Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru. Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında"

Transkript

1 Sayı: Özel Sayı/Aralık 'a Doğru UNDP Türkiye'den mesaj Türk tekstil sektöründe yenilikler Sürdürülebilir kalkınmaya doğru Güneş parlamaya devam ediyor Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında

2

3 UNDP Türkiye'den mesaj UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Ulrika Richardson- Golinski'nin 2009 yılı değerlendirmesi. Ankara, Aralık 2009 Sevgili okuyucular, 2009'un, 30 yeni projenin yanı sıra, son zamanlarda başlatılan 10 yeni proje ile birlikte hayli yoğun geçtiğini söyleyebilirim ise yeni başlatılan bu projelerle şimdiden daha da hareketli olacak gibi gözüküyor boyunca yoksulluğun azaltılması, demokratik yönetişim, çevre ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki programlarımız devam etti. Bir kaç örnek vermek gerekirse, geniş bir yelpazeden oluşan ortaklarımızla yakın işbirliği içinde Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı oluşturduk, iklim degişikligine uyum konusunda yerel bir iklim değişikliği hibe programı başlattık, Kars ta kültür turizmi faaliyetlerini ve Çoruh ta yerel turist programlarını ilerlettik, yerel yönetim reformunun ikinci aşamasına hazırlık yaptık, cinsiyet eşitliği ve kadınların siyasete katılımını teşvik etmek icin yeni ortaklıklar geliştirdik ve bir gençlik politikasinin oluşturulmasına destek veren çabalarımızı sürdürdük. Bunların yanında Erzincan, Sivas, Diyarbakır, Batman ve Siirt te altyapı işlerini tamamlayarak kırsal alanlarda binlerce köylünün hayatının iyileştirilmesini sağladık a girerken, Şanlıurfa da ilk defa rekabetçi bir seçim süreci sonucunda oluşturulacak ikinci Organize Sanayi Bölgesi nin kurulmasında yer alırken, Güneydoğu Anadolu da organik tarım ve yenilenebilir enerji projeleri başlatıyoruz. Antalya da istihdam ve göç üzerine bir BM ortak programının yanısıra Türkiye tekstil sektörünü uluslarararası platformlarda rekabet edebilir bir endüstri haline getirerek bölgede yaşayan bir çok kişiye iş olanağı tanıyacak Türkiye nin Tekstil Sektöründeki KOBİ ler için Sürdürülebilir Bağlantılar ismindeki en yeni ortak programımız üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Ulrika Richardson-Golinski UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Aylık haber bültenimiz Yeni Ufuklar ın bu sayısında UNDP nin Türkiye deki kadın ve erkekler için seçenek yaratmak amacıyla 2010'da neler yapacağı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

4

5 Türk tekstil sektöründe yenilikler Türk tekstil sektörünü rekabetçi bir yapıya kavuşturarak yeni iş imkanları yaratmayı amaçlayan yeni bir BM Ortak Programı Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler'in (KOBİ) küresel rekabet güçlerini ar ttırmayı hedefliyor. Ankara, Aralık 2009 Kasım ın başında başlatılan Türkiye nin Tekstil Sektöründeki KOBİ ler için Sürdürülebilir Bağlantılar programı, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya gibi bölgelere odaklanarak özellikle yoksul ve savunmasız bölgelerde KOBİ leri küresel ve yerel değer zincirlerine entegre edip bölgedeki milyonlarca kişiye iş sağlayacak. Projenin tanıtım toplantısında bir konuşma yapan UNDP Tğrkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Ulrika Richardson- Golinski, Ortak Program, yoksul bölgelerdeki firmaların verimliliğini ve piyasaya erişimini geliştirip, özellikle iş gücünün %5 den azını oluşturan kadınlar olmak üzere, yerel toplumlarda dezavantajlı kişilere yarar sağlayarak, yerel iş topluluğunun yanı sıra projenin uygulanacağı yerlerde sorumlu rekabet ve uygun çalışma ortamları na ulaşılmasına yardımcı olacaktır dedi. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon Ihracatci Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği Başkanı Hikmet Tanrıverdi Türkiye KOBİ'lerinin genel sosyal ortamlarındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekti. Tanrıverdi sürdürülebilir kalkınma için KOBİ lerdeki sosyal ortamlar iyileştirilerek başta cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere feodal yapının getirdiği tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi için çaba harcanacağını kaydetti. Bu olumsuzlukları aşmak özellikle yoksul kadın girişimcilere odaklanarak Türkiye nin yoksul ve savunmasız bölgelerindeki tekstil ve hazırgiyim sektöründeki KOBİ lerin, kümelenme-bölgeselleşme ile kapasitelerinin geliştirmesi, iş bağlantısı geliştirme ve Bilgi İletişim Teknoloji lerinin (BİT) etkili kullanımı ve yenilikçi BİT Değer Zinciri Yönetim Platformu ile ulusal ve uluslararası değer zincirlerine dahil olmak için bilgi ve araçlarla donatılması öngörülüyor. Dahası, sürdürülebilir kalkınma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR) prensipleri ve cinsiyet eşitliği gibi kavramların, Türk tekstil sektöründeki KOBİ lerin iş pratiklerine ve süreçlerine dahil edilmesi amaçlanıyor.kurumsal Sosyal Sorumluluk prensiplerinin tekstil ve hazırgiyim sektöründeki şirketler ve ilgili hükümet politikalarınca daha derin bir şekilde içselleştirilmesi için sektör analizleri yapılarak Binyıl Kalkınma Hedefleri ne (MDG) ulaşılması teşvik edilecek. Söz konusu program, İspanya Hükümeti tarafından Binyıl Kalkınma Hedeflerine Ulaşma Fonu (MDG-F) kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) e sağlanan maddi destek ile uygulamaya konuyor. Bu program BM Türkiye Temsilciliği ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) tarafından ortaklaşa yürütülüyor. Ortak programda yer

6 alan BM kuruluşlarını UNDP, UNIDO ve ILO oluşturuyor. Programın 2010 Ocak ta başlaması bekleniyor. KOBİ ler (Küçük ve Orta Boy İşletmeler) Türk ekonomisinin belkemiğini teşkil ediyor. Tekstil ise, milli gelire, yeni iş imkanları yaratılmasına ve ihracata en fazla katkıyı sağlayan sektörler arasında yer alıyor. Türkiye de çoğunluğu KOBİ lerden oluşan yaklaşık 40 bin şirket tekstil sektöründe faaliyette bulunuyor ve tahminen 2 milyon kişiye iş imkanı sağlıyor. Bu önemli potansiyeline rağmen, sektörün ilerlemesi bazı nedenlerden dolayı engelleniyor. Sektör şu anda artan girdi maliyetlerinden zarar ederken bir yandan da kurumsal sosyal sorumluluğun etkileri ile ilgili bir farkındalık stratejisi belirlenene ve tedarik zinciri koordinasyonunu sağlamak için teknolojik araçlardan faydalanana kadar uluslararası pazarda tam anlamıyla rekabet edemiyor. Düşen pazar paylarına ek olarak mevcut küresel kriz de Türk tekstil ve hazırgiyim sektöründeki üreticiler için yeni zorluklar ortaya koyuyor. Ancak, yeni karşılaştırmalı avantajları belirlenerek Türkiye tekstil sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardaki tüketici gereksinimlerine karşı daha verimli, yenilikçi ve duyarlı hale getirilip, AB standartlarına ulaşarak ekonomiye önemli ölçüde fayda sağlayabilir.

7 Sürdürülebilir kalkınmaya doğru Bölgesel, ulusal ve uluslararası görüşmelerden oluşan iki yıllık hazırlık çalışmalarının ardından, UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Ekim 2009 da Rekabet Gündemi altında iki proje başlattı. Ankara, Aralık 2009 Bu iki proje Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde yeni ve katma değerli bir ekonomi oluşturulmasına katkıda bulunarak, Rekabet Gündemi nin iddialı ama gerçekçi vizyonuna ulaşmayı, yani bölgeyi sürdürülebilir medeniyetler beşiği kimliğine tekrar kavuşturmayı hedefliyor. Bölgenin kültürel ve ekonomik faklılığını ortaya çıkartacak sürdürülebilir tarım, üretken ve temiz teknolojili imalat ve yenilikçi bir hizmet sektörüne dayanan dinamik uygulamalarla, istihdam yaratılması ve yaşam standardının arttırılması bekleniyor. Böylelikle Güneydoğu hem Türkiye de hem de dünyada gelişen bölgelere örnek oluşturacak bir bölge haline gelecek. Küresel ekonomik krize karşın, organik ürünlere yılda beş milyar dolardan fazla talep var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi de hızla büyüyen bu sektörde uluslararası pazarlarda rekabet edebilmek için oldukça elverişli koşullara sahip. Bu elverişli koşulları fırsata dönüştüren Organik Tarım Kümesi projesi, bölgesel organik tarım kümesi oluşturarak bölgenin organik tarımdaki rekabet gücünü artırmayı ve bölgesel yenilik ve bilgi merkezi kurarak yerel kapasiteler inşa edilmesine, bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılmasına ve bu sayede, yerel iş ortamlarının geliştirilmesine önayak olmayı amaçlıyor. Organik tarıma uygun olmanın yanında, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da donatılmış olduğundan, bu bölge Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğini Artırılması projesinin ilk aşamasının uygulamaya konması için de oldukça musait bir konumda yer alıyor. Yenilenebilir enerji Rekabet Gündemi nin temel direklerinden birini oluşturmakla kalmıyor, proje aynı zamanda da yerel düzeyde yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği hakkında oluşturalacak ulusal stratejilerin harekete geçirilmesinde ilk adımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Proje ilk aşamada bölgenin yatırım ve iş potansiyellerini belirleyerek Yerel Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimlilik Stratejisi geliştirilmesine öncülük edecek. Bir yandan da UC Berkeley ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi arasındaki ortaklığın da güçlenmesini sağlayacak. Birbirini tamamlayan bu iki proje, GAP bölgesinin yerel ve uluslararası piyasalara dünyada sadece sayılı bölgenin sunabileceği organik üretim ve yenilenebilir enerjiden oluşan bir paket sunuyor. Dahası, sunulan bu paket, olası bir ortaklığa sıcak bakan dünyanın önde gelen tekstil ve giyim firmalarından Levi s, Patagonia, Marks and Spencer gibi markaların yöneticilerine de danışalarak UNDP ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından onaylandı.

8 Rekabet Gündemi Projesi, artan bölgesel rekabet in bölgesel zenginlik sağladığı düşüncesine dayanıyor. Dolayısıyla, rekabet bakış açısıyla geliştirilen bölgesel kalkınma stratejilerinin, yoksulluğun ve bölgesel eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasında etkili bir araç olduğunu savunuyor. UNDP Rekabet Gündemi projesi kapsamında GAP Bölge Kalkınma İdaresi'ne iki iki temel strateji ve bu stratejileri destekleyen sektörel alt stratejiler oluşturmasında teknik destek sağlıyor.

9 Güneş parlamaya devam ediyor Adana, Balıkesir ve Kocaeli nde başlayan S-UN Fonu Gençlik Projesi ikinci dönem başvuru çağrıları için genç kadın ve erkeklerin kollarını sıvama zamanı. Ankara, Aralık Şubat 2010 da sona erecek olan başvuru süreci boyunca 15 ve 26 yaş arasındaki gençler, yaşadıkları şehirlerde yer alan kamu daireleri, sivil toplum örgütleri ve gençlik merkezleriyle işbirliği kurarak proje teklifi sunmaya davet ediliyor. 1 Aralık'ta başlayan başvuru süresi boyunca her üç şehirdeki gençlik merkezleri şirket ortağı gibi hareket ederek başvuran tüm gençlik gruplarına ortak olacak. Projelere yaklaşık ABD doları kaynak sağlanacak. Birinci başvuru döneminin ardından, S-UN Fonu Gençlik projesi Mayıs 2009 dan beri Konya, Muğla ve Kocaeli nde 20 gençlik projesini destekliyor. Bu projelere toplam ABD doları aktarılıyor. Fonlar projelerin yürütülmesinin yanında genç proje sahiplerine proje geliştirme ve yönetme konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak için de kullanılarak, onların kişisel gelişimine katkıda bulunuyor. İsviçre Hükümeti tarafından gençlik alanında kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı na aktarılan fonun ulusal yürütücülüğünü ve Spor Genel Müdürlüğü ne Bağlı Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üstleniyor. İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı (KİA) tarafından UNDP ye emanet edilen S-UN Fonu, UNDP nin, Türk Hükümeti nin gençliğin sosyal entegrasyonuna destek verme planlarına Birleşmiş Milletler temel değerlerinden hoşgörü, diyalog ve işbirliği ekseninde doğrudan verdiği bir destek. S-UN Gençlik Fonu, göçebe nüfusların sosyal entegrasyonunu, kültür ve turizmdeki genç istihdamını ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımını amaçlayan genç kadın ve erkeklerin girişimlerini destekliyor

10 Şanlıurfa'ya yatırım zamanı Güneydoğu Anadolu nun kalbi Şanlıurfa yı, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde cazip bir sanayi ve ticaret merkezine dönüştürmeyi amaçlayan 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yerli ve yabancı yatırımcılara açıldı. Ankara, Aralık 2009 Avrupa Birliği Türkiye Katılım Öncesi Mali İşbirliği Programı çerçevesinde finanse edilen Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi kapsamında kurulmakta olan 2. Organize Sanayi Bölgesi ne, yatırım başvuruları 16 Kasım Ocak 2010 tarihleri arasında yapılabilecek. Dünyada tarımın ilk uygulandığı topraklar üzerine kurulu Şanlıurfa, bir yandan GAP Eylem Planı ndan yararlanırken, bir yandan da 2. Organize Sanayi Bölgesi ile yerli ve yabancı yatırımcılar için önemli bir ticaret merkezi olacak. GAP ile, Şanlıurfa 2012 sonunda sulanabilir alanlarını iki katına çıkaracak ve Şanlıurfa topraklarından elde edilen ürün yelpazesi genişlerken ürün miktarı da gözle görülür ölçüde artacak. Bu artışla beraber gıda işleme sektörüne yapılacak yatırımların da çoğalması ve yatırımcılara taze ürünlerin üretilmesi alanında da daha fazla yatırım olanağı sağlanması bekleniyor. Bölgede tarımın gelişmesi ve yaygınlaşmasına paralel olarak gıda işleme ve tarıma dayalı sanayi ile tarımla doğrudan bağlantılı alt sektörlerin de büyümesi ve yeni iş alanlarının açılması hedefleniyor. Tarım sektörünün yanısıra Türkiye deki pamuğun %30 unun Şanlıurfa da üretilmesi, tekstil ve hazır giyim sektöründe de yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılmasını kaçınılmaz kılıyor. Sulama olanaklarının artacağı bölge, yenileneblir enerji kaynaklarının kullanımı açısından da önümüzdeki dönemde yatırımcılar için oldukça elverişli bir hale gelecek. Başta Suriye ve Irak olmak üzere Ortadoğu ülkelerine yakın konumu ile yatırımcılara buradaki pazarlara kolay ulaşım olanağı sağlayacak olan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Mersin ve İskenderun limanları aracılığıyla yatırımcıları Türkiye nin diğer bölgelerine de kısa sürede ulaştıracak. Bu sayede OSB den, Şanlıurfa GAP Uluslararası Kargo Havaalanı na da rahatlıkla ulaşılabilecek. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) tarafından yürütülen Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması projesinin finansmanı, bakanlığın yanısıra Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanıyor. Sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB). Proje İnşaat İşleri ve Teknik Destek olmak üzere iki bileşenden oluşuyor. İnşaat İşleri Bileşeni, 2. OSB için altyapı inşaatı ve 1. ve 2. OSB ler için arıtma tesisi inşaatı ve müşavirlik hizmetlerini kapsıyor. UNDP tarafından yürütülen Teknik Destek Bileşeni ise, 2. OSB için stratejik sektörlerin belirlenmesi ve OSB deki firmaların rekabetçi bir biçimde faaliyet göstermelerine imkân tanıyacak iş ortamının tesis edilmesine yönelik faaliyetleri kapsıyor.

11 Bu bağlamda, yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir Teknik Destek Ekibi 2009 yılı başından bu yana Şanlıurfa da yerel kalkınma ve sınai kalkınma alanlarında çeşitli faaliyetler yürütüyor. Bu alanda birikim ve tecrübeye sahip uzmanlardan oluşan Teknik Destek Ekibi, başta Şanlıurfa Valiliği olmak üzere, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası, OSB Müdürlüğü, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, KOSGEB/İGEM ile birlikte Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın da aralarında bulunduğu yerel ve ulusal paydaşlarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi bölgesine yatırım yapmak isteyenler, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası nda oluşturulan yardım masasına 15 Ocak 2010 a kadar başvurularını iletebilirler. Başvurular nasıl yapılacak? Başvurular, bağımsız sektörel ve finansal uzmanlar tarafından belirlenmiş olan bilimsel kriterler çerçevesinde değerlendirilecek ve barajı geçen firmaların listesi müteşebbis heyete sunulacak. Müteşebbis heyet belirlenen başvurulardan parsellerin durumunu dikkate alarak tahsisleri yapmak üzere sonuçları kamuoyu ile paylaşacak. Burada amaç; Şanlıurfa nın kalkınmasına ve rekabet gücüne en yüksek katkıyı sağlayacak yatırımlara yer verilmesini sağlamak. Başvuru süreci ve prosedürleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü internet sitelerini ziyaret ediniz.

12 Sağlıklı bir finansal gelecek için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT ), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat için Gençlik Derneği, Visa Europe ve üye bankalarının ortaklığıyla gerçekleştirilen projenin ilk yılında on binlerce gence ulaşılması hedefleniyor. Ankara, Aralık 2009 Türkiye de 28 yaşın altında yaklaşık 35 milyon genç yaşıyor. Gelir ve istihdam rakamlarına bakıldığında, gençler arasında özellikle de daha az gelişmiş bölgelerde finansal fırsatlar ve bilgi kaynaklarından faydalanma konusunda sıkıntılar söz konusu. Maddi zorluklarla ve işsizlikle boğuşan gençler finansal geleceklerini garanti altına alabilmek için nadiren planlama yapabiliyor. Türkiye de gençler arasında finansal bilinci geliştirerek, sürdürülebilir ekonomiye katkı sağlamak amacıyla Paramı Yönetebiliyorum projesi 2 Aralık 2009 da basına tanıtıldı. Toplantıda yaptığı açılış konuşmasında, Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman, Paramı Yönetebiliyorum projesiyle, gençlerin finansal bilincinin geliştirerek, kaynak kullanımı, bütçe ve borç yönetimi, finansal araç tercihi gibi tutum ve tercihleriyle, sadece birey ya da aile ekonomilerine değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal istikrara katkı sağlamanmasının hedeflendiğini belirtken Projemizin gençlere yapılan yatırımın, sağlıklı gelişimini destekleyerek, ekonomik ve sosyal ilerleme sağlayacağını umuyoruz. Hedefimiz, projenin sosyal etki araştırması sonuçlarını ve proje çıktılarının kamuya bir politika önerisi olarak sunarak, geliştirilen bu müfredatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün eğitim müfredatına dahil edilmesi dedi. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Ulrika Richardson-Golinski ise Türkiye de ilk kez kamu, özel sektör ve sivil toplum ortaklığıyla gerçekleştirilen bir finansal bilinç projesine imza atıldığını söyledi. Golinski bu projenin 2015 yılına kadar ulaşılması hedeflenen Bin Yıl Kalkınma Hedefleri ne önemli ölçüde katkı sağlayacağını dile getirirken Bu hedeflere ulaşmada özel sektörle işbirliğinin UNDP tarafından çok önemsendiğini her fırsatta belirtiyoruz. Paramı Yönetebiliyorum projesi, Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynayacak. Bu anlamda Visa Europe un diğer kuruluşlar için iyi bir örnek oluşturduğunu düşünüyorum dedi. Proje nin bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı akran eğitimi modeli kullanılarak, genç eğitmenler aracılığıyla 15 ildeki gençlik meclisleri kapsamında yaygınlaştırılacağını kaydeden Habitat için Gençlik Derneği Başkanı Sezai Hazır da Türkiye nin farklı illerinden 60 gönüllü gencin eğitim süreci başladığını, bu gençlerin 6 bin genci eğiteceğini ve bir yılın sonunda projeden 60 bin gencin dolaylı olarak yararlanacağını söyledi. Paramı Yönetebiliyorum projesi çerçevesinde, Kasım 2009 tarihinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Bursa, Denizli, İzmir, Ankara, Eskişehir, Antalya, Samsun, Adana, Malatya, Gaziantep, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere 7 bölgeden toplam 15 ilde pilot çalışmalar sürdürülecek.

13 Proje kapsamında, yaş grubundaki lise ve üniversite öğrencileri ile gençlik STK ları, kamunun ve mahallelerin gençlik temsilcileri ile örgütsüz gençlerin eğitilmesi planlanıyor. İlk etapta 60 gönüllü akran eğitimcisi tarafından 6 bin gencin eğitileceği projede, birinci yılın sonunda dolaylı olarak 60 bin gence ulaşılması hedefleniyor. Projede akran eğitimlerinin yanı sıra e-öğrenim modeli de kullanılacak.

14 Güneydoğu'da yeni teklifler Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi kapsamında Diyarbakır ve Batman da Mayıs ayında, Siirt te ise Eylül de başlayan teklif çağrıları geçtiğimiz Kasım ayında sona erdi. Ankara, Aralık 2009 Yeni dönemde bu illerde kırsal ekonomik büyüme bileşeni dahilinde yapılan teklif çağrılarına yoğun ilgi oldu. Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinde toplam 986 adet başvuru yapıldı. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan bu başvurulardan Diyarbakır da 107, Batman da 58, Siirt te de 82 proje kriterlere uygun bulundu. Şu anda başvuru sahipleriyle piyasa araştırmaları, teklif ve satınalma işlemleri devam ediyor. Hibe konuları arasında eğitim çalışmaları, bahçe kurulumu, tarım makinelerinin ve teknolojilerinin yaygınlaştırılması gibi konular yer alıyor. Hibelere il defa başvuran gerçek kişiler USD ye kadar olan bir hibe için (yatırımın genel maliyetinin %50 sine kadar olan bir kısmına eşit) değerlendirilirken, özel firmalar/ işletmeler ve kurulu olan çiftçi örgütleri tarafından yapılan başvurular USD kadar olan bir hibe için (yine yatırımın genel maliyetinin %50 sine kadar olan bir kısmına eşit) değerlendirililiyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın yürütücüsü olduğu Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi Güneydoğu daki Diyarbakır, Batman ve Siirt illerindeki az-gelişmiş bölgelerin tarımsal verimliliğini ve gelir düzeyini arttırmayı, bu üç ili doğrudan etkileyecek yenilikçi stratejiler geliştirmeyi, kırsal istihdam olanaklarını arttırmayı ve küçük ölçekli tarımsal girişimcilerin bireysel ve grup girişimlerini teşvik etmeyi amaçlıyor. Proje ayrıca sosyal altyapıyı iyileştirmeyi, kendi kendini idame ettirebilen kurumlar oluşturmayı ve güçlendirmeyi ve genel anlamda kırsaldaki kadın ve erkeklerin yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için proje üç bileşenden oluşuyor. Birinci bileşen olan Köy Geliştirme Programı dahilinde yoksulluğu köy düzeyinde azaltılması için farkındalık geliştirme faaliyetleri, çiftçiler için eğitimler ve köyün küçükölçekli sosyal ve ekonomik altyapı girişimleri için yatırımlar gerçekleştiriliyor. Kırsal Ekonomik Büyüme bileşeniyle proje alanında şeffaf, etkin ve sürdürülebilir bir pazar ekonomisi oluşturulacak. Bu bileşen sadece katılımcı köyleri değil Diyarbakır, Batman ve Siirt teki tüm kırsal alanları kapsıyor. Ekonomik büyüme için kırsal tedarik zinciri yönetimi, iş aracılığı ve personel kapasitesinin arttırılması alanlarında hizmetler sunuluyor ve kırsal finansman ve katılımcı hibeleri de sağlanıyor. Üçüncü bileşen olan İstihdam için Kapasite Geliştirme kapsamında da yükselen kırsal ekonomide daha iyi-ücretli istihdama erişim sağlanması planlanıyor. Kırsal Ekonomik Büyüme Bileşeni çerçevesinde yapılan teklif çağrısında, Diyarbakır ve Batman için teklif sunan tüzel kişilerin başvuruları uygun bulunmayınca teklif çağrıları tekrarlanmıştı. Siirte te tüzel kişiler tarafından yapılan

15 başvurular uygun bulunmazken, Diyarbakır da 19, Batman da ise 6 başvuru kabul edildi. Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi (DBSKP) süresince yapılacak olan hibe destekleri için hazırlanan proje konuları, hibe başvurusu duyuruları ile birlikte ilan edilecek olan Stratejik Yatırım Planlarına göre belirleniyor ve Stratejik Yatırım Planları kapsamında olmayan projelere destek verilmiyor. DBSKP hibe kriterlerine göre başvuru sahiplerinin, eğer varsa ilişkili kurumların ve projenin uygunluğunun incelenmesi Başvuru Sahibi ve Projenin Uygunluk Değerlendirme Tablosu kriterlerine göre yapılıyor. Bu kriterler arasında ekonomik yatırımlara yönelik proje başvurularının ön değerlendirmelerinde, başvuru sahibinin niteliği, yatırım yerinin özellikleri, yaratacağı istihdam sayısı, il mastır planları ve İlin öncelikli proje konusu gibi kriterler göz önüne alınıyor. UNDP, Diyarbakır-Batman-Siirt Kalkınma Projesi nin uygulanmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın kilit ortağı olarak yer alıyor. UNDP, fonların akışı, programlama, muhasebe ve denetleme, mal ve hizmetlerin tedariği ve kalite güvencesi gibi konularda projenin idaresini kolaylaştırıyor. UNDP ayrıca saha düzeyindeki uygulamalar sırasında edinilen derslere ve örnek uygulamalara dayanarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı na stratejik kalkınma politikaları önerilerinde bulunuyor. Aralık 2007 de başlatılan proje 2012 yılının sonuna doğru tamamlanacak.

16 Türkiye'nin deniz ve kıyı alanları koruma altında Türkiye nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin güçlendirilmesine yönelik en kapsamlı proje 12 Kasım'da düzenlenen bir açılış çalıştayıyla başladı. Ankara, Aralık 2009 Ulusal deniz ve kıyı koruma alanları sistemini güçlendirmeyi ve etkin yönetimini kolaylaştırmayı amaçlayan bu yeni proje ile Deniz ve Kıyı Koruma Alanları sistemi yaklaşık olarak hektar yani %44 oranında genişleyecek. Aynı zamanda balıkçılığa kısıtlı alanlar oluşturuarak Türkiye de denizlerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasına önemli katkıda bulunulacak. Dünyanın en önemli 200 ekolojik bölgesinden üç tanesine ev sahipliği yapan Türkiye, Akdeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz kıyıları olmak üzere km kıyı uzunluğuna sahip. Bu uzun kıyı şeridinde yaklaşık bitki ve hayvan türü yaşıyor. Ne yazık ki Türkiye nin denizel biyolojik çeşitliliği ciddi şekilde insan baskısı altında. Denizlerdeki yaşam alanlarının ve ekosistemlerinin tahribatı, denizlerde kaynakların aşırı kullanımı ve kıyı alanlarının dönüştürülmesi en kilit tehditler arasında sıralanıyor. Türkiye deki denizlerde biyolojik çeşitliliğe yönelik bu tehditleri ortadan kaldırma konusunda, korunan alanların belirgin bir rolü olsa da şu an, Türkiye nin kara sularının sadece yaklaşık %3 ü korunuyor. Türkiye, denizlerdeki biyolojik çeşitliliğini söz konusu tehditlerden korumak için, Deniz ve Kıyı Koruma Alanları'na karşın, bu alanların oluşturduğu ağın büyüklüğü, şekli ve ekolojik açıdan temsil edilebilirliği yeterli değil. Bu nedenle de Deniz Koruma Alanları Sistemi nin oluşturulması şart. Bununla beraber, Türkiye deki Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının büyük bir kısmı amaç dışında kullanılmanın yanı sıra biyolojik çeşitliliği korumak ve ekosistem faydalarını en uygun şekilde sürdürmek için yönetilmiyor. Tüm bu eksiklikleri karşılamak ve bir sistem modeli oluşturmak için Foça, Gökova, Datça-Bozburun, Köyceğiz-Dalyan özel çevre koruma bölgeleriyle birlikte Ayvalık Adaları Tabiat Parkı nda uygulanacak olan Türkiye nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi: Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Kolaylaştırılması projesi başlatıldı. Proje, Türkiye de Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sistemini güçlendirerek denizel biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlaması açısından büyük önem taşıyor. Sorumlu kurumların ihtiyaç duyduğu kurumsal yapıyı ve kapasiteyi güçlendirecek, finansal planlama ve yönetim sistemleriyle etkili iş planlaması, yeterli düzeyde gelir üretimi ve maliyetetkin yönetimi sağlayacak. Çok amaçlı kullanım alanları içerisinde ekonomik faaliyetleri düzenlemek ve yönetmek için kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak, finansal ve yönetim sistemleriyle etkili iş planlarının oluştururarak yeterli

17 düzeyde gelir üretimi ve maliyet-etkin yönetimi geliştirmeyi ve sorumlu kurumların kapasite ve içi yapılarının kurulmasına öncelik verecek olan proje, mevcut Deniz ve Kıyı Koruma Alanları nı daha etkin bir şekilde yönetebilmeyi amaçlıyor. Tüm bunlara ek olarak, önemli Deniz ve Kıyı Koruma Alanları yönetim yetkililerinin, yönetim kapasiteleri artırılacak ve kurumlar arası koordinasyon mekanizması kurularak, deniz koruma alanlarının genişletilmesi ve güçlendirilmesi için 10 yıllık bir ulusal strateji ve eylem planı önerisi hazırlanacak. Proje lansmanın ardından Ankara da düzenlenen açılış çalıştayında projenin gerek ülkesel gerekse bölgesel ölçekte çok önemli olduğunu ve sonuçlarından pek çok ülkenin faydalanacağı ve yeni projelere temel teşkil edeceğini vurgulandı. Çalıştayda açılış konuşmalarından birini yapan Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı Özyanık, denizel mirasın korunması ve sürdürülebilir kullanımı için, deniz koruma alanlarının detaylı planlaması, izlenmesi ve desteklenmesinde ulusal hareket eksikliğinin olduğunu belirterek, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğiyle Öulusal bir sistemin kurulması için yola çıkmış olduğunu dile getirdi. Türkiye nin Korunan Alanlar Sisteminin Güçlendirilmesi: Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Sürdürülebilirliğinin Kolaylaştırılması projesi Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Orman Bakanlığı Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB) tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ortaklığında yürütülüyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise projenin uygulayıcı ortağı. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilikler, Mahalli İdareler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, ulusal ve yerel sivil toplum örgütleri ve yerel halk temsilcilerinin paydaşlar olduğu proje, 2009 yılında başlayıp 2013 e kadar sürecek.

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi

Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Sayı: 65 Mayıs 2011 Dostluk treni ile İstanbul'dan Kars'a seyahat Küre Dağları Milli Parkı Örnek Uygulamalar Programı başlıyor Bilenler bilmeyenlere öğretmeye hız verdi Türkiye nin yeni İklim Değişikliği

Detaylı

İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor

İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor Sayı: 33 Eylül 2008 14 köyde yaşam kalitesi iyileşiyor İnsanlar ve kurumlar güçlendirilmeli Türkiye ormanları için harekete geçiyor Sosyal işletme: Yoksulluğa yeni çözüm Her Damla Değer Katar: Örnek bir

Detaylı

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Haziran 2012 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=3927 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=3931

Detaylı

Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor. Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz su

Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor. Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz su Sayı: 19 Temmuz 2007 Türkiye'de sürdürülebilir kalkınma seferberliği Erzurum dağlarında organik tarım Diyarbakır'da güneş doğuyor Konya katı atıktan arındırılıyor Düzce'de temiz bir gelecek için temiz

Detaylı

Birleşmiş Milletler Türkiye

Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler Türkiye Birleşmiş Milletler (BM) İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan

Detaylı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı

Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı. Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da tanıtıldı Sayı: 26 Şubat 2008 Bulgar gençlerin görüşleri AB'den sonra değişti Muğla'nın meyveleri: Kültürel miras Türkiye'de UNDP ve Avrupa Birliği ortaklığı Çilek kokulu günler İklim Değişikliği Raporu Ankara'da

Detaylı

UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?

UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx? UNDP Türkiye nin Ocak 2011 elektronik bültenini okumak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: http://www.undp.org.tr/gozlem3.aspx?websayfano=2816 14 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=2818

Detaylı

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr

Tasarım ve inovasyon. www.bebka.org.tr www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 13 Ocak - Şubat - Mart 2015 Tasarım ve inovasyon BEBKA, yeni fikirlerin ışığıyla aydınlanacak bir geleceğe inanıyor

Detaylı

Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor

Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor Sayı: 112 Nisan 2015 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı tanıtıldı Ormanlar sürdürülebilir kalkınma demek Ardahan ve Kars'ta yaylalar suya kavuşuyor Güvenli bir yarın için bugün biriktir Afetlere dayanıklılığı

Detaylı

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar

2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu. Interim Report Summary page 155. Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Ajansa ilişkin Bilgiler Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Mali Tablolar Performans Göstergeleri İstatistikler 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Interim Report Summary page 155 2014 Yılı Ara Faaliyet Raporu Doküman

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015

Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Program Teklifi Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Tuselog 2011-2015 Gözden geçirilmiş teklif, 2011 2 İçindekiler 1. Giriş... 4 2. Arka Plan... 4 2.1. Türk Yerel Yönetimindeki son gelişmeler... 4 2.2.

Detaylı

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Türkiye ve küresel ısınma

2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür. Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı Türkiye ve küresel ısınma Sayı: 4 Nisan 2006 2006 Dünya Su Günü: Su ve kültür Türkiye ve küresel ısınma 'Doğu Anadolu Kalkınma' projesinin etkileri "Su paylaşımındaki eşitsizliğe son verme zamanı" Daha çok gence erişmek için bilgisayar

Detaylı

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir.

AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 1 AB MALİ DESTEĞİ Avrupa Birliği dünyada barışın, demokrasinin ve refahın artırılmasını hedeflemektir. 27 üyeli Birlik demokrasi, insan hakları ve pazar ekonomisi konusunda aynı temel değerleri paylaşan

Detaylı

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ

2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ 2014-2023 İ ZMİ R BÖ LGE PLANİ Bilgi, Tasarım ve Yenilik Ü reten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İ zmir Kasım 2013 İzmir 2013, İZKA Tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilmek kaydıyla alıntı yapılabilir. İzmir

Detaylı

sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı 12-13 Aralık 2006

sosyal sorumluluğu desteklemek için yeni bir girişim kapsamındaki değerlendirme toplantısı 12-13 Aralık 2006 20 02 2013 www.undp.org.tr/print.aspx?websayfano=805 >> UNDP Türkiye, Sağlıkta Dönüşüm Projesi nin hayata geçirilmesi için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı na uygulama desteği veriyor. Proje, sağlık göstergelerinin

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri TEMMUZ 2012 YIL: 24 SAYI: 283 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN ün Değerlendirmesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan ASLAN ın Değerlendirmesi Anadolu da Sanayileşme

Detaylı

Sayı: 101 Mayıs 2014

Sayı: 101 Mayıs 2014 Sayı: 101 Mayıs 2014 Argande'nin yeni koleksiyonu Nemrut Dağı'ndan Bilgi paylaştıkça çoğalır Gençler gönüllülüğü tartışıyor Deniz ve kıyı koruma alanları için yeni projelere çağrı Türkiye girişimcilik

Detaylı

GÜNCEL HİBE DUYURULARI

GÜNCEL HİBE DUYURULARI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI GÜNCEL HİBE DUYURULARI Avrupa Birliği Bakanlığı AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI SUNUM İÇERİĞİ o HİBE PROGRAMLARI GENEL ÇERÇEVESİ o GÜNCEL HİBE DUYURULARI o ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DUYURULMASI

Detaylı

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor

Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Sayı: 115 Temmuz 2015 Kadın dostu kentler bir araya geldi Yetersiz finansman, mültecileri destekten mahrum bırakıyor Türkiye Paris 2015 İklim Zirvesi ne hazırlanıyor Yeni kalkınma hedeflerinde gönüllülerin

Detaylı

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU 2012 TÜRKİYE ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Değerli Kooperatifçiler; Son yıllarda dünyada yaşanan sosyo-ekonomik krizler, birlikte hareket etme ve ortak iş yapmanın önemini bir

Detaylı

Sayı: 102 Haziran 2014

Sayı: 102 Haziran 2014 Sayı: 102 Haziran 2014 Kalkınma açık havada: #bencemümkün Düşük salımlı kalkınma stratejisi devreye sokulmalı Startup Women ilk kez Türkiye de, Ankara da düzenlendi Sürdürülebilir enerji çözümleri ve özel

Detaylı

Sayı: 114 Haziran 2015

Sayı: 114 Haziran 2015 Sayı: 114 Haziran 2015 Gelecek Turizmde 3. dönem başvuruları başladı UNDP Özel Ödülü Soma da Önce Kadın a İnsan hakları mekanizmasını güçlendirmek için işbirliği Kadınların emeği Argande nin Yaz 2015 koleksiyonunda

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI BÖLGESEL GELİŞME VE YAPISAL UYUM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2013 T A S L A K B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti...

Detaylı

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012)

2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2012) (1 Ocak-31 Aralık 2012) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ... 3 SUNUŞ... 6 1. GİRİŞ... 8 1.1 Organizasyon Yapısı... 8 1.2 Geçmiş Faaliyetler ve Kazanımlar...

Detaylı

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor

Şifanın toprakları konuklarını bekliyor www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 10 Nisan- Mayıs - Haziran 2014 Şifanın toprakları konuklarını bekliyor GÜÇLENEREK YOLA DEVAM BEBKA yı ziyaret

Detaylı

Sayı: 113 Mayıs 2015

Sayı: 113 Mayıs 2015 Sayı: 113 Mayıs 2015 UNDP Başkanı Türkiye yi ziyaret etti Gelecek Turizmde geleceğin turizm projelerini arıyor Futbol taraftarları Ebolayla mücadeleyi destekledi Kuluçka Merkezi enerji verimliliğini artıracak

Detaylı

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (2014-2023) 2. T A S L A K ii B Ö L G E S E L G E L İ Ş M E U L U S A L S T R A T E J İ S İ İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetici Özeti... 1 1 GİRİŞ...14 1.1 Ulusal Kalkınma Hedefleri ve Yeni Bölgesel Politika... 14 1.2 BGUS Hazırlık

Detaylı

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER

AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER İŞLETME 2023 AKILLI, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE KAPSAYICI ÇÖZÜMLER KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PAZARYERİ 10 ARALIK 2O14 KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL Kurumsal Sosyal Sorumluluk Pazaryeri 2014 Metodolojisi Kurumsal

Detaylı

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58

Üniversiteler ve teknoparklar. Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; ENGLISH SUMMARY P.58 Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı www.bebka.org.tr ÜÇ AYDA BİR YAYINLANIR YIL: 2 SAYI: 7 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2013 Kalkınmanın bilimsel ve teknolojik üsleri; Üniversiteler ve teknoparklar KALKINMA

Detaylı