HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE CAD SİSTEMLERİNİN KULLANIMI ( NOVOCUT ÖRNEĞİ )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE CAD SİSTEMLERİNİN KULLANIMI ( NOVOCUT ÖRNEĞİ )"

Transkript

1 HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE CAD SİSTEMLERİNİN KULLANIMI ( NOVOCUT ÖRNEĞİ ) Öğr. Gör. Çiğdem DURSUN 1 Öğr. Gör. Filiz AKIN 2 1 Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu / DÜZCE 2 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu / BOLU 1 2 Özet Küreselleşen dünya da moda sektörü, en hızlı değişen sektörlerden biridir. Konfeksiyon ve giyim sektöründe kumaşın tasarımı, model ve giysi tasarımı, renk uygulamaları ve koleksiyon hazırlamak önemli yer tutmaktadır. Dünya ekonomisinde rekabet edebilmek için üretime hazırlanacak modellerin kısa sürede ve düşük maliyetle elde edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla CAD( Bilgisayar Destekli Tasarım ) sistemi geliştirilmiştir. CAD sistemleri bir tasarımın oluşturulması, düzeltilmesi, iyileştirilmesi ve sunulması için bilgisayar olanaklarının kullanılmasıdır. Hazır giyim sektöründe farklı özelliklere sahip birçok CAD sistemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada NovoCut bilgisayarlı kalıp hazırlama ve çizim sistemi incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli tasarım, Giysi Tasarımı, Kalıp Hazırlama Abstract Fashion sector is one of the highest changed sector in the globalised world. Fabric designing, model and clothes designing, colour application and cullection preparing take important place in ready- made clothes sector. Models prepared for production should be produced in short time and economically to make competion in the world economy. CAD system has been developed for this objective. In the CAD systems, computer facilities are used to make designing, correction, optimisation and presentation. A variety of different featured CAD systems are used at the ready-made clothes sector. In this study, computer based preparing and designing system has been examined. Key Words: Computer Aided Design, Fashion Design, Forming The Pattern Giriş Sözlük anlamı olarak giyilecek şeylerin tümü, giyilecek şey olarak ifade edilen giyim; medeniyetlerin ilerlemesiyle toplumların yapılarına ve kültürlerine göre değişik şekiller almış giysiler bütünüdür. İnsanların üç temel ihtiyaçlarından biri olan ( beslenme-barınmaörtünme ) giyinme; ilkçağlardan itibaren medeniyetlere göre farklılıklar sergilemektedir. Bir ulusun, bir halkın, bir yörenin hatta etkin bir grubun bile kıyafetlerindeki farklılıklar ilk bakışta farkedilmektedir. Bu değişikliğin oluşmasının en önemli faktörlerini; kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri yörenin coğrafi konumu, iklimi, yaşam tarzları, sosyal yapıları, dini inançları, adetleri, kültürel, ahlaki ve estetik değerleri oluşturmaktadır. ( 1 ) Günlük yaşantımızda önemli bir yeri olan giyim, zaman içerisinde; Hazır Giyim olarak adlandırılan büyük bir sektör haline gelmiştir. Hazır Giyim; standart ölçülere göre, seri halde üretim yapılan giysiler bütünüdür. Son yıllarda, dünya ekonomisinde rekabet edebilmek için hazır giyim üreticileri; kısa zamanda, düşük maliyetle, kaliteli üretim yapmak zorundadırlar. Beğenilerin hızla değiştiği, rakiplerin pazara ardı ardına yeni modeller sürdüğü günümüzde, konfeksiyon pazarında bir paya sahip olabilmek için çok sayıda ürün geliştirmek ve üretim sürecini kısaltmak

2 gerekmektedir. Hazır giyim üretimi, üretim öncesi hazırlık ve üretim olmak üzere başlıca iki aşamadan meydana gelmektedir. Bu aşamalardan üretim öncesi hazırlık, oldukça zahmetli, emek yoğun ve uzun süre isteyen bir aşamadır. Eski yıllarda hazır giyim ürünü, geliştirme masraflarını çıkarmaya yetecek sürede pazarda yer alabilmekteydi. Ancak rekabetin arttığı günümüz koşullarında, ürünün pazarda kalma süresi oldukça kısalmıştır. Bütün bu gelişmeler, sanayinin her alanında olduğu gibi konfeksiyon sektöründe de hem üretim öncesi hazırlık döneminde hem de üretim aşamasında bilgisayar sistemlerinin kullanılmasının gerekli olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Bu amaçla geliştirilmiş olan CAD ( Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarım ), bir tasarımın oluşturulması, düzeltilmesi iyileştirilmesi, çözümlenmesi ve sunulması için bilgisayar olanaklarının kullanılması olarak tanımlanmaktadır. (2) Materyal ve Yöntem Bu çalışmada Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı Programlarından biri olan NovoCut programı materyal, bu program kullanılarak baz temel etek kalıbı hazırlama ise yöntem olarak belirlenmiştir. NOVOCUT Programı Hakkında Bilgi NovoCut Konstrüksiyon Yeni konstruksiyon ve kalıpların digiti Çeşitli model konstruksiyonun da otomatik seri değerinin verilmesi ve değişikliklerin kolay yapılması Model konstruksiyon ve çizimlerin yüksek verimlilikte çıktısının alınması Kolay kullanılabilir fonksiyonlar, örneğin: Modeli ve serisini kopyalama Pli yapabilme Pens yapabilme ve taşıyabilme Otomatik katlama yapabilme Seri orantısı ve taşıması yapabilir NovoCut Kalıp Yaratma Daha önce hazır olan konstruksiyonların kullanımı veya kendi konstruksiyonların oluşturulması ve bunlardan model çeşitleri-yaratmak Ölçüm tablosunun kişiye özel ve standart olarak düzenlenmesi Çabuk öğrenme, kolay kullanım kolay anlaşılan fonksiyonlar ve şekil örnekleri öğrenebilme kullanabilme NovoCut Teknik Kart ve Dikiş Talimatı Model çizimi,yıkama talimat ve sembollerin yapılması Pastal hesapları Bütün kalıp tarifi ve parametrelerin ayarlanması Modelin dikim sırasına göre monte şeklinin gösterilmesi Semboller şeklinde dikiş şekillerinin örnekleri NovoCut Asorti Hazırlama Modele ait asortilerin: maximum beden sayısı, maximum pastal uzunluğu yerleştirme ve stratejilerinin belirlenmesi, Malzeme artikellerinin: maximum kumaş yüksekliği, malzeme genişliği, yerleştirme. NovoCut Pastal Merdiven pastal oluşturulması, Kalıplarının bloklarının oluşturulması, çekme payının verilmesi Referans resimlerinin değiştirilmesi, kareli pastalların hazırlanması, yüksek verimlilikte otomatik pastal. NovoCut Plotter ve Cutter Kullanımı Plotter:Tek kalıp, Serili PastalStandart yüzeyler: AAMA,DXV,HPGL,ASCII Kesmek için otomatik data aktarımı Karton şablonlarının kesilmesi

3 NovuCut Sistem Configurasyon Tek kullanımlı sistem Tek kullanıcılı, ploter PC ve büyük ebatlarda ploter Çok kullanıcılı sistem, uzaktan data aktarımlı NovoCut Sistem-Teknik Özellikleri IBM seviyesinde hardware Standart kesim ve formatları (AAMA,HPGL,ASCII) Çalışılan program Windows 95,98,NT,XP Dataların internet üzerinden data aktarımı (3) NOVOCUT Programı İle Temel Etek Çizimi İşlem Basamakları Yönetim Alan MYO Ölçü Tablosu MYO Temel Etek Form MYO Temel Etek Klasik Temel Etek Tip Baz Etek Konstrüksiyon Ölçü Tablosu MYO Temel Etek Klasik Temel Etek Beden İçin Ölçü Tablosu: Şekil 1. NovoCut Kalıp Hazırlarken Kullanılan Ölçü Tablosu Dosya Kaydet Farklı 38 beden OK Serilendirme için girilen 38 beden ölçülerin üzerine serilendirmesi yapılacak 36 ve 40 beden ölçülerde aynı şekilde girilir. Konstrüksiyon Aç MYO Baz Etek Konstrüksiyona Temel Etek Çizimi yazılır. Karşımıza çalışmak istediğimiz bedenlerin olduğu pencere gelir. 38 beden seçilip Okeylenir. Konstrüksiyon Kalıp Yeni Yeni kalıp oluştur Temel Plan yazıp Okeylenir. Böylece ekranda çizim için ilk nokta belirlenmiş olur. Konstrüksiyondan beden seçilince ölçü tablosu gelir. İlk noktadan aşağı y yönünde ht ölçüsü, lg ölçüsü noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile 2. ve 3. noktalar belirlenir. Ve bu noktalara noktaya yazma fonksiyonu ile numara verilir. 1 ve 2, 2 ve 3 noktaları doğru çiz fonksiyonu seçilerek birleştirilir. 1. noktadan noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile x yönünde hu/2 ölçüsü girildikten sonra 1 ve 4 noktası doğru çiz fonksiyonu ile birleştirilir. 1 ve 4 noktaları arasındaki doğru doğru paralel kaydır fonksiyonu ile 2 ve 3 noktalarına taşınır. Böylece 4,5,6 noktaları bulunmuş olur. Belirlenen noktalarda doğru çiz fonksiyonu ile birleştirilir.

4 1-4, 2-5, 3-6 noktaları doğruyu bölümle fonksiyonu kullanılarak ikiye bölünür. Bulunan bu noktalar doğru çiz fonksiyonu ile birleştirilerek 7,8,9 noktaları bulunmuş olur. 7 noktasında +y yönüne 10 mm nokta atılır. Bu nokta 7 noktası ile birleştirilerek 10 noktası bulunur. 10 noktasından +x ve x yönüne ypg/2 formülü noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile işaretlenir doğru çiz fonksiyonu ile bu noktalar birleştirilerek 11 ve 12 noktaları bulunur. 8 noktasından +y yönüne noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile 50 mm doğru üzerinde nokta atılarak 13 noktası belirlenir. 11ve 13 noktaları arası eğri çiz fonksiyonu ile düzgün kalça formu verilerek çizilir. Bu eğri eğri uydur fonksiyonu ile 12 ve 13 noktalarına taşıyıp eğri aynala fonksiyonu ile de düzeltilir , kalça kavisi çizgilerinin 7 noktasından uzanan doğruyla kesiştiği yerleri kesim noktası-doğru-eğri fonksiyonunu kullanarak 14 ve 15 noktaları bulunur. 1 ve 14 noktaları arası doğru bölümle fonksiyonu ile ikiye bölünüp 16 noktası bulunur. 16 noktasından kalça düşüklüğü çizgisine dikme fonksiyonu kullanılarak 17 noktası bulunur. Şekil 2. NovoCutta Temel Etek Çizimi 16 ve 17 noktaları arası doğru çiz fonksiyonu ile birleştirilir.16 ve 17 noktalarının bulunduğu doğru yardımcı çizgi fonksiyonu ile yardımcı çizgi yapılır. 16 noktasından y yönünde noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile arka pens boyu 140 mm girilir ve 18 noktası bulunur. 16 noktasından x ve +x yönüne noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile apg/2 noktası işaretlenir 19 ve 20 noktaları bulunur. 18 ile 19, 18 ile 20 noktaları doğru çiz fonksiyonu ile birleştirilerek arka pens çizim 11 noktası ile 20 noktası eğri çiz fonksiyonu ile birleştirilerek arka bel çizimi 15 noktasından x yönüne noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile 90 mm belirlenerek 21 noktası bulunur. 21 noktasından aşağıya dikme fonksiyonu kullanılarak 22 noktası bulunur. Bu noktalar doğru çiz fonksiyonu ile birleştirilir. yardımcı çizgi fonksiyonu ile yardımcı çizgi yapılır. 21 noktasını y yönüne 80 mm noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile 23 noktası bulunur. 21 noktasından x ve +x yönünde noktayı X-Y yönüne koy fonksiyonu ile öpg/2 kadar işaretlenerek 24 ve 25 noktaları bulunur.

5 23-24, noktaları doğru çiz fonksiyonu ile birleştirilip ön pens çizimi 12 ve 24 noktaları arası eğri çiz fonksiyonu kullanılarak birleştirilir ve ön bel çizimi Şekil 3. NovoCutta Etek Serisinin Gösterilmesi Sonuç Bu çalışmada CAD sistemlerinden NovoCut çizim programı örnek etek kalıbı çizim programı üzerinde incelenmiştir. Bu çizim sırasında NovoCut çizim programının elle çizim yapılmasına göre daha kısa sürede elde edildiği görülmüştür. Ayrıca etek çizimi bir kere yapıldıktan sonra serilendirilmesinin yapılması ve model uygulanması da kolaydır. Yapılan çalışma sonucunda bu program işletmelerde en önemli faktörlerden birisi olan zaman faktörünün en verimli şekilde kullanılması için bize olanak sağlamaktadır. Rekabetin önemli olduğu günümüzde hazır giyim sanayinin gelişen teknolojiye ayak uydurabilmesi için CAD sistemlerinin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Hazır giyim sanayin de birçok firmanın geliştirdiği CAD sistemleri, temelde birçok benzerlikler göstermektedir. Konfeksiyon üreticileri, kullanacakları CAD sistemini seçerken: çalıştıkları ürün dağılımına, CAD sisteminin firmaya sunduğu servis koşullarına, programı kullanacak elemanın bilgi birikimi dikkate alarak seçim yapmalıdırlar. Kullanılacak olan CAD sistemi beraberinde bu sistemi kullanacak eğitimli eleman ihtiyacını doğurmaktadır.cad sistemlerini kullanacak firmalarda eğitimli eleman bulunmadığı takdirde yalnızca gelişmiş teknolojileri almak rekabet ortamında bir şey ifade etmeyecektir. Hazır giyim sanayinde bu teknolojiyi kullanabilecek uzman personel bulunmalıdır. Bu bağlamda uzman eleman ihtiyacını karşılayabilmek için özellikle MYO larında CAD sistemlerin kullanılmasına yönelik eğitim programları verilmesi önerilmektedir. Kaynakça 1. Pamuk, B Temel Dikiş ve Uygulama Teknikleri, Yapa Yayınları, İstanbul, s-9 2. Şen, A.Öndoğan, Z. Hazır Giyim Sektöründe CAD Sistemlerinin Kullanımı, 3. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Muğla, s

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KONFEKSİYONDA KUMAŞ VE MODEL ÇEŞİTLİLİĞİNİN ÜRETİMDE KALİTE VE VERİMLİLİĞE ETKİSİ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2011 ÇUKUROVA

Detaylı

BİLGİSAYARDA BİR GİYSİ TASARIM PROGRAMI OLUŞTURULMASI (DEVELOPMENT OF A COMPUTER AIDED GARMENT DESİGN PROGRAM)

BİLGİSAYARDA BİR GİYSİ TASARIM PROGRAMI OLUŞTURULMASI (DEVELOPMENT OF A COMPUTER AIDED GARMENT DESİGN PROGRAM) DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 2 Sayı: 2 sh. 113-122 Mayıs 2000 BİLGİSAYARDA BİR GİYSİ TASARIM PROGRAMI OLUŞTURULMASI (DEVELOPMENT OF A COMPUTER AIDED GARMENT DESİGN PROGRAM)

Detaylı

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province.

Özet. Textile Businesses Enterprise Resource Planning (ERP) Level of Satisfaction in the Use of A Research and Malatya Province. Tekstil İşletmelerinde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Kullanımındaki Memnuniyet Düzeyi ve Malatya İlinde Bir Araştırma Berkant DULKADİR 1 Özet Süratli bir şekilde küreselleşen dünyada, rekabet nedeniyle

Detaylı

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ

TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ 1 TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYARA DAYALI KAYNAK KULLANIMI VE ÜRETİM PLANLAMA SİSTEMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: DENİZLİ ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tekstil

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Abdullah ÇİMELİLER BİLGİ VE ERİŞİM AMAÇLI BİR TEKSTİL WEB SİTESİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK

İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI PROF.DR. BESİM AKIN ÖĞR.GÖR. ERKAN ÖZTÜRK İSTANBUL - 2005 İSTATİSTİK PROSES KONTROL TEKNİKLERİNİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANMASI

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DAĞITIM YÖNETİM SİSTEMİ TASARIMI VE YAZILIM GELİŞTİRME YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Alper HUBAR Anabilim Dalı : ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ Programı : ENDÜSTRİ

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2689 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1655 GİYSİ SEÇİMİ Yazarlar Prof.Dr. Şule ÇİVİTÇİ (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Nilay ERTÜRK (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Esra VAROL (Ünite

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI T.C. İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI PROGRAMI MICROSOFT DYNAMICS AX PROGRAMININ CRM MODÜLÜNÜN HİZMET ŞİRKETİNDE UYARLANMASI

Detaylı

DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (REFEREED RESEARCH) DENİZLİ DE KURULU TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMLERİ VE UYGULANABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA THE STUDY OF ENTERPRISE SOURCE PLANNING SYSTEMS

Detaylı

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2003 69 TEKSTİL SEKTÖRÜNDE İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL TEKNİKLERİ UYGULAMASI ÜZERİNE BİR DENEME Hüdaverdi BİRCAN ve Hasan GEDİK Cumhuriyet Üniversitesi,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ STRATEJİK MALİYET YÖNETİM ARACI: HEDEF MALİYETLEME Uğur HAŞAŞOĞLU İşletme Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi KARAMAN 2011 T.C. KARAMANOĞLU

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK PLASTİK ENJEKSİYON KALIP TASARIMI VE AKIŞ ANALİZİ Özet *Osman Şahin Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksekokulu Bu çalışma, plastik enjeksiyon kalıplarının

Detaylı

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ

EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ EĞĐTĐM VE SAĞLIK YAPILARINDA REGRESYON YÖNTEMĐYLE MALĐYET ANALĐZĐ Arş. Gör. Metin GÜLERCE YÜKSEK LĐSANS TEZĐ ĐNŞAAT MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI Konya, 2007 II T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

Detaylı

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI

ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi Anabilim dalı Yüksek Lisans Tezi ISO 22000 SİSTEMİNİN BİR GIDA FİRMASINDA UYGULAMASI Meryem Yazıcı 2501050596 Tez Danışmanı Doç. Dr.

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİTİM DE EĞİTİM PLATFORMU GELİŞTİRME KRİTERLERİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ

İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİTİM DE EĞİTİM PLATFORMU GELİŞTİRME KRİTERLERİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ İNTERNET ÜZERİNDEN EĞİTİM DE EĞİTİM PLATFORMU GELİŞTİRME KRİTERLERİ VE UYGULAMA ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr.Caner AKÜNER akuner@marmara.edu.tr Marmara Üniversitesi,Teknik Eğitim Fakültesi, Elektrik Eğitimi Bölümü

Detaylı

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERİN ULUSLARARASI REKABET STRATEJİLERİ VE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Ediz ENGİN Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması

İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2012 İşletmelerde Maliyet Muhasebesi İle Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması: Bir Vaka Çalışması Hüseyin DALĞAR ÖZET Artan rekabet koşullarına bağlı olarak,

Detaylı

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ

ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/2, 103-124 ESNEK ÜRETİM SİSTEMLERİ VE İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE ETKİLERİ Mustafa SOBA Özet Küreselleşme ile değişim gösteren rekabet şartlarında işletmelerin

Detaylı

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 503-524 KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE

Detaylı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı

KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN. İŞLETME Anabilim Dalı T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KOBİ LERDE MODERN STOK YÖNETİM MODELLERİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ: KARAMAN İLİNDE BİR UYGULAMA DENİZ BİLGİN İŞLETME Anabilim Dalı ÜRETİM YÖNETİMİ

Detaylı

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ

WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ WEB TABANLI ESNEK ÜRÜN GELİŞTİRME SİSTEMİ Gürkan Özçelik Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü gurkanozcelik@yahoo.com Prof. Dr. Halil Şengonca Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Detaylı

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI

İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE UYGULANMASI T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROLÜ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE

Detaylı

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU

BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEŞ SERBESTLİK DERECELİ BOMBA YÜKLEME ARACININ TASARIMI, ANALİZİ, SIMULINK/SIMMECHANICS MODELİ VE ANİMASYONU ÜMİT KOÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ERP YAZILIMLARININ KOBİ LERE UYARLANABİLİRLİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ahmet Coşkun EL Balıkesir, Eylül 2006 ÖZET ERP

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERİ ÜRÜNLERİNİN KESİMİNDE VERİMLİLİK ARAŞTIRMASI VE YÜKSEK BAŞARIMLI HESAPLAMA KULLANIMI Kenan YAVUZ Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı