İŞ DÜNYASININ MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞ DÜNYASININ MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ROLÜ"

Transkript

1 İZMİR TİCARET ODASI İŞ DÜNYASININ MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ROLÜ AB KOMİSYONU TARAFINDAN DÜZENLENEN İŞ DÜNYASININ MÜZAKERE SÜRECİNDEKİ ROLÜ KONULU TOPLANTI RAPORU KASIM 2005 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN YARDIMCISI

2 NESTEREN KESEN Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından 27 Ekim 2005 tarihinde İstanbul da Müzakere Sürecinde İş Dünyasının Rolü konulu bir konferans düzenlenmiştir. Bu konferansa Odamızı temsilen Dış Ekonomik İlişkiler Müdürü Tunç Soyer ve Uzman Yardımcısı Nesteren Kesen katılmıştır. Konferans, AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu danışmanı Martin Dawson ve AB dönem başkanlığını yürüten İngiltere Başkonsolosu Barbara Hay in açılış konuşmaları ile başlamıştır. Dawson ın konuşmasında dikkat çeken ilk nokta; Türkiye de müzakere sürecinde diğer reformlar ile birlikte politik reformların da devam etmesi gerektiği olmuştur. Dawson, Türkiye nin Kopenhag Kriterlerini tamamıyla yerine getirmediğini, müzakere sürecini başlatacak kadar gelişme gösterdiğini belirtmiştir. Dawson ın üzerinde durduğu diğer bir önemli nokta, Türkiye nin bu süreçte kendini üye ülkelere ve bu ülkelerdeki kamuoyuna doğru tanıtması gerektiğidir. Dawson bu süreçte Türkiye nin etkili pazarlama stratejileri kullanarak kendini anlatması ve bir marka imajı yaratması gerektiğini savunmuştur. Üç bölümden oluşan konferansın ilk bölümünde; Avrupa Odalar Birliği (Eurochambers) Uluslararası İlişkiler Müdürü Dirk Vantyghem ve AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu 1.Sekreteri Ulrike Hauer tarafından Avrupa Birliği ndeki İş Ortamı konusu tartışılmıştır. Tartışmanın yönetimini Türkiye İşveren Sendikaları Federasyonu (TİSK) Başkanı Tuğrul Kutadgubilik üstlenmiştir. Vantyghem, AB ekonomisinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) rolünden bahsetmiştir. KOBİ ler, AB ekonomisinin %95 inden fazlasını oluşturmaktadır. Vantyghem, aslında AB nin birçok yönetmelikle düzenlenen ve bu nedenle KOBİ ler için çok da arkadaş canlısı olmayan bir ortam olduğunu ifade etmiştir. Büyük firmalara oranla daha az hazırlıklı olan KOBİ lerin, bu süreçte desteklenmesi gerekmektedir. AB çapında yürütülen bir araştırma sonucunda, büyük firmaların sektörleri ile ilgili AB yönetmeliklerini bilme oranları %89 iken, bu oran KOBİ ler için %65 in altında kalmaktadır. Bu nedenle, KOBİ lerin temsilcisi olarak meslek odalarına önemli görevler düşmektedir. Müzakereleri yürütecek olan heyet, teknik bilgiye sahip nitelikli kişilerden oluşmaktadır. Ancak, iş dünyasında yaşananları ve günlük bilgileri bu heyete iletecek olan meslek odalarıdır. Meslek odaları müzakere heyeti ile buluştuğunda bu bilgileri iletmeye hazır olmalıdır. Avrupa Birliği ndeki gelişmelerin yakından ve yerinden takip edilmesi amacıyla bu kurumların Brüksel de ofis kurmaları çok yararlı olacaktır. Ayrıca, KOBİ leri bu sürece hazırlamak için atılabilecek bazı somut adımlara Vantyghem konuşmasında değinmiştir. Daha önce aday ülkelerde KOBİ lere yönelik yürütülen faaliyetler şunlardır: Mevzuat Denetimi Mevzuat Denetimi olarak adlandırılan bu faaliyet, AB Komisyonu ve Eurochambers koordinatörlüğünde 2005 yılında üye olan Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde uygulanmıştır. Mevzuat Denetimi projesi, KOBİ lerin AB hukuku ve düzenlemeleri ile ne ölçüde uyum içinde olduklarının ölçülmesini amaçlamıştır. Örneğin, su sektörü ve sektördeki firmaların uyması gereken pek çok AB düzenlemeleri bulunmaktadır. Bu sektördeki firmalar için bir kontrol listesi oluşturulmuş, denetmenler konu ile ilgili eğitilmiş ve firmaların kendi içlerinde bu düzenlemelere ne kadar uyduklarını kontrol etmeleri istenmiştir. Firmaların önlerindeki süreçte kendilerini bekleyen uygulamaları, ve bunlarla ilgili yapmaları gerekenlerin belirlenmesi açısında son derece yararlı bir çalışma olduğu belirtilmiştir. 2

3 Yönetici Değişim Programı Bu program ile; aday ülkelerdeki KOBİ yöneticileri Avrupa Birliği ülkelerinde faaliyet gösteren firmalara yerleştirilmiş, bu sayede bir AB firmasının nasıl yönetildiğini, konu ile ilgili AB bakış açısını yerinde görmeleri sağlanmıştır. Programın benzeri, Eurochambers ın Türk Odalarını Geliştirme Programı çerçevesinde yürütülmüştür. AB ülkelerinden Ticaret Odaları ile Türk Ticaret Odaları eşleştirilmiş ve ortak proje hazırlamaları sağlanmıştır. Eğitim Seminerleri Hırvatistan da uygulanmakta olan proje Ticaret Odaları ve KOBİ leri içermektedir. Belirli konularda Ticaret Odalarının da desteği ile KOBİ lere AB konusunda eğitim verilmektedir. Yerel Odaların süreçteki rolünün çok önemli olduğuna değinen Vantyghem ile öğle arasında ikili görüşmede bulunulmuştur. Görüşmede, İzmir Ticaret Odası olarak çoğunluğu KOBİ lerden oluşan üyelerimizi AB sürecine hazırlamak için çeşitli projeler planladığımız belirtilmiştir. Mevzuat Denetimi ve Eğitim Seminerleri gibi projeler ile ilgili detaylı bilgi istenmiştir. Vantyghem, Mevzuat Denetimi Projesi nin Eurochambers koordinatörlüğünde, AB Komisyonu nun finansal desteği ile gerçekleştiğini belirtmiştir. Proje, 2004 yılında üye olan Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde yürütülmüştür. Vantyghem, AB Komisyonu nun 2006 yılında Eurochambers koordinatörlüğünde destekleyeceği projeler ile ilgili olarak görüşmelerin daha sonuçlanmadığını ancak yeni aday ülkelerde projenin uygulanması için Eurochambers ın Komisyona öneride bulunduğunu bildirmiştir. Söz konusu projenin bu hali ile Türkiye de uygulanmasının mümkün olmayacağı, projenin Türkiye ye uyarlanıp Türkçe ye çevrilmesi gerektiğini ve bunun önemli bir maliyet olacağını belirtmiştir. Projenin 2006 yılında Komisyon tarafından desteklenip desteklenmeyeceği konusunda Eurochambers yetkilileri ile karşılıklı kontak halinde kalınacaktır. Vantyghem in üzerinde durduğu konulardan biri de AB üyeliği konusundaki beklentilerdir. Vantyghem, şu an Türk halkının büyük kesiminin Avrupa Birliği üyeliği ile ilgili yüksek beklentiler içinde olduğunu, ancak uyum süreci sonrası ve üyelik ile birlikte bu konuda keskin bir düşüş yaşanacağını ifade etmiştir. Türk halkının bu konuda hayal kırıklığı yaşamaması için AB üyeliği ile kendilerini neyin beklediğinin çok iyi anlatılması gerekmektedir. AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu I.Sekreteri Ulrike Hauer, konuşmasında 35 bölümden oluşacak olan müzakere görüşmelerinin 2/3 ünden fazlasının doğrudan ya da dolaylı yoldan iş dünyası ile ilgili olduğunu belirtmiştir. Bu nedenle, iş dünyasının sürece katılımı kaçınılmazdır. Hauer e göre; iş dünyasının katılımı müzakere heyetinin pratik ve gerekli bilgilere ulaşmasını mümkün kılacaktır. İlgili başlığın, iş dünyasına olası etkileri belirlenebilecek ve başlıkla ilgili müzakere pozisyonunun oluşturulmasına yardımcı olacaktır. İş dünyasının sürece katılımının ne şekilde olacağı konusunda ise Hauer, zorunlu ya da standart bir uygulama olmadığını her ülkenin kendilerine uygun olan yolu seçtiğini belirtmiştir. İş dünyasının katılımı resmi olarak müzakere heyetinde temsil edilmeleri ya da dışarıdan danışmanlık vermeleri yolu ile gerçekleştirilebilir. Toplantının ikinci bölümünde yeni üye AB ülkelerin bu süreçteki deneyimleri ve Türkiye den beklentiler konusu tartışılmıştır. Bu bölüm; Polonya Özel Sektör İşverenleri Konfederasyonu Yönetim Kurulu Danışmanı Dr.Janusz Kaczurbai Bulgaristan Sanayi ve Ticaret Odası AB Uyum ve Projeler Müdürü Mariana Tancheva, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) AB Uyum Komitesi Başkanı Osman Kocaman ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kibar ın katılımı ile gerçekleşmiştir. 3

4 Bulgar ve Polonyalı yetkililer kendi ülkelerinde iş dünyasının sürece katılımı ve yaşanan zorluklar ile ilgili bilgi vermişlerdir. Kaczurba, Polonya da iş dünyasının resmi müzakere heyetinin en önemli ortağı olduğunu belirtmiştir. Polonyalı iş dünyası temsilcileri tarama sürecinde, müzakere pozisyonunun oluşturulmasında ve yerel yasama sürecinde heyete danışmanlık hizmeti sunmuşlardır. Ayrıca, entegrasyon sürecine halkın desteğini arttırmak amacıyla çalışmışlardır. Polonyalı iş dünyası temsilcilerinin, bu süre içinde menfaatlerini belirleme ve bunları dile getirme ve kendi aralarında organize olma gibi konularda zorluklar yaşadıkları belirtilmiştir. Ayrıca, temsilcilerin kamu yönetimi ile bazı konularda anlaşmazlıklar yaşadıkları ifade edilmiştir. Polonya nın deneyimlerinin Türkiye açısından yol gösterici olabileceğini belirten Kaczurba, Türk iş dünyasına organize olmalarını, mümkün olduğunca tek sesle konuşmalarını, menfaatlerini iyi belirlemelerini, yasamayı yakından takip etmelerini, müzakere heyeti ile etkili iletişim içinde olmalarını ve AB iş dünyasına yakın durmalarını ve kendilerini desteklemelerini sağlamalarını tavsiye etmiştir. Bulgaristan Ticaret Odası yetkilisi Tancheva, müzakere sürecinde Bulgar iş dünyasının sürece katılımının direkt olarak değil oluşturulan Çalışma Konseyleri aracılığı ile sağlandığını belirtmiştir. Ticaret Odaları ve İşçi Sendikaları da bu Konseylere katılım sağlamakta ve farklı müzakere pozisyonları konusunda tartışmalar yapılmaktadır yılında Bulgaristan da Avrupa Birliği Klubü kurulmuştur. AB Klubü, müzakere sürecinde yaşanan problemlerin tartışılabileceği ve çözüm aranacağı bir zemin olması amacıyla kurulmuştur. Klüpte, kamu kurumu yetkilileri, gazeteciler, iş adamlarının yanı sıra AB üyesi olan ülkelerden temsilciler de yer almaktadır. Bu sayede onların deneyimlerinden de yararlanılabilmektedir. TOBB yetkilisi Osman Kocaman ve TÜSİAD yetkilisi Kibar ise Türkiye de iş dünyasının durumu ve yapılanlar hakkında bilgi vermişlerdir. Kocaman, müzakere sürecinde halkın AB üyeliğine desteğinin azalacağını, ancak iş dünyasının desteğinin sabit kalması gerektiğini ifade etmiştir. Bu dönemde, büyük ve küçük şirketler arasında çıkar çatışmaları yaşanabileceğini belirtmiştir. Kocaman örnek olarak; şu an faaliyet gösteren 750 Türk süt üreticisi arasında sadece 3 büyük firmanın AB standartlarında üretim yaptığını söylemiş ve bu gibi durumlarda uyum sürecinde büyük ve küçük şirketler arasında çekişmelerin yaşanabileceğine dikkat çekmiştir. Kocaman, TOBB olarak kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, sektörel dernek temsilcileri ve işadamlarından oluşan 48 Sektör Meclisi oluşturduklarını ifade etmiştir. Müzakere sürecinde bu Meclislerin içinde çalışma grupları kurulacağı, iş dünyasının tarama sürecine katılımının sağlanacağı ve yerli ve yabancı danışmanların yardımı ile müzakere duruşunun belirleneceğini açıklamıştır. Bu dönemde TOBB Brüksel ofisinin de çalışmalara aktif olarak katılacağını eklemiştir. Toplantının son bölümünde bölgelerin ve sektörlerin bakış açısından, müzakere sürecinin iş dünyasını nasıl etkileyeceği tartışılmıştır. Bu bölüme; Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (BASİFED) Başkan Yardımcısı Timur Yaykıran, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkan Yardımcısı Raif Türk ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Başkan Yardımcısı Timur Erk katılmıştır. BASIFED yetkilisi, çeşitli sektörlerde yaşanacak değişikliklere değindikten sonra genel olarak bu dönemde yapılması gerekenleri; yabancı sermayenin teşvik edilmesi, Yabancı Sermaye Yasası nın tekrar gözden geçirilmesi, iş yeri eğitimi, yabancı dil eğitimi gibi faaliyetlerle iş gücünün daha nitelikli hale getirilmesi olarak sıralamıştır. 4

5 Bölgesindeki sektörlerde yaşanacak değişimler hakkında bilgi veren Türk, Türk KOBİ lerinin bu süreçten başarı ile çıkabileceğini, bu şirketlerin AB standartlarında hizmet verebilecek ve ürün üretebileceklerini savunmuştur. GENEL DEĞERLENDİRME VE ODAMIZIN SÜREÇTE YAPABİLECEKLERİ Müzakere sürecine iş dünyasının katılımı konusunu tartışabilmek için ilk önce bu sürecin ne anlama geldiğinin açıkça bilinmesi gerekmektedir. Müzakere aslında kelime anlamıyla bu süreç için çok da doğru bir kelime değildir. Çünkü üyelik müzakerelerinde yapılan, AB kanun ve düzenlemelerinin tartışılması değil kabul edilmesidir. Müzakere edilecek olan konu; aday ülkenin kanunlarının AB kanunlarına uyumlu hale getirmek için izlenecek olan plan ve bu planın takvimidir. Üyeliğin ilk başladığı günden itibaren üye ülke bu kanunların uygulanması ile yükümlüdür. Adaylık müzakerelerinde aday ülke için yaratılan sınırlı hareket alanı bu kanunların uygulanmasında tanınan geçiş süreci önlemleri dir. Örneğin, bir AB kanununun ya da düzenlemesinin hayata geçirilmesi ile yerel üreticilerin ya da firmaların zarar göreceği tahmin ediliyorsa, bu konu ile ilgili bir geçiş süreci ve geçiş süreci önlemleri üzerinde anlaşılabilir. Ancak bu geçiş süreci, ilgili AB kanun ya da düzenlemesinin aday ülkede uygulanmayacağı, ya da değiştirileceği anlamına gelmez. Kanunun geçiş dönemi sonunda tam olarak uygulanmaya başlanacağı anlamına gelir. Aday ülke acquis communitaire adı ile anılan AB kanunlarını müzakere etme, değiştirme şansına sahip değildir. AB kanun ve düzenlemelerinde değişiklik isteme hakkı ancak tam üye olunduğunda elde edilir. Müzakerlerin yürütüleceği başlıklar şunlardır: 1. Malların Serbest Dolaşımı 2. Kişileri Serbest Dolaşımı 3. Yerleşme Hakkı ve Hizmet Sunma Hakkı 4. Sermayenin Serbest Dolaşımı 5. Kamu İhaleleri 6. Şirketler Hukuku 7. Fikri Mülkiyet Hukuku 8. Rekabet Politikası 9. Mali Hizmetler 10. Bilgi Toplumu ve Medya 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma 12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası 13. Balıkçılık 14. Ulaştırma Politikası 15. Enerji 16. Vergilendirme 17. Ekonomik ve Parasal Politika 18. İstatistik 19. Sosyal Politika ve İstihdam 20. İşletme ve Sanayi Politikası 21. Trans-Avrupa Ağları 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu 23. Adli Konular ve Temel Haklar 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik 5

6 25. Bilim ve Araştırma 26. Eğitim Kültür 27. Çevre 28. Tüketicinin ve Sağlığının Korunması 29. Gümrük Birliği 30. Dış İlişkiler 31. Dışişleri, Güvenlik ve Savunma Politikası 32. Mali Kontrol 33. Mali ve Bütçesel Hükümler 34. Kurumlar 35. Diğer konular Müzakerelerin ilk aşaması tarama sürecidir. Geçtiğimiz günlerde eğitim kültür, bilim ve araştırma başlıklarında başlatılan tarama, özünde eksikliklerin belirlenmesidir. Taramanın ilk bölümü AB Komisyonu tarafından AB kanunlarının tanıtılmasıdır. Bu tanıtımdan sonra aday ülke, kendi kanunlarının bu kanunlara ne ölçüde uyumlu olduğunu saptar ve uyum süresince ortaya çıkabilecek olası problemleri belirler. Bu bilgileri edinen Komisyon üye ülkelere rapor verir ve önerilerini sunar. Açılan her başlıkta; aday ülke AB kanununu kabul eder, kendi durumunu açıklar, uyum süreci için detaylı bir plan sunar ve gerekli gördüğü durumlarda geçiş süreci önlemleri için başvurur ve bunları müzakere eder. Bu aktivitelerin tümü aday ülkenin müzakere pozisyonu olarak adlandırılır. Hareket alanının oldukça sınırlı olduğu bu faaliyetlerde, gerçek anlamında müzakere yapılmayacaksa sürece iş dünyasının hangi şekilde katılacağı sorusu bu noktada öne çıkmaktadır. Türk iş dünyasının katılımı, müzakere pozisyonunun belirlenmesi sırasında uyum planlarının hazırlanmasında pratik bilgilerin aktarılmasıyla başlayacaktır. Uyum planları çerçevesinde AB kanunlarının uygulamaya geçiş tarihlerinin belirlenmesinde iş dünyasının önemli katkıları olacaktır. İlgili başlıkta geçiş süreci önlemleri talep edilip edilmeyeceği de iş dünyasından gelecek olan bilgi ve öneriler ile şekillenecektir. Bunlar dışında, iş dünyası temsilcilerinin süreçte üstlenecekleri en önemli sorumluluk AB kanunları ile ilgili şirketlerin bilgilendirilmesi olacaktır. AB ile müzakereleri yürütecek Türk heyeti belirlenmiş, sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının bu süreçte rol oynayacakları Baş müzakereci Ali Babacan tarafında ifade edilmiştir. Ancak, şu ana kadar iş dünyasının sürece ne şekilde dahil olacağına dair bir açıklama yapılmamıştır. İş dünyasının sürece katılımının TOBB şapkası altında yapılması olası gözükmektedir ancak bu katılımın nasıl bir çerçeve kapsamında olacağı şu an için belirginleşmemiştir. İş dünyasının katılımı için her AB aday ülkesinde farklı metotlar kullanılmaktadır. Avrupa Birliği nin bu konuda herhangi bir yaptırımı ya da önerisi söz konusu değildir. Ancak, Komisyon yetkilileri iş dünyasının tek sesle konuşmasının gerekliliğinin üzerinde durmaktadır. Bazı Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde bu süreçte iş dünyasının kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar, katılımlarının etkisini yitirmesine neden olmuştur. İzmir Ticaret Odası olarak en önemli sorumluluklarımızdan biri üyelerimizi bu sürece hazırlamaktır. Bu kapsamda, Dış Ekonomik İlişkiler Müdürlüğümüz AB Masası koordinatörlüğünde sektörlere yönelik eğitim programları düzenlenmesini önermektedir. Bu eğitimler, daha önce Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde Eurochambers ın işbirliği ve AB Komisyonu nun finansal desteği ile yürütülen Mevzuat Denetimi formatında gerçekleştirilebilir. Ancak Eurochambers yetkilileri tarafından böyle bir faaliyetin Türkiye için gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin 2006 yılında belli olacağı ifade edilmiştir. 6

7 Bu bağlamda, Eurochambers tarafından Ocak 2006 tarihleri arasında Fransa da düzenlenecek olan Eurochambers Akademi programına Odamızın katılımı büyük önem taşımaktadır. Yöneticilere yönelik bir eğitim programı olan bu organizasyona, söz konusu toplantıda kontağa geçilen Vantyghem ile beraber bir çok üst düzey Eurochambers yetkilisinin katılacağı bildirilmiştir. Eurochambers Akademi, alınacak eğitimin yanı sıra Eurochambers ile Odamız arasında yürütülebilecek ortak faaliyetler ile ilgili kulis yapma konusunda önemli bir zemin oluşturabilir. Daha önce aday ülkelerde Eurochambers desteği ile düzenlenen mevzuat denetimi, yönetici değişimi gibi programların Odamız ve Eurochambers işbirliği ile üyelerimiz için gerçekleştirilmesi yönünde görüşmeler yapılabilir. AB eğitimleri için diğer bir seçenek, çeşitli sektörlerdeki AB uygulamaları ve AB üyeliği ile sektörlerde yaşanacak değişiklikle ile ilgili üyelerimize eğitim seminerleri sunulmasıdır. Bu seminerlere, AB üye ülkelerinden uzmanlar davet edilebilir. Toplantı aralarında Eurochambers yetkilileri ile yapılan görüşmelerde; böyle bir projenin düzenlenmesi durumunda ilgili konularda kendi bünyelerinden uzman temin etmeleri ya da uzman isimleri önermelerinin mümkün olduğunu ifade etmişlerdir. Söz konusu seminerler sırasında; üyelerimize AB konusunda genel ve kendi sektörlerindeki uygulamalar ile ilgili spesifik bilgileri içeren kitapçıklar sunulması bilgilerin kalıcı olması bakımından yararlı olacaktır. 7

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi

TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER. Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi T.C. BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI AB Genel Müdürlüğü TÜRKIYE-AB KATILIM SÜRECİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER Avrupa Komisyonu Tarafından Türkiye İçin Hazırlanan Müzakere Çerçevesi 16-17 Aralık 2004

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 FAALİYET RAPORU Mart 2013 Kapak Resimleri: http://www.thefundraisingauthority.com/fundraising-resources/online-fundraising-training/

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 01 İçindekiler 1 ANA HİZMET BİRİMLERİYLE AB BAKANLIĞI 3 Siyasi İşler Başkanlığı 3 Katılım Politikası Başkanlığı 4 Sektörel Politikalar Başkanlığı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik)

- BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) - BİLGİ NOTU - Türkiye de Kurumların AB ile ilgili yaptıkları Çalışmalar Araştırması (yayın ve etkinlik) Bu raporda, aşağıdaki kuruluşların web sitelerinda yapılan araştırma sonuçlarına yer verilmiştir.

Detaylı

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri

Türkiye Sanayi Stratejisi ve Alt Sektör Stratejileri MART 2012 YIL: 24 SAYI: 279 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi TÜSİAD Başkanı Ümit BOYNER ile Röportaj Sanayi Genel Müdürü Süfyan EMİROĞLU ile Röportaj Sanayimizin Yol Haritası:

Detaylı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket İşleri Komisyonu Başkanı ! Prof. Dr. Habip ASAN Başkan Türk Patent Enstitüsü Ankara! İstanbul, 10 Şubat 2014 Ref: CBS/shk/14-276 Sayın ASAN, Türk Patent Enstitüsü Özel Büro Birimi tarafından gönderilen 10.01.2013 tarihli ve 90310819-602.04.01

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/01/06 : 2008 YILI TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME. Hazırlayan: Ayşegül DEDE

Araştırma Raporu. Sayı : 2008/01/06 : 2008 YILI TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME. Hazırlayan: Ayşegül DEDE KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 01.01.2009 Araştırma Raporu Sayı : 2008/01/06 Konu : 2008 YILI TÜRKİYE-AB MÜZAKERE SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME Hazırlayan: Ayşegül DEDE 2008 YILI AVRUPA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 SUNUŞ Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ

TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE İÇİN KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ ANKARA NİSAN 2003 Giriş Komisyon, 9 Ekim 2002 tarihli Genişleyen Birliğe Doğru Strateji Belgesinde

Detaylı

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER

28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER 28 TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE ORTAYA ÇIKACAK GELİŞMELER I. 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de yapılan Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nde alınan kararlarla, Türkiye nin Avrupa

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Güçlendirilmesine Teknik Destek, Türkiye Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

Avrupa Birliği Konseyi

Avrupa Birliği Konseyi (Gayriresmi Tercüme) Avrupa Birliği Konseyi NOT Kimden: Genel Sekreterlik Kime: Konsey Brüksel, 3 Ekim 2005 Konu: GENİŞLEME: Türkiye yle katılım müzakereleri: Genel AB Tutumu - AB Açılış Konuşması - Müzakere

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU

Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018

ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 ULUSAL FİKRİ HAKLAR STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI 2018 Kasım 2014 İ«İNDEKİLER KISALTMALAR LİSTESİ AB AR-GE ATAD BÜGEM DTÖ EGM EPO GTHB HSYK KHK KOBİ KOSGEB MASAK MEB OHIM PCT RTÜK STK TBMM TESK THGM

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MALİYE BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2006 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 31 Mart 2007 İÇİNDEKİLER BAŞKANIN MESAJI...4

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 2012 2 3 4 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU...7 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...9 GENEL BİLGİLER...11 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...13

Detaylı

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai)

GAYRI RESMİ TERCÜME. Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU. (COM(2005) 561 nihai) GAYRI RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 9 Kasım 2005 SEC (2005) 1426 TÜRKİYE 2005 İLERLEME RAPORU (COM(2005) 561 nihai) 1 A. GİRİŞ...3 1. ÖNSÖZ...3 2. AB VE TÜRKİYE ARASINDAKİ İLİŞKİLER...4 B. ÜYELİK

Detaylı

MÜZAKERE SÜRECİNİN OLMAZSA OLMAZ ARACI DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZLERİ SEMİNERİ TOPLANTI RAPORU

MÜZAKERE SÜRECİNİN OLMAZSA OLMAZ ARACI DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZLERİ SEMİNERİ TOPLANTI RAPORU MÜZAKERE SÜRECİNİN OLMAZSA OLMAZ ARACI DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZLERİ SEMİNERİ TOPLANTI RAPORU YER: LÜTFÜ KIRDAR KONGRE VE SERGİ SARAYI TARİH: 08.02.2006 ZEYNEP SOLAK DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ AB MASASI

Detaylı

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM

GİRİŞ ÖZET ULUSAL PROGRAM Özet Ulusal Program 2001 GİRİŞ Modern Türkiye Cumhuriyeti nin özünde, barışçı bir dış politika ile laiklik, hukukun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı demokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur. Uluslararası

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Tarafından Yapılan Gayrı Resmi Tercümedir TÜRKİYE NİN ÜYELİĞİ PERSPEKTİFİNDEN KAYNAKLANAN HUSUSLAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE ÖZET 1 1. JEOPOLİTİK BOYUT 4 2. EKONOMİK BOYUT

Detaylı