BTE. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği. İllerde Yapılan BTR Öğretmeni Değerlendirmeleri ve İstenilen Belgeler Hakkında Görüş Yazısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BTE. Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği. İllerde Yapılan BTR Öğretmeni Değerlendirmeleri ve İstenilen Belgeler Hakkında Görüş Yazısı"

Transkript

1 BTE Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği İllerde Yapılan BTR Öğretmeni Değerlendirmeleri ve İstenilen Belgeler Hakkında Görüş Yazısı (Ankara İli Örneği) Haziran 2013

2 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen (BTR) görevlendirmeleri illerin sorumluluğunda gerçekleştirilmektedir. Bu sistemde, katıldıkları sınavda geçerli puanı alarak İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevlendirilen Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenler (EBİTEFO) çeşitli sorumluluklar üstenmektedir. Bu görevlendirmelerde BTR Öğretmenlerinden ekte sunulmakta olan bazı belgeler istenmektedir. Ankara İli Örneği 1- Arıza Kontrol Fişi 2- Arıza Takip Formu 3- Ekipman İhtiyaç Formu 4- Bilişim Panosu Aylık Çizelgesi ve Fotoğraflar 5- BT Kullanım Yönergesi 6- Sicil Kartı (tüm kişisel ve sunucu bilgisayarlar için doldurulmaktadır) 7- BT Araç-gereç listesi 8- Ders Programı 9- Klasör Listesi 10- Yıllık Çalışma Planı 11- Dönem Sonu Çalışma raporu 12- Hizmet-içi Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu 13- Öğretmenlerin Hizmet-içi eğitim Listesi 14- Her türlü faaliyete ilişkin tutanaklar (web ekibi toplantıları, seminerler, eğitimler, bilişim destek çalışmaları vb) BTR Öğretmenlerinden istenilen belgeler incelendiğinde bu görevlendirmelerin öğrenciler, öğretmenler ve eğitim için değil bilgisayarlar için yapıldığı sanılabilir. Hatta bu görevlendirmelerin; EBİTEFO ların istediği belgeleri hazırlamak amacıyla yapılmakta olduğu yanılgısına düşülebilir. Ortalama bir okul örneğinden olması gerektiği gibi bir dosyanın 400 kadar sayfadan oluşacağı rahatlıkla hesaplanabilmektedir. Öğretmenin ya da öğrencinin gerçek anlamda işine yaramayacak bu kadar fazla belge hazırlatılması ve öğretmenlerin bürokrasiye boğulması yaptığı faydalı çalışmaları paylaşma isteği içinde olan öğretmenleri dahi, forumlardan indirilen formlar üzerinden değişiklik yaparak iletme yoluna itmekte, gerçek çalışmaların arada kaynamasına sebep olmaktadır. Birçok ilde bu değerlendirmeler amacını aşmış bulunmaktadır. Üstelik bazı ilçelerin her sayfaya aslı gibidir mührü vurulmasını, tek tek bütün belgelerin taranarak iletilmesini istemesi ilgi çekicidir. Ayrıca illerdeki eğitici formatör öğretmen sayılarının yetersiz olduğu, bu kişilerin de iş yükünün Fatih Projesi ile katlandığı, okul BTR Öğretmenlerine ziyarete, rehberliğe hatta desteğe gidemeyecek kadar yoğun olduğu bilinmektedir. Bu durum, belgelerin hakkıyla

3 hazırlanması bir yana isteyenler tarafından hakkıyla incelenmesini de imkânsız hale getirmektedir Öyleyse bu belgeler kime hazırlanmaktadır? soruları akıllara takılmaktadır. Ayrıca değerlendirmeler hakkında sadece bir sonraki görevlendirmeler için belirleyici olacağı yönünde açıklamalar yapılmakta, herhangi bir BTR çalışmasını geliştirme, olumlu örnekleri paylaşma, başarılı öğretmenleri teşvik etme, öğretmenlere çalışmaları hakkında geribildirim verme vb değerlendirmenin gerçek amaçlarını taşımadığı görülmektedir. Özellikle değerlendirme sonucunda 100 tam puan almış dosyaların diğer BTR öğretmenleri ile paylaşılması tarafımızdan büyük sabırsızlıkla beklenmektedir. Değerlendirme ölçütlerinin hangi mevzuata dayanılarak hazırlandığı EBİFOlara böyle bir sorumluluk verilip verilemeyeceği, bir öğretmenin başka bir öğretmenin herhangi bir görevi yapıp yapamayacağına ilişkin değerlendirme yeterliliğine sahip olup olmadığı, yapılmış değerlendirmelerin yerinde olduğu da Denetim Birimleri Başkanlığı uzmanlığında tartışmaya değerdir. Yayın ekibinin oluşturulması gibi btr öğretmenin sorumluluklarını aşan maddeler üzerinden değerlendirme yapılması da dikkate değerdir. Eğer ki bu değerlendirmeler gerçekten bir sonraki görevlendirmelerde belirleyici olmakta ise görevlendirilmeye değer bulunmayan öğretmenlere bu durumun gerekçeleri bildirilmesi uygun olacaktır. Bu değerlendirme şekli özellikle görevlendirmenin gereğini hakkıyla yerine getirebilecek, okullarımıza büyük fayda sağlayabilecek çok sayıda BT Öğretmeninde, bu tarz görevler ile anılmaktan ve gereksiz iş yüklerine boğulmaktan dolayı BTR görevlendirmelerine karşı tepki oluşmasına sebep olmaktadır. BTR Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren ortaokullarımızda zorunlu olarak okutulacak olması, ders yükündeki artış gibi gelişmeler dikkate alındığında BTR görevlendirme sisteminde ciddi değişikliklere gidilmesini gerekli kılacaktır. Özet olarak, bazı illerimizde yapılmakta olan BTR değerlendirmelerinin amacına hizmet etmediği ve sağlıklı yapıldığı konusunda endişelerimiz bulunduğu, vasıflı BT Öğretmenlerini BTR konusunda isteksizleştirdiği, bu sistemin sadece gereksiz iş yükü doğurduğu ve yeni arayışlara ihtiyaç olduğu görüşünü paylaşmaktayız. Durumu kamuoyunun değerlendirmesine sunmaktayız.

4 Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmen Değerlendirme Formu Okul/Kurum web sitesi yayın ekibi oluşturulmuş mu? 2 Web sitesi güncel mi? 3 Görevlendirilme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yıllık çalışma planı hazırlandı mı? Okulun bilişim teknolojilerine yönelik faaliyetleri ile ilgili bilgiler okul/kurum web sitesinde yayınlanıyor mu? BT araçlarının derslerde etkin kullanımı ve eğitim-öğretim faaliyetlerine uyumu konusunda öğretmen, öğrenci ve velilere bilgilendirici faaliyetler düzenlendi mi? (resmi yazı) Okul/Kurumda Bilişim Teknolojilerinin güvenli kullanımı konusunda faaliyet düzenlenendi mi? (resmi yazı) Bilişim alanında Hizmetiçi Eğitim ihtiyaç analizi yapılarak sonuçları okul idaresine yazılı rapor olarak sunuldu mu? (Ekim ve Şubat Aylarında) Öğretmenlerin Bilişim alanında almış oldukları hizmetiçi eğitimleri gösteren liste var mı? Bilişim teknolojilerinin eğitimde daha etkili kullanılması amacıyla dönem başlarında ve gerekli görüldüğü zamanlarda zümre öğretmenleri (tüm zümreler ile ayrı ayrı) ile toplantı düzenlendi mi? (tutanak) Bilişim Teknolojilerinin öğrenme ve öğretme süreçlerinde kullanılmasına ilişkin bilgileri öğretmen ve öğrenciler ile paylaşmak için BT sınıfına, okul koridoruna veya öğretmenler odasına pano hazırlandı mı? (Bilişim Panosu aylık çizelgesi ve fotoğraflar) Okulda bulunan bilişim teknolojileri araç-gereçleri listesi hazırlandı mı? 1 Arızalı, atıl durumdaki bilgisayar/et var mı? (Arıza takip formuna göre) sayısı: (x*-2) Öğretmenler kurulu toplantılarında BT kullanımı ile ilgili gündem oluşturuldu mu? (Tutanak) Arıza kontrol fişi düzenlenmiş mi? (Her Bilgisayar ve/veya ET için ayrı ayrı) Arıza takip formu tutuldu mu? (Her Bilgisayar ve/veya ET için ayrı ayrı) 10 Sicil kartları hazırlandı mı? (Her Bilgisayar ve/veya ET için ayrı ayrı) 5 Dönem sonu çalışma raporu hazırlandı mı? 10 Eğitici Görüşü: (Toplantılara katılım, istenen form ve bilgilerin zamanında gönderilmesi, e postalara yanıt verme vs.)

5 BİLGİSAYAR ARIZA KONTROL FİŞİ Bilgisayar Markası Bilgisayar Adı VESTEL OGR11 Tif Numarası Bulunduğu Yer EYLÜL EKİM KASIM ARALIK OCAK MART NİSAN MAYIS HAZİRAN İşletim sistemi Güncelleme Office Yazılımı Güncelleme Aygıt Sürücüleri USB Portlar Optik sürücüsü Klavye Fare Ağ Bağlantısı Anti virüs Yazılımı güncelleme Scan Disk Disk Birleştirme Gereksiz dosyaların temizliği Bağlı Yazıcı Bağlı Tarayıcı Bağlı Projeksiyon Bağlı Akıllı Tahta Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

6 ..İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARI Arıza takip Formu Markası/Modeli Tif No Bulunduğu yer ARIZA BAKIM ve ONARIM Tarihi Türü Tarihi Yapan Açıklamalar NOT : Bu form bilişim teknolojisi araçlarının her biri için ayrı ayrı doldurulur.

7 BİLİŞİM PANOSU AYLIK ÇİZELGESİ AYLAR EYLÜL İŞLENEN KONULAR EKİM KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN... Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni

8 KLASÖR LİSTESİ Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin okulda yapmış oldukları çalışmaları bir klasörde toplamaları gerekmektedir. Bu klasör Eğitici Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmenleri tarafından incelenecektir. Klasör içeriği : 1. Görevlendirme onayı 2. Bilişim Teknolojisi Rehber öğretmenlerinin görev ve çalışma esasları 3. Okul Web Sitesi yayın ekibi görevlendirme yazısı 4. Yıllık çalışma planı 5. Sicil Kartları 6. Arıza Kontrol Fişleri 7. Arıza Takip Formları 8. Bilişim panosu aylık çizelgesi (Aylık işlenen konuların başlıkları ve panonun aylık çekilmiş fotoğrafları) 9. Okulda düzenlenen Bilişim Teknolojileri konulu her türlü faaliyet/ toplantı için resmi yazı ve tutanakları 10. Okul Hizmetiçi Eğitim İhtiyaç analiz raporu (Ekim ve Şubat aylarında) 11. Öğretmenlerin Bilişim Teknolojileri alanında almış oldukları eğitimleri gösteren liste 12. Okulda bulunan bilişim teknolojileri araç-gereçleri listesi 13. Dönem Sonu Çalışma Raporu

9 BT Kullanım Yönergesi BİLGİ TEKNOLOJİSİ SINIFI KULLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR BT sınıfına girerken paspasa ayaklarımızı iyice silelim. Toz, bilgisayarlara zarar verebilir. Ellerimizin temiz olduğundan emin olalım. Ellerimiz klavyede temizlenmesi zor lekeler oluşmasına neden olabilir. Sınıftan çıkınca da ellerimizi yıkayalım. Klavyeleri ve fareyi başkalarıyla ortak kullandığımızı unutmayalım. Yiyecek ve içecekle sınıfa girmeyelim. Yiyecek kırıntıları klavyelerin ve farenin zarar görmesine neden olabilir. İçeceklerin dökülmesi, elektrik ile ilgili sorunlar yaşamamıza neden olabilir. Bilgisayarlara öğretmenimizin bilgisi dışında program yüklemeyelim. Bilgisayarlarda bize ait olmayan klasörleri, dosyaları silmeyelim. CD ve Taşınabilir belleklerimizi virüs kontrolü yapmadan kullanmayalım. Silgi kullanmamız gerektiğinde klavyemizi ve faremizi defterimizden uzak bir yere kaldıralım. Silgi parçacıkları da tıpkı yiyecek kırıntıları gibi bilgisayarımıza zarar verecektir. Yıl boyunca aynı bilgisayarı kullanacaksınız. Bu kendi çalışma rahatlığımız ve güvenliğimiz içindir. Bilgisayarı doğru biçimde kapatalım. Emin olmadığımız her durumda öğretmenimizden yardım istemekten çekinmeyelim. Okul Müdürü

10

11 Ek - DERS PROGRAMI Sabah Öğle Günler Günler Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar * BT Sınıfı hafta sonunda da halka açılıyorsa, tabloda ilgili günlere ders saatleri eklenecektir. ** Ders programı her hafta ayrı olacak şekilde düzenlenecektir. Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmeni (Ad-Soyad- İmza) Okul Müdürü (Ad-Soyad- İmza)

12 ..İlköğretim Okulu BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ ARAÇLARINA AİT SİCİL KARTI Markası/Modeli Tif No İşletim Sistemi(*) İşletim Sistemi Sürüm / Lisans No Office Yazılımı Sürüm / Lisans No Bilgisayar Adı Ip Numarası Garanti Başlama Tarihi Garanti Bitiş Tarihi Hizmete Girdiği Tarih / /20 / /20 / /20 (*) : Sadece kişisel ve sunucu bilgisayarlar için doldurulacaktır. (**) : Bakanlık, Yerel İmkanlar, hibe v.b. şeklinde açıkça belirtilecektir.

13

14

15 BTE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ BT REHBER/FORMATÖR ÖĞRETMEN ÇALIġMA PLANI ÖRNEĞĠ AÇIKLAMALAR 1- Bu örnek planda; o Web sitesi komisyonuna rehberlik etmek, sitenin güncellemesi o Bakım - onarım çalışmaları o BT sınıfı kullanım saatlerinin belirlenmesi o Sicil kartlarının oluşturulması o vb her BT Öğretmeninin yapmak zorunda kaldığı, kimi zaman eğitimciliğimizin önüne geçen genel çalıģmalara yer verilmemiģtir. 2- Bu örnek planda bilişim teknolojilerinin derslere uyarlanmasında (entegrasyonunda), diğer alan öğretmenlerine rehberlik yapılması konusunda BT Rehber Öğretmenlere fikir verebilecek bazı örneklere yer verilmiştir. İlgi ihtiyaçlara, okul imkanlarına, öğrenci ve öğretmen seviyelerine göre çeşitlendirilebilir. 3- Kişisel gelişimler örnek olarak verilmiştir öğretmenin ilgi ve ihtiyacına göre belirlenmelidir. Hizmetiçi-halkeğitim hatta öğretmenlerin kendi imkânları ile alacakları eğitimlerin bu planda belirtilmesi önerilir. 4- Bu örnek planın BT Öğretmeninden farklı beklentisi olan okul yöneticileri tarafından da kabul edilebilir olması için ve İl yılsonu değerlendirmelerinden puan alınabilmesi için 1.maddedeki etkinliklerden eklemeler yapılması gerekebilir. 5- ĠĢ/ders yükü fazla olan okullarda paylaģılan örnekler benzeri çalıģmaların uygulanması mümkün olmayabilir.

16 ġubat 1 Ders: Matematik Öğrenme Alanı: Olasılık ve İstatistik Sınıf: 6 Süre: İki/dört ders saati Matematik Öğretmeninin dersi işlemesine rehberlik edilir. Öğrencilerin google drive üzerinden bazı anketler (tutulan takımlar, matematik dersinden alınan notlar, şenlikte olması planlanan etkinlikler vb) oluşturmaları sağlanır. Oluşturulan anket okul sitesinde paylaşılır ve öğrencilerin oy vermesi sağlanır. Toplanan verilere ilişkin sütun, pasta vb çeşitli grafiklerin oluşturulur. 2 Bilgilendirme çalışması (Öğretmenlere) İnternet üzerinden paylaşımın özellikleri, e- posta yönlendirme, spam mesajlar, ulaşılan bilginin güvenilirliğini sorgulama vb 3 Eğitim/seminer çalışması (gönüllü öğretmenler) Sınıf/kulüp vb sitesi oluşturmada pratik öneriler (sitenizolsun.com deneme sürümü üzerinden) 4 Atölye çalışması (gönüllü öğretmenler) Küresel ısınma ve çevre duyarlılığına ilişkin çevre kulübü sitesinin yapımı 5 Kişisel Gelişim Docebo, Moodle vb hakkında araştırma

17 MART 1 Ders: Görsel Sanatlar Ünite: Görsel Sanat Kültürü Sınıf: 6 Süre: En az iki ders saati Görsel Sanatlar Öğretmeninin dersi işlemesine rehberlik edilir. Ülkemizin tarihi güzelliklerini tanıtan ve açıklayan yazılar, kartlar broşürlere paylaşan müze sitesi vb bazı sitelere öğrencilerin ulaşması sağlanır. Estetik kaygı gözeterek ve sanatsal düzenleme ilkelerine göre glogster.com ve comiclife vb siteler üzerinde öğrencilerin çalışma yapması sağlanır. 2 Bilgilendirme çalışmaları 3 4 Eğitim/seminer çalışması (gönüllü öğretmenler) Atölye çalışması (gönüllü öğretmenler) 5 Kişisel Gelişim EBA ya eklenen eğitim içerikleri, mebbis, e-okul vb hakkındaki güncellemeler ve yeni uygulamalar hakkında bilgilendirmeler yapılması 8.Sınıf Öğretmenleri Yıllık yazılarının toplanmasında Google drive vb. birçok kullanıcının veri girişine olanak sağlayacak uygulamalar Okul kurallarının koyulmasına ilişkin Google drive(form) oluşturularak öğrenci ve diğer öğretmenlerine anket hazırlanması Captivate, aftereffect camtasia vb kullanılarak facebook sayfası, twiter hesabı, blog vb meb filtreleri sebebiyle okulda yapılamayacak bilgilendirme veya atölye çalışmalarına ilişkin eğitim videosu, sunu vb hazırlama

18 NĠSAN 1 Ders: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrenme Alanı: Din ve Güzel Ahlak Sınıf: 7 Süre: Her şube için iki ders saati Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeninin Dersi işlemesine rehberlik edilir. Bazı forumlardaki ve internet sitelerindeki yazışmalar paylaşılır, belirlenen bir foruma üye olmaları sağlanır. Bu forumda ahlaki olmayan davranışların öğrenciler tarafından tespit edilmesi, çözüm önerileri getirilmesi, araştırılan atasözü, şarkı vb forumda açılan başlıkta paylaşmaları sağlanır. 2 Bilgilendirme çalışması (gönüllü veliler) Öğrencilerin en sık takip ettiği siteler, kullanım amaçları, süreleri hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi 3 Eğitim/seminer çalışması (gönüllü öğretmenler) Prezi ile sunum hazırlama 4 Atölye çalışması (gönüllü öğretmenler) Prezi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sunusu hazırlama 5 Kişisel Gelişim Webex, Hang out, Adobe Connect vb hakkında araştırma

19 MAYIS 1 Ders: Hayat Bilgisi Öğrenme Alanı: Dün Bugün Yarın Sınıf: 3 Süre: Her şube için iki/dört ders saati Sınıf Öğretmeninin dersi işlemesine rehberlik edilir. Öğrencilerin aile üyelerinin fotoğrafları istenir. Word programının smartart nesneleri (resim eklenebilir) kullanılarak aile bireylerini anlatan etkinlik hazırlatılır. Sınıf panosunda sergiletilmek üzere çıktı alınması sağlanır. 2 Bilgilendirme çalışması Win 8 işletim sistemi (yeni bir uygulama-program) hakkında pano, bülten, broşür hazırlama 3 Eğitim/seminer çalışması (gönüllü öğretmenler) Win 8 ile gelen yeniliklerin değişikliklerin tanıtımı 4 Atölye çalışması (gönüllü öğrenciler) Win8 işletim sistemi yükleme, kullanıcı ayarlarını yapma, ara-yüz tanıtımı 5 Kişisel Gelişim Çocuklara programlama öğretimi konusunda yeni uygulamaları (scratch) vb araştırma

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ SINIFLARI VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ FORMATÖR ÖĞRETMEN EL KİTABI AÇIKLAMA : Bu el kitabı, BİTEFO EL KİTABI PROJESİ uygulaması olarak ilk kez Ekim 2009 da basılmış

Detaylı

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 -

YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 1 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 2 - YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 3 - İSTİKLAL MARŞI YALIHÜYÜK HEM STRATEJİK PLANI 2015-2019 - 4 - ATATÜ

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTANBUL / MALTEPE CUMHURİYET ORTAOKULU ÖZ DEĞERLENDİRME RAPORU HAMZA AYDEMİR AYDAN EKİNCİ H.ARZU ATAY A.KUBİLAY BARITCI 3 İÇİNDEKİLER. Liderlik 7.Liderlerin önderliğinde, okul/kurum

Detaylı

NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ

NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ NE OLDU NE OLUYOR NE OLACAK? BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ EĞĠTĠMCĠLERĠ DERNEĞĠ 2013 Her türlü görüş, düşünce ve eleştirilerinizi bilgi@bte.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. 1 İçindekiler Çocuklar Her

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLANI

2015-2019 STRATEJİK PLANI ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU 2014 TUZLA Sayfa TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa i TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa ii TUZLA ZÜBEYDE HANIM İLKOKULU Sayfa

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2014 STRATEJİK PLANI Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ DERSĠNE VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMENLERĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME RAPORU Bu rapor; Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği tarafından ülkemizdeki bilişim teknolojileri eğitiminin

Detaylı

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi

TÜRMOB 2014 ÇALIŞMA RAPORU TESMER. (Temel Eğitim ve Staj Merkezi TESMER (Temel Eğitim ve Staj Merkezi 1 TESMER YÖNETİM KURULU Merkez Başkanı Merkez Başkan Yardımcısı Merkez Sekreteri Merkez Saymanı Üye Üye Üye Nail SANLI Yücel AKDEMİR Rıfat T. NALBANTOĞLU Ali Rıza AKDORA

Detaylı

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Türk Kütüphaneciliği 27, 2 (2013), 317-339 FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme Selda Ekici * ve Bülent Yılmaz ** Öz Bu çalışma ile FATİH Projesi nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi),

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

STRATEJİK PLANI 2014-2018

STRATEJİK PLANI 2014-2018 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ARALIK -2012 TRABZON BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU Çağımız uluslararası toplumun birbiriyle çok daha sıkı ilişkiler içinde olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2013-2017 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu.. 2 GİRİŞ. 3 1. GENEL BİLGİLER...... 4 Tarihçe.. 5 Organizasyon 6 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 8

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU

2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU T.C. M LLÎ E T M BAKANLI I 2014 YILI BÜTÇE SUNUÞU TBMM GENEL KURULU Nabi AVCI Millî E itim Bakanı 15 Aralık 2013 T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2014 YILI BÜTÇE SUNUŞU TBMM

Detaylı

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU

ÖZEL PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU PEV OKULLARI VELİ-ÖĞRENCİ KILAVUZU Ö Z E L P E V O K U L L A R I Sayfa 1 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Tarihçe 3. Vizyonumuz-Misyonumuz 4. Felsefe ve Temel İlkeler 5. Hak ve Sorumluluklar a. Okulun Hakları b.

Detaylı

2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI

2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MĐLLÎ EĞĐTĐM BAKANLIĞI 2015-2019 STRATEJĐK PLAN HAZIRLIK PROGRAMI Hazırlayan Fatih ĐŞLEK Mali Hizmetler Uzmanı Kapak Tasarımı Yunus TOKGÖZ, Erkin ÇAYCI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA PROJESİ KILAVUZU ANKARA - 2002 1 ÖNSÖZ Bakanlığımız merkez teşkilatında Toplam

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KARABAĞLAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU MÜDÜR(Memur) 1 MÜHENDİS(Memur) 1 İDARİ PERSONEL(Memur) 2 SÖZLEŞMELİ MEMUR 1 ŞİRKET ELEMANI 22 İŞÇİ 1 BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV, YETKİ

Detaylı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Okulöncesi Eğitim Kurumları Rehberlik ve Denetim Rehberi OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI. Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı i OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ ii MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ankara, 2014 OKULÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI REHBERLİK VE DENETİM REHBERİ iii SUNUŞ Denetim; kamu kurumlarında anayasal

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI

2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011-2012 VELİ ÖĞRENCİ EL KİTABI www.fatihkoleji.com İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

Detaylı

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi

E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi E itimde F rsat E itli ini Sa lama Arac Olarak Fatih Projesi Ahmet GÜNDO DU E itim-bir-sen ve Memur Sen Genel Ba kan Yakın geçmişe kadar birçok yenilikleri ve fırsatları kaçıran Türkiye, zaman kaybetmeksizin

Detaylı

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI

İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI İlköğretim Kurumları Standartları (İKS); Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları ile ilçe, il ve merkezi düzeyde, okulda çocuğa yönelik sunulan her türlü hizmete

Detaylı

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU

ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU ÇAMLIDERE MERKEZ ATATÜRK ORTAOKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ RAPORU 2012-2013 MERKEZ ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU TOPLAM KALİTE YÖNETİM RAPORU İl: İlçe: Adres: ANKARA ÇAMLIDERE HALİL OKUR CAD. NO:4 Tel: 0312

Detaylı

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ

DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ *1998* DİL POLİTİKAMIZ DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ AKADEMİK DÜRÜSTLÜK POLİTİKAMIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL LİSESİ KOORDİNASYON Şerife DEMİRCİOĞLU HAZIRLAYANLAR Şerife

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ. Ocak 2014, Ankara. Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME REHBERİ Ocak 2014, Ankara Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI İÇ KONTROL İZLEME VE DEĞERLENDİRME

Detaylı

OKUL YÖNETİMİ. ve akademik işleri yürütür. Lise öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari. ve akademik işleri yürütür.

OKUL YÖNETİMİ. ve akademik işleri yürütür. Lise öğretmenleri ve öğrencileriyle ilgili tüm idari. ve akademik işleri yürütür. GİRİŞ Sayın Veli; Veli El Kitapçığında; okul işleyişimizle ilgili ihtiyaç duyacağınız temel bazı bilgiler ile eğitim sisteminin etkili bir şekilde işlemesi için, okulumuzdaki günlük yaşamın önemli bir

Detaylı

ERYAMAN AMERİKAN KÜLTÜR

ERYAMAN AMERİKAN KÜLTÜR ERYAMAN AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJLERİ İLKOKUL VELİ BİLGİLENDİRME KATALOĞU Gelenek-Bağımsızlık-Onur Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine alıp dünya ile olan

Detaylı