ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI"

Transkript

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI KASIM' 2013

2 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI Kasım

3 DANIŞMANLIK FİRMALARININ UYACAĞI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI 1- MAL ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında kurumumuza danışmanlık hizmeti veren firmalar, kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşme kapsamında kurum tarafından finanse edilmek üzere yapacakları mal alımlarında aşağıdaki kurallara uyacaklardır. Danışman firma, projede kullanılmak üzere alacağı bir malı -bunun kapsamına her türlü malzeme, araç, gereç, ekipman, yazılım ve benzeri materyaller girmektedir- satın alırken ihale yöntemlerine uygun şekilde hareket edecek ve aşağıda maddeler halinde belirtilen iş adımlarını eksiksiz olarak uygulayacaktır. Danışman firma söz konusu malı ihale yöntemlerine uygun şekilde, bu iş adımlarına uygun olarak satın aldığı taktirde İdare söz konusu malın bedelini hakediş raporunun imzalanmasını müteakip Danışman firmaya ödeyecektir. İdarenin bu malların bedelini Danışman firmaya ödeyebilmesi için Sözleşmenin ilgili kaleminde bu alım için tahsis edilen bütçe, ilgili malların bedelini karşılayabilecek tutarda olmalıdır. Söz konusu iş adımları aşağıda belirtilmiştir: 1) Danışman firma, ilgili uzmanların görüşünü de alarak ihtiyaç listesini(ek-1) hazırlayacaktır. Listedeki malların projede hangi amaçla kullanılacağını belirtecektir. Bu ihtiyaçların/malların sözleşmede yer alan bütçenin hangi kaleminden karşılanacağını da belirtecektir. Ekipman alımı için ayrı, kırtasiye malzemesi alımı için ayrı ihtiyaç listesi hazırlanacaktır. Danışman, proje için hazır bir program/yazılım satın alacaksa bunun için ayrı bir ihtiyaç listesi hazırlayacaktır. Bununla birlikte Danışman firma söz konusu malzeme, ekipman veya yazılımın teknik şartnamelerini(ek-2) de hazırlayacaktır. Teknik şartnameler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12. maddesine uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. Şartnamelerde, alınacak malzemenin teknik özellikleri, garanti süresi, bakımla ilgili hususlar, TSE ve CE belgesi olması gibi hususlar ve diğer gerekli detaylar mutlaka bulunmalıdır. 2) Danışman firma, İhtiyaç listesi ve teknik şartnameleri hazırladıktan sonra satın alınması gereken tarihten en az bir ay öncesinde İdareye sunacak(ek-3) ve İdarenin yazılı onayını(ek-4) alacaktır. 3) Danışman firma teklif alacağı en az 3 firmayı belirleyip, bu firmalardan teklif alacak ve değerlendirecektir. 4) Firmalardan gelen teklifleri ve yaptığı değerlendirme(ek-5) sonucunda hangi firmadan satın alma işleminin yapılmasının uygun olacağına dair görüşünü İdareye yazıyla sunacaktır.(ek-6). 5) İdarenin uygun(ek-7) gördüğü firmadan satın alma işlemlerini yapacaktır. 6) Malzeme, ekipman veya yazılımı ilgili firmadan teslim alırken, bunların faturasına ilave olarak ayrıca o firma ile karşılıklı teslim tesellüm tutanağı(ek-8 ve Ek-9) imzalayacak. Bu tutanağın bir örneğini idareye verecektir.

4 7) Danışman firma, hakediş aşamasında, ödeme talebine ek olarak alım listesi(ek-10) ile birlikte satın aldığı malların faturasını İdareye teslim edecektir. Ödemeyi yapmadan önce İdare, satın alınan malları görmek istediği takdirde Danışman firma bu imkanı sağlayacaktır. 8) Satın alınan ürün ve malzemeler için Sözleşmenin Genel Koşullar 3.10 maddesine uyulacaktır. Sarf malzemesi dışındaki ürün ve malzemeler sigortalanacaktır. Sigorta poliçesi idareye sunulacaktır. 9) Danışman firma, sözleşme sona erdiğinde satın aldığı tüm ürün, yazılım ve malzemeleri sözleşmeye uygun olarak İdareye teslim edecektir. Bununla ilgili tutanak(ek-11 ve Ek-12) düzenlenecektir. Yukarıda belirtilen belgelerin hepsi yazılı ve ıslak imzalı olacaktır. Sözlü olarak verilen onay ve taahhütler geçersiz sayılacaktır. 2- HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR 2.1 EĞİTİM, SEMİNER, ORGANİZASYON HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR Danışman firmalar proje kapsamında yapacakları eğitim ve seminer gibi faaliyetleri bir organizasyon şirketi ile anlaşarak bir otelde düzenleyebilir veya uygun olursa eğitimleri Orman Bölge/İşletme Müd. binasında yapabilir. Projeden direkt etkilenen köylüleri ilgilendiren küçük çaplı eğitim ve toplantıların, köylülerin daha rahat katılım sağlaması açısından köyde yapılması daha isabetli olacaktır. A) Eğitim veya seminer bir otelde düzenleniyorsa ve kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşmede bu faaliyetler için bir kalem ayrılmışsa bu durumda sözkonusu eğitim veya seminerin masrafları sözleşme çerçevesinde ödenir. Bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle Danışman firma, İdareye başvurmalı ve aşağıda belirtilen süreci uygulamalıdır: 1-Danışman firma, eğitim/seminer düzenlemek için öngörülen tarihten en az 1 ay önce idareye yazılı talepte(ek-13) bulunacaktır. Yazıda; eğitimin düzenleneceği tarihler, eğitimin kimlere yönelik olacağı, sözleşmenin hangi kaleminden ödeneceği belirtilecektir. 2-İdare Danışman firmanın talebini inceleyip, gerekli gördüğü değişiklikleri yaptıktan sonra eğitimin/seminerin yapılmasına onay verecektir. 3- Danışman firma, İdareden onay aldıktan sonra organizasyon ile ilgili iş tanımını(ek-14) hazırlayacak ve idareye sunacaktır. 4- İdareden iş tanımının onayını alacaktır. 5- Danışman firma, en az 3 firmadan veya otelden fiyat teklifi alacak ve bu teklifleri değerlendirerek kendi görüşüyle birlikte İdareye sunacaktır(ek-15). 6- İdare teklifleri inceleyerek kararı verecektir. Firmanın seçilmesinde, verdiği teklifin iş tanımına uygunluğu ve teklif fiyatı belirleyici olacaktır. 7- Danışman firma, İdarenin uygun gördüğü şirket ile sözleşme imzalayacaktır.

5 8- Danışman firma, sözkonusu eğitim/seminer programını(ek-16) hazırlayacak ve idareye sunacak. 9- İdare onay verirse bu programa göre Danışman firma, organizasyonu yapacaktır. 10- Danışman firma, toplantıda bir raportör görevlendirecek. Bu raportör, toplantılar esnasında yapılan tüm konuşmaları kayıt altına alacak, bu kayıtlar toplantı tutanağı olacaktır. 11- Danışman firma, eğitim/seminer sonunda bir katılımcı listesi(ek-17) düzenleyecek bu listeyi tüm katılımcıların imzalamasını sağlayacaktır. 12- Sözkonusu eğitim ile ilgili ücretin Sözleşme kapsamında Danışman firmaya ödenebilmesi için; hakediş aşamasından önce İdare ile danışman firma arasında toplantı kabul tutanağı düzenlenecek, hakediş aşamasında Danışman firma İdareye; toplantı kabul tutanağı, fatura, sözleşme, toplantı tutanağı ve imzalı katılımcı listesini sunacaktır. B) Eğitim; kurum binasında yada köyde(köy kahvesi, cami, okul) düzenleniyorsa sözkonusu eğitim ile ilgili tutanak(ek-18) düzenlenecektir. Tutanağa ek olarak imzalı katılımcı listesi(ek-17) olacaktır. Eğitim/bilgilendirme toplantısı tutanağı, kontrol teşkilatı üyeleri ve ilgili uzman tarafından imzalanacaktır. Hakediş aşamasında Danışman firma, İdareye tutanak ve katılımcı listesini sunacaktır. Eğitim toplantı tutanağı yereldeki kurum yetkilileri(kontrol teşkilatı üyeleri) tarafından imzalanmış olacaktır MH PLANLAMA ÇALIŞMALARI TOPRAK ÖRNEĞİ ALIMI VE ANALİZİ HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR 1- Toprak örneği alımı ve analizi işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılacaktır. 2- Danışman firma, öncelikle toprak profillerinin açılacağı noktaları gösteren toprak profil noktalarının gridini hazırlayacak, profil yerlerinin ve numaralarının belirtildiği haritayı oluşturacak ve idareye sunacaktır. 3- İdare gridleri ve haritayı inceleyip onay verdikten sonra 1. maddede belirtildiği şekilde, toprak profili açılan noktalardan gerekli sayıda noktadan toprak örnekleri alınacaktır. Ayrıca toprak profili açılan yerlerden yeterli sayıda fotoğraf çekilecektir. Danışman firma, toprak örneklerinin alındığına dair bir tutanak(ek-19) hazırlayacak ve mahallindeki kontrol komisyonu üyelerine imzalatacaktır. 4- Danışman firma, alınan toprak örneklerinin laboratuvarda analizini yaptıracaktır. 5- Sözleşmeye uygun olarak gerekli haritalar(örn:toprak haritası) hazırlanarak, toprak profil fotoğrafları, tutanak, analiz raporu ve yetişme ortamı etüt çizelgesiyle beraber İdareye sunulacaktır(ek-20). 6- Arazide açılan toprak profil noktaları ve numaraları haritada gösterilecektir. 7- Analizi yapılan ve yapılmayan toprak profil noktaları haritada ayrı renklerle gösterilecektir. 8-Laboratuvardan alınan toprak örneği analiz raporu, laboratuvar tarafından onaylanmış olacaktır.

6 9- Hakediş aşamasında danışman firma; eğer toprak örneği alımı işini başka bir firmaya yaptırmışsa bu firmadan aldığı faturayı, toprak analizini yapan kurumdan aldığı faturayı ve (daha önce teslim edilmemişse) toprak analiz raporunu İdareye teslim edecektir. Faturalar ile birlikte tutanak ve analiz raporları da ödemeye esas belgelerdir. İdare, hakediş raporu düzenlemeden önce toprak haritalarını detaylı bir şekilde inceleyecektir. Toprak profillerinin bir kısmının uygun olmayan noktalarda açıldığı tespit edilirse İdare danışman firmadan işin yeniden yapılmasını isteyebilir. Bu durumda danışman firma yeniden toprak örneği alacaktır. Bunun için İdare danışman firmaya ek ücret ödemez. Toprak örneği alımı ve analizi işi ile ilgili tüm süreçlerin İdare tarafından kabul görmesi ve ödemeye esas evrakların tam olması durumunda Danışman firmaya hakediş ödemesi yapılabilir BİR YAZILIM VEYA PROGRAMIN YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI ESASLARI Danışman firma, proje için gerekli olan bir program veya yazılımı başka bir firmaya yaptıracaksa, bu durumda aşağıdaki esaslara göre hareket edecektir: 1- Danışman firma, sözkonusu yazılıma neden ihtiyaç duyulduğunu ve projede hangi amaçla kullanılacağını belirten bir gerekçe(ek-21) hazırlayacak. Bu gerekçeyi idareye sunacak(ek-22). Gerekçenin ekinde sözkonusu yazılımın teknik özellikleri ve yaklaşık maliyeti de yer alacaktır. 2- İdare yazılı onay verdiği taktirde en az 3 firma bulup bu firmalardan teklif alacak, teklifleri değerlendirecek. 3- Firmalardan gelen teklifleri ve yaptığı değerlendirme sonucunda hizmetin hangi firmadan alınmasının uygun olacağına dair görüşünü İdareye sunacak(ek-23). 4- İdarenin uygun gördüğü firma ile sözleşme imzalayacak. Sözleşmenin ekinde yazılım ile ilgili teknik özellikler de yer alacaktır. 5- Yazılımı yapan firma işi bitirdikten sonra Danışman firmaya yazılımı teslim etmeden önce Danışman firma bu yazılımın sözleşmeye uygun olup olmadığını kontrol edecek. Eğer sözleşmeye uygun, eksiksiz ve tüm gereklilikleri karşılıyor ise ve program sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa firmadan işi teslim alacak ve bununla ilgili teslim tesellüm tutanağı(ek-24) düzenleyecektir. 6-Hakediş aşamasında, Danışman firma İdareye sözkonusu hizmet alımı ile ilgili sözleşme, fatura, teslim tesellüm tutanağı gibi belgelerin aslını yada İdarece onaylanmış fotokopisini verecektir. 7- Danışman firma, sözleşme sona erdiğinde sözkonusu yazılım ve programları sözleşmeye uygun olarak İdareye teslim edecektir. 3- MH PLANLAMA ARAZİ ÇALIŞMALARI VE SOR-SAP-ÇÖZ FAALİYETLERİ Sözleşme gereğince arazi çalışmaları, sor-sap-çöz ve benzeri faaliyetleri yapacak olan Danışman firma bunlar ile ilgili tutanak, çizelge, harita ve diğer yazılı ve görsel materyalleri de hazırlayacaktır.

7 3.1. Mikrohavza Planlama İle İlgili Faaliyetler Arazi Çalışmaları: Danışman firma, arazi çalışması için bir tutanak düzenleyecektir. Bu tutanakta arazi çalışmasının yapıldığı il, mikrohavza ve köyün adı yazılacaktır. Arazi çalışmasının hangi tarihte yapıldığı belirtilecektir. Arazi çalışmasında gezilen sahalar, karşılaşılan sorunlar, yapılması gerekli faaliyetler ve yapılan diğer çalışmalar detaylı bir şekilde arazi çalışma tutanağında belirtilecektir. Arazi çalışmaları orman alanlarını da kapsıyorsa ilgili işletme şefliği ve çalışma yapılan bölmelerin numaraları da tutanağa yazılacaktır. Arazi çalışma tutanaklarını kontrol teşkilatı ve çalışmalara katılan Danışman firma uzmanları, çalışmaya katılan ilgili kurum elemanları ve köy temsilcisi(muhtar veya aza) imzalayacaktır. Tutanakların her sayfası imzalı olmalıdır. Mikrohavza Planlama için yapılan arazi çalışmaları esnasında, arazi kullanım durumu haritası alandaki güncel duruma göre revize edilecektir. Mera alanları ile ilgili Mera Tanıtım Kartları Mikrohavza Planlama Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecektir. Arazi çalışma tutanağı(ek-25) ve mera tanıtım kartı ödemeye esas belgeler olarak hakediş aşamasında Danışman firma tarafından İdareye teslim edilecektir Sor-Sap-Çöz Toplantıları: Mikrohavza Planlama işinin önemli bir parçası olan Sor-Sap-Çöz toplantıları esnasında tutanak düzenlenecektir. Tutanağa ek olarak çalışma yapılan köylerle ilgili köy tanıtım kartları da Mikrohavza Planlama Teknik Şartnamesindeki formata uygun olarak düzenlenecek ve doldurulacaktır. Köy tanıtım kartı köy temsilcisi(köy muhtarı veya aza) ve kartı düzenleyen (sözleşmede ismi geçen)danışman firma uzmanı tarafından imzalanacaktır. Bunun yanında Sor-Sap-Çöz toplantısına katılan kişilerin imzalayacağı toplantı katılımcı listesi düzenlenecektir. Sor-Sap-Çöz tutanaklarını kontrol teşkilatı üyeleri, toplantıya katılan uzmanlar ve ilgili köy muhtarı mutlaka imzalamalıdır. Tutanakların her sayfası imzalanacaktır. Sor-Sap-Çöz tutanağı, ekindeki köy tanıtım kartı ve katılımcı listesi ödemeye esas belgeler olup, hakediş ödemesinin yapılabilmesi için hakediş aşamasında bu belgelerin idareye teslim edilmesi gereklidir. 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FAALİYETLER: 4.1. Metodoloji: Sözleşme, sözleşme eki müzakere tutanakları ve teknik teklif doğrultusunda; Toprak erozyonu ve vejetasyon izleme amaçlı deneme sahalarının tespiti, S-2 Mikro Havza planlama ekibince hazırlanan "Yapılacak işler haritası" baz alınarak, %70 oranında faaliyet alanlarında ve %30 oranında faaliyet alanları dışında (kontrol noktaları) olacak şekilde rastgele alınmakta, 400 metrekare büyüklüğündeki deneme sahalarında hem toprak erozyonu, hem de vejetasyon izleme örnekleme çalışmaları yapılmaktadır.

8 Bitki örtüsü örneklenmesinde otsu türler için 1 metre uzunluğunda transekt yöntemi uygulanmakta, çalı ve ağaç tabakasının örneklenmesinde ise transekt uzunluğu 20 metre olarak alınmakta, bitki türleri tespiti yapılarak örtme dereceleri ölçülmektedir. Toprak erozyonu duyarlılık haritalarının hazırlanması için bu deneme alanlarında 0-15 ve cm derinlikten 2 adet toprak örneği alınmaktadır. Deneme alanları, her faaliyet çeşidine en azından 1 er nokta düşecek şekilde alınmaktadır Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme Danışman tarafından yukarıda anlatılan metodolojiye uygun olarak belirlenen deneme alanlarının isim, koordinat ve hangi faaliyet için, ne zaman alınacağını gösterir çalışma programı (Ek-26 ) ekinde planlanan deneme alanı yerlerinin haritası ile birlikte çalışma öncesinde İdareye sunulacak, İdare nin onayı sonrasında arazi çalışmaları yapılacaktır. Hakediş aşamasında, İdareye sunulan bu çalışma programı ve planlanan deneme alanı yerlerinin haritasında (A4 veya A3 çıktısı) Danışman firmanın ilgili uzmanının imzası ve İdarenin Merkezdeki kontrol teşkilatı üyesinin imzası olacaktır. Toprak erozyonu ve vejetasyon izleme ile ilgili yapılan arazi çalışmalarından sonra bir tutanak yapılacaktır. Tutanak, ekteki(ek-27) örneğine uygun olarak düzenlenecektir. Tutanağı, çalışmalara katılan uzmanlar ve taşradaki kontrol teşkilatı üyesi/üyeleri imzalayacaktır. Hakediş aşamasında bu tutanak ödemeye esas müstenit belge olarak İdareye sunulacaktır. Tutanak ekinde alınan deneme alanlarının Deneme alanları tablosu, Deneme alanları haritası ve fotoğrafları eklenmiş olacaktır. Deneme alanlarından alınan toprak örneklerinin analizleri ile ilgili hakediş ödemelerinde deneme alanının alındığına dair daha önce düzenlenen tutanak, deneme alanları tablosu, deneme alanları haritasının İdarece Aslı gibidir onayı yapılmış birer kopyası ile analiz yaptırılan yerden alınan toprak analiz raporlarının aslının ibrazıyla yapılacaktır. Her bir kalem için (Örneğin; Toprak erozyonu, Vejetasyon) tutanağın aslı ve diğer kalemler için İdarece Aslı gibidir onayı yapılmış birer kopyası ve diğer gereken belgeler (Deneme alanları tablosu, arazi programı, deneme alanları haritası, fotoğrafları vb. ) konulacaktır Sosyo Ekonomik Durum Tespiti Mikrohavza köylerinde sosyo ekonomik durumun tespitine yönelik yapılacak anket çalışmaları ve odak toplantılar arazi programı ile hangi köylerde, kaç adet, ne zaman, çalışma yapılacağını gösterir ayrıntılı anket çalışma tablosu (Ek-28) çalışma öncesinde İdareye sunulacak, İdarenin onayı sonrasında arazi çalışmaları yapılacaktır. Hakediş aşamasında, İdareye onaylattırılan bu tabloda Danışman firmanın ilgili uzmanının imzası ve İdarenin Merkezdeki kontrol komisyonu üyesinin imzası olacaktır. Mikrohavza köylerinde sosyo ekonomik durumun tespitine yönelik yapılan odak toplantılar ve anket çalışmaları bitirildikten sonra çalışmalara katılan uzmanlar ve kontrol teşkilatı üyesi/üyeleri tarafından ekteki(ek-29) örneğine uygun şekilde bir tutanak yapılacaktır. Tutanağı ilgili uzmanlar ve kontrol teşkilatı üyesi/üyeleri imzalayacaktır. Hakediş aşamasında bu tutanak ödemeye esas müstenit belge olarak İdareye sunulacaktır.

9 5- ULAŞIM VE KONAKLAMA HARCAMALARI İLE İLGİLİ ESASLAR Danışman firmalar, projede görevli olan ve aynı zamanda isimleri Sözleşmede(Ek-C Personel Çizelgesi) yer alan uzmanların iş gereği yaptığı ulaşım ve konaklama harcamalarının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen esaslara uygun şekilde bu harcamaları beyan edecek ve İdarenin isteyeceği gerekli evrakları hakediş aşamasında idareye teslim edeceklerdir. Bu kapsamda yer alan harcamalar Ulaşım ve Konaklama olarak ikiye ayrılmaktadır: 5.1 Ulaşım Harcamaları Uzmanların, proje kapsamında yapacağı çalışmalar için şehir dışına veya proje sahasına gitmeleri gerektiğinde ulaşım; otobüsle, uçak ile veya araç kiralama yöntemiyle sağlanmaktadır. Eğer kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşmede ulaşım harcamaları ile ilgili bir kalem ayrılmışsa bu durumda danışman firma, sözleşme çerçevesinde ilgili uzmanın ulaşım giderlerinin karşılanmasını İdareden talep edebilir. Ulaşım kapsamındaki harcamalar kendi arasında ikiye ayrılır: Araç Kiralama: Danışman firma sözleşme kapsamında uzmanların sahaya ulaşımı için araç kiralamak istiyorsa; 1- Uzmanlar, araç kiralama ile ilgili yazılı bir gerekçe(ek-30) düzenleyecek, gerekçeyi kendileri imzalayacak. 2-Daha sonra firma araç kiralamak için en az 3 teklif alacak, teklifleri değerlendirecek, İdarenin onayına sunacak, İdarenin onayından sonra sözleşmesini yapacak ve aracı kiralayacak. 3- İş bittikten sonra danışman firma bir tutanak(ek-31) düzenleyecek, tutanak hem ilgili uzman hem de mahallindeki kontrol teşkilatı üyesi tarafından imzalanacaktır. 4- Araç herşey dahil kiralanacaktır. 5- Tutanakta, kaç gün ulaşım gerçekleştiği, kaç km. yol katedildiği belirtilecektir. 5- Hakediş aşamasında danışman firma; araç kiralama ile ilgili gerekçe, sözleşme ve tutanağı İdareye teslim edecektir. İdare bu belgeleri inceledikten sonra; I. Belgeler usulüne uygun düzenlenmişse II. Harcamalar sözleşmenin ilgili kaleminde belirtilen tutarı aşmıyorsa danışmanın ödemesi yapılır Otobüs, Uçak ve Taksi İle Ulaşım: Uzman, otobüs veya uçak yolu ile göreve gidiyorsa otobüs bileti, uçak bileti ve seyahat belgesi kendi adına düzenlenecektir. Taksi ile yapılan şehir içi ulaşımlarda taksi fişi alınacaktır.

10 Hakediş aşamasında bu belgelerin(otobüs bileti, uçak bileti, seyahat belgesi, fatura, taksi fişi vb.) aslı yada İdarece aslı görülerek onaylanmış fotokopisi İdareye teslim edilecektir. Sadece fotokopi olarak verilen belgeler kabul edilmeyecektir Ulaşım İle İlgili Genel Prosedürler Uzmanların sözleşme kapsamında yaptığı ulaşım harcamalarının İdare tarafından Danışmana geri ödenebilmesi için; Sözleşmenin ilgili kaleminde ayrılan tutar, bu harcamaları karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Eğer uzmanların ulaşım harcamaları toplamı, sözkonusu tutarı geçtiyse, geçen kısmını Danışman karşılayacaktır. Eğer ilgili uzman otobüs yolu ile ulaşım sağlamışsa, uzman adına düzenlenen otobüs bileti kuruma ibraz edilecektir. Uçak ile seyahat ettiyse uzman adına düzenlenmiş uçak bileti, elektronik yolcu seyahat belgesi(acente tarafından onaylı), fatura vb. kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Danışman firma, henüz gerçekleşmemiş bir seyahatin faturasını veya belgesini İdareye sunarak İdareden ödeme talep etmeyecektir. Ödemenin yapılabilmesi için ilgili uzmanın o seyahati tamamlamış olması gerekir. Kurum, sadece projede görevli resmi uzmanların proje kapsamında yaptığı ulaşım harcamalarını karşılayacaktır. Bu uzmanlar dışındaki kişilerin(firma yetkilileri, destek uzmanlar ve diğer kişiler) proje kapsamında olsun olmasın yaptığı ulaşım harcamaları kurum tarafından karşılanmayacaktır. 5.3 Konaklama Harcamaları Uzmanlar göreve gittiği yerde otel, öğretmenevi, misafirhane gibi yerlerde konaklama yaptıkları taktirde bunların ödenebilmesi için; 1-Sözleşmede konaklama giderleri ile ilgili kalemde yeterli miktarda para ayrılmış olmalıdır. 2- Uzman adına düzenlenmiş konaklama faturası vb. kanıtlayıcı belgenin idareye sunulması gereklidir. Firma adına, firmada çalışan destek uzmanlar adına yada başkaları adına düzenlenen konaklama belgeleri kabul edilmeyecektir. (Konaklama giderlerine ilişkin ödeme tutarı devlet memurları harcırah kanunu esasları doğrultusunda belirlenir.) 3- Eğer firmanın teklifinde konaklama kalemi, konaklama+yemek şeklinde geçiyorsa Danışman firma kuruma ayrıca yemek veya benzeri gıda faturası vermeyecektir, bunun yerine ilgili uzman harcırah formu düzenleyecektir. Bu durumda harcırah formundaki gündelik baz alınarak ödeme yapılacaktır.

11 5.4. Harcırah Sözleşmenin ilgili diliminde harcırah kalemi varsa, projede çalışan uzmanın görev çizelgesinde belirtilen harcıraha esas gün sayısı baz alınarak ilgili uzman için harcırah ödenir. Uzmanlar görevden dönünce harcırah formu düzenleyecektir. Harcırah formunu uzmanın kendisi imzalayacak ve İdareye onaylatacaktır. Hakediş aşamasında harcırah formları da İdareye teslim edilecektir. (Harcırah giderlerine ilişkin ödeme tutarı devlet memurları harcırah kanunu esasları doğrultusunda belirlenir.) Kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşmede ulaşım konaklama ve harcırah giderlerinin sözleşme fiyatlarına dahil olduğu yazılıysa, danışman firma ilgili uzmanların ulaşım, konaklama ve harcırah masraflarını kendisi karşılayacaktır. 6-DİĞER ESASLAR 1) TL yi(doğrudan temin limitine eşdeğer tutar) aşan mal veya hizmet alımlarında Danışman firma, ihaleyi yapmadan önce, hangi ihale yöntemini uygulaması gerektiği konusunda İdareye(yazılı olarak) danışacaktır. İdarenin istediği ihale yöntemini uygulayarak malı/hizmeti alacaktır. 2) Danışman firmalar, hakediş aşamasında İdareye verecekleri evrakları her ayın 15 ine kadar teslim edeceklerdir. Ayın 15 inden sonra gönderilen hakediş evrakları kabul edilmeyecektir. 3) Danışman firma, hakediş raporu onaylandıktan sonra faturasını düzenleyecektir. Hakediş raporu İdarece onaylanmadan fatura kesilmeyecektir. 4) Mikrohavza Planlama ve İzleme Değerlendirme ile ilgili ödemeye esas teşkil eden ve arazide yapılan çalışmaları belgeleyen tutanaklar - Örn:Sor-sap-çöz tutanağı, Arazi çalışma tutanağı, Eğitim toplantı tutanağı, Toprak örneği alımına ilişkin tutanak, Toprak Örneği ve Vejetasyon İzleme İle İlgili tutanak, Sosyo ekonomik durum tespiti çalışmaları ile ilgili tutanak vb. diğer tutanak ve belgelerresmi yazıyla isimleri bildirilen kontrol teşkilatı taşra üyelerince imzalanmış olmalıdır. Kontrol teşkilatında ismi yer almayan bir kurum yetkilisinin imzaladığı belge kabul edilmeyecektir. 5) Danışman firma, hakediş talebinin ekinde sunduğu İstihkak ile ilgili ödemeye esas müstenit belgelerin aynısını, diğer ödeme kalemleri için de sunarak İdareden her iki iş kalemi için ödeme talep edemez. Danışmanın İstihkak için İdareye sunduğu müstenit belgeler ile Geri Ödenebilir Giderler için İdareye sunduğu müstenit belgeler ayrı olmalıdır.

12 EKLER

13 EK-1 (Örnek) İhtiyaç Listesi Tablosu Sıra No: Ürün Adı Adedi Projede Hangi Amaçla Kullanılacağı Danışman Firma Uzmanı Danışman Firma Uzmanı Danışman Firma yetkilisi İmzası İmzası İmzası Adı soyadı Adı soyadı Adı soyadı Görevi Görevi Görevi

14 EK-2 ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME SANTRİFÜJ CİHAZI A- Teknik Şartname 1. Cihazın maksimum hızı devir/dakika,maksimum RCF değeri xg değerinde olmalıdır. 2. Cihazın maksimum kapasitesi ml (250mlx6 tüp) olmalıdır. 3. Santrifüj hızı,1 rpm kademelerle ayarlanabilmeli ve cihaz ekranından gösterilebilmelidir. 4. Cihazın zaman ayarı 99 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar ayarlanabilmelidir. Cihaz, zamandan bağımsız sürekli (Hold fonksiyonu) olarak da çalıştırılabilmelidir. 5. Cihazda hız, zaman gibi parametreler tuşlar yardımıyla girilebilir, ayarlanabilir ve bu değerler ekrandan görülebilir olmalıdır. 6. Cihaz dijital göstergeli olmalı, RPM, RCF zaman, sıcaklık limitleri,program, hızlama/yavaşlama, rotor numarası,rotor yarıçapı ve ön sınama testleri bu göstergeden görülebilmelidir. 7. Cihazın çeper kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. 8. Cihazın ön panelinde başlama (start), durdurma (stop), hızlanma (accelaration), yavaşlama (deceleration), arttırma ve azalma tuşları mevcut olmalıdır. 9. Cihazın sıcak aralığı -20 oc +40 oc arasında ayarlanabilmelidir. 10. Cihazın sıcak limit set aralığı 0 ocile + 30 oc olmalıdır. 11. Cihaz 10 adet bağımsız hızlanma ve 10 adet bağımsız frenleme profiline sahip olmalıdır. 12. Cihazda 20 adet program hafızaya alınabilmelidir. 13. Cihazda rotor yarıçapı set aralığı 0,1 mm olmalıdır. 14. Cihaz ile birlikte, kapasitesi 13,5 mlx8 tüp,rpm değeri ,RCF değeri xg olan 24 derece sabit açılı rotor verilmelidir. 15. Cihaz,CE belgesine sahip olmalıdır. 16. Cihaz,220V/50Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

15 B- İdari Şartname 17. Satıcı Firmanın Türkiye temsilcisi, konsolosluk tasdikli Temsilcilik Belgesi ile üretici firmanın İmalatçılık Belgesi ni teklif ekinde vermelidir.teklif veren firma ithalatcı firmanın yetki belgesine sahip olmalıdır. 18. İthalatçı firmanın, TS ya uygun TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri bulunmalıdır. 19. Cihaz yetkili firma personelince alıcının göstereceği yere kurulmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilmelidir. 20. Cihaz, katalogunda belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir. 21. Cihazın yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak,boşluk,ezik,boya,kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır. 22. Firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir. 23. Cihazın kurulumu ve teslimi aşamasında firma tarafından cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili uygulamalı eğitim verilmelidir.

16 EK-3 Sayı:.../ Konu: Malzeme/Yazılım Alımı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörlüğü) Orman Genel Müdürlüğü ile şirketimiz arasında... tarihinde imzalanan Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi kapsamında;... işinde kullanılmak üzere, sözleşmenin... kaleminde yer alan ve isimleri İhtiyaç Listesi Tablosunda belirtilen malzemelerin/yazılımların alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Alımı yapılması düşünülen malzemelere/yazılımlara ait İhtiyaç Listesi ve malzemelerin/yazılımların teknik şartnameleri ekte sunulmuştur. İhtiyaç listesi ve şartnamelerin tarafınızca incelenerek gerekli onayın verilmesini saygılarımızla arz ederiz. Firma Yetkilisi İmzası: Adı Soyadı: EK-1: İhtiyaç Listesi Tablosu EK-2: Teknik şartnameler

17 EK-4 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Sayı:.../.../20.. Konu: Malzeme/Yazılım Alımı...(FİRMA ADI) İlgi:.. tarih ve sayılı yazınız Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında,... işinde kullanılmak üzere... firmanızca alınması istenen malzemeler/yazılımlar ile ilgili ihtiyaç listesi ve teknik şartnameleri içeren İlgi yazınız proje yönetimince incelenmiş olup, söz konusu ihtiyaç listesi ve teknik şartnameler uygun bulunmuştur. Satın almanın yapılabilmesi için en az üç firmadan teklif alınarak değerlendirilmesi ve ilgili belgelerin idareye onay için sunulması hususunda; Gereğini rica ederim. İmzası: Adı Soyadı: Unvanı: Not: Bu form doğrudan teminle yapılacak ihaleler için geçerlidir.

18 EK-5 TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde, şirketimizce... tarihinde Saat:..:.. da gerçekleştirilen ihalede...adet... alımı ile ilgili olarak, firmaların verdiği teklifler ve teklif değerlendirme sonucu aşağıya çıkarılmıştır. 1- İhaleye Teklif Veren Firma Sayısı, Adları ve Teklif Fiyatları Sıra No Firma Adı Teklif Fiyatı (KDV Hariç) Teklif Değerlendirmeye Başlama Tarihi Tarih :.../.../ Teklif Değerlendirme Bitiş Tarihi Tarih :.../.../ En Uygun Teklifi Veren Firma Adı, Adresi ve Tel No. Sıra No Firma Adı Adresi Telefonu 1 5- Teklif Veren Diğer Firmalar Sıra No Firma Adı Firmanın Değerlendirilmeme Nedeni Değerlendirme Komisyonu Başkanı İmzası Adı Soyadı Üye Üye Üye Üye İmzası İmzası İmzası İmzası Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

19 EK-6 Sayı:.../.../20.. Konu: Malzeme Yazılım Alımı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörlüğü) İlgi(A):... tarih ve... sayılı yazımız İlgi(B):... tarih ve... sayılı yazınız Orman Genel Müdürlüğü ile şirketimiz arasında... tarihinde imzalanan Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi kapsamında;... işinde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan malzemelerin/yazılımların temin edilmesi için İdarenize sunduğumuz İlgi(A) daki ihtiyaç listesini içeren talebimiz, İlgi(B) ile idarenizce uygun görülmüştür. Buna istinaden söz konusu malzemelerin/yazılımların temini amacıyla şirketimizce... firmadan teklif alınmış olup söz konusu fiyat teklifleri ve değerlendirme formu ekte sunulmuştur. Ekte belirtilen fiyat tekliflerine göre söz konusu yazılım/malzeme alımı için en uygun teklif... firması tarafından verilmiştir. İdarenizce uygun görülmesi halinde,... firmasından söz konusu alım yapılacaktır. Onayınıza arz ederiz. Saygılarımızla, EK-1: Fiyat Teklifleri EK-2: Değerlendirme Formu Firma Yetkilisi İmzası: Adı Soyadı:

20 EK-7 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Sayı:.../.../20.. Konu: Malzeme/Yazılım Alımı...(FİRMA ADI) İLGİ:... tarihli yazınız Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Genel Müdürlüğünüz ile firmanız arasında imzalanan Sözleşme kapsamında... işlerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan alımların, teknik ve idari şartnameye uygun olmak koşuluyla... malzemesi için en uygun teklifi veren... firmasından ve... yazılımı için en uygun teklifi veren... firmasından temin edilmesi uygun bulunmuştur. Gereğini rica ederim. İmzası: Adı Soyadı: Ünvanı:

Teknik Şartname Yazımı

Teknik Şartname Yazımı Teknik Şartname Yazımı Doç. Dr. Gönül ŞENGÖZ 22 haziran 2013 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanı neler yapar? Poliklinik hizmeti verir Yataklı servise bakar EHU konsültasyonlarını yapar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ ALTI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (1 TEMMUZ-31 ARALIK 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ekim 2013 Ankara

Detaylı

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ

SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ SAN-TEZ (SANAYİ TEZLERİ) PROJESİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I. SAN-TEZ PROJESİ...3 1. San-Tez Programı Nedir?...3 2. Santez Programının Hedefleri Nelerdir?...3 3. Programın Kapsamı...3 4. Projelere Sağlanacak Destek

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2014 OCAK AYI {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Şubat 2014 Ankara İÇİNDEKİLER 1-GİRİŞ...3

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ANKARA, 2009 1 GİRİŞ... 2 1.1 KAPSAM... 2 1.2 YASAL

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ PROJE UYGULAMA REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 3 1.1 KAPSAM 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ 3 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE 4 2 SÖZLEŞMELERİN YÖNETİMİ 5 2.1 SÖZLEŞMENİN

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ PROJE BAZLI EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ VE BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI İLE İSTİHDAM

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ

KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER İÇİN PROJE UYGULAMA REHBERİ 2014 1 1 GİRİŞ... 3 1.1 KAPSAM... 3 1.2 YASAL DAYANAKLAR... 3 1.3 DESTEK ÇERÇEVESİ HAKKINDA BİLGİ... 4 1.4 KURUMSAL ÇERÇEVE...

Detaylı

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ HİZMET ALIM İLANI Uşak İl Müdürlüğümüzce Kuruma kayıtlı işsizlere yönelik olarak, kendi işini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/I bendi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.l0.0.THG.0.82.00.01-010.06 01.03.2010/8310 Konu : Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri GENELGE 2010 / 11 Sağlık Bakanlığı

Detaylı

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI

TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KOP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI TARIMSAL EĞİTİM VE YAYIM MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 10 Temmuz 2015 Saat: 17:30 İÇİNDEKİLER

Detaylı

c - Döner Sermaye İşlemleri :

c - Döner Sermaye İşlemleri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.0.73.00.01 / KONU : Genel Uygulamalar 20.02.2002 tarih ve 3724 sayılı GENELGE 2002 / 24 Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ

İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ EK : D-1 İŞE YERLEŞTİRİLEN KATILIMCILARIN LİSTESİ PROJE NO : PROJENİN TÜRÜ : PROJE / EĞİTİM* GÖRDÜĞÜ MESLEK KONUSU :... Sıra No Katılımcı Adı, Soyadı Katılımcının SSK NO Adresi Yerleştiği İşyeri Adresi

Detaylı

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME

DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME WORLD ENERGY COUNCIL DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WEC 2016) İDARİ ŞARTNAME ANKARA WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ (WORLD ENERGY CONGRESS) HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE 2014/10 SAYILI TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR IN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - (1) Bu Genelgenin amacı,

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXIII. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2013) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2013 yılında düzenlenecek olan XXIII.

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği XXV. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ (2015) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2015 yılında düzenlenecek olan XXV. Ulusal

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER

İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER Sayfa0 İçindekiler BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ İŞ VE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN REHBER 1. TANIMLAR...1 2. MEVZUAT...3 3. BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN ÖZEL HESABA AKTARILMASI...4 4. ÖZEL HESAPTAN YAPILACAK HARCAMALAR...4

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2012 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DAHA İLERİYE EN İYİYE SATINALMA SÜREÇLERİ Temmuz 2012 SATINALMA SÜREÇLERİNİN BAŞLANGIÇ AŞAMASI: I-TALEP FORMLARININ DÜZENLENMESİ (Hastane İçin) Talep Formlarının Düzenlenmesinde

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2013 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ

36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi. 5-9 KASIM 2014 Antalya. Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ 36. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 5-9 KASIM 2014 Antalya Kongre-Toplantı ŞARTNAMESİ Bu şartname, Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği nin yönetim ve sorumluluğunda

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı