15. dönem Frankfurt AKM yönetimi için genel kurul toplantısı yaklașmaktadır!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "15. dönem Frankfurt AKM yönetimi için genel kurul toplantısı yaklașmaktadır!"

Transkript

1 HÜNKAR Nisan 2010 İ L İ M D E N G İ D İ L M E Y E N Y O L U N S O N U K A R A N L I K T I R Frankfurt Cemevi An der Steinmühle 16 Frankfurt am Main e-posta: Tel.: +49 (0) dönem Frankfurt AKM yönetimi için genel kurul toplantısı yaklașmaktadır! 2 Mayıs 2010, Pazar günü Frankfurt Alevi Kültür Merkezi (AKM) genel kurul toplantısı yapılacaktır. Bu vesile ile 15. dönem Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve diğer Kollar seçilecektir. Yapılacak genel kurulun Frankfurt AKM sine yakıșır bir seviyede geçmesi ve Frankfurt AKM için hayırlara vesile olmasını dileyerek Frankfurt AKM mize en iyi yakıșan, görevleri en iyi yapabilecek canların görev almasını diliyoruz. Cünkü redaksiyon olarak Almanya Alevi toplumunda Frankfurt AKM sinin HER ZAMAN BİR ADIM ÖNDE olarak motor gücüne sahip olmasını diliyoruz. Alevi toplumunu 21. yüzyılda Almanya ve Avrupa nın ortasında ileri toplumların sahip olduğu bilgi, donanım ve eğitim seviyesine ulaștırabilecek dinamik, tecrübeli, kendi alanlarında bașarılı canların toplumumuza model ve lider olmaları dileklerimizdir. Çünkü Alevi toplumunun kaybedecek zamanı yoktur. Anadolu dan getirdiğimiz feodal değerler yörüngesinde (akrabacılık, așiretçilik, bölgecilik, hemșericilik) bizleri bulunduğumuz çağdaș, ileri ve gelișmiș Avrupa ve Almanya toplumunda hiçbir șekilde ileri götüremez. Türkiye deki eleștirdiğimiz sistemdeki Kișiye göre sandalye davranıș biçiminden uzak sandalyeye göre kiși doğrultusunda hareket edilmesi ümidimizdir. Birbirimize aynen 72 millete aynı gözle bakar gibi aramızdaki bölgecilik, așiretçilik, hemșericilik, akrabacılık farklarını gözetmeksizin aramızdan en iyi canlarımızı bizlere hizmet etmek için seçmeliyiz. Seçtiğimiz canlardaki kriter hizmet anlayıșı ve hizmet kalitesi olmalı. Öncelikle yönetim kurulu üyelerinin anadili gibi Almanca bilmeleri Alevi toplumunun Almanya ya bașarılı entegrasyon sağladığını dıșarıya ve Alman kurumlarına yansıtmıș olacaktır. Frankfurt AKM si 700 civarındaki üyesi ile artık küçük bir dernek olmaktan çıkıp bir kurum haline gelmiștir. Bir kurumun bașarılı ișlemesi için yașadığımız çağdaș ve ileri Alman toplumunda kendisini en iyi șekilde geliștirmiș ve kurumumuz Frankfurt AKM ni bulunduğu Alman toplumunda dahada ileri götürebilecek profesyonel eğitimli ve donanımlı canlarımızın Frankfurt AKM yönetimine aday olmaları tüm Frankfurt Alevi toplumumuza hayırlı olacaktır. Büyük filozof Voltaire in söylediği gibi Toplumlar ancak ve ancak seçtiği kișilerin kendisinden daha da ileri ve gelișmiș olduğu halde ilerler ve aydınlanırlar. Aynen 800 yıl evvel Pir imiz Hünkar Hacı Bektaș Veli nin söylediği gibi İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır geçerlidir. Son olarak Pir imiz Hünkar Hacı Bektaș Veli in bizlere buyurduğu İRİ olalım, DİRİ olalım, BİR olalım. yolundanda șașmamamızı ümit ediyoruz. Alevi toplumu aydındır. Genel Kurul Toplantısının saygın ve harmonik bir ortamda geçmesini temenni ediyoruz. Tüm canlara așk-ı niyazlarımızı belirtiyoruz. Redaksiyon HÜNKAR Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 1

2 Önsöz... Sayfa 1 Röpörtajlar Sayfa 2 Zülfikarın simgeselliği.... Sayfa 7 Kastamonu içinde vurdular beni; gençliğim eyvah!... Sayfa 8 Mizah köșesi... Sayfa 11 RÖPÖRTAJ: GÖKHAN ȘIMȘEK Genel Kurul Toplantısı öncesi, 14. dönem Frankfurt Alevi Kültür Merkezi nde son iki yıldır görev yapan yönetim kurulu üyeleri, kollar üyeleri ve diğer görev sahiplerine son iki yıldır yaptıkları hizmetin HÜNKAR dergisine bir bilançosunu açıkarmalarını ve önümüzdeki yıllarda sorumlu oldukları görev alanları için yapılması gereken hizmet ve uğrașları sorduk. Kendi alanlarındaki bu vizyonu 15. dönem için seçilecek ve görev alacak canlar için bir yol haritası olmasını ümit ederiz. Çünkü birikim ve tecrübe zamanla olușuyor. Bu canların tecrübelerinden faydalanılmasını dileriz. Bizlere gönderilen cevapları siz canlar ile paylașmak istiyoruz. Gelen cevapları așağıda okuyabilirsiniz. Maalesef her sorumlu ve görev almıș kișiler isteğimize karșılık bir yazılı tanıtım göndermedi. Tabii yapılan görev gönüllüdür. Herkesin zamanı ve vakti elverdiği çerçevede Alevi Kültür Merkezi me gönüllü hizmet vermektir. Siz canlara HÜNKAR dergimizin bu sayısını gece gündüz uğrașı sonucu takdim ediyor ve iyi okumalar dileriz. Muhabbetle kalınız. Redaksiyon Hünkar Kasım ERDOGAN [ Frankfurt AKM postdedesi ] Kısa tanıtımı: 1961 Erzincan doğumlu; 1981 yılında ișçi olarak Almanya ya gelmiștir; Frankfurt cemevi dedesi, evli ve 2 çocuk babası; 3 dönemdir ABF Dedeler Kurulu yönetim üyesi, 2 dönemdir Hessen Dedeler Kurulu Bașkanlığını yürütmektedir ve aktif olarak 11 yıldır Frankfurt AKM postdedesi görevinde bulunmaktadır. Almanya da her gurbetçi gibi belirli bir zaman içerisinde fabrikalarda ișbașı yaptım yılında Gelnhausen AKM sinde yönetim ve inançsal olarak hizmet verdim. Bazı canlarımızın daveti ile zor bir dönemden geçen Frankfurt AKM ye yardımda bulunmam istendi. Zor șartları Naime Nayman, Kudret Odabaș, Mehmet Ali Kürtbağı, Hüseyin Mutlu ve Ismail Șahin ile beraber geride bıraktık. AKM nin ekonomik sorunlarını kültür gecesi ile geride bıraktık. Zor dönemi atlattıktan sonra yeni hedefler konuldu. Bu gelișme bize yeni vizyon kurmamıza sebep oldu. Frankfurt un bir cemevine kavușması ve Alevi inanç yol erkanın eğitim projesi. Kampanyaya DM yardım sözü verildi ve daha sonra bu cemevini kurma amacı ile bir Cemevi Yaptırma Derneğini kurduk. Ve 5 yıl içerisinde bu proje gerçekleșecek sözü verildi, aksi takdirde bütün paraları sahiplerine iade edilecekti. Proje ilk etapta çok kapsamlı (morg, ölü hizmeti, yașlılar evi, anaokulu ve sığınma evi). 5 yılda hedefe ulașıldı ve șu anki cemevimizi siz canlarımıza kavușturduk. Șu an olumlu yön ise cemevimizde morg ve kırk yemeği verilebiliniyor. Almanya da Frankfurt AKM miz cok iyi hizmet veren bir cemevi olarak biliniyor ve taktirler topluyor. Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 2

3 Gelecek için dıș iliskilerde Aleviligin dıșa doğru iyi tanıtılması ve paneller ile insanları bilgilendirmek gerekiyor. Sıkıcı olmadan inancmızı güzel bir șekilde canlarımıza aktarmak gerekli. Dıșarda gezen yolu ve bilmeyen çocularımızı Alevilk hakkında eğitmek ve topluma faydalı birey olarak yetiștirmek. Birlikteliğimizi barıș içerisinde sağlamak. Bu hedefe ulașmak için eğitmenliğe uzman olan canlarımız cemevimize katkıda bulunmaları lazım. Birinci kușak yașlılar için gelecek yıllarda bakımlarını üstlenmek veya en azından kolaylaștırmak gereklidir. AKM miz iç ve dıș mimarisi ile bir cemevine uygun șekilde geliștirlimesi lazım ve sadece ayin-i cemlerimiz için kullanılan bir cemevi mekanı olarak bir proje gerçekleștirilmesi lazımdır. Siyasi görüșü ne olursa olsun, insanların birbirine razılık gösterererk ortak noktalarımızı ortaya koyup, çekișmeler olmadan inancımızı en iyi șekilde yașamak vardır. Ayırım yapmadan duyarlı olan canlarımızın kendi kurum ve kurulușlarına sahip çıkmalarına gerek vardır. Yolumuz Allah-Muhammed-Ali yoludur. Ve bu yolda Muhammed-Ali dar-ı vardır ve bu darlar içinde Nesimi, Fazli, Mansur ve Fatima dar-ı vardır. Bu dar içerisinde 4 Kapı ve Kırk Makam içerisinde pirini, mürșidin, rehberin ve ana-talip ilișkileri içerisinde el-ele el-hakka ortak olarak ham ervahlıhktan kamil insan mertebesine çıkıp toplumu aydınlatan ve her koșulda örnek teșkil eden ve yol gösteren erdemli, edepli, eline, diline, beline sahip olan canlar yetiștirmeliyiz. Aramızdan bedenen ayrılan canlarımızın mekanı nur, toprağı bol olsun. Geride kalan canlarımızada yüce Allah acı kader vermesin. Vahap ASLAN [ Frankfurt AKM dernek bașkanı ] Kısa tanıtımı: Malatya doğumlu, Darmstadt Teknik Üniversitesi İnșaat Bölümü mezunu, aynı zamanda yeminli tercüman, 1968 yılından beri Almanya da ikamet ediyor. 40 yıldan beri değișik dernek ve kurulușlarda çalıșıyor, son 20 yıldan beri Frankfurt Alevi Kültür Merkezininin değișik organlarında görev aldı yılından beri Cemevi Yaptırma Derneği ve 2006 Nisan ayından beri de Frankfurt Alevi Kültür Merkezinin bașkanı, evli 2 çocuk 3 torun sahibi. Bize son dönemde yaptığınız çalıșmalarınızı anlatır mısınız? AKM nin 23 Nisan 2006 ve 4 Mayıs 2008 tarihlerinde yapılan Genel Kurullarında Yönetim Kuruluna seçildim ve arkadașların bana duydukları güvenden dolayı bașkanlık görevi verildi. Alevi hareketinin içinde bulunduğum tarihten beri israrla üzerinde durduğum bir duruș vardı: 1. Aleviler inanç alanında bulușup, bütenleșmeliler ve bir inanç iradesi yaratmalılar. 2. Bu irade birliği üzerinden ekonomik ve personal kaynaklar yaratmalılar. 3. Bu irade birliği aracılığıyla siyasette etken olmalılar ve siyasi iradeyi etkilemeliler. Bu stratejik hedeflere ulașmak için, taktik hedefler belirlenmeli ve her kurum bulunduğu bölgede kendi görevlerini yapmalı ve Alevileri bütünleștirmeli. Bunu yaparken, toplumsal ihtiyaç ve yararlar göz önünde tutulmalı, Aleviliğin geleneksel temel değerleri korunmalı ve asimilasyon önlenmeli. Daha önceki ve bașkanlığım döneminde bu hedefler doğrultusunda çalıșmalara katıldım. Bu çalıșmaların yapılabilmesi için ilk önce bir cemevinin açılması gerekiyordu. Bunun için 2000 yıllarında Alevi Kültür Merkezi bünyesinde Cemevi Yaptırma Derneğini kurduk ve cemevi yaptırma kampanyası açtık ve bu kampanya sonucunda 2005 Mayıs ayında bugünkü yerimizi satın alabildik ve gerekli inșaat ve tamiratlar yaptırdıktan sonra, 2007 yılının ekim ayında cemevini hizmete sunduk. Bu dört yıl içinde, üyemizi 4 katına ve bütçemizi 6 katına çıkardık ve Frankfurt Alevi Kültür Merkezi Hessen Eyaletinde hatta Almanya ölçeğinde model merkezlerden biri haline geldi. Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 3

4 Değișik yaș gruplarından çocuk ve gençlere eğitim olanakları geliștirildi (hem sanat hemde inanç alanlarında: bağlama, semah, halkoyunları kursları, inanç eğitimleri, etik ve inanç sohbetleri, cemler, cenaze erkanları, yedi ve kırk lokmaları vs.). Uluslararası platformlarda yaptığımız çalıșmalarla, Alevileri uluslararası arenaya tașıdık. Alevi erkan ve geleneklerinin sürekli icra edilmesine ve Alevi bilincinin uyarılmasına katkı sunduk. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi nin önümüzdeki dönemlerde hedef ve perspektifleri neler olmalıdır? Önümüzdeki 2 yıl içinde: Ana binanın üstüne dayalı döșeli ve kutsallıyla bir cemevi, çocuk odası ve misafirevi yapılmalı. Yavaș yavaș amatör çalıșmadan profesyonel çalıșmaya geçilmeli ve yarım günlükte olsa 1 müdür, 1 gençlik ve aile danıșmanı ve 1 dede isdihdam edilmeli. Bir sonraki dönemde ise, Alevi Kültür Merkezinin Frankfurt Belediyesine ait olan ve kira ödenen toprağı satın alınmalı ve maddi kaynak yaratmak ve bilgili eleman (dede, eğitmen, sosyal hizmetli gibi) yetiștirmek için imkanlar yaratılmalı. Bütün bu amaçlara ulașmak için, bilgili, tecrübeli dinamik ekiplere ihtiyaç var. Görevlerden en zor olanıda bu. Aksi takdirde, fazla mesafe alma șansımız yok. Bu olmazsa dairenin etrafında döner dolașır yine aynı yere geliriz. Latif AYDIN [ Frankfurt AKM dernek bașkanı yardımcısı ] Kısa tanıtımı: 1945 Nazmiye/Tunceli doğumluyum. Yirmi yașıma kadar pirimiz ve rehberimizin bizi ziyaretlerinde Alevi inancında yapılan cem ve Alevi ibadetleri ile bir Alevi kültürü ve bu kültürün inançsal boyutunu yașadım. Verdigimiz ikrara bağlı taliplik, pirlik, müsahiplik ve Ehli-beyt yolu olan inancımızın yolunda sözde değil özünde sadık kalmanın bilincinde yetiștim. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi`ne 1989 da kurulușundan beri üyeyim. Bir Alevi olarak her birimizin kültür ve inancımızı yașayacağımız bir cemevine sahip olmamız amacıyla 2000 yılında Frankfurt Alevi Kültür Merkezi genel kongre kararıyla Frankfurt Cemevi Yaptırma Derneğini kurduk. Bu projeyi desteklemek, Frankfurt ve çevresinde Alevi canlarımızı bir çatı altında toplayıp daha iyi bir hizmet vermek gayesi ile 2006 yılında yönetim kuruluna seçildim. Ikinci bașkan olarak iki dönem hizmet verdim. Bu süre içinde Frankfurt Alevi Kültür Merkezi inșaatının bașlangıcından bitișine kadar arkadașlarımla beraber büyük emekler sarfettik. Üye sayımızın 170`den 650`ye çıkması bizim yönetimin aldığı kararlar ve çalıșmaların gözle görünen en iyi göstergesidir. Bu dönem içinde inançsal ve kültürel etkinliklerle canların bir araya gelmesini sağladık. Vizyon olarak kısaca șunu belirtmek istiyorum: Niye olmasın! Frankfurt AKM`yi tüm dünyaya Alevi kültürünü yașayan gerçek bir örnek olarak görmek istiyorum. Çocuklarımıza sadece inanç yolunda kendilerini yetiștirmek değil, yerine göre derslerinde, meslek ve devlet daireleriyle olan sorunlarında yardımcı olmak ve sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyoruz. Daha güzel ve daha geniș hizmetler sağlamak amacıyla, * Donanımlı bir cemevi * Çocuklarımızın oynayabileceği bir yer * Misafirlerimizi ağırlayacak bir mekan * Tiyatro ve sanatsal eğitimin olduğu bir cemevi bizim șu anki AKM binasının büyütülmesini hedefliyorum. Ayrıca canlarımızın sadece maddi değil manevi katkılarınında coğalmasını ümit ediyorum. Aynen Șah Hatayi nin bir deyișinde söylediği gibi Tüm canlara Saygı ve Sevgilerimi sunuyorum. Mürșidin nefesi hak nefesidir Gitme dediğine giden asıdır Mürșidin rızası hak rızasıdır Hak deyip tuttuğum șahtan ayrılmam. Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 4

5 Zahide AYDOGAN [ Frankfurt AKM Kültür sorumlulusu ] Kısa tanıtımı: Evli ve iki çocuk annesi den itibaren Almanya da yașıyorum tarihinde yapılan Frankfurt AKM Genel Kurulunda, İnançsal ve Kurumsal alanda benim için önemli olan, Frankfurt Alevi Kültür Merkezine daha fazla hizmet etmek için, görev almaya aday oldum. Değerli canların oylarıyla da yönetime seçildim. Yeni yönetimde kültür sorumluluğu ve bașkan yardımcılığı görevlerini üstlendim. Yaklașık iki senelik dönemde özellikle Kadınlar Kolunun ve diğer canların yardımlarıyla etkinlikler planlayıp sizlere sunduk. Bunlardan bazıları șunlardır: Anneler Günü Kutlaması Eski yönetimlerde görev alan canlara ve cemevi bina sorumluluğunu üstlenen ve diğer faaliyetlerde de yardımlarını sakınmayan Sayın Kalender Akça ya tesekkür amaçlı düzenlediğimiz Muhabbet ve Teșekkür Akșamı Frankfurt AKM bünyesinde, saz öğrencilerimizin sunduğu Așık Mahzuni Șerif i Anma Gecesi Türkiye nin Frankfurt Kitap Fuarına konuk oldugu tarihte yapılan Tiyatro Günleri Etkinliklerine Frankfurt AKM olarak sponsor olduk. Tiyatro Günlerinin açılıșına 50 yakın kadın ve semah öğrencileri canlarımızla katıldık. Kültürel kıyafetlerimizle semah döndük, halk oyunlarımızla eșlik ettik. Kurum olarak Kurban ve Așure adlı oyunlara sponsor olduk. Tam Destek vererek salonları doldurduk. Tiyatro Günleri nedeniyle Frankfurt da bulunan birçok Profesör, Akademisyen ve Sanatçıyı Cemevimize davet ettik; onlar bize tiyatroyu anlatırken bizde onlara Frankfurt Alevi Kültür Merkezi mizi tanıttık. Gençler ve yetișkinler olmak üzere disiplinli ve profesyonel çalıșan iki ayrı halkoyunları ekibini kurduk. Gençlerden olușan halkoyunları ekibimiz Frankfurt AKM nin ve Alman teșkilatlarının düzenlediği etkinliklerde bizi bașarıyla temsil ettiler tarihinde Sivas 93 adlı tiyatroda, yüreğimizdeki sönmeyen ateșle, Sivas da kaybettiğimiz canları anmak için oradaydık tarihinde iki bölümden olușan güzel bir kültür gecesi düzenledik. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi mizin semah, bağlama, halk oyunları ekibi öğrencileri ve değerli sanatçıların katılımıyla çok renkli ve harmoni içinde geçti. Bu kültür gecesinde 1000 in üzerinde canımız bizi sonuna kadar destekledi ve yalnız bırakmadı da Üniversite öğrencilerimizle birlikte bir Șiir Akșamı sunduk. Birçok șair ve șair adayımızın yazdığı veya diğer șairlerden okuduğu șiirleri dinlemeye gelen siz canlar, bizleri oradada yanlız bırakmadınız tarihinde bağlama öğrencileriyle birlikde büyük ustamız Așık Veysel i Anma Konserini düzenledik da bașlayan Hacı Bektaș Haftasında, kapanıș olarak da semah öğrencileriyle birlikte nefes, semah ve deyișlerle pirimiz Hünkar Hacı Bektaș Veli yi doğum yıldönümünün 800. yılında andık. Almanya da Hünkar Hacı Bektaș Veli yi anma etkinliğini yapan tek Alevi Kültür Merkezi sıfatını Frankfurt tașımaktadır. Benim en çok haz aldığım ve kurumumuza çok yakıștırdığım bilgi dolu bir etkinlikti. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi mizin 20.Yıl Etkinliklerini gerçekleștirmek için da otuza yakın canla, çalıșma kurultayı olușturduk. Çoğu canlarımızın çalıșma kurultayından daha sonra ayrılmaları veya zamansızlıkdan diğer kalan sekiz canımıza fazla yardım edememeleri beni ve diğer kurultay üyelerini çok üzmüștür. Aldığımız kararla 20.Yıl etkinliklerimiz șu șekilde olușturmuștur: Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 5

6 Gençlikle halay akșamı Bağlama öğrencileriyle koro dinletisi Semah öğrencileri ile nefes ve deyișler Dedemiz ve anamız ile Abdal Musa Cemi Kültür gecesi ( ) Fasıl akșamı ( ) Bu Etkinliklerde birçok değerli dostun yardımı ile, kaliteli, bașarılı ve en güzelini; ilk önce kurumumuza bugüne kadar emeği geçen saygıdeğer insanlara ve siz canlara sunmaya çalıștık. Șubat 2010 tarihinde geleneksel șiir gecemizi, tarihinde Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladık tarihinde Nevruz Bayramını, baharın coșkusuyla, sevinciyle bu güzel güne yakıșır șekilde kutladık. Bu etkinlikte desteğini benden ve kurumumuzdan esirgemeyen tüm dostlara, özellikle Kadınlar Koluna ve bizleri yalnız brakmayan siz canlara yürekten teșekkür ederim. Șartlar ve zamanın bizlere sunduğu çerçeve içinde, siz sevgili canlara, en iyi, en güzel etkinlikleri, gösterileri sunmaya çalıștım, takdiri siz sevgili canlara bırakıyorum. İki yıllık çalıșma süremde her zaman ben değil kurum olarak hareket etmeye çalıștım ve bundada bașarılı olduğumu düșünüyorum. Kendi doğrularından șașmadan, kurumumuz için doğru ve yararlı olan kararların altına imzamı attım. Elbetteki tüm üyelerimiz gibi bende Frankfurt AKM de hep en üst seviyede, daha profesyonel, tüm çalıșma kollarının ve barındırdığı derneklerin birbiriyle sürtüșmeden, bilgi alıșveriși içinde, hoșgörülü, saygı çerçevesinde çalıșmalarını yürütmelerini arzu ediyorum. Sadece yönetimin değil, tüm üyelerimizin kurumumuzu sahiplenmesini, sakınmasını, Aidatımı öderim, gerisi beni ilgilendirmez düșüncesinden vazgeçmesini diliyorum. Bizleri birarada tutan bașta Alevi olmamız ise, Alevi öğretisine, Alevi değerlerine sahip çıkalım. Siyasi düșüncemizi kurum içerisine sokmadan, insanca, sevgiyle ve hoșgörüyle burada inancımızı yașayalım, yașatalım. Bunlarıda sadece kurumumuzun tüzük ve kurallarına uyularak gerçekleștirebileceğimize inanıyorum. Frankfurt Alevi Kültür Merkezi bir Adım önde ve daima bir Adım önde kalması dileklerimle, MUHABBETLE KALIN. Servet TARI [ Frankfurt AKM saymanı/muhasebe sorumlulusu ] Kısa tanıtımı: Evli ve çocuk sahibi Çorum doğumlu. Üniversite 3. sınıftan ayrılmıș ve muhasebe eğitimi görmüștür. Frankfurt AKM Yönetim Kurulunda sayman görevi üstlenmektedir. Frankfurt AKM nin 14. döneminde Yönetim Kurulu üyesi olarak saymanlık görevini yapıyorum.yönetim kuruluna girmemdeki en büyük amaç, her geçen gün bir önceki günden daha değișik her geçen ay ve yıl bir öncekinden daha gelișmiș ve büyümüș bir Alevi Kültür Merkezinde mali ișlerinde bir plan ve program dahilinde yapılması gerekiyordu. Tüm mali konuların bir sistem içerisinde değerli üyelerimize günün șartları ve ihtiyaçlarına cevap verecek bir șekilde muhasebe usul ve esaslarına göre anlatılması ve açıklanması gereği vardı. Bu ihtiyaçlarında hayata geçmesi tabiki bir tecrübeyle ve eğitimle olurdu. Iște bu sebepten kendimi bu görevin dıșında tutmamam gerektiğini saymanlık ișinin birazda cesaret istediğini düșünerek ve derneklerde genelde saymanlık konusunun herzaman sert tartıșmaları beraberinde getirdiğinden, șeffaf ve açık olunması, herseyin belgelerle desteklenmesi gerektiğini, gelir-giderlerin bir program dahilinde yapılması halinde hiç bir sorunun kalmayacağını düșünerek bu ağır sorumluluk gerektiren görevi üstlendim. Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 6

7 Bu zamana kadarda gerek Yönetim Kurulu gerek Denetleme Kurulu ve gerek üye toplantılarında Frankfurt AKM nin mali raporlarını, bilançolarını, gelir-giderlerini ve kar-zarar cetvelini bir program dahilinde muhasebe usul ve esaslarına göre açıklayarak hiç bir șaibeye yer vermeden ve her sorunun cevabının verildigi bir saymanlık kurumu olușturduk. Bu olușturduğumuz saymanlık kurumu sadece gelir-gider hesaplarını tutmakla kalmadı her yapılacak etkinliğin kaynağını yaratarak maliyet hesabına göre yapılabilecek etkinliklerin daha rahat ve geniș çaplı yapılmasını sağladı. Olușturduğumuz sistem sayesinde, mevcut verileri değerlendirerek ileriye dönük daha güvenli ve riske girmeden yapabilecegimiz konuları rahatca yapabilecek hale geldik. Her zaman söylediğimiz gibi, büyük kurumların mali raporlarıyla desteklendiği zaman daha değerli olacağını göz önüne alırsak, Frankfurt AKM ninde șeffaf ve büyük bir kurum olduğunu görürüz. Frankfurt AKM nin daha büyük ve șeffaf olabilmesi ve ileriye dönük daha güvenli bakabilmesi için görev yapacak yeni sayman arkadașlarında diger yönetim kurulu üyeleri gibi belirli bir eğitim, deneyim ve geçmișe sahip olmaları gereği kaçınılmazdır. Bu vesile ile, Frankfurt AKM nin bugün toplumun ihtiyacına cevap verebilecek bir kurum haline gelmesinde emeği geçen Mevcut Yönetim Kurulu arkadașlarıma ve geçmișten bugüne emek veren tüm üye ve yöneticilere tesekkür eder, șimdiden 2 Mayıs 2010 tarihinde yapılacak Frankfurt AKM nin genel kurulunda Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve diğer kollara seçilecek arkadașlara yeni görevlerinde bașarılar dilerim. Zülfikarın Simgeselliği Alevilikte tüm diğer batini inanç uygulamalarında olduğu gibi simgesellik kullanılır. Sözlerin en güzeli, doğru olanıdır. [ Hz. Ali ] Doğruluk, dinin ve imanın esasıdır. [ Hz. Ali ] Simgesel dil sadece sözel olacağı gibi ișaret, șekil ve kavramlara yüklenen anlamlar șeklinde de olabilir. Șimdi bunlardan Zülfikar simgesini sorularla ve yanıtlarıyla yorumlamaya çalıșalım. a. Neden Zülfikâr ın ucu çift çataldır? b. Neden çatallardan biri uzun diğeri kısadır? c. La feta illa Ali, la Seyfe illa Zülfikar betimlemesinde ne kast edilmek istenmiștir? Yanıtlarımız șöyle olabilir 1. Zülfikar ı ilk gören doğal olarak bir silahı algılar. Ancak bu silah bilinen tüm kılıçlardan görünüm olarak neden farklıdır? Ucu çatal olan bir kılıcı savaștığın insan veya canlıya saplamak hiç de kolay değil. Peki ama neden? Burada simgesel anlatımlar vardır ve bir ikilem anlatılmak isteniyor. Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 7

8 2. Zülfikar ın uzun kısmı dünyada cehaletin, bağnazlığın, kötülüğün, acımasızlığın, adaletsizliğin, kör inançların, sevgisizliğin, dengesizliğin gibi benzer olumsuz kavramların daha çok olduğu vurgulanarak ve baskın bir tarzda anlatımıdır. Zülfikar ın kısa ucunun ise dünyada aklın, bilginin, sevginin, adaletin, hoșgörünün, merhametin, dengenin gibi benzer olumlu kavramların ise daha az olduğunun simgesel vurgusudur, anlatımıdır. Burada Zülfikar, bu olumsuzluklarla savașın simgesidir. İnsana ve insanlığa yararlı düșünü ve eylemlerin yașama geçirilmesinde önemli bir simgedir. 3. La feta illa Ali Ali den güçlü yiğit yoktur. Söyleminde anlatılmak istenen aslında Hz. Ali nin bilgeliği, erdemi, hakseverliği, adaleti, hoșgörüsü, sevecenliği, insan sevgisi, barıșseverliği gibi özelliklerinin anlatımıdır. Bunun yanında La Seyfe illa Zülfikar Zülfikar dan keskin kılıç yoktur söyleminden anlatılmak istenende bilgidir. Yani bilginin keskin gücü her türlü gücün üstündedir. Bilen de bilmeyen de hep - Alevi sırlarından dem vururlar. İște sır diye anlatılmak istenenler bu simgeselliklerdir. Bu sırlar da her önüne gelene anlatılmaz, aktarılmaz, bu yola girenlere dört kapı ve kırk makamda azar, azar ölçülü ve hak ettikçe verilir. Șimdi simgesel açıklamayı bu kez ters çevirelim. 1. Çatalın uzun kısmını bu kez olumlu öğeler olarak yorumlayalım. Yașamın, sevginin, cesaretin, dürüstlüğün, gücün, tüzenin, düzenin, umudun, mutluluğun, uyumun ve dengenin simgesi olsun. 2. Buna karșın kısa kısmı ise, ölümün, sevgisizliğin, korkunun, umutsuzluğun, düzensizliğin, sahtekarlığın, güçsüzlüğün, tüzesizliğin, umutsuzluğun, mutsuzluğun, uyumsuzluğun ve dengesizliğin simgesi olsun. Bir yorum daha yapalım uzun kısmı, özgürlüğü, eșitliği ve barıșı simgelesin, kısa tarafı tutsaklığı, eșitsizliği ve savașı simgelesin. Bütün bu simgesel yorumları herkes kendince yapmaya çalıșırsa, görülecektir ki Zülfikâr sadece bir kılıç değil birçok kavram ve değerlerin simgesel yorumudur. Șimdi bana șu soruyu sorabilirsiniz sen neden bize bu sırları açıklıyorsun? Sonuçta iyi ve olumlu șeyleri elbette o yolun insanlarına vermek değil midir? Ben sırlar konusunda bir anahtar verdim, gerisini sizler araștırın ve bulun derim. Kastamonu içinde vurdular beni, gençliğim eyvah! Türküler içinde geçen yer isimleri ile ne kadar ilgisi var? Yeni nesil daha çok pop, hip hop, rap türü müzik dinliyor. Türk halk müziği dinleyenlerin ise çoğu türkülerin hangi yöreye ait olduğunu bilmiyor veya sözlerde geçen yer adlarından dolayı yanlıș biliyor. Geçmiș zamanların birinde bir han, bașka bir hanı tutsak almıș. Bu han, tutsağına, Eğer istersen benim kölem olarak yanımda kalır, uzun zaman yașayabilirsin. İstemezsen en büyük arzunu yerine getirir, sonra da seni öldürürüm. demiș. Tutsak olan han düșünüp cevap vermiș: Köle olarak yașamak istemiyorum. Beni öldür daha iyi. Ancak öldürmeden önce herhangi bir çobanı buraya getirmeni istiyorum. Diğer han sormuș: Ne yapacaksın o çobanı? Tutsak han cevap vermiș: Ölmeden önce ondan bir türkü dinlemek istiyorum. Bu hikâye, türkülere verdiği önemi hemen her eserinde gösteren ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov un Beyaz Gemi adlı romanından. 10 Haziran 2008 de 80 yașındayken aramızdan ayrılan Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 8

9 Aytmatov un yaptığı, sadece türküleri hikâyelerde kullanmak değil, türküler hakkında bir hassasiyet olușmasını sağlamak, onlara dikkat çekmekti. Nitekim türküleri, eserlerinde, doğdukları ortamın șartlarıyla, ardındaki hikâyelerle birlikte kullanırdı. Çocukluklarını 80 li yıllarda yașayan nesil, kesif bir arabesk etkisiyle büyüdü. Türküler ise bu arabesk akımın arasına serpiștirilmiști ve bulabilmek için özel bir çaba sarf etmek gerekirdi. Șimdilerde ise pop müzik denen ismiyle müsemma eserler kol geziyor piyasada. Ancak yine de türkü severler için 90 ların ortasından itibaren hareketli bir dönem bașladı. Türküler biliniyor ve okunuyor artık; okuyanların pek çok noksanına rağmen! Peki, türkülerle ilgili doğru zannettiğimiz birtakım șeylerin yanlıș olabileceğini düșündünüz mü hiç? Pek çok türküde geçen yerleșim yerlerinin isimleri, eğer o türkünün hikâyesini bilmiyorsak, bizi fena hâlde yanıltabilir mesela. Türküleri, Cengiz Aytmatov un yaptığı gibi, hikâyeleriyle birlikte bilmek, onları yeni nesillere hikâyeleriyle birlikte aktarmak çok önemli. Örneklerimizi en bilindik olanıyla vermeye bașlayalım. Bilhassa 18 Mart larda daha bir hatırladığımız ve analar, babalar ümidi kesti mısrasıyla kederlere gark olduğumuz Çanakkale içinde türküsü sanılanın aksine Çanakkale yöresinin değil, Kastamonu nun türküsüdür (Bazı farklı tezler varsa da genel kabul bu yöndedir. Türkünün gençliğim eyvah nakaratlı Kerkük, Denizli ve Konya yöresinde de benzerleri vardır). Bu arada, askerlik deyince akla gelen ilk türkü olan Yaylalar ise aslında Erzurum-Așkale yöresine ait bir eserdir. Demek ki vaktiyle sesi güzel Erzurumlu bir çavuș bașlatmıș bu geleneği. Neyse ki söylemesi kolay bir türküyü tercih etmiș; Kırșehir yöresinden bir bozlak olsa bu kadar tutmayabilirdi ya da Karadeniz in kemençeli türkülerinden biri olsa sabah sporu daha bir zevkli geçebilirdi! Sonra, bir Ankara türküsü var ki, Türkiye yi hiç bilmeyen biri olsanız, Ankara nın șöyle denize nazır, Ege sahilinde bir yerleșim birimi olduğunu sanırsınız. Ne diyor türküde: Denize dalmayınca / Bir balık almayınca / Biz buradan kalkmayız / Gök kandil omayınca / Denize dalayım mı / Bir balık alayım mı / Ay battı güneș doğdu / daha yalvarayım mı? İçinde deniz geçen bir türkü de Denizin dibinde Hatçam / Demirden evler / Ak gerdanın altında da / Çiftedir benler sözleriyle de tanınan türküdür. Çoğunun denizden dolayı Antalya yöresine ait sandığı bu türkü, esasında denizle ilgisi olmayan Burdur a aittir. Türkü, Burdur a bağlı Arvallı (Bağsaray) köyünde yașanmıș bir hikâyeyi anlatır. Örneklere devam edelim. Mesela, Urfa ya pașa geldi türküsü hangi yörenin dersiniz? Tabii ki Urfa demeyi düșünüyor olabilirsiniz; ama türkü Van yöresinin Erzurum dan çevirdiler yolumu ise Erzurum ya da o bölgedeki bir șehrin değil, Afyon Emirdağ ın Yine Erzurum dağları kar ile boran uzun havası Malatya yöresinin; Erzurum da bir kuș var türküsü de komșu Erzincan ın Her devirde insanları kendine çekmiș olan İstanbul da adını verdiği türkülerin bazılarına ev sahipliği yapamamıștır. Mesela, Yârim İstanbul u mesken mi tuttun?, Kayseri; İstanbul a ısmarladım fesimi, Ağrı; İstanbul un konakları köșeli ve Ah İstanbul sen bir han mısın? ise Kütahya türküleridir. Aslında Manisa türküsü olan Bursa da eylendim biraz da ise Bursa nın dıșında Sofya, Rumeli ve İstanbul isimleri de geçer! Enver Pașa ya istida sunulan Sarıkamıș uzun havası ise Kars değil, Kayseri yöresine aittir. Yine Ey Üsküdar, Üsküdar gezdim sokaklarını diye terennüm eden kiși bir İstanbul kalem efendisi değil, Konyalı bir Anadolu çocuğudur. Dinar yolu türküsü, kim bilir hangi sevgilinin ardından o yolları așındıran bir Antalyalı ya aittir. Sivastopol önünde yatan gemiler türküsündeyse Kırım uğruna yapılan savașlardan biri söz konusu. Ama türkü Kırım ın hayli uzağına; Çankırı yöresine ait! Yaylalar içinde Erzurum yayla; șehirler içinde Gonya dır Gonya türküsü de ne Erzurum a ne de Konya ya aittir; bir Kırıkkale türküsüdür Köroğlu mahlaslı Tokat ellerinden türküsü Gaziantep yöresinindir. Yine Benden selam olsun Bolu Beyine diye bașlayan türkü ise Bolu değil, Kastamonu türküsüdür. Ben giderim Batum a diye bașlayan türkü ise bir Sinop türküsüdür esasında. Bir İzmir türküsü gibi algılanan İzmir in içinde al yeșil bayrak / Bir yanın bal olmuș bir yanın kaymak adlı türkü ise aslında bir Sivas türküsüdür. Diyarbakır bu mudur / Desti dolu su mudur? türküsüyse bir Urfa türküsüdür Örnekler bu kadarla sınırlı değil tabii ki. Söz gelimi Samsun iskele bașı / hilaldir yârin kașı türküsü, Samsun u geçtik, bir sahil șehrinin bile değildir, Çankırı yöresinindir. Adana dan söz eden iki türküye baktığımızda da ilkinde Adana ya bir kız geçti gördün mü? diyen bir Niğde türküsünü, ikincisinde ise Adana da biter taze arpalar diyen bir Kırșehir türküsünü görüyoruz. Türkü Kırșehir in ama arpa Adana da imiș. Zira türkünün Hünkar Baskı 2 Yayın 5/2010 9

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Aylık Medico-Sosyal Mart 2007 Özel Sayı Para ile satılmaz.

Aylık Medico-Sosyal Mart 2007 Özel Sayı Para ile satılmaz. Aylık Medico-Sosyal Mart 2007 Özel Sayı Para ile satılmaz. Dosya Yaşlılıkta Üretkenlik Prof. Dr. Rüveyda Bayraktar Ulusal Yaşlılık Politikamız var mı? Kocaeli Milletvekili Dr. Nevzat Doğan ile söyleşi

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır 2009 Mutlu Yıllar Çubuk - Ankara Bizim Dergi 2 Değerli Okuyucular, Sevgili Üyelerimiz... Yazıma başlarken hepinizin yeni yılını kutluyor, 2009 yılının size sağlık, uyum,

Detaylı

(TED LOGOSU) TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, MEVCUT UYGULAMALAR VE SONUÇLARI

(TED LOGOSU) TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, MEVCUT UYGULAMALAR VE SONUÇLARI Dış kapak İç kapak (TED LOGOSU) TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ OKULLARDA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ, MEVCUT UYGULAMALAR VE SONUÇLARI Editör: Doç. Dr. Selahattin GELBAL 30 Kasım 2006 İçindekiler Mesajlar Açılış Konuşmaları

Detaylı

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör

Gamze Aşnük Kurumsal Koordinatör İmtiyaz Sahibi MB Holding adına Muharrem Balat Genel Yayın Yönetmeni Gamze Aşnük Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Editör Şeyda Helvacı Kerse Yayın Kurulu Şeyda Helvacı Kerse Burcu Bilgi Lale Aras Ömer Okuyucu

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Temmuz 2007 Sayı 7

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Temmuz 2007 Sayı 7 Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Bizim Dergi 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Sorumlusu Gülter

Detaylı

KÜLTÜR ve TANITMA VAKFI DERGİSİ. Yıl:27 Sayı:42 Ocak 2015

KÜLTÜR ve TANITMA VAKFI DERGİSİ. Yıl:27 Sayı:42 Ocak 2015 KÜLTÜR ve TANITMA VAKFI DERGİSİ Yıl:27 Sayı:42 Ocak 2015 KÜNYE İmtiyaz sahibi Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı adına Mehmet ÇAĞLAR Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Salih Özbulut Genel Koordinatör

Detaylı

Saygıdeğer hemşehrilerim;

Saygıdeğer hemşehrilerim; Saygıdeğer hemşehrilerim; 18 Ekim 2009 tarihinde yaptığımız 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde Şalpazarı Dernekler Federasyonu (ŞALFED) Genel Başkanlığına seçilerek on dokuz kişilik Yönetim Kuruluyla

Detaylı

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR

SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR Anabilim Eğitim Kurumları ücretsiz yayınıdır. NİSAN 2015 SÜHEYL VE BEHZAT UYGUR: BİZİM İYİ BİR TİYATRO SEYİRCİSİNE İHTİYACIMIZ VAR TÜMAY ÖZOKUR: SEVGİSİZ HER ŞEYE HAYIR N. ÖYKÜ İYİGÜN: ÖĞRENMENİN VE ÖĞRETMENİN

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Nisan 2006 Sayı 2. Anneler Gününüz Kutlu Olsun

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Nisan 2006 Sayı 2. Anneler Gününüz Kutlu Olsun Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Anneler Gününüz Kutlu Olsun Bizim Dergi 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir

Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir Haziran 2013 Sayı:7 Kaleli Grup Eğitim ve Kurumsal İletişim Dergisidir 1 2 2 İÇİNDEKİLER Selahattin Kaleli Kültür Eğitim Ve Yardımlaşma Vakfı Kuruluyor Kaleli Grup Adına İmtiyaz Sahibi İsmail TUNCEL -

Detaylı

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI

UYGULAMA, BİRLİKTELİK TOPLANTISI Latif Şimşek GİF Haber e konuştu Bilbay dan genç reklamcılara tavsiyeler... T Başarılı bir gazeteci ve şiir yazarı olan Latif Şimşek, yaptığı programlarla dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başarmış,

Detaylı

Bu sayımızda neler var

Bu sayımızda neler var Bu sayımızda neler var 22 7. Bilgiçağı Matematik Olimpiyatları ödülleri 06-08 Akademisyenlerle buluşma 10-19 Sınıflarımızdan haberler 40-41 Değerler eğitimi 34-35 Kopya baba istemiyorum 20 Bilgiçağı nda

Detaylı

Müzik Öğrenci Röportajları. Yedi Bölge Yedi Türkü Gamze KAHYAOĞLU DOĞAN

Müzik Öğrenci Röportajları. Yedi Bölge Yedi Türkü Gamze KAHYAOĞLU DOĞAN www.cankaya.edu.tr Sayı: 52 Nisan 2014 ISSN 1304-9836 BU SAYIDA 52.sayı Çankaya Üniversitesi Adına Sahibi: Prof. Dr. Ziya Burhanettin GÜVENÇ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Yrd. Doç. Dr. S. Cem KARADELI genelsekreterlik@cankaya.edu.tr

Detaylı

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu

Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu SONUÇ BİLDİRGESİ Açılış Konuşması, Davut Kavranoğlu Sevgili genel başkan yardımcım, çok değerli misafirler Yeni Dijital Dünya toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Geçmişin tecrübesiyle bugünün dünyasını

Detaylı

SMMM. o d a s ı. editörden. SMMM Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com ORDU

SMMM. o d a s ı. editörden. SMMM Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com ORDU editörden Bahadır BAŞ Oda Sekreteri bahadirbas@hotmail.com BİZ OLMASAK Biz olmasak e devlet projesi adım atamaz, biz olmasak vergiler tahakkuk edemez, biz olmasak SGK primleri toplanamaz, biz olmasak TUİK

Detaylı

İÇERİK. Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11. Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)...

İÇERİK. Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11. Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)... İÇERİK Çocuk Gelinler Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği...6-11 Engeller Kalkıyor Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)...12-19 Engellilere Hizmet, Kadınlara ve Gençlere İstihdam Toplumsal Konuları

Detaylı

SAYI: 6 HAZ RAN 2011 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 6 HAZ RAN 2011 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 6 HAZ RAN 2011 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2011 SAYI: 6 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı

OVİT YAYLASI NDA SİZLERİ BEKLİYORUZ

OVİT YAYLASI NDA SİZLERİ BEKLİYORUZ OVİT YAYLASI NDA SİZLERİ BEKLİYORUZ Ramazan ayı nedeniyle üç yıl ertelenen Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimiz yeniden başlatılacaktır. Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimizin 17. si, 1-3 Ağustos 2014

Detaylı

DİVRİĞİ DE HALK EĞİTİM ATAKTA (Önümüzdeki dönem, kaşık oyunu, izzet, su sızıyor da öğretilecek! )

DİVRİĞİ DE HALK EĞİTİM ATAKTA (Önümüzdeki dönem, kaşık oyunu, izzet, su sızıyor da öğretilecek! ) 15 ARALIK 2011 SAYI: 17 SAYFA 1 İrtibat: yenidivrigigazetesi@gmail.com DİVRİĞİ DE HALK EĞİTİM ATAKTA (Önümüzdeki dönem, kaşık oyunu, izzet, su sızıyor da öğretilecek! ) HABER: M.T.-İST. Divriği Halk Eğitim

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ

İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ 2006/189 İSTANBUL A GÖÇÜN YÖNETİMİ (Hukuk - İdari - Ekonomik ve Sosyal Tedbirler) SEMİNER AÇIŞ TEBLİĞLER PANEL İSTANBUL, 2006 1 İşbu kitap, 2 Eylül 2006 Cumartesi günü, Conrad İstanbul Balo Salonu n da

Detaylı

Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır.

Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır. Yıl : 5 Sayı : 5 Mayıs 2014 Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Yayın Organıdır. Çankaya Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Malazgirt Mah 931. Cadde No : 145 Dikmen / Ankara Tel : (0312) 478 56 74 478 56 75 Fax

Detaylı

Bizim Dergi. Birlikte barış içinde nice Bayramlara. 3 ayda bir yayınlanır Ekim 2008 Sayı 12. Quebec/Canada

Bizim Dergi. Birlikte barış içinde nice Bayramlara. 3 ayda bir yayınlanır Ekim 2008 Sayı 12. Quebec/Canada Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Birlikte barış içinde nice Bayramlara Quebec/Canada Bizim Dergi 2 Sevgili üyelerimiz, değerli okurlar Bizim Dergi nin Temmuz sayısını hazırlarken çoğumuz tatil hazırlıkları

Detaylı

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI

Mesafeleri Kısalttık ŞENOL GÖKA TRT RADYO DAİRESİ BAŞKANI RADYOVİZYON ARALIK 09 Mesafeleri Kısalttık TRT 26 ülkeden 96 radyocuyu Antalya da 3 haftalık Radyo Programcılığı Eğitimine getirerek bir ilki gerçekleştirdi. Kuzey Afrika, Arap Yarım Adası, Balkanlar,

Detaylı

Kadın Âşıklar. MESAM yeni yönetimini seçti. Mesam dan Youtube İle İşbİrlİğİ KALBİMİZ SOMA DA

Kadın Âşıklar. MESAM yeni yönetimini seçti. Mesam dan Youtube İle İşbİrlİğİ KALBİMİZ SOMA DA 18 TÜRKİYE MUSİKİ ESERİ SAHİPLERİ MESLEK BİRLİĞİ DERGİSİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 Vizyon MESAM yeni yönetimini seçti KALBİMİZ SOMA DA Kadın Âşıklar Mesam dan Youtube İle İşbİrlİğİ 2 Haklarınız MESAM ile güvence

Detaylı

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ.

MKÜ. Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092. Üniversitemizde NEVRUZ. b Bakış MKÜ Mustafa Kemal Üniversitesi Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi Sayı:8 Mart-Nisan-2012 ISSN 2146-6092 Üniversitemizde NEVRUZ Şenliği Antakya Sokaklarından bir kare Sunuş Eğitim kurumları, içinde

Detaylı

EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ. 15. yı l Özel Sayı s ı MART 2010

EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ. 15. yı l Özel Sayı s ı MART 2010 EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ 15. yı l Özel Sayı s ı MART 2010 TEGV Adına Sahibi Cengiz Solakoğlu Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Dandik Yayın Türü Yaygın Süreli Yayın Tasarım ve Yapım TUT Ajans [tutajans.com]

Detaylı

Kadıköy ün kalbinde Gaziantep Günleri

Kadıköy ün kalbinde Gaziantep Günleri İSTANBUL GAZİANTEPLİLER DERNEĞİ YAYIN ORGANI SAYI 29 AĞUSTOS 2010 Kadıköy ün kalbinde Gaziantep Günleri Gaziantep Sanayi,Ticaret ve Kültür Etkinlikleri AKTEN KÖYLÜOĞLU III. GAZİANTEP ZİRVESİ BAKIRCILAR

Detaylı