Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL. Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK"

Transkript

1 MATLAB de Bilgisayar Programlama Dersin Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Birol SOYSAL Sunumları Hazırlayan: Doç. Dr. Bülent ÇAKMAK

2 disp komutu: Ekrana mesaj veya bir değişken değeri yazdırmak için kullanılan komuttur. disp( yazdırılacak mesaj ) veya display(degisken_adi) Örnek: Girilenil iki sayının oranını bulan ve payda sıfır girildiğinde ildiği d ekrana üzgünüm, sıfıra bölüm hatası var! mesajı yazdıran program clear; N = input('payı giriniz: '); pay D = input('paydayı giriniz: '); oran = if D==0 payda disp('üzgünüm, sıfıra bölüm hatası var!') else display(oran) oran = N/D;

3 Önk: Örnek: clear; ay=input('kaçınçı ayın gün sayısını öğrenmek istiyorsunuz (1-12)='); if ay==1 ay==3 ay==5 ay==7 ay==8 ay==10 ay==12 disp('bu Ay 31 günden oluşur') elseif ay==2 else disp(' Bu Ay 28 günden oluşur') disp(' Bu Ay 30 günden oluşur') NOT: Yukarıdaki soruda ay değeri 12 nin üzerinde bir değer girildiği zaman da Bu ay 30 günden oluşur mesajı ekrana gelmektedir. Bunun yerine ekrana yanlış değer girdiniz mesajı nasıl yazdırırsınız?

4 ÖDEV1: Bilgisayar Programlama dersine ait 1. vize, 2. vize ve Final notları dışarıdan girilerek dönem sonu başarı notunu hesaplayan ve harf notunu belirleyen bir program yazınız. BN=0.3*(V1+V2)+0.4*F Not: Şart BN>= 90 Harfli Not A 75 <= BN< 90 B 60 <= BN< 75 C 45 <= BN< 60 D Diğer F

5 ÖDEV 2: Dışarıdan girilen x ve y değerlerine karşılık z yi aşağıdaki şartlar için hesaplayan bir program yazınız. > + = 0 0 ) log( 3 y y e y y x z x x > 0 için 0 y y e ve > + = 0 0 ) ln( 2 2 y y x y y x z x 0 için

6 Switch Şartlı Deyimi switch (anahtar ifade) case (durum1) işlemler case (durum2) işlemler.. otherwise isteğe bağlı

7 Örnek: 1 ile 10 arasında girilen il sayıların tek ya da çift olduğunu ekrana yazdıran programı yazınız sayi=input( 1 ile 10 arasında bir sayı giriniz: ); switch (sayi) case {1,3,5,7,9} case {2,4,6,8,10} otherwise disp('bu sayı tektir') disp('bu sayı çifttir') disp('sayı bu aralığının ğ dışındadır') ş

8 Uygulama : Girilen ay numarasına göre, o ayın gün sayısını veren programı switch komutu kullanarak yazınız. clear all; ay = input( Bir input(bir ay numarası giriniz (1-12)='); 12) ); switch (ay) case {1,3,5,7,8,10,12}; disp('bu ay 31 günden oluşur') case {2} disp('bu ay 28 günden oluşur') case {4,6,9,11}; disp('bu ay 30 günden oluşur')

9 fprintf Fonksiyonu Genel kullanımı: Burada fprintf ('ekrana basılacak açıklama %f \n', deger) %f : Değerin reel sayı olduğunu gösterir \n :Bir satır atlatır deger : Ekrana yazılması istenen sayısal değişkenin adı Diğer yazım biçimleri: %d veya %g : Tamsayı değeri basar %e : Üstel değer basar

10 Uygulama: fprintf('döngünün başı\n'); for i = 4:-1:1 fprintf('merhaba i = %g\n',i); fprintf('\n Döngünün sonu.\n');

11 for DÖNGÜSÜ Bir çok uygulamada belirli işlemlerin tekrar tekrar gerçekleştirilmesi gerekir. Programlamada bu işlemler grubunu çok sayıda tekrar etmek imkanı sağlayan yapılara ÇEVRİM, DÖNGÜ veya LOOP denir. Çevrim, bir tekrarlı işlem yapısıdır. Çevrimdeki işlem sayısını önceden belirleyerek ve bu sayıya ulaşıp ulaşmadığını bir sayaç ile denetleyerek gerçekleştirilen çevrim yapıları Çevrimin sona ermesini bir koşula bağlı olarak kontrol eden çevrim yapıları

12 for döngüsünün genel yapısı for döngü değişkeni = başlangıç :artış miktarı:bitiş ifa edilecek komutlar Örnek: 1 den 20 ye kadar sayıların toplamını bulan program Çözüm: clear all; toplam = 0 ; for x = 1:1:20 toplam toplam = toplam + x ;

13 Örnek: 1 den başlayıp dışardan girilen sayıya kadar olan sayıların toplamını ve çarpımını bulan program Çözüm: clear all; sayi=input('lütfen input( bir sayı giriniz='); toplam=0; carpim=1; for i=1:sayi toplam=toplam+i ; carpim=carpim*i ; toplam carpim

14 Örnek: 50 ile 150 arasındaki tek sayıları ekrana yazdıran ve adetini bulan programı MATLAB ortamında yazınız. Çözüm: adet=0; for i=51:2:150 fprintf('%g ',i); % veya disp(i); adet=adet+1; disp(' '); fprintf('sayıların adeti:%g', adet);

15 While Döngüsü Önceden belirlenmiş belli bir durum gerçekleşinceye kadar gereken sayıda tekrar edilen ifadeleri içerir. Genel Kullanımı: while şart ifade_1 ifade_2. ifade_n

16 Örnek: 5 den 10 a kadar olan sayıların toplamını bulan program yazınız. a=5; toplam=0; while a<10 a=a+1; toplam=toplam+a; toplam Uygulama: Ekrana adınızı ve soyadınızı 10 kez yazan bir programı WHILE döngüsü kullanarak yazınız. a=0; while a<10 a=a+1; disp( Birol SOYSAL')

17 Örnek : Ax+b=0 seklinde verilen 1.derece denklemin çözümünü, programa ait akış diyagramından faydalanarak Matlab da programlayınız. A=input('A katsayısını giriniz..: '); while A==0 A=input('A katsayısını tekrar giriniz..: '); B=input('B katsayısını giriniz..: '); x = -B/A; fprintf(' %d \n ', x) = h e

18 Ödev: Dışardan 10 adet sayı girilecektir. Girilen bu sayılar içinden pozitif olanların doğal logaritmaları toplamını, negatif olanların kareleri çarpımını ve sıfır olanların da adetini bulan programı MATLAB de yazınız (program for ve while komutları ile ayrı ayrı yazılacaktır). Yazdırma işlemleri fprintf komutu ile yapılacaktır. Programdan elde ettiğiniz çıktıyı da kağıdınıza yazınız.

19 Örnek: a=10 ve b=7 olarak veriliyor. Bu sayıların toplamı den büyük olana kadar sayılardan birisi iki katına katlanıyor. Kaç kez katlandığını ekrana yazan programı kodlayınız. Çözüm: a=10; b=7; sayac=0; toplam=0; while toplam<52325 sayac=sayac+1; a=2*a; toplam=a+b; fprintf(' %d \n ',sayac) Not: Aynı problemi diğer sayıyı katlayarak tekrarlayınız.

20 Break ifadesi Örnek: FOR ve WHILE döngülerine ilaveten bir program akışını kontrol edebilmenin diğer bir yolu break ifadesini kullanmaktır. Break ifadesini döngü gövdesi içerisinde kullanmak, döngünün durmasını ve döngüden sonra gelen ilk ifade veya komutun işletilmesini sağlar. for j=2:6 if j==4 break fprintf(' j= %g \n', j) disp('döngü sonlandırıldı')

21 İç içe FOR döngüleri clear all; toplam=0; for i = 1:5 toplam = 0 for j = 1:5 toplam = toplam + j carpım = toplam * i Örnek: for a=1:10 Çarpım tablosunu veren bir program yazınız for b=1:10 carpim=a*b; a fprintf(' %d * %d = %d\n ', a, b, carpim)

22 İç içe while döngüsü i=7; while i>5 x=input(' x değerini giriniz= '); if x<=0 break while x>1 if mod(x,2)==0 x=x/2; else x=3*x+1; i=i-2; fprintf(' Bravo, programı sonuçlandırdınız:%g ', x)

23 ÖDEV: Döngü komutları kullanmadan dışarıdan girilen 50 adet sayının en büyük ve en küçük olanlarını bulan bir program yazınız. Aynı problem için döngü komutlarını kullanarak bir program yazınız. ÖDEV: İki ayrı sınıfın aynı ders için 1. vize ortalamasını bulan, not ortalaması daha yüksek olan sınıftaki öğrencilerin notlarına 10 puan ekleyerek yazdıran bir program yazınız. Sınıflardan birinde 40, diğerinde ğ ise 50 öğrenci ğ bulunmaktadır. ÖDEV: Verilen N adet (N dışarıdan girilecek) değişik sayıdan pozitif, negatif ve sıfır olanların sayısını ve hangisinin daha çok olduğunu bulan bir program yazınız.

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I

PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ I Algoritma: Bir problemin çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Problemi çözebilmek için geliştirilmiş açık, yürütülebilir, sıralı, basit tekrar edebilen adımlardan oluşan

Detaylı

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar

EM205 26/9/2014. Programlamaya giriş Algoritmalar. Amaçlar EM205 26/9/2014 Programlamaya giriş Algoritmalar Temel kavramlar Algoritmalar Amaçlar Algoritma kavramını öğrenmek, Algoritmaları ifade edebilmek, Temel matematiksel algoritmaları yazabilmek C programlama

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLŞİM TEKNOLOJİLERİ İNTERNET PROGRAMCILIĞI 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Y a h y a D e m i r c a n

Y a h y a D e m i r c a n ALGORİTMA Algoritma; her tür ayrıntı göz önüne alınarak bir problemin çözüm yönteminin adım adım yazılmasıdır. Bu bir düzen içinde yapılır. Maddeler halinde sıralayacak olursak; 1- Algoritmanın bir başlangıcı

Detaylı

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi

Bil101 Bilgisayar Yazılımı I. M. Erdem ÇORAPÇIOĞLU Bilgisayar Yüksek Mühendisi Bil101 Bilgisayar Yazılımı I Bilgisayar Yüksek Mühendisi Sözde kod, algoritmalar ve programlar oluşturulurken kullanılan, günlük konuşma diline benzer ve belli bir programlama dilinin detaylarından uzak

Detaylı

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic

Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic Dr. Musa KILIÇ Öğretim Görevlisi http://kisi.deu.edu.tr/musa.kilic BİLGİSAYAR DONANIM Donanım birimleri ekran, klavye, harddisk, ram YAZILIM Yazılımlar ise bilgisayarın donanım yapısını kullanılır hale

Detaylı

#include main() { int i; i=0; do { printf("i nin simdiki degeri= %d\n",i); i = i + 1; } while (i<5); }

#include <stdio.h> main() { int i; i=0; do { printf(i nin simdiki degeri= %d\n,i); i = i + 1; } while (i<5); } DÖNGÜLER(do-while deyimi) do İfade bloğu; while (şart ifadesi) ; Mantıksal ifade doğru olduğu sürece döngü tekrar edilir. Yanlış olduğunda while sözcüğünden sonraki deyim yürütülür. do.. while döngüsünde

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BAĞ_DEĞ_SAY ve BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY İŞLEVİ BAĞ_DEĞ_SAY İşlevi: :Belirlenen aralıkta sayı içeren hücrelerin kaç tane olduğunu

Detaylı

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır:

ÖRNEK 1: Verilen iki sayının toplamının bulunmasının algoritması aşağıdaki gibi yazılır: ALGORİTMANIN HAZIRLANMASI, herhangi bir sorunun çözümü için izlenecek yol anlamına gelmektedir. Çözüm için yapılması gereken işlemler hiçbir alternatif yoruma izin vermeksizin sözel olarak ifade edilir.

Detaylı

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM

C++ PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM C++ PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. ESEN YILDIRIM BİLGİSAYAR hardware Bilgisayarın fiziksel parçaları Printer, Monitör, Klavye, anakart vs software Bilgisayar tarafından kullanılan programlar Word, Excel, Turbo

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KONTROL DEYİMLERİ 482BK0124 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK

MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK MATLAB ILE PROGRAM YAZMAK Su ana kadar Matlab ile gerçeklestirdigimiz uygulamalarda,belirli bir islemi gerçeklestirmek üzere gerekli olan Matlab komut ya da fonksiyonlarini Matlab komut satirindan,>> sembollerinden

Detaylı

TEKRARLAMA DEYİMLERİ BÖLÜM 9. 9.1 Giriş. 9.2 For-Do

TEKRARLAMA DEYİMLERİ BÖLÜM 9. 9.1 Giriş. 9.2 For-Do BÖLÜM 9 TEKRARLAMA DEYİMLERİ 9.1 Giriş Bu bölümde program içerisinde belirli blokların herhangi bir şarta bağlı olarak veya şarttan bağımsız bir şekilde ardışık olarak çalıştırılması için kullanılan deyimler

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş

Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Temel Bilgisayar Programlama ve BASIC Diline Giriş Ders Notları Selahattin ERGEÇ-Mustafa Y.ATA KAPSAM 1. Temel Bilgisayar Donanım-Yazılım Bilgileri 2. Simgeler, Değişmezler ve Değişkenler 3. Aritmetiksel

Detaylı

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com

Önsöz. Osman Tutaysalgır. osmantutaysalgir@hotmail.com sin sqrt quad trapz find plot fprintf all any fminbnd diff sum ode cos tan acos atan feval factorial exp log abs round rand linspace median std imr ead fopen imwrite eye zeros ones pl ot fplot ceil surf

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI SİNOP ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONİK PROGRAMI BİLGİSAYARDA PROGRAMLAMA DERSİ ÖRNEK PROGRAMLAR 1. Kullanıcının girdiği iki sayını toplamını bulan program. Form: int sayi1, sayi2, toplam; sayi1

Detaylı

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA

EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA 6. HAFTA EBG101 PROGRAMLAMA TEMELLERİ VE ALGORİTMA Öğr. Gör. S. M. Fatih APAYDIN apaydin@beun.edu.tr EMYO Bülent Ecevit Üniversitesi Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu ALGORİTMA ÖRNEK1: İki sayının toplamı

Detaylı

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir.

Algoritma. 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma 19. yüzyılda Persli matematikçi Al- Khowarizmi (Al-Harezmi) tarafından bulunmuş ve onun adında türetilmiştir. Algoritma Problem çözmek için geliştirilen Adım adım çözüm yöntemidir. Verilen bir

Detaylı

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme

Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır. 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme Değişken atama Kullanıcıdan veri girişi istendiğinde kullanılır 1. Bir değişkene değer atama (örn: a=4 gibi) 2. Klavyeden veri girme 3. Bilgisayar belleğinde saklanan verileri bir dosyadan okumak 1. Bir

Detaylı

MATLAB Yardımcı Ders Notları

MATLAB Yardımcı Ders Notları Yeni Başlayanlar için MATLAB Yardımcı Ders Notları Doç. Dr. Cüneyt AYDIN Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul-2012 İçindekiler Giriş Matris işlemleri Sayı Formatları Temel Lineer Cebir İşlemleri Diziler

Detaylı

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ

Bilgisayar Programlama. Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ Bilgisayar Programlama Öğr. Gör. Levent TERLEMEZ I Temel Tipleri Bildirimi Program, belli bir komut ve söz dizimi yapısını uygun olarak, sadece belirtilen işlemlerin yerine getirilmesini belirten komut

Detaylı

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan

7) 30 kişilik bir sınıfta her öğrenciye ait 5 ödev verilmiştir. Ödevlerden 3 tanesini doğru yapan 1) Bir laboratuarda belirsiz sayıda deney yapılıyor. Okutulan deney no ve sonuç verilerine göre (3 çeşit deney var.) a) Her bir deneyden kaç tane yapılmıştır. b) Yapılan toplam deney sayısı ne kadardır.

Detaylı

Arzu Erdem FORTRAN 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ. 2010-2011 Bahar Dönemi Matematik Bölümü ders notları. Koceali Üniversitesi erdem.arzu@gmail.

Arzu Erdem FORTRAN 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ. 2010-2011 Bahar Dönemi Matematik Bölümü ders notları. Koceali Üniversitesi erdem.arzu@gmail. FORTRAN Arzu Erdem 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 2010-2011 Bahar Dönemi Matematik Bölümü ders notları Koceali Üniversitesi erdem.arzu@gmail.com GİRİŞ AMAÇ: Problem çözme kavramını geliştirmek ve incelemek Problem

Detaylı

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2

9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 1 Mart 2009 9031150 - Temel Bilgisayar Bilimleri Ders Notu #2 Referans: Bugün: 1. Ders Notları. C Programlamaya Giriş C dilinde genel olarak kullanılan komutlar ve ifadeler 1. Tekrar Geçen ders printf,

Detaylı

Veritabanı. SQL (Structured Query Language)

Veritabanı. SQL (Structured Query Language) Veritabanı SQL (Structured Query Language) SQL (Structured Query Language) SQL, ilişkisel veritabanlarındaki bilgileri sorgulamak için kullanılan dildir. SQL, bütün kullanıcıların ve uygulamaların veritabanına

Detaylı

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri

Visual Basic Uygulamaları-4. Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Visual Basic Uygulamaları-4 Dİ Zİ LER (ARRAYS) ve Nesne Kü meleri Bellekte sürekli yer kaplayan aynı türden verilerin oluşturduğu kümeye dizi denir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere bir dizinin dizi olabilmesi

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4

304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 304 Bilgisayar Destekli Kontrol Sistemleri (4 0 0) 4 Hazirlayanlar Ars.Gör.Tolga Ensari & Ögr.Gör.Koray Özpolat Istanbul Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisligi Bölümü 2002-2003 Güz Yariyili, Ekim 2002 IÇINDEKILER

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T-SQL ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK KODLA TEMEL UYGULAMALAR 482BK0135 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı