HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ"

Transkript

1 H.Ü. SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, REKREASYON BÖLÜMÜ SBR178/REK132 İNSAN ANATOMİSİ VE KİNEZİYOLOJİ BAHAR DÖNEMİ HAREKET SİSTEMİ VE KİNEZİYOLOJİK ANALİZ BÖLÜMLERİ İÇİN KONU TEKRARI SORULARI HAREKET SİSTEMİNE GİRİŞ 1. Bölgelere göre insan iskeletini oluşturan kemik sayılarını yazınız. 2. İskelet sisteminin başlıca fonksiyonlarını yazınız. 3. Hareket sisteminin aktif ve pasif elemanlarının isimlerini yazınız, bu elemanların neden aktif veya pasif olarak isimlendirildiklerini açıklayınız. 4. İskelet sistemini oluşturan başlıca kemik tiplerini ve bu kemik tiplerinin başlıca özelliklerini yazarak her birine ikişer örnek veriniz. 5. Tipik bir kaviteli (aralıklı) eklemin şeklini çizerek başlıca yapılarını şekil üzerinde gösteriniz. 6. Kaviteli eklem tiplerini ve bu eklemlerde yapılan hareketleri yazarak her bir eklem tipine vücudumuzdaki eklemlerden bir örnek veriniz. 7. Omuz, kalça, dirsek, diz, el bileği, radioulnar, humeroulnar, interfalangeal, karpometakarpofalangeal eklemlerin eklem tiplerini ve bu eklemlerde yapılabilen hareketleri yazınız. 8. Eklem stabilitesi terimini tanımlayınız. Eklem stabilitesini etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. 9. Eklem hareket genişliği terimini tanımlayınız. Eklem hareket genişliğini etkileyen faktörleri maddeler halinde yazınız. 10. Anatomik duruş ve standart ayakta duruş pozisyonlarını tanımlayınız ve bu duruşların hangi vücut bölümlerinin hareketlerinin tanımlanmasında referans alındığını yazınız. 11. Vücudumuzun hareketlerinin tanımlanmasında kullanılan üç temel düzlem ve üç temel eksenin isimlerini yazınız. Üç temel düzlemden her birinin vücudumuzu hangi yönde geçerek hangi parçalara ayırdığını belirtiniz. 12. Vücut hareketlerimizin düzlem ve eksenlere göre tanımlanmasında dikkate alınması gereken iki temel prensip nedir, yazınız? 13. Fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, rotasyon, lateral fleksiyon, horizontal fleksiyon, horizontal ekstansiyon, dorsi fleksiyon, plantar fleksiyon, radial fleksiyon, ulnar fleksiyon, supinasyon ve pronasyon terimlerini tanımlayınız. 14. Vücudumuzda bulunan başlıca kas dokusu tiplerini ve her birinin başlıca özelliklerini yazınız. 15. Kas dokusunun genel özelliklerinden olan eksitabilite, kontraktibilite, ekstansibilite ve elastisite terimlerini tanımlayınız. 16. Tendon, ligament, origo ve insersio terimlerini tanımlayınız. 17. Kas kasılma tiplerini yazarak tanımlayınız. Her bir kas kasılması tipi için birer örnek veriniz. 18. Kasların bir hareket sırasında üstlendikleri agonist, antagonist, sinerjist, stabilizatör ve nötralizör rollerini tanımlayınız. 19. Vücudumuzda boyun, sırt ve bacak bölgesinde yer alan başlıca postür kaslarının isimlerini yazınız.

2 BAŞ, BOYUN VE GÖVDE BÖLGELERİ VE HAREKETLERİNİN KASSAL ANALİZİ 1. Omurganın tipik bir şeklini çizerek (eğriliklerini ve yönlerini), omurgayı oluşturan bölgelerin isimlerini ve her bir bölgenin kaç omurdan oluştuğunu yazınız. 2. Tipik bir omurun (vertebra) yapısını çizerek corpus vertebra (omur gövdesi), arcus vertebra (omur kemeri), procesus transversus (enine çıkıntı), procesus spinozus (dikensi çıkıntı) ve foramen vertebra (omur deliği) bölümlerini şekil üzerinde gösteriniz. 3. Omurgada toplam 23 adet disk bulunmaktadır. Bu disklerin yapılarını ve fonksiyonlarını açıklayınız. 4. Dizler bükülü mekik hareketi gövde fleksiyonu için iyi bir örnektir. Gövde fleksiyonu yaptıran başlıca kaslar ile bu kasların antagonistlerinin isimlerini yazınız. 5. Teniste yüksekten gelen topa vuruşlar sırasında gövdede hiperekstansiyon gerçekleşir. Gövde hiperekstansiyonunu yaptıran kaslar nelerdir, bu kaslar gövdenin hangi bölümünde yer alır. 6. Baş ve boyun bölgesinde fleksiyon yaptıran kasların isimlerini yazınız. 7. Baş ve boyun bölgesinde ekstansiyon yaptıran kasların isimlerini yazınız. 8. Baş ve boyun bölgesinde lateral fleksiyon yaptıran başlıca 5 kas ismi yazınız. 9. Yüzme sırasında baş ve boyunda rotasyon hareketi gerçekleşir. Boyunda rotasyon hareketinden sorumlu başlıca 4 kas ismi yazınız. 10. Disk ve gülle atma sırasında gövdede rotasyon hareketi gerçekleşir. Gövdede sağa rotasyon yaptıran başlıca kasların isimlerini yön belirterek (sağ veya sol) yazınız. 11. Gövdede sol lateral fleksiyon yaptıran başlıca kasların isimlerini yön belirterek (sağ veya sol) yazınız. 12. Göğüs kafesini oluşturan kemiklerin isimlerini sayı belirterek yazınız. 13. İnspirasyondan sorumlu başlıca 5 kas ve ekspirasyondan sorumlu başlıca 2 kas ismi yazınız.

3 ÜST ÜYELER VE HAREKETLERİNİN KASSAL ANALİZİ 1. Üst ve alt üyeleri oluşturan kemik isimlerini proksimalden distale doğru sırasıyla yazınız. 2. Omuz kemerini oluşturan kemikleri yazınız. 3. Omuz kemeri hareketlerinden abduksiyon, adduksiyon, elevasyon ve depresyon hareketlerini tanımlayınız. 4. Dirsek eklemi üç eklemden oluşmaktadır. Bu eklemlerin isimlerini ve hangi kemikler arasında oluştuğunu yazınız. 5. Dirsek ekleminde fleksiyon-ekstansiyon ile supinasyon-pronasyon hareketlerinin gerçekleştiği eklemler hangileridir? 6. Diz eklemine hangi kemikler katılmaktadır, bu eklemin tipi nedir ve bu eklemde hangi hareketler yapılabilmektedir yazınız. 7. Omuz eklemi hangi kemik yapılar arasında oluşmaktadır, eklemin tipi ve bu eklemde yapılabilen hareketler nelerdir yazınız. 8. Kalça eklemi hangi kemik yapılar arasında oluşmaktadır, eklemin tipi ve bu eklemde yapılabilen hareketler nelerdir yazınız. 9. Omuz kemeri ve kalça kemerinin hareketleri arasındaki başlıca farklılık nedir açıklayınız. 10. Üst kol kemiği, önkol kemikleri, üst bacak kemiği ve alt bacak kemiklerinin Latince isimlerini yazınız. 11. Acromion, glenoid kavite, lateral ve medial stiloid çıkıntılar, lateral ve medial malleoller, thoracanter major, acetabulum hangi kemik yapılar üzerinde yer alan anatomik referans noktalarıdır? 12. Hamstringler veya ischiocrural kas grubunu oluşturan kasların isimlerini, lokalizasyonlarını ve başlıca fonksiyonlarını yazınız. 13. Omuz kemerinde abduksiyon hareketi yaptıran başlıca iki kas ismi yazınız. 14. Omuz kemerinde adduksiyon hareketi yaptıran başlıca 4 kas ismi yazınız. 15. Omuz kemerinde elevasyon hareketi yaptıran başlıca 4 kas ismi yazınız. 16. Omuz kemerinde depresyon hareketi yaptıran başlıca 2 kas ismi yazınız. 17. Omuz ekleminde fleksiyon hareketini yaptıran başlıca 2 kas ismi yazınız. 18. Omuz ekleminde ekstansiyon hareketini yaptıran başlıca 3 kas ismi yazınız. 19. Omuz ekleminde abduksiyon hareketini yaptıran başlıca iki kas ismi yazınız. 20. Omuz ekleminde adduksiyon hareketini yaptıran başlıca 3 kas ismi yazınız. 21. Omuz ekleminde iç rotasyon hareketini yaptıran başlıca 5 kas ismi yazınız. 22. Omuz ekleminde dış rotasyon hareketini yaptıran başlıca 3 kas ismi yazınız. 23. Omuz ekleminde horizontal fleksiyon hareketini yaptıran başlıca 2 kas ismi yazınız. 24. Omuz ekleminde horizontal ekstansiyon hareketini yaptıran başlıca 4 kas ismi yazınız. 25. Tenis ve yüzme sporlarında en fazla strese maruz kalan eklem omuz eklemidir. Bu nedenle, bu sporlarda omuz ekleminde rotator cuff yaralanmaları sık görülür. Rotator cuff kaslarını yazarak bu kasların omuz stabilitesindeki rolünü açıklayınız. 26. Dirsek ekleminde fleksiyon hareketinden sorumlu başlıca 3 kas ismi yazınız. 27. Dirsek ekleminde ekstansiyon hareketinden sorumlu başlıca kasın ismini yazınız. 28. Dirsek ekleminde supinasyon hareketinden sorumlu başlıca 2 kas ismi yazınız, bu kaslar vücudumuzun hangi bölümünde yer almaktadır? 29. Basketbolda top sürme sırasında önkolda pronasyon hareketi oluşur. Dirsek ekleminde pronasyon hareketinden sorumlu başlıca 2 kas ismi yazınız, bu kaslar vücudumuzun hangi bölümünde yer almaktadır? 30. El bileği ekleminde fleksiyon hareketinden sorumlu başlıca 2 kas ismi yazınız. 31. El bileği ekleminde ekstansiyon hareketinden sorumlu başlıca 2 kas ismi yazınız. 32. Spor aktivitelerinin pek çoğunda elde kavrama hareketi gerçekleşir. Elde kavrama hareketinden sorumlu başlıca kaslar nelerdir? (Yanıt: fleksör digitorum profundus ve süperfisialis, fleksör pollisis longus ve brevis)

4 ALT ÜYELER VE HAREKETLERİNİN KASSAL ANALİZİ 1. Alt üyeleri oluşturan kemiklerin isimlerini proksimalden distale doğru sırasıyla yazınız. 2. Kalça kemiğini oluşturan üç kemiğin isimlerini proksimalden distale doğru sırasıyla yazınız. 3. Kalça ekleminde fleksiyon hareketini yaptıran başlıca 3 kas ismi yazınız. 4. Kalça ekleminde ekstansiyon hareketini yaptıran başlıca 4 kas ismi yazınız. 5. Kalça ekleminde abduksiyon hareketini yaptıran başlıca 3 kas ismi yazınız. 6. Kalça ekleminde adduksiyon hareketini yaptıran başlıca 3 kas ismi yazınız. 7. Kalça ekleminde iç rotasyon hareketini yaptıran başlıca 4 kas ismi yazınız. 8. Kalça ekleminde dış rotasyon hareketini yaptıran başlıca 4 kas ismi yazınız. 9. Diz ekleminde fleksiyon hareketini yaptıran başlıca 3 kas ismi yazınız. 10. Diz ekleminde ekstansiyon hareketini yaptıran başlıca kasın ismini ve bu kası oluşturan 4 parçanın isimlerini yazınız. 11. Balede ve bazı dans hareketlerinde ayak bileğinde plantar fleksiyon hareketi oluşur. Ayak bileğinde plantar fleksiyon hareketini yaptıran ve tendonları vücudumuzun en büyük tendonunu (aşil tendonu) oluşturan 2 kasın isimlerini yazınız. 12. Ayak bileğinde plantar fleksiyon hareketini yaptıran başlıca 4 kasın isimlerini yazınız. 13. Topuklar üzerinde yükselme hareketi ayakbileği ekleminde dorsal fleksiyon sonucu oluşur. Ayak bileğinde dorsal fleksiyon hareketini yaptıran başlıca 2 kasın isimlerini yazınız. 14. Yan tarafa doğru yapılan zigzag koşularda özellikle tenis, badmington, futbol ve kayak sırasında bir ayakta supinasyon (inversiyon) diğer ayakta ise pronasyon (eversiyon) hareketleri oluşur. Ayakta inversiyon ve eversiyon hareketetlerinde sorumlu 2 şer kas ismi yazınız. 15. Kitabınız ve ders notlarınızda verilen şekiller üzerinden Tablo 1 ve Tablo 2 de verilen kasların lokalizasyonu ve bu kasların hangi eklemde hangi hareket(ler)i gerçekleştirdiklerini öğreniniz. 16. Kitabınız ve ders notlarınızda verilen şekiller üzerinden Tablo 3 de verilen kemiklerin isimlerini ve bu kemiklerin kemik tipini öğreniniz. BASİT KUVVET ALIŞTIRMALARININ KASSAL ANALİZİ Aşağıdaki sorularda verilen şekil numaraları kitabınızdaki şekillerin numaralarıdır. Lütfen soruları ders kitabınızdaki ilgili şekle göre yanıtlayınız. 17. Şekil de bir alet üzerinde yüzükoyun yatan sporcunun bacakları alet yardımı ile sabitlenmiştir. Sporcu gövdesini başlangıçtaki (kesikli çizgilerle gösterilen) pozisyondan arkaya doğru kaldırmaktadır. Bu hareket sırasında ve başlangıç pozisyonuna geri dönüş sırasında gövdenin kassal analizini yapınız. 18. Şekil de ayak bilekleri alet yardımı ile sabitlenmiş olan sporcunun gövde bükülü pozisyonda durduğunu görüyoruz. Sporcunun gövdede bükme hareketini tekrarlamak için sırtüstü yatar pozisyona dönmesi gerekiyor. Sporcunun bu hareketi sırasında gövdenin kassal analizini yapınız. 19. Şekil de sporcu şınav hareketini gerçekleştirmektedir. Bitişik çizgilerlerle gösterilen ve sporcunun vücudunun yere yatay olduğu pozisyondan şınav hareketini tamamlayarak kesikli çizgilerle gösterilen pozisyonu almıştır. Bu hareket sırasında ve başlangıç pozisyonuna geri dönüş sırasında dirsek ekleminin kassal analizini yapınız. 20. Şekil de sporcu yerde duran barı gövdesine doğru çekerek yukarı kaldırmıştır. Bu hareket sırasında ve başlangıç pozisyonuna geri dönüş sırasında dirsek ekleminin kassal analizini yapınız. 21. Şekil de sporcu bench press hareketi yapmaktadır (Sırtüstü yatar pozisyonda, göğüs hizasında tutulan halteri yukarı doğru itmektedir). Bu sırada omuz ekleminin ve omuz kemerinin kassal analizini yapınız. 22. Şekil de sporcu boynunu aşağı doğru çekerek göğsüne yaklaştırmaya çalışırken yardımcı sporcunun alnına yerleştirdiği elleriyle, sporcunun uyguladığı kuvvete zıt yönde (yukarı doğru) direnç uygulayarak harekete karşı koymaktadır. Bu egzersiz sırasında boynun kassal analizini aşağıdaki üç farklı koşula göre yapınız: a. Sporcunun uyguladığı kas kuvveti ile yardımcının uyguladığı direnç birbirine eşit ise b. Sporcunun uyguladığı kas kuvveti yardımcının uyguladığı dirençten daha fazla ise c. Yardımcının uyguladığı direnç sporcunun uyguladığı kas kuvvetinden daha fazla ise

5 23. Şekil de sporcu elindeki ağırlığı dirseğini bükmeden vücudunun yan tarafından omuz hizasına kadar kaldırmaktadır. Bu hareket sırasında ve başlangıç pozisyonuna geri dönüş sırasında omuz ve dirsek ekleminin kassal analizini yapınız. 24. Şekil da sporcu engel geçişi sırasında görülmektedir. İkinci şekilde okla işaretlenmiş olan alt üyenin (kendinize göre düşünecek olursanız sol taraftaki alt üye) kalça, diz ve ayak bileğinin kassal analizini; birinci şekildeki pozisyondan ikinci şekildeki pozisyona geçiş sırasındaki hareketlerini dikkate alarak yapınız. 25. Şekil de yüzüstü yatan sporcunun her iki elinde de dambıl bulunmaktadır, sporcu dirsek eklemini bükmeksizin elindeki ağırlıkları şekilde görüldüğü gibi başlangıç pozisyonundan hareketin bitiş pozisyonuna kadar kaldırmaktadır. Bu hareket sırasında omuz kemerinin kassal analizini yapınız. 26. Şekil da sırtüstü yatan sporcu ayak tabanı ile sabit bir barı itmeye çalışmaktadır. Bu hareket sırasında kalça ve diz ekleminin kassal analizini yapınız. 27. Şekil da sporcu omuzlarında bir ağırlıkla ayakta duruş pozisyonundan çömelme pozisyonuna geçmektedir (Squat hareketi). Bu hareket sırasında, diz ve kalça eklemlerinin kassal analizi yapıldığında, her iki eklemde de fleksiyon hareketinin gerçekleştiği, ancak hareket sırasında kalça ve diz ekstansör kaslarının eksantrik tipte kasılarak çalıştığı anlaşılmaktadır. Nedenini açıklayınız. 28. Şekil de sporcunun ayak bileğine asılmış bir ağırlıkla bacağını yan taraftan yukarı doğru kaldırdığı görülmektedir. Bu hareket sırasında kalça ekleminin kassal analizini yapınız. 29. Şekil da sporcunun ayak bileğine bir ağırlığın sabitlendiğini görüyorsunuz. Sporcu bacağını başlangıç pozisyonundan bitiriş pozisyonuna kadar kaldırmıştır. Bu hareket sırasında diz ekleminin kassal analizini yapınız. 30. Şekil ve Şekil da sporcu omuzlarında bir ağırlık olduğu halde ayak parmak uçları üzerinde yükselmiştir. Bu hareket sırasında ve hareketin başlangıç pozisyonuna dönüş sırasında ayak ve ayak bileğinin kassal analizini yapınız. 31. Şekil da sporcunun ayak topukları üzerinde yükseldiği görülmektedir. Bu hareket sırasında ve hareketin başlangıç pozisyonuna dönüş sırasında ayak ve ayak bileğinin kassal analizini yapınız. 32. Şekil 14.3 de sporcunun sol tarafa doğru çapraz mekik yaptığı gözlenmektedir. Bu hareket sırasında gövdenin kassal analizini yapınız. 33. Şekil de sporcunun omuz hizasında tuttuğu barı başı üzerinde kaldırdığı anlaşılmaktadır. Bu hareket sırasında ve hareketin başlangıç pozisyonuna geri dönüş sırasında omuz ve dirsek ekleminin kassal analizini yapınız. 34. Şekil da uyluk hizasında tuttuğu halteri omuzları hizasına kadar kaldırdığı anlaşılmaktadır. Bu hareket sırasında ve hareketin başlangıç pozisyonuna geri dönüş sırasında dirsek ekleminin kassal analizini yapınız. 35. Şekil da sporcu sandalyenin bacaklarını sıkıştırmaya çalışmaktadır. Bu hareket sırasında kalça ekleminin kassal analizini yapınız. 36. Şekil de sporcu bacaklarını vücuduna yaklaştırarak barfikste L pozisyona gelmiştir. Bu hareket sırasında kalça ve diz ekleminin kassal analizini yapınız. 37. Şekil de yüzükoyun yatan sporcunun ayak bileklerinin arkasından cimnastik aleti yardımı ile direnç uygulanmakta ve sporcu dizlerini gövdesine doğru yaklaştırmaktadır. Bu hareket sırasında diz ekleminin kassal analizini yapınız.

6 Tablo 1. Bölgelere göre başlıca iskelet kasları. Aşağıdaki kasların fonksiyonlarından ve kassal analizinden sorumlusunuz. Gövde Kasları Sternokleidomastoid (SKM) Suboksipital kaslar Düz karın kası Dış çapraz karın kası İç çapraz karın kası Erektör spina Derin arka spinal kaslar Semispinal kaslar Solunum Kasları İnspirasyondan sorumlu kaslar Diyafram Eksternal interkostal kaslar Pektoralis major Pektoralis minör Skalen kaslar Sternokleidomastoid Ekspirasyondan sorumlu kaslar İnternal interkostal kaslar Abdominal kaslar Erector spina Üst Üye Kasları Omuz Kemeri Kasları Serratus anterior Pektoralis minör Trapezius Rhomboideus major Rhomboideus minör Levator skapula Omuz Eklemi Kasları Deltoid (ön-orta-arka parçalar) Pektoralis major Supraspinatus Subskapularis Latissimus dorsi Teres major İnfraspinatus Teres minör Dirsek Eklemi Kasları Triseps Biseps Brakialis Brakioradialis Supinator Pronator teres Pronator kuadratus Alt Üye Kasları Kalça Eklemi Kasları Gluteus maksimus Gluteus medius Gluteus minimus Hamstring grubu kaslar Semitendinosus Semimembranosus Biceps femoris Tensör fasya lata (TFL) Sartorius İliopsoas Kuadriseps Adduktor longus Adduktor magnus Adduktor brevis Diz Eklemi Kasları Hamstring grubu kaslar Semitendinosus Semimembranosus Biceps femoris Kuadriseps Rectus femoris Vastus lateralis Vastus medialis Vastus intermedialis Elbileği Eklemi Kasları Fleksör carpi ulnaris Fleksör carpi radialis Parmak Eklemi Kasları Fleksör digitorum profundus Fleksör digitorum superfisialis Fleksör digitorum indicis Ayakbileği Eklemi Kasları Gastroknemius Soleus Tibialis posterior Tibialis anterior Pereneus longus Pereneus brevis

7 Tablo 2. Bölgelere göre başlıca iskelet kasları. Aşağıdaki kasları şekil üzerinde gördüğünüzde tanıyabilmelisiniz. Gövde Kasları Sternokleidomastoid (SKM) Düz karın kası Dış çapraz karın kası Erektör spina Derin arka spinal kaslar Solunum Kasları Diyafram Skalen kaslar Üst Üye Kasları Omuz Kemeri Kasları Serratus anterior Pektoralis minör Trapezius Rhomboideus major Rhomboideus minör Levator skapula Omuz Eklemi Kasları Deltoid (ön-orta-arka parçalar) Pektoralis major Supraspinatus Subskapularis Latissimus dorsi İnfraspinatus Dirsek Eklemi Kasları Triseps Biseps Alt Üye Kasları Kalça Eklemi Kasları Gluteus maksimus Gluteus medius Gluteus minimus Hamstring grubu kaslar Semitendinosus Semimembranosus Biceps femoris Tensör fasya lata (TFL) Sartorius İliopsoas Kuadriseps Aşağıdaki kasların uyluğun medalinde yer aldığını bilmelisiniz Adduktor longus Adduktor magnus Adduktor brevis Diz eklemi Kasları Kuadriseps Rectus femoris Vastus lateralis Vastus medialis Vastus intermedialis Hamstring grubu kaslar Semitendinosus Semimembranosus Biceps femoris Ayakbileği Eklemi Kasları Gastroknemius Soleus Tibialis anterior

8 Tablo 3. Bölgelere göre başlıca kemikler. Aşağıdaki kemikleri şekil üzerinde gördüğünüzde tanıyabilmeli ve kemik tipini ve vücudumuzun hangi bölgesinde bulunduğunu bilmelisiniz. Gövde Kemikleri Omurganın bölgeleri ve her bölgenin kaç omurdan oluştuğu Göğüs kemiği (sternum) Kaburgalar (kostalar) Kafatası Kemikleri Oksipital kemik (artkafa kemiği) Frontal kemik (alın kemiği) Temporal kemik (şakak kemiği) Paryetal kemik (yankafa kemiği) Üst Üye Kemikleri Omuz Kemeri Kemikleri Skapula (kürek kemiği) Klavikula (köprücük kemiği) Kol Kemiği Humerus (pazı kemiği) Önkol Kemikleri Radius (döner kemik) Ulna (dirsek kemiği) El Kemikleri Karpal kemikler (elbileği kemikleri) Metakarpal kemikler (eltarak kekimkleri) Falankslar (parmak kemikleri) Alt Üye Kemikleri Kalça Kemeri Kemikleri Pelvis (leğen) kemiği Sakrum (sağrı) kemiği Uyluk Kemiği Femur (uyluk kemiği) Diz kapağı Kemiği Patella Altbacak Kemikleri Tibia (Kaval kemiği) Fibula (Kamış kemiği) Ayak Kemikleri Tarsal kemikler (ayakbileği kemikleri) Metatarsal kemikler (ayaktarak kekimkleri) Falankslar (ayak parmak kemikleri)

9 Tablo 4. Bölgelere göre başlıca eklemler. Aşağıdaki eklemlerin hangi kemik yapılar arasında oluştuğunu, eklem tipini ve bu eklemde yapılabilen hareketleri bilmelisiniz. Gövde Kemikleri Omurganın bölgeleri ve her bölgenin kaç omurdan oluştuğu Göğüs kemiği (sternum) Kaburgalar (kostalar) Üst Üye Eklemleri Omuz Kemeri Dirsek Eklemi Art. Radio-ulnaris Art. Radio-ulnaris Kol Kemiği Humerus (pazı kemiği) Önkol Kemikleri Radius (döner kemik) Ulna (dirsek kemiği) El Kemikleri Karpal kemikler (elbileği kemikleri) Metakarpal kemikler (eltarak kekimkleri) Falankslar (parmak kemikleri) Alt Üye Kemikleri Kalça Kemeri Kemikleri Pelvis (leğen) kemiği Sakrum (sağrı) kemiği Uyluk Kemiği Femur (uyluk kemiği) Diz kapağı Kemiği Patella Altbacak Kemikleri Tibia (Kaval kemiği) Fibula (Kamış kemiği) Ayak Kemikleri Tarsal kemikler (ayakbileği kemikleri) Metatarsal kemikler (ayaktarak kekimkleri) Falankslar (ayak parmak kemikleri)

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum

Servikal. Torakal. Lumbal. Sakrum GÖVDE VE HAREKETLERİ Gövde 1. Omurga 2. Göğüs kafesi REK132&SBR178 ANATOMİ VE KİNEZİYOLOJİ Gövdenin Fonksiyonları 1. Baş, boyun ve gövde hareketlerine izin verir 2. Dik durmamızı sağlar 3. Önemli organları

Detaylı

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır.

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sartorius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus tensor fasciae latae dır. Musculus sartorius; vücudun en uzun kasıdır. Spina iliaca anterior

Detaylı

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır.

Biçimsel ve yapısal olarak iki tip kas vardır. Sporda Performans Kontrolü Bütünlüğü Sporcunun Doping Yaptığı Nasıl Saptanır Spor Sakatlıkları ve Tedavi Yolları Yaralanmalarda Soğuk Uygulama Sporda Dayanıklılık Antrenmanı Spor ve Sağlıklı Yaşam Spor

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET

Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları. Dr.Ali KIZILET Temel Kas Gurupları Kuvvet Çalışmaları Sportif Performans İçin Merkez Kuvvet Antrenmanı Gövde kasları omurga, kalça ve omuz kemerini stabilize edecek şekilde fonksiyon görürler. Bu sağlam ve dengeli temele

Detaylı

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov

Fitnes kursu. Spor anatomisi-2. YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov Fitnes kursu. Spor anatomisi-2 YDÜ BESYO Prof. Dr. Şahin Ahmedov shahmedov@yahoo.com İskelet sistemi - 206 kemik Eksen iskelet (sarı) 80 kemik Apendikular iskelet (mavi) 126 kemik Görevleri Koruma Harekete

Detaylı

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları

OMUZ-KOL-ÖNKOL KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. İntrinsik omuz kasları İntrinsik omuz kasları Clavicula nın 1/3 lateral i pars clavicularis Acromion pars acromialis Spina scapula pars spinalis M. supraspinatus Fossa supraspinatus medial 2/3 ü, fascia supraspinata nın kalın

Detaylı

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar

GLUTEAL-UYLUK-BACAK KASLARI LAB İNDEKSİ İÇİN TEORİK BİLGİ. Yüzeysel gluteal kaslar Yüzeysel gluteal kaslar M. gluteus maximus Os ilium un dış yüzü Os sacrum, coccyx Lig. sacrotuberale Tuberositas glutea Tractus iliotibialis UYLUĞUN EN GÜÇLÜ EKTENSORU M.ILIOPSOAS IN ANTOGONISTİ UYLUĞA

Detaylı

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI

OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI OMUZ VE ÜST KOL BÖLGESİNE YÖNELİK KİNEZYOLOJİK BANTLAMA UYGULAMALARI Supraspinatus kası Origo: Skapulanın supraspinöz fossası İnsersiyo: Humerus tuberkulum majus superior bölümü İnervasyon: Supraskapuler

Detaylı

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ

OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ OMUZ KUġAĞI VE ÜST EKSTREMĠTE KASLARI DOÇ.DR.MİTAT KOZ Omuz Kuşağının Kas Sistemi Bu kasların işlevi, Omuz kuşağını gövdeye sabitlemek ve Üst ekstremitenin çeşitli hareketleri için omuz kuşağını uygun

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI

ALT EKSTREMİTE KEMİK YAPISI ALT EKSTREMİTE Temelde alt ekstremitenin yapısı üst ekstremiteye benzer. Dik duruş sonucunda bacaklar üzerinde oluşan statik yüklenme, işlevsel gereksinimler nedeniyle, alt ekstremitede bazı yapısal değişikliklerin

Detaylı

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ

VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ VÜCUT EKSENLERİ ve HAREKET SİSTEMİ 1 Bu ana eksenler şunlardır: Sagittal eksen, Vertical eksen, Transvers eksen. 2 Sagittal Eksen Anatomik durumda bulunan bir vücut düşünüldüğünde, önden arkaya doğru uzanan

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği III. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği III yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEĞİ EKSTANSÖR KASLARI El Bileği Ekstansör Kasları Primer M.Ekstansör karpi radialis longus M.Ekstansör karpi radialis brevis M.Ekstansör

Detaylı

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır.

Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. 1 Core nedir? Aynı zamanda «güç bölgesi» ya da «güç evi» (powerhouse) olarak da tanımlanmaktadır. Vücudun ağırlık merkezinin olduğu ve en önemlisi de tüm hareketlerin başladığı bölge olarak bilinmektedir.

Detaylı

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi

Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Bu çizgi 4 referans noktadan geçer: Skapula Çizgisi KÜREK lines of KEMİĞİ the SHOULDER VE KOL BLADES DIŞ YÜZ AND çizgileri POSTERIOR ARM Skapula Çizgisi Bu çizgi referans noktadan geçer: 1. Spina skapulanın orta noktasının üstü. Spina skapulanın üstü, medial

Detaylı

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD

KESİTSEL ANATOMİ. Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD KESİTSEL ANATOMİ Doç. Dr. Hatice Gümüş Radyoloji AD Radyoloji nedir? Kas-iskelet sisteminde kullandığımız radyolojik görüntüleme yöntemleri nelerdir? Radyolojik görüntüleme yöntemleri ile kesitsel anatomiyi

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri

Hareket Terimleri. Doç.Dr. Hayri Ertan. Hareketler ve!simleri Hareket Terimleri Doç.Dr. Hayri Ertan Hareketler ve!simleri 1 Hareket Terimleri 2 GENEL TER!MLER Fleksiyon Eklem açısının azalmasına neden olacak!ekilde ve ço"unlukla sagittal düzlemde yapılan harekettir.

Detaylı

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır.

Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri üst extremiteye uygun olarak sınıflandırılmıştır. Alt extremite kemikleri iki kalça kemiği ile omurganın kuyruk sokumu kemiği arasında oluşan pelvis (leğen kavşağı) ile başlar.

Detaylı

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği)

Omuz kemeri kemikleri Clavicula (köprücük kemiği) Üst ekstremite kemikleri omuz hizasında kürek kemiği ve köprücük kemiğinden oluşan omuz kemeri kemikleri ile başlar. Diğer üst ekstremite kemikleri, humerus (pazu kemiği, kol kemiği), antebrachium (radius

Detaylı

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM)

OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) OMUZ EGZERSİZLERİ PASİF OMUZ HAREKETLERİ (ROM) Pasif elevasyon egzersizi (1) Hasta sırtüstü yatar durumda, fizyoterapist hastanın kolunu dirseğinden ve bileğinde destekler. Pasif elevasyon egzersizi (2)

Detaylı

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 207 Kinezyoloji I. Dirsek ve Önkol Kompleksi. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 207 Kinezyoloji I Dirsek ve Önkol Kompleksi yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ 3 KEMİK 4 EKLEM Humeroulnar Humeroradial Prox. Radioulnar Distal radioulnar MID-DISTAL HUMERUS ULNA - RADIUS VALGUS

Detaylı

ORTAK SEÇMELİ FİTNESS VE KONDİSYON

ORTAK SEÇMELİ FİTNESS VE KONDİSYON ORTAK SEÇMELİ FİTNESS VE KONDİSYON FİTNESS Fitness kelime anlamı olarak "Sağlıklı ve formda olmak"dır. Bir çok egzersize dayalı bir spordur. Fitness diğer bütün sporlardan farklı olarak temelde kasların

Detaylı

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri)

ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) ALT EKSTREMİTE SET 1 ( germe egzersizleri) 1. Doğru postür Ayaklar omuz genişliğinde açık, dizler hafif bükük, pelvis arkada, omurga düz, omuzlar dışarıda baş yukarıda dik olarak ayakta dur 2. Abdominal

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

Kas Boyu Ölçüm Testleri ve Esneklik. Dr. Arif GÜLKESEN

Kas Boyu Ölçüm Testleri ve Esneklik. Dr. Arif GÜLKESEN Kas Boyu Ölçüm Testleri ve Esneklik Dr. Arif GÜLKESEN A)KAS BOYU ÖLÇÜM TESTLERi Kaslar iskelet sisteminde hareketin, istirahat halinde de postür desteğinin temel elemanlarındandır. Kas boyu ölçümü kas

Detaylı

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar

OMURGA Omurganın kavisleri Skolyoz Tipik Bir Vertebra da (Omur) Bulunan Anatomik Yapılar iskelet sistemi 1 KAFATASI Kranyum kemikleri Calvaria (kafa kubbesi) kemikleri Arcus superciliaris (kaş arkı) Frontal kemik önden görünüm Etmoidal kemik ve ilgili yapılar Sfenoidal kemik üstten görünüm

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Sportif Hareketlerin Anatomisi Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 13. hafta Su Sporları Tüm su sporları, yüksek düzeyde güç, kuvvet ve dayanıklılık

Detaylı

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ

OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ OSSA MEMBRİ İNFERİORİS ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ Alt ekstremitelere, alt taraf veya alt yanlar da denir. Alt taraflar, pelvisin (leğen) her iki yanına tutunmuş sağ ve sol olmak üzere simetrik iki sütun

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

ORTAK SEÇMELİ BESLENME VE EGZERSİZ

ORTAK SEÇMELİ BESLENME VE EGZERSİZ ORTAK SEÇMELİ BESLENME VE EGZERSİZ BESLENME VE EGZERSİZ Beslenme, fiziksel ve zihinsel performansı etkileyen önemli bir etkendir. Yeterli ve dengeli beslenen bir kişi, düzenli egzersizle pek çok sağlık

Detaylı

KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI

KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI KUVVET ANTRENMANLARININ PROGRAMLANMASI Özel olma ilkesi Kuvvet için yüksek şiddet düşük tekrar Dayanıklılık için düşük şiddet yüksek tekrar Hareketin hızı ve genişliği de önemli 2 Aşırı Yüklenme İlkesi

Detaylı

Diz ekleminin hareketleri; fleksiyon ve ekstansiyon hareketleridir.

Diz ekleminin hareketleri; fleksiyon ve ekstansiyon hareketleridir. Articulatio coxae (kalça eklemi); articulatio spheroidea tipi eklemdir. Labrum articulare si (labrum acetabulare) vardır. Os coxa ile femur başı arasındadır. Bağları; capsula articularis, zona orbicularis,

Detaylı

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI

OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI OMUZ VE DİRSEK BÖLGESİ YARALANMALARI Doç. Dr. Nuri Aydın İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı nuri.aydin@istanbul.edu.tr YARALANMA TravmaRk Ani fiziksel

Detaylı

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ

Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar. Doç.Dr.Mitat KOZ Ġnsan Ġskeletini Oluşturan Yapılar Doç.Dr.Mitat KOZ İskeletin Bölümleri İnsan iskeleti kafatası, spinal kolon, omuz kuşağı, üst ekstremiteler, pelvik kuşak ve alt ekstremitelerden oluşur. İskeleti oluşturan

Detaylı

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE

TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE 1 TEMEL İLK YARDIM VE ACİL MÜDAHALE GİRİŞ : Bir yaralı, hasta ya da kazazedeye ilk yardım yapabilmek ya da herhangi bir yardımda bulunabilmek için, öncelikle gerekenlerin doğru yapılabilmesi için, insan

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

Core (Kor) Antrenmanı

Core (Kor) Antrenmanı Core (Kor) Antrenmanı SBR 214 FITNES: KUVVET Dr. Alper Aşçı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kondisyonel Özellikler: Kuvvet Dayanıklılık Sürat Hareketlilik Koordinasyon

Detaylı

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi

Sunum planı. Omuz ve humerus yaralanmaları. Omuz anatomisi. Omuz anatomisi. Sternoklavikular eklem çıkıkları. Omuz anatomisi Sunum planı Omuz ve humerus yaralanmaları 01.06.2010 Dr. Mehmet Demirbağ Omuz anatomisi Omuz kompleksi ve humerus yaralanmaları Sternoklavikular dislokasyonlar Klavikula Skapula Akromioklavikular eklem

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ANATOMİ 720S00063

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ANATOMİ 720S00063 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ANATOMİ 720S00063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar

KAS Dicle Aras. İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar KAS Dicle Aras İskelet kaslarının kasılma ceşitleri, rolleri, kas lifi tipleri, insa vücudundaki kaslar 3.9.2015 1 Kas Kasılma rolleri Agonist kaslar; aynı hareketi yaptıran kas veya kaslara denir. Bunlardan

Detaylı

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler Toraks

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM

LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM LOKOMOTOR SİSTEM ANATOMİSİ ÖRNEK SORULAR (EKLEM-KAS) BİRİNCİ BÖLÜM.En hareketli sinovial eklem tipini işaretleyiniz. a) Ginglymus d) Art. trochoidea b) Art. spheroidea e) Art. plana c) Art. sellaris. Üst

Detaylı

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER UZM.FZT. NAZMİ ŞEKERCİ

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER UZM.FZT. NAZMİ ŞEKERCİ ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER UZM.FZT. NAZMİ ŞEKERCİ Tanım: Antropoloji; insanı ve insanın biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, sosyokültürel yapısını, davranışlarını inceleyen bir bilimdir ve sağlıkla

Detaylı

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker

Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Fizik Tedavide Antropometrik Ölçümler Prof. Dr. Reyhan Çeliker Antropoloji nedir? Antropoloji İnsanı, biyolojik yapısını, bedensel özelliklerini, kültürel yapısını, sosyal davranışlarını inceleyen bilim

Detaylı

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ

ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ. Doç. Dr. ERCAN TANYELİ ALT EKSTREMİTE KLİNİK ANATOMİSİ Doç. Dr. ERCAN TANYELİ Vücut ağırlığını ayakta durma, yürüme ve koşma sırasında taşır. Gluteal bölge Femoral bölge (uyluk) Bacak (cruris) Ayak Arterlerin palpasyonu A.femoralis:

Detaylı

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR

İŞYERİ EGZERSİZLERİ. Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR İŞYERİ EGZERSİZLERİ Hazırlayan: Uzman Fizyoterapist Meral HAZIR EGZERSİZLERİ Günümüzde, özellikle endüstriyel toplumlarda aktif olmayan yaşam şekli, ergonomik olmayan çalışma koşulları ve İŞYERİEGZERSİZLERİ

Detaylı

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem)

Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem) Articulatio sternoclavicularis (sternoklaviküler eklem); articulatio sellaris tipi eklemdir. Discus articularis i (eklem diski) vardır. Manubrium sterni ile clavicula nın (köprücük kemiği) extremitas sternalis

Detaylı

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS

ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS ÜST TARAF KEMİKLERİ OSSA MEMBRI SUPERIORIS Üst ekstremitelere üst taraf veya üst yanlar da denir. Gövdenin iki yanına tutunmuş, sağ ve sol simetrik uzantı şeklindedirler. Üst taraf; Omuz, Kol, Önkol El

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El bileği II. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El bileği II yrd. doç. dr. emin ulaş erdem EL BİLEGİ LİGAMENTLERİ El bileği ligamentlerinin çoğu küçüktür ve izole etmesi zordur. Bununla birlikte göze çarpmayan doğaları kinezyolojik

Detaylı

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır.

Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. Columna vertebralis (omurga); vücudun arka ve orta kısmında yer alır, kemikten ve kıkırdaktan oluşur ve içinde omuriliği barındırır. İskeletin önemli bir bölümüdür ve temel eksenidir. Sırt boyunca uzanır

Detaylı

Anatomi bir tanım bilimidir. anlamlı terimler kullanılır.

Anatomi bir tanım bilimidir. anlamlı terimler kullanılır. ANATOMİK TERİMLER VE KAVRAMLAR Anatomi bir tanım bilimidir. Vücudun bütününe ve yapıların birbirlerine göre olan pozisyonlarını belirlemek için tek anlamlı terimler kullanılır. Anatomik pozisyon Ayakta

Detaylı

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus)

ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) ÖNKOL VE ELİN ARKA YÜZ KASLARI (Regio antebrachi posterior,regio carpalis posterior,regio dorsalis manus) E. Savaş Hatipoğlu Bu derste ön kolun yan ve arka tarafında bulunan kaslar ile elin dorsal tarafı

Detaylı

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme.

F Function. A Arterial Pulse. C Capillary Refill. T Temperature (Skin) S - Sensation. Hastane öncesi kullanılan sabitleme. Hastane öncesi kullanılan sabitleme yöntemleri Acil serviste kullanılan sabitleme yöntemleri Dr. M. Nuri BOZDEMİR Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği 1 2 Kırıklar Burkulmalar Eklem enfeksiyonları

Detaylı

KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ

KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği KALÇA ANATOMİSİ VE BİYOMEKANİĞİ Dr. Ahmet ŞENEL 09.04.2016 İÇERİK Embriyoloji Anatomi Patolojik Anatomi Biyomekanik Displazik kalçada

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın.

a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. BEL EGZERSİZLERİ 1) GERME HAREKETLERİ: a) Gerinme: Sırtüstü yatar pozisyonda, eller yana açık, bacaklar düz iken bacakları aşağıya, kolları yanlara doğru iyice uzatmaya çalışın. Aynı pozisyonda, kollan

Detaylı

İstasyonlar arası 45 sn. dinlenme

İstasyonlar arası 45 sn. dinlenme SALI: 01.08.2017 Antr. * Düşük Şiddet - Maksimal kalp atımının (HRmax) 130-135 ile 5 dk yavaş koşu (+1 km) * Isınma - 20 dk kapsamlı ısınma, hareketlilik ve germe *Kuvvet Çalışmaları Dairesel Çalışma 2

Detaylı

ARES KINESIOLOGY TAPE

ARES KINESIOLOGY TAPE Bantlama Yöntemleri Kılavuzu ARES KINESIOLOGY TAPE > Genel Talimatlar > Temel Bantlama Yöntemleri > Klinik Bantlama Yöntemleri İçerik Ares Bant Nedir? Nasıl Çalışır? Genel Talimatlar 6 7 8 Boyun/Omuz/Kol

Detaylı

Ankilozan Spondilit hastaları için Günlük egzersiz programı

Ankilozan Spondilit hastaları için Günlük egzersiz programı Ankilozan Spondilit hastaları için Günlük egzersiz programı Egzersiz 1 Yer Egzersizleri Yere sırtüstü uzanın. Dizlerinizi ayak tabanlarınız yere tam basacak şekilde bitişik olarak bükün. Kalçanızı mümkün

Detaylı

Kas İskelet Sistemi Muayenesi

Kas İskelet Sistemi Muayenesi Kas İskelet Sistemi Muayenesi Dr.Ümit Dündar Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Romatolojik hastalıkların büyük bir kısmına detaylı bir öykü ve fizik muayene ile tanı konulabilir. Fiziksel tıp

Detaylı

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN

EKLEMLER. Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEMLER Yrd. Doç. Dr. Kadri KULUALP Yrd. Doç. Dr. Önder AYTEKİN EKLEM NEDİR? Vücudumuzdaki kemikler birbirleri ile eklemler vasıtasıyla birleşirler. Eklemleşen kemiklerin yüzeyleri çoğunlukla bir kıkırdak

Detaylı

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem

FTR 208 Kinezyoloji II. El Bileği. yrd. doç. dr. emin ulaş erdem FTR 208 Kinezyoloji II El Bileği yrd. doç. dr. emin ulaş erdem GİRİŞ El bileği eklemi, ön kolun distal ucu ve elin proksimal ucu arasında yer alan eşsiz bir eklemdir. Üst ekstremitenin mekanik etkinliğini

Detaylı

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu

KEM K OLU UMU ki çe it kemik olu umu vardır. 1)Ba dokusu aracılı ıyla süngerimsi kemik olu umu 2)Kıkırdak doku aracılı ıyla sıkı kemik olu umu Embriyonik evrede kıkırdak kökenlidir. Daha sonra kemiklesir. Ergin evrede bazı vücut kısımlarında kıkırdak olarak kalır (burun ucu, kulak kepçesi, soluk borusu) skelet sistemi kemikler, eklemler, ligamentler

Detaylı

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK

DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK DERİN ENSE, SIRT, BACAK ARKA YÜZÜ, AYAK TABANI Doç.Dr.Vatan KAVAK Sırt Kasları İki grup altında incelenirler. 1).Yassı sırt kasları 2).Omurgada bulunan omurların processus spinosus u ile Processus transversus

Detaylı

Pars libera membri superioris

Pars libera membri superioris Pars libera membri superioris Kol, önkol ve el iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. HUMERUS (KOL KEMİ Ğ İ ) Üst ekstremitenin en uzun ve en kalın kemiğidir. Bir proksimal uç,

Detaylı

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde

Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde KASLAR Kaslar insan vücuduna hareket edebilme yeteneği sağlayan yapılardır. Hareket yeteneğinin yanı sıra bazı yaşamsal mekanizmalarda kaslar sayesinde çalışır. İnsan vücudunda 630 civarında kas vardır.

Detaylı

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination

ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Updates in ASIA Examination: Upper Extremity Motor Examination Derleme / Review DOI: 10.5152/tftrd.2015.54871 Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2015;61 (Özel Sayı 1):S12-S18 Turk J Phys Med Rehab 2015;61 (Supp. 1):S12-S18 ASIA Muayenesinde Güncellemeler: Üst Ekstremite Motor

Detaylı

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I )

OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) Pars libera membri inferioris Uyluk, bacak ve ayak iskeletini oluşturan kemiklerin tümüne birden bu isim verilir. OS FEMORIS (FEMUR, UYLUK KEMI Ğ I ) İnsan vücudunun en uzun kemiğidir, uyluk kemiği de

Detaylı

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi:

Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım. Anatomi. Anatomi. Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Omuz kompleksi: Omuz Ağrısı olan Hastaya Yaklaşım Dr.Erkan Göksu Acil Tıp A.D. Anatomi Omuz kompleksi: Humerus Klavikula Skapula tarafından oluşturulmuştur. Omuz eklemini oluşturan kemik yapı Anatomi Dört eklem Akromioklavikular

Detaylı

Antagonistik Kas Aktivitesi ve Çeviklik Performansının Farklı Çeviklik Testleri için İncelenmesi

Antagonistik Kas Aktivitesi ve Çeviklik Performansının Farklı Çeviklik Testleri için İncelenmesi Antagonistik Kas Aktivitesi ve Çeviklik Performansının Farklı Çeviklik Testleri için İncelenmesi Bedrettin BULGURU, Pınar ARPINAR AVŞAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara Çeviklik;

Detaylı

EL VE EL BĠLEKLERĠ Egzersiz 1

EL VE EL BĠLEKLERĠ Egzersiz 1 İşyeri Egzersizleri EL VE EL BĠLEKLERĠ Egzersiz 1 Ellerinizi önünüzde avuç içleri birbirine temas eder şekilde birleştiriniz. Ellerinizi avuç içleri yapışık olarak, hafif bir gerilme hissedene kadar aşağı

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

* Kuvvet - 10 dakika - Temel kuvvet seti - 6 farklı core egzersizi. 5- Hamstring Egzersizleri 2x6 tekrar. 6- Lunge 3x10 tekrar

* Kuvvet - 10 dakika - Temel kuvvet seti - 6 farklı core egzersizi. 5- Hamstring Egzersizleri 2x6 tekrar. 6- Lunge 3x10 tekrar ÇARŞAMBA: 28.06.2017 Antr. 1 * Düşük Şiddet - Maksimal kalp atımının (HRmax) 130-135 ile 5 dk yavaş koşu (+1 km) * Isınma - 15 dk kapsamlı ısınma, hareketlilik ve germe egzersizleri * Kuvvet - 10 dakika

Detaylı

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA

OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON. Dr. MERT KESKINBORA OMUZ INSTABILITESINDE AMELIYAT SONRASı REHABILITASYON Dr. MERT KESKINBORA Omuz dislokasyonları; Anterior 90-95% Posterior 2-5% Posterior instabilite tedavisi Anterior instabilite tedavisi (Labral Tamir)

Detaylı

Proje ve bilim danışmanı: Prof. Giuliano Menghini

Proje ve bilim danışmanı: Prof. Giuliano Menghini Proje ve bilim danışmanı: Prof. Giuliano Menghini V32907 Üretici Firma: Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce s.n.c. 62019 Recanati (MC) Italy Tel.: +39 071 75811 Fax: +39 071 7581234 www.clementoni.com

Detaylı

Yaralanmaları Önleyici Egzersizler

Yaralanmaları Önleyici Egzersizler Yaralanmaları Önleyici Egzersizler 11 EGZERSİZ HAZIRLAYAN: Dr. Ali KIZILET 1- KÖPRÜ 2 - YAN KÖPRÜ Başlama pozisyonu: Baş, omuzlar, sırt ve kalça düz bir çizgi halinde yere paralel bir konumdadır. Kolların

Detaylı

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM 1. ÜNİTE VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM Yandaki resimde hastalandığında hastaneye giden Efe nin vücudunun röntgen filmi verilmiştir. Röntgen filminde görülen açık renkli kısımlar Efe nin vücudunda bulunan

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 Dik postürü oluşturan rijit dokuyu kemikler oluşturmaktadır. Kemik, hareket sistemi için esas olan kaldıraç sistemini ve desteği oluşturmasının yanında iç organları ve

Detaylı

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI

HASTAYA POZİSYON VERME TALİMATI SAYFA NO 1/5 1. AMAÇ: Hastanın mevcut anatomik pozisyonunu koruyarak günlük yaşam aktivitelerini sağlamak ve olası komplikasyonları önlemeye yönelik standart bir yöntem belirlemektir. 2. KAPSAM: Bu protokol,

Detaylı

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri

Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön baca ın Yüzeysel Diseksiyonu Laboratuar Hedefleri Evcil memeli hayvanlarda Diseksiyon 1 teknikleri ve exenterasyon Köpek Thorax'ın ve ön bacağın Yüzeysel Diseksiyonu Vücut yüzeyindeki umbilicus, mamma ve arcus costalis'in gözlenmesi. Derinin yüzülmesi.

Detaylı

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi

Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Ekstra - Artiküler Kalça Endoskopisi Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Ekstra-Artiküler Kalça Ağrısı Adale strain Stres veya avülsiyon

Detaylı

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi

Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2011;10(1):32-37 Kalça ekleminin fonksiyonel anatomisi The functional anatomy of the hip joint M. Fatih Ekşioğlu, 1 Halil İbrahim

Detaylı

Yürüyüşün Kinetik ve Kinematiği

Yürüyüşün Kinetik ve Kinematiği Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2015 Yürüyüşün Kinetik ve Kinematiği Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fatih Caddesi, 197/A, Keçiören,

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya

ÜST EKSTREMİTEDE CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015. Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya CERRAHİ YAKLAŞIMLAR TEORİK KURSU 30 EKİM 2015 Titanic Belek Kongre Merkezi Antalya EĞİTİM TOPLANTISI BAŞKANLARI: PROF. DR. SAİT ADA PROF. DR. METİN ESKANDARİ EĞİTİM TOPLANTISI SEKRETERİ: OP. DR. KEMAL

Detaylı

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi

Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Spor Yaralanmalarında Konservatif Tedavi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Üniversitesi Yumuşak doku injurisi Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. Strain: Kas ve tendonların aşırı yüklenmesi veya

Detaylı

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI

ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI ORTOPEDİK ACİLLER ÜST EKSTREMİTE YARALANMALARI Dr. Yusuf YÜRÜMEZ HEDEFLER Sınıflanma Ekstremite yaralanmalarına genel yaklaşım Spesifik üst ekstremite yaralanmalarında Anatomi Tanı ve tedavi yaklaşımları

Detaylı

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir

Esneklik. Bir eklemin ya da bir dizi eklemin tüm hareket genişliğinde hareket edebilme yeteneğidir ESNEKLİK 1 ESNEKLİK Hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi Hareketlilik olarak da bilinmektedir Bir sporcunun becerileri büyük açılarda ve kolay olarak gerçekleştirmesinde önde gelen temel gerekliliktir

Detaylı

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KASLAR. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ

ÜNİTE TIBBİ TERMİNOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KASLAR. Doç. Dr. İsmail MALKOÇ HEDEFLER İÇİNDEKİLER KASLAR Giriş Kaslar Hakkında Genel Bilgiler Extremite Kasları Üst Extremite Kasları Alt Extremite Kasları Baş ve Boyun Kasları Baş ve Yüz Kasları Boyun Kasları Gövde ve Sırt Kasları

Detaylı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı

Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı 1 Omuz Anatomisi Dr. Ulunay Kanatlı Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç tarama için 148 0 fleksiyon, yemek yeme için 52 0 fleksiyon yeterli

Detaylı

Kuvvet Türlerine Yönelik Antrenman Yöntemleri

Kuvvet Türlerine Yönelik Antrenman Yöntemleri Kuvvet Türlerine Yönelik Antrenman Yöntemleri Futbol da Kuvvet Semineri 22-23 Mayıs 2004 Ankara Dr. Alper Aşçı Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kuvvet Türleri 1- Maksimum

Detaylı

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları

TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Dergisi Sürekli Tıp Eğitimi TTB-STE Değerlendirme Soruları TOTBİD Yeniden Belgelendirme Kuralları gereğince yanıtları dergimizin bu sayısındaki makaleler içinde yer alan aşağıdaki soruların yanıtlanıp

Detaylı

GENEL İLKELER. Yatarken de önce oturun aynı; işlemin tam tersini uygulayın.

GENEL İLKELER. Yatarken de önce oturun aynı; işlemin tam tersini uygulayın. Egzersizler; bel ve omurganın zayıf kaslarını güçlendirir. Mekanik yüklenmeyi azaltarak, hareket kabiliyetini arttırır. Yanlış postürü ve duruşu düzeltir. Ağrıyı azaltır. GENEL İLKELER Egzersizler düzenli

Detaylı

Kuvvet Antrenman Metodlarında Yeni Yaklaşımlar. Salih PINAR

Kuvvet Antrenman Metodlarında Yeni Yaklaşımlar. Salih PINAR Kuvvet Antrenman Metodlarında Yeni Yaklaşımlar Salih PINAR Fonksiyonel Antrenman Harekete Hazırlık ve Egzersiz Uygulamaları Fonksiyonel Egzersizler Egzersiz Örnekleri Egzersiz Dizisi Fasial Antrenman Bütünsel

Detaylı

SIRIKLA ATLAMA MAYIS AYI ANTRENMAN PROGRAMI(1 MAYIS-31 MAYIS 2016)

SIRIKLA ATLAMA MAYIS AYI ANTRENMAN PROGRAMI(1 MAYIS-31 MAYIS 2016) SIRIKLA ATLAMA MAYIS AYI ANTRENMAN PROGRAMI(1 MAYIS-31 MAYIS 2016) PAZAR 01.05.2016 02.05.2016 03.05.2016 04.05.2016 05.05.2016 06.05.2016 07.05.2016 2 set) -Sırıkla Koşu 3 40 mt Barfiks 4 Hareket 1 Set

Detaylı