KANADA. Sd yurt dıģı egitim ile hayallerinizi gercekleģtirin sd yurt dıģı egitim güvenin adı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KANADA. Sd yurt dıģı egitim ile hayallerinizi gercekleģtirin sd yurt dıģı egitim güvenin adı"

Transkript

1 KANADA Sd yurt dıģı egitim ile hayallerinizi gercekleģtirin sd yurt dıģı egitim güvenin adı Dünya nın en geliģmiģ ülkeleri arasında yer alan Kanada, çok kaliteli eğitim kurumlarına ve kaliteli bir eğitim sistemine sahiptir. Bunun yanında, Kanada, dünyanın dört bir köģesinden öğrencilerin ilgisini çekerek, yabancı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler arasında üst sıralara tırmanmıģtır. Kanada da ilk, orta ve yüksek öğretim, her eyaletin kendi eğitim bakanlıkları aracılığıyla yürütülmektedir. Bu sayede eğitim ve öğretimin bölgesel ihtiyaçlara ve kültür farklılıklarına en iyi Ģekilde cevap verebilmesi sağlanmaktadır. Merkezi yönetim, yani federal hükümetin eğitimdeki rolü ise ağırlıklı olarak yüksek öğrenim fonlarının idaresi, insan kaynakları yönetimi ve kullanılacak eğitim dillerinin düzenlenmesidir.

2 Kanada da zorunlu ilk öğretim çoğu eyalet ve bölgede 6-8 yıl arasındadır. Bazı eyaletlerde 8 yıllık eğitim anaokullarını da kapsamaktadır. Eğitim, yıllara göre ayrılmıģ olup eyaletten eyalete farklılık göstermektedir. Buna göre bazı yerlerde ilk 8 yıl ilköğretim, 9. ve 12. yıllar arası ise orta öğrenim kategorisindedir. Kanada da yüksek öğrenim, üniversiteler, kolejler ve enstitüler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kurumlar ihtiyaç duydukları fonların çoğunluğunu, bağlı bulundukları eyaletlerin eğitim bakanlıklarından temin ederler. Fonların diğer kısmı ise federal hükümet, araģtırma gelirleri ve öğrenci harçlarından gelir. AĢağıda Kanada da eğitimi farklı kılan bazı temel özellikleri bulabilirsiniz: Eğitim alanında uluslararası saygınlık Tüm devlet üniversitelerinin YÖK denkliğinin bulunması Kozmopolit bir ortamda eğitim alma imkanı Amerika ya coğrafi olarak yakınlık Öğrencilere sağlanan esneklik ile eğitiminizi dilediğiniz sürede bitirebilme imkanı (örneğin 4 yıllık bir üniversiteyi 2.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayabilme imkanı) Sınıflardaki öğrenci sayısının azlığı Her alana hitap eden sertifika ve diploma programları Ġsteğe göre 1 ya da 2 yıllık yüksek lisans programları (tezli ya da tezsiz) Okullarda eğitimi destekleyici her türlü imkanın varlığı (Kütüphane, bilgisayar labaratuvarları, danıģmanlık servisleri, öğrenci kulüpleri, kariyer servisleri, vb ) Üniversite, master ve doktora öğrencilerinin eğitimleri süresince yararlanabilecekleri finansal destek programları

3 Staj ve co-op programları aracılığıyla öğrenim görülen alanda iģ tecrübesi edinebilme imkanı (coop programlarına katılan öğrenciler iģverenlerden ayda dolar arası maaģ alabilmektedirler) Amerika, Avrupa ve Avustralya ya göre daha ucuz eğitim alma imkanı ve bu ülkelerle kıyaslandığında daha düģük yaģam masrafları Okurken kampüs içi veya dıģında çalıģma imkanı Yabancı öğrenciler için mezuniyet sonrası çalıģma imkânı (Mezuniyet sonrası çalıģma izin süresi Citizenship and Immigration Canada tarafından aldığınız eğitimin süresine göre belirlenir. Bu süre yüksek lisans ve lisans programları için Vancouver, Toronto ve Montreal de 1 yıl, diğer Ģehirlerde 2 yıldır.) Kanada da yabancı dil programları Kanada da genel Ġngilizce programları Kanada da akademik Ġngilizce programları Kanada da iģ Ġngilizcesi programları Kanada da standart testlere hazırlık programları Kanada da birebir Ġngilizce programları Kanada da Ġngilizce öğretmenleri için programlar Kanada da yaz kampları Kanada nın en kaliteli dil okullarının temsilciliğini üstlenmiģ olup, Kanada da yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrencilere eğitim danıģmanlık hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda, öğrencilerinin yabancı dil öğrenmek istemekteki amaçlarını ve Kanada da eğitimden beklentilerini göz önünde bulundurarak öğrencilere en uygun dil okulunu bulmaları konusunda yardımcı olmaktadır. Kanada da dil okulları, ülkenin resmi dilleri olan Ġngilizce ve Fransızcayı öğretecek Ģekilde tasarlanmıģtır. Quebec eyaletinde ağırlıklı olarak Fransızca konuģulmasından dolayı Fransızca dil okulları daha çok bu eyalette bulunmaktadır.

4 Kanada da özel dil okullarının yanı sıra neredeyse tüm üniversite ve kolejlerin yabancı dil programları mevcuttur. Bu kurumlarda öğrencilere genel ve özel amaçlı yabancı dil programları sunulmaktadır. Kanada daki Ġngilizce program çeģitleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için aģağıdaki linklere göz atabilirsiniz. Kanada da dil eğitiminizi alırken aynı zamanda staj yapmanız da mümkündür. Staj programları, seçeceğiniz herhangi bir dil programı ile eģzamanlı olarak sunulan ve Kuzey Amerika da iģ tecrübesi kazanmanızı sağlayan programlardır. Yabancı öğrencilere genel Ġngilizce öğretmeye yönelik tasarlanmıģ programlardır. Bu programlara haftada 20, 30 ya da 40 saat olmak üzere normal, yoğun ve süper yoğun olarak katılınabilir. Program süreleri 2 haftadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 aylık dönemlere kadar değiģiklik gösterir. Öğrenciler arzu ederlerse eğitim sürelerini 9 aydan daha fazla uzatabilirler. Bu programlar genelde yılın her ayı iki haftada bir açılırlar. Kanada da genel Ġngilizce programlarına katılmak isteyen öğrencilerimiz için en önemli husus Ġngilizce seviyelerine, bu dili öğrenmekteki amaçlarına ve okumak istedikleri Ģehre göre kendilerine en uygun okul ve Ġngilizce dil programı seçimini yapmalarıdır. Bu seçimlerini yaparlarken eğitim danıģmanları öğrencilerimize her türlü konuda yardımcı olmaktadırlar. Kanada da genel Ġngilizce programlarını belli bir seviyeye kadar tamamlamıģ öğrenciler tercihleri doğrultusunda akademik Ġngilizce programlarına geçebilirler. Akademik Ġngilizce programları dil eğitiminden sonra eğitimlerini üniversitede devam ettirmek isteyen öğrencilere yönelik hazırlanmıģ programlardır. Bu programlarda okuduğunu anlama, kompozisyon yazımı ve dilbilgisi üzerinde ağırlıklı olarak durulur. Akademik Ġngilizce programları öğrencilerin yazım yeteneğini geliģtirmeye yardımcı olacağı için Kanada da üniversite okumayı düģünmeyen öğrenciler de bu programlardan faydalanabilirler. Öğrenciler, dilerlerse, eğitimlerine akademik Ġngilizce programlarında devam edip etmeyeceklerine Kanada da Ġngilizce eğitimlerinin ilerleyen aylarında daha rahat karar verebilirler. Öğrencileri, TOEFL (Test of English as a Foreign Language) gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlara hazırlamaya yönelik programlardır. Bu programlara katılacak öğrencilerin belli bir seviyede Ġngilizce bilgisi olması gerekmektedir. Standart testlere hazırlık programları saat sayısı ve süresi okuldan okula ve programdan programa değiģiklik göstermektedir. Bazı dil okulları bu programlara katılan öğrencilere Kanada da bir Ģirkette staj yaparak iģ tecrübesi kazanma imkanı da vermektedirler.

5 Standart testler TOEFL (Test of English as a Foreign Language) Uluslararası geçerliliği olan ve Kanada daki üniversitelerin tamamının kabul ettiği bir sınavdır. TOEFL, öğrencilerin Ġngilizce dil bilgisi, okuma, konuģma ve yazma gibi genel Ġngilizce seviyelerini ölçer. Sınav giriģ ücreti ise 140 Amerikan doları civarındadır. Kanada üniversiteleri tarafından istenilen TOEFL sınav sonucu okuldan okula ya da programdan programa farklılık gösterir. Ancak genel olarak okulların istediği minimum TOEFL skoru IBT (Internet-based TOEFL internette alınan TOEFL sınavı) 80 civarındadır. Bu sınavdan alınan skor, tek baģına öğrencinin bir programa kabul edilmesini garantilemez; ancak, üniversite kabul heyetinin öğrencinin Ġngilizce bilgisini anlamasında çok önemli rol oynar. YurtdıĢında üniversite okumak ya da master yapmak isteyen öğrencilerin sd yurt dıģı egitim gelmeden önce TOEFL testini almıģ olmaları tavsiye edilir. Sd eğitim danıģmanları öğrencinin TOEFL skorunu ve diğer niteliklerini göz önünde bulundurarak öğrencinin kabul Ģansının yüksek olduğu üniversiteleri belirler. IELTS (International English Language Testing System) Öğrencilerin Ġngilizce seviyelerini ölçen ve TOEFL a alternatif olarak Kanada da bazı üniversiteler tarafından kabul edilen bir sınavdır. Aynen TOEFL da olduğu gibi bu test te öğrencilerin Ġngilizce okuma, konuģma, dinleme ve yazma bilgisilerini ölçer. IELTS akademik ve genel olmak üzere ikiye ayrılan bir sınavdır. Academic IELTS e üniversite (lisans veya master) eğitimi almak isteyen kiģilerin girmeleri gerekirken genel IELTS e Kanada ya göçmen olarak ya da çalıģmak için gelmeyi hedefleyen kiģilerin girmeleri gerekir. Bu testten alınabilecek sonuç 1 ila 9 aralığındadır. Ancak genel olarak Kanada daki okulların istediği minimum IELTS skoru 6.5 civarındadır. Kanada daki üniversiteler kabul koģullarında daha çok TOEFL skorunu belirttikleri için, eğer öğrencinin IELTS sonucu var ise üniversite ile irtibata geçerek kabul gören minimum IELTS skorunu öğrenmesi tavsiye edilir. SD YURT DIġI EGĠTĠM eğitim danıģmanları bu konuda öğrencilerimize yardımcı olmaktadırlar. CAEL (Canadian Academic English Language Assessment) Kanada daki yüksek eğitim programlarına katılmak isteyen öğrencilerin TOEFL ya da IELTS gibi sınavlara alternatif olarak girebilecekleri bir sınavdır. Eğer öğrenci programa baģvururken Kanada

6 sınırları içerisinde ise ya da daha önce bir Ģekilde CAEL i almıģsa ve baģvuruda bulunulan okul CAEL skorunu kabul ediyorsa öğrencinin TOEFL ya da IELTS yerine bu sınava girmesinde bir sakınca yoktur. Aksi takdirde her yerde kabul görmediği için ve sınav merkezi sayısı az olduğu için Kanada da üniversite okumak ya da master/doktora yapmak isteyen öğrencilere CAEL yerine öncelikle TOEFL almaları tavsiye edilir. CanTest CanTest de aynı Ģekilde öğrencilerin genel Ġngilizce seviyelerini ölçen ve Kanada daki bazı yüksek öğretim kurumlarınca kabul gören bir sınavdır. GMAT (Graduate Management Admission Test) GMAT Kanada da iģ idaresi (Business) alanında master yapmak isteyen öğrencilerin girmeleri gereken bir sınavdır. Sınav kapsamında öğrencilerin sözel ve sayısal bilgilerinin yanı sıra kritik düģünce yetenekleri de ölçülür. Bu testten alınabilecek en yüksek skor 800 civarında iken okulların istedikleri skor genelde aralığındadır. Ancak, diğer testlerde olduğu gibi skor ne kadar yüksekse öğrencinin baģvuruda bulunduğu programa kabul Ģansı o kadar artar. GMAT Amerika daki Pearson VUE adlı kuruluģ tarafından organize edilmektedir. Öğrenciler bu kuruluģ ile irtibata geçerek sınav kayıtlarını yaptırıp sınava giriģ tarihlerini belirlerler. Öğrenciler bir yılın aynı ayında birden fazla olmamak kaydıyla GMAT e en fazla beģ defa girebilirler. Ancak Pearson VUE öğrencilerin son 5 yılda girdikleri sınavlardan en son üçünün sonuçlarını üniversite kabul komitelerine ilettiği için, öğrenciler, sınava birden fazla girerek düģük olabilecek sonuçlarının da kabul komitelerine gitme riskini almıģ olurlar. Türkiye deki çoğu merkez bu testi sabah ve öğleden sonra olarak gün içerisinde iki ayrı opsiyonlu olarak sunarlar. GMAT bilgisayar ortamında yapılır ve sınav ücreti 250 Amerikan dolarıdır. GRE (Graduate Record Examinations) GRE de TOEFL gibi ETS tarafından düzenlenen bir sınavdır. Kanada da master yapmak isteyen öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunlu değildir. Ancak, bazı üniversiteler çok talep gören programları için öğrencilerden baģvuruları sırasında bu sınav sonucunu talep edebilirler. GRE öğrencilerin sözel, sayısal ve analitik düģünce yeteneğini ölçer. GRE den alınabilecek en yüksek skor 1600 civarında iken Kanada daki üniversitelerin istediği ortalama GRE skoru aralığındadır. GRE de TOEFL da olduğu gibi bir yılın aynı ayında birden fazla olmamak kaydıyla öğrencilerin istedikleri kadar girebilecekleri bir sınavdır.. Türkiye deki çoğu merkez bu testi sabah ve öğleden sonra olarak gün içerisinde iki ayrı opsiyonlu olarak sunarlar. Sınav ücreti $140 Amerikan dolarıdır. kanada da üniversite programları Kanada da büyük çoğunluğu devlete ait olmak üzere 100 e yakın üniversite bulunmaktadır. Bunların birçoğu araģtırma ve eğitim alanında uluslararası saygınlık kazanmıģ üniversitelerdir. Kanada daki üniversitelerden alınan derecelerin Türkiye de YÖK denklikleri bulunmaktadır. Öğrenciler Kanada daki üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi alabilirler. Bu eğitim kurumları öğrencilere yarı zamanlı (part-time) veya tam zamanlı (full-time) sertifika ve

7 diploma programları da sunmaktadırlar. Kanada nın resmi dili hem Ġngilizce hem Fransızca olduğu için öğrenciler Kanada da bu iki dilde de üniversite eğitimi alabilirler. Kanada daki üniversitelerdeki tam zamanlı öğrenci sayısı, üniversitenin bulunduğu yere, eğitim kalitesi ya da popülaritesine göre 1000 ila arasında değiģmektedir. Üniversite harç ücretleri de üniversiteden üniversiteye değiģiklik göstermektedir. Üniversiteler genelde Eylül ile Mayıs ayları arasında açıktırlar, ancak öğretim yılı 3 dönemden oluģan üniversiteler de bulunmaktadır. Dolayısıyla öğrenciler tercihlerine göre yaz aylarında da ders almaya devam edebilirler. Bu Kanada daki üniversitelerdeki tam zamanlı öğrenci sayısı, üniversitenin bulunduğu yere, eğitim kalitesi ya da popülaritesine göre 1000 ila arasındasayede, mesela, üniversitede lisans eğitimi alan bir öğrenci 4 yıllık bir bölümü 2.5 yıl gibi kısa bir sürede bitirebilir. Kanada da Türkiye den farklı olarak tek bir merkezi üniversite sınavı yapılmamaktadır. Buna karģılık her üniversitenin kendi belirlediği öğrenci kabul Ģartları bulunur. Bunlar arasında yabancı öğrenciler için en önemlileri Ġngilizce yeterlilik seviyesi ve not ortalamasıdır. Kanada da üniversite okumak isteyen yabancı öğrenciler ingilizce yeterlilik seviyelerini belgelemek zorundadırlar. Bu amaçla üniversite kabul komiteleri öğrencilerin bazı standart testleri almalarını isterler. Her okulun kabul ettiği standart testler ve istenilen minimum skorlar üniversitelerin kabul koģullarında belirtilir. Bu testler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak içinsd YURT DIġI EĞĠTĠM DEN DANIġMANLIK ALABĠLĠRSĠNĠZ. Fransızca yeterlilik için Kanada daki üniversitelerin öğrencilerden talep ettiği standart bir test tipi bulunmamaktadır. Fransızca eğitim veren her okulun kendi belirlediği Fransızca yeterlilik kriterleri geçerlidir. Türk öğrenciler için Kanada da üniversite okumanın cazip taraflarından biri de Kanada hükümetinin yabancı öğrencilere mezuniyet sonrası ücretli çalıģma imkanı sağlamasıdır. Bu imkan Montreal, Toronto ve Vancouver gibi büyük Ģehirlerde 1 yıl ile sınırlandırılmıģken Kanada nın diğer tüm Ģehirleri için 2 yıldır. Öğrenciler bu sayede Kanada da okudukları bölüm ile ilgili iģ tecrübesi edinme fırsatı bulabilmektedirler. Mezuniyet sonrası çalıģma programının Kanada da iģ tecrübesi kazandırmasının yanı sıra yabancı öğrenciler için sağladığı diğer bir avantaj ise öğrencilere mezuniyet sonrası çalıģma izinleri dolmadan ya da dolduktan sonra çalıģmakta oldukları Ģirketlerde daimi olarak iģe baģlama fırsatı sunmasıdır. Kanada lı Ģirketlerde çalıģmaya baģlayan öğrenciler Kanada nın bazı eyaletlerinde geçerli olan PNP (Provincial Nominee Program) adı verilen programa baģvurmaya hak kazanırlar. Bunun ardından yapılacak Kanada ya göçmenlik baģvuruları ise normalde Kanada sınırları içerisinden baģvurulması durumunda ortalama 2 yıl sürerken yarı yarıya azalarak yaklaģık 1 yıla düģer.

8 ġirketimizin M.Ed., MA ve MBA dereceli kalifiye eğitim danıģmanları Kanada üniversitelerine yapacağınız baģvuruların eksiksiz ve baģarılı olması için öğrencilerimize her türlü hizmeti vermektedirler. Bu doğrultuda, eğitim danıģmanlarımızın sizlerden okul baģvurunuz ile ilgili olarak netleģtirmenizi isteyecekleri bazı hususlar arasında Ģunlar bulunmaktadır: Kanada da sertifika ve diploma programları Kanada da sertifika ve diploma programları kolejler, enstitüler ve üniversiteler aracılığıyla sunulur. Genellikle mesleki ağırlıklı olan bu programlar, ülkenin kalifiye iģgücü ihtiyacını karģılamak amacıyla tasarlanmıģ ve iģ piyasasında saygınlıgı olan programlardır. Bu programların diğer bir önemli özelliği ise mezunlarına ilgili alanlardaki akademik programlara geçiģ imkanı sağlamalarıdır. Dolayısıyla mezun öğrenciler hemen iģ hayatına atılabilecekleri gibi arzu ettikleri taktirde eğitimlerine üniversite programlarına katılarak da devam edebilirler. Sertifika ve diploma programlarının öğrencilere sağladığı diğer avantajlar arasında Ģunlar bulunmaktadır: Sunulan program alternatiflerinin çokluğu Kayıt kabul koģullarının üniversitelere kıyasla esnekliği Kayıt kabul stresinin olmaması (Ġngilizce yeterlilik çoğu programlar için aranan en önemli kayıt kabul koģuludur. Ancak bu koģulu sağlayamasanız bile kolejler size Ġngilizce hazırlık programına katılma imkanı sunarlar.) Lisans / yüksek lisans programlarına göre daha kısa süreli eğitim imkanı (Sertifika programları hafta, diploma programları ise hafta arasındadır.) Uygun fiyata kaliteli eğitim (Program ücretleri üniversitelere göre daha azdır.) Sınıflardaki öğrenci sayısının azlığı Okurken çalıģma imkanı Kampüslerin genelde Ģehir merkezlerinde bulunması ve kolay ulaģım Meslekte uzmanlaģabilme imkanı

9 Residence - On Campus Rahat YaĢam Eğer bir canlı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir topluluk üyesi olarak üniversite hayatı yaģamak istiyorsanız, ikamet yaģayan düģünün. Sen uzakta sınıfları, Kütüphane, atletizm ve büyük yemek salonu uzakta yaģayan dakika seveceksiniz. Ġkamet olarak, dünyanın her yerinden insanlarla tanıģmak ve bir ömür boyu bu arkadaģlıklar yapmak için fırsat olacaktır. Sen ikamet zaman ödüllendirici biri olduğundan emin olmak için vardır Residence YaĢam personel ağı ile desteklenecektir. Carleton, tüm konutlar elveriģli üniversite kampüsü merkezi bir bölgede yer almaktadır ve gün boyunca yeraltı tünelleri ile birbirine ve kampüs kalanı bağlı, dıģarıda yürümek istemiyorum. Sen bizim yemek planları sizin yoğun bir program içine sağlıklı bir diyet sığabilecek kadar birçok esneklik sağlamak için tasarlanmıģ olduğunu göreceksiniz. Fırsatlar ve kolaylıklar-değil deneyim olduğunu konut sunan eģsiz bir yaģam söz ile, evden uzakta ikamet evinizde yapmak için seçti mutluluk duyacağız. Tüm ayrıntılar için Konut web sitesini ziyaret edin. Kampüs DıĢı YaĢam Kampüs yaģam sizin için baģka bir seçenek olduğunu ve kampüs yakınında mevcut konaklama çeģitli kolay bir yürüyüģ ya da bisiklete binmek içinde var. Üniversite birkaç otobüs güzergâh yanı sıra, merkez kampüs haçlar bir Hafif Raylı tren sistemi tarafından iyi hizmet. Eğer kampüs yaģamayı seçerseniz, erken gelmesi ve uygun bir yer arıyor biraz zaman harcamaya hazır olun. Bizim Konut Dairesi bir konut liste hizmeti sunmaktadır. Carleton Üniversitesi'nde bir yıl maliyet tahmin çalıģma ve yaģam tarzı tercihleri sizin programa bağlı olarak değiģecektir. AĢağıdaki tablo size Ottawa bölgesinde yaģarken düzenli bir akademik yıl boyunca harcamak bekleyebilirsiniz ne bir fikir verecektir.

10 Maliyeti CDN dolar Harç ve yan ücretler **. Programa göre değiģir $ $ Oda ve yönetim kurulu Geleneksel konut, akademik yıl için yemek planı ve yerel telefon hizmeti dâhildir. Fiyatlar tek veya çift kiģilik konaklama ve yemek ücretleri göre değiģebilir $ $ Kampüs yaģam Kira sekiz ay (bir yatak odası, mutfak / banyo paylaģılan, yardımcı programları, market ve çamaģırhane dâhildir) dayalı tahmin $ Kitaplar ve malzemeler (programa göre değiģir) 1300 $ KiĢisel Giderleri $ Yılda Tahmini toplam giderleri 30,105 $ $ * Yalnızca Kanada parası ödenecek tüm ücretleri. ** Harç ve yan ücretler çeģitli öğrenci harçları ve 12 ay için kiģi baģına 684 dolara (CDN) ve Üniversitesi Sağlık Sigortası Planı (UHIP) ücreti dâhildir. ADRES-donanmacı mah 1720 sok no 27 kat 2 karsıyaka /Ġzmir Tel/fax / Skype/sdworldyurtdıĢıegitim Facebook/sdworldyurtdisiegitim

Kanada Eğitim Sistemi

Kanada Eğitim Sistemi Kanada Eğitim Sistemi Kanada liseleri, Üniversiteleri, Kanada Master-Doktora ve Kanada da Kolej,staj kamp,mesleki egitimler hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçiniz. Kanada'da temel eğitim 10

Detaylı

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ

1. AMERİKAN EĞİTİM SİSTEMİ - 1 - GİRİŞ Yaklaşık 3.000 üniversite ve farklı eğitim kurumuyla Amerika Birleşik Devletleri nde herkesin ihtiyacına ve beklentilerine yanıt verebilecek eğitim olanakları sunulmaktadır. Tüm dünyadan 500.000

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2013 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoş geldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

ABD'de İngilizce Eğitimi

ABD'de İngilizce Eğitimi ABD'de İngilizce Eğitimi Yaklaşık 120,000 öğrenci İngilizce öğrenmek için her yıl ABD ye gelmektedir. Birçoğu ABD deki üniversite ve yüksekokullara giriş için hazırlanmaya; bazıları Amerikan yaşamını tecrübe

Detaylı

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak

Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak On5yirmi5.com Yurt Dışında Yüksek Lisans Yapmak Yüksek lisans eğitiminize yurt dışında devam etmek istiyorsanız, işte bilmeniz gereken herşey... Yayın Tarihi : 27 Ağustos 2010 Cuma (oluşturma : 8/18/2015)

Detaylı

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu

ELS INTERNATIONAL PATHWAYS. ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu ELS INTERNATIONAL PATHWAYS ABD l KANADA l AVRUPA l AVUSTRALYA l ÇİN l MALEZYA SEÇİMİNİZİ YAPIN. 2014 Turkish Edition ELS.edu Günümüz global iş piyasasına katılmak için, İngilizce uzmanlığı, başarmanızı

Detaylı

Dili yaşayarak öğrenin

Dili yaşayarak öğrenin Language Studies International - Tanıtım Broşürü 2012 Dili yaşayarak öğrenin İNGİLTERE ABD KANADA AVUSTRALYA YENİ ZELANDA İSVİÇRE FRANSA MALTA www.lsi.edu 2 Hoşgeldiniz Welcome Willkommen Bienvenue Bienvenido

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI - GENEL BİLGİ. 3. KANADA DA STUDY AND WORK PROGRAMLARI ve KANADA`DA YAZ STAJI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI - GENEL BİLGİ. 3. KANADA DA STUDY AND WORK PROGRAMLARI ve KANADA`DA YAZ STAJI YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI - GENEL BİLGİ 1. WORK AND TRAVEL 2. YAZ ÇALIŞMA KAMPLARI 3. KANADA DA STUDY AND WORK PROGRAMLARI ve KANADA`DA YAZ STAJI 4. DİL DESTEKLİ KARİYER GELİŞTİRME, SERTİFİKA, DİPLOMA

Detaylı

Yurt dışında okumak isteyenler dikkat!

Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! On5yirmi5.com Yurt dışında okumak isteyenler dikkat! 60 bin Türk genci yurtdışında okuyor, yaklaşık 2 milyar dolar harcanıyor Yayın Tarihi : 14 Ağustos 2013 Çarşamba (oluşturma : 9/18/2015) Yapılan araştırmalar

Detaylı

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 7 18 Yaş Altı Öğrenciler İçin Yaz Okulu Programları Kuzey İngiltere de Dil Eğitimi SAYI 7 Yurt dışında Yaz Okulları ve Futbol Kampları

Detaylı

Yurt dışında eğitim imkanı

Yurt dışında eğitim imkanı On5yirmi5.com Yurt dışında eğitim imkanı Bugün 60 bine yakın insan yurt dışında eğitim görüyor. Peki yurt dışında eğitim nasıl alınır? İşte tüm ayrıntılarıyla yurt dışında eğitim... Yayın Tarihi : 11 Ağustos

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ 2. KİTAPÇIK Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma 1 Editör: Rosalie Targonski Art Direktörü: Barbara Long Kapak Resmi: Lisa Henderling Bu kitapta

Detaylı

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI

YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI. 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler, aktiviteler, spor) KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMLARI Servislerimiz YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMLARI Sayfa 8 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 15 DİL OKULLARI SERTİFİKA VE DİPLOMA PROGRAMLARI 8-18 YAŞ GRUBU İÇİN; YAZ OKULLARI / YAZ KAMPLARI (Dil eğitimi, geziler,

Detaylı

Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Resmî Gazete, Sayı : 28391 YÖNETMELİK TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Toros Üniversitesine

Detaylı

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I

Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I Yurt Dışında Eğitim Görecek Öğrenciler İçin Yüksek Öğrenim Rehberi I İngiltere Almanya Avusturya Fransa GİRİŞ 1990 lı yılların başından itibaren küreselleşmenin ve yeni dünya düzeninin bir sonucu olarak,

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ. Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ. Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ KİTAP - 2 Yüksek Lisans ve Mesleki Eğitim ve Araştırma Bu kitapta bir web sitesinin veya yayımın yer alması, sadece bilgi amaçlı olup A.B.D. Dışişleri

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ EĞITIMLERI DİPLOMALAR DERECELER YÜKSEKLİSANS EĞITIMLERI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER

İNGİLİZ DİLİ EĞITIMLERI DİPLOMALAR DERECELER YÜKSEKLİSANS EĞITIMLERI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER İNGİLİZ DİLİ EĞITIMLERI DİPLOMALAR DERECELER YÜKSEKLİSANS EĞITIMLERI ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DOĞRU SEÇİMİ YAPMAK YENİLİĞE İLHAM VERİR, HAYATLARI DEĞİŞTİRİR VE EĞİTİMİN GÜCÜYLE TOPLUMLARI BİRLEŞTİRİR Günümüzde,

Detaylı

Karabük Amerikan Kültür Derneği

Karabük Amerikan Kültür Derneği Karabük Amerikan Kültür Derneği [Yan çubuk çubuk, ana olarak öğedir. Çoğu sağına veya da sayfanın kısmında metin değiştirmek Araçları Yan çubuk çubuk, ana olarak öğedir. Çoğu sağına veya da sayfanın kısmında

Detaylı

HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA

HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA HAYALLERİME EN DOĞRU ŞEKİLDE ULAŞMAK İÇİN EDULIFE CANADA EDİTÖRDEN Sevgili EduLife Canada Okuyucuları, Türkiye de eğitim adına yeni ufuklar açacak EduLife Canada dergimizin ilk sayısıyla sizlerleyiz. EduLife

Detaylı

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK. Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK. Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE OKUMAK İSTİYORSANIZ - 3. KİTAPÇIK Kısa-Dönem Eğitim, İngilizce Dil Programları, Uzaktan Eğitim, ve Akreditasyon 1 Eğitim ve Kültür İşleri Bürosu A.B.D. Dış İşleri Bakanlığı

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011 2012 0 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm Sayfa 1. Hazırlık Sınıfı Misyonu 4 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon ġeması

Detaylı

KONUŞALIM! BİR ARAYA GELELİM 2015 & 2016 1 ORGANİZASYON 7 DİL 29 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA

KONUŞALIM! BİR ARAYA GELELİM 2015 & 2016 1 ORGANİZASYON 7 DİL 29 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA 015 & 016 İNGİLTERE, MALTA ABD, KANADA İSPANYA KÜBA, MEKSİKA FRANSA ALMANYA İTALYA FAS ÇİN BİR ARAYA GELELİM VE KONUŞALIM! TM 1 ORGANİZASYON 7 DİL 9 DESTİNASYON SAYISIZ HATIRA BİZİMLE DİL ÖĞRENİN Daha

Detaylı

DİL EĞİTİMİ İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ HOME TUITION PROGRAMLARI. YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE COMMUNITY COLLEGE EĞİTİMİ

DİL EĞİTİMİ İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ HOME TUITION PROGRAMLARI. YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE COMMUNITY COLLEGE EĞİTİMİ ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR. 3 İNGİLTERE DE TIP EĞİTİMİ GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ NDE DİL EĞİTİMİ SAYI 3 HOME TUITION PROGRAMLARI YÖK ve DENKLİK AMERİKA BİRLEŞİK

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ

ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ ÜNİVERSİTE SEÇİM REHBERİ MEF Üniversitesi ve daha önce kurucu rektörlüğünü yürüttüğüm Özyeğin Üniversitesi nin üniversite tanıtım faaliyetleri süresince gerek fuarlarda, gerek liselerde, gerekse öğrenci

Detaylı

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI

2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI 2011 2012 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 8 Şubat 2011 olacak şekilde, 12 Kasım 2010 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 2009 2010 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURSLARI Başvuruların son teslim tarihi 11 Mart 2009 olacak şekilde, 26 Ocak 2009 tarihinde MFİB tarafından yayınlanan Başvuru Çağrısı SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Detaylı

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır

Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Kıbrıs Türk toplumu programı AB Bursları Avrupa Birliği tarafından finanse edilmekte ve British Council tarafından uygulanmaktadır Yerel Hibe Programı ilgi Beyan Etme Çağrısı 2014/15 Akademik Yılı için

Detaylı

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı?

Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Adaylar tercihlerini nasıl yapmalı? Sistem nasıl işliyor, sistemde torpil var mı? Türkiye de geçmiģten gelen bir alıģkanlık bulunmakta olup, pek çok adayda hálá torpil yapılıyor algısı bulunmaktadır. Bu

Detaylı