21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Derslikler Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler Misafirhaneler Öğrenci Yurtları Lojmanlar Spor Tesisleri Toplantı-Konferans Salonu Sinema Salonu Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Öğrenci Kulüpleri Mezun Öğrenciler Derneği Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel Hizmet Alanları Diğer Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Yazılım ve Bilgisayarlar Kütüphane Kaynakları Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Akademik Personel Akademik Personel Birim Dağılımı SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 1

3 4.3. Yabancı Uyruklu Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Yüksekokulumuza Görevlendirilen Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süresi İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İşçiler Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Sunulan Hizmetler Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Öğrenci Kontenjanları Yabancı Uyruklu Öğrenciler Engelli Öğrenci Sayısı Sağlık Hizmetleri İdari Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politika ve Öncelikleri III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B. PERFORMANS BİLGİLERİ FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 2

4 1.1. Faaliyet Bilgileri Kurum Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı Yayınlarla İlgili Bilgiler Proje Bilgileri Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Performans Sonuçları Tablosu Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Ü1. Eğitim ve öğretimde teknolojik gelişmelere paralel araç-gereç donanımı Ü2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi Ü3. Mezunlarımızın kendi alanlarında gösterdikleri performansa bağlı olarak sektörde tercih edilmeleri Ü4. Yeni binada eğitime başlamamız nedeniyle fiziki şartların uygun olması Ü6. Akademik kadromuzun genç ve dinamik olması B. Zayıflıklar Z1. Yalnızbağ Yerleşkesindeki sosyal ve kültürel aktivitelere katılımdaki yetersizlik Z2. Bazı bölümlerimizde yeter sayıda öğretim elemanının bulunmaması Z3. Akademik kadronun planlama ve proje uygulama deneyiminin sınırlı oluşu Z4. Öğrenci temel eğitim alt yapısının yeterli düzeyde olmaması C. Değerlendirme V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 3

5 SUNUŞ Eğitim öğretim faaliyetlerine 2008 yılında Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ön lisans programı ile başlayan Yüksekokulumuz, 2013 yılı itibariyle merkez kampüse 15 km uzaklıkta olan Erzincan Üniversitesi Sağlık kampüsünde Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü altında Yaşlı Bakımı, Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü altında Acil Durum ve Afet Yönetimi, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü altında Çocuk Gelişimi programı olmak üzere toplam 4 program ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak eğitim ve öğretime başladığımız günden bu yana misyonumuz gereği hem kadromuzla hem de verdiğimiz eğitim-öğretim ve mezun ettiğimiz ara elemanlarla yerel ve ulusal düzeyde etkinlik sağlamak öncelikli hedefimiz olmuştur. Öğretim elemanlarımızın akademik ve mesleki etkinlikleri bu misyon doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup idari ve akademik çalışmalarımızda kurumsallaşma, yönetimde şeffaflaşma, kurumsal kimliği güçlendirme konularına ayrıca özen gösterilmekte, çalışma disiplini ve sorumluluğundan, dayanışmadan ödün verilmemektedir. Bu bağlamda eğitim ve öğretim sürecini yürüten tüm akademik/ idari personelimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim. Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜNCÜ E.Ü. Sağlık Hizmetler MYO Müdürü SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 4

6 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Üniversitemizin temel misyon ve vizyonu çerçevesinde Yüksekokulumuz, Misyonu Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip çağdaş bir öğretim ve bilimsel kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, toplum sağlığına duyarlı ve toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Vizyonu Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tercih edilen, Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere Ülkemiz sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, Üniversite/sanayi/toplum işbirliğini sağlamada öncü, Ait olmaktan gurur duyulan, Evrensel değerlere saygılı, Toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, Sürekli gelişen, Bir Yüksekokul olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Yükseköğretim Kurumları başlıklı 130 uncu maddesi; Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içerisinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; orta öğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler devlet tarafından kanunla kurulur.yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve bunların seçimleri, görev yetki ve sorumlulukları,...mali kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir hükmüne amirdir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 5

7 Anayasamızın bu hükmü uyarınca çıkarılan tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunda, Yükseköğretim Kuruluşları ile organlarının görev, yetki ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir: Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Eğitim-öğretim seferberliği içinde örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmak. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 6

8 C. İdareye İlişkin Bilgiler Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O eğitim dönemi itibariyle Yalnızbağ yerleşkesine 15 km. uzakta yer alan Sağlık Kampüsünde toplam kapalı alanı yaklaşık 4000 m 2 olan yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. 1. Fiziksel Yapı 1.1. Eğitim Alanları Derslikler Öğrencilerimize donanımı tamamlanmış sınıf ve laboratuvarlarda hizmet verilmektedir. Eğitim Alanı Toplam Üzeri Anfi Sınıf Bilg. Lab. 1 1 Diğer * 2 2 Toplam *Faaliyet Salonu *Drama Salonu 1.2. Sosyal Alanlar Kantinler ve Kafeteryalar Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin hizmetine sunulan kantin ve kafeteryalara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Sosyal Alanlar Adet Alan (m 2 ) Kantin Kafeterya Yemekhaneler Yüksekokulumuzda öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimiz için yemek sunumu Sağlık kampüsü içinde yer alan yemek salonundan verilmektedir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 7

9 Yemekhaneler Sayısı Alanı (m 2 ) Kapasitesi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi* Toplam *Personel ile öğrenci aynı mekânı kullanmaktadır Misafirhaneler Yüksekokulumuz mülkiyetinde ya da kullanımında bulunun misafirhanemiz bulunmamaktadır Öğrenci Yurtları Yüksekokul öğrencilerimiz Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile özel yurtlardan barınma hizmeti almaktadır Lojmanlar Yüksekokulumuz personellerinden 1 idari personel Üniversitemiz mülkiyetinde bulunun lojmanı kullanmaktadır Spor Tesisleri Yüksekokulumuz, Üniversitemiz bünyesinde her yıl gerçekleştirilen turnuvalara özellikle futbol ve voleybol dalları ile katılmaktadır. Sportif faaliyetleri önemseyen bir birim olarak okulumuz B blokta bulunan kapalı spor salonu ile açık basketbol sahası öğrencilerimiz ve personelimizin kullanımına sürekli olarak açıktır. SPOR TESİSLERİ Adet Alan (m 2 ) Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri* Toplam *Basketbol sahası Toplantı-Konferans Salonu Sağlık Kampüsü içinde yer alan Rektörlük mülkiyetinde bulunan 1 adet konferans salonu birimimiz tarafından da kullanılmaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 8

10 Toplantı-Konferans Salonu Toplam Üzeri Toplantı Salonu - - Konferans Salonu 1 1 Toplam Sinema Salonu Yüksekokulumuz mülkiyetinde ya da kullanımında bulunun sinema salonumuz bulunmamaktadır Eğitim ve Dinlenme Tesisleri Yüksekokulumuz mülkiyetinde ya da kullanımında bulunun Eğitim ve Dinlenme Tesisi bulunmamaktadır Öğrenci Kulüpleri Yüksekokulumuz öğretim elemanları tarafından danışmanlığı yürütülen 3 adet öğrenci kulübümüz bulunmaktadır. İlgili kulüpler Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Öğrenci Kulüp Adı Tiyatro Kulübü* Topluma Duyarlı Gençlik Kulübü Toplumu Afetlere Hazırlama Kulübü Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Serap UZUNER YURT Öğr. Gör. Gülcan BAYATA Öğr. Gör. Tuncay POLAT *2012 Yılında Fas/Casablanca Üniversiteler Arası Tiyatro Festivaline Üniversitemizi Temsilen Katılmıştır Mezun Öğrenciler Derneği Yüksekokulumuzda mezun öğrenci derneği bulunmamaktadır Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları Yüksekokulumuzun bulunduğu Sağlık Kampüsünde bu tür eğitim birimleri bulunmamaktadır Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 9

11 Çalışma Odası Sayısı (adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (kişi) Akademik Personel * 9* Toplam *2 Çalışma odası tefrişsiz olup planlanan akademik kadro için ayrılmıştır İdari Personel Hizmet Alanları Çalışma Odası Sayısı (adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Sayısı (kişi) İdari Personel Servis Toplantı Salonu * Toplam *Toplantı Odası tefrişi tamamlanamamıştır Diğer Hizmet Alanları Hizmet Alanları Sayısı Alanı (adet) (m 2 ) Ambar 1 25 Arşiv 1 25 Atölye Toplam Örgüt Yapısı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2547 sayılı sayılı kanunun 20. Maddesi hükümlerine göre teşkilatlanmış ve idari yapısını oluşturmuştur. Yüksekokulumuzun yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Yüksekokulumuz 4 bölüm ve bunlara bağlı 4 program ile Yüksekokul sekreterine bağlı idari birimlerden oluşmaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 10

12 ÖRGÜT YAPISI MÜDÜR Yüksekokul Kurulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Müdür Yardımcıları Bölümler Yüksekokul Sekreteri Müdür Yardımcısı (Eğitim) Müdür Yardımcısı (İdari Mali İşler) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Bşk. Çocuk Bakım ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Bşk. Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Bşk. Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Bşk. Öğrenci İşleri Bürosu Ölçme ve Değerlendirme Kurulu Taşınır Kayıt Evde Hasta Bakımı Çocuk Gelişimi Acil Durum ve Afet Yönetimi Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Personel İşleri Bürosu Staj Kurulu Genel Evrak Bürosu Öğrenci Danışmanları Tahakkuk Satınalma- Taşınır Kayıt

13 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları Günümüz iletişim teknolojileri içerisindeki en önemli araçlardan birisi kuşkusuz internet ve elektronik posta hizmetleridir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu muzda öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerimizin kullanabileceği kablolu internet sistemi mevcuttur. Bilgisayar laboratuvarı ders dışı saatlerde öğrencilerimizin interneti kullanabilecekleri alanlar olarak hizmet vermektedir Yazılım ve Bilgisayarlar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda 2013 yılı itibariyle demirbaşa kayıtlı 67 adet masaüstü bilgisayar ve 5 adet taşınabilir bilgisayar bulunmaktadır. Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Araştırma Toplam (adet) Amaçlı (adet) Amaçlı (adet) Yazılımlar 2 * Masaüstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Toplam *Microsoft Windows ve Microsoft Ofis Yazılımları hem idari hem de eğitim amaçlı kullanılmaktadır Kütüphane Kaynakları Yüksekokulumuzda kütüphane bulunmamaktadır Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yüksekokulumuzun ihtiyaçları için kullanılan diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakların sayıları; eğitim, araştırma ve idari amaçlı olmak üzere kullanım alanlarına göre sınıflandırılarak aşağıdaki tabloda sunulmuştur. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 12

14 Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Araştırma Toplam (adet) Amaçlı (adet) Amaçlı (adet) Projeksiyon 6 6 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkot Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 1 1 Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar Televizyonlar 1 1 Tarayıcılar 3 3 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD Toplam İnsan Kaynakları Meslek Yüksekokulumuz stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için insan kaynakları yönetimini önemli bir etken olarak kabul etmekte, çalışanlarının hareket alanlarını kısıtlamayan, insan kaynaklarında sürekli gelişime ve değişime açık bir yönetim anlayışını benimsemektedir Akademik Personel Yüksekokulumuzda görev yapmakta olan akademik personelimize ait bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 13

15 Profesör Doçent AKADEMİK KADRO Kadroların Doluluk Oranına Göre Kadroların İstihdam Şekline Göre Dolu Boş Toplam Tam Zamanlı Yarı Zamanlı Yrd. Doç. 1 1 Öğretim Görevlisi 7* 7* Araştırma Görevlisi Uzman Toplam 8 8 *1 Öğretim Görevlisi Üniversitemiz Eğitim Fakültesine Görevlendirilmiştir Akademik Personel Birim Dağılımı Yüksekokulumuzda görev yapmakta olan kadrolu akademik personelimizin bölümlere dağılımını gösteren bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Bölüm AKADEMİK KADRONUN BÖLÜMLERE DAĞILIMI Profesör Doçent Yrd. Doç. Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzman Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Çocuk Gelişimi 1 3 * Tıbbi Dok. Ve S. 2 Acil Durum A.Y. 1 Evde Hasta Bak. 1 Toplam 1 7 *1 Öğretim Görevlisi Üniversitemiz Eğitim Fakültesine Görevlendirilmiştir Yabancı Uyruklu Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda yabancı uyruklu akademik personel bulunmamaktadır Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda diğer üniversitelerde görevlendirilen akademik personel bulunmamaktadır Başka Üniversitelerden Yüksekokulumuza Görevlendirilen Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda başka üniversitelerden görevlendirilen akademik personel bulunmamaktadır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 14

16 4.6. Sözleşmeli Akademik Personel Meslek Yüksekokulumuzda sözleşmeli akademik personel bulunmamaktadır Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu nda bulunan akademik personelin yaş dağılımları ve bunların gelişimine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Yüksekokulumuz akademik personelin yaş dağılımlarına bakıldığında büyük çoğunluğunun yaş grubunda yer aldığı görülmektedir. AKADEMİK PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari personel kadroların doluluk oranına göre dağılımı aşağıda verilen tabloda gösterilmektedir. İDARİ PERSONEL Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 6 * 6 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı 1 1 Eğitim ve Öğretim Sınıfı Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetli Toplam idari Personelimiz TÖMER e Görevlendirilmiştir İdari Personelin Eğitim Durumu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görev yapan idari personelin; ilköğretim, lise, ön lisans, lisans ve yüksek lisans veya doktora gibi eğitim durumlarını ortaya koyan bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 15

17 İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y. Lisans Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Hizmet Süresi Yüksekokulumuzda görev yapan idari personelin hizmet süresine ilişkin bilgileri içeren tablo aşağı da verilmiştir. İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yüksekokulumuzda görev yapan idari personelin yaş durumuyla ilgili bilgileri ortaya koyan tablo aşağıda verilmiştir. İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) İşçiler Yüksekokulumuzda hizmet alımı ile görev yapan işçilerin çalıştıkları pozisyona yönelik bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. İŞÇİLER Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler 3 3 Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 1 1 Vizesiz İşçiler (3 Aylık) Toplam 4 4 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 16

18 4.13. Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri Yüksekokulumuzda hizmet alımı ile görev yapan sürekli işçilerin hizmet sürelerine yönelik bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri Kişi Sayısı 1 2 Yüzde (%) Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yüksekokulumuzda hizmet alımı ile görev yapan sürekli işçilerin yaş durumuyla ilgili bilgileri ortaya koyan tablo aşağıda verilmiştir. İDARİ PERSONELİN YAŞ DAĞILIMI Üzeri Kişi Sayısı 2 1 Yüzde (%) Sunulan Hizmetler 5.1. Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda bir öğretim yılı bahar ve güz yarıyıllarından oluşmaktadır. Tüm programlarımız normal öğretimi içermekte olup, öğretim dili Türkçedir Öğrenci Sayıları Yüksekokulumuz eğitim programlarına ilişkin öğrenci sayıları, erkek ve kız öğrenci dağılımına göre aşağıdaki gibidir. ÖĞRENCİ SAYILARI Bölümler Birinci Öğretim İkinci Öğretim Toplam Genel E K T E K T E K Toplam Acil Durum ve Afet Y Çocuk Gelişimi Evde Hasta Bakımı Tıbbi Dok. Ve Sekr Toplam SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 17

19 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Meslek Yüksekokulumuzda yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmamaktadır. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Öğrenci Kontenjanları Öğrenci Seçme Sınavı ile Meslek Yüksekokulumuzu tercih eden öğrencilerin sayısı bölüm bazında aşağıdaki tabloda verilmiştir. ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI Bölümler ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu Yerleşen Boş Kalan Doluluk Oranı Acil Durum ve Afet Yönetimi %55 Çocuk Gelişimi %100 Evde Hasta Bakımı %97 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik %83 Toplam % Yabancı Uyruklu Öğrenciler Meslek Yüksekokulumuz bölümlerine kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmamaktadır Engelli Öğrenci Sayısı Meslek Yüksekokulumuzda engelli öğrenci bulunmamaktadır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda öğrencilerimiz ve personelimize yönelik herhangi bir sağlık hizmeti verilmemektedir İdari Hizmetler 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Üniversitemizin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yürütülen İç Kontrol Eylem Planı çalışmaları kapsamında Yüksekokulumuz 2013 yılında gerekli komisyonu oluşturarak Yüksekokulumuzun İç Kontrol Eylem Planını hazırlamıştır. Bu eylem planında öngörülen çalışmalar doğrultusunda çalışmalarını devam ettirmektedir. Yüksekokulumuzda Yönetim ve İç Kontrol Sistemi; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55, 56, 57, 58, 59, 60 ıncı maddeleri ile tarih ve sayılı 3. mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslarda belirlenen hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 18

20 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Amaç 1: Program öğretim elemanlarının; eğitim, bilimsel çalışma ve akademik faaliyetlerde bulunmasına katkı sağlamak ve destek olmak Amaç 2: Açıklığa ve şeffaflığa önem vermek Stratejik Hedefler Hedef 1: Araştırma projeleri ve bilimsel yayın sayısının artması Hedef 1: Yüksekokulumuzdaki gelişmelerin internet sayfamızda duyurulması Hedef 2: İdari işlemlerin ulaşılabilir olması Amaç 3: Mezunlarla ilişkileri geliştirmek Hedef 1: Mezun öğrenci takip kurulunun faaliyetlerini artırmak Hedef 2: Web sayfasında mezunlara yönelik düzenleme yapmak Amaç 4: Mesleki eğitim koşullarının iyileştirilmesi Hedef 1: Her öğrenciye düşen malzeme sayısını artırmak Hedef 2: Sektörel uygulamaya dayalı eğitim politikası izlemek Amaç 5: Yurt içi ve yurt dışı kongrelere öğretim elemanlarımızın daha kolay katılımının sağlanması Amaç 6: Düzenli olarak her yıl akademik ve idari personelin iş tatmini ve kuruma bağlılığını ölçme çalışması yapılması, sonuçlarına göre olumsuz etki yapan faktörlerin giderilmesi Amaç 7: İdari personelin yaptığı işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki Hedef 1: Maddi destek verilmesini sağlamak Hedef 1: Anket çalışmaları yapılması Hedef 1: Yazışmalarda dikkat edilmesi gereken temel dilbilgisi kuralları hakkında bilgilendirmek. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 19

21 değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak birim/unvan bazında hizmet içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılması ve sonuçlarının izlenmesi Amaç 8: Akademik ve idari personeli bir araya getirecek sportif turnuvalar, kültürel ve sosyal etkinliklerin yapılmasının sağlanması Amaç 9: Yüksekokul için akademik personel taleplerinin yapılması Amaç 10: Ders içeriklerinin günümüz koşulları ile sektörel ihtiyaca uygun hale getirilmesi Amaç 11. Sağlık Sektörünün yükselen ara eleman ihtiyacını karşılayabilecek yeni programların açılması Hedef 2: İş etiğine uygun karar ve davranış geliştirme yolları üzerinde bilgilendirmek. Hedef 3: Gizliliğin sağlanması Hedef 1: Çalışan memnuniyetinin artırılması Hedef 1: Yüksekokulumuz akademik personel sayısını artırmak Hedef 1: Ders İçeriklerinin güncellenmesi Hedef 1: Sağlık Sektörünün yükselen ara eleman ihtiyacını karşılamak B. Temel Politika ve Öncelikleri Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan Türkiye nin Yükseköğretim Stratejisi Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan, Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 20

22 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Üniversitemiz Katma Bütçesinden Yüksekokulumuza tahsis edilen kısım kanun ve yönetmeliklere uygun olarak harcanmıştır. A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 1.1. Bütçe Giderleri Bütçe Giderleri Gerçekleşme Bütçe Başlangıç Gerçekleşme Oranı Ödeneği Toplamı % TL TL Bütçe Giderleri Toplamı , ,66 96,35 01-Personel Giderleri , ,97 101,72 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,20 110,57 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,39 42,98 05-Cari Transferler Sermaye Giderleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları Maaşlar, ek ödemeler ve satın almalar ile ilgili hazırlanan tüm belgeler Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından her ödeme döneminde incelenerek, uygundur onayı alınarak yapılmıştır. B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ 1.1. Faaliyet Bilgileri Kurum Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısı (Meslek Yüksekokulumuz Öğretim Üyesi veya İdari Personel Tarafından Düzenlenen) SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 21

23 FAALİYET TÜRÜ Sempozyum ve Kongre SAYISI Konferans Panel Seminer 5 Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 1 Sunum Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Diğer Üniversite ve Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel Katılımı) FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre 3 Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri 3 Sunum SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 22

24 1.2. Yayınlarla İlgili Bilgiler YAYIN TÜRÜ SAYISI Uluslar Arası Makale - Ulusal Makale - Uluslar Arası Bildiri 3 Ulusal Bildiri - Kitap Proje Bilgileri Yüksekokulumuzda 2013 yılında yürütülen proje bulunmamaktadır Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar 2. Performans Sonuçları Tablosu Yılı Performans Programı Gerçekleşme Sonuçları Performans Hedefi 1 Öğretim elemanlarının yayın ve bilimsel faaliyetleri artırılacaktır Açıklama: Öğretim üyelerinin yapacakları ulusal ve uluslararası yayın ve bilimsel faaliyetlerin artırılması hedeflenmektedir Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Tam metin yayın sayısı(sci-expanded, SCI, SSCI ve AHCI)/Öğretim elemanı sayısı 2 (Yurt içinde sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)*100 3 (Yurt dışında sunulan toplam bildiri sayısı/toplam öğretim elemanı sayısı)*100 4 Toplam yayın ve bilimsel faaliyet sayısı/öğretim elemanı sayısı -- (1/7) * 100 (2/7) *100 (3/7) *100 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 23

25 Performans Hedefi 2 Öğretim elemanlarının sayı ve niteliğinin artırılması Açıklama: Bazı bölümlerimizde öğretim elemanı sayısının artırılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Öğretim Elemanı Sayısı 2 2 * *1 Öğretim Görevlisi Üniversitemiz Eğitim Fakültesine Görevlendirilmiştir Performans Hedefi 3 Yeni Bölümlerin Açılması Açıklama: Ülkemizin sağlık sektöründe ihtiyaç duyacağı yeni bölümlerin açılması hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Yeni Açılan Bölüm Sayısı 2 1 * *Evde Hasta Bakımı Programı açılarak, öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir. Performans Hedefi 4 Derslik ve laboratuvarlar günün teknolojisi ile yenilenecektir. Açıklama: : Öğrenci, araştırma ve bilgisayar laboratuarlarının günün teknolojisi kullanılarak yenilenmesi ve akredite olabilecek duruma getirilmesi hedeflenmektedir. Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 İyileştirilen laboratuarların oranı % (laboratuarlara alınan makine ve cihaz sayısı /laboratuardaki mevcut makine ve cihaz sayısı x100) 2 Teknolojik donanımlı sınıf oranı % (Teknolojik donanımlı derslik sayısı/toplam derslik sayısıx100) (10/30)* 100 (8/8) *100 SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 24

26 Performans Hedefi 5 Yerel ve ulusal öncelikli araştırma konuları belirlenip desteklenecektir. Açıklama: özgün ve yaygın etkisi olabilecek araştırmalar ile bölgesel sosyo-ekonomik araştırmaların özendirilerek desteklenmesi hedeflenmektedir Performans Göstergeleri 2013 Hedef 2013 Gerçekleşme 1 Öğretim üyesi başına düşen DPT, TÜBİTAK ve -- diğer kamu finanslı projelerin sayısı/öğretim üyesi sayısı 2 Öğretim üyesi başına düşen kurum içi destekli proje -- sayısı/öğretim üyesi sayısı 3 Sanayi destekli proje sayısı Öğretim üyesi başına düşen toplam proje sayısı/öğretim üyesi sayısı --- IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler Ü1. Eğitim ve öğretimde teknolojik gelişmelere paralel araç-gereç donanımı Teknolojik gelişmelere paralel araç-gereç donanımı (tüm dersliklerde bulunan projeksiyon cihazları gibi) ile eğitim ve öğretimde görsel yöntemlerin kullanılması kaliteyi artırmaktadır. Güncel donanımların kullanılması öğrencinin ilgisini artırmakta ve öğretim elemanının da ders içeriklerini güncel tutması yönünde büyük katkı sağlamaktadır. Ü2. Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi Ders içeriklerinin düzenli olarak güncellenmesi sayesinde öğrenciye güncel bilgi ve birikimler aktarılmaktadır. Rekabetçi piyasa ortamında nitelikli işgücüne olan ihtiyacın arttığı günümüzde güncel bilgi ve uygulamalarla donatılmış öğrencinin tercih edilebilirliği artmaktadır yılında programlarımızın yeterlilikleri gözden geçirilmiş, Bologna çalışmaları kapsamında güncel yeterlilikler belirlenmiş ve bu bağlamda dersler ve içerikleri yeniden yapılandırılmıştır. SAĞLIK HİZMETLERİ MYO 2013 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa 25

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 27 OCAK 2015 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI MERKEZİ ARAŞTIRMA LABARATUVARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU Rize 2016 1 1-SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GENEL DEĞERLENDİRME..1 1. Misyonumuz 2. Vizyonumuz 3. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ

2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER MESLEK YÜKSEKOKULU FAALĐYET RAPORU ŞUBAT 2009/TEKĐRDAĞ 1 ĐÇĐNDEKĐLER SUNUŞ... 3 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C. Đdareye

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YII FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI ÇİLİMLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: Doç.Dr.Zeki DEMİR İletişim: 0532 742 57 50 / 0380 681 73 14-7400 e-posta: zekidemir@duzce.edu.tr Düzenleyen:

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII GAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici Doç.Dr.Ayla KEÇECİ (M.Y.O. Müdürü) aylakececi@duzce.edu.tr / 0 (380) 542 10 15 Düzenleyen

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI. una universa academia in Anatolia ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK PLANI una universa academia in Anatolia 2015 2019 1 2 İÇİNDEKİLER Sayfa No I.DURUM ANALİZİ. 4 1.TARİHÇE VE TANIMI. 4 1.1.Tarihçe.. 4 2.SAĞLIK

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2016-1 - İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...3 I- GENEL BİLGİLER.4 A- Misyon ve Vizyon..4 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Sağlık Bilimleri Enstitüsü Birim Faaliyet Raporu Ocak 2015 Adana BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU 1 Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Balcalı

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 1/23 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MUSTAFA AKINCIOĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ARALIK 2014 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU Meslek Yüksekokulumuz ülkemizin temel değerleri ve stratejik

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BİRİM FALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE 2016 SUNUŞ Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2015- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014-

TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- TURİZM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU -2014- İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Birim Yöneticisinin Sunuşu İçindekiler I - GENEL BİLGİLER A. Misyon, Vizyon ve Değerler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. Birime İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2.

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T Ġ N E R B A K A N ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / YUMURTALIK MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 2 SUNUŞ İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 YILI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I- GENEL BİLGİLER... A. Misyon ve Vizyon... B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C. İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DIŞ İLİŞKİLER OFİSİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa 1- Sunuş... 2 2- Misyon ve Vizyon... 3 3- Teşkilat Şeması... 3 4- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 5- Fiziksel Yapı... 7 6- Taşınır

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2015 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 5 MALİ YILI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Sayfa 1 / 15 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYONUMU... 3 VİZYONUMUZ, GÖREVLERİMİZ... 4 HİYERARŞİK

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI.. BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1-

Detaylı

2014 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C-

Detaylı

ŞIRNAK MESLEK 2014 BİRİM

ŞIRNAK MESLEK 2014 BİRİM ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU ŞUBAT- 2014 İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 YILI FALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ; 1- Üst Yönetici Sunuşu 2- Genel Bilgiler 3- Misyon 4- Vizyon 5- Fiziki Yapı; 5-a ) Örgüt Yapısı 5-b ) Enstitü Yönetim Kurulu 5-c ) Enstitü

Detaylı

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü

T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü T.C. XXX. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : Konu : Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 56.maddesi gereği, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ZĐRAAT FAKÜLTESĐ TOPRAK BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU HİTİT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24

II- AMAÇ ve HEDEFLER 22 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri 22 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 24 C- Diğer Hususlar 24 2013 0 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 01 I- GENEL BİLGİLER 03 A- Misyon ve Vizyon 03 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 04 C- İdareye İlişkin Bilgiler 05 1- Fiziksel Yapı 05 2- Örgüt Yapısı 08 3- Bilgi

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM)

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ÇAKUZEM) 2015 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI - 2016 SUNUŞ Uzaktan Eğitim, geleneksel öğrenme-öğretme yöntemlerindeki sınırlılıklar

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BİLGİLER... 6 A- Misyon ve Vizyon... 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 6 C- Birim/İdareye

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732

Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 Evrak Tarih ve Sayısı: 02/07/2014-12732 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı *BE6LB1S2* Sayı : 23987327-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MARMARA EREĞLĐSĐ MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI FAALĐYET RAPORU ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL BĐLGĐLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Đdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler..

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. 5 1-Fiziksel Yapı...... 5 2-Örgüt Yapısı... 9 3-Bilgi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ Bartın Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesindeki iki bölüm ve bu bölümler altında

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2015 SUNUŞ KTÜ Üniversitesine bağlı olan Mühendislik Fakültesi 3837 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT RESSAM HASAN RIZA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT RESSAM HASAN RIZA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ŞEHİT RESSAM HASAN RIZA GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Tel: (0284)

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARS-2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ.. 1 I GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon. 2 B- Yetki Görev Ve Sorumluluklar. 3-4 C- Teşkilat Yapısı... 5 D- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2008 YILI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA

FAALİYET RAPORU DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN. Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA. Bilgisayar İşletmeni Orhan ÖZKAYA DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ DÜZENLEYEN HAZIRLAYAN Yrd.Doç.Dr.Ömer SİVRİKAYA Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü İş: 3805240100 Cep:05057733555 Dahili: 7003 Yüksekokul Sekreteri

Detaylı