TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI. Ekim Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI. Ekim 2003. Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi"

Transkript

1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI Ekim 2003 Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi

2 Sunuş Planı Giriş I. Bölüm: BDDK ve Bankacılık Krizleri II. Bölüm: Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması III. Bölüm: İmar Bankası Olayı Sonuç ve Önümüzdeki Gündem 2

3 GİRİŞ 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizlerin tam arifesinde kurulan ve sektörün yapısal hale gelmiş sorunlarını ivedilikle çözme sorumluluğunu üstlenen Kurumumuz; 15 Mayıs 2001 tarihinde uygulamaya konulan Yeniden Yapılandırma Programı ile bu sorunları gidererek, etkin ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir bankacılık sektörüne ulaşmayı hedeflemiştir. Bugüne kadarki en kapsamlı çabaları içeren bu Programın olumlu sonuçlarının alındığı bir dönemde, tarihimizin en büyük ölçekli yolsuzluk olayı ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu sunumun amacı; İmar Bankası yolsuzluğunun Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesindeki kazanımları sekteye uğratmasını önlemek ve yolsuzluğun boyutlarını kapsamlı bir şekilde kamuya duyurmaktır. 3

4 I. BÖLÜM BDDK ve BANKACILIK KRİZLERİ BDDK nın Faaliyete Geçişi 2000 ve 2001 Bankacılık Krizleri 4

5 BDDK NIN FAALİYETE GEÇİŞİ 5

6 BDDK niçin kuruldu? BDDK, düzenleme ve denetleme işlevlerinin daha etkin, kapsamlı ve işlevsel bir biçimde yerine getirilebilmesi ihtiyacından doğmuştur. BDDK nın: Kanunun uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri belirleme işlevine, Kanunda belirtilen banka kurma izni verme ve izni iptal etme yetkisine, Siyasi otoriteden bağımsız karar alma kabiliyetine sahip, özerk bir kurum statüsünde olması öngörülmüştür. 6

7 BDDK nın Faaliyete Geçiş Dönemi 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 23 Haziran 1999 tarihinde yayımlanmıştır. Kurum, uzun bir geçiş döneminin ardından ve finansal krizlerin tam arifesinde, 31 Ağustos 2000 tarihinde faaliyete başlamıştır. Daha önce TMSF ye devredilmiş bulunan 8 bankaya ilave olarak, BDDK faaliyetinin ilk dört ayında 3 bankayı daha Fona devretmek, 2 kalkınma ve yatırım bankasının da faaliyet iznini iptal etmek durumunda kalmıştır. Özetle, BDDK, ilk günden itibaren sektörün on yıllara yayılmış, birikmiş yapısal sorunlarını çözme sorumluluğunu üstlenmiştir. 7

8 2000 ve 2001 BANKACILIK KRİZLERİ 8

9 Kasım ve Şubat Krizleri Öncesi Durum Bankacılık acılık Sektörü Küçük ölçekli, düşük sermayeli ve homojen olmayan piyasa yapısı, Likidite sorunları, Kamu bankalarının yüksek seviyelere ulaşan gecelik yükümlülükleri, Özel bankaların yüksek açık pozisyonları, Kamu kağıtlarının banka bilançolarındaki yüksek payı Düşük aktif kalitesi, Yetersiz risk değerlendirme ve risk yönetimi sistemleri, Zayıf kurumsal yönetişim, Düzenleme ve denetim mekanizmalarındaki zafiyetler. Sektörü Çevreleyen Koşullar Ciddi makroekonomik istikrarsızlıklar, Yüksek kamu açıkları, Kamu bankalarının ve sorunlu bankaların neden olduğu sistemik çarpıklıklar. 9

10 Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri 2000 yılı başında uygulamaya konulan yapısal program döneminde artan siyasi ve makroekonomik belirsizlikler şoklara neden olmuştur. Makroekonomik Şoklar Faiz Faiz oranlarındaki ani yükseliş Türk Türk Lirasındaki ani değer kaybı Ekonomik faaliyetlerde daralma Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri Vade uyumsuzluğu fonlama zararları Menkul kıymetler portföyünün değerinde azalma Açık pozisyonlar Kambiyo zararları Aktif kalitesinde düşüş, Kredi riskinde artış ış. Sonuç : Özkaynak aşınması ve bazı bankaların ödeme güçlüğüne düşmeleri 10

11 II. BÖLÜM TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Yeniden Yapılandırma Sonrası Gelinen Nokta Yeniden Yapılandırmanın Maliyeti 11

12 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI 12

13 Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının bir bileşeni olan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı 15 Mayıs 2001 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Programın amacı; sektördeki sorunları gidererek, etkin, rekabet gücü bulunan bir bankacılık sektörüne sahip olmaktır. Programın dört temel bileşeni bulunmaktadır : Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, TMSF ye devredilen bankaların, gereğinde yeniden yapılandırılarak satışı, birleştirilmesi ve tasfiyesi, Özel bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, Düzenleme ve denetim çerçevesinin iyileştirilmesi. Bu, yıllardır süregelen yapısal sorunların çözümüne yönelik en kapsamlı program olup, Türk bankacılığı için bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. 13

14 Kamu Bankalarının Hazine Tarafından Yeniden Yapılandırılması Finansal Yeniden Yapılandırma : 19 milyar dolar tutarındaki görev zararının tasfiyesi, Mart 2001 döviz kuruyla 13,9 milyar dolar tutarındaki gecelik yükümlülüklerin sıfırlanması, 2,9 milyar dolar tutarında sermaye artışı, Kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak her türlü sübvansiyon için bütçeye ödenek konulması, Mevduat ve kredi faizlerinin piyasa koşullarına uygun şekilde belirlenmesi. Operasyonel Yeniden Yapılandırma : Bağımsız bir ortak yönetim kurulu atanması, Şube ve personel rasyonalizasyonu yoluyla verimliliğin ve karlılığın artırılması. 14

15 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması TMSF, -İmar Bankası dışında- devraldığı bankaları tasfiye etmek yerine; Müşterilerin bankalara hücumunu önlemek, Faiz ve kur üzerindeki baskıyı hafifletmek, Borç servisinin sürdürülebilirliğini sağlamak, Ödemeler sisteminin kesintiye uğramasını önlemek için kamu kaynaklarıyla yeniden yapılandırmıştır. Bu süreçte, aşağıdaki yöntemler tek başına veya birlikte kullanılmıştır: Satış, Devir yoluyla birleştirme, Bilançonun parçalar halinde satışı (Örn: ihale yoluyla mevduat satışı). 15

16 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması (Gelişmeler) Mevduat faiz oranları piyasa faizleriyle uyumlu hale getirilmiştir. 3 milyar dolar tutarındaki mevduat ihale yöntemiyle diğer bankalara satılmıştır. Şube ve personel sayıları devir tarihlerine göre yaklaşık yüzde 80 oranında azaltılmıştır. 16 Mart 2001 de 7,8 katrilyon lira olan kısa vadeli yükümlülükler, 4 Mayıs 2001 de 6,4 katrilyon lira seviyesine indirilmiştir. 31 Ağustos 2003 itibariyle, Fon bankalarının kısa vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır. 16

17 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması (Gelişmeler) TMSF bankalarının Nisan 2001 de 4 milyar doların üstünde olan döviz pozisyon açıkları, 31 Ağustos 2003 itibariyle sıfırlanmıştır Nis May Haz Ara Eki Ağu Ağu milyon dolar Net Genel Pozisyon 17

18 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması (Kazanımlar) Finansal krizler ortamında belirgin hale gelen güvensizliğin derinleşmesi engellenmiştir. Fona devredilen bankaların yeniden yapılandırılarak mümkün olduğunca sistem içinde tutulması, yumuşak bir geçiş sağlamış ve mudilerle kreditörlerin sistemden kaçışı önlenmiştir. Banka ve şube satışları sayesinde adet personelin sektörde istihdamı korunmuştur. 18

19 Borç takası Özel Bankaların Mali Bünyelerinin İyileştirilmesi Hazine ce yapılan 7,5 milyar dolarlık iç borç takası ile bankaların yabancı para açık pozisyonları kapatılmıştır. Böylece, kur riskinin yönetilebilir hale gelmesi sağlanmıştır. Sermaye artırımı Alınan taahhüt mektupları çerçevesinde, banka sahipleri 2001 yılında 1,8 katrilyon liralık sermaye artışı gerçekleştirmişlerdir. 19

20 Yeniden Yapılandırma Programında Revizyon İhtiyacı Uluslararası konjonktürdeki olumsuz bekleyişler, mali sektörde yaşanan krizin beklenenden uzun sürmesi ve reel sektörde arzulanan toparlanma sürecinin gecikmesi; Program kapsamında banka sahiplerince gerçekleştirilen sermaye artışlarının yetersiz kalmasına ve bankaların sorunlu aktiflerinin artmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda, Programda revizyon ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 20

21 Yeniden Yapılandırma Programının Yeni Araçları 31 Ocak 2002 tarihinde yayımlanan 4743 sayılı Kanun çerçevesinde,, Program yeni araçlarla güçlendirilmiştir. Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı Bankacılık sektörü üçlü denetimden geçirilerek, sektöre güven artırılmış, Banka sahiplerinin sermaye artırmaları sağlanmış (162 trilyon lira), Devir ve birleşmeler teşvik edilmiş, Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmiş, Tahsili gecikmiş alacaklar gerçek boyutlarıyla ortaya konmuş, Kamu kaynakları, sermaye benzeri kredi şeklinde, banka sermayelerinin rinin güçlendirilmesinde kullanılmış (213,3 trilyon lira), Sermaye ihtiyacı banka sahiplerince karşılanamayacağı anlaşılan Pamukbank, Fon a devredilmiştir. İstanbul Yaklaşımı Eylül 2003 itibariyle, 226 firmaya ait toplam 5,1 milyar dolar tutarındaki t kredi yeniden yapılandırılmıştır. Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ) Sektördeki sorunlu aktiflere akışkanlık kazandırmak amacıyla kurulması ulması öngörülerin VYŞ için gerekli hukuki altyapı oluşturulmuştur. 21

22 Düzenleme ve Gözetim Çerçevesinin İyileştirilmesi Risk odaklı ve daha sıkı bir gözetimi mümkün kılmak amacıyla : Özkaynak Risk yönetimi Kredi limitleri ve kredi karşılıkları Muhasebe standartları ve bağımsız denetim Devir ve birleşmelerin özendirilmesi konularında uluslararası standartlara uygun düzenlemeler getirilmiş ve Sınır ötesi gözetimin iyileştirilmesi için diğer ülke gözetim otoriteleri oriteleri ile mutabakat protokolleri imzalanmıştır. 22

23 BDDK ve TMSF bu dönemde yoğun bir çalışma temposu sergilemiştir. Kurul Dönem Oturum Sayısı Karar Sayısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Toplam TMSF Yönetim Kurulu Toplam

24 Yeniden yapılandırma sürecinde çok sayıda düzenleme yapılmıştır (*). Bakanlar Kurulu Kararı Yönetmelik Genelge Tebliğ Mevzuat Türü Bankalar Kanunu ve Diğer Kanunlar Toplam Düzenleme Sayısı (*) Değişikliklerle birlikte 24

25 YENİDEN YAPILANDIRMA SONRASI GELİNEN NOKTA 25

26 Milyar $ 200 Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü Bankacılık sektörü belirgin bir toparlanma sürecine girmiştir Toplam varlıklar Toplam mevduat Toplam krediler * Ağustos verileri * 26

27 Aktif Yapısındaki Gelişmeler Kredilerde artış eğilimi başlamış, Menkul değerlere plasmanlar artmış, Bankalardan alacaklar gerilemiş, Takipteki alacaklarda kriz dönemindeki sıçramanın ardından gerileme eme başlamıştır. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Diğer Takipteki Alacaklar Krediler Menkul Değerler Bankalardan Alacaklar 20% 10% 0% * (*) Ağustos verileri 27

28 Toplam Kredilerde Artış Özel bankaların toplam krediler içindeki payı %56 dan %70 e yükselmiştir * Kal.Yat. Yabancı TMSF Özel Kamu (milyar dolar) * Toplam Krediler * Ağustos verileri 28

29 Tahsili Gecikmiş Alacaklarda Azalma 2001 yılında yüzde olan takibe düşen kredilerin toplam kredilere e oranı, 2003 yılında yüzde 15 e gerilemiştir... % Sektör Geneli * * Ağustos verileri 29

30 Pasif Yapısındaki Gelişmeler Bankalarda mevduat ağırlıklı kaynak yapısı sürmektedir. Özkaynakların toplam pasifler içindeki payı artmıştır. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * Ağustos verileri Özkaynak Diğer Bankalara Borçlar Toplam Mevduat 30

31 Toplam Mevduatta Artış Özel bankaların mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 44 ten yüzde 56,2 ye yükselmiştir... Milyar $ Yabancı 50 TMSF Özel 40 Kamu * (milyar dolar) * Toplam Mevduat * Ağustos verileri 31

32 Kamu ve TMSF Bankalarının Paylarında Azalma döneminde bu bankaların payı; aktif büyüklüğü açısından yüzde 43 ten yüzde 37 ye, krediler açısından yüzde 35 ten yüzde 18 e, mevduat açısından ise yüzde 53 ten yüzde 42 ye düşmüştür... Toplam Varlıklar Toplam Krediler Toplam Mevduat Yüzde Pay * * * Kamu TMSF Özel Diğer Toplam * Ağustos verileri 32

33 Banka Sayısında Azalma Banka sayısı 50 ye düşmüştür Eylül Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kal.ve Yat. Bankaları TOPLAM

34 Faiz Oranlarında İstikrar Piyasadaki çeşitli faiz oranlarında belirgin bir düşüş gözlenmiştir... Faiz oranları (%) Kasım Krizi Şubat Krizi 2001 yıl sonu 2002 yıl sonu Mevcut Durum Interbank gecelik* 1.950, ,0 59,0 44,0 26,0 TL Kredi* 114,9 204,3 75,8 67,2 62,1 TL Mevduat* 158,8 208,0 50,8 39,6 36,4 YP Kredi* 16,9 39,4 12,4 6,9 7,3 YP Mevduat* 25,7 17,2 3,7 2,5 2,7 DİBS 39,0 76,2 63,1 46,3 30,0 * Kriz dönemleri için mevcut en yüksek oranlar, diğer dönemler için ise ortalama değerler kullanılmıştır. 34

35 Yönetilebilir Finansal Riskler: Kur Riski Kasım 2000 krizinde 18,4 milyar dolar seviyesinde olan pozisyon açığı 761 milyon dolara gerilemiştir... (milyon dolar) Kasım 2000 Aralık 2001 Aralık 2002 Mart 2003 Eylül 2003 Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım TOPLAM

36 Yönetilebilir Finansal Riskler: Kredi Riski Kriz sırasında yüzde 29 civarında olan sektörün TGA oranı yüzde 15 seviyesine çekilirken, TGA lar için ayrılan karşılıklar yüzde 47 den yüzde 72 ye yükselmiştir... TGA Oranı (%) Karşılıklar / TGA (%) 2001 Aralık 2002 Aralık 2003 Ağustos 2001 Aralık 2002 Aralık 2003 Ağustos Kamu 37,3 37,4 33,0 62,7 73,9 81,5 Özel 27,6 8,9 8,3 31,5 53,0 56,8 Yabancı 5,5 4,9 5,1 75,6 77,7 78,5 Kalkınma ve Yatırım 10,7 4,0 4,2 82,3 64,2 87,9 TMSF 67,3 69,4 62,1 55,9 60,5 73,1 TOPLAM 29,3 17,5 15,0 47,1 64,2 71,7 TGA oranı: TGA (Brüt)/[TGA(Brüt)+Krediler]

37 Yönetilebilir Finansal Riskler: Faiz Riski Sabit faizli kağıtların toplam borç stoku içindeki payı yüzde 35 civarındadır. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin menkul değerler cüzdanı içerisindeki payı yaklaşık yüzde 50 dir. Menkul Değerler Cüzdanının Kompozisyonu Ağustos Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerler Bağlı Menkul Değerler TOPLAM (Trilyon TL) TOPLAM (Mil( Milyon dolar) Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerler / T. Menkul Değerler Cüzdanı (%) 65,0 28,4 44,7 49,7 37

38 Yönetilebilir Finansal Riskler: Likidite Riski Mevduat vadeleri belirgin bir şekilde uzamıştır... Mevduatın Vade Kompozisyonu 2,2 0, Şubat ayında 62 gün olan ortalama mevduat vadesi 2003 Ağustos ayı itibariyle TL mevduat için 83, DTH için 87 güne çıkmıştır. 14,0 83,2 3 aydan daha kısa vadeli mevduatın oranı 2001 yılında yüzde 92,4 iken Ağustos 2003 itibariyle yüzde 83,2 ye (78 milyar dolar) düşmüştür. 3 Aya Kadar 3-6 Ay Kısa vadeli varlıkların (17 milyar dolar) toplam varlıklar içindeki oranı yüzde 11 seviyesindedir. 1 Yıl 1 Yılın Üzeri 38

39 Kriz Öncesine Göre Daha Güçlü Bir Sermaye Yapısı 2000 yılında yüzde 9,3 olan sektörün sermaye yeterliliği oranı, Ağustos 2003 te yüzde 31,9 a yükselmiştir... Sermaye yeterlilik oranı (%) Ağustos Kamu 7,7 46,6 50,2 63,5 Özel 15,3 14,9 19,6 23,7 Yabancı 21,9 44,0 32,8 34,9 TMSF -62,3-10,7-7,5-15,6 Kalkınma ve Yatırım 32,5 41,6 58,4 76,6 TOPLAM 9,3 21,4 25,3 31,9 39

40 Karlılıkta Artış 2002 yılında özel bankaların karı 1,5 milyar dolar, kamu bankalarının karı ise 646 milyon dolar olmuştur... Net Kar / Zarar (milyon dolar) Ağustos Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım TOPLAM

41 Kamuoyunun Daha İyi Bilgilendirilmesi BDDK, sektörün şeffaflığının yanı sıra kendi şeffaflığını da artırmıştır... Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması sürecinde, kamuoyu gelişme raporları ile düzenli olarak bilgilendirilmiş ve aşağıda sıralanan uygulamalar nedeniyle şeffaflık açısından önemli aşamalar katedilmiştir: Bankaların gerçek durumlarının (enflasyon muhasebesi uygulanması,, kredi portföyünün kalitesinin gerçeğe uygun hale getirilmesi ve denetim m ve raporlamaların konsolide bazda yapılması konusunda etkinliğin artırılmasıyla) tespiti ve kamuya ilanı sağlanmıştır. Bankaların SYR leri solo ve konsolide bazda her üç ayda bir kamuya açıklanmaya başlanmıştır. BDDK nın yıllık faaliyet raporları kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. TMSF nin performansına ilişkin verilerin, belirli bir standartta ve düzenli olarak yayımlanmasına başlanmıştır. TMSF nin finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmesi sağlanmıştır. BDDK da, kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmek amacıyla a Kurumsal İletişim Dairesi kurulmuştur. 41

42 Yeniden Yapılandırma Programı Uygulanmasaydı... Bu bölümde anlatılan kazanımlar, uygulanan Program sayesinde olmuştur... Bu kadar geniş kapsamlı bir Program kararlılıkla uygulanmasaydı; Kamu bankaları ile TMSF ye devredilen bankaların neden olduğu sistemik çarpıklıklar, Özel bankaların yüksek açık pozisyonları, Düşük aktif kalitesi gibi sorunlar artarak devam eder ve herhangi bir bankada ortaya çıkacak bir sorun, tüm bankacılık sistemine kolaylıkla bulaşabilirdi. Diğer yandan, kredi hacminde, sermaye yapısında, yönetilebilir seviyeye indirgenen finansal risklerde ve şeffaflıkta Program sayesinde sağlanan kazanımların da gerçekleşemeyeceğini gözden uzak tutmamak gerekir. 42

43 YENİDEN YAPILANDIRMANIN MALİYETİ 43

44 Krizlerin Maliyeti ve Kullanılan Kaynak Krizlerin maliyeti 2001 yılı milli gelirinin yüzde 32 sine ulaşmıştır... (milyar dolar) GSYİH ye Oran (%) Ia. Kamu Bankaları Görev Zararı - Hazine Ib. Kamu Bankalarına Sermaye Desteği -Hazine Ara Toplam (Ia+Ib) II. TMSF Bankalarının Çözümlenmesi - Hazine (*) - Özel Sektör III. Özel Banka Sermayelerinin Güçlend. - Hazine (sermaye benzeri kredi) - Özel Sektör Ara Toplam (II+III) Toplam Maliyet - Hazine - Özel Sektör 19,0 19,0 25,3 47,2 39,3 7,9 (*) Faizler ve kur değişimi nedeniyle TMSF nin Hazineye olan borcu, 31 Temmuz 2003 tarihi itibariyle, 28,2 milyar dolara yükselmiştir. 2,9 2,9 21,9 22,5 17,3 5,2 2,8 0,1 2,7 12,8 12,8 2,0 2,0 14,8 15,2 11,7 3,5 1,9 0,1 1,8 17,1 31,9 26,6 5,3 44

45 Yeniden Yapılandırma Maliyetinin Kamu/Özel Bankalar ve Kamu Kaynağı/ Özel Kaynak Arasındaki Dağılımları (Milyar $) 5.2 %11 %36,9 2.7 %5,7 %46, Kamu Kağıtları (Hazine Kaynağı) Sigorta Primleri (Özel Kaynak) Kamu Kağıtları (Hazine Kaynağı) Sermaye Artışı (Özel Kaynak) Kamu Bankaları Özel Bankalar 45

46 Devralınan Bankalarda Kimler, Ne Kadar Risk Altındaydı? Bankalar TMSF ye devredilerek, mudilerin hak kaybına uğramaları önlenmiştir... (milyar dolar) Mevduat sahipleri Diğer alacaklılar Toplam yükümlülükler Sigortaya tabi mevduat nedeniyle Kamunun riski Tasfiye halinde alacaklılar ve sigorta kapsamı dışındaki mevduat sahiplerinin riski 26,0 6,0 32,0 16,8 15,2 46

47 Yabancı Kreditörlerin Haklarını Gözetmek İçin mi Bankalar TMSF ye Devredildi? Hayır! Devralınan bankalarda yabancı kreditörlerin alacaklarının toplam yükümlülükler içindeki payı sadece yüzde 4 tü... Devir tarihi itibariyle Yurt Dışı Yükümlülükler Yurt Dışı Alacaklar Yurt Dışı Yükümlülükler (Net) Yurt Dışı Yükümlülükler (Net) / Top. Yüküm.(%) (milyon dolar) ,1 47

48 TMSF Bankalarının Devir Zararları Devir zararlarının yaklaşık yüzde 65 i hakim ortaklara aittir... milyar dolar Hakim Ortaklardan Alacaklar(*) Kendi Bankalarından Kullandıkları Kaynaklar Diğer Fon Bankalarından Kullandıkları Kaynaklar Operasyonel Zarar Toplam Devir Zararı 11,0 9,1 1,9 6,3 17,3 2004, 6183 ve protokol yoluyla tahsilat (*) Devir tarihleri itibariyle, gayrinakdi riskler hariç. 48

49 TMSF Tarafından Devralınan Aktifler 8,1 katrilyon liralık aktifin yüzde 60 ını hakim ortaklardan alacaklar oluşturmaktadır... Krediler - Hakim ortaklar - Ticari/Kurumsal - Bireysel Gayrimenkuller Adet TMSF ye Devir Değeri (trilyon TL) 6.704, , ,8 141,7 359,6 İştirakler Toplam , ,7 49

50 TMSF Bankalarından Hakim Ortaklarca Kullanılan Krediler Gayrinakdi riskler dikkate alındığında, hakim ortakların kullandıkları kaynak miktarı 11,6 milyar dolar seviyesine yükselmektedir... Kendi Bankalarından (milyon dolar) Nakdi Gayrinakdi 455 Toplam Devralınan Diğer Fon Bankalarından Toplam Kullandıkları Krediler

51 TMSF nin Tahsilat Performansı TMSF nin toplam tahsilatı 1,8 milyar dolara ulaşmıştır... Toplam (milyon dolar) Adet Tutar Toplam Kredi Tahsilatı -- Hakim Ortaklar ve Kurumsal -- Diğer Banka Satışı Gayrimenkul Satışı Menkul Satışı (1) İştirak Satışı (2) TOPLAM (1) Fon bankaları tarafından yapılan satışlar dahil değildir (2) Çukurova Grubu ile yapılan sözleşme kapsamında devredilen iştirakler hariç tutulmuştur. 51

52 Protokol Yoluyla Tahsilat Özellikle hakim ortaklardan olan 11 milyar dolarlık kredi alacağının önemli bir bölümü protokole bağlanmıştır... Protokole Bağlanan Krediler (31 Ağustos 2003 itibariyle) (milyon dolar) Adet Tutar Tahsil Edilen Tutar Hakim Ortaklar Kurumsal Müşteriler Bireysel Müşteriler TOPLAM

53 TMSF nin tahsilatı neden düşük kalmıştır? 4672 sayılı Kanun ile görevlendirilen mahkemelerin diğer davalardan kaynaklanan ağır iş yükü, Davaların uzaması için davalılar tarafından her yola başvurulması, Borçlunun mal varlığının TMSF nin alacağına yetmemesi. 53

54 TMSF nin tahsilatı neden düşük kalmıştır? (devam) Borçlunun mal varlığı TMSF alacağına yetmediği hallerde, tahsilat t mümkün olamamaktadır. Aşağıda, hakim ortaklardan olan alacakların nasıl büyüdüğüne ilişkin bir örnek bulunmaktadır: TMSF ye devrolunmadan önce bankalar, mali sorunlarını gizlemek ve kar açıklayabilmek amacıyla grup şirketlerini kullanmışlardır: Bankalar grup şirketlerine piyasa faizinin üzerinde yüksek faizle e kredi açmışlardır. Bu krediler ödenemeyince yenileme, vade uzatma yollarına başvurulmuştur. Böylece, grup firmalarından olan alacaklar yükselmiştir. Bu şekilde kredi açılan grup şirketleri, genelde halka açık olmayan, fazla bir ekonomik aktivitesi olmayan (tabela) şirketlerdir. Banka TMSF ye geçtikten sonra bu grup şirketlerine açılan kredilerin erin bir karşılığının olmadığı görülmüştür. Bu durumda, bankanın alacağına karşı şirketten bir tahsilat yapmak ak mümkün olamamaktadır. 54

55 TMSF nin Takip ve Tahsilatını 4672 ve 4743 sayılı Yasalar ile; Hızlandırma Çabaları Fon bankalarıyla ilgili davalarda asliye ticaret mahkemelerinin görevlendirilmesi sağlanmıştır, TMSF nin her türlü alacağının tahsilinde 6183 sayılı Yasanın uygulanabilmesi imkanı getirilmiştir, TMSF ye İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde borç yeniden yapılandırma sözleşmelerine taraf olabilme hakkı tanınmıştır, TMSF ye tahsilat çabalarını desteklemek çerçevesinde çeşitli istisna isna ve muafiyetler tanınmıştır, Fona intikal eden bir bankanın borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması halinde; bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış ve açılacak her türlü ceza davalarında Fon, müdahil sıfatını kazanmıştır, davaların aleyhe sonuçlanması halinde, İcra ve İflas Kanununda öngörülen ö tazminat ve cezaların Fon hakkında uygulanmaması sağlanmıştır, Fon tarafından yüklenilen borçlar, taahhütler ve devralınan alacaklarla aklarla ilgili dava ve icra takiplerinde, her türlü sürenin 9 ay süreyle durmasına hükmedilmiştir, İcra ve İflas Kanununa göre yapılan ihalelerde Fonun teminat gösterme yükümlülüğü kaldırılmıştır, Fonun organizasyon yapısı güçlendirilmiştir. 55

56 TMSF nin Hukuk Mücadelesi Hakim ortaklarla ilgili 1.926, eski banka yöneticileriyle ilgili 505 ve diğer konularda adet dava açılmıştır... Hakim Ortaklarla İlgili Açılan Dava Sayısı 30 Ağustos 2003 itibariyle * Sayılı Kanun Dışında Takip Edilen Alacaklar ile İlgili Dava Sayısı Sayılı Kanuna Göre G Açılan A İdari Dava Sayısı Yöneticilere Karşı Açılan Dava Sayısı TMSF nin Davacı Olduğu u Kredi DışıD Davalar TMSF nin Davalı Olduğu u Kredi DışıD Davalar TOPLAM * İmar Bankası hariç 56

57 TMSF nin Hukuk Mücadelesi (devam) TMSF dava ve icra dosyalarını 606 adet sözleşmeli avukat aracılığıyla takip etmektedir Ağustos 2003 itibariyle * Adet İlamlı İcra Takibi İlamsız İcra Takibi Kredi Alacakları ( firmaya takip/dava yoluyla) * İmar Bankası hariç 57

58 BDDK nın Hukuki Faaliyetleri BDDK suç teşkil eden fiillerle ilgili olarak Bankalar Kanununa, Türk Ticaret Kanununa ve diğer kanunlara aykırılıktan dolayı suç duyurularında a bulunmaktadır... Hukuk Davası Ceza Davası İdari Dava Toplam 30 Ağustos 2003 itibariyle Adet Kesinleşen Adet * İmar Bankası davaları hariç. 58

59 III. BÖLÜM İMAR BANKASI OLAYI İmar Bankasına İlişkin Tarihçe TMSF ye Devirden Önceki Olağanüstü Gelişmeler İmar Bankası nın TMSF ye Devri TMSF ye Devirden Sonraki Gelişmeler Mevzuata Aykırı İşlemler Bankacılıkta Yolsuzluk Yalnızca Bize mi Özgü? 59

60 İMAR BANKASI NA İLİŞKİN TARİHÇE 60

61 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe Banka, 1984 yılında Uzan Grubu tarafından satın alınmıştır. 20 Haziran 1994 tarihinde İmar Bankası 3182 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamına alınmıştır. Bankanın yakın gözetime alınma nedenleri; kredilerin neredeyse tamamını Uzan Grubuna kullandırması, bankacılık işlevlerinden uzaklaşması, gelir-gider gider dengesinin bozulması, karlılığın düşmesi, likidite sıkışıklığıdır. Kurumumuz faaliyete geçtikten sonra da, Uzan Grubu üzerindeki risk yoğunlaşması devam ettiği için Banka yakın gözetimde kalmıştır. 61

62 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe (devam) BDDK, Bankadan sorunların çözümüne yönelik bir plan sunmasını istemiştir. Sunulan planlar gerçekçi bulunmamış, BDDK ayrıntılı talimatlar vererek Bankanın Uzan Grubu üzerindeki riskleri azaltmasını ve sermaye yapısının güçlendirilmesini talep etmiştir. Banka verilen talimatlara uygun davranmayınca, BDDK; 12 Temmuz 2001 tarihinde veto yetkisine sahip bir yönetim kurulu üyesi atamış, 26 Aralık 2001 tarihinde üye sayısını ikiye çıkarmıştır. 62

63 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe (devam) Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında 2001 yılı mali tabloları üzerinden gerçekleştirilen üç aşamalı denetim sonrasında; 910 milyon dolar olan grup riskinden 284 milyon dolar tahsilat sağlanmış, Gruba kullandırılan kredilerle ilgili olarak gerekli teminatlar alınmış (Çukurova Elektrik tahsilatlarından 50 trilyon liralık temlik), Uzan Grubu banka sermayesini 70 trilyon lira artırmıştır. 63

64 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe (devam) Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı sürecindeki gelişmeler doğrultusunda, İmar Bankası nın ilave sermaye ihtiyacının olmadığı ortaya çıkmıştır. Uzan Grubuna ait risklerin azaltılması konusunda gösterilen performans üzerine, 16 Ağustos 2002 tarihinde BDDK, Bankanın yönetim kurulundaki veto yetkisine sahip üyenin göreve devamına gerek kalmadığına, Bankaya verilen talimatların yerine getirilmesini izlemesi için diğer üyenin görevine devam etmesine karar vermiştir. 64

65 TMSF YE DEVİRDEN ÖNCEKİ OLAĞANÜSTÜ GELİŞMELER 65

66 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler 12 Haziran 2003 tarihinde Uzan Grubunun sahibi bulunduğu ÇEAŞ ve KEPEZ in imtiyaz sözleşmeleri iptal edilmiştir. Aynı gün Kurulumuz Bankanın yönetim kurulundaki mevcut üyeyi veto yetkisi ile donatmış ve Bankaya hiçbir şekilde Gruba kaynak aktarılmaması talimatı verilmiştir. 25 Haziran 2003 tarihine kadar olan dönemde bu talimata aykırı gelişmelerin artması üzerine, BDDK talimatlarını yinelemiştir. 66

67 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler (devam) Bankanın BDDK ya yaptığı raporlamalar çerçevesinde, Haziran 2003 döneminde aşağıdaki gelişmeler tespit edilmiştir: Bankadan mevduat çekilişi yaşanmıştır (89,8 trilyon lira+24,7 milyon dolar); 12 Haziran günü 41,9 trilyon lira seviyesinde olan net likidite, 25 Haziran itibariyle 6,6 trilyon liraya düşmüştür; Talimatlarımıza aykırı bir şekilde, off-shore hesapların mevduata dönüştürüldüğüne ilişkin emareler görülmüştür; Bunun üzerine, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ndan yerinde inceleme yapması istenmiştir. 67

68 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler (devam) 26 Haziran 2003 tarihinde, Banka BDDK ya bilgi ve belge göndermeyi kesmiş ve bu suretle uzaktan gözetimi engellemiştir. Aynı tarihte, BDDK tarafından atanan yönetim kurulu üyesi dışındaki üyeler, toplu halde istifa etmiştir. Söz konusu kişiler böyle bir dönemde, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri gereğince kendilerinden beklenen özen ve basireti göstermeyerek, istifalarıyla Bankayı yönetim zafiyetine düşürmüşlerdir. 68

69 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler (devam) Toplu halde istifayı izleyen günlerde likidite sıkışıklığı artmış, geri ödemelerde aksamalar ortaya çıkmaya başlamıştır. 13 Haziran - 2 Temmuz 2003 döneminde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nda sadece dört üye bulunduğu ve eksik üyeliklere atama yapılmadığı için, Kurulun herhangi bir karar alması mümkün olamamıştır. 2 Temmuz da yeni atanan Kurul üyesi göreve başlar başlamaz, Bankaya yeni yönetim kurulu atanmıştır. 69

70 İMAR BANKASI NIN TMSF YE DEVRİ 70

71 İmar Bankası nın TMSF ye Devri 3 Temmuz 2003 tarihinde; Tasarruf mevduatlarına uygulanan 50 milyar liralık güvence sınırsız hale getirilmiş, İmar Bankası nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmış (BK 14/3), Bankanın yönetim ve denetimi TMSF ye devredilmiştir (BK 16/1). Bu suretle, İmar Bankasının tüm yükümlülükleri yerine, sadece, tasarruf mevduatının ödenmesi ve buna istinaden TMSF nin Bankanın iflasını istemesi öngörülmüştür. 71

72 Devir Kararında Neden 14/4 Uygulanmadı? Bankalar Kanununun 14/4 maddesi; hakim ortakların banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıkları tespit edildiği takdirde uygulanabilmektedir. 72

73 Neden İmar Bankası İçin Farklı Bir Yol İzlendi? Daha önce, yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların faaliyet izinleri devir tarihinde kaldırılmamıştır. Bu bankalar için yeniden yapılandırarak elden çıkarma stratejisi benimsenmiştir. 20 banka için izlenen yöntem gereğince, devralınan bankanın bilanço içi ve dışı tüm yükümlüklerinin Fon tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. 73

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi

Gelişmeleri. Kasım m üçlü Ekonomi Bankacılık k Sektörü Gelişmeleri Kasım m 2002 Güçlü Bankacılık, k, GüçG üçlü Ekonomi Bankacılık k sektöründe konsolidasyon Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım Bankaları Kamu Özel

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 Mart 2009 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 2. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.06.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi 1 OCAK 31 MART 2010 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye

Detaylı

Banka, Şube ve Personel Sayıları

Banka, Şube ve Personel Sayıları İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. NEZDĐNDE TESPĐT EDĐLEN HUSUSLAR 19.08.2003

BASIN AÇIKLAMASI T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. NEZDĐNDE TESPĐT EDĐLEN HUSUSLAR 19.08.2003 19.08.2003 BASIN AÇIKLAMASI Bilindiği gibi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 3/7/2003 tarih ve 1085 sayılı kararı ile; yükümlülüklerini vadesinde yerine getiremeyen, alınması istenen

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI

ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ARACI KURUMLARIN KONSOLİDE MALİ TABLOLARI Bu bölümün sonunda yer alan sektörün mali tabloları 123 aracı kurumdan alınan veriler konsolide edilerek oluşturulmuştur.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 1 OCAK 31 MART 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. 2015 Yılı I. Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER Başlık... Sayfa

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ULUSLARARASI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU FİNANSAL TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Uluslararası Karma Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") finansal tablo

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri 31 Aralık 2008 31 Aralık 2007 Net Varlık

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU TEB HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI 3. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 30.09.2013 Şirketin Ticaret Unvanı : TEB Holding A.Ş. Şirketin Ticaret Sicil Numarası : 176711 Genel

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Haziran 2012 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Ağustos 2012 İçindekiler Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1

Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Ara Dönem Özet Konsolide Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş.Bağlı 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri

Detaylı

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı.

S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY SINAVI GENEL AÇIKLAMA. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı. S P K SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 2 3 SINAVI GENEL AÇIKLAMA Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır: Modül Adı Soru Sayısı 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 25 Bu kitapçıkta yer alan

Detaylı

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005

Türk Bankacılık Sistemi. Eylül 2005 Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Türk Bankacılık Sistemi 2005 * 1. Genel Değerlendirme Bankacılık sisteminde, 2005 yılında en önemli gelişme, yabancı yatırımcıların bankacılık sistemine doğrudan veya

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2

İÇİNDEKİLER. BDDK, Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı 2 İÇİNDEKİLER Banka, Şube ve Personel Sayıları... 1 Seçilmiş Bilanço Kalemleri... 2 Bilanço İçi Büyüklükler... 4 Bilanço Dışı Büyüklükler. 5 Temel Büyüklüklere İlişkin Gelişim. 7 Kârlılık... 8 Krediler...

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-III A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

Sayı:2008/4 27.12.2008 KKTC DE YAŞANAN DURGUNLUĞU AŞMAK ÜZERE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE KKTC MERKEZ BANKASI NIN YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI

Sayı:2008/4 27.12.2008 KKTC DE YAŞANAN DURGUNLUĞU AŞMAK ÜZERE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE KKTC MERKEZ BANKASI NIN YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI Sayı:2008/4 27.12.2008 KKTC DE YAŞANAN DURGUNLUĞU AŞMAK ÜZERE HÜKÜMET YETKİLİLERİ İLE KKTC MERKEZ BANKASI NIN YAPTIĞI BASIN TOPLANTISI K.K.T.C. BAŞBAKANI SN. F. SABİT SOYER İN AÇIKLAMASI Sayın basın mensupları,

Detaylı

YAPILANDIRMA PROGRAMI

YAPILANDIRMA PROGRAMI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENIDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI Engin AKÇAKOCA BDDK Başkanı (Vakıf2000 tarafından düzenlenen TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN TEMEL SORUNLARI VE BANKACILIK

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI 25 Eylül 1 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI EYLEM PLANI Eylül (25 Eylül itibariyle)

Detaylı

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2012 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Konsolide Olmayan Veriler Makro Göstergeler Orta Vadeli Program > Yeni Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı; 2012 ve 2013 yıllarında sırasıyla %3,2 ve %4 büyüme beklenmektedir. > Düşük iç talep ve geçen

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü

Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Küresel Kriz Sonrası Türkiye de Finansal Sistem Bankacılık Sektörü Ekrem Keskin Mayıs 2010 Sunum Uluslararası gelişmeler Türkiye deki gelişmeler Bankacılık sektörüne yansıma Sonuç 2 Yapılanlar Ortak çaba:

Detaylı

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU

BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI: GELİŞME RAPORU 6 ŞUBAT 2002 Sunuş 15 Mayıs 2001 de açıklanan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı nın temel hedefi; etkin, uluslararası ölçekte

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 119.404

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006) ( 31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 89.421

Detaylı

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu

www.kanunum.com Zorunlu Karşılık Tebliğ Karşılaştırmalı Değişiklik Tablosu ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) KANUNUM BİLGİ NOTU ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2005/1) Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ

KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ KATILIMCILARA DUYURU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ Fonu nun içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4

FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 FİNANSAL SERBESTLEŞME VE FİNANSAL KRİZLER 4 Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt ÖNAL 6. HAFTA 4. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ULUSLAR ARASI FON HAREKETLERİ Gelişmekte olan ülkeler, son 25 yılda ekonomik olarak oldukça

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI

BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI BANKA MUHASEBESİ SONUÇ HESAPLARI Sonuç Hesapları Gelir ve gider hesapları sonuç hesapları olarak adlandırılır ve özkaynaklara aktarılan kar/zarar kanalıyla özkaynakların değerini değiştirir. Gelir tablosu

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı)

Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Türkiye'de Bankacılık Sistemi Üç Aylık Dönemler İtibariyle Banka ve Grup Bilgileri Mart 2014 (Son Dönem Karşılaştırmalı) Rapor Kodu : DT08 Haziran 2014 İçindekiler Sayfa No. Türkiye'de Bankacılık Sistemi

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş.

Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013. Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. Ara Dönem Özet Faaliyet Raporu Eylül 2013 Merrill Lynch Yatırım Bank A.Ş. 1 Yönetim Kurulu Başkanı nın Eylül 2013 Dönemi Değerlendirmeleri ve Beklentileri Bank of America Merrill Lynch, küresel stratejisinin

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali tablo dipnotları aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANK MELLAT Merkezi Tahran Türkiye Şubeleri 2014 II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GENEL BİLGİLER 1. Şubenin Gelişimi Hakkında Özet Bilgi 2. Şubenin Sermaye ve Ortaklık Yapısı 3.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları

Detaylı

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA

BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA 26 Nisan 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28983 TEBLĠĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FĠNANSAL TABLOLAR ĠLE BUNLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMA VE DĠPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı