AZERBAYCAN BANKACILIK S STEM NDE TÜRK SERMAYEL BANKALARIN KÂRLILI A DAYALI PERFORMANS ANAL Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AZERBAYCAN BANKACILIK S STEM NDE TÜRK SERMAYEL BANKALARIN KÂRLILI A DAYALI PERFORMANS ANAL Z"

Transkript

1 AZERBAYCAN BANKACILIK S STEM NDE TÜRK SERMAYEL BANKALARIN KÂRLILI A DAYALI PERFORMANS ANAL Z ÖZET Azerbaycan ekonomisinin önemli bir k sm n bankac l k sektörü oluflturmaktad r. Türk sermayeli bankalar Azerbaycan bankac l k sektöründe 1992 den beri faaliyet göstermektedir. Çal flmada Azerbaycan bankac l k sisteminde önemli bir yeri olan Türk sermayeli bankalar n, y llar aras nda y ll k bazda içsel ve d flsal de iflkenlere göre Azerbaycan bankac l k sektörü ile karfl laflt rmal performans analizi yap lm flt r. Bu do rultuda önce Türk sermayeli bankalar n Azerbaycan a gelerek faaliyetlerini sürdürmeleri araflt r lm fl, ard ndan bu banka grubunun karl l n n etkin bir biçimde modellenerek elde edilen modellerin uygun istatistik tekniklerle tahmin edilmeye çal fl lm flt r. ABSTRACT Performance Analysis based on Profitability of the Turkish Funded Banks in Azerbaijan Banking System Banking is one of the leading sector in Azerbaijan economy. Banks with Turkish funds in Azerbaijan have been serving since In this study Turkish funded Banks, who have important role in Azerbaijan Banking System, and their performance will be examined during 1997 to 2005 in terms of annual internal and external indicators. In this sense Turkish Funded Banks activities were examined and tried to find out their profit figures. GİRİŞ Ülke ekonomisinin önemli bir kısmını bankacılık sektörü oluşturmaktadır. Bu nedenle bankacılık sektöründeki başarı ve gelişmeler iktisadi gelişmeyi doğrudan etkilemektedir. Dünyada yapılan bazı çalışmalarda genel olarak bankacılık sektöründeki başarısızlıkların ülke ekonomilerindeki makroekonomik çevrenin zayıf olduğu dönemlerde ortaya çıktığını göstermektedir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe gösterilen performansın düşük veya yüksek olması tüm iktisadi birimler açısından önemlidir. 7 Ağustos 1992 tarihinde Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında Kanun yürürlüğe girdikten sonra yabancı bankaların kurulmasına ve şube açmalarına izin verilmesi, Azerbaycan da Türk sermayeli bankalar kurularak faaliyet göstermelerini sağlamıştır. Araştırmada Azerbaycan finansal sistemde önemli bir yeri olan Türk sermayeli bankaların döneminde yıllık bazda içsel ve dışsal değişkenlere göre Azerbaycan bankacılık sektörü ile karşılaştırmalı performans analizi yapılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede, bankaların karlılığa dayalı performansları; aktiflerin getirisi (ROA), öz kaynakların getirisi (ROE) ve net faiz marjı (NIM) olmak üzere üç unsura göre ölçülmektedir. Söz konusu performans ölçütlerinin her biri özde aynı gerçeği yansıtmasına rağmen, birbirlerine göre bazı üstünlükleri ve dezavantajları olmasından ötürü sağlıklı bir analiz için bunların tümünün birlikte kullanılması daha doğru olacaktır. Bu bağlamda, her üç performans ölçütü (ROA, ROE ve NIM) hem banka içi hem de banka dışı faktörlere göre ayrıştırılmış ve benzer yapıda oluşturulan birçoklu regresyon modeli içinde tahmin edilmiştir. Araştırma giriş, iki bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. İlk bölümünde teorik olarak Türk sermayeli bankaların Azerbaycan a gelerek faaliyetlerini sürdürmelerini araştırılmış, ikinci bölümünde bu banka grubunun karlılığının etkin bir biçimde modellenerek elde edilen modellerin uygun istatistik tekniklerle tahmin edilmeye çalışılmıştır. 124

2 AZERBAYCAN BANKACILIK S STEM NDE TÜRK SERMAYEL BANKALARIN KÂRLILI A DAYALI PERFORMANS ANAL Z 1.1. AZERBAYCAN DA TÜRK SERMAYELİ BAN- KALAR 18 Ekim 1991 yılında bağımsızlığını kazandığından 1 Ocak 2006 tarihine kadar Azerbaycan da Türk sermayeli 8 banka ve bir leasing şirketi kurulmuştur. Bunlardan Garanti Bankası AŞ nin temsilciliği olan GARAN- Tİ LEASİNG 2 Mart 1999 tarihinde, sermayesinin %90 ı Üniversal Holding e ait olan Ege Bank 2000 yılında ve sermayesinin %100 Bayraktar Holdinge ait olan Baybank 5 Mayıs 2002 tarihinde Merkez Bankasının belirlediği ekonomik normları ihlal ettiklerinden dolayı faaliyetleri durdurulmuştur. Azerbaycan da faaliyet gösteren Türk sermayeli bankların; kuruluş tarihleri, ödenmiş sermaye miktarları, sermaye yapıları, çalışan işçi sayısı ve şube sayıları gibi bazı özellikleri aşağıda kısaca açıklanmıştır Azer - Türk Bank Azer - Türk Bank 25 Mayıs 1995 tarihinde T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve Aqrar Sanayi Bankası tarafından kurulmuştur. Bankın şubesi yoktur ve 44 çalışanı vardır. 01 Ocak 2006 tarihine bankın ödenmiş sermayesi 23,5 Milyar Manat ( 5 Milyon Dolar) tır. Bankanın ortakları ve sermaye payları aşağıdaki gibidir; 1 T.C.Ziraat Bankası A.Ş. %46 Aqrarkredit QSC BOKT %46 Ziraat Bank International AG %4 Turan Bank ASC % Bank of Bakû Bank of Bakû 14 Şubat 1994 tarihinde Türkiye nin NAB Dış Ticaret şirketi ve bir kaç fiziki şahıs tarafından Tuqay ismi ile ticari bir banka şeklinde kurularak faaliyete başlamıştır. Bankanın tesisçileri kuruluşundan üç yıl sonra bankanın ismini Bank of Bakû ile değiştirmeyi kararlaştırmışlardı. 14 Aralık 2004 tarihinde İlkbank la birleşmiş olan bankanın 01 Ocak 2006 tarihinde ödenmiş sermayesi 34 Milyar Manattır (7,5 Milyon Dolar). Bankanın 01 Haziran 2006 tarihinde 6 şube, iki hizmet birimi, 160 çalışan vardır ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 2 - NAB Holding % Azpetrol Neft Şirketi LLC % R. Aliyev % E. Isayev % Azinvest LLC % İş Bankası Azerbaycan İş Bankası Azerbaycan, 1993 yılında Turnalılar Dış Ticaret in %49 ortaklığı ile kurulmuştur. İş Bankası Azerbaycan ın 1 Haziran 2006 tarihi itibariyle 12 şubesi ve 153 çalışanı bulunmaktadır. Bankanın ödenmiş sermayesi 50 milyar Manat veya 10 milyon dolardır CIBank (Capital Investmet Bank) CIBank 1996 yılında %100 Azersun Holding tarafından kurulmuştur. Banka 28 Ağustos 2002 tarihinde TSE-ISO- EN 9000 kalite belgesini almıştır. CIBank 1997 yılında CI Sigorta şirketi tesis etmiş, %11 BFB de (Bakü Fond Birjası) ve %7,9 Azerbaycan Beynelhalk Bank ında payı vardır. CIBank ın şubesi yoktur, 18 çalışanı mevcut olup 1 Ocak 2005 tarihine ödenmiş sermayesi 33 milyar Manat veya 6,7 milyon dolardır Koçbank Azerbaycan Koçbank Azerbaycan 11 Ocak 2000 tarihinde Koç Holding %80 ve Dünya Bankası nın %20 ortaklığı ile kurulmuş ve AMB nin 243 nolu izni ile faaliyete başlamıştır. Bankanın iki şubesi, 42 çalışanı vardır ve 2004 yılında ödenmiş sermayesini 2 milyon dolar artırarak 7 milyon dolara çıkarmıştır Royal Bank of Baku Royal Bank of Baku 2 Ağustos 1993 yılında Edip Özalp Grubu nun %50 ortaklığı ile kurulmuş ve Azerbaycan Merkez Bankası nın 158 nolu izini ile faaliyete başlamıştır. Banka Azerbaycan da ilk yabancı ortaklığı ile kurulan bankadır. Bankanın 5 şubesi, 61 çalışanı mevcut olup 1 Ocak 2005 tarihinde ödenmiş sermayesi 17 milyar manat veya 3,5 milyon dolardır TÜRK SERMAYELİ BANKALARIN AZERBAY- CAN A GELMESİNDE ETKEN OLAN FAKTÖRLER Türk Sermayeli Bankaların Azerbaycan a Gelmesinde Etken Olan Faktörlere değinmeden önce dünyadaki yabancı bankaların yurt dışına açılma sürecine değinilmesinde fayda vardır. Bankaların yurt dışına açılma sürecinde genelde üç aşama gözlenmektedir: - Yerel bankacılık, - Uluslarüstü bankacılık, - Evrensel (Dünya) bankacılık Yerel bankacılık aşaması, genellikle ulusal düzeyde döviz işlemleri ile uğraşılan aşamadır. Bu aşamada, bankaların yerel iş ilişkisinde olduğu müşterilerin ithalat ve ihracat işlemlerine yönelik finansman olanakları artmaktadır. Uluslarüstü bankacılık aşamasında, yerel firmaların uluslararası işlemlerinin finansmanı söz konusudur. Bankalar evrensel (dünya) bankacılığı aşamasında ise, yerel kişi veya firmalara dayalı 1 Azerbaycan Bank Sistem Haqqında Malumat Toplusu, Azerbaycan Bankalar Assosiasiyası(ABA), sayı:5, Bakı,2005, s.36..http://www.azerturkbank.biz/az_history.html. 20/06/ BANK OF BAKU Independent Auditors Report and Financial Statements For the Year Ended 31 December 2005, s ABA, a.g.e, s ABA, a.g.e, s ABA, a.g.e, s ABA, a.g.e, s

3 bankacılık işlemleri değil, uluslararası alanda, maliyeti en düşük kaynaklardan temin ettikleri finansal fonları, karlarını maksimize eden alanlara plase etmeye çalışırlar. 7 Bankaların yurt dışına açılmasını belirleyen nedenler çok değişiktir. Bu sebeplerin belli bir standarda oturtulması zordur. Çünkü her banka çok farklı nedenlerle ve farklı şekillerde uluslararası alana yönelebilir. Uluslararası bankaların gelişimi genel olarak, uluslararası firmaların gelişimine paralel gerçekleşmektedir. Bu bankalar, ulusal piyasada olduğu kadar, yabancı ülkelerde oluşturacakları dış bankacılık birimleri aracılığıyla da faaliyetlerinde etkinlik sağlarlar. 8 Uluslararası bankacılığa yol açan faktörleri aşağıdaki gibi 3 sınıfa ayırabiliriz. 9 Bankacılığa has nitelikler, - Ekonomik ve coğrafi faktörler, - Ana ülkede mevcut yasal ve düzenleyici kısıtlamalar, - Uzun dönemli politikaların etkisi. Bankalar yapıları gereği çok dinamik bir yapıya ve yönetime sahiptirler ve en yeni teknikleri uygulayarak optimum işlem düzeyine ulaşmak isterler. Etkin banka, karlılığı yüksek banka demektir. Bankacılıkta karlılık, biri kredi, mevduat ve yönetim konusundaki pazarlama, diğerleri de yatırım ve yönetim uzmanlıkları olmak üzere üç konudaki uzmanlaşma derecesine bağlıdır. 10 Ayrıca, etkin bankada kredi ve diğer aktiflerin getirileri ile risklerinin optimal düzeyde nasıl birleştirileceği de önem arz etmektedir. Azerbaycan daki yerel bankaların bu niteliklere sahip olmaması, etkinliği yüksek olan Türk bankalarını Azerbaycan a yönelten en önemli faktörlerden biridir. Uluslararası bankalar, mevcut pazarların korunması ve genişlemesi amacı ile ana ülke dışına doğrudan yatırım yaparlar. Uluslararası bankacılığın gelişimi ile uluslararası ticaret ve uluslararası yatırım düzeyi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Doğrudan özel yabancı sermaye yatırımları, çokuluslu şirketler ve uluslararası bankacılık faaliyetlerinin birbirine paralellik arz ettiği gözlenmektedir. Özel doğrudan yabancı sermaye yatırımları genellikle çokuluslu şirketler aracılığıyla yapılmaktadır. Çokuluslu şirket, yatırım faaliyetlerini birden fazla ülkede sürdüren ve üretimle ilgili kararları bir merkezden alan veya çeşitli yollarla dış ülkelerdeki bağlı şirket veya şubelerinin kararlarını etkileyebilen şirket olarak tanımlanabilir. 11 Sermayenin uluslararası tabana yayılma süreci ile çokuluslu şirketler arasında doğrudan, uluslararası bankacılık firması arasında da dolaylı bir bağ vardır Yasal Mevzuatın Durumundan Kaynaklanan Nedenler Yabancı bankaların ev sahibi ülkeye gelmesini kolaylaştıran ya da zorlaştıran yahut imkânsız hale getiren en önemli faktörlerden biri o ülkenin kanunlarıdır. 7 Ağustos 1992 tarihinde Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında Kanun yürürlüğe girdikten sonra Azerbaycan da yabancı bankaların kurulmasına ve şube açmalarına izin verilmiştir. Yabancı bankaların kurulması için Merkez Bankası nın izni gereklidir. Bu izinin verilmesi için bazı şartlar istenmektedir: 12 - Yabancı iştirakçilerden birisi banka olmalıdır; - Yabancı bankaların müdür veya yardımcılarından en azı biri Azerbaycan vatandaşı olmalıdır. Ayrıca aşağıdaki belgelerin merkez bankasından takdimi gerekmektedir. - İlgili banka yetkili kurumunun kuruluş kararı; - İlgili bankanın tüzüğü; - İlgili bankanın son 3 yılına ait bilânçolarını; - İlgili bankanın bulunduğu ülkedeki banka gözetimini yapan kurumun uygunluk belgesi; - Banka kuracak yabancı kişiler hakkında yetkili bankanın teminatı. Azerbaycan da yabancı sermayenin iştiraki ile kurulan 15 banka faaliyetini sürdürmektedir. Yabancı sermayeli banka hem %100 yabancı sermaye ile hem de ortak olarak kurulabilir Ağustos 1992 tarihinde Bankalar ve Bankacılık Faaliyetleri Hakkında Kanun yürürlüğe girdikten sonra yabancı bankaların kurulmasına ve şube açmalarına izin verilmesi, Azerbaycan da Türk sermayeli bankalar kurularak faaliyet göstermelerini sağlamıştır Ekonomik Nedenler Türk bankalar, Türkiye deki müşterileri olan çokuluslu şirketleri kaybetmemek, müşterilerinin Azerbaycan da da finansmanını sağlamak ve risklerini kontrol etmek amacıyla Azerbaycan a gelmektedir. Türkiye de ticari ilişkileri olan müşterisini, yabancı rakiplerine kaptırma korkusu bu yönelimdeki en önemli etkenlerden birisidir. Bankaların sahip oldukları pazarı koruyabilmek için, uluslararası düzeyde yatırımlara 7 Tamer Aksoy, Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiyede Uluslarüstü Bankacılık, SPK Yayın No: 109, Ankara, 1998, s Jean Gray, The Multiational Bank: A Financial Multinational Corporation?, Journal of Banking and Finance, Mart, 1981, s Eugene Gaspar, Micro economik Effects of foreign Bank Entry on Host Countries, George Town University Graduate School, Washington, 1982, s Tamer Aksoy, a.g.e., s Cem Alpar, Çokuluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma, Turhan Kitabevi, Ankara, 1980, s Ercan Sancak, Azerbaycan İgtisadiyyatı, Qafqaz Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Bakü, 1999, s İTO, Azerbaycan Ülke Profili, Mevzuat ve Türk Girişimcileri, İstanbul Ticaret Odası,Yayın No: 1997/37, İstanbul, 1997, s

4 AZERBAYCAN BANKACILIK S STEM NDE TÜRK SERMAYEL BANKALARIN KÂRLILI A DAYALI PERFORMANS ANAL Z yönelir. Buna, rakip bankaların piyasa davranışlarının denetlenmesi de eklenebilir. Yapılan bu tür yatırımlara savunma (defensing), rakip firmanın çokuluslu şirketin ana ülkesinde yaptığı yatırıma da meydan okuma (challenging) yatırım denmektedir. 14 Bu durum tüm uluslararası bankalar için geçerlidir. Türk bankalarını Azerbaycan piyasasına çeken en önemli faktör karlılıktır yıllarında Azerbaycan ekonomisinin ortalama reel büyüme oranı %8 gerçekleşmiş, GSMH 2,4 ten 12,6 milyar dolara, kişi başına GSMH 319 dan dolara, yatırımlar 0,5 ten 6,7 milyar dolara, dış ticaret hacmi ise 1,3 ten 12 milyar dolara yükselmiş ve böylece bankalar için karlı bir ortam oluşmuştur. Bu da, Türk bankalarını Azerbaycan a yönelten en önemli faktörlerden birisi olmuştur. Özellikle 1995 yılından sonra Azerbaycan da sağlanan politik, ekonomik ve toplumsal istikrar Azer-Türk Bank, CIBank ve Koç Bank gibi Türk sermayeli bankaların kurularak faaliyete geçmelerine neden olmuştur Mevcut Bankacılık Sisteminin Yetersizliği SSCB nin dağılmasıyla birlikte cumhuriyetler arasındaki iktisadi ilişkilerin zayıflaması, savaşın zorlukları, diğer objektif ve sübjektif sebeplerden doğan güçlükler de bankacılık sisteminin fonksiyonlarını yerine getirmesini engellemektedir. Azerbaycan da son dönemlerde uygulanan, mal ve hizmet üreten ekonomik birimleri etkin ve verimli hale getirmeye yönelik ithalat politikasının bankacılık sektörü içinde geçerli olduğu düşünülebilir. Yüksek maliyet, çağdaş teknolojik gelişme ve yönetim anlayışından kısmen yoksun bir yapıda faaliyet gösteren Azerbaycan banka sisteminin, söz konusu sorunlarını halletmiş Türk bankalarının gelişiyle, istenilen yapı değişikliğine piyasa mekanizması kuralları içinde geçmesi şüphesiz daha kolaydır. Hükümetin Türk sermayeli bankalara yönelik olumlu tutumu göz önünde bulundurulduğunda, bu nedenin önemli bir ağırlığa sahip olduğu görülecektir. Türk sermayeli bankaların şube açmalarına izin verilmesi yanında, ortak banka kurulmasını ve Azerbaycan bankalarına ortak olmasını teşvik edici politikalar bunun en önemli kanıtıdır. Buna, her ikisi devlet bankası olan T.C. Ziraat ve Azerbaycan Aqrar Sanayi Bankası tarafından % 50 ortaklıkla kurulan Azer-Türk Bankası nı örnek gösterebiliriz. Mevcut bankacılık sisteminin yetersizliği Türk sermayeli bankaların pazar paylarını pozitif etkilemiştir TÜRK SERMAYELİ BANKALARIN PERFOR- MANSLARI 2.1. Performans Ölçme Yöntemi ve Modelleme Çalışmamızın bu bölümünde banka performansının ölçülmesinde kullanılan modeller konusunda bazı açıklamalar yapılacak ve performansın en iyi nasıl modellenebileceği üstünde durulacaktır. Bankaların karlılığa dayalı performansları; aktiflerin getirisi (RO- A), öz kaynakların getirisi (ROE) ve net faiz marjı (NIM) olmak üzere üç unsura göre ölçülmektedir. Söz konusu performans ölçütlerinin her biri özde aynı gerçeği yansıtmasına rağmen, birbirlerine göre bazı üstünlükleri ve dezavantajları olmasından ötürü sağlıklı bir analiz için bunların tümünün birlikte kullanılması daha doğru olacaktır. Bu bağlamda, her üç performans ölçütü (ROA, ROE ve NIM) hem banka içi hem de banka dışı faktörlere göre ayrıştırılmış ve benzer yapıda oluşturulan birçoklu regresyon modeli içinde tahmin edilmiştir. Aktiflerden sağlanan getiri (ROA) aşağıdaki gibi hesaplanır: Bankaların ROA oranları diğer sanayi ve hizmet şirketlerine nispeten daha düşüktür. Bu oranın büyüklüğü, bankanın ölçeğine göre de değişmektedir. Bazı dönemlerde küçük bankaların ROA ları büyük bankalarınkileri aşmakta, bazı dönemlerde de tam aksi bir gelimse yaşanmaktadır. Öz kaynaklardan sağlanan getiri üzerinde de önemle durulmalıdır. Bu oran aşağıdaki gibi tanımlanır: Bu karlılık ölçütlerinin her biri, bankanın operasyonel başarısının farklı bir ölçütüdür. Kar marjı, bankanın her 1 birimlik işlem gelirlerinden ne kadar kar ettiğini gösterirken; ROA ve ROE banka hissedarlarının yatırdıkları her 1 birime karsı ne kadar getiri sağladıklarını ifade etmektedir. ROA bankanın toplam aktiflerinin getirisini ve ROE de banka hissedarlarının yatırımlarından sağladıkları getiriyi ortaya koyar. Net faiz marjı (NIM), faiz gelirleri ile faiz giderleri arasındaki farkın kazanç getiren aktiflere bölünmesiyle hesaplanır. Net faiz marjının artmasının, bankanın karlılığının da artmasına yol açacağı açıktır. Bu yüzden, banka yönetimleri net faiz marjlarını arttırmaya uğraşırlar. Kredi fiyatlamasında önem taşıyan net faiz marjı, planlamada kullanılan bir ölçüttür. Dolayısıyla, banka yöne- 14 S. H Robuk, International Business and Multinational Enterprises, Homevood, 1973, s

5 ticileri planlamalarında net faiz marjı beklentilerini dikkate alırlar ve beklenen net faiz marjını bulmakta aktif karlılığı beklentilerinden yararlanırlar. Dikkat çekilmesi gereken bir başka konu da, karlılığa dayalı performans analizinin bankacılık sektörü ortalamaları ile karşılaştırmalı olarak yapılması gerekliliğidir. Türk bankalarının zaman içindeki karlılık analizi, bize grubun performansı konusunda önemli bilgiler sunmakla birlikte asla yeterli değildir. Zaman içinde bankaların karlılığındaki bazı artış ve düşüşler konjonktürel nedenlerden ileri gelebilir. Genel ekonomik gelişmelerin veya sektörel değişmelerin etkisiyle yaşanan karlılık dalgalanmaları; bankaların gerçek performansını maskeleyebilir. Böylece bankaların olduğundan başarılı veya başarısız olarak değerlendirmemize neden olabilir. Bunun önüne geçebilmek için, Türk bankalarının performans oranlarını bankacılık sektörünün ortalama performans oranları ile karsılaştırmak gerekecektir. Dışsal etkenlerden kaynaklanan karlılık artış veya düşüşleri sektör ortalamasına da yansıyacağından, sektör ortalaması genel eğilim değişkeni olarak yorumlanmalıdır. Bankanın gerçekten başarılı sayılabilmesi için, zaman içinde sektör ortalamalarının üzerinde bir performans sergilemesi gerekmektedir. İçsel faktörler, bankanın kontrol edebileceği kendi bünyesindeki değişkenlerden meydana gelmektedir. Örneğin sermayenin toplam aktiflere oranı, genel giderlerin toplam aktiflere oranı, kredilerin toplam aktiflere oranı ve likidite oranları içsel faktörlerin belli baslılarıdır. Dışsal faktörler ise, bankanın kontrolü altında olmayan ve bu nedenle de veri almak zorunda olduğu unsurlardır. Makro ekonomik göstergelerdeki değişmeler bu kapsamdadır. Araştırmada aşağıdaki doğrusal fonksiyonel yapı temel alınmıştır: 15 Bu fonksiyonda, Pij,t t döneminde j bankasının alternatif performans ölçütlerini, BCij,t t döneminde j bankasının içsel faktörlerini ve Mt makro ekonomik değişkenleri göstergelerini simgelemektedir. milli gelirin (Y) bir fonksiyonudur. Bu karmaşık yaklaşımı, sözü edilen tüm içsel ve dışsal unsurlar aynı modelin içinde bir araya getirilerek, yukarıdaki fonksiyonlar tek birçoklu regresyon modeline indirgenmelidir: Yukarıdaki üç model ayrı ayrı tahmin edilerek hem sektör, hem de Türk bankalarının üç karlılık ölçütüne göre performansı analiz edilecektir. Bu yöntemle, bankaların karlılıklarının içsel ve dışsal değişkenleri tek birçoklu regresyon modeli içinde ayrıştırılmıştır. Böylece, incelenecek banka grubu yukarıdaki üç model kalıbına göre test edildiğinde önemli performans etkenleri belirlenebilecektir Değişkenler ve Veri Seti Uygulamada kullanılacak olan modellerde ROA, RO- E ve NIM bağımlı değişken olmak üzere, OV/TA L/TA E/TA LOGTA P Y değişkenleri bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Kullanılan değişkenlerin sembolleri aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir. Yukarıdaki eşitlikte; OV bankaların genel giderlerini, E banka öz kaynaklarını, L banka kredilerini ve TA toplam aktifleri simgelemektedir. Görüldüğü gibi, tüm değişkenlerin toplam aktiflere oranları dikkate alınmaktadır. log(ta), yani toplam aktiflerin logaritması da banka büyüklüğünü veya ölçeğini belirtmektedir. Banka performansını etkileyen dışsal değişkenler temelde makro ekonomik değişkenler; enflasyon (P) ve Benimsediğimiz modellerde OV (genel giderler), L (krediler), E (öz sermaye), ve TA (toplam aktifler) iç- 15 BEN S. NACEUR, The Determinants of Tunusian Banking Industry Profitability: Panel Evidence,Universite Libre de Tunis, Department of Finance Working Paper, October, 2003, s

6 AZERBAYCAN BANKACILIK S STEM NDE TÜRK SERMAYEL BANKALARIN KÂRLILI A DAYALI PERFORMANS ANAL Z sel ve Y (milli gelir) ve P (enflasyon) dışsal bağımsız değişkenlerden oluşmaktadır. İçsel değişkenler bankanın kontörlünde olan, dışsal değişkenler bankanın kontrolü altında olmayan ve bu nedenle de dışarıdan veri almak zorunda olduğu unsurlardır. Araştırmada veri toplamaya geçilmeden önce, verilerin nasıl ve hangi yöntemle toplanacağı saptanmıştır. Buna göre ilk olarak, veri toplama yöntemi belirlenmiş, ardından da uygulama aşamasına geçilmiştir. Araştırma modellerini kurmak için, enflasyon ve milli gelir ile ilgili veriler ADSK nın yıllık ekonomik raporlarından alınmıştır. Bankacılık sektörü ile ilgili veriler Azerbaycan Milli Bankası nın yıllık raporlarından; Türk sermayeli bankaların veriler ise, ABA tarafından yayınlanan Azerbaycan Bank Sistem Haqqında Malumat Toplusu yayınlarının yıllarını kapsayan 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılarından alınarak araştırmanın modellerine uygun tablolar hazırlanmıştır Kullanılan Analiz Yöntemleri ve Türk Sermayeli Bankaların Performansları Uygulamada ROA, ROE ve NIM bağımlı, OV/TA L/TA E/TA LOGTA P Y bağımsız değişkenleri olmak üzere basit regresyon model denemeler yapılmıştır. Sonuçların en anlamlı olduğu doğrusal form için karar kılınmıştır. Değişkenlerin tümü dahil edilerek oluşturulan doğrusal regresyon modeli sonucunda, katsayılar iktisadi açıdan anlamlı fakat t testleri sonucu anlamsız çıkmıştır. En uygun modelin belirlenebilmesi için değişkenler tek tek model dışında bırakılarak tahmin işlemi sürdürülmüştür. R 2 : 0,66 Sektör Bankalarının Aktif karlılığının test edildiği birinci regresyon modelinde bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı %66 olarak belirlenmiştir. Modelde yer alan bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %66 lık kısmını açıklamaktadır. Model genel olarak anlamlıdır. Öz Sermaye / Toplam Aktifler ile Genel Giderler / Toplam Aktifler t testi sonucu istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. F-istatistiği sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak regresyon denkleminin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Durbin- Model sonuçlarına göre, Krediler / Toplam Aktiflerde bir baz puanlık artış karşısında aktif karlılığı 0,0525 birim artmaktadır. Öz Sermaye / Toplam Aktiflerde bir baz puanlık değişme aktif karlılığını aynı yönde 0,1411 birim artırmaktadır. Genel Giderler / Toplam Aktiflerdeki bir baz puanlık değişme aktif karlılığını 0,1691 birim azaltır. Enflasyon oranındaki bir baz puanlık artış aktif karlılığı aynı yönde 0,1460 birim değişme göstermektedir. Milli Gelirdeki bir baz puanlık artış aktif karlılığını 0,2962 birim azaltmaktadır. Model 2. ROA TÜRK BANKALARI Model 1. ROA SEKTÖR ROA = - 0,1041L/TA + 0,0351E/TA + 5,2847LOGTA - 0,7009Y S ^βi : (0,0204) (0,0329) (1,4219) (0,2950) t : -5,1134 1,0680 3,7166-2,3758 F: 8,619 R 2 : 0,83 ROA = 0,1691OV/TA + 0,0525L/TA + 0,1411E/TA + 0,1461P - 0,2962Y S ^βi : (0,0907) (0,0255) (0,0978) (0,07288) (0,1118) t : -1,8639 2,055 1,4424 2,004-2,6489 F: 2,009 Türk Bankalarının Aktif karlılığının test edildiği ikinci regresyon modelinde bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı %83 olarak belirlenmiştir. Model genel olarak anlamlıdır. F-istatistiği sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak regresyon denkleminin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Durbin- Model sonuçlarına göre, Toplam Aktiflerin Logaritmasında bir baz puanlık değişme aktif karlılığını aynı yönde yüzde 5,2847 değiştirmektedir. Krediler / Toplam Aktiflerde bir baz puanlık artış karşısında aktif karlılığı 0,11041 birim azalmaktadır. Öz Sermaye / Toplam Aktiflerde bir baz puanlık değişme aktif karlı- 129

7 lığını aynı yönde 0,035 birim artırırken, Milli Gelirdeki bir baz puanlık artış aktif karlılığını 0,70 birim azaltır. Aktif karlılığının test edildiği birinci ve ikinci regresyon modellerinde F-istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde, Türk bankalarının bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı sektörden daha yüksek olmuştur. Milli gelirdeki artışlar hem sektör hem de Türk bankalarının aktif karlılığını azaltarak ters yönde etkilerken, Öz Sermaye / Toplam Aktiflerdeki değişmelerin etkisi ise bu oranla aynı yönde olmuştur. Krediler / Toplam Aktif sektörün aktif karlılığını artırırken, Türk bankalarınınkini ise azaltmıştır. Genel Giderler / Toplam Aktiflerdeki artış sektörün aktif karlılığını azaltırken, enflasyon ise artırmıştır. Ayrıca banka gruplarının büyüklüğünü gösteren LOGTA Türk bankaların aktif karlılığını en çok olumlu etkileyen bağımsız değişkendir. Model 3. ROE SEKTOR ROE = 0,3939L/TA - 0,8495E/TA + 3,4692LOGTA -1,0725Y S ^βi : (0,2049) (0,2899) (2,2512) (0,4823) t : 1,9216-2,9303 1,5409-2,2236 F: 2,90 R 2 : 0,63 Sektör Bankalarının Öz Sermaye Karlılığının test edildiği modeldeki bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı %63 olarak belirlenmiştir. Modelde yer alan bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %63 lük kısmını açıklamaktadır. Model genel olarak anlamlıdır. F-istatistiği sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak regresyon denkleminin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Durbin- Model sonuçlarına göre, Öz Sermaye/ Toplam Aktiflerdeki bir baz puanlık artış Öz Sermaye Karlılığını 0,84 birim azaltmaktadır. Krediler/ Toplam Aktiflerdeki bir baz puanlık artış Öz Sermaye Karlılığını 0,39 birim arttırır. Milli Gelirdeki bir baz puanlık artış Öz Sermaye Karlılığını 1,072 birim azaltmaktadır. Toplam Aktiflerin Logaritmasında bir baz puanlık artış Öz Sermaye Karlılığını yüzde 3,46 oranında aynı yönde değiştirmektedir. Model 4. ROE TÜRK BANKALARI ROE = - 0,2734L/TA + 15,3300LOGTA - 1,8186Y S ^βi : (0,0477) (2,1497) (0,5727) t : -5,7294 7,1310-3,1749 F: 13,65 R 2 : 0,81 Türk Bankalarının Öz Sermaye Karlılığının test edildiği regresyon modelindeki bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı %81 olarak belirlenmiştir. Modelde yer alan bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %81 lik kısmını açıklamaktadır. F-istatistiği sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak regresyon denkleminin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Durbin-Watson testi sonucuna göre otokorelasyon olmadığı Katsayıların t testi sonuçları %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir. Krediler/Toplam Aktiflerdeki bir baz puanlık artış Öz Sermaye Karlılığını 0,27 birim azaltmaktadır. Toplam Aktiflerin Logaritmasında bir baz puanlık artış Öz Sermaye Karlılığını aynı yönde yüzde 15,3 oranında artırmaktadır. Milli Gelirdeki bir baz puanlık artış Öz Sermaye Karlılığını 1,81 birim azaltmaktadır. Aktif karlılığında olduğu gibi, Öz sermaye karlılığını test eden üçüncü ve dördüncü regresyon modellerinde F-istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde, Türk bankalarının bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı sektörden daha yüksek olmuştur. Aynı zamanda milli gelirdeki artışlar hem sektör hem de Türk bankalarının öz sermaye karlılığını azaltarak ters yönde etkilerken, banka gruplarının büyüklüğünü gösteren LOGTA ise her iki banka grubunun bu oranlarını en fazla artıran değişken olmuştur. Ayrıca, Krediler / Toplam Aktiflerdeki artışlar sektörün öz sermaye karlılığını artırırken, Türk bankalarının aynı oranını azaltmıştır. Model 5. NIM SEKTOR 130

8 AZERBAYCAN BANKACILIK S STEM NDE TÜRK SERMAYEL BANKALARIN KÂRLILI A DAYALI PERFORMANS ANAL Z NIM = - 0,2098L/TA + 0,4350E/TA + 2,1581LOGTA + 0,5394P S ^βi : (0,0905) (0,2074) (1,0367) (0,1499) t : -2,3181 2,0973 2,0817 3,5981 F: 8,040 R 2 : 0,82 Sektör Bankalarının Net Faiz Marjının test edildiği modeldeki bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı %82 olarak belirlenmiştir.modelde yer alan bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %82 lik kısmını açıklamaktadır. Model genel olarak anlamlıdır. Katsayıların t testi sonucu istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. F-istatistiği sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak regresyon denkleminin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Durbin- Model sonuçlarına göre, Toplam Aktiflerin Logaritmasında bir baz puanlık artış Net Faiz Marjını yüzde 2,158 oranında arttırmaktadır. Krediler/ Toplam Aktiflerdeki bir baz puanlık artış karşısında Net Faiz Marjı 0,20 birim azalmaktadır. Öz Sermaye/ Toplam Aktiflerde bir baz puanlık artış karşısında Net Faiz Marjı aynı yönde 0,43 birim artış göstermektedir. Enflasyon oranındaki bir baz puanlık artış karşısında Net Faiz Marjı 0,53 birim artmaktadır. Model 6. NIM TÜRK BANKLARI NIM = 0,5593OV/TA +0,4764E/TA - 1,5109LOGTA + 0,2447P S ^βi : (0,2233) (0,1588) (1,3083) (0,1709) t : -2,5040 2,9984-1,1548 1,4312 F: 2,10 R 2 : 0,55 Türk Bankalarının Net Faiz Marjının test edildiği regresyon modelinde bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı %55 olarak belirlenmiştir. Modelde yer alan bağımsız değişkenler bağımlı değişkenin %55 lik kısmını açıklamaktadır. Model genel olarak anlamlıdır. Toplam Aktiflerin Logaritması ile Enflasyon değişkenlerinin t testi sonucu istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. F-istatistiği sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak regresyon denkleminin bir bütün olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Durbin- Model sonuçlarına göre, Toplam Aktiflerin Logaritmasında bir baz puanlık artış Net Faiz Marjını yüzde 1,51 oranında azaltmaktadır. Öz Sermaye/ Toplam Aktiflerde bir baz puanlık artış karşısında Net Faiz Marjı aynı yönde 0,4764 birim artırmaktadır. Genel Giderler/ Toplam Aktiflerdeki bir baz puanlık artış Net Faiz Marjını 0,55 birim azaltmaktadır. Enflasyon oranındaki bir baz puanlık artış karşısında Net Faiz Marjı 0,24 birim artış göstermektedir. Aktif ve Öz sermaye karlılığından farlı olarak, Net Faiz Marjının test edildiği beş ve altıncı regresyon modellerinde F-istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde, Türk bankalarının bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı sektörden daha düşük olmuştur. Enflasyon ve Öz Sermaye / Toplam Aktiflerdeki artışlar hem sektör, hem de Türk bankalarının Net Faiz Marjlarını artırmıştır. Banka gruplarının büyüklüğünü gösteren LOGTA değişkeni ise sektörün Net Faiz Marjını artırırken, Türk bankalarının aynı oranını azaltmıştır. Ayrıca, Krediler / Toplam Aktiflerdeki değişmeler sektörün, Genel Giderler / Toplam Aktiflerdeki değişmeler ise Türk bankalarının Net Faiz Marjlarını ters yönde etkilemiştir. SONUÇ Kendilerine has misyonları ve yapıları bir yana bırakılırsa, özde diğer ticari işletmeler gibi kar sağlama hedefine yönelik olarak çalışan bankaların karlılıklarına göre analiz edilmesi, onların başarılarını ve performanslarını analiz etmenin en yaygın ve anlamlı yoludur. Çalışmanın iki belirgin boyutu vardır. Birincisi, teorik olarak Türk sermayeli bankaların Azerbaycan a gelerek faaliyetlerini sürdürmelerini araştırmak ve bu banka grubunun karlılığının etkin bir biçimde modellenerek elde edilen modellerin uygun istatistik tekniklerle tahmin edilmesidir. Kullanılan temel modeldeki değişkenler, bankaların etkin bir yönetimle yönlendirebildikleri içsel değişkenler ve bankaların yönlendiremedikleri makro ekonomik dışsal değişkenler olmak üzere ikiye ayrılır. Böylece, benimsenen model kalıbı hem banka içi mikro dinamiklerin, hem de makro dinamiklerin karlılık üstündeki etkilerini yansıtmaktadır. Söz konusu modellemede önemli bir özellik de, karlılık performansının üç ayrı ölçütünün kullanılmasıdır. Bunlar; aktif karlılığı (ROA), öz kaynak karlılığı (ROE) ve özellikle ticari bankacılık alanında kullanılan net faiz marjıdır (NIM). Doğal olarak, modelleme üç ayrı bağımlı değişken bazında yapılmaktadır. Ancak, yu- 131

9 karıda değinilen bağımsız değişkenler seti bağımlı değişken bazında değişmemektedir. Kullanılan istatistik analiz yöntemiyle Azerbaycan bankacılık sektörü ve Türk bankaları gruplar arası farklılıkların istatistiksel açıdan araştırılması ve güvenilirliği belirlenen grupların performans modellerine göre regresyon tahminleri yapılmıştır. Azerbaycan da faaliyet gösteren Türk sermayeli bankaların sektörle karşılaştırmalı performans analizi yapılan bu çalışmada, genel olarak test edilen regresyon modellerinde F-istatistiği %5 anlamlılık düzeyinde, bu banka grubunun bağımlı değişkendeki değişmelerin bağımsız değişkenler tarafından açıklama oranı sektördeki orandan daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, Krediler/Toplam Aktifler değişkenindeki artışlar, Türk sermayeli bankaların performanslarını olumsuz yönden etkilerken diğer taraftan Azerbaycan bankacılık sektörünün karlılık performansını ise olumlu yönde etkilemiştir. Öz Sermaye/Toplam Aktifler ve LOGTA değişkenlerinde kaydedilen artışlar ise, gerek Türk sermayeli bankaları, gerekse sektörün geneli için olumlu bir faktör olarak tespit edilmiştir. Bunun yanında, bu çalışmada kurulan regresyon modellerinde LOGTA değeri, karlılık performansını en yüksek derecede etkileyen bir etken olarak ortaya çıktığı müşahede edilmiştir. Bu arada, enflasyon, bankacılık sektörünün performansına pozitif yönde katkıda bulunurken, Türk sermayeli bankalar için bu değişkenin etkisinin nötr olduğu görülmüştür. Son olarak, milli gelirdeki artışlar hem Türk sermayeli bankalar, hem de bankacılık sektörünü negatif bir şekilde etkilemiştir. Sonuçları toplu bir şekilde değerlendirecek olursak; mikro veya içsel değişkenlerin ve makro ekonomik değişkenlerin Azerbaycan da Türk bankalarının karlılığının açıklayıcı gücü yüksek ve anlamlı bileşenleri olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte, bankaların performansını etkileyen içsel faktörler az çok değişmektedir. Fakat enflasyon oranı ve milli gelirden meydana gelen makro ekonomik göstergeler hemen her modelde önemli bir açıklayıcı değişken konumundadır. Buna bakılarak, bankaların karlılık performanslarında kendi mali bünyelerinin, operasyonel başarılarının ve faaliyet gösterdikleri sektördeki rekabet koşullarının önemi olduğu kadar ekonominin makro dinamiklerinin ve istikrarının da önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Tüm bu bulgulara bakılarak, modellemede esas alınan yaklaşımın ve seçilen açıklayıcı değişkenlerin anlamlı ve güçlü tahmin ediciler oldukları görülmektedir. Böylece aynı değişkenlerin farklı modellemelerde hem de geleceğe yönelik kestirimlerde başarıyla Türk bankaların performanslarını tahmin etmekte kullanılabileceklerini söyleyebiliriz. KAYNAKÇA Aksoy Tamer, Çağdaş Bankacılıktaki Son Eğilimler ve Türkiyede Uluslarüstü Bankacılık, SPK Yayın No: 109, Ankara, 1998 Alpar Cem, Çokuluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma, Turhan Kitabevi, Ankara, 1980 Azerbaycan Bank Sistem Haqqında Malumat Toplusu, Azerbaycan Bankalar Assosiasiyası Yayınları sayı:1-5 BANK OF BAKU Independent Auditors Report and Financial Statements For the Year Ended 31 December 2005, s Gaspar Eugene, Micro economik Effects of foreign Bank Entry on Host Countries, George Town University Graduate School, Washington, 1982 Gray Jean, The Multiational Bank: A Financial Multinational Corporation?, Journal of Banking and Finance, Mart, 1981 İTO, Azerbaycan Ülke Profili, Mevzuat ve Türk Girişimcileri, İstanbul Ticaret Odası,Yayın No: 1997/37, İstanbul, 1997 NACEUR BEN, The Determinants of Tunusian Banking Industry Profitability: Panel Evidence, Universite Libre de Tunis, Department of Finance Working Paper, October, 2003 Robuk S. H, International Business and Multinational Enterprises, Homevood, 1973 Sancak Ercan, Azerbaycan İgtisadiyyatı, Qafqaz Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Bakü,

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit)

GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN (Bütçe - Anapara - Kredi) FINANCING IN ENTREPRENEURSHIP (Budget - Capital - Credit) GİRİŞİMCİLİKTE FİNANSMAN Girişimcinin finansman ihtiyacı: Finansman ihtiyacının karşılanmasında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı I. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL

GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Hedef Fiyat: 9,40TL ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 4 Ağustos 2014 GARANTİ BANKASI 2Ç2014 Sonuçları Öneri: TUT Hedef Fiyat: 9,40TL HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası 2014 Yılının İkinci Çeyreğinde Net Faiz Marjında

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN BAŞKANI SN. DOÇ. DR. TURAN EROL UN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İİBF İKTİSAT BÖLÜMÜ VE AVRUPA ARAŞTIRMALAR MERKEZİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR KONGRESİ NDE YAPACAĞI Açılış Konuşmasının

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran-İran Türkiye Şubeleri 1 OCAK 31 MART 2009 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 GENEL BİLGİLER Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi Şube Tahran İran da kurulu Bank Mellat ın Türkiye de

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ

GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI SİSTEMİ Genellikle profesyoneller tarafından oluşturulan Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı sistemi genç, dinamik, hızlı büyüme ve yüksek karlılık potansiyeli olan

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü. Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme, Tasarruf-Yatırım ve Finansal Sektörün Rolü Hüseyin Aydın Yönetim Kurulu Başkanı Büyüme: Yatırım ve Tasarrufun Fonksiyonu Büyüme : Büyümenin Temel Unsuru : Üretimin Temel Faktörleri : Üretimin Diğer

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Nisan 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 14 1 1 8 6 4 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 19,5 117,2 115,5 97,6 66,3 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI ARALIK 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) Cari Açık/GSYİH 6,61% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 9,15% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 10-11 NİSAN 2009 Boğazdan Körfeze Fırsatlar 1 SUNUM PLANI KÖRFEZ BÖLGE PROFİLİ KÖRFEZ ÜLKELERİ İLE İLİŞKİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 2 Bölge Profili

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu

Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Bakanlar Medya A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 28.04.2014 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Temmuz 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 s 8 6 97,6 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 66,3 81,4 18, 15,2 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011

1/6. TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 TEB HOLDĠNG A.ġ. 2011 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLĠDE FAALĠYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2011 31.03.2011 ġirketin Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : TEB Holding A.Ş. : TEB Kampüs Saray Mahallesi

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2012 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU

MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU MERRILL LYNCH MENKUL DEĞERLER A.Ş. YÖNETİM KURULU MART 2009 FAALİYET RAPORU I. SUNUŞ 1. Tarihsel Gelişim, Ortaklık Yapısı ve Sermaye ve Ortaklık Yapısı Değişimleri Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. (

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

2010 Yılı Faaliyet Raporu

2010 Yılı Faaliyet Raporu 2010 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER A. Sunuş a. Ulusal Faktoring ve 2010 a Genel Bakış b. Önemli Kilometre Taşları B. Faaliyetler a. Faktoring Sektörü b. Ulusal ın Başlıca Finansal Göstergeleri ve Sektördeki

Detaylı

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz

28.10.2009. 1. Rakamlarla İş Bankası. 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı. 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz Yetenek Yönetimi Bölümü 27 Ekim 2009 1. Rakamlarla İş Bankası 2. İş Bankası Müşteri Odaklı Dönüşüm Programı 3. Yeni İK İş Modeli 4. Misyon, Vizyon ve Çalışma İlkelerimiz 5. Yetenek Yönetimi Yaklaşımımız

Detaylı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 24/08/2006 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2011 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA

ANADOLU NUN İKİNCİ 500 DE YILDIZI PARLADI ARAŞTIRMA İKİNCİ 500 DE ANADOLU NUN YILDIZI PARLADI İstanbul Sanayi Odası nın Türkiye nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 listesinde Anadolu kentlerinden 320 firma yer aldı. Bir önceki yıl bu rakam 317 idi.

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Anadolu Sigorta. 3Ç 2004 sonuçları. 26 Ekim 2004 HSBC

Anadolu Sigorta. 3Ç 2004 sonuçları. 26 Ekim 2004 HSBC 26 Ekim 24 HSBC Anadolu Sigorta Tavsiyemiz Al İMKB-1 Relatif Önceki tavsiye Al 3Ç 24 sonuçları Prim Üretimi Net Teknik Kar Mali Kar Net Kar F/K F/DD F/BP* F/NP* ($mn) ($mn) ($mn) ($mn) (x) (x) (x) (x)

Detaylı

PASHA Bank Türkiye Ağustos 2017

PASHA Bank Türkiye Ağustos 2017 PASHA Bank Türkiye Ağustos 2017 NEDEN PASHA BANK TÜRKİYE Güçlü sermayedar Grup Kuvvetli özkaynak Güçlü bölgesel mevcudiyet Tecrübeli personel Hızlı kredi işlemleri Müşteri odaklı çözüm Fitch tarafından

Detaylı

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl

Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl Türkiye nin Teknoloji Markası Yatırımcı Sunumu 2013 Birinci Yarıyıl M. Buğra Koyuncu İcra Kurulu Başkanı Gülnur Anlaş İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Mali İşler 6 Ağustos 2013 Yasal Uyarı Bu sunum,

Detaylı

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU HALKA ARZ FĠYAT TESPĠT RAPORUNA ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU 29 Kasım 2013 1 1. Değerlendirme Raporu nun Amacı Sermaye Piyasası Kurulu nun ( SPK ) 22.06.2013 tarihinde Resmi Gazete de yayınlanan Pay TebliğiSeri:

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-.

31/12/2004 tarihli Bilanço ( YTL) Varlıklar (+) 1,162,813.- Borçlar (-) -2,913.- Gelirler Toplamı 108,393.-. Giderler Toplamı -39,305.-. 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları

VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 10 Ağustos 2017 VAKIFBANK 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Vakıfbank ın Net Karı 2Ç2017 de 896,7mn TL ile Beklentileri

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ

İçindekiler. Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ İçindekiler Birinci Bölüm YATIRIM KAVRAMI VE YAPILABİLİRLİK ETÜDLERİ I. YATIRIM VE YATIRIM PLANLAMASI... 1 A. YATIRIM KAVRAMI VE TANIMLAR... 2 1. Halk Dilinde Yatırım... 3 2. Ekonomi Biliminde (Makro Açıdan)

Detaylı

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz.

Yapı Kredi olarak müşteri merkezli bir strateji izliyoruz. 6,5 milyon aktif müşteriye hizmet veriyoruz. bankacılık ve sigortacılık Müşteri odaklı yaklaşımlarımız, güçlü finansal yapımız, milyonlarca aktif müşteri sayımızla Türkiye nin lider bankacılık ve sigortacılık grubu olarak anahtar biziz! Yapı Kredi

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2011 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN

FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN 74 KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU biz değilsek KIM FINANS SEKTÖRÜNDE HIZMET AĞINI SÜREKLI GELIŞTIREREK, MÜŞTERISINE EN IYI ÜRÜN VE HIZMETI SUNMAK IÇIN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞAN BIZIZ KOÇ HOLDİNG 2014 FAALİYET

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TACİRLER PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR TACİRLER

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2010 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Güncel Ekonomik Veriler. Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Veriler. Güncel Ekonomik Yorum KASIM 14 Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 6,40% İşsizlik oranı(yıllık) 9,80% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 8,96% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD) 10.800 Güncel

Detaylı

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.-

31/12/2004 tarihli Bilanço (YTL) 31/12/2004 tarihli Gelir Tablosu (YTL) Varlıklar (+) 10,122,098.- Borçlar (-) -20,410.- 01/01/2004 31/12/2004 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Detaylı

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU

FİNANS KOÇ HOLDİNG 2013 FAALİYET RAPORU FİNANS Koç-Amerikan Bank ile 1980 li yıllarda büyümeye başladığımız bankacılık sektöründe ülkemiz ekonomisi ve sektördeki değişimleri doğru okuduk ve 2005 yılında Yapı Kredi Bankası nı bünyemize katarak

Detaylı

1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2014 1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 1 Sunuş Ana ortaklık bankanın, 2014 yılı I. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve işlemlere,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 17 Ağustos 2015, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni 17 Ağustos 2015, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Mart 2011 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mart 2011 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.

Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Haziran 2010 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2010 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Nisan 2016 GARANTİ BANKASI 1Ç2016 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın İlk Çeyrek Net Dönem Karı 1.040,6mn

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM 14.06.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2010 YILI 1. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2010 31.03.2010 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2014 Yılı III. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık...

Detaylı

KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI

KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI Yıl: 25 Sayı: 91 Nisan 2011 47 KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ ANALİZİ: TEORİ VE ORTA ÖLÇEKLİ BİR BANKA UYGULAMASI Cengiz DOĞRU ÖZET Bu çalışmanın başlıca amacı, Karlılığın Belirleyicileri Analizinin temel

Detaylı

Güncel Ekonomik Yorum

Güncel Ekonomik Yorum MAYIS 15 Güncel Ekonomik Yorum Nisan ayı genelinde finansal piyasalarda özellikle hisse senetlerinde yukarı yönlü olmakla beraber son aylardaki volatil durumunu korumaktadır. ABD de FED in uzun süredir

Detaylı

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi

Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Banka Kredileri ve Büyüme İlişkisi Cahit YILMAZ Kültür Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İstanbul c.yilmaz@iku.edu.tr Key words:kredi,büyüme. Özet Banka kredileri ile ekonomik büyüme arasında

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılında da büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün Bilanço Büyüklüğünün

Detaylı

1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2013 1. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 1 Sunuş Ana ortaklık bankanın, 2013 yılı I. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve işlemlere,

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

AYGAZ Çeyrek Sonuçları. 12 Şubat 2016

AYGAZ Çeyrek Sonuçları. 12 Şubat 2016 AYGAZ 215 4.Çeyrek Sonuçları 12 Şubat 216 Çekince Bu sunumda ileriye dönük bazı görüş ve tahmini rakamlar yer almaktadır. Bunlar Şirket Yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin şu andaki görüşlerini yansıtmaktadır

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Haziran 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 8 6 115,5 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 97,6 66,3 81,4 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler

HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU. Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler A. TANITICI BİLGİLER Portföy Bilgileri Halka Arz Tarihi 13.06.2012 (*) 02 Ocak 2013 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Serkan Şevik,

Detaylı

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease)

Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 1 Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. (ALease) 2013 ALease 2 1997 yılında Alternatifbank ın iştiraki olarak kurulmuştur, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) bağlı olarak faaliyet göstermektedir,

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

3. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

3. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2013 3. Çeyrek Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 1 Sunuş Ana ortaklık bankanın, 2013 yılı III. üç aylık dönem itibarıyla finansal durumu ve performansı ile bunları etkileyen önemli olaylar ve işlemlere,

Detaylı

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları

GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 28 Temmuz 2017 GARANTİ BANKASI 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr TURGUT USLU tuslu@ziraatyatirim.com.tr Garanti Bankası nın 2017 Yılının İkinci Çeyreğindeki Net

Detaylı

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5

Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi. Ders 5 Finansal Yatırım ve Portföy Yönetimi Ders 5 FİNANSIN TEMEL SORULARI: Riski nasıl tanımlarız ve ölçeriz? Farklı finansal ürünlerin riskleri birbirleri ile nasıl alakalıdır? Riski nasıl fiyatlarız? RİSK

Detaylı

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015

Giriş İktisat Politikası. İktisat Politikası. Bilgin Bari. 28.Eylül.2015 28.Eylül.2015 1 Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi 2 nın Yürütülmesi Tanımlar Giriş Temel Kavramlar Politika Etkilerinin Analizi İktisat kıt kaynakların etkin dağılımı üzerine çalışır.

Detaylı

PETKİM 2Ç2017 Sonuçları

PETKİM 2Ç2017 Sonuçları Ağustos 16 Eylül 16 Ekim 16 Kasım 16 Aralık 16 Ocak 17 Şubat 17 Mart 17 Nisan 17 Mayıs 17 Haziran 17 Temmuz 17 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 15 Ağustos 2017 PETKİM 2Ç2017 Sonuçları HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr

Detaylı

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013

FİNANS 2013 yılında bankacılık sektörü Koç Topluluğu Finans Grubu 2013 FİNANS KOÇ-AMERIKAN BANK ILE 1980 LI YILLARDA BÜYÜMEYE BAŞLADIĞIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÜLKEMIZ EKONOMISI VE SEKTÖRDEKI DEĞIŞIMLERI DOĞRU OKUDUK VE 2005 YILINDA YAPI KREDI BANKASI NI BÜNYEMIZE KATARAK

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008 Yıl: 23 Sayı:84 Temmuz 2009 39 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KARLILIK ANALİZİ: 2002-2008 Mete BUMİN * ÖZET Türk bankacılık sektörünün sorunlarının kalıcı olarak çözümlenmesi amacıyla Mayıs 2001 tarihinde

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 30 HAZİRAN 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Kısaca Albaraka Türk ve Tarihsel Gelişimi 3 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı

Detaylı

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ

BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ BANKA KREDİLERİ EĞİLİM ANKETİ OCAK - MART 216 8 NİSAN 216 İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İÇİNDEKİLER Sayfa ANKET SONUÇLARININ GENEL DEĞERLENDİRMESİ i TABLOLAR Tablo 1 İşletmelere

Detaylı

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi

Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Büyümeyi Sürdürmek: Yurtiçi Tasarrufların Önemi Eser Pirgan Matur Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Kalkınma Bakanlığı 24 Ekim 2014 03.11.2014 1 Sunum Planı Yurtiçi Tasarrufların Kalkınma

Detaylı