T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 23/05/2006 / VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Genelge No : 2006/28

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. 23/05/2006 / 017647.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Genelge No : 2006/28"

Transkript

1 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : /HHM-40/ /05/2006 Konu : Onaylı Çiftlik Kontrolleri 23/05/2006 / VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Genelge No : 2006/28 İlgi : tarih ve 3979 sayılı, Çiftlikler konulu yazımız. Bilindiği üzere Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için onay numarası talep eden süt tesislerinin 92/46 EEC sayılı AB süt direktifi şartlarına uygun süt tedarik ettikleri çiftliklerin sahip olması gereken kriterler belirlenmiş ve ilgi yazımızla bildirilmişti. 92/46 EEC sayılı direktifin tarihinden itibaren yürürlükten kalkması nedeniyle bu tarihten itibaren ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı yapabilmesi için süt tesislerinin, süt sağladığı çiftliklerin, Avrupa Parlamentosu ve Birliğinin 853/2004 EC sayılı yönetmeliğine ve 854/2004 AT sayılı tüzüğüne uyumlu olması gerekmektedir. 853/2004 EC sayılı yönetmelik, insan tüketimi açısından işlenmemiş sütteki sağlık gerekliliklerini ve devamlılığının sağlanmasını, 854/2004 AT sayılı tüzük ise işletmede bulunan hayvanların sağlık durumlarını, veteriner ürünlerinin kullanımını ve işletmenin hijyen kurallarına uygunluğu açısından gereklilikleri açıklamaktadır. Bu çerçevede Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihracatı için onay numarası almak isteyen süt tesislerinin, 853/2004 EC ve 854/2004 AT sayılı Avrupa Parlamentosu ve Birliği, yönetmelik ve tüzüğüne uygun süt tedarik ettikleri çiftliklerin, Ek-1 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formunda istenen özelliklere ve aşağıda belirtilen kriterlere sahip olmaları gerekmektedir. A-MÜRACAAT VE TESPİT 1- Avrupa Birliğine süt ve süt mamulleri ihraç etmek isteyen, Süt tesisleri, süt temin ettiği çiftliklerin listesini İl Müdürlüğüne bildirecektir. 2- Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Kontrol Şube Müdürlüğünce, süt tesislerinin, süt sağladığını, bildirdiği çiftlikler, 853/2004 EC sayılı yönetmelik ve 854/2004 AT sayılı tüzükte belirtilen şartlar çerçevesinde düzenlenmiş Ek-1 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu dahilinde ve aşağıda belirtilen kriterler üzerinde denetlenecek ve istenen şartları taşıyanlar tespit edilecektir. 3- Yapılan denetimlerde, istenilen şartları taşıyan ve bu çerçevede onaylı çiftlikler olarak nitelendirilen çiftlikler ve onaylı olmayan süt çiftlikleri belirlenecek, her bir çiftlikte bulunan hayvan sayısı ve bu çiftliklerden elde edilen sütün ay ve yıl bazında üretim miktarı tespit edilerek, bir liste oluşturulacak ve Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde muhafaza edilecektir. Listenin bir örneği bu tesislerden alınan sütü işleyen, süt tesisine, Kontrol Şube Müdürlüğüne ve Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

2 B- ONAYLI ÇİFTLİK T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ek-1 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu nda belirlenen özelliklere ve aşağıda belirtilen kriterlere sahip olan süt çiftlikleri, onaylı çiftlik olarak tanımlanacaktır. 1- Onaylı çiftlik lerdeki sığır ve mandaların tamamının küpelenmiş ve veri tabanına kayıtlarının yapılmış olması, koyun ve keçilerin ise Bakanlıkça henüz bir veri tabanı oluşturulmadığından çiftlik sahiplerince küpelenmiş ve doğum, ölüm, satış v.b. konularda kayıtlarının tutuluyor olması aranacaktır. 2- Çiftlikler; Ahır Hijyeni ve Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Süt sağımında Hijyen, Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi, Bina Ekipman ve Alet Hijyeni, Sağımda Çalışanların Hijyeni, Üretim Hijyeni ve Sütteki Kalıntılar, Çiğ Süt Kalitesi ve Toplanması, Suyun Kalitesi, Hayvan Beslenmesi ve Talimatlar konularında, ekte örneği gönderilen, Ek-1 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu, çerçevesinde ve Ek-2 Denetim Formunun Doldurulmasıyla İlgili Açıklamalar doğrultusunda, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Kontrol Şube Müdürlüğünce koordineli olarak birlikte yılda en az 2 (iki) kez denetlenecek ve Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu tanzim edilecektir. Formun bir sureti Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde, bir sureti de denetlenen çiftlikte muhafaza edilecektir. 3- Onaylı Çiftlik lerde bulunan inek ve mandaların, Sığır Tüberkülozu ve Brucellozu hastalıklarından ari oldukları, koyun ve keçilerin ise Brucelloz hastalığından ari oldukları, yapılan testlerle, resmi olarak belgelenmiş olmalıdır. Tüberküloz yada Brucelloz hastalıklarından ari olmayan sığır ve mandaların işlenmemiş sütlerinin, süt tesislerince kullanılabilmesi için, çiftliğin Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce düzenli olarak takip ve kontrol edilmesi, süt elde edilen hayvanların yapılan serolojik ve alerjik testlere menfi cevap vermesi, bu hastalıkların klinik belirtilerini de göstermemesi ve bir ısıl işleme tabi tutulması gereklidir. Brucella yönünden ari olmayan koyun ve keçilerden elde edilen sütün kullanılabilmesi için, hayvanların yapılan testlere menfi reaksiyon vermesi, onaylanmış bir eradikasyon programı gereğince brucellaya karşı aşı yapılması ve hastalığın belirtilerini göstermeyen koyun ve keçilerden elde edilmesi gerekmektedir. Bu durumda süt, 2 aylık olgunlaştırma dönemi gereken peynir üretimi için yada ısıl işleme tabi tutulduktan sonra kullanılabilir. 4- Çiftlik sorumlusu yada varsa veteriner hekimi tarafından çiftlikteki hayvanlara ait sağlık kayıtları tutulacak, kalıntıları süte geçmesi muhtemel ilaç tedavisine tabi tutulan hayvanların sütleri imha edilecek ve bu durum kayıt altına alınacaktır tarihli ve 2005/74 sayılı, hayvancılık işletmelerinde ilaç kullanımı kontrolleri konulu Genelge kapsamında, veteriner hekimler, reçeteye tabi olan ilaçlar için, Veteriner Hekimin İlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi ni kullanacaklar, yetiştiriciler reçeteye istinaden yapılan uygulamaları Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi ne, hayvanlara veteriner ilaçları kullanıldığında, ilacın prospektüsünde belirtilen ilaç atım süresi tamamlanıncaya kadar ki sürede tüketime sunulmayan sütlerin imhasına

3 T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ilişkin kayıtlar yetiştirici tarafından Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı na işleyeceklerdir. Bu belgeler denetime esas olmak üzere 5 yıl süreyle muhafaza edilecektir. Yapılan uygulamalar ve düzenlenen belgeler Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce denetlenecektir. 6- Onaylı süt çiftlikleri Ek-3 de örneği gönderilen Onaylı Süt Çiftliği Kayıt Defteri ni düzenli olarak tutacaklardır. C-DİĞER HUSUSLAR 1- Balıkesir, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kırklareli, Konya, İstanbul, İzmir, Tekirdağ illerine yazılmış tarih ve 3979 sayılı Çiftlikler konulu yazı yürürlükten kaldırılmıştır. 2- Uygulamaların ve kontrollerin yukarıda belirtilen esaslar ve ekli direktifler İl Müdürünün koordinasyonunda, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Kontrol Şube Müdürlüğünce işbirliği içerisinde yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim. Dr.Hüseyin SUNGUR Bakan a. Genel Müdür EKLER : Ek-1 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu (2 Sayfa) Ek-2 Denetim Formunun Doldurulmasıyla İlgili Açıklamalar (3 Sayfa) Ek-3 Onaylı Süt Çiftliği Kayıt Defteri (8 Sayfa) DAĞITIM : 13 İl Valiliğine ( Balıkesir, Bursa, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kars, Kırklareli, Konya, İzmir, İstanbul, Sakarya, Tekirdağ, Şanlıurfa )

