DOSYA DOSYA GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE SINIRLI İMTİYAZLI ORTAKLIK TÜRKİYE NİN HEDEFİ OLAMAZ I. AB İLE İLİŞKİLERDE GÜMRÜK BİRLİĞİ HEDEF DEĞİLDİR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DOSYA DOSYA GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE SINIRLI İMTİYAZLI ORTAKLIK TÜRKİYE NİN HEDEFİ OLAMAZ I. AB İLE İLİŞKİLERDE GÜMRÜK BİRLİĞİ HEDEF DEĞİLDİR"

Transkript

1 DOSYA DOSYA I. AB İLE İLİŞKİLERDE GÜMRÜK BİRLİĞİ HEDEF DEĞİLDİR GÜMRÜK BİRLİĞİ İLE SINIRLI İMTİYAZLI ORTAKLIK TÜRKİYE NİN HEDEFİ OLAMAZ Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK Anadolu Üniversitesi Türkiye nin geleceği, Batı dünyası dolayısıyla AB ile bütünleşmede yatmaktadır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün, Türkiye nin Batı dünyası ile ilişkileri konusundaki tercihi açıktır: Memleketimizi asrileştirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımız Türkiye de asri binaenaleyh batılı bir hükümet vücuda getirmektir. Medeniyete girmek arzu edipte batıya yönelmemiş millet hangisidir? 1 Bu, aslında tüm Cumhuriyet Hükümetleri nin tercihidir. 2 Ama bu tercihin, AB nin pazarı olma yolunu açan gümrük birliği ile sınırlı entegrasyon olmaması gerekir. Hedef, AB ülkeleriyle aynı seviyede ve onlarla eşit haklarla aynı masada oturmaktır. Bunun yolu Gümrük Birliği nin ötesinde, AB ye tam üyeliktir. Gümrük Birliği, Türkiye nin AB ye entegrasyonunda sadece bir kilometre taşıdır. Hedef, Ankara Anlaşması nda belirtildiği gibi AB ye üye olmaktır Atatürk ün Söylev ve Demeçleri, C.III, 29 Ekim 1923, s.68. Ayrıca bkz. S.Rıdvan Karluk, AET İle İlişkilerimizin Atatürkçü Ekonomi Politikası Açısından Değerlendirilmesi, İKV Yayınları, İstanbul, 1981 ve TÜSİAD, European Union and Turkey: Towards Full Membership, İstanbul, October, Cumhuriyet Hükümetleri nin AB ye bakış açıları ve Hükümet Programları hakkında bkz. S. Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, 8. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2005, s S.Rıdvan Karluk, Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Yolunda Gümrük Birliği Süreci, Türkler, Cilt: 17, 86 ncı Bölüm, s

2 Gümrük Birliği, Türkiye nin AB ye entegrasyonunda sadece bir kilometre taşıdır. Gümrük Birliği ile başlayan ince uzun yolda Türkiye, büyük sorunlarla karşılaşmıştır ama üyelik hedefinden hiçbir zaman şaşmamıştır. Çünkü Ankara Anlaşması ndaki temel hedef, AB üyeliğidir Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Batı dan yana bir politika izleyen Türkiye, Ankara Anlaşması nın imzalanmasından bu yana hiçbir zaman Gümrük Birliği ile sınırlı bir entegrasyonu kendisi için uygun görmemiştir. 4 Buna rağmen AB, eğer üyelik gerçekleşmez ise, Gümrük Birliği nin genişletilmesi ve derinleştirilmesi konusunu devamlı gündemde tutmaktadır. Gümrük Birliği ile başlayan ince uzun yolda Türkiye, büyük sorunlarla karşılaşmıştır ama üyelik hedefinden hiçbir zaman şaşmamıştır. Çünkü Ankara Anlaşması ndaki temel hedef, AB üyeliğidir. 5 Bu hedefe rağmen Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, 2002 Aralık Kopenhag Zirvesi nden tarih çıkmayınca, 1996 yılındaki bilgi biriminin sadece Gümrük Birliği anlaşması yapmaya elverişli olduğunu kaydederek şöyle demiştir: AB ile şu anda yapmış olduğumuz Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye nin net yararına çalışacak şekilde tekrar tekrar gözden geçirilmesi gerekir. 6 Kürşad Tüzmen in bu demecine o dönemdeki TÜSİAD Başkanı Tuncay Özilhan şöyle karşı çıkmıştır: TÜSİAD olarak Gümrük Birliği nin Türkiye ye önemli katkısı olduğuna inanıyoruz. Oturup ilişkileri bozmadan konuşabilir, Türkiye nin bazı konularda sıkıntıları varsa onları tartışabiliriz ama ana hattından dönülme imkanının olduğunu zannetmiyorum. 7 Ankara Anlaşması nın 28 inci maddesi, Türkiye nin Roma Antlaşması ndan doğan yükümlülüklerinin tamamını üstlenebileceği bir duruma geldiğini göstermesi durumunda, akit tarafların, tam üyeliği görüşebileceklerini öngörmüştür (son dönem). Fakat Türkiye, Yunanistan ın izlediği yoldan giderek son döneme geçilmesini beklemeden, 1987 yılında ortaklık statüsünden ayrı olarak bir Avrupa devleti sıfatıyla Topluluklara tam üye olmak için başvuruda bulunmuştur. Gümrük Birliği, Türkiye nin AB ye entegrasyonunda bir kilometre taşıdır. Esas hedef, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi AB ye tam üyeliktir. Aslında, 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile AB ye Türkiye nin Gümrük Birliği temelinde entegre olabilmesinin Avrupa Parlamentosu nun onay sürecine (uygunluk görüşü alınması) bağlanmasını kabul etmek büyük hatadır. Çünkü Katma Protokol, gerçek anlamda bir Gümrük Birliği Anlaşması olup, Türkiye ile AB ye üye ülkelerin Parlamentolarınca onaylanmıştır. Katma Protokol e göre Gümrük Birliği, sonradan yapılacak bir anlaşma ile değil, otomatik olarak yürürlüğe girecektir. Ortaklık Konseyi Kararı, aslında yeni bir hukuki durum yaratmamıştır. Tamamen şekle (sürece) ilişkin bir Karar olup, üye devletler ile AP nin bunu veto etme yetkisi yoktur. Çünkü, 12 Eylül 1963 tarihli Ankara Anlaşması nın 22 nci maddesi (22/1 ve 22/3), Ortaklık Konseyi Kararları nın aynen yerine getirilmesi, Türkiye nin ve Topluluğa üye devletlerin ortak yükümlülüğüdür hükmüne yer vermiştir. Gümrük Birliği yeni bir hukuki durum yaratmadığına göre, Karar onay sürecine tabi olmamalı idi. Türkiye nin şekle ilişkin bir Karar ın ekindeki çalışma belgesini yeni bir hukuki durum yaratan anlaşma olarak benimsemesi, bu Karar ın AP den geçmemesi durumunda ortaya çıkacak sonuçlara o dönemde katlanması riskini göze almasına yol açmıştır. Avrupa Parlamentosu nun o tarihteki Başkanı Alman Sosyal Demokrat Parlamenter Klaus Hansch bu konuda bir gazeteye vermiş olduğu demeçte şöyle demiştir: AP nin onay vermesi için, demokratikleşme ve insan hak- 4- AET ye ortaklık başvurusunun yapıldığı 1959 yılından bu yana Türkiye de 38 Hükümet görev yapmıştır. Programı olan 36 Hükümetten ikisi hariç 34 hükümet üyelik hedefinden vazgeçmiştir. S.Rıdvan Karluk, Batıya Açık Doğulu Politika Değil Doğu ya Açık Batılı Politika, ASOMEDYA, Aralık, 1997; S.Rıdvan Karluk ve Özgür Tonus, Türkiye-AB İlişkileri Çıkmaz Sokakta, Prof. Dr. Rıfat Üstün ün Anısına Armağan, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, No: 163, Cilt: XV, Sayı: 1-2, S. Rıdvan Karluk, Turkeys Candidacy to European Union Memship Wolfang Gieler (Eds.) Turkey s Crossroads, Lit Verlang, Hamburg, 2002, s Hürriyet, Basın,

3 DOSYA 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile AB ye Türkiye nin Gümrük Birliği temelinde entegre olabilmesinin Avrupa Parlamentosu nun onay sürecine (uygunluk görüşü alınması) bağlanmasını kabul etmek büyük hatadır. ları alanında olumlu sinyallere ihtiyacımız var. Türkiye de hiçbir değişiklik olmaz ise, bu iş olmaz. Bunun anlamı açıktır. AP, Türkiye nin buna itiraz etmemesi sonucunda, demokratikleşme ve insan haklarını bahane ederek Türkiye ye baskı yapmaya devam edecektir. Aslında Gümrük Birliği gibi ekonomik bir olayın demokratikleşme ve insan hakları ile doğrudan ilgisi yoktur Aralık ayındaki Kopenhag Zirvesi nde, AT ile 1996 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği nin derinleştirilmesi ve genişletilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda 14 Temmuz 2003 tarihinde Komisyon, Türkiye nin 15 Nisan 2003 tarihinde ilettiği Eylem Planı çerçevesinde kendi Eylem Planı nı açıklamıştır. Eylem Planı nda Gümrük Birliği nin derinleştirilmesi kabul edilmiş ve bu kapsamda malların serbest dolaşımı, ticari sorunların çözümü, ortak ticaret politikası ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konularında kararlar alınmıştır. Tüm bu kararların amacı, Türkiye ile AB yi ekonomik yönden bütünleştirmeye yöneliktir. 28 Ekim 2003 tarihinde Brüksel de gerçekleştirilen Türkiye-AB Gümrük Birliği Ortaklık Komitesi nin 14 ncü dönem toplantısında, Kopenhag Zirvesi nin Gümrük Birliği ne ilişkin kararı hatırlatılmıştır. Gümrük Birliği nin derinleştirilmesi ve genişletilmesinin, 1/95 sayılı Ortaklık Konsey Kararı kapsamında olmayan hizmetler ve kamu ihaleleri gibi konuların da ele alınması anlamına geldiği belirtilmiştir. 8 Gümrük Birliği nin OKK kapsamında genişletilmesi ve derinleştirilmesi, Türkiye nin Ankara Anlaşması ile AB ye (imza tarihindeki AET ye) üye olma hedeflerinden hiçbir şekilde bir sapma yaratmaz. Gelinen noktada Türkiye için dile getirilen özel statü, imtiyazlı ortaklık, güçlendirilmiş işbirliği gibi modeller Ankara Anlaşması na tamamen aykırıdır. Bu konudaki son girişim, 26 Kasım 2003 tarihinde AP deki Hristiyan Demokratların Türkiye ye üyelik yerine özel statü verilmesini öngören Genişleyen AB nin Komşuluk İlişkileri konulu Raporu nun AP Genel Kurulu nda kabul edilmesidir. 9 Türkiye üyelik yerine özel statü, imtiyazlı ortaklık, güçlendirilmiş işbirliği gibi yeni ve AB literatüründe olmayan ilişki modellerini benimseyemez. Çünkü bu ilişki şekilleri, Ankara Anlaşması nın lafzı ve ruhu ile bağdaşmaz. 10 II. KOPENHAG ZİRVESİ VE TAM ÜYELİK SÜRECİ Aralık 2002 tarihleri arasında Kopenhag ta gerçekleştirilen Zirve nin Sonuç Bildirisi nde Türkiye ye 3 paragraf ayrılmıştır. 11 AB Konseyi, özellikle Katılım Ortaklığı Belgesi nde belirtilen birçok öncelikli alanı kapsayan yasa paketleri ile gerçekleştirilen uygulamalara yönelik önlemler olmak üzere Türkiye nin Kopenhag siyasi kriterlerini karşılama yönünde attığı adımları memnuniyetle karşılamıştır. 12 Türkiye üyelik yerine özel statü, imtiyazlı ortaklık, güçlendirilmiş işbirliği gibi yeni ve AB literatüründe olmayan ilişki modellerini benimseyemez. Çünkü bu ilişki şekilleri, Ankara Anlaşması nın lafzı ve ruhu ile bağdaşmaz. 8- S. Rıdvan Karluk ve Özgür Tonus, Avrupa Birliği nin Genişleme Perspektifinde Türkiye nin Yeri ; 2004 Türkiye İktisat Kongresi Bildirisi, İzmir, 5-9 Mayıs AB Komisyonu nun ortaya attığı coğrafi olmaktan çok siyasi bir anlam ifade eden Geniş Avrupa terimi için bkz. EU, Wider Europe Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours, Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, Brussels, , COM (2003), 104 final. 10- AB nin üçüncü ülkeler ile ilişkileri konusunda bkz. Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, s Bildiri nin Türkiye ye ilişkin 18, 19 ve 20 nci paragrafları için bkz. İKV Bülteni, 1-15 Aralık İKV, Zirve de alınan kararlar Türkiye nin beklentilerini karşılamamıştır değerlendirmesinde bulunmuştur. AB nin Genişlemeden Sorumlu Üyesi Günter Verheugen 31 Ocak 2003 tarihinde Ankara da, Türkiye den, AB ye yeni katılacak 10 ülkeye uygulanan kriterlerin dışındaki kesinlikle ek kriter aranmayacağına söz veriyorum demiştir. Hürriyet, Kopenhag Zirvesi sonrasında Almanya Başbakanı Schöder, Türkiye nin AB üyelik tarihini 2007, Komisyon Üyesi Verheugen 2013, Almanya Dışişleri Bakanı Fisher olarak tahmin etmişlerdir. Financial Times, 3 September Fakat Verheugen 2003 Eylül ayında, AB, 2004 sonunda reformların uygulanması konusunda tatminkar bir sonuca ulaşamazsa, müzakere yerine tarama sürecini başlatma kararı alabilir ifadelerini kullanmıştır. Verheugen, 6-9 Eylül 2004 tarihlerinde Türkiye yi ziyaretinde ise Türkiye deki gelişmelerden memnun olduğunu açıklayarak sıcak mesajlar vermiştir. 34

4 Kopenhag Zirvesi nde de AB, daha önceki zirvelerde olduğu gibi Türkiye ye ayrımcı davranmıştır. Helsinki de adaylığı kabul edilmesine ve Türkiye ye farklı bir işlemde bulunulmayacağı taahhüt edilmiş olmasına rağmen, müzakerelere başlama tarihi verilmemiştir. Kopenhag Zirvesi nde de AB, daha önceki zirvelerde olduğu gibi Türkiye ye ayrımcı davranmıştır. Helsinki de adaylığı kabul edilmesine ve Türkiye ye farklı bir işlemde bulunulmayacağı taahhüt edilmiş olmasına rağmen, müzakerelere başlama tarihi verilmemiştir. Tarih, 2004 Mayıs ından sonraya bırakılarak Türkiye nin 25 ülkeyi (15+10) ikna etmesi ve resmen tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de muhatap olması istenmiştir. AB de Türkiye nin üyeliğine karşı çıkanlar, aslında Türkiye yi gümrük birliği ile kendisine bağlayıp, kendi nüfuz alanı içinde tutmak istemektedirler. Bunun için AB hukukunda olmayan kendine özgü (sui generis) bir şekilde gümrük birliğini bir model olarak kullanmak istemektedirler. 13 Gümrük Birliği, AB için en uygun bir formül olup, sadece sanayi mallarının serbest dolaşımını öngörmesi sebebiyle de AB nin tercihidir. Malları üreten el emeğinin serbest dolaşımının kapsamaması ise, Türkiye nin aleyhinedir. Bu durumu, zamanın Ankara daki AB Temsilcisi Büyükelçi Michael Lake de kabul ederek, kendisine sorulan bir soruyu şöyle cevaplandırmıştır: Sözünü ettiğimiz bu iç içe çelişki daha da iç içe gelip, bizi AB ye götürecek mi? Başbakan yılında üyeyiz diyor. Bu saptamayı neye dayandırıyor bilmiyorum. Somut dayanağı yok çünkü. Fakat tabii hiç kimse Türkiye ye hayır, sen üye olamazsın diyecek durumda değil te yapılan Ortaklık Anlaşması ndan beri Türkiye üyeliğe ehil ülkedir. 15 Türkiye, 1959 yılında o zamanki ismiyle Avrupa Ekonomik Topluluğu na, kurulduktan bir buçuk yıl sonra Roma Antlaşması nın 238 inci maddesine göre ortak üyelik (associate member) başvurusunda bulunmuş bir ülkedir. Bu özelliği ile Türkiye, 15 Mayıs 1959 da ortak üyelik başvurusu yapmış olan Yunanistan ın ardından AET ile ortaklık ilişkisi kurmuş ikinci ülkedir. 16 Ayrıca Türkiye, AB ye 14 Nisan 1987 tarihinde Ankara Anlaşması ndan bağımsız olarak bir Avrupalı devlet olarak AET yi kuran Antlaşma nın 237 nci maddesine göre tam üyelik başvurusunda da bulunmuştur. 17 Komisyon, Türkiye nin başvurusundan tam 2,5 yıl sonra 18 Aralık 1989 tarihinde Görüş Raporu nu açıklayarak Türkiye ye üyelik konusunda sarı ışık yakmıştır. Aslında 2,5 yılda Görüş Raporu nun açıklanmış olması, AB nin o tarihte bile ipe un sermesi olarak yorumlanmalıdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Malta hariç tutulursa (Yunanistan 1 Ocak 1981 de üye olmuştur) 13 aday ülke (Hırvatistan dışında) arasından AT ye ilk başvuran ülke 31 Mart 1994 te Macaristan dır. Son ülke ise Slovenya dır. (10 Haziran 1996) Macaristan ve diğer dokuz Merkezi Doğu Avrupa (MDA) ülkesinin başvurularına İlişkin Komisyon Görüşü 16 Gümrük Birliği, AB için en uygun bir formül olup, sadece sanayi mallarının serbest dolaşımını öngörmesi sebebiyle de AB nin tercihidir. Malları üreten el emeğinin serbest dolaşımının kapsamaması ise, Türkiye nin aleyhinedir. 13- S.Rıdvan Karluk, AB-Türkiye Gümrük Birliği, Yeni Türkiye, Özel Sayı, No:3, Mart-Nisan 1995, s Dönemin Başbakanı Tansu Çiller, 7 Mayıs 1995 tarihinde Hürriyet Gazetesi nde yayınlanan demecinde, En geç 1998 de Avrupa Birliği ne üyeyiz demiştir. 15- Milliyet, Türkiye, AB ye Yunanistan ın ardından ikinci üyelik başvurusunda bulunan ülke olmasına rağmen, henüz AB üyesi olamamıştır ve 2010 lu yıllarda üye olması da çok sayıda şarta bağlanmıştır. Türkiye, Yunanistan ile birlikte 1975 yılında tam üyelik başvurusu yapsaydı, bugünkü karmaşık durum ortaya çıkmazdı. O dönemde Türkiye nin AET nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Tevfik Saraçoğlu, Yunanistan ın başvurusunu yaptığı gün merkeze tek paragraflık bir kripto göndererek, Türkiye nin de derhal AET ye tam üyelik başvurusunu yapması, ulusal çıkarlarımız bakımından hayati önem taşımaktadır. Talimatlarımıza demiş, fakat Ankara dan talimat gelmemiştir. 17- Karluk, A.g.k., s

5 DOSYA Komisyon, Türkiye nin başvurusundan tam 2,5 yıl sonra 18 Aralık 1989 tarihinde Görüş Raporu nu açıklayarak Türkiye ye üyelik konusunda sarı ışık yakmıştır. Aslında 2,5 yılda Görüş Raporu nun açıklanmış olması, AB nin o tarihte bile ipe un sermesi olarak yorumlanmalıdır. Temmuz 1997 de açıklanmıştır. Aday 10 MDA ülkesinden beşi ile (Macaristan, Polonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve GKRY) 30 Mart 1998 de, diğer beş MDA ülkesi ile de 15 Ocak 2000 tarihinde müzakerelere başlanılmıştır. Malta dahil 13 aday ülkeden 10 u 1 Mayıs 2004 tarihinde AB üyesi olmuştur. En eski ortak Türkiye ye ilişkin Komisyon un olumsuz görüşünün açıklanması bile 2,5 yıl sürmüş ve Konsey, Komisyon un bu görüşüne 5 Şubat 1990 tarihinde uymuştur. Böylece, daha MDA ülkeleri ortada yok iken Türkiye AB nin kapısından döndürülmüştür. Oysa Yunanistan ın AT üyeliğinde, Komisyon un olumsuz görüşüne Konsey uymamış ve Yunanistan ile üyelik görüşmelerine başlanmıştır. O tarihte de, aynen şimdi olduğu gibi Komisyon, madem üye olarak alamıyoruz, size biraz yardım yapalım zihniyetiyle Matutes Paketi ni (İşbirliği Programı) 6 Haziran 1990 tarihinde yürürlüğe koymuştur. Türkiye yi AET ye ortak üye yapan Ortaklık Anlaşması (Ankara Anlaşması) 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara da imzalanmış ve 1 Aralık 1964 te yürürlüğe girmiştir. Zamanın Başbakanı İsmet İnönü Anlaşma nın imza töreninde, Bu Anlaşma, Türkiye ve Avrupa yı ebediyete kadar bağlamaktadır diyerek çok önemli bir gerçeği açıklamıştır. Çünkü Ankara Anlaşması, Roma Antlaşması nın 238 inci maddesine dayanmakta, Türkiye-Topluluk ortaklığının temel ilkelerini belirlemektedir. AET Komisyonu nun Başkanı Alman Profesör Walter Hallstein, Ankara Anlaşması nın imzalanması dolayısıyla Ankara daki törende yaptığı konuşmada, Belli bir geçiş döneminden sonra Türkiye nin AET ye tam üye olarak kabul edilmesi gerektiğini savunmuştur. Hallstein i bu görüşe iten, Ankara Anlaşması nın 25 inci (benzer şekilde Atina Anlaşması Md. 72) maddesidir. 18 Anlaşma, Topluluk (AET) ile imzalandığı için Topluluk içinde doğrudan uygulanan bir Topluluk hukuk belgesidir. Topluluk üyesi ülkelerce imzaladığı için de uluslararası hukuk belgesidir. Açıkça söylemek gerekirse Ankara Anlaşması ve Katma Protokol, birincil Topluluk hukukunun birer parçalarıdır. Ankara Anlaşması nda taraflara fesih hakkı tanınmamış, yürürlük süresi de öngörülmemiştir. Bu sebeple, Anlaşma nın amaçları gerçekleşene kadar yürürlükte kalması gerekir. Avrupa Birliği Türkiye ye çifte standart uygular, Roma hukukunun istikrarın temeli olan Pacta Sund Servanda (Ahde Vefa) ilkesine sadık kalmaz ise, iplerin kopmasına zemin hazırlayacaktır. Eğer AB, Omnis conventis rebus sic stardibus (her anlaşma yapıldığı dönemin şartlarına bağlıdır) deyip Ankara Antlaşması nı yok sayarsa, Türkiye ile AB ilişkileri mutlaka yeni baştan düzenlenmelidir. Nitekim Fransa Başbakanı Villepen, Fransız Haber Ajansı AFP ye 19 Ocak 2006 tarihinde vermiş olduğu demeçte, AB ye üyelik için Türkiye nin tarihten gelen doğal bir hakkı yoktur demiştir. Böylece, ahde vefa ilkesini ve Ankara Antlaşması nı yok saymıştır. Ankara Anlaşması nın amacı, 2 nci maddede yer almıştır. Bu amaca göre taraflar arasında bir gümrük birliğinin gittikçe gelişen şekilde kurulması gerekir. Ortaklığın bir hazırlık, bir geçiş ve bir son dönemi vardır. Ankara Anlaşması nın 28 nci maddesi, Türkiye nin Roma : Europaische Gemenschaften, Europa-Arhiv, Folge 19/1963, 2. s.207. Nakleden Harun Gümrükçü, Türkiye ve Avrupa Birliği, Beta Basım A.Ş., İstanbul 2002, s

6 Türkiye nin geleceği, son 200 yıldır izlediği temel politikalara uygun olarak Batı dünyası ile entegrasyonda yatmaktadır. Bu entegrasyon gerçekleştirilirken, ülkenin çıkarları korunmadan, gerekli mali yardım alınmadan, işçilerin serbest dolaşımı konusundaki haklara sahip çıkılmadan, Türk vatandaşlarına konan vizeler kaldırılmadan AB ile Gümrük Birliği bazında birleşmeye gitmek, aslında Ankara Anlaşması na uygun değildir. Antlaşması ndan doğan yükümlülüklerinin tamamının üstlenebileceği bir duruma geldiğini göstermesi durumunda, akit tarafların tam üyeliği görüşebileceğini öngörmüştür. 19 Son dönem, 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren Katma Protokol deki yükümlülüklerin Türkiye tarafından takvime uygun olarak yerine getirilmesiyle 1 Ocak 1996 tarihinde başlamıştır. Katma Protokol, Ankara Anlaşması nın 4 ncü, Geçici Protokolün 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmış bir Ön Katılım Anlaşması dır (preadhesion). Bu durumdan çıkan sonuç şudur: Geçiş döneminden sonraki dönemde Türkiye nin AB üyesi olması Türkiye nin hakkıdır. 20 Avrupa Birliği Türkiye ye çifte standart uygular, Roma hukukunun istikrarın temeli olan Pacta Sund Servanda (Ahde Vefa) ilkesine sadık kalmaz ise, iplerin kopmasına zemin hazırlayacaktır. Eğer AB, Omnis conventis rebus sic stardibus (her anlaşma yapıldığı dönemin şartlarına bağlıdır) deyip Ankara Antlaşması nı yok sayarsa, Türkiye ile AB ilişkileri mutlaka yeni baştan düzenlenmelidir. Nitekim Fransa Başbakanı Villepen, Fransız Haber Ajansı AFP ye 19 Ocak 2006 tarihinde vermiş olduğu demeçte, AB ye üyelik için Türkiye nin tarihten gelen doğal bir hakkı yoktur demiştir. Böylece, ahde vefa ilkesini ve Ankara Antlaşması nı yok saymıştır. Fransa İçişleri Bakanı, UMP Başkanı Nicolas Sarkozy nin stratejik ortaklık, Almanya Başbakanı Angela Merkel in imtiyazlı ortaklık ya da imtiyazlı ilişki modelini Türkiye kabul edemez. Merkel, 22 Mart 2007 tarihinde tam üyelik önümüzdeki 50 yılın acil bir sorunu değildir diyerek Türkiye ye bakışını net bir şekilde ortaya koymuştur. III. ÜYELİĞİN ALTERNATİFİ İMTİYAZLI ORTAKLIK DEĞİLDİR Türkiye nin geleceği, son 200 yıldır izlediği temel politikalara uygun olarak Batı dünyası ile entegrasyonda yatmaktadır. Bu entegrasyon gerçekleştirilirken, ülkenin çıkarları korunmadan, gerekli mali yardım alınmadan, işçilerin serbest dolaşımı konusundaki haklara sahip çıkılmadan, Türk vatandaşlarına konan vizeler kaldırılmadan AB ile Gümrük Birliği bazında birleşmeye gitmek, aslında Ankara Anlaşması na uygun değildir. Türkiye nin AB ye tam üye olmadan ikinci sınıf bir ülke statüsünde AB ye entegre olması kabul edilemez. Başbakan Erdoğan bu durumu bir İtalyan gazetesinde (Il Sale 24 Ore) 13 Haziran 2005 tarihinde yayınlanan demecinde şöyle yorumlamıştır: AB de ya birinci lige doğrudan gireriz ya da hiç girmeyiz. İkinci ligde oynamayız. Mevcut ilişki modelinde Türkiye, Birliğin yapısal fonlarından yararlanamamıştır. Daha önemlisi, Türkiye AB nin kurumlarında temsil edilmediği için onların özellikle rekabet ve dış ticaret politikaları konusunda aldıkları kararları aynen uygulamak zorunda kalmıştır. Türkiye, AB ile Gümrük Birliğini, 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde 1996 yılında gerçekleştirmiş ve böylece AB müktesebatında şimdiye kadar denenmemiş bir hukuki yapı içinde önemli bir yük altına girmiştir. 21 Türkiye nin AB ye tam üye olmadan ikinci sınıf bir ülke statüsünde AB ye entegre olması kabul edilemez. Başbakan Erdoğan bu durumu bir İtalyan gazetesinde 13 Haziran 2005 tarihinde yayınlanan demecinde şöyle yorumlamıştır: AB de ya birinci lige doğrudan gireriz ya da hiç girmeyiz. İkinci ligde oynamayız. 19- Ankara Anlaşması, Md. 28. Ankara Anlaşması metni için bkz. Haluk Günuğur, Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri, EKO Yayınlar, Ankara, 2003, s Karluk, Avrupa Birliği ve Türkiye, s S. Rıdvan Karluk, Gümrük Birliği Yeterli mi? Milliyet, ; S. Rıdvan Karluk, Sadece Gümrük Birliği Yeterli mi? Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye, Özel Sayı, Eylül 1995, s.305; Karluk, Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Yolunda Gümrük Birliği Süreci, s ; S.Rıdvan Karluk, Turkey s Candidancy to European Union Membership, Turkey at the Crossroads, (Ed. Wolfang Gieler), Lit Verlag, Hamburg, 2002, s.20-27; S.Rıdvan Karluk, Türkiye nin Tercihi Gümrük Birliği Değildir, Dünya,

7 DOSYA Türkiye nin AB nin geçmişinde görülmemiş bir model içinde AB ye tam üye olmadan bu Birliğe sınırlı bir biçimde 1 Ocak 1996 dan itibaren katılması, yukarıda söz edildiği gibi sui generis (kendine özgü) bir durumdur. Avrupa aslında Türkiye yi Gümrük Birliği bağı ile kendine bağlayıp, kendi nüfuz alanı içinde tutmak istemektedir. 22 Avrupa nın amacı, K. Hansch ın yukarıda açıklanan fikirleri ışığında çelişkili bir durum şöyle özetlenebilir: Avrupa Türkiye yi hem istiyor, hem de istemiyor. İstiyor, çünkü yanıbaşında hızla büyüyen 70 milyonluk önemli bir pazardan hem ucuz mal almak ve ucuz işgücünden yararlanmak ve hem de bu pazara mal satmak istiyor. İstemiyor, çünkü kendi kültüründen olmayan 70 milyonluk Müslüman bir ülkenin eşit haklarla kendi içinde yer almasını pek arzu etmiyor. Gümrük Birliği, AB için en uygun bir formül olup, sadece sanayi mallarının serbest dolaşımını öngörmesi sebebiyle de AB nin bir tercihidir. Malları üreten el emeğinin serbest dolaşımının kapsamaması ise, Türkiye nin aleyhinedir. Türkiye-AB Gümrük Birliği ni, şu Türk vecizesi ile özetlemek mümkündür: Mal geçer, adam geçmez. Zamanın AB Temsilcisi Michael Lake de bu durumu kabul ederek şu yorumu yapmıştır: Şimdi GB ile aramızda sanayi, enerji, çevre, ulaşım, telekomünikasyon, bilim ve araştırma, tarım ve hatta kültür alanında çok yakın bir işbirliği ortamı doğmuş oluyor. Bunların yanı sıra, dışişleri ve güvenlik alanlarındaki politikalarımızı da uyumlu hale getirebilmek için, siyasi işbirliği alanı yaratılmış oluyor. 23 Gümrük Birliği nin yapılan haklı itirazlara rağmen benimsenmesinin temel sebebi, tam üyeliğe götürecek en hızlı araç olarak kabul edilmesidir. OKK daki birçok teknik düzenleme, çok gecikmeksizin tam üyeliğin gerçekleşeceğini varsaymasına dayanılarak hazırlanmıştır. Türkiye ye tam üyelik perspektifinin verilmemesi durumunda Gümrük Birliği, tam üyelik için bir araç olma niteliğini yitirecek ve AB ile dış ticareti düzenleyen bir nitelik kazanacaktır. Fakat OKK çerçevesinde verilen tavizler, büyük ölçüde konsolide edilmiştir. Üçüncü ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayandırılan teknik hususlar, AB ile karşılıklı gümrük indirimlerinden vazgeçildiği takdirde ortaya birçok sorun çıkaracaktır. Bu sebeple Gümrük Birliği, ticareti düzenleyen niteliği itibariyle yeniden müzakere edilse bile, bu o kadar kolay olmayacaktır. Türkiye ye AB mevzuatına aykırı bir şekilde imtiyazlı ortaklık önerenlerin başında Almanya Başbakanı Angela Merkel gelmektedir. Merkel, 17 Şubat 2004 tarihinde Hristiyan Demokrat Birliği Partisi (CDU) Başkanı olarak Ankara da yaptığı açıklamada Türkiye nin AB ye tam üyeliğini desteklemediğini, üyeliğine sıcak bakmadıklarını ve Türkiye ye imtiyazlı ortaklık önerdiklerini açıklamıştır. Türkiye ye AB mevzuatına aykırı bir şekilde imtiyazlı ortaklık önerenlerin başında Almanya Başbakanı Angela Merkel gelmektedir. Merkel, 17 Şubat 2004 tarihinde Hristiyan Demokrat Birliği Partisi (CDU) Başkanı olarak Ankara da yaptığı açıklamada Türkiye nin AB ye tam üyeliğini desteklemediğini, üyeliğine sıcak bakmadıklarını ve Türkiye ye imtiyazlı ortaklık önerdiklerini açıklamıştır. Başbakan Erdoğan ise, bu görüşe katılmadığını belirtmiştir. 6 Ekim 2004 tarihinde Alman Hristiyan Demokratların önde gelenlerinden olan ve Hristiyan Demokrat Parti nin (CDU) politikalarının oluşumunda etkili olan Konrad Adenauer Vakfı nın Başkanı Dr. Bernhardt Vogel, Türkiye de Avrupa Birliği üyeliğine verdiğiniz öncelik beni şaşırttı. Tabii ciddiye alınacağını ben de tahmin ediyordum ama AB üyeliğinin herşeyin üzerinde tutulması sevindirici fakat tehlikesiz de diyemeyiz demiştir. Türkiye için ikinci sınıf imtiyazlı ortak üyelik statüsünü Dr. Vogel şöyle değerlendirmektedir: 22- Karluk, AB- Türkiye Gümrük Birliği, Yeni Türkiye, s Milliyet,

8 Fransa da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sosyalistlerin adayı Segolene Royal, AB nin Türkiye yi tamamen red etmesinin hata olacağını söylemiştir. France 2 TV sinde 15 Mart 2007 de konuşan Royal, Türkiye nin bugün üyelik şartlarını yerine getirmediğini ve genişleme sürecine, Avrupa (mekanizmasının) daha iyi çalışması için mola verilmesi gerektiğini düşünüyorum demiştir ama Türkiye nin sırf Türkiye olduğu için Avrupa dan dışlanmasının yanlış olacağını da belirtmiştir. Royal in bu görüşüne karşın diğer Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Sarkozy Eylül 2006 da Türkiye nin yaşlı kıtaya ait olmadığını söylemiştir: İmtiyazlı ortaklık ifadesini tam üyeliğe alternatif olarak asla görmüyorum. Bu, önümüzdeki müzakere süreci için pratik bir öneri. Türkiye bu kadar uzun süre bekleyeceğine, imtiyazlı ortaklık statüsünden yararlanmalı. Bu üyeliği tamamlayıcı bir öneridir. Şu anda bu öneri resmi değil. CDU, Aralık ayındaki oylamaya katılmıyor. Ama büyük ihtimalle Avrupa Konseyi nde Almanya nın oyunu Mart 2006 dan itibaren Bayan Merkel kullanacak. Hiç şüpheniz olmasın 2006 dan itibaren imtiyazlı ortaklık formülü Türkiye bağlamında gündeme gelecek. Hristiyan Demokrat Parti nin seçim kampanyasının parçası olacak zaten bu konu. Fransa da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sosyalistlerin adayı Segolene Royal, AB nin Türkiye yi tamamen red etmesinin hata olacağını söylemiştir. France 2 TV sinde 15 Mart 2007 de konuşan Royal, Türkiye nin bugün üyelik şartlarını yerine getirmediğini ve genişleme sürecine, Avrupa (mekanizmasının) daha iyi çalışması için mola verilmesi gerektiğini düşünüyorum demiştir ama Türkiye nin sırf Türkiye olduğu için Avrupa dan dışlanmasının yanlış olacağını da belirtmiştir. Royal, Çok daha fazla ülkeyi Avrupa nın hümanist değerlerine bağlamalıyız. Hatırlatırım ki, Türkiye büyük laik bir ülke. Ülkelerin, ayrıcalıklı ortaklıklar çerçevesinde de olsa bu değerlere bağlanmasını arzu ederiz şeklinde konuşmuş 24 ve şunları söylemiştir: Türkiye, onurlu halkı olan büyük bir ülke. Büyük saygısızlıkla Avrupa ya layık olmadığı yargısında bulunanların sesine asla sesimi katmayacağım. Türkiye nin AB üyeliğiyle ilgili olarak Royal, Prensipte bundan yana olduğunu, ama şimdi Avrupa daki uyumsuzlukların genişlemeden önce çözülmesi gerektiğini söylemiştir. Türkiye nin AB ye girişini referanduma sunacağını kaydeden Royal, Şu anda bundan yana olmamamın nedenleri Türkiye ye değil, Avrupa ya bağlı... Bir mola verilmeli. Sınırlarının dengesi için zaman gerekiyor demiştir. Coğrafyanın Türkiye nin üyeliğine karşı bir tartışma konusu olmadığını, Avrupa nın toprak değil, siyasi bir proje olarak görülmesi gerektiğini de özellikle vurgulamıştır. Müslümanların çoğunluğunun oluşturduğu Türkiye nin, Hristiyan kulübü olmayan ve zaten birçok Müslümanın bulunduğu Avrupa da mükemmel bir yeri olduğunu ifade eden Royal, şu görüşü ortaya atmıştır: Avrupa nın Türkiye nin entegrasyonundan kazanacağı çok şey var. 25 Royal in bu görüşüne karşın diğer Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Sarkozy Eylül 2006 da Türkiye nin yaşlı kıtaya ait olmadığını söylemiştir: Avrupa arızalı, çünkü büyük Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu Türkiye nin, Hristiyan kulübü olmayan ve zaten birçok Müslümanın bulunduğu Avrupa da mükemmel bir yeri olduğunu ifade eden Royal, şu görüşü ortaya atmıştır: Avrupa nın Türkiye nin entegrasyonundan kazanacağı çok şey var. 24- La candidate PS à la présidentielle interrogée sur l entree de la Turquie dans l UE, a déclaré: Je pense que ce serait une erreur de rejeter la Turquie parce que c est la Turquie Nous avons intérêt à arrimer aux valeurs humanistes de l Europe le plus grand nombre de pays et la Turquie est un grand pays laic, je le rappelle Mais elle a aussi ajouté: Je pense que la Turquie ne remplit pas les conditions aujour hui et qu il faut une pause (dans l élargiessement) pour que l Europe déjà fonctionne bien. Ajanslar, ABHaber, Royal in kitabı Şimdi, 27 Mart 2007 tarihinde Fransa da yayınlanmıştır. Segolene Royal, Maintenant (Reliune Inconnue), Hachette Litt, Paris, 28 Mars

AB - Türkiye İlişkileri

AB - Türkiye İlişkileri Kasım 2014 Yıl: 1 Sayı: 1 Hem Seviyeli Hem Keyifli AB - Türkiye İlişkileri Avrupa Birliği - Türkiye İlişkileri Çıkmaz Sokakta mı? AB Bakanlığı Siyasi İşler Başkanı Ege Erkoçak Röportajı AB nin Türkiye

Detaylı

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye

Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliğine Tam Üyeliğin Eşiğinde Türkiye Doç. Dr. M. Akif ÖZER Gazi Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü, ANKARA

Detaylı

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya,

ABSTRACT. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Kopenhag Kriterleri, Yunanistan, Polonya, ÖZ Bu çalışmada, AB nin Türkiye nin adaylık sürecini ilgilendiren ve yeni üyeler kabul ederek ekonomik hacim ve coğrafî sınırlarının büyümesini ifade eden genişleme boyutu ele alınmıştır. AB nin oluşumu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU

AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 15, Sayı: 1, Sayfa: 347-367, ELAZIĞ-2005 AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KIBRIS SORUNU The Problem Of Cyprus

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE- AVRUPA BİRLİĞİ SİYASİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ (1951-2005) YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Kılıç Tez Danışmanı Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 2, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 2 AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE İLİŞKİLERİ VE BU İLİŞKİLERİN TÜRKİYE'YE YANSIMALARI ED

Detaylı

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır.

yönünde belirlediği AB tam üyelik hedefi çerçevesinde Türkiye-AB ilişkilerine yönelik bir kaynak oluşturmayı amaçlamaktadır. GİRİŞ Bu çalışmamız, 1958 tarihinde Roma Antlaşması nın yürürlüğe girmesi ve AET nin kurulmasından günümüze kadar geçen 40 yılı aşkın sürede, Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin nasıl geliştiğini

Detaylı

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK

TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ VE SAĞLIK BİRİNCİ BASKI ANKARA Kasım 2001 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MAASTRICHT KRİTERLERİ VE TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİ Mehmet ÖZGÜN DERS : Güncel Mali Yaklaşımlar

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI AB SÜRECİNDE İÇİŞLERİ POLİTİKALARI BAĞLAMINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NDA YENİDEN YAPILANMA Samet ERCOŞKUN YÜKSEK

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet

TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI. Özet TÜRKİYE DEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ ALGISI Özet Bu çalışma, Türkiye de üniversite eğitimi alan gençlerin Avrupa Birliği ne yönelik algılarının ortaya çıkarılması ve bu çerçevede ileriye

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE ÖZET AVRUPA BİRLİĞİ BÖLGESEL POLİTİKALARINDA AKDENİZ HAVZASI VE TÜRKİYE M. Akif ÖZER Bu çalışmada; Avrupa Birliği nin bölgesel politikalara bakış açısı, bu kapsamda Akdeniz Havzası ile ilgili stratejileri

Detaylı

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ AB TÜRKİYE İLİŞKİLERİ İçindekiler I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1) AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHÇESİ... 2 2) AVRUPA BİRLİĞİNİN KURUMLARI... 6 3) AVRUPA BİRLİĞİNDE YASAMA VE KARAR ALMA

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (1) 2001, 140-153 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL SÜRECİ ve SON GELİŞMELER HISTORICAL EVOLUTION of TURKEY EUROPEAN UNION RELATIONS and RECENT DEVELOPMENTS Ceren UYSAL

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU

AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ NİN TÜRKİYE YE YÖNELİK MALİ YARDIMLARININ VERGİSEL DURUMU YÜKSEK LİSANS TEZİ ENES ÖZKAN Tez Danışmanı: Doç.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, İŞGÖREN VE İŞVERENİN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ Yüksek Lisans

Detaylı

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ

I84 İKV DEN YENİ YAYIN ÖZEL - ANKARA ANLAŞMASI NIN ELLİNCİ YILDÖNÜMÜ I84 İKV DEN YENİ YAYIN EYLÜL 2013 19 6 5 KRİZ SÖZLÜĞÜ 100 KELøMEDE AVRUPA NIN EKONOMøK KRøZø İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları Yayın No: 261 A A N K A S. 0 0 1 5 3 I I N N L I Y I 2 19 6 5 ÖZEL - ANKARA

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ *

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * MARMARA AVRUPA ÇALIŞMALARI DERGİSİ Cilt 20 Sayı: 2 2012 141 TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİK SÜRECİNDE ALMANYA DAKİ TÜRK LOBİ GÜCÜNÜN ROLÜ * Muzaffer DARTAN ** Özet Türkiye Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde

Detaylı

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AVRUPA İÇİN TARİH VE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ Harf Eğitim Yayıncılığı: 52 Akademik: 6 * Editörler (alfabetik sırayla) Semih AKTEKİN Penelope HARNETT Mustafa ÖZTÜRK Dean SMART * Birinci

Detaylı

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak

Avrupa'da Türkiye. Kısır döngüyü kırmak Avrupa'da Türkiye Kısır döngüyü kırmak Bagımsız Türkiye Komisyonu Ikinci Raporu Eylül 2009 Avrupa da Türkiye: Kısır döngüyü kırmak Bağımsız Türkiye Komisyonu kinci Raporu Eylül 2009 Bağımsız Türkiye Komisyonu

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN

AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİNİ YARATAN NEDENLER VE TÜRKİYE Metin AYDOĞAN Avrupalı devletler, 20.yüzyıl içinde guruplara ayrılarak birbirleriyle iki kez savaştılar. Her iki savaşın da nedeni ekonomik rekabet ve pazar

Detaylı

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü

ÖNSÖZ. Yakup Erdal ERTÜRK Enstitü Müdürü ÖNSÖZ Çağımızın hızlı gelişen politik ve ekonomik düzeni içerisinde dünya ülkeleri ekonomik ve ideolojik açıdan birbirleriyle entegre olma yoluna gitmektedir. Bu birleşme hareketlerinin en önemlisi 1958

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ 12 EYLÜL DÖNEMİNDEN GÜMRÜK BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINA GENEL BİR BAKIŞ Umut KARABULUT * ÖZET Avrupa Birliği, Türk Dış Politikası nda ağırlığı olan

Detaylı

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni

İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKTİSADİ KALKINMA VAKFI E Bülteni İKV DEN HAFTAYA BAKIŞ... 1 AB VE ABD ARASINDAKİ TRANSATLANTİK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLIĞI MÜZAKERELERİ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ SEMİNERİ YAPILDI... 3 ANKARA ANLAŞMASI NIN

Detaylı

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ

TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ TC. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ NE ÜYELİĞİ VE KIBRIS PROBLEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN DOÇ. DR. ENVER BOZKURT HAZIRLAYAN

Detaylı

AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi

AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi AB İLE MÜZAKERELER VE BEKLENTİLER (12 MAYIS 2009) Prof. Dr. Emin ÇARIKCI Çankaya Üniversitesi İİBF Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi Giriş: AB Komisyonu nun, 6 Ekim 2004 İlerleme Raporu ile, Türkiye-AB

Detaylı

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI FONLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İSMAİL ABACI AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ Bu uzmanlık tezinde öne sürülen fikirler eserin yazarına aittir; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AYLIK BÜLTEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0 (312) 218 1300 Faks: 0 (312) 218 1464 E-posta: bilgi@ab.gov.tr www.ab.gov.tr

Detaylı