YATIRIM VE HİBE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YATIRIM VE HİBE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ"

Transkript

1 YATIRIM VE HİBE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİMİZ Size Değer, Yatırımlarınıza Destek, Bütçenize Katkı Sağlıyoruz...

2 Emartek Danışmanlık, bir yatırım danışmanlık firmasıdır. KOBİ lerin üretim kapasitesi ve verimliliklerini artırmaları, rekabet güçlerini geliştirmeleri, yeni ürün ve yöntem geliştirmeleri, marka değerlerini artırmaları ve yeni pazarlara girerek işlerini büyütmeleri için projeler üretmekte, kendilerine uygun hibe desteklerinden yararlanmalarını sağlamaktadır. Emartek Danışmanlık, kamu kurumları ve belediyelerin altyapı - üst yapı yatırımları ile kar amacı gütmeyen kurumların ve derneklerin sosyal amaçlı yatırımlarına yönelik de hibe projeleri geliştirmektedir. Firmamız, hibe programları alanındaki uzmanlığını geliştirmek ve daha kaliteli hibe danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla 2012 yılında UZMAN Yatırım, Hibe ve Eğitim Danışmanlığı adı altında yeni bir firma kurarak yoluna emin adımlarla devam etmiştir. Emartek Danışmanlık olarak, her biri sahasında birikim sahibi ve hibe kurumlarında Bağımsız Değerlendiricilik deneyimi bulunan uzmanlar ile çalışmakta, kurumların ihtiyaçları olan her şeye farklı açılarla bakarak çözüm üreten projeler geliştirmekteyiz. Emartek Danışmanlık firmasını diğerlerinden ayıran en önemli özellik; potansiyel yararlanıcılarının ihtiyaçlarını titiz bir çalışmayla detaylı ve doğru bir şekilde analiz etmesi, kurumun yapısına özel, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler üretmesidir. Emartek Danışmanlık, hazırladığı projelerin ilgili hibe kurumları tarafından hibe desteğine hak kazanmasıyla beraber proje uygulama sürecinin yürütülmesine de destek vermektedir. Projeyle ilgili operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, konuyla ilgili teknik şartnamelerin hazırlanması, izleme ve değerlendirme sürecinin takip edilmesi ve ödeme talebi paketlerinin hazırlanması gibi proje uygulamasına ait tüm iş ve işlemlerde yararlanıcıyı asiste etmektedir. Amatör bir çalışma ruhu ile profesyonel hizmetler sunan Emartek Danışmanlık, mutlu müşteri havuzunu her geçen gün artırmaktadır. Hedef kitlesinden aldığı güç ile ülkemizin kalkınması için başta KOBİ ler, BELEDİYE ler ve DERNEK ler olmak üzere kar amacı güden veya gütmeyen tüm kurumlara çözüm üretmeye devam edecektir.

3 HİBE FIRSATLARI KOBİ LER İşinizi Büyütmek, Rekabet Gücünüzü Artırmak ve Yeni Pazarlara Girmek İster misiniz? KOBİ statüsündeki firmalar; Kalkınma Ajansları başta olmak üzere, KOSGEB, TÜBİTAK, TKDK, TTGV gibi bir çok hibe kurumunun hibe ve faizsiz kredi desteklerinden yararlanabilir. Yeni bir yatırım yapmak, Üretim kapasitenizi artırmak, Üretim süreçlerinizde kalite ve verimliliği artırmak, Maliyetlerinizi kontrol altında almak ve üretim maliyetlerini düşürmek, AR-GE çalışmalarınızı hızlandırmak, yeni ürün geliştirmek ve patentli ürünlerinizi ticarileştirmek, MRP-ERP ve diğer kurumsal kaynak planlaması yazılımlarından yararlanmak, Satış ve pazarlama ağınızı yapılandırmak, yeni pazarlara girmek, Rekabet gücünüzü azaltan sorunlarınızla baş etmek, Her türlü araştırma geliştirme ve yatırım fikirlerinizi hayata geçirmek, Böylelikle rekabet gücünüzü artırmak ve büyümek istiyorsanız, %75 destekleme oranına varan hibe desteklerinden yararlanmak için bize ulaşmanız yeterli. Uzman personelimiz ile yanınızda olacağız.

4 KAMU KURUMLARI HİBE FIRSATLARI Hizmetlerinizi Geliştirmek, Bölgenizde Yenilikçi ve Örnek Bir Kurum Olmak, Öz kaynaklarınızı Zorlamadan Kalkınmak İster misiniz? Belediyeler, Kamu Kurumları ve Organize Sanayi Bölgeleri görev alanlarına giren bir çok konuda ulusal hibe mekanizmaları ve AB hibelerinden yararlanabilirler. Öz kaynaklarınızı zorlamadan; Sunduğunuz hizmetlerin kalite, etkinlik ve verimliğini artırmak, Altyapı sorunlarınızı gidermek, Bölgenizde turizm ve tarımı geliştirici yatırımlar yapmak, Atık su arıtma ve katı atık bertarafına yönelik projelerinizi hayata geçirmek, Yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak, Ortak kullanıma yönelik laboratuar ve test merkezleri kurmak, e-belediyecilik uygulamalarından yararlanmak, Sosyal ve kültürel projeler geliştirmek, Stratejik Plan, Performans Programı ve Faaliyet Raporlarınızı hazırlatmak, Görev alanınızla ilgili konularda fizibilite ve araştırmalar yapmak, gibi finansal yetersizlik sebebiyle kentsel gelişime yönelik bugüne kadar hayata geçiremediğiniz yatırımları hayata geçirmek istiyorsanız, %75 ve %90 destekleme oranları ile 2 milyon TL ye varan hibe desteklerinden yararlanabilirsiniz.

5 Eğitim Ve Kültür Dernekleri, Engelli Dernekleri, İş Adamı Dernekleri, Mesleki Dernekler, Hemşeri Dernekleri, Vakıflar, Kulüpler ve diğer STK lar ; En fazla hibe desteğinin sizler için var olduğunu biliyor muydunuz? HİBE FIRSATLARI KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR, DERNEK VE STK LAR Mali Gücünüzü Artırmak, Sosyal Projeler Üretmek ve Üyelerinize Daha İyi Hizmet Vermek İster misiniz? Ulusal hibe programları ve AB hibelerinden yararlanarak; Her alanda kişisel gelişim ve mesleki eğitim programları düzenlemek, Engelliler başta olmak üzere dezavantajlı bireyleri sosyal ve ekonomik hayata kazandırmak, Sosyal ve kültürel etkinliklerinizi tertip etmek, Kurumsal kapasitenizi geliştirmek, Diğer dernek ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak, Muhtelif konulardaki araştırma ve fizibilite çalışmalarınız için destek almak, Hizmet verdiğiniz üyelerinizi ve hedef kitlenizi memnun etmek istiyorsanız, Doğru yerdesiniz. Bugüne kadar kısıtlı öz kaynaklarınız sebebiyle gerçekleştiremediğiniz projeleriniz için %90 destekleme oranına varan hibe desteklerinden yararlanmak, sizin de hakkınız.

6 SUNDUĞUMUZ HİZMETLER HİBE PROJELERİ HAZIRLAMA VE UYGULAMA DANIŞMANLIĞI Hibe Projesi Hazırlama ve Geliştirme Desteği Firmanın GZFT analizinin yapılarak ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi, en uygun hibe programının belirlenmesi. Hibe programının hazırlık, sunum ve uygulama süreci hakkında yararlanıcı firmanın bilgilendirilmesi. Belirlenen projenin oluşturulmasında projeyi destekleyici verilerin toplanması, literatür çalışmalarının yapılması ve paydaş görüşmelerinin yapılması. Gerekli durumlarda ortak ve iştirakçi kurumların belirlenmesi, üniversite desteğinin sağlanması. İlgili hibe programının genel amaç, öncelik ve tematik kısıtlamalarının dikkate alınarak projenin yazılması ve geliştirilmesi. Proje setinin ilgili kuruma teslim aşamasına getirilmesi. Proje Uygulama Desteği Firmanın uygulama sürecinde uyması gereken kurallar, risk noktaları, muhasebesel işlemler ve proje dosyalaması konusunda bilgilendirilmesi. Projenin belirlenen faaliyet takvimi ve bütçe kısıtı içerisinde ilerlemesi için gerekli danışmanlık desteğinin verilmesi. Teknik şartnamelerin hazırlanması, satınalma ve ihale süreçlerinin doğru, eksiksiz ve mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması. Alınan hibe tutarının maksimum verim ve etkinlikle kullanılabilmesi için gerekli olan yönlendirmelerin yapılması. Proje izleme-değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi. Proje süresince zaruri olan ve hassasiyet gerektiren raporlamaların (yararlanıcı beyan raporları, bildirim mektubu, zeyilname, ara mali ve teknik raporlar, nihai rapor, etki analizi vb.) yararlanıcı ile birlikte hazırlanması.

7 SUNDUĞUMUZ HİZMETLER e-danişmanlik HİZMETLERİ e - Danışmanlık Hizmetinin İçeriği Firmanız/Kurumunuz tarafından hazırlanmış olan proje setinin ayrıntılı bir şekilde incelenerek kalkınma ajansı veya ilgili hibe kurumunun değerlendirme süreçlerinden en yüksek puanı alarak hibeye hak kazanabilmesi için bilgilendirme ve yönlendirme desteğinin verilmesini içermektedir. e-danışmanlık hizmetimizle, AB ve Kalkınma Ajansları Projelerinde son derece deneyimli uzmanlarımızla çalışma fırsatı yakalayacaksınız. Sektörel bilgi ve deneyimleri, hibe kurumlarının değerlendirme süreçlerine olan hakimiyetleri ile hazırladığınız proje setinin doğru ve eksiksiz hazırlanması için internet ortamında destek vereceklerdir. e-danışmanlık Desteği ile; - Hazırlamış olduğunuz proje setinin uzmanımız tarafından ayrıntılı olarak incelenmesi, - Proje setinde zayıf ve eksik kalmış bölümlerin tespit edilmesi, - Hibe kurumlarında BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRİCİ görev almış ve sahasında deneyimli olan uzmanlarımız tarafından, ilgili hibe kurumunun değerlendirme kriterleri ve puanlama tabloları dikkate alınarak ayrıntılı bir biçimde kalite değerlendirmesinin yapılması* - Proje setinin değerlendirme sürecinden daha fazla puan alabilmesi için geliştirilmesi, İlgili hibe teklif çağrısının işleyişi hakkında genel bilgi danışmanlığının alınması, hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. * : Projeler; hibe programının güncel değerlendirme tablosu dikkate alınarak genellikle 5 etapta (Mali ve İşletme Kapasitesi, İlgililik, Yöntem, Sürdürülebilirlik ve Bütçe-Maliyet Etkinliği) değerlendirilmektedir. e - Danışmanlık Sürecinin İşleyişi - e-danışmanlık hizmet talebi için UZMAN DANIŞMANLIK ile iletişime geçilmesi, - İşbirliği ve gizlilik sözleşmesinin imzalanması, - Hazırlamış olduğunuz proje setinin mail ile tarafımıza iletilmesi, - e-danışmanlık ücretinin UZMAN DANIŞMANLIK hesabına yatırılması, - Proje setinin ayrıntılı bir şekilde incelenerek kalite değerlendirme ve puanlamalarının yapılması. - Değerlendirilen proje teklifi ile ilgili puanlama tablosu ile görüş ve önerileri içeren ayrıntılı değerlendirme raporunun proje sahibine aracılığı ile iletilmesi. e - Danışmanlık Desteğinin Avantajları Etkilidir. Çünkü; projeleriniz, ilgili sektörde pratik olarak çalışmış ve hibe kurumlarının bağımsız değerlendirme süreçlerinde deneyim kazanmış olan hibe proje uzmanları tarafından kalite değerlendirmesinden geçer. Böylelikle projenizin değerlendirme aşamalarında en yüksek puanı alarak hibeye hak kazanmasının yanısıra, yanlış bütçeleme sebebiyle hibe tutarında kayıp yaşanmaması, ayrıca uygulama sürecinde başınızı ağrıtabilecek riskli durumların önlenmesi sağlanır. Hızlıdır. Çünkü; hazırlamış olduğunuz proje seti 2 iş günü içerisinde değerlendirilerek size geri dönüş yapılır. Ucuzdur. Çünkü; proje yazım bedeline göre oldukça uygun bir maliyetle bu hizmetten faydalanabilirsiniz. Projeye hakimiyet sağlar. Çünkü; Projeyi e-danışman kontrolünde siz hazırladığınız için süreçle ilgili pratik bilgileriniz artar ve proje uygulamasına daha çok hakim olursunuz.

8 HİBE PROJESİ HAZIRLADIĞIMIZ KURUMLAR Ülkemizdeki en önemli hibe desteği sağlayan kurumlar, bölgesel kalkınma ajanslarıdır.kamu kurumlarından derneklere, KOBİ lerden OSB lere kadar hemen her kurum için hibe desteği sağlamaktadır. KOBİ lerin rekabet güçlerini artırmak amacıyla uzun yıllardır hizmet veren KOSGEB, Genel destek programları, ARGE-İnovasyon, Endüstriyel Uygulama, İşbirliği-Güçbirliği, Girişimcilik gibi bir çok başlık altında hibe ve faizsiz kredi desteği sunmaktadır. Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için hemen her kurum ve kişilerin ARGE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama faaliyetlerini destekleyen TÜBİTAK, yüksek destekleme oranı ve tutarları açısından en cazip hibe desteği koşullarını sunmaktadır. IPARD Program Fonunu kullanan TKDK, et, süt ve balık işletmeleri başta olmak üzere, tarımsal ve hayvansal ürünlerin imalatından işlenmesine kadar olan süreçteki tüm yatırımları desteklemektedir. Ülkemizdeki en yüksek hibe bütçesine sahip bu kurum 2 milyon ya kadar hibe sağlamaktadır. Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik Programı başlıkları altında; Derneklerden Belediyelere, Okullardan Kaymakamlıklara kadar hemen her kuruma uygun hibe desteği sunmaktadır. proje hazırlama ve uygulamasının kolay olması en cazip yönüdür. Merkezi Finans ve İhale Birimi, Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihale makamı dır. Özellikle sosyal-kültürel ve eğitim alanlarında hibe teklif çağrılarına çıkmaktadır. Ülkemizdeki 100 bin e yaklaşan derneğin daha verimli ve etkin faaliyet göstermesi için çalışan bu kurum, hemşeri derneklerinden mesleki derneklere kadar tüm derneklerin toplum yararına geliştirdiği projelere %100 destekleme oranı ile hibe desteği sağlamaya başlamıştır.

9 REFERANSLARIMIZ Firmamız, mühendislik ve otomasyon hizmetleri ile başladığı ticari hayatına hibe projeleri hazırlama ve uygulama desteğini de ekleyerek yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Hibe projeleri alanında uzmanlaşmış ve sektörel deneyimleri bulunan uzmanlarımızla 2 yıl içerisinde %95 gibi oldukça yüksek bir proje kabul oranına ulaşılmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik hibe projelerinin geliştirilmesinde de ilklere imza atılarak önemli başarılar elde edilmiştir. Referanslarımız, müşteri gizlilik prensibi nedeniyle burada yayınlanmamaktadır. Ancak, iletişim bölümünden bizlere elektronik posta göndererek ulaşabilir, referanslarımız konusunda detaylı bilgi alabilirsiniz.

10 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ ADRES : Osmaniye Mh. Gönülaçan Sk. Aslı Apt. No:4/A İnegöl - BURSA ARAYIN BİLGİLENDİRELİM HİBE PROJE DANIŞMA HATTI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI

2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI T.C. TRAKYA KALKINMA AJANSI 2012 YILI ÖZET ÇALIŞMA PROGRAMI TR21 DÜZEY 2 BÖLGESİ (EDİRNE, KIRKLARELİ, TEKİRDAĞ) İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. GİRİŞ 4 2. 2012 YILI ÖNCELİKLERİ 7 3. 2012 YILI FAALİYETLERİ 9 3.1.

Detaylı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı

Abdülkadir YAZICI Yozgat Valisi Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1 Sunuş 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı

Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı Koruyarak büyüyen, üreterek gelişen, yenilikçi İzmir için... İzmir Kalkınma Ajansı www.izka.org.tr İZMİR KALKINMA AJANSI Kalkınma Ajansları kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki

Detaylı

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI

50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 2 50 SORUDA KALKINMA AJANSLARI 1. Kalkınma Ajansı nedir? Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama

Detaylı

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir.

Cevap : Fırat Kalkınma Ajansı TR B1 bölgesi kapsamında bulunan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösterecektir. Kalkınma Ajansı Nedir? Cevap : Kalkınma Ajansı, ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 2014 YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2009 /15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan

Detaylı

GMKA Çalışma Programı

GMKA Çalışma Programı 2015 GMKA Çalışma Programı 0 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER... 3 TABLOLAR... 3 1 Giriş... 4 2 2015 Yılı Öncelikleri... 13 3 2015 Yılı Faaliyetleri... 18 3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...

Detaylı

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015)

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) ışma Programı (Revize Ocak 2015) 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 OCAK 31 ARALIK 2015) (REVİZE OCAK 2015) TR33 Bölgesi (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) 2 / 69 2015 Yılı Çalışma Programı (Revize Ocak

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

www.suhanarastirma.com.tr

www.suhanarastirma.com.tr www.suhanarastirma.com.tr FON KURULUŞLARI PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ EĞİTİMİ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI TKDK KOSGEB TÜBİTAK EKONOMİ BAKANLIĞI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KALKINMA AJANSLARI KALKINMA

Detaylı

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

SAREP BAŞVURU REHBERİ 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI SAREP SANAYİDE REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI Program Referans No Proje Son Başvuru Zamanı TR33/15/SAREP KAYS: 03.05.2015 23:59 TESLİM: 08.05.2015 18:00

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi

T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI 2014 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI. (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi (1 Ocak-31 Aralık 2014) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... iv SUNUŞ... vi 1. GİRİŞ... 7 1.1 Mevcut Yapı... 7 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI ÇALIŞMA PROGRAMI 01.01.2011 31.12.2011 2011 İçindekiler SUNUŞ... 3 1. GİRİŞ... 4 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ... 7 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ... 9 3.1. Kurumsal Gelişim

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında!

Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! yapıkredi.com.tr 444 0 448 Benim Projem Destek Rehberi Yapı Kredi KOBİ lerin yanında! İçindekiler Yapı Kredi KOBİ Bankacılığı 1 KOBİ lere hibe ve destek programları Destek programlarından hangi konularda

Detaylı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı

Necati ŞENTÜRK Yozgat Valisi ORAN Yönetim Kurulu Başkanı 1 SUNUŞ 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010-2012 STRATEJİK PLANI Sunuş Stratejik planlar; kurumun orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini ve bunlara ulaşmak için izlenecek

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU. [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU [1 Ocak 30 Haziran] www.kuzka.gov.tr Ağustos, 2013 SUNUŞ 2010 yılında faaliyete geçen Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), her geçen gün

Detaylı

KALKINMA İÇİN ANALİZ

KALKINMA İÇİN ANALİZ KALKINMA İÇİN ANALİZ Kalkınma Ajansları 2012 Yılı Faaliyet Raporu Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü 2013 Ankara T.C. Kalkınma Bakanı Dr. Cevdet Yılmaz Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Müsteşar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2013 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ ARA FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Faaliyetlerine başladığı 2010 yılından bu yana geçen süre içerisinde Kalkınma Ajansları uygulamamaları ve farkındalığı

Detaylı

Stratejik Plan (2014-2018)

Stratejik Plan (2014-2018) Stratejik Plan (20142018) İPEKYOLU KALKINMA AJANSI STRATEJİK PLANI (20142018) Gaziantep 2013 Stratejik Plan 20142018 İÇİNDEKİLER 1. 2. 3. 4. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ... 1 MEVCUT DURUM ANALİZİ...

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHLERİ: Dönem Referans No Son Başvuru Tarihi 1. Dönem (Mart Nisan) TRA1/14/TD/01 30/04/2014 2. Dönem

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

Merzifon Ankastre Kümelenmesi

Merzifon Ankastre Kümelenmesi Merzifon Ankastre Kümelenmesi www.innocentric.com.tr 03124343366 Bu rapor Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR83/2010/DFD/01/59/02 referans numaralı Doğrudan Faaliyet Desteği programı

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İnternet Son Başvuru Tarihi: 12 Eylül 2014 // 17:00 Proje Son Teslim Tarihi: 19 Eylül 2014 // 17:00 Başvuru Rehberi İZMİR KALKINMA

Detaylı