Anglikan Kilisesinin Oluum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir nceleme. A Research on Anglican Church: The Formation and Its Situation Today

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anglikan Kilisesinin Oluum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir nceleme. A Research on Anglican Church: The Formation and Its Situation Today"

Transkript

1 Anglikan Kilisesinin Oluum Süreci ve Bugünü Üzerine Bir nceleme A Research on Anglican Church: The Formation and Its Situation Today Vedat afak YAMI Özet 2008 yılı Lambeth konferansı sonrası, özellikle yazılı medyada konuya ilikin yapılan yorumların birçounda Anglikan Kilisesi bütünlüünün daılma tehlikesi ile karı karıya olduu vurgulanmaktaydı. XVI. yy.da Kral VIII. Henry döneminde sancılı bir süreçle Roma'dan kopan Canterbury, bugün 80 milyona yaklaan kayıtlı müntesibi ile üçüncü büyük Hıristiyan topluluudur. Katolik geçmii nedeniyle bu toplulukta halen kendisini Vatikan'a yakın hisseden din adamları ve gruplar bulunmaktadır. Bazı yorumcular, artık bu birliin sonunun gelindiinin iddiasındadırlar. Vatikan, Lambeth konferansı sonrasında, kamuoyuna açıkladıı Apostolik Anayasada, Katoliklie geçmeyi planlayan evli Anglikan din adamlarına, eski inançlarını muhafaza edebilme sözü de vermekte. Acaba bu vaat, beklenilen neticeyi verir mi? Anahtar Kelimeler: Anglikan Kilisesi, ngiliz Kilisesi, Lambeth Konferansı, Apostolik Anayasa Abstract Today, Anglican Church has about 80 million attendants (including the Episcopal Church in the USA) some of who are not content with its policy of allowing women and gay priests to be bishops. They seem to be attracted by the liturgical and historical links with Catholicism and thinking of becoming Catholics. After the announcement of the Apostolic Constitution by Rome, the question on minds is if Anglican Church will suffer a flow of new converts from her churches worldwide or will the new step of Vatican bring their differences closer. Since the Anglican Church was structured after King Henry VIII's split from Rome in the 16th century, the relationship between the two Churches has never been too warm but rather characterized by the kind of doubtfulness and insensitivity. The new Constitution promises to allow the Anglican converts to hang onto their Anglican culture and parish life as advancing under the rigid umbrella of Vatican doctrines. Key Words: Anglican Church, The Church of England, Lambeth Conference, Apostolic Constitution Giri XI. yy.da ngiltere'de rahipler, feodal beye ait evin yakınına ina edilmi, mülkiyeti feodal beye ait olan kiliselerde görev yaparlardı. Kiliselerin ve rahiplerin masrafları, feodal beyler tarafından karılanırdı. Rahiplerin birçou köylüler arasından seçilmi kiilerdi, okuma yazma oranları oldukça düüktü, öldüklerinde genellikle oulları kendi yerlerine göreve gelmekte ve tamamına yakını evliydi. Roma, her ne kadar evli rahiplerin durumundan honut olmasa da merkezi otoritesini henüz tam anlamıyla tesis edebilmi deildi. Aradan geçen iki-üç yüzyıl içinde Roma, merkezi otoritesini yaygınlatırmı ve rahipler arasında evli olanların oranı oldukça dümütü. Üstelik artık rahipler açıktan evli olduklarını söylemekten ziyade: evin bacasını tüttüren ve ocaı yakan biriyle birlikte yaamak konsepti arkasına saklanmayı tercih eder olmulardı. 1 XI. yy.da sayıları ülke genelinde civarında olan rahip ve rahibeler, XIV. yy.da 'e, sadece 50 adet olan kilise sayısı 900'e çıkmıtı. Dr., Hakkari Üniversitesi, Dil-Mer Müdürlüü. 1 David McDowall, An Illustrated History of England, Pearson Education Limited, London, 1989, s.36

2 579 Hâlbuki XI. yüzyıl ülke nüfusu, XIV. yy.da sadece 3 katı artmıtı. Nispeten kısa sayılabilecek bir sürede din adamlarının ve kiliselerin sayısındaki gerçekleen bu deiimin arkasındaki itici güç, ngiliz feodal yapısının unsuru olarak Roma idi. O günler için büyük sorun tekil etmeyen din adamlarının evlenmesi konusu günümüzde iki önemli dini merkez arasında sorun çıkarmı görünmektedir. Canterbury, Aziz Augustine'den (m.s.597) beri ngiltere'nin dini merkezi olmutur. Canterbury ve Roma arasındaki üstü örtülü mücadele nereden çıkmıtır, bugünkü durum nedir ve sonu nereye varabilir? Makalemizde bu sorulara yanıt arayacaız. 1. Kopu Süreci Anglikan Kilisesi, XVI. yy.da Vatikan ile ilikilerine son vererek baımsız bir Hıristiyan kilisesi olarak hayata gözlerini açtıı günden beri içinde suların hiç durulmadıı, kendi içinde sürekli sapkın olarak nitelendirilen dini akımların var olageldii bir kilise olmutur. Her ne kadar kendisini, evrensel katolik inanç temellerine (universal catholic creeds) balı olduunu deklare etse de burada ifade olunan katolik sözcüü hiç bir zaman Roma Katolisizmi'nin ifade ettii anlamı kastetmemitir yılında ngiltere kralı VIII. Henry'nin kendisini ngiliz Kilisesi Ulu Lideri (supreme head of Church of England) olarak ilan etmesiyle vücut kazanan Kilise, 2000 yılı Kasım ayına dek Ortak Dua Kitabı, sonrasında ise yapılan isim deiiklii ile Ortak badet adını alan liturjik metinlerin birletirici çatısı altında bugünlere gelmi ve bu süreçte birçok çetin ve zorlu sınavdan geçmitir. Henry'nin kızı Kraliçe Mary'nin hükümranlıı esnasında 300 Protestan ngiliz vatandaını diri diri yakarak cezalandırması, insanların Katoliklie bakı açısında deiiklie sebep olması muhtemeldir yılında Kraliçe Elizabeth tarafından çıkarılan iki kanun 2 ile Katolik tarzı ibadetin ngiliz topraklarında resmen yasaklanmasıyla kurulu aamasını geçen kilise, kendisini asla Avrupa kıtasının Reform hareketlerinin bir uzantısı olarak görmemi, daha çok kendi deyimiyle orta yolu (via media) takip etmitir. Kraliçe Elizabeth, babası Henry gibi, Roma aleyhine attıı bu adımlar sonucu 1570 yılında Vatikan tarafından tekfir edilerek cezalandırılmıtır. ngiliz Kilisesinin Hıristiyanlıa yaptıı liturjik ve doktrinsel bir yorumu ve ngiliz Reformasyonun bir aracı olarak 1563 yılında kabul edilen 39 Madde (Thirty-Nine Articles) incelendiinde görülür ki ngiliz Kilisesi dört ncile ve takdir gününe olan yaklaımından dolayı aırlıklı olarak Lutheran, sakramentlere olan yaklaımı ile ise Kalvinisttir. 3 ngiliz Kilisesi XVI. yy.dan itibaren baımsız bir yapı olma yolunda ilerlerken kendi dini terminolojisini de üretmeye balamıtı. Dolayısı ile ngiliz Kilisesinin bünyesinde bir takım etnik 4 özellikler taıdıını söyleyebiliriz. Anglikan Kilisesi, bugün mensuplarının sayısı itibariyle Katolik ve Ortodoks Kiliselerinden sonra 80 milyonu bulan kayıtlı müntesibi ile üçüncü büyük Hıristiyanlık mezhebini oluturmaktadır. Kökleri XVI. yy.a dayanan bu kilisenin sancılı doumunun etkileri dört yüzyıldır sürüyor olmasına ramen XXI. yy.ın balarında olduumuz bu dönemde oldukça ciddi bir tehditle karı karıya kalmı 2 Üstünlük ve Birlik Kanunları (Acts of Supremacy and Uniformity); bu kanunlarla getirilen yaptırıma göre her ngiliz vatandaına ngiliz kiliselerine devam zorunluluu getiriliyordu, aksi durumda 12 dime (lira) para cezası öngörülüyordu. Bu ve benzeri uygulamalar toplumu dini kamplara bölmü ve insanlar kendilerinden olmayan komularına karı nefret hissi ile hareket eder olmulardı. 1550'li yıllarda ngiliz halkının yarsından fazlası Katolik inanca sahip olsa da Protestanlık krallık konseyi üyeleri nezdinde desteklenen ve korunan inanç olmutu. Konsey üyelerinin, Kraliçe Elizabeth devrinde manastır arazilerinin satılmasından dolayı elde ettikleri yüksek kazançlar bunda rol oynamıtır. Bu araziler üzerindeki manastırlar, yeni sahipleri tarafından yıkılmı ve yıkıntılardan elde edilen inaat malzemeleri ile zenginlii temsil eden villa ve konaklar ina edilmitir. Bakınız: McDowall, a.g.e., s.71. Norman Jones, Religious Settlements, A Companion to Tudor Britain, derleyenler.: Robert Tittler-Norman Jones, Blackwell Publishing, USA, 2004, s Bundan dolayı, ngiltere'de XVI. yy.ın son yarısından itibaren meydana gelen deiimi ngiliz Lutheranları sevinerek karılamılar, Kalvinistleri ise hayal kırıklıına uramılardır, Bakınız: William H. Katerberg, Modernity and the Dilemna of North American Anglican Identity , McGill-Queen's University Press, Canada, 2001, s.7 4 Anglikan etnik terminolojisine örnek olarak ifade edilebilecek terimlerden birisi, Anglo-Sakson Hıristiyanların kendi cemaatleri içinden birisinin ölümü üzerine aralarında baı parası toplayarak mevtanın günahlarının baılanması için komünyon ayini düzenleme geleneidir ki buna guild, Türkçe: ödeme ya da adak denmekte idi. Bugün için bu uygulama olmamakla birlikte guild sözcüü modern ngilizcede baka bir anlam ifade etmektedir. Bir dier örnek, gardırop anlamına gelen Latince vestarium sözcüünden üretilmi vestry kelimesidir ki, ngiliz Kilisesi terminolojisinde, yerel kiliselerde olaan ileri görümek üzere kurulmu organizasyonu tarif eder. Katolik terminolojide aynı sözcük kullanılmaz. Son olarak Latince crypt, türbe anlamına gelen sözcük gösterilebilir. ngiliz Kilisesi, bu sözcüü ngilizceletirerek on beinci yüzyıl baından itibaren under-croft olarak kullanagelmitir. under-croft sözcüü ngiliz Kilisesi terminolojisinde, kilise binalarının zeminine mezar olarak kazılan Hıristiyan türbesi anlamına gelir. Sözcüklerin Etimolojik kökenleri için bakınız: --, The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company USA, 2009

3 580 gözükmektedir. Günümüzde Anglikan Toplumu zorlu bir sınavdan geçmektedir. Bugün yaananları anlayabilmek ve yorumlayabilmek için geçmiin tozlu tarih sayfalarına kısaca göz atmak gerekmektedir. 2. lk syanlar ve Ayrılıkçı Hareketler VIII. Henry 5 ile balayan ngiliz reformasyonu birçok muhalefetle karılatı yıllarında skoçya'da, Robery Aske liderliinde nayet Haccı (Pilgrimage of Grace) adı verilen ayaklanmayı balatırlar. syanın sebebi, Anglo-Katolik Kilisenin Roma ile balarını koparması, Katolik manastırların ilgası ve arazilerinin satılmasıydı. syan, askeri güç kullanımıyla bastırılır yılında ngiltere'nin güney-batı bölgesinde yaayan Katolik halk, Dua Kitabı veya Batı Ayaklanması (Prayer Book Rebellion) adı verilen isyanı balattılar. syancılar Sampford Courtenay ehrinden Exeter bölgesine doru yürümeye baladılar ve yürüyü esnasında yol üzerindeki kalabalık Katolik gruplar isyancılara katıldı. syancılar, ngilizcenin ibadet dili olarak kullanılmaya balanılmasını, ngilizce yazılan Dua Kitabını ve dier dini metinleri dini sapkınlık olarak nitelendiriyor ve karı çıkıyorlardı. Ayaklanma güç kullanılarak bastırıldı yılında Kuzey Ayaklanması (the Northern Rebellion ya da Revolt of the Northern Earls) meydana geldi ve isyancılar kalabalık bir ordu topladılar. Ancak bu defa isyancılar içinde arazilerini geniletmek isteyen muhteris soylular da vardı. syan bastırıldı yılında rlanda'da bir baka Katolik isyanı olur. rlandalı isyancıların lideri Lord Hugh O Neill s idi ve bu vesileyle papa VIII. Clement, Katolik rlanda'yı ngiltere'ye karı kullanmak amacındaydı. 17 Eylül 1601 yılında spanyol armadası isyancılara destek vermek için rlanda kıyılarına çıkar. Bu isyan da bastırılır ve yapılan sava sonucu lordun topraklarına el konur ancak, Cizvit rahiplerin ve Fransiskan misyonerlerin aleyhte çalımaları sebebiyle ngiliz reformasyonu adaya nüfuz edemez yılında rlanda'da bir baka katolik ayaklanması çıkar ve uzun süren bir kaos döneminin sonunda isyan, 1650'li yıllarda Oliver Cromwell tarafından bastırılır. XVII. yy.da huzursuzluklar hızını kaybetmemitir. Bu sefer sahneye radikal Puritanlar, Kazıcılar, Beinci Monaristler, Ranterler, ngiliz Baımsızlıkçıları, Muggletonistler, Aileciler, Seekerlar, Levellersler, Adamistler, Behmenistler, Socinianlar, Barrowistler, Kuveykırlar gibi ayrılıkçı gruplar çıkar. Bu grupların her birinin farklı farklı dini ve dünyevi anlayıları olsa da ortak özellikleri, yerleik hale gelen ngiliz Kilisesine muhalefet etmekti. rlanda, Katolik inanç sisteminden bugüne dek vazgeçmemi ancak XVI. ve XVII. yüzyıllarda, temelinde dini ve politik sebeplerin olduu savalar neticesinde ngiltere'nin ilk kolonisi haline gelmitir. XVII. yy.dan itibaren emperyal kolonileme hareketine devam eden ngiliz devleti, 1922 yılında toplam nüfusu 500 milyona yaklaan devasa bir imparatorluk halini almıtı. Politik olarak mevcudiyetinin olduu her bölgede dini alanda da etkinliini devam ettirebilmek için ngiliz Kilisesi önderliinde Anglikan Kilisesini kuran imparatorluk, yeni kolonilerine piskoposluklar tayin etmi ve 1867 yılından itibaren Anglikan Toplumuna balı piskoposların katıldıı Lambeth Konferanslarını düzenlemitir. Anglikan Toplumunu dolaylı dolaysız ilgilendiren her konunun görüüldüü toplantılarda alınan kararlar, toplulua balı piskoposlukları ve bölgelerini balayıcı nitelikte deildir Lambeth Konferansı ve Sonrasındaki Aykırılıklar: 1867 yılında ilki yapılan Lambeth konferansının on dördüncüsü, 2008 yılı Temmuz ayında, dünyadaki Anglikan Topluluuna mensup 800 piskoposun katılımıyla Kent Üniversitesi kampüsünde gerçekleti. Konferansın yapılacaı yer olarak Kent Üniversitesinin seçilmesinin sebebi, Canterbury Katedraline yakınlıı ve kampüsünün imkânları olarak açıklanmakta. Toplantıya aslında 1.000'in üzerinde piskoposun katılımı beklenmekteydi ancak 200'den fazla piskopos davet edildikleri halde katılmadı. Toplantıyı ngiltere, Galler ve skoçya ev sahibi ülkeler olarak organize ettiler. Anglikan Kilisesi tarafından geleneksel olarak aaı yukarı her on yılda bir gerçekletirilen bu konferansın 5 ronik olan bir gerçek vardır ki, VIII. Henry her ne kadar Roma'dan büyük bir kopu gerçekletirmi olsa da bölünme öncesi papaya o derece balı idi ki, kendisine Papa X. Leo tarafından 24 Kasım 1521 tarihinde manın Koruyucusu Fidei Defensor unvanı verilmiti. Kral Henry bu unvanı, Katolik öretiyi savunduu Assertio Septem Sacramentorum (Yedi Sakramentin Savunusu) isimli kitabı yazdıı için almıtı yılından itibaren ngiliz devleti, bastıı madeni paraların üzerine bu unvanın kısaltılmı ekli olan F.D. veya FID. DEF. sembollerini kullanagelmektedir.

4 581 gelecek toplantısının 2018 yılında yapılması bekleniyor. Ancak din adamlarının evlilikleri ve cinsel tercihleri ciddi sorunlar oluturmakta. Bu sebeple gelecek toplantının beklenenden önce gerçekleecei söylenebilir Lambeth toplantısında piskoposlar heyetine üç ayrı konuma yapan Canterbury bapiskoposu Rowan Williams söylevlerinde, Anglikan Toplumunun tarihinin hiç bir döneminde olmadıı kadar keskin bir meydan okuma ile karı karıya bulunduunu ve ciddi bir dönemecin eiine gelmi olduunu belirtmitir. Bapiskoposu haklı çıkaracak gelimeler konferans esnasında da yaandı. Sudan'dan gelen Piskopos Daniel Deng Bul Yak, medya mensuplarının karısına çıkarak, New Hampshire diosesi e cinsel piskoposunun istifa etmesini isteyen bir açıklama yaptı ve e cinsel bir piskoposun Anglikan Kilisesinde görev yapıyor olmasının, ülkesindeki slam inancını cesaretlendirdiini söyledi. Konferansa katılan liberal kanadın temsilcilerinden Susan Russell ise bapiskopostan tam bir destek beklerken hayal kırıklıına uradıklarını ifade etti. Britanya Lezbiyen ve E cinseller Hareketi lideri Richard Kirker ise bapiskopos Williams'ın durduu yeri net olarak belli etmesi gerektiini söyledi. Konuyla ilgili bir makale yazan katolik eilimli gazeteci David Virtue, makalesinde, Lambeth konferanslarının ucu açık, nihayeti olmayan dinleme ve konuma seanslarından ibaret olduunu belirtmekte, GAFCON çatısı altında birleen piskoposluk bölgelerinin çounluk oluturduunu iddia etmektedir. Bapiskopos Williams'ı da eletiren yazar Rwanda, Kenya, Uganda ve Nijerya piskoposlarının da GAFCON safında yer aldıklarını belirtmektedir. 6 GAFCON 7 katolik eilimli Anglikan Kilisesi mensubu piskoposlar tarafından kurulmu bir organizasyon. GAFCON isimli kurulua balı Anglikan piskoposlar, Lambeth konferansına katılmayacaklarını bildirdi ve Lambeth konferansının balamasından iki ay önce Mayıs 2008 tarihinde Kudüs te alternatif toplantı düzenledi. ngiliz The Times gazetesi muhabiri C.L. Webber tarafından kaleme alınan inceleme makalesine göre 8, toplantıya iki yüzün üzerinde muhalif Anglikan piskoposu katıldı. GAFCON, 1970 li yıllarda Amerikan Episkopal Kilisesi içinde atamaları yapılan kadın rahiplere, 1980 li yıllarda Kilise tarafından cemaat içi e cinsel evliliklerin onaylanmasına, 2003 yılında e cinsel rahipler V. Gene Robinson ın New Hampshire ehrine, Jeffrey Philip Hywel John'un Reading ehri piskoposluklarına atanmalarına ve son olarak ngiliz Kilisesi Genel Sinodu 9 tarafından 2008 Haziran ında Katharine Jefferts Schori nin ilk kadın piskopos olarak göreve getirilmesine karı muhalefet etmektedir. Lambeth konferansından kısa bir süre önce, 29 Haziran 2008 tarihinde açıklanan GAFCON toplantısının nihai bildirgesinde 10, kilise içi disiplinin tesis edilmesi ve din adamlarının bekâr kalmaları gerekliliine vurgu yapılmıtır. Açıklamada kaleme alınan inanç ilkelerini incelediimizde, bu ilkelerin 2008 Lambeth konferansı bildirgesindeki inanç ilkeleriyle genel anlamda örtütüünü görmekteyiz. Londra ya 80 km. mesafedeki Chichester ehri Piskoposu John Hind, Londra içinde bir bölge olan Fulham Piskoposu John Broadhurst ve ngiltere nin dou kıyısında Beverley ehri Piskoposu Martyn Jarrett, 26 Ekim 2009 tarihinde kısa ismi F.I.F. Forward in Faith olan kurulu adına Londra da düzenledikleri basın toplantısında belirttiklerine göre, 2009 yılı itibari ile ngiliz Kilisesi içinde civarında rahip ve buna balı olarak sayıları on binleri bulan cemaat üyesi son gelimelerden oldukça rahatsızlık duymakta ve Vatikan safına geçmeyi planlamaktadır. 11 ngiliz Kilisesi din adamlarının F.I.F. çatısında örgütlendii grubun sözcüsü konumundaki piskoposlar, Anglikanizm in gelenekçi kanadına mensup olduklarını ve Anglikan Topluluu için kadın rahiplerin, e cinsel din adamlarının ve cemaat içi aynı cinsiyetten evliliklerin kabul edilemez olduunu söylerken, son yaananlarla birlikte artık Anglikanizm tecrübesinin sonuna gelindiini belirtmektedirler. ngiltere nin güney kıyısında Hove ehri St. Barnabas kilisesi Anglikan Rahibi Edward Tomlinson, toplantıda söz almı ve Anglikanizm i batmakta olan bir gemiye benzeterek Vatikan ın yapmı olduu teklifi bir cankurtaran yeleine 6 David W. Virtue, An Anglican Future without Canterbury and Lambeth? Makalenin tamamı için bakınız: 7 GAFCON: the Global Anglican Future Conference. Resmi internet sitesi: 8 Makale için bakınız: 9 General Synod of Church of England

5 582 benzetmitir. Kendisinin de Katolik olmayı düündüünü, ngiliz Kilisesi içinde kalmanın suikast olacaına inandıını söylemitir. Katolik olmak isteyen Anglikanlar, Vatikan ın yayınlayacaını duyurduu Roma Yol Rehberi 12 ilkelerinin açıklanmasını bekliyorlar. Ancak, 1992 yılında ngiliz Kilisesi Genel Sinodu nun kadın rahiplii onaylayan kararı üzerine Katolik olan 440 rahipten bazılarının dönü yaptıkları biliniyor. 13 Bu tercihlerinde Anglikan Topluluu üyesi rahiplerin Katolik rahiplerden üç misline yakın fazla maa alıyor olmalarının da etkisi olabilir. Öte yandan Katolik Kilisesi içinde Anglikanların liberal tutumunu örnek alan din adamları mevcut. Merkezi A.B.D. Ohio da bulunan Future Church kuruluu, kadınların rahip olabilmelerini savunan Katolik gruplardan birisi ve yöneticisi bayan Christine Schenk. Bayan Schenk, Vatikan ın aldıı son kararla evli Anglikan rahiplerinin Katolik olabilmelerine izin veriliyor olmasına çok aırdıklarını, bu kararın dier Katolik din adamlarının evlenebilmeleri açısından güzel bir örnek tekil edeceini söylemektedir. 14 Georgetown Üniversitesi tarafından yapılan istatistik çalıması 15 göstermektedir ki A.B.D. genelinde 1965 yılında olan Katolik rahip sayısı 2009 yılına gelindiinde civarına dümü bulunmaktadır. Dünya geneline baktıımızda da 1970 lerden itibaren Katolik rahip sayısındaki dümeyi görebiliriz. Vatikan, Katolik Kilise içinde görev verecei bekar rahip bulmakta zorlanmaktadır. Kardinal William Joseph Levada ve Bapiskopos Joseph Augustine Di Noia O.P., 20 Ekim 2009 tarihinde Vatikan adına bir basın toplantı düzenleyerek Anglikan Kilisesinden Katolik Kilisesine geçmek konusunda sayıları arasında olan Anglikan piskoposlarından bavuru aldıklarını, bu nedenle Anglikan Kilisesinden Katolik Kilisesine geçilerin kolaylatırıldıını açıkladılar. 16 Vatikan tarafından hazırlanan ve kardinallerce onaylanan yeni Apostolik Anayasaya (Apostolic Constitution) göre, Anglikan Kilisesi mensuplarının, evli rahipler de dahil olmak üzere mevcut inançlarını genel hatlarıyla koruyarak Katolik Kilisesine geçmelerini kolaylatıran düzenlemeler getirilmekte. Anglikan Kilisesinden Katoliklie geçiler u ana dek hep kiisel düzeyde izin alınarak yapılabildiinden sınırlı sayıda olmutu. Vatikan'ca ilan edilen Apostolik Anayasada öngörüldüü üzere, Anglikan Kilisesi mensupları, Vatikan tarafından atanacak din adamlarınca hizmet içi oryantasyon eitimi alarak toplu halde Katolik mezhebine geçebilecekler; geçi yapan Anglikanlar kendi dua kitaplarını okuyabilecek ve Katolik inancıyla uyumlu tüm Anglikan geleneklerini de sürdürebilecekler. Vatikan ın bu açıklamasının, ngiliz Kilisesi muhafazakâr kesiminin bir takım reformlara karı çıkmasının ardından gelmesi ve ngiliz Kilisesi baı Bapiskopos Rowan Williams ın açıklama hakkında önceden bilgilendirilmemesinin Canterbury üzerinde souk du etkisi yarattıını tahmin etmek zor olmasa gerektir. Vatikan ile Anglikan Kilisesi arasında iki ayrı komisyon halinde 17 on yıllardır devam eden ilikilerin varlıına ramen konunun Anglikan Kilisesi yetkilileri ile müzakere edilmediini, ngiliz Kilisesi baı Canterbury Bapiskoposu Dr. Rowan Williams ın açıklama hakkında önceden bilgilendirilmemesinden 18 anlamaktayız. Dr. Williams, 20 Ekim 2009 tarihinde Londra da basına bir açıklama yaparak Vatikan'ın bu düzenlemesini iki kilise arasında bir rekabet unsuru olarak görmemek gerektiini savundu ve Vatikan'ın bu hamlesini bir müdahale olarak algılamadıklarını belirterek: "Bu düzenleme, Vatikan ın inanç grubumuz üzerinde yaptıı bir yorum deildir, sadece bizi megul eden olaylara dönük bir bakı açısıdır. Kilisemizle Vatikan arasında olumsuz bir etkisi olmayacaktır." dedi. 12 Code of Conduct by Rome Christine Schenk'in makalesinin tamamı için bakınız: 15 Aynı çalımada, 2002 yılından bu yana A.B.D. deki Katolik cemaatin kiliseye gitme oranlarında gözle görülür bir düü olduu da anlaılmaktadır. Gerorgetown Üniversitesi, Din Bilimleri Aratırmaları Enstitüsü: Açıklamanın tam metni için Vatikan ın resmi internet sitesine bakınız: 17 (ARCIC): "The Anglican Roman Catholic International Commission, Türkçesi: Anglikan-Roma Katolik Uluslararası Komisyonu ; (IARCCUM): International Anglican Roman Catholic Commission for Unity and Mission, Türkçesi: Birlik ve Misyon için Uluslar arası Anglikan ve Roma Katolik Komisyonu. Bakınız: Stephen Platten, The Context of Authority, Anglican Resources for Theological Reflaction, derleyen: John Cicestr, Church House Publishing, London, 2002, s The Associated Press kaynaklı, Washington Post da yer alan bir habere göre; bakınız:

6 583 Bundan yaklaık bir yıl önce 2008 Temmuz unda toplanan Lambeth Konferansındaki ilk konumasında: Anglikan Toplumunun sonu geldi mi? 19 diye soran Dr. Williams ın verdii bu ilk tepkisel açıklaması, çou Batı lı çevrelerde Apostolik Anayasayı aslında çok önemsemekle birlikte etkisini azaltmaya yönelik bir giriim olarak nitelendirildi. Anglikanizm'in liberal olarak nitelendirilebilecek görüleri, sadece GAFCON tarafından muhalefet ile karılamıyor. Tarihsel sürece baktıımız zaman Anglikan Toplumundan ayrılan kiiler ve gruplarla karılaıyoruz. Yakın geçmite ngiliz Kilisesinden Katoliklie geçen ünlü isimler arasında Sunday Telegram gazetesi yayın yönetmeni Charles Moore, Kent düesi, Rahip William Oddie, Londra Piskoposu Graham Leonard ve ngiltere eski Babakanı Tony Blair sayılabilir. 4. Anglo-Liberal Misyon: Liberal düünce, Aydınlanma Çaının bir ürünü, fikir babasının ngiliz felsefeci John Lock olduu kabul edilir. Liberal öretiye göre, uluslar Tanrısal irade ile deil, bireylerin içtimai balarıyla oluur. Bir devlet, bireylerinin kendinden menkul, gayr-i kabili rücu olan haklarını ellerinden almaya çalıtıında bu bütünlük bozulur. Britanya mparatorluu bu ilkesel yaklaımını hem toplumsal sahada hem dini inançlar sahasında, tarihin akıını deitirebilecek ölçüde benimsemitir. Bu ilkesel tutumun bir sonucu olarak ngiliz devlet idaresi, halkın kendi dilinde ibadet yapabilme talebini engellememi, hatta destek vermi ve devrim niteliindeki bu giriimi ile Avrupa ulus devletlerine öncü olmutur. 20 XVI. yy.da Avrupa'da çeitli ülkelerden, Vatikan'a aykırı dini inançlarından dolayı sürgüne gönderilen insanlara ngiliz devleti sahip çıkmı, onlar için kendi dini pratiklerini tatbik edebilecekleri, katedral boyutlarına sahip bir kilise ina ettirmi ve 24 Temmuz 1550 tarihinde ibadetlerine sunmutur. 21 XIX. yy. balarının insan severlik ve hayırseverlik hareketlerinin önemli simalarından birisi Anglo-Evangelik William Wilberforce'dır ( ). Wilberforce, ngiltere'de köleliin kaldırılması için mücadele vermi, baarılı olmu ve bu çabası Avrupa'daki köle ticaretinin ve kölelik kurumunun kaldırılmasına öncülük etmitir. Ülkede bu yy.da yaanan iktisadi ve endüstri devrimi esnasında halkın yaadıı zor yaam koullarına karı mücadele eden kilise, ngiliz Kilisesi ilkeleri Dorultusunda Milli Eitim Vakfı (The National Society for the Education of the Children of the Poor in the principles of the Church of England) vasıtasıyla aktif faaliyette bulunmutur. Güney Afrika'da yılları arasında Nasyonal Parti'nin ırkçı politikaları karıtı muhalif kanadın baındaki isimlerden birisi, Güney Afrika Anglikan kilisesi piskoposlarından Desmond Mpilo Tutu (d. 7 Kasım 1931) olmutur. Güney Afrika yerlisi Zulu kabilesine mensup bir siyahın, Zulu kimliiyle Zulu adetlerine balı bir yaam sürmesi onu daha az deil tam tersine daha çok Anglikan yapar. 22 XXI. yy.a baktıımızda, ngiliz Kilisesi ve uluslararası tekilatı Anglikan Kilisesinin geçmiteki misyonunu anti-ırkçılık, tabiatı koruma, eitim, aile kurumunun salamlatırılması, çocuk hakları v.b. sahalarda sürdürdüüne tanıklık etmekteyiz. Tartımalar ve Sonuç 2008 Lambeth konferansı öncesi ve sonrası yapılan tartımalar ve sonuçları açıkça göstermitir ki, 39 ülkenin entegre olduu global bir tekilat olan Anglikan Kilisesi buhranlı bir dönemden 19 Konumanın tam metni için bapiskoposluk resmi internet sitesine bakınız: 20 XIV. yy.ın ikinci yarısında Oxford Üniversitesinde bir profesör John Wycliff ( ), o zaman var olan Anglo-Katolik Kilisenin baskısını ve eziyetini göze alarak ncil'i ngilizceye tercüme etme giriiminin öncülüünü yapmıtır. ncil'in ilk tercümesi, 1380'li yıllarda Wycliff taraftarlarınca gerçekletirildi. Wycliff, bu davranıında dolayı üniversitedeki görevinden uzaklatırılmı, Lollards ismiyle örgütlenen taraftarları ve yılları arasında takibe uramı, 1530'lu yıllardan itibaren Luther hareketine destek vermilerdir. Bakınız: Ben R. McRee, Traditional Religion, A Companion to Tudor Britain, s 'li yıllarda Londra'da, nüfusunun %5-8 ini tekil eden, sayısı 5000 ila 8000 arasında tahmin edilen sürgün mülteci yaamaktaydı. Bu sürgün mülteciler için London Strangers' Church ismi altında, ina masrafları Kral VI. Edward tarafından karılanan kilise, dönemin Canterbury Bapiskoposu Cranmer tarafından hizmete konulmu ve resmi açılıından önce ruhani lideri olarak baına, Polonya'dan sürgün edilen John a Lasco ( ) getirilmitir. Lasco, inançlarını bu kilise altında özgürce savunabilmi ve Forma ac ratio isimli kitabı kaleme almıtır. Bakınız: Micheal S. Springer, Restoring Christ's Church, Ashgate publishing Ltd., London, 2007, s Ian T. Douglas, Power and Identity in the Anglican Communion Today, Beyond Colonial Anglicanism, derleyenler: Ian T. Douglas, Kwok Pui-Lan, Church Publishing Incorporated, New York, 2001, s.41

