RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ. SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ. SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER...2 PROSESLER, TEKNOLOJİLER, ORGANİZASYON VE TESİS TANITIMI...2 TEHLİKELİ MADDELER SINIFLANDIRILMASI VE ENVANTERİ...3 BÜYÜK KAZAYA YOL AÇAN OLAYLARIN BELİRLENMESİ...3 ANA OLAY FREKANSI...5 MUHTEMEL SENARYOLAR VE İLGİLİ FREKANSLAR...6 SENARYO ETKİLERİ...8 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ...9 DOMİNO ETKİSİ BOW-TIE MODELLEMESİ (PAPYON DİYAGRAMI) RİSK TÜM RİSKLERİN GÖSTERİMİ TANIMLAR REFERANS KAYNAKLAR Sayfa 1 / 18

2 TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER Güvenlik Raporu, aşağıda verilen maddeler de dahil olmak üzere yönetmelik kapsamına giren kuruluşun detaylı bir tanıtımını (kuruluşun ismi, üretim tesisleri, depolar, tank sahaları, terminaller..) sunar. Tesisin çevresinin tanıtımı, Jeolojik ve hidrografi bilgileri, Analiz altındaki tesisin genel tanıtımı Verilecek genel bilgiler, grafiksel veriler (tesisin bulunduğu alanın uygun ölçekli genel haritalandırması) ile desteklenir. PROSESLER, TEKNOLOJİLER, ORGANİZASYON VE TESİS TANITIMI Rapor kapsamında aşağıda belirtilen hususların detaylı tanıtımı yapılacaktır: Tesisin genel tanıtımı ve tarihçesi, İnceleme altındaki tesiste (kuruluşta) gerçekleşen prosesler, Uygulanan teknolojiler, Tesis organizasyonu (günlük ve shift personelleri), Sınırlar içerisinde bulunan en yüksek insan sayısı. Açıklamalar, ilgili çizimler ve şemalar (proses akış diyagramları, lay-outlar, organizasyon şeması vb..) ile birlikte gösterilir. Proses Akış Diyagramı na bir örnek Sayfa 2 / 18

3 TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE ENVANTERİ Türk yasa ve yönetmeliklerinde uygulandığı gibi Seveso Direktifi Ek-1 dahilindeki kapsama tabi olan tesislerde bulundurulan ve işlenen tüm tehlikeli maddelerin tanımlanması ve bu maddelerin MSDS formlarına göre sınıflandırılması ile, söz konusu tehlikeli maddeler üzerinden derinlemesine bir analiz yürütülür. Seveso Direktifi kapsamında sözü edilen tehlikeli maddelerin maksimum envanter hesaplaması, kuruluşun yasal limitleri içerisinde geniş boru hatları ve sabit olmayan kamyonlar gibi proseste ve depo sahasında bulundurulan maksimum miktar temel alınarak yapılır. Envanter hesaplaması Seveso-II Direktifi Ek-1 de verilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilir. BÜYÜK KAZAYA YOL AÇAN OLAYLARIN BELİRLENMESİ Büyük bir kazayı tetikleyen olayları belirlemek için 2 ana madde değerlendirilir: Geçmiş ve istatistiksel analiz, İşletilebilirlik çalışmaları. Geçmiş ve İstatistiksel Analiz Gerçekleştiğinde kuruluşu etkileyecek olan büyük risklerin ön belirlemesi; ilgili maddeler, usuller, nedenler, etkiler ve sonuçlar göz önünde bulundurularak, inceleme altındaki tesiste veya benzer tesislerde geçmişte gerçekleşmiş veya atlatılmış kazaların bir analizi ile yerine getirilir. Gerekli bilgiler uluslararası referanslı kaynaklardan (raporlar) ve özel veri tabanlarından da elde edilir. Aynı zamanda 30 yıllık tecrübesiyle ICARO, EU JRC Büyük Kazalar Raporlama Sistemi (MARS) nden ve diğer pek çok referans kaynaktan temin ettiği, güncellediği ve organize ettiği bilgileri içeren kendine ait bir tescilli veri tabanı kurmuştur. İşletilebilirlik Çalışmaları Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HazOp), rastlantısal tehlikeler gösterebilen prosesin normal işletim koşullarından sapmalarının belirlenmesine ve değerlendirilmesine olanak tanıyan, proses veya operasyonun sistematik bir incelemesidir. HAZOP çalışması bir dizi toplantı sırasında multi disipliner bir ekip ile (HAZOP ekibi) gerçekleştirilmektedir. Bu teknik, Sayfa 3 / 18

4 bağlantılı P&ID diyagramları ve prosesin derinlemesine analizi aracılığıyla proses aksaklıklarına ilişkin potansiyel tehlikelerin belirlenmesini sağlamaktadır ve büyük kazaların belirlenmesinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Diğer Yöntemler Spesifik gerekliliklere göre diğer yöntemler de mevcuttur; Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA), Olursa Ne Olur? Analizi (What If?), Kontrol listeleri ve diğerleri. Belirlenen olaylar (Ana Olaylar) genellikle büyük kaza tehlikelerine yol açma potansiyeline sahip tehlikeli maddelerin kaybına dayanmaktadır. Bazı durumlarda spesifik durumlara ilişkin ani patlamalar veya kaçak reaksiyonlar hesaba katılmaktadır. HAZOP analizi sırasında üzerinde çalışılmış bir P&ID örneği Çalışma yapılırken, analiz edilen Ana Olayı önlemek veya etkilerini azaltmak için uygulanan teknolojik ve organizasyonel güvenlik önlemleri açık bir şekilde göz önünde bulundurulur. Sayfa 4 / 18

5 ANA OLAY (TOP EVENT) FREKANSI Ana Olay frekansı genellikle 2 yöntem kullanılarak tahmin edilmektedir: Rastgele nedenler sebebiyle benzer tesislerdeki daha önce kaydedilmiş madde kayıpları frekansının istatistiksel analizi (Rastgele olay), Hata Ağacı Analizi (proses olayı) tekniği. İstatistiksel Frekans (Rastgele olay) Rastgele olaylar sebebiyle meydana gelen madde kayıpları, 3 temel eşdeğer çap altında toplanır: küçük sızıntılar için 6.35 mm, orta derecede sızıntılar için 25.4 mm, yoğun sızıntılar için 100 mm civarına kadar (4 = mm). Özel lokal durumlar (titreşim, yüksek korozyon/erozyon oranları gibi) gerçekleşmez ise küçük çaplı borularda ani tam çap yırtılması olması mümkündür. Özellikle fazla miktarda sızıntılar ile ilgili, hem ICARO nun geçmiş deneyimleri hem de literatür bulguları dikkate alındığında aşağıdaki durumlar temel alınmalıdır: 3 çapa kadar olan borular için standart sızıntı eşdeğer çapı: boru çapı kadar alınır (full bore rupture), >8 çaplı borular için sızıntı eşdeğer çapı 4, Çapı 4 ile 6 arasında olan borular için eşdeğer çap = 76.2 mm (3 ) Rastgele senaryoların analizinde kullanılacak olan seçilmiş akımların karakterizasyonu, (madde, basınç, sıcaklık, madde hali, akış hızı gibi açılardan) her bir durum için gerçekleştirilmelidir. Ana olay temel frekansı, tesisteki spesifik durumlar için uygulanan teknolojik ve organizasyonel güvenlik önlemleri açısından bazı düzenlemeler ile birlikte API 581 standardında (2000 ve 2008 yılı basımında) belirtilenler içerisinde seçilir. Hata Ağacı Tekniği (Proses olayları) Bu teknik çoğunlukla HAZOP raporundan bilgiler toplamaya ve tehlikeli maddelerin açığa çıkmasına sebep olan tetikleyici nedenlerden itibaren mantıksal bağlantıların oluşmasına olanak tanımaktadır. Hata ağacı tekniği, spesifik bir yazılım olan FTA Pro (Diadem Inc tarafından) ile geliştirilecektir. Her bir başlangıç olayının hata oranı aşağıdaki uluslararası veri tabanlarından alınmaktadır: OREDA; Offshore Reliability Database Handbook, 2009, Exida; Safety Equipment Reliability Databook, Sayfa 5 / 18

6 İhmal Edilebilir Frekans (Tüm olaylar) 1x10-6 olay/yıl eşik değerinin altındaki bir meydana gelme sıklığında beklenen ana olaylar ihmal edilebilir riskler olarak düşünülür ve daha ileri geliştirilmez. MUHTEMEL SENARYOLAR VE İLGİLİ FREKANSLAR Alevlenir ve toksik maddelerin serbest kalması durumu, maddelerin özelliklerine (alevlenir, alevlenemez gibi) ve tutuşma kaynaklarının varlığına göre değişik şekillerde gelişebilmektedir. Tüm potansiyel senaryoları (yangın, patlama, toksik bulut, atmosferde yayılma gibi) sınıflandırmak ve olasılıkları nicel olarak belirlemek için Olay Ağacı tekniği kullanılır. Bu teknik, her biri kendine ait olasılık değerlerine sahip tüm muhtemel mantıklı parçaların araştırılmasına imkan tanımaktadır. Olay Ağacı tekniğine bir örnek Varsayılan rastlantısal olaylar birleştirilerek tüm potansiyel senaryoların kalitatif ve kantitatif olarak analizinin yapılması mümkündür. Bir senaryonun tahmini frekansının değerlendirilmesi aynı zamanda maddenin özelliğine (buhar/gaz), açığa çıkan maddenin sıcaklık ve basıncına, akış hızı ve çevresel koşullara da dayanmaktadır. Senaryoların frekansı, genellikle literatürde/veri tabanlarında yer alan olasılık parametreleri aracılığıyla saptanır. Örnek olarak; spesifik kaynakların belirlenmesinde, sızıntının açığa çıkması süresi alternatif bir bilginin olmaması durumunda 30 dakika olarak alınır. Tutuşma olasılığı düşünüldüğünde bilimsel literatürden alınan aşağıdaki değerler kabul edilir: Sayfa 6 / 18

7 Örnek- Tutuşma Olasılıkları Alevlenir kütlenin 500 kg dan düşük olması durumunda UVCE mümkün bir senaryo olarak düşünülmez. Teknolojik ve organizasyonel güvenlik önlemlerin uygulaması, rastlantısal senaryonun frekansını büyük ölçüde etkileyecektir. İhmal Edilebilir Frekans (Tüm senaryolar) 1x10-7 olay/yıl eşik değerinin altındaki bir meydana gelme sıklığında beklenen senaryolar ihmal edilebilir riskler olarak düşünülür ve daha ileri geliştirilmez. Örnek - Senaryo frekanslarının dağılımı Sayfa 7 / 18

8 SENARYO ETKİLERİ Spesifik bir yazılım programı (Phast Pro 7.1 paket programı) ile, belirlenmiş olan her bir senaryonun fiziksel etkileri üzerine bir çalışma gerçekleştirilir. Sözü edilen paket program genellikle aşağıdaki etkileri hesaplamak için kullanılmaktadır: Yangın senaryolarına ilişkin radyasyon eğrileri Patlamalara ilişkin aşırı basınç değerleri Yanıcı ve/veya toksik yayılımlı maddelere ilişkin madde derişim profili Her bir senaryonun süresi teknik ve organizasyonel koruyucu, hafifletici ve sınırlandırıcı önlemlerin mevcudiyetine, personelin ve Acil Durum Ekibinin müdahale zamanına bağlıdır. Senaryo etkileri genellikle aşağıdaki sınır değerlere göre sınıflandırılmaktadır: Termal radyasyon (jet/havuz yangınları): 37.5 kw/m 2, 12.5 kw/m 2, 7 kw/m 2, 5 kw/m 2 Tutuşma için gaz bulutu konsantrasyonu (Flash yangın): LFL, 0.5 LFL Basınç dalgası aşırı basınç: 0.3 bar, 0.15 bar, 0.05 bar Toksik derişim: IDLH, LC50, LC1 Termal doz: 3200 kw/m 2 (%100 ölüm olasılığı), 2000 kw/m 2 (%50 ölüm olasılığı), 1000 kw/m 2 (%1 ölüm olasılığı) Programda bulunan mevcut seçenekler referansı ile aşağıdaki varsayımlara başvurulur: Serbest kalan sıvının sabit/değişken/maksimum akış hızı Jet yangın: API model (bölümlere ayrılmış açık koni modeli) Buhar bulutu patlaması: tesis alan başına multi enerji modeli, TNO modeline istinaden Etki değerlendirme tesisin bulunduğu alanın meteorolojik verilerine bağlı olarak geliştirilir. Genel bir kriter olarak spesifik lokal veri yokluğunda, simülasyon için rüzgar hızı ve kararlılık kategorisi (2-D veya 2-F) seçilir. Sayfa 8 / 18

9 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Sonuçların analizi, etkinin boyutsal yayılımının bir değerlendirilmesi olarak belirlenebilir. Aynı zamanda, önceden de tanımlandığı gibi insanları, çevreyi ve varlıkları etkileyen potansiyel hasarların değerlendirilmesi ile saptanabilir. Büyük bir kazanın etkileri, etki görebilecek çevre alanları da kapsayacak şekilde kuruluş içerisinde düzgün bir şekilde haritalandırılır. Haritalar, senaryoların etkilerine maruz kalabilecek alanların belirlenmesine imkan tanır. Aşağıdaki örnekte, EP 01, EP 02 vs. isimlendirilen gösterimler incelenen senaryonun kaynağı olan Ana Olayı tanımlamaktadır. Mavi renk ile çevrelendirilen alan Flash yangından, mor renk ile çevrelendirilen alan patlamalardan (VCE-0.3 bar basınç dalgası) etkilenen alanları göstermektedir. Pembe eğri içerisindeki alan ise ölümcül toksik etki bulunan alanı temsil etmektedir. Senaryo etki haritası örneği Sayfa 9 / 18

10 DOMİNO ETKİSİ Güvenlik raporunda belirtilen birinci rastlantısal senaryo ile türeyen ikincil bir büyük kazanın analizi (Domino olayı) detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Maalesef domino olayının dünya çapında kabul gören kendine özgü bir tanımı bulunmamaktadır. HSE-UK (COMAH) a göre: Domino olayı, yakınındaki bir büyük tehlike kuruluşundaki bütünlük kaybından direkt veya indirekt olarak etkilenen bir büyük tehlike kuruluşundaki bütünlük kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bir domino etkisinden söz etmek için iki olay eş anlı veya yakın bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmelidir ve tehlike dizisi başlangıç olayının ötesine genişlemelidir. ICARO, domino etkisi ile ilgili tescilli metodolojiler ile birlikte pek çok literatür ve kamu/özel kaynaklı referansa dayanan çok sayıda çalışma geliştirmiştir. Senaryoların domino etkisi yaratacak komşu hedeflerine (güçlü patlama dalgası, sıvılaşmış toksik veya alevlenir gaz/sıvıların büyük miktarlarını vuran radyasyon/jet yangını) olan etkilerini geliştirirken bu çalışma şu konuları da dikkate alacaktır: hedef maruz kalma yüzeyi ve maruz kalma süresi, engelleyici önlemler (gaz detektör sistemi gibi), uygulanan koruyucu önlemler (fiziksel bariyerler, soğutma sistemleri, su perdesi, buhar bariyerleri gibi..), özel ekip tarafından ve prosedür ile acil durum müdahalesi, senaryo lokasyonuna erişilebilirlik, araçların/ekipmanların kullanılabilirliği ve diğer parametreler. Bir Olay Ağacında her bir parametre oluşturulurken, başlamış olan bir diğer kazanın (Domino Etkisi) son frekansı bulunabilir; bunun yanı sıra ilk senaryodan kaynaklanan ikincil senaryonun türünü (yıkılma, patlama) belirlemek mümkündür. BOW-TIE MODELLEMESİ (PAPYON DİYAGRAMI) Her bir olası büyük kaza göz önüne alınarak aşağıdaki durumlar için bir papyon diyagramı hazırlanacaktır: Belirli bir tehlike etrafında var olabilecek tüm mantıklı kaza senaryoları hakkında görsel bir özet sunmak Kuruluşun ilgili senaryoları kontrol etmek için aldığı kontrol önlemlerini belirlemek Kontrol önlemlerinin başarısız olduğu durumları belirlemek ve bu durumda olabilecek muhtemel artış faktörlerini kontrol etmek Sonuçların genişlemesini önleyebilen/azaltabilen iyileştirici önlemleri belirlemek Sayfa 10 / 18

11 İyileştirici önlemlerin başarısız olduğu durumları belirlemek ve bu durumda olabilecek muhtemel artış faktörlerini kontrol etmek Aşağıda örnek bir Papyon Diyagramı gösterilmektedir: Örnek Papyon Diyagramı Papyon Diyagramları belirli yazılımlar aracılığıyla oluşturulmaktadır. RİSK DEĞERLENDİRME Belirlenen her bir senaryo için, hasara maruz kalma potansiyeli olan hedefler (insan, çevre, varlıklar) de göz önünde bulundurularak, olayın meydana gelme sıklığı ve ilgili sonuçların şiddeti arasındaki kombinasyon; spesifik risk matrisi aracılığıyla riski sınıflandırmada kullanılır. Sözü edilen matris kullanılarak riskler Kabul Edilebilir, ALARP (Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi), Kabul Edilemez şeklinde sınıflandırılmaktadır. Kabul edilemez veya ALARP seviyesinde risklerin tespit edilmesi durumunda riskin sonuçlarını indirgemek için önlemler belirlenecek/önerilecektir. Aşağıda bir Risk Matrisi örneği gösterilmektedir: Sayfa 11 / 18

12 Frekans SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu Şiddet Kırmızı bölgeler kabul edilemez risk seviyesini, sarı bölgeler ALARP seviyesini, yeşil bölgeler ise kabul edilebilir risk seviyesini temsil etmektedir. TÜM RİSKLERİN GÖSTERİMİ Sayısal risk değerlendirmesi sonuçlarından başlayarak aşağıdaki kriterlere göre risk grafikleri geliştirilir: Bireysel risk (İzo-risk grafikleri) Toplumsal risk (f-n grafikleri) Her senaryo ve etkileri ana koordinatlar ve etkilenen alana göre sınıflandırılır. Ölüm ile sonuçlanabilecek olaylar için sınır değerler ve ilgili frekanslar grafiklerin geliştirilmesi için dikkate alınacaktır. Her bir ayrı elementte yazılım programı, tüm senaryo etkilerinde ölüm sıklığını azaltmayı sağlayabilecek bir kombinasyon yapar. Sayfa 12 / 18

13 Grafiklerdeki eğriler aşağıdaki etkiler için hazırlanır: Kararlı radyasyon Patlama dalgası Isı akısı Toksik derişim Bireysel Risk Bireysel risk, tehlike civarında bulunan kişiler için risktir. Her bir noktadaki toplam bireysel risk, bireysel risklerin toplamına eşittir. Bu noktada boru hatları ile ilgili tüm olay sonuçları: ( ) ( ) Burada: I.R. (x,y) = söz konusu (x,y) lokasyonunda toplam bireysel ölüm riski (yılda ölüm olasılığı veya 1/yıl) I.R. (x,y) i = senaryo i den kaynaklanan ve söz konusu (x,y) lokasyonunda toplam bireysel ölüm riski (yılda ölüm olasılığı veya 1/yıl) n = analizde değerlendirilen toplam kaza senaryosu sayısı I.R. (x,y) i ise şu şekilde hesaplanmaktadır: Burada: I.R. (x,y) i = f i. pd i. Pf i f i = senaryo i frekansı (1/yıl) pd i = olay faktörü (atmosferik koşullar, maddenin açığa çıkma yönü gibi..) Pf i = (x,y) lokasyonunda ölüm ile sonuçlanacak olan olay i sonucu olasılığı pd i genellikle rüzgar yönü ve hızı olmadığı ve atmosferin yatışkın koşullarda olduğu düşünüldüğünden genellikle 1 olarak alınmaktadır. Analizin sonucu, her biri etkinin beklenen frekansına eşit veya altında bir değerde olduğu bir bölgeyi tanımlayan eğrilerle çevrilmiş bir harita olacaktır. Aşağıda bir örnek verilmiştir: Sayfa 13 / 18

14 Sonuçlar işletmeye ait risk kabul edilebilirlik kriterleri ile karşılaştırılır. Toplumsal Risk Toplumsal risk; büyük kaza sonuçlarından etkilenen insan sayısı (N) ile beklenen meydana gelme frekansının (F) bir kombinasyonu olarak belirlenir. Frekans, N ölüm kadar çok sonuç verebilecek tüm farklı büyük kaza senaryolarının toplamı ile hesaplanır. F-N eğrileri tesis içinde ve dışındaki insan dağılımı göz önünde bulundurularak hesaplanır. Toplumsal risk aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplanmaktadır: ( ) Burada: p (x, y) = (x, y) lokasyonunda bulunan insan sayısı pd i = olay faktörü (atmosferik koşullar, maddenin açığa çıkma yönü gibi..) Pf i = (x,y) lokasyonunda ölüm ile sonuçlanacak olan olay i sonucu olasılığı Sayfa 14 / 18

15 Frequency (F) per year SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu Analizin sonucu ölüm sayısı (N) ve ilgili frekans değeri (f) arasındaki kombinasyonu sunan grafiksel bir sonuç olacaktır. Aşağıda F-N eğrisine bir örnek gösterilmektedir: F/N Curve 1,00E-02 1,00E-03 Unacceptable 1,00E-04 ALARP 1,00E-05 1,00E-06 Acceptable 1,00E-07 1,00E Fatalities (N or more) Sonuçlar işletmeye ait risk kabul edilebilirlik kriterleri ile karşılaştırılır. Felaket Senaryoları Felaket senaryosu tanımı Sayısal Risk Değerlendirmesi (SRD) sonuçları (frekans ve analiz edilen her senaryonun hasarları açısından) temeline dayanmaktadır. Bu tanım, aşağıdaki kriterleri temel alan Maksimum Güvenilir Kaza Senaryoları (MCAS) yaklaşımına göre gerçekleştirilir: Senaryo güvenilir/inandırıcı olarak sınıflandırılır (Örn: Beklenen frekans 1,0 x 10-6 olay/yıl ın üzerinde) Hasarın genişlemesi önemli bir kriterdir (Örn: kuruluşun sınırları dışı) Seçilen senaryolar, kuruluşun çevre alanlardaki (içerisinde ve dışında) faaliyetlerinin etkilerinin tanımlanması için bir referans olarak sınıflandırılır. Sonuçlar Dahili Acil Durum Planı ve uygulanabilir olan yerlerde Arazi Kullanım Planlaması için temel olacaktır. Sayfa 15 / 18

16 TANIMLAR SRD: Sayısal Risk Değerlendirmesi HAZOP: Tehlike ve İşletilebilirlik çalışması, bir tesiste kazaya yol açabilecek proses aksaklıklarının analizini yapabilmek için multi disipliner bir ekip ile birlikte tehlikeleri ve prosesten sapmaları belirlemeye yarayan sistematik bir çalışmadır. Rastlantısal kayıp: Borulardan ve ekipmanlardan çevreye tehlikeli madde açığa çıkmasına yol açan rastgele nedenler sebebiyle gerçekleşen madde kaybıdır. Proses kaybı: Borulardan ve ekipmanlardan çevreye tehlikeli madde açığa çıkmasına yol açan proses nedeniyle gerçekleşen madde kaybıdır. Ana Olay: Proses sırasında veya rastgele nedenler ile tehlikeli bir maddenin açığa çıkması ile meydana gelen istenmeyen olay Frekans: Bir zaman periyodu içerisinde (genelde 1 yıl) Ana Olayın meydana gelmesine yol açabilen nedenlerin tahmini sayısı Hata Ağacı: Tesiste bir tehlikenin ortaya çıkmasına veya kazaya yol açabilen olası anormalliklerin kalitatif ve kantitatif olarak sunumu Olay Ağacı: Bir kazanın başlangıcından bitimine kadar (yangın, patlama, yayılma) aşamalarının kalitatif ve kantitatif olarak sunumu Senaryo: Ana olay ile başlayan kaza aşamalarında varsayılan gelişmelerin son biçimi (yangın, patlama ve/veya atmosfere yayılım açısından) Jet Yangın: Basınçlı bir şekilde açığa çıkan yanıcı bir maddenin tutuşma sonucu oluşan ince uzun alev yangını Havuz Yangını: Yanıcı bir maddenin veya tanktan sızmış olan bir sıvının tutuşması ile oluşan yangın tipi UVCE: Sınırlandırılamayan Buhar Bulutu Patlaması; yanıcı bir gaz bulutunun atmosfere yayılması ile ani patlaması (tutuşmadan patlamaya) sonucu oluşan yangın türü LFL: Alt Yanma Limiti; atmosferde tutuşabilen yanıcı maddelerin tutuşabileceği en düşük sınır değeri Flash Yangın: Önemli aşırı basınç sonuçları olmaksızın bir buhar bulutunun ani yanması sonucu oluşan yangın türü Sayfa 16 / 18

17 REFERANS KAYNAKLAR 1 International Association of Oil&Gas Producers, Risk Assessment Data Directory, Report No Ignition Probablities, March Flemish Government-LNE Department, Environment, Nature and Energy Policy Unit, Safety Reporting Division: Handbook of failure frequencies for drawing up a Safety Report -Technical report and Appendix, National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), Reference Manual Bevi Risk Assessments, version 3.2, 01/07/ API STD 581 Risk based inspection - Downstream Document Recommended Practice September Exida 2007: Safety Equipment Reliability Handbook UK HSE, Clive Nussey Failure frequencies of high pressure storage vessel at COMAH sites. A comparison of data used by HSE and the Netherlands, H.I. Beerens, J.C. Pos t, P.A.M. Uijt de Haag The use of generic failure frequencies in QRA: the quality and use of failure frequencies and how to bring them up to date Journal of Hazardous Materials, 130 (2006), TOTAL - Guidelines for risk analysis, doc HSE-SRD-004, Energy Institute, 2006, IP Research Report Ignition Probability Review, Model Development and Look-up Correlations, London, UK Sintef 2006: PDS Data Handbook HSE Planning case and assessment guide (PCAG) Failure rate and event data for use within risk assessments, W.K. Muhlbauer, Pipeline Risk Management Manual, 3rd Ed., 2004, Elsevier SINTEF OREDA, Offshore Reliability Data, Dimitri B. Kececioglu, "Reliability & Life Testing Handbook, Vol 1, 2002, 2002 DEStech Publications 15 Oreda 2002: Offshore Reliability Data, API STD 581 Risk based inspection Base Resource Document, Sayfa 17 / 18

18 17 DNV Technica, a cura di John Spouge A guide to quantitative risk 1999 assessment for offshore installations CMPT, TNO - Committee for the Prevention of Disasters, CPR, Guidelines for 1999 quantitative risk assessment Purple Book, doc CPR 18 E, Lees Loss Prevention in the Process Industries, 2nd edition, Butterworth Heinemann 20 E&P Forum: Quantitative Risk Assessment Data Directory - Report No 11.8/ AIChE Chemical Transportation Risk Analisys CCPS Hurs t et al. Failure rates and incident database for Major Hazards 7th 1992 International Symposium on Loss prevention and Safety Promotion in the Process Industry, Taormina (IT), Hydrocarbon Leak and Ignition Database (1992) CCPS: Process Equipment reliability data base Progetto ARIPAR, Analis i dei Rischi Industriali e Portuali dell Area di Ravenna, World Bank - Manual of Industrial Hazard Assessment Techniques, B.J. Wiekema - TNO - "An Analysis of Vapour Cloud Explosions Based on 1983 Accidents ". 28 Thomas, HM Pipe and vessel failure probability Reliability Engineering, ; 2: Cremer & Warner - App IX in COVO Commission- Risk analysis of six potentially hazardous industrial objects in the Rijnmond Area, a pilot study A report to the Rijnmond Public Authority, Sayfa 18 / 18

Bireysel ve Sosyal Risk

Bireysel ve Sosyal Risk Bireysel ve Sosyal Risk Özlem ÖZKILIÇ E. İş Başmüfettişi Kimya Yük. Müh. E. İş Teftiş İstanbul Grup Bşk. Yrd. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yönetmelik Mümkün olan en yüksek önlem seviyesi MADDE 9 İşletmeci,

Detaylı

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ

VI TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ 12 80 Slayt 6/6 TEHLİKE RİSK ANALİZ YÖNETİMİ METODOLOJİLERİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ AMAÇ Tehlike analiz metotları FTA Hata ağacı analizi, ETA Olay ağacı analizi, PHA Ön Tehlike Analizi, PRA Birincil risk

Detaylı

Özlem ÖZKILIÇ E. İş Başmüfettişi Kimya Yük. Müh. E. İş Teftiş İstanbul Grup Bşk. Yrd. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Özlem ÖZKILIÇ E. İş Başmüfettişi Kimya Yük. Müh. E. İş Teftiş İstanbul Grup Bşk. Yrd. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Seveso Direktifi Kapsamında ALARP Kavramı ve Mevzuatımızdaki Uygulama Farklılıkları Özlem ÖZKILIÇ E. İş Başmüfettişi Kimya Yük. Müh. E. İş Teftiş İstanbul Grup Bşk. Yrd. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 21-22

Detaylı

II. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

II. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin; I. 7 nci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü

Detaylı

OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA)

OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA) OLAY AĞACI ANALİZİ (Event Tree Analysis-ETA) Merve ERCAN KALKAN Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü II. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 - İSTANBUL 1 Tehlike Değerlendirme

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK

RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK İHTİMAL RİSK ANALİZİ TEHLİKE VE RİSK RİSK MATRİSİ Sık sık Muhtemel Muhtemel olmayan Çok az Küçük Anlamlı Büyük Felaket CİDDİYET Bölge 1 Bölge 2 Bölge 3 Düşük Risk Bir eylem gerekli değil Eylem gerekebilir,

Detaylı

BekraSenaryolarından Havuz Yangınlarında Isı Akısının Hesaplanması

BekraSenaryolarından Havuz Yangınlarında Isı Akısının Hesaplanması TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BekraSenaryolarından Havuz Yangınlarında Isı Akısının Hesaplanması III. Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Sempozyumu 21-22 Mayıs 2015 Ankara Genel Sekreter Major Hazard

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ

PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ PATLAYICI ORTAMLARIN DENETİMİ 1 GİRİŞ Kimya, petrokimya, doğal gaz, petrol, kimyasal madde depolama tesisleri ve benzeri sektörler gibi yanıcı maddelerin kullanıldığı, depolandığı ve taşındığı işyerlerinde

Detaylı

Kavramsal Güvenilirlik ve Hata Analiz Yöntemi (Cognitive Reliability and Error Analysis Method - Cream),

Kavramsal Güvenilirlik ve Hata Analiz Yöntemi (Cognitive Reliability and Error Analysis Method - Cream), Kavramsal Güvenilirlik ve Hata Analiz Yöntemi (Cognitive Reliability and Error Analysis Method - Cream), Hiyerarşik Görev Analizi (Hierarchical Task Analysis), Sapma Analizi (Deviation Analysis), Yönetim

Detaylı

PROSES GÜVENLİĞİ. sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil! objektif değerlendirme ve iyileştirmeler korur.. PATLAMADAN KORUNMA

PROSES GÜVENLİĞİ. sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil! objektif değerlendirme ve iyileştirmeler korur.. PATLAMADAN KORUNMA PATLAMADAN KORUNMA ATEX TEHLİKELİ BÖLGE SINIFLANDIRMA ATEX EKİPMAN KONTROLÜ PATLAMA RİSK DEĞERLENDİRMESİ DANIŞMANLIĞI PATLAMADAN KORUNMA VE ATEX EĞİTİMİ sizi, çalışanınızı, işletmenizi, doküman değil!

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Çakmak Kantitatif Risk Analizi Stepleri: Tehlikelinin belirlenmesi Sonuçların değerlendirilmesi Frekansın değerlendirilmesi

Detaylı

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ

7.Hafta: Risk ve Risk Analizi. DYA 114 Çevre Koruma. BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ 7.Hafta: Risk ve Risk Analizi DYA 114 Çevre Koruma BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI Yrd.Doç.Dr. Sefa KOCABAŞ RİSK ve RİSK ANALİZİ Risk Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İçerik Patlayıcı Ortamlar ATEX Nedir? İlgili Mevzuat Temel Kavramlar Patlamadan Korunma Dokümanı 2 3 ATEX Nedir? ATEX Atmosphères

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği, Çevresel Sürdürülebilirlik. Eğitim-Danışmanlık

İş Sağlığı Güvenliği, Çevresel Sürdürülebilirlik. Eğitim-Danışmanlık İş Sağlığı Güvenliği, Çevresel Sürdürülebilirlik Eğitim-Danışmanlık MERKEZ : OFİSLER: 52044 Cortona (AR), vicolo Boni 7 - Italy 52044 Cortona (AR), via Nazionale 70 Italy 52044 Cortona (AR), vicolo Boni

Detaylı

Güvenlik,Çevre ve Sağlık Konularında Danışmanlık ve Destek faaliyetleri

Güvenlik,Çevre ve Sağlık Konularında Danışmanlık ve Destek faaliyetleri E N S E R E N E R J I Güvenlik,Çevre ve Sağlık Konularında Danışmanlık ve Destek faaliyetleri GİRİŞ Sağlık,Emniyet ve Çevre (SEÇ) alanlarında kamu ve özel sektöre hizmet amacıyla İtalyan danışmanlık Şirketi

Detaylı

11.3. Delphi Tekniği (Delphi Technique)... 148. 11.4. Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis - PHA)... 149

11.3. Delphi Tekniği (Delphi Technique)... 148. 11.4. Ön Tehlike Analizi (Preliminary Hazard Analysis - PHA)... 149 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 G İR İŞ... 11 1. BÖLÜM: TEH LİK E VE RİSK KAVRAMLARI 1.1. Terminoloji...13 1.2. Teknoloji ve Tehlike Kavramı... 14 1.3. Risk ve Belirsizlik Kavramı...16 2. BÖLÜM: GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

III. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

III. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI III. TEHLİKELİ KİMYASALLARIN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ ENDÜSTRİ TESİSLERİ İÇİN KORUMA ALANLARININ BELİRLENMESİ Dr. Saliha ÇETİNYOKUŞ(Kimya Yüksek

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ VIII- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ VIII- RİSK HESAPLAMA ÖRNEKLERİ 12 6 74 Slayt 6/6 RİSK YÖNETİMİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ TEHLİKE ANALİZ METODOLOJİLERİ AMAÇ: (Nitel ve Nicel) Risk analiz yöntemleri HAZOP ve ÖRNEK ÇÖZÜM Risk analiz yöntemleri ve hesaplama örnekleri Nİ1303096

Detaylı

YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI II.Yangın Sempozyumu ve Sergisi SPG (LPG) DEPOLARINDA YANGIN RİSKİ ve YANGIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Sunan Tanju ATAYLAR KARİNA Tasarım, Danışmanlık ve Eğitim Hiz. Ltd.Şti. 11 Haziran 2003 Ankara 1 Sunuş

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Çakmak RİSK ANALİZİ, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK YÖNETİMİ RİSK NEDİR? Risk: Ekonomi, İş, Spor, Endüstri Risk: Potansiyel

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi

OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi OMV Petrol Ofisi A.Ş. Tarım Kredi Kooperatifleri Tanker Şoförleri Patlayıcı Ortamlar Bilgilendirme Eğitimi Amaç Akaryakıt Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler Emniyetli Sürüş Teknikleri Uyku ve

Detaylı

SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMLER

SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMLER SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMLER Biz Kimiz? İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlık hizmetleri konularında 25 yılı aşkın uluslararası tecrübeye sahip İtalyan ICARO firması olarak, Türkiye'de

Detaylı

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi

Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Toz Patlaması ve Tozdan Kaynaklanan Güvenlik Risklerinin Yönetimi Serdar GÜLTEK Makine Müh., FPE, M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Serkan KÜÇÜK Kimya Müh., M.Sc. İş Güvenliği Uzmanı (A) Toz Patlaması Parametreleri

Detaylı

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System)

OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi (Occupational Health and Safety Management System) Kuruluşlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ

MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM İLE MARUZİYETTE RİSK DERECESİ BELİRLENMESİ BASİT RİSK DEĞERLENDİRMESİ METODU (HSE/COSHH-Control of substances hazardous to health ) 1 TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERE SOLUNUM

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. DAYANAK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 YÖNETMELİK MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Risk değerlendirmesi

Detaylı

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

İSG PLANLAMA RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/6 1. AMAÇ KAPSAM: Hastanede yeni bir bölüm açarken veya devam eden bölümlerin tehlikelerinin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, İSG programlarının oluşturulması ve gerekli kontrol ölçümlerinin

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Patlamadan Korunma Dokümanı hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz. Her hakkı saklıdır. İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemek amacıyla hazırlanan ve 6//00 tarih ve 58 sayılı Resmi

Detaylı

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

GGYS TEHLİKE ANALİZİ VE RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ V KAPSAM: Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulama alanı içinde oluşması muhtemel bütün olası tehlikelerin, Gıda Güvenliği ile ilgili sonuçlarına ve oluşma olasılıklarına göre tanımlanması ve

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

PAPYON ANALİZİ (Bow-tie Analysis)

PAPYON ANALİZİ (Bow-tie Analysis) PAPYON ANALİZİ (Bow-tie Analysis) Prof.Dr. Veli Deniz II. Uluslararası Proses Güvenliği Sempozyumu 22-24 Ekim 2015 - İSTANBUL 1 Risk Analizi ana adımları Risk Analizi Tehlike belirlenmesi Tehlike & Senaryo

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Ayşe Pınar AKLAN Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar

Detaylı

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler

Class 5.2./ Organik peroksitler çoğunlukla çabuk yanan ve çarpma sürtmeye duyarlı maddeler TEHLİKELİ MADDELER İÇİN IMO SINIFLARI Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan in denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the Life at Sea (SOLAS) ve

Detaylı

PROSES GÜVENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

PROSES GÜVENLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 1. MODÜL (Bir Gün) Mustafa Cüneyt Gezen Konu: Tehlikeli Kimyasalları Sınıflandırma ve Karşılıklı Etkileşimleri 1.1. Birinci Gün: Tehlikeli kimyasalları tanıma (Tozlar, katılar, sıvılar ve gazlar) Güvenlik

Detaylı

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Ş E R İ F G Ö Z L E M E N E M E K L İ B A Ş İ Ş M Ü F E T T İ Ş İ

PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Ş E R İ F G Ö Z L E M E N E M E K L İ B A Ş İ Ş M Ü F E T T İ Ş İ PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Ş E R İ F G Ö Z L E M E N E M E K L İ B A Ş İ Ş M Ü F E T T İ Ş İ YANMANIN PATLAMA BİLEŞENLERİ Yanma veya patlamanın olabilmesi için üç şartın gerçekleşmesi

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI SERTİFİKA PROGRAMI

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI SERTİFİKA PROGRAMI Programın Amacı: Katılımcılara, Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin istediği taleplere cevap verebilen Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlama yetisine sahip

Detaylı

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri

ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri ODEN LOJİSTİK A.Ş Tehlikeli Madde Kodları ve Sembolleri Tehlikeli ve denizi kirletme riski olan maddelerin denizde taşıma yapan gemiler tarafından taşınması International Convention for the Safety of the

Detaylı

manlık San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:140/1 Işı şık k Apt. K:4 D:7 (35210) safety@ergonisguvenligi

manlık San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:140/1 Işı şık k Apt. K:4 D:7 (35210) safety@ergonisguvenligi RİSK DEĞERLENDİRME RME VE ANALİZİ EĞİTİMİ ERGON İş Güvenli venliği i Sistemleri Mühendislik Özel Eğitim Danış ışmanl manlık San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:140/1 Işı I şık k Apt. K:4 D:7 (35210)

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR

RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR RİSK DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIMLAR 20.06.2012 Tarih ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 29.12.2012 Tarih ve 28512 Resmi Gazete Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

BÖLÜM 5 Emniyet Riskleri

BÖLÜM 5 Emniyet Riskleri BÖLÜM 5 Emniyet Riskleri Prof.Dr. Erhan BUTUN EMNİYET RİSKİ Temel Kavramlar Emniyet riski, öngörülebilir en kötü durumu referans alarak, bir tehlikenin sonuclarının tahmin edilen olasılık ve ciddiyeti

Detaylı

TESİSLER. boru tesisatı, iş ekipmanlarını ifadesinde uygun şekilde ayrılmalı ve tanıtılmalıdır.

TESİSLER. boru tesisatı, iş ekipmanlarını ifadesinde uygun şekilde ayrılmalı ve tanıtılmalıdır. 1 TESİSLER Yönetmeliğin Tehlikeli maddelerin kullanıldığı, işlendiği, üretildiği veya depolandığı bir kuruluş içerisindeki teknik ünite ve bu ünitenin işleyişi için gerekli olan teçhizat, yapılar, boru

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlığında Standart, Mevzuat ve Uygulamadaki Belirsizlikler, Türkiye ye Özgü Çözüm Önerileri Serkan Küçük / Serdar Gültek / Cem Çeribaşı SUNUM PLANI Mevzuzat ve standarttaki

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Şerif GÖZLEMEN. Kimya Mühendisi. Emekli Baş İş Müfettişi. Şirket Müdürü

Şerif GÖZLEMEN. Kimya Mühendisi. Emekli Baş İş Müfettişi. Şirket Müdürü PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI Şerif GÖZLEMEN Kimya Mühendisi Emekli Baş İş Müfettişi Şirket Müdürü Mithatpaşa Cad. No:24/9 Kızılay ANKARA Tel : 0 312 4320373 Faks : 0 312 4317710 E-Posta

Detaylı

UÇUŞ TESTLERİNDE EMNİYET DEĞERLENDİRME ANALİZLERİ

UÇUŞ TESTLERİNDE EMNİYET DEĞERLENDİRME ANALİZLERİ VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli UÇUŞ TESTLERİNDE EMNİYET DEĞERLENDİRME ANALİZLERİ Serdar Çora 1 ve Murat Özpala 2 TUSAŞ, ANKARA Emre Can Kaya 3 TUSAŞ,

Detaylı

Seçilmiş Uluslararası Veri Tabanlarında Türkiye de Yaşanmış Endüstriyel Kazalar

Seçilmiş Uluslararası Veri Tabanlarında Türkiye de Yaşanmış Endüstriyel Kazalar Seçilmiş Uluslararası Veri Tabanlarında Türkiye de Yaşanmış Endüstriyel Kazalar Serkan Girgin (girgink@gmail.com) Prof. Dr. Ülkü Yetiş (uyetis@metu.edu.tr) ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Giriş Yangın,

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz

Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları www.sisbel.biz ISO/IEC 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ - HİZMET YÖNETİMİ BAŞ DENETÇİ EĞİTİMİ Bilgi Güvenliği Risk Değerlendirme Yaklaşımları E1-yüksek seviye bilgi güvenliği risk değerlendirmesi Yüksek seviye değerlendirme,

Detaylı

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri

Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar ve ATEX Yönetmelikleri Hamdi Nadir Tural Araştırma&Geliştirme Bölümü Mart 2013 Özet Günümüzde Avrupa birliği ülkelerinde geçerli olan ve Avrupa dışında birçok

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi ECAC Havaalanı

Detaylı

Olay frekanslarının hesaplanması

Olay frekanslarının hesaplanması TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Olay frekanslarının hesaplanması 2. ULUSLARARASI PROSES GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ 22-24 Ekim 2015 İstanbul Genel Sekreter Hata Ağacı (FTA) Olay Ağacı (ETA) Olayı

Detaylı

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi Belirsizlik Değerlendirmesi

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi Belirsizlik Değerlendirmesi Belirsizlik Değerlendirmesi 1 Sunum İçeriği Belirsizliğin Tanımı ve Gerekliliği Hesaplama Temelli Yöntemde Belirsizlik Ölçüm Temelli Yöntemde Belirsizlik Asgari Yöntemde Belirsizlik Hata Yayılma Kanunu

Detaylı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı

2016 İş Güvenliği Eğitim Programı 2016 İş Güvenliği Eğitim Programı Eğitmen Kemal ÜÇÜNCÜ,Mak.Müh.MSc. 1984 Yılında İ.T.Ü Makine Fakültesinden mezun oldu. Yeni Yüzyıl Üniversitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği,Beuth Üniversitesi-Berlin de

Detaylı

PKD DEĞERLENDİRME FORMU

PKD DEĞERLENDİRME FORMU Tarih: PKD DEĞERLENDİRME FORMU Değerlendiren Kişi: 1 Kuruluşun Unvanı 2 Kuruluşun Adresi 3 İşveren/Vekili 4 Kuruluşun SGK Sicil No. 5 Kuruluşun Vergi No. 6 Kuruluşun Telefon ve faks Tel: Faks: 7 E-mail

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRMESİ DOÇ. DR. İBRAHİM OCAK DOÇ. DR. ALİ İSMET KANLI Konu Başlıkları 1. Temel Kavramlar ve Tanımlar 2. İlgili Mevzuat 3. Risklerden Korunma Yöntemleri

Detaylı

HAZOPTAN LOPA YA ORADAN PROSES GÜVENLİĞİNE BURCU ÖZER

HAZOPTAN LOPA YA ORADAN PROSES GÜVENLİĞİNE BURCU ÖZER KANSAI ALTAN Proses Güvenliği HAZOPTAN LOPA YA ORADAN PROSES GÜVENLİĞİNE BURCU ÖZER 18.05.2017 KANSAI ALTAN Şirket Tanıtımı Ankara Asfaltı 25. km Kemalpaşa / İZMİR KANSAI ALTAN İçerik Kansai Altan tanıtım

Detaylı

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları. Konu Seçimi Temmuz 2015 Arıza Grafiği Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği 250 200 229 212 140 120 100 124 150 80 100 102 90 60 50 55 40 20 34 24 7 5 0 Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik 0 Buhar Tesisatı

Detaylı

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir.

İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1. GİRİŞ İşçi sağlığı ve güvenliğine (İSAGÜ) yönelik önlemlerin alınması ve etkin bir şekilde uygulanması, İSAGÜ bilincinin oluşması ile ilgilidir. 1 Limanlar, Türkiye ekonomisinin en önemli destek üniteleridir.

Detaylı

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001320 2 0 0 2 5

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2. Öğretim planındaki AKTS 524000000001320 2 0 0 2 5 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - DERS İZLENCESİ - Sürüm 2 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kimyasal Süreç Güvenliği Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 524000000001320 2 0 0 2 5 Ön Koşullar : Yok: Bu dersin ön koşulu

Detaylı

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI...

1 1: LOJİSTİK KAVRAMI... İÇİNDEKİLER Giriş:... 1 Bölüm 1: LOJİSTİK KAVRAMI... 3 1.1. Lojistiğin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi... 4 1.1.1. Lojistik Kavramı... 4 1.1.2. Lojistiğin Tarihsel Gelişimi... 6 1.2. Lojistikle İlgili Genel

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES

PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES PATLAMA VE YANGINLARA MÜDAHALE YÖNTEMLERİ EMERGENCY RESPONSE AND FIRE FIGHTING FOR EXPLOSIVE ATMOSPHERES Bölümler Süreç Yönetimi Acil Durum Planının Hazırlanması Müdahale Süreci Kişisel Korunma Ekipmanları

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Muhammed Furkan KAHRAMAN, İSG Uzmanı Kasım, 2016 EMNİYET KEMERİ SUSTURUCU Maslow`un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kendini Gerçekleşt.

Detaylı

SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMLER

SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMLER SEVESO DİREKTİFİ UYUMLULUK DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMLER Biz Kimiz? İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlık hizmetleri konularında 25 yılı aşkın uluslararası tecrübeye sahip İtalyan ICARO firması olarak, Türkiye'de

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

PATLAMA. Yanıcı gaz, toz veya buharın n hava ile turduğu uygun oranlar dahilindeki karışı. ateşleme enerjisi ile temas etmesi

PATLAMA. Yanıcı gaz, toz veya buharın n hava ile turduğu uygun oranlar dahilindeki karışı. ateşleme enerjisi ile temas etmesi ŞERİF F GÖZLEMENG TUDEV YÖNETY NETİM M KURULU BAŞKANI 08 OCAK 2009 PATLAMA Yanıcı gaz, toz veya buharın n hava ile oluşturdu turduğu uygun oranlar dahilindeki karışı ışımın, ateşleme enerjisi ile temas

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK VE UYGULAMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Yönetmelik AB nin 96/82/EC sayılı Tehlikeli Maddeleri İçeren Büyük Endüstriyel

Detaylı

huseyinozcan63@hotmail.com

huseyinozcan63@hotmail.com huseyinozcan63@hotmail.com 1 Hızla gelişmekte olan teknolojinin sanayide kullanılması sonucunda uygulanan yeni ve karmaşık üretim yöntemleri yeni ve karmaşık riskleri de beraberinde getirmiştir. huseyinozcan63@hotmail.com

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Yönetimi Doç. Dr. Mehmet Yazıcı 1. Baskı İstanbul-2016 Yayın No : 3405 İşletme-Ekonomi Dizisi : 812 1. Baskı Ekim 2016 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-725 - 6 Copyright Bu kitabın

Detaylı

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi

Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 6331 sayılı İş Sağlığı ve

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ. Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK DEĞERLENDİRMESİ EĞİTİMİ Öğr. Gör. Metin BAYRAM Sakarya Üniversitesi İSG Koordinatörü B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlike : Makine ve İş Ekipmanları Kullanımı Riskler: a)

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı Endüstriyel ve Kimyasal Kazalar Şubesi Müdürlüğü

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY

RİSK DEĞERLENDİRMESİ PROCEDÜRÜ. İçindekiler. Sayfa. Doküman NO Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi KRY İçindekiler 1. GİRİŞ... 2 2. AMAÇ... 2 3. METOT... 2 4. TANIMLAR... 2 5. RİSK ANALİZİNİN YAPILMASI... 4 5.1. Bilgilendirme... 5.2. Tehlike Kaynaklarının Belirlenmesi... 4 5.2.1. İşin Düzenlenmesi ve Organizasyona

Detaylı

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası

Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Müfredat özeti - Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası Ocak 2013 Müfredat özeti NEBOSH Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifikası (Ocak 2013 Yapı Müfredat, üç üniteden oluşmaktadır.

Detaylı

YOL TÜNELİ KORUMASINDA DÜŞÜK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ

YOL TÜNELİ KORUMASINDA DÜŞÜK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ 1 YOL TÜNELİ KORUMASINDA DÜŞÜK BASINÇLI SU SİSİ SİSTEMLERİ Yol tünellerinde meydana gelen kazalar açık yollarda meydana gelenden az gibi görünse de son yıllarda yaşanan bir çok büyük kaza işletmeleri,

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ OBA CROWN RESORT SİTESİ OBA KASABASI FABRİKA CD. NO:18/ ALANYA / ANTALYA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK ANALİZİ GEÇERLİLİK TARİHİ OCAK-019 HAZIRLAYAN Taner Aybek OSGB Saray Mah. Güzelyalı Cd. Kahyaoğlu Apt.

Detaylı

Adım 8 : Kuruluşa Özgü Güvenlik Kültürü Anketinin Hazırlanması

Adım 8 : Kuruluşa Özgü Güvenlik Kültürü Anketinin Hazırlanması Denetim süreci dağıtım sistemleri içerisindeki her bir kutunun kalitatif 5-puan ölçeği üzerinden derecelendirilmesini sağlar. Bu ölçek en iyi derecenin %100 en kötü derecenin ise %20 olduğu, kalitatif

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI

VIII. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik. iş SAĞLIĞI VE GÜVENLiĞi MEVZUATI VIII a) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu, b) Patlamadan korunma dokümanı: İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini

Detaylı

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İş Güvenliği, Kalite, Çevre, Enerji Yönetimi, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri İçindekiler 1 Hakkımızda 4 Hizmetlerimiz 2 Vizyonumuz 5 Referanslarımız 3 Değerlerimiz 6 İletişim 1 Hakkımızda Genç, dinamik

Detaylı

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ

BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ KORT-06/rev 2(Kasım.1995) 1 BUHAR KAZANLARININ KĐMYASAL OLARAK TEMĐZLENME ĐHTĐYAÇLARININ KRĐTERLERĐ Bir buhar kazanının kirli olup,olmadığının,dolayısıyla temizlenmesinin gerekip,gerekmediğinin kriterleri

Detaylı

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi

BU SUNUMUN İÇERİĞİ. Uçak ve Ekipman Kazaları. SAFA Denetimi BU SUNUMUN İÇERİĞİ Uçak ve Ekipman Kazaları SAFA Denetimi EMNİYET Tehlike, büyük veya yok olmaya yol açabilecek durum, gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum olarak tanımlanmaktadır. İstenmeyen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı