TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ"

Transkript

1 TÜBİTAK LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Lisans Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır. Proje çalışması yapan öğrencilerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır. Ülkemiz genelinde düzenlenen böyle bir yarışmaya katılacakların, proje konusunun seçimi, gerçekleştirimi, sunumu ve değerlendirilmesi gibi çalışmalarının her aşamasında rehberdeki önerileri dikkate almaları ve konulan ilkelere uymaları, her şeyden önce kendilerine kolaylık sağlayacak ve çalışmalarının en iyi şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacaktır. Projelerin değerlendirilmesinde göz önüne alınacak en önemli kıstas, projeye kaynak olan fikrin proje sahibi öğrenci/öğrencilerden çıkmış olmasıdır. Öğrencilerin kendi ürettikleri fikri uygulama aşamasında üniversitelerden ya da araştırma kurumlarından destek almaları doğaldır; ancak, bu destek, bilgi alma ya da laboratuvarlardaki cihaz veya çeşitli araçların kullanımıyla sınırlı kalmalıdır. Yarışmaya katılacak öğrencilere ve onlara yardımcı olacak değerli danışmanlarına proje rehberinin yararlı olacağını umar, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bilimsel ve teknolojik alandaki tüm çalışmalarında başarılar dileriz. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı

2 2242- LİSANS ÖĞRENCİLERİ YAZILIM PROJELERİ YARIŞMASI 2013 Bu programın amacı, lisans öğrencilerini ülkemizin sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmeleri ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri konusunda teşvik etmektir. Yarışma ve Ödül Alanları Eğitim Uygulamaları Gömülü Sistemler Yenilikçilik Toplumsal Etki Başvuru Koşulları Bu programa sadece Türkiye ve K.K.T.C. de bulunan üniversitelerde lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvuru yapabilir. Başvurular bireysel veya grup olarak yapılabilir. Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla 5 öğrenci tarafından hazırlanabilir. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel başvuru yapamazlar. Projeler en fazla 2 akademik danışman rehberliğinde hazırlanmalıdır. Akademik danışmanlar birden fazla projede yer alabilir. Projeler yarışma kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır. Aynı ya da başka isimlerle aynı ya da benzer içerikle herhangi bir yarışmaya bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan gruplar, kişiler ve projeleri ile ticari olarak satışı yapılmakta olan ürünler, açık kaynaklı olarak paylaşılmakta olan ürünler bu yarışmaya katılamaz. Aksi saptanması durumunda, projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir. Başvuruda istenen belgeler: Online başvuru formu (ıslak imzalı olacak) Öğrenci belgeleri Proje özeti (300 kelimeyi geçmemelidir) Proje tasarım raporu Etik Kurul Onay Belgesi gerektiren hallerde yerel Etik Kurul dan alınacak izin yazısı, Başvurular internet üzerinden adresine yapıldıktan sonra, basılı olarak gönderilmesi gereken belgelerin (başvuru formu çıktısı, öğrenci belgeleri ve Etik Kurul Onay Belgesi gerektiren hallerde yerel Etik Kurul dan alınacak izin yazısı) en geç ilanda belirtilen son başvuru teslim tarihi mesai bitimine kadar TÜBİTAK BİDEB e ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru teslim tarihinden sonra posta/kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Değerlendirme Başvurular, ilgili jüri tarafından belirlenen değerlendirme kriterleri üzerinden değerlendirilecektir. 1. Tasarım Değerlendirmesi Elektronik ortamda alınan başvurular, belgeler üzerinden proje rehberine uygunluğu da göz önünde bulundurularak jüri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonrasında, başvuru

3 sahiplerinden sonuç raporu hazırlanması istenerek bir sonraki aşamaya geçilir ve sonuç raporları online olarak sisteme proje sahibi öğrenciler tarafından yüklenir. 2. Sonuç Raporu Değerlendirmesi Tasarım değerlendirmesini geçerek sonuç raporu hazırlanan projeler jüri tarafından değerlendirilir ve sonuç raporu uygun bulunan projeler sergiye davet edilir. 3. Sergi Değerlendirmesi Sergilenen projeler jüri tarafından, Yenilikçilik, Etki (Fayda), Uygulanabilirlik, Kullanılabilirlik ve Geliştirme süreci yönlerinden değerlendirilir ve ödüllendirilecek projeleri belirlenir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin kararlar kesindir. Ödül ve Destekler Değerlendirmeler sonucunda yukarıda belirtilen 4 alanda ilk üç dereceyi paylaşan öğrenciler ve danışmanlarına aşağıda belirtilen miktarda para ödülü verilecektir. DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ DANIŞMAN ÖDÜLÜ BİRİNCİLİK İKİNCİLİK ÜÇÜNCÜLÜK TL TL TL TL TL TL Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler için sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunulması önerilir. Bunun için gerekli bilgi adresinden edinilebilir. BAŞVURU TARİHİ: Başvurular online olarak üzerinden 15 Şubat Şubat 2013 tarihleri arasında alınacaktır. Islak imzalı online başvuru formu ve diğer istenen belgeler en geç 28 Şubat 2013 tarihi saat a kadar TÜBİTAK-BİDEB adresinde olacak şekilde gönderilmeli veya teslim edilmelidir. Eksik veya yanlış bilgi ile yapılan başvurular ve başvuru sisteminde online başvuru yapıldıktan sonra onayı kaldırılmış projeler kabul edilmeyecektir. Bu programla ilgili tüm uygulamalar, TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış GENEL UYGULAMA ESASLARI NA dayanarak hazırlanmış YÜRÜTME KURAL ve İLKELER esas alınarak yapılır.

4 ÖNEMLİ UYARILAR Bu programa sadece Türkiye ve K.K.T.C. de bulunan üniversitelerde lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvuru yapabilir. Başvurular bireysel ve/veya grup olarak yapılabilir. Yarışmaya her öğrenci bir proje ile katılabilir ve her proje en fazla 5 öğrenci tarafından hazırlanır. Grup olarak başvuru yapan öğrenciler ayrıca bireysel başvuru yapamazlar. Projeler en fazla iki akademik danışman rehberliğinde hazırlanmalıdır. Akademik danışmanlar birden fazla projede yer alabilir. Projeler yarışma kılavuzunda belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmalıdır. Aynı ya da başka isimlerle aynı ya da benzer içerikle herhangi bir yarışmaya bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan gruplar, kişiler ve projeleri ile ticari olarak satışı yapılmakta olan ürünler, açık kaynaklı olarak paylaşılmakta olan ürünler bu yarışmaya katılamaz. Aksi saptanması durumunda, projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan elenecektir. Yarışmaya başvurular her yıl ilanda belirtilen tarihler arasında internet sayfası üzerinden elektronik ortamda alınır. Başvurular internet üzerinden adresine yapıldıktan sonra, başvuru formu, öğrenci belgeleri ve gerekli ise Etik Kurul Onay Belgesi asıllarının BİDEB'e ulaştırılmak üzere son başvuru tarihi itibariyle posta/kargoya verilmiş olması veya elden teslim edilmiş olması gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra posta/kargoya verilen veya faksla yapılan başvurular işleme konulmayacaktır. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışarak ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir. Kendisine ait olmayan sonuçlandırılmış ya da devam etmekte olan başka bir çalışmanın proje olarak sunulduğu, projede başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanıldığı yarışma sürecinde tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Ayrıca proje sahibi öğrenciler ve danışmanlar hakkında etik inceleme başlatılabilir. Proje için gereken teknik donanım ve yazılım proje sahipleri tarafından karşılanacaktır. Kanuni olmayan yazılımların kullanılması durumunda yaşanacak ihtilaflar ile ilgili tüm sorumluluk proje sahibi öğrenciler ve danışmanlarına aittir. TÜBİTAK bu tür durumlarda taraf değildir. Proje değerlendirmesinde jüri üyeleri; Sorunu tanımlamadaki ve soruna yaklaşımdaki özgünlük ile yenilikçilik, Proje planının hazırlanışı, Sorun ile projede uygulanan materyal ve yöntemlerin uygunluğu, Sorun tasarımında ve incelenmesindeki beceri, dikkat ve özen, Sorunun tanımlanmasından çözümüne kadar çalışmanın sürdürülebilirliği, Sonuçların irdelenmesindeki neden-sonuç ilişkisi ve açıklık, Yardım alınan kurum, kuruluşların ve kaynakların referans verilmesi gibi hususlara önem verecektir. Projenin özgün olması ve ilgili öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Halk sağlığı ve güvenliği için risk teşkil ettiği/edeceği düşünülen projeler değerlendirme dışında tutulacaktır. Özellikle radyoaktif maddeler, tehlikeli deney setleri, toksik ve kanserojen vb. maddeler ihtiva eden projeler değerlendirme dışında tutulacaktır. Yarışmacılar sergi aşamasında mülakatı yapan jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumları belirtmekle yükümlüdürler. Jürinin kanaatine göre aşağıdaki durumlardan bir veya birkaçı oluştuğunda projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.

5 Konunun uzmanlarından gereğinden fazla yardım alma, Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanma. İnsan deneyleri içeren projeler yapmayı planlayan öğrenciler aşağıdaki kurallara uymak zorundadır: İnsanlardan kan almayı ya da herhangi bir madde vermeyi gerektiren deneyler ile önceden alınmış ve depolanmış insan kanıyla yapılan deneyler içeren projeler yapılmamalıdır. İnsan içeren deneyler aşağıdakilerle sınırlıdır: Birey ya da grup davranışlarını ölçmeye yönelik deneyler (denekleri rahatsız edici ya da onlara zarar verici koşullar altında olmayan), Doğal duyusal uyarılara (ışık ya da ses gibi) verilen tepkilerin ölçülmesi, Saç teli ya da damak/yanak içi epitel döküntüsü örnekleriyle yapılan DNA analizi deneyleri. Yukarıda anılan deneylerin kabul edilebilmesi için denek olarak kullanılacak kişi/kişilerin deney hakkında önceden ve anlaşılır biçimde bilgilendirilmesi, denek olmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı (çocuk denekler için bu onay ebeveynlerinden alınmalıdır) ile çalışma için destek alınan kurumun etik kurulunun yazılı izni gereklidir. İnsanları içeren araştırmalarda bireylerin özel hayatına müdahale edilmemesi, herhangi bir şekilde fiziksel veya ruhsal zarar görmemelerine ve kişilik haklarına dikkat edilmelidir. Bilgi talep edilen bireylerin bu bilgileri verip vermemeleri tamamen kendi kararları olmalıdır. Bireyler bunun için zorlanamazlar. Araştırma amacıyla toplanan özel nitelikteki bilgilerin sadece araştırma için kullanılması ve hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmaması gerekmektedir. Kurumlarda yapılacak çalışmalarda kurum yetkililerinden izin alınması gerekir. Herhangi bir fikri ve mülkiyet hakkı ihlal edilen durumlarda TÜBİTAK sorumlu değildir. Jüri kararı kesindir.

6 YAZILIM PROJESİ NASIL OLMALIDIR? Yazılım projesinde bir fikrin analizi, tasarım ve programlanması sonucunda yazılım sistemi elde edilmektedir. Her projede olduğu gibi yazılım projesinde paydaşların belirlenmesi ve bunların gereksinimlerinin tespit edilmelidir. Bu paydaşlar arasında müşteri ve son kullanıcı önemli rol oynamaktadır. Bu bağlamda yazılım projesi bir problem çözme yöntemi olarak da görülebilir. Paydaşların gereksinimlerine göre uygun bir yazılım çözümü elde edilmesi gerekir. Gereksinimler fonksiyonel veya kaliteye yönelik olabilir. Kaliteye yönelik gereksinimler örneğin etkinlik, kullanılabilirlik, güvenlik, güvenirlik, esneklik ve performans gibi kriterler paydaşlar tarafından önemsenebilir. Bu paydaş analizi ve gereksinimlerin belirlenmesi yazılım mühendisliği sürecinde ihtiyaç analizi aşamasında yapılmaktadır. Bu yazılım projesi yarışmasında sunulan problem ve/veya çözümünün özgün ve yenilikçi olması önemli değerlendirme kriterleri olarak belirlenmiştir. Özgün bir proje yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal bir çalışmadır. Projenin özgün ve yenilikçi olması, yeni problem sunulması ve/veya var olan problemi farklı ve/veya orijinal bir şekilde çözüm sunarak gerçekleştirilmesidir. Projede insanlar için yarar sağlayacak ve yatırımcıya gelir getirecek özellikler olmalıdır. Projenin başarılı olabilmesi için iyi planlanması ve yazılım yaşam döngüsü evrelerinin sistematik şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Projenin evreleri yazılım mühendisliği alanında belirlenen yazılım geliştirme sürecindeki evrelere uygun şekilde hazırlanabilir. Yazılım geliştirme sürecindeki başlıca yazılım geliştirme aşamaları şunlardır: 1. Analiz paydaş analizi ve gereksinimlerin belirlenmesi 2. Tasarım sistemin mimari ve detay tasarımı 3. Programlama (Gerçekleştirim) sistemin bir program dili kullanılarak yazılması 4. Test yazılım sisteminin gereksinimleri doğrultusunda uygunluğunun denenmesi Yazılım yaşam döngüsünü sistematik şekilde uygulamak amacıyla uygun proje yönetimi belirlenmesi gerekmektedir. Proje yönetiminde yaşam döngü evrelerini planlama, iş bölümü, zamanlama, işbirliği, bütçe yönetimi, iletişim, kalite yönetimi ve dokümantasyon gibi unsurlar ele alınmaktadır. Her yazılım proje takımı en fazla iki danışman ile beraber çalışabilir. Danışmanın rolü gerek proje yönetiminde, gerekse proje konularında proje takım üyelerine yardımcı olmaktır.

7 PROJE ÖNERİSİ NASIL HAZIRLANIR? Proje önerisi, yarışma ilanında duyurulan tarihe kadar, adresinden online olarak sisteme yüklenecektir. Proje önerisinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır: Grup Adı : Grubunuza vereceğiniz kısa bir isim. Projenin Açık Adı : Projenize tek bir cümle olacak şekilde; kısa ve öz; okuyana proje çalışması hakkında fikir verecek bir ad veriniz. Proje Ekibi : Projenin kimler tarafından gerçekleştirileceği, görev dağılımının kabaca nasıl olacağı, proje danışmanı/danışmanlarının kim olacağı ve projeye hangi konudaki uzmanlığı/uzmanlıkları ile katkı sağlayacağı/sağlayacakları bu kısımda belirtilmelidir. Proje Özeti : Özet kısa ve anlaşılır olmalıdır. Özetin tamamı 300 kelimeyi aşmamalıdır. Özeti okuyan, proje hakkında doğru bir fikre sahip olabilmelidir. Anahtar Kelimeler : Projeyi tanımlayan en fazla 5 anahtar kelime belirtilmelidir. Tasarım raporu nedir ve nasıl hazırlanır? Yazılım projelerinde tasarım aşaması projenin en önemli aşamalarından birisidir. Yazılım tasarımı ne kadar iyi yapılırsa ortaya çıkacak yazılım o kadar iyi olabilir, yazılımın uzun zaman süresince kullanılması ve yazılımın en az problemle kullanılmaya devam ettirilmesi mümkün olabilir. Bu sebeplerle yazılım projelerinde iyi bir tasarımın ortaya konulması ve bunun detaylı bir şekilde Yazılım Tasarım Raporu nda belgelendirilmesi gerekmektedir. Yazılım Tasarım Raporu için aşağıda genel bir şablon sunulmuştur. Anlatımı kolaylaştırılacak grafik tabanlı araçlar (UML ve benzeri gösterimler ve araçları) kullanılabilir. 1. Giriş: Geliştirilecek sistem hangi probleme çözüm bulacak, hangi amaçla kullanılacak, kullanım kapsamı ne olacak, bu konuda daha önce yapılan ve ilişkili çözümler nelerdir bu bölümde belirtilecektir.. Problem tanımı a. Amaç b. Kapsam c. Literatür taraması ve ilişkili çalışmalar d. Projenin özgünlüğü e. Tanımlar, kısaltmalar

8 2. Sistem tasarımı: Sistemin genel mimari tasarımı, modülleri, modüller arasında etkileşim ve veri aktarımı, (varsa) donanım ve yazılım bileşenleri bu kısımda açıklanacaktır. 3. Veri tasarımı: Sistemin veri kaynakları, veritabanı ve veri dosyaları, veri kaynaklarının genel tasarımı ve kapsamlı açıklamaları bu bölümde şemalar desteğiyle yapılacaktır. 4. Arayüz tasarımı: Sistemin kullanım arayüzü bu kısımda açıklanacaktır. Elle veya bilgisayar yazılımları ile çizilmiş kullanıcı ekran tasarımları bu bölümde yer alacaktır. 5. Araçlar ve kütüphaneler: Sistem geliştirilirken kullanılacak yazılım ve (varsa) donanım araçları ile kütüphaneler, kullanım amacı, nasıl edinileceği, web referansları, kullanım arayüzleri ve detaylı açıklamaları ile bu bölümde belirtilecektir. 6. Proje takvimi: Projenin geliştirme takvimi ve takım elemanlarının projede üstlenecekleri görevler bu bölümde verilecektir. 7. Referanslar: Yararlanılan kaynaklar akademik referans standartlarına uygun bir şekilde listelenmelidir. Raporda ilgili bölümlerde yararlanılan bu kaynaklara referans verilmelidir. Yazılım Tasarım Raporu hazırlanırken nelere dikkat edilmeli? Tasarım raporu mümkün olduğunca detaylı olmalı, okuyucunun konuyu bildiği varsayımı yapılmamalıdır. Raporun bir belge düzenleyici ile (Word gibi) kelime ve imla yazım hatalarından arındırılarak okunur bir formatta düzenlenmesi gerekmektedir. Sayfalar A4 ebadında, harfler 11 punto büyüklüğünde ve en fazla 30 sayfa olmalıdır. Başvuru aşamasında raporlar PDF formatında online olarak yüklenecektir. PROJE SONUÇ RAPORU TESLİMİ Proje Sonuç Raporu teslimi yarışma web sayfasından online olarak yapılacaktır. Yarışma sistemine aşağıdakilerin yüklenmesi beklenmektedir: 1. Proje sonuç raporu 2. Yazılım 3. Proje videosu Yüklenmesi gereken bu çalışmalarla ilgili detaylar aşağıdadır: Proje Sonuç Raporu Proje sonuç raporu projenin tüm aşamalarının detaylarını içeren bir belge olacaktır. Aşağıdaki içeriğe uygun olarak hazırlanması gerekmektedir:

9 Kapak İçindekiler Özet Giriş İlişkili çalışmalar Tasarım Gerçekleştirim Konfigürasyon Proje takvimi Değerlendirme Sonuçlar Projenin özgünlüğü - Yenilikçilik - Etki - Uygulanabilirlik - Kullanışlılık Referanslar Ekler Yazılım Yazılım tek bir dosya olarak (zip veya rar formatında) yüklenecektir. Aşağıdaki dosya yapısını içermesi gerekmektedir: /bin /src /lib /data /results /docs Klasörler alt klasörler içerebilirler. Örneğin istemci ve sunumcu yazılımları ayrı alt klasörlerde yer alabilirler (bin ve src altında). Video Yazılımın çalışmasını ve sonuçlarını gösteren en fazla 10 dakikalık bir video sisteme yüklenecektir. Bu videonun sesli anlatım içermesi önerilir. Video yazılımın çalışmasını ekran gösterimini video olarak kaydeden bir yazılım kullanılarak saklanması gerekmektedir.

10 Yukarıdakiler tamamlandıktan sonra projenin son teslimi yapıldığının onaylanması gerekmektedir. Proje teslimi proje web sayfasında online olarak onaylandıktan sonra projede yer alan tüm öğrenci/öğrencilere ve proje danışmanına/danışmanlarına sistem otomatik olarak bir onay e-postası gönderecektir. Proje teslimi ve onayı zamanında yapılmayan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır. PROJELERİN SERGİLENMESİ 1. Sergi TÜBİTAK tarafından duyurulacak yer ve zamanda yapılacaktır. Katılmayan yarışmacılar tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir. Sergiye katılacak öğrenciler ve danışmanlarının konaklama ve ulaşım giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. 2. Sergiye katılmaya hak kazanan proje ekibine duyuru başvuru esnasında belirttikleri e- posta adreslerine yapılacak ve TÜBİTAK web sayfasında ilan edilecektir. Web sayfasında duyurulduğu halde herhangi bir şekilde kayıtlı e-postalarına bilgi ulaşmayan ve bu nedenle sergiye katılamayan yarışmacılar tüm haklarından feragat etmiş kabul edilecektir. 3. Proje sergisi için gerekli bilgisayar ve diğer donanım, proje sahipleri tarafından sağlanacaktır. 4. TÜBİTAK tarafından sergi salonunda kablosuz ağ erişimi, 3 m. genişliğinde 2.40 m. yüksekliğinde stant ve 1 standart masa sağlanacaktır. 5. Serginin ana amacı yarışmacı öğrencilerin çalışmalarını sergiyi gezenlere ve projelerini değerlendirecek jüri üyelerine anlatmalarını sağlamaktır. Proje çalışmanız ile ilgili bilgisayarda çalışan orijinal uygulamayı çalışır bulundurun ve buna ek olarak uygulamaya ait video, fotoğraf, şekil, grafik ve yazıları sergiyi gezenlerin kolayca görüp izleyeceği şekilde ve büyüklükte hazırlayarak size ayrılacak stanta yerleştirin. Yanınızda bant, kalın yazan renkli kalemler ve boş kâğıtlar bulundurun. PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Elektronik ortamda alınan başvurular, belgeler üzerinden değerlendirilerek uygun bulunan projeler yarışmanın son değerlendirme aşaması olan sergiye davet edilirler. Sergiye davet edilen projeler jüri tarafından, Yenilikçilik, Etki (Fayda), Uygulanabilirlik, Kullanılabilirlik ve Geliştirme süreci yönlerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirilecek projeler belirlenir. Değerlendirmelerde hangi aşamalar dikkate alınacaktır? İlk eleme olarak sergiye katılım için koşulları sağlamayan projeler doğrudan değerlendirme dışı bırakılacaktır. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan

11 projeler sergiye davet edilecektir. Bu işlem, elektronik ortamda alınan başvuru belgeleri üzerinden gerçekleştirilecektir. Sergiye 4 kategoride davet edilen projeler mülakata alınacaktır. Final yarışmasında belirlenen projeler jüri huzurunda en fazla 10 dakikalık sunumlar yapacaklardır. Final sunumları sonrası jüri tarafından hazırlanacak değerlendirme raporları doğrultusunda 4 dalda dereceye girecek projeler belirlenecektir. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin kararlar kesindir. Hangi kriterlere göre değerlendirme yapılacak? Projelerin sonuçlarının, teorik bir çıkarımdan ziyade, bir yazılım olması beklenmektedir. Sergi aşamasında projeler, projenin özgünlük, yenilikçilik ve girişimcilik yönü, yapılabilirlik/uygulanabilirlik yönü ve alana/ülkeye yapacağı ekonomik/sosyal/teknolojik vb. katkılar yönlerinden değerlendirilecektir. Projenin özgün olması ve ilgili öğrenci/ler tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Bu kriterlere uymadığı anlaşılan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmacılar mülakatı yapan jüri üyelerine projeyi gerçekleştirirken kullandıkları malzeme ve bilgi kaynaklarını açıklamak, kendilerini destekleyen ve yönlendiren kişileri/kurumları belirtmekle yükümlüdürler. Jüri kanaatine göre aşağıdaki durumlar oluşmuş ise projeler değerlendirme dışında tutulacaktır. o Başkalarının çalışmalarından onları kaynak göstermeden yararlanma, o Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale, o Bireylere fiziksel veya ruhsal zarar verme, o Projede kullanılan/ toplanılan özel nitelikteki bilgilerin paylaşılması, o Kurumlarda yapılacak çalışmalarda kurum yetkililerinden izin alınmaması.

TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ

TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ TÜBİTAK SANAYİ ODAKLI LİSANS BİTİRME PROJELERİ YARIŞMASI REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber, TÜBİTAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

TÜBĠTAK. 46. ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ YARIġMASI 2015. Prof. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR

TÜBĠTAK. 46. ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ YARIġMASI 2015. Prof. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR TÜBĠTAK 46. ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠ ARAġTIRMA PROJELERĠ YARIġMASI 2015 Prof. Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR Bu yarışma, TÜBİTAK BİDEB (Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı) tarafından, düzenlenmektedir. 1968 yılından

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2010 PROJE REHBERİ ÖNSÖZ Bu rehber TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması na katılacak öğrencilere yardımcı olmak

Detaylı

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ

46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ 46. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI 2015 PROJE REHBERİ İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz 2 Önemli Uyarılar 3 Bilim ve Bilimsel Araştırma 5 Bilim Araştırma Özeti Nasıl Yazılır? 8 Bilim Araştırma

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2014 2015 YILI ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK X. MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ BU BENİM ESERİM PROJE YARIŞMASI BAŞVURU KILAVUZU ANKARA 2014 MEB Temel

Detaylı

4. LED YARIŞMASI 2013

4. LED YARIŞMASI 2013 4. LED YARIŞMASI 2013 MARMARA TANITIM FUARCILIK Üçler İş Merkezi Değirmenbahçe Cad. No:28 Yenibosna Bahçelievler / İstanbul marmara@marmarafuar.com.tr www.marmarafuar.com.tr Bu Belge, Marmara Tanıtım Fuarcılık

Detaylı

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ

BÖLÜM A. PROJE VE KURULUŞ BİLGİLERİ TÜBİTAK 1511 ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI PROJE ÖNERİ BAŞVURU FORMU (AGY111-02) HAZIRLAMA KILAVUZU TÜBİTAK AGY111 2 Eylül 2013 İÇİNDEKİLER A.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu

2014-1. Genel Çağrı. Uygulama Kılavuzu 2014-1 Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu [2] İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 5 2. PROGRAMIN AMACI... 5 3. PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4. PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ... 6 5. PROGRAM KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJELER... 7 5.1

Detaylı

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

İSTANBUL KALKINMA AJANSI İSTANBUL KALKINMA AJANSI İŞLETMELERE YÖNELİK BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI Referans No: İSTKA/2012/BTI Son Başvuru Tarihi: 07.02.2013, Saat: 17:00 2012 YILI

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

Sosyal Dahil Etme Programı

Sosyal Dahil Etme Programı 2013 Sosyal Dahil Etme Programı Uygulama Kılavuzu [2] Sosyal Dahil Etme Programı 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 PROGRAMIN AMACI... 5 3 PROGRAM HEDEFLERİ... 5 4 HEDEF KİTLE... 6 5 SOSYAL DAHİL ETME NEDİR?...

Detaylı

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU

GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU GELECEK TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM DESTEK FONU PROJE TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ Referans: STDF/2013/01 Önbaşvuru Formunun Teslimi için Son Başvuru Tarihi: 10 Nisan 2013 Gelecek Turizmde Sürdürülebilir

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ

BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015. A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI ÖĞRENCİ KILAVUZU Güz-Bahar 2014-2015 A. END4093 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ SEMİNERİ ve END4092 BİTİRME ÖDEVİ 1. KAPSAM Bütünleşik Sistem Tasarımı dersi, öğretim elemanı odaklı ders

Detaylı

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi

ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi ideege Teknoloji Geliştirme Bölgesi Çalışma Yönergesi İÇİNDEKİLER 1. YÖNERGENİN AMACI 2. YÖNERGENİN KAPSAMI 3. TANIM VE KISALTMALAR 4. İLGİLİ MEVZUAT 5. GENEL HUSUSLAR 5.1. ideege-tgb nin Vizyonu 5.2.

Detaylı

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014

YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI. 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi. Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I YENİLİKÇİ İSTANBUL MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: ISTKA/2014/YEN Son Başvuru Tarihi: 21/02/2014 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ

KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajanslarının sağlayacağı

Detaylı

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI UYGULAMA KILAVUZU PROJE VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NİSAN 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 2012 YILI GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete YÖNETMELİK KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 8 Kasım 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27048 YÖNETMELİK Başbakanlık (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı) tan: KALKINMA AJANSLARI PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015

TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI. 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Aşamalı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: BAGM/2015 Son Başvuru Tarihi: 22/05/2015 Saat:17:00 İÇİNDEKİLER 1. BAĞIMLILIKLA

Detaylı

26. KATILIM KOŞULLARI

26. KATILIM KOŞULLARI 26. KATILIM KOŞULLARI 2013-2014 26. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 26. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

27. KATILIM KOŞULLARI

27. KATILIM KOŞULLARI 27. KATILIM KOŞULLARI 2014-2015 27. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 27. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya

Detaylı

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları

Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları Lisans ve Lisansüstü Burs ve Destek Programları BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI BİDEB BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI Bu kitapta yer alan programların tümü 2013 yılındaki düzenlemeleri

Detaylı

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU

ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENAR PROJE BAŞVURUSU HAZIRLAMA KILAVUZU 2013 YILI PROJELERİ İÇİN GEÇERLİDİR İÇİNDEKİLER 1. ENAR PROGRAMI... - 2-1.1. PROGRAMIN

Detaylı

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL

Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014 CUMA. Referans No: TR72/14/SOSYAL 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI SOSYAL VE KENTSEL KALKINMA Malİ Destek Programı (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİ) (SİVAS & YOZGAT İLLERİ KAR AMACI GÜTMEYEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 14.02.2014

Detaylı

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdırlar.

Yarışmaya katılan öğrenciler, yarışma katılım formlarını eksiksiz doldurmalıdırlar. 23. GENÇ İLETİŞİMCİLER YARIŞMASI 23. Genç İletişimciler Yarışması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde lisans öğrenimi gören öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya yalnız 2010 2011 öğrenim yılında

Detaylı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Üretim ve Çevre Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / ÜRÇEP Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat 2014 Saat: 23:0 Evrakların

Detaylı