MAL ALIMINA AIT SÖZLESME TASARISI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAL ALIMINA AIT SÖZLESME TASARISI"

Transkript

1 IKN (Ihale Kayit Numarasi): 2014/48927 K alorifer Yakiti (K al Yak) MAL ALIMINA AIT SÖZLESME TASARISI Madde 1 - Sözlesmenin taraflari 1.1. Bu sözlesme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon K urumu Genel M üdürlügü (bundan sonra Idare olarak anilacaktir) ile diger tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir. Madde 2 - Taraflar a iliskin bilgiler 2.1. Idarenin a) Adi: Türkiye Radyo ve Televizyon K urumu Genel M üdürlügü b) Adresi: TRT Sitesi Turan Günes Bulvari Oran- - ÇANKAYA / ANKARA c) Telefon numarasi: / ç) Faks numarasi: d) Elektronik posta adresi(varsa): Yüklenicinin a) Adi ve soyadi/ticaret unvani:... b) T.C. Kimlik No: c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarasi: e) Bildirime esas faks numarasi:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmislerdir. Adres degisiklikleri usulüne uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikçe en son bildirilen adrese yapilacak teblig ilgili tarafa yapilmis sayilir Taraflar, yazili tebligati daha sonra süresi içinde ya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözlesmenin dili 3.1. Sözlesme Türkçe olar ak hazirlanmistir. kaydiyla, kurye, faks veya Madde 4 - Tanimlar 4.1. Bu Sözlesmenin uygulanmasinda; 4734 sayili Kamu Ihale 4735 sayili Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunu, Mal Alimi Ihaleleri Uygulama Yönetmeligi ile Mal Alimlari Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümaninda yer alan tanimlar geçerlidir. M adde 5 - Sözlesmenin konusu isin/alimin tanimi 5.1. Sözlesmenin konusu; I darenin ihtiyaci olan ve asagida miktari belirtilen ve teknik özellikleri teknik sartnamede düzenlenen K alorifer Yakiti (K al-yak) alimi., ihale dokümani ile bu sözlesmede belirlenen sartlar dahilinde Yüklenici tarafindan ve I dareye teslimi isidir.

2 Sözlesme kapsaminda alimi yapilacak mal / mallarin miktari: Sira No Açiklama Birimi Miktari 1 Aksehir TV/FM AnaVer.Ist.Konya Kg Eskisehir TV /FM Ana Ver.Ist.Eskisehir Kg Eldivan TV/FM Ana Ver.Ist.Çankiri Kg Kastamonu Ilgaz TV/FM Ana Ver.Ist. Kg Kayseri TV/FM Ana Ver. Ist.Kayseri Kg Kirsehir TV/FM Ana Ver. Ist.Kirsehir Kg Sivas TV/FM Anaverici Ist. Sivas Kg Sivrihisar Tv/Fm Ana Ver.Ist.Eskisehir Kg Emirler Radyo Ver. Ist. Ankara Kg Bu Sözlesme ile temin edilecek mal / mallar, sme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözlesmenin türü ve bedeli Bu sözlesme birim fiyat sözlesme olup, I darece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için Yüklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan tutarlarin toplami olan... (rakam ve yaziyla) bedel üzerinden akdedilmistir. Alinan mallarin ve yapilan islerin bedellerinin ödenme birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettigi ve sözlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar esas alinir. Madde 7 - Sözlesme bedeline dahil giderler 7.1. Sözlesme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin ilgili mevzuat geregince ödenecek vergi, resim, harç, yükleme, banka giderleri, akit pulu ve kar ar pulu ile ekli listede belirtilen akar yakitin istasyonlar a tasima bedeli ve tarti bedelleri yükleniciye aittir. sözlesme bedeline dahildir Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Verg sözlesme bedeline dahil olmayip Idare tarafindan yükleniciye ödenecektir Sözlesme bedeline dahil olan diger giderler Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin Ekli listede belirtilen teslim noktalarina kadar yapilacak ulasim gider ler i ile sigor ta masr aflar i Yükleniciye ait olup sözlesme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözlesmenin ekleri 8.1. Ihale dokümani, bu sözlesmenin eki ve ayrilmaz parçasi olup Idareyi ve Yükleniciyi baglar. Ancak, sözlesme hükümleri ile ihale dokümanini olusturan belgelerdeki hükümler arasinda çeliski veya farkliliklar olmasi halinde ihale dokümaninda yer alan hükümler esas alinir Ihale dokümanini olusturan belgeler arasindaki öncelik ralamasi asagidaki gibidir: 1) Idari sartname 2) Teknik sartname 3) Sözlesme tasarisi 4) Yazili açiklamalar 5)I htiyaç L istesi 8.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklari dokümanin öncelik sirasina sahiptir.

3 Madde 9 - Sözlesmenin süresi 9.1. Sözlesmenin süresi, ise baslama tarihinden itibaren 365takvim günüdür. Madde 10 - M alin/isin teslim alma sekil ve sartlari ile teslim programi M alin teslim edilme/isin yapilma yeri veya yerleri Akaryakitlar ekli listede belirtilen merkez ve tasra teskilatlarimizin hizmet binalari ile verici istasyonlarina, sözlesme tasarisinin 10.maddesinde belirtilen sekilde ihtiyaç duyuldukça peyderpey teslim edilecektir Ise baslama tarihi Sözlesmenin taraflarca imzalanmasini müteakip idare tarafindan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdigi adrese yapilacak ise baslama talimatinin yükleniciye tebliginden sonra 4 (Dört) takvim günü içinde ise baslanacaktir Teslim programi ve teslim tar ihler i Yüklenicinin teslim programi: Yüklenici ekli listeye göre ünitelere tahsis edilen petrol ürünlerinin miktari baz alinmak sureti ile, ihtiyaç duyulmasi durumunda idarenin yükleniciye yazili (fax) bildirimi üzerine en geç 3 (Üç) takvim günü içinde istenilen ürünü istenilen miktarda teslim yerine teslim etmekle yükümlü olacaktir. I dare istedigi taktirde ihtiyaç listesinde gerekli gördügü durumlarda yükleniciden teslim yerlerinin degistirilmesini isteyebilecektir Yüklenici teslim edecegi ürünü EPDK ya kayitli a akaryakit depolarindan veya rafinerilerden temin ederek K urumumuza teslim edecektir. Ürünün EPDK ya kayitli ana akaryakit depolarindan ve r afinerilerden teslim alinirken I darece gör evlendir ilen bir personelde r efakat edecektir Yüklenici, teslim edecegi petrol ürününü teslim yerine mesai günlerinde ve mesai saatleri dahilinde getirmek suretiyle teslim edecektir. Bu saatler disinda getirilen petrol ürünleri acil ve zaruri durumlarda TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügünce uygun gör ülmesi halinde teslim alinabilecektir Tankerlerin dolum ve bosaltilmasinda kullanilan tüm vanalar ile tanker gözü kapaklari üzerinde; koptugu zaman bir daha kullanilmasi mümkün olmayan yüklenicinin kendine ait özel plastik mühürler kullanilacaktir. Bu mühürlerin üzerinde seri numaralari ve yüklenicinin tanitici amblemi bulunacaktir. M ühür üzerinde bulunan seri numaralari ve ayni zamanda irsaliye üzerine de yazilmis olacaktir. Bu mühürler akar yakitin EPDK ya kayitli Ana Akar yakit Depolarindan ve r afineride tankere doldurma islemi bitince takilacaktir. Bosaltma öncesi yapilacak kontr ollerde mühürler üzerindeki seri numaralari sevk irsaliyesinde ki seri numaralari ile karsilastirilacaktir. Seri numaralarinin bir veya bir kaçinin farkli olmasi yada mühürlerin herhangi bir sekilde deforme olmus olmasi halinde bir tutanak tutulacak ve bosaltma islemi yapilmayacak o tankerin getirdigi ürün teslim alinmayacaktir Teslim alma aninda; EPDK ya kayitli Ana Akaryakit Depolarindan veya rafineride malin yükleniciye teslim edilmesi/teslim alinmasi, aninda idarenin yetkili bir elamani bulunacaktir Akaryakit nakliyesini yapacak olan araçlarin plaka numar alari ile soförlerinin isim ve telefon numar alari ikmal öncesi K uruma yazili olarak bildirilecektir Akaryakit nakliyesini yapacak olan tanker, bos ve dolu olar ak tartima (basküle) girmeden önce, tankerin yakit deposunun dolu olmasina dikkat edilecek, dolu degilse doldurulacaktir. (Tanker, bütün tar timlara, dolu yakit deposu ile girecektir). Tanker bölmeler i ar asinda by-pass vanasi olmayacaktir Akaryakit nakliyesini yapacak olan tanker, akar yakitin yüklenecegi Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri'de tartima girmeden önce (yakit yüklenmeden önce), en yakin baska bir kantarda (baskül), bos olarak (1.nci b,

4 dolumdan sonra da dolu olarak (1.nci dolu tar tim=k G1 Dolu Tanker ) tarttirilacaktir Akaryakit nakliyesini yapacak olan tanker, akar yakitin tanker e yüklenecegi Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri'ye girdikten sonra, Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri kantarinda (baskülünde), yakit yüklenmeden önce bos olar ak (2.nci bos tartim = K G2 Bos Tanker ), dolumdan sonra da dolu olar ak (2.nci dolu tar tim=k G2 Dolu Tanker) tar tilacaktir Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri'den, tanker dolu ve mühürlenmis olar ak ayrildiktan sonra, akaryakitin bosaltilacagi tesise en yakin, " K antar Tartim Fisi" verebilen baska bir kantarda (baskülde) üçüncü kez (3.üncü dolu tartim=k G3 Dolu Tanker ) tar tilacaktir Tankerdeki akaryakitin, tesisin tankina bosaltilmasina baslamadan önce, tesisin tankindaki mevcut yakit miktari ile yakit bosaltildiktan sonraki yakit miktari, dijital / elektronik seviye ölçüm sistemleri kullanilarak ölçülecek (dijital / elektr onik seviye ölçüm sistemleri tesis edilinceye kadar, geçici olarak gönderilen CD'de bulunan programa göre Tank Yakit M iktari hesap yolu ile (ölçüm çubugu usulüyle) bulunabilecektir, bu iki miktar arasindaki net fark (tanka bosaltilan) akar t miktari (K G Tank) tespit edilecektir. Diger yandan, bosaltilan akaryakit miktari tankerin yakit sayacina göre de (K G Tanker ) ölçülecektir Haricen yapilan 1.inci bos ve dolu tar tim, Ana depo/depo/dolum Tesisi/Rafineri kantarinda (baskülünde) yapilan 2.inci bos ve dolu tartim, haricen yapilan 3.üncü bos ve dolu tartim ve tankerin yakit sayacina göre yapilan fiili ölçüm (K G Tanker )'lere göre elde edilen ; a) K G1 Dolu Tanker (eksi) K G1 Bos Tanker b)k G2 Dolu Tanker (eksi) K G2 Bos Tanker (ya da " irsaliyeli Fatur a" ve ekindeki belgeler üzer indeki akar yakit miktar ina iliskin kilogr am deger i), c) K G3 Dolu Tanker (eksi) K G3 Bos Tanker ve, d) K G Tanker miktarlari arasinda mukayese yapilacaktir. Yapilan mukayese sonucunda, bu miktarlar (a,b,c,d siklarinda belirtilen) arasinda fark tespit edilmesi halinde, miktar olarak en küçük olan ölçüm hangisine ait ise o ölçüm esas kabul edilecek ve ödemeye esas fatura bu ölçüme göre tanzim edilecektir Tüm ölçüm ve mukayese islemleri, özellikle yakit teslimi sirasinda tesisteki tanklarin (günlük tanklar dahil ) bosaltim öncesi ve bosaltim sonrasi fiili ölçümleri, firma elemaninin yaninda yapilar ak fatur adaki miktar ile mukayesesi yapilacak, bulunan deger ler yaki t teslim tutanagina da yazilacaktir Akaryakit tar timlarinin yapildigi kantarin (b apildigi tarihte geçerliligini koruyan, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Sanayi ve Ticaret il M üdürlüklerinden alinmis," M uayene Raporu" belgesine haiz olmasi zorunlu olacaktir Akaryakit tasimasini yapacak olan tankerde, akaryakit sayacinin bulunmasi ve bu akar yakit sayacinin, ölçümün yapildigi tarihte geçerliligini koruyan, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Sanayi ve Ticaret il M üdürlüklerinden alinmis " M uayene Raporu" belgesine haiz olmasi zor unlu ol acaktir Akaryakit, yürürlükteki mer'i mevzuata göre, " UL USAL M ARK ER" kontrolü yapildiktan sonr a teslim alinacaktir Petrol ürünün teslimatinda petrol ürünleri için ayri ayri olmak üzer e üç nüsha Teslim etme/teslim alma tutanagi tanzim edilecektir. 2. ve.3 nüshalar ürününü teslim eden yükleniciye verilecektir. Söz konusu tutanagin üzerinde silinti kazinti olmayacak tir Her teslimatta, teslim edilecek kalorifer yakiti için viskozite, yogunluk testi

5 yapabilmek için gerektiginde çökertme zamanina kadar veya viskozite belirlenene kadar tankeri bekletecektir. I çerisinde su ve diger yabanci maddeler oldugu tespit edilen veya yogunlugu uygun olmayan kalorifer yakiti teslim alinmayacaktir. Bu durum bir tutanakla tespit edilerek, teslim alinmayan petrol ürününün yerine yüklenici evsafina uygun olan petrol ürününü I dareye en geç Üç ( 3 ) takvim günü içerisinde teslim etmek zor undadir TRT Ankar a Verici I sletmeleri M üdürlügü is yerlerini petrol ürünü teslim etmek üzere gelen tankerlerden gerekli görülmesi halinde Yüklenici firma tar afindan tedarik edilecek bir litrelik üç agzi kapakli siseye vana agzindan birer litrelik üç sise numune alinarak kapaklari elemanlarimiz ile yüklenicinin petrol ürünü getiren yetkili elemanin huzurunda mühürlenecektir. Ürünün teslim tarihini takip eden ve idarenin, gerekli görüldügü herhangi bir günde test etmesi durumunda teslim edilmis ve numunesi alinmis petrol ürünlerinin her biri; (Uygulamada bulunan son sekliyle) Teknik Sar tnamede belirtilen özelliklere ve Tüpr as Spe acaktir. idare petr ol ürünlerinin belirtilen özellikleri tasiyip tasimadigini tespit için uygun görecegi bir laboratuarda kontr ol ettirme hakkina sahiptir. Alinan numunelerden bir tanesi laboratuarda tahlil ettirilecek, tahlil neticesinde ürünün sartnameye uygun olmadigi anlasilirsa, durum yükleniciye yazili olarak tebligi edilecektir. Yüklenicinin bu duruma tebligi tarihinden 10 takvim günü içinde itiraz etmesi halinde, TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügünce alinan 2. numune tekra oratuar a tahlile gönderilecektir. 2. laboratuarin verecegi r apor kesin olup; yüklenicinin bu rapora yeni bir itiraz hakki olmayacaktir. Bu rapor dikkate alinarak durum muayene heyetince yeniden bir tutanakla tespit edilerek, nihai sonuç yükleniciye yazili olar ak bildirilir. Alinan numunelerin her türlü tahlil ve deney ücreti yükleniciye aittir. Ancak, teslim edilen bozuk ürünler depoda mevcut olan ürünü de bozacagindan depodaki eski ürün ve yüklenicinin teslim ettigi ürün miktarinin toplami kad retsiz olar ak TRT Ankar a Verici I sletmeleri M üdürlügü ne teslim edecektir. 2. ve 3. defa bozuk ürün tesliminde isi; Yüklenici depoda bulunan ve bozuk ürün ile karisan ürün toplami kadar ürünü ücretsiz olarak teslim edecektir. TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügü depolarinda mevcut olan ve evsafi bozuk ürün karistigi için bozulan ürünler yükleniciye geri iade edilecektir. Ancak, iade gününe kadar bu ürünlerin kullanilan ve eksilen kismi için yüklenici TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügünden iade ya da ücret ödenmesi talebinde bulunmayacaktir. Ayrica, bu ürünleri isitma, tankere geri yükleme vb. tüm masr aflar yükleniciye aittir Teslim programinda degisiklik Yüklenici, Idarece onaylanmis teslim programina uymak dadir. Ancak zorunlu hallerde Idarenin uygun görüsü ile teslim programinda isiklik yapilabilir. Idarece onaylanan bir süre uzatimi bulundugu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebligi tarihinden baslamak üzere bes is günü içinde yeni duruma göre bir teslim programi düzenlemek zorundadir. M adde 11 - Teminata iliskin hükümler K esin teminatin miktari ve süresi: Yüklenici...[Teminat tutari rakam ve yazi ile yazilacaktir.] teminat olar ak vermistir K esin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardir. Bu sözlesme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatimi verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatilan süre kadar yenilenir Ek kesin teminat: Fiyat farki ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farki olarak ödenecek bedelin % 6'si, is artisi olmasi halinde artis tutarinin %6'si oraninda teminat olarak kabul

6 edilen degerler üzerinden ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktari, hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir Ek kesin teminatin, teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayili K anunun 34 üncü maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir K esin teminat ve ek kesin teminatin geri verilmesi: Taahhüdün, sözlesme ve ihale dokümani hükümlerine uygun olarak yerine getirildigi ve Yüklenicinin bu isten dolayi I dareye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra sözlesmenin konusunun piyasadan hazir halde alinip satilan mal alimi olmasi ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarisi, garanti süresi dolduktan sonra kalani, gar anti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamami, Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin sözlesme konusu is nedeniyle I dareye ve Sosyal Güvenlik K urumuna olan bor çlari ile ücret ve ücr et sayilan ödemelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar par aya çevrilerek borçlarina karsilik mahsup edilir, varsa kalani yükleniciye iade edilir Yukaridaki hükümlere göre mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; alim konusu malin veya mallarin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yil içinde I darenin yazili uyarisina ragmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplari hükümsüz kalir ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, I darece alinan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve sartlari Ödeme yeri Idare tarafindan sözlesmeye iliskin ödemeler TRT Genel M üdürlügü M uhasebe Finansman Dair esi Baskanligi tar afindan 'de yapilacaktir. Yüklenici tarafindan alim konusu malin, sözlesme ve ihale dokümanina uygun seki teslim edilmesi kosuluyla ödemelere iliskin hususlar ve ödeme zamani asagida düzenlenmistir Ödeme kosullari ve zamani Ödemeye esas para birimi TRY (Türk L irasi) 'dir I dare, M uayene ve K abul K omisyonunca kabul r aporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazili talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktir Sözlesme konusu alima iliskin olarak yüklenici yapilacak her türlü ödeme Muhasebe ve Finansman Dairesi Baskanliginca yapilacaktir. Malzemelerin bedeli akar yakit ikmali gerçeklestirildikten ve gerekli kontrolleri tamamlandiktan teslim tutanaklari görevlilerce imzalandiktan sonra fatur anin idare yetkililerince onayina müteakip 30 takvim günü içinde M uhasebe ve Finansman Dairesi Baskanliginca yapilacaktir Bu madde bos birakilmistir Akreditif Bu madde bos birakilmistir. Madde 13 - Avans verilmesi sartlari ve miktari Yükleniciye taahhüdün gerçeklestirilmesi sirasinda avans verilmeyecektir.

7 Madde 14 - Fiyat Farki Fiyat farki hesaplanacaktir. 31/08/2013 tarih ve sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren 4734 Sayili K amu I hale K anununa Göre I hale Edilen M al Alimlarinda Uygulanacak Fiyat Farkina I liskin Esaslar a göre fiyat farki verilecektir. Bu esaslarda geçen tanimlar; a) Birim fiyat: I darece belirlenen her bir is kalemi için ihale üzerinde bir akilan istekli tarafindan teklif edilen ve idar ece uygun görülerek sözlesmeye baglanan ödemeye esas fiyati, b) EPDK : Enerji Piyasasi Düzenleme K urumunu, c) Fiyat farki: Birim fiyat sözlesmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözlesmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarlari için bu Esaslar a gör e ödenecek veya kesilecek bedeli, d) Güncel endeks veya fiyat: Sözlesme hükümlerine göre malin idareye teslim edilmesi gereken veya erken teslim hallerinde teslim edildigi aya ait endeksi veya fiyati, e) I dare: 4734 sayili K anun kapsamindaki kurum ve kuruluslari, f) Petrol ürünleri fiyati: Petrol ürünlerinde bir önceki yil gerçeklesen piyasa büyüklüklerine göre en büyük islem hacmine sahip oldugu EPDK tarafindan belirlenen ilk sekiz akaryakit dagitim sirketince, ihalesi yapilan petrol ürünü için EPDK 'ya bildirilen ve EPDK 'nin internet sayfasinda yayimlanan I stanbul I li, Avrupa yakasi için geçerli bayi satis fiyatlarinin K DV hariç aritmetik or amasini, ilk sekiz dagitim sirketinin tamaminin ihalesi yapilan petr ol ürünü için fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarinin K DV hariç aritmetik or talamasini, g) Petrol ürünleri: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayili Petrol Piyasasi K anunu çerçevesinde EPDK tarafindan belirlenen ve bu Esaslar uyarinca EPDK tarafindan fiyati yayimlanan ürünleri, h) Sözlesme: Birim fiyat veya götürü bedel teklif almak suretiyle Türk parasi cinsinden idar e ile yüklenici ar asinda imzalanan yazili anlasmayi, i) Temel endeks veya fiyat: I hale tarihinin içinde bulundugu aya ait endeksi veya fiyati, çerçeve anlasma ihalelerinde ise münferit sözlesme için teklif vermeye davetin yapildigi tar ihin içinde bulundugu aya ai t endeksi veya fiyati, Uygulama Esaslar i; 3.1- Fiyat farki hesaplanan islerde, zorunlu nedenler disinda hakedislerin uygulama ayini takip eden ay içerisinde ve uygulama ayina ait endeksler/fiyatlar belli olduktan sonra düzenlenmesi esastir. Uygulama ayina ait endeksler/fiyatlar belli olmadan hakedisin düzenlendigi hallerde fiyat farki hesabi hakedisle birlikte yapilmaz, uygulama ayina ait endeksler/fiyatlar belli olduktan sonr a ayr ica hesaplanir Bu Esaslarin uygulanmasi sonucu sözlesme bedeline ek olarak ödenecek ya da sözlesme bedelinden kesilecek tutarlar fiyat farki olup, yüklenici ile idare ar asinda imzalanan sözlesme bedelini degistir mez Sözlesmede öngörülen malin teslim süresi sona eren ve idarenin izni ile cezali sürelerde yapilan teslimatlarda fiyat farki hesaplanirken, sözlesmede öngörülen teslim tarihi ile cezali çalisilan süre içerisinde yapilan teslimat tarihindeki endeks, fiyat veya ortalama fiyatlardan düsük olani esas alinir M alin, sözlesmesine göre teslim edilmesi gereken tarihten önce teslim edilmesi halinde, malin teslim edildigi tar ihteki endeks, or talama fiyat veya fiyatlar esas alinir Malin, 4735 sayili Kanunun 10 uncu maddesi uyarinca mücbir sebep olar ak kabul edilen haller nedeniyle verilen süre uzatimina göre belirlenen yeni teslim tarihinden önce teslim edilmesi halinde, teslim tarihindeki endeks, ortalama fiyat veya fiyatlar esas alinir. Bu kapsamda verilen süre uzatimina göre belirlenen yeni teslim tarihinden sonra

8 yapilan teslimatlarda, malin teslim edildigi tarih ile teslim edilmesi gereken tarihteki endeks, or talama fiyat veya fiyatlar dan düsük olani esas alinir. Fiyat far ki hesabi Fiyat farki asagidaki formüle göre hesaplanir: F = (M x B) x [(A2/A1)-1] Fiyat far ki hesabinda; F: Fiyat farki tutarini (TL ), M : Birim fiyat sözlesmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarini; götürü bedel sözlesmeler de ise toplam teslim yüzdesini, B: Sözlesme fiyatini, A1; Petrol ürünleri için, ihale tarihinde geçerli petr ol ürünleri fiyatini, A2; Petrol ürünleri için, sözlesmeye göre malin teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ürünleri fiyatini, ifade eder. Hesaplamalar da vir gülden sonr aki bes basamak dikkate alinacaktir. Hesaplama sonucunun eksi (-) çikmasi halinde yükleniciden fiyat farki kesintisi yapilacaktir." Sözlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde sözlesme imzalandiktan sonra degisiklik yapilamaz. M adde 15 - Alt yükleniciler e iliskin bilgiler ve sor umluluklar Bu iste alt Yüklenici çalistirilmayacak ve islerin tamami Yüklenicinin kendisi tarafindan yapilacaktir. M adde 16 - Yüklenicinin yükümlülükler i Yüklenicinin genel yükümlülükleri Yüklenici, islere gereken özen ve ihtimami göstermeyi, sözlesme konusu mali/isi, sözlesme ve ihale dokümanlarina göre belirlenen süre, ve bedel dahilinde gerçeklestirmeyi ve olusabilecek kusurlari sözlesme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmis oldugu is ve bu ise iliskin programa uygun olarak, malin süresinde teslim ve montaji için gerekli her türlü makine, araç ve yardimci tesisleri hazirlamak, her türlü malzemeyi ve personeli saglamak zorundadir. I darenin uyari ve talimatlarina uymamasi veya sözle belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, I darenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili K anun ile yürürlükteki diger kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülügünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çikan zararlar ile üçüncü kisilere, çevreye veya I dare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu sekilde meydana gelen zar ar ve ziyanin ce tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarindan kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapilacak kesintilerin I dare alacagini karsilayamamasi durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin teminati paraya çevrilmek suretiyle karsilanir. I dare alacaginin bu sekilde dahi tahsil edilemedigi durumlarda, alacak miktari genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözlesme konusu mallarin I dareye teslimine kadar korunmasindan sorumludur. Yüklenici, malin I dareye tesliminden önce su baskini, toprak

9 kaymasi, firtina, yangin, hirsizlik, üçüncü kisiler tarafindan verilecek zar arlar dahil olmak üzere malin zayii, kismen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek zorundadir Yüklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve ürün güvenligine iliskin yaptiklari düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir Yüklenicinin montaja iliskin yükümlülükleri Bu madde bos birakilmistir Is programi Yüklenici personeli, teslim programinda yapilan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj islemini gerçeklestirecektir. Ancak, I darece yapilacak alimin montaj, yerinde üretim gibi durumlari da kapsayan teslim programinda bir degisiklik yapilmasi halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak is I darenin talebi dogrultusunda degistirecektir. Ancak, I dare tar afindan yapilan degisiklik, is programinin uzamasina sebep olmamalidir Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren islerde her ayin bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazirlayar ak I dareye sunacaktir. Yüklenici tar afindan raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçeklestirilen mal miktarlari, isin asamasi ve alt yükleniciler tar afindan yapilan islerin asamalari, b) M allarin montaji, depolanmasi, isletmeye alinmasi, gitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olaylari dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, ç) I sin bitirilmesini tehlikeye sokan olaylarin ayrintilari, teslim programi ile fiili ilerlemenin karsilastirilmasi, gecikmeleri gidermek üzere alinmis veya alinacak tedbirler, d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayitlar, e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçlari ve malzemelere iliskin sertifikalar, ile I darece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktir Güvenlik önlemleri Yüklenici; a) I sle ilgili olarak uyulmasi gereken tüm güvenlik kurallarina uymak, b) I syerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenligini saglamak, c) I syerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliginin saglanmasi için her türlü tedbiri almak, ç) M alin temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kisilerin can ve mal güvenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her türlü tedbiri almak, zorundadir Yüklenicinin bu zorunluluklara uymamasi nedeniyle I darenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zar ar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenicinin çalistirdigi personele iliskin sorumluluklari Yüklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlar a uygun is ve isçi sagligi ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasina ragmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iliskin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrica, personelden is basinda veya is yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatin tümü de Yüklenici tar afindan karsilanir.

10 Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunlarin personelinden her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel durumlari tespit edilenler, I dare tarafindan yapilacak bildirim Yüklenici tar afindan derhal is basindan uzaklastirilir I hale dokümaninda Yüklenici tar afindan personel çalistirilmasi öngörülmüs ise bu personelin çalistirildigina iliskin belgeleri Idareye vermek zorundadir M allarin tasinmasi Yüklenici, is için gerekli tüm mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan, yüklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. M alzemelerin tasinmasi sirasinda meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur Yüklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolayi yollarin, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayi gösterecektir. Bu amaçla uygun tasitlarin ve yollarin kullanilmasi esastir. Yollarin ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi gerekiyorsa, gerekli izinler tasima isleminin baslamasindan önce Yüklenici tarafindan temin edilir. Erisim yollarinin kullanilmasi nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluslardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tar afindan karsilanir Garanti ve bakim, onarim Bu madde bos birakilmistir. Madde 17 - Egitim Bu madde bos birakilmistir. M adde 18 - Alim konusu mala iliskin dokümantasyon Bu madde bos birakilmistir Bu madde bos birakilmistir. Madde 19 - Yeni model Bu madde bos birakilmistir. Madde 20 - Ambalajlama Bu madde bos birakilmistir. Madde 21 - Reklam yasagi Yüklenici, I dare tarafindan yazili olarak izin verilmedigi sürece, temin ettigi mal ile ilgili olarak I dar enin adini brosür veya herhangi tanitim vasitasinda kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sinai mülkiyet haklari Yüklenici, Sözlesme hükümlerine göre saglayacagi mal ve montaj sistemleri ile bunlarin herhangi bir parçasina ait marka, patent, endüstriyel tasarim ve faydali model hak bedellerini ödeyecektir Yüklenici üstlendigi yükümlülükleri yerine getirmesi sirasinda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri geregince koruma altina alinmis fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda I dareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna ragmen I dare hukuksal bir yaptirimla karsi karsiya kalirsa, diger haklari sakli kalmak kaydiyla Yükleniciye rücu eder. I darenin talebi üzerine Yüklenici, sözlesme imzalanmadan önce, üstlenecegi hizmetin fikri ve sinai mülkiyet konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise konuya iliskin kendisine ve üçüncü kisilere ait hak ve yükümlülükleri, I dareye tam olar ak bildirmek ve belgelendirmek zorundadir Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarin lisanslarini I dare adina temin edecektir.

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N

NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N NAK L EN YAYI N K AMERA SI STEM L ERI, LENS, TASI YI CI SI STEM L ER VE AK SESUARL ARI ALI M I NA I LI SKI N M adde 1- M adde 2- M adde 3- M adde 4- M adde 5- M adde 6- M adde 7- M adde 8- M adde 9- M

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/151686 Microsoft Kurumsal Lisans Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

[Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi] T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALĠ YILI PAZARLIK USULÜ ĠLE 103 KALEM TIBBĠ CĠHAZ (SARF) ALIMI MAL ALIMLARINA AĠT TĠP SÖZLEġME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip SözleĢmesi]

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

Isıtma,soğutma,klima,havalandırma ve elektrik tesisatı bakım-onarım işi. HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/551673 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği

TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği TRT Đstanbul Müdürlüğüne ait hizmet binaları ile park-bahçe ve kapalı alanların makine, ekipman ve malzemeli olarak genel temizliği ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2013/15933 HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 -

Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - Açık ihale usulü ile ihale edilen AKARYAKIT ( MOTORİN) mal alımı idari şartnamesi I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER EK-8 HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Başlıklar ve Yorum Madde 4- Tanımlar Madde 5- Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler

Detaylı

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME HERKESE AÇIK İHALE USULÜYLE 23 AY İÇİN BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME BİRİNCİ BÖLÜM İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı