TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI"

Transkript

1 TURİZM SEKTÖRÜNE 4. BÖLGEDE VERİLEN TEŞVİKLER VE DESTEKLER

2 TEŞVİK VE DESTEK BAŞLIKLARI Hazine Müsteşarlığı Teşvikleri 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu KOSGEB Destekleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kırsal Turizm Desteği Emlak Vergisi Muafiyeti Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank) Turizm Kredisi Yabancı Sermaye Yatırımlarının Teşviki Turizm İşletme Belgeli Tesislere Sağlanan Diğer Destekler

3 HAZİNE TEŞVİKLERİ Türkiye teşvik kapsamında 4 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelerde teşvik oranları 1. bölgeden 4. bölgeye gidildikçe artmaktadır. Şanlıurfa yatırım teşviklerinden maksimum seviyede yararlanan 4. bölgede yer almaktadır. Tüm bölgelerde gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve yatırım yeri tahsisi uygulanmaktadır.

4 HAZİNE TEŞVİKLERİ Şanlıurfa nın yer aldığı 4. bölgede 3 yıldız ve üstü lokantalı ve lokantasız oteller ile tatil köyleri ve yayla evleri turizm teşvikleri kapsamındadır. Teşviklerden yararlanmak için 1. ve 2 bölgede asgari TL yatırım yapmak gerekli iken 4. bölgede bu tutar TL dir.

5 HAZİNE TEŞVİKLERİ Vergi İndirimi 4. Bölgede uygulanan vergi indirim oranları I ve II bölgeye göre çok daha yüksektir. Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar Bölge Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%) Yatırıma Katkı Oranı (%) Kurumlar Vergisi Veya Gelir Vergisi İndirim Oranı (%) I ve II IV

6 HAZİNE TEŞVİKLERİ Sigorta primi işveren hissesi desteği; Şanlıurfa ya yatırım yapıldığı takdirde 5 yıl süre ile Sigorta Pirimi İşveren Hissesi Desteği sunulmaktadır. Bu destek I ve II bölgelerde bulunmamaktadır. Bölgeler Teşvik Süresi I. ve II. - IV 5 Yıl

7 HAZİNE TEŞVİKLERİ Faiz Desteği Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için; Bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70 ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kar payında; Şanlıurfa da yapılacak yatırımlar için Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puan, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puan indirim yapılmaktadır.

8 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 13. maddesi hükümlerine istinaden turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelere teşvik ve destek sağlanmaktadır. Yatırımlar için öncelik kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, turizm merkezleri ile Bakanlıkça tespit edilen diğer yerlerdedir.

9 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Taşınmaz Malların Turizm Amaçlı Kullanımı Amacıyla Yapılan Tahsisler Turizmi Teşvik Kanunu nun 8. maddesine göre, hazine ve orman arazilerinin kanunda belirtilen sürelerde turistik tesis yatırımlarına tahsisi sağlanmaktadır. Turizm konaklama tesisleri yatırımları için en çok 49 yıl, kamping yatırımları için en çok 20 yıl süre ile kamu arazisi tahsisi yapılabilmektedir.

10 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Orman Fonuna Katkının Taksitlendirilmesi Turizmi Teşvik Kanunu nun 15 inci maddesi, Ormanlarda yer alacak turizm yatırımı belgeli tesislerin, 6831 sayılı Orman Kanununun Ek-3 üncü maddesinin (c) fıkrası uyarınca ödemek zorunda oldukları bedel, tahsis tarihini takip eden üçüncü yıldan itibaren, beş yıl vade ve beş eşit taksitte alınır hükmü ile turizm yatırımcılarını desteklemektedir.

11 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Haberleşme Kolaylıkları Turizmi Teşvik Kanunu nun 17. maddesindeki Belgeli yatırım ve işletmelerin telefon ve teleks taleplerine ilişkin her türlü işlem ve tahsis öncelikle yapılır hükmüne göre işletmelere haberleşme kolaylığı sağlanmaktadır. Elektrik, Havagazı ve Su Ücretleri Turizmi Teşvik Kanunu nun 16. maddesinde geçen, Turizm belgeli yatırım ve işletmeler elektrik, gaz ve su ücretlerini o bölgedeki sanayi ve meskenlere uygulanan tarifelerden en düşüğü üzerinden öderler hükmüne istinaden, işletmelere elektrik enerjisi desteği sağlanmaktadır.

12 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU Yabancı Personel ve Sanatkar Çalıştırılması Turizmi Teşvik Kanunu nun 18 inci maddesine göre; Belgeli işletmelerde, Bakanlık ve İçişleri Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkârlar çalıştırılabilir... hükmüne dayanarak yabancı personel ve sanatkar istihdam eden işletmelere destek sağlanmaktadır.

13 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB kanunda 2009 yılında yapılan değişiklikler ile KOSGEB hizmetleri kapsamına sanayi dışında hizmet sektörü de dahil edilmiştir. Böylelikle hizmet sektörü aktörlerinden olan turizm işletmeleri de KOSGEB desteklerinden ve hizmetlerinden yararlanmaya başlamıştır.

14 KOSGEB DESTEKLERİ KOSGEB in NACE kod katalogunda bulunan; Oteller ve moteller, Kamp yerleri ve diğer kısa süreli konaklama yerleri, Gençlik hostelleri ve dağ barınakları, Kamp yerleri (karavan alanları dahil), Başka yerde sınıflandırılmamış diğer konaklama yerleri Lokantalar, pastaneler vb. yerler, Seyahat acenteleri ve tur işletmelerinin faaliyetleri; Başka yerde sınıflandırılmamış, turistlere yardımcı faaliyetler destek kapsamına alınmıştır.

15 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1. KOBİ Proje Destek Programı 2. Tematik Proje Destek Programı 3. Girişimcilik Destek Programı 4. Ar-ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı 5. İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı 6. Genel Destek Programı

16 KOSGEB DESTEKLERİ Danışmanlık Desteği Eğitim Desteği Araştırma ve Geliştirme Destekleri Yurtiçi Fuarlarına Katılım Desteği Yurtiçi Uluslararası İhtisas Fuarlarına Katılım Desteği Yeni Girişimci Desteği Enerji Verimliliği Desteği Milli Katılım Dahilinde Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği Tanıtım Desteği Yurtdışı İş Gezisi Desteği Eşleştirme Desteği Yerel Ekonomik Araştırma Desteği Nitelikli Eleman İstihdamı Desteği

17 TKDK KIRSAL TURİZM DESTEĞİ Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi başlığı altında Şanlıurfa da kırsal turizme yönelik projeleri desteklemektedir. Kırsal turizm desteğinden kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

18 TKDK KIRSAL TURİZM DESTEĞİ Kırsal turizm desteği kapsamında; Mikro girişimciler veya çiftçiler tarafından kurulacak pansiyon, yatak ve kahvaltı, konaklama ve restoran hizmetleri Çiftlik turizmi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi Turistik rekreasyonel faaliyetler için kurulan tesisler desteklenmektedir.

19 TKDK KIRSAL TURİZM DESTEĞİ Kırsal turizm projeleri kapsamında; Uygun harcamalar toplamının %50 si desteklenmektedir. En az Avro En fazla Avro destek verilmektedir. Başvurular başvuru çağrı ilanında belirtilen tarihler arasında yapılmaktadır.

20 EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu nun Geçici muaflıklar başlıklı 5. maddesinin (b) fıkrasına göre; Turizmi Teşvik Kanununun Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde turizm müessesesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı maksatlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil binaları, inşalarının sona erdiği veya mevcut binaların bu maksada tahsisi halinde turizm müessesesi belgesinin alındığı yılı takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici muafiyetten faydalandırılır. hükümlerine göre işletmeler emlak vergisinden muaf tutulmaktadır.

21 EXIMBANK TURİZM KREDİSİ Eximbank Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler başlığı altında; Bir önceki takvim yılı itibariyle en az ABD Doları ya da muadili tutarda turizm hizmeti gerçekleştiren TÜRSAB üyesi A grubu seyahat acentelerine, tur operatörlerine ve özel havayolu şirketleri ile en az ABD Doları ya da muadili tutarda turizm hizmeti gerçekleştiren turizm şirketlerine kredi sağlamaktadır. Kredi vadesi azami 540 gündür.

22 EXIMBANK TURİZM KREDİSİ Döviz Kredisine İlişkin Faiz Oranları FAİZ ORANI FAİZ ORANI GERİ ÖDEME SÜRESİ (GÜN) ABD DOLARINA ABD DOLARI ÜZERİ KADAR 120 LİBOR+1,00 LİBOR+1, LİBOR+1,25 LİBOR+2, (2 taksit) LİBOR+1,50 LİBOR+2, (tek taksit) LİBOR+1,75 LİBOR+2, (3 taksit) LİBOR+2,00 LİBOR+2,75 EURO cinsinden kullandırılacak kredilerde EURIBOR, İngiliz Sterlini cinsinden kullandırılacak kredilerde STG LIBOR, Japon Yeni cinsinden kullandırılacak kredilerde ise TIBOR için aynı spreadler geçerlidir.

23 EXIMBANK TURİZM KREDİSİ TL Krediye İlişkin Faiz Oranları FAİZ ORANI FAİZ ORANI GERİ ÖDEME SÜRESİ (GÜN) TL'NA KADAR TL ÜZERİ 120 7,00 8, ,25 8, (2 taksit) 7,75 8, (tek taksit) 8,00 9, (3 taksit) 8,25 9,25

24 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ TEŞVİKİ 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu nun 3. maddesi uyarınca Uluslararası anlaşmalar ve özel kanun hükümleri tarafından aksi öngörülmedikçe; Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de doğrudan yabancı yatırım yapılması serbesttir hükmünden hareketle konuya ilişkin teşviklerle ilgili uygulama Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

25 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Anonim şirket statüsünde ve teşvik belgesi olan yatırımcı firmalara, öncelikli turizm bölgelerinde yapacakları; 1- Konaklama tesis yatırımları için, toplam yatırım içindeki öz kaynak oranı ve yatak kapasitesi göz önünde bulundurularak tespit edilen oranlarda, 2- Yat filosu, yat çekek yerleri ve yat limanları yatırımcıları için ise %20 oranında, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu ndan prim ödenmesi esası getirilmiştir.

26 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER Vergi, Resim ve Harç İstisnası Devlet Planlama Teşkilatı tarafından düzenlenen Teşvik Belgesinde belirtilmesi koşuluyla, girişimciler yatırımlarında kullanmak üzere aldıkları uzun orta ve kısa vadeli kredilerle ilgili olarak tahakkuk eden vergi, resim ve harçlardan muaf tutulmuştur. Ancak, girişimcinin bu istisnadan yararlanabilmesi yöreye göre değişiklik arz etmekte ve ile Dolar arasında değişen yıllık döviz taahhüdünde bulunması gerekmektedir.

27 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER Bina İnşaat Harcı İstisnası tarih ve 2589 sayılı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun gereğince Turizm Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatınca teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler, bina inşaat harcından muaf tutulmuştur. Garantisiz Ticari Alacakların Kullanılması Garantisiz ticari alacakları karşılığı Türkiye de turizm yatırımına katılan yabancıların yatırım ortaklık paylarını ve oluşacak net karlarını transfer etme imkanları 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanununun teminatı altındadır.

28 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER Bloke Para Kullanılması Bloke paralar, genellikle yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilerin kanunların ve kararnamelerin kendileri için izin verdiği çalışma alanları dışındaki çalışmalardan doğan gelirlerden oluşur. Bloke paralarla yapılan turizm yatırımları, yurt dışından getirilen ayni ve nakdi yabancı sermaye ile gerçekleştirilen turizm yatırımlarına tanınan hak, kolaylık ve muafiyetlerden yararlandırılarak teşvik kapsamına alınmıştır.

29 TURİZM İŞLETME BELGELİ TESİSLERE SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER Turizm Geliştirme Fonu 1983 yılında, turizm alan ve merkezlerinde yer alan turizm yatırımlarını, yatırım tutarının %15 ine kadar en çok 20 yıl vadeli kredilerle desteklemek ve dış pazarlama olanaklarının geliştirilmesi harcamalarına katkıda bulunabilmek için Turizm Bakanlığı bünyesinde Turizm Geliştirme Fonu kurulmuştur. Bu fonun faiz oranı miktarı vadesi yıllar itibariyle değişmektedir.

30 Hazırlayan: AYŞEGÜL ÖZBEK İletişim Bilgileri Adres: Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:7/A Tel: Fax: Web:

Turizm Teşvik İşlemleri

Turizm Teşvik İşlemleri Turizm Teşvik İşlemleri Ülkemizde devletin rolünün özellikle ekonomik büyüme ve istikrar istihdamın arttırılması bölgesel gelişmişlik düzeyinin dengelenmesi yatırım yoluyla sanayileşme politikalarının

Detaylı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Denizli Yatırım Destek Ofisi 27 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 TURİZM YATIRIMLARI... 4 YATIRIM TÜRLERİ... 6 YATIRIMIN

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR TURİZM YATIRIMLARINDA YARARLANILABİLECEK FİNANSAL KAYNAKLAR Mustafa TÜRKARSLAN Edirne YDO Şubat 2014

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER

DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER T esvik 1 Destek Rehberi Serisi 6 1 DEVLET TARAFINDAN SAGLANAN DiGER DESTEKLER YAYlN NO: 2011-22 İstanbul, 2012 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KÜLTÜR VE TURİZM YATIRIMLARI TEŞVİKLERİ Alaattin ÖZYÜREK Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLER II. KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ UYGULAMALARI g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ YATIRIM DESTEK ve TEŞVİK UYGULAMALARI TABLOLAR Tablo 1. Teşvik Sistemi Destek Unsurları... 2 Tablo 2. Vergi İndirimi Destek Oranları... 2 Tablo 3. Vergi İndirimi Destek

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK)

290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) 290 Soruda TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (EXIMBANK) Aralık 2013 SUNUŞ Türkiye de ihracatın kurumsallaşmış tek asli ihracatı teşvik kuruluşu olan EXIMBANK, bu amaca yönelik olarak ihracatçıları, ihracata

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına,

TÜRSAB üyesi A grubu işletme belgesi sahibi seyahat acentalarına, TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK TURİZM KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI (20.05.2013 REVİZYONU) TARİH : 03.03.1997 DÖVİZ VE TÜRK LİRASI KULLANDIRIMINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER AMAÇ VE KONU Madde

Detaylı

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI (Kütahya) 500.000 (10 kişi istihdam) 31.12.2013'e kadar Teşvikler 4. Bölgede yer alan Sektörler için Kütahya da bölgesel teşvik kapsamında yatırımcılara sunulan avantajlar hakkında aşağıdaki tablodan örnek uygulamalarını görebilirsiniz. Destek Unsuru BÖLGESEL

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

Yatırım Teşvikleri (II)

Yatırım Teşvikleri (II) Yatırım Teşvikleri (II) Geçen haftaki yazımızda 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ

Detaylı

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U

2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 2005 YATIRIM TEŞVİKLERİ WORKSHOP U 22 ARALIK 2004 Swissotel Cenk Ulu- MBA,E.Gümrük Uzmanı, Kıdemli Müdür www.vergiportali.com Teşvik Nedir? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

Keramettin TEZCAN Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü E posta: ktezcan@cu.edu.tr.

Keramettin TEZCAN Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü E posta: ktezcan@cu.edu.tr. ÖZ : 827-851, 23 27 Nisan 2008, Belek, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-975-96260-3-7 Türk Turizm Sektörünün Gelişimi Açısından Uygulanan Vergi Politikalarının Değerlendirilmesi Evaulating the

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR-ŞANLIURFA (6.BÖLGE) INVESTMENT SUPPORT OFFICE www.karacadag.org.tr YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR-ŞANLIURFA (6.BÖLGE) YENİ TEŞVİK SİSTEMİ VE DİYARBAKIR-ŞANLIURFA (6.BÖLGE)

Detaylı

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER

ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA DA UYGULANAN TARIMSAL ÜRETİM VE TARIMSAL SANAYİYE YÖNELİK TEŞVİKLER DESTEKLER ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ ABDULLAH UYARLAR 1 2 T. C. 3 T. C. 4 5 İÇİNDEKİLER 1. Giriş

Detaylı

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR

Bölgenin öncüsü, Ortadoğu nun Cazibe Merkezi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen bir DİYARBAKIR 30 1 İÇİNDEKİLER 1. YATIRIM KAVRAMI VE TÜRLERİ 2. TEŞVİK 3. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 4. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 5. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI 6. KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı