BANKALARIN İHRACAT İŞLEMLERİNDE ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKALARIN İHRACAT İŞLEMLERİNDE ROLÜ"

Transkript

1 BANKALARIN İHRACAT İŞLEMLERİNDE ROLÜ İbrahim N. GÜRTAN Öğretim Görevlisi Bilindiği gibi Bankalar, Bankalar yasasına göre kurulmuş, verdikleri hizmet ve para satışından kâr eden Anonim Şirketlerdir. Bütün hakiki şahıslar gibi, hükmi şahıs statüsünde olan bankaların da işlemlerinde kendi kendilerine yetebilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında legal işlemlerine yardımcı olacak veya onun adına işlem yapacak olan muhabir ağına ihtiyaçları vardır. Bankaların muhabirlik anlaşması yapmış olduğu bankalar, T.C. Merkez Bankasının kontrolündedir, seçilen muhabir bu bankaca uygun görülmez ise muhabirlik anlaşmasının ve işlemlerin tasfiyesi gereklidir. İhracat işlemlerinde Bankaların üstlendiği role değinmeden önce, bankaların muhabir ağına göz atmak sanırım yerinde olacaktır. Bankaların iki tip muhabir çalışmasından söz edebiliriz, bunların aslı ve olması gerekeni hesap çalışmasıdır. Diğeri ise sadece işlemlerin yapılmasıdır. Günümüzde bankalar muhabirlik ağını mümkün olduğu kadar geniş tutmaktadır. Bunun nedeni de müşterilerinin taleplerini çekebilmek amacı ile onlara geniş bir yelpaze sunmaktır. Fakat bir de madalyonun öteki yüzü vardır. Bu da yurt dışı muhabir bankaların, hesapta bir miktar bakiye bulundurulmasını istemelerinden doğan atıl kapasitedir. Bahse konu olan muhabir ağı yüzün üzerinde bankayı içermektedir. Ve her bankada her an işlem yapılamayacağı düşünüldüğünde bu rakamın neden atıl bir kapasite olduğu ortaya çıkmaktadır. İşte bu düşünceden hareket eden Türk bankaları, belli başlı bankalarda 283

2 hesap açtırmaktadır. Tabii bu ilişki sadece hesap ile kısıtlı olmayıp teyit ve diğer kredileri de beraberinde getirmekte, bunun neticesi olarak da bankaların hesap muhabirleri belirlenmektedir. Bunların dışında kalan ve sadece SWIFT bağlantısı olan bankalar da muhabirlik ağı dediğimiz aysbergin, su altında kalan kısmını oluşturmaktadır. Bankaların bu muhabirlik ağı, işlemlere ve dolayısı ile firmalara nasıl yansımaktadır? Bunu ihracat açısından düşündüğümüzde, mal bedelinin Türk bankasının hesabına alacak kaydedilmesinin gecikebilmesi olarak ortaya çıktığını görürüz. Eğer ithalatçı firmanın bankası, Türk bankasının hesap muhabiri ise mal bedeli derhal hesaba geçer, bu banka sadece işlem bankası ise araya bir ödeme bankası gireceğinden mal bedelinin bu banka kanalı ile ödenmesi en az iki günlük bir gecikmeye neden olacaktır. İşte bu nedenle ihracatçı firmanın Proforma Fatura düzenleme aşamasında bankası ile mutlaka konuşup hesap muhabirlerinin ismini alması şarttır. Bu safha da ihracatçı - banka ilişkisinin atılacak olan ilk adımıdır. Bu ilişkinin ikinci adımı ise ihracatçının: Malımı gönderdim ama mal bedelini tam ve zamanında alabilecek miyim? sorusuna aradığı cevapta saklı olan ödeme şeklinin belirlenmesidir. Bu soruya üç cevap verebiliriz. Şöyle ki: a- Talep edilen tüm şartlara harfiyen uyulursa mal bedeli tam ve zamanında gelecektir. Bu cevapta belirlenen ödeme şekli akreditiftir. b- Mal gönderilsin, bedeli ödenmeden ithalatçının bu mala sahip olması önlenecektir. Bu cevapta belirlenen ödeme şekli de vesaik mukabilidir. c- Mal gönderilsin, ithalatçının önce malı çekmesine, mal bedelini ise bundan sonra ödemesine müsaade edilecektir. 284

3 Bu ödeme şekli ise mal mukabilidir. Bu ödeme şekillerinden en garantilisi ihracat akreditifidir. İhracatçılar da bu ödeme şeklini isterler. Akreditifli ödeme şeklinin alt gurubunu oluşturan geri dönülemez / teyitli (irrevocable / confirmed) akreditif ihracatçılar açısından özellikle talep edilen ödeme şeklidir. Ancak bankalar bu tip bir akreditifin daima bir risk teşkil edebileceği düşüncesindedirler. Bu düşüncenin başlangıç noktası teyit olayının bir kredi olması ve dolayısı ile bankaya risk oluşturmasıdır. Teyit işlemi, teyit bankasına üç tip riski yükler. Bunlar: a) Ülke riski, b) Banka riski ve c) Müşteri riski olarak düşünülmektedir. Bankacılıkta hiçbir zaman riskin sıfır olması beklenmemekle beraber bu risklerin minimum seviyede olması, bankaların müşterilerine gelen teyitli akreditiflere teyitlerini çok daha güvenle ilave etmelerine neden olur. İhracat işlemlerinde bankacı, esas işlevi olan bankacılığın yanında danışmanlık görevini de üstlenmektedir. Hangi ödeme şeklinde olursa olsun Türk Parası kıymetini koruma hakkındaki 32 sayılı karar ve ekleri gereğince ihracatçıya, ihraç etmiş olduğu mala ait dövizleri, belirlenmiş süreler içerisinde yurda getirme sorumluluğu yüklenmiştir. Bankalara ise bu sorumluluğu takip etme yükümlülüğü getirilmiştir. İşte bu nedenle bankalar, ihracat işlemini başından sonuna kadar daima takip etmektedirler ve gerektiğinde ihracatçı firmaya danışmanlık hizmeti vermektedirler. Bu danışmanlık hizmetlerinin başında, yukarıda da değindiğim gibi muhabir banka seçimi gelmektedir. Bir diğer adım ise özellikle ihracat akreditiflerinde kuşat mektubu tetkikinde atılmaktadır. Zira, bu talepte yapılacak en ufak bir hata mal bedelinin geç gelmesine veya 285

4 hiç gelmemesine neden olmaktadır. Gelen bu mesajın içeriğinde en önemli bölüm talep edilen vesaiktir. Çünkü Milletlerarası Ticaret Odasının yayımlamış olduğu 500 sayılı broşürün 4.cü maddesi, bankaların sadece vesaiki göz önünde bulundurarak işlem yapması gerektiğini belirtmektedir. Bankalar da bu maddeden hareketle olası bir rezervden ihracatçı firmayı korumak amacı ile kendilerine tevdi edilen vesaiki azami dikkat göstererek ve yine ICC 500 sayılı broşürün ışığı altında incelemektedir. İhracata yeni başlamış firmaların kendilerine gelen akreditifleri realize etmeden evvel hazırlayacakları proforma vesaiki, bankacısı ile beraber tetkik etmesi, gerekli düzeltmeleri yapması belki biraz yorucu ama olumlu sonuç doğuran bir işlemdir. Bu işlem ile amir bankanın yapacağı tetkikte, objektif ölçüler içinde bulabileceği rezervlerin önüne geçilmiş olur. Buna mukabil sübjektif ölçüler içerisinde bulunabilecek rezervlerin kesin dayanaktan yoksun oluşu, daima itiraz hakkını saklı tutacaktır. Ancak akreditifli ödeme şeklinde ihracatçılarımızın maalesef akreditif amiri olan ithalatçı ile telefon görüşmelerine rağbet etmeleri ve bu görüşmeye dayanarak yapmış oldukları değişiklikler, rezerv açısından kendilerini zor durumda bırakmaktadır. Bankaların diğer ödeme şekillerindeki yol göstericiliği ise çok daha gereklidir, zira burada doğrudan doğruya vesaikin gönderileceği muhabir bankanın güvenilirliği ve bunun yanında dikkatli, sağgörülü olması ön plâna çıkmaktadır. İşte tahsil vesaiki (Collection) dediğimiz diğer ödeme şekillerinde de a) Ülke riski ve b) Banka riski, bankaları ve buna paralel olarak ihracatçıları düşündüren bir etkendir. Bu işlemlerde riski minimize eden bankalar arası alınan ve 286

5 verilen işler (resiprosite) raporu ve önceki dönem çalışmalarıdır. Bu bilgilerin ışığı altında bankalar müşterilerine banka adları önerirler ve seçimi kendilerine bırakırlar, firma tarafından seçilen banka bu tahsil işleminin ibraz bankası olarak görev alır. Bankaların bir diğer- görevi de ihracatçıların finansman taleplerini, Bankalar Yasasının amir hükümlerine ve firmanın kredibilitesine göre, karşılamaktır. Bu krediler yapılmış veya yapılacak olan ihracatın finansmanı için verilmektedir. Dolayısı ile bankalar, ihracat bedeli dövizlerin kendi pozisyonlarına girmesini talep etmektedirler ve buna göre de faiz uygulaması yapmaktadırlar. İhracatçıların bunun aksine davranışlarını önlemek amacı ile de bir başka bankaya gelen dövizlere dayanarak Türk Lirası olarak bu çeşit kredilerin kapanmasını önlemek amacı ile değişik faiz talepleri olur. Bankaların ihracat işlemlerinde rol aldığı en önemli görev ihracat bedelinin verilen süre içinde yurda getirilmesini takip etmektir. Bu konunun olumsuz sonucu, süresi içinde getirilmeyen ve her bir gümrük beyannamesi bazında USD 'in üzerindeki ihracat bedeli dövizlerin akıbetinin yine verilen süre içerisinde kambiyo müdürlüğüne bildirilmesidir. Bankaların ihracat işlemlerindeki bir diğer rolü de takip ile mükellef olduğu mal bedeli dövizlerin yurda gelmesinden sonra başlamaktadır. Bu rol öncelikle dövizlerin geliş gününü tespit etmekle başlayacaktır, zira yapılacak olan işlem ilk 90 gün başka, ikinci doksan gün başka ve 180 ci günden sonra başkadır. Bu işlemin ikinci etabında ise gelen bu ihracat dövizine uygulanacak kur gündeme gelecektir. Bilindiği gibi, bankalar kendi pozisyonlarına 287

6 girecek tüm dövizler için meblağına bakılmaksızın serbest kur uygulayabilmektedir. Bunun için de ihracat dövizlerinin bozdurulması anında ihracatçı müşterisine günün hatta saatin ekonomik koşullarına göre ve ihracatçının kendisi ile çalışma durumuna göre belli bir favör tanıyarak, deklare edilmiş kurundan daha değişik bir serbest döviz alış kuru uygulayacaktır. Görüldüğü gibi Banka - Müşteri ilişkisi ihracat işleminin her safhasında vazgeçilmez bir şekilde uygulanmaktadır. Bankalar hizmet üreten ve ürettikleri bu hizmetlerden para kazanan müesseseler olduğuna göre, bu nedenle de başta danışmanlık hizmeti olmak üzere ihracatın her safhasında müşterilerinin yanında olmalı ve onların sıkıntılarını gidermeye çalışmalıdır. 288

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY DIŞ TİCARET RİSKLERİ VE ÖDEME ŞEKİLLERİ 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla

Detaylı

T.C. TEZ EDİRNE 2010

T.C. TEZ EDİRNE 2010 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ İKTİSATT ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DIŞ TİCARETTEE ÖDEME ŞEKİLLERİ AYLİN MUSTAFA TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İSMAİL SADİ UZUNOĞLU EDİRNE 2010 i ÖNSÖZ

Detaylı

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİ SERBEST BIRAKILDI ANCAK TAHSİLİ VEYA KAPATILMASI BELLİ ESASLARA BAĞLI I.GİRİŞ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu karara ilişkin Tebliğ ler,

Detaylı

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20

ÖRNEKTİR GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1/20 SZL-006 / 12 1/20 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No: 206671 Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:6 34768 Ümraniye/İSTANBUL www.albarakaturk.com.tr albarakaturk@hs03.kep.tr

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir?

ĐTHALAT. S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir? ĐTHALAT S:Peşin ithalat transferi yapmak isteyen müşteri fatura ibraz etmeli midir? Y:Hayır böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır..talimatta,peşin ithalat transferi olduğunun belirtilmesi ve eğer swift

Detaylı

AKREDĐTĐFLE ĐLGĐLĐ SON DÜZENLEMESĐ YEKNESAK KURALLAR 600 (UCP 600) VE UYGULAMAYA GETĐRDĐĞĐ BAZI YENĐLĐKLER

AKREDĐTĐFLE ĐLGĐLĐ SON DÜZENLEMESĐ YEKNESAK KURALLAR 600 (UCP 600) VE UYGULAMAYA GETĐRDĐĞĐ BAZI YENĐLĐKLER Milletlerarası Ticaret Odasının Akreditifle Đlgili Son Düzenlemesi 1219 H MĐLLETLERARASI TĐCARET ODASININ AKREDĐTĐFLE ĐLGĐLĐ SON DÜZENLEMESĐ YEKNESAK KURALLAR 600 (UCP 600) VE UYGULAMAYA GETĐRDĐĞĐ BAZI

Detaylı

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ

GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. 1/31 GENEL FİNANSMAN/KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR VE KONU Bir tarafta, Büyükdere Caddesi, No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresindeki KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1

İHRACAT REHBERİ İHRACAT REHBERİ. Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı. Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 İHRACAT REHBERİ Hazırlayan: Ahiler Kalkınma Ajansı Ahiler Kalkınma Ajansı Sayfa 1 (1) Bkz. İhracat Planı Hazırlama Süreci dokümanı. Ayrıca; İhracatçılar, ihraç edeceği mala göre ilgili İhracatçı Birlikleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK

BİRİNCİ BÖLÜM BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI I. GENEL OLARAK GİRİ Ticarette mal veya hizmet sunan kişiler bu edimlerinin karşılığını peşin olarak alabilecekleri gibi belirli bir vadeye de bağlayabilirler. Böyle durumlarda alacaklı borçlunun ödeme gücü konusunda

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü

Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Çekte Muhatap Bankanın Ödeme Yükümlülüğü Özet Çek muhataba bağlı bir ödeme aracı olduğundan çekin tedavülü ve ekonomik sistem içinde yer almasında temel unsur muhatap bankalardır. Bankalara çeke özgü ödevler

Detaylı

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATI VE DEĞERLENDİRİLMESİ YABANCI SERMAYEYİ TEŞVİK MEVZUATI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk YÜCEL Hesap Uzmanı Hayrettin TURAN Hesap Uzmanı I- GİRİŞ Günümüz küreselleşme sürecinde ekonomiler arasındaki eklemleme çabaları yabancı sermaye

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK (TİCARET HUKUKU) ANABİLİM DALI KREDİ KARTI SÖZLEŞMELERİ Yüksek Lisans Tez Projesi ÖZLEM KOCAOĞLU Ankara 2007 2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

İhracat Bilgi Bankası

İhracat Bilgi Bankası İhracat Bilgi Bankası 2015 Hacettepe Exim A.Ş., Hacettepe Üniversitesi kuruluşudur. Sayfa 1 A İHRACATTA HEDEF PAZAR SEÇİMİ ve PAZARA GİRİŞ KOBİ ler olarak adlandırılan (uluslararası literatürdeki ismi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İTHALAT KAYITLARI 344MV0053 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

MUHASEBE UYGULAMALARI

MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI İHRACAT ve İTHALAT MUHASEBE UYGULAMALARI ORDU S.M.M.M.O Öğr. Gör. Yaser GÜRSOY Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm

Detaylı

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi

Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi Rusya Vergi ve Hukuk Rehberi 1 BÖLÜM I. Şirketler Hukuku 1.GİRİŞ... 12 2. HUKUKİ YAPI ŞİRKET TÜRLERİ, ORTAKLIKLAR VE ÖZELLİK ARZEDEN DİĞER KONULAR... 12 2.1 Temsilci Ofisler (Representative Office)...

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır.

Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. MADDE 21 : İTHALATTA MATRAH MADDE METNİ : " İthalatta Matrah : Madde 21- İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır. a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti,

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI

MUHASEBE FİNANSMAN ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN ALANI İHRACAT 344MV0050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı