MAL ALIMINA AIT SÖZLESME TASARISI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAL ALIMINA AIT SÖZLESME TASARISI"

Transkript

1 IKN (Ihale Kayit Numarasi): 2014/48927 K alorifer Yakiti (K al Yak) MAL ALIMINA AIT SÖZLESME TASARISI Madde 1 - Sözlesmenin taraflari 1.1. Bu sözlesme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon K urumu Genel M üdürlügü (bundan sonra Idare olarak anilacaktir) ile diger tarafta... (bundan sonra Yüklenici olarak anilacaktir) arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir. Madde 2 - Taraflar a iliskin bilgiler 2.1. Idarenin a) Adi: Türkiye Radyo ve Televizyon K urumu Genel M üdürlügü b) Adresi: TRT Sitesi Turan Günes Bulvari Oran- - ÇANKAYA / ANKARA c) Telefon numarasi: / ç) Faks numarasi: d) Elektronik posta adresi(varsa): Yüklenicinin a) Adi ve soyadi/ticaret unvani:... b) T.C. Kimlik No: c) Vergi Kimlik No: ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:... d) Telefon numarasi: e) Bildirime esas faks numarasi:... f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa): Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmislerdir. Adres degisiklikleri usulüne uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikçe en son bildirilen adrese yapilacak teblig ilgili tarafa yapilmis sayilir Taraflar, yazili tebligati daha sonra süresi içinde ya elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler. Madde 3 - Sözlesmenin dili 3.1. Sözlesme Türkçe olar ak hazirlanmistir. kaydiyla, kurye, faks veya Madde 4 - Tanimlar 4.1. Bu Sözlesmenin uygulanmasinda; 4734 sayili Kamu Ihale 4735 sayili Kamu Ihale Sözlesmeleri Kanunu, Mal Alimi Ihaleleri Uygulama Yönetmeligi ile Mal Alimlari Denetim Muayene ve Kabul Islemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümaninda yer alan tanimlar geçerlidir. M adde 5 - Sözlesmenin konusu isin/alimin tanimi 5.1. Sözlesmenin konusu; I darenin ihtiyaci olan ve asagida miktari belirtilen ve teknik özellikleri teknik sartnamede düzenlenen K alorifer Yakiti (K al-yak) alimi., ihale dokümani ile bu sözlesmede belirlenen sartlar dahilinde Yüklenici tarafindan ve I dareye teslimi isidir.

2 Sözlesme kapsaminda alimi yapilacak mal / mallarin miktari: Sira No Açiklama Birimi Miktari 1 Aksehir TV/FM AnaVer.Ist.Konya Kg Eskisehir TV /FM Ana Ver.Ist.Eskisehir Kg Eldivan TV/FM Ana Ver.Ist.Çankiri Kg Kastamonu Ilgaz TV/FM Ana Ver.Ist. Kg Kayseri TV/FM Ana Ver. Ist.Kayseri Kg Kirsehir TV/FM Ana Ver. Ist.Kirsehir Kg Sivas TV/FM Anaverici Ist. Sivas Kg Sivrihisar Tv/Fm Ana Ver.Ist.Eskisehir Kg Emirler Radyo Ver. Ist. Ankara Kg Bu Sözlesme ile temin edilecek mal / mallar, sme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir. Madde 6 - Sözlesmenin türü ve bedeli Bu sözlesme birim fiyat sözlesme olup, I darece hazirlanmis cetvelde yer alan her bir is kaleminin miktari ile bu is kalemleri için Yüklenici tarafindan teklif edilen birim fiyatlarin çarpimi sonucu bulunan tutarlarin toplami olan... (rakam ve yaziyla) bedel üzerinden akdedilmistir. Alinan mallarin ve yapilan islerin bedellerinin ödenme birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettigi ve sözlesme bedelinin tespitinde kullanilan birim fiyatlar esas alinir. Madde 7 - Sözlesme bedeline dahil giderler 7.1. Sözlesme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin ilgili mevzuat geregince ödenecek vergi, resim, harç, yükleme, banka giderleri, akit pulu ve kar ar pulu ile ekli listede belirtilen akar yakitin istasyonlar a tasima bedeli ve tarti bedelleri yükleniciye aittir. sözlesme bedeline dahildir Ilgili mevzuati uyarinca hesaplanacak Katma Deger Verg sözlesme bedeline dahil olmayip Idare tarafindan yükleniciye ödenecektir Sözlesme bedeline dahil olan diger giderler Taahhüdün yerine getirilmesine iliskin Ekli listede belirtilen teslim noktalarina kadar yapilacak ulasim gider ler i ile sigor ta masr aflar i Yükleniciye ait olup sözlesme bedeline dahildir. Madde 8 - Sözlesmenin ekleri 8.1. Ihale dokümani, bu sözlesmenin eki ve ayrilmaz parçasi olup Idareyi ve Yükleniciyi baglar. Ancak, sözlesme hükümleri ile ihale dokümanini olusturan belgelerdeki hükümler arasinda çeliski veya farkliliklar olmasi halinde ihale dokümaninda yer alan hükümler esas alinir Ihale dokümanini olusturan belgeler arasindaki öncelik ralamasi asagidaki gibidir: 1) Idari sartname 2) Teknik sartname 3) Sözlesme tasarisi 4) Yazili açiklamalar 5)I htiyaç L istesi 8.3. Yukaridaki belgelerin zeyilnameleri, ait olduklari dokümanin öncelik sirasina sahiptir.

3 Madde 9 - Sözlesmenin süresi 9.1. Sözlesmenin süresi, ise baslama tarihinden itibaren 365takvim günüdür. Madde 10 - M alin/isin teslim alma sekil ve sartlari ile teslim programi M alin teslim edilme/isin yapilma yeri veya yerleri Akaryakitlar ekli listede belirtilen merkez ve tasra teskilatlarimizin hizmet binalari ile verici istasyonlarina, sözlesme tasarisinin 10.maddesinde belirtilen sekilde ihtiyaç duyuldukça peyderpey teslim edilecektir Ise baslama tarihi Sözlesmenin taraflarca imzalanmasini müteakip idare tarafindan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdigi adrese yapilacak ise baslama talimatinin yükleniciye tebliginden sonra 4 (Dört) takvim günü içinde ise baslanacaktir Teslim programi ve teslim tar ihler i Yüklenicinin teslim programi: Yüklenici ekli listeye göre ünitelere tahsis edilen petrol ürünlerinin miktari baz alinmak sureti ile, ihtiyaç duyulmasi durumunda idarenin yükleniciye yazili (fax) bildirimi üzerine en geç 3 (Üç) takvim günü içinde istenilen ürünü istenilen miktarda teslim yerine teslim etmekle yükümlü olacaktir. I dare istedigi taktirde ihtiyaç listesinde gerekli gördügü durumlarda yükleniciden teslim yerlerinin degistirilmesini isteyebilecektir Yüklenici teslim edecegi ürünü EPDK ya kayitli a akaryakit depolarindan veya rafinerilerden temin ederek K urumumuza teslim edecektir. Ürünün EPDK ya kayitli ana akaryakit depolarindan ve r afinerilerden teslim alinirken I darece gör evlendir ilen bir personelde r efakat edecektir Yüklenici, teslim edecegi petrol ürününü teslim yerine mesai günlerinde ve mesai saatleri dahilinde getirmek suretiyle teslim edecektir. Bu saatler disinda getirilen petrol ürünleri acil ve zaruri durumlarda TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügünce uygun gör ülmesi halinde teslim alinabilecektir Tankerlerin dolum ve bosaltilmasinda kullanilan tüm vanalar ile tanker gözü kapaklari üzerinde; koptugu zaman bir daha kullanilmasi mümkün olmayan yüklenicinin kendine ait özel plastik mühürler kullanilacaktir. Bu mühürlerin üzerinde seri numaralari ve yüklenicinin tanitici amblemi bulunacaktir. M ühür üzerinde bulunan seri numaralari ve ayni zamanda irsaliye üzerine de yazilmis olacaktir. Bu mühürler akar yakitin EPDK ya kayitli Ana Akar yakit Depolarindan ve r afineride tankere doldurma islemi bitince takilacaktir. Bosaltma öncesi yapilacak kontr ollerde mühürler üzerindeki seri numaralari sevk irsaliyesinde ki seri numaralari ile karsilastirilacaktir. Seri numaralarinin bir veya bir kaçinin farkli olmasi yada mühürlerin herhangi bir sekilde deforme olmus olmasi halinde bir tutanak tutulacak ve bosaltma islemi yapilmayacak o tankerin getirdigi ürün teslim alinmayacaktir Teslim alma aninda; EPDK ya kayitli Ana Akaryakit Depolarindan veya rafineride malin yükleniciye teslim edilmesi/teslim alinmasi, aninda idarenin yetkili bir elamani bulunacaktir Akaryakit nakliyesini yapacak olan araçlarin plaka numar alari ile soförlerinin isim ve telefon numar alari ikmal öncesi K uruma yazili olarak bildirilecektir Akaryakit nakliyesini yapacak olan tanker, bos ve dolu olar ak tartima (basküle) girmeden önce, tankerin yakit deposunun dolu olmasina dikkat edilecek, dolu degilse doldurulacaktir. (Tanker, bütün tar timlara, dolu yakit deposu ile girecektir). Tanker bölmeler i ar asinda by-pass vanasi olmayacaktir Akaryakit nakliyesini yapacak olan tanker, akar yakitin yüklenecegi Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri'de tartima girmeden önce (yakit yüklenmeden önce), en yakin baska bir kantarda (baskül), bos olarak (1.nci b,

4 dolumdan sonra da dolu olarak (1.nci dolu tar tim=k G1 Dolu Tanker ) tarttirilacaktir Akaryakit nakliyesini yapacak olan tanker, akar yakitin tanker e yüklenecegi Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri'ye girdikten sonra, Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri kantarinda (baskülünde), yakit yüklenmeden önce bos olar ak (2.nci bos tartim = K G2 Bos Tanker ), dolumdan sonra da dolu olar ak (2.nci dolu tar tim=k G2 Dolu Tanker) tar tilacaktir Ana depo / Depo / Dolum Tesisi / Rafineri'den, tanker dolu ve mühürlenmis olar ak ayrildiktan sonra, akaryakitin bosaltilacagi tesise en yakin, " K antar Tartim Fisi" verebilen baska bir kantarda (baskülde) üçüncü kez (3.üncü dolu tartim=k G3 Dolu Tanker ) tar tilacaktir Tankerdeki akaryakitin, tesisin tankina bosaltilmasina baslamadan önce, tesisin tankindaki mevcut yakit miktari ile yakit bosaltildiktan sonraki yakit miktari, dijital / elektronik seviye ölçüm sistemleri kullanilarak ölçülecek (dijital / elektr onik seviye ölçüm sistemleri tesis edilinceye kadar, geçici olarak gönderilen CD'de bulunan programa göre Tank Yakit M iktari hesap yolu ile (ölçüm çubugu usulüyle) bulunabilecektir, bu iki miktar arasindaki net fark (tanka bosaltilan) akar t miktari (K G Tank) tespit edilecektir. Diger yandan, bosaltilan akaryakit miktari tankerin yakit sayacina göre de (K G Tanker ) ölçülecektir Haricen yapilan 1.inci bos ve dolu tar tim, Ana depo/depo/dolum Tesisi/Rafineri kantarinda (baskülünde) yapilan 2.inci bos ve dolu tartim, haricen yapilan 3.üncü bos ve dolu tartim ve tankerin yakit sayacina göre yapilan fiili ölçüm (K G Tanker )'lere göre elde edilen ; a) K G1 Dolu Tanker (eksi) K G1 Bos Tanker b)k G2 Dolu Tanker (eksi) K G2 Bos Tanker (ya da " irsaliyeli Fatur a" ve ekindeki belgeler üzer indeki akar yakit miktar ina iliskin kilogr am deger i), c) K G3 Dolu Tanker (eksi) K G3 Bos Tanker ve, d) K G Tanker miktarlari arasinda mukayese yapilacaktir. Yapilan mukayese sonucunda, bu miktarlar (a,b,c,d siklarinda belirtilen) arasinda fark tespit edilmesi halinde, miktar olarak en küçük olan ölçüm hangisine ait ise o ölçüm esas kabul edilecek ve ödemeye esas fatura bu ölçüme göre tanzim edilecektir Tüm ölçüm ve mukayese islemleri, özellikle yakit teslimi sirasinda tesisteki tanklarin (günlük tanklar dahil ) bosaltim öncesi ve bosaltim sonrasi fiili ölçümleri, firma elemaninin yaninda yapilar ak fatur adaki miktar ile mukayesesi yapilacak, bulunan deger ler yaki t teslim tutanagina da yazilacaktir Akaryakit tar timlarinin yapildigi kantarin (b apildigi tarihte geçerliligini koruyan, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Sanayi ve Ticaret il M üdürlüklerinden alinmis," M uayene Raporu" belgesine haiz olmasi zorunlu olacaktir Akaryakit tasimasini yapacak olan tankerde, akaryakit sayacinin bulunmasi ve bu akar yakit sayacinin, ölçümün yapildigi tarihte geçerliligini koruyan, Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Sanayi ve Ticaret il M üdürlüklerinden alinmis " M uayene Raporu" belgesine haiz olmasi zor unlu ol acaktir Akaryakit, yürürlükteki mer'i mevzuata göre, " UL USAL M ARK ER" kontrolü yapildiktan sonr a teslim alinacaktir Petrol ürünün teslimatinda petrol ürünleri için ayri ayri olmak üzer e üç nüsha Teslim etme/teslim alma tutanagi tanzim edilecektir. 2. ve.3 nüshalar ürününü teslim eden yükleniciye verilecektir. Söz konusu tutanagin üzerinde silinti kazinti olmayacak tir Her teslimatta, teslim edilecek kalorifer yakiti için viskozite, yogunluk testi

5 yapabilmek için gerektiginde çökertme zamanina kadar veya viskozite belirlenene kadar tankeri bekletecektir. I çerisinde su ve diger yabanci maddeler oldugu tespit edilen veya yogunlugu uygun olmayan kalorifer yakiti teslim alinmayacaktir. Bu durum bir tutanakla tespit edilerek, teslim alinmayan petrol ürününün yerine yüklenici evsafina uygun olan petrol ürününü I dareye en geç Üç ( 3 ) takvim günü içerisinde teslim etmek zor undadir TRT Ankar a Verici I sletmeleri M üdürlügü is yerlerini petrol ürünü teslim etmek üzere gelen tankerlerden gerekli görülmesi halinde Yüklenici firma tar afindan tedarik edilecek bir litrelik üç agzi kapakli siseye vana agzindan birer litrelik üç sise numune alinarak kapaklari elemanlarimiz ile yüklenicinin petrol ürünü getiren yetkili elemanin huzurunda mühürlenecektir. Ürünün teslim tarihini takip eden ve idarenin, gerekli görüldügü herhangi bir günde test etmesi durumunda teslim edilmis ve numunesi alinmis petrol ürünlerinin her biri; (Uygulamada bulunan son sekliyle) Teknik Sar tnamede belirtilen özelliklere ve Tüpr as Spe acaktir. idare petr ol ürünlerinin belirtilen özellikleri tasiyip tasimadigini tespit için uygun görecegi bir laboratuarda kontr ol ettirme hakkina sahiptir. Alinan numunelerden bir tanesi laboratuarda tahlil ettirilecek, tahlil neticesinde ürünün sartnameye uygun olmadigi anlasilirsa, durum yükleniciye yazili olarak tebligi edilecektir. Yüklenicinin bu duruma tebligi tarihinden 10 takvim günü içinde itiraz etmesi halinde, TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügünce alinan 2. numune tekra oratuar a tahlile gönderilecektir. 2. laboratuarin verecegi r apor kesin olup; yüklenicinin bu rapora yeni bir itiraz hakki olmayacaktir. Bu rapor dikkate alinarak durum muayene heyetince yeniden bir tutanakla tespit edilerek, nihai sonuç yükleniciye yazili olar ak bildirilir. Alinan numunelerin her türlü tahlil ve deney ücreti yükleniciye aittir. Ancak, teslim edilen bozuk ürünler depoda mevcut olan ürünü de bozacagindan depodaki eski ürün ve yüklenicinin teslim ettigi ürün miktarinin toplami kad retsiz olar ak TRT Ankar a Verici I sletmeleri M üdürlügü ne teslim edecektir. 2. ve 3. defa bozuk ürün tesliminde isi; Yüklenici depoda bulunan ve bozuk ürün ile karisan ürün toplami kadar ürünü ücretsiz olarak teslim edecektir. TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügü depolarinda mevcut olan ve evsafi bozuk ürün karistigi için bozulan ürünler yükleniciye geri iade edilecektir. Ancak, iade gününe kadar bu ürünlerin kullanilan ve eksilen kismi için yüklenici TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügünden iade ya da ücret ödenmesi talebinde bulunmayacaktir. Ayrica, bu ürünleri isitma, tankere geri yükleme vb. tüm masr aflar yükleniciye aittir Teslim programinda degisiklik Yüklenici, Idarece onaylanmis teslim programina uymak dadir. Ancak zorunlu hallerde Idarenin uygun görüsü ile teslim programinda isiklik yapilabilir. Idarece onaylanan bir süre uzatimi bulundugu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebligi tarihinden baslamak üzere bes is günü içinde yeni duruma göre bir teslim programi düzenlemek zorundadir. M adde 11 - Teminata iliskin hükümler K esin teminatin miktari ve süresi: Yüklenici...[Teminat tutari rakam ve yazi ile yazilacaktir.] teminat olar ak vermistir K esin teminat mektubunun süresi../../... tarihine kadardir. Bu sözlesme hükümleri çerçevesinde yükleniciye süre uzatimi verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi, uzatilan süre kadar yenilenir Ek kesin teminat: Fiyat farki ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farki olarak ödenecek bedelin % 6'si, is artisi olmasi halinde artis tutarinin %6'si oraninda teminat olarak kabul

6 edilen degerler üzerinden ek kesin teminat alinir. Fiyat farki olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktari, hakedislerden kesinti yapilmak suretiyle de karsilanabilir Ek kesin teminatin, teminat mektubu olmasi halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz Yüklenici tarafindan verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayili K anunun 34 üncü maddesinde belirtilen degerlerle degistirilebilir K esin teminat ve ek kesin teminatin geri verilmesi: Taahhüdün, sözlesme ve ihale dokümani hükümlerine uygun olarak yerine getirildigi ve Yüklenicinin bu isten dolayi I dareye herhangi bir borcunun olmadigi tespit edildikten sonra sözlesmenin konusunun piyasadan hazir halde alinip satilan mal alimi olmasi ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarisi, garanti süresi dolduktan sonra kalani, gar anti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamami, Yükleniciye iade edilir Yüklenicinin sözlesme konusu is nedeniyle I dareye ve Sosyal Güvenlik K urumuna olan bor çlari ile ücret ve ücr et sayilan ödemelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksizin kesin teminatlar par aya çevrilerek borçlarina karsilik mahsup edilir, varsa kalani yükleniciye iade edilir Yukaridaki hükümlere göre mahsup islemi yapilmasina gerek bulunmayan hallerde; alim konusu malin veya mallarin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yil içinde I darenin yazili uyarisina ragmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektuplari hükümsüz kalir ve düzenleyen bankaya iade edilir. Teminat mektubu disindaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir Her ne suretle olursa olsun, I darece alinan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 12 - Ödeme yeri ve sartlari Ödeme yeri Idare tarafindan sözlesmeye iliskin ödemeler TRT Genel M üdürlügü M uhasebe Finansman Dair esi Baskanligi tar afindan 'de yapilacaktir. Yüklenici tarafindan alim konusu malin, sözlesme ve ihale dokümanina uygun seki teslim edilmesi kosuluyla ödemelere iliskin hususlar ve ödeme zamani asagida düzenlenmistir Ödeme kosullari ve zamani Ödemeye esas para birimi TRY (Türk L irasi) 'dir I dare, M uayene ve K abul K omisyonunca kabul r aporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazili talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktir Sözlesme konusu alima iliskin olarak yüklenici yapilacak her türlü ödeme Muhasebe ve Finansman Dairesi Baskanliginca yapilacaktir. Malzemelerin bedeli akar yakit ikmali gerçeklestirildikten ve gerekli kontrolleri tamamlandiktan teslim tutanaklari görevlilerce imzalandiktan sonra fatur anin idare yetkililerince onayina müteakip 30 takvim günü içinde M uhasebe ve Finansman Dairesi Baskanliginca yapilacaktir Bu madde bos birakilmistir Akreditif Bu madde bos birakilmistir. Madde 13 - Avans verilmesi sartlari ve miktari Yükleniciye taahhüdün gerçeklestirilmesi sirasinda avans verilmeyecektir.

7 Madde 14 - Fiyat Farki Fiyat farki hesaplanacaktir. 31/08/2013 tarih ve sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yürürlüge giren 4734 Sayili K amu I hale K anununa Göre I hale Edilen M al Alimlarinda Uygulanacak Fiyat Farkina I liskin Esaslar a göre fiyat farki verilecektir. Bu esaslarda geçen tanimlar; a) Birim fiyat: I darece belirlenen her bir is kalemi için ihale üzerinde bir akilan istekli tarafindan teklif edilen ve idar ece uygun görülerek sözlesmeye baglanan ödemeye esas fiyati, b) EPDK : Enerji Piyasasi Düzenleme K urumunu, c) Fiyat farki: Birim fiyat sözlesmelerde idareye teslim edilen mal kalemleri için; götürü bedel sözlesmelerde ise toplam teslim yüzdelerine göre teslim edilen mal miktarlari için bu Esaslar a gör e ödenecek veya kesilecek bedeli, d) Güncel endeks veya fiyat: Sözlesme hükümlerine göre malin idareye teslim edilmesi gereken veya erken teslim hallerinde teslim edildigi aya ait endeksi veya fiyati, e) I dare: 4734 sayili K anun kapsamindaki kurum ve kuruluslari, f) Petrol ürünleri fiyati: Petrol ürünlerinde bir önceki yil gerçeklesen piyasa büyüklüklerine göre en büyük islem hacmine sahip oldugu EPDK tarafindan belirlenen ilk sekiz akaryakit dagitim sirketince, ihalesi yapilan petrol ürünü için EPDK 'ya bildirilen ve EPDK 'nin internet sayfasinda yayimlanan I stanbul I li, Avrupa yakasi için geçerli bayi satis fiyatlarinin K DV hariç aritmetik or amasini, ilk sekiz dagitim sirketinin tamaminin ihalesi yapilan petr ol ürünü için fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarinin K DV hariç aritmetik or talamasini, g) Petrol ürünleri: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayili Petrol Piyasasi K anunu çerçevesinde EPDK tarafindan belirlenen ve bu Esaslar uyarinca EPDK tarafindan fiyati yayimlanan ürünleri, h) Sözlesme: Birim fiyat veya götürü bedel teklif almak suretiyle Türk parasi cinsinden idar e ile yüklenici ar asinda imzalanan yazili anlasmayi, i) Temel endeks veya fiyat: I hale tarihinin içinde bulundugu aya ait endeksi veya fiyati, çerçeve anlasma ihalelerinde ise münferit sözlesme için teklif vermeye davetin yapildigi tar ihin içinde bulundugu aya ai t endeksi veya fiyati, Uygulama Esaslar i; 3.1- Fiyat farki hesaplanan islerde, zorunlu nedenler disinda hakedislerin uygulama ayini takip eden ay içerisinde ve uygulama ayina ait endeksler/fiyatlar belli olduktan sonra düzenlenmesi esastir. Uygulama ayina ait endeksler/fiyatlar belli olmadan hakedisin düzenlendigi hallerde fiyat farki hesabi hakedisle birlikte yapilmaz, uygulama ayina ait endeksler/fiyatlar belli olduktan sonr a ayr ica hesaplanir Bu Esaslarin uygulanmasi sonucu sözlesme bedeline ek olarak ödenecek ya da sözlesme bedelinden kesilecek tutarlar fiyat farki olup, yüklenici ile idare ar asinda imzalanan sözlesme bedelini degistir mez Sözlesmede öngörülen malin teslim süresi sona eren ve idarenin izni ile cezali sürelerde yapilan teslimatlarda fiyat farki hesaplanirken, sözlesmede öngörülen teslim tarihi ile cezali çalisilan süre içerisinde yapilan teslimat tarihindeki endeks, fiyat veya ortalama fiyatlardan düsük olani esas alinir M alin, sözlesmesine göre teslim edilmesi gereken tarihten önce teslim edilmesi halinde, malin teslim edildigi tar ihteki endeks, or talama fiyat veya fiyatlar esas alinir Malin, 4735 sayili Kanunun 10 uncu maddesi uyarinca mücbir sebep olar ak kabul edilen haller nedeniyle verilen süre uzatimina göre belirlenen yeni teslim tarihinden önce teslim edilmesi halinde, teslim tarihindeki endeks, ortalama fiyat veya fiyatlar esas alinir. Bu kapsamda verilen süre uzatimina göre belirlenen yeni teslim tarihinden sonra

8 yapilan teslimatlarda, malin teslim edildigi tarih ile teslim edilmesi gereken tarihteki endeks, or talama fiyat veya fiyatlar dan düsük olani esas alinir. Fiyat far ki hesabi Fiyat farki asagidaki formüle göre hesaplanir: F = (M x B) x [(A2/A1)-1] Fiyat far ki hesabinda; F: Fiyat farki tutarini (TL ), M : Birim fiyat sözlesmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarini; götürü bedel sözlesmeler de ise toplam teslim yüzdesini, B: Sözlesme fiyatini, A1; Petrol ürünleri için, ihale tarihinde geçerli petr ol ürünleri fiyatini, A2; Petrol ürünleri için, sözlesmeye göre malin teslim edilmesi gereken tarihte geçerli petrol ürünleri fiyatini, ifade eder. Hesaplamalar da vir gülden sonr aki bes basamak dikkate alinacaktir. Hesaplama sonucunun eksi (-) çikmasi halinde yükleniciden fiyat farki kesintisi yapilacaktir." Sözlesmede yer alan fiyat farkina iliskin esas ve usullerde sözlesme imzalandiktan sonra degisiklik yapilamaz. M adde 15 - Alt yükleniciler e iliskin bilgiler ve sor umluluklar Bu iste alt Yüklenici çalistirilmayacak ve islerin tamami Yüklenicinin kendisi tarafindan yapilacaktir. M adde 16 - Yüklenicinin yükümlülükler i Yüklenicinin genel yükümlülükleri Yüklenici, islere gereken özen ve ihtimami göstermeyi, sözlesme konusu mali/isi, sözlesme ve ihale dokümanlarina göre belirlenen süre, ve bedel dahilinde gerçeklestirmeyi ve olusabilecek kusurlari sözlesme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmis oldugu is ve bu ise iliskin programa uygun olarak, malin süresinde teslim ve montaji için gerekli her türlü makine, araç ve yardimci tesisleri hazirlamak, her türlü malzemeyi ve personeli saglamak zorundadir. I darenin uyari ve talimatlarina uymamasi veya sözle belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, I darenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenici, isin yapimi sirasinda 4735 sayili K anun ile yürürlükteki diger kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülügünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çikan zararlar ile üçüncü kisilere, çevreye veya I dare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu sekilde meydana gelen zar ar ve ziyanin ce tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarindan kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapilacak kesintilerin I dare alacagini karsilayamamasi durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminati ile varsa ek kesin teminati paraya çevrilmek suretiyle karsilanir. I dare alacaginin bu sekilde dahi tahsil edilemedigi durumlarda, alacak miktari genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir Yüklenici, sözlesme konusu mallarin I dareye teslimine kadar korunmasindan sorumludur. Yüklenici, malin I dareye tesliminden önce su baskini, toprak

9 kaymasi, firtina, yangin, hirsizlik, üçüncü kisiler tarafindan verilecek zar arlar dahil olmak üzere malin zayii, kismen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda mali yenisi ile degistirmek zorundadir Yüklenici, yetkili kuruluslarca alim konusu malin piyasaya arzina ve ürün güvenligine iliskin yaptiklari düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadir Yüklenicinin montaja iliskin yükümlülükleri Bu madde bos birakilmistir Is programi Yüklenici personeli, teslim programinda yapilan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj islemini gerçeklestirecektir. Ancak, I darece yapilacak alimin montaj, yerinde üretim gibi durumlari da kapsayan teslim programinda bir degisiklik yapilmasi halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak is I darenin talebi dogrultusunda degistirecektir. Ancak, I dare tar afindan yapilan degisiklik, is programinin uzamasina sebep olmamalidir Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren islerde her ayin bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazirlayar ak I dareye sunacaktir. Yüklenici tar afindan raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda; a) Teslimi gerçeklestirilen mal miktarlari, isin asamasi ve alt yükleniciler tar afindan yapilan islerin asamalari, b) M allarin montaji, depolanmasi, isletmeye alinmasi, gitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler, c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olaylari dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler, ç) I sin bitirilmesini tehlikeye sokan olaylarin ayrintilari, teslim programi ile fiili ilerlemenin karsilastirilmasi, gecikmeleri gidermek üzere alinmis veya alinacak tedbirler, d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayitlar, e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçlari ve malzemelere iliskin sertifikalar, ile I darece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktir Güvenlik önlemleri Yüklenici; a) I sle ilgili olarak uyulmasi gereken tüm güvenlik kurallarina uymak, b) I syerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenligini saglamak, c) I syerinin ve bu is nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliginin saglanmasi için her türlü tedbiri almak, ç) M alin temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kisilerin can ve mal güvenliginin saglanmasi amaciyla ilgili mevzuat uyarinca her türlü tedbiri almak, zorundadir Yüklenicinin bu zorunluluklara uymamasi nedeniyle I darenin ve/veya üçüncü sahislarin bir zarara ugramasi halinde, her türlü zar ar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir Yüklenicinin çalistirdigi personele iliskin sorumluluklari Yüklenici, isin yerine getirilmesi sirasinda yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlar a uygun is ve isçi sagligi ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasina ragmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya ugrayanlarin tedavilerine iliskin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrica, personelden is basinda veya is yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatin tümü de Yüklenici tar afindan karsilanir.

10 Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunlarin personelinden her ne sekilde olursa olsun, is basinda bulunmasina engel durumlari tespit edilenler, I dare tarafindan yapilacak bildirim Yüklenici tar afindan derhal is basindan uzaklastirilir I hale dokümaninda Yüklenici tar afindan personel çalistirilmasi öngörülmüs ise bu personelin çalistirildigina iliskin belgeleri Idareye vermek zorundadir M allarin tasinmasi Yüklenici, is için gerekli tüm mal ve malzemenin montajindan, ambalajlanmasindan, yüklenmesinden, tasinmasindan, teslim edilmesinden, bosaltilmasindan, depolanmasindan ve korunmasindan sorumludur. M alzemelerin tasinmasi sirasinda meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur Yüklenici malin tasinmasi sirasinda kendi personelinden dolayi yollarin, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayi gösterecektir. Bu amaçla uygun tasitlarin ve yollarin kullanilmasi esastir. Yollarin ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alinmasi gerekiyorsa, gerekli izinler tasima isleminin baslamasindan önce Yüklenici tarafindan temin edilir. Erisim yollarinin kullanilmasi nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluslardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tar afindan karsilanir Garanti ve bakim, onarim Bu madde bos birakilmistir. Madde 17 - Egitim Bu madde bos birakilmistir. M adde 18 - Alim konusu mala iliskin dokümantasyon Bu madde bos birakilmistir Bu madde bos birakilmistir. Madde 19 - Yeni model Bu madde bos birakilmistir. Madde 20 - Ambalajlama Bu madde bos birakilmistir. Madde 21 - Reklam yasagi Yüklenici, I dare tarafindan yazili olarak izin verilmedigi sürece, temin ettigi mal ile ilgili olarak I dar enin adini brosür veya herhangi tanitim vasitasinda kullanamaz, ilan edemez. Madde 22 - Fikri ve sinai mülkiyet haklari Yüklenici, Sözlesme hükümlerine göre saglayacagi mal ve montaj sistemleri ile bunlarin herhangi bir parçasina ait marka, patent, endüstriyel tasarim ve faydali model hak bedellerini ödeyecektir Yüklenici üstlendigi yükümlülükleri yerine getirmesi sirasinda veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri geregince koruma altina alinmis fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda I dareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna ragmen I dare hukuksal bir yaptirimla karsi karsiya kalirsa, diger haklari sakli kalmak kaydiyla Yükleniciye rücu eder. I darenin talebi üzerine Yüklenici, sözlesme imzalanmadan önce, üstlenecegi hizmetin fikri ve sinai mülkiyet konusu olup olmadigini, eger bu kapsamda ise konuya iliskin kendisine ve üçüncü kisilere ait hak ve yükümlülükleri, I dareye tam olar ak bildirmek ve belgelendirmek zorundadir Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sinai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki haklarin lisanslarini I dare adina temin edecektir.

11 22.4. Sözlesme konusu malin I dare tarafindan gelistirilmis yeni bir patent, tasarim, bulus, faydali model ve benzeri kapsamda olmasi halinde Yüklenici, bu fikri ve sinai haklara tecavüz etmeyecegini, kendisine teslim edilen je veya teknik belgelere dayali olar ak herhangi bir sinai mülkiyet iddiasinda bulunmayacagini kabul ve taahhüt eder Bu madde bos birakilmistir. M adde 23 - Sözlesmede degisiklik yapilmasi Sözlesme imzalandiktan sonra, sözlesme bedelinin asilmamasi ve I dare ile yüklenicinin karsilikli olarak anlasmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda sözlesme hükümlerinde degisiklik yapilabilir: a) M alin montaj veya teslim yeri. b) M alin süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydiyla isin süresi ve bu süreye uygun olar ak ödeme sartlari Bu hallerin disinda sözlesme hükümlerinde degisiklik yapilamaz ve ek sözlesme düzenlenemez. M adde 24 - Sözlesme kapsaminda yaptir ilabilecek ilave isler, is eksilisi ve isin tasfiyesi Öngörülemeyen durumlar nedeniyle is artisinin zorunlu olmasi halinde, isin; a) Sözlesmeye konu alim içinde kalmasi, b) I dareyi külfete sokmaksizin asil isten ayrilmasinin teknik veya ekonomik olarak mümkün olmamasi, sartlariyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale mal alimlarinda sözlesme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç me ve ihale dokümanindaki hükümler çerçevesinde ilave is ayni Yükleniciye yaptirilabilir Isin bu sartlar dahilinde tamamlanamayacaginin anlasilmasi durumunda ise artis yapilmaksizin hesabi genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözlesme bedeli tamamlanincaya kadar isi ihale dokümani ve sözlesme hükümlerine uygun olar ak yerine getirmesi zorunludur Bu ihalede, 4735 sayili K amu I hale Sözlesmeleri 24 üncü maddesi çerçevesinde is eksilisi yapilabilir. I hale konusu isin sözlesme bedelinin % 80'inden daha düsük bedelle tamamlanacaginin anlasilmasi halinde ise Yükleniciye, yapmis oldugu gerçek giderler ve yüklenici kârina karsilik olarak, sözlesme bedelinin % 80'i ile sözlesme fiyatlariyla yaptigi isin tutari ar asindaki bedel farkinin % 5'i ödenir. Madde 25 Süre uzatimi verilebilecek haller ve sartlari M ücbir sebepler nedeniyle süre uzatimi verilebilecek haller asagida sayilmistir M ücbir sebepler: a) Dogal afetler. b) Kanuni grev. c) Genel salgin hastalik. ç) Kismi veya genel seferberlik ilani. d) Gerektiginde K amu I hale K urumu tarafindan belirlenecek benzeri diger haller Yukarida belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatimi verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamis olmasi, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldirmaya gücünün yetmemesi, ç) M ücbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin I dareye yazili olar ak bildirimde bulunmasi, d) Yetkili merciler tar afindan belgelendirilmesi, zorunludur I dareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatimi verilecek haller

12 I darenin sözlesmenin ifasina iliskin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksizin, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumlulugu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ve yüklenicinin b engeli ortadan kaldirmaya gücünün yetmemis olmasi halinde, isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine göre, isin bir kismina veya tamamina ait süre en az gecikilen süre kadar uzatilir Yükleniciye süre uzatimi verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programini en geç bes is günü içinde I dareye bildirir Is artisi yapilmasi durumunda isin süresi, bu artisla orantili olarak isin ilgili kismi veya tamami için uzatilir. Madde 26 - Sigorta Bu madde bos birakilmistir. Madde 27 - Idarenin yükümlülükleri M ontaj gerektiren islerde isyerinin yükleniciye teslimi Bu madde bos birakilmistir M ontajli islerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi Bu madde bos birakilmistir I zinler ve ruhsatlar Bu madde bos birakilmistir I darenin personeli Bu madde bos birakilmistir. Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler I dare ve Yüklenici arasinda sözlesmenin uygulanmasina yönelik her türlü islem yazili yapilir. Sözlesmeye göre taraflardan birinin isin yürütülmesi ve malin teslim edilmesine iliskin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapmasi, ihbar, çagri veya davette bulunmasi gerektiginde bu islemler tarafl rasinda yazili olarak yapilir I dare veya Yüklenici, sözlesmenin yürütülmesi ve/veya malin teslim edilmesine iliskin tespit yapilmasini gerektiren durumlarda, bu tespiti yazili olarak yapar veya yaptirir ve tutanaga baglar. M adde 29 - Yüklenicinin vekili 29.1.Yüklenici, bu sözlesmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken I darenin onayi ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözlesmenin imzalanmasindan sonra I darenin uygun görecegi bildirim süreleri ve kosullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadi, adres ve telefonlarini I dareye bildirmekle yükümlüdür Yüklenici vekili, muayene ve kabul islemleri ya montaj islemleri sirasinda, I darenin yetkili birimleri veya komisyonlari ile birlikte çalisacaktir. Madde 30 Denetim, muayene ve kabul islemleri Her teslimatta, teslim edilecek kalorifer yakiti için viskozite, yogunluk testi yapabilmek için gerektiginde çökertme zamanina kadar veya viskozite belirlenene kadar tankeri bekletecektir. I çerisinde su ve diger yabanci maddeler oldugu tespit edilen veya yogunlugu uygun olmayan kalorifer yakiti teslim alinmayacaktir. Bu durum bir tutanakla tespit edilerek, teslim alinmayan petr ol ürününün yerine yüklenici evsafina uygun olan petrol ürününü I dareye en geç Üç ( 3 ) takvim günü içerisinde teslim etmek zor undadir TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügü is yerlerine petrol ürünü teslim etmek üzere gelen tankerlerden gerekli görülmesi halinde Yüklenici firma tarafindan tedarik edecegi bir litrelik üç agzi kapakli siseye vana agzindan birer litrelik üç sise numune

13 alinarak kapaklari elemanlarimiz ile yüklenicinin petrol ürünü getiren yetkili elemanin huzurunda mühürlenecektir. Ürünün teslim tarihini takip eden ve idarenin, gerekli görüldügü herhangi bir günde test etmesi durumunda teslim edilmis ve numunesi alinmis petrol ürünlerinin her biri; (Uygulamada bulunan son sekliyle) Teknik Sartnamede belir tilen özelliklere ve Tüpr as Spesifikasyonlarina uygun olacaktir. idare petrol ürünlerinin belirtilen özellikleri tasiyip tasimadigini tespit için uygun görecegi bir laboratuarda kontrol ettirme hakkina sahiptir. Alinan numunelerden bir tanesi laboratuarda tahlil ettirilecek, tahlil neticesinde ürünün sartnameye uygun olmadigi anlasilirsa, durum yükleniciye yazili olar ak tebligi edilecektir. Yüklenicinin bu duruma tebligi tarihinden 10 takvim günü içinde itiraz etmesi halinde, TRT Ankara Verici Isletmeleri M üdürlügünce alinan 2. numune tekrar baska bir laboratuar a tahlile gönderilecektir. 2. labor atuarin verecegi rapor kesin yüklenicinin bu rapora yeni bir itiraz hakki olmayacaktir. Bu rapor dikkate alinarak durum muayene heyetince yeniden bir tutanakla tespit edilerek, nihai sonuç yükleniciye yazili olar ak bildirilir. Alinan numunelerin her türlü tahlil ve deney ücreti yükleniciye aittir. Ancak, teslim edilen bozuk ürünler depoda mevcut olan ürünü de bozacagindan depodaki eski ürün ve yüklenicinin teslim ettigi ürün miktarinin toplami kad yüklenici ücretsiz olarak TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügü ne teslim edecektir. 2. ve 3. defa bozuk ürün tesliminde isi; Yüklenici depoda bulunan ve bozuk ürün ile karisan ürün toplami kadar ürünü ücretsiz olarak teslim edecektir. TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügü depolarinda mevcut olan ve evsafi bozuk ürün karistigi için bozulan ürünler yükleniciye geri iade edilecektir. Ancak, iade gününe kadar bu ürünlerin kullanilan ve eksilen kismi için yüklenici TRT Ankara Verici I sletmeleri M üdürlügünde iade ya da ücret ödenmesi talebinde bulunmayacaktir. Ayrica, bu ürünleri isitma, tankere geri yükleme vb. tüm masr aflar yüklenici ye ai ttir Bu sözlesme ve eklerinde, muayene ve kabul islemlerine iliskin düzenlenmeyen hususlarda; K amu I hale K urumu tarafindan yayimlanan M al Alimlari Denetim M uayene ve K abul Islemlerine Dair Yönetmelik te hüküm si halinde bu düzenlemeler esas alinacaktir Bu sözlesme ve eklerinde, muayene ve kabul islemlerine iliskin düzenlenmeyen hususlarda; K amu I hale K urumu tarafindan yayimlanan M al Alimlari Denetim M uayene ve K abul Islemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm masi halinde bu düzenlemeler esas alinacaktir. M adde 31 - Ödeme belgeler inin düzenlenmesi Yüklenicinin teslim edecegi mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alinacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazir bulunmasi ile K omisyon tarafindan; her teslimatta; a) Sözlesme baslangicindan itibaren teslim edilen mallarin miktari, b) M allarin ya da yapilan isin sözlesme ve ekinde yer teknik sartnameye uygunlugu, bir kabul tutanagi ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon mallarin kalitesini, teknik sartnamede belirtilen özelliklere uygunlugu ile varsa hatali ve kusurlu olanlari belirtir. K omisyon burada yazilanlarla sinirli olmaksizin, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüslerine de sözlesme ve teknik sartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde r aporunda yer verir K omisyon tarafindan, raporun sonuç bölümünde mallarin hatasiz kabulü ile mallarin/islerin gerekli özellikleri tasimamasi ya da sartnamesine uymamasi halinde reddini içerir r apor düzenlenir ve I dareye sunulur.

14 31.3. I dare, kabule iliskin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malin bedelinin ödenmesine iliskin mevzuatina uygun bir ödeme belgesi ödeme islemlerini baslatir. Ancak akr editif ve avans ödemelerinde, ödeme yapilabilmesi muayene kabul islemlerinden muaftir I dare, K omisyonca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazili talebi üzerine M uhasebe ve Finansman Dairesi Baskanliginca I dari Sartnamenin 45.maddesi geregince Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktir.. Madde 32 - Sözlesmenin devir sartlari Sözlesme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazili izni ile baskasina devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki sartlarin ar anmasi zorunludur. Ayrica, isim ve statü degisikligi geregi yapilan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayili K anun kapsaminda gerçeklestirilen ihalelerde bir sözlesmenin devredildigi tarihi takip eden üç yil içinde ayni yüklenici tar afindan baska bir sözlesme devredilemez veya devir alinamaz. I zinsiz devredilen veya devir alinan veya bir sözlesmenin devredildigi tarihi takip eden üç yil içinde devredilen veya devir alinan smeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkinda 4735 sayili K anunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanir I hale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözlesmesi imzalanmadan önce, sözlesmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayili K anunda sayilan degerler üzerinden sözlesme bedelinin % 6'si oraninda kesin teminati I dareye vermek zorundadir. Bu durumda I dare, devredenden almis oldugu kesin teminati, devir sözlesmesinin imzalanmasini takip eden ilk is günü içinde kendisine iade eder. Madde 33 - Sözlesme ve eklerine uymayan isler Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözlesme ve sartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu olduklari tespit edilen mallari, I darenin talimati ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak degistirmek veya düzeltmek zorundadir. Bundan dolayi bir gecikme olursa bu sözles gecikme cezasina iliskin hükümleri uygulanir Bu madde bos birakilmistir. M adde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözlesmenin feshi I dare tarafindan, bu sözlesmede belirtilen süre halleri hariç, Yüklenicinin, sözlesmeye uygun olarak mali veya mallari süresinde te etmemesi halinde 10 gün süreli yazili ihtar yapilarak gecikme cezasi uygulanir Yüklenicinin, sözlesmeye uygun olar ak mali süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözlesme bedelinin % 0,01 (onbindebir) oraninda gecikme cezasi uygulanir Gecikme cezasi, ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin yükleniciye yapilacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutari; ödemelerden ve ke teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karsilanamamasi halinde Yükleniciden ayrica tahsil edilir I htarda belirtilen sürenin bitmesine ragmen ayni durumun devam etmesi halinde, ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözlesme feshediler ek, alim konusu is genel hükümler e gör e tasfiye edilir Sözlesmenin uygulanmasi sirasinda yüklenicinin 4735 sayili K anunun 25 inci maddesinde sayilan yasak fiil veya davranislarda bulundugunun tespit edilmesi halinde ise ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözlesme feshedilerek hesabi genel hükümlere göre tasfiye edilir.

15 34.6. I dareye süresi içerisinde teslim edilen mallarin muayene ve kabulü için I dare tarafindan yapilan inceleme sirasinda geçen süreler isin süresinden sayilmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözlesme ve eklerine olmayan mallarin sözlesme sartlarina uygun mallar ile degistirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkani verilir. Ancak verilen süre sinde yeni mal tesliminin yapilmamasi veya teslim edilen malin sözlesme ve eklerine uygun olmamasi halinde, yukaridaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapilir. M adde 35 - Sözlesmenin feshi ve isin tasfiyesi I darenin sözlesmeyi feshetmesi I dare, asagida belirtilen hallerde sözlesmeyi fesheder: a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümani ve sözlesme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya isi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözlesmenin gecikme cezasini düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezasi uygulanmak üzere, I darenin bu sözlesmede belirledigi süreyi ve açiklamalari içeren ihtarina r agmen ayni durumun devam etmesi, b) Sözlesmenin uygulanmasi sirasinda Yüklenicinin 4735 sayili K anunun 25 inci maddesinde sayilan yasak fiil veya davranislarda bulundugunun tespit edilmesi, hallerinde, ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözlesme feshedilerek hesabi genel hükümlere göre tasfiye edilir Yüklenicinin sözlesmeyi feshetmesi Yüklenici, sözlesme yapildiktan sonra, mücbir halleri disinda, mali acz içinde bulunmasi nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyecegini gerekçeleri ve bunlari kanitlayan belge ya da kar arlar ile birlikte yazili ol I dareye bildirmesi halinde, ayrica protesto çekmeye gerek kalmaksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözlesme feshedilerek hesabi genel hükümlere göre tasfiye edilir Sözlesmeden önceki yasak fiil veya davr anislar nedeniyle fesih Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayili K anuna göre yasak fiil veya davranislarda bulundugunun sözlesme yapildiktan sonra tespit edilmesi kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir sözlesme feshedilerek hesabi genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün az % 80'inin tamamlanmis olmasi ve taahhüdün tamamlattirilmasinda kamu yarari bulunmasi kaydiyla; a) I vediligi nedeniyle taahhüdün kalan kisminin yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmamasi, b) Taahhüdün baska bir yükleniciye yaptirilmasinin mümkün olmamasi, c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranisinin taahhüdünü tamamlamasini engelleyecek nitelikte olmamasi, hallerinde, I dare sözlesmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasini isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadir. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkinda 4735 sayili K anunun 26 nci maddesi hükmüne göre islem yapilir ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tutari kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edislerden kesinti yapilmak suretiyle de tahsil edilebilir M ücbir sebeplerden dolayi sözlesmenin feshi M ücbir sebeplerden dolayi sözlesmenin feshedilmesi halinde, sözlesme konusu islere iliskin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi sayili K anunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin I dareye intikali, anilan K anunun 20 nci maddesinin birinci fikrasinin (a) bendine göre belirlenen

16 sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fikrasinin (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapilan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözlesme feshedilmis sayilir. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde I dare tar afindan fesih karari alinir. Bu kar ar, karar tarihini izleyen bes gün içinde Yükleniciye bildirilir sayili K anunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözlesmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alindigi tarihten gelir kaydedilecegi tarihe kadar Türkiye I statistik K urumu tarafindan yayimlanan aylik toptan esya fiyat endeksine göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarin tutari ar asindaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapilmak suretiyle teminat alinan hallerde, alikonulan tutar gelir kaydedilecegi gibi, sözlesmenin feshedildigi tarihten sonra yapilmayan is isabet eden teminat tutari da ayni sekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez sayili K anunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözlesmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkinda anilan K anunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre islem yapilir. Ayrica, sözlesmenin feshi nedeniyle I darenin ugradigi zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. I dare fesih isleminden sonra isi, 4734 sayili K anunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan islerin baska bir yükleniciye yaptirilmasindan dolayi Yüklenici, hiçbir hak iddiasinda bulunamaz. M adde 37 - Fesih halinde yapilacak islemler Sözlesmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim islemlerini durdurur. I dare tarafindan ilgili mevzuata ve sözlesmeye uygun olar ak verilen diger talimatlari yerine getirir. Yüklenici alim konusu isi I darenin isyerinde yerine getirmesi durumunda isyerini terk eder. I dare tar afindan kendisine verilen malzemeleri, ari, tüm evrak ve belgeleri, is için yaptirdigi tasarim ve çizimleri, I darenin talebi yazili bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, isyerinin korunmasi ve alinmasi gereken güvenlik önlemleri konularinda I darenin vermis oldugu talimatlari derhal yerine getirir. I darenin, sözlesmenin feshi nedeniyle isi baska bir yükleniciye tamamlatmasi halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanilabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez I dare, Yüklenicinin isyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edilecegi zamani yazili olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masraflari kendisine ait olmak üzere isyerini terk eder. Yüklenicinin, I dareye ödemesi gereken bir tutar bulunmasi halinde, I dare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutari karsilamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. I dare bu islemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alir Fesih tarihi itibariyle I dare, Yüklenici tar afindan yapilan veya teslim edilen mal miktarlarini, hata ve eksiklerinin giderilme masraflari ile Sözlesme geregince Yükleniciye ödenmesi gereken degerleri tespit eder I dare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapilacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacagi ödemeleri durdurma hakkina sahiptir Sözlesmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre islem yapilir Sözlesmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminati ve varsa ek kesin teminati: a) Tedavüldeki Türk par asi ise dogrudan dogruya, b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek, c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

17 gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez. M adde 38 - Sözlesmenin feshi halinde yüklenicinin mallar inin tahliyesi Sözlesmenin feshi halinde, Yüklenici, isin teslimi veya montaji için gerekli olan ve I darenin isyerinde bulunan malzeme ve ekipmanlari ve/veya ihale dokümanina uygun olmayan teslim edilen mallarini I darenin izni ile alabilir. I dare bu talepleri üç is günü içerisinde inceleyip, sonuçlandirmak zorundadir. M adde 39 Yüklenicinin ölümü, iflasi, agir hastaligi, tutuklugu veya mahkumiyeti Yüklenicinin ölümü, iflasi, agir hastaligi, tutuklulugu veya özgürlügü kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayili K anunun ilgili hükümlerine göre islem tesis edilir Ortak girisimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflasi, agir hastaligi, tutuklugu veya özgürlügü kisitlayici bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayili K anunun ilgili hükümlerine göre islem tesis edilir. Madde 40 - K abulden sonraki hata ve ayiplardan sorumluluk I dare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanilmasi veya malin teknik gereklerine uygun olar ak imal edilmemis olmasi veya malda/iste gizli ayiplarin olmasi halinde, malin teknik sartnameye uygun baskan bir mal degistirilmesi veya isin teknik sartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. M alin/isin I dare tarafindan kabul edilmesi veya isin üretim asamasinda da teslim öncesi imalat asamasinda denetlenmis olmasi veya isin kabul edilmis yüklenicinin sözlesme hükümlerine uygun mal teslimi veya is yapma hususundaki sorumlulugunu ortadan kaldirmaz Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluslar tarafindan alim konusu malin veya mallarin piyasaya arzinin yasaklanmasi, piyasadan toplanmasi veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansiz oldugunun tespit edilmesi durumlarinda, yüklenici mali veya mallari geri almak ve satis bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrica, bu mal veya mallarin kullanilmasindan kaynaklanan zar arlari tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafindan geri alinan mallarin piyasaya arz edilen yeni modellerlerle degistirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin I dare tar afindan uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni için ayrica ek bir ödeme yapilmaz. Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumlulugu Is tamamlandiktan ve kabul islemi yapildiktan sonra tespit edilmis olsa dahi, 4735 sayili K anunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranislardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayili Türk Ceza K anununa göre suç teskil eden fiil veya davranislarda bulunan Yüklenici ile o isteki ortak veya vekilleri hakkinda 5237 sayili Türk Ceza K anunu hükümlerine göre ceza kovusturmasi yapilmak üzere yetkili Cumhuriyet Savciligina suç duyurusunda bulunulur. Bu kisiler hakkinda bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayili K anunun 27 nci maddesi hükmü uygulanir. Madde 42 - Anlasmazliklarin çözümü Bu sözlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her türlü anlasmazligin çözümünde Ankara mahkemeleri ve icr a daireleri yetkilidir. M adde 43 - Hüküm bulunmayan haller Bu sözlesme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayili K anun ve 4735 sayili K anun hükümleri, bu K anunlarda hüküm bulunmamasi halinde ise Borçlar K anunu hükümleri uygulanir.

18 Madde 44 - Diger hususlar Idarenin yillik K alorifer Yakiti (K al-yak) miktari yaklasik olup, bu miktarin altinda alim yapabilir. Bu durumda istekli eksik alinan K alorifer Yakiti (K al-yak) dolayi ugr ayacagi zar ar i I dar eden talep edemez. Madde 45 - Yürürlük Bu sözlesme taraflarca imzalandigi tarihte yürürlüge girer. M adde 46 - Sözlesmenin imzalanmasi Bu sözlesme... maddeden ibaret olup, I dare ve Yüklenici tar afindan tam olar ak okunup anlasildiktan sonra.. /.. /... tarihinde 1 (Bir) nüsha olarak imza altina alinmistir. Ayrica I dare, Yüklenicinin talebi halinde onayli suretini düzenleyip yükleniciye verecektir. IDARE YÜKLENICI smenin aslina uygun idarece 18 18

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU NUN 22 NCİ MADDESİNİN (F) BENDİ KAPSAMINDA YAPILAN ALIMLARA AİT BİRİM FİYAT TİP SÖZLEŞMESİ Sözleşmenin Tarafları Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta...(bundan

Detaylı

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91102 2016 Yılı 40 Kişilik Özel Güvenlik Alımı İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK

Detaylı

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT ve SÜRÜCÜLERİ DAHİL 9 ADET İŞ MAKİNESİ ve ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/100129 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Detaylı

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/157723 Eceabat Ortaöğretim Öğrencilerini Taşıma HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ÇANAKKALE Eceabat İlçe Özel

Detaylı

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ZORUNLU MALİ SORUMLULUK TRAFİK SİGORTASI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/6829 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ

Detaylı

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/84388 Çocuk Oyun Parkı Alım İşi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2009/63966 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel

Detaylı

Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Ses İletişim Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/144189 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta KONAK

Detaylı

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000

Sıra No Açıklama Birimi Miktarı 1 Damacana İçme ve Çay suyu adet 13.000 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/145606 Damacana İçme ve Çay Suyu MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI BALÇOVA BELEDİYESİ 2016 YILI SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/87361 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, Binek Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/168383 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Düzce İl Özel İdaresi (bundan sonra İdare

Detaylı

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/119014 Özel Güvenlik HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

EURO DİZEL MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

EURO DİZEL MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/584015 EURO DİZEL MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2014/138650 KURU TEMĐZLEME HĐZMETLERĐ HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri Đşletme Müdürlüğü (bundan

Detaylı

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/91986 Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016 Yılı İdaremiz Memur ve Sözleşmeli Personeline Yemek Hizmeti Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/170346 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

LİTRE 2.000 (95 OKTAN)

LİTRE 2.000 (95 OKTAN) TAŞIT TANIMA SİSTEMİNE GÖRE AKARYAKIT MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta SGK BALIKESİR İL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır)

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNİN ORGANİZASYONU İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/71244 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Konak Belediyesi

Detaylı

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu

Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sürücüsüz Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/131672 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/121250 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları İle Sayaç Okuma Endeks Tespiti Personel Çalıştırılması

Detaylı

2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN LT MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN LT MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2017 YILI AKARYAKIT ALIMI MOTORİN(DİĞER) 310000 LT-KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN 15000 LT İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/229187 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme,

Detaylı

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/113295 78 gün süre ile 74 personel çalıştırılması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta KÜÇÜKKUYU BELEDİYESİ BELEDİYE

Detaylı

1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/20113 1 x 240 / 25 mm2 YALITKANLI ENERJİ KABLOSU MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme

Detaylı

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/34683 YÜZME HAVUZU KİMYASALI (8 KALEM) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü

Detaylı

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan

Madde 5- İş tanımı 5.1 Sözleşme konusu iş; Belediyemizce İzmir ve Konak İlçesinde İnsan ve Mekan Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde Dergi Çıkarılması işi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010 / 55548 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/181006 İÇ KONTROL SİSTEMİ OLUŞTURULMASI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayii / Satınalma

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası:

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE 21 KALEM MAKİNA TECHİZAT ALIMINA AİT BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir

Detaylı

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/150574 Microsoft Birincil (Premıer) Destek HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

TRAKTÖR MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRAKTÖR MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/531025 TRAKTÖR MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 Yılı Belediyemiz hizmet araçlarından 35 AD 6479 plakalı 2011 model Ford Cargo 1826 marka kamyon üzerine monte hidrolik sıkıştırmalı ve üstten vinçli yer üstü çöp konteyneri toplama üst yapı sistemi

Detaylı

730 takvim günü süreyle taşıt tanıma sistemi ile kurşunsuz benzin 95 oktan (95 oktan), motorin MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

730 takvim günü süreyle taşıt tanıma sistemi ile kurşunsuz benzin 95 oktan (95 oktan), motorin MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 730 takvim günü süreyle taşıt tanıma sistemi ile kurşunsuz benzin 95 oktan (95 oktan), motorin İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/116126 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/218726 SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare

Detaylı

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ALÜMİNYUM GÖVDE İMALAT ATÖLYESİ UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/3195 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye

Detaylı

Elektrik Enerjisi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Elektrik Enerjisi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/107786 Elektrik Enerjisi MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Trabzon Müdürlüğü Hizmet Sahası içinde bulunan verici istasyonları ile Samsun Başmühendisliği Hizmet Binası için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/137956 MAL ALIMINA

Detaylı

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Aylık '' Bir Dünya Müzik'' ve '' Bir Dünya Müzik Sesli Dergisi''nin basım, dağıtım hizmet alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/30122 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/23717 İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) (bundan sonra

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE 47 ADET VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE 47 ADET VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE 47 ADET VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/104398 Madde 1 - Sözleşmenin

Detaylı

TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TV/RD VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TV/RD VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TV/RD VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/256276 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/180254

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/180254 TRT İstanbul Müdürlüğü bünyesinde bulunan resmi ve kiralık araçlara Taşıt Tanıma sistemi ile 730 (Yediyüzotuz) takvim günü süreyle ( 1000 Lire Kurşunsuz Benzin 95 oktan,50000 Litre Motorin ve 400000 Motorin

Detaylı

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ) - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - YEDEK PARÇA MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ) - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - YEDEK PARÇA MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ) - DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR - YEDEK PARÇA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/47398 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAS

Detaylı

Kemiksiz Çiğ Sığır Eti MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Kemiksiz Çiğ Sığır Eti MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/18441 Kemiksiz Çiğ Sığır Eti MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.

TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v. TRT Genel Müdürlüğü Or-An Sitesinde bulunan 13 adet trafonun ve bu sistem içerisinde yer alan kesici, sigorta, geçit ve mesnet izolatörleri v.b teçhizatların 1 yıl süreyle (parça hariç) periyodik bakım

Detaylı

Ayrıntılı bilgi İdari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi İdari şartnamenin ekinde yer almaktadır. TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI VE 32 ADET VERİCİ İSTASYONLARI İÇİN SERBEST PİYASADAN BİR YIL SÜRELİ ELEKTRİK ENERJİSİ MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/189983 Madde

Detaylı

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ - NOTEBOOK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ - NOTEBOOK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/27760 BİLGİSAYAR (MASA ÜSTÜ - NOTEBOOK) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii/ Satınalma

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/31445 ASANSÖR BAKIM ONARIM HİZMETİ ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/2016

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/2016 MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 15/03/016 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Madde - Taraflara ilişkin bilgiler Madde 3 - Sözleşmenin

Detaylı

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): AKÜ 2014 Yılı OG ve AG Tesisleri İşletme Sorumluluğu ve Bakım Hizmetleri İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/181719 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Detaylı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletmesi Müdürlüğü ihtiyacı Değirmenözü Stok ve Sevkiyat Tesislerindeki Yeni Ambar Binasına Ağır Yük (Hizmet) Raf Sisteminin İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/116793 YAZICI KİRALAMA VE BASKI HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş.

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. a) Adı:İZMİR KONAK BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR VE KONAK İLÇESİ'NDE KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE BİRLİKTE KENT GÜNDEMİNİ TAKİP EDEN KNK DERGİMİZİN 2011YILI OCAK,NİSAN,TEMMUZ,FUAR ÖZEL VE EKİM SAYILARININ ÇIKARILMASI İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hizmet Binası Havalandırma Sistemi Test Ayar ve Dengeleme İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/47890 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI HİJYENİK KLİMA SANTRALLERİ YILLIK BAKIM ONARIM HİZMETİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/117508 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma

Detaylı

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Yemek Hazırlama Dağıtım ve Bulaşık Yıkama Hizmet Alım İşi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/183820 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Tunceli

Detaylı

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/74438 ASANSÖR BAKIM ARIZA KONTROLÜ HİZMETİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma Merkezi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

TRT Diyarbakır Müdürlüğü Verici İstasyonları için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi mal MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TRT Diyarbakır Müdürlüğü Verici İstasyonları için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi mal MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TRT Diyarbakır Müdürlüğü Verici İstasyonları için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi mal İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/250230 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1.

Detaylı

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ. Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi 2015 VE 2016 MALİ YILLARI İÇİN SÜRÜCÜSÜZ VE YAKITSIZ ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İpekyolu Kalkınma

Detaylı

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 01/02/2015-31/12/2015 tarihleri arasında 11 ay süreli 6 adet 2013 model ve üstü, en az 4 kapılı, klimalı ve dizel yakıtlı (yakıt hariç) sürücüsüz panel taşıtın kiralama suretiyle temin edilmesine ilişkin

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- Sözleşmenin Dili Madde 4- Tanımlar

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- Sözleşmenin Dili Madde 4- Tanımlar

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TİP SÖZLEŞME TASARISI Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası): 2009/59742 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR YÜKSEK

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA 1 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU NA GÖRE SATINALMA AMAÇ-KAPSAM 2 AMAÇ Bu Kanunun amacı, Kamu İhale Kanunu na göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak Fuel-Oil No:4) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak Fuel-Oil No:4) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/56495 Kalorifer Yakıtı (Kal-Yak Fuel-Oil No:4) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı

GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı GrafikTasarımlarında, Yapım ve Yayın Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 25 kalem 185 adet Yazılım Alımı İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/562 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Detaylı

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/61683 Aşçılık Garsonluk ve Temizlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TARIM İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir

Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir Mefruşet temizliği HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/49587 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü

Detaylı

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI TRT ANTALYA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐ ĐÇĐN 2 YIL SÜRELĐ PERSONEL TAŞIMA HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2015/69618 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşme Tasarısı] İÇİNDEKİLER Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler Madde 3- Sözleşmenin Dili Madde 4- Tanımlar

Detaylı

Kg. Kalorifer Yakıtı ( Kal-Yak Fuel-Oil No:4)

Kg. Kalorifer Yakıtı ( Kal-Yak Fuel-Oil No:4) 138.000 Kg. Kal-Yak (Fuel-Oil No:4) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü SATINALMA DAİRESİ

Detaylı

ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI

ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ÖZEL GÜVENLĐK HĐZMETĐ ALIMINA AĐT SÖZLEŞME TASARISI ĐKN (Đhale Kayıt Numarası): 2010/530145 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü TRT

Detaylı

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1

2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/ Madde 1 2017 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 21 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/353590 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta BALÇOVA

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 Mal Alımı Sözleşmelerinde Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar Ve Kesintiler 2 Mal Alımı Sözleşmelerinde

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU A4 FOTOKOPİ KAĞIDI ALIMI -Sözleşme Taslağı- Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörlüğü (bundan sonra

Detaylı

NAKLİYELİ MOTORİN VE KALORİFER YAKITI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

NAKLİYELİ MOTORİN VE KALORİFER YAKITI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/96091 NAKLİYELİ MOTORİN VE KALORİFER YAKITI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin

Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin Yazılım Bakım ve Teknik Destek Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/96408 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL

Detaylı

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2015-2016-2017 YILI AKILLI KENT OTOMASYON SİSTEMİ (AKOS) PERSONEL HİZMET ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/137779 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme. Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrak Radyo Televizyon Stüdyosu Dekor Uygulaması Hizmet Alımı Sözleşme Götürü Bedel Hizmet Alımı Sözleşmesi İKN (İhale Kayıt Numarası):2014/109588 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI ARAÇ KİRALAMA (ŞOFÖRLÜ) VE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ (2017 YILI) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/486671 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Uygulama

Detaylı

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/459241 İŞ YERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAS Türkiye Vagon Sanayi/ Satınalma Daire Başkanlığı

Detaylı

Adet 40,000 Tipi Dört Mevsim Sırt Desenli 265/70 R 19,5 TL(Tubeless) Dış Lastik-Düz Asfalt 2

Adet 40,000 Tipi Dört Mevsim Sırt Desenli 265/70 R 19,5 TL(Tubeless) Dış Lastik-Düz Asfalt 2 İKN (İhale Kayıt Numarası): 2012/62661 MUHTELİF EBATLI DIŞ LASTİK MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MERKEZİ DEPO NON STERİL VİNİL PUDRASIZ ELDİVEN ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

MERKEZİ DEPO NON STERİL VİNİL PUDRASIZ ELDİVEN ALIMI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI MERKEZİ DEPO NON STERİL VİNİL PUDRASIZ ELDİVEN ALIMI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/278463 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Uygulama Araştırma

Detaylı

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/112094 TÜVASAŞ BİNA VE DEMİRBAŞ SİGORTA İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ TÜRKİYE VAGON SANAYİİ

Detaylı

MUHTELİF CİNS YOL MALZEMESİ ALIMI (1, 2, 3 Numara Agrega ve Taş Tozu) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/17058 Madde

MUHTELİF CİNS YOL MALZEMESİ ALIMI (1, 2, 3 Numara Agrega ve Taş Tozu) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/17058 Madde MUHTELİF CİNS YOL MALZEMESİ ALIMI (1, 2, 3 Numara Agrega ve Taş Tozu) MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/17058 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KAMERA SİSTEMİ NETWORK ALT YAPISI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

KAMERA SİSTEMİ NETWORK ALT YAPISI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/156126 KAMERA SİSTEMİ NETWORK ALT YAPISI MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta TÜVASAŞ Türkiye Vagon Sanayii /

Detaylı

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/406433 Sürücülü Araç Kiralama İşi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MALİYE BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Dairesi

Detaylı

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ POMPA SATIŞI MOTORİN MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ POMPA SATIŞI MOTORİN MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ POMPA SATIŞI MOTORİN İKN (İhale Kayıt Numarası): 2017/415631 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon

Detaylı

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi

KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ ORGANİZASYONU İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI Birim Fiyat Hizmet Alımı Sözleşmesi İhale kayıt numarası : 2010/43672 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta İzmir

Detaylı

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI

18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ SÖZLEŞME TASLAĞI 18.600.000 ADET HOLOGRAM TİPİ BANDROL İHALESİ İhale Kayıt Numarası: 2010/123512 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME TASLAĞI 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü.(bundan

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi. ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi (varsa):

MAL ALIMLARINA AİT SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi. ç) Faks numarası: d) Elektronik posta adresi (varsa): MAL ALIMLARINA AİT SÖZLEŞME Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi İhale Kayıt Numarası: 2010/112196 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRÜLÜĞÜ

Detaylı

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ POMPA SATIŞI LİTRE MOTORİN MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ POMPA SATIŞI LİTRE MOTORİN MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI TAŞIT TANIMA SİSTEMLİ POMPA SATIŞI 120000 LİTRE MOTORİN İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/145698 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo

Detaylı

2.KISIM 1 - Tek çene metal kaideli bölümlü protez ( iskelet protez ) bitimi 2350 ADET 2 - Tek çene tam protez bitimi 1150 ADET

2.KISIM 1 - Tek çene metal kaideli bölümlü protez ( iskelet protez ) bitimi 2350 ADET 2 - Tek çene tam protez bitimi 1150 ADET 2014 Yılı Özel Protez Laboratuvar HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/1534 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta Diş Hekimliği Fakültesi YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı.

15.000 Litre 95 Oktan Kurşunsuz Benzin, 264.000 Litre Motorin 36.000 litre Motorin (Diğer) olmak üzere toplam 315.000 Litre akaryakıt alımı. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2013/162628 Taşıt Tanıma sistemli akaryakıt MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu

Detaylı

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ TANITIM MALZEMELERİ YAPIM İŞİ SÖZLEŞME TASARISI İhale Kayıt Numarası: Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Ahmet Yesevi

Detaylı

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi]

MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] İhale Kayıt Numarası: 2010/15902 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları MAL ALIMLARINA AİT TİP SÖZLEŞME [Birim Fiyat Mal Alımı Tip Sözleşmesi] 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (bundan

Detaylı