Fatih Emiral. Deloitte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatih Emiral. Deloitte"

Transkript

1 Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi aı ve kurumları tehditlere açık halde bırakmaktadır. Güvenlik programları çounlukla insan faktörü yerine, teknik kontrollere odaklanma eilimindedir. nsana balı güvenlik riski hiçbir zaman tamamen yok edilemese de iyi planlanmı bir kullanıcı bilinçlendirme çalıması, riskin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesine yardımcı olacaktır. Kullanıcıların bilgiyi ve bilgi kaynaklarını koruma konusunda üzerlerine düen sorumlulukları anlaması kritik öneme sahiptir. Burada bilgi güvenlii bilincinin önemi ve bir bilgi güvenlii programının temel hedeflerini nasıl destekledii anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra etkili bir bilinçlendirme stratejisinin nasıl uygulanabilecei konusunda öneriler sunulmaktadır. Uygulamalarda karılaılmı engel ve zorluklar da aaıda belirtilmektedir. Bilgi güvenlii bilinçlendirme çalımasının hedefleri Bilinçlendirme programının temel hedefi, kullanıcıları kurumsal bilgi ve bilgi kaynaklarının gizlilik, bütünlük ve devamlılıı konusundaki görev ve sorumlulukları konusunda eitmektir. Bilgi güvenlii sadece Bilgi Teknolojileri güvenlik ekibinin deil, tüm personelin sorumluluudur. Kullanıcılar sadece bilginin korunması konusunda nasıl katkı salayabileceklerini deil, aynı zamanda bilginin neden korunması gerektiini de örenmelidir. Kullanıcılar ya eitimsizlikten ya da güvenlik hakkındaki bilinç eksikliinden, genellikle güvenlik zincirinin en zayıf halkası olarak deerlendirilmektedir. Çalıanlar, hatalı davranılarının kurum bilgi güvenlii üzerinde yaratabilecei etkiyi anlamalıdır. Kullanıcı bilinçlendirme çalımaları, güvenlik ihlallerinin maliyetini azaltmaya ve kontrollerin kurumun tüm bilgi kaynakları üzerinde dengeli uygulanmasına yardımcı olacaktır. Güvenlik bilinçlendirme çalımaları genellikle iki farklı, ancak ilikili parçaya ayrılır; bilinçlendirme ve eitim. Bilinçlendirmenin amacı, güvenlik ve güvenlik kontrollerinin önemi hakkında kollektif bir bilinç oluturulmasıdır. Bilinçlendirme mesajları basit ve açık olmalı, sunumu hedef kitlesinin kolayca anlayabilecei bir formatta yapılmalıdır. Eitimin amacı ise kullanıcı anlayıının derinletirilmesidir. Eitim yöntemleri, sınıf dersleri, bire bir eitim veya eitim paketleri olabilir. Baarıya ulama konusunda karılaılabilecek engeller Ne yazık ki, baarılı bir bilinçlendirme çalıması uygulanması zor ve baarılması imkansız görev olarak görülebilir. En iyi planlanmı programlar dahi birtakım engeller ile karılaabilir. Bu nedenle bir program uygulamadan önce, karılaılabilecek engellerin anlaılması faydalı olacaktır. Eski köye yeni adet Pek çok organizasyonda güvenlik fonksiyonalite ihtiyacının gölgesinde kalmakta ve uygulanmasında geç kalınmaktadır. Güvenlik uygulamaları baından itibaren uygulanmadıından, kullanıcılar kötü alıkanlıklar edinmek için aylar, hatta yıllara sahiptir. Bu durum bilgi güvenlii bilinçlendirme programının uygulanmasını iki kat zorlatırır. Çünkü sadece kullanıcıları eitmek deil, aynı zamanda eski alıkanlıklarından kurtarmak gerekmektedir. Bunun yanında kullanıcılar da bilinçlendirme programını kabul etmek için fazladan sorun yaar. Kullanıcılara göre kurum, güvenlik önlemleri olmaksızın gayet iyi çalımıtır. Yeni güvenlik önlemleri hayatı zorlatırıcı gereksiz deiiklikler olarak görülür. Güvenlik, bilgi teknolojilerinin problemi, benim deil

2 Çou kullanıcı, bilgi güvenliinin Bilgi Teknolojileri Güvenlik Bölümü'nün sorumluluu olduu, kendilerini ilgilendirmedii fikrine sahiptir. Rollerini ilerinin gerektirdii minimum uyumu göstermekle sınırlı görüp, kuruma faydalı olabilecekleri büyük resimdeki yerlerini göz ardı etme eilimindedirler. Politika ve prosedürlere uyum iyi bir balangıç olmakla birlikte, daha yapılacak çok fazla i vardır. Kullanıcıların Bilgi Teknolojileri Bölümü'nün bu ii tek baına yapamayacaını anlaması gerekir. Yeni teknoloji Yeni teknolojinin kuruma katılması, genellikle kullanıcı davranılarının deimesi veya yeni bir bakı açısına sahip olmasını gerektirir. Bu bir sorun tekil etmemektedir, ancak, teknoloji bazen bilinçlendirme programından hızlı veya baımsız olarak ilerlemektedir. Çou zaman bilinçlendirme ekibi sürecin dıında veya eitim gereksinimleri konusunda zamanında bilgilendirilmemi olmaktadır. Bu nedenle bilinçlendirme programı, bölümler arası iletiim, acil durum ve kriz iletiimi konuları üzerinde durmalıdır. Tek ölçü farklı beden Bazı bilinçlendirme programları hedef kitlesini doru sınıflandıramamakta ve hedef kitleye uygun mesajları iletememektedirler. Bu hatalı strateji, iletilen mesajların kulak ardı edilmesine neden olmaktadır. Kullanıcılar gündelik hayatlarında etraflarından yüzlerce mesaj almaktadır. Kullanıcıların sınıflandırılması ve sadece ihtiyaç duydukları mesajları almaları son derece önemlidir. Her bedene tek ölçü stratejisi, programı uygulayanlar açısından kolay olabilir, ancak etkili olmayacaktır. Aırı bilgi Bir dier hata da fazla eitimdir. nsanlar herhangi bir kaynaktan gelebilecek bilgiye karı bir eik deerine sahiptirler. Bir kii sürekli olarak mesaj verilmeye zorlanırsa, bir süre sonra eik deeri aılacak ve ilgisi kaybolacaktır. Doru sınıflandırma yapılsa bile, fazla bilgi fazla bilgidir. Bilinçlendirme programı bir akamda bitirilmek zorunda deildir. Hedef kitleden gelen tepkiler dinlenmeli ve denge kurulmalıdır. Organizasyon bozukluu Pek çok bilinçlendirme çalıması, tutarlı ve düzenli bir strateji ile mesajlarını hedef kitlesine ulatıramamaktadır. Tutarlı ve düzenli bir çerçeve olmadan kullanıcıların programı benimsemesi ve hatta ne amaçla yapıldıını algılaması bile zorlaacaktır. letiimde tutarlılık ve düzenin salanması programa kiilik kazandıracaktır. Takip etmeme Bilinçlendirme programlarının bir balangıç heyecanı ile balatılması, ancak çok az baarı salaması olaandır. Pek çok program düzenli ve periyodik olarak gerçekleen bir iletiim çemberini kuramamaktadır. Kullanıcılar ile düzenli iletiimin sürdürülmesi, anahtar mesajları hatırlamaları açısından önemlidir. Bunun yanında pek çok program hedef kitlesinin düüncelerini örenmeyi ihmal eder. Hedef kitlenin dinlenilmesi ve programın onların ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi çok önemlidir. Yönetim desteinin bulunmaması Yönetim destei, bilgi güvenlii kullanıcı bilinçlendirme programının olmazsa olmaz unsurudur. Güvenlik mesajlarının etkili olabilmeleri için en yukarıdan desteklenmeleri gereklidir. Pek çok yönetici bu tür çalımalar konusunda desteini dile getirse de, destein gerçeklemesi söylemek kadar kolay olmamaktadır. Bu durum yöneticilerin kendi i ve sorumluluklarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Yönetimin temel hedefi i hedeflerine ulamak olup, güvenliin önemine ne kadar inansalar da zaman ayırmaları güç olmaktadır. Kaynak eksiklii Bu durum genellikle yönetim desteinin eksikliinden kaynaklanmaktadır. Yönetim destei olmaksızın gerekli kaynaı ayırmak çou zaman imkansızdır, kaynak eksiklii de böyle bir durumda nasıl bir sonuç elde edilebilir ise ona ulamaya mahkumdur. "Neden" sorusunun yanıtlanmaması

3 Pek çok bilinçlendirme programı kullanıcıları bilgi güvenliinin neden önemli olduu konusunda eitmeyi baaramamaktadır. Bu programlar dier tüm konuları kapsamakta, ancak kullanıcı motivasyonunu artıracak en önemli konuyu atlamaktadır. Bazı davranıların neden güvenlii zayıflattıını anlayan kullanıcılar, bilgi güvenliine sahip çıkıp, davranılarını deitireceklerdir. Örnein, daha sıkı kurallara sahip bir ifre politikasını kullanıcılara iletirseniz, onlar bu politikayı bir yük olarak göreceklerdir. Dier taraftan kullanıcılara ifrelerin nasıl kırıldıını ve kötü niyetli kullanılabildiini, bu durumun potansiyel sonuçlarını anlatırsanız, kullanıcılar politikaya sahip çıkarak, yeni politikayı uygulamaya gönüllü olacaklardır. Sosyal mühendislik Sosyal mühendislik bilinçlendirme programının uygulanmasını etkilemez, ancak baarısını etkileyebilir. Bu konuya önem verilmesi, güçlendirmeye çalıtıımız insan faktörünü hedef alması açısından önemlidir. Sosyal mühendislik, insan doasında var olan bakalarına güvenme ve yardım etme eiliminin baka ekilde elde edilmesi zor olan eylerin ele geçirilmesi amacı ile kullanılmasıdır. nsanlar bakalarının maksatlı olarak kendilerini tuzaa düürmeyecekleri veya kullanmayacaklarını düünme eiliminde olsalar da bu yöntem en sık kullanılan saldırı yöntemlerindendir. Bu yöntem öyle kolay ve hızlıdır ki, saldırganlar sık sık bu yönteme bavururlar. Öyle ya, bir saldırgan yardım masasından arıyormu gibi davranarak kolayca ifrenizi almak varken, neden saatlerce ifrenizi kırmaya çalısın. En yaygın sosyal mühendislik yöntemleri; baka birisiymi gibi davranma, kompliman, aciliyet ve otorizasyon alınmı duygusu yaratmadır. Bu nedenlerle kullanıcıların sosyal mühendislie karı korunmasını hedefleyen bir eitim stratejisi izlenmelidir. Etkili bir bilgi güvenlii bilinçlendirme programının gelitirilmesi Etkili bir bilgi güvenlii bilinçlendirme programının gelitirilebilmesi için aaıdaki adımlar izlenebilir: Bilgi güvenlii politikasının gelitirilmesi Güçlü ve anlamlı bir bilgi güvenlii politikası, her baarılı bilinçlendirme çalımasının temelini oluturur. Bilinçlendirme çalımasına balamadan önce, tüm üst seviye hedeflerin ve güvenlik programının gereklerinin dokümante edilmi olması kritik önem taımaktadır. Politika açık ve kısa ifadeler ile yazılmı olmalı ve kurumun bilgi güvenlii konusundaki önceliklerini yansıtmalıdır. Politika ortaya konduktan sonra, kullanıcılar politikanın varlık ve içeriinden haberdar olmalıdır. Kullanıcılar aynı zamanda politikaya uymamanın douracaı sonuçlar hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Mevcut eitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Baarılı bir bilinçlendirme programının gelitirilmesindeki ikinci adım, kurum personelinin mevcut eitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Bu adım genellikle göz ardı edilmekte veya geçitirilmektedir. Pek çok durumda programlar kullanıcı ihtiyaçlarının dinlenmesi yerine, varsayımlara dayanılarak gelitirilmektedir. Kullanıcıların güvenlik konusundaki mevcut bilgi düzeyinin ölçülmesine zaman ayrılması eitim ihtiyaç ve önceliklerinin doru tespitine yardımcı olacaktır. Aaıdaki maddeler bu adımda ortaya çıkarılabilecek konuları içermektedir: Kullanıcıların örenme stil ve tercihleri Özel ilgi veya endie alanları Bilinçlendirme programına karı duyulan direnç ya da sempati Daha önceki baarılı veya baarısız eitim giriimleri Daha önceden mevcut bulunan eitim kaynak ve materyalleri Programın baarısı için destek alınabilecek kii veya grupların tespiti Ön aratırmanın yapılması ile mevcut kaynakları en iyi biçimde kullanıp, baarı ansını yükselten bir bilinçlendirme programı tasarlanması mümkün olabilir. Aaıda mevcut eitim ihtiyaçlarının tespitinde kullanılabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır: Farklı kıdem, unvan ve i tanımlarına sahip kullanıcılar ile görüme Genel kullanıcılara temel güvenlik bilgileri hakkında anket veya kısa soru listesi gönderme

4 Kurumda son zamanlarda karılaılmı güvenlik problemlerinin tespiti (örnein geçen yıl çalınan diz üstü bilgisayarların sayısı) Sistem, uygulama ve bilgi aı denetimlerinin gerçekletirilmesi Farklı birimlerle yüz yüze toplantılar gerçekletirilmesi Bina ve kullanım alanlarının ziyaret edilmesi ve mevcut fiziksel güvenlik seviyesinin gözlenmesi. Kilitlenmemi ofis odaları, dolaplar ve güvenlii bulunmayan kiisel bilgisayar ve bilgilerin izlenmesi. Üst yönetimin desteinin salanması Güvenlik ihtiyacının tespitinden sonraki aama, üst yönetimin ve kurum içinde otorite sahibi pozisyonlardaki kiilerin desteini almaktır. Ne yazık ki, bir bilinçlendirme programı ihtiyacının kabul ettirilmesi zor bir itir. Bilgi güvenlii bilinci sadece i hedeflerine ulamada karılaılan bir engel olarak görülmez, aynı zamanda bilgi güvenliinin göz ardı edilen bir parçası olarak kalır. Güvenlik bilinci genellikle firewall ve anti-virüs araçlarının uygulanmasının arkasında bir öneme sahip olarak kalır. Üst yönetimin desteinin salanmasında iki temel hedef akılda tutulmalıdır. Birinci hedef kaynak teminidir. Bu tür bir programı uygulamak, bazı kaynakların bu i için kullanılmasını gerektirecektir. Kurumun büyüklüüne göre gerekli bütçe salanmalıdır. kinci, ancak daha az öneme sahip olmayan hedef güvenlik hamilerinin kurum içinde olumasını salamaktır. Sadece maddi kaynak yaratan deil, aynı zamanda davranıları ile dier kiilerin de bilinçlendirme programına deer vermeleri ve programa katılmalarını salayan kiilerin bulunması, baarı için çok önemlidir. Yöneticileri eitimin önemini ortaya koyup desteklerse, çalıanlar eitime katılma ve yarar salama konusunda daha istekli olur. Üst yönetimin desteinin salanması için yönetimin bilinçlendirme çalımasının kurumsal bilgi ve bilgi kaynaklarının korunmasındaki hayati rolünü anlamasına yardımcı olunması gerekmektedir. Ancak bu aamaya gelindiinde kurumun güvenlik ihtiyaç analizi yapılmı olacaından, endüstri istatistik ve örnekleri ile de desteklenen materyaller gerekli destein salanmasında yardımcı olacaktır. Hedef kitlelerin belirlenmesi Bir sonraki önemli adım hedef kitlelerin belirlenmesidir. Herkes ilerini yapabilmek için aynı derece veya tipte güvenlik bilincine ihtiyaç duymaz. Kullanıcı grupları arasında gerekli ayrımı yapan ve her gruba sadece ilgili bilgiyi sunan bir bilinçlendirme programı, en iyi sonucu elde edecektir. Günümüzde her birimiz bilgi bombardımanına tutulmaktayız. letmek istediiniz mesajların kulak ardı edilmesini istemiyorsanız, sadece gerekli bilgiyi gerekli kitleye iletmelisiniz. Tek bir programın herkes için uygun olacaı düüncesi, programın ie yaramamasına neden olabilir. Hedef kitleler çeitli biçimlerde ayrıtırılabilir. En çok kullanılan bazı yöntemler aaıdaki gibidir: Bilinç seviyesi Teknik bilgi seviyesi Unvan/Yetki seviyesi fonksiyonu Kullanılan teknoloji, sistem ya da uygulama Kurum için istenen sonucu ürettii sürece, hangi kriterlerin kullanıldıı önemli deildir. Büyük kurumlarda yukarıda sayılan yöntemler kombinasyon halinde 4 ana kategoriyi belirlemek için kullanılabilir. Bu kategoriler gerekiyorsa daha alt gruplara bölünebilir. 4 ana kategori aaıda belirtildii gibidir: Üst Yönetim - Kurumun stratejik hedeflerini belirleyen en üst seviyedeki yönetim kademeleri Yönetim - Orta seviye ve lider görevi taıyan yöneticiler

5 Teknik Kullanıcılar - Sistemler üzerinde sıra dıı eriim haklarına ve bilgiye sahip personel. Bu kullanıcılar sistem ve kullanıcı yönetimi, donanım bakımı, uygulama gelitirme ve uyarlaması ve teknik destek hizmetlerini yerine getirmektedir. Son Kullanıcılar - Kurumun bilgi kaynaklarını kullanmaya yetkili tüm kullanıcılar. Bu grup dier üç grupta bulunan kullanıcıları kapsamaktadır. Kilit mesajların belirlenmesi Her gruba özgü kilit mesajları oluturmadan önce tek bir çekirdek ifade veya misyon ifadesi belirlenmelidir. Bu çekirdek ifade bilgi güvenlii politikası içinde belirtilmi olabilir, ancak bu aamada da düünülmelidir. Dier tüm kilit mesajlar bu ifadeyi desteklemeli ve iaret etmelidir. Böyle bir ifadeye örnek olarak: Bilgi güvenlii bilinçlendirme programının misyonu kurumun bilgi ve bilgi kaynaklarının gizlilik, bütünlük ve devamlılıının korunmasıdır. Bir sonraki adım her grup için üst seviye, kilit mesajların oluturulmasıdır. Bunun yapılabilmesi için, kurumun bilgi güvenlii politikasındaki ifadeler hedef kitlelere göre sınıflandırılmalıdır. Bu mesajlar sadece program misyonunu desteklememeli, aynı zamanda daha detaylı mesajlar için zemin oluturmalıdır. Aaıdakiler hedef kitlelere göre belirlenmi üst seviye kilit mesaj örnekleridir: Üst yönetim Güvenlik süreçlerinde üst yönetim gözetim ve rehberliini sala Güvenlik yatırımlarının i öncelikleri ile uyumunu sala Kurum ve birimlere özgü güvenlik politika ve standartlarına uyumu temin et Yönetim Güvenlik politika ve standartlarını anlama ve uyuma yönelik süreç ve önlemleri gelitir Mevcut ve yeni gelecek i süreçlerindeki potansiyel güvenlik risklerini belirle ve önlem al Teknik kullanıcı Yönetimin belirledii politika, standart ve prosedürleri uygula Son kullanıcılar için gerekli prosedür ve teknik önlemleri uygulayarak güvenlik politika ve standartlarına uyumu sala Son kullanıcı Kurumun bilgi ve bilgi kaynaklarının gizlilik, bütünlük ve devamlılıını koru Kurumun bilgi güvenlii politika ve standartlarında belirtilen son kullanıcı sorumluluklarına uy Her hedef kitle için üst seviye mesajlar belirlendiinde detay mesajlar ve eitim ihtiyaçları belirlenebilir. Bunu yapabilmek için güvenlik programının yapı taları ve son zamanlarda gerçekleen güvenlik ihlalleri gözden geçirilebilir. Gözden geçirilebilecek bazı yapı taları aaıdaki gibidir: Güvenlik politika, standart ve prosedürleri lgili kanuni düzenlemeler Son olaylar (yetkisiz eriim, virüs bulaması gibi) Sistem, uygulama ve bilgi aı denetim sonuçları Eitim talepleri Yeni teknolojinin kullanılmaya balanması Birinci adımda tespit edilen bulgular (Mevcut Eitim htiyaçlarının Belirlenmesi) Ele alınabilecek bazı özel güvenlik konuları aaıdaki gibi olabilir: ifreler

6 Fiziksel güvenlik - kurum içi ve dıında Sosyal mühendislik Virüsler e-posta ve nternet kullanımı Onaylanmamı yazılım ve donanım kullanımı Eriim kontrolü (en az yetki, rollerin ayırımı ve yedekleme ilkeleri) süreklilii ve felaket kurtarma Bu adım periyodik olarak uygulanmalı, ancak ilk olarak bilinçlendirme programının temelini oluturacak biçimde gerçekletirilmelidir. Yukarıdaki maddeler her zaman yeni ihtiyaçların ortaya çıkıp çıkmadıının belirlenebilmesi için deerlendirilmelidir. Güvenlik programları yeni koullara uyum salayabilecek esneklikte olmalı, gerektiinde içerik ve mesajların öncelikleri yenilenmelidir. Hedef kitleye uygun ve anlaılabilir nitelikte mesajlar üretilmelidir. Gerçek hayat örneklerinin çalımaya katılması programa olan ilgiyi artıracaktır. Mevcut iletiim araçlarının belirlenmesi Bilinçlendirme programındaki bir sonraki adım mevcut iletiim araçlarının belirlenmesidir. Her kurum kendine özgü iletiim olanaklarına sahiptir. Bu kaynakların tespiti yapılmalı, kaynakların kullanımına yönelik prosedürler anlaılmalıdır. Örnein bazı kurumlar kurum genelinde yapılacak yayınlar için üst yönetim onayını art komaktadır. Bazı yaygın iletiim araçları aaıdaki gibidir: Herkese gönderilen e-posta Özel kiilere gönderilen e-posta Herkese gönderilen sesli posta irket genelgesi Bölüm genelgesi Intranet Yazılı yayın - posterler, dönemsel irket yayını, broürler Yüz yüze - toplantılar, sunumlar, eitim ve güvenlik seminerleri Kütüphane - videolar, kitaplar ve etkileimli sunumlar Hatırlatıcı malzemeler - sisteme giri mesajı, pazarlama araçları (kalem, silgi, mouse pad, anahtarlık, not kaıtları, vb.) letiim aracının seçiminde farklı kitlelerin farklı biçimlerde örenmeye açık oldukları düünülmelidir. letiimin etkili olması için birden fazla kanal kullanılabilir. Uygulama için strateji gelitir Baarılı bir bilinçlendirme çalımasının uygulanabilmesi için gerekli son adım, mesajların tutarlı ve etkili iletimi için bir çerçeve gelitirilmesidir. Bu çerçeve gelitirilmeden iletilen mesajlar kullanıcılar tarafından düzensiz ve gelii güzel bir çalımanın eseri olarak algılanacaktır. Uygun stratejinin gelitirilebilmesi için, hedef kitleler, kilit mesajlar ve iletiim imkanları göz önüne alınmalı, programın tekrarlanabilir bir süreç haline getirilmesi salanmalıdır. Bu adımın bir parçası olarak, açık bir pazarlama stratejisi belirlenmelidir. Pazarlama araçları unları içerebilir: Logo, slogan, ofis araçları. Bilinçlendirme stratejisi Bilinçlendirmenin amacı temel olarak kullanıcıların bilgi ve bilgi kaynaklarının korunma ihtiyacını anlamasıdır. Aaıdakiler, bilinçlendirme stratejisinin parçası olarak tekrarlanabilir taktiklerdir: e alım sırasında yapılacak bilgilendirme Aylık irket bülteni irket yemek ve eitimleri

7 Yıllık güvenlik seminerleri Bilgi güvenlii konusundaki baarılar için tevik ödülleri Oyunlar, yap-bozlar ve yarımalar Eitim stratejisi Eitim ve öretimin amacı, kullanıcıların bilgi güvenlii, bilgi ve anlayı seviyelerinin artırılmasıdır. Aaıdakiler, eitim ve öretim stratejisinin parçası olarak tekrarlanabilir taktiklerdir: Temel son kullanıcı eitimi Teknik eitim Gelimi bilgi güvenlii eitimi - Bu eitim bilgi güvenlii uzmanları ve denetçileri içindir Dönemsel eitim paketi - Bu araç her dönem özel bir bilgi güvenlii konusuna odaklanmalıdır. Bu eitimler bilinçlendirme paketinden daha derin bilgi vermeyi hedeflemelidir. Ölçebilme kabiliyeti Ölçüm bilinçlendirme programının son adımıdır. Programın ilk uygulamasında belli bir kullanıcı bilinç seviye taban deerinin oluturulması önemlidir. Çünkü bu seviyede ileride meydana gelebilecek gelime veya gerilemeler ölçülebilir. Mevcut durum deerlendirmeleri yeni bir program ve strateji uygulanmadan önce de yapılmalıdır. Eitim ve bilinç seviyesinin ölçümü kolay olmadıından, yaratıcı olunmasını gerektirir. Somut bazı ölçütlere ulaılabilir, ancak çounlukla kalitatif ölçütlere dayanılması gerekmektedir. Sonuç Bilgi güvenliinin önemi gün geçtikçe artmakta ve bilgi güvenlii daha karmaık bir hal almaktadır. Yeni açık ve virüsler her gün ortaya çıkmaktadır. Teknoloji seviyesi ve saldırılardaki artılarla, kullanıcıların bilinç ve eitim seviyelerindeki yetersizlik açıa çıkmaktadır. Pek çok kullanıcı bilgi ve bilgi kaynaklarının korunmasının önemi konusunda ya çok az anlayıa sahiptirler ya da hiç bir anlayıa sahip deildirler. Kurumlar açısından, uygulanacak bir bilgi güvenlii bilinçlendirme çalımasının önemini anlamaları ve eitim eksikliinin giderilmesi kritik öneme sahiptir. yi tasarlanmı ve yürütülmü bir bilinçlendirme çalıması, güvenlik zincirinin en kırılgan halkasının güçlendirilmesinde büyük etki yaratacaktır. MAYIS 2004, ACTIVELINE

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRILARI. Ünal TATAR

SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRILARI. Ünal TATAR SOSYAL MÜHENDİSLİK SALDIRILARI Ünal TATAR Giriş Herkes bilgi işlem servislerine büyük oranda bağlı. Güvenliğin sadece küçük bir yüzdesi teknik güvenlik önlemleri ile sağlanıyor. Büyük yüzdesi ise kullanıcıya

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Bundan 20 yıl kadar önce, bilgi işlem servisleri günümüzdeki kadar yaygın kullanılmadığından, bilişim sistemleri günümüzdeki kadar önemli bir yere

Bundan 20 yıl kadar önce, bilgi işlem servisleri günümüzdeki kadar yaygın kullanılmadığından, bilişim sistemleri günümüzdeki kadar önemli bir yere VERİ GÜVENLİĞİ Bundan 20 yıl kadar önce, bilgi işlem servisleri günümüzdeki kadar yaygın kullanılmadığından, bilişim sistemleri günümüzdeki kadar önemli bir yere sahip değildi. Daha iyi açıklamak gerekirse,

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Balanced Scorecard DSK nın Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Bu yöntemin ortaya çıkışı 1990 yılında Nolan Norton Enstitüsü sponsorluğunda gerçekleştirilen, bir yıl süren ve birçok şirketi kapsayan Measuring performance

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır.

2005 yılı sonu itibarı ile 76,760 adet geçerli alan adı bulunmaktadır. Alt alan adı uzantılarına göre sayısal bilgi aaıda yer almaktadır. NIC.TR (.tr ALAN ADI) YÖNETM.tr Alan Adı Yönetimi kapsamında; yurt çapında ve yurt dıından ".tr" uzantılı alan adı almak isteyen tüm kurum, kurulu ve ahısların; alan adı bavuruları deerlendirilmekte, alan

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması

Koullar Bu kursun baarı ile tamamlanaması için gerekenler: Eitim Yaı Düzeyi (RAL) en az 13 CCNA 2 nin baarıyla tamamlanması CCNA 3: Anahtarlama Temelleri ve Orta Düzey Yönlendirme Hedef Kitle Hedef kitle, a oluturma alanına pratik ve teknik bir giri yapmak isteyen lise örencileri, üniversite örencileri, a teknisyeni, a mühendisi,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Kazandran Uygulamalar

Kazandran Uygulamalar Kazandran Uygulamalar Tantm Filmimiz Yönetim Yaklammz Vizyoner Hedefler Kaynak Yönetimi Hedeflenen Sonuca Planlanan Kaynaklarla Ulama Modern Yönetim Araçlar Süreklilik/Sürdürülebilirlik Modern Yönetim

Detaylı

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5

UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 UE.18 Rev.Tar/No:09.05.2011/03 SAYFA 1 / 5 1. AMAÇ Türksat İnternet ve İnteraktif Hizmetler Direktörlüğü nün bilgi güvenliğini yönetmekteki amacı; bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR.

1. İŞLETMECİ BİLGİ GÜVENLİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS) KURULACAK VE İŞLETECEKTİR. 13.07.2014 tarih ve 29059 sayılı resmi gazete ile yürürlüğe giren Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) elektronik haberleşme

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi

Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi Ali ALAN Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Bilgi İşlem Merkezi 444

Detaylı

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının

Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ - 1 Bilindiği üzere Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, bilgi ve bilgi varlıklarının Gizliliği Tamlığı (Bütünlüğü) Erişebilirliği (Kullanılabilirliği) Üzerine

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ

TS EN ISO 9241-151 EŞLEŞTİRME LİSTESİ Kriter No Kriter Başlığı Rehber İlke Başlığı A 6. Üst Düzey Tasarım Kararları ve Tasarım Stratejisi 6.1 Genel özellikler 6.2 Web uygulamasının amacının belirginliği 3.10.1. Kurumsal Bilgiler 1.3.2. Kullanıcıların

Detaylı

Çada nternet Yönetimi

Çada nternet Yönetimi Çada nternet Yönetimi Yazar: Dr. Yaman AKDENZ, Siber Hukuk Öretim Üyesi, Leeds Üniversitesi, Birleik Krallık, Direktör, Siber Haklar & Siber Özgürlükler (Birleik Krallık) Cyber-Rights & Cyber-Liberties

Detaylı

Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası

Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası Kamunun Aydınlatılmasına likin Bilgilendirme Politikası 1. Aviva Sigorta, Sermaye Piyasası Kurulu nun yayımladıı Kurumsal Yönetim lkeleri kapsamında, yüksek kalitede, effaf, hakkaniyetli ekilde kamuyu

Detaylı

Venatron Enterprise Security Services W: P: M:

Venatron Enterprise Security Services W:  P: M: VENATRON Enterprise Security Services Ltd. Şti. Danger is a click away. (Tehlike bir tık ötede ) sloganı ile 2011 de Siber Güvenlik sektöründe yerini alan Venatron Security güvenlik ihlallerini önlemek

Detaylı

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İÇİN KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ Ali Dinçkan, BTYÖN Danışmanlık İş sürekliliği, kurumun kritik süreçlerinin belirlenmesi, bu süreçlerin sürekliliği için gerekli çalışmaların

Detaylı

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Proje Döngüsünde Bilgi ve. Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim Turkey - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 Proje Döngüsünde Bilgi ve letiim B: Ana proje yönetimi bilgi alan B: Tüm paydalara ulamak ve iletiim kurmak için

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz

www.pwc.com.tr/siberguvenlik Dijital geleceğinizi güven altına almak için Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetlerimiz www.pwc.com.tr/sibergunlik Dijital geleceğinizi gün altına almak için Bilgi Günliği Siber Günlik Hizmetlerimiz Günli bir gelecek için Herşeyi günli hale getirmek mümkün değil. Kurumsal Öncelikleriniz kurumunuz

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi

İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol

Detaylı

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006

BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 BDB Enformatik Servisleri Mayıs 2006 çerik Enformatik servisleri Elektronik duyuru yöntemleri Elektronik listeler Duyuru & Etkinlik sistemleri olanakları sistemi Web kullanıcıları servisi Forum servisi

Detaylı

Bir Suistimalcinin Profili

Bir Suistimalcinin Profili Bir Suistimalcinin Profili!dil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Ortak, Risk Yönetimi Danı"manlı#ı 17 Ekim 2011 Danı!manlık Ara!tırma Bir Suistimalcinin Profili - 69 ülke - 348 vaka 1 Temel Bulgular Bir Suistimalcinin

Detaylı

Güvenliğin sadece küçük bir kısmı % 20 teknik güvenlik önlemleri ile sağlanıyor. Büyük kısım ise % 80 kullanıcıya bağlı.

Güvenliğin sadece küçük bir kısmı % 20 teknik güvenlik önlemleri ile sağlanıyor. Büyük kısım ise % 80 kullanıcıya bağlı. SOSYAL MÜHENDİSLİK Güvenliğin sadece küçük bir kısmı % 20 teknik güvenlik önlemleri ile sağlanıyor. Büyük kısım ise % 80 kullanıcıya bağlı. Sosyal Mühendislik Kavramı Sosyal Mühendislik: Normalde insanların

Detaylı

ÖN BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİM MANTIĞI TEHLİKE ARAŞTIRMA VE PLANLAMA BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ VE UYGLAMA ÖRNEĞİ PARETO YÖNTEMİ VE UYGLAMA ÖRNEĞİ

ÖN BİLGİLENDİRME PROJE YÖNETİM MANTIĞI TEHLİKE ARAŞTIRMA VE PLANLAMA BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ VE UYGLAMA ÖRNEĞİ PARETO YÖNTEMİ VE UYGLAMA ÖRNEĞİ ÖN BİLGİLENDİRME Olay Komutanı PROJE YÖNETİM MANTIĞI TEHLİKE ARAŞTIRMA VE PLANLAMA Güv. Gör. Yard. Sek. PLANLAMA OPERASY ON LOJİSTİK FİNANS BALIK KILÇIĞI YÖNTEMİ VE UYGLAMA ÖRNEĞİ Paydaşlar PARETO YÖNTEMİ

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Kurumsal Risk Yönetimi

Kurumsal Risk Yönetimi Kurumsal Risk Yönetimi TÜSAD Risk ve Deer Yönetimi Çalıma Grubu Aralık 2006 çindekiler çindekiler... 1 Yönetici Özeti... 5 Giri... 9 1. Risk ve Risk Yönetimi... 10 1.1 Risk... 10 1.2 Risk Yönetimi Kavramı...

Detaylı

YAZILIM KALİTE STANDARTLARI

YAZILIM KALİTE STANDARTLARI YAZILIM KALİTE STANDARTLARI MEHMET KEKLĠKÇĠ ĠREM UYGUN KEREM GAZĠOĞLU LEZGĠN AKSOY CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY COBIT NEDİR? Tanım olarak CobiT, Control Objectives for Information

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

VII.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI 3-4 MART 2016

VII.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI 3-4 MART 2016 VII.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİŞİM VE DENETİM KONFERANSI 3-4 MART 2016 ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARININ BİLGİ SİSTEMLERİ DENETİMİ AV.ÖZGÜR ERALP TURK ELEKTRONİK PARA A.Ş. ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

T.C. ÇORLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇORLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇORLU KAYMAKAMLIĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Risk Değerlendirmesi Rehberi ÇORLU- 2016 ÇNDEKLER Konu.SayfaNo 1. lgilimevzuat 1 2. RiskDeerlendirmesi 3 3. RiskDeerlendirmeDöngüsü 5 I. BirinciAdõmTehlikelerinTespitEdilmesi

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

İÇ DENETİM STRATEJİSİ

İÇ DENETİM STRATEJİSİ İÇ DENETİM STRATEJİSİ MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ 4 MAYIS 2016 ANTALYA Çetin Özbek STRATEJİNİN TANIMI Bir organizasyonun kendi hedeflerini oluşturmanın yanı sıra ve bir yandan sağlamak istediği

Detaylı

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET

CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL. Abdurrahman LAN * ÖZET CARL GLICKMAN IN GELMSEL DENETM MODEL * ÖZET Glickman tarafından ortaya çıkarılan geliimsel denetim modeli, klinik denetimin eksik taraflarıyla birlikte, klinik denetimin ortaya çıkmasından sonra, insan

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı