21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Derslikler Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler Misafirhaneler Öğrenci Yurtları Lojmanlar Spor Tesisleri Toplantı-Konferans Salonu Sinema Salonu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Diğer Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Yazılım ve Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Akademik Personel Akademik Personel Birim Dağılımı SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1

3 4.3. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Yüksekokulumuza Görevlendirilen Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süresi İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İşçiler Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları Yabancı Uyruklu Öğrenciler Engelli Öğrenci Sayısı Sağlık Hizmetleri İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politika ve Öncelikleri III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 2

4 1.1. Faaliyet Bilgileri Kurum Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı Yayınlarla İlgili Bilgiler Proje Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Performans Sonuçları Tablosu Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Ü1. Eğitim ve öğretimde teknolojik gelişmelere paralel araç-gereç donanımı Ü2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi Ü3. Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri Ü4. Yeni binada eğitime başlamamız nedeniyle fiziki şartların uygun olması Ü6. Akademik kadromuzun genç ve dinamik olması B. Zayıflıklar Z1. Yalnızbağ Yerleşkesindeki sosyal ve kültürel aktivitelere katılımdaki yetersizlik Z2. Bazı bölümlerimizde yeter sayıda öğretim elemanının bulunmaması Z3. Akademik kadronun planlama ve proje uygulama deneyiminin sınırlı oluşu Z4. Öğrenci temel eğitim alt yapısının yeterli düzeyde olmaması C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 3

5 SUNUŞ Eğitim öğretim faaliyetlerine 2008 yılında Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı ile başlayan Yüksekokulumuz, 2013 yılı itibariyle merkez kampüse 15 km uzaklıkta olan Erzincan Üniversitesi Sağlık kampüsünde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü altında Yaşlı Bakımı, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü altında Acil Durum ve Afet Yönetimi, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü altında Çocuk Gelişimi programı olmak üzere toplam 4 program ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime başladığımız günden bu yana misyonumuz gereği hem kadromuzla hem de verdiğimiz eğitim-öğretim ve mezun ettiğimiz ara elemanlarla yerel ve ulusal düzeyde etkinlik sağlamak öncelikli hedefimiz olmuştur. Öğretim elemanlarımızın akademik ve mesleki etkinlikleri bu misyon doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup idari ve akademik çalışmalarımızda kurumsallaşma, yönetimde şeffaflaşma, kurumsal kimliği güçlendirme konularına ayrıca özen gösterilmekte, çalışma disiplini ve sorumluluğundan, dayanışmadan ödün verilmemektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sürecini yürüten tüm akademik/ idari personelimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜNCÜ E.Ü. Sağlık Hizmetler MYO Müdürü SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 4

6 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Üniversitemizin temel misyon ve vizyonu çerçevesinde Yüksekokulumuz, Misyonu Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, toplum sağlığına duyarlı ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Vizyonu Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tercih edilen, Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere Ülkemiz sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, Üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü, Ait olmaktan gurur duyulan, Evrensel değerlere saygılı, Toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, Sürekli gelişen, Bir Yüksekokul olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yükseköğretim Kurumları başlıklı 130 uncu maddesi; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur.yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,...mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir hükmüne amirdir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 5

7 Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir: Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 6

8 C. İdareye İlişkin Bilgiler Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O eğitim dönemi itibariyle Yalnızbağ yerleşkesine 15 km. uzakta yer alan Sağlık Kampüsünde toplam kapalı alanı yaklaşık 4000 m 2 olan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. 1. Fiziksel Yapı 1.1. Eğitim Alanları Derslikler Öğrencilerimize donanımı tamamlanmış sınıf ve laboratuvarlarda hizmet verilmektedir. Eğitim Alanı Toplam Üzeri Anfi Sınıf Bilg. Lab. 1 1 Diğer * 2 2 Toplam *Faaliyet Salonu *Drama Salonu 1.2. Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin hizmetine sunulan kantin ve kafeteryalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Sosyal Alanlar Adet Alan (m 2 ) Kantin Kafeterya Yemekhaneler Yüksekokulumuzda öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz için yemek sunumu Sağlık kampüsü içinde yer alan yemek salonundan verilmektedir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 7

9 Yemekhaneler Sayısı Alanı (m 2 ) Kapasitesi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi* Toplam *Personel ile öğrenci aynı mekânı kullanmaktadır Misafirhaneler Yüksekokulumuz mülkiyetinde ya da kullanımında bulunun misafirhanemiz bulunmamaktadır Öğrenci Yurtları Yüksekokul öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile özel yurtlardan barınma hizmeti almaktadır Lojmanlar Yüksekokulumuz personellerinden 1 idari personel Üniversitemiz mülkiyetinde bulunun lojmanı kullanmaktadır Spor Tesisleri Yüksekokulumuz, Üniversitemiz bünyesinde her yıl gerçekleştirilen turnuvalara özellikle futbol ve voleybol dalları ile katılmaktadır. Sportif faaliyetleri önemseyen bir birim olarak okulumuz B blokta bulunan kapalı spor salonu ile açık basketbol sahası öğrencilerimiz ve personelimizin kullanımına sürekli olarak açıktır. SPOR TESİSLERİ Adet Alan (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri* Toplam *Basketbol sahası Toplantı-Konferans Salonu Sağlık Kampüsü içinde yer alan Rektörlük mülkiyetinde bulunan 1 adet konferans salonu birimimiz tarafından da kullanılmaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 8

10 Toplantı-Konferans Salonu Toplam Üzeri Toplantı Salonu - - Konferans Salonu 1 1 Toplam Sinema Salonu Yüksekokulumuz mülkiyetinde ya da kullanımında bulunun sinema salonumuz bulunmamaktadır Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yüksekokulumuz mülkiyetinde ya da kullanımında bulunun Eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunmamaktadır Öğrenci Kulüpleri Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından danışmanlığı yürütülen 3 adet öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. İlgili kulüpler Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Öğrenci Kulüp Adı Tiyatro Kulübü* Topluma Duyarlı Gençlik Kulübü Toplumu Afetlere Hazırlama Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap UZUNER YURT Öğr. Gör. Gülcan BAYATA Öğr. Gör. Tuncay POLAT *2012 Yılında Fas/Casablanca Üniversiteler Arası Tiyatro Festivaline Üniversitemizi Temsilen Katılmıştır Mezun Öğrenciler Derneği Yüksekokulumuzda mezun öğrenci derneği bulunmamaktadır Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Yüksekokulumuzun bulunduğu Sağlık Kampüsünde bu tür eğitim birimleri bulunmamaktadır Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 9

11 Çalışma Odası Sayısı (adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (kişi) Akademik Personel * 9* Toplam *2 Çalışma odası tefrişsiz olup planlanan akademik kadro için ayrılmıştır İdari Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası Sayısı (adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (kişi) İdari Personel Servis Toplantı Salonu * Toplam *Toplantı Odası tefrişi tamamlanamamıştır Diğer Hizmet Alanları Hizmet Alanları Sayısı Alanı (adet) (m 2 ) Ambar 1 25 Arşiv 1 25 Atölye Toplam Örgüt Yapısı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı sayılı kanunun 20. Maddesi hükümlerine göre teşkilatlanmış ve idari yapısını oluşturmuştur. Yüksekokulumuzun yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Yüksekokulumuz 4 bölüm ve bunlara bağlı 4 program ile Yüksekokul sekreterine bağlı idari birimlerden oluşmaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 10

12 ÖRGÜT YAPISI MÜDÜR Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcıları Bölümler Yüksekokul Sekreteri Müdür Yardımcısı (Eğitim) Müdür Yardımcısı (İdari Mali İşler) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Bşk. Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Bşk. Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Bşk. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Bşk. Öğrenci İşleri Bürosu Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Taşınır Kayıt Evde Hasta Bakımı Çocuk Gelişimi Acil Durum ve Afet Yönetimi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Personel İşleri Bürosu Staj Kurulu Genel Evrak Bürosu Öğrenci Danışmanları Tahakkuk Satınalma- Taşınır Kayıt

13 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Günümüz iletişim teknolojileri içerisindeki en önemli araçlardan birisi kuşkusuz internet ve elektronik posta hizmetleridir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu muzda öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerimizin kullanabileceği kablolu internet sistemi mevcuttur. Bilgisayar laboratuvarı ders dışı saatlerde öğrencilerimizin interneti kullanabilecekleri alanlar olarak hizmet vermektedir Yazılım ve Bilgisayarlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda 2013 yılı itibariyle demirbaşa kayıtlı 67 adet masaüstü bilgisayar ve 5 adet taşınabilir bilgisayar bulunmaktadır. Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Araştırma Toplam (adet) Amaçlı (adet) Amaçlı (adet) Yazılımlar 2 * Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Toplam *Microsoft Windows ve Microsoft Ofis Yazılımları hem idari hem de eğitim amaçlı kullanılmaktadır Kütüphane Kaynakları Yüksekokulumuzda kütüphane bulunmamaktadır Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuzun ihtiyaçları için kullanılan diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakların sayıları; eğitim, araştırma ve idari amaçlı olmak üzere kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 12

14 Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Araştırma Toplam (adet) Amaçlı (adet) Amaçlı (adet) Projeksiyon 6 6 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar Televizyonlar 1 1 Tarayıcılar 3 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD Toplam İnsan Kaynakları Meslek Yüksekokulumuz stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynakları yönetimini önemli bir etken olarak kabul etmekte, çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışını benimsemektedir Akademik Personel Yüksekokulumuzda görev yapmakta olan akademik personelimize ait bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 13

15 Profesör Doçent AKADEMİK KADRO Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Yrd. Doç. 1 1 Öğretim Görevlisi 7* 7* Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 8 8 *1 Öğretim Görevlisi Üniversitemiz Eğitim Fakültesine Görevlendirilmiştir Akademik Personel Birim Dağılımı Yüksekokulumuzda görev yapmakta olan kadrolu akademik personelimizin bölümlere dağılımını gösteren bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bölüm AKADEMİK KADRONUN BÖLÜMLERE DAĞILIMI Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzman Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Çocuk Gelişimi 1 3 * Tıbbi Dok. Ve S. 2 Acil Durum A.Y. 1 Evde Hasta Bak. 1 Toplam 1 7 *1 Öğretim Görevlisi Üniversitemiz Eğitim Fakültesine Görevlendirilmiştir Yabancı Uyruklu Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda yabancı uyruklu akademik personel bulunmamaktadır Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel bulunmamaktadır Başka Üniversitelerden Yüksekokulumuza Görevlendirilen Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda başka üniversitelerden görevlendirilen akademik personel bulunmamaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 14

16 4.6. Sözleşmeli Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda sözleşmeli akademik personel bulunmamaktadır Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nda bulunan akademik personelin yaş dağılımları ve bunların gelişimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yüksekokulumuz akademik personelin yaş dağılımlarına bakıldığında büyük çoğunluğunun yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. AKADEMİK PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari personel kadroların doluluk oranına göre dağılımı aşağıda verilen tabloda gösterilmektedir. İDARİ PERSONEL Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 6 * 6 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Sınıfı Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam idari Personelimiz TÖMER e Görevlendirilmiştir İdari Personelin Eğitim Durumu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapan idari personelin; ilköğretim, lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans veya doktora gibi eğitim durumlarını ortaya koyan bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 15

17 İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Hizmet Süresi Yüksekokulumuzda görev yapan idari personelin hizmet süresine ilişkin bilgileri içeren tablo aşağı da verilmiştir. İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yüksekokulumuzda görev yapan idari personelin yaş durumuyla ilgili bilgileri ortaya koyan tablo aşağıda verilmiştir. İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İşçiler Yüksekokulumuzda hizmet alımı ile görev yapan işçilerin çalıştıkları pozisyona yönelik bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İŞÇİLER Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler 3 3 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 1 1 Vizesiz İşçiler (3 Aylık) Toplam 4 4 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 16

18 4.13. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Yüksekokulumuzda hizmet alımı ile görev yapan sürekli işçilerin hizmet sürelerine yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri Kişi Sayısı 1 2 Yüzde (%) Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yüksekokulumuzda hizmet alımı ile görev yapan sürekli işçilerin yaş durumuyla ilgili bilgileri ortaya koyan tablo aşağıda verilmiştir. İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Üzeri Kişi Sayısı 2 1 Yüzde (%) Sunulan Hizmetler 5.1. Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda bir öğretim yılı bahar ve güz yarıyıllarından oluşmaktadır. Tüm programlarımız normal öğretimi içermekte olup, öğretim dili Türkçedir Öğrenci Sayıları Yüksekokulumuz eğitim programlarına ilişkin öğrenci sayıları, erkek ve kız öğrenci dağılımına göre aşağıdaki gibidir. ÖĞRENCİ SAYILARI Bölümler Birinci Öğretim İkinci Öğretim Toplam Genel E K T E K T E K Toplam Acil Durum ve Afet Y Çocuk Gelişimi Evde Hasta Bakımı Tıbbi Dok. Ve Sekr Toplam SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 17

19 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Meslek Yüksekokulumuzda yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Seçme Sınavı ile Meslek Yüksekokulumuzu tercih eden öğrencilerin sayısı bölüm bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI Bölümler ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Acil Durum ve Afet Yönetimi %55 Çocuk Gelişimi %100 Evde Hasta Bakımı %97 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %83 Toplam % Yabancı Uyruklu Öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz bölümlerine kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmamaktadır Engelli Öğrenci Sayısı Meslek Yüksekokulumuzda engelli öğrenci bulunmamaktadır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimiz ve personelimize yönelik herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir İdari Hizmetler 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları kapsamında Yüksekokulumuz 2013 yılında gerekli komisyonu oluşturarak Yüksekokulumuzun İç Kontrol Eylem Planını hazırlamıştır. Bu eylem planında öngörülen çalışmalar doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir. Yüksekokulumuzda Yönetim ve İç Kontrol Sistemi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ıncı maddeleri ile tarih ve sayılı 3. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 18

20 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Amaç 1: Program öğretim elemanlarının; eğitim, bilimsel çalışma ve akademik faaliyetlerde bulunmasına katkı sağlamak ve destek olmak Amaç 2: Açıklığa ve şeffaflığa önem vermek Stratejik Hedefler Hedef 1: Araştırma projeleri ve bilimsel yayın sayısının artması Hedef 1: Yüksekokulumuzdaki gelişmelerin internet sayfamızda duyurulması Hedef 2: İdari işlemlerin ulaşılabilir olması Amaç 3: Mezunlarla ilişkileri geliştirmek Hedef 1: Mezun öğrenci takip kurulunun faaliyetlerini artırmak Hedef 2: Web sayfasında mezunlara yönelik düzenleme yapmak Amaç 4: Mesleki eğitim koşullarının iyileştirilmesi Hedef 1: Her öğrenciye düşen malzeme sayısını artırmak Hedef 2: Sektörel uygulamaya dayalı eğitim politikası izlemek Amaç 5: Yurt içi ve yurt dışı kongrelere öğretim elemanlarımızın daha kolay katılımının sağlanması Amaç 6: Düzenli olarak her yıl akademik ve idari personelin iş tatmini ve kuruma bağlılığını ölçme çalışması yapılması, sonuçlarına göre olumsuz etki yapan faktörlerin giderilmesi Amaç 7: İdari personelin yaptığı işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki Hedef 1: Maddi destek verilmesini sağlamak Hedef 1: Anket çalışmaları yapılması Hedef 1: Yazışmalarda dikkat edilmesi gereken temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgilendirmek. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 19

21 değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak birim/unvan bazında hizmet içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılması ve sonuçlarının izlenmesi Amaç 8: Akademik ve idari personeli bir araya getirecek sportif turnuvalar, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasının sağlanması Amaç 9: Yüksekokul için akademik personel taleplerinin yapılması Amaç 10: Ders içeriklerinin günümüz koşulları ile sektörel ihtiyaca uygun hale getirilmesi Amaç 11. Sağlık Sektörünün yükselen ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek yeni programların açılması Hedef 2: İş etiğine uygun karar ve davranış geliştirme yolları üzerinde bilgilendirmek. Hedef 3: Gizliliğin sağlanması Hedef 1: Çalışan memnuniyetinin artırılması Hedef 1: Yüksekokulumuz akademik personel sayısını artırmak Hedef 1: Ders İçeriklerinin güncellenmesi Hedef 1: Sağlık Sektörünün yükselen ara eleman ihtiyacını karşılamak B. Temel Politika ve Öncelikleri Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 20

22 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Üniversitemiz Katma Bütçesinden Yüksekokulumuza tahsis edilen kısım kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcanmıştır. A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri Bütçe Giderleri Gerçekleşme Bütçe Başlangıç Gerçekleşme Oranı Ödeneği Toplamı % TL TL Bütçe Giderleri Toplamı , ,66 96,35 01-Personel Giderleri , ,97 101,72 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,20 110,57 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,39 42,98 05-Cari Transferler Sermaye Giderleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları Maaşlar, ek ödemeler ve satın almalar ile ilgili hazırlanan tüm belgeler Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından her ödeme döneminde incelenerek, uygundur onayı alınarak yapılmıştır. B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.1. Faaliyet Bilgileri Kurum Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı (Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi veya İdari Personel Tarafından Düzenlenen) SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 21

23 FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre SAYISI Konferans Panel Seminer 5 Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 1 Sunum Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Diğer Üniversite ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel Katılımı) FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 3 Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 3 Sunum SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 22

24 1.2. Yayınlarla İlgili Bilgiler YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar Arası Makale - Ulusal Makale - Uluslar Arası Bildiri 3 Ulusal Bildiri - Kitap Proje Bilgileri Yüksekokulumuzda 2013 yılında yürütülen proje bulunmamaktadır Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar 2. Performans Sonuçları Tablosu Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları Performans Hedefi 1 Öğretim elemanlarının yayın ve bilimsel faaliyetleri artırılacaktır Açıklama: Öğretim üyelerinin yapacakları ulusal ve uluslararası yayın ve bilimsel faaliyetlerin artırılması hedeflenmektedir Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Tam metin yayın sayısı(sci-expanded, SCI, SSCI ve AHCI)/Öğretim elemanı sayısı 2 (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)*100 3 (Yurt dışında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)*100 4 Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı/öğretim elemanı sayısı -- (1/7) * 100 (2/7) *100 (3/7) *100 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 23

25 Performans Hedefi 2 Öğretim elemanlarının sayı ve niteliğinin artırılması Açıklama: Bazı bölümlerimizde öğretim elemanı sayısının artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Öğretim Elemanı Sayısı 2 2 * *1 Öğretim Görevlisi Üniversitemiz Eğitim Fakültesine Görevlendirilmiştir Performans Hedefi 3 Yeni Bölümlerin Açılması Açıklama: Ülkemizin sağlık sektöründe ihtiyaç duyacağı yeni bölümlerin açılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Yeni Açılan Bölüm Sayısı 2 1 * *Evde Hasta Bakımı Programı açılarak, öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Performans Hedefi 4 Derslik ve laboratuvarlar günün teknolojisi ile yenilenecektir. Açıklama: : Öğrenci, araştırma ve bilgisayar laboratuarlarının günün teknolojisi kullanılarak yenilenmesi ve akredite olabilecek duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 İyileştirilen laboratuarların oranı % (laboratuarlara alınan makine ve cihaz sayısı /laboratuardaki mevcut makine ve cihaz sayısı x100) 2 Teknolojik donanımlı sınıf oranı % (Teknolojik donanımlı derslik sayısı/toplam derslik sayısıx100) (10/30)* 100 (8/8) *100 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 24

26 Performans Hedefi 5 Yerel ve ulusal öncelikli araştırma konuları belirlenip desteklenecektir. Açıklama: özgün ve yaygın etkisi olabilecek araştırmalar ile bölgesel sosyo-ekonomik araştırmaların özendirilerek desteklenmesi hedeflenmektedir Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TÜBİTAK ve -- diğer kamu finanslı projelerin sayısı/öğretim üyesi sayısı 2 Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje -- sayısı/öğretim üyesi sayısı 3 Sanayi destekli proje sayısı Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı/öğretim üyesi sayısı --- IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Ü1. Eğitim ve öğretimde teknolojik gelişmelere paralel araç-gereç donanımı Teknolojik gelişmelere paralel araç-gereç donanımı (tüm dersliklerde bulunan projeksiyon cihazları gibi) ile eğitim ve öğretimde görsel yöntemlerin kullanılması kaliteyi artırmaktadır. Güncel donanımların kullanılması öğrencinin ilgisini artırmakta ve öğretim elemanının da ders içeriklerini güncel tutması yönünde büyük katkı sağlamaktadır. Ü2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi sayesinde öğrenciye güncel bilgi ve birikimler aktarılmaktadır. Rekabetçi piyasa ortamında nitelikli işgücüne olan ihtiyacın arttığı günümüzde güncel bilgi ve uygulamalarla donatılmış öğrencinin tercih edilebilirliği artmaktadır yılında programlarımızın yeterlilikleri gözden geçirilmiş, Bologna çalışmaları kapsamında güncel yeterlilikler belirlenmiş ve bu bağlamda dersler ve içerikleri yeniden yapılandırılmıştır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 25

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU

İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU 2 SUNUŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 2008 yılının ikinci yarısında Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan ve 2009 yılı ikinci yarısından itibaren aktif

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu ii 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu iii Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu (Ocak Haziran) iv 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu SunuĢ 2009 yılından itibaren sorumluluk bölgesi olan Hatay,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU

T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU T.C. KONYA VALİLİĞİ SEKTÖR ÇALIŞMALARI NO:2 EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 KONYA İL HARİTASI T.C. KONYA VALİLİĞİ EĞİTİM SEKTÖRÜ RAPORU 2014 ii KISALTMALAR AB AR-GE BT BSİO ÇPL GİH GİHS GZFT HEM KİK MEB MEBBİS

Detaylı

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU T.C. SERHAT KALKINMA AJANSI AJANS ARA FAALİYET RAPORU AĞUSTOS-2010 SUNUŞ Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında

Detaylı

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU

- 1-2013 YILI ARA FAALİYET RAPORU - 1 - İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GRAFİKLER... 5 ŞEKİLLER... 5 KISALTMALAR... 6 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU... 8 GENEL SEKRETER SUNUŞU... 9 A. GENEL BİLGİLER... 11 A.1. Misyon ve Vizyon... 11 A.2. Yetki,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma

Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma Günümüzde tüm dünyada iktisadi kalkınma anlayışı değişmekte ve kalkınma ancak yerelin potansiyelini harekete geçirerek gerçekleşmektedir. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014)

T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) T.C. ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLAN (2010-2014) Ankara, Aralık 2009 ĠÇĠNDEKĠLER I. SUNUġ...4-5 1.1. Amaç...6 1.2. Kapsam 6 1.3. Ġlke ve Değerlerimiz 6-8 1.4. Stratejik Planlama Ekibi 9 II. KURUMSAL

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C NİĞDE VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2019 BİRİNCİ BÖLÜM STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Yasal Çerçeve Stratejik Planlama Çalışmaları STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 1 1.1.1.Yasal Çerçeve... 1 1.1.2.

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU

BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU BM KİS İLERLEME BİLDİRİM RAPORU 2011 2 PharmaVision GRI Performans Göstergeleri İÇİNDEKİLER * 3.1/3.2./3.3/3.4/3.5/3.6/3.12 Sunuş 3 1.1/4.12/4.19 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı 4 2.6/2.7/2.8 PharmaVision

Detaylı

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.

Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org. Şehit Fethi Bey Cad. No: 49/1 Birlik Plaza K:3 35210 Gümrük İZMİR T (0232) 489 81 81 F: (0232) 489 85 05 www.izka.org.tr info@izka.org.tr İzmir Kalkınma Ajansı 2011 Faaliyet Raporu Mart 2012 Baskı Tarihi

Detaylı

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012

2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 2012 Yılı Ara Faaliyet Raporu (01.01.2012 30.06.2012) Ağustos 2012 AĞUSTOS 2012 Sayfa 0 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Detaylı

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI

ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI ANTAKYA TİCARET BORSASI KALİTE EL KİTABI İÇİNDEKİLER 3-0-1-Giriş -2-Borsanın Görevleri 4-0-3-Borsanın Faydaları 0-4-Diğer Borsalarla Entegrasyon 5-0-5-Revizyon Takip Çizelgesi 6-0-6-Çapraz Çizelge 7-0-6-Çapraz

Detaylı