1. Giri Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Giri - 625 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: ARNAVUTLUK TA TÜRKÇE ÖRETM VE ARNAVUTLARIN TÜRKÇE ÖRENME SEBEPLER TURKISH TEACHING IN ALBANIA AND REASONS OF LEARNING TURKISH BY ALBANIANS Adem BALABAN Öz Yolları uzun yıllar önce kesien Türk ve Arnavut milletinin geride kalan bu zaman içinde birbirlerini kültür, dil ve din gibi birçok açıdan etkiledikleri görülür. Arnavutların be asır gibi uzun bir zaman Osmanlı hâkimiyetinde yaaması bu etkileimi daha da artırmıtır. Devletin resmi dilinin de Türkçe olması Arnavutların hem Türkçeyi örenmelerine hem de Türkçenin Arnavutçaya etki etmesine yol açmı ve Arnavutların slamiyet i seçmeleriyle ivme kazanan bu etkileim, dinden sanata, edebiyattan bilime kültüre kadar birçok alanda kendini göstermitir.türkçe, Osmanlı döneminden itibaren Arnavutluk ta yabancı dil olarak öretilmitir. Türkçenin Arnavutluk ta öretilmesi Osmanlı dönemi, baımsızlık yılları, komünizm yılları ve komünizm sonrası olarak dört dönemde incelenebilir. Günümüzde Arnavutluk ta birçok kurumda Türkçe öretilmektedir. Bu çalımada Arnavutluk taki Türkçe öretimi ve Arnavutların Türkçe örenme sebepleri üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arnavutluk, Türkçe Öretimi, Türk Kültürü. Abstract The Turkish and the Albanian nations crossed with each other`s path many years ago. During that time, togetherness of these two nations had an impact on culture, language and religion. The Albanians lived in five centuries under the Ottoman domination. Therefore, the interaction has more increased. In addition, the official language of the Ottoman was Turkish. So Turkish language had influence on Albanian language. Furthermore, Albanian people learned Turkish language as well. This interaction gained momentum, when the Albanians embraced Islam. This interaction has shown itself in many areas ranging from religion to art, literature, culture and science. Turkish has been taught as a foreign language in Albania since the Ottoman period. Teaching Turkish language has been divided into four periods: Ottoman period, the years of independence, communist and post-communist years. Todays, Turkish is taught in many institutions in Albania. In this study, we focus on Turkish language teaching in Albania and why and what cause Albanian people to learn Turkish? Keywords: Turkish, Turkish Teaching, Reasons of Turkish Learning, Turkish Culture. 1. Giri 1.1. Enver Hoca Sonrası Arnavutluk ta Dil ve Kültür Balkanlarda, gelimekte olan ülkelerinden Arnavutluk, Enver Hoca 1 * döneminin bitmesiyle hızla dı dünyaya açılmaya baladı. Dıa açılan ilk kapı üphesiz Batı ya idi. Enver Hoca dönemindeki istibdat ve komünist rejim sonucunda halkın dini kimliklerini kaybetmesi onları evvela Batı kapısına yöneltti. Yaam tarzları yönüyle kendilerini Batı ya daha yakın Dr. Adem Balaban, Bedër Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1 Arnavutluk u yıllarında komünist rejimle yöneten diktatör. Hoca, onun soyadıdır

2 hissediyorlardı. Bu nedenlerle kendilerine en yakın Avrupa ülkelerinden etkilenmeye baladılar. Ülkedeki isizlik de Batı ya olan göçü tetiklemi ve gençleri Avrupa ülkelerinde çalımaya itmitir. (Likaj Shaqiri, 2013:231) Bu da Arnavutların Batı kültür ve dillerinden etkilenmesini hızlandırmıtır. u an özellikle arasındaki ya grubunda birçok kimse en az bir tane Avrupa dili bilmektedir. En bata ngilizce olmakla beraber, talyanca ve Fransızca en çok bilinen dillerdendir.(gloyer, 2008:50) Bir taraftan Avrupa daki gurbetçi içilerin etkisi, dier taraftan komünizmden yeni çıkmı ülkenin kitle iletiim araçları ve medyasının Avrupa dan etkilenmesi, Arnavut halkını bu ülke dillerine yönlendirmitir. Ülkede açılan ilk televizyon kanalların bazıları Batı filmlerini Arnavutça alt yazılı yayınlamı, bazıları ise dublajsız ve altyazısız yayınlamayı tercih etmitir. Böyle olunca halk ister istemez yeni tanıdıı bu dünyaya hem merak hem de ilgi duymaya balamı, bu merak ve ilgi yerini zamanla sempati ve o kültürü benimsemeye bırakmıtır. Hatta tamamen talyanca yayın yapan talyan televizyonlarını izleyen Arnavutlar, bu kanallar vesilesiyle bir taraftan talyancayı anadili gibi örenirken dier taraftan talya ya hayranlık duymaya balamılar. (Hemming vd. 2010:183) bu hayranlık sonunda birçok Arnavut, talya ya göç etmitir. (Mai, 2001:95) imdilerde kendi televizyon kanallarından yaptıkları Arnavutça veya Arnavutça altyazılı yayınlar bu etkiyi büyük oranda azaltmı durumda. Yeni açılan televizyon kanalları dizi ihtiyaçlarını 1990 larda Türkiye de olduu gibi Brezilya ve Arjantin in pembe dizileriyle karılamı. Arnavut televizyonlarındaki Amerika, Latin Amerika ülkeleri ve Avrupa ülkelerinin ürettii film ve dizilerin gösterimi hala devam etmekle beraber piyasaya Türk dizilerinin de girmesi bu ülke insanlarının farklı kültür ve corafyaları da tanımasına imkân salamıtır. (Söütlü, 2013:115) Kral Zogu zamanında yer yer kopmalar yaayan Arnavutluk Türkiye ilikileri Enver Hoca döneminde de çok farklı sayılmaz. Dıa kapalı bir komünizm yaayan Arnavutluk ile Türkiye ilikileri Enver Hoca döneminde en alt düzeyde devam etmitir. Enver Hoca ülkeyi yönettii 40 yıllık zaman içinde deiik dönemlerde deiik devletlerin tesiri altında kalmıtır. Bu periyotlar, : Yugoslavya etkisi; : SSCB etkisi, : Çin ibirlii ve : Tamamen izole bir dönem. (Sülkü, 2010:9-10) 1958 yılında Tiran da açılan Türk elçilii iki ülke ilikilerini bir süreliine canlandırmaya çalısa da baarılı olamaz. Enver hocadan sonra yeniden canlanan ilikiler 1995 sonrası kuvvetlenmeye balamıtır. Batı yla yukarıda ifade edildii gibi bir etkileime giren Arnavutluk un Türkiye ile ilikileri ciddi oranda 1992yılındaki Demirel in ziyareti sonrası balar. Bu yıldan önce de ülkede,iki ülke arasında köprü olacak faaliyetler vardır ancak yeterli deildir. (Akyol, 2007:71-72) 1.2. Osmanlı Döneminde Türkçe Osmanlı Devleti nin Balkanlar daki fetih halkasına 15. yüzyılda katılan topraklardan biri de Arnavutluk tur. lk önce 1389 yılında Berat ehri fethedilmi, daha sonra Gjirokastro ve dierleri. Berat ve dier ehirlerin slam ehri havasına bürünmesi II. Bayezid dönemiyle balar.kodra, Elbasan, Durres (Dıraç) da Osmanlı döneminde Arnavutluk un önemli ehirlerindendir. Arnavutların Türklerle tanıması Osmanlı dan çok öncelere dayanır. Daha Avrupa Hunları döneminde Türkleri tanıyan Arnavutların Türk diliyle ilikisi böylece balar. (Artun, 2002:99)Sarı Saltuk gibi Hak erenlerinin bu topraklara gelmesiyle slam la da tanıan Arnavutluk, Osmanlının hiç kılıç kullanmadan fethettii yerlerden sayılır. (nalcık, 2005:21)Osmanlı ve slam ın hogörüsüyle Müslümanlıı tercih eden Arnavutlar, Osmanlı yıkılana kadar Osmanlı ya sadık kalmılardır.müslüman Arnavutların dinlerine sadakatleri ise Enver Hoca dönemindeki komünizm diktasına ramen devam etmitir. Arnavutların Türklerle olan teması sonucu Türkçeden etkilenmeye balayan Arnavutça, Osmanlı hâkimiyeti ve slam ın tercih edilmesiyle en üst seviyeye ulamıtır. Türkçeden etkilenen Arnavutça, bata sözcük olmak üzere Türkçeden deyim, atasözü, söz grupları ve ekler almıtır. Bu sözcük, deyim ve atasözlerinin toplamı dört bini bulmaktadır. Ayrıca halen

3 Arnavutluk ta birçok yer ismi, özel ad ve soyadlarının da Türkçe olduu görülür. (Yılmaz vd., 2012) Türkçenin Arnavutluk ta öretilmesi ve Arnavutların Türkçe örenmesinin birinci dönemi Osmanlı döneminde olmutur. Bu dönemde devletin resmi dilinin Türkçe olması ve medreselerde eitimin Türkçe ve Arapça yapılması Arnavutların Türkçe örenmesini hızlandırmıtır. Arnavutların Türkçe örenmesi bir taraftan medreselerde Türkçe eitim aldıktan sonra memleketine dönüp çalıan okumu kesimin slam ı Türkçe örenmeleri ve bu dini anlatırken bazı kelimeleri Arnavutçaya tercüme etmeden kullanmaları ve özellikle stanbul a giden ve orada devlet kademesinde yüksek rütbelerde çalıma imkânı bulan Arnavutlar tarafından olurken dier taraftan da Türkçe iirler yazan Arnavut air ve yazarlar sayesinde olmutur.(morina, 2010) Bu durum Arnavutluk un yukarıda anlatılan imdiki durumuna benzemektedir. Arnavutların Türkçe örendiklerini hatta bu dili bazı ehirlerde günlük dilde bile kullandıkları görülmütür. Devlet dilinin Türkçe olması, mahkeme ve tapu kayıtlarının Türkçe tutulması ve Arnavutluk ta açılan medreselerde Türkçe eitim verilmesi de Türkçenin örenilmesini kolaylatırmı ve halkta bu dile rabeti artırmıtır. stanbul daki ve Arnavutluk corafyasındaki medreseler o zamanın Türkçe öretilen merkezleri durumundadır. (Açık, 2013:141) 1912 yılına kadar devam eden bu Türkçe öretimi sayesinde Arnavutluk ta ana dili gibi Türkçe yazan air ve yazarlar yetimitir. emsettin Sami, Mehmet Akif Ersoy, Nezim Frakulla, Talıcalı Yahya bunlardan birkaçıdır. (Çalayan, 2013:325) Yine birçok Osmanlı devlet adamı da Arnavutlar arasından çıkmıtır. Kololu na göre; Balkan kökenli 62 Osmanlı sadrazamından 33 tanesi Arnavut tur. (Kololu, 1993:66) 1.3. Baımsızlık Yıllarında Türkçe Arnavutlar 1912 yılında Osmanlı dan ayrılarak baımsızlıklarını ilan etmilerdir. Osmanlı döneminde medrese sistemiyle eitim gören Arnavutlar baımsızlıkla birlikte kendi eitim sistemine geçmilerdir. Yeni eitim sisteminde dil tamamen Arnavutça olmutur. Ancak daha sonra açılan yabancı okullarda Arnavutçanın yanı sıra baka diller de öretilmitir. Daha çok batılı ülkelerin açtıı bu okullarda talyanca, ngilizce ve Fransızca gibi batı dilleri okutulmutur. Arnavutlar Osmanlıdan ayrılsa bile ilikilerde önemli bir kopu yaanmamıtır. Yine birçok Arnavut stanbul da eitim görmeye devam etmitir. Bu kiiler Türk Arnavut ilikilerini komünizm zamanına kadar sürdürmütür. (Egro, 2007:31) 1924 yılında Arnavutluk Müslüman Komitesi(KMSH: Komuniteti Mysliman i Shqipërisë)kurulmutur. Bu komite din adamı yetitirmek üzere medreseler açmı. Bu medreselerde 1945 yılına kadar Arapça ve Türkçe seçmeli ders olarak okutulmutur. Medreselerin kapatılmasıyla beraber Türkçe öretimi de bitmitir. (Çalayan, 2013:326) 1.4. Komünizm Döneminde Türkçe yılları arasında Arnavutluk ta Türkçe öreten bir kurs bulunmamaktadır. Egro ya göre, 1969 yılında Tiran da Muqerem Janina ve Vexhi Buharaja tarafından Osmanlıca kursu açılmıtır.(egro, 2007:108) Muhtemelen bu kursa Türkçe bilen kiiler, Osmanlı belgelerini okumak için katılmılardır yılından itibaren de Tiran Üniversitesi Tarih-Corafya bölümünde Türkçe dersleri verilmitir. imdiki Türkologların önemli bir bölümü bu dönemde Türkçe örenen kiilerdendir. (Çalayan, 2013:324) 1.5. Komünizm Sonrası Türkçe Enver Hoca döneminde genel manada Türkçe öretilmese de eskiden Türkçe bilenler, el altından bu dili hem konumaya devam etmiler hem de öretmilerdir. Türkçe öreniminin hep devam ettii fakat 1945 ten 1990 a kadar ancak çok az sayıda Arnavut un Türkçe örendii Arnavutluk ta Türkçe için ikinci dönem 1990 lı yıllarda balar.turgut Özal döneminde Türk okullarının açılması Arnavutluk ta Türkçe öretimini yeniden balatmıtır. O dönemde Arnavutlar, medya ve gurbetçilerin etkisiyle kendilerini Batı ya yakın görmüler ve ilk olarak Avrupa dillerine daha fazla ilgi göstermilerdir. Türkçe için zor sayılan bu yıllar Türk kolejlerinin baarılarını kanıtlamalarıyla yava yava yerini yükselme yıllarına bırakır. Bu arada 1996 yılında Tiran Üniversitesi Türkoloji bölümünün açılması, TKA nın koordinatörlük açması ve bazı Türk firmalarının Arnavutluk ta i yapmaya balaması Türkçe örenimini

4 hızlandırmıtır. Türk Okulu mezunlarının ve Türk vakıflar tarafından iletilen medreselerin mezunlarının yüksekörenim için Türkiye yi tercih etmeleri de Türkçeye olan ilgiyi artırmıtır yılından sonraya bu halkaya Epoka Üniversitesi, Hëna e Plotë-BedërÜniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,Tiran ve kodra Yunus Emre Türk Kültür Merkezlerinin de katılmasıyla Türkçenin örenimi için çok güzel bir ivme yakalanmı durumdadır. imdilerde Arnavutluk ta yaklaık 21 kurumda Türkçe öretilmektedir. (Çalayan, 2013:326) Her yıl binlerce Arnavut bu kurslara devam etmektedir. (lhan, 2013:187) 2. Arnavutların Türkçe Örenmelerindeki Etkenler Arnavutların Türkçe örenmelerinde çeitli sebepler var. Yapılan gözlemler ve mülakatlar sonucunda bazı sebepler tespit edilmitir. Ayrıca Tiran daki Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ndeki Türkçe örenen 53 kursiyer üzerinde bir anket uygulanmıtır.15 sorudan oluan bu anketteonların Türkçe örenme sebeplerini irdelemek üzere bir soru da sorulmutur. Bu çalımada sadece, Türkçe örenme sebebiniz nedir? sorusu deerlendirilmi.anket sorumuza cevap olarak Türkçe örenme sebeplerini ifade eden u ıklar verilmitir: a. imkanı b. Ticaret c. Eitim d. Türkiye de yaamak e. Sevdiim için f. Dier Kursiyerlerin cevapları ya, eitim, meslek ve cinsiyet daılımlarına göre analiz edilmitir. Çalımamız sadece anket sonuçlarını deil, aynı zamanda ülkedeki gözlemlerimizi de yansıtmaktadır. Ayrıca Arnavutluk taki Türk okullarında okuyan ve orada Türkçe örenen binlerce örenci vardır. Bunların Türkçe örenmelerinin balıca nedeni eitimdir. Ancak bu hem bir sebep hem de bir sonuç gibidir. ÇünküTürk okullarında okumak Türkçe örenmek için hem bir sebep hem de bir sonuçtur. Bata yapılan anket sonuçlarımız olmak üzere, Arnavutların Türkçe örenmelerini etkileyen nedenlerini öyle sıralayabiliriz: 2.1. Türkiye ile Olan Ticari likilerin Artması Arnavutluk un Türkiye ile ticari ilikileri eskiye nazaran u an yaklaık on kat artmı durumdadır da Arnavutluk ta faaliyet gösteren Türk firması sayısı bir elin parmaklarını geçmezken T.C. Tiran Büyükelçilii Ticaret Müavirliinden alınan bilgilere göre bu rakam 2011 yılı sonunda 98 olmutur.(http://www.counsellors.gov.tr/)türkiye nin bu ülkeye ihracatı 1997 yılında 41.1 milyon dolarken 2008 de 282 milyon dolara ulamı durumdadır.türkiye nin Arnavutluk tan ithalatı da 3.3 milyon dolardan 36.3 milyon dolara çıkmıtır. (TO, 2009)Ticari ilikilerin gelimesine bir taraftan devlet eliyle katkı salanırken dier taraftan TUSKON gibi iadamları derneklerinin ticari yatırımları tevik edecek giriimlerde bulunması bu iki ülke arasındaki ticari ilikileri gelitirmektedir. Bu ticari ilikilerin gelimesinde Arnavutluk ile ortak geçmie sahip olunması ve bu ülkenin corafi yakınlıı çok önemlidir. Ulaımdaki kolaylık kadar önemli bir etken de hiç üphesiz iletiimdir. Türkçe bilen Arnavutların çok olması ticari ilikilerin gelimesinde hem neden hem de sonuç durumundadır. adamlarının Türkçe bilen tercüman sıkıntısı yaamamaları ticari ilikilere ivme kazandırırken bu ilikiler yeni yeni Türkçe bilen tercümanlara da ihtiyaç hâsıl etmektedir. Hem yeminli tercüman noktasında hem de pratik tercüman noktasında ticari ilikiler Türkçenin örenmesinde önemli birnedendir. Anket sonucumuza göre, aratırmaya katılanların % 10 u ticaret yapmak için Türkçe örenmek istediini ifade etmitir Türkçe Bilenlere stihdam Salaması Arnavutluk ta faaliyet gösteren irili ufaklı yüze yakın Türk firması var. Bunlar hem istihdam salıyor hem de Türkiye ile Arnavutluk arasında ticaret köprüsü kuruyorlar. Bu köprü iki milletin birbirini daha yakından tanımasına ve birbirlerinin dillerini örenmelerine katkı salıyor.bu durum dorudan Arnavutların Türkçe örenmelerine etki ediyor. sizlik

5 oranın yüksek olduu ve birçok Arnavut gencin Avrupa da çalıtıı göz önüne alınırsa Arnavutluk ta istihdam oluturmak çok önemlidir. Bu firmalarda bazı pozisyonlara Türkçe bilen personel alınması Türkçeye olan ilgiyi artırmaktadır. Arnavutluk ta bir Türkçe öretmeninin Bir gün bu dil iinize yarayacak. ifadeleri bu durumu çok iyi özetlemektedir. Bu konuda 2010 yılında Aksiyon dergisinde öyle bir haber çıkmıtır: Arnavutluk ta örencilerin zamanla fark ettii nokta, öretmenlerinin ısrarla Bir gün bu dil iinize yarayacak. tavsiyelerinin gerçee dönümesi. ki ülke arasındaki ticari ilikiler gelitikçe, Türk irketleri burada yatırım yaptıkça, Türkçe bilen insan ihtiyacı ortaya çıkıyor ve devreye Türk okulu mezunları giriyor. Üstelik 4 bine yakın ortak kelime, süreci zorluktan kolaylıa çeviriyor. Bugün Arnavutluk ta Türk okullarından mezun olup Türkçe dersi veren öretmenler var. Hocalarıyla yan yana sınıflarda derse girip Türkçe öretiyorlar. (Gülmez, 2010) Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçilii internet sitesi verilerine göre Arnavutluk ta istihdam alanı salayan Türk irketlerinden bazıları unlardır: (http://www.mfa.gov.tr/) Tepe naat A..,Ginta, Be-Ha-e, Seya Mimarlık Mühendislik A.., Enka ve Tüma A.., Kürüm Demir Çelik A.., ENKA, Armada, Metal Yapı, Aldemir, Servomatik, Albtelecom, Makro-Tel/Hes Cable, BKT, Alpet, Nobel, Ber-Oner, Dedeman, Akdalar, Yilmaz Cable, Merinos, Everest, Pino, RM Kocak, AydinerGroup, Gülistan Foundation, Turgut Ozal Schools, Sema Foundation, Istanbul Foundation, EpokaUniversity vs. Türkiye ile ticari ilikileri sadece Arnavutluk taki Türk giriimciler deil aynı zamanda Türkiye den ithalat yapan Arnavut irketler salamaktadır. Bu irketler de bünyelerinde Türkçe bilen eleman istihdam etmektedir. Ayrıca müstakil olarak Türkiye ye gelip ithalat yapmaya çalıan Arnavut küçük esnaflar da bulunmaktadır. Rusya ile yapılan bavul ticaretine benzeyen bu ticarette bahsedilen esnaflar özellikle yılda defa stanbul a gidip orada üç be gün kalıp mal alıyorlar. te bu esnaflar da herhangi bir kursa gitmeden bu geli gidile ve diyaloglarla Türkçe öreniyorlar. Anket sonucumuza göre, kursa devam edenlerin yaklaık % 50 si Türkçeyi i bulabilmek için örenmeye çalımaktadır Yüksekörenim çin Türkiye yi Tercih Etmeleri Üniversite sayısının azlıı ve düük eitim kalitesi, imkânları olan ve baarılı Arnavut örencilerin yüksekörenim için yurt dıına gitmelerine yol açmıtır. Arnavutluk ta 2013 yılı itibarıyla 15 devlet üniversitesi ve 44 tane de özel üniversite bulunmaktadır. (http://www.aaal.edu.al/sq/al) Bu rakam 2006 yılına kadar 12 olduu düünülürse birçok örencinin üniversite okumak için yurt dıına gittii daha iyi anlaılır.gençler özellikle tıp, hukuk, iletiim, uluslararası ilikiler, iletme ve mühendislik okumak için yurt dıını tercih etmekteler. Bu tercihlerin baında talya, ngiltere, ABD ve Türkiye gelmektedir. Özellikle tıp, di hekimlii, iletiim, uluslararası ilikiler, mühendislik, ilahiyat ile Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde okumak isteyen örenciler Türkiye yi tercih etmektedir. Ayrıca Arnavutluk taki Türk okulları mezunlarının daha çok tercih ettii Türkiye, onlar için yeni bir dil ve kültürün kapısı olmaktadır. Yükseköretim istatistiklerine göre, 1990 yılından bu yana Türkiye de yüksekörenimini tamamlamı Arnavut örenci sayısı 2000 civarındadır. Arnavutluk nüfusunun 3.5 milyon olduu düünüldüünde bu rakamların hiç de azımsanmayacak olduu açıktır.halen Türkiye de bir yüksekörenime (Lisans, yüksek lisans, doktora) devam eden Arnavut örenci sayısı 482 dir. (http://osym.gov.tr/)örencilerin Türkiye de yüksek öretimi tercih etmelerinde Türkiye burslarının da önemli bir etkisi bulunmaktadır yılında Türkiye Bursları adı altında yüzlerce Arnavut örenciye lisans, yüksek lisans ve doktora bursu verilmitir.türkiye yi tercih eden bu örencilerin yeterli seviyede Türkçe biliyor olmaları hazırlık sınıfı okumadan istedikleri bölümde eitime balama imkanı salıyor. Bu da o örencilerin Arnavutluk ta Türkçeyi iyi örenmek istemeleri için önemli bir sebeptir. Türkçe seviyeleri yeterli deilse TÖMER lerde Türkçe eitim alarak çok iyi seviyede Türkçe öreniyorlar

6 Anket sonucumuza göre, aratırmaya katılanların % 50 si Türkçeyi eitim amaçlı örenmektedir. Bunların bir kısmı Türkiye de eitim almak bir kısmı ise Arnavutluk taki okullarda eitim almak için Türkçe örenmektedir Dini Örenmede Yüksekörenim çin Türkiye yi Tercih Etmeleri Enver Hoca diktasından sonra dini ilimleri örenme ihtiyacını karılamak için Arnavutlar eski medreseleri tekrar hayata geçirmeye çalımılardır. Bu süreçte ilk destei Arap ülkelerinden almılardır. Arnavutluk taki medreselerin bir kısmı 2005 yıllarına kadar Araplar tarafından iletilmitir. Ancak Arap ülkelerinin gerek slam ı temsilleri gerekse eitim sistemleri Arnavutluk için uygun olmamıtır. Arnavutluk devlet yetkililerinin giriimleriyle bu medreseler Türk vakıflarına devredilmitir. Arnavutluk taki dini eitim veren okulların mezunlarının bir kısmı yüksekörenim için dini ilimleri tercih etmektedir. Daha önceleri genellikle Mısır, Tunus gibi Arap ülkelerini tercih eden örenciler Türkler vesilesiyle Türkiye yi tercih etmeye balamılardır. Türkiye devletinin dı politika çalımaları, Turgut Özal, Abdullah Gül ün bu ülkeyi ziyaretleri, ibreyi daha çok Türkiye tarafına çevirmekte faydalı olmutur. Medreselerin 2 ** birçounun Türk irketleri tarafından iletilmeleri, (stanbul Vakfı ve Sema Eitim Vakfı gibi) bu medrese mezunlarının ilahiyat bölümleri için Türkiye yi tercih etmelerinde önemli bir etken olmutur.ayrıca dini kimlikleri itibarıyla kendilerini Türkiye ye yakın hissetmeleri de Türkiye de dini alanda yükseköretimi seçmede bir etken olarak sayılabilir Ortak Kültürel Deerler Yaklaık be yüz yıllık tarihi birliktelik Türkler ve Arnavutlar arasında önemli ölçüde kültürel alı veri oluturmutur. nanç, edebiyat, eitim, tarım, sanat gibi birçok alanda görülen bu kültürel etkileim bu milletlerin birbirlerini sevmelerine yol açmıtır. Düün, sünnet, cenaze, nevruz, selamlama gibi bazı ortak örf ve adetler de bu kültürel yakınlıı artırmaktadır. (Özkan, 2012:214-15) Yine yukarıda sayılan kültür alanlarıyla ilgili yaklaık 4 bin Türkçe kelime Arnavutçaya geçmi ve bu kelimelerin birçou Arnavutçada kullanılmaktadır. Türk dil ve kültürüne yabancı olmayan Arnavutlar Türkçe örenmeyi tercih etmektedir. Bu ortak kültür deerlerinin bir sonucu olarak 1990 lı yıllarda dinlerini örensinler diye birçok Arnavut aile evlatlarını Türk ve Arnavut Diyanet leri Bakanlıkları ortak giriimiyle Türkiye de imam hatip okutmaya göndermi. Bu da o örencilerin ve çevrelerinin Türkçe örenmelerini ve Türkiye ye sempati duymalarını salamıtır. Türkler ve Arnavutlar için dier önemli bir ortak noktada: Özellikle bir dönem Türkiye ye göç etmi Arnavutlardır. Bu Arnavutların bir kısmının belli bir süre Türkiye de yaamı ve geri dönmü olmasına ramen büyük çounluk Türkiye ye yerlemitir. Birçok Arnavut un akrabalarının hala Türkiye de yaamaları bu insanların Türkiye ye gitmelerine, Türk kültürünü tanımalarına ve Türkçeyi örenmelerine sebep olmaktadır. Türkiye de Arnavutluk, Kosova ve Makedonya dan pek çok Arnavut olduu düünülmektedir. GENAR ın 2011 yılı aratırmasına göre Türkiye deki Arnavut sayısı bütün nüfusun % 0.2 kadardır. (http://www.genar.com.tr/) 2008 yılından bu yana Arnavutluk ta Türk dizileri yayınlanmaktadır. zlenme oranı çok yüksek olan bu diziler Türk ve Arnavut kültüründen ortak izler taımaktadır. Arnavutluk ta yayınlanan Türk dizilerinin çok sevilmesinde önemli bir etken de bu ortak kültürel deerlerdir. Yapılan bir aratırmaya göre izleyicilerin %47 si Türk dizilerini kendilerine daha yakın buldukları için tercih etmektedir. (Söütlü, 2013: 120) Ortak deerlerin bir yanını da Türk ve Arnavut evlilikleri oluturmaktadır. Özellikle kültürel ve dini yakınlıktan kaynaklanan bu evlilikler sayesinde taraflar doal ortam da Türkçe örenmektedir. Arnavutluk ta çalıan ya da eitim gören bazı Türkler Arnavut la evlenmeyi tercih ederken, Türkiye de eitim görmü Arnavutlar da Türk le evlenmeyi tercih etmektedir. Bu evliliklerde Arnavutlar ve bu ailede yetien çocuklar da Türkçe örenmektedir. Yine anket sonucuna göre kursiyerlerin Türkçe örenmelerinde ortak deerlerin etkisi % 25 olmutur. 2 Arnavutluk taki medreseler, Türkiye deki Anadolu mam Hatip Liseleri gibi öretim yapmaktalar

7 2.6. Türk Okullarında Okumak Öncelikle unu belirtmek gerekir ki Arnavutlar yabancı dil örenmede hem kabiliyetliler hem de istekliler. Bu yönüyle birçok Arnavut bir ya da iki yabancı dili okuma, yazma ve konuma seviyesinde bilir. (Ortaylı, 2008) 1990 lı yıllardan itibaren eitim vermeye balayan Türk okulları Arnavutluk ta Türkçe öretilmesinde önemli bir etkendir. 20 yıllık geçmii olan Türk okulları eitim kalitesi ve evrensel deerleri temsil etmeleri yönüyle her kesimden birçok insanın çocuklarının eitim yuvası olmutur. Veliler okullara kayıt yaptırmak için yarımaktadır. Eitim ve öretimdeki kalitenin yüksek olması bu okulları cazibe merkezi haline getirmitir. Bu okullarda okuyan örenciler, öretmenleri ve belletmenleri vesilesiyle tanıdıkları Türkiye, Türkler ve Türk kültürüne hem ilgi duymaktalar hem bunları sevmekteler. te örencilerdeki bu ilgi ve sevgi, gerek öretmenlerinin ve belletmenlerinin gerek de ilgi duydukları kültürün dili olan Türkçeyi örenmelerine sebep olmaktadır. (Uka, 2012:10-11 ) 2013 yılı itibarıyla Arnavutluk genelinde Gülistan Eitim Kurumları tarafından iletilen anaokulu, ilkokul, lise ve üniversite olmak üzere toplam 12 tane Türk okulu bulunmaktadır. (http://gulistan.edu.al/) Bu okulların örenci sayısı yaklaık 4000 civarında. Dier taraftan Arnavutluk Müslüman Komitesine balı ama Sema Vakfı ve stanbul Eitim Vakfı tarafından iletilen medreselerde bulunmaktadır. Bu kurumların sayısı da yedidir. Burada okuyan örenciler de Türkçe örenmektedir. Eitim süresi 5 yıl ilkokul, 3 yıl ortaokul ve 4 yıl da lise olan bu okullarda ortaokuldan itibaren Türkçe seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu okullardan mezun olanların büyük çounluu iyi derecede Türkçe bilmektedirler Türk Dizilerinin Yayınlanması Türk dizileri 2008 yılından itibaren Ortadou ve Balkanlarda popüler hale gelmitir. Bu yıldan itibaren Arnavutluk ta yer yıl 5-10 tane Türk dizisi gösterilmektedir. Arnavutça alt yazılı bir ekilde yayınlanan bu diziler Arnavutların Türkleri ve Türkçeyi tanımalarını salamaktadır. Bu tanııklık beraberinde sempati ve sevgiyi de getirmektedir. Nitekim Söütlü nün 107 kii üzerinde yaptıı bir aratırmaya göre en çok izlenen Türk dizileri Gümü, Ezel ve Muhteem Yüzyıl/Süleyman dır. Aynı aratırmada Arnavutların % 28 i Türkçeyi, % 25 i de Türkiye yi sevdii için bu filmleri izlemeyi tercih etmektedir. (Söütlü, 2013: ) Çalımada da görüldüü gibi Arnavutlar Türkçeye ilgi duymaktadır. Bazen çarı pazarda konutuumuz kiiler Türk olduumuzu anladıında bizimle Türkçe selamlamakta ve bildii Türkçe kelimelerle konumaya çalımaktadır. Bu ilgi onların Türkçe kurslarına gitmelerine ve Türkçe örenmelerine yol açmaktadır. Anketimize katılanların % 3 ü Türk dizilerini seyretmek için Türkçe örendiklerini ifade etmilerdir Türk Edebiyatından Çeviriler Türkçeden Arnavutçaya tercüme faaliyetleri Osmanlı döneminde balamıtır. Özellikle ilmihal, fıkıh, hadis, mevlit ve vaaz kitapları gibi eserler Türkçeden Arnavutçaya tercüme edilmitir. Osmanlıdan sonra tarih, toplum bilimi, edebiyat gibi alanlarda tercümeler devam etmektedir yılları arasında en alt seviyede olan çeviri faaliyetleri komünizmden sonra hareketlenmitir. Ancak yılları arasında tercüme yapacak nitelikte kiilerin az olması tercüme çalımalarını eksik bırakmıtır. Yurt a göre, 2000 yılından itibaren TEDA nın katkılarıyla Ahmet Hamdi Tanpınar, Orhan Kemal, Elif afak, Aye Kulin, Aziz Nesin, Yaar Kemal, Serdar Özkan gibi yazarların eserleri Arnavutçaya tercüme edilmitir. (Yurt, 2013:151) Bu tercüme faaliyetleri tek taraflı olmayıp bazı mehur Arnavut air ve yazarların eserleri de Türkçeye tercüme edilmektedir.teda nın verilerine göre bu tercümelerin hepsini Arnavutlar yapmıtır. (http://www.tedaproject.com/)bu tercüme faaliyetlerini yapan ya da destekleyen yayınevlerinin olması iyi derece Türkçe bilen eleman ihtiyacı dourmutur. Bu da Arnavutların

8 Türkçe örenmelerine ve tercüme çalımaları yapmasına yol açmıtır. Yukarıda bahsedilen Türk dizileri alt yazılı bir ekilde yayınlanmaktadır. Bu dizileri tercüme çalımaları da önemli bir sektör olmutur. Bu sektör de iyi derecede Türkçe bilen eleman istemektedir Türkiye de Yaamak Arnavutların Türkçe örenmelerine etki eden nedenlerden biri de Türkiye de yaamak istemeleridir. ster eski tarihi ve kültürel balar olsun, isterse Türk okulları ve dizilerin etkileri olsun Arnavutlardan Türkiye ye göç edip orada yaamak isteyenler vardır. Anketimize katılanların% 32 si Türkiye de yaamak için Türkçe örenmek istediini ifade etmitir Türkleri ve Türkiye yi Sevmek Tarihte bazı olumsuz izler olsa bile Türklerle Arnavutlar her zaman iyi ilikiler içinde olmutur. Bu iki millet birbirini sevmitir. Yaptıımız anket sonucuna göre Türkçe kursuna devam edenlerin % 33 ü Türkleri ve Türkiye yi sevdikleri için de Türkçe örendiklerini ifade etmilerdir Hobi Olarak Birçok Arnavut ikinci dil bilmektedir. Yukarıda da ifade edildii gibi Arnavutluk ta en çok bilinen dillertalyanca, ngilizce, Almanca, Yunanca, spanyolca, Fransızcadır. Arnavutlar bazı dilleri televizyon yoluyla örenmektedir. Bu nedenle bazı dilleri hobi olarak örenen Arnavutlar da bulunmaktadır. Aratırmamıza katılanların %10 Türkçeyi hobi olarak örendiklerini ifade etmilerdir. 3. Türkçe Öreten Kurumlar Arnavutluk ta yukarıda ifade edildii gibi ortaokul, lise, üniversite seviyesinde Türkçe öreten kurumlar var. Ayrıca okullar dıında Türkçe dersi veren kurs ve kültür merkezleri de bulunmaktadır. Çalayan ın yaptıı aratırmaya göre 2013 yılında Arnavutluk ta Türkçe eitim veren ya da Türkçeyi seçmeli ders olarak okutan kurumlar unlardır: 1. Tiran Üniversitesi: Türkoloji Bölümü (Türkçe eitim), Tarih Bölümü, Corafya Bölümü (seçmeli ders) 2. Epoka Üniversitesi (seçmeli ders) 3. Hëna e Plotë BEDËR Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (Türkçe eitim ve seçmeli ders) 4. Askeri Akademi (AkademisëSëMbrojtjes SpiroMoisiu ) - (seçmeli ders) 5. Mehmet Akif Kız Koleji (Kolegji "Mehmet Akif" Vajza) - (seçmeli ders) 6. Mehmet Akif Erkek Koleji (Kolegji "Mehmet Akif" Djem) - (seçmeli ders) 7. Tiran Turgut Özal Koleji - (seçmeli ders) 8. Durres Turgut Özal Kolleji - (seçmeli ders) 9. kodra Hasan Rıza Paa Koleji - (seçmeli ders) 10. Tiran Memorial Uluslararası Okulu (MIST) - (Memorial International School Of Tirana - (seçmeli ders) 11. Tiran Medresesi (H.MahmudDashi) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 12. Elbasan Medresesi (Liria -Cërrik) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 13. Korça Medresesi (Medreseja Korçës ) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 14. Berat Medresesi (VexhiBuharaja) (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 15. Kavaje Medresesi (Erkek Bölümü) Hafiz Ali Korça (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 16. Kavaje Kız Medresesi (Hafiz Ali Korça) 2013 (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 17. kodra Hacı eyh amia Medresesi 1991 (Bazı dersler Türkçe eitim ve seçmeli ders) 18. Tiran Yunus Emre Türk Kültür Merkezi - (Türkçe kursu) 19. kodra Yunus Emre Türk Kültür Merkezi - (Türkçe kursu)

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal

insanlar aracılııyla ekillendirilen yaam alanlarını içermektedir. nsanların yaam alanlarını ekillendirmesinde ve kendi kültürüne özgün her sosyal Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DAN GÜNÜMÜZE

Detaylı

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL

PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN ETM VE ÖRETM RELIGIOUS EDUCATION IN FORMAL EDUCATION INSTITUTIONS OF PAKISTAN M. Nur PAKDEMRL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 PAKSTAN IN ÖRGÜN ETM KURUMLARINDA DN

Detaylı

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET

LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU. Mustafa EVK ÖZET LKÖRETM OKULU 4. ve 5. SINIF NGLZCE ÖRETM PROGRAMI ve ETMDE AVRUPA ve KÜLTÜR BOYUTU Mustafa EVK ÖZET Türkiye deki ilköretim 4 ve 5. sınıf ngilizce öretim programı incelendiinde, yabancı dil, kültür ve

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE)

NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) NAAT PROGRAMI VE NAAT MÜHENDSL BÖLÜMÜ ÖRETM ELEMANLARININ BLM DL OLARAK TÜRKÇEY KULLANMA YAKLAIM VE DUYARLILIKLARI (ONDOKUZ MAYIS ÜNVERSTES ÖRNE) LANGUAGE APPROACH AND TURKISH AWARENESS OF THE ACADEMIC

Detaylı

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY

ULUSLARARASI GÖÇ VE KÜLTÜRLERARASI LETM INTERNATIONAL MIGRATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION Zeynep AKSOY Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ULUSLARARASI GÖÇ

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter

BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter BR YASAMA KLAS Namık Ceylanolu Genel Sekreter 2908 Sayılı Dernekler Yasasına son noktayı koyan ve bunun yerine tamamen yeni bir yasayı kabul eden TBMM nin 22 inci dönem son oturumunu TV den izledim. Çok

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 LKÖRETM DERGS NDE YAYIMLANAN ETMLE LGL ÇEVR MAKALELER (1939-1966)* THE TRANSLATED ARTICLES RELATED TO EDUCATION PUBLISHED IN THE JOURNAL OF PRIMARY EDUCATION (1939-1966) Mustafa GÜÇLÜ** Öz lköretim Dergisi,

Detaylı

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER

THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN U OKUMAK (1914-1923) READING SAMSUN FROM THE NEW YORK TIMES (1914-1923) Yüksel KÜÇÜKER Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 THE NEW YORK TIMES GAZETESNDEN SAMSUN

Detaylı

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA

OSMANLI DA HALKLA LKLER: SULTAN ABDÜLAZZ DÖNEM ÖRNE PUBLIC RELATIONS IN OTTOMAN: INSTANCE OF SULTAN ABDULAZIZ ERA Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 OSMANLI DA HALKLA

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS

TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS TÜRKYE-TÜRK CUMHURYET LKLER ÜZERNE BR DEERLENDRME AN EVALUATION ABOUT THE TURKEY AND TURKISH REPUBLCS RELATIONS Prof. Dr. Saadettin GÖMEÇ Özet: Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir Osmanlı Devletinin mirasçısı

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Çevirmen, Kültür Planlayıcısı, Çeviri Politikası, Çevirinin Sosyal Yapıya Etkisi. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KÜLTÜR PLANLAYICISI OLARAK ÇEVRMENN

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 DOAL VE KÜLTÜREL ÖZELLKLER LE LÜLETAI THE NATURAL AND CULTURAL

Detaylı

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES

STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES: KARAKÖY-KABATA BÖLGES ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 STANBUL MARINDAK TARH ESER KAYBININ TARH VE TURZM AÇISINDAN NCELENMES:

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant.

- 360 - Key Words: Middle Ages, Europe, Turkish-Islamic World, Market, Fair, Trade, Merchant. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 2 Volume: 5 Issue: 2 Bahar 202 Spring 202 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 307-958 GEÇ ORTAÇA AVRUPASINDA

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK.

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK. T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ FELSEFE VE DN BLMLER ANABLM DALI GEÇMTE VE GÜNÜMÜZDE ANTAKYA DA HIRSTYANLIK Ali Ekber TÜRKOLU YÜKSEK LSANS TEZ ADANA 2006 T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL

ANKARA ÖRNENDE YALNIZ YAAYAN YALI KADINLARIN GEREKSNMLER THE NEEDS OF ELDERLY ALONE WOMEN IN THE CASE OF ANKARA Sema BUZ Eda BEYDL Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ANKARA ÖRNENDE

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 16 Volume: 4 Issue: 16 Kı 2011 Winter 2011 SCLL- AHVÂL DEFTERLERNE GÖRE BAZI YAHUD MEMURLARIN SOSYO- KÜLTÜREL

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı