T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU"

Transkript

1 T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 GENEL BİLGİLER 4 KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5 MİSYON VE VİZYON 10 B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 10 C.İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 12 1.FİZİKSEL YAPI Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler 13 2.ÖRGÜT YAPISI 14 3.BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Yazılım ve Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 15 4.İNSAN KAYNAKLARI Akademik Personel Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı SUNULAN HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları 18 6.YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ Yılında Yapılan Hizmetler Yılında Yapılan Harcamalar Yılında Talep Ettiklerimiz 21 B.Temel Politika ve Öncelikler 22 Paydaş Analizi 23 Değerlendirme 23 İç Kontrol Güvence Beyanı 24 2

3 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUSU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Yüksekokulumuz, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli onayı ile Yüksekokulumuz bünyesinde Spor Yöneticiliği Bölümü açılması uygun görülmüştür Eğitim ve Öğretim yılında ÖSYM Ek yerleştirme ile 41 Öğrenci Spor Yöneticiliği Bölümüne yerleştirilmiş olup; 31 öğrenci kayıt yaptırarak Eğitim Öğretime başlanılmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Spor Yöneticiliği Bölümü mevcut olup Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü de Eğitim Öğretim yılında açılması planlanmış olup; Antrenörlük Eğitimi Bölümü Eğitim Öğretim yılında açılması düşünülmektedir. Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir. Yrd. Doç. Dr. Mergül ÇOLAK Müdür 3

4 GENEL BİLGİLER A- Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Eğitim programının genel amacı; öğretmen adayını; ilk ve orta öğretim kurumları beden eğitimi ve spor eğitimi öğretim programını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte üstün mesleki ve ahlaki standartlara sahip, Atatürk ilkelerine gönülden bağlı araştırmacı, sorumluluk sahibi, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel ve sportif başarıları gerçekleştirecek becerilere sahip, toplumun psiko-sosyal yapısına katkıda bulunacak beden eğitimi öğretmeni yetiştirmektedir. Genel kültür, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapacak olan yükseköğretim seviyesindeki öğrencilere; ortak bir genel kültür kazandırmak suretiyle kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve niteliklerini kazandırmayı amaçlar. Alan Bilgisi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapacak olan yükseköğretim seviyesindeki öğrencilere; beden eğitimi ve spor bilimlerinin uygulamalı ve teorik alanlarında, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlama ve yaşam boyu spor yapma alışkanlığına sahip olma bilinci ve niteliklerini kazandırmayı amaçlar. Öğretmenlik meslek bilgisi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapacak olan yükseköğretim seviyesindeki öğrencilere; öğrenme ve öğretmeyi temel alan bu işlevlerin oluşmasına yardımcı olacak disiplin ve nitelikleri kazandırmayı amaçlamaktadır. B- Antrenörlük Eğitimi Bölümü Spor bilimlerindeki meydana gelen gelişmeler Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sporda uzmanlaşmayı beraberinde getirmiştir. Bu yüzden antrenörlük alanında ihtiyaç duyulan kalifiye insan gücünün sistemli olarak üniversitelerde yetiştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Antrenörlük Eğitimi Bölümünün temel hedefi; sporun her dalı ve insan hareketleri ile ilgili uğraşlarda, amatör ve profesyonel spor kulüpleri ve milli takımlarda çalışacak biçimde nitelikli, araştırmacı, üretken, sporun ve her seviyedeki sporcunun sorunlarını bilerek çözüm yolları arayan sporcunun seçimi ve yönlendirilmesiyle performanslarının arttırılmasına yönelik sportif teknik ve taktiğin geliştirilmesi doğrultusunda uygulamalar yapan, sporun bilimsel teorik temellerinin uygulama alanlarında kullanımını sağlayan ve klinik, ticari ve/veya halk /toplum fiziksel uygunluk ve zindelik eğitiminde meslek edinebilmeleri için düzenlenmiştir. Programda antrenman bilgisi, spor fizyolojisi, spor biyomekaniği, sporcu beslenmesi, sporda yetenek seçimi, anatomi ve kinesyololoji, sporda beceri öğrenimi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi gibi teorik dersler ve farklı bireysel ve takım sporları gibi uygulamalı dersler bulunmaktadır. 4

5 C- Spor Yöneticiliği Bölümü Ülkemizde spor yöneticiliği eğitimi belirli bir sisteme bağlı olarak verilmemektedir. Geniş bir istihdam alanı bulunmasına rağmen bu eksiklik giderilememiştir. Ancak bu sistem, sporda gelişmiş hiçbir ülkede bulunmayan bir sistemdir. Kamuya bağlı spor teşkilatlarında (Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü) özel sektörlerde ve gönüllü kuruluşlarda istihdam edilmek üzere görev alacak spor yöneticilerini yetiştirmek amacıyla düzenlenen spor şuralarında, spor yöneticiliği eğitimi akademik programlarla verilmesi gerektiği üzerinde durulmaktadır. Bu noktadan hareketle spor şuralarının sonuçları da dikkate alınarak son yıllarda bazı üniversitelerimizin beden eğitimi ve spor yüksekokulları bünyesinde spor yöneticiliği bölümü açılmıştır. Bölümümüzden mezun olan öğrenciler ilköğretim, orta dereceli ve özel okullarda Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak görev yapmaktadırlar. Ayrıca üniversitelerde öğretim elemanı, yerel yönetimlerde ve turizm sektörünün değişik alanlarında görev almaktadırlar. KURULUŞ İÇİ ANALİZ VE ÇEVRE ANALİZİ 5

6 6

7 1. Güçlü Yönler Şeffaf yönetim Yeniliklere açık aktif akademik ve idari kadro Elektronik bilgi kaynaklarına ulaşabilme Öğrenci merkezli eğitim anlayışının benimsenmiş olması Yüksekokul-İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yüksekokul-GHSİM (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü) işbirliğinin etkin bir şekilde yürütülüyor olması Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin yönetime katılımı Öğrenci ve öğretim elemanı ilişkilerinin üst düzeyde olması Bölgenin doğa sporları merkezi olması 2. Zayıf Yönler Öğretim programlarında öğretim üyesi ve öğretim elemanı sayısının yetersizliği Öğretim elemanlarının yabancı dil sorunu Teknik ve temizlik elemanı sayısının yetersizliği Kültürel ve sosyal faaliyetlerinin yeterli olmaması Lisansüstü programın olmaması Yaşam Boyu Öğrenme becerilerinin yeterli düzeyde kazanılmamış olması Aktif öğrenme ortamlarının yeterli olmaması Yüksekokula ait derslik, sporla ilgili alan ve spor tesislerinin yetersiz olması İdari personel yetersizliği Bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için laboratuvar ekipmanının yetersiz olması Komşu illerde bulunan köklü Üniversitelerin bünyesinde aynı öğretim programların uzun yıllar önce açılmış olması Eğitim-öğretim faaliyetleri için bilgisayar laboratuvarlarının bulunması Eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik çalışmaları yürütmek için Egzersiz Fizyolojisi laboratuvarlarının bulunması Üniversitemiz Birimine ait AR-GE Biriminin olmaması Yalnız bağ Yerleşkesinde bulunan kapalı spor salonu ve diğer tesislerin tamamlanmamış olduğundan dolayı uygulama derslerinin farklı yerlerde yapılması. 7

8 3. Fırsatlar Ulaşım sorununun olmaması Bölgenin ılıman bir iklime sahip olması Bölgenin, doğa sporları için son derece elverişli olması Bölge halkının üniversite öğrencilerini benimsemesi Öğrenci barınma imkânlarının yeterli olması Serbest zaman etkinlikleri için uygun mekân ve ortamın olması Bölge Üniversiteleri arasında oluşturulan işbirliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile etkin işbirliği 4. Tehditler İlin coğrafi konumu İlin eğitim, kültür ve sanayi bakımından gelişmiş merkezlere uzak olması Yakın çevresinde yerleşik üniversitelerin bulunması Aynı anda birçok BESYO nun kurulmuş olması, rekabetin artması 5. Öneri ve Tedbirler Öğretim üyesi ve araştırma kalitesini arttırmak. Araştırmalarda uluslararası standartları yakalamak Gerek kişilik gerek mesleki alanda çok yönlü düşünüp karar verebilen mesleki yeterliliğe sahip aranan ve tercih edilen bireyler yetiştirmek, Topluma katılımcı, girişimci, mutlu, ruh ve beden sağlığı yerinde öğrenme güdüsü yüksek, aranan ve tercih edilen bireyler yetiştirmek, Öğrencilerin m e s l e k y a ş a m l a r ı n d a k u l l a n a c a k l a r ı b e c e r i l e r i en ü s t d ü z e y d e o n l a r a kazandırmak, eğitim öğretim faaliyetlerine dönük alt yapı ve donanımını geliştirmek, Bölüm sayısını arttırmak ve hizmet alanlarının yapılandırılması, Sağlıklı nesiller oluşturulmasında üniversitelerin yüklendiği sorumluluklardan biri olduğu düşünülerek diğer Yüksekokul ve Yüksekokullara hizmet vermek amacıyla isteğe bağlı özel ilgi alan derslerinin yaygınlaştırılması ve kredilendirilmesi (dans, masa tenisi, voleybol vb.) Uluslararası a k a d e m i k s a y g ı n l ı ğ ı g e l i ş t i r e r e k A v r u p a d a e ğ i l i m belirleyici kurumlar arasınsa yer almak, Akademik programların güçlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi, Eğitim, araştırma ve hizmetlerde uluslar arası nitelik kazanılması. Sportif uygulama alanlarının geliştirilmesi ve arttırılması. Yalnız bağ Yerleşkesinde yüksekokulumuza ait tesis projelerinin hızlandırılarak kısa sürede tamamlanıp hizmete açılması. 8

9 9

10 A. Misyon ve Vizyon Misyon Değişen Dünya koşullarında spor alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri sürekli takip eden, araştırmacı, sorgulayıcı, üretken ve nitelikli bireyler yetiştirmek; ürettiği evrensel bilgi ile ulusal ve uluslararası alanda spor biliminde saygın kurumlar arasında yer almak, toplum ve insanlığa fayda sağlamaktır. Vizyon Spor eğitimi alanında Anadolu da bir dünya üniversitesi modeli ve markası olmaktır. Temel değerler ve ilkeler: İnsana saygı: Yüksekokul çalışanları birbirlerine ve hizmet sundukları tüm bireylere karşı insan merkezli olarak çalışmayı kendilerine ilke edinirler. Toplumun sorunlarına duyarlılık: Yüksekokul çalışanları görev alanlarına göre içinde yaşadığı toplumun, bölgenin ve ülkenin toplumsal sorunlarına en üst düzeyde duyarlıdırlar. Bilimsel özgünlük ve özgürlük: Yüksekokulun bilim insanları her türlü akademik etkinliklerinde bilimsel etiğe bağlı olarak özgür bir düşünce ile bölgenin, ülkenin ve insanlığın sorunlarını özgün bir bakış açısı ile çözmeyi ilke edinir. Adalet ve eşitlik: Yüksekokul yönetimi ve çalışanları sundukları hizmet alanlarında adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket ederler. Mükemmeli aramak: Yüksekokul toplumsal hizmette, bilimsel çalışmalarda ve verdiği eğitimde her zaman mükemmel olmayı amaçlar. Evrensellik: Yüksekokul öz ülküsünün bir gereği olarak bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alır. Yüksekokul çalışanları en az bir yabancı dili üst düzeyde kullanma becerisini gösterirler. Çevre bilinci: Yüksekokul çalışanları çevre ve doğal dengenin korunmasına yönelik olarak üst düzeyde duyarlılık gösterirler. Türkçeyi doğru ve güzel kullanma: Yüksekokul çalışanları Türkçeyi doğru ve güzel kullanarak kurumda ve çevredeki insanlara örnek olurlar. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksekokul un yönetim ve organizasyonu 2547 sayılı yasanın 20. maddesi hükümlerine göre belirlenmiştir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Müdürü, üç yıl için Rektör tarafından atanır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısı bulunur. 10

11 Yüksekokul Müdürü nün Görevleri 1. Yüksekokul Yönetim Kurullarına ve Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, Yüksekokul Yönetim Kurullarının ve Yüksekokul Kurullarının kararlarını uygulamak ve Yüksekokul birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, 2. Her eğitim öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Yüksekokulun genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, 3. Yüksekokulun ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesiyle birlikte rektörlüğe bildirmek, Yüksekokul bütçesi ile ilgili öneriyi Yüksekokul Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, 4. Yüksekokulun birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek, 5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Ayrıca 2547 Sayılı Kanunun vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları da yerine getirmek, Müdür; Yüksekokulun ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın Faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.5018 sayılı kanun gereğince harcama yetkilisi görevlerini yerine getirmek. Yüksekokullarda İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik uyarınca Harcama Yetkilisi olarak tanımlanan Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları; Yüksekokulun bütçesini hazırlatmak, Yapılan tüm harcamaları kontrol etmek, Harcama talimatı vermek, Ödenek tutarında harcama yapmak, Ön Mali Kontrol sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamak, Ödeme emri belgesini imzalamak Yüksekokul Müdür Yardımcıları Müdür Yardımcıları, Yüksekokul Müdürü nün teklifi ve Rektörlük Makamının onayları ile görevlendirilmişlerdir. Akademik faaliyetlerin organizasyonunu yerine getirirler. Yüksekokul Müdürü nün vereceği görevleri yaparlar. Gerçekleştirme Görevlisinin (Yüksekokul Sekreteri) Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1. Yüksekokulun bütçesini hazırlamak, 2. Harcama kalemlerini takip ederek harcamaların sağlıklı biçimde yürütülmesini sağlamaktır. Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Yüksekokul Sekreterinin görevi; 11

12 4. Yüksekokulun idari işlerini yürütmek 5. Yüksekokulun tüm fiziki araç-gereçlerini hazırlamak, kontrol etmek, 6. Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu na raportörlük etmek. Yüksekokul Kurulu a) Kuruluş ve İşleyişi; Yüksekokul Kurulu, Müdürün başkanlığında Yüksekokula bağlı bölümlerin başkanları ile varsa Yüksekokula bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için Yüksekokuldaki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur. Yüksekokul Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Müdür, gerekli gördüğü hallerde Yüksekokul kurulunu toplantıya çağırır. b) Görevleri: Yüksekokul Kurulu, akademik bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar: 1- Yüksekokulun eğitim- öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak, 2- Yüksekokul yönetim kuruluna üye seçmek, 3- Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. Yüksekokul Yönetim Kurulu a) Kuruluş ve İşleyişi: Yüksekokul yönetim kurulu, Müdürün başkanlığında Yüksekokul kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Yüksekokul yönetim kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b) Görevleri: Yüksekokul yönetim kurulu, idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar: 1. Yüksekokul Kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında yardımcı olmak. 2. Yüksekokulun eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak, 3. Yüksekokulun yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4. Müdürün, Yüksekokul yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak, 5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim- öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, 6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler Yüksekokulumuz, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Üniversitemizin teklifi ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli onayı ile Yüksekokulumuz bünyesinde Spor Yöneticiliği Bölümü açılması uygun görülmüş olup Eğitim ve Öğretim yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 1- Fiziksel Yapı 12

13 1.1- İdari Personel ve Akademik Personel Hizmet Alanları İdari Personel ve Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kul. Sayısı (Kişi) Yüksekokul Müdürü Odası Müdür Yardımcısı Odası Yüksekokul Sekreteri İdari Büro Öğretim Elemanları Odası Bölüm Başkanı Odası Derslikler Eğitim Alanları Derslikler Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kapasite Sınıf

14 2- Örgüt Yapısı MÜDÜR YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU YÜKSEKOKUL KURULU MÜDÜR YARDIMCISI MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ PERSONEL VE YAZI İŞLERİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ İDARİ VE MALİ İŞLER TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ BEDEN EĞİTİMİ VE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ 14

15 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Spor Yöneticiliği Bölümü mevcut olup Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü de Eğitim Öğretim yılında açılması planlanmış olup; Antrenörlük Eğitimi Bölümü Eğitim Öğretim yılında açılması düşünülmektedir. Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir. Yüksekokulumuzda 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 1 Bölüm Başkanı, 1 Yüksekokul Sekreteri, 3 Memur görev yapmaktadır. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılım ve Bilgisayarlar Yüksekokulumuzda Wireless internet erişim bağlantısı uygulanarak kullanıcıların her yerde internete bağlanma imkânı sağlanmıştır. Ayrıca 9 adet derslikte bilgisayar ve projeksiyon mevcut olup, öğrencilerin hizmetine sunulmuştur. Yazılım ve Bilgisayarlar Eğitim Araştırma Cinsi İdari Amaçlı Amaçlı(Adet Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) ) Masa Üstü Bilgisayar Taşınabilir Bilgisayar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı(Adet) Araştırma Amaçlı (Adet) Toplam Projeksiyon 2 2 Fotokopi Makinesi 1 1 Faks 1 1 Baskı Makinesi (Yazıcı)

16 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Yüksekokulumuzun Öğretim Elamanı kadrosunda 5 Yrd. Doçent, 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Okulumuz tesis ve öğretim elemanı kadrosu açısından her geçen gün daha da gelişmektedir. Akademik Personel Unvan Profesör Dol u Kadroların Doluluk Oranına Göre Boş Toplam Tam Zamanlı Kadroların İstihdam Şekline Göre Yarı Zamanlı Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Eğitim- Öğretim Planlamacısı Dr. Araştırma Görevlisi Toplam Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde 16,66 33,34 16,66 33,34

17 2014 Yılında Alınması Düşünülen Akademik Personel 2 Adet Yardımcı Doçent 2 Adet Araştırma Görevlisi 4.3- İdari Personel Yüksekokulumuz idari kadro olarak 1 Yüksekokul Sekreteri 13 /b-4 görevlendirme, 1 Memur 13 /b-4 görevlendirme, 2 Bilgisayar İşletmeni ve 1 Hizmet Alımı Personelinden oluşmaktadır. Yüksekokulumuzda 2014 yılında açılması planlanan Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünün açılmasıyla 1 memur ve 1 Temizlik elemanına daha ihtiyaç bulunmaktadır. Genel İdari Hizmetler Sınıfı Yardımcı Hizmetli Sınıfı İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Topla m 4 4 Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Y.L. ve Dokt İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde

18 4.6 - İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı altı 3 1 Yüzde Yılında Alınması Düşünülen İdari Personeller 1 Adet Memur 1 Adet Teknisyen 1 Adet Temizlik Elemanı 5- Sunulan Hizmetler 5.1-Eğitim Hizmetleri Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Spor Yöneticiliği Bölümü mevcut olup I. öğretim olarak Eğitim Öğretime devam etmektedir. Yüksekokulumuzda Eğitimöğretim yarıyıl esasına göre düzenlenmiştir. Bir öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılından oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde yaz yarıyılı da açılabilmektedir. Yarıyıl 16 haftadan oluşan bir süredir. Eğitim şekli örgün öğretim şeklinde devam etmektedir. Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir. Öğrenci Sayıları Birimin Adı Beden Eğt.ve Spor Öğretmenliği Antrenörlük Eğitimi Spor Bölümü Yöneticiliği Bölümü I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Topla m Genel Toplam 30

19 Öğrenci Puan Durumları Program Adı En Küçük Puan En Büyük Puan Spor Yöneticiliği Bölümü 280, ,31782 Yatay Geçişle Giden Öğrenci sayıları Birim Kız Erkek Toplam Yüksekokul 1 1 Öğrenci Desteklemeleri Yüksekokul Öğrenim Kredisi 13 Burs 8 Tev - Yemek Bursu - Genel Toplam 21 Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Sayıları Birim Kız Erkek Toplam Yüksekokul Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yüksekokul un yönetimi 2547 sayılı yasanın 20. maddesi hükümlerine göre belirlenmiştir. Yönetim organları Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Yüksekokul müdürüne çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla iki müdür yardımcılığı oluşturulmuştur. İç Kontrol Sistemi: İç Kontrol 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 55 nci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre İç kontrol kamu idarelerinin malî işlem ve faaliyetlerine ilişkin tüm gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin amacına ve mevzuatına uygun bir şekilde

20 gerçekleştirilmesi için 2014 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Uygulanan malî yönetim, harcama öncesi kontrol ile harcama sonrası iç denetim faaliyetleridir şeklinde tanımlanmıştır. Harcama yetkilisi tarafından yapılan ön mali idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama tutarı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden yerine getirilir. idare bütçesini, bütçeye konulma amacına uygun olarak harcamanın yerinde yapılıp yapılmadığını inceler. Ayrıca mali karar ve işlemler harcama yetkilileri tarafından, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir. Yüksekokulda Harcama Yetkilisi, Gerçekleştirme Görevlisi ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi dâhilinde harcama öncesi kontrol sistemi oluşturulur. Kontrolü Yüksekokul Sekreteri Harcama Yetkilisi adına yapar. Ancak Harcama Yetkilisi, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludur. Okulun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin satın alınmasında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Mevzuatında belirtilen hususlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. A YILINDA YAPILAN HİZMETLER Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Stratejik Planı Hazırlanması( ) Spor Yöneticiliği Bölümünün Açılması için Bölüm Dosyasının Hazırlanması Spor Yöneticiliği Bölümünün Açılması ve Bölüm Başkanının Atanması Yüksekokulumuzun Eğitim Öğretim Sınav Uygulama Esaslarının Hazırlanması Fevzi Paşa Vergi Dairesinden Yüksekokulumuza ait Potansiyel Vergi Numarası Alınması Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün tarih ve sayılı onayı ile işyeri sicil tescili yapılması Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Yüksekokulumuzun Taşınır Ambarının açılması Yüksekokulumuz Web Sitesinin Düzenlenmesi Yüksekokulumuza açıktan veya naklen atanan Akademik ve İdari Personelin İşlemlerinin Yapılması Kamu İhale Kurumundan Yüksekokulumuz adına İhale İşlemlerinin yapılabilmesi için Ekap Şifresi alınması Eğitim Öğretim yılında Ek yerleştirme ile 31 öğrenci alarak eğitim ve öğretime başlanılması.

21 B YILINDA YAPILAN HARCAMALAR 2013 Yılında Yapılan Harcamalar CİNSİ ADET TUTARI TL Telefon Aboneliği Sözleşmesi 2 25,00 Kırtasiye Malzemeleri 1.754,60 Kapı İsimlikleri ve Yön Tabelası 920,40 Yüksekokul Tabelası ve Kaşe 800 Masaüstü Telefon Makinası Portmanto Metal Askılık 15 Temizlik Malzemeleri 3.015,50 Brother Marka A4 S/B Yazıcı 5 Adet Sharp Marka Fotokopi Makinesi ,76 Hp Marka Çok Fonksiyonlu Renkli Yazıcı 1 Posta Pulu 3.569,50 Darphaneden Yüksekokulumuza ait Mühür Yılında Alınması Planlanan Mal ve Malzemeler CİNSİ ADET TUTARI TL Projeksiyon Masa Üstü Bilgisayar Yazıcı Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi Spor Araç Gereç ve Malzemeleri Optik Okuyucu Temizlik Malzemeleri Kırtasiye Malzemeleri Posta ve Haberleşme Giderleri Yolluk Masrafları Özel Yetenek Sınavı İçin Fotosel ve Kamera Sistemleri Not: Birim fiyatları tahmini olarak hesaplanmıştır.

22 B. Temel Politikalar ve Öncelikler Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak. Kendi ihtisas gücü ve kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Stratejik amaçlardan eğitim siteminin geliştirilmesi konusunda düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, Atatürk İlkelerine bağlı, demokratik değerleri benimsemiş, milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen bilgi toplumu insanını yetiştirmek eğitim politikasının temel amacıdır. Yüksekokulumuz öğretim elamanları Bildiri sunmak üzere yurt içinde çeşitli Kongre, Konferans ve Söyleşi gibi bilimsel toplantılara katılmışlardır. Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantılara Katılan Sayısı (Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen toplantılara Öğretim Elemanı/İdari Personel katılımı) FAALİYET TÜRÜ Akademik Personel İdari Personel TOPLAM Sempozyum ve Kongre 1 1 Seminer 2 2 Toplam 3 3

23 Paydaş Analizi Paydaş Analizi PAYDAŞLAR HIZMET ALANLAR ÇALIŞANLAR TEMEL ORTAK STRATEJİK ORTAK Öğrenciler Öğretim Elemanları İdari Personel Mezunlar Rektörlük Fakülteler Enstitüler Yüksekokullar Bilimsel Araştırmalar Birimi YÖK/ÜAK TÜBİTAK / TUBA Milli Eğitim Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Kamu ve Özel Sektördeki Spor İşletmeleri Değerlendirme Yüksekokulumuzun başarısını iyi organizasyon yapısına, köklü kurum kültürüne, nitelikli akademik ve idari personelin varlığına borçludur. Stratejik hedeflerine ulaşmada ve gelişmede; demokratik ve katılımcı, paylaşımcı yönetim anlayışıyla, bilime ve teknolojiye inanarak misyonu ve vizyonu kapsamında ve temel ilkeleri doğrultunda, gelen öğrencilerin var olan potansiyelini en verimli bir şekilde kullanmayı ve öğrencilerini azami seviyede mesleki bilgiyle donatmayı hedeflemektedir. Üniversitelerin coğrafi konumu ve yöremizin ılımlı iklimi nedeniyle öğrenci profilimiz ülkenin hemen hemen her yöresinden tercih eden öğrenciler oluşmaktadır.

24 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Yrd. Doç. Dr. Mergül ÇOLAK Müdür

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. Performans Programı (Nihai) 2012. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Performans Programı (Nihai) 2012 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. (1935)

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemiz kamu mali yönetiminin Avrupa Birliği mevzuatlarına uyumu sürecinde mali saydamlık ve hesap verilebilirlik kavramlarıyla tanışmış ve bu süreçte

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Burdur 2009 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ii ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Yükselen Yeni Nesil, İstikbal Sizsiniz! Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz... Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI Alanya İşletme Fakültesi BİRİM FAALİYET RAPORU Üst Yönetici: (Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR- Dekan - 5181621) Düzenleyen: (İhsan ERDEM- Fakülte Sekreteri - 5182365) Antalya

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü iliminden, keşiflerinden, gelişmelerinden yararlanalım, ama unutmayalım ki, asıl temeli kendi içimizden

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı