BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ"

Transkript

1 T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME PROJESİ BİLGİSAYARA DAYALI MİP (MRP) SİSTEMİNİN VERİTABANI YAPISININ ANALİZ EDİLMESİ HAZIRLAYAN SABRİ ERDEM DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SEDAT ŞARMAN İZMİR 1996

2 ÖNSÖZ Mip yazılımları ülkemizde henüz tam anlamıyla tanınmamakta ve arzu edilen boyutlarda kullanılmamaktadır. Bunun nedenlerinden birisi, kanımca, Türkiye de MİP konusundaki yazılımların fazla olmayışı, yabancı yazılımların ise Türkiye koşullarına tam olarak adapte olamayışıdır. Bu durum gözönünde bulundurulduğunda Mip sistemi konusunda bir yazılım geliştirmeyi düşünen Netsis Yazılım Sanayi ve Tic. Ltd. Şti., yabancı yazılımların yüksek maliyeti, Türkiye koşullarına adaptasyonu gözönünde bulundurulduğunda, bilgisayara dayalı malzeme ihtiyaç planlaması konusundaki önemli bir boşluğu dolduracaktır. Yukarıda anlatılan durumlar ve Netsis Yaz. San ve Tıc. Ltd.Şti. Genel Müdürü Sayın Murat Ihlamur un teşviki ve ilgili konuda tam bir uygulama imkanı bulabilmem, projemi bu konuda seçmemde ağırlıklı olarak etkili olmuştur. Bu projenin hazırlanmasında benimle birlikte birlikte birçok değerli insanın katkıları olmuştur. Burada, projemi yöneten, çalışmalarımda bana yol gösteren ve destek veren değerli hocam Prof. Dr. SEDAT ŞARMAN a, Netsis te bana her türlü imkanı sağlayan, motive eden ve destek olan sayın MURAT IHLAMUR a, projemi büyük bir sabırla satır satır okuyarak değerli eleştirilerini esirgemeyen ve yazılımına da katkıda bulunan sayın MEDİ VENTURA ya, bana destek olan, yardımlarını esirgemeyen tüm Netsis çalışanlarına, bu proje ve bu projenin hazırlanmasına kadar geçen zamanda her zaman yanımda olan aileme ve adını burada sayamadığım, projemde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu projenin benden sonraki arkadaşlarıma ve bu konuda ilgili herkese yardımcı olabilmesi mutluluk kaynağım olacaktır. İZMİR, 08/06/1996 SABRİ ERDEM 2

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ MİP BAĞIMLI TALEP VE BAĞIMSIZ TALEP KAVRAMLARI MİP, KAPALI ÇEVRİM MRP VE MRP MİP İN TEMEL ÖN KOŞULLARI MİP İN VARSAYIMLARI MİP İN ÜRETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ MİP İN AMAÇLARI MİP SİSTEMİNDE GİRDİLER VE ÇIKTILAR MİP SİSTEMİNDE GİRDİLER MİP SİSTEMİNİN ÇIKTILARI MİP İN YARARLARI MİP SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN BİLEŞENLERİ ANA ÜRETİM PLANI (MASTER PRODUCTION PLANNING) ÜRETİM ÇİZELGELEME (PRODUCTION SCHEDULING) ENVANTER YÖNETİMİ (INVENTORY MANAGEMENT) ENVANTER KONTROLÜ (INVENTORY CONTROL) Brüt İhtiyaç B(t) Eldeki Mevcut Stok Miktarı E(t) Ayrılmış Stok A(t) Güven Stok G(t) Planlı Girişler P(t) ÜRÜN AĞACI YAPISI (BILL OF MATERIAL STRUCTURE) SİPARİŞ BİLGİLERİ Sipariş Miktarı Tespit Etme Yöntemleri Ekonomik Sipariş Miktarı Metodu (Economic Order Quantity) Kesikli Sipariş Miktarı Metodu (The Lot For Lot Method) Sabit Sipariş Miktarı Metodu (Fixed Order Quantity Method) Sabit Sipariş Dönemi Metodu (Fixed Order Period Method) MİP TE YENİDEN PLANLAMA YAKLAŞIMLARI (REPLANNING APROACHES IN MRP) YENİDEN PLANLAMA SIKLIĞININ SAPTANMASI BİLGİSAYARA DAYALI PLANLAMA SİSTEMİ

4 5.1 BİLGİSAYARA DAYALI PLANLAMA MİP YAZILIMLARININ UYGULANMASINDA ÖNERİLER BİLGİSAYARA DAYALI MİP TE VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİSAYARA DAYALI PLANLAMA SİSTEMİNDE YEDEK PARÇALARIN DURUMU MİP İN UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR UYGULAMA BÖLÜMÜ STOK KARTI ANALİZİ: SİPARİŞ BÜYÜKLÜĞÜ ANALİZİ MİP ALGORİTMASI ANALİZİ ÖZELLİKLER (FEATURES) ANALİZİ: OPSİYON (OPTION) ANALİZİ ANALİZLER SONUCU ORTAYA ÇIKARILAN MİP SİSTEMİNİN MODÜLER YAPISI, BİLGİ AKIŞI VE KODLAMA BAĞLANTILARI

5 1. GİRİŞ Kaynakların makro düzeyde verimli bir şekilde kullanılması, ancak ülke içindeki her türlü birimin kendi kaynaklarını en verimli şekilde kullanmasıyla mümkün olacaktır. Özellikle sürekli bir yüksek enflasyonun yaşanması, artan maliyetler, değişen faiz oranları, Türkiye nin Gümrük Birliği ne de girmiş olması, mevcut kaynakların planlı ve kontrollu kullanımını ve daha sistemli, daha bilinçli bir üretimi zorunlu kılmaktadır. Hızla değişen çevresel etmenler, yöneticileri planlama konusunda daha özenli davranmaya zorlamaktadır. Ülkemizde, sanayide planlama ve kontrol çalışmaları, sanayimizin mazisinin de çok eskilere dayanmamasından dolayı lı yıllara rastlamaktadır. Planlama ve kontrol çalışmalarının bilgisayar destekli olması, belli standartlara ve tespit edilen işletme politikalarına uyularak planlama ve kontrolun daha hızlı, daha sistemli ve daha etkin olmasını sağlamaktadır. Ülkemizde bilgisayar destekli planlama ve kontrol çalışmaları 1975 lerden sonraya rastlamaktadır. Bugün büyük, orta ölçekli işletmelerin tamamına yakınında, küçük ölçekli işletmelerin ise çoğunluğunda bilgisayarlar işletme faaliyetlerinin hemen hemen tümünde kullanılmaktadır. 1 Günümüz işletmelerinin hemen hepsinde üretim planlama ve kontrol çalışmaları, malzeme-stok kontrol ve yönetimi çalışmaları, talep tahminlemeleri, kapasite planlama çalışmaları -hassasiyeti ve etkinliği işletmeden işletmeye değişmekle birlikte- yapılmaktadır. 5

6 MİP (MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA) 6

7 2. MİP İşletmelerdeki envanter planlama yöneticilerinin, üretim planlama bölümünden aldıkları ve genellikle gün bazında üretilecek ürünleri belirleyen dönemsel bazdaki bilgiler, ilgili dönemlerdeki üretimin gerçekleştirilebilmesi için hangi malzeme ve hammaddelerden ne zaman gerektiği, ne kadar gerektiği, siparişlerin ne zaman verilmesi gerektiği gibi bilgileri sağlaması açısından gerekli temel planlama verilerini oluşturacaktır. Ancak imalat işletmeleri genel olarak birden fazla ürün üretimi yoluna giderler. Bu ürünler de kendi içlerinde özellikleri (features) ve opsiyonları (options) itibarıyla birbirlerinden ayrılırlar. Bunun sonucunda özellikleri ve opsiyonları itibarıyla esas ürün çeşidinden daha fazla sayıda ürün ortaya çıkacaktır ki, bu da etkin bir planlama sistemine sahip olmayan envanter yöneticileri için bu ürünlere ilişkin malzeme ve hammaddelerin planlamasını çok zor hatta imkansız hale getirecektir. MİP sistemi bu gibi durumlarda uygulanabilecek en etkin planlama sistemlerinden birisidir. MİP (Material requirement planning), malzeme ihtiyaç planlamasıdır. Ancak bu, çok genel bir tanımlama olmaktadır. Daha açıklayıcı bir tanımlama yapılması istenirse; MİP, bir işletmenin üretimde kullandığı hammadde, malzeme ve yarı mamulun, ürünlerin müşteriye teslim tarihleri, sipariş ve envanter yönetimi politikaları ve diğer üretim amaçları da gözönüne alınarak, envanter maliyetlerini de optimize edecek şekilde dönemler bazında planlanmasıdır. Ürün sayısının çok ve çeşitli, ürün bileşen sayısının ve üretim kademe sayısının fazla olduğu durumlarda MİP sistemi, gerekli alt yapısının iyi bir şekilde hazırlanması koşuluyla oldukça kullanışlı ve hızlı bir sistem olacaktır. Bu alt yapılardan kastedilen, güncel ürün ağacı bilgileri, envanter durum bilgileri ve eksiksiz üretim programı bilgileridir. MİP, işletme düzeyinde etkin bir malzeme planlama ve sipariş sistemini gerçekleştirerek hem doğru parçanın doğru zamanda teminini hem işletme 7

8 içindeki diğer planlama bölümlerinin etkin çalışmasını, hem de müşterilerin taleplerinin zamanında ve eksiksiz olarak karşılanmasını sağlayacaktır. 8

9 2.1 BAĞIMLI TALEP VE BAĞIMSIZ TALEP KAVRAMLARI 1 MİP, envanter yatırımlarını minimize etmek, üretimi ve etkinliği artırmak, alıcıya yapılan hizmeti geliştirmek amacıyla kullanılan bir yönetim çizelgeleme ve kontrol tekniğidir. Malzeme ihtiyaç planlaması yaklaşımı bağımlı talep koşulunun sözkonusu olduğu envanterlerin yönetimi için geçerlidir. Malzeme ihtiyaç planlamanın ana kuralı şöyledir: Malzeme, parça ve yarı mamüle olan talep, son ürüne olan talebe bağlıdır. Bağımlı talep kavramı ilk kez 1965 yılında Orlicky tarafından ortaya atılmıştır. Son ürün için talep bir kez belirlendiği zaman (tahmin yöntemleri yada müşteri siparişleri yoluyla), üretim sırasında gereken alt montaj parçaları ve bileşen parçaları, bağımlı talep öğelerine örnek olarak gösterilebilir. Son ürüne olan talep ise imalatta kullanılan parça, malzeme, ve yarı mamullere olan talepten tamamen bağımsızdır. Bu durumda imalat sanayiinde, özellikle envanter konusunda bağımlı talep kavramı giderek önem kazanmaktadır. Bağımsız talep devamlıdır ve rassal değişkenliklerden dolayı farklılıklar gösterir. Öte yandan bağımlı talep doğrudan bir üst seviyedeki ürünün talebine bağlıdır. Örneğin yarı hammaddelerin, yarı mamüllerin, malzemelerin ve parçaların talebi bu gruba girer. Bağımsız talebin tersine bağımlı talep devamlı değildir. Talep, belirli zamanlarda büyük miktarlardan oluşur. Bu zamanların dışında talep sıfırdır. Talebin bu özelliği üretimin kafileler halinde yapılmasından kaynaklanır. Son ürüne olan talep bağımsız ve devamlı olurken ara ürünlerin talebi her zaman hesaplanabilir. 2.2 MİP, KAPALI ÇEVRİM MRP VE MRP2 Malzeme İhtiyaç Planlaması, imalat sürecinde stok yönetiminin, üretim planlamasından ayrı olarak düşünülemeyeceğini göz önünde bulunduran bir sistemdir. Bu sistemde ana üretim planlaması sonucu, planlama döneminde 9

10 üretilecek ürün tipleri, ürün miktarları ve üretim zamanı belirlenir. Üretimin gerçekleştirilmesi ancak yeterli miktarda ve uygun zamanda üretim kaynaklarının bulunmasına bağlıdır. Malzeme İhtiyaç Planlama Sistemi, bu görevi yerine getiren bilgisayara dayalı üretim planlama ve kontrol sistemi elemanıdır. 1 Planlama (ana üretim çizelgelemesi, MİP ve kapasite ihtiyaç planlama) ve icra (üretim aktivite kontrol ve satınalma) modüllerinin icradan planlamaya olan potansiyel geri besleme ile kombinasyonu, kapalı çevrim MRP(closed loop MRP) olarak adlandırılmıştır. Kapalı çevrim MRP sistemine ana planlamanın tüm görevlerini içeren genişletilmiş ana üretim çizelgelemesi ve iş planlamasının finansal olarak desteklenmesinin yanısıra belirli finansal modüllerin de eklenmesi ile imalat kaynak yönetimine bütünleştirilmiş bir yaklaşım getirilmiştir. Bu genişletilmiş MRP ise MRP2 (manufacturing resource planning) olarak bilinmektedir. 2 10

11 2.3 MİP İN TEMEL ÖN KOŞULLARI 1 Ana üretim Planı: Ana üretim planı, son ürünün ne zaman ve ne kadar üretilmesi gerektiğini belirler. Mip, ana üretim planının malzeme listesi cinsinden (diğer bir deyişle parça kodları cinsinden) ifade edilebileceğini kabul eder. Bu sistemin anladığı tek lisan parça kodlarıdır. Parça kodları, malzeme, parça, yarımontaj ve son ürünleri tek tek tanımlayan envanter birimleri numaralarıdır. Her envanter birimi bir kodla tanımlanmalıdır: Bu kodlama sistemi kolay anlaşılıp kullanılabilen ve karışıklığa yol açmadan birimleri tanımlayabilen bir yapıya sahip olmalıdır. Malzeme listesi ürün ağacı bilgileri: Malzeme listesi, sadece son ürünü üretebilmek için gerekli olan tüm malzemelerin dökümü değildir. Ürünün yapılma aşamaları ve üretim yöntemleri ile ilgili bilgileri de içerir. Envanter kayıtları (envanter durumu bilgileri): Envanter kayıtları, sistemin kontrolu altındaki tüm birimlerin envanter durumları hakkındaki verileri içerir. Ürün ağaçları bilgileri ile envanter durumu bilgileri kütüklerindeki bilgilerin doğru, tam, güncel ve bütünlük içinde olmaları ihtiyacı: Hiç şüphesiz ki malzeme ihtiyaç planlama sisteminin çıktıları, kullanılan verilerin doğruluğu derecesinde etkin olacaktır. Eğer klasik envanter kontrol yöntemleri kullanılıyorsa genellikle bu iki veri kütüğü oldukça zayıf bir yapıda bulunurlar. Örneğin sipariş noktası sistemlerinde, malzeme listeleri ve ürün ağaçları bilgilerine ihtiyaç yoktur. Bunun için Mip e geçişte bu bilgilerin elden geçirilmesi kaçınılmazdır. 2.4 MİP İN VARSAYIMLARI 1 MİP kontrolu altındaki tüm envanter birimlerinin temin sürelerinin bilindiği, stoğa girip çıktığı varsayılır. Mip, brüt ihtiyaçların tespiti aşamasında bir montajı oluşturan tüm parçaların, o montaj parçasının üretimi için iş emri verildiği an 11

12 hazır olduğunu varsayar. Kesikli dağıtım ve bileşen parçaların kullanımı: Örneğin; Herhangi bir parçadan üretim hattında ne kadar gerekiyorsa, MİP sistemi tam o kadar parçanın üretim hattına sevk edileceğini ve bunların hepsinin tüketileceğini varsayar. Adet cinsinden ölçülemeyen malzemeler bu varsayımın dışında kalırlar. Bu durumda sistemin bu tip envanter birimlerine uygun olarak düzeltilmesi gerekir. MİP in diğer bir varsayımı da süreç bağımsızlığıdır. Herhangi bir envanter biriminin imalatı için verilen iş, tamamen kendi başına başlatılıp, bir diğer iş emrinin tamamlanmasını beklemeden bitirilir. Bunun sonucunda şu tür durumlar sözkonusu olmaz: a) Parça çiftleşmesi olarak bilinen ilişkiler. b)tezgah hazırlama bağımlılığı olarak bilinen ilişkiler (örneğin Y parçası için tezgah iş emri sadece önce X parçası için tezgah hazırlandığında başlatılabilir). Yani imal edilen parçaların süreç bağımszılığı olmalıdır. Sonuçta MİP in şu genel on varsayımından söz edilebilir: 1-Ana üretim planının varlığı ve bu planın malzeme listeleri cinsinden ifade edilmesi. 2-Tüm envanter birimlerinin tek tek tanımlanmış olması. 3-Planlama aşamasında malzeme listelerinin hazırlanmış olması. 4-Tüm envanterlerin birimlerinin durumları ile ilgili verileri içeren envanter kayıtlarının hazır olması. 5-Ürün ağaçları bilgileri ile envanter durumu bilgileri kütüklerindeki verilerin bütünlük içinde olmaları. 6-Tüm envanter birimleri için temin sürelerinin tespit edilmiş olması. 7-Tüm envanter birimlerinin stoğa girme /çıkma ihtiyacı. 8-Bir montaj parçasının üretimi için emir verildiği zaman o montajı oluşturan tüm parçaların işletme içinde hazır olmaları ihtiyacı. 9-Kesikli dağıtım ve bileşen parçalarının kullanımı kuralı. 10-İmal edilen parçalar için süreç bağımsızlığı kuralı. 12

13 2.5 MİP İN ÜRETİM SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ MİP i daha iyi değerlendirebilmek için bu yaklaşımın entegre üretim planı ve kontrol sistemi içindeki yerini belirlemek gerekir. ANA ÜRETİM PLANI ENVANTER DURUM BİLGİLERİ MALZEME İHTİYAÇ PLANLAMA ÜRÜN AĞACI BİLGİLERİ YAYINLANAN SİPARİŞLER PLANLANAN SİPARİŞLER Şekil 2.1 MİP in Üretim Sistemi İçindeki Yeri Üretim sistemi içinde yukarıdaki şekilden de görüleceği gibi MİP, ana üretim planından, stokların son durumundan ve güncel ürün ağacı bilgilerinden verileri alıp bunları değerlendirerek yayınlanmış siparişleri ve planlanan siparişleri çıktı olarak oluşturur. 13

14 2.6 MİP İN AMAÇLARI Her sistem gibi MİP sistemi de belirli girdileri, belirli amaçlara ulaşmak için arzu edilen çıktılara dönüştür. MİP in ana amaçları şöyle özetlenebilir: 1-Planlanmış ve denetlenen envanterler. 2-Mümkün minimum envanterle çalışmayı sağlamak. 3-Üretim, sevkiyat ve satınalma faaliyetlerini planlamak, çizelgeleme ve kontrol için önceliklerin tespit edilmesi, 4-Tüm envanter birimleri bazında dönemler itibariyle brüt ve net ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve bu yolla gerçekçi bir envanter yönetimi için bilgi üretilmesi, 5-Gelceğe dönük bir bakış açısı oluşturma. Yani planlanan siparişlerin projeksiyonu yoluyla kapasite planlamasının yapılması MİP SİSTEMİNDE GİRDİLER VE ÇIKTILAR Mip Sisteminde Girdiler 1,2,3 Mip sisteminin etkin bir şekilde işleyebilmesi için aşağıdaki girdilerin eksiksiz olarak sağlanmış olması gerekmektedir: 1) Planlama dönemi için hazırlanmış ana üretim planı, 2) Tüm envanter birimlerini içeren envanter durumu bilgileri kütüğü, 3) Her operasyon için işlem süresi, 4) Malzemeler için temin süreleri, 5) Ürün ağaçları bilgileri kütüğü, 6) Planlanmış ve/veya açılmış siparişlerin miktar ve zamanları, 7)Bağımsız talep elemanları (başka bir deyişle müşteri talebiyle belirlenen elemanlar) için, planlama döneminde tahmini talep miktarlarının belirlenmesi. Talep tahminleri, müşteri siparişlerini değerlendirerek de yapılabilir. 8) Belirli operasyonlar için sözkonusu olan muhtemel fire oranlarının belirlenmesi. Bu girdiler temelde şu üç ana başlık etrafında toplanabilir: 1 a)ana üretim planı, b)ürün ağaçları bilgileri, 14

15 c)envanter durumu bilgileridir MİP Sisteminin Çıktıları 1) Süregelen zaman döneminde sipariş vermek için her parçanın sipariş verilme miktarını gösteren veriler. 2) Ana üretim çizelgesi olurlu ise gelecekteki sipariş miktar ve zamanlarını gösteren planlı sipariş bilgileri. 3) Açılmış siparişlerdeki miktarlarda değişme olacaksa buna ilişkin revizyon bilgileri. 4) Değiştirilmesi gereken sipariş bilgilerini ve sipariş tarihlerini gösteren yeniden planlama bilgileri. 5) Planlama ufku içinde daha uzun zaman gerektiren net ihtiyaçlardan dolayı iptal edilen veya askıya alınan bütün parçalara ilişkin bilgiler. MİP aynı zamanda müşteri siparişlerinin olurlu teslim tarihlerine ilişkin raporlar da hazırlar. Potansiyel bir müşteri siparişi ana üretim çizelgesine girdiğinde, sistem üretim işleminde yeterli önsüre ve malzeme bulunabilirliğini her üretim düzeyinde tespit etmek için envanter ve stok yeterliliğini kontrol eder. Eğer kapasite durumları da gözönüne alınırsa, sistem bu olağandışı siparişler için alternatif üretim zamanlarını da gösterecektir. 3 Bu ana çıktıların yanı sıra şu tür raporlar da Mip sisteminden alınabilir: 1 a) Envanter düzeyi projeksiyonu, b) Performans raporları, c)talep kaynaklarını tarama raporları 1 15

16 2.8 MİP İN YARARLARI 4 MİP'in, imalat fonksiyonunu idare etmenin yeni bir yolu olduğu söylenmektedir. Hangi malzemeden ne kadar ve ne zaman sipariş verilmesi gerektiğini hesaplamanın en uygun yöntemi olduğu söylenebilir. MİP, birçok işletmenin önemli bölümlerinde dikkate değer değişiklikler meydana getirmiştir. MİP, otomatik bir karar verme sistemi değildir. MİP, bir karar destek sistemi veya yönetim bilgi sistemidir. MİP çok kompleks ve aşırı incelikli matematiksel modelleri içermez. MİP uzun bir dönemde üretilecek yüzlerce bileşeni olan ürünleri planlamak için ihtiyaç duyulan yoğun bilgi işleme sistemidir. Bu bilgilerin bulunabilirliği büyük koordinasyonlardaki bir organizasyonun birçok çeşitli elemanını planlamayı ve işlemeyi mümkün kılar. MİP'i kullananlar onun çıktılarını çok iyi değerlendirebilecek eğitime sahip olmalıdırlar. MİP, gelişmiş yönetim planlama ve değişime cevap verebilmeyi sağlar. Bu gelişme, alt sistemin müşteri siparişleri ve ürün dizaynı temelli satıcı siparişleri ve bütün imalatın yeniden planlanma yeteneği sayesinde sonuç verir. MİP, gelişmiş müşteri siparişi dağıtma performansı sağlar. İmalat emirlerinde ve satıcı siparişlerindeki MİP'in entegre olabilme yeteneği bu gelişmeye imkan sağlar. Tahminler ve müşteri siparişlerine dayalı parça ihtiyaçların MİP tarafından saptanması kayıp zamanları azaltır. Üretim çizelgesindeki bu ihtiyaçlar detaylı bir şekilde planlanabilir. MİP, eldeki envanter miktarını ve darboğazları azaltır. İhtiyaçlar sadece tahmin edilen yada gerçek müşteri siparişleri temeline dayanılarak dönem bazlı olarak oluşturulur. MİP'in süreç bağımsızlığı özelliğinden dolayı bir önceki işlem bir sonraki işlem başlamadan hemen önce bitirilir. Envanter: MİP, ürün ağaçlarındaki bileşenleri daha iyi koordine etmek için bilgi sağlar. Böylece bağımlı talebe sahip parçaların ortalama stok miktarlarını azaltır. 16

17 İşletme herşeye sahip olmak yerine sadece ihtiyacının olduğu bileşenlere sahip olacaktır. Üretim: İnsan ve sermaye kaynakları daha iyi kullanılacaktır. Çünkü MİP'den alınan bilgi, eğer öteki parçaların temini mümkün değilse bu bileşenler için duyulan gecikmeyi gösterecektir. Kesin bilgi önceliğinden dolayı daha iyi bir dağıtım performansı mümkün olacaktır. MİP aynı zamanda iş akışını geliştirecek, işlerin başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki işlem sürelerini azaltır. Satış: MİP, zaman içindeki arzulanan ürün teslim tarihlerinin başarılıp başarılamayacağını raporlayabilir. Bu durum, işletmenin müşteri siparişlerindeki değişikliklere cevap verme yeteneğini geliştirecektir. Mühendislik: MİP, tüm dizaynların ve değişikliklerin zamanlama planına ve bunların uygulanmasına yardım eder. Planlama: MİP, değerlendirme için, ana plandaki değişimleri simüle edebilir. Ve ana plana, parçanın resmi, etkinlik ihtiyaçları, işgücü planlama ve tedarik sevkiyatları sağlayan sistemleri daha etkin kılar. Satınalma: MİP siparişler için uygun tarihlerdeki değişiklikleri tavsiye eder. İşletme gerçek öncelikleri bildiği için ilgili satıcıyla ilişkilerini geliştirir. Çizelgeleme: MİP, daha güvenilir öncelik bilgisi boyunca daha iyi bir planlama yapılmasını sağlar. Finans: MİP, nakit ihtiyacı planlamasını daha etkin kılar. Bu özellik planlamacıyı, daha etkin sermaye yatırım kararları için gerçek kapasite kısıtlarını tanımlamaya yöneltir. 17

18 3. MİP SİSTEMİ VE BU SİSTEMİN BİLEŞENLERİ 3.1 ANA ÜRETİM PLANI (MASTER PRODUCTION PLANNING) 3 Bilindiği gibi MİP tasarımı, ana üretim planına uygun olarak geliştirilir. Diğer bir deyişle, ana üretim planı, MİP sürecini çalıştıran bir mekanizma olarak tanımlanabilir. Ana üretim planının kapsadığı zaman süreci, planlama döneminin tümüdür. Planlama döneminin, tüm malzemelerinin temini ve/veya üretimi için gereken zamandan büyük olması gerekir. Ana plan, müşteri siparişleri ve talep tahminlerini dönemler itibarıyla üretim değerleri cinsinden ifade ederek, pazarlama ve imalat fonksiyonu arasındaki ilişkiyi belirler. Ana Üretim Planının ihtiyaç duyduğu girdileri şöyle sıralayabiliriz: 1) Envanter seviyeleri, 2) Sipariş miktarları, 3) Talep tahminleri, 4) İmalat ara stok seviyeleri, 5) İşgücü seviyeleri, 6) Her üretim merkezinin kapasitesi, 7) Malzeme temin edilebilirliği, 8) Üretim standartları, 9) Maliyet standartları ve satış fiyatı, 10) Yönetim politikaları, Bu verilerin periyodik olarak toplanıp analiz edilmesi sonucunda üretim planları hazırlanır. Hazırlanan planlar şu bilgileri içerir: a) Üretilecek her ürünün üretim miktarları, b) Her ürün için alternatif üretim süreleri ve her üretim süreciyle üretilecek ürün miktarı, 18

19 c)herbir departman, makine, hat v.s. tarafından üretilecek ürün miktarları (herbir ürün için) d) Ürünlerin hedeflenen envanter seviyeleri, e) Fazla mesai, ilave vardiyalar,kullanılmayan kapasite v.b. f) Üretim sistemi içindeki alt sistemler arasında hareket edecek olan malzeme ve yarı işlenmiş ürün miktarı, g) Yan sanayicilerden ne tip girdinin ne miktarlarda temin edileceğini belirleyen planlar, h) Satın alınacak malzeme ihtiyaçları. 3.2 ÜRETİM ÇİZELGELEME (PRODUCTION SCHEDULING) 1 Üretim çizelgeleme, son ürüne olan talebin dönemler bazında programlanmasıdır. MİP sistemi, kendisine iletilen üretim çizelgesinin olurlu veya olursuz olup olmadığını ayırt edemez. Veri olarak kullandığı üretim çizelgelemesinin olurlu olduğunu ve işletmenin üretim kapasitesinin bu üretime elverişli olduğunu kabul eder. Üretim çizelgeleme birimi ana üretim planlama bölümünce yapılan kapasite ve genel üretim planlama bilgilerine dayanarak dönemler bazında üretim çizelgelemesini yapacaktır. Üretim çizelgeleme bölümünün kullandığı veriler satış tahminlerinden ve müşteri siparişlerinden türetilmişlerdir. MİP bu bilgileri ürün ağacındaki bilgiler, mevcut envanter durumu bilgileri ve bileşenlerin temin süreleri gibi üretim yapısı bilgileriyle birlikte kullanır ENVANTER YÖNETİMİ (INVENTORY MANAGEMENT) 1 Envanter yönetiminde iki faaliyet sözkonusudur: -Satınalma (satınalma emri) -Üretim (iş emri) Bu faaliyetler için gerekli veri elemanları şunlardır: a)sözkonusu envanter biriminin kod nosu, b)sipariş miktarı, 19

20 c)sipariş verilme tarihi, d)siparişin teslim tarihi. Satınalınan envanter birimleri için sipariş faaliyeti iki aşamada gerçekleşir: 1-Envanter kontrol tarafından satınalmaya gönderilen sipariş emri. 2-Satınalma tarafından satıcıya gönderilen sipariş emri. Diğer taraftan envanter yönetiminde eski bir işlemin düzeltilmesi de önemli bir fonksiyondur. Bu faaliyet şu durumlarda sözkonusudur: -Sipariş miktarını artırma/azaltma, -Siparişin iptal edilmesi,sipariş tarihinin öne/ ileriye alınması, -Siparişin belirsiz bir tarihe ertelenmesi MİP, tüm envanter birimlerinin net ihtiyaçlarını tespit eder, zaman boyutunda birimleri takip eder ve ihtiyaçların tam olarak karşılanıp karşılanamadığını denetler. Genelde MİP kapasite kısıtlarına karşı duyarlı değildir. Başka bir deyişle sistemin planladığı üretim miktarları için kapasite yeterli olmayabilir. Mip, belirli bir üretim planını gerçekleştirmek için ne, ne zaman ve ne kadar gereklidir sorusunu cevaplayan bir sistemdir. 3.4 ENVANTER KONTROLÜ (INVENTORY CONTROL) Envanter kontrol bölümü, işletmenin ürettiği ürünler, bu ürünleri üretmek için gerekli tüm hammadde, malzeme ve yarı mamullere ilişkin stok bilgilerini tespit eder ve ilgili bölümlere bu bilgileri iletir. MİP envanterlere ait şu bilgilere ihtiyaç duymaktadır: İ) Planlama dönemi başında elde bulunan miktar, İİ) Mevcut stoklardan geçmiş dönem planlamasına ait olan halihazırda ayrılmış miktar, İİİ) Güven stok miktarı, İİİİ) Planlama dönemi içinde stoğa girmesi planlanan miktarlar(dönemler bazında) MİP, envanter durumu bilgilerine her malzeme,hammadde ve yarımamule iilişkin dönemler bazında net ihtiyaçların hesaplanabilmesi için ihtiyaç duymaktadır. Net 20

21 ihtiyaç, bütün envanter durumları gözden geçirildikten sonra bir parçaya olan gerçek ihtiyaç miktarıdır. Net ihtiyaçlar temel olarak şu basit eşitlikle hesaplanmaktadır: N(t)=B(t)-{E(t)-A(t)-G(t)}-P(t) Burada: t: Planlama dönemi N(t): Net İhtiyaç B(t): Brüt İhtiyaç E(t): Eldeki mevcut stok miktarı A(t): Mevcut stoğun içindeki ayrılmış miktar G(t): Güven stok düzeyi P(t): Planlı sipariş girişi Buradaki terminolojide adı geçen terimlerin açıklanması gerekmektedir: Brüt İhtiyaç B(t) Malzeme planlamasındaki ilk adım, brüt ihtiyaçların tespit edilmesidir. Brüt ihtiyaçlar; ihtiyaçların gelecekteki satış talebini karşılayacak şekilde planlanlmasıdır. Bir son ürüne ilişkin brüt ihtiyaçların saptanması, satış talebinin gözden geçirilmesini bu satış talebini karşılayacak brüt ihtiyaçların bulunmasını gerektirir. Bir malzeme, hammadde veya yarı mamule ilişkin brüt ihtiyaçlar tarih ve miktarıyla tanımlanmalıdır. MİP te son ürüne olan brüt ihtiyaçlar, bu ürüne olan talep bildirimine eşit kabul edilir Eldeki Mevcut Stok Miktarı E(t) Eldeki mevcut stok düzeyi şu anda ilgili mamul, yarı mamul, hammadde veya malzemenin işletmede halihazırda bulunan miktarıdır. Bu miktar hesaplanırken işletmede bulunan bütün stok ambarlarındaki, üretim yerlerindeki mevcut stok miktarları gözönüne alınmalıdır. 21

22 3.4.3 Ayrılmış Stok A(t) Ayrılmış stok, mevcut yürürlükteki planlama faaliyetince ayarlanmış halihazırda üretilmekte olan ürün için ayrılmış, yarı mamul veya malzeme ambarındaki stok miktarıdır Güven Stok G(t) İşetme yöneticileri, stok tükenme, sipariş gelmeme riski, ilgili malzeme veya hammaddenin ileriki dönemde fiyatının artması gibi tehlikelere karşın ihtiyatlı olmak isterler. Bunun için ilgili üretim bileşenlerinden, belli miktarda, mevcut üretim faaliyetinin dışında, stokta bulundurulması yoluna gidilir. MİP sisteminin etkin olarak işleyebilmesi için dönemler bazında tutulacak güven stok düzeyleri MİP e veri olarak iletilmelidir. Aksi takdirde işletmede ilgili sebeplerden dolayı yukarıda bahsadilen olumsuzlukların yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Bununla birlikte güven stoğu, MİP sisteminde ihtiyaçların olduğundan fazla görülmesine yol açar ki bu da istenmeyen bir durumdur. MİP sisteminde envanter birimleri bazında talep tahmini yapılması sözkonusu değildir. Verilen ana üretim planına göre birimlere olan talebin sabit ve kesin olduğu kabul edilir. Bu durumda söz konusu olabilecek problemler sisteme sadece ana üretim bazında dahil edilebilirler. Diğer bir deyişle sadece son ürünler bazında güvenlik stokları söz konusu olabilir Planlı Girişler P(t) Buradaki miktarlar ileriki dönemlerde stoğa girmesi daha önceden planlanmış girişleri belirtir.bunun gibi, malzeme planlaması sonucunda bir sonraki döneme devreden stok miktarı, sonraki dönem için planlanmış giriş olacaktır. Net ihtiyaçların tespiti ile ilgili, konunun açıklanmasına yönelik bir örnek aşağıda verilmiştir. 22

23 Parça Adı: Dönemler 28/5/ /6/ /6/ /7/1996 Brüt İhtiyaçlar Güvenlik Stoğu Plan. Siparişler Eldeki Miktar 10 Ayrılmış Miktar Net İhtiyaçlar Planlı Sip. Miktarı Planlı Sipariş Açma Tarihi 25/5/ /6/ /6/ /7/1996 Temin Süresi : 3 Gün Sipariş Miktarı: 100 birim Şekil Numarası Sonra yazılacak 23

24 3.5 ÜRÜN AĞACI YAPISI (BILL OF MATERIAL STRUCTURE) Ürün ağacını genel olarak, üretimin şekli ve yapısına ilişkin bilgileri de bulunduran bir malzeme listesi olarak tanımlayabiliriz. 3 MİP sisteminin bilgisayar destekli olarak kullanılmasının önemli bir nedeni de ürün ağaçlarının kompleks bir yapıya sahip olması sebebiyle ortaya çıkan büyük işlem hacmidir. 3 Ürün ağacına ilişikin bilgiler, işletmelerde, tasarım mühendisliği bölümü tarafından hazırlanmaktadır. Ürün yapısında zaman içinde meydana gelen değişiklikler, tasarım mühendisliği tarafından, başta planlama bölümleri olmak üzere diğer bölümlere iletilmektedir. Ürün ağacı bilgilerinin sürekli olarak en güncel haliyle tutulması gerekmektedir. Bunun sağlanması güncelliğini kaybetmiş malzeme ve bileşenler için planlama aşamasında vakit kaybını, satınalma aşamasında ise nakit kaybını önleyecektir. MİP sisteminin etkin olarak işleyebilmesi güncel ürün ağacı bilgilerinin bulunabilirliğine de önemli ölçüde bağlıdır. MİP, ancak kendisiyle ilişkili alt sistemlerin de kusursuz çalışmasıyla etkin olarak işleyecektir. İhtiyaçların tespitinde ana sorun, ürün yapısından kaynaklanır. Ürün <<derinliği>> ya da ürünün oluşumunda söz konusu olan kademe sayısı ne kadar fazlaysa, ihtiyaçların tespiti aşaması da o kadar uzun ve zor olacaktır. Bilindiği gibi malzemenin ürüne dönüştürüldüğü üretim sürecinin her bir aşaması, ürün yapısının bir kademesine eşittir. Ürünü tanımlayan ve ürünü oluşturan parça, montaj ve alt montajların listesini içeren mühendislik dökümanı, malzeme fişi olarak tanımlanır. Bilindiği gibi malzeme fişlerinin şematik olarak gösterilmesi sonucunda ürün ağacı elde edilir. Ürün ağacı bilgilerinde, hangi bileşen, malzeme veya hammaddeden üretimin hangi aşamasında ne kadar kullanılacağına ilişkin bilgiler bulunur. Bu bilgiler 24

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Dağıtım Planlaması- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Dağıtım Tedarik zinciri içerisindeki ürün akıșları incelendiğinde üç temel akıș görülmektedir: Tedarik edilen girdilerin akıșı İmalat

Detaylı

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI

ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM VE KAYNAK PLANLAMASI ÜRETİM KAYNAKLARI PLANLAMASI KAVRAMI Üretim kaynakları planlaması (MRP II) sisteminin hedefleri stokların azaltılması, üretimi aksatmayacak ve dolayısı ile kapasite kayıplarına

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ YÖNETİMİ Hafta 1 Prof. Dr. İsmail Hakkı CEDİMOĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim"

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş Endüstri Mühendisliğine Giriş 5 ve 19 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard. Doç. Dr. Kamil Erkan Kabak Endüstri Mühendisliği Bölümü,, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye erkankabak@beykent.edu.tr

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

MRP Mantığı. MRP -- Proses

MRP Mantığı. MRP -- Proses MRP -- Proses 1 MRP Mantığı MRP, ana üretim çizelgesini baz alarak, tüm ürün ağaçları boyunca komponentlerin çizelgelerini oluşturmaktadır. MRP, çizelgelenen zaman ufku içerisindeki her bir zaman periyodunda

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi -Tedarikçi Seçme Kararları- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Satın Alma Bir ișletme, dıșarıdan alacağı malzeme ya da hizmetlerle ilgili olarak satın alma (tedarik) fonksiyonunda beș

Detaylı

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI

5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 5.DERS PROJEDE YÜRÜTMENİN PLANLANMASI 1 1. PROJENİN PLANLANMASI? Proje planlaması yapılmadan iyi bir proje önerisi hazırlanması mümkün değildir. Bu nedenle planlama ile ilgili sorunları ortaya koymanın

Detaylı

ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME VE YAZILIMIN ÖNEMİ! Üretim ve Planlama Direktörü

ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME VE YAZILIMIN ÖNEMİ! Üretim ve Planlama Direktörü ÜRETİMDE SONLU KAPASİTE ÇİZELGELEME BİLAL AKAY Üretim ve Planlama Direktörü 1 Üretim planlama yazılımı denince birçoğumuzun aklına ilk gelen, MRP/ERP grubundaki yazılımlardır. Genellikle Üretim Planlama

Detaylı

STOK VE STOK YÖNETİMİ.

STOK VE STOK YÖNETİMİ. STOK YÖNETİMİ STOK VE STOK YÖNETİMİ. Bir işletmede gereksinim duyulana kadar bekletilen malzemelere stok denir. Her kuruluş talep ile arz arasında bir tampon görevini görmesi için stok bulundurur. Stok

Detaylı

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi ÖN MALİYET Siparişin üretiminden önceki verilerle hesaplanan ilk maliyetidir. Wintex ön maliyet modülü tüm maliyet etkenlerinin doğru ve hızlı girilebilmesine olanak

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Bilgi sistemi kavramı genellikle işletmelere yönelik olarak kullanılmaktadır. Bu yönüyle bilgi sisteminin amacını; yöneticilere teslim edilen ekonomik kaynakların kullanımına

Detaylı

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning)

Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP-Material Requirement Planning) Sipariş verme sistemleri Stok kontrolüne dayalı sipariş verme sistemleri

Detaylı

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Üretim/İşlemler Yönetimi 2. Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Üretim/İşlemler Yönetimi 2 Sistem Kavramı Belirli bir ortak amacı elde etmek için birlikte çalışan bileşenlerden oluşan bütündür. Büyük sistemler kendilerini oluşturan alt sistemlerden oluşur. Açık sistem:

Detaylı

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta

2. Hafta DEPOLAR VE DEPOLAMA 1. DEPO VE DEPOLAMA KAVRAMLARI. 2. Hafta Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU Gerek üretim hattı için gereken malzeme ve hammaddeler, gerekse dağıtım için bekleyen tamamlanmış ürünleri genel olarak stok olarak tanımlamaktayız. Stoklar ekonomik gelişmenin

Detaylı

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir.

WEB PROJESİ YÖNETİMİ. Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. BÖLÜM 1 1.1 PROJE NEDİR? WEB PROJESİ YÖNETİMİ Belli bir süre içerisinde, belli bir bütçe ile belirlenen hedeflere ulaşmak için uygulanan metodolojik süreçtir. 1.2 PROJELERİN ORTAK UNSURLARI NELERDİR? Başlama

Detaylı

Üretim Yönetimi Nedir?

Üretim Yönetimi Nedir? Üretim Yönetimi Üretim Yönetimi Nedir? Üretim süreçlerini ilgilendiren tüm kararların alınması ile ilgili disiplindir. Üretilen malların istenilen nicelikte ve zamanda en az giderle oluşmasını amaçlar

Detaylı

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU

YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU YORKA DÖKÜMHANE OTOMASYONU Yorka Bilgisayar Yazılım Dan.Hiz.San.Tic.LTD.ŞTİ. Fakülte Cad. No:24 DENİZLİ 0(258) 211 66 33 211 66 43 FAX:0(258) 211 66 20 http://www.yorkayazilim.com e-mail:yorka@yorkayazilim.com

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracat Planı Hazırlanması Süreci Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracat Planı Hazırlanması Süreci 2013 İHRACAT PLANI HAZIRLANMASI SÜRECİ İhracat Planı Neden Hazırlanır? İhracattan ne beklendiğinin belirlenmesi, İhracat amaçlarına

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. İşletmenin yapısal özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 3 İşletme bir ekonomik kuruluştur. 3 İşletme bağımsız bir kuruluştur. 3 İşletme sosyal bir kuruluştur. 3 İşletme

Detaylı

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control)

Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) PAU ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ IENG 318 - Üretim Planlama ve Kontrolü 1 Stok Kontrolü 1 (Inventory Control) Amaç Ürüne olan talep bilindiğinde (yani talep tahmin hatasının sıfır olduğu durumda) stok kontrolü

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012

Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Gürcan Banger 21 Mayıs 17 Haziran 2012 Üretim Yatırımı Girişim kapsamında hedeflenen ürün veya hizmetlerin üretilmesi için gerekli işletme faaliyetleri planlanmalıdır. Girişimcinin uzmanlığına da bağlı

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- TEDARİK

Detaylı

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri]

Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] İş Planı ÖNEMLİ NOT Önemli Not unuz varsa, buraya yazınız. Versiyon: [Gün Ay Yıl] [İletişim Bilgileri] Firma Bilgileri Firma İsmi İlgili Kişi / Pozisyonu İş Adresi Telefon / Faks Numaraları E-Posta / Web

Detaylı

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ

KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ KAPASİTE PLANLAMASI ve ÖLÇME KRİTERLERİ Kuruluş yeri belirlenen bir üretim biriminin üretim miktarı açısından hangi büyüklükte veya kapasitede olması gerektiği işletme literatüründe kapasite planlaması

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

Proje Çevresi ve Bileşenleri

Proje Çevresi ve Bileşenleri Proje Çevresi ve Bileşenleri 1.3. Proje Çevresi Proje çevresi, proje performans ve başarısını önemli ölçüde etkiler. Proje takımı; sosyoekonomik, coğrafı, siyasi, yasal, teknolojik ve ekolojik gibi kuruluş

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir?

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Planlama Nedir? FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL PLANLAMA Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA Finansal analiz işletmenin geçmişe dönük verilerine dayanmaktaydı ancak finansal planlama ise geleceğe yönelik hareket biçimini belirlemeyi

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş NOT: MRP ve TAM ZAMANINDA ÜRETİM ARASINDAKİ FARKLAR ile ilgili notlar sizlere çalışmanız için derste işlenmemiştir Endüstri Mühendisliğine Giriş 26 Aralık 2012, Şişli-Ayazağa, İstanbul, Türkiye. Yard.

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği 8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. İş Emrinde Kalem Desteği Müşteri Siparişi Önceliklendirme MRP

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MUHASEBEDE BİLGİ YÖNETİMİ (MUH208U)

Detaylı

DEPO-STOK YÖNETİMİ İÇİN BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI, MALZEME İZLEME

DEPO-STOK YÖNETİMİ İÇİN BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI, MALZEME İZLEME DEPO-STOK YÖNETİMİ İÇİN BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI, MALZEME İZLEME Stok kavramı tedarik veya üretim yoluyla elde edilen, kullanılmadan veya müşteriye arz edilmeden önce az ve ya çok belirli bir süre bekletilen

Detaylı

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: Sayfa No: 1/5 KALİTE SİSTEM PROSEDÜRLERİ PROJE YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ Doküman No:ITP 16.1 Revizyon No: 01 Tarih: 09.05.2016 Sayfa No: 1/5 1. AMAÇ Etkin ve verimli bir biçimde proje amacına ve hedeflerine ulaşılması için insanların, finansal ve teknik kaynakların ve zamanın

Detaylı

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ

İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İŞLETME BİLGİ SİSTEMLERİ KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları

Stok Yönetimi. Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok Yönetimi Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü IENG 227 Modern Üretim Yaklaşımları Stok nedir? Stok, işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bulundurduğu bitmiş ürün veya çeşitli düzeylerden

Detaylı

Üretim Planlarında AÜP'nin Yeri

Üretim Planlarında AÜP'nin Yeri Ana Üretim Programı Ana Üretim Programı Nihai ürünlerin üretimi için yapılan programdır. Ana üretim programı, bütünleşik üretim planını detaylandırarak üretilecek ürün kalemlerine çevirir. Seçenek planları

Detaylı

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası

Kablo Üretim Çizelgeleme Paketi. dinamo Kablo GANT. dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası dinamo Kablo GANT dinamo KABLO Kablo Üretim Planlama/Çizelgeleme Paketi Bilgi Dosyası KABLO Üretim Planlama ve Maliyetlendirme Yazılımı dinamo Kablo GANT Kimin İçin? dinamo Kablo GANT, kablo üretimi yapan,

Detaylı

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması,

Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, Enterprise Resource Planning - ERP - Kurumsal kaynak planlaması ya da iş letme kaynak planlaması, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015

Kurumsal Mimari. (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) MUSTAFA ULUS, 2015 Hakkımda Eğitim Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Mühendisliği lisans Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans Deneyim

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI

İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI 2014 İŞLETME VE ORGANİZASYON STAJI UYGULAMA ESASLARI Açıklama Staj yapılan işletmelerde

Detaylı

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac.

GİRİŞ. Mehmet Sait Andaç. e-posta: mandac@meliksah.edu.tr. İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi. www.meliksah.edu.tr/mandac. GİRİŞ Mehmet Sait Andaç İnşaat Mühendisi ve Endüstri Mühendisi e-posta: mandac@meliksah.edu.tr www.meliksah.edu.tr/mandac Oda No: 417 Giriş Bölüm I:Teorik Kısım (1.-6. Haftalar) (Proje, Proje Yönetimi,

Detaylı

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program

Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Marmara Üniversitesi Lojistik & Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Marmara University Logistics & Supply Chain Management Certificate Program Amaç Değişen ve gelişen müşteri isteklerinin en verimli

Detaylı

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014

DEĞER MÜHENDİSLİĞİ. Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi. Maltepe Üniversitesi - 2014 DEĞER MÜHENDİSLİĞİ Veli KOÇAK Yazılım Mühendisi Maltepe Üniversitesi - 2014 GİRİŞ Günümüzün rekabetçi koşullarında varlığını sürdürmek isteyen işletmeler, düşük maliyetli, yüksek kaliteli ve müşteri isteklerine

Detaylı

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1

YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 YÖNEYLEM ARAŞTIRMALARI 1 1.HAFTA Amacı:Karar vericiler işletmelerde sahip oldukları kaynakları; insan gücü makine ve techizat sermaye kullanarak belirli kararlar almak ister. Örneğin; en iyi üretim miktarı

Detaylı

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi

Stok Yönetimi. UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi Stok Yönetimi. UTL 510 Lojistik Yönetimi UTL510 Lojistik Yönetimi Doç. Dr. Dilay Çelebi 13.11.2012 1 Stok yönetiminin amacı envanter yatırımı ile müşteri hizmet seviyesi arasındaki dengeyi sağlamaktır. 2 Stokların Önemi Toplam sermayenin 50%

Detaylı

BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK ONARIM VE BAKIM. Esasları ve Uygulanması -

BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK ONARIM VE BAKIM. Esasları ve Uygulanması - BİLGİSAYAR TÜMLEŞİK ONARIM VE PERYODİK BAKIM Esasları ve Uygulanması - Brainware Bağdat Cad. 36/23 Kızıltoprak 81030 İstanbul Tel: 348 72 05 Hazırlayan Ümit Süray İstanbul, 24 Ocak 1991 İÇİNDEKİLER I.

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Temel Kavramlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Neden? Bir ișletme sistemi için en kilit etken MÜȘTERİdir. Müșteri açısından ișletmeleri etkileyen güncel etkiler: Müșteri sayısı artmaktadır.

Detaylı

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları

Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirleri Dinamiktir. Tedarik Zinciri Aşamaları. Tedarik Zincirinin Amacı Aşamaları. Tedarik Zinciri Aşamaları TEDARİK ZİNCİRİ FAALİYETLERİ ve MALİYET UNSURLARI Tedarik zinciri, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile üretilen mal ve hizmet ile doğrudan yada dolaylı olarak ilgili tüm taraflardan oluşan bir yapıdır

Detaylı

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi.

PERFORMANS YÖNETĐMĐ. Hedefe Odaklı Çalışma ve Yetkinlik Yönetimi. PERFORMANS YÖNETĐMĐ Kurumların yapısına uygun performans yönetimi sistemini esnek yapı sayesinde Đnsan Kaynakları uygulaması içinde tanımlayarak takip edebilme Performans kayıtlarını yöneticilere e-posta

Detaylı

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği

Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı. Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Muhasebe Bilgi Sisteminin Temel Yapısı Bilgi Sistemleri Muhasebe Bilgi Sisteminin Niteliği ve İçeriği Bilgi Sistemleri Yönetim Bilgi Sistemleri Para, insangücü, malzeme, makine, teknoloji ve bilgi gibi

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?

İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından

Detaylı

11.DERS Yazılım Testi

11.DERS Yazılım Testi 11.DERS Yazılım Testi 1 Yazılım Testi Bir programda hata bulma amacıyla icra edilen bir süreçtir. İyi bir test koşulu henüz ortaya çıkarılmamış bir hatayı tespit eden test koşuludur. Yazılım testinin önemi

Detaylı

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1

6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 6/8/2016 Tedarik Zinciri Modülü 1 1. Tanım 2. Tedarik Zinciri Nasıl İşler? 3. Mağazalarda Gerçekleştirilen Prosedürler 3.1 Temel Stok Kontrolü 3.2 Envanter Yönetimi 3.3 Miktar ve Hasar Raporları 3.4 Ürünlerin

Detaylı

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1

1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.Yazılım Geliştirme Metotları 1 1.1 Klasik Çevrim(Waterfall) 1.2 V Modeli 1.3 Prototipleme/Örnekleme 1.4 Spiral Model 1.5 Evrimsel Geliştirme 1.6 Evrimsel Prototipleme 1.7 Artımlı Geliştirme 1.8 Araştırmaya

Detaylı

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd.

SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ. REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE. SİSTEM Kontrol Ltd. SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU PLANLAMA VE MALİYET MUHASEBESİ REFA Uzmanı Haluk EKE - Nilgün EKE SİSTEM Kontrol Ltd. Şti. 5 EKİM 1991 SANAYİ KURULUŞLARINDA ÜRETİM ORGANİZASYONU, PLANXAMA VE

Detaylı

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu

Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu Kurumsal Uygulamalar ve Bilgi Teknolojileri Entegrasyonu 20.12.2013 Kurumsal Bilgi Sistemleri Satış ve Pazarlama Bilgi Sistemleri Muhasebe ve Finans Bilgi Sistemleri İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Üretim

Detaylı

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA

Alparslan Serhat DEMİR, Endüstri Mühendisliğine Giriş Ders Notları, Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü TESİS PLANLAMA 9.1.Giriş TESİS PLANLAMA Tesis planlama bir kurum veya kuruluşun fiziksel ini geliştirmek için gerçekleştirilen sistematik bir yaklaşımdır. Bir organizasyonun en önemli varlıklarından biri olan kapladığı

Detaylı

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS) İsmail DÜNDAR TEMSA A.Ş. Ersin GÖKÇEN TEMSA A.Ş. Özet Otobüs/Midibüs/Kamyonet üretimi yapılan TEMSA üretim tesislerinde, üretim sürecinin

Detaylı

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN

Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Yönetimi -Bileşenler, Katılımcılar, Kararlar- Yrd. Doç. Dr. Mert TOPOYAN Tedarik Zinciri Bileşenleri Tedarik zincirlerinde üç temel bileșenden söz edilebilir: Aktörler: Tedarik zinciri

Detaylı

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING) İstenilen zamanda İstenilen miktarda Her türlü kaynak israfını önleyecek şekilde yapılan üretim Tam Zamanında

Detaylı

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ

1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÜRETİM VE ÜRETİM YÖNETİMİ 13 1.1. Üretim, Üretim Yönetimi Kavramları ve Önemi 14 1.2. Üretim Yönetiminin Tarihisel Gelişimi 18 1.3. Üretim Yönetiminin Amaçları ve Fonksiyonları

Detaylı

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım

Kısaca. Müşteri İlişkileri Yönetimi. Nedir? İçerik. Elde tutma. Doğru müşteri 01.06.2011. Genel Tanıtım Kısaca Müşteri İlişkileri Yönetimi Genel Tanıtım Başar Öztayşi Öğr. Gör. Dr. oztaysib@itu.edu.tr 1 MİY Genel Tanıtım 2 MİY Genel Tanıtım İçerik Müşteri İlişkileri Yönetimi Nedir? Neden? Tipleri Nelerdir?

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No:

DOKÜMANLARIN KONTROLÜ PROSEDÜRÜ Doküman No: Yürürlük Tarihi: Revizyon Tarih/No: 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, İç Kontrol Sistemi içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayını, sürdürülmesi, güncelleştirilmesi ve dağıtım esasları için yöntem ve sorumlulukları belirlemektir.

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme II Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti.

BTB Proje Yönetimi ve Mühendislik Ltd. Şti. ŞİRKET SUNUMU SUNUM PLANI Hakkımızda BTB Ekibi ve Çözüm Ortakları Kalite Anlayışımız Faaliyet Alanlarımız Hizmetlerimiz Altyapılarımız Geliştirilen Birim ve Sistem Örnekleri İletişim Hakkımızda 2013 yılında

Detaylı

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ

ÖNSÖZ ŞEKİL LİSTESİ TABLO LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ii ŞEKİL LİSTESİ v TABLO LİSTESİ vii ÖZET viii SUMMARY ix BÖLÜM 1. GİRİŞ 1 1.1. YÜKLENİCİ FİRMALARDA İNŞAAT EKİPMANI YÖNETİMİ PROBLEMİNİN ÖNEMİ 1 1.2. PROBLEMİN TANIMLANMASI 3 1.3. YÜKLENİCİ

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Üretim yapan firmalar için bir test

Üretim yapan firmalar için bir test Üretim yapan firmalar için bir test ERP Yazılımınız size ne kadar hizmet ediyor veya siz onu ne kadar etkin kullanıyorsunuz? Hazırlayan Cengiz Pak, cengiz@cengizpak.com.tr Tarih Haziran 2010 Aslında bilgisayar

Detaylı

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler

Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler Tüm Kurumsal İşlerinizde Profesyonel Çözümler www.faktorgrup.com İşlerinizde Profesyonel Çözümler Değerli yöneticiler, Bildiğiniz gibi, içinde yaşadığımız yüzyılda modern işletmecilik kavramı beraberinde

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI

ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI tmmob makina mühendisleri odası ENDÜSTRİ-İŞLETMEÜ İ İ MÜHENDİSLİĞİ HURULTHVI 29 Kasım 1997/İZMİR Bildiriler ve Paneller mmo yayın no: 222 k EİM KURULTAYI DÜZENLEME KURULU İlknur ATEŞ Meriç BEBİTOĞLU Nurten

Detaylı

Stok (envanter)yönetimi

Stok (envanter)yönetimi Stok (envanter)yönetimi Stok tanımı Stok problemleri Stok noktaları Stokun önemi (finansal-üretim) Niçin stok bulundurulur? Stok problemlerini sınıflandırma Stok maliyetleri ABC analizi Bağımsız talep

Detaylı

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC)

Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem Geliştirme Yaşam Döngüsü (The Systems Development Life Cycle) (SDLC) Sistem analistlerinin ve kullanıcı faaliyetlerinin spesifik döngüsünün kullanılmasıyla En iyi geliştirilmiş sistemin oluşmasını

Detaylı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı

ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı ENM 525 İleri Üretim Planlama ve Kontrolü PAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Bu ders notları, 2012-2013 ve 2013-2014 Bahar yarıyılında PAÜ Endüstri Mühendisliği bölümünde

Detaylı

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME

2015-2016. Eğitim Programları Tanıtımı TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ DETAY ÇİZELGELEME ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME Kurumsal Süreçlerinde Optimizasyon 2015-2016 Eğitim Programları Tanıtımı ÜRETİMDE GENEL PLANLAMA & ÇİZELGELEME TALEP PLANLAMA & SATIŞ TAHMİN TEKNİKLERİ SATIŞ & OPERASYON PLANLAMA (S&OP) KAPASİTE & MALZEME

Detaylı

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POSTA HİZMETLERİ ÖN LİSANS PROGRAMI TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Öğr. Gör. MURAT BURUCUOĞLU 1 Ünite: 3 TEDARİZ ZİNCİRİNİN TEMEL FONKSİYONLARI Öğr. Gör. Murat BURUCUOĞLU İçindekiler 3.1. TEDARİZ ZİNCİRİNİN

Detaylı

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ

BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ BAŞABAŞ NOKTASI ANALİZİ Herhangi bir işe girişirken, genellikle o iş için harcanacak çaba ve kaynaklarla, o işten sağlanacak fayda karşılaştırılır. Bu karşılaştırmada amaç, kaynaklara (üretim faktörlerine)

Detaylı

Karar Destek Sistemi

Karar Destek Sistemi Karar Destek Sistemi Müşteri Seçimi ve Rut Optimizasyonu Üretilen bir mamülün/hizmetin üretici firma ya da pazarlama şirketlerince, satış noktalarına verimli olarak yapılan müşteri ziyaretlerine rut diyebiliriz.

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 STRATEJİK YÖNETİM 2 STRATEJİ DEĞERLENDİRME VE KONTROL Stratejik yönetim sürecinin son evresi seçilen stratejinin değerlendirilmesi, değerlendirme

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Hafta 13 Yrd. Doç. Dr. Semra BORAN Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak

Detaylı

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel

cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel ÖZET Stok yönetimi İşletmelerin faaliyet alanına göre ya üretimi gerçekleştirmek için ya da müşterilerin isteğine cevap verebilmek için hazır olarak elinde bulundurduğu madde ve malzemelerin en genel adına

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

Navision Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Navision Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Navision c. Hakkında I Navision Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Fevzi KARTAL MS Dynamics Nav Developer & Consultant Tarih: Nisan, 2013 Sıkça Sorulan Sorular 1.Microsoft Navision ın Orta Ölçekli Firmalar

Detaylı

KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak

KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak KURUMSAL UYGULAMA YAZILIMLARI Bilgi Teknolojileri İle Rekabet Üstünlüğü Kazanmak Dünya Üzerinde Yaşanan Değişim Haberleşme Olanaklarının Artması Ekonominin Belirleyiciliği Dünyadaki siyasi gelişmeler Yeni

Detaylı

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi

Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Proje/Sipariş/İş Emri (PSI) Bazında Maliyet Analizi Amaç ve Fayda Bilindiği gibi mamul maliyetleri direkt hammadde (direkt ilk madde ve ambalaj), direkt işçilik ve genel üretim giderlerinden oluşmaktadır.

Detaylı

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli

Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli 1 2 Her işletmenin amacı, müşterilerin satın almaya istekli olduğu mal ve hizmet üretmektir. Ancak, müşteri ihtiyaçlarının ve tercihlerinin sürekli olarak değişmesinin yanında, rekabet ve üretim teknolojilerindeki

Detaylı

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ

BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEDARİK ZİNCİRİ 1.1. Niçin Tedarik Zinciri?... 1 1.2. Tedarik Zinciri ve Tedarik Zinciri Yönetimi... 3 1.3. Tedarik Zinciri Yapısı... 5 1.4. İş Modelleri... 6 Kaynaklar... 7 BÖLÜM 2

Detaylı

MONTE CARLO BENZETİMİ

MONTE CARLO BENZETİMİ MONTE CARLO BENZETİMİ U(0,1) rassal değişkenler kullanılarak (zamanın önemli bir rolü olmadığı) stokastik ya da deterministik problemlerin çözümünde kullanılan bir tekniktir. Monte Carlo simülasyonu, genellikle

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL

2 SAP ERP SISTEMINDE ÜRETIM PLANLAMA VE KONTROL İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 SAP TARIHÇESI 1 Temel SAP ERP Yapısı 3 Lojistik Uygulamalar ve Tedarik Zinciri 6 SAP ERP Lojistik Modülleri 8 Malzeme Yönetimi (MM) 8 Satış ve Dağıtım (SD) 8 Üretim Planlama

Detaylı