TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN"

Transkript

1 TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN

2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirir hükmü gereğince hazırlanmaktadır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) FAKS: (212)

3 İÇİNDEKİLER DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI 4 2. MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Sigorta Primi Gelirleri Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirleri Fonun Bütçe Harcamaları Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi 9 3. ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Fona Devredilen Bankalar Geri Kazanım Faaliyetleri Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fonun Taraf Olduğu Davalar Hazine Müsteşarlığına Yapılan Ödemeler Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemeler Off-Shore Ödemeleri DİĞER FAALİYETLER Uluslararası Faaliyetler Diğer Kurumlar İle İlgili Faaliyetler 30 1

4 TABLOLAR Tablo 1: Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri 5 Tablo 2: Haziran- Dönemine İlişkin Sigorta Primi Gelirleri 7 Tablo 3: Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı 8 Tablo 4: Çözümleme Faaliyetleri Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri 10 Tablo 5: Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar 11 Tablo 6: Tablo 7: Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ve İflas Masaları Tarafından Yapılan Geri Ödemeler İmar Bankası DİBS Ödemeleri Tablo 8: Çözümleme Faaliyet Gelirlerinin Dağılımı 15 Tablo 9: TMSF nin Takipli Alacaklarından Temmuz - Eylül Döneminde Yapılan Nakdi ve Ayni Tahsilatlar 16 Tablo 10: Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar 17 Tablo 11: Fona Devredilen İştiraklerin İtibarıyla Durumu 23 Tablo 12: Gayrimenkul ve Menkuller Genel Çözümleme Tablosu 24 Tablo 13: Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Davalar 25 Tablo 14: Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili İcra Takipleri 26 Tablo 15: Uluslararası Dava ve Takipler 26 Tablo 16: Kredi Dışı/İdari Davalar 27 Tablo 17: Off-Shore Davaları 27 Tablo 18: Kredi Dışı İcra Takipleri 27 Tablo 19: Yılı Temmuz - Eylül Döneminde Hazine Müsteşarlığı na Yapılan Ödemeler 28 GRAFİKLER Grafik 1: Toplam Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları 6 Grafik 2: Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri 6 Grafik 3: Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı 15 ŞEKİLLER Şekil 1: TMSF Dönemi Strateji Haritası 4 2

5 KISALTMALAR Asya Katılım Bankası A.Ş. Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu Bank Ekspres A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bayındırbank A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Devlet Borçlanma Senedi Devlet İç Borçlanma Senedi Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Egebank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. Etibank A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Geri Ödeme Sözleşmesi İktisat Bankası T.A.Ş. İnterbank A.Ş. Kentbank A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurumu Sivil Toplum Kuruluşları Sitebank A.Ş. Sümerbank A.Ş. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ticari ve İktisadi Bütünlük Toprakbank A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Asya Katılım Bankası EFDI Bank Ekspres Bank Kapital BDDK Bayındırbank Birleşik Fon Bankası Demirbank DBS DİBS EGS Bank Egebank Esbank Etibank FYYS Protokol İktisat Bankası İnterbank Kentbank Kıbrıs Kredi Bankası Tarişbank Marmara Bank Impexbank TYT Bank Pamukbank SPK STK Sitebank Sümerbank TMSF-Fon TİB Toprakbank Türkbank TCMB Hazine İmar Bankası Yaşarbank IADI Yurtbank 3

6 DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI TMSF nin stratejik planlama dönemleri üçer yıllık periyotlardan oluşmakta olup TMSF nin vizyon, ve stratejik hedefleri TMSF Üst Yönetimi tarafından ilgili üç yıllık dönem için değerlendirilmekte ve belirlenmektedir Stratejik Planlama Dönemi nde kurumsal performans yönetim modeli olan Kurumsal Gelişim Planı (KGP) birer perspektif olarak konumlandırılmış olan üç stratejik amaç etrafında yapılandırılmıştır. Bu amaçlar, TMSF nin; Mevduat Sigortacılığı, Banka Çözümleme ve Geri Kazanım Kurumsal Gelişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktır. Fonun stratejik hedefleri ise bu üç stratejik amaç çerçevesinde belirlenmiş ve her bir stratejik hedef için stratejik faaliyet ve projeler tanımlanmıştır. TMSF nin vizyonu, ilkeleri ile stratejik amaç ve hedeflerini gösteren TMSF 2014 Strateji Haritası aşağıda sunulmaktadır: Şekil 1: TMSF 2014 Dönemi Strateji Haritası yılının üçüncü üç aylık döneminde TMSF nin planlama çalışmaları kapsamında, yılı TMSF Kurumsal Gelişim Planı na ilişkin uygulama, izleme ve raporlama faaliyetleri sürdürülmüştür. 4

7 2. MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 2015 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan ve yılı sonunda 7.508,6 milyon USD ye ulaşacağı öngörülen mevduat sigortacılığı rezerv tutarı itibarıyla 7.590,1 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri Yılı Temmuz - Eylül Dönemi Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Yılı Kümülatif Gerçekleşme Tem. Eylül Performans Hedefi Tem. Eylül Gerçekleşme Tem. Eylül Gerçekleşme Oranı (%) Ocak Eylül İtibarıyla Rezerv (dönem başı) 7.070, ,80 % ,06 - Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri 2 191,61 186,80 %97 591, ,17 Finansal Gelirler (faiz vb.) 129,04 136,31 % , ,48 Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Giderleri Kullandırılan Sermaye Benzeri Krediler 3 Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı 5-8,42-6,33 %75-39,04-506, , ,00-207,43 -% , ,61 Rezerv (dönem sonu) , ,15 % , ,15 Tablo 1: Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan tutarlar Fonun kuruluşundan itibaren nakit olarak, Devlet Borçlanma Senetleri (DBS) ve kira sertifikası ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır tarihinde Birleşik Fon Bankası A.Ş. ye kullandırılan Sermaye Benzeri Kredi (SBK) tutarıdır. 4. Mevduat sigortacılığı rezervinin Kira Sertifikası ve DBS lerde değerlendirilen kısmı milyon USD olup Kira Sertifikası ve DBS lere ilişkin faiz ve değerleme farkı 605 milyon USD dir. Bu tutar dahil edildiğinde dönem sonu rezervi milyon USD ye ( milyon TL) ulaşmaktadır. (SBK dahil edilmemiştir.) 5 Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. Fon, yılının üçüncü üç aylık döneminde 186,8 milyon USD tutarında mevduat sigortacılığı faaliyet geliri ve 136,3 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı faaliyet giderleri ise üçüncü üç aylık dönemde 6,3 milyon USD olarak gerçekleşmiştir Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Eylül dönemi itibariyle bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 34 mevduat bankası ve 5 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 1.340,7 milyar TL ye ulaşmış olup bu tutarın %26,72 si sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Eylül 2015 dönemine göre %7,25 oranında artarak toplam 358,3 milyar TL ye yükselmiştir ve mevduat sigortacılığı rezervinin bu tutara oranı %6,58 dir. 5

8 Bankalar nezdinde bulunan toplam ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonuna ilişkin tutarlar Grafik 1 de gösterilmektedir. milyar TL Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları 1.269, , , , ,7 334,1 333,0 344,3 357,4 358,3 Eylül 2015 Aralık 2015 Mart Haziran Eylül Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 1: Toplam Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Not: TL karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Sigorta Primi Gelirleri Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Temmuz - Eylül dönemi içerisinde tahsil edilen Haziran dönemine ait sigorta prim gelirleri, Haziran 2015 dönemine göre %10,53 oranında artış göstererek TL olmuştur. Bu tutarın %7,3 lük kısmı ( TL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam TL ve USD karşılıkları ile Haziran dönemine ilişkin olarak tahsil edilen sigorta primlerinin detayı sırasıyla Grafik 2 ve Tablo 2 de yer almaktadır. milyon TL* Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri Grafik 2: Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri Haziran 2015 Eylül 2015 Aralık 2015 Mart Haziran Toplam TL Karşılığı Toplam USD Karşılığı milyon USD* 500 *TL ve USD karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır

9 Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı 1 Sigorta Primi Tutarı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları TL USD EUR TL USD EUR Toplam 3 USD TL EUR GENEL TOPLAM (TL Karşılığı) 2 TL Tablo 2: Haziran Dönemine İlişkin Sigorta Primi Gelirleri 1 Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarlarından oluşmaktadır. 2 TL karşılıkların hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır TL, USD ve Euro tutarında mahsup işlemi sonrasındaki tutarı ihtiva etmektedir Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun, sigorta primlerine ilave olarak, Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaşımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriş payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır. Söz konusu gelirlere ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır: Para Cezaları Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının % 50 si ile verilecek idari para cezalarının %90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. Temmuz - Eylül döneminde bu hüküm çerçevesinde Fon tarafından toplam TL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Tahsil edilen bu tutardan TL lik kısım ilgili mevzuat gereğince Maliye Bakanlığı na aktarılmış olup kalan kısım Fona gelir kaydedilmiştir Hisse Devir Payları Bankacılık Kanunu nun 18 inci maddesi gereğince BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin %1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, yılı üçüncü üç aylık dönemde Fon tarafından TL tahsilat yapılmıştır. 7

10 Zamanaşımına Uğramış Kıymetler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler Şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Fonun internet sitesinde 4 ay müddetle ilan edilmektedir. İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, ilgili bankalar tarafından Haziran ayı sonuna kadar Fona devredilmekte olup bu tutarlar Fona gelir kaydedilmektedir. Bu kapsamda, yılında 93,5 milyon TL Fona gelir kaydedilmiştir Fonun Bütçe Harcamaları TMSF Teşkilat Yönetmeliği ile Fon Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde, Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan yılı Gider Bütçesi, Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur. yılı Gider Bütçesinde toplam 79 milyon TL ödenek öngörülmüş olup, üçüncü üç aylık dönemde 14,95 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Bu tutar toplam bütçe ödeneğinin %18,92 sına tekabül etmektedir. Harcamaların 8,63 milyon TL sini Personel Giderleri, 4,10 milyon TL sini Mal ve Hizmet Alımları oluşturmaktadır. yılı bütçe ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı (TL) Ödenek Türü Ödeneği Tem. - Eylül Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı Ocak-Eylül Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri ,79% ,35% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,68% ,16% ,56% ,95% Cari Transferler ,36% ,46% Sermaye Giderleri ,80% ,73% TOPLAM ,92% ,42% Tablo 3: Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı 8

11 2.5. Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi Fonun, tarihi itibarıyla mevduat sigortacılığı rezervi milyon TL (DBS lere ilişkin faiz gelir reeskont tutarı dahil olup Birleşik Fon Bankasına kullandırılan Sermaye Benzeri Kredi hariçtir. Açıklamalar Tablo 1 de yer almaktadır) tutarındadır. Bu tutarın milyon TL lik kısmı DBS ve Kira Sertifikası olarak (%88), milyon TL lik kısmı ise vadeli mevduat hesaplarında (%12) değerlendirilmektedir. Mevduat sigortacılığı rezervinin TL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla %81,9, %11,9 ve %6,2 dir. 3. ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 1994 yılından itibaren faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalar ile ilgili olarak Fon tarafından tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmaları halen yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler sonucunda, yılı üçüncü üç aylık döneminde Fon, 42,07 milyon USD tutarında çözümleme geliri elde etmiş, çözümleme faaliyetlerine ilişkin rezervin değerlemesinden ise yaklaşık 4,27 milyon USD tutarında finansal gelir sağlamıştır. Aynı dönem içerisinde Hazine Müsteşarlığı na yapılan ödeme tutarı 58,09 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Çözümleme faaliyetlerine ilişkin yılı Temmuz - Eylül dönemi mali hedefleri ve üçüncü üç aylık dönem gerçekleşmeleri Tablo 4 te yer almaktadır. 9

12 Çözümleme Faaliyetleri Yılı Temmuz - Eylül Dönemi Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Tem. Eylül Performans Hedefi 2 Yılı Kümülatif Gerçekleşme Tem. Eylül Gerçekleşme Tem. Eylül Gerçekleşme Oranı (%) Ocak Eylül İtibarıyla Rezerv (dönem başı) 381,45 381,45-247,53 - Çözümleme Gelirleri (Brüt) 3 89,28 42,07 %47,13 288, Takipli Alacaklardan Tahsilatlar 88,33 40,82 %46,21 245, Varlıklardan Tahsilatlar 0,95 1,12 %117,89 29, Fon Bankalarından Tahsilatlar , Emanet Tahsilatlar , Diğer Tahsilatlar - 0,14-0,53 42 Hazine Borçlanması TCMB Avans Kullanımı Mevduat Sigortacılığı Gelirlerinden Aktarılan Finansal Gelirler (faiz vb.) 3,00 4,27 %142,34 11, Bankalara Aktarılan Kaynak Çözümleme Giderleri -49,32-11,82 %23,98-46, Tahsilat İadeleri - -0, , İlgilisinden Talep ve Tahsil Edilmek Üzere Yapılan Ödemeler -47,58-0, , Offshore Ödemeleri - -10, , Emanet Hesaplardan Yapılan Ödemeler , Diğer Ödemeler -1,74-0,43 %24,55-4, Hazine Borç Ödemeleri -103,13-58,05 %56,32-120, TCMB Avans Ödemeleri Kamu Kurumlarına Yapılan Ödemeler Diğer Gerçek/Tüzel Kişilere Yapılan Ödemeler Evalüasyon ve Değerleme Farkı 4 0,89 0,01-1, %135,36 1,20-23, ,00-7,39 %369,41-6, Rezerv (dönem sonu) 6 318,40 349,30 %109,71 349,30 349,30 Tablo 4: Çözümleme Faaliyetleri Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri 1. Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak hesaplanmıştır sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince TMSF tarafından 3 ayda bir hazırlanan nakit projeksiyon tutarları performans hedefi olarak esas alınmıştır. 3. Çözümleme gelirlerinde brüt ve nakdi tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 4. Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. 5. Teminat tutarları ile BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ticari işlemleri ile ilgili olarak Fon emanet hesaplarına yatırılan tutarlar ile bu hesaplardan yapılan ödemeler/iadelerden oluşmaktadır. 6. Söz konusu tutarın 230 milyon USD lik kısmı sıra cetvelleri oluşturulması çalışmaları süren tahsilatlar ile yasal işlemleri devam eden tahsilatların izlendiği bloke hesaplardan oluşmaktadır. Kalan tutar ise TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereği çözümleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen Fonda tutulan 100 milyon USD tutarındaki ihtiyati rezervin haricindeki rezerv tutarının 20 milyon USD ye ulaşması halinde Hazine ye aktarılabilecektir. 10

13 3.1. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılarak iflasına karar verilen bankalara ilişkin mevcut durum Tablo 5 de yer almaktadır. Banka Adı Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Faaliyet İzninin Kaldırıldığı Tarih İflas Karar Tarihi Alacak Kayıt Adedi Kabul Edilen Alacak Kayıt Tutarı 1 (milyon TL) Ödenen Anapara (milyon TL) İflas Tarihinden Sonra Ödenen Yasal Faiz 2 (milyon TL) Marmara Bank ,3 17,0 42,8 TYT Bank ,1 21,6 0,9 Impexbank ,7 41,7 43,5 Kıbrıs Kredi Bankası * ,4 0,3 0,28 3 İmar Bankası , ,08 - Tablo 5: Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 195 inci maddesi gereğince, alacak tutarına iflas tarihine kadar işlemiş faizler, kayıtlı alacak tutarları içinde yer almaktadır. İflas tarihinden sonraki döneme ilişkin faiz tutarları ise bu tutarlara dahil değildir sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 196 ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3 Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd nin sıra cetvelinde kayıtlı alacaklardan ödenmeyen anapara tutarına ( ) iflas tarihinden tarihine kadar yasal faiz işletilmek suretiyle hazırlanan aciz vesikaları verilmiştir. 4 Kabul edilen alacak kayıt tutarına, TMSF tarafından Uzan Grubuna ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışından elde edilen ve 5472 sayılı Kanunla değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı na aktarılan 1.164,1 milyon TL lik tutar dahildir. *Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd nin İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/969 E., 2015/835 K. sayılı ilamı ile tarihinde iflasının kapatılmasına karar verilmiş ve tarihinde karar kesinleşmiştir. Karar gereği müflis bankanın sicil kaydının tarihinde terkin edildiği hususu tarih ve 9035 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu Müflis bankanın geçmişte yapmış olduğu işlemlerin izlenmesi amacıyla tabloda yer verilmiştir. Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduat ile ilgili olarak Fon tarafından yapılan ödemeler, Fonun iflas masalarına kayıtlı alacak tutarları, müflis banka iflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacağı tutarları Tablo 6 da gösterilmektedir. 11

14 Fon Tarafından Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ile İflas Masaları Tarafından Fona Yapılan Geri Ödemeler ( tarihi itibarıyla, TL) Banka Adı Marmara Bank Fon Tarafından Aktarılan Kaynak Fonun İflas Masalarına Kayıtlı Alacak Tutarı 1 İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Anapara İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Yasal Faiz Fonun İflas Masalarından Kalan Alacağı (Anapara) Fonun İflas Masalarından Kalan Faiz Alacağı (Yasal Faiz) TYT Bank* Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası** İmar Bankası*** TOPLAM Tablo 6: Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ve İflas Masaları Tarafından Yapılan Geri Ödemeler sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 195 inci maddesi gereğince Fon tarafından bankaya aktarılan kaynak tutarına iflas tarihine kadar işleyen faizler Fonun iflas masasına kayıtlı alacak tutarına dahil edilmiştir. 2 Fonun iflas masasına kayıtlı alacağına, iflas tarihinden sonraki dönemde işleyen faiz tutarları bu sütunda gösterilmektedir sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 196 ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3 Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasından sonra tasarruf mevduatı sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin olarak, T. Emlak Bankası geçici yönetimi tarafından iflas tarihinden önce toplam ,87 TL nin Fona geri ödenmesi nedeniyle, bu kısım iflas masasına kaydedilen alacak tutarı içinde yer almamıştır. 4 Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd nin sıra cetvelinde kayıtlı alacaklardan ödenmeyen anapara tutarında iflas tarihinden tarihine kadar yasal faiz işletilmek suretiyle hazırlanan aciz vesikaları verilmiştir. 5 Söz konusu tutara ödenen gelir vergisi tutarı dahil edilmiş olup Fondan yapılan toplam kaynak çıkışını (devir sonrası tahakkuk ettirilen TÜFE faiz tutarı hariç) ifade etmektedir. *Ödenen anapara ve faiz tutarına, Fonun İcra ve İflas Kanunu nun 245 inci maddesine göre devir aldığı dosyalardan yaptığı tahsilatlardan toplam ,32 TL lik mahsuben ödeme dahildir. **Müflis Kıbrıs Kredi Bankası Ltd nin İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/969 E., 2015/835 K. sayılı ilamı ile tarihinde iflasının kapatılmasına karar verilmiş ve tarihinde karar kesinleşmiştir. Karar gereği müflis bankanın sicil kaydının tarihinde terkin edildiği hususu tarih ve 9035 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Söz konusu Müflis bankanın geçmişte yapmış olduğu işlemlerin izlenmesi amacıyla tabloda yer verilmiştir. *** Ödenen anapara tutarına, Fon tarafından yapılan ipotek ve işletme rehinleri bedeli tahsilatı, Uzan Grubu ndan sağlanan tahsilat ve mudilere sehven ödenen fazla tutarların tahsilatı olmak üzere toplam ,13 TL lik mahsuben ödeme dahildir İmar Bankası İmar Bankası bünyesinde, karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 5667 sayılı Kanun ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde, söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiştir. Banka nezdinde toplam yatırımcının hesapta adet işlemi bulunmakta olup işlem tutarları toplamı ise 728 milyon TL dir. Hak sahiplerinin tamamının başvurması halinde 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 4 üncü maddesinin 6 numaralı fıkrasına konu olabilecek işlem tutarı (anapara + faiz) maksimum 970 milyon TL olacaktır. 12

15 TMSF tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahiplerinin başvuruları değerlendirilmiş ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak, İmar Bankası tarafından DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine tarihinde başlanmıştır. Daha önce yapılan 55 etap ödemeye ilave olarak, yılının üçüncü üç aylık döneminde herhangi bir ödeme gerçekleştirilmemiştir tarihi itibarıyla yapılan ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 7 de yer almaktadır. İmar Bankası DİBS Ödemeleri ( tarihi itibarıyla) (TL) İşlem Tutarı Net Faiz Gelir Vergisi Toplam Kaynak Çıkışı 2007 Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı Yılı I. Çeyrek 6.526, ,45 324, , Yılı II. Çeyrek , , , , Yılı II. Çeyrek TOPLAM Tablo 7: İmar Bankası DİBS Ödemeleri 3.2. Fona Devredilen Bankalar Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan Birleşik Fon Bankası A.Ş., Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve Asya Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili çözümleme faaliyetlerine devam etmektedir. Birleşik Fon Bankası Birleşik Fon Bankası A.Ş., diğer Fon bankalarından kendisine intikal eden varlık ve yükümlülüklerin çözümlenmesi amacıyla Fon bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka faaliyetlerine dönemi içerisinde de devam edilmiş olup Banka nın denetim süreci devam eden bilançosuna göre, toplam aktifleri 3.537,30 milyon TL, likit değerleri 676,76 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Banka nın tarihi itibarıyla özkaynak tutarı 623,97 milyon TL, net kârı ise 44,70 milyon TL düzeyindedir. 13

16 Türkbank Türk Ticaret Bankası A.Ş. nin tarihi itibarıyla toplam aktifleri 190,87 milyon TL, özkaynakları 168,16 milyon TL olup likit değerleri ise 177,87 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka nın tarihi itibarıyla net kârı 15,79 milyon TL düzeyindedir. Asya Katılım Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun tarihli kararına istinaden 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 71 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükmü çerçevesinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen Asya Katılım Bankası A.Ş. ye ilişkin çözümleme çalışmaları kapsamında Fon Kurulunun tarih ve /95 sayılı kararı ile, Banka nın toplamda adet olan nitelikli (A) grubu hisselerinin % 51 ine tekabül eden adedinin satışa sunulacak asgari miktar olarak belirlenmesine ve satışa sunulmasına karar verilmiştir. Mezkur Fon Kurulu Kararı gereğince Bankanın Hisse Satış İlanı tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış ve satış süreci başlatılmıştır. İhale tarihi olarak belirlenen tarihi itibarıyla herhangi bir teklif gelmemiş olması nedeniyle Bankanın satış süreci olumsuz neticelenmiştir. Bunun üzerine Fon Kurulu kararıyla Bankanın faaliyetleri tarihi itibarıyla 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 107 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak durdurulmuş, akabinde Fonun talebi üzerine BDDK nın almış olduğu tarih ve 6947 sayılı karar ile Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasına karar verilmiştir. Mezkur karar ile faaliyet izni kaldırılan Banka hakkında 5411 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi kapsamındaki işlemler gerçekleştirilmekte olup ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli yazışmalar yapılarak Kurumumuz tarafından yürütülecek olan tasfiye süreci başlatılmıştır. Bu kapsamda, Banka nezdinde bulunan sigorta kapsamındaki katılım fonlarının tespiti ve ödenmesine yönelik çalışmalara oluşturulan bir komisyon koordinasyonunda devam edilmektedir tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında tarihleri arasında adet kamu kurum ve kuruluşundan gelen adet yazıyla adet kamu personeli ile bunların eş ve çocuklarının Banka nezdindeki bilgilerine ilişkin talepler cevaplanmıştır. Bununla birlikte Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında ise adet yazı ile kişiye ait Banka nezdindeki bilgilerine ilişkin inceleme talimatı cevaplanmıştır. 14

17 Yıllık Tahsilat Tutarı Kümülatif Tahsilat Tutarı TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 3.3. Geri Kazanım Faaliyetleri Bankacılık Kanunu nun ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun un Fona tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde yapılan takipler sonucunda, özellikle 2005 yılından itibaren kamu alacağının etkin bir şekilde tahsilinde çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Fonun bankalara aktarmış olduğu kaynakların geri kazanımını sağlamak üzere çözümleme faaliyetlerinden elde edilen nakit tahsilatlar yıllar itibarıyla Grafik 3 te gösterilmektedir Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (milyon USD) Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı (sağ eksen) Grafik 3: Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı Fonun itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil milyon USD ye ulaşmıştır. Bu tahsilatın 46 milyon USD lik kısmı yılının üçüncü üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tahsilata ilişkin bilgiler Tablo 8 de yer almaktadır. Çözümleme Gelirlerinin Dağılımı (milyon USD, brüt) 1 Tem. - Eylül Performans Hedefi Tem. - Eylül Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif Çözümleme Faaliyet Gelirleri (Brüt) 2 89,28 42,07 % Banka Hakim Ortaklarından Yapılan Tahsilatlar 86,43 38,89 % Kurumsal ve Bireysel Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar 1,91 1,93 % İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar - 0, Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar 0,95 0,95 % Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar Emanet Tahsilatlar Diğer Tahsilatlar - 0,14-42 Finansal Gelirler 3,00 4,27 % TOPLAM 92,28 46,34 % Tablo 8: Çözümleme Faaliyet Gelirlerinin Dağılımı 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat tutarları dikkate alınmış, tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 15

18 3.4. Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fon, Bankacılık Kanunu nun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde; faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları kendisine devredilen bankaların kaynaklarının istismar edilmesinden ve sigortaya tabi mevduatın eksik beyan edilmesinden doğan alacaklar ile temlik almış olduğu alacaklar ve diğer alacaklar sebebiyle takip ve tahsil işlemleri yürütmektedir. Fon, alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Fon tarafından, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında tarihi itibarıyla 208,1 bin adet ve 8,83 milyar TL tutarında alacak dosyası devir ve temlik alınmıştır. Takipli alacaklardan, Fona devir tarihlerinden tarihine kadar ayni ve nakdi olarak toplam 9.179,63 milyon USD (tahsilatlardan yapılan iade ve ödemeler düşüldükten sonra) net tahsilat sağlanmıştır. yılı Temmuz - Eylül dönemi içerisinde ise takipli alacaklardan sağlanan tahsilat tutarı 40,81 milyon USD olup bu tutarın 32,93 milyon USD lik kısmı hukuki süreçler tamamlanıncaya kadar tevzi edilecek hesaplara alınmıştır. Söz konusu tahsilat tutarlarına ilişkin detaylı bilgi Tablo 9 da yer almaktadır. TMSF nin Takipli Alacaklarından Yapılan Nakdi ve Ayni Tahsilatlar (milyon USD, net ) 1 Temmuz - Eylül İtibarıyla Kümülatif Banka Hakim Ortaklarından 5, ,52 Kurumsal Alacak Dosyalarından 1, ,49 Bireysel Alacak Dosyalarından 0,13 128,22 Tevzi Edilecek Hesaplarda Bekleyen Tahsilat 2 32, ,40 3 TOPLAM 40, ,63 Tablo 9: TMSF nin Takipli Alacaklarından Temmuz - Eylül Döneminde Yapılan Nakdi ve Ayni Tahsilatlar 1 Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat tutarları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür. 2Söz konusu tutarın 28,45 milyon USD lik kısmı, Fon Kurulunun tarihli Kararı ile nihai olarak onay verilen Digitürk satış bedelinin ilk taksidinin bir kısmı olarak tarihinde Fon hesaplarına yatırılan tutardır sayılı Kanun ile Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında yapılan satışlar neticesinde ve diğer yollarla Fon hesaplarına yatırılan veya ayni olarak sağlanan, ancak hukuki süreçlerin kesinleşmesini müteakip ilgili gruplardan mahsup edilmesi ve/veya diğer üçüncü şahıs, kamu kurum ve alacaklılarına ödenmesi muhtemel tahsilatlar ile diğer tahsilatlardan oluşmaktadır. Söz konusu tutarın 103,48 milyon USD lik (298,46 milyon TL) kısmı, İş Bankası A.Ş. nin, Dışbank A.Ş. yi Lapis Grubuna satışı sırasında kullanılan TYT Bank kaynaklarının TMSF ye ödenmesi ile ilgili devam eden hukuki süreç dahilinde uygulanan haciz işlemi sonucu İş Bankası A.Ş. nin TMSF hesaplarına yatırdığı rakamı içermektedir Banka Hakim Ortaklarına İlişkin Alacaklar Fon, devralmış olduğu hakim ortak alacakları ile hakim ortaklardan banka kaynaklarının istismar edilmesinden kaynaklanan alacaklarını 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun çerçevesinde takipler yapılması, söz konusu hakim ortaklar ile protokoller veya FYYS'ler imzalanması ve bankacılık mevzuatının Fona vermiş olduğu diğer yetkilerin kullanılması gibi yollarla tahsil etmektedir. Fon, banka hakim ortakları ile borç tutarı ve geri ödeme şartları 16

19 üzerinde anlaşmalar yapmakta ve kamu alacağının azami düzeyde tahsilini teminen önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Fonun alacak ilişkisi içerisinde bulunduğu banka hakim ortakları ile imzalanan protokollerin bir kısmı ödenmek suretiyle kapanmaktadır. Hakim ortakların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise temerrüde ilişkin yasal yetkiler kullanılmaktadır tarihi itibarıyla banka hakim ortaklarından elde edilen net tahsilat tutarları Tablo 10 da yer almaktadır. Tahsilat tutarları, hakim ortak gruplarından yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmekte olup, iadeler tahsilat tutarlarından düşülmüştür. Banka Adı Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar Hakim Ortak Grubu 17 Temmuz - Eylül Dönemi Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) İtibarıyla Toplam Sitebank Sürmeli Grubu - 12,30 Yaşarbank Yaşar Grubu - 270,69 Kentbank Süzer Grubu - 188,16 Demirbank Cıngıllı Grubu - 103,43 Sümerbank Garipoğlu Grubu - 361,07 Pamukbank Çukurova Grubu ,87 İnterbank 2 Çukurova Grubu - 28,36 İnterbank 3 Çağlar Grubu 2,72 567,18 Bank Kapital Ceylan Grubu 0,08 71,57 EGS Bank 6-7 EGS Grubu 0,20 101,90 TYT Bank Lapis Grubu - 3,43 Yurtbank Balkaner Grubu 0,29 327,92 Etibank 3-4 Medya Grubu - 950,92 Esbank Zeytinoğlu Grubu 2,40 405,19 Bayındırbank 5 Bayındır Grubu 77,26 Toprakbank Toprak Grubu - 395,44 Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu - 84,18 İktisat Bankası 3 Erol Aksoy Grubu 0,01 232,06 İmar Bankası 8 Uzan Grubu 0,18 993,63 Egebank Demirel Grubu 0,05 177,25 Türkbank 9 TTB Munzam Vakfı - 16,71 TOPLAM 5, ,52 Tablo 10 : Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar 1 Tahsilat tutarları; gruplardan yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmektedir. Tahsilatlardan yapılan iadeler tutarlardan düşülmüştür. 2 İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen anaparası 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağı ile ilgili olarak Çukurova Grubundan yapılan tahsilat tutarını göstermektedir. 3 Grup şirketlerine yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Fon tarafından kullandırılan kaynak tutarları toplam tahsilat rakamlarından düşülmüştür. (Erol Aksoy Grubu 17,82 milyon USD, Medya Grubu 6,97 milyon USD, Nergis Grubu 4,87 milyon USD) tarihinde 1,1 milyar USD bedelle ihale edilen ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedelinden Fon payı çerçevesinde 682,79 milyon USD lik tutar 2011 yılında Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmiştir. 5 Grup firmalarına ait varlıklardan oluşturulan ve tarihinde ihale edilen Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 77,05 milyon USD nin 26 milyon USD lik kısmı Fon payı çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup (2008 yılında 6 milyon USD, 2011 yılında 12 milyon USD, 2015 yılında 8 milyon USD) Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmiştir. 6 EGS Grubu borçlarıyla ilgili Denizli AVM TİB satış bedelinin tevzide bekleyen 20 milyon USD lik kısmı 2015 yılında Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup, bahse konu tutar grubun kümülatif tahsilat tutarına ilave edilmiştir. 7 EGS Grup tahsilatının 1,47 milyon USD lik kısmı Güçbirliği Grubu tahsilatıdır.

20 8 Uzan Grubuna ilişkin olarak yürütülen takip ve satışlar neticesinde sağlanan brüt tahsilat tutarı 7.563,19 milyon USD olup bu tutarın 6.556,33 milyon USD lik kısmı üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmış; 13,23 milyon USD lik kısmı ise ihalenin feshi davalarının sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetveli kapsamında aktarılacaktır. Tabloda bakiye tutara yer verilmiştir. 9Türk Ticaret Bankası ve Tarişbank hakim ortaklarının Fon tarafından temlik alınmış herhangi bir nakit borcu bulunmamaktadır. Tarişbank ın gayrinakdi riskleri ile Türk Ticaret Bankası nın iştiraklerinden kaynaklanan alacakların takibi ise devam etmektedir. Söz konusu hakim ortak grupları ile ilgili olarak yılı üçüncü üç aylık döneminde kaydedilen önemli gelişmeler aşağıda sıralanmıştır: Garipoğlu Grubu - Sümerbank : Fonun Garipoğlu Grubu ndan olan nakit alacakları 2010 yılı içerisinde imzalanan iki ek protokol kapsamında tahsil edilmiştir. Gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilen Grubun Fona olan nakit borçlarının tahsilini takiben hisseleri Fon adına tescil edilen veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fona devredilen Grup şirketleri iade edilmiştir. Halihazırda Efektifbank Off Shore Ltd. nin mudi ödemeleri takip edilmektedir tarihi itibarıyla Grup tan sağlanan toplam tahsilat tutarı 361,07 milyon USD dir. Çukurova Grubu Pamukbank : Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan Ana Sözleşme konusu nakit Fon alacakları, tarihinde imzalanan Ek Sözleşme çerçevesinde revizyona tabi tutularak ödeme planına bağlanmış ve tahsil edilmiştir. Ana Sözleşmeye bağlı olarak; çözümü mahkeme sonucuna bırakılmış olan borçların Fona ödenmesi ile diğer sorunların çözüme kavuşturulması hususlarını içeren ve tarihinde imzalanan Ek Protokolün tarihli taksit tutarı ile İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağının tahsili amacıyla Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün tarihli taksit tutarı, her iki protokolde belirtilen ek süreler sonunda da ödenmemiştir. Ek protokolün vadeli taksit borcu, faizleriyle birlikte Fon Kurulu nun tarihli Kararı kapsamında BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedelinden tarihi itibarıyla yapılan tahsilat ile kapatılmıştır. Fon Kurulunun tarihli Kararı ile nihai olarak onay verilen Digitürk satış bedelinin ilk taksidinin bir kısmı olarak tarihinde Fon hesaplarına yatırılan 28,45 milyon USD tevzi hesaplarda izlenmektedir. Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. deki Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin Çukurova Holding A.Ş. ye satışına ilişkin olarak satıcı ile alıcı arasında Hisse Alım Satım ve Rehin Sözleşmesi imzalanmasına muvafakat edilmiştir. Ayrıca Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş. tarafından imzalanan kefalet sözleşmesine istinaden şirket hakkında 6183 sayılı Kanun 18

21 kapsamında takip işlemlerine başlanmış ve şirketin İstanbul ili Bayrampaşa ilçesindeki taşınmazına haciz uygulanmıştır. İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen banka kaynağının tahsili amacıyla imzalanan tarihli protokol kapsamında Çukurova Grubundan 28,36 milyon USD tahsil edilmiştir. Borçlu Grup ile imzalanan protokoller kapsamında ve protokol öncesi tahsilatlar ile gecikme faizleri de dahil olmak üzere yapılan toplam tahsilat tutarı 2.264,23 milyon USD ye ulaşmıştır. Çağlar Grubu İnterbank : Fonun Çağlar Grubu ndan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmekte olup Temmuz - Eylül döneminde 2,72 milyon USD lik tahsilat gerçekleştirilmiştir tarihi itibarıyla Grup tan sağlanan toplam tahsilat 567,18 milyon USD dir. Çağlar Grubu nun Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak Gruba ait taşınmazların gerek proje kapsamında değerlendirilmesi gerekse doğrudan satışları yönünde çalışmlar devam etmektedir. Ceylan Grubu - Bank Kapital : Ceylan Grubu ile Fon ve alacaklı diğer kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. yılının Temmuz - Eylül döneminde hakim ortak ve bağlantılı firmalardan 79 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla Grup tan yapılan toplam tahsilat tutarı 71,57 milyon USD dir. EGS Grubu - EGS Bank : EGS Grubu ile tarihinde imzalanan protokol kapsamında borçların tahsil ve tasfiye işlemlerine devam edilmektedir. Temmuz - Eylül döneminde Grup tan 203 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 101,90 milyon USD ye ulaşmıştır. Lapis Grubu - TYT Bank : Fon alacağının tahsiline yönelik olarak TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu ile 2007 yılında imzalanan protokoller kapsamında işlemlere devam edilmektedir tarihi itibarıyla TYT Bank hakim ortaklarından toplam 3,43 milyon USD tahsil edilmiştir. Balkaner Grubu Yurtbank : Yurtbank hakim ortağı Ali Avni Balkaner tarafından banka kaynağı aktarılan üçüncü şahıs ve şirketlerle ilgili olarak 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15 inci maddesinin 7-b bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 134 üncü maddesi çerçevesinde ilgili şahıs ve şirketlere yapılan takip ve tahsilatlar devam etmektedir. 19

22 Temmuz-Eylül döneminde Balkaner Grubundan 292 bin USD lik tahsilat sağlanmış olup bunun 287 bin USD lik kısmı protokol kapsamında Tekmar Grubundan yapılmıştır. Balkaner Grubundan tarihi itibarıyla toplam 327,92 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Medya Grubu Etibank : Fonun Medya Grubu ndan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmektedir. Medya Grubu ve bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 950,92 milyon USD dir. Zeytinoğlu Grubu - Esbank : Zeytinoğlu Grubu nun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Grup tan Temmuz-Eylül döneminde 2,4 milyon USD lik tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 405,19 milyon USD dir. Bayındır Grubu - Bayındırbank : Bayındır Grubu, Fon ve diğer alacaklı 16 banka ile finans kuruluşu arasında tarihinde imzalanan FYYS sorunlu hale gelmiş olup, Fon Kurulu nun tarihli kararıyla Grup hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Fon Kurulu kararına istinaden 6183 sayılı Kanun kapsamında borçlular ve kanuni temsilciler hakkında yasal takip işlemleri devam etmektedir. Bayındır Grubu borçları ile ilgili olarak büyük kısmı ilişkili firmalardan olmak üzere, itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 77,26 milyon USD dir. Toprak Grubu Toprakbank : Toprak Grubu ile TMSF arasında tarihinde ikinci ek protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol, tarihli ana protokol ve tarihli birinci ek protokole ilave olarak imzalanmış olup, bu protokollerde belirlenen borçlar ile bu protokollerden sonra ortaya çıkan kaynak aktarımı ve diğer borçları içermektedir. Bu kapsamda borçlulara ait taşınmazların rızaen devri ve TİB satışları sonucunda elde edilen gelirlere ilişkin sıra cetvellerinin kesinleşmesiyle borç tasfiye edilmiştir. Toprak Grubu şirketlerinin Toprak Center ı kullanımlarından kaynaklanan Fonun kira alacaklarıyla ilgili olarak tarihinde Grup ile imzalanan 1,99 milyon TL lik protokolün teminatındaki taşınmazın satışı sonucu TMSF nin hissesine düşen 1,68 milyon TL borçtan düşülmüştür. Gruptan, bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar sağlanan toplam tahsilat tutarı 395,44 milyon USD dir. Korkmaz Yiğit Grubu - Bank Ekspres : Korkmaz Yiğit Grubu borçlarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. 20

23 Fon Kurulu kararlarına konu sorumlu tutulan borç ile ilgili olarak, Fon Kurulu kararları ve sulh sözleşmelerinde belirtilen edimleri yerine getirmesi sebebiyle, bir gerçek kişi borçlu Temmuz-Eylül döneminde Fon tarafından ibra edilmiştir. Diğer yandan, bir gerçek kişi borçlu ile Fon arasında yapılan sulh sözleşmesi ve Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. ile işçi sendikası arasında imzalanan revize protokol uyarınca borçlunun maliki olduğu taşınmazların satışından Fon hesaplarına yatırılan 3,5 milyon TL, Soma işçisine ödenmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 84,18 milyon USD dir. Erol Aksoy Grubu - İktisat Bankası : Erol Aksoy Grubu ndan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Grup tan yılının üçüncü üç aylık döneminde yapılan 7,91 bin USD lik tahsilatla birlikte, tarihi itibarıyla toplam 232,06 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Uzan Grubu - İmar Bankası : Uzan Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan brüt tahsilat 7.563,02 milyon USD olup söz konusu tutardan 5472 sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 134 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile geçici 24 üncü maddesi hükümleri uyarınca toplam 6.556,33 milyon USD üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmıştır. Ayrıca tevzi hesaplarda izlenen 13,23 milyon USD lik tahsilat muhtelif itirazlara bağlı davaların sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetvelleri kapsamında paylaştırılacaktır. Temmuz-Eylül döneminde Uzan Grubu borçlusu olan gerçek ve tüzel kişilerden rızaen, haciz ve menkul kıymet satışı yoluyla 175 bin USD tahsil edilmiş olup tarihi itibarıyla sağlanan net tahsilat tutarı 993,63 milyon USD dir. Demirel Grubu Egebank : Egebank hakim ortağı Demirel Grubu nun Fona temlik edilen borçları ile ilgili olarak gerek hakim ortak grubu gerek banka kaynağını edinen/edindiren gerçek ve tüzel kişiler hakkında takip ve tahsilat süreçleri devam etmektedir. Gruptan Temmuz - Eylül döneminde 51 bin USD tahsil edilmiş olup tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 177,25 milyon USD dir. TTB Munzam Vakfı - Türk Ticaret Bankası: Türkbank iştiraki olan Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. den devir ve temlik alınan borçların tahsil ve tasfiyesine yönelik işlemlere devam edilmektedir tarihi itibarıyla elde edilen toplam tahsilat tutarı 16,71 milyon USD dir. 21

24 Ticari ve İktisadi Bütünlükler Fon, Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczettiği gerçek ve tüzel kişilere ait mal, hak ve varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmak suretiyle satabilmektedir. Böylece Fon, satışa konu olan ticari işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesini ve yüksek değerle alıcı bulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan Bankacılık Kanunu gereğince, borçlulara ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satış bedellerinden söz konusu kişilerin devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir. Bu kapsamda, yılının Temmuz - Eylül döneminde Ticari ve İktisadi Bütünlüklere ilişkin kaydedilen önemli gelişmeler şu şekildedir: Fon Kurulunun tarihli Kararı ile 62 milyon USD bedelle alacağa mahsuben TMSF ye ihale edilmesi onaylanan Ataşehir Gayrimenkulleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamındaki gayrimenkullerin 956 bin TL tutarındaki emlak vergisi borçları, tarihinde Fon kaynaklarından ödenmiştir. Fon Kurulunun tarihli Kararı ile Ege Dünya Ticaret Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihale alıcısı Livamine Madencilik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (yeni unvanı Livamine Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.) adına tescil ve her bir pay/bağımsız bölüm üzerine TMSF lehine ipotek tesis edilmesi işlemleri tarihinde tamamlanmış olup ihale alıcısı ile devir teslim anlaşması imzalanmıştır. Fon Kurulunun tarihli Kararı ile muhammen bedeli 60 milyon USD olarak belirlenen Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış ilanı tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak satış süreci başlamıştır. İhale takviminde; ön yeterlilik için son başvuru tarihi saat 17:00, bilgi odası kapanış tarihi , son teklif verme tarihi saat 17.00, ihale tarihi saat ve yapılması halinde pazarlık tarihi saat olarak belirlenmiştir Kurumsal ve Bireysel Alacaklar yılının Temmuz - Eylül döneminde, Fon nezdinde takip edilen kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak 19 bin USD, RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında fiziki devir, teslim ve alacak temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları ile ilgili olarak ise 1,8 milyon USD olmak üzere toplam 1,82 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. 22

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455 TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U

T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U T M S F T ASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2016 Y I L L I K F A A L İ Y E T R A P O R U 2016 YILLIK FAALİYET RAPORU M A R T 2 0 1 7 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

G E N E L G E 2009-25

G E N E L G E 2009-25 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/ 73-034/121 9.2.2009 Konu : Tarım sigortası primlerinin tahakkuk ve

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 30.06.2008 Seri B, Sıra No:3 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/65 5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR

BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR BANKA MUHASEBESİ 3 MEVDUAT VE DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Mevduat: Yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz karşılığında, istendiğinde ya da belli

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

Bankacılık Kanunu na İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılık Kanunu na İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 60, 2006 Bankacılık Kanunu na İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler * (1 Aralık 2006-31 Mart 2007) I. Bankacılık Kanunu'na İlişkin Düzenlemeler 24 Mart 2007 tarih

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanımlar...

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Nisan 2007-30 Haziran 2007) I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 15 Haziran 2007 tarih ve 26553

Detaylı