LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU Kodu : BTE5101

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU Kodu : BTE5101"

Transkript

1 n Adı : Bilgisayar Destekli Öğrenim İçin Yazılım Tasarlama LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU BTE Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Temel Bu ders, öğretme-öğrenme süreci bütünün sistematik tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi etkinliklerini kapsamaktadır. Bu çerçevede, her bir öğrenenden bir öğretim tasarımı modelini kullanarak öğretimsel bir problemin çözümüne yönelik bir öğretim tasarlaması, uygulaması ve değerlendirmesi beklenmektedir. Bu ders ile Öğretim tasarım modellerini inceleyip seçilen derse yönelik bilgisayar temelli ders materyalleri tasarlamak amaçlanmaktadır. Öğretim tasarımı modellerinden birini kullanarak, belli bir konuda bir öğretim materyali tasarlayabilme.. Kemp, J; G. Morrison & S. M. Ross. (). Desinging Effective Instruction. Prentice Hall. New Jersey. Alessi, S. M. ve Trollip, S. R. (). Computer-Based Instruction: Methods and Development (ndedition), Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. İşman, A.; Eskicumalı, A. (). Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları. Doğan, H. (). Eğitimde Program ve Öğretim Tasarımı, Önder Matbaacılık, Ankara. Seels, B. ; Glasgow, Z. (). Making Instructional Design Decisions, Colombus, OH: Prentice Merrill- Gagne, R. M. ; Briggs, L. J.; Wager, W. W. (). Principles of Instructional Design, Fourth Edition, Harcout 0 Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 Sözlü Sınav X %0 Proje ve Bitirme n tanıtımı Öğretim Tasarım Modelleri Genel Bilgiler Öğretim Tasarım Modelleri Genel Bilgiler Öğretim ortamı: Problem Analizi İçerik ve Organizasyon Analizi: Öğretim Analizi Eğitim Amaçlarının Belirlenmesi ve Öğretimsel Hedeflerin Yazılması: Hedef ve Öncelikler Öğretim Teorileri ve Stratejileri: Öğretim Stratejileri Genel Değerlendirme ve Yorumlar: Medya Seçimi Hedefe, İçeriğe ve Ortama Uygun Materyal Seçimi veya Geliştirilmesi: Materyal Geliştirme Öğretim Tasarımı ve Öğretim Tasarımı Teorileri: Biçimlendirici ve Erişi Değerlendirmesi Proje Değerlendirme Genel Değerlendirme, Uygulama ve Yorumlar Yrd. Doç. Dr. Ayşen Karamete

2 n Adı : Kabuk Programlama BTE Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe n Türü n Amacı Temel Unix işletim sisteminde kabuk betik programlamasının temel ilkelerinin öğretilmesi ve yaşayan sistemler üzerinde uygulamalarının öğretilmesi Ders sonunda öğrenciler sistemler üzerinde kendi kabuk programlarını yazabilecek yeterliliğe ulaşacaklardır. LINUX & UNIX Shell Programming, David Tansley.,. Unix Shell Programming, Stephen Kochan, Patrick Wood, rd Edition, Mar 00 Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 Sözlü Sınav Proje ve Bitirme n tanıtımı Unix işletim sisteminin yapısı Unix işletim sisteminde temel komutlar ve kullanımları Unix işletim sisteminde temel komutlar ve kullanımları Kabuk programlamada betik hazırlanması ve değişken tanımları Joker ve meta karakterler Kabuk aritmatiği Read ile değer okumak ve For, while döngüleri, if vb. fonksiyonlar Yaşayan örnek uygulamalar I Yaşayan örnek uygulamalar II Proje Değerlendirme Genel Değerlendirme, Uygulama ve Yorumlar Yrd. Doç. Dr. Taner Tanrısever w.balikesir.edu.tr/~taner

3 n Adı : Bilgisayar-Destekli Nitel Araştırma ve Analiz leri BTE Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Güz Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Temel Bu ders, nitel araştırmanın genel özelliklerini, nitel araştırma yaklaşımlarını, bunların birbirleriyle karşılaştırılmasını, nitel araştırma yaklaşımlarına göre veri toplama tekniklerini, veri toplama ve analizi için yazılım ve donanımları, bilgisayar yazılımı kullanılarak nitel veri analizi yapma ve yorumlama tekniklerini öğrenmeyi amaçlamıştır. Nitel araştırma yönteminin özelliklerini, desenlerini, veri toplama tekniklerini kavrayacak; gösterilen bilgisayar programlarından birini kullanmayı öğrenecek ve bununla verilerin analizini ve yorumunu yapabilecek; araştırma önerilerini ve raporlarını inceleyebilecek, eleştirebilecek ve kendine ait bir nitel araştırma önerisi ve çalışması geliştirebilecek. Esterberg, K. E. (00) Qualitative methods in social research. New York: Mc Graw Hill. Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (000). How to design and evaluate research in education. New York: Mc Graw Hill. Yıldırım, A. Ve Şimşek, H. (00). Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi. Akademik Makaleler Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 X %0 Sözlü Sınav Proje ve Bitirme Ders tanıtımı ve Nitel araştırmanın genel özellikleri Nitel araştırmanın teorik ve pratik temelleri Nitel araştırmaya giriş (araştırma konusu, soruları, stratejisi ve etik değerler) Nitel araştırma veri toplama teknikleri (gözlem ve çeşitleri ve uygulamaları) Veri toplama teknikleri (görüşme/mülakat) Veri toplama teknikleri (ses, video ve dijital veriler) Veri toplama teknikleri (etnografi, alan notları, doküman veya içerik) Veri analizi yöntemi /Atlas.ti,NVivo, Nud*ist, Ethnogphy bilgisayar yazılımları Bilgisayar programı kullanarak veri analizi Bilgisayar programı kullanarak işlemsel algoritmik veri analizi Bilgisayar programı kullanarak ilişik veri analizi Bilgisayar programı kullanarak grafiksel veri analizi Bilgisayar programı kullanarak veri analizi değerlendirmesi ve yorumlanması/güvenirlilik Rapor yazılması ve Sonuçlar Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay SARITAŞ

4 n Adı : Uzaktan Eğitim: Teori, Araştırma ve Uygulama BTE Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam 0 0 Yarıyılı Güz Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Temel Uzaktan eğitimde (UE) temel ve teorik kavramlar; uzaktan eğitim programlarında kurulum, yapı, işleyiş ve yönetim; dünyada uzaktan eğitimdeki güncel değişimler ve gelişmeler; UE içerik yönetimistandartları, öğretme-öğrenme nesneleri ve başarı değerlendirmesi; uzaktan eğitim programlarının değerlendirilmesi; uzaktan eğitim uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri UE hakkında bilişsel bir çerçeve geliştirebilme, UE bileşenlerini sistem anlayışı açısından değerlendirebilme, UE araştırmaları analizi yapabilme ve bir UE modeli geliştirip uygulayabilme Kearsley, G. (000). Online Education: Learning and teaching in cyberspace. Belmont, Canada: Wadsworth. Picciano, A. G. (00). Distance learning: Making connections across virtual space and time. Prentice-Hall. OH: Columbus Research Papers, Journal Manuscripts Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 Sözlü Sınav Proje ve Bitirme n tanıtımı ve sanal ortama giriş Uzaktan Eğitim Tanımı ve Gelişim Evreleri Uzaktan Eğitim Teorileri Uzaktan Eğitim Güncel Teknolojileri Uzaktan Eğitimde Öğretim Stratejileri Klasik öğretimin uzaktan eğitime göre planlanma ve dönüştürülme aşamaları Uzaktan eğitimde güncel gelişimler ve eğilimler / Proje Analizi UE sistemi kurulumu ve altyapısı / Proje Analizi UE sistem maliyeti ve hesaplanması / Proje Tasarım ve Geliştirme UE problemleri, bariyerleri ve muhtemel çözümleri / Proje Revizyon UE örnek uygulamalar / Proje Uygulama UE araştırma teknikleri / Proje Değerlendirme UE sürecini değerlendirme kriterleri / Proje Değerlendirme UE proje ve yansıtıcı rapor değerlendirmeleri ve yorumları Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay SARITAŞ

5 n Adı : Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu BTE Enstitü Adı: Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam 0 0 Yarıyılı Güz Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Temel Bu dersin amacı eğitimde teknoloji entegrasyonunun psikolojik temellerini öğretmek ve öğrencilere çeşitli disiplinlerde teknolojinin eğitime nasıl entegre edildiğini göstermektir. Ders sonunda öğrenciler multimedya ve görsel tasarım prensiplerinin kullanıldığı proje geliştirecekleredir. Perkmen, S., & Ozturk, A. (00). Multimedya ve Görsel Tasarım. Istanbul: Profil Yayıncılık Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Sözlü Sınav Proje ve Bitirme n tanıtımı Eğitimde teknoloji entegrasyonunun psikolojik temelleri Akıllı araçların (Mindtools) eğitime entegre edilmesi Okullarda teknoloji planlamasının yapılması Eğitimde çoklu ortam (multimedya) kullanılması Teknolojinin entegre edildiği sınıflarda öğrenci başarısının değerlendirmesi Teknoloji entegrasyonunun sosyal, kültürel ve ahlaki boyutu Matematik eğitiminde teknoloji entegrasyonu Özel eğitimde teknoloji entegrasyonu Fen bilgisi eğitiminde teknoloji entegrasyonu Yabancı dil eğitiminde teknoloji entegrasyonu bilgiler eğitiminde teknoloji entegrasyonu Oyunların eğitime entegrasyonu Uzaktan eğitim Dr. Serkan Perkmen

6 n Adı : Bilgisayar Destekli Öğretim Yazılımlarının Değerlendirilmesi LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU BTE0 Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Bahar Dili Türkçe n Türü n Amacı Temel Bu ders, öğretim amaçlı ders yazılımları geliştirirken ya da varolan öğretim yazılımlarından uygun olanları tercih ederken kullanılan kriterlerin incelenmesi ve bu kriterler göz önüne alınarak öğretim yazılımlarının değerlendirilmesi etkinliklerini içermektedir. Bu ders ile Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler ışığında öğretim yazılımlarının değerlendirilip uygun koşullarda uygun olanın seçilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler bu ders sonunda Eğitim Yazılımı Değerlendirme Kriterlerini kullanarak bir derse ya da konuya ait öğretim yazılımları hakkında değerlendirme yapabileceklerdir. Ayrıca öğretim yazılımı geliştirme esnasında bu kriterleri göz önüne alarak geliştirilecek ürünlerin kaliteli yazılımlar olmasını sağlayacaklardır.. Nurettin ŞİMŞEK, Öğretim Amaçlı Bilgisayar Yazılımlarının Değerlendirilmesi, Kavramlar, ler, Araçlar ve Uygulama. Salih UŞUN, Dünyada ve Türkiye de Bilgisayar Destekli Öğretim,. Yavuz AKPINAR, Bilgisayar Destekli Öğretim ve Uygulamalar Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 Sözlü Sınav X %0 Proje ve Bitirme n tanıtımı Eğitim yazılımlarının genel özellikleri Yazılım Değerlendirmede Amaç ve Yöntem Eğitim Yazılımlarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Kriterler Yazılım Değerlendirmede Kullanılan Yaklaşımlar Yazılım Değerlendirmede Kullanılan Ölçütler Geliştirmeye Yönelik Değerlendirme Seçime Yönelik Değerlendirme Kaliteli Yazılım Kavramı Öğretim Yazılımı Değerlendirme Formu Yazılım Arabirim Bilgi Formu Yazılım Karnesi Eğitim yazılımlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi Genel Değerlendirme, Uygulama ve Yorumlar Yrd. Doç. Dr. Ayşen Karamete

7 n Adı : İleri Bilgisayar Ağları LİSANS ÜSTÜ DERS TANITIM FORMU BTE0 Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Bahar Dili Türkçe n Türü n Amacı Temel Bilgisayar ağlarının mimarileri, topolojileri ve donanım elemanlarını tanıtarak ağın verimli, güvenli çalışması için donanımsal ve yazılımsal alternatiflerin neler olduğunun incelenmesi LAN ve WAN tasarlama ve kurma, TCP/IP protokolüne bağlı sunucu kurulması yapılandırması ve çalıştırma becerisinin kazanılması. Network: Bilgisayar Ağlarının Temelleri. Barry Press & Marcia Press. Sistem Yayıncılık. Bilgisayar Ağları. Demir Ören. Papatya Yayıncılık.. Linux Ağ Yönetimi. Görkem Çetin. Seçkin Yayıncılık.. Network TCP/IP UNIX El Kitabı. Rıfat Çölkesen. Papatya Yayıncılık.. Her Yönüyle / Microsoft Windows NT.0 / Workstation / Server. Faruk Çubukçu. Alfa Y.. Network Security Assessment, Chris McNab, O'Reilly Media, Inc.; edition (March, 00). Networking Personal Computers with TCP/IP, Craig Hunt, July Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 Sözlü Sınav Proje ve Bitirme Bilgisayar Ağlarının Kısa Tarihi Geçmişi ve Kullanılan Temel Terimler Bilgisayar Ağlarında Topolojiler, Ağ Teknolojileri ve Teknolojiler Bağlı Hız Değişimi ve Türkiye deki Kiralık Devreler Ağların Büyümesiyle Ağdaki Verim Kaybı ve Ağın Optimizasyonu Ağların Büyümesiyle Ağdaki Verim Kaybı ve Ağın Optimizasyonu TCP/IP ve Ağdaki Cihazların Adreslenmesi ve TCP/IP ağında iletişim TCP/IP ve Ağdaki Cihazların Adreslenmesi ve TCP/IP ağında iletişim Ağ Servisleri ve Yapılandırılmaları (NAT, DNS, DHCP, NTP VB.) Ağ Servisleri ve Yapılandırılmaları (NAT, FIREWALL, IDS, IPS VB.) Ağ Servisleri ve Yapılandırılmaları (PROXY, SNMP, SMTP VB.) Proje Değerlendirme Genel Değerlendirme, Uygulama ve Yorumlar Yrd. Doç. Dr. Taner Tanrısever w.balikesir.edu.tr/~taner

8 n Adı : Bilgisayar-Destekli Nicel Araştırma ve Analiz leri BTE0 Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Bahar Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Temel Bu dersin amacı eğitimde nicel araştırma ve analiz tekniklerini öğrenmek, literatürdeki ampirik çalışmaları anlamak ve öğrencilerin profesyonel bir araştırma yapabilmeleridir. Eğitimde istatistiki metotlar kullanarak gerçek hayat verilerinin analizi ve yorumlanması ile araştırma problemlerinin çözümleri amaçlanmıştır. Bu dersin sonunda öğrenci nicel araştırma tekniklerini anlayabilmeli ve SPSS bilgisayar yazılımından yararlanarak veri analizini gerçekleştirebilmeli, yorumlayabilmeli ve sonuçlarını yazabilmelidir. Büyüköztürk, Ş. (00). Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları. Ankara: Seçkin Yayınevi. Hinkle, D. E., Wiersma, W., & Jurs, S. G. (00). Applied statistics for the behavioral sciences. Boston: Houghton Mifflin Company Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 X %0 Sözlü Sınav Proje ve Bitirme Temel Kavramlar Eğitimde nicel araştırma yöntemleri ve süreçleri/spss giriş Veri organizasyonu ve grafikleştirilmesi/frekans dağılımı/spss Merkezi eğilim, normal dağılım, değişkenlik/z-scores/spss Korelasyon ve lineer regresyon/spss İhtimal, örneklem, örneklem dağılımı/spss Hipotez testi (ortalama ve diğer istatistikler için bir örneklem)/t-test/spss Hipotez testi (ortalama ve diğer istatistikler için iki örneklem) /SPSS Hipotez testi (K örnek olay)/ ANOVA (one-way) /SPSS ANOVA (two-way) /SPSS Çoklu karşılaştırma ve Faktör Analizi/SPSS Çoklu lineer regresyon, ANCOVA /SPSS Ki-kare, parametrik olmayan testler/spss Makale sunumu Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay SARITAŞ

9 n Adı : Öğretim Teknolojilerinde Teorik, Teknolojik ve Pratik Eğilimler BTE0 Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam 0 0 Yarıyılı Bahar Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Temel Bu dersin amacı, yeni gelişen teknolojilerin (donanım veya yazılım bazında, ör. akıllı sınıf ve sanal gerçeklik) öğretimde etkili ve verimli kullanımını teorik ve pratik açılardan araştırmak, değişik ortamlardaki uygulanabilirliğini değerlendirmektir. Öğretim teknolojilerindeki teorik, teknolojik ve pratik konuları kavrayabilmek; mentörlük yaparak bir dersi teknoloji-tabanlı hale getirerek kalitesini ölçebilmek, hizmet öncesi veya hizmetiçi eğitim programlarında teknolojiyi etkili ve verimli kullanabilmek Dede, C. (Ed.). (). The Yearbook for the Association of Supervision and Curriculum Development: Learning with Technology. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. Stewart, E.B. (). Learning together: The use of mentoring for faculty development in the integration of technology. Journal of Computing in Teacher Education. (), -. Cuban, L. (). High-tech schools and low tech teaching. Journal of Computing in Teacher Education, (), -. Thompson, A., Schmidt, D. & Davis, N. (July 00). Technology Collaboratives for Simultaneous Renewal in Teacher Education: A PT Project, Journal of Educational Technology Research and Development. Ödevler X %0 Ara Teslim X %0 Sözlü Sınav Proje ve Bitirme Derse Giriş Öğretimi Şekillendirmede Teknolojinin Rolü Teknoloji cevap: Fakat soru ne idi? Bilgisayar teknolojilerinin öğrenmeye etkileri Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tabanlı Yenilikçi Öğretim Metotları Test Edilmiş Başarılı ve Örnek Teknoloji-Tabanlı Eğitim Programları Teknoloji entegrasyonunda mentörlük modelleri ve uygulamaları Öğretmen yetiştirmede teknoloji kullanımı Öğretmen yetiştirmede bilgisayar-tabanlı iletişim Öğretmen yetiştirmede hipermedya olayları Literatür araştırması ve değerlendirmesi Literatür araştırması ve değerlendirmesi Literatür araştırması ve değerlendirmesi Genel değerlendirme Yrd. Doç. Dr. M. Tuncay SARITAŞ

10 n Adı : İleri İstatistik Analiz BTE0 Enstitü Adı: Anabilim Dalı : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Teori Uygulama. Proje/ Ödev Toplam Yarıyılı Bahar Dili Türkçe/İngilizce n Türü n Amacı Temel Bu dersin amacı istatistikte kullanılan ileri analiz tekniklerini tanıtmak ve bu tekniklerden bilgisayar ve öğretim teknolojileri dalında araştırma yapacakların nasıl faydalanabileceklerini öğrencilere anlatmaktır. Bu dersi alan öğrenciler ileri istatistik analiz tekniklerini öğreneceklerdir Yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli kitap ve kaynaklar X 0 Ödevler X 0 Ara Teslim X 0 Sözlü Sınav X 0 Proje ve Bitirme n tanıtımı İhtimal teorisi Araştırmada hipotezler belirlenmesi Tek örneklem testleri: z ve t testleri İki örneklem testleri Bağımsız k örneklem (Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) Doğrusal bağıntı ve ilişki analizi Doğrusal olmayan bağıntı ve ilişki analizi Tek değişkenli parametrik testler Çok değişkenli parametrik testler Ana bileşenler analizi Faktör Analizi Testlerin geçerlik ve güvenirliğinin ölçülmesi Path (Yol) analizi tekniği Dr. Serkan Perkmen

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ VE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ORTAK ÖZEL EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA İLİŞKİN BİLGİLER Özel Eğitim Tezli Yüksek Lisans Programı, toplam 30 krediden az olmamak koşulu ile en

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

CTIS DERSLERİ (2012)

CTIS DERSLERİ (2012) CTIS DERSLERİ (2012) CTIS 151 Programlamaya Giriş Hem tasarım hem de programlama bakış açısıyla programlamaya giriş. Programlama dillerinin söz dizimi ve anlam bilgisi. Programlama stili. Programda çıkabilecek

Detaylı

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL

T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL - BİRİNCİ YARIYIL ISL103 İşletme Bilimine Giriş 1 (3-0) 3 Bu ders, öğrencilere İşletme

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

UYSAL KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET

UYSAL KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ Murat Paşa UYSAL 1 ÖZET Bu çalışma, bilgi nesnesi tabanlı ve öğrenme stillerine uyarlanabilen

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Çorlu, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Giriş... 9 Rehber... 9 1. Kapak... 9 2. Đçindekiler,

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Murat Caner Testik Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi KALİTE VE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜHENDİSLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖNSÖZ Küresel rekabetin sürekli olarak arttığı imalat ve hizmet sektörlerinde işletmeler, standartlara uygun olarak

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SYRACUSE MODELİ İLE E-ÖĞRENME ORTAMI İÇİN TASARLANMIŞ BİR DERSİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINA ETKİSİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ HASAN ÖZGÜR

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BULUT TABANLI BİR DERS YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİNE DAYALI OLARAK ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİ KABULLERİNİN İNCELENMESİ HAKAN

Detaylı

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü İLK VE ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE İNTERNET KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE EĞİTİM ARACI OLARAK BİLGİSAYARA KARŞI TUTUMLARI Öğr. Gör. Ayşegül KINIK İstanbul Aydın

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ

ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ ÖĞRETİM YAZILIMLARININ FARKLI AŞAMALARDA KULLANIMININ BAŞARIYA ETKİSİ: DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÖRNEĞİ Özet Bu çalışmanın amacı, dil bilgisi öğretiminde farklı aşamalarda öğretim yazılımı kullanımının başarıya

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz)

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Lisans Ders İçerik Tanımları. 1. Dönem (Güz) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Lisans Ders İçerik Tanımları 1. Dönem (Güz) Bilgi ve Belge Yönetimine Giriş (AKTS 4) 3 saat Bilgi ve belge yönetiminin temel kavramlarının yer

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ Kodu Dersin Adı T U K AKTS AEM 50 Ağaç Malzeme Yapıştırıcıları ve Uygulama Teknikleri 3 0 3 7,5 AEM 502 Üç Boyutlu (3D)

Detaylı

KATALOG EĞİTİMLERİ 1

KATALOG EĞİTİMLERİ 1 KATALOG EĞİTİMLERİ 1 KATALOG EĞİTİMLERİ Bilgisayar Sistemleri Access ile Veri Tabanı Yaratmak ve Yönetmek... 9 Bilgi Teknolojileri Sertifika ı... 9 Bilgisayar Ağları Güvenliği Temelleri (CCNA Security)...

Detaylı

WEB ORTAMINDA ÖGE GÖSTERİM KURAMINA GÖRE TASARLANAN KAVRAM ÖĞRETİMİNİN UYGULAMASI: PROGRAMLAMADA DİZİ KAVRAMININ ÖĞRETİMİ

WEB ORTAMINDA ÖGE GÖSTERİM KURAMINA GÖRE TASARLANAN KAVRAM ÖĞRETİMİNİN UYGULAMASI: PROGRAMLAMADA DİZİ KAVRAMININ ÖĞRETİMİ WEB ORTAMINDA ÖGE GÖSTERİM KURAMINA GÖRE TASARLANAN KAVRAM ÖĞRETİMİNİN UYGULAMASI: PROGRAMLAMADA DİZİ KAVRAMININ ÖĞRETİMİ ÖZET Dr. Selami ERYILMAZ Bu araştırmada temel amaç, web ortamında Öge Gösterim

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı