Dağıtık Sistemler CS5001

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dağıtık Sistemler CS5001"

Transkript

1 Dağıtık Sistemler CS5001 Th. Letschert Çeviri: Turgay Akbaş TH Mittelhessen Gießen University of Applied Sciences Dağıtık Programlar ve Uygulamalar II Katman / 3 Adım Yaklaşımı

2 Dağıtık Programlar Dağıtık Programlar 2.0 Senkronizasyon yerine iletişim Dağıtıklık ortak durumlar(state) için klasik yapılar, eş zamanlı programlar için program yapısı olarak görülmektedir(senkronizasyon). lokal uygulamalarda dağıtıklık : Küçük uygulamalarda da dağıtıklık gereklidir. Bu nedenle Programlama Dilleri daha kompleks bir yapı yerine dağıtık uygulamalar için gereklidirler. Dağıtık uygulamalar için programlama dilleri yeni/tekrar gündeme gelmiş yaklaşım: Diller (!) yapı tanımlamalarında iletişim kuran süreçler Süreç topolojisi bulunan açık sözdizim ve semantik barındıran. Dağıtık sistemler için programlama dilleri uzun bir geçmişe sahiptir ancak hiçbir zaman gerçekleştirilememişlerdir. Seite 2

3 Senkronizasyon Yerine İletişşm Ortak kaynak yasaktır(mümkün değil yerine) Birden fazla süreç(thread) tarafından paylaşılan bir durum, kompleks problemleri beraberinde getirir kompleks yapılara ihtiyaç duyar (Semafor, Muteks, Şart değişkenleri, ) test edilmeleri zordur kötü ölçeklenmiştir. Senkronizasyon yerine iletişim Ortak bir duruma sahip olmayan bir programda Mesajlar üzerinden bilgi transferinde bulunan aktif elementler (Süreçler / Threads) Ortak bir kaynak bulunmadığından dolayı senkronizasyon talimatları önemli değildir. Ortak Durum(State): kötü! Yerel durum(state): iyi! Seite 3

4 Aktif Monitör Olarak Buffer: Mesaj işleme süreci passiv => aktiv geçiş stratejisi Senkron çağrı => Mesaj tipi, bir yanıt gönderme, alma wait => Mesajın kaydedilmesi notify => Kayıt edilmiş mesajın işlenmesi Mesajları işle: Put-Mesajı gönder OK-Yanıt Get-Mesajı gönder Daten-Yanıt public class Buffer<TokenType> { TokenType place; boolean empty = true; synchronized void put(tokentype t) throws InterruptedException { while (! empty ) wait(); place = t; empty = false; notify(); synchronized TokenType get() throws InterruptedException { while ( empty ) wait(); empty = true; notify(); return place; Put-Mesaj göndericisiyle birlikte kaydedildi gecikmiş Get-Mesajının işlenmesi Get-Mesajı göndericisiyle birlikte kaydedildi gecikmiş Put-Mesajı işlenmesi Seite 4

5 Aktif monitör olarak Buffer : Mesajları işleyen süreç (Pseudocode) process Buffer { Queue<PutMsg> pendingputs; Queue<GetMsg> pendinggets; Token place; boolean empty = true; void processpendingget() { if (! pendinggets.empty) { getmsg, sender = pendinggets.remove() send DataMsg(place) to sender empty = true; processpendingput(); void process(msg msg, sender) { case msg { PutMsg(item) => if (!empty) { pendingputs.enqueue(msg, sender) else { place = msg.item; send OK to sender; empty = false; processpendingget(); void processpendingput() { if (! pendingputs.empty) { putmsg, sender = pendinggets.remove() send OKMsg to sender place = putmsg.item empty = false; processpendingget(); GetMsg(item) => if (empty) { pendinggets.enqueue(msg, sender) else { send Data(place) to sender; empty = true; processpendingput(); do (forever) { reveive msg from sender process(msg, sender) Seite 5

6 Senronizasyon Yerine İletişim Aktif Monitör Olarak Buffer: Ağ Programı Olarak Gerçekleştirim (1) public class ActiveBuffer<TokenType extends Serializable> extends Thread { private final DatagramSocket dtgrmsocket; private class Pkt { Pkt(InetAddress senderadr, int senderport, Msg msg) { this.senderadr = senderadr; this.senderport = senderport; this.msg = msg; InetAddress senderadr; int senderport; Msg msg; public enum Token { Ping, Pong public class BufferServer { private TokenType place; private boolean empty = true; private List<Pkt> pendingputs = new LinkedList<>(); private List<Pkt> pendinggets = new LinkedList<>(); public ActiveBuffer(int bufferport) throws SocketException { this.dtgrmsocket = new DatagramSocket(bufferPort); /** args: arg[0]: port SocketException */ public static void main(string[] args) throws SocketException { if (args.length!= 1) { System.out.println("Aufruf: BufferServer <port>"); System.exit(0); int port = Integer.valueOf(args[0]).intValue(); ActiveBuffer<Token> activebuffer = new public void run() { activebuffer.start(); while (true) { Pkt pkt = receive(); process(pkt.msg, pkt.senderadr, pkt.senderport); private void process(msg msg, InetAddress address, int port) {... private void processpendingget() {... private void processpendingput() {... private void send(msg msg, InetAddress adr, int port) {... Seite 6?

7 Aktif Monitör Olarak Buffer : Ağ Programı Olarak Gerçekleştirim (2) private void process(msg msg, InetAddress address, int port) { if (msg instanceof PutMsg<?>) { PutMsg<TokenType> putmsg = (PutMsg<TokenType>) msg; if (!empty) { pendingputs.add(new Pkt(address, port, putmsg)); else { place = putmsg.getcontent(); empty = false; send(new OKMsg(), address, port); processpendingget(); else if (msg instanceof GetMsg) { GetMsg getmsg = (GetMsg) msg; if (empty) { pendinggets.add(new Pkt(address, port, getmsg)); else { empty = true; send(new AnswerMsg<TokenType>(place), address, port); processpendingput(); else { private void processpendingput() { throw new IllegalArgumentException(); if (! pendingputs.isempty()) { Pkt pkt = pendingputs.remove(0); send(new OKMsg(), pkt.senderadr, pkt.senderport); place = ((PutMsg<TokenType>)pkt.msg).getContent(); empty = false; processpendingget(); private void processpendingget() { if (!pendinggets.isempty()) { Pkt pkt = pendinggets.remove(0); send(new AnswerMsg<TokenType>(place), pkt.senderadr, pkt.senderport); empty = true; processpendingput();? Seite 7

8 Aktif Monitörden Pasif Monitöre: Özet İyi Fikir Senkronizasyonu iletişim ile değiştirmek prensipte iyi bir fikir. Bu büyük senkronizasyon problemlerini beraberinde getirir. Değişik bir yoldan çözülmeleri gerekmektedir. Destek Eksikliği Klasik shared state senkronizasyonu birden fazla yapıyla desteklenir. Muteksler, Koşul değişkenleri, Semafor, Uygun olan destek iletişim yoluyla gerçekleştirilen senkronizasyonda eksik kalır. put get producer buffer consumer producer Seite 8 buffer consumer

9 İletişim Paradigması İçin Destek Eksikliği Mesajların Koşullu Alınması ~ Wait'e karşılık gelir belirli mesajlar sadece belirli şartlar altında işlenebilirler(boş bir buffera yazmak), aksi takdirde mesajlar kayıt edilmelidir. Mesajların gecikmeli işlenmesi ~ Notify'a karşılık gelir Kaydedilmiş mesajlara kesin işlemlerin uygulanması (Put'tan sonra gecikmeli bir Get işleme alınabilir.) İletişim partnerlerinin yönetimi Gerçekte bir mesajın göndericisi mesaj alımının onayını ve/veya mesajının işlenmesini ve/veya bir yanıt elde etmelidir. Bundan dolayı mesajın göndericisi kolay tespit edilebilir olmalıdır. Serileştirme / Yönetim Biçimi Mesajlar taşıma esnasında serileştirilmeli ve deserileştirilebilmelidir. Bu rahat ve güvenli olarak gerçekleştirilebilmelidir. Seite 9

10 ve Dağıtık Programlar Dağıtık programlar dağıtık algoritmaları gerçekleştirirler. Bilgisayar bilimi dağıtık algoritmalara uygun bir yapı üzerinde 40 yıldan fazla bir süredir çalışmaktadır ne yazıkki çalışmalar tamamlanamamıştır. Genel çözümler dağıtıklık problemini soyutlaştırmayı (Middleware) ya da kolaylaştırılmış standartlara indirgemeyi (Web-Teknolojileri) denemektedirler. Bu probleme birçok çözüm üretilmiştir. Evrensel olarak kabul edilmiş semantik olarak tutarlı sistemler(dağıtık Programlama Dilleri) (henüz) yoktur. Durum değişmeye başlamıştır Şeffaflık arayışının bir hata olduğu kanıtlanmıştır Senkronizasyon yerine iletişim popülerdir Daha karmaşık uygulamalar: Dağıtıklık problemi isimlendirme ve serileştirmeden kaynaklanmamaktadır, kompleks algoritmalardan kaynaklanmaktadır. Uygun 'Dağıtık Programlama' arayışı yeni başlamıştır. Seite 10

11 Örnek : Scala'da Dağıtık Buffer (Akka-Aktörleri ile) 1 import akka.actor.actor import akka.actor.stash sealed abstract class Msg abstract class DataMsg[T](d : T) extends Msg case object GetMsg extends Msg case object OKMsg extends Msg case class PutMsg[T](data: T) extends DataMsg[T](data) case class AnswerMsg[T](data: T) extends DataMsg[T] (data) put get OK value producer buffer consumer class ActiveBuffer[T] extends Actor with Stash { var empty : Boolean = true; var place : Option[T] = None; Reaktif Gösterim def receive = { case PutMsg(data:T) => { if (!empty) { stash else { place = Some(data) sender! OKMsg empty = false unstashall() case GetMsg => { if (empty) { stash else { sender! AnswerMsg(place.get) place = None empty = true unstashall() Bir mesaj ulaştığında Eğer mesaj bir Put-mesajı ise Eğer yer boş ise: koy ve OK gönder ve başka işlenmemiş mesaj var mı diye bak Eğer boş değilse: mesajı geriye gönder Eğer mesaj bir Get-mesajı ise Eğer yer dolu ise: al ve geri gönder Ve başka işlenmemiş mesaj var mı diye bak Eğer boş ise: mesajı geri gönder Akka-Aktörleri ile Scala'da Aktif Monitör Seite 11

12 Örnek : Scala'da Dağıtık Buffer (Akka-Aktörleri ile) 2 class Consumer(buffer: ActorRef) extends Actor { import context._ import akka.actor.actorref import akka.actor.actor def accepter: Receive = { case AnswerMsg(data: Token) => println(data) buffer! GetMsg object Token extends Enumeration { type Token = Value val Ping, Pong = Value def receive = { case Start => { buffer! GetMsg become(accepter) object Start import Token._ class Producer(buffer: ActorRef) extends Actor { import context._ def pinger: Receive = { case OKMsg => buffer! PutMsg[Token](Ping) become(ponger) def ponger: Receive = { case OKMsg => buffer! PutMsg[Token](Pong) become(pinger) def receive = { case Start => { buffer! PutMsg[Token](Ping) become(pinger) Consumer-Actor import akka.actor._ import Token._ object Main extends App { val system = ActorSystem("BufferSystem") val buffer = system.actorof( Props[ActiveBuffer[Token]].withDispatcher("DequeBasedMailboxDispatcher"), name = "buffer") val producer = system.actorof( Props(new Producer(buffer)), name = "producer") val consumer = system.actorof( Props(new Consumer(buffer)), name = "consumer") producer! Start consumer! Start Producer-Aktor Tüm-Sistem DequeBasedMailboxDispatcher { mailbox-type = "akka.dispatch.unboundeddequebasedmailbox" Seite 12 Application.conf

13 Scala / Akka: Temel Unsurlar (Senkronizasyon yerine iletişim açısından) Aktif unsurların basit tanımları Mesajların kolay yönetimi ve işlenmesi işlenmemiş mesajların olduğu bir mesaj kutusu Pattern-Match ile arama yapılabilir. Uygun olmayan mesajlar geri gönderilebilir (stash) geri gönderilen mesajlar yeniden aktive edilebilir (unstash) Bir mesajın adres bilgilerinin kolay yönetimi: kimden, kime Kolay gönderim ve alma: serializasyon ve deserializasyon problem yaratmaz. Seite 13

14 Dağıtık Programlar ve Uygulamalar İki-Katmanlı Yaklaşım Katman 1: Ağ ve Taşıma Bu katman veri aktarımı ile tüm Klasik orta katman kurallarıyla serileştirme, isimlendirme vb. düzenler. Bu katman dağıtıklığı şeffaflaştırmaz. Bu katman burada daha fazla ilginç değil. İlet i dağ şim v e ı soy tıklık utla ştır ı lm az! Katman 2: Dağıtık Geçiş Sistemleri Bu katman uygulamanın (dağıtık) algoritmasını tamamlar. Üç-Adım-Prosedürü Adım 1: Uygulama mantığı İlk olarak uygulamanın mantığı, ancak gerçekte dağıtık olmayanı, bir sistemde gerçekleştirilir. Bu örnek olarak thread'lerin ortak bir kaynak olmadan gerçekleştirimleri demektir. Adım 2: Gerçek Dağıtıklık Mantıksal süreçler, gerçek iletişim kanallarını kullanarak mesaj değişimi yapan gerçek süreçler olarak gerçekleştirilir. Uygulama ağ problemi ve işlemci hatası olmadan mükemmel çalışmalıdır. Adım 3: Sorun Giderme Ağ problemleri ve işlemci hataları için sorun giderme özelliği eklenir. Seite 14

15 Dağıtık Programlar ve Uygulamalar Dağıtık Uygulamaların Gerçekleştirimi Konsept süreçlerin tanımlanabileceği mesaj gönderim ve alımının yapılabileceği ve herhangi bir yapıyla( Ağlar / Grafikler ) düzenlenebileceği Herhangi bir dil / herhangi bir yapı Gerçekleştirim Gerçek durumlara uygun diller/yapı Ne yazık ki her zaman bir konsept mi yoksa bir gerçekleştirim mi olması gerektiği, ve konsepte veya gerçeğe uygun bir altyapıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği açık değildir Seite 15

16 Dağıtık Programlar ve Uygulamalar Eşzamanlı ve Dağıtık Diller çok miktarda vardır farklı iddaaları vardır Oyuncak ya da gerçek uygulamalar için Gerçek dağıtıklığı ya da eşzamanlılığı desteklerler,... değişik modelleri temel alırlar RPC RMI Senkron iletişim Çalıştırıcılar(Actuators). see: Seite 16

Dağıtık Sistemler CS5001

Dağıtık Sistemler CS5001 Dağıtık Sistemler CS5001 Th. Letschert Çeviri : Turgay Akbaş TH Mittelhessen Gießen University of Applied Sciences Protokoller ve Katmanlar Protokoller Protokol Özellikleri Bir protokolün 5 unsuru* Service:

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisiliği. Araştırma Konusu MESSAGE DRIVEN BEAN SAVAŞ AYDIN 20121961

Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisiliği. Araştırma Konusu MESSAGE DRIVEN BEAN SAVAŞ AYDIN 20121961 Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisiliği Araştırma Konusu MESSAGE DRIVEN BEAN SAVAŞ AYDIN 20121961 İÇ İNDEKİLER Message Driven Bean 3 JAVA Mesaj Servisi 3 Mesajlaşma Etki Alanı 3 Publis/Subscribe

Detaylı

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26

JAVA PLATFORMU. Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 JAVA PLATFORMU Dil ve Platform 3 Temel Özellikler 7 Uygulama Alanları 20 Temel Araçlar 24 JDK Kurulum ve Kullanılması 26 Dil ve Platform Programlama Dili Java bir programlama dilidir. En basit tanımıyla

Detaylı

JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA

JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Sistemleri Laboratuarı JAVA ile DAĞITIK PROGRAMLAMA 1. Giriş JAVA, ağdaki programların haberleşmesi için TCP ve UDP olmak üzere iki

Detaylı

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR?

http://alikoker.name.tr JAVA NEDİR? Java ve Yazılım Tasarımı ; Bölüm- 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı işletim sistemleri üzerinde çalıştırılabilmesi düşüncesiyle

Detaylı

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc

Görsel Programlama. Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Görsel Programlama Temel Veri Tipleri, Değişkenler, Operatörler, Akış Kontrolü, Sınıflar, Metotlar, Paketler ve JavaDoc Sözcüksel Kurallar Java programları aşağıdaki bileşenlerin bir kolleksiyonudur: Boşluk

Detaylı

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007

Programlama Dilleri. Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Programlama Dilleri Onur Tolga Şehitoğlu April 6, 2007 Contents 1 Giriş 3 1.1 Dersin Amaçları........................................... 3 1.2 Programlama Dilleri ile Doğal Diller................................

Detaylı

Uygulama Katmanı - 1. Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3 rd edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2004.

Uygulama Katmanı - 1. Computer Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 3 rd edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, July 2004. - 1 A note on the use of these ppt slides: We re making these slides freely available to all (faculty, students, readers). They re in PowerPoint form so you can add, modify, and delete slides (including

Detaylı

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ

KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ KABLOSUZ DUYARGA AĞLARINDA İKİ TEMEL ARAŞTIRMA ALANI: SAAT EŞZAMANLAMASI VE TOPOLOJİ KONTROLÜ Yonca Bayrakdar Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yonca.bayrakdar@ege.edu.tr Kasım Sinan Yıldırım

Detaylı

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis.

Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı ve Bağlantısız Servisler: Katmanlar üst katmanlara iki tür servis sunabilirler; bağlantılı servis ve bağlantısız servis. Bağlantılı servis telefon sistemine benzer. Bir bağlantılı ağ servisinin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BĐLĐMSEL HESAPLAMA PROBLEMLERĐNĐN ÇÖZÜMÜNDE PARALEL HESAPLAMA YÖNTEMLERĐNĐN KULLANILMASI Serdar KAÇKA YÜKSEK LĐSANS TEZĐ BĐLGĐSAYAR MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM

Detaylı

1.GİRİŞ. Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil

1.GİRİŞ. Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil 1 1.GİRİŞ Kısa zaman önce ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan yeni bir ödeme şekli de mobil ödemedir. Günümüzde genellikle internet üzerinden gerçekleştirilen alış verişlerde kullanılan bu yeni ödeme sistemi;

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı»

BİLGİSAYAR AĞLARI. «Uygulama Katmanı» BİLGİSAYAR AĞLARI «Uygulama Katmanı» İÇİNDEKİLER TCP/IP ve OSI Modeli TCP/IP Modeli Neden TCP/IP Modeli TCP/IP Modeli (Protokolü)Katmanları OSI Modeli Neden OSI Modeli OSI Modeli Katmanları OSI ve TCP

Detaylı

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk

Java ile. Nesneye Yönelik Programlama. Oğuz Aslantürk Java ile Nesneye Yönelik Programlama Oğuz Aslantürk 1 Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş... 9 1.1 Modelleme... 9 1.2 Bilgisayar Programları ve Modelleme... 10 1.3 Nesneye Yönelik Modelleme... 11 1.3.1

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DAĞITIK NESNE YÖNETĠMĠ MĠMARĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ Altan MESUT Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Aydın CARUS

Detaylı

İstisna yönetimi (Exception Management) İşakış yönetimi Geçerlilik yönetimi

İstisna yönetimi (Exception Management) İşakış yönetimi Geçerlilik yönetimi 1. GİRİ İçerik / Bağlam Yönelimli Programlama (BYP) ve Cephe Yönelimli Programlama, geçmişleri 90 lı yıllara dayanmasına rağmen bu konuda geliştirilen teknolojiler son yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır.

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMADA VERİ YÖNETİMİ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

JAVA DA GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME

JAVA DA GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME JAVA DA GÜVENLİ YAZILIM GELİŞTİRME Emin İslam Tatlı tatli@architectingsecurity.com Blog http://www.architectingsecurity.com Twitter https://twitter.com/eitatli Mart 2011 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. GÜVENLİ

Detaylı

PostgreSQL ile Programlama

PostgreSQL ile Programlama PostgreSQL ile Programlama Volkan YAZICI Bu kitabın, PostgreSQL ile Programlama, telif hakkı 2006 Volkan YAZICI'ya aittir. Bu belgeyi, Free Software Foundation tarafından yayınlanmış bulunan GNU Özgür

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI

BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 3 Sayı 2, (1999), 15-33 BİLGİSAYAR AĞ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM PROTOKOLLERİNİN UYGULANMASI *Mustafa ALKAN ve **Hakan TEKEDERE *Niğde Üniversitesi

Detaylı

Nedir Bu COM. COM ve.net

Nedir Bu COM. COM ve.net Nedir Bu COM Geçtiğimiz uzun yıllar boyunca programcılık tek parça uygulama geliştirmekten ibaretti. Monolithic (tek parça) uygulamalarda bir veya birden fazla fonksiyonalite bir arada bulunuyordu. Böyle

Detaylı

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I

VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ I 1 İÇİNDEKİLER VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ... 2 1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI... 2 1.1. Veri Nedir?... 2 1.2. Veri Tabanı Nedir?... 3 1.3. Veri Modeline Göre Veritabanı Yönetim Sistemleri... 4 1.4.

Detaylı

AJAX ARAŞTIMA RAPORU

AJAX ARAŞTIMA RAPORU HACETTEPE ÜNİVESİTESİ AJAX ARAŞTIMA RAPORU 2007, Ankara HAZIRLAYANLAR Grup Numara İsim - Soyisim E-Posta Tarih 20159752 Mehmet İnal 10 20221498 Onur Atamer 20221523 Vahi Arslan - - 2006 21.01.2007 1 20122469

Detaylı

ANDROİD UYGULAMALARI BELLEK HATALARI YAKALANMASI VE ETKİLERİ

ANDROİD UYGULAMALARI BELLEK HATALARI YAKALANMASI VE ETKİLERİ ANDROİD UYGULAMALARI BELLEK HATALARI YAKALANMASI VE ETKİLERİ İsmail Alper Sağlam 1, Aysu Betin Can 2 1 Bilişim Sistemleri, Enformatik Enstitüsü, ODTÜ, Ankara, Türkiye alper.saglam@metu.edu.tr 2 Bilişim

Detaylı

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır!

BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? . Platform bağımsız olması: Bir kere yaz her yerde çalıştır! BÖLÜM 1 JAVA NEDİR? Java platformu bilgisayar ağının varlığı da göz önüne alınarak uygulamaların/programların farklı iģletim sistemleri üzerinde çalıģtırılabilmesi düģüncesiyle geliģtirilmiģ yeni bir teknolojidir.

Detaylı

09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA

09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Sayı :63499644.609 Konu :Yazılım Geliştirme Standartları 09.12.2013 / 02401 BAKANLIK MAKAMINA Tüm profesyonel alanlarda olduğu gibi yazılım geliştirme süreçlerinde ortak

Detaylı