LXXXIV. ( Kitâb al - Asnâm )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LXXXIV. ( Kitâb al - Asnâm )"

Transkript

1 ANKARA ÜNIVERSITESI İ L İ HIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXXIV İ BN AL-KALBI PUTLAR K İ TABI ( Kitâb al - Asnâm ) Rosa Klinke Rosenberger'in Almancaya çevirisini Arapça asl ı ile karşıla ştırarak çevirenin giri şi ve notlar ı ile birlikte Türkçeye çeviren Beyza DUŞ ISGEN

2

3 ANK ARA UNIVERSITESI ILkRIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXXIV İ BN AL-KALBI PUTLAR K İ TABI Beyza DUŞİSGEN Ankara Üniversitesi ilâhiyat Fakültesi Pedagoji Asistan ı (71i7ı4 1.1 e ııı"7\le, 3- ' 1.4

4 IÇINDEKILER Sayfa Önsöz 5 Kaynaklar ın Listesi 7 Kısaltmalar 11 Giriş 13 Tercüme 23 Notlar 55 Indeks 95 Arapça Metin 1

5 ÖNSÖZ Hicri II. yüzy ıl Arap aleminin ünlü soybilim, tarih ve hadis bilgini İbn tercûmesini sundu ğumuz "Putlar Kitab ı", Arap putçuluğunun menşei hakk ında olduğu kadar, en eski dini mönasebetler hakk ında da önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Dinler Tarihi ve Din Psikolojisi bakımından dikkate de ğer olan bu hacimce küçük fakat muhtevaca zengin eseri dilimize kazand ırmak hizmetini yerine getirmi ş olmakla mutluyum. Tercüme alanındaki bu ilk çal ışmamda yard ımların ı esirgemiyen hocalarıma, arkada şlarıma ve eserin bas ılmas ını sağlayan İlöhiyat Fakültesi Yay ın Komisyonuna te şekkür etmeyi vazife sayar ım. Ankara Nisan 1968 Beyza DeŞtINGEN

6 KAYNAKLARIN LISTESI 1. 'Abid b. al-abras and 'Âmir b. at-tufayl : : The Divans. Ed. by Ch. L- yall, Leyden Abli'VAt6thiya. Divan. Mit Kommentar von L. Cheikho. 4. Aufl. Beirut , Abulfeda: Historia anteislamica. Ed. H. O. Fleischer. Lipsiae Alt, Albrecht: Nachwort über die territorialgeschtliche Bedeutung von Sanherib's Eingriff in Palaestina. Palaestina jahrbuch, 25. Jahrg. (19-29), S. 80 ve dev. Berlin 'Alkama b. 'Abada al-fahl. Die Gedichte. Hrsg. von A. Socin, Leipzig Arnold, Fr. Aug.: Chrestomathia Arabica. Halis, Londini, Parisis Abi1 Bad:- Mairmln b. Qais. Gedichte. Hrsg. v. R. Geyer. London Beer, Georg: Steinverehrung bei den Israiliten. Schriften d. Strassburger wissenschaftl. Gesellschaft in Heidelberg. Neue Folge. 4. Heft. Berlin u. Leipzig Beklawi: Commentarius in Coranum, ed. H. O. Fleischer. Lipsiae Biblia Hebraica. Edidit Rud. Kittel. Editio tertia. Stuttgard Blau, Otto: Arabien im 6. Jahrhundert. Z. D. M. G. Bd. 23, S Leipzig Breasted, J. H.: Geschichte Aegyptens. Deutsch v. H. Ranke, Heidelberg. Wien Brockelmann, C.: Semitische Sprachwissenchaft. 2. Auflage. Sammlung Göschen. Berlin u. Leipzig

7 14. - Geschicte der Arabischen Literatur. I. Bd. Weimar 1898, 2. Bd. Berlin Brünnow-Fischer: Arabische Chrestomathie. 4. Auflage Berlin as-sakih. 3. Band Millik Corani Textus Arabicus. Edidit Gustavus Fluegel. Lipsiae Caussin de Perceval: Essai sur l'histoire des Arabes. 3 Bde. Paris ' Die Diwane der Huddailiten. Hrsg. v. Joseph Hell, Leipzig Divans of the six ancient Arabic poets. Ed. by W. Ahlwardt. London Eichrodt, Walther: Theologie des Alten Testaments. Bd. 1, 11, 111. Leipzig 1933, 1935, Eisfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament. Tübingen Der Gott Bethel. Archiv f. Religionswissenschaftl. Bd. XXVIII, S. 1 ve dev. Leipzig Enzyklopaedie des Islam. Hrsg. c. M. Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset u. R. Hartmann. Leipzig Fischer, A.: Der Götze Ja0t. Z. D. M. G., Bd. 58, S Leipzig Der Wert der vorhandenen Koran-übersetzungen und Sura III. (Berichte d. Saechs. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KI., 89. Bd. 1937, 2. Heft). 27- Muhammad und Ahmad, die Namen des arabischen Propheten. (Ber. d. Saechs. Akad. d. Wiss., phil.-hist. KI., 1932, 3. Heft, S. 19.) Pfeile aus Nab:-Holz. Z. D. M. G. Bd. 58, S Leipzig Flügel, G.: Concordantiae Corani Arabicae. Leipzig Fraenkel, Siegmond: Die aramaeischen Fremdwörter im Arabischen. Leiden Galling, Kurt: Biblisehes Reallexikon. Tübingen Gaudefroy-Demombynes: Pelerinage a la Mekke. Etude d'histoire religieuse. Paris Gesenius-Buhl: Hebraeisches und Aramaeisches Handwörtebuch. 17. Aufl. Leipzig Goldziher, Ignaz: Vorlesungen über den Islam. 2. Aufl. v. Franz Babinger. Heidelberg

8 35. Grether, Osk.: Name und Wort Gottes im Alten Testament. Z. A. W. Beiheft 64. Giessen Guthe, Hermann: Bibelatlas. 2. Aufl. Leipzig al-malcâmât: 3. bask ı Beyrut Hassân b. Tâbit: Diwan. Ed. by H. Hirschfeld. Leyden-London Heilige Schrift, die. Die in Zürich kirchlich eingeführte Übersetzung. Zürich Heitmüller, Wilhelm: Im Namen Jesu. Göttingen Hempel, Joh.: Die althebraeische Literatur. Potsdam Hess, J. J.: Von. den Becluinen des Innern Arabiens. Max Niehans, Zürich. 43. Jâqât: Dictionary of Learned Men. Ed. by D. S. Margoliouth. 7 bde. London Gtographisches Wörtebuch. Hrsg. v. Wüstenfeld. 6 bde. Leipzig İbn Ishâk: Das Leben Muhammeds. Bearbeitet von İbn Hischâm. Hrsg v. Ferd. Wüstenfed. 2 Bde. Göttingen Leben Muhammeds. Bearbeitet v. Ibn Hischâm (übersetzt v. Weil). 2 Bde. Stuttgard Ibn Duraid: Genaologisch-etymologisches Handbuch. Hrsg. v. Wüstenfeld. Göttingen Ibn Maniâr: Lisân al- 'Arab. 20 bölüm. Bâlâk Ibn Sa 'd: Kitâb at-tabaqât al-kabir. Hrsg. mit anderen v. E. Sachau. Leiden 1905/ Koran, der. Deutsche Übertragung v. Max Her ıning. Leopzig Köhler, Ludwig: Die Offenbarungsformel "Fürchte dicth nicht" im Alten Testamentes. Schw. Th. Z. 1919, Ifve Theologie des Alten Testamentes. Tübingen Krehl, Ludolf: Religion der vorislamisehen Araber. Leipzig Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament. Hrsg. c. D. Karl Marti. Tübingen, Freiburg u. Leipzig Lammens, Henry: Le culte des Betyles et les Processions Religieuses chez les Arabes Preislamites. Bulletin de l'institut Francais d'archeologie Orientale. Tome XVII, p. 39 f. Le Caire

9 56. Lane, E. W.: Arabic-English Lexikon. 8 Bde. London Laila wa-laila: Tausend und eine Nacht. Hrsg. v. M. Habicht u.hl.. Fleischer. 13 Bde. Breslau Leeuw van der, G.: Phaenomenologie der Religion. Tübingen Löhr, Max: Das Asylwesen im Alten Testament. Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft 1930/31, S. 178 f. 60. al-maydâne: Mıtcma'al-Amsal. Kahire Marmardij, Fr. M. S., O. P.: Les Dieux du Paganisme Arabe, d'apres Ibn al-kalbe. Revue Biblique, Tome XXXV. Paris al-mutalammis: Gedichte. Bearb. v. K. Vollers. Leipzig Nöldeke, Th.: Geschichte des Qorâns. 2. Aufl. Bd. I und II bearb. v. Friedr. Schwally. Bd. III. v. G. Bergstraesser u. O. Pretzl. Leipzig Robertson Smith's Kinship and Marriage. Z. D. M. G. Bd. 40, S. 148 f. Leipzig Wellhausens Reste der arabischen Heidentums. Z. D. M. G. Bd. 41, S. 707 f. Leipzig Nyberg, H. S.: Bemerkungen zum Buch der Götzenbilder. Zeitschrift "Le Monde Oriental". Jahrgang S Riehm, Eduard: Handwörterbuch des biblischen Altertums. 2 de. 2. Aufl. Bielefeld u. Leipzig 1893, Rudolph, W.: Sanherib in Palestina. Palestinajahrbuch, 25. Jahrgang (1029), S. 59 f. Berlin Smith, W. R.: The Religion of the Semites. Third edition. London Söderblom, Nathan Einführung in die Religionsgeschichte. Leipzig at-tabari: Annalen. Ed. mit anderen. von M. J. de Goeje. 13 Bde. Leiden at-tibreze: Commentary on the Ten Arabic Poems. Ed. by Ch. Lyall. Calcutta Wellhausen, J.: Reste Arabischen Heidentums. 2. Aufl. Berlin u. Leipzig Wüstenfeld, F.: Register zu den genaologischen Tabellen. Göttingen Wright. W.: A Grammar of the Arabic languae. Third Edition by W. R. Smith and M. J. de Goeje. Vol. 1, 11. Cambridge 1896, az-zahide, Muhammad Murtadcl al-hanafe: Tac al-`areıs. 10 cilt Kahire

10 KISALTMALAR P. K. : Putlar Kitab ı (Le Livre des Idoles), Ahmad Zaki Pa şa' n ın ne şri, 2. bask ı, Kahire 1343/1924. E. d. Isl. : Enzyklopaedie des Islam. Z. D. M. G. : Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft. A. R. W. : Archiv für Religionswissenschaft. J. B. L. : Journal of Biblical Literature. R. G. G. : Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl. Z. A. W. : Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. TEVRAT'IN BÖLÜMLERININ ISIMLERI. Ç ıkış, Tekvin, Levililer, Say ılar, Tesniye, Ye şu, Hakimler, I. Samuel II. Samuel, I. K ırallar, II. K ırallar, I. Tarihler, II. Tarihler, Ester, Eyub, Mezmurlar, İşaya, Yeremya, Hezekiel, Ho şea, Amos, Mika, Tsefanya, Malaki, Süleyman ın Meselleri, ( (.) ) Yuvarlak parantezler içinde İbn dil ve tarih yönünden aç ıklamalar ı bulunuyor. Bunlar ın konu ile do ğ- rudan do ğruya ilgisi yoktur. Kö şeli parantezler içinde, Yiikrit'un ilâveleri bulunuyor. bak. P. K. Önsöz, S. 36, 12 ve dev. Çift parantez içinde, Almança çeviriyi yapan yazar ın aç ıklamalar ı bulunuyor. Kuran ı Kerim ayetleri. P. K. kısaltmas ı daima Zaki 1924 baskıs ın ı işaret etmektedir ve onun, ilgili sayfa ve sat ır numaras ın ı vermektedir, parantez içindeki numaralar ise, bizim kitab ımızdaki Ar a p ç a metnin ilgili sayfa ve sat ır numaras ını vermektedir. 11

11 GIRI Ş Hicretin ikinci ve üçüncü y ılında, Abbasiler ça ğında, Kûfe ve Basra, Irakta, iki me şhur ilim merkeziydi. Üstünlük sava şında olan iki rakib filoloji okulu, burada çat ışıyorlard ı. Fakat, Kitle okulunun daha çok ara ştırmaya meyyal yönü, genellikle teoriye önem veren Basra'n ınki kadar ra ğbet görmüyordu. Sonralar ı Filoloji, Bağdat saray ında, çabucak ilim hüvviyetini kazand ı ve temsilcilerine iyi bir itibar sa ğlad ı. Tıpk ı, Hümanistlerin, Italyan rönesans ımn prens saraylar ından faydaland ıklar ı gibi. İlk Abbasilerin egemenliğinde, ilmi çal ışmalardan kıymetli bir hazine ortaya koyan, 9. ve 10. yüzy ıllarda şahikas ına ula şan ve hatta 13. yüzy ılın Moğol kas ırgas ına kadar mükemmelli ğini koruyan Arap filolojisinin, en verimli ça ğını buluyoruz. Kitâb al-a şnam yazan, Hi şâm b. Muhammed b. as-sâ'ib b. Bi şr al-kal- Kûfe filoloji okulunun en parlak şahsiyetlerindendir. Onun künyesi, Abu' l'munzir'dir. İbn al-kalbi diye tanınmışt ır. İlmini, do ğduğu şehir olan Kûfe'de, eski Arabistan ın temayüz etmi ş bir alimi, ünlü bir hadisçisi olan ve memleketinde en yüksek itibara sahip bulunan, ilk Abbasi halifeleri ça ğında ya şamış olmas ı muhtemel olan babas ı Muhammed b. as-saib b. Bi şr'in yanında elde etti. İbn al-kalbinin babas ı, kendisini ilme vermezden önce, bölgesindeki orduya hizmet etmi ş ve ibn al-a ş'a ş' ın kumandas ında Dayr al-camacim sava şına kat ılmıştı. (82 /701). İbn al-kalin babas ın ın, diğer bilginlerin Halifa b. Ijayyat, Muhammed b. Sa'd, Muhammed b. Abi's-Sari ve Muhammed b. _Habib gibi hadisçilerin okullar ında zengin bilgisini elde etti. Keskin bir zeköya sahipti; yorulmak bilmeyen çal ışmas ı sayesinde, soybilimin ve eski Arabistan tarihinin çe şitli dallar ında kar şıs ına ç ıkılamaz otorite oldu. Onun reyine ekseriya çok uzaklardan bile ba şvuruluyordu. (kar ş. P. K. Önsöz, s. 17, 1. ve dev.) 13

12 İbn al-kalbe sonra, şöhretini geni ş ölçüde yayaca ğı ve önemli bir ö ğ- retim faaliyeti gösterece ği Bağdata gitti. H. 204 de, bir di ğer rivayete göre H. 206 da vefat etti. (P. K. Önsöz 19 /1). İbn al-kalbe hadislerin rivayetinde çok ihtiyatl ı idi, o kadarki, dikkatli ve güvenilir hadisçi diye me şhur olmu ştu. Bizzat i şitmi ş olmad ıkça hiçbirşey nakletmemi ştir; veya şöyle söylerdi: "Ben bunu bilmiyorum", "Buna dair bir şey i şitmedim" (kar ş. P. K. Önsöz S. 15 /7. ve dev.) Araplar ın pek çok me şhur eserleri İbn al-kalbrden iktibaslarla doludur Meselâ "Kitâb at-tabakat al-kabir" (Hz. Muhammed'in, sahabnin ve hadisçilerin H. 230 y ılına kadar biyografileri) yazar ı İbn Sa'd ve "Ta'rih ar- Rasul va' 1-Muliik" yazar ı at-tabarrnin eserleri. Bu ikisi, kitaplarnia, İbn al-kalbrden pek çok şey alm ışlardır; ayn ı şekilde "al-bayan vat-tabyin (Hitabet Üzerine)" in, "Kitâb al-klayavân (Hayvanlar Kitab ı)" ın ve ba şkalar ı- nın yazar ı Câlııi ve "Muruc az-zahab ve Maâdin al-cavâhir (Alt ın bilimi ve mücevher kaynaklar ı)" yazar ı Al-Mas`âdi ona dayan ırlar. Yakeit ve `Abd al-kâdir b. 'Omar al-bagdadi de İbn al-kalbrden pek çok iktibaslar yapm ışlard ır. (Kar ş. P. K. Önsöz S. 12, 12. ve dev.). Fakat bunlar ın yan ında, hadisçiler aras ında, İbn al-kalbe ve taraftarlar ına kar şı olan ve onlarda, sahih bir hadisin ravilerinden beklenen kalitenin bulunmadığın ı iddia eden bir gurup vard ı Sünniler de ona dü şmanca tav ır tak ınıyorlard ı ; onlar için İbn al-kalbe sadece müteass ıp bir şii idi. As- Sam'âne, ondan bahsederken: "Sa ğlam bir temele dayanmayan haberlerle garaib ve acaibi anlat ır" der. İmam Ahmad b. Hanbel de ona kin besliyor ve şöyle söylüyordu: "Hisâm'dan kim naldediyor? Fakat o sadece gece sohbetleri (samar) ve soybilim (nasab) yazar ıd ır. Ondan birisinin bir şey nakledeceği akl ıma gelmezdi." (P. K. Önsöz S. 14 /10 ve dev.) İbn al-kalbrnin hadislerinin güvenilmez oldu ğunu iddia eden daha ba şkalar ı da vard ı. Bilhassa taassup yönünden olan bu hücumlara ra ğmen gerçek şudur ki, İbn al-kalbe, kendi ifadesinden de anla şıldığı gibi ço ğunlukça dikkatli bir hadisçi say ılmaktad ır: "Hadiste isnad, giyimde, kuma ştı' damgas ı gibidir" derdi. (P. K. Önsöz S. 10, 9) Fakat şu var ki, ibn al-kalbrye dayanan ifadelerde, zaman zaman ortaya ç ıkan ayk ırıl ıklar nas ıl izah edilecek? Wellhausen'e göre böylesi ayk ırd ıklar (Beste S. 12), "sadakati, yüksek faziletiyle ölçüleri bir arap hadisçisinin kitab ında eksik olmaz. Bu sözle, İbn al-kalbe, bamba şka bir güvenilirlikle temayüz etmi ştir, demek istenmiyor; fakat sadece, tenakuzlar onu ele vermekten çok tavsiye ediyorlar, demek isteniyor. Babas ı, yalanc ı sayıl ıyor (Agard, 9, 19, 28; 19, 58, 22; 86, 2); unutulmamal ıdır ki, bu çe şit hüküm- 14

13 ler hemen daima tarafgirdir; yalanc ılık, bilhassa soybilimde ve Yemen hakkındaki haberlerde olagand ır ve Kidtb al-aganideki isnadlar, k ısmen, Kalbr lere dü şmanl ıkla atfedilen bir kitapla ilgilidir (9, 16, 18 ss.). Halife II. Yabir şiirinde o, en büyük soybilim otoritesi olarak amhyor (Agâni 1, 16, 18) O ğul, kaynak göstermekte çok gayretlidir ve e şyan ın ve zaman ın özelliğine göre hüküm verme ğe yard ım eden bütün iddialar ı kullan ır, Dinler Tarihi ile ilgili beyanlar ında ise daima, en iyi Arap tarihçisi İbn ile birle şir. Onun ilmibilgisi islâm ufkunu a şmıştır. Arkada şı Viilcicti, onun, fevkalâde ma,s.ttlib bilgisi ve Arap kabilelerinin birbirleri için anlatt ıklar ı hicivli hikâyelere vuktifu sayesinde, Halife Mehdinin yan ında, nas ıl itibar ve servete ula şt ığını anlat ır. (Tab. 3, 528) Putlar Kitabrnın ekinde (Zaki bask ısı), S. 67 ve dev. İbn al-kalbrnin telifi olan ve İbn an-nadim'in, hepsini Kitab al-fihrist'inde (S. 96, 98) zikretti ği 141 eser gösterilmi ştir. Ayn ı şekilde hepsi, İbn al-kalbrnin A ş -şafadrnin Kitab al-vafi brla-vafayât (Biyografik lügat) ındaki (Mıs ır Devlet Kütüphanesi, şifre 124 m ta'rih) bir biyografisinde geçmektedir. Bunlar, Araplar ın islâmdan önceki tarihinden, onlar ın zaferlerinden, muharebe günlerinden, soylar ından, diri diri gömülen k ızlardan, islâm ın en eski ve eski ça ğından, ülkelerden, şiirden ve şairlerden, hadislerden ve gece sohbetlerinden (samar) v.s. bahseder. Nyberg'in aç ıklad ığı gibi o zaman ın adetince, İbn al-kabrnin yaz ılar ı, çoğunlukla, küçük ders kitaplar ı ve öğrencilerine belli konularda verdi ği derslerin notlarmdan ibarettiler. "Birkaç yaz ı daha geni ş muhteviyatl ı olabilir; fakat muhakkakki bunlar, hemen sonra moda oldu ğu gibi, geni ş hacimli kitaplar de ğildiler. Bunlar, edebi yanlar ı pek olmad ığından, kısa zamanda kaybolup gittiler. Fakat ihtiva ettikleri materyaller, bol bol kullan ıldı, bu bakımdan zann ım ızca İbn al-kalbi, ismi s ık an ılmasa da, Islam literatüründe ya şamaya devam ediyor. (Nyberg S. 349) Mıs ırlı bilgin Ahmet Zaki Pa şa, durmadan, İstanbul, M ıs ır ve Avrupa kütüphanelerinde, İbn al-kalbrnin, elde bulunan yaz ılar ını ar ıyordu. Fakat o sadece, Camharat an-nasab (Neseb Mecmuas ı Kolleksiyonu) kitab ının bir k ısmı ile formaca küçük, fakat bilgice zengin iki kitap bulabildi: Birincisi, Kitab Ansab al-nail (At soylar ı kitab ı), ikincisi Kitab al-a şnâm. Camharat an-nasab kitab ı ün kazand ı ve İbn al-kalbrnin ismini ebedile ştirdi; bütün neseh ara şt ır ıc ılar ı ona dayan ırlar. Fakat kitap bütünüyle mahfuz görünmüyor. (kar ş. elde edilen k ıs ımlar ı için, P. K. Önsöz S. 20 ve dev. ve Brockelmann, G. A. L., I, Suppl. Band, S. 211 ve dev.) Kitab al-ansab al-ijayrde bulunanlar, İbn al-arâbrnin aynı elyazmasında bulunan ayn ı konudaki eseriyle birlikte Les livres des chevaux V011. G. 15

14 Levi della Vida, Leiden 1928 ba şlığı alt ında ne şredildi. Kitap, eski Araplar ın Cahiliye ça ğının, (tek tük de Islam ça ğın ın) en me şhur atlar ından bahseder. İbn al-kabrnin, Ahmet Zaki Pa şa'n ın ara şt ırmalar ı sayesinde bulunan üçüncü Yazma eseri, Kitab al-asnâm "Putlar Kitab ı"dır, bize Arap Cahiliye ça ğında ıı bilgi verir. Cahiliye Ça ğı, yani Arap putçulu ğu, yabanc ı tesirlere, bilhassa Güney Arabistan tesirlerine dayanan y ıld ızlara tapman ın, ve ayn ı zamanda kahramanlara tapman ı n her çe şit izlerini ta şır. Fakat onda en çok,ilahlara ve cinlere sayg ı ile birlikte genel bir ta ş a veya a ğ a ca t apma göze çarpar. Kahramanlara ve atalara tapmay ı, Pullar Kitabı s. 51, 10. ve dev. (32,17 ve dev.) da buluyoruz. (kar ş. Tevrat, Süleyman'm Meselleri 14, 13 ve. dev.) Putlar Kitabı 'nda Ta şlara tapmaya, Kabenin Karata ş' Irlacaru'l- Asvad ile kahramanlara tapma olarak da niteliyebilece ğimiz Isâf ve Nâ'ila P. K. S. 9; 29 (7,18; ve dev. 19,5), ve dev. Zu'l-ljalasa P. K. s. 34 ve dev.. (23 ve dev.); Sa'd P. K. s. 36 (24); al-lât P. K. s. 16. ve dev. (11); al-fals P. K. S. 59 ve dev. girerler. Kar ş. Krehl, s. 69 ve dev. ve İbn Tyayna (Baya ııi I, 493, 12 ve dev.) ile P. K. s ve dev. (16,17 ve dev.). Putlar Kitab ı'ncla A ğaca tapma- ya da al-tzza misaldir; P. K. S. 25 ve dev. (16, 17 ve dev). Hristiyanl ık, Cahiliye Araplar ı aras ında, bilhassa yar ımadan ın kuzeyinde oldukça geni ş yayılma alan ı bulmu ştu. Yahudiler de as ıl Arabistanda oturuyorlard ı, mesela Medine bölgesinde ve Yemende. (kar ş. Wellhausen, Ek, s. 290 ve dev.) Islam Arabistan içindeki zafer zincirine ba şladığı zaman, ilk itina etti ği şey, putlara tapman ın bütün izlerini kökünden silmekti. Bu yüzden Islam ın ilk ça ğında müslüman bilginler, herhalde, halk aras ında, fırsat buldukça, alışık olduklar ı putlara tapmaya dönü şler belirdiğinden, Cahiliye Ça ğı ile me şguliyetten çekindiler. Ancak yeni iman temelini sa ğlamla ştırdıktan ve putlara tapma diye bir şeye dönü ş korkusu kalmad ıktan sonra, Arap Putçuluğunu tetkike cesaret edildi. Nyberg, haklı olarak, m.a ğlubedilmiş, bilhassa alçalt ılmış bir dinin, muzafferlerin ilk nesli taraf ından seve seve ve kasden unutturulmaya çal ışılacağına ve bununla ilgili rivayetlerin silinece ğine dikkati çekiyor. Tevrat'ta da görüldüğü gibi peygamberlerce sava şılan ve ezilen dinlerin hepsi tamamiyle söndüler ve daha sonraki Yahudilik, onlarla ilgili her gelene ği unuttu. "Belki İslamda da böyle olacakt ı" diye yaz ıyor Nyberg, "e ğer, daha E- 16

15 meviler ça ğında bol bol fışkıran Bedevi romanti ği, eski Bedevi ya şayışına ait hat ıranın canl ı tutulmas ına kuvvetle yard ım etmemi ş olsayd ı". Muhakkak ki, eski Bedevi şiirinde ve eski Bedevi efsanelerinde putçulu ğun direkt izleri, hayret edilecek derecede az ve zay ıft ılar; fakat herhalde izler daima vard ı ve Arabistanda, hala ya şamakta olan kabilelerin mahalli gelenekleri, baz ı eski alışkanl ıklar ı ve eski ayinlerin ta şla şmış kalınt ılarını muhafaza ediyorlard ı. Bütün bunlar hadisçiler ve filologlar taraf ından gayretle topland ı, manaland ır ıldı ve böyleçe Arap Putçulu ğunun ara şt ır ılmas ı, önce filolog ve tefsirciler çal ışmas ı olarak do ğmu ş oldu. (Nyberg s. 348) Ba şka sebepler de yeni dinin, önceki anlay ış ve görü şlere ait hat ıraları geri itmesini ve reddetmesini kolayla ştırdı. Krehl, tahrik edici taassuptan başka, yaz ılı notlar ın teferruatl ı olmayışın ın da bu gayrete yard ım etmiş olduğuna dikkati çekiyor. Elbette o zamana kadarki görü şlerin bast ırilışının da bir s ınırı vardı. "Mesela" bilimine çok de ğer verilen soy kay ıtlarına dokunulmuyordu; içlerindeki eski çok tanr ılı dini hat ırlatan i şaretler de herhalde anlams ız ve zarars ız telâkki edilmi ş olmal ıydı, aksi halde onlarmda yokedilmesi zorunlu say ılırd ı. Bununla birlikte bu soybilim listeleri, bizim ilmimiz için, en az ından taur ıların isimleri ve onlara tapman ın yayılışı hakkında, en önemli kaynaklardan biridir. Burdan ba şka Araplar ın, şu veya bu ilahi varl ığa sayg ı ile ilgili olan, sayg ıyı ifade eden ve özellikle sayg ıyı bunlardan birisine hasreden isimleri takma al ışkanlıklar ı vard ı, mesela 'Abd al-' Uzzi1=` Uzza ilithesinin kölesi...bu yolla, put isimlerinin pek çoklar ı ve onlar sayesinde zay ıf da olsa, ibadet edildikleri bölgelere ait bir bilgi hat ırt ırlarda kal ıyordu". (Krehl S. 2). Böylece Arap Putçulu ğunun ara ştırdmas ında canl ı bir gayret uyan ı- yordu. Büyük tarihi eser al-magazi ve' s-siyar (Peygamberin Sava şları ve Biyografisi) in yazar ı 151 /768 yılında Abbasilerin II. halifesi al-manşurun kendisini davet etti ği Bağdatta ölen Muhammed İbn İshak, Cahiliye Çağı ile, Arap putçulu ğu ile uğra şanlar ın ve ondan kalan izleri arayanlar ın ilki idi. Onun orijinal eseri kaybolmu ş görünüyor. Fakat `Abd al-malik İbn Hişam (takriben 218 /833) Sira'sme onun büyük bir k ısmını kelime kelime aktarmışt ı, onun içinde putlara ibadetle ilgili olarak okunacak baz ı şeyler vardır. (bak: Wüstenfeld bask ısı). As-Suhayli al-andulusi (öl. 581 H.) ve Abu Zarr (öl. 770 H.) İbn Sira'sine yazd ıklar ı tefsirlerinde [as- Suhayli: ar-ravi al-unuf (Kahirede çok kereler bas ılmışt ır); Abu Zarr: Sarh as-sira (ed. P. Brönnle, Kahire 1329)1, şurada burada ilmi yaz ılardan da ğın ık olarak bulup ç ıkard ıklar ı, putlara tapma ile ilgili her çe şit teferruat ı naklettiler. 17

16 Fakat, İbn İsbals'tan yakla şık olarak yar ım as ır sonra ölen İbn bi, Kitab al-aşneim "Putlar Kitab ı" eseri ile Putçulu ğa özel bir çal ışma ay ı- ranlar ın ilki oldu. Konu ile ilgili daha sonraki yaz ılar, kaybolmu ştur. Sadece İbn an-nadim'in "Kitâb al-fihrist"inde (H. 327 de yaz ılmışt ır), Yâkiit'un "Mu'cam al-udaba"sında (öl. 626 H.) v.s. bunlar ın isimlerini buluyoruz. Mesela, bir Iranl ı olan Fuiayl b. Marvân, bir Kitab al-a şnam yazd ı ; İbn an-nadim onu Kitâb al-fihrist'inde ve Wilsât, Mu'cam al- Udabâ's ında an ıyor. Al-Cal, ıi da (255 H.) bir Kitab al-a şnâm yazd ı. O, bu eserini "Kitâb al-ljayavân"ın önsözünde an ıyor ve ad-damiri "Hayat al-hayadin" ında (Hayvanlar ın Hayatı) bu yaz ıdan bölümler naklediyor. Bundan ba şka Filozof Abâ, Zayd al- Balla (340 H.) bir eser yazd ı : ar-radd `alâ Abadâti'l-A.şnâm (Putlara Tapanlar ı Tekzib (kar ş. İbn an-nadim, Kitâb al-fihrist S. 125 ve Ytildıt, Mu' cam al-udabâ V, S. 112). Al-Azrakrnin (öl. takriben. H. 244) "Mekke Tarihi" nde de Arap putçulu ğunun bir tasviri var ve nihayet Peygamberin bütün biyografilerinde bu konudan bahsolunur. (kar ş. P. K. Önsöz s. 23 ve dev.) İbn al-kalbi'nin-kitab al-a şnâm'ı güzel bir şans eseri olarak 12. yüzy ıla kadar ( İbn al-cavaliki H. 539, M /45 de öldü) filoloji okullar ında kesintisiz okutuldu ve korundu; ayn ı zamanda ona çok say ıda şerhler eklendi. Kitab Islam filologlar ın ın gösterdikleri bütün itinaya ra ğmen, yine de bir süre sonra ortadan kayboldu. Fakat YaKit'un eline (öl. H. 626/M. 1229), İbn elyazmas ı olan bir Putlar Kitab ı nüshas ı geçti (bak, biyografisi P. K. Ek, S. 89). O, eserin çok büyük bir k ısm ını (tahminen üçte ikisini) Mu'cam al-buldân'ına (Co ğrafya lügat ı) ald ı, ve eserinin düzenine uygun olarak, dal ı isimlerine göre bölümlendirdi. Aynı nüsha veya bir ba şka nüsha da `Abd b. `Omar al-bağdadrnin (öl. H. 1093) eline geçmi ş olmal ı, çünkü o, Ijizânat al-adab kitab ına, kaynak göstererek ondan pek çok aktarma yapm ışt ır, fakat yazmas ına ait tafsilât vermemi ştir, 1, , Daha sonra Irak' ın ünlü bilgini Mahnıiid şükri (öl. H ), Bulâğ al-arab fi Ahvâl al-`arab 11, eserine, İbn al-kalbrnin Putlar Kitab ından kısımlar ald ı. Zaki Paşa (P. K. Önsöz S. 25, 1 ve dev.), bunlar ın, al-bağdâdrnin Hızânat al-adab'inden istinsah edilmi ş olduğu görü şünde hakhd ır. Yaldit'un ve al-bağdadrnin kulland ıklar ı el yazmas ı veya el yazmalar ı, kay ıplara kar ışmıştır. Kitâb al-a şnam'dan bölümler, Zaki Paşa'n ın gözden kaç ırdığı, İbn al- Cavzrnin (öl. 597/1200) eserlerinde de vard ır: Nakd al-`1im va'1-`ulamâ veya Tallois Iblis (Mıs ır, as-sa`âda Matb. 1340), S (kar ş. Brockelmann, G. 18

17 A. L. Supp. Bd. I, S. 212). Ben eseri göremedim, fakat, Geheimrat Fischer bey bana, bu bölümlerin mühim bir de ğeri olmadığını ve bütün bask ının k ısmen hatal ı olduğunu bildirdi. Kitab ın İbn al-cavzrnin kulland ığı nüshas ı aynen Zaki Pa şa'nın el yazmas ındaki hadisçiler zincirine dayan ır, yani İbn al-kalbrtlen geriye doğru Abd al-cabbar aş-şayrafrye kadar (bak. a şağıya) Metin, `Abd al-cabbar aş- Şayrafrden ona `Abd al-vahltab b. al-mubarak yoluyla ulaşmışt ır (bak. Talbis Iblis) S. 56 ve dev. İşte 20. yüzy ılın başlar ında Ahmad Zaki Pa şa, İbn al-kalbrnin Putlar Kitab ının, hala mevcut olan ve merakl ı kitap kolleksiyoncusu Şeyh Tahir al-caztriri (öl /1920),nin elinde bulunan yegane yazmas ına rastlay ıp, onu sat ın alarak elde etti ğinde yukarda geçti ği gibi pek çok sevinmişti. Kahirede Zaki Kütüphanesinin k ıymetli bir parças ın ı te şkil eden bu yazmaya göre, Zaki nüshas ı baskısı yap ıldı (2. bask ı Kahire 1343/1924) ve ayn ı zamanda orijinalinin iki sahife t ıpkıbasımı da eklendi (bak: P. K. Önsözün sonu s. 41 ve 43). Putlar Kitab ı bize bizzat Ibn al-kalbrye kadar ç ıkan bir raviler zinciri ile ulaşıyor [bak: P. K. S. 5 (3), Nyberg S. 351 ve dev ). Putlar Kitab ının metnini, İbn al-kalbrnin yanında, H. 201 de bizzat tahsil eden ilk ki şi, Abil7 l-hasan 'Ali b. aş-şabbah b. al-furat al-keitib'tir; o bunu Abil al-hasan b. Ulayl al-anazrye nakletmi ştir, raviler zinciri, metni, 463. olarak Muhammed b. Ahmad b. al-muslima'n ın rivayetiyle alan Abu'l-Ifusayn al-mubarak b. `Abd al-cabbar b. Ahmad aş-şayrafrye kadar devam eder. Bayiler zinciri daha sonra H. 499 y ılına kadar uzan ır; kar ş. P. K. S. 64, 3 (40,3). Putlar Kitab ı H. 494 ün Muharrem ay ında bir defa yüksek sesle okundu. (İbn aş-şayrafrnin önünde, karş. P. K. Önsöz S. 32, 6 ve dev.). Okuyan, Muhammed b. Na şir Atari-Fail idi; İbn al-cevilliki ile ile Muhammed b. al-husayn al-iskaf da dinleyiciydiler. İbn al-cevalilci, Muhammed b. at-'abbas b. al- Furtit'm defterinden, Putlar Kitab ı metninin bir suretini ç ıkardı; kendisi, tarih vermiyor, fakat herhalde bu i ş, 529 y ılından önce olmu ştur. Bu ilk suretten Ibn al-cevalilti, H. 529 da ikinci bir suret daha ç ıkard ı; kar ş. P. K. S. 64, 5 (40, 5). Ytildit, Mu' cam al-buldiin'ında, İbn al-cevalildnın ilk suretini kulland ı (karş. Yâkût 111, 911, 19). İbn al-ceveililernin ikinci sureti Zaki Kütüphanesinin elyazmasmın bu ikinci suretten fevkalade bir itina ile ç ıkar ılmış olan nümunesidir. kar ş. P. K. S. 63, 8. ve dev.; 64, 2, 7 ve dev. (39,8; 40, 2, 7). Bizim Putlar Kitab ı asl ında şöyle ba şlamahyd ı : İbn Cevillilci diyordu ki: "Şeyh Abirl-Ilusayn al-mubarak b. 'Abd al-cabbar b. Ahmad as- Şayrafi, bize anlat ıyordu. Şeyh Abirl- Fail Muhammad b. Nâşir b. Multammad b. 19

18 kendisine okuyor, ben de Muhammed b. al-husayn al-iskâf ile birlikte 494 ün Muharreminde dinliyordum." Metni, İbn aş -şayrafi'den naklen alan ve P. K. S. 5, 1 (5, 1) de "bize bildirdi" diyen ki şi, Mavhâb b. al-cevâliki'dir. (bak P. K. Önsöz S. 28, 5 ve P. K. S. 5, not 1). Esasen Yâkât'un "Coğrafya Lügat ı"ndaki İbn al-kalbi'den özetlemelerini Wellhausen'in mükemmel eseri olan (Beste der Arabischen Heidentums) "Arap Putçulu ğunun Kal ınt ılar ı"run ilk mısmına borçluyuz. (2. bask ı 1897 Berlin) Pullar Kitaldnın tertibi, elbette, eksiksiz olan orijinalinin bulunmas ından sonra, do ğru olarak gözden geçirilebilirdi. Kitap iki bölüme ayr ıl ıyor, 5 (5). sayfada, eserin ravilerinin zinciri ile ba şlıyor. 6,5 (5, 13). sayfada, putlara tapmanın doğu şu ile ilgili bir giri ş var; sonra birer birer putlar anlat ılıyor. Arap putlar ının bu ıst ılahlar dizisi gerçekten canl ı tasvir edilmi ştir ve eski Arap şairlerinin m ısralar ı ile Kur'an ayetlerine dayand ır ılmıştır. 47,5 (30, 7). sayfada, Putlar Kitab ının ikinci k ısm ında, konunun yeni bir sunulu şu bulunuyor. 5 (5). sayfan ın uzun raviler zinciri, burada sadece, İbn `Ulayl al-`21nazi (al-cavhari'ye rivayet eden) ve b. a ş -Şabbah'tan ibaret. Bu k ısa raviler zinciri, birinci k ısımda geçen putlar hakk ında yeni rivayetler getiren daha küçük bölümleri içine al ıyor. Bu ikinci bölümde S. 50 ve devam ında (32, 3 ve. dev.). putatap ıc ılığın doğu şu, birinci k ıs ımda S. 6 (5,13 ve dev.) oldu ğundan tamamen ba şka bir şekilde sunulmu ştur (Eserin iki k ıs ıml ılığı hakk ında kar ş. Nyberg S. 353 ve dev.) Putlar Kitab ının 33,9 ve 10 (22, 3-4). sayfalar ında, sanam ve vaşan' ın, 53, 11 ve 12 (33, 20-21). sayfalardakinden bamba şka şekilde bir aç ıklamas ı bulunuyor. Böylece İbn al-kalbi, konusunu ça ğın ın adetine uyarak tamamen sistematik bir şekilde sunmaya dikkat etmi ş tir. Kitaba, Zaldnin yazmas ına göre 63. sayfada, al-ya'bâb ve Bâcar isimli iki putu daha sokan bir ilâve yap ılmış. Daha sonraki bir ilâvede (P. K. S. 107 ve dev.) Zaki Paşa, ba şka arapça eserlerde geçen putlar ı ve tap ınaklar ı sayıyıor. Kitab ın her iki k ısmında da putçulu ğun ba şlang ıc ı hakk ında birbirinden farkl ı olan iki rivayet, ' Amr b. Luhayy'm Putçulu ğu Arabistana soktu ğu meselesinde birle şmişlerdir; bak: P. K. S. 8, 17,6 ve dev.); 13, 6 ve dev. (9, 18)- S. 54, 6 ve dev. (34. 6); 58, 5 ve dev. (36, 16 ve dev.) 20

19 Krehl'de, S. 27 ve dev. eskiça ğlar ın tarihini sadece sathi ve özet olarak anlatan Arap yazarlar ının, garip bir şekilde, `Amr b. L ıdıayy' ın, İbrahim'in eski dinini (yani Bir Allaha tap ışı), putçulu ğu Arabistana sokmak suretiyle de ğiştirmi ş olduğunda birle ştiklerini yaz ıyor (kar ş : Abulfeda, Histor. ante islam. S.136; Hamza İsfaheini I, S. 142; İbn Durayd S. 276; Şahrastâni S. 430; İbn Haiti/din Nr. 557). Amr b. Luttayy' ın sebep olduğu bu Bir Allaha tap ışın değiştirilmesini Hamza İsfehani, o kadar önemli ve tesirli say ıyor ki, onun vukubulduğu yılı, Araplar ın islâmdan öncesi tarihlerinin dönüm noktas ı sayıyor. Amr b. Luhayy', Hz. Peygamberin bir sözünden ötürü [Krehl, bu sözü tahmin ediyor: "`Amr b. Lultayy'l cehennemde, barsaklarm ı cehennem alevinde sürür gördüm"; bak. İbn Histim 50, 18, 51, 4, 442, 13 ve P. K. S. 58, 6 (37, 4)] puta tapanlar ın örne ği sayıl ıyor ve böylece, Arabistana putyap ıcılığının girmesine sebep olan ki şi de o oluyor. Putlar Kitabı, en eski dini münasebetleri aç ığa ç ıkar ıyor. Eski ibadet şekilleri hakk ında çe şit çe şit efsaneler ve rivayetler sunuyor. Eski Arap şiirinden mısralar çok esasl ı bir şekilde bütünü destekliyorlar ve dinin bu basamağının Arap Putçulu ğunun pek çok eski, karakteristik şekiller gösteren ilkel adetlerinden bir tabloyu önümüze seriyorlar. Pullar Kitabı'mn tercümesi, sadece arabistler için de ğil bilhassa arapçayı hiç okuyamayan veya ancak güçlükle okuyabilen dinler tarihçileri için de (onlar için notlar k ısmı da çok önemlidir) ilgi çekici olacakt ır. Kitap, önce eksiksiz bir tercümeye vesile olmaktad ır, sonra onun yard ımıyla Wellhausen' in "Reste der arabischen Heidentums" kitab ındaki tercümeler de düzeltilebilecektir, çünkü kitap, Wellhausen'in dayanmakla yetinmi ş olduğu, Yii- Idıt'un, birçok yerlerinde memnuniyet verici olmayan Wüstenfeld baskısmın metninden daha isabetli müteaddit bölümler getiriyor. Daha çok Kitab al- A şnâmdaki mısralarla me şgul olan Fr. M. M. S. Marmarci, nin değerli makalesi de "O. P., Les dieux du paganisme arabe (Revue biblique XXXV, 1926)", kitab ımız ın tercümesini lüzumsuz k ılmaz. İbn al-kalbi'nin Putlar Kitab ı, dinler tarihi bakımmdan çok de ğerlidir; Nyberg hakl ı olarak, S. 366, onun, "din de ğişimi probleminde çok önemli yeri oldu ğuna" i şaret ediyor. Kitab, Arap Putçulu ğu hakkında yegane eski Arap monografisidir ve onun güzel bir tablosunu gözümüzün önünde canland ır ıyor. R. Klinge-Rosenberger 21

20 TERCÜME İbn al-kalbi PUTLAR K İTABI2

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı

Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocu u Hizmetkarı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Lyn Doerksen Türkçe Hanna, Elkana adındaki iyi bir

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 30.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Güzel Kraliçe Ester Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 30.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 22.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 22.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM

KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM KALIPLAŞMIŞ KELİME ÖBEKLERİNDE ANLAM . İKİLEMELER Bir sözün etkisini artır ak a a ıyla iki söz üğü kalıplaş ası yoluyla oluşa sözlerdir. İlk akışta güçlü kuvvetli iri gözüküyor. Yaptığı ı ya lış olduğu

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 25.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eli a, Mucizeler Adamı Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 25.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI

BESMELE VE ALLAH LAFZ-I CELÂLİ'NİN SAYIMLARI Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 6.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Aldatıcı Yakup Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: M. Kerr ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 6.si www.m1914.org

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Petrus ve Duanın Gücü

Petrus ve Duanın Gücü Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Petrus ve Duanın Gücü Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe Havari Petrus, ba kalarına sa hakkında anlatmak

Detaylı

İMAM ALİ RIZA

İMAM ALİ RIZA Adı İmam Ali Rıza Ünvanı Rıza, Sultan, Horasan, Garib el guruba (gariblerin garibi) Babası Musa-i Kazim Anası Mersiye (lakabı necime) Doğum yeri ve tarihi Medine, 770 Çocukları Muhammed Taki ve bir de

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız

TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız 1 2 TEŞEKKÜR Bizler anne ve babalarımıza, bize her zaman yardım eden matematik öğretmenimiz Zeliha Çetinel e, sınıf öğretmenimiz Zuhal Tek e, arkadaşımız Tunç Tort a ve kütüphane sorumlusu Tansu Hanım

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

LXXXIV. ( Kitâb al - Asnâm )

LXXXIV. ( Kitâb al - Asnâm ) ANKARA ÜNIVERSITESI İ L İ HIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXXIV İ BN AL-KALBI PUTLAR K İ TABI ( Kitâb al - Asnâm ) Rosa Klinke Rosenberger'in Almancaya çevirisini Arapça asl ı ile karşıla ştırarak çevirenin

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 21.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Kral Davut (Bölüm 2) Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 21.si www.m1914.org Bible for Children,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen

Mucizeleri. ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin. M. S i n a n A d a l ı. Resimleyen: Sevgi İçigen ÇOCUKLAR İÇİN Peygamberimizin Mucizeleri YAYIN NO: 85 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar bask, cilt: Vesta Ofset tel:0 212 445 72 52 Birinci bask

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine

Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Eziyet Eden Birinden Vaaz Eden Birine Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 58.si www.m1914.org

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. İsa nın Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İsa nın Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden.

Avukat Atilâ SAV (*) HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) (*) Ankara Barosü Avukatlarından. (**) Açık oturum metninden. w HUKUK ÖĞRENİMİ - MESLEK EĞİTİMİ (**) FA Avukat Atilâ SAV (*) GİRİŞ Konuşmamı "hukuk öğrenii" ile "meslek e ğitimi" ilişkisine yöneltmemin nedeni, "hukuka dayal ı meslekler" için öngörülen hukuk öğretiminin,

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla EKONOMİK DURUM 1.5 EKONOMİK DURUM 1.5. Ekonomik Durum Arabistan ın ekonomik hayatı tabiat şartlarına, kabilelerin yaşayış tarzlarına bağlı olarak genellikle;

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ

KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ KİTAP DEĞERLENDİRMELERİ Osman Aydınlı, İslam Düşüncesinde Aklîleşme Süreci Mutezilenin Oluşumu ve Ebu l-huzeyl Allaf, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2001, 287 s. (ISBN 975-8190-35-0) Mezhepler, içinde

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Akıllı Kral Süleyman Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Akıllı Kral Süleyman Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Samuel, Tanrı Çocuğu Hizmetkarı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı