Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.jpmorganclimatecare.com E-posta:asli.sezerozcelik@jpmorganclimatecare.com"

Transkript

1 Kyoto Protokolü Neler getirecek? Türkiyedeki Karbon Projelerinin Akıbeti Ne Olur? Türkiye Ofisi Refik Belendir Sk. No: 35/ Y. Ayrancı-Ankara

2 İçerik Kyoto Protokolü ve Türkiye 2012 den öncesi ve sonrası Projelerimizin geleceği Tartışma ve öneriler

3 İklimler değişiyor mu? Hımm Durum pek iyi değil! Oğlunuzda sera gazı fazlası var ve ateşi de epey yükselmiş. Sanırım kötü bir İnsan Basması vakasıyla Karşı karşıyayız! Bunlardan kurtulması oldukça zor olabilir. İki büyük göktaşı çarpması almasını sağlayın ve beni gelecek bin yılda tekrar arayın! Gezegenin iklimi fabrika çıkışında çok hassas olarak ayarlanmıştır dokunmayınız!

4 Kyoto Protokolü ve Türkiye 1997 yılında başlayan görüşmeler, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi(BMİDÇS) altında 2005 yılında yürürlüğe girdi. İlk taahhüt dönemi: olarak belirlendi. Yürülüğe giren protokol, gelişmiş ülkeler (Annex B Ülkeleri ABD ve Avustralya hariç) için emisyon azaltım taahütleri içermektedir. Kyoto kapsamında 2 adet proje bazlı esnekli mekanizması oluşturuldu; Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) Ortak Yürütme (JI) Avrupa birliği bünyesinde AB-Emisyon Ticaret Sistemi (EU ETS) ise ayrı bir sistem İlk çok uluslu Emisyon ticaret sistemi

5 Kyoto Protokolü ve Türkiye Türkiye UNFC 3 24 Mayıs 2004 te kabul etti. Türkiye Annex-1 ülkeleri içinde sıralandığı için protokolü imzalayamadı. Kyoto Protokolü16 Şubat 2005 te yürürlüğe girdi. Bali 2007: Türkiye için yeni olanaklar getirebilecek görüşmeler yapıldı. COP15 (Conference of Parties) için Türkiye de yapılan hazırlıkların 2009 yılında tamamlanacağı düşünülüyor.

6 Kyoto Protokolü ve Türkiye -Türkiye nin Özel Durumu Kişibaşına düşen emisyon miktarı gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük olması ve ülkemizin gelişmekte olan ekonomik yapısı, herhangi bir taahütte bulunmayı zorlaştırmaktadır. Türkiye ve diğer bazı ülkeler Için sera gazı emisyonları (2003) Mutlak CO 2e (milyon ton) Kişi başı CO 2e (ton) toplam Sera Gazı (milyon ton) Kişi başına düşen Sera Gazı (ton) AB-15 3, , AB-25 4, , OECD 12, Ek-I Ülkeleri 14, , Dünya Averajı 24, Türkiye Kaynak: UNFCCC Raporları

7 Türkiye-Özel Durumlar Türkiye Türkiye ve ve bazı bazı ülkelerin ülkelerin kişi kişi başına başına düşen düşen emisyonları emisyonları (2003) (2003) 25,0 20,0 15,0 10,0 Ton CO 2 e 5,0 0,0 ABD Kanada Japonya AB EU Polonya* Bulgaristan* Bulgaria Türkiye İsrail Güney Kore Meksika Çin Hindistan Ek 1 Ülkeleri Ek 1 Dışı Ülkeler

8 Kyoto Protokolü ve Türkiye COP3 sonrası Türkiye İklim değişikliği pollitikalarında söz sahibi olmak ve protokol kapsamında taahütlerde bulunmak için istekli olduğunu belirtti. Sera gazları (GHG) ve İklim Değişikliği, 2000 yılından itibaren ulusal politikaların bir parçası haline geldi. KP ile ilgili önemli girişimlerde bulunuldu. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar emisyon azaltımı ile ilgili projeleri finansal açıdan desteklediler. Kamuoyu ve AB uyum süreci KP nün imzalanması için hükümet üzerinde baskı oluşturmaktadır.

9 Kyoto Protokolü ve Türkiye Sera Gazı emisyonlarının kaynaklara göre dağılımı (Kaynak: 2004 Ulusal Bildirim) KatÐ AtÐklar 8% 4% Sanayi 24% Enerji 64%

10 Sera Gazları Envanteri ve Senaryolar Olası Senaryo; Herhangi bir azaltıma gidilmezse sera gazı emisyonları yılları arasında, 6,3% yıllık oranla artacak. Toplam emisyon 2020 yılında 605 Milyon tona ulaşacak, Kişibaşı emisyon 6,9 ton olmasına rağmen halen OECD ortamasının hayli altında kalacak. Azaltıma gidildiğinde ise; Aynı dönem esnasında toplam CO 2e 75 Milyon ton kadar azalacak.

11 Kyoto Protokolü ve Türkiye -Çıkmazlar?- Türkiye1990 yılı emisyonlarını baz alacak bir taahütte bulunamaz yılını baz alıp, İspanya (+15), Yunanistan (+25) ve Portekiz(+27) gibi pozitif hedeflerin öngörülmesi ise imkansız. AB ne uyum süreci ise Türkiyenin bu konuda harekete geçmesini kaçınılmaz kılıyor. Türkiyenin orjinal bir çözüm önermesi gerekiyor. Çevre ve Orman Bakanlığı,Sera Gazı (GH) Emisyonalrı için genellikle enerji tasarrufu ile ilgili bazı temel politikalar geliştirdi. Öte yandan, Enerji Bakanlığı birincil enerji kaynağı olarak ülke linyitlerinin kullanılmasını desteklemektedir.

12 Kyoto Protokolü ve Türkiye - Bali çerçevesindeki olanaklar- Gelişmekte olan ülkeler uygun azaltım programları için çalışmalara başlamalılar. Bali toplantısında yol haritası çizilirken yapılan pazarlıklar UNFC3 çerçevesinde gerçekleşmiştir. Türkiyenin ayrıcalıklı durumunun ortaya koyulması için bir fırsat doğmuştur. Türkiyenin emisyon azaltım programları için teknolojik, finansal ve yapısal destek talep edilebilir hale gelinmiştir.

13 Kyoto Protokolü ve Türkiye Sonuç Türkiye sektör bazında bir taahütte bulunmayı düşünmektedir. Kyoto Potokolü ile gelişecek olanaklardan faydalanma imkanı olabilir REDD = Reducing Emissions from Deforestation and Degradation/ Ormansızlaşma ve Orman Örtüsünün dikkate alınması Adaptasyon fonları Teknoloji transferi/kapasite geliştirme Esneklik Mekanizmalarına erişim

14 2012 öncesi ve Sonrası 2005 yılında hedefleri belirlenmiştir 2005 den sonra anlaşmayı onaylayan ülkeler 2012 ye kadar oyunun dışında kalacak ama 2012 sonrası müzakereleri içinde yer alabilecektir. Çin dahil pek çok Ek-1 dışı ülkenin azaltım hedeflerine katılması beklentisi vardır. Gelişmiş-Gelişmekte olan kategorilerinin bir yalpazeye yayılması söz konusu olabilir

15 Bilinen ve Bilinmeyen There are known knowns. There are things we know that we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don t know. But there are also unknown unknowns. There are things we do not know we don t know. Bilinen Kyoto Tartışmalarının dışındayız Bilinen bilinmeyen Petrol fiyatları artacak fakat ne kadar? Bilinmeyan belirsizlik esneklik mekanizmaları ne olacak? Karbon Piyasaları ne yönde gidecek?

16 Sonuç olarak Dünyanın beklentisi tek bir Karbon Pazarı Avrupa birliği emisyon ticaretini yaygınlaştırmaya istekli Türkiye için en kötüsü argumanlarının hala sağlam hesap ve verilere dayanmaması En kötü senaryo Ortak Uygulama mekanizmasına mahküm olmak

17 Tartışma ve Öneriler Türkiye nin ödevi Bilimsel olarak sera gazı emisyon yoğun sektörlerde maliyet hesapları yapılması Konacak hedeflerin alternatifli olarak belirlenmesi 2012 sonrası için serbest piyasa ekonomisine dayalı çözümlerin ülke senaryolarına göre değerlendirilmesi Uluslararası lobi faliyetleri Bu konuda kordinasyon, komunikasyon ve kooperasyon yapmak

18 Ya projelere ne olucak? Ortak Uygulama mekanizmasının yürürlüğe girmesi durumunda projelerin etkinlikleri yitecek Türkiye Kyoto nun dışında olduğu sürece VER lere ilgi azalabilir Peki ya fiyatlar?

19 Yerel bir karbon Pazarı? Protokole hazırlık sürecinde gönüllü ya da zorunlu yerel bir karbon piyasası pratik faydalar sağlayabilir. Offset ya da karbon telafisi modelinin ve iklime ne olduğunun anlatılması gerekli

20 Respected business leaders believe we should be acting now It s clear that the problem of climate change is far too big to tackle alone. We all - business, consumers, government - need to take action together. If we do this, I believe we can make a big difference. Stuart Rose, CEO Marks and Spencer 2008 Carbon offsetting is a vital component of the solution After avoiding and reducing our emissions, offsetting has a role to play in helping us all to tackle climate change. Hilary Benn, Environment, Food and Rural Affairs Secretary, January 2008

21 Karbon offsetting/karbon Telafisi Kavramı: Nedir? Sizin adınıza yapılan bir Karbon emisyonu azaltımıdır Ürünleriniz ya da aktivitelerinizden kaynaklanan emisyonlar için GERÇEK azaltımlar sağlar. 1. Emisyonlarınızı ölçün ve eşdeğer miktarda ton karşılığı offset/telafi satın alın 2. Bu parayla emisyon azaltım projelerine kaynak yaratın 3. Bu projelerdeki emisyon azaltımlarını ölçün ve sizin faaliyetlerinizden kaynaklananlarla örtüştüğünden emin olun. Hayati önemi olan bir Krumsal Sosyal Sorumluluk Planı Hesapla Offset le Engelle Karbon Azaltımına dair kısır döngü Defra 2008 Azalt

22 Neden offset leme iklim için hayati önem taşır? Azalt ve Engelle eylemleri genellikle geride hala emisyon bırakır Sıfır karbon Offset leyerek eylemlerinizi çabucak sıfır karbon seviyesine getirebilirsiniz. it makes sense to get the biggest bang for your bucks, to identify the most costeffective emissions Offset lemek engellenemeyen/zaruri reduction options around emisyonlarınızla the world The başetmenin atmosphere tek doesn't yoludur. care where you reduce emissions as long as you reduce emissions. - Yvo De Boer, United Nations Climate Chief Offset lemek işinizi daha az karbon yoğun hale getirene kadar çevreye zaman kazandırır. Çevrenin ve İnsanlığın emisyon azaltımlarının hemen bugün olmasına ihtiyacı vardır. Offset leme GERÇEK azaltımları yüksek hacimlerde ve çarçabuk yapar. Fayda/Maliyet oranı son derece etkindir harcadığınız ufak liralara karşın ciddi miktarlarda azaltım elde edersiniz. Unutmaylım ki iklim için yapılacak en ucuz ve en hızlı olanı ilk önce yapmalıyız. Innovatifdir ve yaşam kalitesini arttırır Dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni düşük karbonlu teknolojilerin gelişimi desteklenmiş olur. Gelişmekte olan ülkelerde kapasite, bilgi ve becerilerin artması sağlanır. Topluma daha da geniş faydalar getirir. a business unit of JPMorgan

23 Karbon offsetleme İş Dünyasına etkileri Tüketicilerden gelen talepler Tüketiciler- Genellikle çevreye duyarlı seçimlere yönelmektedirler İş dünyası Tedarik takımları genellikle tüketicilere çevreye duyarlı ve sürdürülebilir seçimler yaptıklarını kanıtlama eğilimindedir. İş dünyasında liderlik Proaktif Offset ler düşük karbonlu bir ekonomik sisteme geçişde iddialı olduğunuzu göstermenize aracıdır. Başı çekmek Dünyanın önde gelen markaları çoktan offset yapmakta Performans Kanıtlar yeşil firmaların eski usul ekonomiyi takip edenlere göre daha iyi performans gösterdiği yönündedir. Taşın altına elini koymak offsetler dünyanın en öncelikli sorununa doğrudan çözüm ulaştırmanızı sağlar Finansal ve hissadarlarca değeri Marka değeri- Markanızın sorumluluk bilincini ön plana çıkarır İşteki verimlilik Karbonun bedelinin belli olması işle ilgili davranışları etkiler Azaltılan risk karbonun bütçenize alınması iyi bir iş uygulamasıdır Sürdürülebilirlik iklimin uzun dönem iş planlarınızda önemli bir yer alması sağlanır a business unit of JPMorgan

24 Teşekkür Ederiz

25 Disclaimer: This presentation was prepared exclusively for the benefit and internal use of the JPMorgan client to whom it is directly addressed and delivered (including such client s subsidiaries, the Company ) in order to assist the Company in evaluating, on a preliminary basis, the feasibility of a possible transaction or transactions and does not carry any right of publication or disclosure, in whole or in part, to any other party. This presentation is for discussion purposes only and is incomplete without reference to, and should be viewed solely in conjunction with, the oral briefing provided by JPMorgan. Neither this presentation nor any of its contents may be disclosed or used for any other purpose without the prior written consent of JPMorgan. The information in this presentation is based upon any management forecasts supplied to us and reflects prevailing conditions and our views as of this date, all of which are accordingly subject to change. JPMorgan s opinions and estimates constitute JPMorgan s judgment and should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative purposes only. In preparing this presentation, we have relied upon and assumed, without independent verification, the accuracy and completeness of all information available from public sources or which was provided to us by or on behalf of the Company or which was otherwise reviewed by us. In addition, our analyses are not and do not purport to be appraisals of the assets, stock, or business of the Company or any other entity. JPMorgan makes no representations as to the actual value which may be received in connection with a transaction nor the legal, tax or accounting effects of consummating a transaction. Unless expressly contemplated hereby, the information in this presentation does not take into account the effects of a possible transaction or transactions involving an actual or potential change of control, which may have significant valuation and other effects. Notwithstanding anything herein to the contrary, the Company and each of its employees, representatives or other agents may disclose to any and all persons, without limitation of any kind, the U.S. federal and state income tax treatment and the U.S. federal and state income tax structure of the transactions contemplated hereby and all materials of any kind (including opinions or other tax analyses) that are provided to the Company relating to such tax treatment and tax structure insofar as such treatment and/or structure relates to a U.S. federal or state income tax strategy provided to the Company by JPMorgan. JPMorgan s policies prohibit employees from offering, directly or indirectly, a favorable research rating or specific price target, or offering to change a rating or price target, to a subject company as consideration or inducement for the receipt of business or for compensation. JPMorgan also prohibits its research analysts from being compensated for involvement in investment banking transactions except to the extent that such participation is intended to benefit investors. JPMorgan is a marketing name for investment banking businesses of JPMorgan Chase & Co. and its subsidiaries worldwide. Securities, syndicated loan arranging, financial advisory and other investment banking activities are performed by a combination of J.P. Morgan Securities Inc., J.P.Morgan plc, J.P.Morgan Securities Ltd. and the appropriately licensed subsidiaries of JPMorgan Chase & Co. in Asia-Pacific, and lending, derivatives and other commercial banking activities are performed by JPMorgan Chase Bank, N.A. JPMorgan deal team members may be employees of any of the foregoing entities. This presentation does not constitute a commitment by any JPMorgan entity to underwrite, subscribe for or place any securities or to extend or arrange credit or to provide any other services. Dr. a business Aslı Sezer unit ÖZÇELİKa of JPMorgan business unit of JPMorgan

Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon Ticareti Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: Emissions Trading

Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon Ticareti Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: Emissions Trading SESSION 4D: Çevre 941 Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon Ticareti Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: Emissions Trading Prof. Dr. Müslüme Narin (Gazi University, Turkey) Özet The growth

Detaylı

İklim Değişikliği Karbon Proje ve Piyasası Terimler Sözlüğü

İklim Değişikliği Karbon Proje ve Piyasası Terimler Sözlüğü 1 Abatement Azaltım Sera gazı emisyonlarının derecesinin veya yoğunluğunun azaltılması. Refers to reducing the degree or intensity of greenhouse gas emissions. 2 Accession Katılım 3 Accreditation Yetkilendirme

Detaylı

2011 Yılında Yatırım Stratejilerine Genel Bakış

2011 Yılında Yatırım Stratejilerine Genel Bakış 2011 Yılında Yatırım Stratejilerine Genel Bakış Dünyalar Çakıştığında Johannes Jooste Yatırımlardan Sorumlu Direktör Global Wealth Management, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Ocak 2011 CIO Genel Bakış - Makro

Detaylı

Regional Environmental Network for Accession (RENA)

Regional Environmental Network for Accession (RENA) The European Union s Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) Regional Environmental Network for Accession (RENA) NATIONAL RECAP CLIMATE SEMINAR OPPORTUNITIES, BENEFITS AND CHALLENGES OF EU TURKEY

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case

Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case SESSION 4D: Çevre 953 Türkiye de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case Asst. Prof. Dr. Abdulmenaf Turan (Yüzüncü Yıl

Detaylı

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ Ocak 2011 ISBN numarası: Bu yayın, İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması (CBCCM) projesi kapsamında hazırlanmış olup ilgili

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*)

AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*) AVRUPA BİRLİĞİ NİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKALARI VE ÖNLEMLERİ (*) Doç. Dr. Murat TÜRKEŞ Gönül KILIÇ Jeomorfolog/İklimbilimci Jeofizik Mühendisi Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, PK 401, Ankara

Detaylı

Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları

Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları Küresel İklim Değişikliğinin Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye nin Politikaları Volkan Ş. EDİGER * 1. Giriş ve Tanımlama İklim değişikliği (climate change), yerküre ikliminde birkaç on yıl veya

Detaylı

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct

Vision and Values. Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Vision and Values Etik Çalışma Kuralları Code of Conduct Etik Çalışma Kuralları Etik Çalışma Kuralları, önemli davranış kurallarını içermektedir. Bu kurallar yalnızca günlük iş yaşamımızda değil, stratejik

Detaylı

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Adres: Mustafa Kemal Mah. 41. Sok. No.42 Eskişehir Yolu 7.km 06520 Çankaya, Ankara Web: www.kssd. 1 Mart Haber Bülteni ne Başlarken olarak sizlere Haber Bültenimiz in Mart sayısını sunuyoruz. Bültenimizde yer alan haberlerimizi eşzamanlı olarak yenilenen web sayfamızda da bulabilirsiniz: www.kssd.org

Detaylı

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ

KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ KARBON PİYASALARINDA ULUSAL DENEYİM ve GELECEĞE BAKIŞ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Aralık 2011 ISBN numarası: 978-605-393-088-4 Bu yayın, İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması

Detaylı

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu

CREDITWEST FAKTORING. Faaliyet Raporu CREDITWEST FAKTORING Faaliyet Raporu annual report 2014 2 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 CREDITWEST FAKTORING FAALİYET RAPORU / annual report 2014 3???????????? CREDITWEST FAKTORING

Detaylı

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. "Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede?" "Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız"

YENİ PAZARLAR YENİ UFUKLAR. Satıcılar organize oldu, alıcılar nerede? Kazan nerede kaynıyorsa, siz o mutfakta olmak zorundasınız YILY KJANUARY YILYEAR: 16 SAYIISSUE: 75 OCAKJANUARY- ŞUBATFEBRUARY 2014 TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ASSOCIATION OF AUTOMOTIVE PARTS & COMPONENTS MANUFACTURERS "Satıcılar organize oldu, alıcılar

Detaylı

KARBON (SERA GAZI) MUHASEBESİ CARBON (GREEN HOUSE GAS) ACCOUNTING

KARBON (SERA GAZI) MUHASEBESİ CARBON (GREEN HOUSE GAS) ACCOUNTING KARBON (SERA GAZI) MUHASEBESİ CARBON (GREEN HOUSE GAS) ACCOUNTING Doç.Dr. Süleyman UYAR * Dr. Emre CENGİZ ** Öz Bu çalışmanın amacı küresel iklim değişikliğini önlemede bir araç olarak ortaya çıkan karbon

Detaylı

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T.C. ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KYOTO PROTOKOLÜ ESNEKLİK MEKANİZMALARI VE DİĞER ULUSLARARASI EMİSYON TİCARETİ SİSTEMLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU Aralık, 2008 1 Kyoto

Detaylı

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps. Our Experience for Turkish Investors

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps. Our Experience for Turkish Investors CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps Our Experience for Turkish Investors Aberdeen Edinburgh Moscow Hamburg Bristol London Amsterdam Utrecht Antwerp Brussels Berlin Leipzig Duesseldorf Dresden Cologne Frankfurt

Detaylı

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps. Our Experience for Turkish Investors

CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps. Our Experience for Turkish Investors CMS_LawTax_CMYK_28-100.eps Our Experience for Turkish Investors Aberdeen Edinburgh Moscow Hamburg Bristol London Amsterdam Utrecht Antwerp Brussels Berlin Leipzig Duesseldorf Dresden Cologne Frankfurt

Detaylı

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİ AÇISINDAN AVRUPA BİRLİĞİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ Yüksek Lisans Tezi BARIŞ KINIK İSTANBUL, 2009 1 2 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş.

ARSAN MARMARA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. AKSA GAZ DAĞITIM A.Ş. BANDIRMA DOĞAL GAZ DAĞITIM A.Ş. BAHÇEŞEHİRGAZ BAHÇEŞEHİR GAZ DAĞITIM A.Ş. GAZBİR 7 I 2009 1 GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ) ADINA İMTİYAZ SAHİBİ FOUNDER ON BEHALF OF GAZBİR (ASSOCIATION OF NATURAL GAS DISTRIBUTION COMPANIES OF TURKEY) Mehmet KAZANCI YAYIN

Detaylı

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKT - DR - 2014-0002 SERA GAZI EMİSYONLARININ MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ

Detaylı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı

Bornova Belediyesi. Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi. Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Bornova Belediyesi Avrupa Komisyonu Başkanlar Sözleşmesi Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Şubat 2013 i Bornova Belediyesi Sera Gazı Salım Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı Covenant of Mayors

Detaylı

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz

İklime özen göstermek İklim değişikliği çerçeve sözleşmesi ve kyoto protokolü için kılavuz Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü, sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularındaki uluslararası anlaşmalar arasında en yenilikçi girişimler olarak anılmaktadır.

Detaylı

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni

REC Türkiye İklim Değişikliği Bülteni cemre cemre REC Türkiye iklim değişikliği bülteni. üç ayda bir yayımlanır. Nisan 2006 Bu yayın Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. AB Komisyonu Çevre Komisyoneri Stavros Dimas ile söyleşi BMİDÇS

Detaylı

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU

ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi ENERJİ VE ÇEVRE ÇALIŞMA GRUBU ENERJİ VE ÇEVRE RAPORU Aralık 2007

Detaylı

Sayı 7 Ocak 2013 ÖZET

Sayı 7 Ocak 2013 ÖZET Gümüşhane Üniversitesi Sayı 7 Ocak 2013 Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi DÜNYADA VE TÜRKİYE DE KİRLİLİK İZİNLERİ PİYASALARI VE ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE BU PİYASALARIN ETKİNLİĞİ 1 2 ÖZET İngilizce

Detaylı

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ

ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ ÇEVRE HAKKINDA AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Ocak 2012 İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2012. 1 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar BÖLÜM I: GİRİŞ

Detaylı

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ YEŞİL FİNANS UYGULAMASI VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ Eşref KULOĞLU Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara e-posta: esrefkuloglu42@hotmail.com Mert ÖNCEL Gazi

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YEŞİL UYGULAMALAR VE TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER A.Emre İsaoğlu Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı Tezi 2014 Ankara ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK

Detaylı

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA

POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA POLİTİKA VE STRATEJİ GELİŞTİRME ÇALIŞMA GRUBU TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME RAPORU MAYIS 2008 ANKARA TÜRKİYE NİN KYOTO PROTOKOLÜNE TARAF OLMASINA YÖNELİK 1. DEĞERLENDİRME

Detaylı