ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI"

Transkript

1 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI KASIM' 2013

2 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA ISLAHI DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI Kasım

3 DANIŞMANLIK FİRMALARININ UYACAĞI SATINALMA VE HARCAMA ESASLARI 1- MAL ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında kurumumuza danışmanlık hizmeti veren firmalar, kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşme kapsamında kurum tarafından finanse edilmek üzere yapacakları mal alımlarında aşağıdaki kurallara uyacaklardır. Danışman firma, projede kullanılmak üzere alacağı bir malı -bunun kapsamına her türlü malzeme, araç, gereç, ekipman, yazılım ve benzeri materyaller girmektedir- satın alırken ihale yöntemlerine uygun şekilde hareket edecek ve aşağıda maddeler halinde belirtilen iş adımlarını eksiksiz olarak uygulayacaktır. Danışman firma söz konusu malı ihale yöntemlerine uygun şekilde, bu iş adımlarına uygun olarak satın aldığı taktirde İdare söz konusu malın bedelini hakediş raporunun imzalanmasını müteakip Danışman firmaya ödeyecektir. İdarenin bu malların bedelini Danışman firmaya ödeyebilmesi için Sözleşmenin ilgili kaleminde bu alım için tahsis edilen bütçe, ilgili malların bedelini karşılayabilecek tutarda olmalıdır. Söz konusu iş adımları aşağıda belirtilmiştir: 1) Danışman firma, ilgili uzmanların görüşünü de alarak ihtiyaç listesini(ek-1) hazırlayacaktır. Listedeki malların projede hangi amaçla kullanılacağını belirtecektir. Bu ihtiyaçların/malların sözleşmede yer alan bütçenin hangi kaleminden karşılanacağını da belirtecektir. Ekipman alımı için ayrı, kırtasiye malzemesi alımı için ayrı ihtiyaç listesi hazırlanacaktır. Danışman, proje için hazır bir program/yazılım satın alacaksa bunun için ayrı bir ihtiyaç listesi hazırlayacaktır. Bununla birlikte Danışman firma söz konusu malzeme, ekipman veya yazılımın teknik şartnamelerini(ek-2) de hazırlayacaktır. Teknik şartnameler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12. maddesine uygun olacak şekilde hazırlanacaktır. Şartnamelerde, alınacak malzemenin teknik özellikleri, garanti süresi, bakımla ilgili hususlar, TSE ve CE belgesi olması gibi hususlar ve diğer gerekli detaylar mutlaka bulunmalıdır. 2) Danışman firma, İhtiyaç listesi ve teknik şartnameleri hazırladıktan sonra satın alınması gereken tarihten en az bir ay öncesinde İdareye sunacak(ek-3) ve İdarenin yazılı onayını(ek-4) alacaktır. 3) Danışman firma teklif alacağı en az 3 firmayı belirleyip, bu firmalardan teklif alacak ve değerlendirecektir. 4) Firmalardan gelen teklifleri ve yaptığı değerlendirme(ek-5) sonucunda hangi firmadan satın alma işleminin yapılmasının uygun olacağına dair görüşünü İdareye yazıyla sunacaktır.(ek-6). 5) İdarenin uygun(ek-7) gördüğü firmadan satın alma işlemlerini yapacaktır. 6) Malzeme, ekipman veya yazılımı ilgili firmadan teslim alırken, bunların faturasına ilave olarak ayrıca o firma ile karşılıklı teslim tesellüm tutanağı(ek-8 ve Ek-9) imzalayacak. Bu tutanağın bir örneğini idareye verecektir.

4 7) Danışman firma, hakediş aşamasında, ödeme talebine ek olarak alım listesi(ek-10) ile birlikte satın aldığı malların faturasını İdareye teslim edecektir. Ödemeyi yapmadan önce İdare, satın alınan malları görmek istediği takdirde Danışman firma bu imkanı sağlayacaktır. 8) Satın alınan ürün ve malzemeler için Sözleşmenin Genel Koşullar 3.10 maddesine uyulacaktır. Sarf malzemesi dışındaki ürün ve malzemeler sigortalanacaktır. Sigorta poliçesi idareye sunulacaktır. 9) Danışman firma, sözleşme sona erdiğinde satın aldığı tüm ürün, yazılım ve malzemeleri sözleşmeye uygun olarak İdareye teslim edecektir. Bununla ilgili tutanak(ek-11 ve Ek-12) düzenlenecektir. Yukarıda belirtilen belgelerin hepsi yazılı ve ıslak imzalı olacaktır. Sözlü olarak verilen onay ve taahhütler geçersiz sayılacaktır. 2- HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR 2.1 EĞİTİM, SEMİNER, ORGANİZASYON HİZMET ALIMLARI İLE İLGİLİ ESASLAR Danışman firmalar proje kapsamında yapacakları eğitim ve seminer gibi faaliyetleri bir organizasyon şirketi ile anlaşarak bir otelde düzenleyebilir veya uygun olursa eğitimleri Orman Bölge/İşletme Müd. binasında yapabilir. Projeden direkt etkilenen köylüleri ilgilendiren küçük çaplı eğitim ve toplantıların, köylülerin daha rahat katılım sağlaması açısından köyde yapılması daha isabetli olacaktır. A) Eğitim veya seminer bir otelde düzenleniyorsa ve kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşmede bu faaliyetler için bir kalem ayrılmışsa bu durumda sözkonusu eğitim veya seminerin masrafları sözleşme çerçevesinde ödenir. Bunun gerçekleşebilmesi için öncelikle Danışman firma, İdareye başvurmalı ve aşağıda belirtilen süreci uygulamalıdır: 1-Danışman firma, eğitim/seminer düzenlemek için öngörülen tarihten en az 1 ay önce idareye yazılı talepte(ek-13) bulunacaktır. Yazıda; eğitimin düzenleneceği tarihler, eğitimin kimlere yönelik olacağı, sözleşmenin hangi kaleminden ödeneceği belirtilecektir. 2-İdare Danışman firmanın talebini inceleyip, gerekli gördüğü değişiklikleri yaptıktan sonra eğitimin/seminerin yapılmasına onay verecektir. 3- Danışman firma, İdareden onay aldıktan sonra organizasyon ile ilgili iş tanımını(ek-14) hazırlayacak ve idareye sunacaktır. 4- İdareden iş tanımının onayını alacaktır. 5- Danışman firma, en az 3 firmadan veya otelden fiyat teklifi alacak ve bu teklifleri değerlendirerek kendi görüşüyle birlikte İdareye sunacaktır(ek-15). 6- İdare teklifleri inceleyerek kararı verecektir. Firmanın seçilmesinde, verdiği teklifin iş tanımına uygunluğu ve teklif fiyatı belirleyici olacaktır. 7- Danışman firma, İdarenin uygun gördüğü şirket ile sözleşme imzalayacaktır.

5 8- Danışman firma, sözkonusu eğitim/seminer programını(ek-16) hazırlayacak ve idareye sunacak. 9- İdare onay verirse bu programa göre Danışman firma, organizasyonu yapacaktır. 10- Danışman firma, toplantıda bir raportör görevlendirecek. Bu raportör, toplantılar esnasında yapılan tüm konuşmaları kayıt altına alacak, bu kayıtlar toplantı tutanağı olacaktır. 11- Danışman firma, eğitim/seminer sonunda bir katılımcı listesi(ek-17) düzenleyecek bu listeyi tüm katılımcıların imzalamasını sağlayacaktır. 12- Sözkonusu eğitim ile ilgili ücretin Sözleşme kapsamında Danışman firmaya ödenebilmesi için; hakediş aşamasından önce İdare ile danışman firma arasında toplantı kabul tutanağı düzenlenecek, hakediş aşamasında Danışman firma İdareye; toplantı kabul tutanağı, fatura, sözleşme, toplantı tutanağı ve imzalı katılımcı listesini sunacaktır. B) Eğitim; kurum binasında yada köyde(köy kahvesi, cami, okul) düzenleniyorsa sözkonusu eğitim ile ilgili tutanak(ek-18) düzenlenecektir. Tutanağa ek olarak imzalı katılımcı listesi(ek-17) olacaktır. Eğitim/bilgilendirme toplantısı tutanağı, kontrol teşkilatı üyeleri ve ilgili uzman tarafından imzalanacaktır. Hakediş aşamasında Danışman firma, İdareye tutanak ve katılımcı listesini sunacaktır. Eğitim toplantı tutanağı yereldeki kurum yetkilileri(kontrol teşkilatı üyeleri) tarafından imzalanmış olacaktır MH PLANLAMA ÇALIŞMALARI TOPRAK ÖRNEĞİ ALIMI VE ANALİZİ HİZMET ALIMINA İLİŞKİN ESASLAR 1- Toprak örneği alımı ve analizi işi sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılacaktır. 2- Danışman firma, öncelikle toprak profillerinin açılacağı noktaları gösteren toprak profil noktalarının gridini hazırlayacak, profil yerlerinin ve numaralarının belirtildiği haritayı oluşturacak ve idareye sunacaktır. 3- İdare gridleri ve haritayı inceleyip onay verdikten sonra 1. maddede belirtildiği şekilde, toprak profili açılan noktalardan gerekli sayıda noktadan toprak örnekleri alınacaktır. Ayrıca toprak profili açılan yerlerden yeterli sayıda fotoğraf çekilecektir. Danışman firma, toprak örneklerinin alındığına dair bir tutanak(ek-19) hazırlayacak ve mahallindeki kontrol komisyonu üyelerine imzalatacaktır. 4- Danışman firma, alınan toprak örneklerinin laboratuvarda analizini yaptıracaktır. 5- Sözleşmeye uygun olarak gerekli haritalar(örn:toprak haritası) hazırlanarak, toprak profil fotoğrafları, tutanak, analiz raporu ve yetişme ortamı etüt çizelgesiyle beraber İdareye sunulacaktır(ek-20). 6- Arazide açılan toprak profil noktaları ve numaraları haritada gösterilecektir. 7- Analizi yapılan ve yapılmayan toprak profil noktaları haritada ayrı renklerle gösterilecektir. 8-Laboratuvardan alınan toprak örneği analiz raporu, laboratuvar tarafından onaylanmış olacaktır.

6 9- Hakediş aşamasında danışman firma; eğer toprak örneği alımı işini başka bir firmaya yaptırmışsa bu firmadan aldığı faturayı, toprak analizini yapan kurumdan aldığı faturayı ve (daha önce teslim edilmemişse) toprak analiz raporunu İdareye teslim edecektir. Faturalar ile birlikte tutanak ve analiz raporları da ödemeye esas belgelerdir. İdare, hakediş raporu düzenlemeden önce toprak haritalarını detaylı bir şekilde inceleyecektir. Toprak profillerinin bir kısmının uygun olmayan noktalarda açıldığı tespit edilirse İdare danışman firmadan işin yeniden yapılmasını isteyebilir. Bu durumda danışman firma yeniden toprak örneği alacaktır. Bunun için İdare danışman firmaya ek ücret ödemez. Toprak örneği alımı ve analizi işi ile ilgili tüm süreçlerin İdare tarafından kabul görmesi ve ödemeye esas evrakların tam olması durumunda Danışman firmaya hakediş ödemesi yapılabilir BİR YAZILIM VEYA PROGRAMIN YAPTIRILMASI İLE İLGİLİ HİZMET ALIMI ESASLARI Danışman firma, proje için gerekli olan bir program veya yazılımı başka bir firmaya yaptıracaksa, bu durumda aşağıdaki esaslara göre hareket edecektir: 1- Danışman firma, sözkonusu yazılıma neden ihtiyaç duyulduğunu ve projede hangi amaçla kullanılacağını belirten bir gerekçe(ek-21) hazırlayacak. Bu gerekçeyi idareye sunacak(ek-22). Gerekçenin ekinde sözkonusu yazılımın teknik özellikleri ve yaklaşık maliyeti de yer alacaktır. 2- İdare yazılı onay verdiği taktirde en az 3 firma bulup bu firmalardan teklif alacak, teklifleri değerlendirecek. 3- Firmalardan gelen teklifleri ve yaptığı değerlendirme sonucunda hizmetin hangi firmadan alınmasının uygun olacağına dair görüşünü İdareye sunacak(ek-23). 4- İdarenin uygun gördüğü firma ile sözleşme imzalayacak. Sözleşmenin ekinde yazılım ile ilgili teknik özellikler de yer alacaktır. 5- Yazılımı yapan firma işi bitirdikten sonra Danışman firmaya yazılımı teslim etmeden önce Danışman firma bu yazılımın sözleşmeye uygun olup olmadığını kontrol edecek. Eğer sözleşmeye uygun, eksiksiz ve tüm gereklilikleri karşılıyor ise ve program sağlıklı bir şekilde çalışıyorsa firmadan işi teslim alacak ve bununla ilgili teslim tesellüm tutanağı(ek-24) düzenleyecektir. 6-Hakediş aşamasında, Danışman firma İdareye sözkonusu hizmet alımı ile ilgili sözleşme, fatura, teslim tesellüm tutanağı gibi belgelerin aslını yada İdarece onaylanmış fotokopisini verecektir. 7- Danışman firma, sözleşme sona erdiğinde sözkonusu yazılım ve programları sözleşmeye uygun olarak İdareye teslim edecektir. 3- MH PLANLAMA ARAZİ ÇALIŞMALARI VE SOR-SAP-ÇÖZ FAALİYETLERİ Sözleşme gereğince arazi çalışmaları, sor-sap-çöz ve benzeri faaliyetleri yapacak olan Danışman firma bunlar ile ilgili tutanak, çizelge, harita ve diğer yazılı ve görsel materyalleri de hazırlayacaktır.

7 3.1. Mikrohavza Planlama İle İlgili Faaliyetler Arazi Çalışmaları: Danışman firma, arazi çalışması için bir tutanak düzenleyecektir. Bu tutanakta arazi çalışmasının yapıldığı il, mikrohavza ve köyün adı yazılacaktır. Arazi çalışmasının hangi tarihte yapıldığı belirtilecektir. Arazi çalışmasında gezilen sahalar, karşılaşılan sorunlar, yapılması gerekli faaliyetler ve yapılan diğer çalışmalar detaylı bir şekilde arazi çalışma tutanağında belirtilecektir. Arazi çalışmaları orman alanlarını da kapsıyorsa ilgili işletme şefliği ve çalışma yapılan bölmelerin numaraları da tutanağa yazılacaktır. Arazi çalışma tutanaklarını kontrol teşkilatı ve çalışmalara katılan Danışman firma uzmanları, çalışmaya katılan ilgili kurum elemanları ve köy temsilcisi(muhtar veya aza) imzalayacaktır. Tutanakların her sayfası imzalı olmalıdır. Mikrohavza Planlama için yapılan arazi çalışmaları esnasında, arazi kullanım durumu haritası alandaki güncel duruma göre revize edilecektir. Mera alanları ile ilgili Mera Tanıtım Kartları Mikrohavza Planlama Teknik Şartnamesinde belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenecektir. Arazi çalışma tutanağı(ek-25) ve mera tanıtım kartı ödemeye esas belgeler olarak hakediş aşamasında Danışman firma tarafından İdareye teslim edilecektir Sor-Sap-Çöz Toplantıları: Mikrohavza Planlama işinin önemli bir parçası olan Sor-Sap-Çöz toplantıları esnasında tutanak düzenlenecektir. Tutanağa ek olarak çalışma yapılan köylerle ilgili köy tanıtım kartları da Mikrohavza Planlama Teknik Şartnamesindeki formata uygun olarak düzenlenecek ve doldurulacaktır. Köy tanıtım kartı köy temsilcisi(köy muhtarı veya aza) ve kartı düzenleyen (sözleşmede ismi geçen)danışman firma uzmanı tarafından imzalanacaktır. Bunun yanında Sor-Sap-Çöz toplantısına katılan kişilerin imzalayacağı toplantı katılımcı listesi düzenlenecektir. Sor-Sap-Çöz tutanaklarını kontrol teşkilatı üyeleri, toplantıya katılan uzmanlar ve ilgili köy muhtarı mutlaka imzalamalıdır. Tutanakların her sayfası imzalanacaktır. Sor-Sap-Çöz tutanağı, ekindeki köy tanıtım kartı ve katılımcı listesi ödemeye esas belgeler olup, hakediş ödemesinin yapılabilmesi için hakediş aşamasında bu belgelerin idareye teslim edilmesi gereklidir. 4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ FAALİYETLER: 4.1. Metodoloji: Sözleşme, sözleşme eki müzakere tutanakları ve teknik teklif doğrultusunda; Toprak erozyonu ve vejetasyon izleme amaçlı deneme sahalarının tespiti, S-2 Mikro Havza planlama ekibince hazırlanan "Yapılacak işler haritası" baz alınarak, %70 oranında faaliyet alanlarında ve %30 oranında faaliyet alanları dışında (kontrol noktaları) olacak şekilde rastgele alınmakta, 400 metrekare büyüklüğündeki deneme sahalarında hem toprak erozyonu, hem de vejetasyon izleme örnekleme çalışmaları yapılmaktadır.

8 Bitki örtüsü örneklenmesinde otsu türler için 1 metre uzunluğunda transekt yöntemi uygulanmakta, çalı ve ağaç tabakasının örneklenmesinde ise transekt uzunluğu 20 metre olarak alınmakta, bitki türleri tespiti yapılarak örtme dereceleri ölçülmektedir. Toprak erozyonu duyarlılık haritalarının hazırlanması için bu deneme alanlarında 0-15 ve cm derinlikten 2 adet toprak örneği alınmaktadır. Deneme alanları, her faaliyet çeşidine en azından 1 er nokta düşecek şekilde alınmaktadır Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme Danışman tarafından yukarıda anlatılan metodolojiye uygun olarak belirlenen deneme alanlarının isim, koordinat ve hangi faaliyet için, ne zaman alınacağını gösterir çalışma programı (Ek-26 ) ekinde planlanan deneme alanı yerlerinin haritası ile birlikte çalışma öncesinde İdareye sunulacak, İdare nin onayı sonrasında arazi çalışmaları yapılacaktır. Hakediş aşamasında, İdareye sunulan bu çalışma programı ve planlanan deneme alanı yerlerinin haritasında (A4 veya A3 çıktısı) Danışman firmanın ilgili uzmanının imzası ve İdarenin Merkezdeki kontrol teşkilatı üyesinin imzası olacaktır. Toprak erozyonu ve vejetasyon izleme ile ilgili yapılan arazi çalışmalarından sonra bir tutanak yapılacaktır. Tutanak, ekteki(ek-27) örneğine uygun olarak düzenlenecektir. Tutanağı, çalışmalara katılan uzmanlar ve taşradaki kontrol teşkilatı üyesi/üyeleri imzalayacaktır. Hakediş aşamasında bu tutanak ödemeye esas müstenit belge olarak İdareye sunulacaktır. Tutanak ekinde alınan deneme alanlarının Deneme alanları tablosu, Deneme alanları haritası ve fotoğrafları eklenmiş olacaktır. Deneme alanlarından alınan toprak örneklerinin analizleri ile ilgili hakediş ödemelerinde deneme alanının alındığına dair daha önce düzenlenen tutanak, deneme alanları tablosu, deneme alanları haritasının İdarece Aslı gibidir onayı yapılmış birer kopyası ile analiz yaptırılan yerden alınan toprak analiz raporlarının aslının ibrazıyla yapılacaktır. Her bir kalem için (Örneğin; Toprak erozyonu, Vejetasyon) tutanağın aslı ve diğer kalemler için İdarece Aslı gibidir onayı yapılmış birer kopyası ve diğer gereken belgeler (Deneme alanları tablosu, arazi programı, deneme alanları haritası, fotoğrafları vb. ) konulacaktır Sosyo Ekonomik Durum Tespiti Mikrohavza köylerinde sosyo ekonomik durumun tespitine yönelik yapılacak anket çalışmaları ve odak toplantılar arazi programı ile hangi köylerde, kaç adet, ne zaman, çalışma yapılacağını gösterir ayrıntılı anket çalışma tablosu (Ek-28) çalışma öncesinde İdareye sunulacak, İdarenin onayı sonrasında arazi çalışmaları yapılacaktır. Hakediş aşamasında, İdareye onaylattırılan bu tabloda Danışman firmanın ilgili uzmanının imzası ve İdarenin Merkezdeki kontrol komisyonu üyesinin imzası olacaktır. Mikrohavza köylerinde sosyo ekonomik durumun tespitine yönelik yapılan odak toplantılar ve anket çalışmaları bitirildikten sonra çalışmalara katılan uzmanlar ve kontrol teşkilatı üyesi/üyeleri tarafından ekteki(ek-29) örneğine uygun şekilde bir tutanak yapılacaktır. Tutanağı ilgili uzmanlar ve kontrol teşkilatı üyesi/üyeleri imzalayacaktır. Hakediş aşamasında bu tutanak ödemeye esas müstenit belge olarak İdareye sunulacaktır.

9 5- ULAŞIM VE KONAKLAMA HARCAMALARI İLE İLGİLİ ESASLAR Danışman firmalar, projede görevli olan ve aynı zamanda isimleri Sözleşmede(Ek-C Personel Çizelgesi) yer alan uzmanların iş gereği yaptığı ulaşım ve konaklama harcamalarının ödenebilmesi için aşağıda belirtilen esaslara uygun şekilde bu harcamaları beyan edecek ve İdarenin isteyeceği gerekli evrakları hakediş aşamasında idareye teslim edeceklerdir. Bu kapsamda yer alan harcamalar Ulaşım ve Konaklama olarak ikiye ayrılmaktadır: 5.1 Ulaşım Harcamaları Uzmanların, proje kapsamında yapacağı çalışmalar için şehir dışına veya proje sahasına gitmeleri gerektiğinde ulaşım; otobüsle, uçak ile veya araç kiralama yöntemiyle sağlanmaktadır. Eğer kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşmede ulaşım harcamaları ile ilgili bir kalem ayrılmışsa bu durumda danışman firma, sözleşme çerçevesinde ilgili uzmanın ulaşım giderlerinin karşılanmasını İdareden talep edebilir. Ulaşım kapsamındaki harcamalar kendi arasında ikiye ayrılır: Araç Kiralama: Danışman firma sözleşme kapsamında uzmanların sahaya ulaşımı için araç kiralamak istiyorsa; 1- Uzmanlar, araç kiralama ile ilgili yazılı bir gerekçe(ek-30) düzenleyecek, gerekçeyi kendileri imzalayacak. 2-Daha sonra firma araç kiralamak için en az 3 teklif alacak, teklifleri değerlendirecek, İdarenin onayına sunacak, İdarenin onayından sonra sözleşmesini yapacak ve aracı kiralayacak. 3- İş bittikten sonra danışman firma bir tutanak(ek-31) düzenleyecek, tutanak hem ilgili uzman hem de mahallindeki kontrol teşkilatı üyesi tarafından imzalanacaktır. 4- Araç herşey dahil kiralanacaktır. 5- Tutanakta, kaç gün ulaşım gerçekleştiği, kaç km. yol katedildiği belirtilecektir. 5- Hakediş aşamasında danışman firma; araç kiralama ile ilgili gerekçe, sözleşme ve tutanağı İdareye teslim edecektir. İdare bu belgeleri inceledikten sonra; I. Belgeler usulüne uygun düzenlenmişse II. Harcamalar sözleşmenin ilgili kaleminde belirtilen tutarı aşmıyorsa danışmanın ödemesi yapılır Otobüs, Uçak ve Taksi İle Ulaşım: Uzman, otobüs veya uçak yolu ile göreve gidiyorsa otobüs bileti, uçak bileti ve seyahat belgesi kendi adına düzenlenecektir. Taksi ile yapılan şehir içi ulaşımlarda taksi fişi alınacaktır.

10 Hakediş aşamasında bu belgelerin(otobüs bileti, uçak bileti, seyahat belgesi, fatura, taksi fişi vb.) aslı yada İdarece aslı görülerek onaylanmış fotokopisi İdareye teslim edilecektir. Sadece fotokopi olarak verilen belgeler kabul edilmeyecektir Ulaşım İle İlgili Genel Prosedürler Uzmanların sözleşme kapsamında yaptığı ulaşım harcamalarının İdare tarafından Danışmana geri ödenebilmesi için; Sözleşmenin ilgili kaleminde ayrılan tutar, bu harcamaları karşılayabilecek düzeyde olmalıdır. Eğer uzmanların ulaşım harcamaları toplamı, sözkonusu tutarı geçtiyse, geçen kısmını Danışman karşılayacaktır. Eğer ilgili uzman otobüs yolu ile ulaşım sağlamışsa, uzman adına düzenlenen otobüs bileti kuruma ibraz edilecektir. Uçak ile seyahat ettiyse uzman adına düzenlenmiş uçak bileti, elektronik yolcu seyahat belgesi(acente tarafından onaylı), fatura vb. kanıtlayıcı belgelerin ibraz edilmesi gerekir. Danışman firma, henüz gerçekleşmemiş bir seyahatin faturasını veya belgesini İdareye sunarak İdareden ödeme talep etmeyecektir. Ödemenin yapılabilmesi için ilgili uzmanın o seyahati tamamlamış olması gerekir. Kurum, sadece projede görevli resmi uzmanların proje kapsamında yaptığı ulaşım harcamalarını karşılayacaktır. Bu uzmanlar dışındaki kişilerin(firma yetkilileri, destek uzmanlar ve diğer kişiler) proje kapsamında olsun olmasın yaptığı ulaşım harcamaları kurum tarafından karşılanmayacaktır. 5.3 Konaklama Harcamaları Uzmanlar göreve gittiği yerde otel, öğretmenevi, misafirhane gibi yerlerde konaklama yaptıkları taktirde bunların ödenebilmesi için; 1-Sözleşmede konaklama giderleri ile ilgili kalemde yeterli miktarda para ayrılmış olmalıdır. 2- Uzman adına düzenlenmiş konaklama faturası vb. kanıtlayıcı belgenin idareye sunulması gereklidir. Firma adına, firmada çalışan destek uzmanlar adına yada başkaları adına düzenlenen konaklama belgeleri kabul edilmeyecektir. (Konaklama giderlerine ilişkin ödeme tutarı devlet memurları harcırah kanunu esasları doğrultusunda belirlenir.) 3- Eğer firmanın teklifinde konaklama kalemi, konaklama+yemek şeklinde geçiyorsa Danışman firma kuruma ayrıca yemek veya benzeri gıda faturası vermeyecektir, bunun yerine ilgili uzman harcırah formu düzenleyecektir. Bu durumda harcırah formundaki gündelik baz alınarak ödeme yapılacaktır.

11 5.4. Harcırah Sözleşmenin ilgili diliminde harcırah kalemi varsa, projede çalışan uzmanın görev çizelgesinde belirtilen harcıraha esas gün sayısı baz alınarak ilgili uzman için harcırah ödenir. Uzmanlar görevden dönünce harcırah formu düzenleyecektir. Harcırah formunu uzmanın kendisi imzalayacak ve İdareye onaylatacaktır. Hakediş aşamasında harcırah formları da İdareye teslim edilecektir. (Harcırah giderlerine ilişkin ödeme tutarı devlet memurları harcırah kanunu esasları doğrultusunda belirlenir.) Kurum ile danışman firma arasında yapılan sözleşmede ulaşım konaklama ve harcırah giderlerinin sözleşme fiyatlarına dahil olduğu yazılıysa, danışman firma ilgili uzmanların ulaşım, konaklama ve harcırah masraflarını kendisi karşılayacaktır. 6-DİĞER ESASLAR 1) TL yi(doğrudan temin limitine eşdeğer tutar) aşan mal veya hizmet alımlarında Danışman firma, ihaleyi yapmadan önce, hangi ihale yöntemini uygulaması gerektiği konusunda İdareye(yazılı olarak) danışacaktır. İdarenin istediği ihale yöntemini uygulayarak malı/hizmeti alacaktır. 2) Danışman firmalar, hakediş aşamasında İdareye verecekleri evrakları her ayın 15 ine kadar teslim edeceklerdir. Ayın 15 inden sonra gönderilen hakediş evrakları kabul edilmeyecektir. 3) Danışman firma, hakediş raporu onaylandıktan sonra faturasını düzenleyecektir. Hakediş raporu İdarece onaylanmadan fatura kesilmeyecektir. 4) Mikrohavza Planlama ve İzleme Değerlendirme ile ilgili ödemeye esas teşkil eden ve arazide yapılan çalışmaları belgeleyen tutanaklar - Örn:Sor-sap-çöz tutanağı, Arazi çalışma tutanağı, Eğitim toplantı tutanağı, Toprak örneği alımına ilişkin tutanak, Toprak Örneği ve Vejetasyon İzleme İle İlgili tutanak, Sosyo ekonomik durum tespiti çalışmaları ile ilgili tutanak vb. diğer tutanak ve belgelerresmi yazıyla isimleri bildirilen kontrol teşkilatı taşra üyelerince imzalanmış olmalıdır. Kontrol teşkilatında ismi yer almayan bir kurum yetkilisinin imzaladığı belge kabul edilmeyecektir. 5) Danışman firma, hakediş talebinin ekinde sunduğu İstihkak ile ilgili ödemeye esas müstenit belgelerin aynısını, diğer ödeme kalemleri için de sunarak İdareden her iki iş kalemi için ödeme talep edemez. Danışmanın İstihkak için İdareye sunduğu müstenit belgeler ile Geri Ödenebilir Giderler için İdareye sunduğu müstenit belgeler ayrı olmalıdır.

12 EKLER

13 EK-1 (Örnek) İhtiyaç Listesi Tablosu Sıra No: Ürün Adı Adedi Projede Hangi Amaçla Kullanılacağı Danışman Firma Uzmanı Danışman Firma Uzmanı Danışman Firma yetkilisi İmzası İmzası İmzası Adı soyadı Adı soyadı Adı soyadı Görevi Görevi Görevi

14 EK-2 ÖRNEK TEKNİK ŞARTNAME SANTRİFÜJ CİHAZI A- Teknik Şartname 1. Cihazın maksimum hızı devir/dakika,maksimum RCF değeri xg değerinde olmalıdır. 2. Cihazın maksimum kapasitesi ml (250mlx6 tüp) olmalıdır. 3. Santrifüj hızı,1 rpm kademelerle ayarlanabilmeli ve cihaz ekranından gösterilebilmelidir. 4. Cihazın zaman ayarı 99 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar ayarlanabilmelidir. Cihaz, zamandan bağımsız sürekli (Hold fonksiyonu) olarak da çalıştırılabilmelidir. 5. Cihazda hız, zaman gibi parametreler tuşlar yardımıyla girilebilir, ayarlanabilir ve bu değerler ekrandan görülebilir olmalıdır. 6. Cihaz dijital göstergeli olmalı, RPM, RCF zaman, sıcaklık limitleri,program, hızlama/yavaşlama, rotor numarası,rotor yarıçapı ve ön sınama testleri bu göstergeden görülebilmelidir. 7. Cihazın çeper kısmı paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. 8. Cihazın ön panelinde başlama (start), durdurma (stop), hızlanma (accelaration), yavaşlama (deceleration), arttırma ve azalma tuşları mevcut olmalıdır. 9. Cihazın sıcak aralığı -20 oc +40 oc arasında ayarlanabilmelidir. 10. Cihazın sıcak limit set aralığı 0 ocile + 30 oc olmalıdır. 11. Cihaz 10 adet bağımsız hızlanma ve 10 adet bağımsız frenleme profiline sahip olmalıdır. 12. Cihazda 20 adet program hafızaya alınabilmelidir. 13. Cihazda rotor yarıçapı set aralığı 0,1 mm olmalıdır. 14. Cihaz ile birlikte, kapasitesi 13,5 mlx8 tüp,rpm değeri ,RCF değeri xg olan 24 derece sabit açılı rotor verilmelidir. 15. Cihaz,CE belgesine sahip olmalıdır. 16. Cihaz,220V/50Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

15 B- İdari Şartname 17. Satıcı Firmanın Türkiye temsilcisi, konsolosluk tasdikli Temsilcilik Belgesi ile üretici firmanın İmalatçılık Belgesi ni teklif ekinde vermelidir.teklif veren firma ithalatcı firmanın yetki belgesine sahip olmalıdır. 18. İthalatçı firmanın, TS ya uygun TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri bulunmalıdır. 19. Cihaz yetkili firma personelince alıcının göstereceği yere kurulmalı, çalışır ve kullanıma hazır vaziyette teslim edilmelidir. 20. Cihaz, katalogunda belirtilen standart aksesuarları, bağlantı parçaları, bağlantı kabloları ve emniyetli çalıştırılması için gerekli aksesuarları ile eksiksiz olarak verilmelidir. 21. Cihazın yapım ve işçilik kusurları bulunmamalıdır. Tüm donanımları ve bu donanımlarda kullanılacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanılmamış bütün yüzeyleri düzgün, yüzeylerde çapak,boşluk,ezik,boya,kabarcığı gibi imalat hataları bulunmamalıdır. 22. Firma, garanti süresi bitiminden itibaren geçerli olmak üzere, ücreti karşılığı 10 yıl süre ile servis ve yedek parça sağlamayı garanti etmelidir. 23. Cihazın kurulumu ve teslimi aşamasında firma tarafından cihazın kullanımı ve bakımı ile ilgili uygulamalı eğitim verilmelidir.

16 EK-3 Sayı:.../ Konu: Malzeme/Yazılım Alımı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörlüğü) Orman Genel Müdürlüğü ile şirketimiz arasında... tarihinde imzalanan Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi kapsamında;... işinde kullanılmak üzere, sözleşmenin... kaleminde yer alan ve isimleri İhtiyaç Listesi Tablosunda belirtilen malzemelerin/yazılımların alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Alımı yapılması düşünülen malzemelere/yazılımlara ait İhtiyaç Listesi ve malzemelerin/yazılımların teknik şartnameleri ekte sunulmuştur. İhtiyaç listesi ve şartnamelerin tarafınızca incelenerek gerekli onayın verilmesini saygılarımızla arz ederiz. Firma Yetkilisi İmzası: Adı Soyadı: EK-1: İhtiyaç Listesi Tablosu EK-2: Teknik şartnameler

17 EK-4 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Sayı:.../.../20.. Konu: Malzeme/Yazılım Alımı...(FİRMA ADI) İlgi:.. tarih ve sayılı yazınız Genel Müdürlüğümüzce yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında,... işinde kullanılmak üzere... firmanızca alınması istenen malzemeler/yazılımlar ile ilgili ihtiyaç listesi ve teknik şartnameleri içeren İlgi yazınız proje yönetimince incelenmiş olup, söz konusu ihtiyaç listesi ve teknik şartnameler uygun bulunmuştur. Satın almanın yapılabilmesi için en az üç firmadan teklif alınarak değerlendirilmesi ve ilgili belgelerin idareye onay için sunulması hususunda; Gereğini rica ederim. İmzası: Adı Soyadı: Unvanı: Not: Bu form doğrudan teminle yapılacak ihaleler için geçerlidir.

18 EK-5 TEKLİF DEĞERLENDİRME FORMU Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde, şirketimizce... tarihinde Saat:..:.. da gerçekleştirilen ihalede...adet... alımı ile ilgili olarak, firmaların verdiği teklifler ve teklif değerlendirme sonucu aşağıya çıkarılmıştır. 1- İhaleye Teklif Veren Firma Sayısı, Adları ve Teklif Fiyatları Sıra No Firma Adı Teklif Fiyatı (KDV Hariç) Teklif Değerlendirmeye Başlama Tarihi Tarih :.../.../ Teklif Değerlendirme Bitiş Tarihi Tarih :.../.../ En Uygun Teklifi Veren Firma Adı, Adresi ve Tel No. Sıra No Firma Adı Adresi Telefonu 1 5- Teklif Veren Diğer Firmalar Sıra No Firma Adı Firmanın Değerlendirilmeme Nedeni Değerlendirme Komisyonu Başkanı İmzası Adı Soyadı Üye Üye Üye Üye İmzası İmzası İmzası İmzası Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı Adı Soyadı

19 EK-6 Sayı:.../.../20.. Konu: Malzeme Yazılım Alımı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Koordinatörlüğü) İlgi(A):... tarih ve... sayılı yazımız İlgi(B):... tarih ve... sayılı yazınız Orman Genel Müdürlüğü ile şirketimiz arasında... tarihinde imzalanan Danışmanlık Hizmet Alımı sözleşmesi kapsamında;... işinde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan malzemelerin/yazılımların temin edilmesi için İdarenize sunduğumuz İlgi(A) daki ihtiyaç listesini içeren talebimiz, İlgi(B) ile idarenizce uygun görülmüştür. Buna istinaden söz konusu malzemelerin/yazılımların temini amacıyla şirketimizce... firmadan teklif alınmış olup söz konusu fiyat teklifleri ve değerlendirme formu ekte sunulmuştur. Ekte belirtilen fiyat tekliflerine göre söz konusu yazılım/malzeme alımı için en uygun teklif... firması tarafından verilmiştir. İdarenizce uygun görülmesi halinde,... firmasından söz konusu alım yapılacaktır. Onayınıza arz ederiz. Saygılarımızla, EK-1: Fiyat Teklifleri EK-2: Değerlendirme Formu Firma Yetkilisi İmzası: Adı Soyadı:

20 EK-7 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü Sayı:.../.../20.. Konu: Malzeme/Yazılım Alımı...(FİRMA ADI) İLGİ:... tarihli yazınız Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Genel Müdürlüğünüz ile firmanız arasında imzalanan Sözleşme kapsamında... işlerinde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan alımların, teknik ve idari şartnameye uygun olmak koşuluyla... malzemesi için en uygun teklifi veren... firmasından ve... yazılımı için en uygun teklifi veren... firmasından temin edilmesi uygun bulunmuştur. Gereğini rica ederim. İmzası: Adı Soyadı: Ünvanı:

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ EK - C A- SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ONAY BAŞVURU BELGELERİ 1. Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Onay Başvuru Formu (EK C-1) 2. Sektörel Ticaret Heyeti

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR

HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR HAKEDİŞ DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR VE DOSYALARDA TESPİT EDİLEN EKSİKLİK VE HATALAR Bilindiği gibi, Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖK HÜCRE TIBBİ TEKNİK VE İLETİŞİM İKNA MODÜLLERİ EĞİTİM TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. EĞİTİM İLE İLGİLİ GENEL

Detaylı

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014

WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 WEC 2016 DÜNYA ENERJİ KONGRESİ HİZMET ALIMI ZEYİLNAMESİ 02.06.2014 İDARİ ŞARTNAME 3.1 Maddesi ç) Hizmet Alımı son başvuru tarihi: 06.06.2014 d) Hizmet Alımı son başvuru saati: 17:00 ç) Hizmet Alımı son

Detaylı

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ

AR-GE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ ARGE PROJELERİ GELİŞME RAPORLARI FORMU KONTROL LİSTESİ PROJE ADI: Yerli ve Yabancı Ticari Kahverengi Yumurtacı Tavukların Serbest (FreeRange) Yetiştirme Sisteminde ve Üretici Koşullarında Verim Özelliklerinin

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ 2012 EKİM AYI ÇALIŞMA RAPORU (PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK:S-1B ) KASIM 2012 Ankara

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU EK- 1 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONU BAŞVURU FORMU Notlar: a. Cevaplan 10 punto ile elektronik ortamda yazınız ve verilen boşluklarla sınırlı kalmayınız. b. Talep edilen her bir fuar

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Ekim 2013 Ankara

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi

EK-B BÜTÇE. Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-1 Faaliyet Bütçesi BÜTÇE 2 Proje Bütçesi Proje Bütçesi (Başvuru Rehberi Ek B) içinde doldurulacak 3 farklı çalışma sayfası olduğunu unutmayınız. EK B-2 Beklenen Finansman Kaynakları EK B-3 Maliyetlerin Gerekçelendirilmesi

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü)

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINA (Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 307.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu

MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu MNHRP Eylül- 2014 TUB Çalışma Raporu 1. Mikrohavza Planları teslim edilen Bingöl-Merkez-Çapakçur, Bingöl-Genç-Vahkin, Bingöl Ilıcalar-Göynük Çayı, Elazığ-Palu-Büyükdere, Elazığ-Palu-Sipini, Muş-Hasköy-Değirmendere,

Detaylı

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB

TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR?

MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? MALİYE BAKANLIĞI NDAN ONAYLI ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ (YAZAR KASA) FİRMASI NASIL OLUNUR? I - Konu Bu rehber, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR DENETÇİ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BELGELERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. 1. Başvuru dilekçesi 1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 1.

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (NİSAN, MAYIS, HAZİRAN 2013) {PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B} Temmuz 2013 Ankara

Detaylı

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir.

HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ. Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. EK-27 HİSER PROJESİ DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURU BELGELERİ Başvuru dosyalarının aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması gerekir. A) İHTİYAÇ ANALİZİ 1. İhtiyaç Analizi Raporu ve Sunumu 2. Proje Yol

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI

ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI ADANA TİCARET ODASI MESLEK GRUPLARI DESTEK PROGRAMI Adana Ticaret Odası üyelerinin sektörleriyle ilgili bilgi ve tecrübelerinin arttırılması, kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, yurtiçi ve yurtdışı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER

TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TABLO-1 DESTEK BAŞVURULARINDA SUNULACAK FORM, BİLGİ VE BELGELER GENEL BİLGİ VE BELGELER TMŞ LER 1. İmza sirkülerinde tatbiki imzası bulunan kişiye ait, şirketi temsil ve ilzama ilişkin yetki belgesi (aslı),

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ DENETİM KILAVUZU DESTEKLENEN İŞLETMELERİN YERİNDE IZLENMESİ-DENETLENMESİ ÖDEMELER VE DİĞER HUSUSLAR Bu denetim

Detaylı

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu

MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu MNHRP 2015 Yılı Mart Ayı TUB Çalışma Raporu 1. MNHRP kapsamında Mikrohavza Planlamasına 2014 Yılı Ekim Ayında başlanan Elazığ Kovancılar ve Muş Yaygın Mikrohavza Planlarının İlk taslak değerlendirme toplantısı

Detaylı

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI CİLDİN ÜSTÜNDE AYNI ŞEKİLDE BULUNACAKTIR. PROJE ADI VE YILI CİLDİN SIRT KISMINDA

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İŞ TANIMI. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı

İŞ TANIMI. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı İŞ TANIMI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUM U BAŞKANLIĞI (THSK) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar Ve Kanser Başkan Yardımcılığı 25-26-27 Mart 2015 tarihlerinde Manisa da gerçekleştirilecek olan Anne Dostu

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ

ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ ALT YAPI PROJESİ HAZIRLAMA REHBERİ 1-BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI A.GENEL BİLGİLER Proje adı Projenin Amacı Projenin Alanı Etik Kurul Belgesi : Proje adını kısaltma yapmadan yazınız. : Proje hakkında

Detaylı

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü

Ar-Ge Destekleri. Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI. Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü Ar-Ge Destekleri Bilgi Dokümanı SAN-TEZ PROGRAMI TÜBİTAK TEYDEB DESTEK PROGRAMLARI Huriser BALCI Ar-Ge Koordinatörü BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI SAN-TEZ PROGRAMI DESTEK ORANI : Bakanlık tarafından

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMININ BÜTÇESİ, KAYNAK KULLANIMI VE MALİ İŞLEMLERİ Rabia SÜNBÜL Yükseköğretim Kurulu Mali Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi rabia.sunbul@yok.gov.tr Sunum

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası Sponsorluk Sözleşmesi Firma Bilgileri Firma Adı Adres İlçe Şehir Web Sitesi Vergi Numarası Posta Kodu Ülke telefon numarası faks numarası Vergi Dairesi Firma Yetkilisi Kadın Erkek Soyad İsim Görevi E-posta

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAYFA 1 / 5 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Demirbaş Sarf Malzemesi Ve Hizmet Alımı Ödemelerinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne Bildirilmesi Fatura,

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ.. ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ. ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ. ÇOK AMAÇLI UYGULAMA PROJESİ 201 (BU KAPAK SAYFASI

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE SIRA NO HİZMETİN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. İnönü Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 90 gün 45 gün 10 Adet 7 gün 800 Adet 7 gün 1000 Adet 1250 Adet SIRA NO ADI TANIMI KAMU HİZMET ENVANTERİ - İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SUNMAKLA SUNUM

Detaylı

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI

AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale

Detaylı

... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE

... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE ... LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ NE MEF Üniversitesi ve MEF Okullarının, lise öğrencileri arasında düzenlediği 26. ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI na okulunuz adına gönderilen proje, Bilim Kurulu Üyelerimiz

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ

DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ DOĞRUDAN TEMİN SİSTEMİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kamu İhale Genel Tebliği Madde 4-Tanımlar : Doğrudan Temin Tanımı Madde 22: Açıklayan Madde Madde 62 (ı) bendi: Ödeneklerin %

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı Süreci Başvuru Koşulları: Başvurular 18 Kasım - 20 Aralık 2013 tarihleri arasında http://bilimiz.tubitak.gov.tr adresi üzerinden alınacaktır. Özel okullara

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi

İŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi

Detaylı

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu

Tablo 4 : Başvuru Belgeleri ve Ödemeye Esas Belgeler, Geri Ödeme Planı Tablosu 5 1.1. Danışmanlık Desteği 2. Yararlanıcı İmza sirküleri, 3. Danışmanlık hizmetinin; şirket statüsündeki danışman kuruluşlar tarafından verilmesi durumunda, kuruluş adına imza atmaya yetkili kişiye ait

Detaylı

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır.

2)İşveren ile katılımcı arasında imzalanacak sözleşme ve İl Müdürlüğümüzün onay vermesi durumunda geçerlilik kazanacaktır. TRABZON ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1-İşverenden İstenen Belgeler: a) Talep dilekçesi (EK-1) b) İşveren taahhütnamesi (EK-20), c) Ön Talep Formu (EK-35), d) İşveren türüne

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır.

TARİHLİ RESMİ GAZETEDE. Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. 25.01.2017 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE Hizmet Alımı İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişikliklerin Yapılmasına İlişkin Düzenlemeler Yayımlanmıştır. Söz Konusu Değişiklikler Yayım Tarihinde Yürürlüğe Girecektir.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1)

GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE ÖNERGESİ BAŞVURU FORMU (FORM-1) Dokümanın Kodu :YÖN.FR.106 Yayın Tarihi : 18.02.2015 Revizyon Tarihi : - Revizyon No : 00 Sayfa 1 / 7 Proje Yöneticisi : EPK tarafından doldurulacaktır. Bölüm : Proje No : 1. GENEL BİLGİLER Bilimsel Araştırma

Detaylı

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde Makine İmalatçılarının Eğitimi ve Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Tarih: 05/08/2015 Tarih: 05/08/2015 DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF FORMU Sayın;.. Aşağıda İş Tanımı olan Mal/Hizmetler için teklifinizi sunmanızı rica ederiz. Saygılarımızla, S.NO MALZEMENİN/İŞİN CİNSİ MİKTARI 1 * Elmas Freze Normal

Detaylı

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara

Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama. 11 Haziran 2013 Ankara Leonardo da Vinci Hareketlilik Nihai Rapor Hazırlama 11 Haziran 2013 Ankara Belgeler Bilgiler Harcamalar Hatırlatmalar Sunu İçeriği Nihai Rapor Belgeleri 1. Proje bitiminden sonra gönderilecek belgeler

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 31.12.2015 e kadar geçerli olacak Avea Kurumsal APN Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*)

KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) ÖNEMLİ NOT: Müracaat formu eksik veya gerçeklere uymayan tarzda doldurulduğu, okunaksız yazıldığı takdirde talep kesinlikle kabul edilmeyecektir. KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU (*) İSTANBUL SANAYİ ODASI

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ TND Ek-1: Ek-2:

İHALE ŞARTNAMESİ TND Ek-1: Ek-2: İHALE ŞARTNAMESİ İşbu ihale şartnamesi Türk Nöroşirürji Derneği ( TND ) tarafından gerçekleştirilecek aşağıda belirtilen kongre, toplantı, sempozyum, konferans, etkinlik vs. organizasyonunu üstlenecek

Detaylı

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret

46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret 46-a-I) Özçınarlar Ltd.Şti.-Maliyet/Satış Tespit Tutanaklarının Serbest Muhasebeci Mali Müşavirden İstenilmesi Özçınarlar İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi aşırı düşük teklif açıklamasında İşçilik

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAYNAK KULLANIMI YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAYNAK KULLANIMI YÖNERGESİ Karar Tarihi :07.05.2014 Karar No : B.30.2.OGÜ.0.05.01.00-15/01 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAYNAK KULLANIMI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1-Bu Yönerge, Eskişehir

Detaylı

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU

MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI. HĠBE BAġVURU FORMU Bütçe kalemi : İlgi: EuropeAid MERKEZĠ FĠNANS HĠBE PROGRAMI Son başvuru tarihi : HĠBE BAġVURU FORMU BaĢvuru Sahibinin Adı: Dosya No I. PROJE 1. TANIM 1 1.1. PROJENĠN ADI 1.1.1. ÖNCELĠK ALANI 1.2. YER 1.3

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞVURU FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞVURU FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE BAŞVURU FORMU 1. TANITICI BİLGİLER 1.1 Proje Alanı Proje alanı seçmek için tıklayınız 1.2 Proje

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM VE 3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM VE 3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ + TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10. KBKP VE BKBKPP EŞGÜDÜM VE 3. BKM VE KBM MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. KAPSAM... 3 2. TANIMLAR... 3 3. TOPLANTI

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili,

24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM. Sayın İlgili, 24.10.2012 B-21 Hazırlayan:Elif ÇAM Sayın İlgili, Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası na ait makam araçlarının kasko ve zorunlu trafik sigorta poliçelerinin yaptırılması işi

Detaylı

SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ-2

SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ-2 SİSTEMLER YÖNETİMİ ÇALIŞTAY ORGANİZASYONU TEKNİK ŞARTNAME ZEYİLNAMESİ-2 Konu: Sistemler Yönetimi Çalıştay Organizasyonu ihalesi kapsamında teknik şartnamenin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir. YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA VE SEYAHAT DESTEĞİ (1)Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017.MLZ.YAT.12 KÖŞK, HÜCRE VE REDRESÖR ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin a)

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU

ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM PROJE BAŞVURU FORMU HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ NE Çağrı Esaslı Tematik Programından yararlanmak üzere hazırlamış olduğumuz projenin e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı doğurmayacağını,

Detaylı