2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER"

Transkript

1 DDSTRATEJİ K HEDEF KODU 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMINDA KULLANILACAK ÖNCELİKLİ STRATEJİK AMAÇ, HEDEF, PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE SORUMLU BİRİMLER STRATEJİK AMAÇLAR A-1. A-2. A-3. Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek Bilimsel araştırma ve yayın yaparak bilgi üretmek Paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek STRATEJİK HEDEFLER S.1.1 Eğitim ve öğretimde, alanında uluslararası yüksek öğretim kurumları ile kıyaslama yaparak iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme planı hazırlanması S.1.2 Yüksek öğretim alanındaki gelişmelere, bölgesel ihtiyaç ve beklentilere paralel bir büyümenin sağlanması S.1.3 Akademik ve idari kadrolara yönelik stratejik insan kaynakları planlarının hazırlanması S.1.4 Açık ve kapalı alanlara yönelik fiziksel alan ve alt yapının geliştirilmesi S.1.5 Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini destekleyecek alt yapının oluşturulması ve teknolojik olanakların sağlanması S.1.6 Kampuslarda yaşam kalitesini yükseltecek önlemlerin alınması S.2.1 Bilimsel araştırma, proje ve yayınların nın ve niteliğinin artırılması S.2.2 Ülke ve bölge sorunlarına çözüm sağlayabilecek nitelikte projeler üretilmesi ve bu projelere kamu ve özel kuruluş desteğinin sağlanması S.2.3 Sonuçlandırılmış araştırma projelerinin yeniliklere dönüşümünün sağlanması S.2.4 Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kurumsal alt yapının hazırlanması S.2.5 Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması, S.3.1 Paydaşlara sunulan hizmetlerin artırılması ve kalitesinin iyileştirilmesi S.3.2 Bölgede bulunan lokomotif sektörlerin gelişimine öncülük edilmesi S.3.3 Kampusun ders, uygulama ve bilimsel faaliyetlerin dışında da yaşanabilecek şekilde geliştirilmesi S.3.4 Paydaşlara yönelik, bilimsel, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerin artırılması S.3.5 Toplumun istek ve beklentilerine odaklı bir dış paydaş-üniversite işbirliği sisteminin geliştirilmesi S.3.6 Çalışanların kurumsal bağlılıklarının arttırılması S.3.7 Üniversitenin toplumsal imajını güçlendirebilecek faaliyetlere ağırlık verilmesi S.3.8 Üniversite adaylarının seçim ve tercihlerini olumlu yönde etkilenmesi S.3.9 Bölge halkının kişisel ve mesleki gelişiminin desteklenmesi PERFORMANS HEDEFİ FAALİYET/PROJELER GÖSTERGELER SORUMLU HARCAMA BİRİMİ S.1.1 H.1.1 En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Planın birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden dış denetim almak ve denetim raporlarına göre iyileştirmeleri yapmak Dış denetim sonucu düzenlenen rapor ve madde (Uluslar arası İlişk. Uyg. Ve Araşt. Merkezi) H.1.2 Plan dönemi sonuna kadar tüm fakülte, yüksekokul ve enstitülerde ders programlarını yenilemek ve her yıl gözden geçirerek güncellemek Ders programlarını Avrupa Yükseköğretim Alanında akredite üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlarıyla her yıl karşılaştırmak Programlarda okutulan derslerin, uluslararası eşdeğer programlarda okutulan ders çeşitliliği ile uyumlu olma, Yılda ders programlarını Avrupa Yükseköğretim Alanında akredite olmuş üniversitelerin ilgili bölümlerindeki ders programlarıyla karşılaştıran birim/bölüm H.1.3. Plan dönemi sonuna kadar tüm dersler için Plan dönemi için öğrenme çıktılarını her yıl gözden geçirmek ve güncellemek İlgili sektörlerin bölümlerden, ders programlarından beklenti ve taleplerini ölçmek için işletmelere periyodik olarak her yıl anket uygulamak Her dönem sonunda öğrencilere ders değerleme anketi yapmak Yıllık olarak gözden geçirilen programların tüm programlar içindeki Anket uygulanan dış paydaş Dış Paydaş memnuniyet anketindeki, üniversitemiz programlarından paydaşların memnuniyet Öğrenci memnuniyet anketindeki ders değerleme ile ilgili memnuniyet

2 değerleme kriterlerini oluşturmak ve sonraki dönemlerde değerlemeleri yapmak Öğrencilerin ankete katılma Her dönem sonunda derslerin yeterliliği ile ilgili anket yapılan öğretim elemanı Her dönem sonunda derslerin yeterliliği ile ilgili anket yapılan birim, Meslek ı H.1.4 Öğrencilerin uygulamaya ilişkin deneyimlerini artırmak Her bölümün asgari uygulama kriterlerini belirleme çalışmalarını tamamlamak Akademik personel memnuniyet anketinde ders değerleme ile ilgili memnuniyet Tüm bölümlerdeki uygulamalı ders nın Uygulama için gerekli laboratuvar, atölye, vb. Uygulama için gerekli laboratuvar, atölye, vb. büyüklüğü (m 2 ) İlgili sektör temsilcileri ile işbirliği yapılarak uygulama derslerinin yüzde 25 ini yerinde uygulamalı olarak yapmak, İlgili sektörlerden öğrencilerin uygulama yapmaları için anlaşma yapılan işyeri Toplam uygulamalı derslerin içinde işyerinde uygulamalı yapılan derslerin Meslek ı Öğrenci İşleri Öğrencilerin her yıl en az iki teknik geziye katılmalarını sağlamak Öğrencilerin eğitim-öğretim yılında ortalama katıldıkları teknik gezi Teorik dersleri araştırma projeleriyle desteklemek Yıl içindeki toplam teorik derslere ilişkin araştırma projesi nın teorik ders na H.1.5 Lisans ve lisans üstü programlarda disiplinler arası etkileşimi artırmak Bölümlerin çift anadal ve yandal öğrenci sayıları ve toplam bölüm öğrenci na cinsinden hedefleri belirlemek Hedeflenen çift anadal öğrenci nın tüm öğrenci na Hedeflenen yandal öğrenci nın tüm öğrenci na Çift anadal ve yandal öğrenci sayıları hakkında istatistikleri tutmak ve hedef gerçekleşmelerini izlenmek, bu alanda üstün performans ve/veya gelişme gösteren birimlere destek vermek Çift anadal ve yandal öğrenci gerçekleşme Yandal ve çift anadal öğrenci gerçekleşmelerinde üstün başarı gösteren birim Alan dışı seçmeli derslerin nı artırmak Bir öğrencinin öğrenim süresi boyunca (lisans) alabileceği alan dışı seçmeli ders Lisans öğrencisinin bir önceki yıla göre alabileceği alan dışı ders ndaki artış Bölümler tarafından diğer bölüm ve anabilim dalları öğrencilerine verilen lisans ve lisansüstü derslerin sayıları ve oranları cinsinden hedefleri belirlemek Akademik yıl içinde bölümler tarafından diğer bölüm ve anabilim dalları öğrencilerine verilmesi hedeflenen derslerin

3 Akademik yıl içinde bölümler tarafından diğer bölüm ve anabilim dalları öğrencilerine verilmesi hedeflenen derslerin Lisans ve lisansüstü öğrencilerin diğer bölüm ve anabilim dallarının koduyla aldıkları seçmeli dersler hakkında istatistikleri tutmak ve gerçekleşmeleri izlemek; bu alanda üstün performans ve/veya gelişme gösteren birimlere destek vermek Lisans ve lisansüstü eğitim boyunca mezun ettiği öğrencilerin ortalama diğer bölüm koduyla aldıkları seçmeli ders Diğer bölüm koduyla seçmeli ders alan bölüm öğrencisi Lisans ve lisansüstü bölümlerden üstün performans ve gelişme gösterenlerin H.1.6 Plan dönemi sonuna kadar açık ders malzemesi veri tabanını oluşturmak Program döneminde veri tabanını hazırlamak ve pilot uygulama için bir fakülte tespit edilerek bazı derslerin ders notları, slâytları vb. veri tabanında toplayıp genel kullanıma açılmasını sağlamak Hazırlanan veri tabanına akademik birimlerde açık ders sistemine geçmek istenen derslerin tüm ders notları, slaytları vb. veri tabanında toplayıp genel kullanıma açılmasını sağlanmak Program döneminde açık ders malzemesi veri tabanı tüm Üniversite için tam olarak uygulanır hale getirilmesi ve güncel olarak yenilenmesini sağlanmak Pilot fakültedeki, Yüksekokuldaki, Meslek yüksekokulundaki açık ders sistemine geçmiş ders, Açık ders malzemesi hazırlanması konusunda öğretim elemanlarına verilen eğitim Açık ders malzemesi hazırlanması konusunda öğretim elemanlarına verilen eğitim saati Açık ders sistemine geçmiş akademik birimlerin Açık ders sistemi uygulayan birimlerdeki açık ders nın bütün ders na Yıl içinde açılmış tüm dersler içinde açık ders sistemine geçmiş derslerin Açık ders sistemi içindeki derslerin güncellenme sıklığı (ay) Meslek ı Bilgi İşlem Öğrenci İşleri Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem H.1.7 Meslek yüksekokulları eğitim programlarını, toplum ihtiyaçlarına göre her yıl yenilemek ve geliştirmek Plan döneminde sanayi ve ticaret kuruluşlarının ihtiyacına uygun öğrenci yetiştirilmesi için çalışmalar yapmak İhtiyaçlarını belirten ve bilgi alışverişinde bulunulan sanayi ve ticari kuruluş Sanayi ve ticaret kuruluşlarının talepleri doğrultusunda yeni ihdas edilen ders Plan döneminde Üniversite sanayi işbirliği kapsamında MYO programlarının uygulama altyapılarını geliştirmek Uygulama eğitimi yapmak amacıyla meslek yüksekokulları ile işbirliği anlaşması yapmış sanayi temsilcileri Akademik yıl içinde sanayi kuruluşlarında uygulama imkanı bulmuş öğrenci Meslek ı Sanayi ve ticaret kuruluşlarının katkılarının sağlanması için çalışmalar yapmak MYO mezunlarının işe yerleştirilmelerini takip işlemlerini yürütmek ve işe yerleşme konusunda çalışmalar yapmak Sanayi ve ticaret kuruluşlarına yapılan eğitim, seminer, vb. Sanayi ve ticari kuruluşları tarafından yapılan katkıların miktarı (TL) Yıl içinde Üniversitenin katkısıyla işe yerleştirilen mezun Mezunlar Birliği veri tabanında son 3 yıl içinde mezun olup işe yerleştirilenlerin Yapılan çalışmalar sonucunda gereksiz Açılması planlanan program

4 S.1.2 görülen programların kapatılması ve ihtiyaç olan programların açılması Planlandığı yılda açılan program Yıl içinde kapatılması planlanan program Kurulan yeni birimlerin kapalı alanlarının tamamlanma İlgili birimlerin fiziki kaynaklarını hazırlamak Kurulan yeni birimlerin açık alan ve çevre düzenlemelerinin tamamlanma H.1.8 Plan dönemi sonuna kadar en az (2 enstitü,) 1 fakülte, 1 yüksekokul kurmak İlgili birimlerin insan kaynaklarını planlamak ve temin etmek Kurulan yeni birimlerin gerekli bilgisayar, donanım, ders malzemesi ve teçhizatlarının tamamlanma Kurulan yeni birimler için gerekli personelin temin edilme İdari ve Mali İşler Yapı İşleri Teknik Strateji G. Personel Kararlaştırılan zamanda ilgili birimlerin kuruluş tekliflerini yapmak Planın ilgili yılında kuruluş teklifi yapılan birim Planın ilgili yılında kuruluş teklifi kabul edilen birim Kurulan yeni birimler için gerekli kapalı fiziki alanlarının tamamlanma Açılması planlanan bölümlerin fiziki kaynaklarını hazırlamak Kurulan yeni birimler için gerekli açık alan ve çevre düzenlemelerinin tamamlanma H.1.9 Plan dönemi sonuna kadar en az 10 yeni bölüm açmak Açılması planlanan bölümlerin insan kaynaklarını planlamak ve temin etmek Kararlaştırılan zamanda ilgili bölümlerin açma tekliflerini yapmak Yeni açılan bölümlerde eğitim-öğretime başlamak Kurulan yeni birimler için gerekli bilgisayar, donanım, ders malzemesi ve teçhizatlarının tamamlanma Kurulan yeni birimler için gerekli personelin temin edilme Planın ilgili yılında kuruluş teklifi yapılan bölüm Planın ilgili yılında kuruluş teklifi kabul edilen bölüm Planın ilgili yılında açılması planlanan bölümlerden açılanların Açılan yeni birim kontenjanlarının doluluk Açılması planlanan yeni bölümlerin kapalı fiziki alanlarının tamamlanma Meslek ı Yapı İşleri Teknik İdari ve Mali İşler H.1.10 Plan dönemi içinde her yıl, daha önce açılmış olan ancak öğrencisi bulunmayan bölümlerden en az birini eğitime açmak Açılması planlanan bölümlerin fiziki kaynaklarını tamamlamak İlgili bölümlerin insan kaynaklarını planlamak ve temin etmek Açılması planlanan yeni bölümlerin açık alan ve çevre düzenlemelerinin tamamlanma Açılması planlanan yeni bölümlerin gerekli bilgisayar, donanım, ders malzemesi ve teçhizatlarının tamamlanma İlgili birimler için gerekli personelin temin edilme Meslek ı Yapı İşleri Teknik İdari ve Mali İşler Personel Kararlaştırılan dönemde ilgili bölümlerin açma tekliflerini yapmak Her yıl açılması planlanan bölümlerden açılanların S.1.3 H.1.11 Plan dönemi içinde kadroların en etkin şekilde kullanılmasını sağlamak Plan dönemi içinde ihtiyaç olan akademik ve idari kadro tespitini yapmak Öğretim elemanı kadrolarının norm kadro çalışmalarını tamamlamak ve plan dönemi süresince uygulamak İhtiyaç duyulan akademik (unvanlar itibarı ile) kadro İhtiyaç duyulan idari (kadro sınıfları itibarı ile) kadro İhtiyaç duyulan diğer personel Norm kadro çalışması tamamlanan birim Norm kadro çalışmalarını tamamlayan birimlerden yeterli sayıda personeli olan birim Personel

5 Norm kadro çalışmalarını tamamlayan birimlerin personel ihtiyacı Norm kadro çalışmalarını tamamlayan birimlerden personel fazlası olan birim Norm kadro çalışmalarını tamamlayan birimlerden yeterli sayıda personeli olan birim İdari personel kadrolarının norm kadro çalışmalarını tamamlamak ve plan dönemi süresince uygulamak Norm Kadro çalışmalarını tamamlayan birimlerden personel ihtiyacı olan birim Norm kadro çalışmalarını tamamlayan birimlerin personel ihtiyacı Norm kadro çalışmalarını tamamlayan birimlerden personel fazlası olan birim Her yıl bir sonraki yılda eğitim-öğretim ve eğitim-öğretime yardımcı hizmetlerde ihtiyaç duyulacak öğretim elemanı ve idari personel sayılarının tespit çalışmalarını tamamlamak Bir sonraki yılda ihtiyaç duyulacak akademik personel Bir sonraki yılda ihtiyaç duyulacak idari personel İhtiyaç duyulan öğretim elemanı ve idari personel kadrolarının doldurulması için gerekli çalışmaları tamamlamak Yıl içinde birimler arası ataması yapılan personel Yıl içinde yeni alım yapılan akademik personel İhtiyaç duyulan yeni öğretim elemanı ve idari personel atamalarının yapılması için gerekli çalışmaları tamamlamak Yıl içinde yeni alım yapılan idari personel Yıl içerisinde ataması planlanan personel nın alım yapılmak suretiyle ataması yapılan akademik ve idari personel na H.1.12 Plan dönemi içinde çalışanların kadro ve sayılarını her yıl en az yüzde 10 artırılmasını sağlamak Mevcut çalışan öğretim elemanı ve idari personelin unvan ve görevde yükselme, yer değiştirme, atama ve görevlendirmelerinin yapılması için gerekli çalışmaları tamamlamak Çalışanların unvan yükselme, görevde yükselme, yer değiştirme, atama görevlendirme sayıları Çalışanların unvan yükselme, görevde yükselme, yer değiştirme, atama, görevlendirme sayılarının önceki yıla göre artış oranları Personel Mevcut çalışan öğretim elemanı ve idari personelin performans değerlendirme sistemlerini geliştirmek, öğretim elemanı uzmanlık alanlarına ve performansa göre adil bir şekilde ders görevlendirmelerini yapmak Çalışanların performans değerlendirme sistemini geliştiren ve uygulayan birim Öğretim elemanlarının performansa dayalı ders görevlendirme sistemini geliştiren ve uygulayan birim Akademik personel memnuniyet anketinde ders görevlendirme memnuniyet Personel giderleri bütçelerinin önceki yıla göre artış Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim gideri bütçelerinin hazırlanması, çalışanların alacaklarını zamanında tahakkuka bağlanması ve ödenmesi işlemlerini tamamlamak Personel giderleri bütçesinin gerçekleşme Personel giderleri bütçelerindeki gerçekleşmenin önceki yıl gerçekleşmesine göre artış Çalışanların personel giderleri alacakları tahakkuka bağlanma ve ödenme konusunda personel anketinde memnuniyet durumu

6 H.1.13 Plan dönemi içinde çalışan niteliğinin artırılmasını sağlamak Her yıl bir sonraki yılda uygulanmak üzere akademik ve idari personel eğitim ihtiyaçlarının, tespit çalışmalarını tamamlamak Yıl içinde eğitim alması planlanan; akademik personel Yıl içinde eğitim alması planlanan; akademik personel eğitim süresi Yıl içinde eğitim alması planlanan; idari personel Yıl içinde eğitim alması planlanan; idari personel eğitim süresi Her yıl akademik ve idari personelin eğitimi amacıyla eğiticilerin eğitimlerinin yapılması Yıl içinde yapılacak akademik personel eğitimleri için; planlanan eğitici Yıl içinde yapılacak akademik personel eğitimleri için; planlanan eğiticilerin eğitim süresi Yıl içinde yapılacak idari personel eğitimleri için; planlanan eğitici Yıl içinde yapılacak idari personel eğitimleri için planlanan eğiticilerin eğitim süresi S.1.4 Her yıl mevcut personelin yüzde 20 sine planlanan eğitim programlarını uygulamak Öncelikli alanların ve yapılması gerekli binaların belirlenmesi çalışmalarını tamamlamak ve nereye yapılacağını kararlaştırmak Yıl içinde yapılacak eğitimlerde planlanan personel, Yıl içinde yapılacak eğitimlerde planlanan eğitim süresi, Yıl içinde tamamlanması planlanan inşat proje Yıl içinde tamamlanması planlanan inşaat projelerinin toplam alan miktarı (m²) Bina yapılacak yer mevcut değilse tahsis, kamulaştırma veya satın alma işlemlerini tamamlamak Yıl içinde kamulaştırılan/tahsisi yapılan yer miktarı H.1.14 Kapalı fiziki alan ihtiyaçları giderilinceye kadar plan dönemi içinde kapalı alanları en az m² arttırmak İnşaat maliyetinin hesaplanması, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek İlgili işin uygulama projesini hazırlamak ve bütçe dışı kaynaklardan edinme yollarının araştırmak Yıl içinde yapılacak inşaatların bütçelerindeki artış Bütçe dışı kaynaklardan gerçekleştirilen inşaat proje Bütçe dışı kaynaklardan gerçekleştirilen inşaat proje maliyeti Strateji Geliştirme Yıl içinde yapılan inşaat yapım işleri ihale Plan dönemi içinde tamamlanan proje inşaat İhale işlemlerini tamamlayarak işe başlamak ve proje süresi içinde tamamlamak İnşaat imalat miktarlarının bir önceki yıla göre değişim İnşaat bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim H Plan dönemi içinde açık fiziki alan ihtiyaçlar tamamlanıncaya kadar her yıl, peyzaj ve altyapı düzenlemesi yapılmış açık alanları en az yüzde 8 artırmak Öncelikli alanları ve altyapı ve peyzaj işlerini belirlenmesi çalışmalarını tamamlamak ve nereye yapılacağını kararlaştırmak İnşaat maliyetinin hesaplanması, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde yatırım ve bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görüşmek İlgili işlerin uygulama projesini hazırlanarak ve bütçe dışı kaynaklardan edinme yollarını araştırmak Açık fiziki alan oluşturmak için öncelikli inşaat proje Yıl içinde altyapısı ve peyzaj yapılması planlanan alan miktarı (m²) Yıl içinde yapılacak altyapı ve peyzaj inşaatların bütçelerindeki artış Altyapı ve peyzaj işlerinin bütçe dışı kaynaklardan karşılanma Strateji Geliştirme Yapı İşleri Teknik

7 Yıl içinde yapılan altyapı ve peyzaj inşaatı yapım işleri ihale Yıl içinde tamamlanan altyapı ve peyzaj proje inşaatı İhale işlemlerini tamamlayarak işe başlamak ve proje süresi içinde işi tamamlamak Öğrenci başına düşen altyapı ve peyzajı tamamlanan açık alan miktarı (m²) Personel başına düşen altyapı ve peyzajı tamamlanan açık alan miktarı (m²) H.1.16 Plan dönemi içinde eğitimöğretime ilişkin mevcut açık kapalı fiziki alanlardan bakım, onarım ve yenilenmeye ihtiyaç olanların her yıl bakım onarım ve yenilemelerini yapmak Her yıl, bir sonraki yılda bakım onarım ve yenilenmesi yapılacak açık ve kapalı fiziki alanların belirlenmesi çalışmalarının tamamlamak Her yıl, bir sonraki yılda bakım onarım ve yenilenmesi yapılacak açık ve kapalı fiziki alanların maliyetlerini hesaplamak, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde, yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek Yıl içinde bakım-onarım ve yenilemesi planlanan öncelikli alan Yıl içinde bakım-onarım ve yenilenmesi planlanan inşaat miktarı (m²) Yıl içinde yapılacak bakım onarım inşaatlarının bütçelerindeki artış Strateji Geliştirme Her yıl, ilgili işlerin uygulama projelerini hazırlamak ve bütçe dışı kaynaklardan edinme yollarını araştırmak İhale işlemlerini tamamlayarak inşaat işlerine başlamak ve proje süresi içinde tamamlamak Bütçe dışı kaynaklardan gerçekleştirilen bakım onarım inşaat proje Bütçe dışı kaynaklardan gerçekleştirilen bakım onarım maliyetleri Bakım onarım işlerinin bütçe dışı kaynaklardan karşılanma Yıl içinde yapılan bakım onarım inşaatı işleri ihale Yıl içinde tamamlanan bakım onarım inşaatı S.1.5 Yazılımlar ve elektronik bilgi teknolojileri (Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, teksir fotokopi ve çoğaltıcılar, haberleşme cihazları, ses, görüntü ve sunum cihazları), elektronik veri tabanları ile yazılı (kitap, dergi vb.) kaynak planlanmasının yapılması Plan dönemi sonuna kadar dersliklerin tamamının projeksiyon ve ses sistemlerine kavuşturulması Bilgi teknolojileri ile ilgili öncelikli yapılacak yatırım Projeksiyonlu ve ses sitemi bulunan sınıfların tüm sınıflar içindeki Yıl içinde projeksiyon ve ses sistemi yapılması planlanan sınıf Yıl içinde projeksiyon ve ses sistemi yapılan sınıf İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Kütüphane ve Dökümantasyon H.1.17 Plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin bilgi kaynakları ihtiyacının tamamını gidermek Her yıl, bir sonraki yılda alınacak bilgi kaynakları maliyetlerini hesaplamak, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde, yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek Yıl içinde alınacak bilgi teknolojileri bütçelerindeki artış İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Kütüphane ve Dökümantasyon Strateji Geliştirme Her yıl, ilgili işlerin uygulama projelerinin hazırlanması ve bütçe dışı kaynaklardan edinme yollarını araştırılması Bilgi kaynaklarına ilişkin ihtiyaçlara ait ihale ve satın alma işlemlerini proje süresi içinde tamamlamak Bütçe dışı kaynaklardan alınan bilgi teknolojileri Bütçe dışı kaynaklardan alınan bilgi teknolojileri maliyeti Yıl içinde bilgi teknolojileri alımlarına ilişkin düzenlenen ihale Öğrenci başına düşen laboratuvarlardaki bilgisayar İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Kütüphane ve Dökümantasyon Laboratuvarlar dışındaki personel başına düşen bilgisayar

8 Bilgi teknolojileri alımlarına ilişkin, bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim H.1.18 Plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin makine teçhizat ihtiyacının en az yüzde 70 ini tamamlamak Makine teçhizat kaynak ihtiyaçlarını ve planlamasını tamamlamak Her yıl, bir sonraki yılda alınacak makine teçhizat maliyetlerini hesaplamak, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde, yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek Yıl içinde tamamlanması planlanan makine teçhizat proje Alınması planlanan makine teçhizat alımlarının gerçekleşme Yıl içinde alınacak makine teçhizat bütçelerindeki artış Bütçe dışı kaynaklardan alınan makine teçhizat Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Strateji Geliştirme Her yıl, ilgili işlerin bütçe dışı kaynaklardan edinme yollarını araştırmak Bütçe dışı kaynaklardan alınan makine teçhizat maliyeti İhale işlemlerini tamamlayarak ve satın alma işlerini proje süresi içinde tamamlamak Alınan makine teçhizatın bütçe dışı kaynaklardan karşılanma oran Yıl içinde makine teçhizat alımına ilişkin düzenlenen ihale Yıl içinde makine teçhizat alımının tamamlanma Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Makine teçhizat alımına ilişkin, bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim H.1.19 Plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin okul ve büro malzemesi, demirbaş ve tefrişat ihtiyacının en az yüzde 90 ını tamamlamak Okul-büro malzemesi demirbaş ve tefrişat kaynak ihtiyaçlarının planlanması Alınması planlanan okul ve büro malzemeleri alımlarının gerçekleşme Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Her yıl, bir sonraki yılda alınacak demirbaş ve tefrişat kaynak maliyetlerini hesaplamak, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde, yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek Yıl içinde alınacak okul ve büro malzemelerinin bütçelerindeki artış Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Strateji Geliştirme Her yıl, ilgili işlerin bütçe dışı kaynaklardan edinme yollarını araştırmak İhale ve satın alma işlerini proje süresi içinde tamamlamak Bütçe dışı kaynaklardan alınan okul ve büro malzemelerinin Bütçe dışı kaynaklardan alınan okul ve büro malzemeleri maliyetleri Alınan okul ve büro malzemeleri bütçe dışı kaynaklardan karşılanma oran Okul ve büro malzemelerinin alımlarıyla ilgili düzenlenen ihale Yıl içinde okul ve büro malzemelerinin alımının tamamlanma Okul ve büro malzemelerinin alımlarına ait bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem

9 H.1.20 Plan dönemi sonuna kadar eğitime ilişkin bilgi teknolojiler, makineteçhizat, okul ve büro malzemesi, demirbaş ve tefrişat bakım onarımını yaptırmak Her yıl bir sonraki yılda bakım onarım ve yenilenmesi yapılacak menkul malları tespit etmek ve öncelik sıralamasını yapmak Yıl içinde planlanan menkul mal bakım onarımların gerçekleşme Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Her yıl, bir sonraki yılda bakım onarım ve yenilenmesi yapılacak menkul malların maliyetlerini hesaplamak, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde, yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek Menkul malların bakım onarım bütçelerinin önceki yıla göre artış Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem Strateji Geliştirme İhale ve bakım onarın işlerini proje süresi içinde tamamlamak Menkul malların bakım onarımı ile ilgili düzenlenen ihale Menkul malların bakım onarımı işine ait bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim Meslek ı İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem H.1.21 Üniversitenin diğer tüm cari mal ve hizmet ihtiyaçlarının karşılanması Mal ve hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve programını yapmak Birimlere göre mal ve hizmet ihtiyaçlarını gösteren program Her yıl, bir sonraki yılda hizmet alımı suretiyle yapılacak hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak, bütçe hazırlama sürecinde bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görüşmek Mal ve Hizmet alımlarına ait ihale ve satın alma İhale işlemlerini tamamlamak, tüm mal ve hizmet ihtiyaçlarını zamanında ve ekonomik olarak temin etmek Mal ve Hizmet alımı bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim S.1.6 H.1.22 Plan dönemi sonuna kadar kampus içi, kampus-yurtlar arası ve kampuslar arası ulaşım sistemi kurmak Kampus içinde, kampus-yurtlar arasında ve kampuslar arasında, öğrenci ve öğretim elemanı taşıyacak ulaşım araçlarını temin etmek Ulaşım hizmeti için alınan araç Ulaşım hizmeti için kullanılan araçların toplam kapasitesi Ulaşım hizmetinden yararlanan öğrenci ve çalışan Yapı İşleri Teknik İdari ve Mali İşler H.1.24 Üniversitenin tüm iç ve çevre temizliği, öğrenci ve personel yemek hizmetlerini hizmet alımı suretiyle daha etkin ve verimli şekilde devam ettirmek Hizmet ihtiyaçlarının tespiti ve programını yapmak Temizliği planlanan kapalı ve açık alan miktarı Temizlik hizmeti yapan çalışan başına düşen kapalı ve açık alan miktarı Yemek hizmeti verilmesi planlanan öğrenci ve çalışan İdari ve Mali İşler Her yıl, bir sonraki yılda hizmet alımı suretiyle yapılacak hizmetlerin maliyetlerini hesaplamak, bütçe hazırlama sürecinde, bütçe tekliflerini vermek ve ilgili kurumlar ile görüşmek Temizlik hizmeti veren görevli Temizlik hizmeti için ayrılan bütçelerinin önceki yıla göre artış İdari ve Mali İşler Strateji Geliştirme Yıllık verilen toplam yemek Yemek hizmeti için ayrılan bütçelerin bir önceki yıla göre artış İhale işlemlerini tamamlanarak temizlik ve Üniversite personelinin temizlik hizmetlerinden İdari ve Mali İşler

10 yemek hizmetlerinin sağlanması memnuniyet Üniversite personelinin yemek hizmetlerinden memnuniyet Bütçe gerçekleşmelerinin bir önceki yıla göre değişim S.2.1 H.2.1 Her öğretim üyesinin ulusal ve uluslararası hakemli dergide yılda en az birer yayın yapması Yayın performansı değerlendirme ve ödüllendirme kriterlerini oluşturmak ve uygulamak Bilimsel araştırma projelerinden yayın yapılmasını desteklemek Yayınlardan dolayı yıl içinde verilen ödül tutarı Yayınlardan dolayı yıl içinde verilen ödül Yayınlardan dolayı yıl içinde ödül alan akademik personel Yıl içinde bilimsel araştırma projelerinden çıkan yayın Yayınlardan dolayı yıl içinde verilen destek miktarı Yayınlardan dolayı yıl içinde destek alan akademik personel (Uygulama ve Araştırma Merkezleri Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) Meslek ı Personel Akademik yıl içinde doktora tez çalışmalarından çıkan yayın Doktora tez çalışmalarından yayın çıkartılmasını desteklemek Yayınlardan dolayı yıl içinde verilen destek miktarı Yayınlardan dolayı yıl içinde destek alan akademik personel H.2.2 Plan dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların nı her yıl yüzde 10 artırmak Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayınlanan çalışmalar için performans değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri oluşturmak ve uygulamaya koymak Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayın yapan akademik personel Uluslar arası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların tüm bilimsel araştırma faaliyetleri içindeki Bilimsel teşvik ödülü alan akademik personel (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) Meslek ı Bilimsel araştırma projeleri komisyonu tarafından desteklenen projelerin uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayına dönüştürülmesini sağlamak Uluslararası indekslerde taranan dergilerde yayına dönüştürülen araştırma projesi Araştırma projelerini uluslar arası indekslerde taranan dergilerde yayına dönüştüren öğretim elemanı (Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı) Meslek ı H.2.3 Her öğretim elemanın her yıl yurt içi veya yurt dışı en az bir projede görev alması Bilimsel araştırma projeleri performansı değerlendirme ve ödüllendirme kriterlerini oluşturmak ve uygulamak Yıl içinde Üniversitemiz öğretim elemanlarının dahil olduğu toplam proje Yürüttükleri projelerden dolayı yıl içinde ödül alan akademik personel Yürütülen projelerden dolayı yıl içinde verilen ödül tutarı (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) Meslek ı Üniversite bilimsel çalışmalarının koordinasyonun tek birim tarafından yapılmasını sağlamak ve yapılan bilimsel araştırma projelerinin ve sonuçlarının Yıl içinde Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve (TUBA, TÜBİTAK, DPT, BAP ve AB tarafından ayrı ayrı) kabul edilen bilimsel araştırma projeleri (Bilimsel Araştırma Projeleri

11 istatistikî kayıtlarını oluşturmak Koordinatörlüğü) Yıl içinde Üniversitemiz tarafından hazırlanan ve (TUBA, TÜBİTAK, DPT, BAP ve AB tarafından ayrı ayrı) kabul edilen bilimsel araştırma projeleri destek miktarı Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri için, çeşitli alanlardaki öncelikli konuları ve sorunları belirleyerek Üniversitemizin araştırma önceliklerinin oluşturmak ve duyurmak Bilimsel araştırma projeleri için öncelikli konuların Yıl içinde kabul edilen projelerin öncelikli konuları kapsama Yıl içinde Üniversitemizin dış kurumlarca desteklenen proje Üniversite dışı kurumlarca desteklerden (TÜBİTAK, DPT vb. kaynaklardan) projeler üretmeyi teşvik etmek Dış kurumlarca desteklenen projelerin bütçe büyüklükleri Dış kurumlarca desteklenen proje bütçelerinin gerçekleşme ve gerçekleşmenin bir önceki yıla göre değişimi Dış kurumlarca desteklenen projelere verilen teşvik (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) Meslek ı Dış kurumlarca desteklenen projelere verilen teşvik miktarı AB projeleri ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantı AB projelerinin hazırlanması ile ilgili olarak öğretim elemanlarını bilgilendirmek Mevcut AB proje Yıl içinde kabul edilen yeni AB proje AB proje bütçe büyüklüğü (Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi) Strateji Geliştirme AB proje bütçelerinin gerçekleşme miktarı S.2.2 H.2.4 Toplam proje nın en az yüzde 5 ini kamu kuruluşları, özel kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütmek Üniversite ile proje yürütebilecek paydaşların ve proje konularının tespit etmek; özellikle yerel sosyo-ekonomik yaşama katkı sağlayabilecek araştırma proje konuları tespit etmek Projelerin ortak yürütülerek sonuçlandırılması ve sonuçlarını bildirmek Yerel sosyoekonomik yaşama katkı sağlayabilecek ve dış paydaşlarla beraber yürütülebilecek proje konusu Yerel sosyoekonomik yaşama katkı sağlayabilecek ve dış paydaşlarla beraber yürütülen proje Tamamlanan proje Tamamlanan projelerin sosyo ekonomik yaşama yaklaşık olarak sağladığı katkı miktarı (Uygulama ve Araştırma Merkezleri) (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) Meslek ı S.2.3 H.2.5 Patent alımını teşvik etme ve desteklemek, plan dönemi sonuna kadar en az üç patent almış olmak Patente yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak Yenilik geliştirecek ve üretime katkısı olacak ve sonucunda patent alınabilecek projelere öncelik vermek Patent alma süreci ile ilgili olarak öğretim elemanlarını her yıl bilgilendirmek Yıl içinde alınan patent Plan döneminde alınan toplam patent Patent alma sürecinde bilfiil çalışan öğretim elemanı Patent alma amacına yönelik proje Patent alma süreci ile ilgili yapılan bilgilendirme toplantıları TÜBİTAK ın sanayi ar-ge destekleri konusunda ve Avrupa Birliğinin KOBİ destekleri konusunda bilgilendirme ve özendirme toplantıları (Uygulama ve Araştırma Merkezleri) (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü) Meslek ı S.2.4 H.2.6 Uygulama ve araştırma merkezlerini etkinleştirmek Plan dönemi içinde açılacak veya kapatılacak olan uygulama ve araştırma merkezlerinin gerekli araştırmalarını yapmak ve planlamak Yıl içinde uygulama araştırma merkezi başına düşen etkinlik-faaliyet Uygulama araştırma merkezi (Uygulama ve Araştırma Merkezleri)

12 Kapatılması planlanan uygulama ve araştırma merkez Planlanan dönemde araştırma merkezlerinin açılma tekliflerini yapmak Araştırma ve uygulama merkezleri kendi alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ile işbirliği yapılarak ortak proje çalışmaları yürütmek Yıl içinde açılan uygulama araştırma merkezi Araştırma uygulama merkezlerinin yerel ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ile imzaladığı işbirliği anlaşmalarının Araştırma uygulama merkezlerinin yerel ulusal ve uluslararası araştırma merkezleri ile ortak yürüttüğü proje H.2.7 Sektörler ile Üniversite işbirliğinin artması, bölge ekonomisinin kalkınması, bölgesel sanayinin geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası rekabet edebilecek hale getirilmesi ve Üniversitenin bilimsel araştırmaları ve finansal kaynaklarının geliştirilebilmesi için plan dönemi sonuna kadar Üniversitemizde TEKNO-PARK kurmak TEKNO-PARK projesini hazırlamak TEKNO-PARK yer seçimi, kampus dışında ise tahsis, kamulaştırma/satın alma işlemlerinin tespitini yapmak TEKNO-PARK Kapalı fiziki alan (bina, atölye vb) ihtiyaçlarının tespitini yapmak TEKNO-PARK altyapı ve çevre düzenleme ihtiyaçlarının tespitini yapmak TEKNO-PARK fizibilitesinin tamamlanma TEKNO-PARK için gerekli alan miktarı TEKNO-PARK için gerekli kapalı alan miktarı Atölye ve laboratuvar TEKNO-PARK altyapı ve çevre düzenleme miktarı TEKNO-PARK makine teçhizat, tefriş ve donanım ihtiyaçlarının tespitini yapmak TEKNO-PARK için gerekli makine teçhizat, tefriş ve donanım miktarı İhtiyaçları maliyetlendirmek, bütçe dışı kaynak araştırmasını yapmak, projeler için özel veya kamu sektöründen partner firmalar araştırmak Yatırım ve bütçe tekliflerinin hazırlanması ve ilgili kurumlar ile görüşmelerin yapmak Yatırım tutarının bütçe dışı kaynaklardan karşılanan miktarı Yatırım tutarının bütçe dışı kaynaklardan karşılanma TEKNO-PARK için bütçe kaynaklarından ayrılan pay tutarı TEKNO-PARK için ayrılan bütçenin bir önceki yıla göre artış İhale işlemlerini yapmak, işin süresi içinde tamamlanması ve kabul işlemlerini yapmak TEKNO-PARK için yapılan ihale ve tamamlanma Hizmete açılan TEKNO-PARK alanını ihale TEKNO-PARK idari ve akademik yapısını oluşturmak, uygulama, işletme, ilke ve esaslarını belirlemek Uygulama ve araştırma faaliyetlerine başlamak ve yürütmek TEKNO-PARK akademik personel TEKNO-PARK idari personel Yıl içinde TEKNO-PARK taki uygulama araştırma faaliyeti H.2.8 Plan dönemi içinde her yıl en az bir laboratuvarı uluslararası akreditasyonunu sağlamak Laboratuvarları asgari akredite kriterlerine uygun hale getirmek Akredite kriterlerini sağlayan laboratuvarlar için akredite başvurusunda bulunmak Akredite kriterlerini sağlayan laboratuvar Akredite başvurusunda bulunulmuş ancak henüz akredite belgesi alınmamış laboratuvar (Uygulama ve Araştırma Merkezleri)

13 Akredite belgesi almak ve akreditasyon şartlarını korumak Akredite belgesi almış toplam laboratuvar S.2.5 H.2.9 Plan dönemi sonuna kadar bilgi üretimi ve paylaşımını artıracak KOBİS bilgi sistemlerini geliştirmek Yazılımı yapmak veya satın almak Kontrol ve pilot uygulamalar sonucunda geçiş sürecini tamamlayarak bilgi üretim ve paylaşım sistemini tamamlamak ve bundan sonra güncelleme işlemlerine devem etmek Bilgi sitemleri yazılımının tamamlanma Bilgi sisteminin tüm Üniversite yayınlarını kapsama Bilgi sisteminin güncellenme sıklığı Bilgi İşlem İdari ve Mali İşler Bilgi İşlem İdari ve Mali İşler S.3.2 H.3.3 Plan dönemi sonuna kadar bölgemiz şartlarına uygun hayvan cinsleri (mandacılığı) geliştirmek ve sektörde örnek olmak Konu ile ilgili plan hazırlanarak, uygulama yıllarının tespiti yapılması Planın uygulamaya konulması, yer, altyapı, bina ve makine teçhizat alımları için bütçe dışı kaynaklardan temin yollarının araştırmak ve bütçe hazırlama sürecinde yatım bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek Hayvan cinsleri geliştirmesi projesinin toplam maliyeti Hayvan cinsleri geliştirmesi projesinin yıllık fiziki gerçekleşme miktarı Hayvan cinsleri geliştirmesine yönelik harcamaların bütçe dışı kaynaklardan karşılanan miktarı (Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi) Veteriner Fakültesi (Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi) İdari ve Mali İşler Strateji Geliştirme İhale işlemlerinin tamamlanarak ihtiyaçların teminini sağlamak Hayvan cinsi geliştirilmesine yönelik faaliyetlerle ilgili yapılan ihale Yıl içinde projenin fiziki gerçekleşme (Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi) İdari ve Mali İşler H.3.4 Plan dönemi sonuna kadar Avrupa Birliği standartlarında ve akredite bir gıda AR-GE laboratuvarı kurmak Bölge şartlarına uygun ve maksimum verim elde edilebilen büyükbaş (mandacılık vb.), küçükbaş ve kümes hayvanı cinslerinin geliştirilmesi çalışmalarını yapmak Sektörde bölge halkına örnek olabilecek gelir getirebilecek bir işletme oluşturmak İnşaat maliyetini hesaplamak, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek İlgili işin çevre, altyapı ve uygulama projesini hazırlamak ve bütçe dışı kaynaklardan edinme yollarını araştırılmak İhale işlemlerini tamamlayarak işe başlamak ve proje süresi içinde tamamlamak Hayvancılığa katkı amacıyla geliştirilen hayvan cinsi Hayvancılıkla ilgili işletme kurma faaliyetinin tamamlanma Kurulmuş olan işletmenin karlılık AR-GE laboratuvarı proje maliyeti AR-GE laboratuvarı için ayrılan yıllık bütçe tutarı Yatırım tutarının bütçe dışı kaynaklardan gerçekleşme AR-GE laboratuvarı ihtiyaçları için yapılan ihalelerin toplam bedeli Yıl içinde projenin tamamlanma AR-GE laboratuvarı inşaatının yıl içinde fiziki gerçekleştirme (Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi) Veteriner Fakültesi Strateji Geliştirme Akreditasyon başvurusunu yapmak ve tüm birimleri ile akredite olmak AR-GE laboratuvarının akredite ilkelerini gerçekleştirme H.3.5 Afyonkarahisar da üretilen gıda ürünleri ile ilgili standartları oluşturmak, kaliteyi iyileştirmek ve yeni ürünler geliştirmek Üniversitemizde üretilecek gıda ürünlerini belirlemek Üretim koşullarını ve standartlarını belirlemek Bu ürünler için marka oluşturarak satış koşullarını hazırlamak Üniversitemiz tarafından üretilebilecek ürün Belirlenmiş olan üretim koşullarını sağlayan ürün Yıl içinde satışı yapılan gıda ürünü miktarı (Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi) Veteriner Fakültesi Mühendislik Fakültesi

14 S.3.3 H.3.6 Plan dönemi sonuna kadar mevcut kampus alanlarının yarısını öğrenciler ve çalışanlar için bir yaşam merkezi haline getirmek Kampus alanlarının öğrenciler ve çalışanlar için yaşam merkezi haline getirmek için yapılması gereken sosyal, kültürel, sportif ve eğitim alanları ile çevre ve altyapı projelendirilmesini yapmak Yıl içinde gıda ürünü satışından elde edilen satış hâsılatı Oluşturulacak kapalı ve açık alan Bu kapsamda kampus alanları içinde yapılacak öğrenci yurtları, alışveriş merkezleri, kreş ve okullar, spor tesisleri, diğer sosyal alanların önceliklere göre belirlenmesi nereye yapılacağı ve yapım şekilleri ile sürelerini planlamak Oluşturulacak kapalı ve açık alanların bütçe dışı kaynaklardan karşılanma Oluşturulacak kapalı ve açık alanlardan yık içinde gerçekleşme Bu projelerin maliyetlendirilmesini yapılmak ve finansman kaynaklarını araştırmak, yapişlet-devret modeli ile yapılabilecek olanlar varsa bunların tespitini yapmak Belirlenen sosyal kapalı ve açık sosyal alan projelerinin finansman elde edilen bütçe dışı kaynak miktarı Belirlenen sosyal kapalı ve açık alanların projelerinin bütçe kaynaklardan karşılanacak miktarı İnşaat maliyetlerini hesaplamak, yatırım ve bütçe hazırlama sürecinde yatırım ve bütçe tekliflerini vermek, ilgili kurumlar ile görüşmek Belirlenen sosyal kapalı ve açık sosyal alan projelerinin yılı bütçesinin miktarı Yapılan ihale İhale işlemlerini tamamlayarak, işe başlamak ve proje süresi içinde tamamlamak Bütçe gerçekleşme S.3.4 H.3.7 Plan dönemi boyunca konferans, sergi, konser vb. bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetleri her yıl yüzde 10 artırmak Etkinliklerin organizasyonunu yapmak ve faaliyetleri düzenlemek Yıl içinde gerçekleşen faaliyet S.3.5 H.3.8 Üniversite halk işbirliğini sürekli geliştirmek Üniversite halk işbirliği stratejilerini planlamak Üniversite halk işbirliği kapsamında oluşturulan kurul, ekip vb. toplantı (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü) Kent kurultayını toplantılarını devam ettirmek Kent kurultayına katılımcı Paydaşların görüşlerini ifade edebilecekleri Yıl içinde paydaşlarla ilgili düzenlenen kongre,

15 H.3.9 Üniversite halk işbirliğinin kapsamında halkın, sivil toplum kuruluşlarından ve işadamlarından Üniversiteye somut olarak destek almak her yıl en az bir kongre-kurultay-toplantı vb düzenlemek Üniversite için gönüllü faaliyetlerde bulunanlara teşekkür, takdir vb. belge vermek Halkın, sivil toplum kuruluşları ve işadamlarının, reel sektörün destek sağlayabilecekleri proje konularını tespit etmek kurultay, toplantı Kongre, kurultay, toplantı katılımcı Yıl içinde gönüllü faaliyetlerde bulunanların Yıl içinde gönüllü faaliyetlerde bulunanlara verilen teşekkür taktir belgesi vb. Dış paydaşlarla ortak olarak tespit edilmiş proje konusu Halkın, sivil toplum kuruluşları ve işadamlarının desteğini alabilmek için halk, sivil toplum kuruluşları, işadamları ve İl dışında yaşayan Afyonkarahisarlılar ile birebir ve/veya toplantı yoluyla görüşmeler yapmak Dış paydaşlarla yapılan birebir ve/veya toplantı ve görüşme Dış paydaşlarla yapılan toplantı ve görüşme sonucunda sağlanan destek miktarı S.3.6 H.3.10 Çalışanlarla iletişimin canlı tutmak, kurum kültürü, aidiyet duygusu ve motivasyonu geliştirmek Çalışanlara Üniversitenin misyon, vizyon ve değerleri hakkında bilgilendirmek Akademik ve idari personelin memnuniyet anketinde, misyon-vizyon-temel değerlerin paylaşımı konusundaki memnuniyet yüzdesi Performansa odaklı kalite kültürünün geliştirilmesi için plan hazırlamak ve uygulamak Çalışanların performans odaklı çalışma kültürünün geliştirilmesi ve yerleştirmek içi yapılan faaliyet (bilgilendirme toplantısı, vb.) Personel Strateji Geliştirme Çalışanların Üniversitemiz logolu rozet, kravat, kalem, çanta vb. eşya taşımalarını teşvik etmek Üniversitemiz logolu satılan/dağıtılan kalem, rozet, vb. obje Her yıl akademik yükselme törenleri yapmak Her yıl düzenlenen akademik yükseltme töreni Çalışanların görevde yükselme, doğum günü vb. günlerini kutlamak Çalışanların motivasyonunu artırmak amacıyla gönderilen tebrik kartı Çalışanlara motivasyonunu artırmak amacıyla gönderilen Kurum için gönüllü faaliyetlerde bulunan çalışanlara teşekkür-takdir belgesi vermek Yıl içinde gönüllü faaliyette bulunan çalışan Yıl içinde gönüllü faaliyette bulunan çalışanlara verilen teşekkür-taktir belgesi Çalışanlarla iletişimi canlı tutmak, aidiyet duygusu ve motivasyonu geliştirmek amacıyla başka stratejiler (gezi, piknik, yemek, eğlence, spor turnuvaları vb.) geliştirmek Çalışanlar arasında düzenlenen kültürel, sosyal ve sportif etkinlik Personel

16 H.3.11 Çalışan memnuniyetinin daha da artırmak Çalışanların diğer kuruluşlarda çalışan emsallerine göre daha az ücret aldıklarını ortaya konularak bu farklılıkların giderilmesi için çalışmalar yapmak Ücret eşitsizliğinin giderilmesi adına yapılan görüşme, talep Personel Strateji G. Kamu personel yasa tasarısı çalışmalarına üniversite çalışanları açısından katkı sağlamak Yasa tasarısı ile ilgili Üniversitemizden gönderilen rapor Personel Strateji G. Tüm çalışanların özlük haklarını kanuni kısıtlar dahilinde en üst düzeyde ve zamanında almalarını sağlamak Çalışanların memnuniyet anketinde özlük haklarından memnuniyet düzeyi (5'lik sistem) Personel Strateji G. İdari ve Mali İşler Döner sermayesi bulunan birim Düzenli döner sermayeleri geliştirerek katkı payı dağıtır duruma getirmek Düzenli olarak döner sermeye katkı payı dağıtan birim Düzensiz olarak döner sermeye katkı payı dağıtan birim Düzenli olarak döner sermeye katkı payı alan personel (Döner Sermaye İşletme Müd.) Üniversite dışında oluşturulan toplam sosyal tesis Üniversite personeli için kampus dışında (şehir içinde ve/veya başka şehirlerde) sosyal tesisler kurmak Üniversite dışında oluşturulan sosyal tesislerden yararlanan toplam personel Çalışanların ucuz konut edinebilmeleri için çalışmalar yapmak Çalışanlara ucuz konut edinmeleri amacıyla yapılan çalışma sonucunda ucuz konut sahibi olan çalışan Çalışanların beden ve ruh sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin almak Çalışanların memnuniyet anketindeki sağlık hizmetlerinden memnuniyet düzeyi S.3.7 H.3.12 Üniversitemizin eğitim-öğretim araştırma geliştirme, bilimsel sosyal ve kültürel faaliyetler ile Üniversitemizi tanıtıcı konularda ulusal ve yerel medya araçlarında çıkan olumlu haberleri her yıl yüzde 10 artırmak Ulusal medyadan Üniversitemize gazeteci ve televizyoncu davet etmek Ulusal medyadan gazete ve televizyonları ziyaret etmek Yıl içinde davet edilen ve üniversiteye gelen ulusal medya mensubu Yıl içinde üniversite temsilcilerinin ulusal medya kuruluşlarına yaptıkları ziyaret (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) Üniversitemizin tanıtımı açısından haber değeri olan eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere ilişkin haberleri ulusal gazete ve televizyonlara bildirmek Üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma geliştirme, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere ilişkin haberlerinin ulusal medyada konu olma Üniversitemizin düzenlediği eğitim-öğretim, Yıl içinde Üniversitemizin düzenlediği ve medya

17 araştırma geliştirme, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlere yerel gazete ve televizyonları davet etmek temsilcilerinin davet edildiği eğitim, araştırma, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyet Yıl içinde Üniversitemizin düzenlediği etkinliklere davet edilen ve bu etkinlikleri izleyen yerel medya temsilcisi Gerçekleştirilen günlük faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetleri Üniversite web sayfasından duyurmak Yıl içinde Üniversitemizin web sayfasından duyurusu yapılan faaliyet (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) Bilgi İşlem Tanıtım fuarlarına katılmak Tanıtım kitapçığı ve tanıtım CD lerini her yıl yenilemek Yıl içinde tanıtım amacıyla üniversite temsilcilerinin katıldığı fuar Basılı tanıtım kitapçığı Çoğaltılan tanıtım CD (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) S.3.8 H.3.13 Üniversitemizin tanıtımı ve ilk sıralarda tercih edilen bir üniversite olması için özellikle nitelikli mezun veren ortaöğretim kurumlarında ve dershanelerde tanıtıcı sosyal kültürel faaliyetlerde bulunmak Ortaöğretim öğrencilerine ulusal gazete ve televizyonlar ile diğer araçlarla Üniversiteyi akademik birimler itibarı ile ayrı ayrı tanıtım yapılması Tanıtım komisyonu üye Yıl içinde tanıtım komisyonunun tanıtım faaliyet ve bu tanıtımdaki giderler (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) Meslek ı Yıl içinde tanıtım komisyonunun tanıtım faaliyet nın bir önceki yıla göre değişim Son 5 yıldaki ÖSS sonuçları incelenerek Ülke genelinde nitelikli mezunlar veren ortaöğretim kurumlarının ve dershanelerin belirlenmesi; bu kurumlardaki öğretmenler, öğrenciler ve velileriyle irtibat kurularak çeşitli araçlarla Üniversitemizin tanıtımının yapılması, bu kurumların bir program dahilinde Üniversitemiz öğretim üyelerince ziyaret edilerek, bilimsel seminerler verilmek Son 5 yıl içinde ÖSS sonuçlarına göre nitelikli mezun veren ve Üniversitemiz tarafından tanıtım yapılması planlanan ortaöğretim kurumu ve dershane Tanıtım planı doğrultusunda, yıl içinde Üniversitemiz öğretim elemanlarınca ziyaret edilen ve tanıtıcı toplantı ve bilimsel seminer verilen ortaöğretim kurumu ve dershane ile yapılan toplantı (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) Meslek ı İlimiz ortaöğretim kurumlarıyla ortak sosyal kültürel ve bilimsel projeler yürütmek Yıl içinde İlimiz ortaöğretim kurumlarıyla ortak yürütülen faaliyet ve proje Üniversite tercih döneminden önce, ortaöğretim son sınıf öğrencilerine okulları ve dershaneleri aracılığı ile Üniversitemizi tanıtıcı doküman göndermek Üniversitemizin tercih edilmesi amacıyla basılıp ortaöğretim kurumları ile dershanelere gönderilen doküman

18 (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) Öğrenci İşleri Öğrencilerin üniversiteyi tercihte dikkate aldığı hususları dikkate alarak Üniversite web sayfasında öğrencilere yönelik üniversiteyi akademik birimler itibarı ile ayrı ayrı tanıtan güncel bir link oluşturmak Üniversitemizi tercih ederken incelenmesi amacıyla yapılan web sayfasının yıllık ziyaretçi (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) Öğrenci İşleri Meslek ı Yüksek puanlı öğrencilerin Üniversitemizi tercih etmelerini teşvik etmek amacıyla Türkiye genelinde ilk 1000 öğrenci arasına girip Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencileri ödüllendirmek Yerleştirme sınavında ilk 1000 e giren öğrencilerden kayıt yaptıran öğrenci Yerleştirme sınavında ilk 1000 e giren öğrencilerden kayıt yaptıran öğrencilere verilen ödül tutarı (Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müd.) Öğrenci İşleri S.3.9 H.3.14 Yaşam Boyu Eğitim Merkezinde çeşitli konularda bölge halkını eğitecek kurs ve seminerler düzenlemek İhtiyaç duyulan yaşam boyu eğitim konularını belirlemek Yıl içinde verilen yaşam boyu eğitim (Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve araştırma Merkezi) Katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak eğitimlerini vermek Yıl içinde verilen yaşam boyu eğitime katılanların S.3.10 H.3.15 Öğrencilere sağlanacak burs desteklerini etkinleştirmek Yardım yapılacak ve burs verilecek öğrencilerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek Burs veri tabanını oluşturmak Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi için oluşturulan usul ve esaslardaki burs kriteri Yıl içinde burs verilen öğrenci Öğrenci İşleri Belirlenen esaslara göre bursları vermek Yıl içinde verilen burs tutarı H.3.16 Öğrenci kulüplerini aktif hale getirmek ve gelişmelerini desteklemek Öğrenci kulüplerinin yıllık faaliyet standartlarını belirlemek Toplam kulüp Öğrenci kulüplerinin yıl içinde yaptıkları toplam faaliyet Öğrenci İşleri Öğrenci kulüplerinin toplam üye

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN 2009 2013 Sürüm 1.4 Amaçlar Hedefler Faaliyetler 03 Mayıs 2010 1 VİZYON, MİSYON VE TEMEL DEĞERLER Vizyon Yaşamboyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak. Misyon

Detaylı

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ

BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3 STRATEJİK ALANLAR, AMAÇLAR, HEDEFLER, STRATEJİLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ BÖLÜM 3. Stratejik Alanlar,Amaçlar, ler,stratejiler ve Performans Göstergeleri STRATEJİK ALAN 1. Eğitim- Öğretim Alanı

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri

STRATEJİK HEDEFLER. Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri STRATEJİK AMAÇLAR Eğitim-Öğretim Stratejik Amaçları STRATEJİK HEDEFLER Eğitim-Öğretim Stratejik Hedefleri Tablolar 1.1 Akademik kadro ihtiyacı olan birimlerdeki kadro eksikliğinin 2019 yılına kadar kademeli

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri

T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri T.C. Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Amaç ve Hedefleri Amaç 1 - Eğitim - öğretim kalite ve kapasitesinin artırılması Hedef 1.1: Akreditasyon ve kalite güvence çalışmalarının

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZ KALİTE HEDEF PLANI Strateji Geliştirme Sayfa 1 / 13 Sıra No Hedef Hedefin Gerçekleşmesi için Planlanan Faaliyetler Sorumlu Kişi/Birim Ocak-Haziran Dönemi Değerlendirme Sonuçları ve Kararlar Temmuz-Aralık Dönemi Hedef Değerlendirme

Detaylı

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI

STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ NO FAALİYET PERFORMANS KRİTERİ DÖNEM UYGULAYICI STATEJİK ALAN 1: EĞİTİM ÖĞRETİM STRATEJİLERİ AMAÇ 1. Hedef 1.1. İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMINI ÜNİVERSİTE ÇAPINDA YAYGINLAŞTIRMAK 2017 yılı sonuna kadar İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrenci sayısını

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12523 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı *BEA5B1FN* Sayı : 34069406-612.01.01- Konu: Süreçler REKTÖRLÜK MAKAMINA (Strateji Geliştirme

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2017 YILI KALİTE HEDEFLERİ Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi HEDEF NO HEDEF ADI Mevcut Hedef (2016) Yeni Hedef (2017) Memnuniyet Oranını %59 Olan Memnuniyet Oranını %63 e Çıkarmak 1 Personel Memnuniyet Oranını %55 ten

Detaylı

3. Stratejik Uygulama

3. Stratejik Uygulama 3. Stratejik Uygulama 3.1. i ve Göstergeleri STRATEJİK AMAÇ 1 Fiziksel altyapısı gelişmiş, geniş, ulaşılabilir, sosyal ihtiyaçları karşılayan, eğitim, araştırma ve ihtiyaç duyulan toplumsal hizmetler için

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması

İNSAN KAYNAKLARININ NİCELİK VE NİTELİK OLARAK GELİŞTİRİLMESİ Hedef 2.1. Birimler düzeyinde akademik ve idari kadronun oluşturulması STRATEJİK AMAÇLAR-HEDEFLER-PERFORMANS GÖSTERGELERİ STRATEJİK AMAÇ 1: KALİTELİ BİR EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMININ OLUŞTURULMASI HEDEF 1.1. Fiziki altyapının ve eğitim altyapısının iyileştirilmesi HEDEF 1.2. Kurumsal

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEF TABLOSU Uluslararas düzeyde e itim-ö retim vermek. itim ve ö retimde, alan nda uluslararas yüksek ö retim kurumlar ile k yaslama yaparak iyile tirmeye aç k alanlar n belirlenmesi ve iyile tirme plan haz rlanmas

Detaylı

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

Tablo 1 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU 1.BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN KALİTESİNİ GELİŞTİRMEK. Beş yılda öğretim elemanı başına 3 ulusal, 2 uluslararası bilimsel araştırma veya yayın ile toplam 1500 ulusal ve 390 uluslararası bilimsel proje gerçekleştirmek.

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI*

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2014 2018 STRATEJİK PLANI* ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI* AMAÇ 1. Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesi Hedef 1.1. Yeterliliklere dayalı eğitim öğretim kültürünü kurumsallaştırmak Performans leri H.1.1/S.1

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMİSYONLARI VE GÖREV TANIMLAMALARI Genel Esaslar 1. Bölüm Komisyonları; bölüm idari işlerini yürütmede, denetlemede ve organize

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE

PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI. Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖR ADAYI Düşünen, çalışan,üreten ÜNİVERSİTE GİBİ ÜNİVERSİTE AR-GE ODAKLI ŞEFFAF ÜNİVERSİTE ŞEFFAF YÖNETİM ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE PROF.DR.FAHİR DEMİRKAN

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU 2016-2020 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI İÇİNDEKİLER 1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu... 1 2. Durum Analizi... 1 2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi...

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Performans Bilgileri

Performans Bilgileri Bilgileri 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde; Stratejik Plan: Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018)

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEKE MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLAN (2014 2018) ADANA / FEKE MART 2014 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. GENEL BİLGİLER...3 1.1. Tarihçe...4 1.2. Organizasyon Şeması...5 1.3. Fiziki

Detaylı

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak

Hedef 1.3: Henüz eğitim öğretime başlamamış olan yeni akademik birimleri etkinleştirmek Hedef 1.4: Engelsiz bir üniversite olmak UYGULANMAKTA OLAN STRATEJİK PLANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Kalkınma Bakanlığınca yayımlanmış olan Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 7 nci maddesinin 3 üncü

Detaylı

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak

Üye memnuniyet ve ihtiyaç anketi yapılması. Üye memnuniyet seviyesinin geliştirilmesine yönelik çalışma sayısı. %80 ve üzeri memnuniyet sağlamak STRATEJĠK AMAÇ 1: ÜYE ĠHTĠYAÇ VE BEKLENTĠLERĠNĠ KARġILAMAK ÖNCÜ KURUM OLMAK Stratejik Hedef HEDEF 1.1 Hizmet ÇeĢitliliğinin Artırılması HEDEF 1.2 Hizmet Kalitesinin Artırılması Stratejik Faaliyetler Faaliyet

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması

Ulusal ve Uluslararası Paydaşlar Arasında İşbirliğinin artırılması STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut

Detaylı

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları

Personel ve Öğrenci Memnuniyet Anketleri Sonuçları ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İstatistik Araştırma ve Uygulama Merkezi 6.6.17 Personel ve Öğrenci iyet Anketleri Sonuçları 1 İÇİNDEKİLER Sayfa iyet Anketi Sonuçları 1-7 Akademik Personel iyet Anketi

Detaylı

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ

EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ EK 4 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 1 Önlisans programlarına kabul edilen öğrencilerin niteliği Orta öğretim başarı puanlarının ortalaması 152.43

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU BİRİMLER PERFORMANS GÖSTERGELERİ SORUMLU LER Stratejik Amaç 1 EĞİTİM ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK HEDEFLER FAALİYETLER PERFORMANS GÖSTERGESİ SORUMLU Faaliyet 1:Öğretim Elemanlarının Kendi Kişisel İnternet Sayfalarını

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Performans Göstergeleri 2008 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Performans Göstergeleri 2008 G7: Öğretim elemanı (Prof, Doç, Yrd.Doç, Öğr.Gör., Okutman, Arş.Gör., Uzman) başına düşen döner

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI

2014 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI Stratejik Amaç : SH. Bilgi İşlem Biriminin Faaliyetlerinde İyileştirmelerde Bulunmak... Yeni yönetim bilgi sistemini devreye almak ANKARA TİCARET BORSASI 204 YILI ATB YILLIK İŞ PLANI..2. Web sitesinin

Detaylı

Stratejik Plan 2015-2019

Stratejik Plan 2015-2019 Stratejik Plan 2015-2019 Bu Stratejik Plan önümüzdeki beş yıl Bezmiâlem in gelmesini umut ettiğimiz yeri ve buraya nasıl geleceğimizi anlatan bir Vizyon Belgesidir. 01.01.2015 Rektör Sunuşu Sevgili Bezmiâlem

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ I. HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bilgi İşlem Müdürlüğü, Belediyemizin İletişim ve Bilgi Teknolojileri sistemlerinin düzenli olarak çalışmasına, yeniliklerin sisteme adapte edilmesinde

Detaylı

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler

2. Stratejik Tasarım. 2.1. Misyon. 2.2. Vizyon. 2.3. Temel İlke ve Değerler 2. Stratejik Tasarım 2.1. Misyon İstanbul Medipol Üniversitesi verdiği eğitim ve kattığı farklılıklarla, kalıcı üstünlükler kazanmış, bilim ve teknoloji üretimine odaklı, toplumun değişen ihtiyaçlarına

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ AKADEMİK PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ Kişisel Bilgiler: Unvanınız: Görev Yaptığınız Fakülte/Bölüm/AD/Enstitü/Yüksek Okul/Meslek Yüksek Okul/ Yaşınız: 18-30 31-40 41-50 51-60 61 ve üstü Cinsiyetiniz: Kadın

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Eczacılık Fakültesi HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 7000,. 050010, Kararın niteliğine göre Üniversite Yönetim 050001, Kararın niteliğine göre Üniversite Senatosu. 05001 04005, Strateji Geliştirme Daire SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir.

Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. SAYFA NO : 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, bölüm içinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk ve esasları belirlemektir. 2.UYGULAMA ALANI Bölüm Başkanı, Dekanlık

Detaylı

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU AMAÇ : Paydaşlarla İşbirliği İçerisinde Yerel ve Bölgesel Kalkınmaya Öncülük Etmek..3:Sektörel bazda bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yılda adet yeni bölüm/program

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2019 2018 2017 2016 2015 UȘAK ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLAN BİRİNCİ 6 AYLIK İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU MİSYON VİZYON HEDEFLER STRATEJİ BAŞARI SUNUŞ, 5018 sayılı kanunun 9 uncu maddesi gereğince

Detaylı

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

İDARE PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek En geç 2010 yılı sonuna kadar Avrupa Üniversiteler Birliğine üye olmak Performans i Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler Birliğinden

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu Cumhuriyete vereceğimiz en büyük armağan gençlerimizin eğitilmesi olacaktır.

Detaylı

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

T.C. IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1 İçindekiler 1. Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Genel Değerlendirme... 5 2.1. Üniversitemizin Vizyonu... 5 2.2. Üniversitemizin

Detaylı

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU

2014 YILI HEDEF TAKİP TABLOSU Sayfa No: 1 / 9 HEDEF NO Str. Plan / Süreç Hedefi 1 2 3 4 5 6 7 8 HEDEFLER Tescilde Müşteri Memnuniyeti En az %80 gerçekleştirmek Tescilde İşlem Süresini İşlem Başına 120sn de tamamlamak Tahmini Bütçede

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI

EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI EĞİTİM-ÖĞRENİMDE KALİTE MEKANİZMASI STRATEJİK PLAN AKREDİTASYON Nasıl bir insan? Nasıl bir işgücü? Nasıl bir mezun? KALİTE GÜVENCESİ 1 KALİTE GÜVENCESİ & AKREDİTASYON NEDİR VE NASIL SAĞLANIR? KALİTE GÜVENCESİ,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM VE GENEL AMAÇLI KURUL VE KOMİSYONLARIN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Tıp Fakültesi ndeki eğitim ve genel amaçlı kurul ve komisyonların

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

STRATEJİK PLANI

STRATEJİK PLANI 2018-2022 STRATEJİK PLANI MANİSA - 2017 STRATEJİK AMAÇ ve HEDEFLER Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2018-2022 Stratejik Planı dönemine yönelik olarak amaçlarını şu şekilde belirlemiştir: Amaç 1. Eğitim

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2014 I. OCAK - HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ

2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ 2016/2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ Bölüm Başkanı Bölüm Başkan Yrd. Bölüm Başkan Yrd. OZAN OZAN ---- Bölüm Sekreterliği Şükran KARAASLAN ---- Bölüm Staj Komisyonu Bölüm Mezuniyet ve Not Tetkik

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ocak 2016 Ocak-2016 PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Amaç

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502

Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 Evrak Tarih ve Sayısı: 30/06/2014-12502 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUB17U* Sayı : 79221218-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BARTIN ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİM VE DESTEK OFİSİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönerge Bartın Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İDARE PERFORMANS PROGRAMI 2016 Eğitimdir ki, bir ulusu ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum halinde yaşatır, ya da bir ulusu esaret ve sefalete terk eder. Mustafa

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ REHBERLİK VE KARİYER MERKEZİ (ÖRKAM) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Sağlık, Kültür

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 2014 STRATEJİK PLANI İÇİNDEKİLER BİRİM TANITIMI Fiziksel Altyapı Bölüm Araç ve Gereçleri Mevcut Durumumuz GZFT Analizi Güçlü Yönlerimiz Zayıf Yönlerimiz

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bingöl Üniversitesinden: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 23 Şubat 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28213 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kariyer Merkezi nin amaçlarına,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze

Detaylı