Fatih Emiral. Deloitte

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Fatih Emiral. Deloitte"

Transkript

1 Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi aı ve kurumları tehditlere açık halde bırakmaktadır. Güvenlik programları çounlukla insan faktörü yerine, teknik kontrollere odaklanma eilimindedir. nsana balı güvenlik riski hiçbir zaman tamamen yok edilemese de iyi planlanmı bir kullanıcı bilinçlendirme çalıması, riskin kabul edilebilir bir seviyeye indirilmesine yardımcı olacaktır. Kullanıcıların bilgiyi ve bilgi kaynaklarını koruma konusunda üzerlerine düen sorumlulukları anlaması kritik öneme sahiptir. Burada bilgi güvenlii bilincinin önemi ve bir bilgi güvenlii programının temel hedeflerini nasıl destekledii anlatılmaktadır. Bunun yanı sıra etkili bir bilinçlendirme stratejisinin nasıl uygulanabilecei konusunda öneriler sunulmaktadır. Uygulamalarda karılaılmı engel ve zorluklar da aaıda belirtilmektedir. Bilgi güvenlii bilinçlendirme çalımasının hedefleri Bilinçlendirme programının temel hedefi, kullanıcıları kurumsal bilgi ve bilgi kaynaklarının gizlilik, bütünlük ve devamlılıı konusundaki görev ve sorumlulukları konusunda eitmektir. Bilgi güvenlii sadece Bilgi Teknolojileri güvenlik ekibinin deil, tüm personelin sorumluluudur. Kullanıcılar sadece bilginin korunması konusunda nasıl katkı salayabileceklerini deil, aynı zamanda bilginin neden korunması gerektiini de örenmelidir. Kullanıcılar ya eitimsizlikten ya da güvenlik hakkındaki bilinç eksikliinden, genellikle güvenlik zincirinin en zayıf halkası olarak deerlendirilmektedir. Çalıanlar, hatalı davranılarının kurum bilgi güvenlii üzerinde yaratabilecei etkiyi anlamalıdır. Kullanıcı bilinçlendirme çalımaları, güvenlik ihlallerinin maliyetini azaltmaya ve kontrollerin kurumun tüm bilgi kaynakları üzerinde dengeli uygulanmasına yardımcı olacaktır. Güvenlik bilinçlendirme çalımaları genellikle iki farklı, ancak ilikili parçaya ayrılır; bilinçlendirme ve eitim. Bilinçlendirmenin amacı, güvenlik ve güvenlik kontrollerinin önemi hakkında kollektif bir bilinç oluturulmasıdır. Bilinçlendirme mesajları basit ve açık olmalı, sunumu hedef kitlesinin kolayca anlayabilecei bir formatta yapılmalıdır. Eitimin amacı ise kullanıcı anlayıının derinletirilmesidir. Eitim yöntemleri, sınıf dersleri, bire bir eitim veya eitim paketleri olabilir. Baarıya ulama konusunda karılaılabilecek engeller Ne yazık ki, baarılı bir bilinçlendirme çalıması uygulanması zor ve baarılması imkansız görev olarak görülebilir. En iyi planlanmı programlar dahi birtakım engeller ile karılaabilir. Bu nedenle bir program uygulamadan önce, karılaılabilecek engellerin anlaılması faydalı olacaktır. Eski köye yeni adet Pek çok organizasyonda güvenlik fonksiyonalite ihtiyacının gölgesinde kalmakta ve uygulanmasında geç kalınmaktadır. Güvenlik uygulamaları baından itibaren uygulanmadıından, kullanıcılar kötü alıkanlıklar edinmek için aylar, hatta yıllara sahiptir. Bu durum bilgi güvenlii bilinçlendirme programının uygulanmasını iki kat zorlatırır. Çünkü sadece kullanıcıları eitmek deil, aynı zamanda eski alıkanlıklarından kurtarmak gerekmektedir. Bunun yanında kullanıcılar da bilinçlendirme programını kabul etmek için fazladan sorun yaar. Kullanıcılara göre kurum, güvenlik önlemleri olmaksızın gayet iyi çalımıtır. Yeni güvenlik önlemleri hayatı zorlatırıcı gereksiz deiiklikler olarak görülür. Güvenlik, bilgi teknolojilerinin problemi, benim deil

2 Çou kullanıcı, bilgi güvenliinin Bilgi Teknolojileri Güvenlik Bölümü'nün sorumluluu olduu, kendilerini ilgilendirmedii fikrine sahiptir. Rollerini ilerinin gerektirdii minimum uyumu göstermekle sınırlı görüp, kuruma faydalı olabilecekleri büyük resimdeki yerlerini göz ardı etme eilimindedirler. Politika ve prosedürlere uyum iyi bir balangıç olmakla birlikte, daha yapılacak çok fazla i vardır. Kullanıcıların Bilgi Teknolojileri Bölümü'nün bu ii tek baına yapamayacaını anlaması gerekir. Yeni teknoloji Yeni teknolojinin kuruma katılması, genellikle kullanıcı davranılarının deimesi veya yeni bir bakı açısına sahip olmasını gerektirir. Bu bir sorun tekil etmemektedir, ancak, teknoloji bazen bilinçlendirme programından hızlı veya baımsız olarak ilerlemektedir. Çou zaman bilinçlendirme ekibi sürecin dıında veya eitim gereksinimleri konusunda zamanında bilgilendirilmemi olmaktadır. Bu nedenle bilinçlendirme programı, bölümler arası iletiim, acil durum ve kriz iletiimi konuları üzerinde durmalıdır. Tek ölçü farklı beden Bazı bilinçlendirme programları hedef kitlesini doru sınıflandıramamakta ve hedef kitleye uygun mesajları iletememektedirler. Bu hatalı strateji, iletilen mesajların kulak ardı edilmesine neden olmaktadır. Kullanıcılar gündelik hayatlarında etraflarından yüzlerce mesaj almaktadır. Kullanıcıların sınıflandırılması ve sadece ihtiyaç duydukları mesajları almaları son derece önemlidir. Her bedene tek ölçü stratejisi, programı uygulayanlar açısından kolay olabilir, ancak etkili olmayacaktır. Aırı bilgi Bir dier hata da fazla eitimdir. nsanlar herhangi bir kaynaktan gelebilecek bilgiye karı bir eik deerine sahiptirler. Bir kii sürekli olarak mesaj verilmeye zorlanırsa, bir süre sonra eik deeri aılacak ve ilgisi kaybolacaktır. Doru sınıflandırma yapılsa bile, fazla bilgi fazla bilgidir. Bilinçlendirme programı bir akamda bitirilmek zorunda deildir. Hedef kitleden gelen tepkiler dinlenmeli ve denge kurulmalıdır. Organizasyon bozukluu Pek çok bilinçlendirme çalıması, tutarlı ve düzenli bir strateji ile mesajlarını hedef kitlesine ulatıramamaktadır. Tutarlı ve düzenli bir çerçeve olmadan kullanıcıların programı benimsemesi ve hatta ne amaçla yapıldıını algılaması bile zorlaacaktır. letiimde tutarlılık ve düzenin salanması programa kiilik kazandıracaktır. Takip etmeme Bilinçlendirme programlarının bir balangıç heyecanı ile balatılması, ancak çok az baarı salaması olaandır. Pek çok program düzenli ve periyodik olarak gerçekleen bir iletiim çemberini kuramamaktadır. Kullanıcılar ile düzenli iletiimin sürdürülmesi, anahtar mesajları hatırlamaları açısından önemlidir. Bunun yanında pek çok program hedef kitlesinin düüncelerini örenmeyi ihmal eder. Hedef kitlenin dinlenilmesi ve programın onların ihtiyaçlarına uygun biçimde düzenlenmesi çok önemlidir. Yönetim desteinin bulunmaması Yönetim destei, bilgi güvenlii kullanıcı bilinçlendirme programının olmazsa olmaz unsurudur. Güvenlik mesajlarının etkili olabilmeleri için en yukarıdan desteklenmeleri gereklidir. Pek çok yönetici bu tür çalımalar konusunda desteini dile getirse de, destein gerçeklemesi söylemek kadar kolay olmamaktadır. Bu durum yöneticilerin kendi i ve sorumluluklarının bulunmasından kaynaklanmaktadır. Yönetimin temel hedefi i hedeflerine ulamak olup, güvenliin önemine ne kadar inansalar da zaman ayırmaları güç olmaktadır. Kaynak eksiklii Bu durum genellikle yönetim desteinin eksikliinden kaynaklanmaktadır. Yönetim destei olmaksızın gerekli kaynaı ayırmak çou zaman imkansızdır, kaynak eksiklii de böyle bir durumda nasıl bir sonuç elde edilebilir ise ona ulamaya mahkumdur. "Neden" sorusunun yanıtlanmaması

3 Pek çok bilinçlendirme programı kullanıcıları bilgi güvenliinin neden önemli olduu konusunda eitmeyi baaramamaktadır. Bu programlar dier tüm konuları kapsamakta, ancak kullanıcı motivasyonunu artıracak en önemli konuyu atlamaktadır. Bazı davranıların neden güvenlii zayıflattıını anlayan kullanıcılar, bilgi güvenliine sahip çıkıp, davranılarını deitireceklerdir. Örnein, daha sıkı kurallara sahip bir ifre politikasını kullanıcılara iletirseniz, onlar bu politikayı bir yük olarak göreceklerdir. Dier taraftan kullanıcılara ifrelerin nasıl kırıldıını ve kötü niyetli kullanılabildiini, bu durumun potansiyel sonuçlarını anlatırsanız, kullanıcılar politikaya sahip çıkarak, yeni politikayı uygulamaya gönüllü olacaklardır. Sosyal mühendislik Sosyal mühendislik bilinçlendirme programının uygulanmasını etkilemez, ancak baarısını etkileyebilir. Bu konuya önem verilmesi, güçlendirmeye çalıtıımız insan faktörünü hedef alması açısından önemlidir. Sosyal mühendislik, insan doasında var olan bakalarına güvenme ve yardım etme eiliminin baka ekilde elde edilmesi zor olan eylerin ele geçirilmesi amacı ile kullanılmasıdır. nsanlar bakalarının maksatlı olarak kendilerini tuzaa düürmeyecekleri veya kullanmayacaklarını düünme eiliminde olsalar da bu yöntem en sık kullanılan saldırı yöntemlerindendir. Bu yöntem öyle kolay ve hızlıdır ki, saldırganlar sık sık bu yönteme bavururlar. Öyle ya, bir saldırgan yardım masasından arıyormu gibi davranarak kolayca ifrenizi almak varken, neden saatlerce ifrenizi kırmaya çalısın. En yaygın sosyal mühendislik yöntemleri; baka birisiymi gibi davranma, kompliman, aciliyet ve otorizasyon alınmı duygusu yaratmadır. Bu nedenlerle kullanıcıların sosyal mühendislie karı korunmasını hedefleyen bir eitim stratejisi izlenmelidir. Etkili bir bilgi güvenlii bilinçlendirme programının gelitirilmesi Etkili bir bilgi güvenlii bilinçlendirme programının gelitirilebilmesi için aaıdaki adımlar izlenebilir: Bilgi güvenlii politikasının gelitirilmesi Güçlü ve anlamlı bir bilgi güvenlii politikası, her baarılı bilinçlendirme çalımasının temelini oluturur. Bilinçlendirme çalımasına balamadan önce, tüm üst seviye hedeflerin ve güvenlik programının gereklerinin dokümante edilmi olması kritik önem taımaktadır. Politika açık ve kısa ifadeler ile yazılmı olmalı ve kurumun bilgi güvenlii konusundaki önceliklerini yansıtmalıdır. Politika ortaya konduktan sonra, kullanıcılar politikanın varlık ve içeriinden haberdar olmalıdır. Kullanıcılar aynı zamanda politikaya uymamanın douracaı sonuçlar hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Mevcut eitim ihtiyaçlarının belirlenmesi Baarılı bir bilinçlendirme programının gelitirilmesindeki ikinci adım, kurum personelinin mevcut eitim ihtiyaçlarının belirlenmesidir. Bu adım genellikle göz ardı edilmekte veya geçitirilmektedir. Pek çok durumda programlar kullanıcı ihtiyaçlarının dinlenmesi yerine, varsayımlara dayanılarak gelitirilmektedir. Kullanıcıların güvenlik konusundaki mevcut bilgi düzeyinin ölçülmesine zaman ayrılması eitim ihtiyaç ve önceliklerinin doru tespitine yardımcı olacaktır. Aaıdaki maddeler bu adımda ortaya çıkarılabilecek konuları içermektedir: Kullanıcıların örenme stil ve tercihleri Özel ilgi veya endie alanları Bilinçlendirme programına karı duyulan direnç ya da sempati Daha önceki baarılı veya baarısız eitim giriimleri Daha önceden mevcut bulunan eitim kaynak ve materyalleri Programın baarısı için destek alınabilecek kii veya grupların tespiti Ön aratırmanın yapılması ile mevcut kaynakları en iyi biçimde kullanıp, baarı ansını yükselten bir bilinçlendirme programı tasarlanması mümkün olabilir. Aaıda mevcut eitim ihtiyaçlarının tespitinde kullanılabilecek bazı yöntemler bulunmaktadır: Farklı kıdem, unvan ve i tanımlarına sahip kullanıcılar ile görüme Genel kullanıcılara temel güvenlik bilgileri hakkında anket veya kısa soru listesi gönderme

4 Kurumda son zamanlarda karılaılmı güvenlik problemlerinin tespiti (örnein geçen yıl çalınan diz üstü bilgisayarların sayısı) Sistem, uygulama ve bilgi aı denetimlerinin gerçekletirilmesi Farklı birimlerle yüz yüze toplantılar gerçekletirilmesi Bina ve kullanım alanlarının ziyaret edilmesi ve mevcut fiziksel güvenlik seviyesinin gözlenmesi. Kilitlenmemi ofis odaları, dolaplar ve güvenlii bulunmayan kiisel bilgisayar ve bilgilerin izlenmesi. Üst yönetimin desteinin salanması Güvenlik ihtiyacının tespitinden sonraki aama, üst yönetimin ve kurum içinde otorite sahibi pozisyonlardaki kiilerin desteini almaktır. Ne yazık ki, bir bilinçlendirme programı ihtiyacının kabul ettirilmesi zor bir itir. Bilgi güvenlii bilinci sadece i hedeflerine ulamada karılaılan bir engel olarak görülmez, aynı zamanda bilgi güvenliinin göz ardı edilen bir parçası olarak kalır. Güvenlik bilinci genellikle firewall ve anti-virüs araçlarının uygulanmasının arkasında bir öneme sahip olarak kalır. Üst yönetimin desteinin salanmasında iki temel hedef akılda tutulmalıdır. Birinci hedef kaynak teminidir. Bu tür bir programı uygulamak, bazı kaynakların bu i için kullanılmasını gerektirecektir. Kurumun büyüklüüne göre gerekli bütçe salanmalıdır. kinci, ancak daha az öneme sahip olmayan hedef güvenlik hamilerinin kurum içinde olumasını salamaktır. Sadece maddi kaynak yaratan deil, aynı zamanda davranıları ile dier kiilerin de bilinçlendirme programına deer vermeleri ve programa katılmalarını salayan kiilerin bulunması, baarı için çok önemlidir. Yöneticileri eitimin önemini ortaya koyup desteklerse, çalıanlar eitime katılma ve yarar salama konusunda daha istekli olur. Üst yönetimin desteinin salanması için yönetimin bilinçlendirme çalımasının kurumsal bilgi ve bilgi kaynaklarının korunmasındaki hayati rolünü anlamasına yardımcı olunması gerekmektedir. Ancak bu aamaya gelindiinde kurumun güvenlik ihtiyaç analizi yapılmı olacaından, endüstri istatistik ve örnekleri ile de desteklenen materyaller gerekli destein salanmasında yardımcı olacaktır. Hedef kitlelerin belirlenmesi Bir sonraki önemli adım hedef kitlelerin belirlenmesidir. Herkes ilerini yapabilmek için aynı derece veya tipte güvenlik bilincine ihtiyaç duymaz. Kullanıcı grupları arasında gerekli ayrımı yapan ve her gruba sadece ilgili bilgiyi sunan bir bilinçlendirme programı, en iyi sonucu elde edecektir. Günümüzde her birimiz bilgi bombardımanına tutulmaktayız. letmek istediiniz mesajların kulak ardı edilmesini istemiyorsanız, sadece gerekli bilgiyi gerekli kitleye iletmelisiniz. Tek bir programın herkes için uygun olacaı düüncesi, programın ie yaramamasına neden olabilir. Hedef kitleler çeitli biçimlerde ayrıtırılabilir. En çok kullanılan bazı yöntemler aaıdaki gibidir: Bilinç seviyesi Teknik bilgi seviyesi Unvan/Yetki seviyesi fonksiyonu Kullanılan teknoloji, sistem ya da uygulama Kurum için istenen sonucu ürettii sürece, hangi kriterlerin kullanıldıı önemli deildir. Büyük kurumlarda yukarıda sayılan yöntemler kombinasyon halinde 4 ana kategoriyi belirlemek için kullanılabilir. Bu kategoriler gerekiyorsa daha alt gruplara bölünebilir. 4 ana kategori aaıda belirtildii gibidir: Üst Yönetim - Kurumun stratejik hedeflerini belirleyen en üst seviyedeki yönetim kademeleri Yönetim - Orta seviye ve lider görevi taıyan yöneticiler

5 Teknik Kullanıcılar - Sistemler üzerinde sıra dıı eriim haklarına ve bilgiye sahip personel. Bu kullanıcılar sistem ve kullanıcı yönetimi, donanım bakımı, uygulama gelitirme ve uyarlaması ve teknik destek hizmetlerini yerine getirmektedir. Son Kullanıcılar - Kurumun bilgi kaynaklarını kullanmaya yetkili tüm kullanıcılar. Bu grup dier üç grupta bulunan kullanıcıları kapsamaktadır. Kilit mesajların belirlenmesi Her gruba özgü kilit mesajları oluturmadan önce tek bir çekirdek ifade veya misyon ifadesi belirlenmelidir. Bu çekirdek ifade bilgi güvenlii politikası içinde belirtilmi olabilir, ancak bu aamada da düünülmelidir. Dier tüm kilit mesajlar bu ifadeyi desteklemeli ve iaret etmelidir. Böyle bir ifadeye örnek olarak: Bilgi güvenlii bilinçlendirme programının misyonu kurumun bilgi ve bilgi kaynaklarının gizlilik, bütünlük ve devamlılıının korunmasıdır. Bir sonraki adım her grup için üst seviye, kilit mesajların oluturulmasıdır. Bunun yapılabilmesi için, kurumun bilgi güvenlii politikasındaki ifadeler hedef kitlelere göre sınıflandırılmalıdır. Bu mesajlar sadece program misyonunu desteklememeli, aynı zamanda daha detaylı mesajlar için zemin oluturmalıdır. Aaıdakiler hedef kitlelere göre belirlenmi üst seviye kilit mesaj örnekleridir: Üst yönetim Güvenlik süreçlerinde üst yönetim gözetim ve rehberliini sala Güvenlik yatırımlarının i öncelikleri ile uyumunu sala Kurum ve birimlere özgü güvenlik politika ve standartlarına uyumu temin et Yönetim Güvenlik politika ve standartlarını anlama ve uyuma yönelik süreç ve önlemleri gelitir Mevcut ve yeni gelecek i süreçlerindeki potansiyel güvenlik risklerini belirle ve önlem al Teknik kullanıcı Yönetimin belirledii politika, standart ve prosedürleri uygula Son kullanıcılar için gerekli prosedür ve teknik önlemleri uygulayarak güvenlik politika ve standartlarına uyumu sala Son kullanıcı Kurumun bilgi ve bilgi kaynaklarının gizlilik, bütünlük ve devamlılıını koru Kurumun bilgi güvenlii politika ve standartlarında belirtilen son kullanıcı sorumluluklarına uy Her hedef kitle için üst seviye mesajlar belirlendiinde detay mesajlar ve eitim ihtiyaçları belirlenebilir. Bunu yapabilmek için güvenlik programının yapı taları ve son zamanlarda gerçekleen güvenlik ihlalleri gözden geçirilebilir. Gözden geçirilebilecek bazı yapı taları aaıdaki gibidir: Güvenlik politika, standart ve prosedürleri lgili kanuni düzenlemeler Son olaylar (yetkisiz eriim, virüs bulaması gibi) Sistem, uygulama ve bilgi aı denetim sonuçları Eitim talepleri Yeni teknolojinin kullanılmaya balanması Birinci adımda tespit edilen bulgular (Mevcut Eitim htiyaçlarının Belirlenmesi) Ele alınabilecek bazı özel güvenlik konuları aaıdaki gibi olabilir: ifreler

6 Fiziksel güvenlik - kurum içi ve dıında Sosyal mühendislik Virüsler e-posta ve nternet kullanımı Onaylanmamı yazılım ve donanım kullanımı Eriim kontrolü (en az yetki, rollerin ayırımı ve yedekleme ilkeleri) süreklilii ve felaket kurtarma Bu adım periyodik olarak uygulanmalı, ancak ilk olarak bilinçlendirme programının temelini oluturacak biçimde gerçekletirilmelidir. Yukarıdaki maddeler her zaman yeni ihtiyaçların ortaya çıkıp çıkmadıının belirlenebilmesi için deerlendirilmelidir. Güvenlik programları yeni koullara uyum salayabilecek esneklikte olmalı, gerektiinde içerik ve mesajların öncelikleri yenilenmelidir. Hedef kitleye uygun ve anlaılabilir nitelikte mesajlar üretilmelidir. Gerçek hayat örneklerinin çalımaya katılması programa olan ilgiyi artıracaktır. Mevcut iletiim araçlarının belirlenmesi Bilinçlendirme programındaki bir sonraki adım mevcut iletiim araçlarının belirlenmesidir. Her kurum kendine özgü iletiim olanaklarına sahiptir. Bu kaynakların tespiti yapılmalı, kaynakların kullanımına yönelik prosedürler anlaılmalıdır. Örnein bazı kurumlar kurum genelinde yapılacak yayınlar için üst yönetim onayını art komaktadır. Bazı yaygın iletiim araçları aaıdaki gibidir: Herkese gönderilen e-posta Özel kiilere gönderilen e-posta Herkese gönderilen sesli posta irket genelgesi Bölüm genelgesi Intranet Yazılı yayın - posterler, dönemsel irket yayını, broürler Yüz yüze - toplantılar, sunumlar, eitim ve güvenlik seminerleri Kütüphane - videolar, kitaplar ve etkileimli sunumlar Hatırlatıcı malzemeler - sisteme giri mesajı, pazarlama araçları (kalem, silgi, mouse pad, anahtarlık, not kaıtları, vb.) letiim aracının seçiminde farklı kitlelerin farklı biçimlerde örenmeye açık oldukları düünülmelidir. letiimin etkili olması için birden fazla kanal kullanılabilir. Uygulama için strateji gelitir Baarılı bir bilinçlendirme çalımasının uygulanabilmesi için gerekli son adım, mesajların tutarlı ve etkili iletimi için bir çerçeve gelitirilmesidir. Bu çerçeve gelitirilmeden iletilen mesajlar kullanıcılar tarafından düzensiz ve gelii güzel bir çalımanın eseri olarak algılanacaktır. Uygun stratejinin gelitirilebilmesi için, hedef kitleler, kilit mesajlar ve iletiim imkanları göz önüne alınmalı, programın tekrarlanabilir bir süreç haline getirilmesi salanmalıdır. Bu adımın bir parçası olarak, açık bir pazarlama stratejisi belirlenmelidir. Pazarlama araçları unları içerebilir: Logo, slogan, ofis araçları. Bilinçlendirme stratejisi Bilinçlendirmenin amacı temel olarak kullanıcıların bilgi ve bilgi kaynaklarının korunma ihtiyacını anlamasıdır. Aaıdakiler, bilinçlendirme stratejisinin parçası olarak tekrarlanabilir taktiklerdir: e alım sırasında yapılacak bilgilendirme Aylık irket bülteni irket yemek ve eitimleri

7 Yıllık güvenlik seminerleri Bilgi güvenlii konusundaki baarılar için tevik ödülleri Oyunlar, yap-bozlar ve yarımalar Eitim stratejisi Eitim ve öretimin amacı, kullanıcıların bilgi güvenlii, bilgi ve anlayı seviyelerinin artırılmasıdır. Aaıdakiler, eitim ve öretim stratejisinin parçası olarak tekrarlanabilir taktiklerdir: Temel son kullanıcı eitimi Teknik eitim Gelimi bilgi güvenlii eitimi - Bu eitim bilgi güvenlii uzmanları ve denetçileri içindir Dönemsel eitim paketi - Bu araç her dönem özel bir bilgi güvenlii konusuna odaklanmalıdır. Bu eitimler bilinçlendirme paketinden daha derin bilgi vermeyi hedeflemelidir. Ölçebilme kabiliyeti Ölçüm bilinçlendirme programının son adımıdır. Programın ilk uygulamasında belli bir kullanıcı bilinç seviye taban deerinin oluturulması önemlidir. Çünkü bu seviyede ileride meydana gelebilecek gelime veya gerilemeler ölçülebilir. Mevcut durum deerlendirmeleri yeni bir program ve strateji uygulanmadan önce de yapılmalıdır. Eitim ve bilinç seviyesinin ölçümü kolay olmadıından, yaratıcı olunmasını gerektirir. Somut bazı ölçütlere ulaılabilir, ancak çounlukla kalitatif ölçütlere dayanılması gerekmektedir. Sonuç Bilgi güvenliinin önemi gün geçtikçe artmakta ve bilgi güvenlii daha karmaık bir hal almaktadır. Yeni açık ve virüsler her gün ortaya çıkmaktadır. Teknoloji seviyesi ve saldırılardaki artılarla, kullanıcıların bilinç ve eitim seviyelerindeki yetersizlik açıa çıkmaktadır. Pek çok kullanıcı bilgi ve bilgi kaynaklarının korunmasının önemi konusunda ya çok az anlayıa sahiptirler ya da hiç bir anlayıa sahip deildirler. Kurumlar açısından, uygulanacak bir bilgi güvenlii bilinçlendirme çalımasının önemini anlamaları ve eitim eksikliinin giderilmesi kritik öneme sahiptir. yi tasarlanmı ve yürütülmü bir bilinçlendirme çalıması, güvenlik zincirinin en kırılgan halkasının güçlendirilmesinde büyük etki yaratacaktır. MAYIS 2004, ACTIVELINE

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu

Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Denetimde Kalite Yönetimi/Güvencesi/Kontrolu Aratırma hsan Gören (Kom. Bakanı) Nevin Atakan (Kom. Üyesi) eref Efe (Kom. Üyesi) M.Hakan Özbaran (Kom. Üyesi) Eylül 2003 Denetimde

Detaylı

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar-

ngiltere Sayı tayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü - ç Kontrollar- Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü -- Çeviri Sacit Yörüker Uzman Denetçi 5. Grup Mart 2004 ngiltere Sayıtayı Finansal Denetim Alan Elkitabı Modülü --

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları

Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren Uzman Denetçi Aratırma ve Tasnif Grubu Ekim 2002 Federal Hükümette ç Kontrol Standartları Çeviri Baran Özeren

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri

2005 Yılı çerisinde Duyurulan Ve Mali Tablolarımızı Etkileyen Mevzuat Deiiklikleri AVIVA SGORTA A.. FAALYET RAPORU 2005 ÇNDEKLER Gündem Genel Müdürün Mesajı Kurumsal Yönetim Beyanı Kurumsal Yönetim lkeleri Genel Kurulların Fonksiyonu, Pay Sahiplerinin Sahip Olduu Haklar Ve Bu Hakların

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 KURUM Ç LETMN KALTEYE OLAN ETKS: YEN LETM TEKNOLOJLERNN KURUM Ç LETMN

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza

Gerçek Yaamda Açık Anahtar Altyapısı Riskleri ve Türkiye de E-imza PKI Risks in Real World and Digital Signiture in Turkey XI. I-NET`06 21-23 December 2006, Ankara. Abstract R. Zilan, G. Yalcin, A. Battal Use of Public Key Infrastructure (PKI) is based of secure communication

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI

ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ALE RKETLER: ADANA VE ÇEVRESNDE FAALYET GÖSTEREN ALE RKETLERNDE NEPOTZM UYGULAMASININ TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA Salih Cem YLEROLU YÜKSEK LSANS

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET

AÇIKLAYICI DOKÜMAN. Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET AÇIKLAYICI DOKÜMAN Temel Gerek 2 YANGIN DURUMUNDA EMNYET ÇNDEKLER 1. GENEL 1.1. Amaç ve kapsam 1.2. Temel Gerekler ve ilgili malzemelerin performans düzeyleri veya sınıfları 1.3. Açıklayıcı Dokümanlarda

Detaylı

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi

DENET M. Davut ÖZKUL Sayı tay Ba denetçisi Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 BLM SSTEM KAVRAMI VE BLM SSTEMLERNN DENETM Davut ÖZKUL Sayıtay Badenetçisi GR Bilgisayar teknolojisi hızla gelimekte ve bu teknolojinin getirmi olduu imkanlardan yararlanmak

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU 1 KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Aviva Sigorta A.., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim lkelerinde yer alan prensiplere, pay sahiplerinin

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr

Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr 1 NASIL BR AFET YÖNETM? Prof. Dr. Atilla ULU atilla.ulug@deu.edu.tr GR Bilindii üzere afetler, meydana geldikleri toplumlarda olumsuz etkiler bırakan olaylardır. nsan kaynaklı afetlerin bir ekilde önlenmesi,

Detaylı

KK PP LL AA NN S a y f a 1 KK PP LL AA NN S a y f a 2 KK PP LL AA NN S a y f a 3 KK PP LL AA NN S a y f a 4 SUNU Öncelikle 2011-2014 yıllarını kapsayacak olan bu stratejik planımızın hazırlanmasında görev

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA

YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE KAYNATIRMA YÜKSEK FONKSYONLU OTSTK VE ASPERGER SENDROMLU ÇOCUKLARIN E TMNDE Yard. Doç. Dr. Alev GRL; D.E.Ü. E. Bil. Fak. PDR AB Dalı KAYNATIRMA Yetersizlii olan bireylerin eitimleriyle ilgili düzenlemeler, yatılı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL 2006-0006 YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Intercultural Media Training in Europe

Intercultural Media Training in Europe Intercultural Media Training in Europe Yerel topluluk medya eitmenleri ve editörleri için el kitabı 1 Intercultural Media Training Bildungszentrum BürgerMedien (ed.): Intercultural Media Training in Europe

Detaylı