7 584 geçmektedir. Yapılan birçok yoruma göre, birlii ve bütünlüü tehdit altındadır. Din adamlarının evlilii ve cinsel tercihleri sorunu ciddi tartımalara yol açmı ve neticesinde Vatikan tarafından Apostolik Anayasa'ya balı kalınarak Katoliklie toplu geçilere cevaz verilerek kopulara ivme kazandırılmaya çalıılmıtır. Bu olasılık gerçekleecek olursa, Anglikan din adamlarının, Vatikan'ın dokusunun liberalize olmasına katkı salayacakları da söylenebilir. Lambeth konferansına çarıldıkları halde katılmayan ve alternatif bir toplantı yapan piskoposların temsil ettikleri cemaat üyelerinin sayısı hiç de azımsanmayacak orandadır. Bu durumda karamsar bir tablo çizmemek için hiç bir sebep görülemez diye düünmek mümkündür. Ortada bir baka gerçek de vardır ki bu tablo sadece bugüne mahsus bir krizi resmetmemektedir. Geçmite de buna benzer buhranların ve ayrılmaların olduu vakıadır. Apostolik Anayasa sonrasında Vatikan tarafından ilan edilmesi beklenilen ilkeler, bazı grupların Katolik'lie geçiini tetikleyebilir. Ancak bugünün uzlamazlıklarının varabilecei son noktayı öngörmeye çalıırken geçmii temel almak, anakronizmin tuzaına dümek olur. Yakın geçmite de benzer mezhep deitirenler olmutur. Bunların bir kısmının Anglikan Kilisesine dönü yaptıklarını da biliyoruz. Bu dönülerin sebepleri bireylere balı olarak farklılık gösterebilir. Sebeplere ilikin kesin bir yargıya varmamız mümkün olmamakla birlikte aradıklarını bulamadılar ve hayal kırıklıına uradılar demenin de pek tatminkâr cevap olmayacaı, dönülerin ardında daha derin ve bilimsel analize tabii tutulması gereken unsurlar olduu gerçektir. 23 Bugün yapılan tartıma konularını projeksiyon altına aldıımızda, her ne kadar liturjik ve dini hayata 24 dair gözükseler de aslında seküler hayatın içinden olan, günlük yaamdaki insan tabiatını ilgilendiren konular olduu görülebilir. Zira insan cinsellii sadece din bilimleri ve teolojinin kapsamasında deildir; bu konuyla ilgili tıp biliminin, psikolojinin, sosyolojinin de söyleyecekleri vardır. Evangelik ngiliz kiliseleri, dini olsun ladini olsun hayatın tüm katmanlarını ilgilendiren meselelere kayıtsız kalmamılar, çözüm sunabilmek için ncil'in tercümesinde, dini baskıdan kaçan Protestanlara kucak açmasında, köleliin kaldırılmasında, endüstri devriminde, çocuk içilii ve sömürüsüne karı eitime verdii destekle sessiz kalmayarak gerekli öncü rollerini oynamılardır. Güney Afrika Cumhuriyetinde Piskopos Tutu'nun, siyahların özgürlük mücadelesinde oynadıı öncü rol, siyahî Anglikan nüfusun beyaz nüfusu geçtii gerçeini de hatırlatmaktadır. Günümüzde Anglikan Kilisesi dünyanın çeitli ülkelerinde, bir alt kuruluu olan Pusula Gülü Vakfı (Compas Rose Society) ve piskoposluk bölgelerine balı dier yardım dernekleri vasıtasıyla eitim, salık, fakirlikle mücadele, uyuturucu baımlılıı, çevre koruma, mülteci sorunları gibi ana balıklarda, finansmanının büyük kısmını üyelerinden topladıı baılarla misyonuna devam eden bir toplum profili çizmektedir. Bu ise toplum törel bilincinde bir rahatlamaya yol açmakta ve kiliseye, en azından vicdanlarda meruiyet kazandırmaktadır. Bu dinamizm ve sorunların ele alınıında ve çözümünde izlenilen geleneksel ngiliz liberal tutumu, Anglikan Kilisesi toplumuna balı piskoposlukların ve cemaatlerin bütünlüklerinin devamı için gerekli olan vasatı oluturmaya yeterince katkı salamaktadır. ngiliz Kilisesi, XVI. ve XVII. yy.larda rlanda'ya karı kullandıı baskı politikasının ie yaramadıını, demokratik tartıma usullerinin sonuca daha uygun bir yöntem olduu gerçeinin farkına varmıtır. Bu tavrından dolayı dinamik, geni perspektife sahip, meselelere hızlı reaksiyon verebilen, kendi liturjisini hatta terminolojisini oluturmu ve baımsız bir yapı olarak Anglikan Kilisesi yaamaya devam edecek; Hıristiyanlar nezdinde, yava ileyen, katı tutumuyla bilinen Roma Katolik Kilisesine kayda deer bir alternatif oluturacaktır. KAYNAKÇA HARINGTON E.C., The Reformers of The Anglican Church, Franci & John Rivington Oxford Bu konuda yüz yüze görüme tekniiyle saha aratırması yapan LifeWay Research isimli kuruluun bulgularına göre, mezhep ya da kilise deitiren insanların %42'si bu davranılarının sebebi olarak, yeni mezhep ya da kiliselerinin kendilerine daha çekici ve gerçekçi gelmesini göstermektedir. Bakınız: Ayrıca; 24 Din adamlarının cinselliklerini ele alan teolojik tartıma için bakınız: Renee R. Hill, Power, Blessing and Human Sexuality, Beyond Colonial Anglicanism, s

8 585 MCDOWALL David, An Illustrated History of England, Pearson Education Limited, London MOORMAN J.R.H., A History of the Church in England, Morehouse Publishing, London, JONES Ian, Women and Priesthood in the Church of England Ten Years on, Church House Publishing, Great Smtih Street, London, SPRINGER Michael, Restoring Christ's Church, Ashgate publishing Ltd. London KATERBERG William H., Modernity and the Dilemna of North American Anglican Identity , McGill-Queen's University Press, Canada Anglican Resources for Theological Reflaction, (der.: John Cicestr), Church House Publishing, London A Companion to Tudor Britain, derleyenler: Robert Tittler-Norman Jones, Blackwell Publishing, USA Beyond Colonial Anglicanism, derleyenler: Ian T. Douglas, Kwok Pui-Lan, Power, Blessing and Human Sexuality, Renee R. Hill, s , Church Publishing Incorporated, New York The Oxford History of Christian Worship, derleyenler: Geoffrey Wainright, Karen westerfield Tucker, Oxford University Press, New York The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company USA (E.T.:28.07.'09) (E.T.:14.10.'09) (E.T.:06.09.'09) (E.T.:12.11'09) (E.T.: ) (E.T.:25.10.'09) (E.T.:09.11.'09) (E.T.:29.10'09) (E.T.:12.11'09) (Çevrimdıı, E.T.:24.10.'09) (E.T.:23.10.'09) (E.T.:05.09.'09) (E.T.:19.07.'09)

Amerika da kilise hýzla bülarda kilisenin tavrý burada þekillenmektedir. Konferansyümüþ,

Amerika da kilise hýzla bülarda kilisenin tavrý burada þekillenmektedir. Konferansyümüþ, citation Anglikan Kilisesi, Ýngiltere nin milli kilisesidir. Günümüzde dün- ya üzerinde 160 dan fazla ülkede faaliyet gösteren Kilise, Ýngiltere nin kolonilerinde daha sonra da sömürgecilik faaliyetleri

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM

OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM OSMANLI TARİHİ II.ÜNİTE 8.KONU: REFORM 17.02.2017 Sen Piyer Meydanı DÜNYANIN EN ZOR ŞEYLERİNDEN BİRİ, HERKESİN DÜŞÜNMEDEN SÖYLEDİĞİNİ DÜŞÜNEREK SÖYLEMEKTİR. Emil Chartier Sen Piyer Meydanı Reform,kelime

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----...

\.- s o, q \ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ. 1. Sayı, Aralık 1975 / ----------- ----~-----... --.. - ----... /).tu. / ----------- ----~-----... --.. - ----... --- ------.ATATÜRK.ÜNİVERSİTESİ İSLAMi İLİMLER FAKÜLTESi \.- s o, q \ '-'..... - -~. Sayı, Aralık 975 Atatürk Üniversitesi Basımevi-ERZURUM, 976 LAİK FRANSA'DA

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Avrupa Konseyi Proje No EC/1062 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi

Detaylı

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU

GAZ!ANTEP KENT KONSEY! FAAL!YET RAPORU GAZ!ANTEP KENT KONSEY! 2007-2009 FAAL!YET RAPORU Sayın Genel Kurul Üyeleri, " Gaziantep Büyük#ehir Belediyesi nin Mayıs 2004 tarihinde kurdu$u Gaziantep Kent Konseyi,!çi#leri Bakanlı$ının 8 Ekim 2006

Detaylı

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.

Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler. Bunu herkes yapıyor! -Gerçekten herkes mi? Nasıl korunmam gerektiğini biliyorum! -Kalbini, gönlünü nasıl koruyacaksın? www.gerçeksevgibekler.de www.wahreliebewartet.de Avrupa ülkelerindeki gençlik denilince

Detaylı

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

YILI ERMENİ OKULLARI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 1. ÜNİTE: KUTSAL KİTAP VE HAVARİLER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Kutsal

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU

TÜZEL KİŞİ ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU Sayfa No 1 / 5 BAŞVURU TARİHİ I-ŞİRKET BİLGİLERİ A-ŞİRKET KİMLİK BİLGİLERİ 6 ADET RESİM ŞİRKET/ ŞİRKETLER GRUBU/HOLDİNG ADI ADRESİ TELEFON VE FAKS WEB ADRESİ B-MÜLKİYET VE İDARİ YAPI ŞİRKETİN HİSSEDAR

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları

HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders. Dr. İsmail BAYTAK. HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ 3.Ders Dr. İsmail BAYTAK HAÇLI SEFERLERİ Nedenleri ve Sonuçları Hristiyanlarca kutsal sayılan Hz. İsa nın doğum yeri Kudüs ve dolayları, VII. yüzyıldan beri Müslümanlar ın elinde

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y. Lisans Tarih - Ortaçağ Celal Bayar Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zafer Duygu 2. Doğum Tarihi : 11.08.1976 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Celal Bayar Üniversitesi 2007 Y.

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler. Ümit Özgümü. Adana Sanayi Odası

Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler. Ümit Özgümü. Adana Sanayi Odası Kalkınma Ajansları ve Yapılması Gerekenler Ümit Özgümü Adana Sanayi Odası Günaydın, ahsım ve Adana Sanayi Odası adına öncelikle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hem dünkü oturumlara baktıımızda, hem de programa

Detaylı

Nazlı Yürekler için!lk Adımım

Nazlı Yürekler için!lk Adımım Bu akşam Boğaziçi Üniversitesinden ilk projesine katılan Merve yazmış, Nazlı Yüreklere İlk Adim... Gönüllüler nasıl anlatılır... Gönüllülerin çocuklara sevgisi... Ve onların çocuklara ulaşma gayretleri...

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları

Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları Dünya Tarihi II (IR102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Dünya Tarihi II IR102 Bahar 3 0 0 3 7,5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ

AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ AVUSTURYA DA DĐN EĞĐTĐMĐ Eğitim Uzmanı ŞABAN KARAKÖSE AVUSTURYA (Österreich, Nemçe) Genel Bilgiler Başkent: Viyana Resmi dil: Almanca Bağımsızlık: 1955 AB ye kabul: 1995 Nüfus: 8,3 milyon (2007) Para birimi:

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Romanesk Sanat Tarihsel arka plan 375 yılındaki Kavimler Göçü'yle başlayan karışıklıklardan sonra Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Avrupa da Yerelleşen İslam

Avrupa da Yerelleşen İslam Avrupa da Yerelleşen İslam Doç. Dr. Ahmet Yükleyen Uluslararası İlişkiler Bölümü Ticari Bilimler Fakültesi İstanbul Ticaret Üniversitesi İçerik Medeniyetler Sorunsalı: İslam ve Avrupa uyumsuz mu? Özcü

Detaylı

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep

DERS PROFİLİ. Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Ödül Celep DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Amerikan Siyaseti POLS 233 Güz 3 3+0+0 3 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar

Avrupa Tarihi. Konuyla ilgili kavramlar Avrupa Tarihi Konuyla ilgili kavramlar Aforoz: Katolik mezhebinde papa ve kiliseye karşı gelenlerin kilise tarafından dinden çıkarılmasıdır. Burjuva: Avrupa da soylular ve köylülerden farklı olarak ticaretle

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Kentsel ve Bölgesel Geliim Politikaları: Birleik Krallık deneyimi. Prof. Alan Harding Siyasal ve ktisadi Yönetiim Enstitüsü, Manchester Üniversitesi

Kentsel ve Bölgesel Geliim Politikaları: Birleik Krallık deneyimi. Prof. Alan Harding Siyasal ve ktisadi Yönetiim Enstitüsü, Manchester Üniversitesi Kentsel ve Bölgesel Geliim Politikaları: Birleik Krallık deneyimi Prof. Alan Harding Siyasal ve ktisadi Yönetiim Enstitüsü, Manchester Üniversitesi Mekânsal izofreni: Birleik Krallık ta güncel kentsel

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU

ÜYE ADAYI BAŞVURU FORMU Revizyon Tarihi 05.01.2016 Sayfa No 1 / 5 BAŞVURU TARİHİ I- ADAYIN KİMLİK BİLGİLERİ SOYADI ADI T.C.KİMLİK NUMARASI DOĞUM TARİHİ VE YERİ BABA ADI NÜFUSA KAYITLI OLUNAN YER EV ADRESİ EV TELEFONU VE FAKS

Detaylı

Tanrı nın Güçlü Adamı

Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar im on, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe 60. Hikayenin 14.si www.m1914.org

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

İngiltere'nin Kültürel Tarihi (ELIT 106) Ders Detayları

İngiltere'nin Kültürel Tarihi (ELIT 106) Ders Detayları İngiltere'nin Kültürel Tarihi (ELIT 106) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İngiltere'nin Kültürel Tarihi ELIT 106 Bahar 3 0 0 3 7 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

DURBAN SONRASI!KL!M POL!T!KALARI ve TÜRK!YE. Özgür Gürbüz 24 Aralık Ankara ODTÜ Mezunları Derne!i

DURBAN SONRASI!KL!M POL!T!KALARI ve TÜRK!YE. Özgür Gürbüz 24 Aralık Ankara ODTÜ Mezunları Derne!i DURBAN SONRASI!KL!M POL!T!KALARI ve TÜRK!YE Özgür Gürbüz 24 Aralık 2011 - Ankara ODTÜ Mezunları Derne!i BM!klim De"i#ikli"i Çerçeve Sözle#mesi nin (BM!DÇS) 17. Taraflar Konferansı (COP17) Sonuçları! Kyoto

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 30.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4

ÜNİTE:1. Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2. Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3. Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 ÜNİTE:1 Sosyolojiye Giriş ve Yöntemi ÜNİTE:2 Sosyolojinin Tarihsel Gelişimi ve Kuramsal Yaklaşımlar ÜNİTE:3 Kültür ve Kültürel Değişme ÜNİTE:4 Aile ve Toplumsal Gruplar ÜNİTE:5 1 Küreselleşme ve Ekonomi

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı

Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı SANAT TARİHİ I Görsel İletişim Tasarımı Öğr.Gör. Elif Dastarlı Gotik Sanat Ortaçağ: Antik Çağ ın sona ermesinden (6. yüzyılın ilk yarısından) Rönesans a kadar olan yaklaşık bin yıllık dönem - klasik çağ

Detaylı

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457)

SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü SİYASAL İDEOLOJİLER (SBK457) 2. Hafta Ders Notları - 25/09/2017 Araş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır.

Hıristiyan inancına göre. Hıristiyan ibadetinin en önemli olanı. Bir çok dua çeşidi vardır. Tüm dinsel gelenekler gibi dinsel pratikler Hıristiyan inancı içinde merkezi öneme sahip bir husustur. Hıristiyanlar Her şeyi yaratan zati bir Tanrıya inanmaktadır. Kutsal Kitaba göre Tanrı, sevgi, adalet,

Detaylı

Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul

Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul Uluslararası Konferans Arap Uyanışı ve Orta Doğu da Barış: Müslüman ve Hristiyan Perspektifler 7-8 Eylül 2012 Le Meridien Hotel, İstanbul Organizatörler: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı