TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI. Ekim Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI. Ekim 2003. Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi"

Transkript

1 TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÇABALAR VE İMAR BANKASI OLAYI Ekim 2003 Güçlü Bankacılık, Güçlü Ekonomi

2 Sunuş Planı Giriş I. Bölüm: BDDK ve Bankacılık Krizleri II. Bölüm: Türk Bankacılık Sektörünün Yeniden Yapılandırılması III. Bölüm: İmar Bankası Olayı Sonuç ve Önümüzdeki Gündem 2

3 GİRİŞ 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan finansal krizlerin tam arifesinde kurulan ve sektörün yapısal hale gelmiş sorunlarını ivedilikle çözme sorumluluğunu üstlenen Kurumumuz; 15 Mayıs 2001 tarihinde uygulamaya konulan Yeniden Yapılandırma Programı ile bu sorunları gidererek, etkin ve uluslararası rekabet gücüne sahip bir bankacılık sektörüne ulaşmayı hedeflemiştir. Bugüne kadarki en kapsamlı çabaları içeren bu Programın olumlu sonuçlarının alındığı bir dönemde, tarihimizin en büyük ölçekli yolsuzluk olayı ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu sunumun amacı; İmar Bankası yolsuzluğunun Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı çerçevesindeki kazanımları sekteye uğratmasını önlemek ve yolsuzluğun boyutlarını kapsamlı bir şekilde kamuya duyurmaktır. 3

4 I. BÖLÜM BDDK ve BANKACILIK KRİZLERİ BDDK nın Faaliyete Geçişi 2000 ve 2001 Bankacılık Krizleri 4

5 BDDK NIN FAALİYETE GEÇİŞİ 5

6 BDDK niçin kuruldu? BDDK, düzenleme ve denetleme işlevlerinin daha etkin, kapsamlı ve işlevsel bir biçimde yerine getirilebilmesi ihtiyacından doğmuştur. BDDK nın: Kanunun uygulanmasına ilişkin temel ilkeleri belirleme işlevine, Kanunda belirtilen banka kurma izni verme ve izni iptal etme yetkisine, Siyasi otoriteden bağımsız karar alma kabiliyetine sahip, özerk bir kurum statüsünde olması öngörülmüştür. 6

7 BDDK nın Faaliyete Geçiş Dönemi 4389 sayılı Bankalar Kanunu, 23 Haziran 1999 tarihinde yayımlanmıştır. Kurum, uzun bir geçiş döneminin ardından ve finansal krizlerin tam arifesinde, 31 Ağustos 2000 tarihinde faaliyete başlamıştır. Daha önce TMSF ye devredilmiş bulunan 8 bankaya ilave olarak, BDDK faaliyetinin ilk dört ayında 3 bankayı daha Fona devretmek, 2 kalkınma ve yatırım bankasının da faaliyet iznini iptal etmek durumunda kalmıştır. Özetle, BDDK, ilk günden itibaren sektörün on yıllara yayılmış, birikmiş yapısal sorunlarını çözme sorumluluğunu üstlenmiştir. 7

8 2000 ve 2001 BANKACILIK KRİZLERİ 8

9 Kasım ve Şubat Krizleri Öncesi Durum Bankacılık acılık Sektörü Küçük ölçekli, düşük sermayeli ve homojen olmayan piyasa yapısı, Likidite sorunları, Kamu bankalarının yüksek seviyelere ulaşan gecelik yükümlülükleri, Özel bankaların yüksek açık pozisyonları, Kamu kağıtlarının banka bilançolarındaki yüksek payı Düşük aktif kalitesi, Yetersiz risk değerlendirme ve risk yönetimi sistemleri, Zayıf kurumsal yönetişim, Düzenleme ve denetim mekanizmalarındaki zafiyetler. Sektörü Çevreleyen Koşullar Ciddi makroekonomik istikrarsızlıklar, Yüksek kamu açıkları, Kamu bankalarının ve sorunlu bankaların neden olduğu sistemik çarpıklıklar. 9

10 Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri 2000 yılı başında uygulamaya konulan yapısal program döneminde artan siyasi ve makroekonomik belirsizlikler şoklara neden olmuştur. Makroekonomik Şoklar Faiz Faiz oranlarındaki ani yükseliş Türk Türk Lirasındaki ani değer kaybı Ekonomik faaliyetlerde daralma Bankacılık Sektörü Üzerine Etkileri Vade uyumsuzluğu fonlama zararları Menkul kıymetler portföyünün değerinde azalma Açık pozisyonlar Kambiyo zararları Aktif kalitesinde düşüş, Kredi riskinde artış ış. Sonuç : Özkaynak aşınması ve bazı bankaların ödeme güçlüğüne düşmeleri 10

11 II. BÖLÜM TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Yeniden Yapılandırma Sonrası Gelinen Nokta Yeniden Yapılandırmanın Maliyeti 11

12 BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI 12

13 Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı Güçlü Ekonomiye Geçiş Programının bir bileşeni olan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı 15 Mayıs 2001 tarihinde kamuya açıklanmıştır. Programın amacı; sektördeki sorunları gidererek, etkin, rekabet gücü bulunan bir bankacılık sektörüne sahip olmaktır. Programın dört temel bileşeni bulunmaktadır : Kamu bankalarının yeniden yapılandırılması, TMSF ye devredilen bankaların, gereğinde yeniden yapılandırılarak satışı, birleştirilmesi ve tasfiyesi, Özel bankaların mali bünyelerinin güçlendirilmesi, Düzenleme ve denetim çerçevesinin iyileştirilmesi. Bu, yıllardır süregelen yapısal sorunların çözümüne yönelik en kapsamlı program olup, Türk bankacılığı için bir dönüm noktası olarak kabul edilebilir. 13

14 Kamu Bankalarının Hazine Tarafından Yeniden Yapılandırılması Finansal Yeniden Yapılandırma : 19 milyar dolar tutarındaki görev zararının tasfiyesi, Mart 2001 döviz kuruyla 13,9 milyar dolar tutarındaki gecelik yükümlülüklerin sıfırlanması, 2,9 milyar dolar tutarında sermaye artışı, Kamu bankaları aracılığıyla sağlanacak her türlü sübvansiyon için bütçeye ödenek konulması, Mevduat ve kredi faizlerinin piyasa koşullarına uygun şekilde belirlenmesi. Operasyonel Yeniden Yapılandırma : Bağımsız bir ortak yönetim kurulu atanması, Şube ve personel rasyonalizasyonu yoluyla verimliliğin ve karlılığın artırılması. 14

15 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması TMSF, -İmar Bankası dışında- devraldığı bankaları tasfiye etmek yerine; Müşterilerin bankalara hücumunu önlemek, Faiz ve kur üzerindeki baskıyı hafifletmek, Borç servisinin sürdürülebilirliğini sağlamak, Ödemeler sisteminin kesintiye uğramasını önlemek için kamu kaynaklarıyla yeniden yapılandırmıştır. Bu süreçte, aşağıdaki yöntemler tek başına veya birlikte kullanılmıştır: Satış, Devir yoluyla birleştirme, Bilançonun parçalar halinde satışı (Örn: ihale yoluyla mevduat satışı). 15

16 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması (Gelişmeler) Mevduat faiz oranları piyasa faizleriyle uyumlu hale getirilmiştir. 3 milyar dolar tutarındaki mevduat ihale yöntemiyle diğer bankalara satılmıştır. Şube ve personel sayıları devir tarihlerine göre yaklaşık yüzde 80 oranında azaltılmıştır. 16 Mart 2001 de 7,8 katrilyon lira olan kısa vadeli yükümlülükler, 4 Mayıs 2001 de 6,4 katrilyon lira seviyesine indirilmiştir. 31 Ağustos 2003 itibariyle, Fon bankalarının kısa vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır. 16

17 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması (Gelişmeler) TMSF bankalarının Nisan 2001 de 4 milyar doların üstünde olan döviz pozisyon açıkları, 31 Ağustos 2003 itibariyle sıfırlanmıştır Nis May Haz Ara Eki Ağu Ağu milyon dolar Net Genel Pozisyon 17

18 TMSF Bankalarının Yeniden Yapılandırılması (Kazanımlar) Finansal krizler ortamında belirgin hale gelen güvensizliğin derinleşmesi engellenmiştir. Fona devredilen bankaların yeniden yapılandırılarak mümkün olduğunca sistem içinde tutulması, yumuşak bir geçiş sağlamış ve mudilerle kreditörlerin sistemden kaçışı önlenmiştir. Banka ve şube satışları sayesinde adet personelin sektörde istihdamı korunmuştur. 18

19 Borç takası Özel Bankaların Mali Bünyelerinin İyileştirilmesi Hazine ce yapılan 7,5 milyar dolarlık iç borç takası ile bankaların yabancı para açık pozisyonları kapatılmıştır. Böylece, kur riskinin yönetilebilir hale gelmesi sağlanmıştır. Sermaye artırımı Alınan taahhüt mektupları çerçevesinde, banka sahipleri 2001 yılında 1,8 katrilyon liralık sermaye artışı gerçekleştirmişlerdir. 19

20 Yeniden Yapılandırma Programında Revizyon İhtiyacı Uluslararası konjonktürdeki olumsuz bekleyişler, mali sektörde yaşanan krizin beklenenden uzun sürmesi ve reel sektörde arzulanan toparlanma sürecinin gecikmesi; Program kapsamında banka sahiplerince gerçekleştirilen sermaye artışlarının yetersiz kalmasına ve bankaların sorunlu aktiflerinin artmasına yol açmıştır. Bunun sonucunda, Programda revizyon ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 20

21 Yeniden Yapılandırma Programının Yeni Araçları 31 Ocak 2002 tarihinde yayımlanan 4743 sayılı Kanun çerçevesinde,, Program yeni araçlarla güçlendirilmiştir. Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı Bankacılık sektörü üçlü denetimden geçirilerek, sektöre güven artırılmış, Banka sahiplerinin sermaye artırmaları sağlanmış (162 trilyon lira), Devir ve birleşmeler teşvik edilmiş, Enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilmiş, Tahsili gecikmiş alacaklar gerçek boyutlarıyla ortaya konmuş, Kamu kaynakları, sermaye benzeri kredi şeklinde, banka sermayelerinin rinin güçlendirilmesinde kullanılmış (213,3 trilyon lira), Sermaye ihtiyacı banka sahiplerince karşılanamayacağı anlaşılan Pamukbank, Fon a devredilmiştir. İstanbul Yaklaşımı Eylül 2003 itibariyle, 226 firmaya ait toplam 5,1 milyar dolar tutarındaki t kredi yeniden yapılandırılmıştır. Varlık Yönetim Şirketleri (VYŞ) Sektördeki sorunlu aktiflere akışkanlık kazandırmak amacıyla kurulması ulması öngörülerin VYŞ için gerekli hukuki altyapı oluşturulmuştur. 21

22 Düzenleme ve Gözetim Çerçevesinin İyileştirilmesi Risk odaklı ve daha sıkı bir gözetimi mümkün kılmak amacıyla : Özkaynak Risk yönetimi Kredi limitleri ve kredi karşılıkları Muhasebe standartları ve bağımsız denetim Devir ve birleşmelerin özendirilmesi konularında uluslararası standartlara uygun düzenlemeler getirilmiş ve Sınır ötesi gözetimin iyileştirilmesi için diğer ülke gözetim otoriteleri oriteleri ile mutabakat protokolleri imzalanmıştır. 22

23 BDDK ve TMSF bu dönemde yoğun bir çalışma temposu sergilemiştir. Kurul Dönem Oturum Sayısı Karar Sayısı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Toplam TMSF Yönetim Kurulu Toplam

24 Yeniden yapılandırma sürecinde çok sayıda düzenleme yapılmıştır (*). Bakanlar Kurulu Kararı Yönetmelik Genelge Tebliğ Mevzuat Türü Bankalar Kanunu ve Diğer Kanunlar Toplam Düzenleme Sayısı (*) Değişikliklerle birlikte 24

25 YENİDEN YAPILANDIRMA SONRASI GELİNEN NOKTA 25

26 Milyar $ 200 Bankacılık Sektörünün Genel Görünümü Bankacılık sektörü belirgin bir toparlanma sürecine girmiştir Toplam varlıklar Toplam mevduat Toplam krediler * Ağustos verileri * 26

27 Aktif Yapısındaki Gelişmeler Kredilerde artış eğilimi başlamış, Menkul değerlere plasmanlar artmış, Bankalardan alacaklar gerilemiş, Takipteki alacaklarda kriz dönemindeki sıçramanın ardından gerileme eme başlamıştır. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Diğer Takipteki Alacaklar Krediler Menkul Değerler Bankalardan Alacaklar 20% 10% 0% * (*) Ağustos verileri 27

28 Toplam Kredilerde Artış Özel bankaların toplam krediler içindeki payı %56 dan %70 e yükselmiştir * Kal.Yat. Yabancı TMSF Özel Kamu (milyar dolar) * Toplam Krediler * Ağustos verileri 28

29 Tahsili Gecikmiş Alacaklarda Azalma 2001 yılında yüzde olan takibe düşen kredilerin toplam kredilere e oranı, 2003 yılında yüzde 15 e gerilemiştir... % Sektör Geneli * * Ağustos verileri 29

30 Pasif Yapısındaki Gelişmeler Bankalarda mevduat ağırlıklı kaynak yapısı sürmektedir. Özkaynakların toplam pasifler içindeki payı artmıştır. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% * Ağustos verileri Özkaynak Diğer Bankalara Borçlar Toplam Mevduat 30

31 Toplam Mevduatta Artış Özel bankaların mevduatının toplam mevduat içindeki payı yüzde 44 ten yüzde 56,2 ye yükselmiştir... Milyar $ Yabancı 50 TMSF Özel 40 Kamu * (milyar dolar) * Toplam Mevduat * Ağustos verileri 31

32 Kamu ve TMSF Bankalarının Paylarında Azalma döneminde bu bankaların payı; aktif büyüklüğü açısından yüzde 43 ten yüzde 37 ye, krediler açısından yüzde 35 ten yüzde 18 e, mevduat açısından ise yüzde 53 ten yüzde 42 ye düşmüştür... Toplam Varlıklar Toplam Krediler Toplam Mevduat Yüzde Pay * * * Kamu TMSF Özel Diğer Toplam * Ağustos verileri 32

33 Banka Sayısında Azalma Banka sayısı 50 ye düşmüştür Eylül Ticari Bankalar Kamu Özel Yabancı TMSF Kal.ve Yat. Bankaları TOPLAM

34 Faiz Oranlarında İstikrar Piyasadaki çeşitli faiz oranlarında belirgin bir düşüş gözlenmiştir... Faiz oranları (%) Kasım Krizi Şubat Krizi 2001 yıl sonu 2002 yıl sonu Mevcut Durum Interbank gecelik* 1.950, ,0 59,0 44,0 26,0 TL Kredi* 114,9 204,3 75,8 67,2 62,1 TL Mevduat* 158,8 208,0 50,8 39,6 36,4 YP Kredi* 16,9 39,4 12,4 6,9 7,3 YP Mevduat* 25,7 17,2 3,7 2,5 2,7 DİBS 39,0 76,2 63,1 46,3 30,0 * Kriz dönemleri için mevcut en yüksek oranlar, diğer dönemler için ise ortalama değerler kullanılmıştır. 34

35 Yönetilebilir Finansal Riskler: Kur Riski Kasım 2000 krizinde 18,4 milyar dolar seviyesinde olan pozisyon açığı 761 milyon dolara gerilemiştir... (milyon dolar) Kasım 2000 Aralık 2001 Aralık 2002 Mart 2003 Eylül 2003 Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım TOPLAM

36 Yönetilebilir Finansal Riskler: Kredi Riski Kriz sırasında yüzde 29 civarında olan sektörün TGA oranı yüzde 15 seviyesine çekilirken, TGA lar için ayrılan karşılıklar yüzde 47 den yüzde 72 ye yükselmiştir... TGA Oranı (%) Karşılıklar / TGA (%) 2001 Aralık 2002 Aralık 2003 Ağustos 2001 Aralık 2002 Aralık 2003 Ağustos Kamu 37,3 37,4 33,0 62,7 73,9 81,5 Özel 27,6 8,9 8,3 31,5 53,0 56,8 Yabancı 5,5 4,9 5,1 75,6 77,7 78,5 Kalkınma ve Yatırım 10,7 4,0 4,2 82,3 64,2 87,9 TMSF 67,3 69,4 62,1 55,9 60,5 73,1 TOPLAM 29,3 17,5 15,0 47,1 64,2 71,7 TGA oranı: TGA (Brüt)/[TGA(Brüt)+Krediler]

37 Yönetilebilir Finansal Riskler: Faiz Riski Sabit faizli kağıtların toplam borç stoku içindeki payı yüzde 35 civarındadır. Alım-satım amaçlı menkul değerlerin menkul değerler cüzdanı içerisindeki payı yaklaşık yüzde 50 dir. Menkul Değerler Cüzdanının Kompozisyonu Ağustos Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerler Bağlı Menkul Değerler TOPLAM (Trilyon TL) TOPLAM (Mil( Milyon dolar) Alım-Satım Amaçlı Menkul Değerler / T. Menkul Değerler Cüzdanı (%) 65,0 28,4 44,7 49,7 37

38 Yönetilebilir Finansal Riskler: Likidite Riski Mevduat vadeleri belirgin bir şekilde uzamıştır... Mevduatın Vade Kompozisyonu 2,2 0, Şubat ayında 62 gün olan ortalama mevduat vadesi 2003 Ağustos ayı itibariyle TL mevduat için 83, DTH için 87 güne çıkmıştır. 14,0 83,2 3 aydan daha kısa vadeli mevduatın oranı 2001 yılında yüzde 92,4 iken Ağustos 2003 itibariyle yüzde 83,2 ye (78 milyar dolar) düşmüştür. 3 Aya Kadar 3-6 Ay Kısa vadeli varlıkların (17 milyar dolar) toplam varlıklar içindeki oranı yüzde 11 seviyesindedir. 1 Yıl 1 Yılın Üzeri 38

39 Kriz Öncesine Göre Daha Güçlü Bir Sermaye Yapısı 2000 yılında yüzde 9,3 olan sektörün sermaye yeterliliği oranı, Ağustos 2003 te yüzde 31,9 a yükselmiştir... Sermaye yeterlilik oranı (%) Ağustos Kamu 7,7 46,6 50,2 63,5 Özel 15,3 14,9 19,6 23,7 Yabancı 21,9 44,0 32,8 34,9 TMSF -62,3-10,7-7,5-15,6 Kalkınma ve Yatırım 32,5 41,6 58,4 76,6 TOPLAM 9,3 21,4 25,3 31,9 39

40 Karlılıkta Artış 2002 yılında özel bankaların karı 1,5 milyar dolar, kamu bankalarının karı ise 646 milyon dolar olmuştur... Net Kar / Zarar (milyon dolar) Ağustos Kamu Özel Yabancı TMSF Kalkınma ve Yatırım TOPLAM

41 Kamuoyunun Daha İyi Bilgilendirilmesi BDDK, sektörün şeffaflığının yanı sıra kendi şeffaflığını da artırmıştır... Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması sürecinde, kamuoyu gelişme raporları ile düzenli olarak bilgilendirilmiş ve aşağıda sıralanan uygulamalar nedeniyle şeffaflık açısından önemli aşamalar katedilmiştir: Bankaların gerçek durumlarının (enflasyon muhasebesi uygulanması,, kredi portföyünün kalitesinin gerçeğe uygun hale getirilmesi ve denetim m ve raporlamaların konsolide bazda yapılması konusunda etkinliğin artırılmasıyla) tespiti ve kamuya ilanı sağlanmıştır. Bankaların SYR leri solo ve konsolide bazda her üç ayda bir kamuya açıklanmaya başlanmıştır. BDDK nın yıllık faaliyet raporları kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. TMSF nin performansına ilişkin verilerin, belirli bir standartta ve düzenli olarak yayımlanmasına başlanmıştır. TMSF nin finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmesi sağlanmıştır. BDDK da, kamuoyunu daha etkin şekilde bilgilendirebilmek amacıyla a Kurumsal İletişim Dairesi kurulmuştur. 41

42 Yeniden Yapılandırma Programı Uygulanmasaydı... Bu bölümde anlatılan kazanımlar, uygulanan Program sayesinde olmuştur... Bu kadar geniş kapsamlı bir Program kararlılıkla uygulanmasaydı; Kamu bankaları ile TMSF ye devredilen bankaların neden olduğu sistemik çarpıklıklar, Özel bankaların yüksek açık pozisyonları, Düşük aktif kalitesi gibi sorunlar artarak devam eder ve herhangi bir bankada ortaya çıkacak bir sorun, tüm bankacılık sistemine kolaylıkla bulaşabilirdi. Diğer yandan, kredi hacminde, sermaye yapısında, yönetilebilir seviyeye indirgenen finansal risklerde ve şeffaflıkta Program sayesinde sağlanan kazanımların da gerçekleşemeyeceğini gözden uzak tutmamak gerekir. 42

43 YENİDEN YAPILANDIRMANIN MALİYETİ 43

44 Krizlerin Maliyeti ve Kullanılan Kaynak Krizlerin maliyeti 2001 yılı milli gelirinin yüzde 32 sine ulaşmıştır... (milyar dolar) GSYİH ye Oran (%) Ia. Kamu Bankaları Görev Zararı - Hazine Ib. Kamu Bankalarına Sermaye Desteği -Hazine Ara Toplam (Ia+Ib) II. TMSF Bankalarının Çözümlenmesi - Hazine (*) - Özel Sektör III. Özel Banka Sermayelerinin Güçlend. - Hazine (sermaye benzeri kredi) - Özel Sektör Ara Toplam (II+III) Toplam Maliyet - Hazine - Özel Sektör 19,0 19,0 25,3 47,2 39,3 7,9 (*) Faizler ve kur değişimi nedeniyle TMSF nin Hazineye olan borcu, 31 Temmuz 2003 tarihi itibariyle, 28,2 milyar dolara yükselmiştir. 2,9 2,9 21,9 22,5 17,3 5,2 2,8 0,1 2,7 12,8 12,8 2,0 2,0 14,8 15,2 11,7 3,5 1,9 0,1 1,8 17,1 31,9 26,6 5,3 44

45 Yeniden Yapılandırma Maliyetinin Kamu/Özel Bankalar ve Kamu Kaynağı/ Özel Kaynak Arasındaki Dağılımları (Milyar $) 5.2 %11 %36,9 2.7 %5,7 %46, Kamu Kağıtları (Hazine Kaynağı) Sigorta Primleri (Özel Kaynak) Kamu Kağıtları (Hazine Kaynağı) Sermaye Artışı (Özel Kaynak) Kamu Bankaları Özel Bankalar 45

46 Devralınan Bankalarda Kimler, Ne Kadar Risk Altındaydı? Bankalar TMSF ye devredilerek, mudilerin hak kaybına uğramaları önlenmiştir... (milyar dolar) Mevduat sahipleri Diğer alacaklılar Toplam yükümlülükler Sigortaya tabi mevduat nedeniyle Kamunun riski Tasfiye halinde alacaklılar ve sigorta kapsamı dışındaki mevduat sahiplerinin riski 26,0 6,0 32,0 16,8 15,2 46

47 Yabancı Kreditörlerin Haklarını Gözetmek İçin mi Bankalar TMSF ye Devredildi? Hayır! Devralınan bankalarda yabancı kreditörlerin alacaklarının toplam yükümlülükler içindeki payı sadece yüzde 4 tü... Devir tarihi itibariyle Yurt Dışı Yükümlülükler Yurt Dışı Alacaklar Yurt Dışı Yükümlülükler (Net) Yurt Dışı Yükümlülükler (Net) / Top. Yüküm.(%) (milyon dolar) ,1 47

48 TMSF Bankalarının Devir Zararları Devir zararlarının yaklaşık yüzde 65 i hakim ortaklara aittir... milyar dolar Hakim Ortaklardan Alacaklar(*) Kendi Bankalarından Kullandıkları Kaynaklar Diğer Fon Bankalarından Kullandıkları Kaynaklar Operasyonel Zarar Toplam Devir Zararı 11,0 9,1 1,9 6,3 17,3 2004, 6183 ve protokol yoluyla tahsilat (*) Devir tarihleri itibariyle, gayrinakdi riskler hariç. 48

49 TMSF Tarafından Devralınan Aktifler 8,1 katrilyon liralık aktifin yüzde 60 ını hakim ortaklardan alacaklar oluşturmaktadır... Krediler - Hakim ortaklar - Ticari/Kurumsal - Bireysel Gayrimenkuller Adet TMSF ye Devir Değeri (trilyon TL) 6.704, , ,8 141,7 359,6 İştirakler Toplam , ,7 49

50 TMSF Bankalarından Hakim Ortaklarca Kullanılan Krediler Gayrinakdi riskler dikkate alındığında, hakim ortakların kullandıkları kaynak miktarı 11,6 milyar dolar seviyesine yükselmektedir... Kendi Bankalarından (milyon dolar) Nakdi Gayrinakdi 455 Toplam Devralınan Diğer Fon Bankalarından Toplam Kullandıkları Krediler

51 TMSF nin Tahsilat Performansı TMSF nin toplam tahsilatı 1,8 milyar dolara ulaşmıştır... Toplam (milyon dolar) Adet Tutar Toplam Kredi Tahsilatı -- Hakim Ortaklar ve Kurumsal -- Diğer Banka Satışı Gayrimenkul Satışı Menkul Satışı (1) İştirak Satışı (2) TOPLAM (1) Fon bankaları tarafından yapılan satışlar dahil değildir (2) Çukurova Grubu ile yapılan sözleşme kapsamında devredilen iştirakler hariç tutulmuştur. 51

52 Protokol Yoluyla Tahsilat Özellikle hakim ortaklardan olan 11 milyar dolarlık kredi alacağının önemli bir bölümü protokole bağlanmıştır... Protokole Bağlanan Krediler (31 Ağustos 2003 itibariyle) (milyon dolar) Adet Tutar Tahsil Edilen Tutar Hakim Ortaklar Kurumsal Müşteriler Bireysel Müşteriler TOPLAM

53 TMSF nin tahsilatı neden düşük kalmıştır? 4672 sayılı Kanun ile görevlendirilen mahkemelerin diğer davalardan kaynaklanan ağır iş yükü, Davaların uzaması için davalılar tarafından her yola başvurulması, Borçlunun mal varlığının TMSF nin alacağına yetmemesi. 53

54 TMSF nin tahsilatı neden düşük kalmıştır? (devam) Borçlunun mal varlığı TMSF alacağına yetmediği hallerde, tahsilat t mümkün olamamaktadır. Aşağıda, hakim ortaklardan olan alacakların nasıl büyüdüğüne ilişkin bir örnek bulunmaktadır: TMSF ye devrolunmadan önce bankalar, mali sorunlarını gizlemek ve kar açıklayabilmek amacıyla grup şirketlerini kullanmışlardır: Bankalar grup şirketlerine piyasa faizinin üzerinde yüksek faizle e kredi açmışlardır. Bu krediler ödenemeyince yenileme, vade uzatma yollarına başvurulmuştur. Böylece, grup firmalarından olan alacaklar yükselmiştir. Bu şekilde kredi açılan grup şirketleri, genelde halka açık olmayan, fazla bir ekonomik aktivitesi olmayan (tabela) şirketlerdir. Banka TMSF ye geçtikten sonra bu grup şirketlerine açılan kredilerin erin bir karşılığının olmadığı görülmüştür. Bu durumda, bankanın alacağına karşı şirketten bir tahsilat yapmak ak mümkün olamamaktadır. 54

55 TMSF nin Takip ve Tahsilatını 4672 ve 4743 sayılı Yasalar ile; Hızlandırma Çabaları Fon bankalarıyla ilgili davalarda asliye ticaret mahkemelerinin görevlendirilmesi sağlanmıştır, TMSF nin her türlü alacağının tahsilinde 6183 sayılı Yasanın uygulanabilmesi imkanı getirilmiştir, TMSF ye İstanbul Yaklaşımı çerçevesinde borç yeniden yapılandırma sözleşmelerine taraf olabilme hakkı tanınmıştır, TMSF ye tahsilat çabalarını desteklemek çerçevesinde çeşitli istisna isna ve muafiyetler tanınmıştır, Fona intikal eden bir bankanın borçlarının, taahhütlerinin yüklenilmesi veya alacaklarının devralınması halinde; bu borç, taahhüt ve alacaklarla ilgili olarak açılmış ve açılacak her türlü ceza davalarında Fon, müdahil sıfatını kazanmıştır, davaların aleyhe sonuçlanması halinde, İcra ve İflas Kanununda öngörülen ö tazminat ve cezaların Fon hakkında uygulanmaması sağlanmıştır, Fon tarafından yüklenilen borçlar, taahhütler ve devralınan alacaklarla aklarla ilgili dava ve icra takiplerinde, her türlü sürenin 9 ay süreyle durmasına hükmedilmiştir, İcra ve İflas Kanununa göre yapılan ihalelerde Fonun teminat gösterme yükümlülüğü kaldırılmıştır, Fonun organizasyon yapısı güçlendirilmiştir. 55

56 TMSF nin Hukuk Mücadelesi Hakim ortaklarla ilgili 1.926, eski banka yöneticileriyle ilgili 505 ve diğer konularda adet dava açılmıştır... Hakim Ortaklarla İlgili Açılan Dava Sayısı 30 Ağustos 2003 itibariyle * Sayılı Kanun Dışında Takip Edilen Alacaklar ile İlgili Dava Sayısı Sayılı Kanuna Göre G Açılan A İdari Dava Sayısı Yöneticilere Karşı Açılan Dava Sayısı TMSF nin Davacı Olduğu u Kredi DışıD Davalar TMSF nin Davalı Olduğu u Kredi DışıD Davalar TOPLAM * İmar Bankası hariç 56

57 TMSF nin Hukuk Mücadelesi (devam) TMSF dava ve icra dosyalarını 606 adet sözleşmeli avukat aracılığıyla takip etmektedir Ağustos 2003 itibariyle * Adet İlamlı İcra Takibi İlamsız İcra Takibi Kredi Alacakları ( firmaya takip/dava yoluyla) * İmar Bankası hariç 57

58 BDDK nın Hukuki Faaliyetleri BDDK suç teşkil eden fiillerle ilgili olarak Bankalar Kanununa, Türk Ticaret Kanununa ve diğer kanunlara aykırılıktan dolayı suç duyurularında a bulunmaktadır... Hukuk Davası Ceza Davası İdari Dava Toplam 30 Ağustos 2003 itibariyle Adet Kesinleşen Adet * İmar Bankası davaları hariç. 58

59 III. BÖLÜM İMAR BANKASI OLAYI İmar Bankasına İlişkin Tarihçe TMSF ye Devirden Önceki Olağanüstü Gelişmeler İmar Bankası nın TMSF ye Devri TMSF ye Devirden Sonraki Gelişmeler Mevzuata Aykırı İşlemler Bankacılıkta Yolsuzluk Yalnızca Bize mi Özgü? 59

60 İMAR BANKASI NA İLİŞKİN TARİHÇE 60

61 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe Banka, 1984 yılında Uzan Grubu tarafından satın alınmıştır. 20 Haziran 1994 tarihinde İmar Bankası 3182 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi kapsamına alınmıştır. Bankanın yakın gözetime alınma nedenleri; kredilerin neredeyse tamamını Uzan Grubuna kullandırması, bankacılık işlevlerinden uzaklaşması, gelir-gider gider dengesinin bozulması, karlılığın düşmesi, likidite sıkışıklığıdır. Kurumumuz faaliyete geçtikten sonra da, Uzan Grubu üzerindeki risk yoğunlaşması devam ettiği için Banka yakın gözetimde kalmıştır. 61

62 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe (devam) BDDK, Bankadan sorunların çözümüne yönelik bir plan sunmasını istemiştir. Sunulan planlar gerçekçi bulunmamış, BDDK ayrıntılı talimatlar vererek Bankanın Uzan Grubu üzerindeki riskleri azaltmasını ve sermaye yapısının güçlendirilmesini talep etmiştir. Banka verilen talimatlara uygun davranmayınca, BDDK; 12 Temmuz 2001 tarihinde veto yetkisine sahip bir yönetim kurulu üyesi atamış, 26 Aralık 2001 tarihinde üye sayısını ikiye çıkarmıştır. 62

63 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe (devam) Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında 2001 yılı mali tabloları üzerinden gerçekleştirilen üç aşamalı denetim sonrasında; 910 milyon dolar olan grup riskinden 284 milyon dolar tahsilat sağlanmış, Gruba kullandırılan kredilerle ilgili olarak gerekli teminatlar alınmış (Çukurova Elektrik tahsilatlarından 50 trilyon liralık temlik), Uzan Grubu banka sermayesini 70 trilyon lira artırmıştır. 63

64 İmar Bankası na İlişkin Tarihçe (devam) Banka Sermayelerinin Güçlendirilmesi Programı sürecindeki gelişmeler doğrultusunda, İmar Bankası nın ilave sermaye ihtiyacının olmadığı ortaya çıkmıştır. Uzan Grubuna ait risklerin azaltılması konusunda gösterilen performans üzerine, 16 Ağustos 2002 tarihinde BDDK, Bankanın yönetim kurulundaki veto yetkisine sahip üyenin göreve devamına gerek kalmadığına, Bankaya verilen talimatların yerine getirilmesini izlemesi için diğer üyenin görevine devam etmesine karar vermiştir. 64

65 TMSF YE DEVİRDEN ÖNCEKİ OLAĞANÜSTÜ GELİŞMELER 65

66 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler 12 Haziran 2003 tarihinde Uzan Grubunun sahibi bulunduğu ÇEAŞ ve KEPEZ in imtiyaz sözleşmeleri iptal edilmiştir. Aynı gün Kurulumuz Bankanın yönetim kurulundaki mevcut üyeyi veto yetkisi ile donatmış ve Bankaya hiçbir şekilde Gruba kaynak aktarılmaması talimatı verilmiştir. 25 Haziran 2003 tarihine kadar olan dönemde bu talimata aykırı gelişmelerin artması üzerine, BDDK talimatlarını yinelemiştir. 66

67 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler (devam) Bankanın BDDK ya yaptığı raporlamalar çerçevesinde, Haziran 2003 döneminde aşağıdaki gelişmeler tespit edilmiştir: Bankadan mevduat çekilişi yaşanmıştır (89,8 trilyon lira+24,7 milyon dolar); 12 Haziran günü 41,9 trilyon lira seviyesinde olan net likidite, 25 Haziran itibariyle 6,6 trilyon liraya düşmüştür; Talimatlarımıza aykırı bir şekilde, off-shore hesapların mevduata dönüştürüldüğüne ilişkin emareler görülmüştür; Bunun üzerine, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu ndan yerinde inceleme yapması istenmiştir. 67

68 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler (devam) 26 Haziran 2003 tarihinde, Banka BDDK ya bilgi ve belge göndermeyi kesmiş ve bu suretle uzaktan gözetimi engellemiştir. Aynı tarihte, BDDK tarafından atanan yönetim kurulu üyesi dışındaki üyeler, toplu halde istifa etmiştir. Söz konusu kişiler böyle bir dönemde, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu hükümleri gereğince kendilerinden beklenen özen ve basireti göstermeyerek, istifalarıyla Bankayı yönetim zafiyetine düşürmüşlerdir. 68

69 İmar Bankası nın TMSF ye Devrinden Önceki Olağanüstü Gelişmeler (devam) Toplu halde istifayı izleyen günlerde likidite sıkışıklığı artmış, geri ödemelerde aksamalar ortaya çıkmaya başlamıştır. 13 Haziran - 2 Temmuz 2003 döneminde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nda sadece dört üye bulunduğu ve eksik üyeliklere atama yapılmadığı için, Kurulun herhangi bir karar alması mümkün olamamıştır. 2 Temmuz da yeni atanan Kurul üyesi göreve başlar başlamaz, Bankaya yeni yönetim kurulu atanmıştır. 69

70 İMAR BANKASI NIN TMSF YE DEVRİ 70

71 İmar Bankası nın TMSF ye Devri 3 Temmuz 2003 tarihinde; Tasarruf mevduatlarına uygulanan 50 milyar liralık güvence sınırsız hale getirilmiş, İmar Bankası nın bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni kaldırılmış (BK 14/3), Bankanın yönetim ve denetimi TMSF ye devredilmiştir (BK 16/1). Bu suretle, İmar Bankasının tüm yükümlülükleri yerine, sadece, tasarruf mevduatının ödenmesi ve buna istinaden TMSF nin Bankanın iflasını istemesi öngörülmüştür. 71

72 Devir Kararında Neden 14/4 Uygulanmadı? Bankalar Kanununun 14/4 maddesi; hakim ortakların banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek şekilde kendi lehlerine kullandıkları veya bankayı bu suretle zarara uğrattıkları tespit edildiği takdirde uygulanabilmektedir. 72

73 Neden İmar Bankası İçin Farklı Bir Yol İzlendi? Daha önce, yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların faaliyet izinleri devir tarihinde kaldırılmamıştır. Bu bankalar için yeniden yapılandırarak elden çıkarma stratejisi benimsenmiştir. 20 banka için izlenen yöntem gereğince, devralınan bankanın bilanço içi ve dışı tüm yükümlüklerinin Fon tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. 73

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRMA PROGRAMI 15 Mayıs 2001 İÇİNDEKİLER I. TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ 2 Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler 2 Kasım

Detaylı

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu

2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2010 2011 Dönemi Çalışmalarına İlişkin; Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2011 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2011-2012 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2011 Türkiye Bankalar

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD.

KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD. KIYI (OFF-SHORE) BANKACILIĞI ve İMAR BANK OFF-SHORE LTD. Hakan GÜÇLÜ * 1. GİRİŞ Uluslararası bankacılık literatüründe kıyı ötesi bankacılık anlamına gelen off-shore bankning terimi, Türk bankacılık literatüründe

Detaylı

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010

2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 2008-2009 Dönemi Çalışmalarına İlişkin Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 31.03.2009 Tarihli Bağımsız Denetim Raporu 2009-2010 Dönemi Bütçe Tasarısı Mayıs 2009 Türkiye Bankalar

Detaylı

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha)

ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) ISBN 975 19 3991-3 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini gerektirmez;

Detaylı

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR

BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR BÖLÜM II BANKACILIK SEKTÖRÜ VE DİĞER FİNANSAL KURULUŞLAR II.1.GENEL YAPI Finans sektörü, 2004 yılında Türk ekonomisinde yaşanan olumlu gelişmelere paralel olarak istikrarlı bir gelişme göstermiştir. 2004

Detaylı

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi

Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Krizden İstikrara Türkiye Tecrübesi 3 Eylül 21 Çalışma Tebliği (Gözden Geçirilmiş Üçüncü Baskı ) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ÇALIŞMA TEBLİĞİ (Gözden

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 2006, 2007 ve 2008 Yılları Faaliyet ve İşlemlerinin Denetlenmesi Đşbu Raporun;

Detaylı

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE

KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE Eylül Yayınlayan : Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Yayın Adı : Küresel Kriz ve Türkiye Editör : Ekin Fıkırkoca Kapak : Cennet Türker

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C.

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI. Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TERCÜME Mr. Horst Köhler Ankara, 18 Ocak 2002 Başkan Uluslararası Para Fonu Washington D.C. 20431 ABD Sayın Bay Köhler 1. 1990 lı yıllardan beri süregelen yüksek kronik

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU YILLIK FAALİYET RAPORU 2006 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu. Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır.

Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu. Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır. Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu 1 2014 Faaliyet Raporu Bilgeliğin zirvesi, bugünde yaşamak, geleceği planlamak, geçmişten kâr sağlamaktır. 2 Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu Diler Bank 2014 Faaliyet Raporu

Detaylı

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır.

İletişim bilgileri: BDDK Doküman Merkezinde 800 adet basılmıştır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Yıllık Faaliyet Raporu, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilgili mercileri ve kamuoyunu bilgilendirme amacıyla hazırlanmaktadır. İletişim bilgileri:

Detaylı

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar

>> Faaliyet Raporu 2010. büyük hedefe güçlü destek. 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> Faaliyet Raporu 2010 büyük hedefe güçlü destek 2023 yılında ihracat hedefi 500 milyar dolar >> İçindekiler 1. Sunuş 2 Yıllık Faaliyet Raporu Uygunluk Görüşü 3 Kurumsal Profil 4 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI

4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU 4749 SAYILI KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER, ÖNCEKİ MEVZUAT İLE KARŞILAŞTIRILMASI Meral VURUCU DEMİR Ankara

Detaylı

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı,

41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, 2008 Yıllık Rapor 41/2001 Sayılı KKTC Merkez Bankası Yasası na göre Merkez Bankası nın amacı, Kalkınma planları ve yıllık programlara uygun olarak, ekonomik gelişmeye yardımcı olacak biçimde para-kredi

Detaylı

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı...

VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu. Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... VakıfBank 2010 Faaliyet Raporu Ülkemizin sürdürülebilir büyümesine daha fazla katkı... İçindekiler BÖLÜM I: SUNUŞ 2 Olağan Genel Kurul Gündemi 4 Özet Yönetim Kurulu Raporu 6 Denetçiler Raporu 7 2010 Yılı

Detaylı

Bölüm tamamladığında aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olunmasını sağlamaktır:

Bölüm tamamladığında aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olunmasını sağlamaktır: Eğitimin Hedefi Bölüm tamamladığında aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olunmasını sağlamaktır: Banka yeniden yapılandırma kavramını anlamak, Banka yeniden yapılandırma uygulamalarını öğrenmek ve Banka

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEMİNE AİT KAMUYA AÇIKLANACAK KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR, MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU TÜRKİYE HALK

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 22/05/2015 tarih ve 13/635 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca.../.../2014 tarih ve... sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Bu Rapor BDDK tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında

Detaylı

sürdürülebilir rekabet gücü için

sürdürülebilir rekabet gücü için sürdürülebilir rekabet gücü için FAALİYET RAPORU 2013 Faaliyet Raporu 2013 Türk Eximbank etkinliği artıran uygun koşullar güçlü vizyon uzmanlıkla tasarlanmış ihracata ve ihracatçıların finansmanına desteği

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK. Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK. Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006 TERCÜME TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞBAKANLIK Ref: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00/ 60422 Ankara, 27 Kasım 2006 Sn. Rodrigo de Rato Başkan Uluslararası Para Fonu Washington DC 20431 A.B.D. Sayın de Rato, 1. Yıl içerisinde

Detaylı

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Türk Ekonomi Bankası A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanıdır Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca 26.07.2013 tarih ve 26/867 sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç

Detaylı

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu

Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu Garanti Faktoring 2013 Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Genel Kurul a Sunulacak Yıllık Faaliyet Raporuna Dair Uygunluk Raporu... 4 BÖLÜM I. GENEL BİLGİLER... 5 Kurumsal Profil... 5 Sermaye

Detaylı

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU

BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU 1 BDDK YILLIK FAALİYET RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Atatürk Bulvarı No:191 06680 Kavaklıdere Ankara-Türkiye Tel: (312) 455 65 29 Faks: (312) 424

Detaylı