Don t take the risk. Call for specialists.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Don t take the risk. Call for specialists. www.reportracism.pl"

Transkript

1 Don t take the risk Call for specialists IRKÇILIĞI POLİSE İHBAR ET / Report racism to the Police Polonya da ırkçı nefrete son vermeye kararlıyız. Tek ihtiyacımız olan senin bildirimin...

2 Nefret suçu - herkesin bilmesi gerekenler NEFRET SUÇU, Polonya kanunları tarafından yasaklanan önyargı ile motive edilen bir eylemdir. Yani bu suçun ișlenmesi, suçun yöneltildiği kișinin, failinden ayıran bir özelliğe sahip olduğundan ve genellikle çevredeki toplumun çoğundan onu ayırt ettiğinden gerçekleșirörneğin ten rengi farkı, farklı bir ülkeden veya kültürden gelmesi, farklı bir dil konușması, bașka bir dine inanmasıdır. Bu tür suçların mağdurları sadece yukarıda sözü geçen özelliklerden birine sahip olması nedeniyle kasıtlı olarak tercih edilir. Bu broșür aracılığıyla size nefret suçlarının ne olduğunu, böyle bir suçun mağduru olduğunuzda ne yapmanız ve nereye gitmeniz gerektiğini açıklamak isteriz. Bununla beraber durumunuzun ileride nasıl bir hal alabileceği, Polonya da kanun uygulayıcı kurumların nasıl çalıstığı ve farklı devlet enstitülerinden neler bekleyebileceğiniz hakkında bilgilendirme bulabilirsiniz. Nefretle motive edilen suçların arasında: fiziksel șiddet, hakaret, tehditler, mülkiyetin tahribi, kundakçılık vardır. Nedeni ise, diğer insana karșı ten renginden, ulusal ve etnik kökenden veya dininden kaynaklanan bir nefrettir. Kamusal alanda yabancılara karșı diğer düșmanlık belirtileri ile karșılașabilirsiniz, örneğin: nefret dolu yazılar veya binaların duvarlarında ya da otobüs duraklarında yazılan sembollerdir. Ayrıca bu tür içerikler web sitelerinde görülebilir.

3 Irkçı eylemler cezalandırılır Yukarıda açıklanan eylemler Polonya da kovușturulur. Onların ișlenmesi durumunda Polonya ceza Kanunu cezalar öngörür. Nefret suçlarının bazıları șiddet, tehdit, bedensel bütünlüğünün ihlali, hakaret, bunun yanı sıra ırk temelinde nefreti kıșkırtma, ulusal veya etnik köken, din gibi Polonya kanunlarında Nefret suçunun mağduru musun? tereddüt etme - Tepki ver! Bir suçun mağduru olarak suçu ișleyenin cezalandırılmasını bekleme hakkına sahipsiniz. Ancak bunun gerçekleștirilmesi için kovușturma makamlarına (polise veya savcılığa) bildirmeniz ve suç ișleyeni tanımlamak ve durdurmak için onlara bilgi vermeniz, ardından da kovușturmaya yol açmanız gerekir. özel bir șekilde ele alınmıștır ve ceza Kanununda ayrı ayrı düzenlemeler vardır. Polonya da nefret suçlarının kovușturulması resen yürütüldüğünü bilmeniz gerekir. Polisin ya da savcılığın (sizden, medyadan veya bir tanıktan) böyle bir suçtan haberdar olması durumunda bu kurumlar mağdur inisiyatifinden bağımsız olarak adımlar atmakla yükümlüdür. 1. Suçun ihbarı mağdur ya da tanıksanız veya nefret suçu ișlendiği șahıs adına bașvuru yapıyorsanız nefret suçlarını bildirmek için çok çeșitli yollar vardır. En önemlileri șunlardır: Acil durumlarda 997 veya 112 yi arayın Suçu bizzat polis birimine veya savcılığa ihbar ediniz. En yakın polis birimine ya da savcılığa gidip suç duyurusunda bulunun. Ayrıca yazılı olarak da bildirilebilir. Her polis birimine ihbarda bulunabilirsiniz fakat olayın gerçekleștiği bölgede bulunan birim ile irtibata geçilmesi bașvurunuzun daha hızlı dikkate alınmasını sağlar. Nefret suçunu e-posta göndererek nöbetçi subaya ihbar ediniz. Bazı polis birimleri e-posta yoluyla suç ihbarı kabul edebilir. Birimin web sayfasında böyle bir irtibat formunun sağlanıp sağlanmadığını kontrol ediniz. E-posta gönderirken adınızı, soyadınızı ve iletișim bilgilerinizi vermeyi unutmayınız. 2. Suçu polise veya savcılığa bildirirseniz diğer kurulușlara da ihbar edebilirsiniz: İçișleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunma Ekibine yazınız. Durumunuzu takip etmemizi isterseniz İçișleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunma Ekibine nefret suçu ișlendiğini bildirin. Ekip, bilginizi aldıktan sonra polis veya savcılık ile irtibata geçip durumunuzun incelenmesini takip edecektir. NOT: Polis memurları nefret suçlarını ciddiye almak ve bu tür durumları ayrıntılı incelemek zorundadır. Suç ihbarı yaparken memurlar size karșı uygun olmayan bir șekilde davranırsa bunu İçișleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunma Ekibine bildirin. Ekip bildiriminizi inceleyip meseleyi çözmek için harekete geçecektir. Bildirim e-posta ile șu adrese: faks ile: (22) Așağıdaki adrese posta yoluyla gönderebilirsiniz: Zespół ds. Ochrony Praw człowieka, Departament Kontroli, Skarg i Wniosków, ministerstwo Spraw Wewnętrznych ul. Stefana Batorego Warszawa Ekip ile telefon yoluyla da irtibata geçebilirsiniz: (22) , (22) Sivil toplum örgütleri ile temasa geçiniz.

4 Müttefikleriniz POLİS Bazı sivil toplum örgütleri ücretsiz olarak hukuki danıșmanlık sağlar veya bașka bir șekilde nefret suçlarının mağduru olan insanlara yardım eder. Bu tür kurulușların arasında șunlar bulunur: Helsińska Fundacja Praw człowieka (Helsinki İnsan Hakları Vakfı): tel. (22) , (22) Biuro Porad Obywatelskich (Vatandaș Danıșma Bürosu) (bürolar Polonya nın çeșitli șehirlerinde faaliyet gösterir- telefonları ve adresleri ișbu sayfada bulunur Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Hukuki müdahale Derneği): tel. (22) , (22) Fundacja Ocalenie ( Ocalenie Vakfı): tel. (22) Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOmADA (NOmADA Çok Kültürlü Toplumsal Bütünleșme Derneği): tel. (71) Stowarzyszenie NIGDY WIĘcEJ («BİR DAHA ASLA» derneği): tel Nefret suçu sadece size değil, aynı zamanda arkadașlarınıza veya sevdiklerinize dokunabilir. Böyle durumları ihbar ederek kovușturma makamlarına suç ișleyenlerin cezalandırılması için yardımcı olunuz. Suç ihbarının, Polonya da kalmanız ile ilgili herhangi bir hakkınızı olumsuz etkilemeyeceğini hatırlatırız. Polis (savcılık yanında), suç duyurusunu alan iki kurumdan biridir. Polis birimine giderken yanınıza kimliğinizi alınız, çünkü memurlar kișisel bilgilerinizi vermenizi isterler. Bu bilgiler memurlar tarafından ișlemlerin düzgün yürütülmesi için gereklidir. Polis memuru size mağdur olarak sahip olduğunuz hakları anlatmakla yükümlüdür. Size karșı șiddet veya yasadıșı tehdit uygulanma riski durumunda ikamet bilgilerinizin suç ișleyen kișiye açıklanmadan saklanmasını sağlayabilirsiniz. mağdur kișinin haklarının ve görevlerinin çeșitli dillere tercüme edildiği, kapsamlı bir liste șeklinde așağıdaki sayfada bulabilirsiniz: Lehçe anlamıyorsanız bir tercüman talebinde bulunabilirsiniz. Polisin, Lehçe bilmeyen kiși ile yaptığı ișlem sırasında tercüman sağlama zorunluluğu vardır. mağdur olan kiși bundan kaynaklanan herhangi bir masraf karșılamaz. Bildiriminizi aldıktan sonra polis olayla ilgili ifadelerinizi alır. Olayların seyri ve suçlu/ suçlular hakkında mümkün olduğu kadar en ayrıntılı bilgiyi vermeniz gerekir. Vereceğiniz bilgiler ne kadar detaylı olursa, polisin suçluyu tanımlama ve durdurma șansı o kadar artar ve cezalandırılmasını sağlar. Failin görünüșüne, ayırt edici ișaretlere özelliklerine, dövmelerine, söylediklerine dikkat edin. Olaydan hemen sonra direkt polise gitmezseniz gerçekleșen olay ile ilgili ifadeleri yazmanızı veya kaydetmenizi öneririz. Hafızada kalan bilgilere güvenilmez, ne kadar hatırlarsanız o kadar kolay bir șekilde kendi haklarınızı savunabilirsiniz.bașınıza gelenin teninizin renginden, ulusal veya etnik, kültürel veya dini kökenizden kaynaklandığını düșünürseniz bunu suçu ihbar ederken polise bildiriniz. Ayrıca, neye dayanarak böyle düșündüğünüzü açıklayınız (örneğin olay sırasındaki birinin ırkçı söylemlerinden alıntı yapınız).

5 YANLIZ DEĞİLSİNİZ. POLİSE IRKÇILIK İLE MÜCADELE ETMEYE YARDIMCI OLUN Bir kaç senedir polis memurları, nefret suçlarının tanınması ve tespiti konusunda yoğun bir șekilde eğitilmektedir. Bu nedenle, polis memurları konunuz ile bașa çıkmaya hazırdır. O yüzden onlarla bulușmaktan ve bașınıza ne geldiğini anlatmaktan çekinmeyin. Yargılanma sürecinde bulunmanızın suç ihbarı ile bitmediğini unutmayın. İșlemleri yürüten polisin ve savcılığın ișbirliğinize ihtiyacı olacaktır. Tekrar gelmeniz ve ifadelerinizin tamamlanması veya suçlu tespitine yönelik faaliyetlere katılmanız istenebilir. mağdurun veya tanığın polis ile ișbirliğinde bulunmaması durumunda suçlamayı engelleyebilir veya suç ihbarına verdiğiniz emeği boșa çıkarabilir. Polis, her așamada durumunuz ile ilgili olup bitenler hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. İhbarınız incelenecektir. 6 hafta içinde takibatın bașlatılıp bașlatılmadığından haberdar olacaksınız. Bașınıza gelen olayın nefret suçu olarak düșünmeniz için bir nedeniniz var ise polis ișlem sırasında bunu dikkate almazsa- İçișleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunma Ekibine bașvurunuz. Her İl Emniyet müdürlüğü, Büyükșehir ve Emniyet Genel müdürlüğü nde emniyet müdürü tarafından yetkilendirilen İnsan Hakları Savunma sorumlusu çalıșır. Yetkililer ne cezai takibat açmaz ne de onu denetlemez. Ancak, yabancı düșmanlığı, ırkçılık, nefret suçları ile ilgili konularda uzman oldukları için sorularınız veya kaygı olması durumunda size yardımcı olabilirler. NOT: Bașınıza gelen olayın nefret suçu olup olmadığından emin değilseniz bile, kovușturma makamlarına bunu bildirebilirsiniz. Bir eylemin suç olup olmadığının kanıtlaması savcılığın görevidir. SAVCILIK Savcılık durușma hazırlığı yürüten ve denetleyen bir makamdır. Savcı ișlemleri denetleyerek polise belirli eylemleri yaptırır. O da kovușturmanın nasıl biteceği hakkında son kararı verir: mahkemede ithamda bulunabilir, ayrıca davayı düșürebilir, takibat bașlatılmasını reddebilir. En son belirtilen durumlarda kararı kabul etmezseniz ona karșı șikayette bulunabilirsiniz. Yalnızca kanun tarafından belirtilen süre içinde șikayette bulunabildiğinizi hatırlatmak isteriz. Șikayette bulunma șekli ile tarihi yayınlanan dava düșürme kararında veya takibat bașlatma reddinde bulursunuz. MAHKEME Polis ve savcılık mağduru olduğunuz suçluları yakalaması ve suçluluğu kanıtlayan delilleri toplaması durumunda savcı mahkemeye iddianameyi sunar. mahkeme suçluların suçluluk konusunda karar ve ceza verir. Olayınız ile ilgili kanuni kovușturma açılması durumunda mahkeme sizi mağdur olarak çağırıp ifadenizi alır. Böyle bir çağrı üzerine gelmeniz çok önemlidir. İfadenizin olmaması durumunda faillerin mahkeme tarafından mahkum edilmesi için yeterli delilleri bulamayabilir. İfadenizin bu durumunda çok önemli olduğunu unutmayın. Asliye mahkemesi nin kararı her zaman davayı sonlandırmaz. Taraflar kararı kabul etmediği zaman yüksek görevli mahkemeye itiraz edebilir. Asliye mahkemesi nin kararını kabul etmezseniz itiraz edebileceğinizi hatırlayınız. İtiraz sadece yasa tarafından öngörülen süre içerisinde yapılabilir.

6 Kelimeler ırkçılığa karșı en büyük silahınız. Sesini yükselt. İçișleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunma Ekibi Nefret suçu mağduru veya tanığı olursanız, ilk önce kovușturma makamlarına bunu bildirmeniz çok önemlidir, ardından ekibimizi bilgilendirebilirsiniz. Bunu sırayla yaptığınızda yasal imkanlarımız kapsamında bildirdiğiniz olayı takip edebileceğiz. İçișleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunma Ekibi nin faaliyeti kapsamında nefret suçları ile ilgili olayların takibi mevcuttur. Nefret suçu bildiren bir bașvuru geldiğinde, polis ile irtibata geçip yapılan ișlemler hakkında bilgi elde ederiz. Daha sonra bașvuran kișiye bu konuda geribildirim verilir. Polisin bu olaydan daha önce haberdar olmaması durumunda (örneğin; bu olay ile ilgili herhangi bir ihbar gelmedi ise), İçișleri Bakanlığı İnsan Hakları Savunma Ekibi nden bilgi aldıktan sonra ișlemi bașlatır. Ekibe olayı bildirince, olayın nasıl meydana geldiği hakkında açıklama yapmanız (tarihi ve yeri hakkındaki bilgiler dahil), hiç ihbar edilip edilmediğini, edilmesi durumunda nerede yapıldığı bildirmeniz ve iletișim bilgileri (adınız, soyadınız, adresiniz veya e-postanız) vermeniz gerekir. Ekibe suçu bildirdikten sonra polis veya savcı ifadelerinizi almak amacıyla sizinle irtibata geçmeye çalıșacaklar. Hoșgörü ilkelerine dayalı olarak hareket eden sivil toplumu desteklemek amacıyla aktif olarak katılmanızı bekleriz. Bu nedenle, nefret suçları ile ilișkili olaylar hakkında bilgi vermeniz önemlidir. Tepki vermeden ne İnsan Hakları Savunma Ekibi ne de kovușturma makamları size uygun desteği sağlayamaz. mümkün ise, yardımcı olabilecek kișilerle bu site hakkındaki bilgileri paylașın. BUNUNLA TEK BAȘINA MÜCADELE ETMENE GEREK YOK. IRKÇILIĞI POLİSE İHBAR ET. Göçmenler nefret suçlarıyla karșı karșıya- nasıl etkili bir șekilde kendi haklarını savunur adlı proje Üçüncü Ülke Vatandașlarının Entegrasyonu için Avrupa Fonu tarafından ortaklașa finanse edilmektedir. Daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edin.

7

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı)

EViMDE NELER OLUP BiTTigiNi KiMSE BiLMEZ. ÇEKTigiM ACIYI BiR TEK BEN BiLiRiM. (Puno-Perulu bir Mazocruz kadınından alıntı) Design by Ultimatum Design Norveç te suç teşkil eden eylemlere maruz kalanların yasal hakları ve bu kişilere yardım Fiziksel ve/veya ruhsal şiddet, cinsel taciz, zoraki evlilik, kadın sünneti ya da insan

Detaylı

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar. I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler TUR 2014/1 Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin açıklamalar I. Başvuru formunu doldurmadan önce bilmeniz gerekenler Mahkeme hangi şikâyetleri inceler? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Mahkeme), Avrupa

Detaylı

OBR. Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı?

OBR. Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı? Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı? Mağdurların, mağdur yakınlarının ve şahitlerin bu konuda bulunabilecekleri girişimler ve hukuki anlamda ne tür yardımlar alabilirler OBR Opferberatung Rheinland

Detaylı

er NSU-Prozess in München

er NSU-Prozess in München er NSU-Prozess in München Sağcı ve ırkçı saldırıdan sonra ne yapılmalı? raktische Hinweise zum Gerichtsprozess für Betroffene es Nagelbombenanschlags in der Keupstraße Mağdurların, mağdur yakınlarının

Detaylı

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM

ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Işığında ÇOCUKLARA YÖNELİK CİNSEL SUÇLARI ÖNLEMEYİ AMAÇLAYAN BİR YASAL DÜZENLEMENİN SAHİP OLMASI GEREKEN KAPSAM Çocuklara

Detaylı

Haklarınızı Bilmek ve Onlar İçin Mücadele Etmek. Roman/Çingene Aktivistler İçin Bir Rehber

Haklarınızı Bilmek ve Onlar İçin Mücadele Etmek. Roman/Çingene Aktivistler İçin Bir Rehber Haklarınızı Bilmek ve Onlar İçin Mücadele Etmek Roman/Çingene Aktivistler İçin Bir Rehber Telif Hakkı 2004, European Roma Rights Centre (ERRC) [Avrupa Roman Hakları Merkezi]. Tüm hakları saklıdır. ERRC,

Detaylı

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz!

Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi. Önce genel bilgileri okuyunuz! 1 Sığınmacıların sorumlulukları ve haklarıyla ilgili Bilgilendirme Belgesi Önce genel bilgileri okuyunuz! AŞAĞIDA BELİRTİLEN KONULAR ÖNEMLİDİR: 1. İltica işlemlerinizde bizimle işbirliği yapın! Her zaman

Detaylı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı

İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı İnsan Hakları İhlâllerini İzleme ve İhlâllere Müdahale Etme Üzerine Eğitici El Kitabı Bu kitap Hollanda Helsinki Komitesi tarafından desteklenen İnsan Hakları Örgütlerinin Yerel Şubelerini Güçlendirme

Detaylı

1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME 1.3.10. IŞKENCEYE VE DIĞER ZALIMANE, INSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME Genel Kurulunun 10 Aralık 1984 tarihli ve 39/46 sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve

Detaylı

Şikâyette bulunma konusunda önemli bilgi

Şikâyette bulunma konusunda önemli bilgi Şikâyette bulunma konusunda önemli bilgi Kimler şikâyette bulunabilir? Aşağıdaki durumlarda şikâyette bulunabilirsiniz: bir polis memuru ya da personelinden uygunsuz olduğunu düşündüğünüz bir davranış

Detaylı

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar

İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İş Etiği ve Davranış Kuralları için Standartlar İçindekiler Mesaj 1 İş etiği İlkeleri 3 İş etiği Modeli 4 Bu kitapçik 5 İşleriMizin YürütülMesi 7 kamu Müşterileri ve kamu Görevlileri ile çalişma 11 Başkalari

Detaylı

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası

Avrupa Ombudsmanı. Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası Avrupa Ombudsmanı Avrupa Doğru İdari Davranış Yasası TR Misyon bildirisi Avrupa Ombudsmanı, Avrupa Birliği kurumları ile ilgili şikâyetlere yönelik adaletli sonuçlar arar, şeffaflığı teşvik eder ve idari

Detaylı

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak

HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001. EDİTÖR Deniz Kaynak HAKLARIMIZ VAR! Genişletilmiş 15. Basım - 850 adet basılmıştır. Aralık 2013 1. Basım, İstanbul, 2001 EDİTÖR Deniz Kaynak 15. BASIMA KATKIDA BULUNANLAR Lalezar Akar - Fulya Ayata - Zelal B. Ayman - Ebru

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı. Yasalarımız kadının yanında. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Şiddetin olmadığı bir toplum istiyoruz. Devletin tüm kurumlarıyla işbirliği içindeyiz. Aile içi şiddetle mücadele ediyoruz. Yasalarımız kadının yanında. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele El Kitabı www.aile.gov.tr

Detaylı

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN

Hakkınız var! Zihinsel/Ruhsal Rahatsızlığı Olanlar ve Yakınları Engelleri Aşmak için Haklarımızı Bilelim BU BROŞÜR SİZİN İÇİN Uzun süreli zihinsel veya ruhsal rahatsızlık yaşıyorsanız veya böyle bir yakınınız varsa, Bu durum sizin ya da yakınınızın diğerleriyle eşit bir şekilde topluma tam ve etkili katılımınızı engelliyorsa,

Detaylı

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları

YOL GÖSTERİCİ İLKELER. A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Doğru Davranış İlkeleri (Etik) ve Uyum YOL GÖSTERİCİ İLKELER A.O. Smith Corporation Davranış Kuralları Dürüstlük kimse görmezken bile doğru şeyi yapmaktır - Albert Einstein İÇİNDEKİLER A. O. SMITH DEĞERLER

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi ------ Bakanlar Kurulundan Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesinin Onaylanması

Detaylı

ÖZEL EĞİTİM İÇİN EBEVEYN HAKLARI (21 yaşına kadar 3 yıl)

ÖZEL EĞİTİM İÇİN EBEVEYN HAKLARI (21 yaşına kadar 3 yıl) ÖZEL EĞİTİM İÇİN EBEVEYN HAKLARI (21 yaşına kadar 3 yıl) Yöntemsel Güvenceler Bildirimi Haziran 2008 ABD Savunma Bakanlığı (Department of Defense) Eğitim Faaliyeti (DoDEA) 4040 North Fairfax Drive Arlington,

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi. İhtiyaç Analizi Raporu AnAyAsA MAhkeMesine Bireysel BAşvuru sistemini DestekleMe Projesi Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sistemi İhtiyaç Analizi Raporu raportör: luca Perilli Katkıda bulunan danışmanlar: Christiane Schmaltz,

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir.

Başvuran, 18 Mayıs 2000 tarihinde K.Yalçın ile İmranlı da (Sivas) evlenmiştir. Başvuran evlenmeye mecbur tutulduğunu iddia etmektedir. PSİKOLOJİK ŞİDDET Öncelikle ben bize bu imkânı tanıdığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bu okulda cidden pratik açısından çok az şey yapılıyor. Bu çalışmaların bana çok şey kattığını söylemek isterim.

Detaylı

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur.

Mavi Kitap. UYUMA Bağlılık. Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Mavi Kitap İş Yönetimine İlişkin Pfizer Politikalarının Özeti UYUMA Bağlılık Dürüstlük ve bütünlükle hareket etmek, birlikte çalıştığımız insanların güvenini ve saygısını kazanmamıza yardımcı olur. Değerli

Detaylı

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002

Orjinal Adı : First Steps - A Manual for Starting Human Rights Education Yayınlayan : Amnesty International AI İndeks : 32/002/2002 İlk Adım 1 Bu kitap, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği nin katkılarıyla basılmıştır. Kitabın içeriğinden Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği sorumlu

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler

U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler U heeft een huisverbod... Wat nu? Eve gitme yasağına çarptırıldınız. Şimdi ne olacak? Eve gitme yasağına çarptırılan kişiler için pratik bilgiler Bu broşür hakkında Kısa bir süre önce eve gitme yasağına

Detaylı

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2)

1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) 1-KİMLER UZLAŞTIRMACI OLABİLİR? (CMK. 253/9, Ynt. 13/2) Hukukumuzda kimlerin uzlaştırmacı olabileceği 5271 sy.nın 253/9 ve 26/07/2007 gün ve 26594 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ceza Muhakemesi Kanununa

Detaylı

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER

YUNANİSTAN DA ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU İÇİN TEMEL BİLGİLER İltica hizmetleri sadece uluslararası korumayla ilgili konulardan sorumludur. Eğer yabancı uyruklu bır vatandaş iseniz, ve ülkenizi ciddi bir nedenden dolayı, hayatınız tehlikede olduğu için terk ettiyseniz,

Detaylı

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI

KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI KIŞISEL VE SIYASAL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESI Genel Kurulunun 16 Aralık 1966 tarihli ve 2200 A (XXI) sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve imzaya, onaya ve katılmaya açılmıştır. Yürürlüğü giriş: 23 Mart

Detaylı