STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ DENEYİM PAYLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ DENEYİM PAYLAŞIMI ---------------------------------------"

Transkript

1 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİ DENEYİM PAYLAŞIMI DENİZLİ 25-28/02/2009 Murat KARAAĞAÇ Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı

2 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ - Dünden Bugüne Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı -Nasıl Başladı -Neler Yapıldı - Neleri Yapamadık - SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri - Kurum İçi Bakış - Üst Yönetici ile İlişkiler - Harcama Yetkilileri ile İlişkiler - İç Denetçi ile İlişkiler - Üst Yönetim Bakışı - Maliye Bakanlığının Bakışı

3 İÇİNDEKİLER DURUM ANALİZİ - Personel Durumu - İstihdam - İstihdam Zorlukları - Personelin SGDB.na Yaklaşımı - İş Yükü SWOT ANALİZİ - Güçlü Yönler -Zayıf Yönler -Fırsatlar - Tehditler SONUÇ (BEKLENTİLERİMİZ)

4 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Nasıl Başlandı - 01/01/2006 tarihinde göreve başladığımda toplam 29 personel görev yapmakta idi. Bunun 20 si Maliye Bakanlığı personeli, 9 u ise Kurum personeli - Mevcut yazılım otomasyonları çok eski ve eksik, mevcut mali mevzuatlara cevap verecek durumda değil ve raporlamada doğru veri elde etme zorluğu var - Fiziki alan, makine ve teçhizat yetersiz

5 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-1 - Mali konularda Üniversite Senatosuna, Üniversite Yönetim Kuruluna ve harcama birimlerine, özellikle 5018 sayılı Kanun ve değişen mevzuatlar hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı. Konunun önemi anlatılarak özellikle üst yönetimin ve harcama yetkililerin desteği sağlandı.

6 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-2 - Yeni yayınlanan veya her mevzuat değişikliklerinde üst yönetime bilgilendirme brifingi verildi. - Harcama birimlerine konuyu açıklayıcı hizmet içi eğitimler düzenlenmekte ve iç genelge olarak da duyurular yapılmakta.

7 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-3 - Kurum ve Başkanlığımız personeline hizmet içi eğitimler düzenlendi. (5018 ve 5510 sayılı Kanun, Muhasebe, Stratejik Plan, Performans Programı, Kamu İhale Kanunu, Taşınır Mal ve diğer mevzuatlar konusunda düzenli eğitimler verildi.)

8 Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-4 DURUM ANALİZİ -1/1/2006 tarihinde kurulan Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına yılın ilk altı ayında 3 ü Maliye Bakanlığı personeli 4 Şube Müdürü atandı. (Bunların 2 si Bütçe Daire Başkan Yard.) -Başkanlığımın 29 idari personelin (9 u kurum personeli, 20 s, Maliye Bakanlığı personeli) 20 si Maliye Bakanlığına kendi istekleriyle döndü.

9 Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-5 DURUM ANALİZİ - Üst Yönetimin desteği ile; 2006 yılı içinde tamamına yakını değiştirilmiş olarak 46 personele ulaşılmış olmasına rağmen Başkanlığımız da bugün 39 personel ile görev yapmaya çalışmaktayız. - Üst Yönetimin Başkanlığımıza verdiği büyük destekle; yetersiz durumda bulunan makine teçhizat ve çalışma mekan ihtiyaçlarımız giderildi. 52 kişilik eğitim ve 18 kişilik toplantı salonu ile arşiv yaptırıldı.

10 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı sayılı Kanun gereği hazırlamamız gereken Faaliyet Raporu için YÖK Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Ankara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanı olarak açıklamalı örnek Faaliyet Raporu Rehberi çıkartılarak YÖK Web sayfasında yayınlandı.

11 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı yılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla Stratejik Plan ve Performans Programı hazırlanmasında pilot kurum seçilen Üniversitemiz, başta TUSSİDE olmak üzere dış eğitim desteği alındı. (Üniversitemizde yaklaşık 400 kişi bu eğitime katıldı.)

12 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-7 - Kurumumuzun Stratejik Planın hazırlanması için Üst Yönetim 10 kişilik Strateji Plan Ekibi oluşturuldu. Ekip, 2004 yılı içinde Stratejik Plan Taslağını hazırlayarak Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sundu.

13 Dünden Bugüne SGDB Neler Yapıldı-8 DURUM ANALİZİ - Senato Kararıyla 2006 yılında Üniversitemizin tüm Harcama Birimlerine yıllarını kapsayan birim Stratejik Planları hazırlatıldı. Birim Stratejik Planları da dikkate alınarak Kurumun Stratejik Planı hazırlanarak Maliye Bakanlığına ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına sunuldu yılından itibaren Üniversitemiz Bütçesi ile birlikte Performans Programı da Maliye Bakanlığının desteği ile hazırlanarak ilgili mercilere sunulmuştur.

14 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-9 -Diğer Kurumlarca verilen eğitimlere katıldık -Başkanlığımız birimlerinin yönergeleri hazırlandı - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının mali konularda Kurum dışı yazışmalar yapabilmesi için Rektörlükten onay alındı. (Örneğin İcra Dairelerine)

15 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-10 Yazılım yetersizliği nedeniyle otomasyonda yapılan işlerde hatalar yapılmakta ve zamanında veri elde etme zorluğu yaşanmaktaydı. Bunun nedenle; - Bilimsel Araştırmalar Birimi Otomasyonu, - İhale Otomasyonu, -Taşınır Mal Otomasyonu (Barkod sistemli) ve - Faaliyet Raporu Otomasyonu yazılımı tamamlandı

16 DURUM ANALİZİ Dünden Bugüne SGDB. Neler Yapıldı-11 - Personel ve Öğrenci Otomasyonları 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması planlandı. - Yönetim Bilgi Sistemi ne ilişkin TÜBİTAK projesi hazırlandı - Örgütlenme için Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri derneği kuruldu

17 Dünden Bugüne SGDB. Neleri Yapamadık-1 DURUM ANALİZİ - Yönetim Bilgi Sistemi yazılımının maliyetinin yüksek olması ve kaynak yaratamadığımızdan yapılamadı - Gelir tahakkuk, takip ve tahsil işlemlerinde yazılım ve veri toplama yetersizliği nedeniyle gelir takibini yapılmasında sıkıntılar çekilmekte. - İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularındaki çalışmalarımız devam etmektedir. (mevzuat ve rehberin yeni yayınlanması)

18 Dünden Bugüne SGDB. Neleri Yapamadık-2 DURUM ANALİZİ - Destek hizmetleri birimlerinin yetki devrini istememelerinden dolayı İdarenin yatırım programının koordinasyon görevini Başkanlığımızca yürütülememekte - Kadrosu verilen 10 Mali Hizmetler Uzmanının ancak 2 sini doldurabildik. 8 boş kadromuz mevcut. -Başkanlığımızda 14 adet say 2000i makinesi bağlı. Bunlara ilave olarak 5 adet daha makineye ihtiyaç duyulmakta.

19 DURUM ANALİZİ SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri Kurumun İçi Bakış-1 - Üst Yönetici ile İlişkiler - Harcama Yetkilileri ile İlişkiler - İç Denetim Birimi ile İlişkiler

20 DURUM ANALİZİ SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri Kurumun İçi Bakış-1 - Üst Yönetici ile İlişkiler SGDB. nın görevlerini, yapması gerekenleri, sorumluluklarını ve kurum içindeki fonksiyonlarını ve olması gereken etkinliği ile diğer Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile ilişkileri Üst Yönetime anlatılarak desteği sağlanmıştır.

21 DURUM ANALİZİ SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri Kurumun İçi Bakış-1 - Harcama Yetkilileri ile İlişkiler-1 Üniversite Senatosunda ve Yönetim Kurulunda SGDB.nın görev ve sorumluluklarını, Harcama Yetkililerince yürütülecek hizmetlerde ne gibi destek verebileceklerini, Harcama Yetkililiği görevlerinden doğabilecek sorunlarda SGDB.nın ne tür katkı sağlayabilecekleri konularında devamlı bilgilendirmeler yapılarak destekleri sağlanmıştır.

22 DURUM ANALİZİ SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri Kurumun İçi Bakış-1 - Harcama Yetkilileri ile İlişkiler-2 Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul Sekreterleri ile Daire Başkanlıklarına yılda en az iki defa 5018 sayılı Kanun veya diğer mevzuatların; Harcama Yetkililerine, Gerçekleştirme Görevlilerine ve bu süreçte görev alacak diğer görevlilere ne gibi sorumluluklar getirdiği hususunda bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

23 DURUM ANALİZİ SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri Kurumun İçi Bakış-1 - İç Denetim Birimi ile İlişkiler İç denetim biriminde görev alan iç denetçilerin atandıkları süre zarfında Harcama Yetkilileri ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile yakın istişare ve işbirliğinin sağlanamadığını gözlemekteyiz. Bu husus birlikte çalışma durumunu zorlaştırmaktadır. (Örnek-1)

24 DURUM ANALİZİ - Örnek-1 İç denetim birimi yaklaşımı

25 DURUM ANALİZİ SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri Kurumun İçi Bakış-2 - Kurum içinde yeni birim olan Strateji Geliştirme Birimlerini kabullenme zorluğu - Yetki devrinde yaşanan zorluklar

26 DURUM ANALİZİ SGDB. nın Kurum İçindeki Yeri Üst Yönetimin Bakışı Üst Yönetimin, Başkanlığımıza destek vermesiyle birlikte bazı konularda sıkıntılar yaşanabilmektedir. Maliye Bakanlığının Bakışı Maliye Bakanlığı Üniversite SGB.ne eğitim ve bilgi paylaşımı en üst düzeyde vermektedir. Ancak; -SGB. Başkanının pozisyonunun kurumu içindeki yerinin açık belirlememesi, - özlük haklarının emsallerinden çok düşük olması ve - personel kadrolarının verilmesindeki tereddüdü

27 Personel Durumu-1 İstihdam İş Analizi çalışmalarımızda; Başkanlığımızda 55 personele ihtiyaç duyulmakta olup, bugün 39 personel ile görevimizi yerine getirmeye çalışmaktayız. (Uzman ve diğer personel) (Tablo-2) İstidam Zorlukları DURUM ANALİZİ Strateji Geliştirme Birimlerinde çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle, SGB.de çalışma isteksizliği (personel seçiminde SGB. ni tercih etme isteksizliği, personel seçiminde kısıtlılık)

28 DURUM ANALİZİ Tablo- 2 Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel İstihdamı KADRO Daire Başkanlığı Stratejik Yön. ve Planlama Bütçe ve Perf. Prog. İç Kont. Ve Ön Mali Kont. Muh., Kesin Hes.ve Rap. Genel Toplam Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Daire Başkanı Şube Müdürü Mali Hiz.Uzm Mali Hiz. Uzm. Yrd Şef Memur Hizmetli TOPLAM

29 DURUM ANALİZİ Personel Durumu-2 Personelin Yaklaşımı SGB nin iş yükünün çok olması, ücret düşüklüğü ve fazla çalışma karşılığını alamamasından dolayı çalışma isteksizliği

30 DURUM ANALİZİ İş Yükü Genel Bütçeye Göre Özel Bütçenin Harcama Birimi Olarak Bakarsak KURUM Personel Sayısı Genel SGB Harcama Birimi Yevmiye Sayısı Bütçesi Bütçe Dışı Kaynaklar Hacettepe Üni. (**) Enerji Bakanlığı Çalışma Bakanlığı Maliye Bakanlığı (*) (*) (*) Avrupa Bir.Gen.Sek (*) Cari ve Sermaye Transferi ile Yedek Ödenek) (**) Döner Sermaye Bütçesi Hariç

31 DURUM ANALİZİ İş Yükü Genel Bütçeye Göre Özel Bütçenin Fonksiyonel Durumu Fonksiyon Genel Bütçe İdareler Özel Bütçeli İdareler İş Yükü Stratejik Yönetim ve Plan. 10% Bütçe ve performans 15% Muhasebe ve Kesin Hesap % İç Kont ve Ön Mali Kontrol 35%

32 SWOT ANALİZİ SWOT Analizi olarak ele aldığım konular, sadece Hacettepe Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının düşünce ve deneyimlerine dayalı olarak belirlenmiştir. Genel olarak ifade edilen durumlar sadece kıyaslama açısından ele alınmıştır.

33 SWOT ANALİZİ Güçlü Yanlarımız Mali Hizmet Uzmanlarının kadromuzda yer alması Mali Hizmet Uzman ve Mali Hizmet Uzman Yardımcılığı Kadrolarımızın tamamının atanmasıyla güçlü bir uzman personel yapısına kavuşacak olması Kurumun içinde diğer görevlerinin yanında Mali Danışma Birimi olması Mevzuattan kaynaklanan mali danışmanlık ve Kurumun mali konularında lokomotifi görevi olması, kuruma danışmanlık hizmeti vermesi

34 SWOT ANALİZİ Güçlü Yanlarımız-2 Başkanlığımıza Üst Yönetimin Desteği Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının görevlerini yerine getirmesinde olmazsa olmazlardan biri Üst Yönetimin desteğidir. Başkanlığımızın yapılanmasında üst yönetimin desteği görevlerini yerine getirmesinde bizleri güçlü kılmaktadır.

35 SWOT ANALİZİ Zayıf Yanlarımız-1 Kurum içindeki yerimizin belirsizliği Genel Bütçeli İdarelerde Strateji Geliştirme Birimleri direkt üst yöneticiye bağlı iken Üniversitelerde Kanun gereği konumu belli değildir. Bu gün Üst Yönetici desteği alan Başkanlığımız Rektör değişiminde bu desteği alamayabilir. Direkt Rektöre bağlı olmamız gerekirken; - Genel Sekreter Yardımcılarına, Genel Sekretere, Rektör Yardımcılarına veya Rektör Danışmanlarına bağlı çalışma durumları olabilmektedir.

36 SWOT ANALİZİ Zayıf Yanlarımız-2 Yetersiz Kadrolar Üç yıl içinde, 55 kişiye ulaşan personel sayımız, iş çokluğu, fazla yapmış olduğu çalışmanın karşılığını alamaması ve diğer kurumlardaki ücret farklılığı nedeniyle Başkanlığımızda çalışmak istememesi gibi nedenler ile bir yıl içinde 16 personelin ayrılmıştır. Bu gibi durumlar nedeniyle Başkanlığımızda personel istihdam etme zorluğu yaşanmaktadır.

37 SWOT ANALİZİ Zayıf Yanlarımız-3 Yapılanmanın tamamlanmamış olması Mali Hizmet Uzman ve Uzman Yardımcılarının atamalarının tamamlanmamış olması, mevcutların ise diğer kurumlardaki ücret farklılığı nedeniyle kadroda tutamama gibi sorunlar yaşanmaktayız. (Örneğin: 10 Mali Hizmet Uzmanı ve 5 Mali Hizmet Uzman Yardımcısı kadrosu varken, Üniversitemizde 2 Mali Hizmet Uzmanı görev yapmaktadır.

38 SWOT ANALİZİ Zayıf Yanlarımız-4 Yetersiz yazılım - Yönetim Bilgi Sistemi ve diğer yazılımların tamamlanmamış olması - Say 2000i ile e-bütçe nin birbirinden bağımsız işlemesi (Örneğin; 2006 yılında öz gelirimiz 223 Trilyon gözüküyor. Ödeme emri belgesini iki defa sisteme giriliyor)

39 SWOT ANALİZİ Zayıf Yanlarımız-5 Strateji Geliştirme Birimlerinin Örgütlenmenin tam olarak tamamlanmamış olması 2008 yılının sonbaharında kurulan Kamu Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri Derneğinin (KASGEBDER) Üniversitelerin her ile dağılmış olması ve iş yoğunluğu nedeniyle yeterli düzeyde faaliyete geçememiş olması

40 SWOT ANALİZİ Fırsatlar SGB. nin mevzuatlar gereği kurum içindeki etkinliği 5018 sayılı yasayla verilen görevlerini SGB. nin tam olarak yerine yetirmeleri halinde Kurum içindeki etkinliği artacaktır. Yeni kurulması nedeniyle dinamik bir yapıya sahip olması Yeni yapılanmayı tamamladığında ve uzman personel yapısıyla etkin ve etkili bir birim olacaktır.

41 SWOT ANALİZİ Tehditler-1 Kurumlarda aynı görev yapan personelin eşit ücret alamaması - Üniversite Daire Başkanının Makam Tazminatı almaması - Kurumlarda Mali Hizmetler Uzmanları arasındaki ücret farklılığı - Fazla Mesai verilmemesi -Diğer personelin ücret düşüklüğü

42 SWOT ANALİZİ Tehditler-2 Kurumlar arasındaki yeri/konumunun farklılığı-1 Strateji Geliştirme Birimlerinin aynı görevleri yürütürken; - Genel Bütçeli İdarelerde Strateji Geliştirme Başkanı ve altında en az dört daire başkanı - Özel Bütçeli İdarelerde Daire Başkanı (Şube Müdürlükleri kadro olarak verilmemiştir. Yapılanmada kadro olarak verilmemesi durumunda Mali Hiz. Uzmanları ile çatışma durumuna girecektir.)

43 SWOT ANALİZİ Tehditler-2 Kurumlar arasındaki yeri/konumunun farklılığı-2 Strateji Geliştirme Birimlerinin aynı görevleri yürütürken; -Bazı Özel Bütçeli İdarelerde Şube Müdürlükleri olarak teşkilatlanmışlardır Buna göre Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının yapılanması; - uzmanlık olarak mı? - hiyerarşik olarak mı?

44 SWOT ANALİZİ Tehditler-3 Eleman teminindeki güçlük - Bütçe Kanunu ile ayrılan personelin yerine yeni personel temininde güçlük yaşanmakta (%25 i kadar) - KPSS ve diğer sınavı ile gelen personelin yetersizliği (Personel seçimi yapılamaması- Uzman ve diğer personel) - Nitelikli personeli tutma zorluğu (başka kurumlara geçme durumu)

45 SWOT ANALİZİ Tehditler Mevzuatların sık değişmesi - Mevzuatların sık değişmesi nedeniyle takip ve uygulama zorluğu (Örneğin; Tedavi, 5510 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatlar vd.) -Değişen mevzuat içeriğinin atıflarla anlatım (Örnek; 5436 sayılı Kanunun Madde 17 / tarih ve 3046 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrasının (c) bendi, 16 ncı maddesinin (k) bendi ve 24 maddesi aynen uygulanır.)

46 SWOT ANALİZİ Tehditler Sayıştay Denetimi -Sayıştay denetiminde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının konumu, yetki ve sorumluluğunun net belirlenmemiş olması

47 SONUÇ BEKLENTİLERİMİZ-1 - Maliye Bakanlığınca Üniversitelerin sorunlarının yerinde tespiti - Maliye Bakanlığınca düzenlenen eğitim hizmetlerinin devamı ve desteklenmesi - Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının güçlendirilmesi yönünde mevzuatlarda değişiklik yapılması (öncelikle Kurum içindeki yerinin belirlenmesi vd.)

48 SONUÇ BEKLENTİLERİMİZ-2 - Bütçe yapısının değişmesi (özerk, esnek, torba bütçe olabilir) - Maliye Bakanlığınca Rektörlere 5018 sayılı Kanun hakkında bilgilendirilme yapılması - Hizmetlerimizin yürütülmesinde Hazine Müsteşarlığı, DPT Müsteşarlığı, YÖK ve Maliye Bakanlığı arasında koordinasyonun sağlanması

49 SONUÇ BEKLENTİLERİMİZ Muhasebe Yetkililerinin yürütmesi gereken görevleri; Genel Bütçeli İdarelerde Sertifikalı Muhasebe Yetkilileri tarafından yerine getirilirken, Üniversitelerde kadrosu ve özlük hakkı olmayan tarafından yerine getiriliyor. Üniversitelere Sertifikalı Muhasebe Yetkilisi atanmasında Maliye Bakanlığınca desteklemesi ile Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri ve Muhasebe Yetkililerine yükümlülüğü nedeniyle de ilave ödenek verilmesi

50 SONUÇ BEKLENTİLERİMİZ Özellikle Büyük Üniversitelerde en az bir Muhasebe Yetkilisi Yardımcısının atanmasına müsaade edilmesi -SGB. Başkanlarının atamaları ve görevden alınmalarının Maliye Bakanlığının onayı ile yapılması - SGB. personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi

51 TEŞEKK EKKÜRLER

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ÇANKIRI syf. 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... II I- GENEL BİLGİLER... 1 A- MİSYON VE VİZYON... 1 B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- İDAREYE

Detaylı

II-AMAÇ VE HEDEFLER...

II-AMAÇ VE HEDEFLER... İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I-GENEL BİLGİLER... 2 A-MİSYON VE VİZYON... 2 B-YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 Yetki ve Sorumluluk... 3 Görevleri... 3 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 1-ÖRGÜT YAPISI... 6 2-FİZİKİ

Detaylı

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2007 Yılı Birim Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon ve Vizyon... 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler... 7 1- Fiziksel Yapı... 7 2- Örgüt Yapısı... 7 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER 1-14 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

2008 YILI FAALİYET RAPORU

2008 YILI FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2009 2 BAKAN SUNUŞU Günümüzde patent ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafi işaretler ve entegre devre topografyalarından

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BAKAN SUNUŞU 2023 yılında dünyanın en büyük on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye nin, bu hedefe ulaşma sürecinde kullanacağı en önemli araçların başında sınai

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2015 Mali Yılı Performans Programı Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ocak 2015 AĞRI Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU. 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 24.01.2006 İç Kontrol Dairesi Başkanlığı 1 KANUN HAKKINDA GENEL BİLGİLER 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003 tarihinde kabul edilerek

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU 2008 YILI KAMU İÇ 2012 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara Eylül 2013, Ankara 1 2012 Yılı Kamu İç Denetim

Detaylı

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

[Tarihi seçin] İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU [Tarihi seçin] 2014 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU

2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Kamu İç Denetim Genel Raporu 2008 2008 YILI KAMU İÇ DENETİM GENEL RAPORU Haziran 2009, Ankara 2008 Yılı Kamu İç Denetim Genel Raporu 2 Kurul Başkanının Sunuşu 5018 sayılı Kanunun tüm hükümleriyle yürürlüğe

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H

K A M U A L I M L A R I N D A DEVLETMALZEME OFİSİ D O Ğ R U T E R C İ H K A M U A L I M L A R I N D A D O Ğ R U DEVLETMALZEME OFİSİ T E R C İ H STRATEJİKPLAN2010-2014 DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUŞ Kamu iktisadi teşebbüsleri ile özel sektör şirketleri arasında

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ 0 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÇANKIRI 2014 1 Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 İçindekiler I. GENEL BİLGİLER...

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı