BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ"

Transkript

1 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ FATMA TUĞBA AVCIBAŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

2 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Cem ENGİN YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ OCAK-2008

3 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ FATMA TUĞBA AVCIBAŞI YÜKSEK LİSANS TEZİ Kod No : Bu Tez 24/01/2008 Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından Oy Birliği/Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir. Yrd. Doç. Dr. Cem ENGİN Yrd. Dr. Bülent ÖZ Doç. Dr. Muhsin KAR DANIŞMAN ÜYE ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN Enstitü Müdür Vekili Not: Bu projede kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

4 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI ÖZET YÜKSEK LİSANS TEZİ BASEL II NİN TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ FATMA TUĞBA AVCIBAŞI DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Cem ENGİN Yıl : 2008, Sayfa: 72 JÜRİ : Yrd. Doç. Dr. Cem ENGİN : Yrd. Doç. Dr. Bülent ÖZ : Doç. Dr. Muhsin KAR Uluslararası piyasalarda meydana gelen krizleri takriben bankacılık sektöründe uluslar arası farklılıkların ve boşlukların giderilmesi amacıyla bankacılık düzenleme ve denetleme komitesi adı altında BIS bünyesinde basel komite kurulmuştur. Basel Komitesi ilk olarak 1988 yılında Basel Sermaye Uzlaşısı nı (Basel Capital Accord) yayımlamıştır. Bu Uzlaşının yayınlanma gerekçesi 80 li yıllarda uluslararası risk artarken, uluslar arası bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının gerilemesidir. Uzlaşı ilk başta uluslar arası bankalar için yayınlanmışken daha sonra tüm bankalar tarafından uygulanmaya başlanmıştır sonrası dönemde dünya finans sisteminin karşılaştığı krizler, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bankalarının sermaye yeterliliği sorununun tekrar ele alınması gerektiği görüşünü ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda Basel komite asgari sermaye yeterliği, sermaye yeterliliğinin denetimi ve piyasa disiplini olmak üzere 3 sac ayağı olan Basel II yeni sermaye uzlaşısını hazırlamıştır. Anahtar Kelimeler: BIS, Basel II, Risk Yönetimi, Sermaye Yeterliliği I

5 DEPARTMENT OF ECONOMICS INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ABSTRACT MA THESIS EFFECTS OF BASEL II ON THE TURKISH BANKING SYSTEM FATMA TUĞBA AVCIBAŞI SUPERVISOR : Assist. Prof. Dr. Cem ENGİN Year : 2008, Pages: 72 JURY : Assist. Prof. Dr. Cem ENGİN Assist. Prof. Dr. Bülent ÖZ Assoc. Prof. Dr. Muhsin KAR After facing many crisis s in the international market, in order to dispose of the diversities and gaps due to international varieties in the market in the name of Banking Regulation and Supervision Agency and embodied in BIS Basel Committee is founded. The first act of the committee is publishing Basel Capital Accord in The reason for publishing the accord is the regression of the capital requirement ratios of international banks. At first the Basel Accord is published for international banks in time it was adopted by all banks. During the period after 1988 the crisis s, that global financial system faced, risen the opinion that problem concerns capital requirement of banks of developing countries should be revised. To achieve this Basel Committee prepared a new capital accord named Basel-II which is a framework composed of Minimum Capital Requirement, Supervisory Review and Market Discipline. Keywords: BIS, Basel II, Risk Management, Capital Requirement. II

6 ÖNSÖZ Basel I'in tüm bankalar için tek yöntem yaklaşımına karşın Basel II'de farklı bankalara farklı yöntem alternatifler sunulmaktadır. Basel II ile birlikte riskler daha hassas ölçülecek, alınan pozisyonların risklilik derecesi ile uyumlu hesaplamalar, kaynakların doğru şekilde tahsis edilmesini sağlayacaktır. Basel II ile birlikte rating kavramının önemi artacak bankaların riske duyarlı sermaye yeterliliği içsel ve dışsal ratinglere paralel olarak belirlenecektir. Basel II kararları ile riske duyarlı sermaye yeterliliğiyle birlikte denetim ve piyasa disiplinin sağlam temellere oturtulması, risk yönetimi ve finansal istikrarın sağlanması amaçlanmaktadır. Basel II'de, Basel I'den farklı olarak operasyonel risk için de sermaye bulundurma yükümlülüğü getirildiğinden operasyonel risk yönetimi Basel II'nin temel felsefesini oluşturmaktadır. Ayrıca Basel II kapsamında bankaların sermaye yeterliliğine özgü detayları kamuya açıklama zorunluluğu getirilmektedir ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerin ardından Türk bankacılık Sisteminde etkin risk yönetimine yönelik çalışmalar hız kazanmış ve bu bağlamda BDDK başkanlığında Basel II yol haritası hazırlanmıştır. Standartların uygulanmasını zorunlu kılacak olan yeni TTK yasalaşmadığı için bankaların sermaye yeterliliğinin ölçümünde esas alınacak kredi riskinin derecelendirmeye dayalı olarak hesaplanmasına ilişkin uygulamanın 2009 yılına ertelenmiştir. Çalışmada, Bankaların taşıdıkları riskleri ağırlıklandırarak bankaların bulundurmaları gereken asgari sermayeye ilişkin standartlar getiren Basel II ve Türk bankacılık sistemi ne etkileri incelenmiş ve tartışılmıştır. Çalışmamda bana destek olan danışmanın Yrd. Doç. Dr. Cem Engin e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim hayatım boyunca destekleriyle bana güç veren değerli aileme teşekkürü bir borç bilirim. III

7 İÇİNDEKİLER ÖZET...I ABSTRACT...II ÖNSÖZ...III İÇİNDEKİLER...IV KISALTMALAR LİSTESİ...V ÇİZELGELER LİSTESi....VI ŞEKİLLER LİSTESİ.. X 1. GİRİŞ ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞILARI BIS (Bank for International Settlements Uluslararası Ödemeler Bankası) Basel Gözetim ve Denetim Komitesi Basel-I Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Sermaye Bileşenleri Kredi Riski Ağırlıkları Basel I e Piyasa Riskinin Dahil Edilmesi Basel I Uzlaşısına Yöneltilen Eleştiriler Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Basel II ye Yöneltilen Eleştiriler BİRİNCİ YAPISAL BLOK: ASGARİ SERMAYE GEREĞİ Kredi Riski Standart Yaklaşım Borçlulara Göre Risk Ağırlıkları (1). Hazine ve Merkez Bankalarından Alacaklar (2). Bankalardan Alacaklar (3). Kamu Kuruluşlarından Alacaklar (4). Kurumsal Alacaklar (5). Perakende Krediler (6). Konut İpotekli Alacaklar (7). Ticari Gayri Menkul İpotekli Alacaklar (8). Takipteki Krediler (9). Diğer Aktifler (10). Bilanço Dışı İşlemler Kredi Riski Azaltıcı Teknikler (1). Teminatlandırma İşlemleri (2). Bilanço İçi Netleme (3). Garantiler ve Kredi Türevleri İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım(İDD) Risk Bileşenleri (1). Temerrüt Olasılığı (PD) (2). Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) (3). Temerrüt Anındaki Bakiye (EAD) (4). Efektif Vade (M) Piyasa Riski Standart Yöntem İçsel Model Yöntem RMD Hesaplama Süreci RMD hesaplama Yöntemleri Operasyonel Risk Operasyonel Riske Neden Olan Faktörler. 36 IV

8 Operasyonel Riskin Ölçülmesi Temel Göstergeler Yaklaşımı Standart Yaklaşım İleri Ölçüm Yaklaşımı İçsel Ölçüm Yaklaşımı Operasyonel Riskin Azaltılması Uygulamaları İKİNCİ YAPISAL BLOK: DENETİM OTORİTESİNİN GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ Denetim Otoritesinin Gözden Geçirme Sürecinin 4 Anahtar Prensibi Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Sistemi- 1. Prensip Denetim Otoritesinin Değerlendirmesi- 2. Prensip Denetim Otoritesinin Yaptırım Gücü- 3. Prensip Denetim Otoritesinin Erken Müdahale Kabiliyeti- 4. Prensip ÜÇÜNCÜ YAPISAL BLOK: PİYASA DİSİPLİNİ Kamuya Açıklanacak Bilgiler Kapsamı Sermaye Risk miktarı ve değerlendirmesi 47 7 BASEL II VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ Basel II ve Finansal İstikrar: Kasım ve Şubat Krizleri Basel II ve Reel Sektör Basel II ve Kamu Finansmanı Basel II ve Bankacılık Sektörü Basel II nin Türk Bankacılık Sistemi Basel II Çerçevesinde Türkiye de Yürütülen Çalışmalar Birinci Yerel Sayısal Etki Çalışması (QIS-TR) İkinci Yerel Sayısal Etki Çalışması QIS-TR Birinci Anket Çalışmasının Sonuçları İkinci Anket Çalışmasının Sonuçları Türk Bankacılık Sistemi Üzerine Etkileri SONUÇ VE ÖNERİLER 64 KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ V

9 KISALTMALAR LİSTESİ AB ABD ASY BDDK BIS CA CP CRD EAD EUR IMF İDD KOBİ LGD M MC OECD PD PRET RAGNKY RMD RODS QIS SA SPK S&P SYR TBB TC TCMB TL YP : Avrupa Birliği : Amerika Birleşik Devletleri : Alternatif Standart Yaklaşım : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu : Uluslararası Ödemeler Bankası : Sermaye yeterliliğinin hesaplanmasına ilişkin mevcut yaklaşım : Konsültaston kağıdı : Sermaye Gereksinimi Yönergesi : Temerrüt Anındaki Bakiye : Euro : Uluslararası Para Fonu : İçsel Derecelendirmeye Dayalı : Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmeler : Temerrüt halinde kayıp : Efektif vade : Monte Carlo : Ekonomi işbirliği ve organizasyonu : Temerrüt olasılığı : Piyasa Riskine Esas Tutar :Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayri Nakdi Krediler ve Yükümlülükler : Riske Maruz Değer : Risk Odaklı Denetim Sistemi : Sayısal Etki Çalışması : Standart yaklaşım : Sermaye Piyasası Kurulu : Standart and Poor s : Sermaye Yeterliliği Rasyosu : Türkiye Bankalar Birliği : Türkiye Cumhuriyeti : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası : Türk Lirası : Yabancı Para VI

10 ÇİZELGELER LİSTESİ Çizelge Çizelge Adı Sayfa No Çizelge 3.1. Basel I e Göre Sermaye Yeterliliği Hesaplama Formülü 8 Çizelge 3.2. Basel I in Geçiş Dönemi Takvimi 10 Çizelge 3.3. Sermaye Yeterliliği Rasyosunun Hesaplanması (Basel-I) 10 Çizelge 3.4. Basel I e Göre Sermaye yeterliliği hesaplama formülü 11 Çizelge 3.5. Basel I ve Basel II nin Karşılaştırılması 13 Çizelge 3.6. Basel Sermaye Yeterliliği Süreci ve Türkiye nin Basel II 16 Yol Haritası Çizelge 3.7. Basel Düzenlemelerinin Etkileri 18 Çizelge 4.1. Basel II'ye Göre SYR Formülasyonu 19 Çizelge 4.2. Asgari Sermaye Yeterliliği 19 Çizelge 4.3. Ülke ve Bankaların Kredi Standart Risk Ağırlıkları 21 Çizelge 4.4. Üç Farklı Derecelendirme Şirketi Tarafından Kulanılan 22 Derecelendirme Ölçeklerinin Eşleştirilmesi Çizelge 4.5. Hazine ve MB Kredi Risk Ağırlıklandırılması 23 Çizelge 4.6. Bankalardan Alacakların Kredi Risk Ağırlıklandırması 24 (1. Seçenek) Çizelge 4.7. Bankalardan Alacakların Kredi Risk Ağırlıklandırması 24 (2. Seçenek) Çizelge 4.8. Kurumsal Alcakların Kredi Risk Ağırlıklandırması 25 Çizelge 4.9. Piyasa Riski Standart Yöntem Risk Türleri 31 Çizelge Operasyonel Risk Standart Yaklaşımda Faaliyet Kolları 38 Çizelge 7.1. Standart Yaklaşımda Kurumsal Portföyde Yer Alan Kobi Kredilerine Uygulanacak Risk Ağırlıkları Çizelge 7.1. Standart Yaklaşımda Kurumsal Portföyde Yer Alan Kobi Kredilerine Uygulanacak Risk Ağırlıkları 51 Çizelge 7.2. Kamu Finansmanında Risk Ağırlığı 54 VII

11 ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil Şekil Adı Sayfa No Şekil 3.1. IRB Yaklaşımı Gereklilikleri; Temel Yaklaşım ve Gelişmiş 30 Yaklaşım Şekil 7.1. Derecelendirme Notunun Faize Etkisi 52 Şekil 7.2. Sermaye Yeterliliği Rasyosu 61 VIII

12 GİRİŞ 1. GİRİŞ Değişen sosyal, ekonomik, finansal, teknolojik koşullar ve artan risk ortamında, ulusal ve uluslararası bankacılık sisteminin istikrarının sürdürülmesi amacı, bankacılık sektörünün yeni düzenlemelere tabi tutulması sonucunu doğurmuştur. Zira bankalar, yapıları ve ekonomideki kilit rolleri nedeniyle, diğer şirketlerden farklı denetim süreçlerine tabi tutulmaktadır. Sermaye yeterliliği bu farklı düzenlemelerin en önemlilerindendir. Bu alandaki gelişmeler Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements (BIS)) bünyesinde, Basel Komitesi tarafından takip edilmekte ve alınması gereken önlemler hususunda öneriler geliştirilmektedir. Basel Komitesi, para ve bankacılık sisteminde görülen bozulmalar nedeniyle, bankacılık alanında düzenlemeler ve denetime yönelik uygulamalar geliştirmek üzere 1974 yılında, G-10 ülkelerinin Merkez Bankalarının katılımıyla oluşmuştur. Bu Komite nin sunduğu önerilerin yaptırım gücü bulunmamasına rağmen, bir çok ülke, bankacılık sistemini söz konusu öneriler doğrultusunda yeniden yapılandırmaya büyük önem vermektedir. Komite, başlangıçta denetim sistemindeki farklılığı gidermek için, uluslararası iş birliği konusunu gündeme getirmiştir. Komite nin daha geniş anlamdaki hedefi ise, dünya çapında bankacılıktaki denetim kalitesinin iyileştirilmesi olarak belirlenmiştir. Komite, uluslararası risklerin artmasıyla birlikte sermaye yeterliliği düzenlemeleri üzerinde yoğunlaşmıştır. Basel Komitesi nin bu konuyla ilgili çalışmaları arasında, bankaların sermaye yeterliliği ile ilgili düzenlemeleri yer almaktadır. Sermaye Yeterliliği ve Standartlarının Uluslararası Uyumlaştırılması adı altında 1988 yılında yayınlanan rapor birçok ülke tarafından kısa sürede onaylanarak kabul görmüştür tarihli Basel Sermaye Uyumu kredi riskine yönelik çalışmaların bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu düzenleme ile bir bankanın bilanço ve bilanço dışı işlemlerinden kaynaklanan kredi risklerinin belli bir oranında sermaye tutması amaçlanmıştır. Basel II, bankalarda etkin risk yönetimi ve piyasa disiplinini geliştirmek, sermaye yeterliliği ölçümlerinin etkinliğini arttırmak ve bu sayede sağlam ve etkin bir bankacılık sistemi oluşturmak ve finansal istikrara katkıda bulunmak için oluşturulmuş bir düzenlemedir. Düzenleme, uluslararası aktif bankalar için geliştirilmiş olup, uygulanmaması durumunda Basel Komitesi nin yasal bir yaptırım gücü bulunmamaktadır. Risk ölçümleri konusunda farklı ülkelerde faaliyetlerde bulunan farklı ölçeklerdeki bankaların kullnımına olanak veren Basel II düzenlemesi çerçevesinde risk ölçümlerine yönelik temel ve gelişmiş yaklaşımlar söz konusudur. Önemli maliyetler içeren ve karmaşık süreçler içeren Basel II düzenlemesinin Türk Bankacılık Sistemine katkıda bulunması bankaların doğru risk ölçüm yaklaşımlarını seçmesine bağlıdır. Risk ölçümleri gerçeği ne kadar doğru yansıtırsa hesaplanacak olan sermaye gereksinimi de o kadar sağlıklı olacaktır. Zira kriz durumlarında bankaların krize yeterli direnci göstermesi riske göre ağırlıklandırılmış sermayenin gerçeği ne kadar yansıttığı hususuyla paralellik arz etmektedir. Yeni düzenlemenin içerisinde; sermaye yükümlülüğünün nasıl hesaplanacağı, maruz kalınan risklerin nasıl yönetileceği, sermaye yeterliliğinin nasıl değerlendirileceği ve nasıl kamuya açıklanacağına ilişkin hükümler mevcuttur. Basel II düzenlemesinin uluslararası aktif bankalara konsolide bazda uygulanması esastır. Söz konusu konsolidasyon, uluslararası aktif bankanın dahil olduğu gruptaki tüm bankalarla finansal kurumları kapsamaktadır. Bu hususta 1

13 GİRİŞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nın yapacağı düzenleme önem arz etmektedir. Ülkemizde de, uygulamada olan sermaye yeterliliği düzenlemesinin temel aldığı pek çok ülkede farklı normlarla uygulanan sistemleri tekdüze hale getirmiş olan Basel I düzenlemesine, 1996 yılında Komite sermaye yeterliliği hesaplamasında Piyasa Riski ni de dahil etmiştir. Başta G-10 ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin denetim otoritesince kabul görmüş olup, 100 den fazla ülkede uygulamada bulunmakta olan Basel I uzlaşısının tek bir risk ölçüm yöntemine odaklanması, her banka için aynı ölçütlerin kullanılması ve Asya krizinin etkilerinin ciddi boyutlara ulaşmasının ardından revize edilmesi ihtiyacı gündeme gelmiştir. Bu gelişmeler Basel II Yeni Sermaye Düzenlemesi üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılmasına neden olmuştur. Haziran 1999 da başlanan revize çalışmaları, piyasa katılımcılarıyla yürütülen istişareler neticesinde Haziran 2004 te son halini almış ve yayınlanmıştır. Bu çalışmanın amacı Yeni Sermaye Uzlaşısı olarak bilinen Basel II ye uyum sürecinde Komite nin öngördüğü düzenlemeler, düzenlemeler çerçevesinde Türk Bankacılık Sisteminde yapılan çalışmalar ve Basel II düzenlemesinin Türk bankacılık Sistemine etkilerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmada Basel Uzlaşılarının tarihi gelişimi ve Türk Bankacılık Sistemi Üzerine etkileri irdelenmiştir. Sermaye yeterliliği uzlaşıları Basel I ve Basel II ile Basel II nin çatısını oluşturan asgari sermaye yeterliliği denetsel gözden geçirme ve denetleme süreci ile piyasa disiplini irdelenmiştir. Basel II Uzlaşısının Türk Bankacılık Sistemi üzerine olası etkilerinin neler olacağı tartışılarak gelecekte yapılacak olan çalışmalar için genel bir çerçeve olarak kullanılabilecek bir kaynak olması amacıyla hazırlanmıştır. 2

14 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR 2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR Türkiye de Bankacılık Sisteminin denetimi açısından bir takım standartlar getiren ve 100 den fazla ülkede uygulanan Basel Düzenlemeleri Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı üzerinde çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda ağırlıklı olarak maruz kalınan risklerin tespitinde Basel II yol haritası, Türk Bankacılık Sektörü açısından önemi, bankaların karşı karşıya kaldığı sorunlar, alt yapı yetersizliği, alınması gereken önlemler vurgulanmaktadır li yıllarda uzak doğu ülkeleri ve ülkemizin yaşadığı bankacılık krizleri sonrasında Bankacılık Sektörüne ilişkin yeni düzenlemeler kaçınılmaz olmuştur. Bankacılık Sektörünün taşıdığı risklerin ne olduğu, ölçümü ve alınması gereken önlemler son dönemlerde incelenen konular arasındadır. Bu çalışmalarda genel olarak, Türkiye de özellikle bankacılık krizi sonucunda, bankaların yeniden yapılandırma süreci sonrasında, bankaların sahip olması gereken sermaye yeterliliği, denetsel gözden geçirme ve bankacılık sektöründe şeffaflık ve saydamlığın sağlanmasına yönelik getirilen standartlar, düzenlemelerin uygulanmasının Bankacılık Sektörünün gelişimi ve disiplin edilmesi açısından önemi vurgulanmıştır. ATEŞ (2003), çalışmasında Bankacılık risklerinin etkilerinin neler olduğunu, banka başarısızlıklarında bankacılık risklerinin payları ve oynamış oldukları rollerin neler olduğunu irdelemiştir. Banka risklerinin nedenlerini ve kaynaklarının analizini yapmıştır. Bankacılık risklerini Basel Komitesi nin temel ilkeleri ile açıkladıktan sonra Türk Bankacılık Sistemindeki yapıyla karşılaştırmıştır. AB ile uyum sürecinde Türk Bankacılık Sistemi açısından, banka risklerinin uluslararası kabul görmüş, karşılaştırılabilirliği olan yöntemlere dayanarak ölçülüp ölçülmedikleri açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda Türk bankaları kendi iç risk değerlendirme modellerini geliştirerek uygulamalı ve uluslararsı standartlara uyum sağlamalıdır. Ayrıca çalışmada Komitenin yapmış olduğu çalışmalar hakkında yapılan eleştiri ve önerileri incelemiştir. DEMİR (2005), çalışmasında Basel I ve Basel II düzenlemelerinin neler olduğunu detaylı olarak ele almıştır. Gelişmekte olan ülkelerin Basel II düzenlemesi öncesinde karşılaştıkları problemleri irdelemiştir. Türk Bankacılık Sektörünün Basel II ye uyum sürecinde yerine getirmesi gereken hususları tespit etmiştir. KAVUNCU (2005), çalışmasında Basel II nin uluslararası finansal sisteme etkilerinin ışığında Türk Bankacılık Sektörüne olası etkilerini incelemiştir. Riske duyarlı sermaye yeterliliği hesapları bankaların karşı karşıya kaldıkları kredi, piyasa ve operasyonel risklere ilişkin kadar sermaye bulundurmaları gerektiğini ortaya koymakla birlikte bankaların politikalarını etkileyen tek faktör değildir. Zira Basel II nin etkileri ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve bankaların büyüklüklerine göre farklılık arz etmektedir. Türk Bankacılık Sisteminin Sermaye Yeterliliği Rasyosunda önemli bir değişim beklenmemektedir. Seçilmiş bir banka üzerinde Basel II nin etkilerini ölçmek üzere yapmış olduğu çalışmanın sonuçlarını sunmuştur. Türk Bankacılık Sisteminin Sermaye Yeterliliği Rasyosunda önemli bir değişim beklenmemektedir. KATIRCIOĞLU (2006), çalışmasında Basel Sermaye Yeterliliği Çalışmalarının tarihi gelişiminden bahsetmiştir. Basel I ve Basel II standartları nın temel prensiplerinin detaylarını irdelemiştir. Türk bankacılık sisteminin Basel II ye uyum çalışmalarını Basel II ye geçiş sürecinde kredi taleplerinin incelenmesi üzerine uygulama ile tespit etmiştir. Uygulamayı bir bankanın mali tahlil formatından yararlanarak kredi talep eden bir firmanın kredibilitesini ölçerek yorumlamıştır. Bu durumda firmanın kredi notu yükseldikçe bankanın risk ağırlığı azalmakta, tersi durumda yani firmanın kredi notu 3

15 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR düştükçe bankanın risk ağırlığı artmaktadır, dolayısıyla bankanın sahip olması gereken sermaye miktarı da artmaktadır sonucuna varmıştır. ÖZERKEK (2006), çalışmasında Basel II kriterlerin Türk Bankacılığı nda risk yönetimi ve denetim süreçleri üzerindeki etkisi incelenerek, Basel II ye geçiş yapmakta olan özel bir Türk bankası nın Basel II kapsamında gerçekleştirdiği değişiklikler ile Basel II nin etkileri araştırmıştır. Özel bir bankanın mevcut risk yönetimi ve denetim faaliyetleri hakkında bilgi verildikten sonra, Basel II kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler ile Basel II nin bankanın risk yönetim ve denetim süreçleri üzerindeki etkilerini irdelemiştir. İncelemiş olduğu özel bankanın, BDDK nın Basel II yol haritası ile uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kararınca, tüm süreçlerle Basel II ye uyum çalışmalarını ve eksiklerini tespit etmiştir. TEMEL (2006), çalışmasında Türk bankacılık sektörünün kredi riski açısından Basel II ye uyum sürecinin hangi aşamada olduğu ve mevcut durumdaki kredi riski yönetiminde karşılaşılan sorunları tespit etmiştir. Bankalar arasında; kredi riski yönetimi açısından; Basel II yönelik hazırlık aşaması değerlendirilmiş ve bu konuya yönelik önerilerde bulunmuştur. Basel II Bankacılık Sektörüne yeni maliyetler yüklemekle birlikte daha etkin bir risk yönetim süreci, uluslar arası piyasalarda daha etkince güvenli bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesine olanak sağlayacaktır. Aynı zamanda ölçülen bu risk bankanın ekonomik sermayesi ile de ilişkilendirilecektir. Türk Bankacılık Sistemi uluslararası rekabet açısından Basel II nin kredi risk yönetimi ve diğer alanlardaki çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmelidir. Yapmış olduğu anket sonucunda bankaların Basel II ye uyum aşamasında ortak yaşayacakları sorunları tarihsel veri yetersizliği, bilgi teknoloji sistemlerinin yetersizliği olduğu hususunu tespit etmiştir. YILMAZ (2006), Türk Bankacılık Sektörünün Sermaye yeterliliği ve Basel Standartlarını incelediği çalışmasında bankacılık sektörünün değişen ve gelişen teknolojik ekonomik şartlara uyum sağlamak amacıyla Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) bünyesinde faaliyet gösteren Basel Komitesi tarafından bankaların sermaye yeterliliği konusunda yaptığı çalışmaların neler olduğu, yapılan düzenlemelerin kapsamının neler olduğu hususunu irdelemiştir. Basel Uzlaşısı olarak bilinen bu düzenlemeler çerçevesinde, Türkiye de yaşanan bankacılık krizleri öncesinde ve sonrasında sermaye yeterliliği açısından Türk bankacılık sektörünün gelişimini analiz etmiştir. Türkiye gibi ülkeler için risk ağırlıklarının artacak olmasına rağmen, dünya genelindeki hakim eğilimler Türk Bankacılık sistemini de pesinden sürükleyecek, global dünya er yada geç Türk Bankacılık sistemi de bu kriterlerin geçerli olmasını sağlayacağı husunu vurgulamıştır. AYDOĞMUŞOĞLU (2007), çalışmasında Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısının küçük ve orta büyüklükteki işletme kredilerine etkisini incelemiştir. Basel I den Basel II ye geçiş süreci ve esaslarını irdeledikten sonra Basel II Uzlaşısının Kobi ler açısından avantajları ve dezavantajlarının neler olduğunu tespit etmiştir.vergi yükümlülüğünden kurtulmak için gerçek cirolarını bilançolarına yansıtmayan firmaların derecelendirme notu düşecek ve firmalar cirolarını bilançoya yansıtıp yansıtmama tercihinde bulunarak, azaltılmış vergi yüküne karşılık alternatif maliyeti artan kredi tercihinde de bulunmuş olacaklardır. TANYILDIZ (2007), çalışmasında Basel Düzenlemelerine ilişkin bilgileri ortaya koyduktan sonra uluslar arası platformda Basel II ye yönelik çalışmaların neler olduğunu irdelemiştir. Türk bankacılık Sistemini risk yönetimi ve Basel II bağlamında ele aldığı çalışmasında Türk Bankacılık Sisteminin Basel II ye yönelik hazırlıkları ve geçiş sürecine ilişkin tespitlerde bulunmuştur. Türk Bankacılık Sektöründe yer alan bazı 4

16 ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR bankalarla yapmış oluğu anket çalışması çerçevesinde Türk Bankacılık Sisteminin Uyum sürecinde hangi aşamada olduğunu ortaya koymuştur. Ankete katılan bankaların tamamına yakın bir kısmı Basel II ye yönelik strateji ve politikaları belirlemiş, önemli bir kısmı ise (%73) ilgili strateji ve politikaları yönetim kurulu onayından geçirmiştir. Geçis süreci ile ilgili; ankete katılan bankaların yarısından fazlası (%68) yatırımlar için bütçe tahsisi yapmış yada planlamıştır sonucuna varmıştır. 5

17 SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞILARI 3. SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞILARI 3.1. Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank for International Settlements, (BIS)) 1930 yılında I. Dünya Savaşının ardından Versailles Antlaşmasının öngördüğü şekilde Almanya nın savaş tazminatı ödemelerini takip etmek üzere kurulmuştur. Savaş tazminatı ödemelerinin arka plana düşmesiyle Banka, parasal ve mali istikrar sağlama hedefi doğrultusunda merkez bankaları ve diğer kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlamaya odaklanmıştır (TSPAKB, 2005:6). Uluslararası ödemeler sistemini düzenlemek amacıyla kurulan BIS, İsviçre nin Basel şehrinde kurulmuştur. BIS Yönetim Kurulu nun 17 üyesi bulunmaktadır. 6 temel üye (Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere Merkez Bankaları Başkanları ve ABD Merkez Bankaları Kurulu Başkanı) ve bu üyelerin kendi ülkelerinden seçecekleri 6 ek üyenin yanı sıra, 5 tane de seçimle iş başına gelen üyesi (Kanada, Japonya, Hollanda, İsveç ve İsviçre) bulunmaktadır Basel Gözetim ve Denetim Komitesi Basel Bankacılık Denetim Komitesi (The Basel Commitee On Banking Supervision) İsviçrenin Basel kentinde bulunan Uluslararası Ödemeler Bankası ( Bank For International Settlements) bünyesinde 1974 yılında bankacılık denetim, gözetim ve denetleme kalitesini artırıcı çalışmalarda bulunmak üzere kısa adı Basel Komitesi olan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Komitesi oluşturuldu. Asıl amacı tüm dünyadaki bankaların ortak standartlarda çalışmasını sağlamak olup G-10 ülkelerinin Merkez Bankası Başkanlıklarınca oluşturulmuş olan Basel Komitesinde Belçika, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere ve Amerika dan oluşan on iki ülke temsil edilmektedir lerdeki petrol krizi neticesinde BIS, uluslararası faaliyetleri olan bankaların denetimi konusunu ön plana almıştır Bu bağlamda Basel Komitesi sektöre ışık tutmak amacıyla 1974 te çok sayıda tasarı ve teklif hazırlamıştır. Basel Komitesi, yasalarla kendisine verilmiş uluslar üstü bir gözetim otoritesi statüsüne sahip değildir. Komitenin oluşturduğu standartların kanuni bir yaptırımı bulunmamaktadır. Komite, kapsamı oldukça geniş standartlar sunmakta ve bunları ülkelere tavsiye etmektedir. Komite ayrıca düzenleme otoritelerinin kendi ulusal sistemlerine uygun standardı seçmelerini teşvik etmektedir. Bu yolla Komite, üye ülkelerin gözetim tekniklerinin ayrıntılı uyumlaştırılması çabasına girilmeksizin, ortak standartlarda yakınlaşmayı amaçlamaktadır (BIS, 2004: 1). Basel Komitesi tarafından alınan kararların resmi bir bağlayıcılığı bulunmayıp tavsiye niteliğinde olmasına karşılık komite kararları gücünü Avrupa Birliği ve Komiteye üye ülkeler tarafından Komite kararlarının mevzuat haline getirilmesinden almaktadır. Komite, üye ülkelerin denetleme teknikleri ve çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde belirlemekten çok, ortak ve standart yaklaşımlar saptayarak, belirli bir vizyonu dünyaya yayabilmek amacı taşımaktadır. Komitenin önemli hedeflerinden birisi, uluslar arası denetim sistemindeki boşlukları doldurmaktır. Bu hedef kapsamında iki önemli prensip belirlenmiştir. İlk prensip, hiçbir bankacılık kurulusunun denetlemeden kaçmaması gerektiği, ikinci prensip ise yapılan denetlemelerin yeterliliği hususudur (BIS, 2007:1). Basel Bankacılık Komitesinin temel amacı başta bankaların sermaye yeterliliği hususu olmak üzere bankacılık denetim ve düzenlemeleri ile dünya genelinde 6

18 SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞILARI bankacılık sisteminin etkinliğini arttırmaktır. Komitece yürütülen faaliyetleri üç başlıkta toplamak mümkündür (Altıntaş, 2006:59): Ülkeler arasında, banka denetimi ve mevzuatı ile ilgili bilgi paylaşımı ve değişimini sağlamak, Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin denetimindeki etkinliği arttırmak, Bankacılık denetim gözetim ve düzenlemesi ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlarda minimum standartlar koymak. Basel Komitesi etkin Bankacılık denetimi için 25 temel ilke belirlemiştir. Bunlar konuları itibariyle aşağıdaki gibi sıralanmaktadır (Altıntaş, 2006:59): Etkin bankacılık gözetim ve denetimi ilişkin ön koşullar (1), Bankacılık lisansı verilmesine ilişkin ilkeler (2-5), Bankaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmesini temine yönelik ilkeler (6-15), Bilgi gereksiniminin karşılanmasına ve kamunun aydınlatılmasına yönelik ilkeler (21), Sınır ötesi bankacılık faaliyetlerine yönelik ilkeler (23-25). Sermaye kavramı, gerek sermayedar, banka sahip ve yöneticileri, gerekse mevduat sahipleri, kamu yöneticileri ve denetleyiciler açısından önemli bir role sahiptir. Sermayenin banka açısından temel fonksiyonu, beklenmeyen kayıplar sonucu ortaya çıkan zararların hem mevduat sahipleri hem de diğer alacaklılar zarar görmeden atlatılabilmesindedir. Ancak bankalar açısından sermayenin işlevi sadece güvenlik oluşturmakla sınırlı değildir. Güçlü bir sermaye tabanı aynı zamanda bankalar için esneklik sağlar (İşeri, 2004: 78). Basel Komitesi tarafından banka denetimini sağlama amacıyla ortaya konulan temel ilkeler son derece önemli olmakla birlikte, Komitenin ülkelerin bankacılık sistemi ve banka denetim otoritelerini en çok etkileyen çalışmaları bankaların bulundurmaları gereken asgari sermayeyi düzenleyen Sermaye Yeterliliği Uzlaşılarıdır. Bu bağlamda sermaye yeterliliği konusunda yapılan çalışmalar sonucunda, 1988 tarihli Basel Sermaye Uyumunu yayınlanmıştır. BIS, uluslar arası makroekonomik gelişmeler ve finansal sistemdeki ilerlemeleri göz önüne alarak, banka sermaye yeterliliği konusundaki bu standardı geliştirerek etkinliğini arttırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda yeni bir standart taslağı olan Basel II hazırlanmıştır Basel-I Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı Basel Komitesi, 1988 yılında düzenlediği Basel Sermaye Yeterlilik Uzlaşısını (Basel I) ile bankaların çalışma kriterlerini düzenleyen bir rapor yayınlamıştır. Bu Uzlaşının yayınlanma gerekçesi 80 li yıllarda uluslararası risk artarken, uluslar arası bankaların sermaye yeterlilik rasyolarının gerilemesidir. Uzlaşı ilk başta uluslararası bankalar için yayınlanmışken daha sonra tüm bankalar tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Yayınlanan raporla bankaların Sermaye Yeterliliği Rasyosu (SYR), Sermaye Tabanı/ Risk Ağırlıklı Varlıklar rasyosuna alt sınır getirilmiştir. Raporda bankaların aktiflerinde taşıdıkları riskleri ağırlıklandırmayı ve sahip oldukları sermayenin riskleri ne ölçüde taşıyabildiğini göstermeyi hedefleyen bu rasyoyu 1992 yılının sonuna kadar asgari % 8 e yükseltmeleri öngörülmüştür. Bu doğrultuda arasında özellikle uluslar arası bankaların sermayelerinde önemli artışlar olduğu görülmüştür (Babuşcu, 2005: 188). 7

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013

Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve III nedir Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 Basel II ve Türk Eximbank Semineri 2013 İçerik 1. Basel uzlaşısı Basel ve tarihçesi Basel II kapsamı Basel III ün getirdiği yenilikler 2. Basel

Detaylı

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr

BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr BASEL II BANKACILIK DÜZENLEMELERİ VE İÇ DENETİM Prof. Dr. Güler ARAS, Yıldız Teknik Üniversitesi aras@yildiz.edu.tr İç denetim kredibilite kazandırır. Basel II Bankacılık Düzenlemeleri Son yıllarda globalleşme

Detaylı

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK

Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Şeffaflık, Sürdürülebilirlik ve Hesap Verilebilirlikte Yeni Yaklaşımlar: Finansal Raporlama ve Denetim Penceresinden Yeni TTK Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ticaret Odası Meclis

Detaylı

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II)

BANKACILIK DÜZEN LEME VE DENETLEME KUR UMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Ocak 2005 10 SORUDA YENİ BASEL SERMAYE UZLAŞISI (BASEL-II) Basel-II Nedir? - Yeni Basel Sermaye Uzlaşısı (Basel-II),

Detaylı

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır.

Bu makalede Bankacılık Gözetim ve Denetim Komitesi nce hazırlanan Basel I ve takiben Basel II standartları sunulmaktadır. I. GİRİŞ BASEL II STANDARTLARI Cenan AYKUT* Günümüz dünyasında finansal sistemin tarafları uluslararası ve ulusal kurumlar, piyasalar hukuk ve denetim sistemleridir. Uluslararası ve ulusal düzeyde istikrarın

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılının ilk altı ayında büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün

Detaylı

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006

Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları. 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları 4 Mayıs 2006 Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Basel II: Bankacılık sektöründe değişim rüzgarları Gündem 1. Basel II uygulama takvimi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1

YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI1 YENİ SERMAYE YETERLİLİĞİ UZLAŞISI NA (BASEL II) GEÇİŞE İLİŞKİN YOL HARİTASI 1 1 Bu Yol Haritası T.Bankalar Birliği bünyesinde oluşturulan Basel II Yönlendirme Komitesi nce 26 Eylül 2003 tarihinde oybirliği

Detaylı

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar)

BASEL II. RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) BASEL II RİSK AĞIRLIK FONKSİYONLARI (Beklenmeyen Kayıplar) Temerrüde düşmemiş krediler için Basel II düzenlemelerinde Korelasyon Katsayısı, Vade ayarlaması, Sermaye Yükümlülüğü oranı, Sermaye yükümlülüğü

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II 1. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI

TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II 1. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TÜRK BANKACILIK SİSTEMİ BASEL-II 1. ANKET ÇALIŞMASI SONUÇLARI Araştırma Dairesi Temmuz 2005 1 Bu çalışma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Araştırma Dairesi

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - II: Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplaması ve Açıklamalarına İlişkin Değişiklikler kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler

Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler . Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler Set I: Dipnotlarda Değişiklikler 31/07/2012 Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler yayını; Basel II geçişiyle uyumlu olarak BDDK

Detaylı

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Aylık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Tanım... 3 III- Sınıflama... 5 IV- Yöntem...

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Kredi Değerlendirmenin Geleceği - Basel II Yaklaşımı

Kredi Değerlendirmenin Geleceği - Basel II Yaklaşımı 22 Aralık 2004 Kredi Değerlendirmenin Geleceği - Basel II Yaklaşımı Haluk Yalçın Alper Önder Kaan Aksel haluk.yalcin@tr.pwc.com alper.onder@tr.pwc.com kaan.aksel@tr.pwc.com *connectedthinking Gündem 1.

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Para ve Banka İstatistikleri ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 3 III- Yöntem... 3 IV- Yayımlama

Detaylı

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler

Basel Bankacılık Denetim Komitesi. Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Basel Bankacılık Denetim Komitesi Yeni Uzlaşının Sınır Ötesi Uygulanmasına İlişkin Üst Düzey Prensipler Ağustos 2003 Bu çeviri aslına uygun olarak BDDK Araştırma Dairesi tarafından yapılmış olup, hukuki

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

1. Kredi Riski İçin Kullanılacak Sermaye ve Piyasa Riski İçin Kullanılacak Sermayenin Tespiti

1. Kredi Riski İçin Kullanılacak Sermaye ve Piyasa Riski İçin Kullanılacak Sermayenin Tespiti Bankaların Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik ile Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Piyasa Riskinin Karşılanmasında Kullanılacak

Detaylı

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1

Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 Sirküler Rapor 28.04.2014/118-1 BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bankalarca

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. Ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 EYLÜL 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2

Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. Seçilmiş Ülkelerde Yıllık Büyüme Oranları 1 Grafik I.2. 2012 Yılı için Yapılan Büyüme Tahminleri 1 Grafik I.3. ABD Enflasyon, İşsizlik ve Fed Bilanço Büyüklüğü Değişiminin Gelişimi

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. ve Konsolidasyona Tabi Bağlı Ortaklığı 1 OCAK 30 HAZİRAN 2014 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 30 Haziran 2014 Bankanın Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2015 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... ...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi......Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri......Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık... Deriva İle Tanışın Deriva Danışmanlık ve Eğitim reel ve mali sektör

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU

FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU FİRMALARIN DÖNEMSEL MALİ TABLOLARINDAKİ YABANCI PARA POZİSYONU GÖSTERGELERİ YÖNTEMSEL AÇIKLAMA NOTU I-Giriş Firmaların yabancı para (YP) cinsinden ve YP endeksli yükümlülükleri ve varlıklarının bilançolarında

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara

BASEL II. Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara BASEL II TTGV Yönetim Y Kurulu Bilgilendirme Sunumu Nisan 2007, Ankara Sunum Planı Genel Olarak Basel Basel I-Basel II Yeni Standartların n Temel Çerçevesievesi Uygulamaya Geçiş Standart YöntemY Basel

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama

Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Analitik Bilanço Verilerine İlişkin Yöntemsel Açıklama Muhasebe Genel Müdürlüğü Bilanço ve Hesapları İzleme Müdürlüğü İÇİNDEKİLER I-AMAÇ...2 II-TANIM...2 III-SINIFLAMA...3 IV-YÖNTEM...5 V-YAYIMLAMA...5

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı III. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DERS İÇERİĞİ Ders Adı Ders Türü Finansın İlkeleri Zorunlu DERS HEDEFİ Finansın İlkeleri dersini alan öğrenciler aşağıdaki becerileri kazanacaktır: Finans nedir ve çalışma alanları nelerdir sorularına cevap

Detaylı

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117

Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 Rapor N o : SYMM 116 /1552-117 BÜYÜME AMAÇLI ULUSLAR ARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN 30.06.2009 TARİHİ İTİBARİYLE BİTEN HESAP DÖNEMİME

Detaylı

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş. 2009 Yılı II. Üç Aylık Ara Dönem Konsolide Faaliyet Raporu İçindekiler Ana Ortaklık Bankanın Ortaklık Yapısı...1 Ana Ortaklık Bankanın Hesap Dönemi İçerisinde Ana Sözleşmesinde

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Şirket Derecelendirmesinde Basel II Perspektifi 12 Aralık 2007. PwC

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Şirket Derecelendirmesinde Basel II Perspektifi 12 Aralık 2007. PwC VI. Çözüm Ortaklığı Platformu Şirket Derecelendirmesinde Basel II Perspektifi 12 PwC Đçerik Genel Olarak Basel II Basel II nin Kapsamı Firmalara Etkisi Derecelendirme Derece Nedir? Firmaların Derecelendirilmesi

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2013 I. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3. Müdürler

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 III. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38

Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Finansal Amaç, Finans Fonksiyonu, Finansal Çevre 3 38 I. Finansman Nedir?, 6 Finansal Yönetim, 7; Yatırımlar, 9; Finansal Pazarlar, 10; Finansal Kurumlar, 13; Finansal Araçlar

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Haziran 2014 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Haziran 2014 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji

İçindekiler. Yatırım Fonları. Şirket Profili IV. II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? Şirket Bonosu III. Varlık Yönetimi Strateji Varlık Yönetimi İçindekiler I. Şirket Profili IV. Yatırım Fonları II. Kimler Varlık Yönetimi Servisi Alır? V Şirket Bonosu III. Varlık Gruplarımız VI. Varlık Yönetimi Strateji VII. Özel Varlık Danışmanlığı

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri

Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam Değeri 877.247,49 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi ve Riskleri A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 07/11/2008 Portföy Yöneticileri 31.03.2010 tarihi itibariyle Vahap Tolga KOTAN Murat İNCE Doruk ERGUN Fon Toplam

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ

Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ KPMG TÜRKİYE Bankaların Raporlama Teblİğİndekİ Değİşİklİkler Set - III: Kredi Riskine İlişkin Açıklamalarda Değişiklikler 30 Ekim 2012 kpmg.com.tr Yayın Hakkında Bankaların Raporlama Tebliğindeki Değişiklikler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem

RiskTürk Eğitim Kataloğu Dönem RiskTürk Eğitim Kataloğu 2016 1. Dönem E-Mail: egitim@riskturk.com EĞİTİM TAKVİMİ İleri Seviye Varlık Yükümlülük Analizi (ALM) 4-5 Mayıs Kredi Riski 11-12 Mayıs Piyasa Riski 25-26 Mayıs E-Mail: ALM egitim@riskturk.com

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ R.G. 88 05.09.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1

Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1 Yerel bilgi. Küresel güç. Local knowledge. Global power. 1 Gündem o o o o o AEGON grubu Solvency süreci Solvency II Temel Bilgiler 4. Sayısal Etki Çalışması Türkiye nin bulunduğu nokta Local knowledge.

Detaylı

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu

Halkbank 2009 Yılı I. Dönem Konsolide Faaliyet Raporu 2009 YILI I. DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Sunuş Bankamızın, 31 Mart 2009 dönemine ait solo finansal veriler üzerinden hazırlanan Ara Dönem Faaliyet Raporu, 14 Mayıs 2009 tarihinde web sitesinde yayımlanmıştır.

Detaylı

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI

BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI BAŞLANGIÇ TEMİNATI VE GARANTİ FONU HESAPLAMASI Başlangıç Teminatı Hesaplaması: Başlangıç teminatı, gelecekte herhangi bir temerrüt durumunun ortaya çıktığı hallerde, temerrüdün ortaya çıktığı tarihten

Detaylı

Grafik I.1.1 Küresel ve Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Oranları... 5. Grafik I.1.2 İmalat Sanayi PMI Endeksleri... 6

Grafik I.1.1 Küresel ve Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Oranları... 5. Grafik I.1.2 İmalat Sanayi PMI Endeksleri... 6 Grafikler I. Finansal İstikrarı Etkileyen Uluslararası ve Ulusal Gelişmeler I.1. Uluslararası Gelişmeler Grafik I.1.1 Küresel ve Gelişmiş Ülkelerde Büyüme Oranları... 5 Grafik I.1.2 İmalat Sanayi PMI Endeksleri...

Detaylı

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI

II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI II. MALİ SEKTÖRÜN GENEL YAPISI Türk mali sektörü 27 yılında da büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisi de devam etmiştir. Grafik II.1. Mali Sektörün Bilanço Büyüklüğünün

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

11.Bölüm. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım

11.Bölüm. Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım 11.Bölüm Bölüm Adı: Yabancı Para Net Genel Pozisyon\Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide Ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması Ve Uygulanması Yrd. Doç. Dr. Ferhat Sayım Amaçlarımız Bu bölümü

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. FİNANSAL KURUMLAR KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turan EROL un Şirket Finansmanı ve Halka Açılmada Yeni Yol Haritası: Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Şirketleri Panelinde Yaptığı Konuşma 21.03.2008 Oditoryum,

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR

Marjinal VaR Ratio Instruments PV VaR VaR/PV Portfolio PV Marjinal VaR 1.PERFORMANS DEĞERLEMESİ Karşılaştırma Ölçütü-Serbest Fon Getiri Değişimi 29/02/2012 1H 1A 3A 5A Merchants Capital 0.22% -0.98% -11.91% -15.29% KYD182 0.16% 1.26% 3.13% 3.56% 2.PİYASA RİSKİ VaR değer limiti,

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama

Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri Raporuna İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Parasal ve Finansal Veriler Müdürlüğü İçindekiler I- Tanım... 3 II- Amaç... 4 III- Yöntem... 4 IV-Yayınlama

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.RGTAD.-II.1-8111 03.10.2001 T.BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bilindiği üzere, Bankaların İç Denetim ve Risk Yönetimi Sistemleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ

BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİ KESİMİ BEKLENTİ ANKETİ BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ EKİM 2011 25 Görüş ve Önerileriniz İçin: E-posta: beklentianketi@bddk.org.tr Tel: (312)

Detaylı

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER

Detaylı