LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TESTİ PROGRAMI UYGULAMA DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TESTİ PROGRAMI UYGULAMA DOKÜMANI"

Transkript

1 LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA TESTİ PROGRAMI UYGULAMA DOKÜMANI 1. AMAÇ Bu dokümanda, Atık Yağ Kategori Belirleme Analizleri Karşılaştırma Testi Programlarında izlenecek yöntemler tarif edilmektedir. 2. KAPSAM Bu doküman, İZAYDAŞ Laboratuvarı tarafından, TS EN ISO/IEC/17043 (H ) standardında tanımlı eş zamanlı katılım programları şartlarına uygun olarak planlanan Atık Yağ Kategori Belirleme Analizi parametrelerinde Karşılaştırma testi programlarını kapsar. 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR LAK : Laboratuvarlar Arası Karşılaştırma Testi LAKSS : Karşılaştırma Testi Standart Sapma Değeri Katılımcı : İZAYDAŞ tan Karşılaştırma hizmeti satın alan laboratuvarlar İtiraz :Alınan Karşılaştırma testi hizmetinden kaynaklanan memnuniyetsizliğin yazılı yada sözlü bildirilmesi. Eş zamanlı program: Karşılaştırma deney numunelerinin deney ve ölçümlerin eş zamanlı ve belirli bir zaman aralığı içinde yapılması için dağıtılma. 4. SORUMLULUKLAR LAK Program Koordinatörü Numune Hazırlama Ambalajma ve sevk Rapor sonuçlarını yorumlama : Erkan BAYSAL / Gözde GÜLSÜM : Sezgin DEMİRÖZ / Elif OLGUN : Nurhan KELEŞ / Gözde GÜLSÜM : Erkan BAYSAL/ Elif OLGUN Tel: Fax: Adres: Alikahya Atatürk Mah. Çarşıbaşı Cad Sok. No: 350 İzmit / Kocaeli İnternet adresi:

2 5. UYGULAMA 5.1. Taşeron Bilgileri İZAYDAŞ Laboratuvarı düzenlediği Atık Yağ Analizleri LAK programlarınında kalite kontrol, planlama, performans değerlendirmesi ve rapor düzenleme esnasında taşeron veya tedarikçi kullanmamaktadır Katılım Kriterleri İZAYDAŞ Laboratuvarı düzenlediği Atık Yağ Kategori Belirleme Parametreleri LAK programlarına, adı geçen parametrelerde performanslarını değerlendirerek kendilerini, yetki aldıkları yasal kuruluşlara ya da müşterilerine kanıtlamak isteyen tüm deney laboratuvarları katılabilir. LAK programlarının yürütülmesi ve sonuç değerlendirme raporlarının düzenlenmesi için katılımcı sayısının en az 7 olması planlanmaktadır. Ancak katılımcı sayısının 5 ve 6 ile sınırlı kalması durumunda ilgili taraflar önceden haberdar edilip onay alındıktan sonra, LAK programı düzenlenecek fakat sunulan rapor katılımcılar için bir performans raporu niteliği taşıyacaktır. İZAYDAŞ tarafından düzenlencek LAK programları için İZAYDAŞ internet sitesi üzerinden duyuru veya elektronik posta yolu ile laboratuvarlara program hakkında bilgilendirme yapılır. Bu bilgiler dahilinde katılmayı planlayan ilgili laboratuvarlar başvuru formunu doldurarak tarafımıza iletmeleri halinde katılımları gerçekleşmiş olur. Daha sonra kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifreleriyle bilgilerini sürekli güncel tutabilirler Ölçüm Parametreleri İZAYDAŞ Laboratuvarı tarafından düzenlenenen Atık Yağ Kategori Belirleme Parametreleri LAK programları kapsamındaki analiz parametreleri aşağıda verilmiştir. Katılımcı laboratuvarlar rutin olarak uyguladıkları metodlar ile bu parametrelerde ölçüm yaparlar.

3 Karşılaştırma testi programının kapsamı: Parlama Noktası Arsenik Kadmiyum Krom Kurşun Klorür Toplam Halojenler PCB 28 PCB 52 PCB 101 PCB 138 PCB 153 PCB Karşılaştırma Testi Numuneleri İZAYDAŞ tarafından düzenlenen Karşılaştırma testlerinde tesise bertaraf için gelen ya da İZAYDAŞ ın kendi kullanımları sonucu birimlerden oluşabilecek akışkan ve sıvı kıvamlı atık yağ numuneri kullanılır. Atık Yağ Kategori Belirleme Parametreleri LAK programlarında katılımcılara gönderilecek numuneler, İZAYDAŞ Laboratuvarı tarafından Petrol Sıvıları - Elle Numune Alma (TS EN ISO 3170) standardına göre alınır. Numune iyice karıştırıldıktan sonra dağıtım için belirlenen uygun hacimdeki cam kaplara bölünür. Kapların büyüklükleri ve numune hacmi Karşılaştırma testleri parametrelerine göre, her laboratuvarın bir numuneyi birkaç kez çalışmasına olanak sağlayacak şekilde belirlenir. Her bir cam kap ve kapakları safsu ile temizlendikten sonra kurutulduktan sonra numune doldurulur. Numune şişelerinde, mümkün olduğunca ilk kez katılımcının açacağı klitli kapaklar kullanılır. Düzenlenen LAK programlarının amacına uygun olarak işlev görmesi için katılımcıların test numunelerini bizzat kendilerinin analiz etmesi gerekmektedir.

4 Katılımcı laboratuvarların birbiriyle ortak çalışması, analiz sonuçlarını sonuç teslim tarihinden önce birbirleriyle paylaşmaları, numuneler hakkında fikir alış verişinde bulunmaları laboratuvarımız tarafından fark edilebilecek hususlar değildir. Ancak bu gibi durumlardan şüphelenildiğinde veya şikayet söz konusu olduğunda ilgili Karşılaştırma testi programı iptal edilerek ileriki tarihlerde yeni bir test programı düzenlenir. Konu hakkında tüm katılımcı laboratuvarlar bilgilendirilir. İZAYDAŞ Laboratuvarı bu gibi durumları önleyebilmek ve şüpheye mahal vermemek için kendisine özel yazılım programı kullanmaktadır. Karşılaştırma testi numuneleri aynı günde tüm katılımcılara iletilecek şekilde sevk edilir, makul analiz süreleri içerisinde test sonuçlarının girilmesi beklenir. Laboratuvarda en üst düzeyde gizlilik ilkeleri uygulanarak katılımcıların veya İZAYDAŞ personelinin laboratuvar isimlerine göre sonuçlarını görmeleri engellenir. Özel olarak hazırlanmış yazılım programı ile sadece test süresi boyunca tanımlı kullanıcılar tarafından sonuçların revize edilmesine müsaade edilir. Girişler tamamlandıktan sonra test sonuçları bir daha değiştirilemez. Numuneler sevk edilirken her bir ambalajın içerisine numunelerin analize hazırlanması, varsa yapılması gereken ön işlemler, tehlike özellikleri ve uyarılar, numunerin İZAYDAŞ tarafından geri toplanmasında izalenecek adımlar ve diğer bilgilendirme konuları ayrı bir bilgilendirme formu ile katılımcılara gönderilir. Bu bilgilendirme Karşılaştırma Testi Programı Bilgilendirme Formu (F ) ile elektronik posta veya internet adresinden de yapılabilir. İZAYDAŞ geri topladığı Karşılaştırma testi numunelerinden ücret talep etmez. Raporda yer alacak sonuçlara ait ölçüm birimleri tarafımızca belirlenerek hem yazılım programı veri giriş ekranında hem de bilgi formlarında belirtilir Test Numunelerinin Numaralandırılması ve Etiketleme İZAYDAŞ tarafından düzenlenen Karşılaştırma testlerinde, numunlerin izlenebilirliğin kolaylıkla sağlanabileceği ve geriye dönük rapor ve numune bilgilerine kolay ulaşım sağlarken olası bir karışıklığı önleyebilecek bir kodlama sistemi kullanılır.

5 Kapsam (Pametre) Simge Açıklama PCB P PCB parametleri için kullanılacak harf kodudur Halojen - Klorür H Halojen - Klorür parametleri için kullanılacak harf kodudur Ağır Metaller A Ağır Metaller parametleri için kullanılacak harf kodudur Parlama Noktası F Parlama Noktası parametleri için kullanılacak harf kodudur Toplam T Tüm parametreler (Parlama Noktası hariç) tek bir numune oalrak hazırlandığında kullanılacak harf kodudur Etiketleme kullanılan kod sistemi için örnek aşağıda verilmiştir; Numune Kodu (Kaplar üzerinde yer alan) Numune Kodu (Raporlarda yer alan) : TR1P : TR1P TR1 : Düzenlenen Karşılaştırma testinin sıra numarası. (Tur1) P : PCB analizleri için kullanılan harf kodu. 001 : Hazırlanan kap sıra numarası. (Raporlarda belirtilmez.) : Numune kayıt numarası. Bu numara, eba (elektronik iş akış programı) üzerinden numune alma talebinin yapıldığı esnasında otomatik olarak oluşmaktadır. Düzenlenen Karşılaştırma testleri raporlarında numune kodunun yanı sıra düzenlendiği tarih ve test konusu da kapak sayfasında belirtilir. Karşılaştırma Testi Sonuç Raporu Formunda (F ) raporda yer alancak bilgiler tanımlanmıştır. Her bir numune kodu, her bir Karşılaştırma testi parameresinin başlığında yukarıda verilen açıklamalar doğrultusunda belirtilir. Etiketleme işlemi, her bir numune etiketin ambalaj üzerinden çıkmayacak, silinmeyecek ve okunaklılığını koruyacağı şekilde şişe üzerine yapıştırmak suretiyle yapılır Homojenite ve Kararlılık Atık Yağ Kategori Belirleme Parametreleri LAK programlarında her katılımcının birbiriyle mukayese edilebilir özellikte Karşılaştırma testi numunesi almasını sağlamak için katılımcılara gönderilecek numunelere homojenite ve stabilite

6 (kararlılık) testi uygulanır. Sonuçlar Karşılaştırma Testleri İçin Homojenite ve Stabilite Takip Formuna (F ) işlenerek kayıt altına alınır Homojenite: Son şişe haline getirilmiş Karşılaştırma testi numunelerinden en az 10 adet olmak üzere rastgele seçim yapılır ve her bir şişe eş özellikte olmasını sağlayacak tekniklerle iki ayrı porsiyona ayrılır. Aynı prosedürler kullanılarak hazırlanmış benzer şekildeki örnekler üzerinde gerçekleştirilmiş geçmiş homojenite kontrollerinden alınan uygun data mevcutsa, homojenite kontrolünde kullanılan örneklerin sayısı daha az tutulabilir. İkiye ayrılmış bu porsiyonlardan rastgele sırayla seçimler yapılarak her birisi üzerinde tekrarlanabilirlik şartları altında ölçüm yapılır. Bu ölçüm sonuçları ve aşağıda verilmiş formüller kullanılarak genel ortalama ( ), örnek içi standart sapma ( ) ve örnekler arası standart sapma ( ) hesaplanır. Formüller: Her bir ölçüm sonucu Bu ifadede; ile temsil edilir. t =homojenite için seçilen örnek sayısı (t=1, 2.,g) k = verilerin ait olduğu test porsiyonunun numarası (k=1, 2) Örnek ortalamaları: Test porsiyonları arası açıklık (range): ( ) Genel ortalama: g = Seçilen şişe sayısı /g Örnek ortalamalarının standart sapması: ( ) ( )

7 Örnek içi standart sapma: ( ) (t=1,2, g) Örnekler arası standart sapma: ( ) NOT: Açıklıkları (w) kullanmak yerine test porsiyonları arası standart sapma da kullanılabilir: Örnekler arası standart sapma ile Karşılaştırma testi standart sapması karşılaştırılır ve aşağıdaki eşitsizlik sağlandığı takdirde örneklerin yeterli ölçüde homojenlik gösterdiği kabul edilir: Bu eşitsizlik ifadesindeki 0,3 çarpanının kullanılması, bu kriter sağlandığı takdirde örnekler arası standart sapmanın ( ), LAKSSye ( ) olan katkısının %10 u geçmemesini sağlar. Bu kriter sağlanmadığı takdirde, aşağıdaki olasılıklar değerlendirilir: a) Örnek hazırlama prosedürünü incelemek ve herhangi bir geliştirme yapılması mümkün mü diye bakmak. b) Karşılaştırma testi standart sapması (LAKSS), örnekler arası standart sapma ( ) kullanılarak yeniden aşağıdaki gibi hesaplanır: Bu formüldeki değerini temsil eder. örneklerin heterojenitesinin hesaba katılmadığı orijinal LAKSS Kararlılık: Homojenite ve kararlılık testleri arasında, LAK esnasında katılımcılar tarafından deneyimlenecek zaman gecikmesine benzer miktarda bir zaman gecikmesine izin verilir. Kararlılık (stabilite) çalışmasında homojenite çalışmasında kullanılan aynı

8 parametre ve ölçüm metodu kullanılır. Hazırlanan LAK numunelerinden en az 3 adet olmak üzere rastgele şişe seçilir. Her bir şişe eş özellikte olmasını sağlayacak tekniklerle iki ayrı porsiyona ayrılır. Bu porsiyonlardan örnekten rastgele sırayla seçimler yapılarak her birisi üzerinde tekrarlanabilirlik şartları altında ölçüm ( ) yapılır. Kararlılık testinden elde edilen sonuçların genel ortalaması hesaplanır ( ). Homojenite testinden elde edilen ölçümlerin genel ortalaması ( ) ile stabilite testinden elde edilen ölçümlerin genel ortalaması ( ) karşılaştırılır. Aşağıdaki eşitsizlik sağlanırsa örneklerin yeterli ölçüde kararlı olduğuna karar verilir: Bu kriter sağlanmazsa örnek hazırlama ve muhafaza etme prosedürleri gözden geçirilerek iyileştirme yapılıp yapılamayacağına bakılır Test Numunlerinin Yeniden Kullanılması Her bir Karşılaştırma testi turu tamamlandığında, kalan Karşılaştırma testi numunleri Çevre-Atık Yönetimi Prosedürüne (PR-09) göre bertaraf edilir. Daha sonra kullanılmak veya ücret karşılığı satılmak üzere muahfaza edilmez. Turun tamamlanma süresi, katılımcıların sonuçlarının yayınlanmasından ve itiraz sürelerinin dolmasını takip eden 30 takvim günüdür Raporlar Katılımcılara, özel ve genel olmak üzere farklı iki tür rapor seçeneği kullanılır. Her iki raporda da ortak olarak yer alan bilgiler; sadece katılımcının kendisine ait olan ve gizliliği tarafımızdan muhafaza edilen bir kod, İZAYDAŞ iletişim bilgileri, testin düzenlendiği tarih aralığı, testin numarası, konusu, katılımcı adı, adresi, iletişim bilgileridir. Katılımcıya özel düzenlenen bireyles raporlarda yukarıda belirtilen bilgilere ek olarak, katılımcının sonuç sayısının belirtildiği genel bir tablo ve LAK için vermiş olduğu sonuçlara ait z-skor değerleri de verilir. Genel raporlarda ise; proje hakkında detaylı bilgi, Karşılaştırma testi amaçları, numuneye ait bilgiler, gizlilik, itirazlar, kalite kontrol, performans değerlendirmeleri ve kullanılan istatistiki yöntemler, parametre bazında her katılımcının sonucunun ve z-skorunun yer aldığı tablolar ve grafiksel anlatımlar yer almaktadır.

9 Bu raporlara erişim, adresinden kullanıcı adı ve şifre ile girdiklerinde sağlanabilecektir. Katılımcılar diledikleri takdirde ıslak imzalı raporlar da kendilerine sunulabilir. Karşılaştırma testi programı süresince katılımcılara herhangi bir ara rapor sunulmaz, katılımcılara sonradan verilmesi gereken bilgiler söz konusu olduğunda elektronik posta kullanılır. Karşılaştırma testlerine ilişkin rapor süreci Karşılaştırma Testi Raporları Yönetim Talimatında (T ) açıklanmıştır. Karşılaştırma testleri esnasında veya tamamlandığında katılımcılar tarafından hile ya da sonuçlarda tahrifat yapıldığı tespit edildiğinde veya LAK programının gizliliğinin şüpheye düştüğü durumlarda program iptal edilir. ilerleyen tarihlerde yeni numune hazırlanarak test yinelenir. Herhangi bir nedenle raporların revize edilmesi durumunda mevcut rapor numarasının sonuna revizyon yapıldığını ve kaçıncı revizyon olduğunu gösteren numara sistemi kullanılır. (Örneğin; Rev.01, Rev.02 gibi) İZAYDAŞ Laboratuvarı tarafından düzenlenen LAK programlarında katılımcılar sonuçlarını kendilerine verilen Lab. ID numarası ve şifreler ile adresinden girerler. Testin tamamlanma süresinden önce girdikleri sonuçları değiştirme olanakları vardır. Süre sonuna gelindiğinde sonuç giriş ekranı İZAYDAŞ tarafından engellenmektedir. Girilen bu sonuçlar, İZAYDAY Laboratuvarına mahsuz bilgisayar yazılımı tarafından işlenip elektronik ortamda değiştirilmesine müsaade edilmeyecek şekilde rapor haline getirilir. Raporlar düzenlendiğinde katılımcılara elektronik posta ile bilgi verilir. Katılımcılar Lab. ID numaraları ve şifreleri ile adresinden raporlarına diledikleri zaman ulaşabilirler. Düzenlenen raporların her biri belirlenen LAK program numaraları ile Doküman Kayıt Kontrolü Prosedürüne (PR-01) göre muhafaza edilerek 5 yıl boyunca elektronik ortamda sürekli olarak katılımcıların bilgilerine sunulur. Katılımcılara sunulan raporlarda aşağıdaki başlıklara yer verilmektedir: Bireysel Rapor: Katılımcı Bilgileri (Firma adı, adres, telefon vb.) Karşılaştırma Testi Programı düzenleyicisi bilgileri (Firma adı, adres, telefon vb.) Açıklamalar İstatistiksel verilerin yer aldığı tablolar

10 Genel Rapor: Katılımcı Bilgileri (Firma adı, adres, telefon vb.) Karşılaştırma Testi Programı düzenleyicisi bilgileri (Firma adı, adres, telefon vb.) İçindekiler Proje Bilgisi Karşılaştırma Testi Amaçları Numune Bilgileri Gizlilik İtirazlar İletişim Bilgileri Performans sonucu hesaplanmayan durumlar Kalite Kontrol Performans Değerlendirmelerine ilişkin istatistiksel veriler ve grafikler 5.8. İstatistiksel Yöntemler LAK programlarının kapanmasından sonra elde edilen sonuçlara istatistiksel olarak sağlam robust yöntem uygulanır. Yöntem uygulanırken değeri ne olursa olsun sonuçlar elenmeyip olduğu gibi kullanılır, ancak uç değerlerin etkisi yöntem yardımıyla azaltılarak atanmış değer belirlenmiş olur. Uygulama sürecinde aşağıdaki adımlar izlenir: Katılımcılara ait p adet veri (teslim edilen sonuçlar) en küçükten en büyüğe artan şekilde aşağıdaki gibi sıralanır: Bu verilere ait robust ortalama ve robust standart sapma öncül değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır: = verilerinin medyanı (ortancası) (i= 1, 2,, p) = 1,483 ( değerlerinin ortancası) (i= 1, 2,, p) Bu öncül değerler hesaplandıktan sonra aşağıdaki formüller kullanılarak robust ortalama ( ) ve robust standart sapma ( ) yükseltilmiş değerleri hesaplanır: yeniden aşağıdaki gibi hesaplanır ve bu değer kullanılarak her bir değerleri hesaplanır: (i= 1, 2,, p) değeri için

11 { Bu yeni değerler kullanılarak yeni robust ortalama ( ) ve robust standart sapma ( ) aşağıdaki gibi hesaplanır: ( ) ( ) Bu son belirlenen değerlere, yakınsama olana kadar iteraktif (yinelemeli) hesaplama yöntemi uygulanır ve her iki değerde de üçüncü anlamlı rakamda, bir yinelemeden diğerine değişiklik olmadığı anda yakınsama gerçekleşmiş kabul edilir. Bu işlemler sonucu elde edilen robust ortalama ( ), LAK programının atanmış değeri ve robust standart sapma ( ) ise LAK programının standart sapması (LAKSS) olarak ( ) kullanılır Atanmış Değer Belirsizliği İZAYDAŞ Laboratuvarı tarafından düzenlenenen Atık Yağ Kategori Belirleme LAK Programlarının atanmış değerlerine ait standart belirsizlik aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: Performans Değerlendirmesi İZAYDAŞ Laboratuvarı tarafından düzenlenen Atık Yağ Kategori Belirleme LAK Programlarının sonunda katılımcıların performanslarının değerlendirilmesinde istatistiksel yöntem olarak z-skoru ya da z -skoru (atanmış değer belirsizliğinin ihmal edilemediği durumlar için) kullanılır. Sonuçların z-skor yöntemiyle değerlendirilebilmesi için LAK programının atanmış değerinin standart belirsizliğinin ihmal edilebilir boyutta olması gerekmektedir:, aşağıdaki eşitsizliği sağlaması ve dolayısıyla da

12 Bu eşitsizlik sağlandığı takdirde aşağıdaki formülden her bir katılımcı sonucu (x) için z-skor değeri hesaplanır: = Atanmış değer ( ) = LAKSS Eğer yukarıdaki eşitsizlik sağlanmazsa, atanmış değere ait belirsizliğin ihmal edilemeyecek boyutta olduğu anlamına gelip z-skor yerine aşağıda formülü verilmiş z -skor değerleri kullanılarak performans hesaplanır: ( ) Aşağıda verilen ölçütlere göre z-skor ya da z -skor değerlendirilerek katılımcı laboratuvarların söz konusu LAK turunda gösterdikleri performanslar hakkında şu yorumlarda bulunulabilir: z veya z' 2 2< z veya z' <3 ise katılımcının kullandığı analiz metodu uygundur. ise katılımcının kullandığı analiz metodu kabul edilebilir özelliktedir, ancak problemin irdelenmesi tavsiye edilir. z veya z' 3 ise katılımcının kullandığı analiz metodu kabul edilemez özelliktedir, düzeltici faaliyet uygulanması tavsiye edilir LAKP Tarih Değişiklikleri Bir LAK programı için test numuneleri hazırlanırken ortaya çıkabilecek olası aksaklıklardan dolayı numunelerin önceden duyurusu yapılmış dağıtım tarihine yetiştirilememesi durumu ortaya çıktığında, İZAYDAŞ, test programını ileri bir tarihe erteleme hakkını saklı tutar. Erteleme yönünde alınan karar ve bu karardan dolayı program tarihlerinde yapılan revizyonlar hakkında katılımcılara bilgilendirme yapılır.

13 5.12. Diğer Hususlar LAK numuneleri dağıtılmak üzere kargoya verildikten sonra, katılımcılardan numuneleri teslim aldıklarına ilişkin teyit bildirisini e-posta yoluyla iletmleri talep edilir. LAK numunelerinin kargoyla taşınması sırasında oluşabilecek herhangi bir dökülme, kırılma, akma gibi nedenden dolayı katılımcıların eline kullanımı mümkün olmayan numuneler geçtiğinde, katılımcıların bu duruma itirazlarını kargo ellerine geçer geçmez 3 gün içerisinde İZAYDAŞ a bildirmeleri beklenir. Katılımcıların numunenin bu halinin çekilmiş bir fotoğrafını da bildirilerine ekleyerek itirazlarına kanıt olarak olarak sunmaları istenir. Bildirim için bu 3 günlük süre aşıldığı takdirde, katılımcılara yeni numune gönderilmez. Numuneler teslim alındıktan sonra, katılımcılar tarafından kullanılmaları esnasında dökülme, kırılma gibi nedenlerden dolayı zarar gördüğünde ücreti karşılığında yeni numune alabilirler. Bu gibi durumlarda test sonuçlarının teslim tarihlerinde uzatım yapılmaz.

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.16 03.01.2012 02 07.04.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 03.01.2012 1 04.03.2013 Dokümanın adı değiştirildi. CPR Yönetmeliğine göre belge adı ve uygulamalar değiştirildi. 03.01.2012 2 07.04.2014 2011/305/AB CPR çıkartıldı

Detaylı

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu

1. AMAÇ 2. TANIMLAR 3. İLGİLİ DOKÜMANLAR. UFR.02 Belgelendirme Başvuru Formu. UFR.03 Belgelendirme Talebi İnceleme Formu 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi ve ürün belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim

Detaylı

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ

SZUTEST TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE ÜRÜN UYGUNLUĞU DEĞERLENDİRME PROGRAMI PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/21 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 13 06.01.14 14 19.06.14 15 13.10.14 ISO/IEC 17065 refere edildi. Denetçi atama ve performans izleme süreci revize edildi. Dışarıda

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.

TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI. Rapor No: KAR-G3RM-400.2014. TOPRAKTA PH TAYİNİ YETERLİLİK TESTİ RAPORU TÜBİTAK ULUSAL METROLOJİ ENSTİTÜSÜ REFERANS MALZEMELERI LABORATUVARI Rapor No: KAR-G3RM-400.2014.02 Koordinatör: Dr. Fatma AKÇADAĞ 24 Aralık 2014 Gebze/KOCAELİ

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı

Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı Basım Tarihi: 10.01.2011 1. 16.06.2014 2. 15.01.2015 Haziran 2014 Entegre Yönetim Sistemi El Kitabı FYT Müh.İnş. ve Alüm. San.Tic.Ltd.Şti. Adres : Ihlamurkuyu Mah. Ateş Cad. Hatipler Sok. No.2 Ümraniye

Detaylı

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ

MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Asansör Sempozyumu 2012 // İzmir 225 MUAYENE KURULUŞLARININ AKREDİTASYON SÜRECİ Hüseyin İKİZOĞLU 1, Ercan GÜNEŞ 2 1 Türk Standardları Enstitüsü, 2 Türk Akretitasyon Kurumu 1 hikizoglu@tse.org.tr, 2 egunes@turkak.org.tr

Detaylı

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ

DOKÜMANLARIN KONTROLU PROSEDÜRÜ Sayfa 1/9 Revizyon Takip Tablosu REVİZYON NO TARİH AÇIKLAMA 00 01.03.2012 İlk Yayın 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi (KYS) içinde bulunan tüm dokümanların hazırlanması, onaylanması,

Detaylı

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ

BELGELENDĐRME PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/41 YAYIN TARĐHĐ 05.05.2010 ONAYLAYAN EA 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı GOLDCERT tarafından yürütülen denetim ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için uygun ve tutarlı bir yöntem

Detaylı

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler

Genel Müdür, Sistem Belgelendirme Müdürü, Müşteri İlişkileri ve Planlama Müdürü, Baş Denetçi, Denetçi ve Tüm Komiteler 1. AMAÇ Bu talimat, ISO/IEC 17021 standardı çerçevesinde SİSTEMER tarafından Kuruluşların yönetim sistemlerinin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek uygunluğunun belgelendirilmesi faaliyetinin

Detaylı

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017

TEDARİKÇİ EL KİTABI D017 Sayfa : 1 / 8 1. AMAÇ Tedarikçilerimiz ile ortaklık anlayışına dayalı bir çalışma ortamı yaratmak ve bu bağlamda ilişkilerimizi belirlemek, onları geliştirmek ve müşterilerimize bu çalışma ortamını yansıtabilmek

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.28 04.07.2014 02 01.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 01 16.07.2014 Ürünlerin her biri için ilk tip testi analizleri, ürün gözetimi, FÜK, ilk tetkik, gözetim tetkiki ve G işaretinde olması gerekenler yeniden

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALĠZ LABORATUVARLARI YETERLĠK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ TS EN ISO/IEC 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYONU BİTİRME ÇALIŞMASI BAHTİYAR BALCI MELİKE AYDIN Yönetici Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ümmühan OCAK

Detaylı

NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ

NUMUNELERİN KABULU TAŞINMASI VE DEPOLANMASI PROSEDÜRÜ Sayfa/Toplam Sayfa: 1/10 1. AMAÇ ve KAPSAM Adapazarı Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı na (ATB) gelen deney numunesinin kabul edilmesi, ilgili laboratuvara taşınması, saklanması ve imha edilmesi

Detaylı

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI

BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI BURÇSAN LASTİK SÜNGER SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. KALİTE EL KİTABI YAYIM TARİHİ : EKİM 2007 KOPYA NO : KEK / VERİLDİĞİ BÖLÜM : REVİZYON NO : 00 REVİZYON TARİHİ :- BURSA 2007 BURÇSAN Lastik Sünger San. ve Tic.

Detaylı

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 20.08.2013-28741 MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 -Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Yükümlülükler ve Uyulması

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003 ve 97/23/AT Basınçlı ekipmanlar yönetmeliği EK III standartları gereklerine uygun olarak gerçekleştirilen yönetim sistemi belgelendirme faaliyetleri için başvurunun

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014

Doküman No İlk Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi P.31 04.07.2014 01 18.08.2014 YAYIN REV. NO REV. TARİHİ AÇIKLAMA TARİHİ 04.07.2014 1 18.08.2014 İlk tip testi, FÜK, istatiksel değerlendirme, G işareti Bakanlık önerisi ile değiştirildi. 1/17 1.AMAÇ Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı

Detaylı

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜBİTAK KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI (x) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORATUVARLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (20.08.2013 tarihli ve 28741sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI

PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI PERSONEL BELGELENDİRME EL KİTABI TS EN ISO / IEC 17024 Kapsam: 12UY0045-4 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 4 Ulusal Yeterliliği 12UY0045-5 Bilgisayar Donanım Elemanı Seviye 5 Ulusal Yeterliliği 12UY0046-4

Detaylı

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ

BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; yönetim sistemi belgesi almak üzere başvuruların alınması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve belge almaya hak kazanan kuruluşların belgelerinin düzenlenmesi ve teslim edilmesi

Detaylı

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 25.12.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28862 ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı