Kamu kurumlarının bilgili yöneticiler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kamu kurumlarının bilgili yöneticiler"

Transkript

1 Bugün tasarruf genelgesi nedeniyle kamu kurumları yatırım yapmayı bırakın, borçlarını ödeyemez hale ge. mistir. Teknolojik yatırım yaparak görevlerini hızlı ve doğru yapması gereken kamu kurumları bugün araç bulamamakta, kırtasiye malzemesi alamamakta, telefon borçlarını ödeyememektedir. Vatandaşların kişisel destekleri; kamu kurumlarının ihtiyaçlannı karşılamaktan uzak kalmasına karşın yine de günlük gereksinimlerini karşılayabilmek- tedir. Gönüllü verilen bu desteklerin nereye kadar süreceği ise bilinmemektedir. Kamu kurumlarının bilgili yöneticiler yerine torpille göreve getirilen ve bilgide uzak yöneticilerin istilasına uğratılması; kurumların verimliliklerini azaltmış, zarar eden kurumlara dönüştürmüştür. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ülkemizin kdastro çalışmalarını hala bitirememiştir. Almanya'nın kadastrosunu 3. kez yenilemesine karşın bizdeki kadastro müdürlüklerinde bina sorununun yanında teknik araç gereç eksikliği, eleman eksikliği had safhaya ulaşmıştır. Olumsuz koşullarına rağmen vatandaşlara hizmet vermeye çalışan kadastro Müdürlüklerimizin gösterdiği başarı takdire layıktır. Köy senetli hisseli satışlarının kadastro görmeyen köylerimizde ağırlıklı olarak sürdürülmesi bîr rastlantı değildir. Rantçıları rahat satış yaptıkları köylerimizin kadastro çalışmalarının başlatılması kaçak yapılaşmayı da önleyecektir. Kadastro; imar planlarının yapımının temelini oluşturmaktadır. Planlı köylerimizin yaratılmasında kadastro temeli oluşturmaktadır. Şubemizin pilot köyler seçtiği Dağyenice ve Mesudiye köylerinde kadastro çalışmalarının başlatılması bir zorunluluk olmuştur. Şubemizin girişimleri, Nilüfer Kadastro Müdürlüğünün özveride bulunarak konuya sıcak bakması sonucu köylerimizde kadastro çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Kamu kurumu ile bir meslek odasının işbirliğinin vatandaşlara tapu olarak yansıması; Bursamızın kaçak yapılaşmaya teslim edilmemesi konusunda önemli bir adımı gerçekleştirmektedir. Şubemiz; Nilüfer Kadastro Müdürlüğünün eksiği olan faks makinasını hibe etmekten mutluluk duymaktadır. İletişimin rahat yapılmasını sağlayacak faks makinasının müdürlüğün önemli bir eksiğini dolduracağına inanıyoruz. Biz, - yani 'biz' elerken hemen. hemen bütün medya dünyasını kastedş/orurn- istersek eğer, İnternet aracılığıyla, dünyanın, Inter-, net'e bağlı bütün ülkelerinin kütüphanelerine, gazetelerine, televizyonlarına, bankalarına, borsa merkederine, uzatmayayım resmi ve, özel bütün kurum ve kuruhışlanna ulaşabilir, sadece telefon ücreti karşılığında, aradığımız, istediğimiz bilgilere ulaşabiliriz. Yine biz istersek, şehir dışına yolladığımız muhabirimiz, örneğin bir ormanın içinde, veya bir golün üzerindeki kayığın içinde veya otobüste yolculuk yapaifeen, dizinin üzerine koyduğu dizüstü bilgisayanna yazdığı haberi bize o an, oradan gönderebilir. Biz, yani medya dünyası, uluslararası fotoğraf ajanslan sayesinde, dünyanın her yerinde yaşanan bütün olayların fotoğraflarına da, servise konduğu anda sahip olabiliriz. Sayfalara yerleştiririz, okurlara sunarız. Biz, aynı avantaja, hareketli görüntüler için de, yani televizyon görüntüleri için de sahibizdir. Yine biz, dünyanın neresinde olursa olsun, bütün haber değeri taşıyan olaylan, birbirine bağlı, ajanslar sayesinde servise konduğu " anda edinebiliriz. Bu liste böyle uzayıp gidebilir. Arna benim içinde bulunduğum medya dünyasının teknolojik olanaklarından haberii olduğum bölüm bu kadar. Yani, diskete çekilen fotogiailardan, tek tuşa basılarak yapılan. çizgi filmtenden, sanal olarak yapı- labilecek filmlerden falan şu anda detay veremeyeceğim. Zamanı neredeyse en uygun bir şekilde kullanıyoruz. Ve biz, yani medya dünyası, bu kadar yoğun teknolojik bir üretim süreci yaşarken bazen neyin habe rini yapmak durumunda kal^ıoruz,. Ama şu okuduğunuz yazının da yer aldığı bu köşe dahil, bu elinizde tuttuğunuz gazetenin tamamı yüzde 100 bilgisayar teknolojisi ile üretiliyor. biliyor musunuz? - Anlayacağınız dostlar, biz dünyayı çok ufalttık. olmadığının... Devletin bir faks cihazı alacak parası Kilometreleri kısalttık. Evet. Harita Kadastro Mühendisleri FAKSA KUHDH Nilüfer Tapu Müdürlügü'ne Harita ve Kadastro Mühendisleri tarafından hediye edilen faks cihazına! kuıdeiesi-ni Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kazak kesti. Kazak, "29 yıllık meslek hayatımda ilk kez bir {aksın kurdelesini kastet" diyerek espri yaptı...<... > Odası, Nilüfer Tapu Müdürlüp'ne : ' bir faks cihazı hedt/e eimiş. Faksa bir kurdele bağlanmış. Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kazak,' kurdeleyi kesecek ve faks hiz-, mete girecek. Yazının içine, yine bilgisayar marifetiyle yerleştirdiğimiz şu fotoğrafı inceieyin.bürokrat,yüzierde bir faksa sahip olmanın güleç hallerini" ' göreceksiniz. Nasıl da tebessüm ettiklerini.,." Nilüfer Tapu Müdürlügü'nün bu güne kadar faks cihazı olmadan nasıl hizmet ürettiğini doğrusu çok merak ettim. Bir evrafin bir belgenin bir yerden başka bir yere ulaş- i masının en kestirme, en pratik yolu "değil rnl faks çekmek. Postayla, kuryeyle 5-lu günde daha pahalı 'gidecek bir belge, faksla 30 saniyede geçiîebfc, gönderilebilir., t'. Devlet bir feksı bile edinemiyorsa, bilgisayar çağına nasıl yeüşecek?,,,,. Bugün öze! sektörün en küçük 1 birimlerinde (örneğin bakkallarda) bile kullanılan faks cihazı nasıl olur- ^ da önemli bir devlet dairesinde buiuntnaz? ', Faksın yokluğu kaç kişinin daha isflhdam edilmesine neden oluyor ' acaba? "Ahmet Efendi, bu bel-, geyi al, arabaya bto, falanca, ' yere j$t. Onlara bu belgeyi t ver. Sonra geri gd"in maliyeö ı ne? "Time is money!" yani Türtosi, "VaklJ namtör" değil ^ mi? O^eyse fakssız, bilgisayarsız^ olmak nakit israfı deöil mî?,." Işte.şize, arkadaşim Goacâ " u bert:' '-. * TMMOB'ye bağlı Harita ve Kadasto Mühendisleri Odası CHKMO) Bursa Şubesi, Nilüfer Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne, bir faks cihazı hediye etü. HKMO Bursa Şubesi Başkanı Gürkaa Kanbir, Nilüfer Tapu Kadastro Müdüriüğü'nün, tüm olanaksjzhkiara karşın, kadastro çalışması başlatmasının büyük bir özveri okluğunu vurguladı. "Tasarruf Genelgesi" nede- - niyte kamu kurumlarının kırtasiye ve telefon borçlarını bile yahramaz duruma düştüfierini belirten Kambir, "Tapu Kadastro Mödürlüğü'nfin ÜÜİÛ genelindeki ka- ya'njri aynı çalışmasını 3. k«t yapmasına ramıen, biz henüz, bir tanasitü bite yapajîiadik. Ancak, köy senedi ile hisseli satışlainn kadastro görmeyen köyterimiiccte e^cfaub olarak, sürdürütaîssi bir rastlantı ds-, Kadastro imar planlan- ' ci'jla pilot bölge olarak seçen MOfer Tapu Kadastro Müdür-' 'lüğü'ne büyük tsşekkür edç«î- 'ruz"dedl Kâmbir faks cihazının "pue^üle", kullanılmasını diledi." MUHIM NOT: Bu yaa, özel ', kesimin, kamu kesimine, teknoloji, kullanımında kaç tur bindirdiğinin,de küçük bir hikayesidir aynı za- ^manda..,, ' i _ 1'3S:.. 15

2 Osmangazi Belediyesi Sanat Merkezinde düzenelenen söyleşiye TBMM Çevre Komisyonu Müşauiri Sn. Nuran TALU da katılmıştır. Verdiği değerli bilgiler zevkle dinlenmiştir. Söyleşimizin dinleyicileri arasında RP Bursa Milletvekilleri Sn. Ertuğrul YALÇINBAYIR, Sn. Altan KARAPAŞAOĞLÜ, Osmangazi kaymakamı Sn. Ferhat BAŞTÜRK, TMMOB Oda Başkanları H.E.M. Lisesi Müdürü, öğretmenleri, öğrenciler ve çok sayıda meslektaşımız katılmıştır. Söyleşi konuğumuz Sn. Feridun PEHÜVAN'ın konuşmasının özeti aşağıda sunulmuştur. Sn. Feridun PEHLİVAN: İlimiz son derece hızlı bir nüfus artışına uğramıştır. Biz buna artış olarak değil, demografik şişkinlik olarak yaklaşmak zorundayız. Çünkü kentlere yönelik demografik etkenlerin belirli bir amaca ve gereksinmeye göre yönlendirilmesi gerekmektedir. Oysa bırakın kentimizi, Türkiye ortalamalarındaki nüfus artışları, asıl sorun hükümetlerin dünya sermayesi ile bütünleşme modeline uydurularak belirlendikleri ekonomik politikalarla konutsuzluk sorunu birbirini bağlantılamaktadır. Hükümetlerin izledikleri konut politikası, gereken konut ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Hükümetler bu sorunu örtüştürmek için, konut sorununu tecimsel meta, rant olanağı sağlama, bu konuyla ilgilenmeleri gereken kurumlan da bilinçsiz ve yetersiz insanlara teslim etmelerinden kaynaklanan bir politika izlemektedir. Öylesine ki, devlet ve yerel yö- netimler vatandaşın kendisinde n en yasal hakkı olan sağlıklı konut istemesini önleyici bir yaklaşımla, yapsatçılığı ve arsa spekülasyo nunun yaygınlaşması nı kışkırttı. Buna daha sonra 3030 sayılı yasayla Anakent belediye encümenlerini olağanüstü yetkiyle donatarak yasal duruma getirdi. Böylece imar planlarıyla istedikleri gibi oynamak ve değişiklik yapmak hakkını elde eden gruplar etkili olmaya başladı. Bugün kentlerin arazilerinin ve konut yapımı için ayrılan alanlarının, arsalarının değerlenmesinde pozitif proje esası gözardı edilerek, katrilyonluk rant olanağı sağlamaya yönelik, lüks, yapay ve yaygın yapılanma ve imar düzenlemeleri yoluna gidilmektedir. Milyonlarca metrekarelik kent arsaları ve yeşil alanlar, salt konut alanı, ticari amaçla yapılanlar için arsa spekülasyonunu en üst sınıra çıkaran fırsatlar yaratmıştır. Bunu, kentin pozitif rant değerlerini yağmalamaya hazır bir takım kişilerin ve grupların rahatça ve kolayca elde ettikleri görülmüştür. Konut yapım hızı, ekonomik kalkınma ve sanayileşme hızıyla birlikte ele alındığında, doğru bir orantı olgusu ortaya çıkar. İmar planlarının yozlaşmasının temel nedeni kuşkusuz arsa spekülasyonudur. Dar gelirli konutsuz toplum katmanlarının karşılaştığı konut sorunları, arsa spekülasyonunun belirlenmesiyle dar boğaza girmiştir. Yerel yönetimler, kent arsalarını ve kendilerine ait olanı satma ko nusunda, tam bir ticari yak laşımla el lerindeki tüm kentsel alanları konut yapımına açarak bunları göz açıp ka pamadan sat mışlardır. Böy lece düzensiz bir imar olgusu ortaya çık mıştır. İsteyen herkes istediği yere para ya- tırırak burayı konut yapımına açmıştır. Kentlerimizi kuşatan dev gibi betonlaşmış apartmanlar, gök tırmalarcasına kentlerimizi sapasarmışlardır. Bunun yanısıra paralel bir izlenceyle gecekondularda kentin çevresini sacayağı biçiminde kuşatmaya başlamıştır. Çünkü arsa vurgunu spekülatif düzeye vardığında, hiçbir kural, plan ve yasal düzenleme tanımadan kendisine elverişli yere dağru yayılma göstermektedir. ünlü kentbilimci ve 1939'lu yıllarda ülkemizde bulunan, Berlin'in ilk belediye başkanı Ernest RE- ÜTER, bu konuda çok önemli bir yaklaşım örneği göstermektedir. Ernest REÜTER, 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasında farkın önemli bir şekilde toprak iyeliğindeki bakış açılarından kaynaklandığını belirtmekte ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl arasındaki farkın önemli bir şekilde toprak sahibinin iyelik hakkına öncelik tanırken, 20. yüzyılda ise, toplum yararı ön plana çıkmıştır. Bunu değişik bir tanımla, fabrika bacasına dayalı sanayi ve teknolojik devrimle birlikte, feodal tarım toplumunun, mülkiyet ve üretim ilişkileri de ister istemez bu gelişme dinamiğine uygun düşmüştür. Topraktaki iyelik hakkını, feodal senyörün, derebeyinin, toprak ağasının 31

3 ya da tımarlı sipahinin elinden alan Cumhuriyet hükümetleri, burjuva demokratik devrimler sürecinin önemli gelişme dinamiklerini oluşturur. REÜTER, belediyelerin arsa stoklarını artırmalarının gerektiğini belirterek bunun altını önemle çizmiştir. Belediyeler sahibi bulundukları topraklarını ne pahasına olursa olsun elden çıkarmamalıdır. Kentlerimizin ne kadar büyümesi gerektiği konusunda halkın görüşüne başvurulması, sanırız katılımcı ve çoğulcu demokratik yapılanmanın gerektirdiği bir çalışma biçimidir. İmar planlarının hazırlanmasında, konunun bilincinde olan tüm kentsel organların katkısı sağlanmalı, kentsel değerlerin, sit alanlarının, tarihsel ve kültürel değerlerin korunmasını esas alan imar planlamaları bazında davranılmalıdır. Kentlerimize halk sahip çıkmalıdır çünkü halkın oylarıyla yönetim erkini oluşturan yerel yönetimlerin görevi, merkezi hükümetin temsilcisi niteliğindeki vali olmak üzere, içişleri bakanının yürütme erkini temsil eden veyaset yetkisinin dışında, yerel yönetimin istencine en uygun çalışma biçimi budur. Günümüzde çarpık kentleşme olgusunun yerleşim ve konut sorunuyla bağlantılı yönünün böylece irdelenmesinden sonra çok önemli olan bir boyutunu da görmemezlikten gelemeyiz. En önemli sorun kültürel ve doğal değerler ile toplumun gereksinimlerini belirleyen tüketim olgusu ve bundan kaynaklanan tüketim alışkanlıklarının belirlenmesidir. Kentleşme sürecinde nazım plan örgütleri planlamanın hareket noktası olarak bu olgudan hareket etmelidir. Çarpık kentleşmenin giderek sosyal-ekonomik politikaların da etkisiyle toplumun büyük bir bölümünün yoksulluk düzeyinde yaşamasına yol açmasından dolayı, insanların davranış biçimlerine ve siyasal tavır alışlarında köktenciliğe doğru bir eğilim ortaya çıkmıştır. Kırsal kesimden kentlere hızla akan yoğun göç olgusu kentlerdeki gecekondulaşmayı ne ölçüde yaygınlaştırıyorsa, kentlerin sınırsız olanaklarıyla karşı karşıya gelen dar gelirli, yoksul bu kesimin giderek kendisine imaj olarak sunulan mal ve hizmetlerin tüketiminde son derece yetersiz kalması, onu bu liberal ekonomik sistemin yararsız ve değersiz bir unsur durumuna düşürmektedir. Bursa, coğrafi konumu, ekonomisi ve tecimsel ilişkileri bazında, Marmara Bölgesi'nin en hızlı gelişen ve kentleşen bir özelliğe sahiptir. Çırpık kentleşmenin en çarpıcı olumsuz etkilerini yaşamaktadır. Gelişigüzel imar yapılanmaları, hiçbir altyapı fizibiletisine dayanmayan, halkın istenci dışında ÇED kavramına aykırı bir kentsel yapılanma sözkonusudur. Burada bireylerin ve çıkar gruplarının tikel amaçlarına göre davranmaktadır. Toplumun gereksinmesi ve gönenci gözardı edilmektedir. Kentlerin planlanması, anlık kararların ve süreçlerin ürünüdür. 1. Kentlerin imar planlarının oluşumunda imar düzenlemelerinde ve yapılanmalarında toplumsal kümeler egemen olmalıdır. Bu toplumsal kümeler şunlardır: a)yerel yönetimlerin seçimle gelmiş meclis üyelerinden bilinçli ve konuya uygun temsilciler (Eşit oranda) b)sivil toplum kuruluşlarından, konuyu bilen akademik düzeyi olan kişiler. Sendikalar, c)merkezi yönetimce belirlenmiş il özel idaresinden eşit oranda seçimle gelmiş İl Genel Meclisi ya da encümen üyeleri, d) üniversiteden katılan temsilciler, e)sanayici ve meslek odalarından konuyu bilen temsilciler. f)muhtarları temsilen seçilmiş kişiler olmak üzere kentin yapılanma süreçlerinde söz ve karar sahibi olmak üzere yerel ve akademik bir bağımsız-imar planlama kurulu oluşturulmalıdır. Bu kurul ÇED esaslarına göre imar planlamalarını yönlendirmelidir. Ayrıca gerektiği durumda kent planlama uzmanları ile toplu konut ilkelerine,ve amaçlarına uygun olarak kurulmuş bulunan konut kooperatifi temsilcileri de bu kurulda görev almalıdır. Bu tür bir oluşum herşeyden önce, toplumsal altyapı temeline dayalı ilkeli ve etikli kararlar alabilme gücünü ve yeteneğini taşıyacaktır. Kentlemizi artık işsizlerin, ekonomik bunalımın etkisiyle gittikçe korkunç bir düzeye tırmanan enflasyonist tırmanışın, gittikçe bozulan ve yıkıma uğrayan doğal ve kültürel çevremizin ulaşımın hiçbir altyapı dinamiğine dayanmayan ölçüde, yetersiz yapılanmasının, kentlerimizi bir arapsaçı gibi egemenliği altına alan trafik karmaşası ve trafik cinayetinin önüne geçerek dur demenin gelişigüzel yapılan imar planlan ve imar düzenlemelerinin sonucunda bozulan kentsel dokunun, yıkıma uğratılan yeşil alanlarımızın gittikçe yok olan floranin önüne geçmenin, bunun yanısıra insan ve toplum sağlığını büyük ölçüde felce uğratan kırsal alanlardan kentlere hızla yayılan göç olgusunun bir an önce dizginlenmesi için, özellikle gençlerimizi bir salgın biçiminde etkisi altına alan sağlıksız eğitimin sonucu görülen düzensiz ve başıboş uygulamalarla ortaya çıkan ekonomik insan tipinin, uyuşturucu bağımlılığı ya da yaygınlığının, kültürsüz bir kuşağın olşumasına neden olan piyasa çıkarına dayalı özel eğitim sisteminin etkilerinin önlenmesinin kentlerimizin, kentlerimizi amaçsız yığınların doluşturduğu, sefalet ve lüksün içice bulunduğu çarpık yapılanmadan

4 kurtulmanın zamanı gelmiştir. Çarpık kentleşme yapılanmasının önlenmesinin en önemli bir önemi ise 7 Şubat 1993 tarihinde yürürlüğe giren ve çevre örgütlerinin çabasıyla oluşan ÇED (Çevresel Etki Değerlendirilmesi) yönetmeliğidir. Bu yönetmelik daha çok 2872 sayılı Çevre Yasasının 10. maddesine göre belirlenerek oluşturulmuştur. Temel amacı "Gerçekleştirilmeyi planladıkları sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kamu veya özel sektöre ait kurum ve işletmelerin yatırım kararlarının çevre üzerinde yapabilecekleri tüm etkinin belirlenerek değerlendirilmesi, tesbit edilen olumsuz etkilerin önlenmesi, ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek çevresel etki değerlendirilmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik esasların düzenlenmesi" biçiminde olmuştur. Kentlerin imar planlarının oluşturulmasında, ÇED kapsamındaki tüm önlemlere uyulmalıdır. Bu konuda denetleme, onay verme ve uygulama süreçlerini belirleyerek denetleme görevi ilgili çevre bakanlığı ile yerel çevre kurullarına aittir. Kentlerimiz insan kümeleriyle birlikte oluşan ve onların üretim süreçleri ve üretim ilişkilerindeki konumlanmalarryla gelişen bir yapılanma olgusu, bir fiziksel yapı boyutları ve dinamikleri tarafından ön plana çıkarılır. Kentte yaşayan insanlar, iş ilişkileri, toplumsal yaşam ve davranış biçimleri ile tensel ve tinsel özelliklerini geliştirirler, bu gelişim süreçleri herşeyden önce sağlıklı birkentsel plesantenin oluşumuna bağlıdır. Eğer bu temel altyapı dinamiği sağlıklı bir plasentaya oturmuşsa orada düzeneği ve kentlilik bilinci (Hemşerilik ilişkileri) oldukça sağlıklı boyutta bir gelişim gösterir, bu gelişim dinamikleri de, insanların yaşam ve davranış biçimlerini belirler. Sağlıklı tüzel haklar dizgesi oluşur. Sosyalekonomik ve kültürel yaşam, doğa ve kültür değerleriyle birlikte kentlerimizin insanca yaşanacak bir yapıya kavuşmasını sağlar. Yerleşme kavramı bilinci aynı zamanda yerel olduğu kadar, bir yandan da evrensel insan hakları kavramı ve hukuksal temel hakları da içeren bir konsenssüs bütünlüğü de içerir. Yerleşme kavramı ve bilinci bugünkü sağlıksız kentleşmenin önlenmesi ve sağlıklı bir kentleşme sürecine kavuşulması için herşeyden önce kentlerimizde yaşayan ve hemşerilik bilinci taşıyan herkesin gerekli tepkiyi göstermesine bağlıdır. Anayasanın 23. maddesindeki sağlıklı kentleşme konusundaki açık önerge, herkesi bu yurttaşlık hakkını en iyi bîçimide kullanmasını gerektirir. Bu konuda demokratik toplumsal kurum ve kuruluşların ve akademik güç odaklarının, sivil toplum örgütlerinin konuya yaklaşımı ve benimsemesi ile söz konusu olabilir. Çarpık kentleşmenin önlenmesinde ya da sağlıklı kentsel yapılanmaların oluşmasında kişilerin bireysel davranışları yeterli olmaktadır. Bizler yaşadığımız kentlerimizde toplumsal koşullarda, çevremizin ve doğal yaşamın korunmasında ekolojik sistemin etkisini yaşamaktayız. Ovaakça'da kurulması düşünülen doğalgaz kombine çevrim santralının yüz küsur milyon dolara bakanlar kurulu kararıyla verilmesi düşünüldü. Zamanın Botaş genel müdürü Hayrettin üzün ve Kocaeli milletvekilimiz bu konuda uyarıldı, aynı şekilde yüz milyon dolara Japon firmaya ihale verildi. Ve benim bildiğim kadarıyla 600 milyon civarında bir ederin olması gerekiyor. Bunun getirişi ne olacaktır, bu düşünülmemiştir. Ayrıca Bursa'nın en verimli topraklarının bulunduğu Ovaakça ve Demirtaş Köyü çevresinde böyle bir santrale ben TBMM çevre komisyonu baş kanı olarak tamamen karşıyım. Bursa'nın en güzel siyah inciri ye tişen bölgesinde ve birinci derecede verimli olan bu alanı nasıl olup da daha düşük sınıflara sokup, Bursa ovasını mahvetmeye kararlı rant çıların ellerine bırakıyorlar. Bundan çıkan tek sonuç var, bu doğalgaz santralını Bursa halkı istemiyor. Bunu isteyen bir tek kesim vardır. Onlar da rantiuye kesimidir, ben ve partimizin ilçe başkanlığı, il baş kanlığı bu santralin (Ovaakça'ya kurulmaması konusunda) 90 dk. kavgaya hazırız. Ben bu konuda Mesut Bey'în daha önce iyi bil gilendirildiği kanısında değilim. Zaten Orhaneli Termik Santralı'nın desülfirizasyon tesisi maliyet fazla oluyor diye yapılmamıştır. Bu se beple desülfirizasyon olmayan bir termik santralın hiçbir yere kurdurmamakta kararlıyız ki üstelik ben Bursalıyım. Nasıl olur da ben bu santralın yapılmasına taraftar olurum. Çünkü Türkiye'nin bir enerji krizine gittiğinin farkındayız. Şimdi işleyeceğimiz sayısal ön celikli bir enerjiye ihtiyacımız var dır. Artık kandil yakalım, mum ya kalım altında oturalım hikayesi bitmiştir. Zamanımızda teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemiştir ki artık devlet eğitim, sağlık ve ya salar bilgisayarla bütün olma yo lunda ilerlemektedir. Bu denli ge lişmelerin sanayiye oranı teknolojiden büyük ibret almıştır. Kötü kalkınmacılar bu ülkeyi ilerletemezler yılında karar ve rileri ve Ovaakça'da kurulması dü şünülen bu santralın kurulmaması için genel bir savunma oluş turulmalıdır. Gerçekçi bir Ç.E.D ra poru sunacaksın gerekirse bir yargı yoluna başvuracaksın, buradan söyleyebileceğim tek söz vardır. Santralın kurulması düşünülen yere gidildiğinde sonucu herkes gö recektir. 33

5 '.rd! KADASTRO MESUDİYE'DE Şehir kirliliğinden ve gürültüsünden bıkmış vatandaşların yazlık ev arsası talepleri karşısında hisseli parsel satışı yapan emlakçılar; dağ köylerimizde, Eşkel-Sögürpınar-Eyerci-Mesudiye gibi kıyı köylerimizin sahillerinde hileli hisseli parsel satışlanndaki istisnaları aşmada kar- şılaştıkları zorluklar ve bu zorlukları aşmada harcadıkları para ve zaman faktörü dolayısıyla tapu verme yetkisi olmayan köy muhtarı ve iki aza'nın imzası ile gerçekleşen köy senetli satışları yöntemini" seçmişlerdir. Kadastrosu olmayan bu köylerimizde hızlı bir kaçak yapılaşma başlamış ve kıyı koruma çizgisinin içerisi, doğal sit bölgeleri tahrip edilmiştir. Bayındırlık İl Müdürlüğü sorumluluk sahasında kalan bu yerlerdeki kaçak yapılaşmalara ceza zabıtları tutulmasına yıkım kararlan alınmasına karşın, müdürlüğün yaptırım uygulamasını ger-ccklcstirt:rnc:mos>i her t<=ııvıf"ı köy senetli hisseli parsel w kı'n.ak yapılaşmalarla doldurmıışlur. Büyiiksohir BHtidiyf: sınırlarına alınması düşünülen ve imar planlaması isteniküi bu bölgeler planlaması /oılasaıı ve ı a ı p ı k yapılaşan kaybedilmiş kesimlere dönüşmüştür. İmdi planının: 1/1000 ölrekli halihazır harita, kadastro, imar planı çizimi olmak üzere üc asıl altlıkları olduğu bilindiğine: yöre kadastrosu olmayan köylerde imar planı çizilemeyeccjği açıktır. Şubemiz: köylerimizin imar planlarının hazırlanmasını kamu kurumlarının gündemine rjc:l irmesine: karsın, hiçbir gelişme kay- dedilmemiştir. Köy senetli satışların yoğun.gerçekleştirildiği Dağyenice köyü ile Mesudiye köyü pilot bölgeler seçilmiştir. Mesudiye sahillerindeki 300'e yakın kaçak villa Valilik tarafından yıkılmıştır. Köylerimizin kadastro çalışmalarının başlaması için Kadastro Bölge Müdürlüğü nezdindeki girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır. Şubemiz; eleman yetersizliği olmasına karşın kadastro çalışmalarına sıcak bakan Nilüfer Kadastro Mü-dürlüğü'nün tavrını Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sn. Yüksel Akın'a ileterek köylerimizin kadastro çalışmaları planlamasına alınmasını sağlamıştır. Mesudiye'deki kadastro çalışmaları bugün başlamış bulunmaktadır. Oda ve kamu kurumu işbirliğinin güzel bir örneğinin sonuçlan Mesudiye'Iilere tapu olarak yansıyacaktır. Mesudiye'de tartaları olan vatandaşların yanlışlıkların önlenmesi açısından yerlerine sahip çıkmaları gerektiğini de hatırlatıyoruz. Yıkımların güzel bir uygulama olduğunu hiçbir zaman söyleyemeyiz. Devletin yapı kanunlarının hiçe sayılmasını önlemek için uygulanan bu yöntem caydırıcı olmak zorundadır. Yıkıldıktan sonra yeniden yapıların inşaa edilmeye çalışılması o bölge.deki konut talebinin yüksek olduğunu göstermektedir. Yıkımların caydırıcı ve önleyici hükmü de pasif konuma geçmektedir. Bayındırlık İl Müdürlüğünün acilen Mesudiye'de plan üretim mekanizmalarını harekete geçirmesi gerekmektedir. Alternatif planını köy muhtarlıkları ile bu bölgelere yerleşen emlakçılara ve vatandaşlara.sunarak, sağlıklı ve imar kanununun öngördüğü yapılaşmayı oluşturmalıdırlar. Mesudiye ve Dağyenice köylerinde kadastro çalışmalarının başlatılmasına olanak sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sn. Yüksel AKIN'a, duyarlı Nilüfer Kadastro Müdürümüz Sn. Nevzat ASLAN'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. 35

6 İstanbul Teknik üniversitesi İnşaat Fakültesi 1996 yılı mezunları diploma töreni 25 Haziran 1996'da yapıldı. İTÜ Ayazağa Kampusu Büyük toplantı salonunda gerçekleştirilen törene İstanbul Şubesi Başkanı Sayın Z. Yaşar HAZIR, Yazmanı Sayın Muzaffer Şen, Yönetim Kurulu üyeleri C. Dağdal İNCE ve Ergin TARI katıldılar. İstiklal Marşı ve Dekan Sayın Prof. Dr. Nadir YAYLA'nin konuşmasıyla başlayan törende İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden ilk üç sırayı alarak mezun olan genç meslektaşlarımıza Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasınca ödül verildi. İlk üç sırayı alan Müh. Coşkun ÖZKAN, Müh. İzzet SEVİŞ ve Müh. Ekrem YILMAZ'a ödüllerini vermek üzere Şube Başkanı Sayın Z. YAŞAR Hazır kürsüye geldi ve Bölümden ikinci olarak mezun olan ve törene katılmayan Müh. İzzet SEVİŞ dışında derece alan iki yeni meslektaşımıza ödüllerine verdi. Törende daha sonra genç meslektaşlarımız iki ayrı firma tarafından daha ödüllendirildiler. Davacı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (İstanbul Şubesi) Vekili: Av. Derviç Parlak İstiklal Cad. 186/3 Beyoğlu İst. Davalı: Bağcılar Belediye Baş- kanlığı Vekili: Av. Zeliha Gültekin Davanın özeti: Yapı ruhsatı verme aşamasında gereken yol terk işlemlerinde 1 metre genişliğine kadar olan yol terklerinin iskan (yapı kurallanma izini) verme aşamasına ertelenmesine ilişkin olarak Bağcılar Belediye Meclisince alınan günü ve 63 sayılı kararını imar mevzuatına aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir. Savunmanın özeti: 1 metreden fazla olan yola terklerde ruhsat alma aşamasında yola terkin mec buri tutulduğu bu nedenle yola terk işleminin kaldırılmasının söz ko nusu olmadığı, kaçak ya pılaşmanın engellenmesi için ko laylık olarak ertelendiği, belediyelerinin uygulamasının yasal olduğu savunulmaktadır. Türk Milleti Adına Karar veren İstanbul 4. İdare Mahkemesince duruşma için önceden belirlenen günü davacı vekili Av. Pervin Yılmaz'ın duruşmaya geldiği, usulüne uygun tebligat yapılmış olmasına rağmen davalı vekilinin duruşmaya gelmediği görülerek, duruşma açıldı. Gelen taraf söz verilerek iddiaları dinlendikten sonra duruşmaya son verildi. Dava yapı ruhsatı verme aşamasında yapılması gereken yola terk işlemlerinde 1 metre genişliğine kadar olan yola terklerin iskan erme aşamasına ertelenmesine ilişkin Bağcılar Belediye Meclisince alman günlü 63 sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır sayılı İmar Kanununun 5. maddesinde "imar parseli imar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin İmar Kanunu, İmar Planı ve yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş şekli olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Aynı kanunun "ifraz ve Tevhid" başlıklı 15. maddesinde; imar planına göre yol, meydan, yeşil saha 37

7 park ve otopark gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlere rastlayan gayrimenkullerin bu kısımlarının ifrazına ve tevhidine izin verilmez" hükmü yer almıştır. Buna paralel biçimde İstanbul İmar Yönetimeliği'nin maddesinde de "imar planlarına göre tamamı yol, meydan, yeşil saha, park, otopark gibi kamu hizmet tesis ve alanlarına ayrılan yerlere rastlayan parsellerin ifrazı ve tevhidine izin verilmez. Bir kısmı kabil kamu hizmet tesis ve alanlarına ayrılan yerlere rastlayan parsellerin bu kısımların kamu eline geçmedikçe ayrı bir parsel olarak ifrazına izin verilmez" kuralı getirilmiştir. Kanunun 20. maddesinde ise; yapının a) kuruluş veya kişilerce kendilerine ait tapusu bulunan arazi, arsa veya parsellerde, b) kuruluş veya kişilerce kendisine ait tapusu bulunmamakla beraber kamu kurum ve kuruluşlarının vermiş oldukları tahsis veya irtifak hakkı tesis belgeleri ile imar planı, yönetmelik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabileceği belirtilmiştir. Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri birlikte değerlendirildiğinde yola terk işlemi-miktarı ne olursa olsun yapılmadan, bir başka deyişle; yola terki gerektiren kısımlar kamu eline geçmeden imar adaları içerisinde yer alan kadastro parsellerinin inşaatta elverişli, imar kanunu, imar planı ve yönetmelik hükümlerine uygun imar parseli haline getirilebilmeleri mevzuat gereği mümkün olmadığı gibi esasen yola terk işlemi yapılmadığından imar parseli niteliği kazanmış alanlarda kesinleşmememiş ölçülere göre ruhsat verilmesi hukuka aykırı olacağı gibi ileride iskan aşamasında çözümlenemeyecek sorunlarla karşılaşılabileceği hususu gözönüne alındığında telafisi güç zararlara neden olacağı tartışmasız bulunmaktadır. Açıklanan nedenlerle, işlemin iptaline aşağıda dökümü yapılan TL yargılama giderinin ve Avukatlık Ücret tarifesine göre TL Vekalet ücretinin davalı idareden alınacak davacıya verilmesine gününde oybirliği ile karar verildi. SUÇ DUYURUSU 29/8/1996 TC. Ankara Cumhuriyet başsavcılığına İletilmek üzere T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Suç Duyurusunda Bulunanlar: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şube yönetim kurulu. Meşrutiyet cad. No: 131/2 Beyoğlu/İST. Vekili: Av. Derviş PARLAK İstiklal Cd. No: 186/3 Beyoğlu/ İST. Suç Failleri: 1- Necmettin Erbakan Başbakan ANKARA 2- Tansu Çiller Başbakan Yardımcısı- Dışişleri Bakanı ANKARA Suç: üzerinde kaçak yapı bulunan Hazine arazilerinin kaçak yapı sahiplerine satılacağı yönünde açıklama ve vaade bulunarak T.C.K.'nın 311 ve 312. maddelerinde yazılı halkı suç işlemeye ve kanunlara itaatsizliğe tahrik etmek eylemi. Suç Tarihi: 31 Temmuz 1996'dan itibaren sürekli, Olaylar: 1. Ülkemiz, özellikle yaklaşık son 40 yıllık tarihinde öncelikle bir "gecekondu sorunu" yaşamış, daha sonra bu sorun halkın barınma gereksiniminden kaynaklanan zorunlulukları da aşarak nitelik değiştirmiş ve bugün tam anlamıyla "rant amaçlı bir toprak yağması ve bu doğrultuda sürdürülen kaçak (yasadışı) yapılaşma sorunu"na dönüşmüştür. Bu sorun, başta büyükşehirlerimiz olmak üzere insanlarımızın fiziksel çevre ortamında her geçen gün tedavisi güç yaralar açmış ve giderilmesi olanaksız kamu zararları yaratmıştır. Büyükşehirlerimizdeki yapıların önemli bir çoğunluğu yasalara /aykırı biçimde yapılaşmış, ulusal zenginliğimizin en önemli girdilerinden olan doğa ve tarih varlıklarımız yok edilmiştir. İzinsiz, yanlış ve yoğun yerleşmeden kaynaklanan her türlü kirlilik, insanlarımızın ruh ve beden sağlığını da giderek bozmaktadır. 2- Ülkemizi yönetenlerin önemli bir kesimi de bu ya şamsal sorunu görmezlikten gelmiştir. Fiziksel çevremize yö nelik yasadışı eylemlerle orantılı biçimde etkin yaptırımlar ge tirilmediği ve hiç bir önlem alın madığı gibi, mevcut yasal yap tırımlar da uygulanmak istenmemiştir. Ve sonuçta kaçak yapılaşma sorunu, terör ve enflasyon gibi ülkemizin ka nayan yaralarından biri ol muştur. 3- Sorunun özü son tahlilde bir "otorite boşluğu"ndan, hatta açıkçası bir siyasal tercih "ten kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz ki ülkeyi yönetenlerin siyasal tercihleri, siyasal takdirleri ola caktır. Ama bu tercih ve tak- 38

ÜLUABAT ÛOLİİ ULUSLARARASI KORUMA ALTİNDA

ÜLUABAT ÛOLİİ ULUSLARARASI KORUMA ALTİNDA Belediyesinin başkanı Sn. Ramazan ALTINÖZ 8 Haziran 1999 günü Yönetim Kurulumuz tarafından ziyaret edildi. Kaçak inşaatlarda yapılan mücadelemizin hız kesmeden devam etmesi konusunda destek verdiğimiz

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden

Türkiye toprak politikasının olmadığını, bu nedenle kentleşmede çarpıklığın yaşandığı, kendiliğinden TMMOB tarafından 21 Kasım 1998 tarihinde, TÜRMOB salonunda düzenlenen MESLEK ALAN- LARIMIZDA CUM- HURİYETİN 75 YILI paneline 14 Odanın temsilcileri katılmıştır. Odamızı temsilen panele katılan Muhittin

Detaylı

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24

harita KENTSEL DÖNÜŞÜM BÜLTENİ Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI MAYIS-HAZİRAN 2008 YIL: 8 SAYI:24 İki ayda bir yayınlanır BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel dönüşüm masaya yatırıldı K HKMO

Detaylı

Kentsel Dönüşüm Rehberi

Kentsel Dönüşüm Rehberi Kentsel Dönüşüm Rehberi gelecek öngörenlere, doğru ve yararlı işler yapsınlar diye... İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BÖLÜM I GENEL OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜM... 5 A. KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL GELİŞİMİ... 5 B. KENTSEL

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara

TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE DÖNÜŞÜM SEMPOZYUMU. 17-18-19 Ekim 2007 Ankara TMMOB YEREL YÖNETİMLERDE "DÖNÜŞÜM" SEMPOZYUMU 17-18-19 Ekim 2007 Ankara 1.Baskı: ISBN: 978-9944-89-535-4 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selanik Cad. 19/1 Yenişehir / Ankara Tel: (0312) 418 12 75

Detaylı

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011

TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 TOKİ KURUM PROFİLİ 2010-2011 İÇİNDEKİLER 2 Başbakan ın Mesajı 4 Başlıca Operasyonel Göstergeler 8 Kısaca TOKİ 10 Başkan ın Mesajı 12 Vizyon, Misyon ve Strateji 14 TOKİ ve Türkiye de İnşaat Sektörü 16 Başlıca

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ (KENT VE ÇEVRE BİLİMLERİ) ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE 1980 DEN SONRA KENT PLANLAMASI HİZMETLERİNİN ÖZEL KESİME GÖRDÜRÜLMESİ

Detaylı

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ

6 da HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ. içindekiler İNŞAAT 16 GRUBU DERNEĞİ HKMO YU ZİYARET ETTİ içindekiler HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ 6 da 6 10 21 23 25 28 30 HKMO DAN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ GÜNÜ ETKİNLİĞİ BURSA OTOYOL PLATFORMU BURSA AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ YILDIRIM DAKİ

Detaylı

Bursa Raporu 2 Bursalılar a tanıtıldı BÜLTENİ BURSA. 2009 Yerel Seçimleri Öncesi Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri BURSA RAPORU 2

Bursa Raporu 2 Bursalılar a tanıtıldı BÜLTENİ BURSA. 2009 Yerel Seçimleri Öncesi Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri BURSA RAPORU 2 harita BURSA TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI EYLÜL 2008- MART 2009 YIL: 9 SAYI:26-27-28 BÜLTENİ Bursa Şubesi Yayınıdır 2009 Yerel Seçimleri Öncesi Kent Sorunları ve Çözüm Önerileri BURSA RAPORU

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir.

Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Bandrol Uygulaması na İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin ikinci fıkrası çerçevisinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Genel Yayın Sıra No: 234 2013 / 15 ISBN No: 978-605-5316-64-8

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI

KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL DÖNÜŞÜM, KONUT VE ARSA POLİTİKALARI 3 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres :

Detaylı

Deprem ve Mimarlık MART2012.SAYI7. AFET YÖNETİMİNDE MİMARIN ROLÜ VE BİR RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ Alper ÜNLÜ

Deprem ve Mimarlık MART2012.SAYI7. AFET YÖNETİMİNDE MİMARIN ROLÜ VE BİR RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ Alper ÜNLÜ Güneymimarlık T M M O B M M A R L A R O D A S I A D A N A Ş U B E S İ MART2012.SAYI7 Deprem ve Mimarlık AFET YÖNETİMİNDE MİMARIN ROLÜ VE BİR RİSK DEĞERLENDİRME MODELİ Alper ÜNLÜ AİLE APARTMANLARI: 1950-60

Detaylı

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile

ÜMRANİYE ATATÜRK MAHALLESİ Pafta 1 l.ada 705 ile ilgili *.dmfaile O t l ATATÜRK.DOC 011 01350 00335 00000 11 011 01351 00335 00000 11 011 01352 00335 00000 11 011 01353 00335 00000 11 Otl 01354 00335 00000 11 011 01355 00335 00000 11 011 01356 00335 00000 11 011 01357

Detaylı

Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe. Tematik Sunuş Arazi Yönetimi. Prof. Dr. Holger MAGEL

Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe. Tematik Sunuş Arazi Yönetimi. Prof. Dr. Holger MAGEL Birinci Oturum 15 Kasım 2012, Perşembe Tematik Sunuş Arazi Yönetimi Prof. Dr. Holger MAGEL 25 ARAZİ YÖNETİMİ Prof. Dr. Holger MAGEL FIG (Uluslararası Harita Mühendisleri Federasyonu) Onursal Başkanı Bu

Detaylı

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU

KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 1 T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı KENTLEŞME ŞÛRASI 2009 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI VE ULAŞIM KOMİSYONU 2 ANKARA - Nisan 2009 2 SEKRETERYA BİLGİLERİ Adres : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Yolsuzluğun Kitabı - 2

Yolsuzluğun Kitabı - 2 Yolsuzluğun Kitabı - 2 TOKİ CHP.org.tr 1 İçindekiler Önsöz...5 1- Türkiye de Konut Sorunu ve Konut Politikaları...8 1.1-2003 Yılı Öncesi Dönem...9 1.2-2003 Yılı Sonrası Dönem... 11 2- TOKİ nin Faaliyetlerinin

Detaylı

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi

10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi sayı 224 / 20 eylül 2013 İMO dan ODTÜ Yoluna 20 Eylül 2013 1 dava...5 te TMH nın 477. sayısı yayımlandı...6 da TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YAYIN ORGANIDIR 10. Ulaştırma Kongresi gerçekleştirildi 19

Detaylı

dikkate alma sorumlulukları yoktur.

dikkate alma sorumlulukları yoktur. ederek kıyı yağmasına neden olduğu. Köy senetli arsa satışlarında 650.000-1.000.000 TL/m2 fiyat uygulandığını (alıcı gibi davranarak öğrendiğimiz) köy defterine gerçek satış değeri yazılmayarak devletten

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-2010 STRATEJİK PLANI. Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu

ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-2010 STRATEJİK PLANI. Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu ÇANKAYA BELEDİYESİ 2006-200 STRATEJİK PLANI Çankaya Belediyesi Stratejik Planlama Üst Kurulu İÇİNDEKİLER SUNU I. GİRİŞ II. GENEL BİLGİLER III. YASAL DAYANAK VE YÖNTEM III.. Yasal Çerçeve ve Dayanak III.

Detaylı

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU

ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU ADANA İLİ YEREL YÖNETİMLER RAPORU Ağustos 2013, Adana Komisyon Üyeleri Adana Büyükşehir Belediyesi, Adnan Karakaya, Başkan Danışmanı Seyhan Belediyesi, Manolya Gümüşay, Bilgi İşlem Müdürü Yüreğir Belediyesi,

Detaylı

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z

LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z LİHKAB DOSYASI Ö N S Ö Z HKMO İzmir Şubesi 91. Bülten Ekidir. LİHKAB lara dair çok şey söylendi, yazıldı ve yazılıyor. Meslektaşlarımız arasında bu konuyla ilgili sorunlar, huzursuzluklar her geçen gün

Detaylı

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...

TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7. BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN. BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET... İÇİNDEKİLER TOPRAK KAYBI MI, TOPRAK GASPI MI?... 7 Bahar TANRISEVER YALÇIN BÜYÜKŞEHİR E DÖNÜŞMENİN SONUÇLARI...11 Osman GÜRÜN BÜTÜNŞEHİRE DÖNÜŞMENİN GETİRECEĞİ MALİYET...13 İsmail OK BÜYÜKŞEHİR YASASI...14

Detaylı

1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ

1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ 1ST L TICÂRET İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN NEDENLERİ KASIM 2001 İÇİNDEKİLER Sayfa YÖNETİCİ ÖZETİ 1 1. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ 4 2. KAÇAK YAPILAŞMANIN TANIMI VE TÜRLERİ 5 3. İSTANBUL'DA KAÇAK YAPILAŞMANIN

Detaylı

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1

DÜZCE BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ İDARE STRATEJİK PLANI FAALİYET RAPORU 2010-2014 STRATEJİK PLANI 1 T.C. DÜZCE B BELEDİYESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI İDARE PERFORMANS ESASLI BÜTÇESİ PLAN İDARE RAPORU 2010 2014 PLANI 2010-2014 PLANI 1 T.C. DÜZCE BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Cedidiye Mah. İstanbul Cad.

Detaylı

KENTiN SAKiNi DES'L, SAHiBi OLAlıM..

KENTiN SAKiNi DES'L, SAHiBi OLAlıM.. KENTiN SAKiNi DES'L, SAHiBi OLAlıM.. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği toplumsal gelişmenin ve çağdaş yaşamın gerektirdiği kentsel yaşam ' alitesine ulaşılabilmesi için kentlere ve kentlerde yaşayan

Detaylı

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE

ŞUBELERİMİZ MERKEZE BAĞLI TEMSİLCİLİKLERİMİZ BÜLTENE YAZI GÖNDERENLERİN DİKKATİNE HAZİRAN 2011 YIL: 21 SAYI: 81 ISSN 1300/3535 2 AYDA BİR YAYINLANIR. YAYGIN SÜRELİ YAYINDIR. ÜCRETSİZDİR. www.hkmo.org.tr HKMO Adına Sahibi: A. Fahri Özten Genel Yayın Yönetmeni: Özkan Talay Yazı İşleri

Detaylı

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI

KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi KAMU ETİĞİ AKADEMİK ARAŞTIRMALARI CİLT 1 Yayına Hazırlayanlar Şermin Korkusuz Gaye Keylan Kapak Tasarım Ergin Şafak Dikmen Birinci Basım: Ekim 2009 / Ankara ISBN:

Detaylı