1. Giri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: ARNAVUTLUK TA TÜRKÇE ÖRETM VE ARNAVUTLARIN TÜRKÇE ÖRENME SEBEPLER TURKISH TEACHING IN ALBANIA AND REASONS OF LEARNING TURKISH BY ALBANIANS Adem BALABAN Öz Yolları uzun yıllar önce kesien Türk ve Arnavut milletinin geride kalan bu zaman içinde birbirlerini kültür, dil ve din gibi birçok açıdan etkiledikleri görülür. Arnavutların be asır gibi uzun bir zaman Osmanlı hâkimiyetinde yaaması bu etkileimi daha da artırmıtır. Devletin resmi dilinin de Türkçe olması Arnavutların hem Türkçeyi örenmelerine hem de Türkçenin Arnavutçaya etki etmesine yol açmı ve Arnavutların slamiyet i seçmeleriyle ivme kazanan bu etkileim, dinden sanata, edebiyattan bilime kültüre kadar birçok alanda kendini göstermitir.türkçe, Osmanlı döneminden itibaren Arnavutluk ta yabancı dil olarak öretilmitir. Türkçenin Arnavutluk ta öretilmesi Osmanlı dönemi, baımsızlık yılları, komünizm yılları ve komünizm sonrası olarak dört dönemde incelenebilir. Günümüzde Arnavutluk ta birçok kurumda Türkçe öretilmektedir. Bu çalımada Arnavutluk taki Türkçe öretimi ve Arnavutların Türkçe örenme sebepleri üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arnavutluk, Türkçe Öretimi, Türk Kültürü. Abstract The Turkish and the Albanian nations crossed with each other`s path many years ago. During that time, togetherness of these two nations had an impact on culture, language and religion. The Albanians lived in five centuries under the Ottoman domination. Therefore, the interaction has more increased. In addition, the official language of the Ottoman was Turkish. So Turkish language had influence on Albanian language. Furthermore, Albanian people learned Turkish language as well. This interaction gained momentum, when the Albanians embraced Islam. This interaction has shown itself in many areas ranging from religion to art, literature, culture and science. Turkish has been taught as a foreign language in Albania since the Ottoman period. Teaching Turkish language has been divided into four periods: Ottoman period, the years of independence, communist and post-communist years. Todays, Turkish is taught in many institutions in Albania. In this study, we focus on Turkish language teaching in Albania and why and what cause Albanian people to learn Turkish? Keywords: Turkish, Turkish Teaching, Reasons of Turkish Learning, Turkish Culture. 1. Giri 1.1. Enver Hoca Sonrası Arnavutluk ta Dil ve Kültür Balkanlarda, gelimekte olan ülkelerinden Arnavutluk, Enver Hoca 1 * döneminin bitmesiyle hızla dı dünyaya açılmaya baladı. Dıa açılan ilk kapı üphesiz Batı ya idi. Enver Hoca dönemindeki istibdat ve komünist rejim sonucunda halkın dini kimliklerini kaybetmesi onları evvela Batı kapısına yöneltti. Yaam tarzları yönüyle kendilerini Batı ya daha yakın Dr. Adem Balaban, Bedër Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 Arnavutluk u yıllarında komünist rejimle yöneten diktatör. Hoca, onun soyadıdır

2 hissediyorlardı. Bu nedenlerle kendilerine en yakın Avrupa ülkelerinden etkilenmeye baladılar. Ülkedeki isizlik de Batı ya olan göçü tetiklemi ve gençleri Avrupa ülkelerinde çalımaya itmitir. (Likaj Shaqiri, 2013:231) Bu da Arnavutların Batı kültür ve dillerinden etkilenmesini hızlandırmıtır. u an özellikle arasındaki ya grubunda birçok kimse en az bir tane Avrupa dili bilmektedir. En bata ngilizce olmakla beraber, talyanca ve Fransızca en çok bilinen dillerdendir.(gloyer, 2008:50) Bir taraftan Avrupa daki gurbetçi içilerin etkisi, dier taraftan komünizmden yeni çıkmı ülkenin kitle iletiim araçları ve medyasının Avrupa dan etkilenmesi, Arnavut halkını bu ülke dillerine yönlendirmitir. Ülkede açılan ilk televizyon kanalların bazıları Batı filmlerini Arnavutça alt yazılı yayınlamı, bazıları ise dublajsız ve altyazısız yayınlamayı tercih etmitir. Böyle olunca halk ister istemez yeni tanıdıı bu dünyaya hem merak hem de ilgi duymaya balamı, bu merak ve ilgi yerini zamanla sempati ve o kültürü benimsemeye bırakmıtır. Hatta tamamen talyanca yayın yapan talyan televizyonlarını izleyen Arnavutlar, bu kanallar vesilesiyle bir taraftan talyancayı anadili gibi örenirken dier taraftan talya ya hayranlık duymaya balamılar. (Hemming vd. 2010:183) bu hayranlık sonunda birçok Arnavut, talya ya göç etmitir. (Mai, 2001:95) imdilerde kendi televizyon kanallarından yaptıkları Arnavutça veya Arnavutça altyazılı yayınlar bu etkiyi büyük oranda azaltmı durumda. Yeni açılan televizyon kanalları dizi ihtiyaçlarını 1990 larda Türkiye de olduu gibi Brezilya ve Arjantin in pembe dizileriyle karılamı. Arnavut televizyonlarındaki Amerika, Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin ürettii film ve dizilerin gösterimi hala devam etmekle beraber piyasaya Türk dizilerinin de girmesi bu ülke insanlarının farklı kültür ve corafyaları da tanımasına imkân salamıtır. (Söütlü, 2013:115) Kral Zogu zamanında yer yer kopmalar yaayan Arnavutluk Türkiye ilikileri Enver Hoca döneminde de çok farklı sayılmaz. Dıa kapalı bir komünizm yaayan Arnavutluk ile Türkiye ilikileri Enver Hoca döneminde en alt düzeyde devam etmitir. Enver Hoca ülkeyi yönettii 40 yıllık zaman içinde deiik dönemlerde deiik devletlerin tesiri altında kalmıtır. Bu periyotlar, : Yugoslavya etkisi; : SSCB etkisi, : Çin ibirlii ve : Tamamen izole bir dönem. (Sülkü, 2010:9-10) 1958 yılında Tiran da açılan Türk elçilii iki ülke ilikilerini bir süreliine canlandırmaya çalısa da baarılı olamaz. Enver hocadan sonra yeniden canlanan ilikiler 1995 sonrası kuvvetlenmeye balamıtır. Batı yla yukarıda ifade edildii gibi bir etkileime giren Arnavutluk un Türkiye ile ilikileri ciddi oranda 1992yılındaki Demirel in ziyareti sonrası balar. Bu yıldan önce de ülkede,iki ülke arasında köprü olacak faaliyetler vardır ancak yeterli deildir. (Akyol, 2007:71-72) 1.2. Osmanlı Döneminde Türkçe Osmanlı Devleti nin Balkanlar daki fetih halkasına 15. yüzyılda katılan topraklardan biri de Arnavutluk tur. lk önce 1389 yılında Berat ehri fethedilmi, daha sonra Gjirokastro ve dierleri. Berat ve dier ehirlerin slam ehri havasına bürünmesi II. Bayezid dönemiyle balar.kodra, Elbasan, Durres (Dıraç) da Osmanlı döneminde Arnavutluk un önemli ehirlerindendir. Arnavutların Türklerle tanıması Osmanlı dan çok öncelere dayanır. Daha Avrupa Hunları döneminde Türkleri tanıyan Arnavutların Türk diliyle ilikisi böylece balar. (Artun, 2002:99)Sarı Saltuk gibi Hak erenlerinin bu topraklara gelmesiyle slam la da tanıan Arnavutluk, Osmanlının hiç kılıç kullanmadan fethettii yerlerden sayılır. (nalcık, 2005:21)Osmanlı ve slam ın hogörüsüyle Müslümanlıı tercih eden Arnavutlar, Osmanlı yıkılana kadar Osmanlı ya sadık kalmılardır.müslüman Arnavutların dinlerine sadakatleri ise Enver Hoca dönemindeki komünizm diktasına ramen devam etmitir. Arnavutların Türklerle olan teması sonucu Türkçeden etkilenmeye balayan Arnavutça, Osmanlı hâkimiyeti ve slam ın tercih edilmesiyle en üst seviyeye ulamıtır. Türkçeden etkilenen Arnavutça, bata sözcük olmak üzere Türkçeden deyim, atasözü, söz grupları ve ekler almıtır. Bu sözcük, deyim ve atasözlerinin toplamı dört bini bulmaktadır. Ayrıca halen

3 Arnavutluk ta birçok yer ismi, özel ad ve soyadlarının da Türkçe olduu görülür. (Yılmaz vd., 2012) Türkçenin Arnavutluk ta öretilmesi ve Arnavutların Türkçe örenmesinin birinci dönemi Osmanlı döneminde olmutur. Bu dönemde devletin resmi dilinin Türkçe olması ve medreselerde eitimin Türkçe ve Arapça yapılması Arnavutların Türkçe örenmesini hızlandırmıtır. Arnavutların Türkçe örenmesi bir taraftan medreselerde Türkçe eitim aldıktan sonra memleketine dönüp çalıan okumu kesimin slam ı Türkçe örenmeleri ve bu dini anlatırken bazı kelimeleri Arnavutçaya tercüme etmeden kullanmaları ve özellikle stanbul a giden ve orada devlet kademesinde yüksek rütbelerde çalıma imkânı bulan Arnavutlar tarafından olurken dier taraftan da Türkçe iirler yazan Arnavut air ve yazarlar sayesinde olmutur.(morina, 2010) Bu durum Arnavutluk un yukarıda anlatılan imdiki durumuna benzemektedir. Arnavutların Türkçe örendiklerini hatta bu dili bazı ehirlerde günlük dilde bile kullandıkları görülmütür. Devlet dilinin Türkçe olması, mahkeme ve tapu kayıtlarının Türkçe tutulması ve Arnavutluk ta açılan medreselerde Türkçe eitim verilmesi de Türkçenin örenilmesini kolaylatırmı ve halkta bu dile rabeti artırmıtır. stanbul daki ve Arnavutluk corafyasındaki medreseler o zamanın Türkçe öretilen merkezleri durumundadır. (Açık, 2013:141) 1912 yılına kadar devam eden bu Türkçe öretimi sayesinde Arnavutluk ta ana dili gibi Türkçe yazan air ve yazarlar yetimitir. emsettin Sami, Mehmet Akif Ersoy, Nezim Frakulla, Talıcalı Yahya bunlardan birkaçıdır. (Çalayan, 2013:325) Yine birçok Osmanlı devlet adamı da Arnavutlar arasından çıkmıtır. Kololu na göre; Balkan kökenli 62 Osmanlı sadrazamından 33 tanesi Arnavut tur. (Kololu, 1993:66) 1.3. Baımsızlık Yıllarında Türkçe Arnavutlar 1912 yılında Osmanlı dan ayrılarak baımsızlıklarını ilan etmilerdir. Osmanlı döneminde medrese sistemiyle eitim gören Arnavutlar baımsızlıkla birlikte kendi eitim sistemine geçmilerdir. Yeni eitim sisteminde dil tamamen Arnavutça olmutur. Ancak daha sonra açılan yabancı okullarda Arnavutçanın yanı sıra baka diller de öretilmitir. Daha çok batılı ülkelerin açtıı bu okullarda talyanca, ngilizce ve Fransızca gibi batı dilleri okutulmutur. Arnavutlar Osmanlıdan ayrılsa bile ilikilerde önemli bir kopu yaanmamıtır. Yine birçok Arnavut stanbul da eitim görmeye devam etmitir. Bu kiiler Türk Arnavut ilikilerini komünizm zamanına kadar sürdürmütür. (Egro, 2007:31) 1924 yılında Arnavutluk Müslüman Komitesi(KMSH: Komuniteti Mysliman i Shqipërisë)kurulmutur. Bu komite din adamı yetitirmek üzere medreseler açmı. Bu medreselerde 1945 yılına kadar Arapça ve Türkçe seçmeli ders olarak okutulmutur. Medreselerin kapatılmasıyla beraber Türkçe öretimi de bitmitir. (Çalayan, 2013:326) 1.4. Komünizm Döneminde Türkçe yılları arasında Arnavutluk ta Türkçe öreten bir kurs bulunmamaktadır. Egro ya göre, 1969 yılında Tiran da Muqerem Janina ve Vexhi Buharaja tarafından Osmanlıca kursu açılmıtır.(egro, 2007:108) Muhtemelen bu kursa Türkçe bilen kiiler, Osmanlı belgelerini okumak için katılmılardır yılından itibaren de Tiran Üniversitesi Tarih-Corafya bölümünde Türkçe dersleri verilmitir. imdiki Türkologların önemli bir bölümü bu dönemde Türkçe örenen kiilerdendir. (Çalayan, 2013:324) 1.5. Komünizm Sonrası Türkçe Enver Hoca döneminde genel manada Türkçe öretilmese de eskiden Türkçe bilenler, el altından bu dili hem konumaya devam etmiler hem de öretmilerdir. Türkçe öreniminin hep devam ettii fakat 1945 ten 1990 a kadar ancak çok az sayıda Arnavut un Türkçe örendii Arnavutluk ta Türkçe için ikinci dönem 1990 lı yıllarda balar.turgut Özal döneminde Türk okullarının açılması Arnavutluk ta Türkçe öretimini yeniden balatmıtır. O dönemde Arnavutlar, medya ve gurbetçilerin etkisiyle kendilerini Batı ya yakın görmüler ve ilk olarak Avrupa dillerine daha fazla ilgi göstermilerdir. Türkçe için zor sayılan bu yıllar Türk kolejlerinin baarılarını kanıtlamalarıyla yava yava yerini yükselme yıllarına bırakır. Bu arada 1996 yılında Tiran Üniversitesi Türkoloji bölümünün açılması, TKA nın koordinatörlük açması ve bazı Türk firmalarının Arnavutluk ta i yapmaya balaması Türkçe örenimini

4 hızlandırmıtır. Türk Okulu mezunlarının ve Türk vakıflar tarafından iletilen medreselerin mezunlarının yüksekörenim için Türkiye yi tercih etmeleri de Türkçeye olan ilgiyi artırmıtır yılından sonraya bu halkaya Epoka Üniversitesi, Hëna e Plotë-BedërÜniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,Tiran ve kodra Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin de katılmasıyla Türkçenin örenimi için çok güzel bir ivme yakalanmı durumdadır. imdilerde Arnavutluk ta yaklaık 21 kurumda Türkçe öretilmektedir. (Çalayan, 2013:326) Her yıl binlerce Arnavut bu kurslara devam etmektedir. (lhan, 2013:187) 2. Arnavutların Türkçe Örenmelerindeki Etkenler Arnavutların Türkçe örenmelerinde çeitli sebepler var. Yapılan gözlemler ve mülakatlar sonucunda bazı sebepler tespit edilmitir. Ayrıca Tiran daki Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ndeki Türkçe örenen 53 kursiyer üzerinde bir anket uygulanmıtır.15 sorudan oluan bu anketteonların Türkçe örenme sebeplerini irdelemek üzere bir soru da sorulmutur. Bu çalımada sadece, Türkçe örenme sebebiniz nedir? sorusu deerlendirilmi.anket sorumuza cevap olarak Türkçe örenme sebeplerini ifade eden u ıklar verilmitir: a. imkanı b. Ticaret c. Eitim d. Türkiye de yaamak e. Sevdiim için f. Dier Kursiyerlerin cevapları ya, eitim, meslek ve cinsiyet daılımlarına göre analiz edilmitir. Çalımamız sadece anket sonuçlarını deil, aynı zamanda ülkedeki gözlemlerimizi de yansıtmaktadır. Ayrıca Arnavutluk taki Türk okullarında okuyan ve orada Türkçe örenen binlerce örenci vardır. Bunların Türkçe örenmelerinin balıca nedeni eitimdir. Ancak bu hem bir sebep hem de bir sonuç gibidir. ÇünküTürk okullarında okumak Türkçe örenmek için hem bir sebep hem de bir sonuçtur. Bata yapılan anket sonuçlarımız olmak üzere, Arnavutların Türkçe örenmelerini etkileyen nedenlerini öyle sıralayabiliriz: 2.1. Türkiye ile Olan Ticari likilerin Artması Arnavutluk un Türkiye ile ticari ilikileri eskiye nazaran u an yaklaık on kat artmı durumdadır da Arnavutluk ta faaliyet gösteren Türk firması sayısı bir elin parmaklarını geçmezken T.C. Tiran Büyükelçilii Ticaret Müavirliinden alınan bilgilere göre bu rakam 2011 yılı sonunda 98 olmutur.(http://www.counsellors.gov.tr/)türkiye nin bu ülkeye ihracatı 1997 yılında 41.1 milyon dolarken 2008 de 282 milyon dolara ulamı durumdadır.türkiye nin Arnavutluk tan ithalatı da 3.3 milyon dolardan 36.3 milyon dolara çıkmıtır. (TO, 2009)Ticari ilikilerin gelimesine bir taraftan devlet eliyle katkı salanırken dier taraftan TUSKON gibi iadamları derneklerinin ticari yatırımları tevik edecek giriimlerde bulunması bu iki ülke arasındaki ticari ilikileri gelitirmektedir. Bu ticari ilikilerin gelimesinde Arnavutluk ile ortak geçmie sahip olunması ve bu ülkenin corafi yakınlıı çok önemlidir. Ulaımdaki kolaylık kadar önemli bir etken de hiç üphesiz iletiimdir. Türkçe bilen Arnavutların çok olması ticari ilikilerin gelimesinde hem neden hem de sonuç durumundadır. adamlarının Türkçe bilen tercüman sıkıntısı yaamamaları ticari ilikilere ivme kazandırırken bu ilikiler yeni yeni Türkçe bilen tercümanlara da ihtiyaç hâsıl etmektedir. Hem yeminli tercüman noktasında hem de pratik tercüman noktasında ticari ilikiler Türkçenin örenmesinde önemli birnedendir. Anket sonucumuza göre, aratırmaya katılanların % 10 u ticaret yapmak için Türkçe örenmek istediini ifade etmitir Türkçe Bilenlere stihdam Salaması Arnavutluk ta faaliyet gösteren irili ufaklı yüze yakın Türk firması var. Bunlar hem istihdam salıyor hem de Türkiye ile Arnavutluk arasında ticaret köprüsü kuruyorlar. Bu köprü iki milletin birbirini daha yakından tanımasına ve birbirlerinin dillerini örenmelerine katkı salıyor.bu durum dorudan Arnavutların Türkçe örenmelerine etki ediyor. sizlik

5 oranın yüksek olduu ve birçok Arnavut gencin Avrupa da çalıtıı göz önüne alınırsa Arnavutluk ta istihdam oluturmak çok önemlidir. Bu firmalarda bazı pozisyonlara Türkçe bilen personel alınması Türkçeye olan ilgiyi artırmaktadır. Arnavutluk ta bir Türkçe öretmeninin Bir gün bu dil iinize yarayacak. ifadeleri bu durumu çok iyi özetlemektedir. Bu konuda 2010 yılında Aksiyon dergisinde öyle bir haber çıkmıtır: Arnavutluk ta örencilerin zamanla fark ettii nokta, öretmenlerinin ısrarla Bir gün bu dil iinize yarayacak. tavsiyelerinin gerçee dönümesi. ki ülke arasındaki ticari ilikiler gelitikçe, Türk irketleri burada yatırım yaptıkça, Türkçe bilen insan ihtiyacı ortaya çıkıyor ve devreye Türk okulu mezunları giriyor. Üstelik 4 bine yakın ortak kelime, süreci zorluktan kolaylıa çeviriyor. Bugün Arnavutluk ta Türk okullarından mezun olup Türkçe dersi veren öretmenler var. Hocalarıyla yan yana sınıflarda derse girip Türkçe öretiyorlar. (Gülmez, 2010) Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçilii internet sitesi verilerine göre Arnavutluk ta istihdam alanı salayan Türk irketlerinden bazıları unlardır: (http://www.mfa.gov.tr/) Tepe naat A..,Ginta, Be-Ha-e, Seya Mimarlık Mühendislik A.., Enka ve Tüma A.., Kürüm Demir Çelik A.., ENKA, Armada, Metal Yapı, Aldemir, Servomatik, Albtelecom, Makro-Tel/Hes Cable, BKT, Alpet, Nobel, Ber-Oner, Dedeman, Akdalar, Yilmaz Cable, Merinos, Everest, Pino, RM Kocak, AydinerGroup, Gülistan Foundation, Turgut Ozal Schools, Sema Foundation, Istanbul Foundation, EpokaUniversity vs. Türkiye ile ticari ilikileri sadece Arnavutluk taki Türk giriimciler deil aynı zamanda Türkiye den ithalat yapan Arnavut irketler salamaktadır. Bu irketler de bünyelerinde Türkçe bilen eleman istihdam etmektedir. Ayrıca müstakil olarak Türkiye ye gelip ithalat yapmaya çalıan Arnavut küçük esnaflar da bulunmaktadır. Rusya ile yapılan bavul ticaretine benzeyen bu ticarette bahsedilen esnaflar özellikle yılda defa stanbul a gidip orada üç be gün kalıp mal alıyorlar. te bu esnaflar da herhangi bir kursa gitmeden bu geli gidile ve diyaloglarla Türkçe öreniyorlar. Anket sonucumuza göre, kursa devam edenlerin yaklaık % 50 si Türkçeyi i bulabilmek için örenmeye çalımaktadır Yüksekörenim çin Türkiye yi Tercih Etmeleri Üniversite sayısının azlıı ve düük eitim kalitesi, imkânları olan ve baarılı Arnavut örencilerin yüksekörenim için yurt dıına gitmelerine yol açmıtır. Arnavutluk ta 2013 yılı itibarıyla 15 devlet üniversitesi ve 44 tane de özel üniversite bulunmaktadır. (http://www.aaal.edu.al/sq/al) Bu rakam 2006 yılına kadar 12 olduu düünülürse birçok örencinin üniversite okumak için yurt dıına gittii daha iyi anlaılır.gençler özellikle tıp, hukuk, iletiim, uluslararası ilikiler, iletme ve mühendislik okumak için yurt dıını tercih etmekteler. Bu tercihlerin baında talya, ngiltere, ABD ve Türkiye gelmektedir. Özellikle tıp, di hekimlii, iletiim, uluslararası ilikiler, mühendislik, ilahiyat ile Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde okumak isteyen örenciler Türkiye yi tercih etmektedir. Ayrıca Arnavutluk taki Türk okulları mezunlarının daha çok tercih ettii Türkiye, onlar için yeni bir dil ve kültürün kapısı olmaktadır. Yükseköretim istatistiklerine göre, 1990 yılından bu yana Türkiye de yüksekörenimini tamamlamı Arnavut örenci sayısı 2000 civarındadır. Arnavutluk nüfusunun 3.5 milyon olduu düünüldüünde bu rakamların hiç de azımsanmayacak olduu açıktır.halen Türkiye de bir yüksekörenime (Lisans, yüksek lisans, doktora) devam eden Arnavut örenci sayısı 482 dir. (http://osym.gov.tr/)örencilerin Türkiye de yüksek öretimi tercih etmelerinde Türkiye burslarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır yılında Türkiye Bursları adı altında yüzlerce Arnavut örenciye lisans, yüksek lisans ve doktora bursu verilmitir.türkiye yi tercih eden bu örencilerin yeterli seviyede Türkçe biliyor olmaları hazırlık sınıfı okumadan istedikleri bölümde eitime balama imkanı salıyor. Bu da o örencilerin Arnavutluk ta Türkçeyi iyi örenmek istemeleri için önemli bir sebeptir. Türkçe seviyeleri yeterli deilse TÖMER lerde Türkçe eitim alarak çok iyi seviyede Türkçe öreniyorlar

6 Anket sonucumuza göre, aratırmaya katılanların % 50 si Türkçeyi eitim amaçlı örenmektedir. Bunların bir kısmı Türkiye de eitim almak bir kısmı ise Arnavutluk taki okullarda eitim almak için Türkçe örenmektedir Dini Örenmede Yüksekörenim çin Türkiye yi Tercih Etmeleri Enver Hoca diktasından sonra dini ilimleri örenme ihtiyacını karılamak için Arnavutlar eski medreseleri tekrar hayata geçirmeye çalımılardır. Bu süreçte ilk destei Arap ülkelerinden almılardır. Arnavutluk taki medreselerin bir kısmı 2005 yıllarına kadar Araplar tarafından iletilmitir. Ancak Arap ülkelerinin gerek slam ı temsilleri gerekse eitim sistemleri Arnavutluk için uygun olmamıtır. Arnavutluk devlet yetkililerinin giriimleriyle bu medreseler Türk vakıflarına devredilmitir. Arnavutluk taki dini eitim veren okulların mezunlarının bir kısmı yüksekörenim için dini ilimleri tercih etmektedir. Daha önceleri genellikle Mısır, Tunus gibi Arap ülkelerini tercih eden örenciler Türkler vesilesiyle Türkiye yi tercih etmeye balamılardır. Türkiye devletinin dı politika çalımaları, Turgut Özal, Abdullah Gül ün bu ülkeyi ziyaretleri, ibreyi daha çok Türkiye tarafına çevirmekte faydalı olmutur. Medreselerin 2 ** birçounun Türk irketleri tarafından iletilmeleri, (stanbul Vakfı ve Sema Eitim Vakfı gibi) bu medrese mezunlarının ilahiyat bölümleri için Türkiye yi tercih etmelerinde önemli bir etken olmutur.ayrıca dini kimlikleri itibarıyla kendilerini Türkiye ye yakın hissetmeleri de Türkiye de dini alanda yükseköretimi seçmede bir etken olarak sayılabilir Ortak Kültürel Deerler Yaklaık be yüz yıllık tarihi birliktelik Türkler ve Arnavutlar arasında önemli ölçüde kültürel alı veri oluturmutur. nanç, edebiyat, eitim, tarım, sanat gibi birçok alanda görülen bu kültürel etkileim bu milletlerin birbirlerini sevmelerine yol açmıtır. Düün, sünnet, cenaze, nevruz, selamlama gibi bazı ortak örf ve adetler de bu kültürel yakınlıı artırmaktadır. (Özkan, 2012:214-15) Yine yukarıda sayılan kültür alanlarıyla ilgili yaklaık 4 bin Türkçe kelime Arnavutçaya geçmi ve bu kelimelerin birçou Arnavutçada kullanılmaktadır. Türk dil ve kültürüne yabancı olmayan Arnavutlar Türkçe örenmeyi tercih etmektedir. Bu ortak kültür deerlerinin bir sonucu olarak 1990 lı yıllarda dinlerini örensinler diye birçok Arnavut aile evlatlarını Türk ve Arnavut Diyanet leri Bakanlıkları ortak giriimiyle Türkiye de imam hatip okutmaya göndermi. Bu da o örencilerin ve çevrelerinin Türkçe örenmelerini ve Türkiye ye sempati duymalarını salamıtır. Türkler ve Arnavutlar için dier önemli bir ortak noktada: Özellikle bir dönem Türkiye ye göç etmi Arnavutlardır. Bu Arnavutların bir kısmının belli bir süre Türkiye de yaamı ve geri dönmü olmasına ramen büyük çounluk Türkiye ye yerlemitir. Birçok Arnavut un akrabalarının hala Türkiye de yaamaları bu insanların Türkiye ye gitmelerine, Türk kültürünü tanımalarına ve Türkçeyi örenmelerine sebep olmaktadır. Türkiye de Arnavutluk, Kosova ve Makedonya dan pek çok Arnavut olduu düünülmektedir. GENAR ın 2011 yılı aratırmasına göre Türkiye deki Arnavut sayısı bütün nüfusun % 0.2 kadardır. (http://www.genar.com.tr/) 2008 yılından bu yana Arnavutluk ta Türk dizileri yayınlanmaktadır. zlenme oranı çok yüksek olan bu diziler Türk ve Arnavut kültüründen ortak izler taımaktadır. Arnavutluk ta yayınlanan Türk dizilerinin çok sevilmesinde önemli bir etken de bu ortak kültürel deerlerdir. Yapılan bir aratırmaya göre izleyicilerin %47 si Türk dizilerini kendilerine daha yakın buldukları için tercih etmektedir. (Söütlü, 2013: 120) Ortak deerlerin bir yanını da Türk ve Arnavut evlilikleri oluturmaktadır. Özellikle kültürel ve dini yakınlıktan kaynaklanan bu evlilikler sayesinde taraflar doal ortam da Türkçe örenmektedir. Arnavutluk ta çalıan ya da eitim gören bazı Türkler Arnavut la evlenmeyi tercih ederken, Türkiye de eitim görmü Arnavutlar da Türk le evlenmeyi tercih etmektedir. Bu evliliklerde Arnavutlar ve bu ailede yetien çocuklar da Türkçe örenmektedir. Yine anket sonucuna göre kursiyerlerin Türkçe örenmelerinde ortak deerlerin etkisi % 25 olmutur. 2 Arnavutluk taki medreseler, Türkiye deki Anadolu mam Hatip Liseleri gibi öretim yapmaktalar

7 2.6. Türk Okullarında Okumak Öncelikle unu belirtmek gerekir ki Arnavutlar yabancı dil örenmede hem kabiliyetliler hem de istekliler. Bu yönüyle birçok Arnavut bir ya da iki yabancı dili okuma, yazma ve konuma seviyesinde bilir. (Ortaylı, 2008) 1990 lı yıllardan itibaren eitim vermeye balayan Türk okulları Arnavutluk ta Türkçe öretilmesinde önemli bir etkendir. 20 yıllık geçmii olan Türk okulları eitim kalitesi ve evrensel deerleri temsil etmeleri yönüyle her kesimden birçok insanın çocuklarının eitim yuvası olmutur. Veliler okullara kayıt yaptırmak için yarımaktadır. Eitim ve öretimdeki kalitenin yüksek olması bu okulları cazibe merkezi haline getirmitir. Bu okullarda okuyan örenciler, öretmenleri ve belletmenleri vesilesiyle tanıdıkları Türkiye, Türkler ve Türk kültürüne hem ilgi duymaktalar hem bunları sevmekteler. te örencilerdeki bu ilgi ve sevgi, gerek öretmenlerinin ve belletmenlerinin gerek de ilgi duydukları kültürün dili olan Türkçeyi örenmelerine sebep olmaktadır. (Uka, 2012:10-11 ) 2013 yılı itibarıyla Arnavutluk genelinde Gülistan Eitim Kurumları tarafından iletilen anaokulu, ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere toplam 12 tane Türk okulu bulunmaktadır. (http://gulistan.edu.al/) Bu okulların örenci sayısı yaklaık 4000 civarında. Dier taraftan Arnavutluk Müslüman Komitesine balı ama Sema Vakfı ve stanbul Eitim Vakfı tarafından iletilen medreselerde bulunmaktadır. Bu kurumların sayısı da yedidir. Burada okuyan örenciler de Türkçe örenmektedir. Eitim süresi 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise olan bu okullarda ortaokuldan itibaren Türkçe seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu okullardan mezun olanların büyük çounluu iyi derecede Türkçe bilmektedirler Türk Dizilerinin Yayınlanması Türk dizileri 2008 yılından itibaren Ortadou ve Balkanlarda popüler hale gelmitir. Bu yıldan itibaren Arnavutluk ta yer yıl 5-10 tane Türk dizisi gösterilmektedir. Arnavutça alt yazılı bir ekilde yayınlanan bu diziler Arnavutların Türkleri ve Türkçeyi tanımalarını salamaktadır. Bu tanııklık beraberinde sempati ve sevgiyi de getirmektedir. Nitekim Söütlü nün 107 kii üzerinde yaptıı bir aratırmaya göre en çok izlenen Türk dizileri Gümü, Ezel ve Muhteem Yüzyıl/Süleyman dır. Aynı aratırmada Arnavutların % 28 i Türkçeyi, % 25 i de Türkiye yi sevdii için bu filmleri izlemeyi tercih etmektedir. (Söütlü, 2013: ) Çalımada da görüldüü gibi Arnavutlar Türkçeye ilgi duymaktadır. Bazen çarı pazarda konutuumuz kiiler Türk olduumuzu anladıında bizimle Türkçe selamlamakta ve bildii Türkçe kelimelerle konumaya çalımaktadır. Bu ilgi onların Türkçe kurslarına gitmelerine ve Türkçe örenmelerine yol açmaktadır. Anketimize katılanların % 3 ü Türk dizilerini seyretmek için Türkçe örendiklerini ifade etmilerdir Türk Edebiyatından Çeviriler Türkçeden Arnavutçaya tercüme faaliyetleri Osmanlı döneminde balamıtır. Özellikle ilmihal, fıkıh, hadis, mevlit ve vaaz kitapları gibi eserler Türkçeden Arnavutçaya tercüme edilmitir. Osmanlıdan sonra tarih, toplum bilimi, edebiyat gibi alanlarda tercümeler devam etmektedir yılları arasında en alt seviyede olan çeviri faaliyetleri komünizmden sonra hareketlenmitir. Ancak yılları arasında tercüme yapacak nitelikte kiilerin az olması tercüme çalımalarını eksik bırakmıtır. Yurt a göre, 2000 yılından itibaren TEDA nın katkılarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Kemal, Elif afak, Aye Kulin, Aziz Nesin, Yaar Kemal, Serdar Özkan gibi yazarların eserleri Arnavutçaya tercüme edilmitir. (Yurt, 2013:151) Bu tercüme faaliyetleri tek taraflı olmayıp bazı mehur Arnavut air ve yazarların eserleri de Türkçeye tercüme edilmektedir.teda nın verilerine göre bu tercümelerin hepsini Arnavutlar yapmıtır. (http://www.tedaproject.com/)bu tercüme faaliyetlerini yapan ya da destekleyen yayınevlerinin olması iyi derece Türkçe bilen eleman ihtiyacı dourmutur. Bu da Arnavutların

8 Türkçe örenmelerine ve tercüme çalımaları yapmasına yol açmıtır. Yukarıda bahsedilen Türk dizileri alt yazılı bir ekilde yayınlanmaktadır. Bu dizileri tercüme çalımaları da önemli bir sektör olmutur. Bu sektör de iyi derecede Türkçe bilen eleman istemektedir Türkiye de Yaamak Arnavutların Türkçe örenmelerine etki eden nedenlerden biri de Türkiye de yaamak istemeleridir. ster eski tarihi ve kültürel balar olsun, isterse Türk okulları ve dizilerin etkileri olsun Arnavutlardan Türkiye ye göç edip orada yaamak isteyenler vardır. Anketimize katılanların% 32 si Türkiye de yaamak için Türkçe örenmek istediini ifade etmitir Türkleri ve Türkiye yi Sevmek Tarihte bazı olumsuz izler olsa bile Türklerle Arnavutlar her zaman iyi ilikiler içinde olmutur. Bu iki millet birbirini sevmitir. Yaptıımız anket sonucuna göre Türkçe kursuna devam edenlerin % 33 ü Türkleri ve Türkiye yi sevdikleri için de Türkçe örendiklerini ifade etmilerdir Hobi Olarak Birçok Arnavut ikinci dil bilmektedir. Yukarıda da ifade edildii gibi Arnavutluk ta en çok bilinen dillertalyanca, ngilizce, Almanca, Yunanca, spanyolca, Fransızcadır. Arnavutlar bazı dilleri televizyon yoluyla örenmektedir. Bu nedenle bazı dilleri hobi olarak örenen Arnavutlar da bulunmaktadır. Aratırmamıza katılanların %10 Türkçeyi hobi olarak örendiklerini ifade etmilerdir. 3. Türkçe Öreten Kurumlar Arnavutluk ta yukarıda ifade edildii gibi ortaokul, lise, üniversite seviyesinde Türkçe öreten kurumlar var. Ayrıca okullar dıında Türkçe dersi veren kurs ve kültür merkezleri de bulunmaktadır. Çalayan ın yaptıı aratırmaya göre 2013 yılında Arnavutluk ta Türkçe eitim veren ya da Türkçeyi seçmeli ders olarak okutan kurumlar unlardır: 1. Tiran Üniversitesi: Türkoloji Bölümü (Türkçe eitim), Tarih Bölümü, Corafya Bölümü (seçmeli ders) 2. Epoka Üniversitesi (seçmeli ders) 3. Hëna e Plotë BEDËR Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkçe eitim ve seçmeli ders) 4. Askeri Akademi (AkademisëSëMbrojtjes SpiroMoisiu ) - (seçmeli ders) 5. Mehmet Akif Kız Koleji (Kolegji "Mehmet Akif" Vajza) - (seçmeli ders) 6. Mehmet Akif Erkek Koleji (Kolegji "Mehmet Akif" Djem) - (seçmeli ders) 7. Tiran Turgut Özal Koleji - (seçmeli ders) 8. Durres Turgut Özal Kolleji - (seçmeli ders) 9. kodra Hasan Rıza Paa Koleji - (seçmeli ders) 10. Tiran Memorial Uluslararası Okulu (MIST) - (Memorial International School Of Tirana - (seçmeli ders) 11. Tiran Medresesi (H.MahmudDashi) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 12. Elbasan Medresesi (Liria -Cërrik) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 13. Korça Medresesi (Medreseja Korçës ) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 14. Berat Medresesi (VexhiBuharaja) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 15. Kavaje Medresesi (Erkek Bölümü) Hafiz Ali Korça (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 16. Kavaje Kız Medresesi (Hafiz Ali Korça) 2013 (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 17. kodra Hacı eyh amia Medresesi 1991 (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 18. Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi - (Türkçe kursu) 19. kodra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi - (Türkçe kursu)

9 20. Meridyen Kurs Merkezi (QendraeKurseve Meridian ) - (Türkçe kursu) 21. slam Düüncesi Ve Medeniyeti Arnavutluk Enstitüsü (InstitutiShqiptariMendimitdheiQytetërimitIslam) (AIITC) - (Türkçe kursu) Sonuç Arnavutluk ta Osmanlı döneminde medreselerde öretilen Türkçe, komünizm döneminde sekteye uramı ama daha sonra lise, ortaokul, üniversite ve kurslarda öretilmeye devam etmektedir. Arnavutluk ta yaklaık 20 kurumda Türkçe öretilmektedir. Bu kurslara giden Arnavutlar, Türkiye ile olan ticari ilikilerin artması, Türkçe bilenlere istihdam salaması, yüksekörenim için Türkiye yi tercih etmeleri, dini örenmede yüksekörenim için Türkiye yi tercih etmeleri, Türkiye deki ilahiyat fakültelerinde okumak, ortak kültürel deerler, Türk okullarında okumak, Türk edebiyatından çeviriler, Türk dizilerinin yayınlanması, Türkiye de yaamak, Türkleri ve Türkiye yi sevmek, hobi gibi sebeplerle Türkçe örenmeyi tercih etmektedir. Arnavutluk taki Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ndeki Türkçe örenen 53 kursiyer üzerinde yapılan ankete göre kursiyerler en çok i bulabilmek ve eitim için Türkçe örendiklerini ifade etmilerdir.türkçe yakın gelecekte Arnavutluk ta bilinen yabancı diller içinde ngilizceden sonra en çok bilinen dil olacaa benzemektedir. KAYNAKÇA AÇIK, Fatma (2013). Dil Politikaları ve Arnavutluk ta Türkçe: Osmanlı mparatorluu Döneminde, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalımaları Konferansı Balkanlarda Türkçe Bildiri Kitabı, 2.c.,Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Yayınları, Tiran/Arnavutluk. AKYOL, Gürkan (2007). Balkan Politikasında Arnavutluk (1912 Sonrası). Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta. ARTUN, Erman (2003). Osmanlı'nın lk Dönemlerinde Türk ve Balkan Kültürlerinde Etkileim. Folklor/Edebiyat, s.33/1, ss ÇALAYAN, Bünyamin (2013). VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiri Kitabı, Bilkent Üniversitesi ve Tiran Üniversitesi, 2013, Tiran/Arnavutluk EGRO, Dritan (2007), Historiadhedeologia, Tiran: Maluka. GLOYER, Gillian (2008). Albania: TheBradtTravel Guide, 3rd ed., Globe PequetPressInc., Guilford. GÜLMEZ, Sedat. (2010). Türkçeyi Nasıl Öretiyorlar?, Aksiyon Dergisi, 17 Mayıs HEMMNG, Andreas; Kera, GentianaandEnriketaPandelejmoni:eds.(2012). Albania: Family, SocietyandCulture in the 20th Century.Vol. 9. LIT Verlag, Münster. LHAN, jonida (2013). Arnavutların Türkçe Öreniminde Kolay Ve Zor Olarak Deerlendirilen Yönler, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalımaları Konferansı Balkanlarda Türkçe Bildiri Kitabı, 2.c.,Hëna e Plotë "Beder" Universitesi Yayınları, Tiran/Arnavutluk. nalcık, Halil (2005). Türkler ve Balkanlar, Balkan Türk Aratırmaları Merkezi BAL-TAMTürklük Bilgisi, s.3, ss stanbul Ticaret Odası, Arnavutluk Ülke Raporu, Ocak KOLOLU, Orhan (1993). Osmanlı Döneminde Balkanlar, Obiv Yayınları, stanbul. LIKAJ SHAQIRI, Matilda (2013). Dil, Kültür ve Göç: Arnavutluk Örnei, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalımaları Konferansı Balkanlarda Türkçe Bildiri Kitabı, 2.c.,Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Yayınları, Tiran/Arnavutluk. MA, Nicola. (2001). The Role of ItalianTelevision in Albanian Migration toitaly, Media and Migration: Constructions of MobilityandDifference(Edt. RusselKing, Nancy Wood), Routledge, NewYork. MORNA, rfan. Türkçenin Balkan Dillerindeki Rolü ve Gücü, III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Aralık 2010, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eitimi, zmir. ORTAYLI, lber. 20 Yıl Sonra Arnavutluk, Milliyet, 05 Nisan ÖZKAN, Ali (2012). Türk Gelenek ve Göreneklerinin Arnavutluk ta Bazı Yansımaları.Türk Dünyası Aratırmaları, Nov/Dec2012, Issue 201, pp SÖÜTLÜ, Enriketa (2013). Reasons For The Popularity Of Turkish Soap Operas In Albania, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalımaları Konferansı Balkanlarda Türkçe Bildiri Kitabı, 2.c., Hëna e Plotë "Beder" Universitesi Yayınları, Tiran/Arnavutluk. SÜLKÜ, Mehmed (2010). Political Relations Between Turkey and Albania in the Post-Cold War Period, Master Thesis, Middle East Technical University. Ankara. TRUÇ, Betim, Arnavutluk Diyanet leri nin Kuruluu ve levi,diyanet Avrupa Aylık Dergi, Mart 2010, s. 131 ss.9-12 UKA, Hasije (2013). Bedir e Giden Yol, Katre Dergisi, Tiran. ss YILMAZ, Sadullah; Kaceli, Ilirjana; Hysa, Xhuljan (2012). Arnavutluk ta Türkçe Kökenli Yer Adları ve Anlamsal Deerleri, 5. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Aralık 2012, Denizli. YURT, Gülay (2013). Arnavutluk ta Türkçeden Arnavutçaya Çevrilen Eserler, Uluslararası Dil ve Edebiyat Çalımaları Konferansı Balkanlarda Türkçe Bildiri Kitabı, 2.c.,Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Yayınları, Tiran/Arnavutluk. Elektronik Kaynaklar

10 (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: ) 11.pdf (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: ) (eriim tarihi: )

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere

Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i Peygamber in (S.A.V.) doumu bata olmak üzere LUL, Faik; DZDAR, slam (2002). Arnavutça Mevlitler (Mevludet Në Gjuhën Shqipe), kodra-arnavutluk (Shkodër): Camaj-Pipa Yayınevi, 712 s. ISBN 99927-41-75-9 Bünyamin ÇALAYAN* Hasan Hüseyin DEMR** Hazret-i

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Hacı YILMAZ Adı Soyadı: Hacı YILMAZ Doğum Yeri ve Yılı: Yozgat/Yerköy - 1968 Akademik Unvanı: Yard. Doç. Dr. Görevi: Öğretim Üyesi Çalıştığı Birim: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi,

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ

SUAT YILMAZ OKUL MÜDÜRÜ Okulumuz 2012-2013 yılında Kevenli İmam Hatip Lisesi olarak Eğitim Öğretime başlamış ancak 2014 yılında yapılan teklifle Said Nursi Anadolu İmam-Hatip Lisesi olarak isim değişikliği yapılmıştır.okulumuz

Detaylı

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BATIKENT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Batıkent Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ne zaman açılmıştır? Okulumuz 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında 5 şubede toplam 170 kız öğrenci ile eğitim/öğretim hayatına

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1

ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR. Fikret enses 1 http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org/yazilar_bsb/iktisattoplum28ocak04-senses.doc ÜNVERSTELERMZDE BAKA SORUNLAR DA VAR Fikret enses 1 Üniversitelerimize ilikin yasal düzenleme tartımaları, özellikle

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( )

Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ( ) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Erol GÖKŞEN Doğum Tarihi: 25.02.1985 Unvanı: Okutman EĞİTİM DURUMU Lisans: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (2004-2008) Yüksek Lisans: Eskişehir Osmangazi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008)

(TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Gazi Üniversitesi, Hacı Bektaş Araştırma Merkezi (1998-2008) (TÜRKÇE-İNGİLİZCE) Adı Soyadı (Unvanı) Hacı Yılmaz (Yrd. Doç. Dr.) Doktora Gazil Üniversitesi,Eğitim Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) hyilmaz@ybu.edu.tr; hayilmaz@gazi.edu.tr. Web sayfası:

Detaylı

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU

MEDYA. Uluslararası Arapça Yarışmaları BASIN RAPORU 2013 BASIN RAPORU ARAPÇA HEYECANI 4 YAŞINDA Son zamanlarda coğrafyamızda meydana gelen politik ve ekonomik gelişmeler, Arapça dilini bilmenin ne kadar önemli olduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

U.D.E.K. Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tiran/Albania jonida.ilhan@gmail.com 1.BÖLÜM ÖZET. günümüzde Türkçeye büyük ilgi göstermektedirler.

U.D.E.K. Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tiran/Albania jonida.ilhan@gmail.com 1.BÖLÜM ÖZET. günümüzde Türkçeye büyük ilgi göstermektedirler. Arnavutlar U.D.E.K Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, Tiran/Albania jonida.ilhan@gmail.com ÖZET y günümüzde Türkçeye büyük ilgi göstermektedirler. Bu Anahtar sözcükler: ABSTRACT In 1991, after the fall

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

T.C. ESENLER KAYMAKAMLIĞI EĞİTİM ÖĞRETİM SAYISAL BİLGİLER

T.C. ESENLER KAYMAKAMLIĞI EĞİTİM ÖĞRETİM SAYISAL BİLGİLER T.C. ESENLER KAYMAKAMLIĞI EĞİTİM ÖĞRETİM SAYISAL BİLGİLER 2016 KADROLU VEKİL ÜCRETLİ KADROLU VEKİL ÜCRETLİ ESENLER İLÇESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SAYISAL BİLGİLER RESMİ ANAOKULLARI SIRA NO OKULUN ADI DERSLİK ÖĞRETMEN

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Mücahit Soyad: Türk TC Kimlik No: 38996099036 Uyruk: T.C Cinsiyet: Erkek Doğum Yeri: Pendik Doğum Tarihi: 04/09/1996 Telefon: 534 723 6834 Eposta Adresi: trkmcht@gmail.com

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FRANSIZ DL ETM ANA BLM DALI EDEB METNLERN YABANCI DL FRANSIZCA NIN ÖRETMNDE KULLANIMI.

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FRANSIZ DL ETM ANA BLM DALI EDEB METNLERN YABANCI DL FRANSIZCA NIN ÖRETMNDE KULLANIMI. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FRANSIZ DL ETM ANA BLM DALI EDEB METNLERN YABANCI DL FRANSIZCA NIN ÖRETMNDE KULLANIMI Funda CBAROULLARI YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R Özel Ege Lisesi 5. Sınıf Ö rencileri Yıllık projesi Baran B L Bu ra Ülgen ÖZBEK Ekin EV NÇ Orkun KARAGÖZ Tahsin TA ER Yi it SARITABAK Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R ÇNDEKLER Home Office

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ

PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2011 Cilt :9 Sayı :2 PROF. DR. MAHMUT KAPLAN HAYATI VE ESERLERİ Yrd. Doç. Dr. Selim ALTINTOP Celal Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER)

TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) ! "#$#%$#%&$#' #$$ TÜRKYE DE DÜNDEN BUGÜNE ÖZEL OKULLARA BR BAKI (GELM VE ETKLER) Dr. Selçuk UYGUN Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi Eitim Programları ve Öretim (ESTT) Anabilim Dalı Aratırma

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Mevlana) No Üniversite Adı

Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Mevlana) No Üniversite Adı Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Mevlana) No Üniversite Adı Bulunduğu Geçerlilik İl Süresi Fakülte/Bölüm Su Ürünleri F. Elektrik-Eloktronik Mühendisliği Makine Mühendisliği Müh. 1 Karaçi

Detaylı

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları

Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Medya Tüketim Alışkanlıkları Fatma Büşra Atalay, Gökhan Barutcu, Anıl Öner Koçak, Emine Gül Taş, Irmak Üstündağ Danışman: Prof. Dr. Rengin Erdal ÖZET Genç nüfusun oldukça

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr.

ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. ARZU ATİK, Yard. Doç. Dr. arzuuatik@gmail.com EĞİTİM Doktora 2003-2009: Marmara Üniversitesi, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Tez konusu:

Detaylı

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET

1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU. Kadir EKER ÖZET 1946 Belediye Seçimleri ve Bu Seçimlerde Kadın Seçmenlerin Kadir EKER 1946 BELEDYE SEÇMLER VE BU SEÇMLERDE KADIN SEÇMENLERN DURUMU Kadir EKER ÖZET Ülkemizde demokratik gelimeler Merutiyetle balamı, Cumhuriyetle

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL)

AYGAZ. irket Finansal Göstergeleri (mn TL) AYGAZ Aygaz 1Ç09 1Ç08 YoY 4Ç08 ÇoÇ 2008 2007 YoY Satı Gelirleri 811 893-9,1% 879-7,7% 3.579 3.190 12,2% Brüt Kar 167 100 67,0% 128 30,3% 476 406 17,4% VAFOK 142 70 102,2% 83 71,6% 336 258 30,4% Net Kar

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS

SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL STUDIES TEACHERS OPINIONS REGARDING PROJECT WORKS ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 3 Haziran 2011 SOSYAL BLGLER ÖRETMENLERNN PROJE ÇALIMALARIYLA LGL GÖRÜLER SOCIAL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz...

Bizi biz yapan degerli ogretmenlerimizin onunde saygiyla egiliyoruz... Balikesir Kepsut 'tan Sevgili Fatih ogretmenimizin yazisini ogretmenlerimize, ozellikle de YIBOlarda gorev yapan ogretmenlerimize, yoneticilerimize armagan ediyor, ogretmenler gununuzu kutluyoruz... YIBOda

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

Temmuz 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin ÖSS+SBS Rehberlik köşe yazısıdır.

Temmuz 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin ÖSS+SBS Rehberlik köşe yazısıdır. Temmuz 2008 Ataköy Gazetesindeki(Yer darlığından gazetede kısaltılarak yayınlanmıştır.) Kemal Türkeli'nin ÖSS+SBS Rehberlik köşe yazısıdır. 2009 ÜNİVERSİTE(ÖSS) + 2009 SBS(Anadolu Liselerine Giriş 8, 7

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills

The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method on Students Mathematics Achievement and Cooperative Study Skills Elementary Education Online, 6(3), 323-332, 2007. lköretim Online, 6(3), 323-332, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Effect of Learning Together Technique of Cooperative Learning Method

Detaylı