklar ve bu kuvvetin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. ıknatısların itme-çekme kuvvetleri ile ilgili matematiksel işlemlere girmez b. ıknatısları kullanarak günlük hayatta belirledikleri bir probleme çözüm önerisi üretir ıknatıslar arasındaki itme ve çekme kuvveti Günlük hayatla ilişkilendirme, artışma, çıklama, naliz yapma kıllı ahta Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder. a. Deneyler yaparak ve simülasyonlar kullanarak değişkenleri belirler b. Elektromıknatısların kullanım alanlarına örnekler verir. c. anyetik alan şiddeti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez kım ve anyetik lan lişkisi Üzerinden akım geçen düz bir iletkenin oluşturduğu manyetik alan çıklama, naliz apma, Günlük ayatla ilişkilendirme kıllı ahta Dünyanın oluşturduğu manyetik alanının sebeplerini ve sonuçlarını tartışır. a. lgi alanlarındaki farklılıklara göre araştırma yapar. b. anyetik kuzey ile coğrafi kuzey arasındaki farkı açıklar. c. üksek gerilim hatlarının geçtiği alanlarda oluşan manyetik alanın canlılar üzerine etkilerini tartışır Öğrenci eviyesini Ölçme ILBŞI L Dünyanın oluşturduğu manyetik alan II. ZILI INV Probleme dayalı öğrenme raştırma yapma arşılaştırmalı nlatma artışma çıklama Günlük ayatla ilişkilendirme kıllı ahta atih GENÇ ehmet DUDU urat ŞÇI DE ÖĞEEN DE ÖĞEEN OUL ÜDÜÜ 3

4 ÖĞE ILI: OULU: ÖZEL EN LE DE: Z INI: 0 ÜNELENDLŞ ILLI DE PLNI ÜE ÜNE 3: DLGL Ç VE EDELE: Dalga hareketini anlamlandıracak temel kavramları yapılandırabilme ve günlük hayatta gözlemlenen su, ses ve deprem dalgalarını yorumlayarak söz konusu dalgalarla ilgili problem durumları ortaya koyabilme, çözüm yollarını tartışabilmeleri ve tasarımlar geliştirebilme ZNIL ONUL ÖĞENE-ÖĞEE ÖNE VE ENLE ULLNILN EĞ ENOLOJLE, Ç (edef ve Davranışlara itreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik kavramlarını açıklar ve ilişkilendirmeler yapar. a. m veya simülasyonlar kullanarak kavramları açıklar. b. Periyot ve frekans kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. c. Dalganın ilerleme hızını, dalga boyu ve frekans kavramları ile ilişkilendirir Dalga ve Dalga areketinin emel Değişkenleri itreşim, dalga boyu, periyot, frekans, hız ve genlik arşılaştırmalı nlatma çıklama kıllı ahta O C Dalgaların enerji taşıdığı çıkarımını yapar. a. Deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak çıkarım yapar Dalgaları titreşim ve ilerleme doğrultusuna göre sınıflandırır. a. ınıflandırma yapmaları için gösterim ve simülasyonlar kullanır tma ve periyodik dalga oluşturarak aralarındaki farkı açıklar. a. tmanın temel fizik kavramı olmadığını sadece dalgaların özelliklerini incelemek için oluşturulduğunu anlar. b. Deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak atmaların sabit ve serbest uçtan yansımalarını inceler. c. Gergin bir yayda oluşturulan atmanın ilerleme hızının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. ç. tmanın ilerleme hızı ile ilgili matematiksel işlemlere girmez. d. Bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen atmaların özelliklerini karşılaştırır. e. ki atmanın karşılaşması durumunda meydana gelebilecek olayları analiz eder Dalgaların enerjisi onuç çıkarma ınıflandırma tma ve periyodik dalga Deney- nceleme naliz etme imülasyon nlatma çıklama kıllı ahta kıllı ahta imülasyon 4 IIL L IIL L Ş U B Doğrusal ve dairesel su dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. a. avramları açıklamak için deney ve simülasyonlardan faydalanır Doğrusal ve dairesel su dalgalarının düzlem ve parabolik engelden yansımasını çizer ve açıklar. a. Deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak su dalgalarının yansımalarını çizer u Dalgası Doğrusal ve Dairesel su dalgaları u dalgalarında ansıma çıklama çıklama Bildikleriyle ilişkilendirme kıllı ahta imülasyon kıllı ahta imülasyon u dalgalarında dalga hızının bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. a. Deney yaparak değişkenlerin dalganın hızına etkisini inceler b. troboskop kullanarak su dalgalarının hızı ile ilgili çıkarımlar yapar c. u dalgalarının bir ortamdan farklı bir ortama geçerken davranışını analiz eder. ç. Ortamın derinliği ve hızı arasındaki ilişkiyi kullanarak çıkarım yapar. d. Ortam değiştiren su dalgalarının dalga boyu ve hız değişimi ile ilgili matematiksel işlemlere girmez u dalgalarının ızı Çıkarım yapma arşılaştırmalı anlatım naliz yapma kıllı ahta imülasyon esin oluşumu ve yayılması için gerekli olan şartları analiz eder. a. esin farklı ortamlardaki yayılma hızlarını karşılaştırır ezonans olayını açıklayarak rezonansın oluşturabileceği problemleri ve sağlayabileceği avantajları tartışır. a. Deney ve simülasyonlardan yararlanarak rezonansın etkilerini gözlemler ankıyı azaltmak ve ses yalıtımı sağlamak için tasarımlar geliştirir. a. Proje tasarımı için grup çalışması yaparak ortak kararlar alır, bir ürün ortaya koyar es Dalgası esin oluşumu ve yayılması ezonans olayı ankı Deney- 2 Deney- 3 nceleme naliz etme nlatma çıklama kıllı ahta Deprem dalgasını tanımlar ve oluşum sebeplerini açıklar. a. ay, su, ses ve deprem dalgalarının özelliklerini karşılaştırır. b. Deprem kaynaklı can ve mal kaybını önleyecek bir yapı modeli oluşturur. c. Depremlerde dalga çeşitlerine girmez. Öğrenci eviyesini Ölçme Deprem Dalgaları ve Dalgaların Özellikleri I. ZILI INV artışma çıklama kıllı ahta atih GENÇ ehmet DUDU urat ŞÇI DE ÖĞEEN DE ÖĞEEN OUL ÜDÜÜ 4

5 ÖĞE ILI: OULU: ÖZEL EN LE DE: Z INI: 0 ÜNELENDLŞ ILLI DE PLNI ÜNE 4: OP ÜE Ç VE EDELE: Işık ve görme olayını birbiriyle ilişkilendirerek, farklı ortamlarda ve optik araçlarda ışığın davranışı ve görüntü oluşumu üzerine çıkarımlar yapabilme. Işığın davranışı ve görüntü arasındaki ilişkiden yola çıkarak, gözlük, teleskop, mikroskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçların çalışma mekanizmalarını ve gökkuşağı, serap gibi günlük hayatta karşılaşılan olayları sorgulayabilme, araştırabilme, tartışabilme ve farklı tasarımlar geliştirebilme. ZNIL ONUL ÖĞENE-ÖĞEE ÖNE VE ENLE ULLNILN EĞ ENOLOJLE, Ç (edef ve Davranışlara Işığın doğası ile ilgili bilgilerin tarihsel süreç içindeki değişimini fark eder. a. Dalga ve tanecik teorisinden bahsedilir, ayrıntılara girmez. b. Işığın dalga özelliği ile su dalgalarının benzerliklerini fark eder Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramlarını açıklayarak birbirleri ile ilişkilendirir. a. Deney yaparak aydınlanma şiddeti ile ışık şiddeti, uzaklık ve açı arasında ilişki kurar b. Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları ile ilgili matematiksel işlemlere girmez ydınlanma Işığın doğası Işık ile ilgili kavramlar raştırma çıklama imülasyon kıllı ahta aydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. a. Gölge ve yarı gölge kavramlarını çizerek açıklar b. Deney yaparak cisimlerin gölgelerini ölçekli çizimle gösterir. c. Gölgeden faydalanarak güneş ve ay tutulması olaylarını açıklar Gölge am ve arı Gölge çıklama kıllı ahta Işığın yansıma olayındaki davranışını inceler ve çıkarımlar yapar. a. Işığın yansıması ile su dalgalarında yansıma olayı ilişkilendirir. b. Deney yaparak ışığın düzgün ve dağınık yansımasını ölçekli çizimler üzerinde gösterir. c. ansıma kanunlarını açıklar. ç. Görme olayında yansımanın rolünü fark eder.m izik Dersi Öğretim Pr ansıma Işığın ansıması ve ansıma anunları çıklama kıllı ahta Düz aynada görüntü oluşumunu çizerek açıklar. a. ansıma kanunlarından yararlanarak düz aynada görüntü oluşumunu ölçekli çizimle gösterir. b. Düz aynada görüntü özelliklerini farklı görüntüler üzerinden analiz eder. c. Cismin doğrudan görülmesi ile düz aynadaki görüntüsünü (sanal görüntü) karşılaştırır. ç. esişen ayna, hareketli ayna ve hareketli cisim problemlerine girmez. d. Deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak görüş alanına etki eden değişkenlerle ilgili çıkarımlar yapar Düz ynalar Düz aynaların Özellikleri ve Görüntü nlatma çıklama naliz etme onuç çıkarma kıllı ahta ynalar le ilgili çalışma kağıdı N N üresel aynalarda odak noktası, merkez ve tepe noktasını kullanarak özel ışınları çizer ve görüntünün özellikleri hakkında çıkarımlar yapar. a. Özel ışınların kullanılma sebepleri açıklar. b. Özel ışınlardan faydalanarak görüntü oluşturur ve oluşan görüntünün özelliklerini yorumlar. c. Gerçek ve sanal görüntü arasındaki farkları anlar. ç. Günlük hayatta karşılaştıkları küresel ayna gibi davranan maddelere veya cisimlere örnekler verir. d. üresel aynalarda görüntünün özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girmez ırılma kavramını açıklar ve kırılma olayına örnekler verir. a. u dalgalarında kırılma olayından yararlanarak ışığın kırılmasını açıklar. b. Bir ortamın kırıcılık indisinin bağlı olduğu değişkenleri irdeler. c. Deney veya simülasyonlar kullanılarak nell yasasına ulaşır. ç. nell yasası ile ilgili matematiksel işlemlere girmez. d. ırıcılık indisinin ışığın ortamdaki ortalama hızı ve boşluktaki hızı ile ilişkili bir bağıl değişken olduğunu fark eder üresel ynalar üresel aynaların özellikleri ve Görüntü ırılma Işığın ırılması Deney- 4 naliz etme onuç çıkarma artışma nceleme çıklama kıllı ahta imulasyon üresel ynalar le ilgili çalışma kağıdı kıllı ahta imulasyon Ç: nkılapçılık ilkesinin, ürk oplumuna sağladığı faydaları değerlendirebilme Davranışlar:. nkılapçılık ilkesinin, ürk oplumuna sağladığı faydaları açıklar 2. tatürkçü düşünce sisteminin sürekliliği ile inkılapçılık arasındaki ilişkiyi açıklar 23 NN EGEENL VE ÇOCU BI nkılapçılık ilkesinin, ürk oplumuna sağladığı faydalar,yenileşme ve gelişmeye katkısı nlatma çıklama.c. nkılap arihi ve tatürkçülük (.E.. ) Işığın tam yansıma olayını ve sınır açısını analiz eder. a. Deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak tam yansıma olayını ve sınır açısını yorumlar. b. am yansıma olayını kullanarak günlük hayatta karşılaştıkları olayları (serap olayı gibi) yorumlar. c. am yansıma ve sınır açısı hesabı ile ilgili matematiksel işlemlere girmez am yansıma ve ınır açısı çıklama naliz etme kıllı ahta I EEÇLE BI atih GENÇ ehmet DUDU urat ŞÇI DE ÖĞEEN DE ÖĞEEN OUL ÜDÜÜ 5

6 ÖĞE ILI: OULU: ÖZEL EN LE DE: Z INI: 0 ÜNELENDLŞ ILLI DE PLNI ÜNE 4: OP ÜE Ç VE EDELE: Işık ve görme olayını birbiriyle ilişkilendirerek, farklı ortamlarda ve optik araçlarda ışığın davranışı ve görüntü oluşumu üzerine çıkarımlar yapabilme. Işığın davranışı ve görüntü arasındaki ilişkiden yola çıkarak, gözlük, teleskop, mikroskop, fotoğraf makinesi gibi optik araçların çalışma mekanizmalarını ve gökkuşağı, serap gibi günlük hayatta karşılaşılan olayları sorgulayabilme, araştırabilme, tartışabilme ve farklı tasarımlar geliştirebilme. ZNIL ONUL ÖĞENE-ÖĞEE ÖNE VE ENLE ULLNILN EĞ ENOLOJLE, Ç (edef ve Davranışlara Işığın paralel yüzlü ortamdan geçerken izlediği yolu çizer ve bağlı olduğu değişkenleri açıklar. a. Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi ile ilgili matematiksel işlemlere girmez arklı ortamda bulunan bir cismin görünür uzaklığını etkileyen sebepleri analiz eder. a. Deney yaparak ışığın izlediği yolu çizer ve günlük hayatta gözlemlenen olaylarla ilişki kurar. b. Görünür uzaklıkla ilgili matematiksel işlemlere girmez Paralel yüzlü saydam levha Görünür Derinlik Deney-5 nlatma çıklama naliz apma kıllı ahta Deney itapçığı, Deney araç I Cisimlerin renkli görülmesinin sebeplerini açıklar. a. Işık ve boya renkleri arasındaki farkları karşılaştırır b. Deney yaparak veya simülasyonlar kullanarak renkleri ana, ara ve tamamlayıcı olarak sınıflandırır. c. Işık renklerinden saf sarı ile karışım sarı arasındaki farkı anlar. ç. Beyaz ve farklı renklerdeki ışığın filtreden geçişini ve soğurulmasını örneklerle açıklar. 3 Ç: tatürk ilkelerinin amacını analiz edebilme Davranışlar:. tatürk ilkeleri ile ürk oplumunun çağdaşlaşması arasındaki ilişkiyi açıklar 2. tatürk ilkeleri ile ürkiye nin gelişmesi arasındaki ilişkiyi açıklar Işık prizmalarının özelliklerini açıklar ve kullanım alanlarına örnekler verir. a. Prizmalarda tek renkli ışığın izlediği yolu çizerek açıklar. b. Deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak ışığın izlediği yolu gözlemler c. Prizmada beyaz ışığın renklerine ayrılmasını deneyler yaparak açıklar ve nedenlerini tartışır. Öğrenci eviyesini Ölçme enk enk ve enkli Görme 9 I GENÇL VE PO BI tatürk ilkelerinin amacı Prizmalar II. ZILI INV nlatma arşılaştırma nlatma açıklama çıklama oru-cevap kıllı ahta ırılma le ilgili test ırılma le ilgili çalışma kağıdı.c. nkılap arihi ve tatürkçülük (.E.. ) kıllı ahta imulasyon erceklerin özelliklerini ve mercek çeşitlerini açıklar. a. Günlük hayatta karşılaştıkları mercek gibi davranan maddelere veya cisimlere örnekler verir Bir merceğin odak uzaklığını etkileyen değişkenleri analiz eder. a. erceklerde odak noktası, merkez ve tepe noktalarını belirler. b. Deney yaparak ve simülasyonlar kullanarak odak uzaklığını etkileyen değişkenleri inceler. c. erceklerin odak uzaklığını etkileyen değişkenlerle ilgili matematiksel işlemlere girmez ercekler erceklerin özellikleri ve Çeşitleri erceğin odak uzaklığı çıklama Probleme dayalı öğrenme naliz apma nceleme kıllı ahta ercekler ile ilgili test Z N erceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini keşfeder. a. imülasyonlar ve deneylerle erceklerin oluşturduğu görüntü özelliklerini tartışır. b. erceğe farklı uzaklıklarda bulunan cisimlerin görüntülerini ölçekli çizer ve çizdiği görüntülerin özelliklerini karşılaştırır. c. erceklerin bulundukları ortama göre özelliklerinin değişeceğini deney yaparak görür. ç. erceklerde görüntü özellikleri ile ilgili matematiksel işlemlere girmez. d. erceklerin nerelerde ve ne tür amaçlar için kullanıldığını araştırır Optik yasalarını kullanarak gözde görüntü oluşumunu açıklar. a. arklı göz kusurlarının nedenlerini ve bu kusurların giderilmesinde ne tür merceğin kullanımının uygun olacağını sebepleriyle tartışır b. Gözlük numarasını kullanarak merceğin cinsini ve odak uzaklığını belirler Optik aletlerin yapısını inceleyerek fonksiyonel bir optik alet tasarlar ve yapar erceklerde Görüntü Problem çözme çıklama artışma Göz ve Optik raçlar Göz ve Göz usurları Optik aletler Problem çözme çıklama artışma kıllı ahta kıllı ahta Bu yıllık plan, arih, 0 Nolu karar sayısıyla kabul edilen 2666 ayılı art 203 ebliğler dergisinde yayımlanan Ortaöğretim izik dersi (9,0, ve 2. ınıflar) öğretim programının amaç ve açıklamalarına uygun olarak; 204 ve 2488 D de yayımlanan tatürk lke ve nkılaplarını öğrenme esasları, 2300 D de yayımlanan ders dışı eğitim öğretim faaliyetleri hakkında yönetmelik esasları, 255 D de yayımlanan yıllık planlar ile ilgili esaslar, 08/2/2004 tarih ve sayılı resmi gazete ve 2567 D de yayımlanan EB Ortaöğretim kurumları ınıf geçme ve sınav yönetmeliği ile 2/06/2008 tarihli sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe dair değişlikler, 2569 D de ve 2007 Ocak.D. de yayımlanan değişiklikler ve aziran 20 de yayımlanan 2645 D de yer lan 7/05/20 tarih ve 54 Nolu kararla Özel nadolu Lisesi aftalık ders çizelgesinde yapılan değişiklikler ve 09/09/204 tarihli izik dersi. toplantı tutanağında yer alan kararlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. itap seçimi aziran 204 tarihinde yayımlanan 268..D. ne göre yapılmış, ders kitabı olarak Bilimleri Eğitim ve ayıncılık.ş) seçilmiştir. Uygundur: 0 / 09 / 204 atih GENÇ ehmet DUDU urat ŞÇI DE ÖĞEEN DE ÖĞEEN OUL ÜDÜÜ 6

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti

10.1.1. Basınç ve Kaldırma Kuvveti Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 204-205 DERS YILI 0. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL EYLÜL 0... Basınç ve Kaldırma Kuvveti 0... Basınç ve 0... Basınç ve 0... Katılarda ve durgun sıvılarda

Detaylı

Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 2014-2015 DERS YILI 12. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 2014-2015 DERS YILI 12. SINIFLAR FİZİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL EYLÜL EKİM 3 3. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELİKLERİ Termodinamik 4 3 Termodinamik Kadriye Çalık Anadolu Lisesi 04-05 YILI. SINIFLAR FİZİK İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI. Termodinamik ile ilgili olarak,..

Detaylı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

11. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı . Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Dil Anlatım (0. Sınıf) Sunum-Tartışma-Panel: Sunum:.Sunumun özelliklerini belirler. Tartışma:. Tartışmaları, toplumla iletişim imkânlarını

Detaylı

1. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELİKLERİ

1. ÜNİTE: MADDE VE ÖZELİKLERİ EKĠM Roketlerin Çalışma Prensibi EKĠM EKĠM EKĠM EYLÜL Tavanda ve suda yürüyen böcekler Atmosferin yapısı ve oluşumu EYLÜL King Kong gerçek olabilir mi? Su damlacıklarının yağmur yağarken penceredeki hareketleri

Detaylı

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR)

FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İLKÖĞRETİM KURUMLARI (İLKOKULLAR ve ORTAOKULLAR) FEN BİLİMLERİ DERSİ (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ

ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ. öabt ÖSYM ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ öabt ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FİZİK ALAN BİLGİSİ - ALAN EĞİTİMİ Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratej ler Çıkmış Sorular

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE. D.Saati ÖĞRENME ALANI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE Ay EYLÜL EKİM Hafta D.Saati ÖĞRENME ALANI 5 ÜNİTE KAZANIMLAR. Mitoz ile ilgili olarak

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM SÜRE Ay Hafta D. Saati ÖĞRENME ALANI ÜNİTE KAZANIMLAR EYLÜL 5. ÜNİTE:. Mitoz ile ilgili olarak öğrenciler;.. Canlılarda büyüme ve üremenin hücre bölünmesi ile meydana geldiğini açıklar... Mitozu, çekirdek

Detaylı

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr

ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI. http://www.meb.gov.tr ÖZEL MERSİN GELECEK ORTAOKULU TEOG ÖĞRENCİ KONU KILAVUZU 04-05 ÖĞRETİM YILI http://www.meb.gov.tr OKUL MÜDÜRLÜKLERİNİN YAPACAĞI İŞLEMLER a. Okulda kayıtlı 8 inci sınıf öğrencilerine ait bilgileri, e-okul

Detaylı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı

9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı 9. Sınıf Hazır Bulunuşluk Sınavı Bölüm Adı Kapsadığı Üniteler Soru Sayısı Türkçe Gerçek, Mecaz, Terim ve Yan Anlam:. Aynı kavram alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak kullanır.

Detaylı

Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf

Giriş. FİZİK 6. ve 7. Sınıf FİZİK 6. ve 7. Sınıf Giriş Altıncı ve yedinci sınıfta okutulan fizik dersi müfredat programı öğrencilerin psişik yeteneklerini göz önüne alınarak daha yoğun bir düzeyde yazılmıştır. Öğrenciler altıncı

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI

2013 2014 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI EYLÜL 3. 2013 201 ÖĞRETİM YILI ÖZLE BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN TASLAĞI SÜRE ÖĞRENME ALANI: CANLILAR VE HAYAT 1. ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMESİ VE

Detaylı

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.

SİS 5 (Nisan 2015) SINIF A DERS ÜNİTE KAZANIM. 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 1 Türkçe 2. sınıf 2 Türkçe 2. sınıf 3 Türkçe 2. sınıf 4 Türkçe 2. sınıf 5 Türkçe 2. sınıf 6 Türkçe 2. sınıf 7 Türkçe 2. sınıf 8 Türkçe 2. sınıf 9 Türkçe 2. sınıf 10 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama

Detaylı

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ

ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜNİTE 7 BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ 7.1 Giriş Fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma

Detaylı

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ

ORTAÖĞRETİM. Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR. Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ. Engin PEKTAŞ ORTAÖĞRETİM Fizik 9 DERS KİTABI YAZARLAR Celâlettin KALYONCU Abdullah TÜTÜNCÜ Ali DEĞERMENCİ Yaşar ÇAKMAK Engin PEKTAŞ DEVLET KİTAPLARI BEŞİNCİ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4559 DERS

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2013-2014 ÖĞRETİM YILI ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ 6.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EYLÜL 1. (16 EYLÜL 20 EYLÜL) 4 1.Hücre ile ilgili olarak öğrenciler; 1.1. Bir hayvan hücresi ve bitki hücresini mikroskopta gözlemleyerek çizer (BSB-1,2,3). 1.2. Hücrenin temel kısımlarını levha, model

Detaylı

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR)

KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ (9, 10, 11 ve 12. SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 TEMEL DÜZEY KİMYA DERSİNİN AMAÇLARI...

Detaylı

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR

SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SİS 3 2012 (OCAK.2013) 2.SINIFLAR SINIF A KTB DERS ÜNİTE KAZANIM 2. sınıf 1 Türkçe 2. Okuduğunu Anlama Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili soruları cevaplandırır. 2. sınıf 2 Türkçe

Detaylı

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri)

Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) FİZİK 102 Temel Ders Kitabı: Fen Bilimcileri ve Mühendislik için Fizik; Douglas C. Giancoli, Akademi, 2009 (Dördüncü Baskıdan Çeviri) 1. Hafta: Elektrik Alanları (Bölüm 21) Elektrik Yükü: Pozitif ve negatif

Detaylı

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03

I 5. SINIF ÖĞRENME ALANI ALT ÖĞRENME ALANI KAZANIM I- 01 I- 02 II- 01 II- 02 II- 03 TÜRKÇE 2. Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 4. Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 6. Okuduklarındaki duygusal

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Genel Fizik I 4 0 4 A Genel Fizik II 4 0 4 A Genel Fizik Lab I 0 2 1 A Genel Fizik Lab II 0 2 1 A Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER 6. SINIF DENEYLERİ I.DÖNEM

İÇİNDEKİLER 6. SINIF DENEYLERİ I.DÖNEM İÇİNDEKİLER 6. SINIF DENEYLERİ I.DÖNEM 1.1. Mikroskobun Yapısının Tanıtılması 1.2. Soğan Zarının İncelenmesi 1.3. Ağız İçi Epitel Hücrelerinin İncelenmesi 2.1. En Süratli Kim? 2.2. Misketlerle Oynayalım

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Genel Fizik I (4-0-4) Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin tarihsel gelişimine kısa bir bakış. Standartlar,

Detaylı

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1

FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 FİZİK LABORATUARI III DENEY KILAVUZU 1 DENEY NO: 1 DENEYİN ADI: DURAN DALGALAR DENEYİN AMACI: Bir ip üzerinde duran dalgaları ve rezonans koşullarını gözlemek, duran dalgaların dalga boyunun hangi parametrelere

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı...

Ses Şiddeti ve Ses Şiddet Düzeyi... 446. Ses Frekansı ve Ses Hızı... 447. Ses Dalgalarında Doppler Olayı... 448. Rezonans... 449. Vuru Olayı... ÜNİTE 3 4 MOERN MANYETİZMA FİZİ Bölüm 1 Işığın Manyetik Tanecikli Alan Yapısı 5 ALGALAR Sayfa No BÖLÜM 1 SES ALGALARI................................................. 445 Ses Şiddeti ve Ses Şiddet üzeyi...............................................

Detaylı

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..)

Les superlatifs simples. Les adverbes de fréquence (souvent, toujours, quelquefois, jamais..) Avril Mars Février Janvier Décembre Novembre Octobre Septembre 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF FRANSIZCA DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Mois Semaine La grammaire - Les superlatifs

Detaylı

2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ

2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ 2.3 ALTINCI SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ÇİZELGELERİ 82 Üniteler 1. Ü ĐTE : Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 2. Ü ĐTE : Kuvvet ve Hareket 3. Ü ĐTE : Maddenin Tanecikli Yapısı 4. Ü ĐTE

Detaylı

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ

Ortaöğretim FİZİK 9. Ders Kitabı. Kadem ERBAŞ Ortaöğretim FİZİK 9 Ders Kitabı Kadem ERBAŞ Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 16 Aralık 2014 ta rih ve 106 sa yı lı ka ra rıy la ekli listenin 118. sırasında yer

Detaylı

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş.

OYD Okul Yayın Danışmanlık A.Ş. 2. sınıf 1 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında karşılaştırmalar yapar. 2. sınıf 2 1. tema 4 Okuduğunu Anlama Okuduklarında sebep sonuç ilişkileri kurar. 2. sınıf 3 2. tema 1 Okuduğunu Anlama Okuduklarında

Detaylı