4 1.1 Sahibinin Adı ve Soyadı 1.2 Ticari Adı 1.3 Adresi 1.4 Çiftlik (İşletme) Numarası 1.5 Hayvan Sayısı 1.6 Sağmal Hayvan Sayısı 1.7 Ürettiği Süt Miktarı ( gün/lt) 1.8 Bir Önceki denetleme Tarihi 1.9 Denetleme Tarihi ONAYLI ÇİFTLİK DENETİM FORMU EK ÇİFTLİĞİN 2. ARANAN ÖZELLİKLER 2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı Çiftlikteki hayvanların Bakanlık veri tabanına kayıtlı olup, olmadığı Çiftlikteki sığır ve mandaların Tüberküloz ve Brucelloz dan ari olup, olmadıkları Tüberküloz ve Brucellos yönünden gerekli kontrol ve testlerin yapılıp, yapılmadığı (ari olmayan, bu hastalıklardan şüpheli hayvanların bulunduğu işletmelerde cevaplandırılacak) Şap hastalığı yönünden gerekli kontrol ve testlerin yapılıp, yapılmadığı Zoonoz hastalıklar yönünden gerekli testlerin yapılıp, yapılmadığı Hayvanların genel sağlık durumu (ishal, ateşli enteritis, üreme organları enfeksiyonu ateş, meme iltihabı olup olmadığı) Sütü etkileyecek meme yarasının bulunup, bulunmadığı Süte geçebilecek ilaçlarla tedavi uygulanıp, uygulanmadığı Hayvanların günlük süt veriminin en az 2 litre olup, olmadığı Hasta hayvanların kaydının tutulup, tutulmadığı Koyun ve Keçilerin Brucella Melitensis den ari olup, olmadığı Hayvanlara kötü muamele yapılıp, yapılmadığı Uygun havalandırma ve aydınlatmanın olup, olmadığı 2.2. Ahır Hijyeni ve Sağlığı Çiftliğe giren, çıkan ve satışı yapılan hayvanların kaydının tutulup, tutulmadığı Ahırın kullanım alanının ve çevresinin temiz olup, olmadığı Oluşan katı, sıvı atık ve artıkların bertaraf ve tahliyesini sağlayacak sistemin olup, olmadığı Hayvan bağlama bölümlerinin uygun olup, olmadığı Kanatlı, kemirgenler ve haşarıların kontrolünün yapılıp, yapılmadığı Ahır zemininin ve duvarlarının kolay temizlenebilir olup,olmadığı Yeterli ve içilebilir ve kullanılabilir nitelikte su kaynağı olup, olmadığı Hayvanların, sütün, soğutma, işleme ve depolama yerlerinden uzak olup, olmadığı Değişik hayvan türlerinin bir arada tutulup, tutulmadığı ve sağlık koşullarına uygunluğu 2.3. Süt Sağımında Hijyen Sağıma başlamadan önce, meme uçları, memeler ve çevresinin temizlenip, temizlenmediği Sağım öncesi, sütün organoleptik ve fiziko-kimyasal anormallikler açısından kontrolünün yapılıp, yapılmadığı Meme pomat ve spreylerinin kullanılma zamanına dikkat edilip, edilmediği Meme hastalığı olan ineklerin el yada makine ile ayrı olarak sağılıp, sağılmadığı Süt odası yada süt depolama odasının bulunup, bulunmadığı 2.4. Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni Binanın kontaminasyon riski taşıyıp, taşımadığı Sütle temas eden tüm ekipmanların kolay temizlenebilen ve dezenfekte edilebilen materyalden yapılıp yapılmadığı Sağım ekipman ve aletlerinin temiz olup, olmadığı Sağım ekipman ve aletlerine dezenfeksiyon işlemi uygulanıp, uygulanmadığı Temizlik ve dezenfeksiyon sonrası kullanılır su ile çalkalanıp, çalkalanmadığı İşlenmemiş süt nakliyesi için kullanılan konteynır ve tankların yeniden kullanmadan önce temizlenip, dezenfekte edilip, edilmediği 2.5. Sağımda Çalışanların Hijyeni Çiftlikte hayvanlarla aynı ortamda bulunan çalışanların sağlık belgelerinin olup, olmadığı Sağım öncesi el temizliğinin yapılıp, yapılmadığı Uygun, temiz sağım elbisesi kullanılıp, kullanılmadığı Sağım yerinde el temizliği için su tesisatı olup, olmadığı

5 2.6. Üretim Hijyeni Donma noktasının belirlenmesi kaydının tutulup, tutulmadığı Genel bakteri sayısı kaydının tutulup, tutulmadığı (30 C 1 ml < = )(inek sütü için) Somatik hücre sayısı kaydını tutulup, tutulmadığı (30 C 1 ml < = )(inek sütü için) Diğer türlerde bakteri sayısı kaydının tutulup, tutulmadığı (30 C 1 ml <= ) Antibiyotik kalıntısı kaydının tutulup, tutulmadığı Kimyasal kalıntı analizlerinin yapılıp, yapılmadığı 2.7. İşlenmemiş Sütün Kalitesi ve Toplanması Süt günlük toplanıyorsa 8 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulup, soğutulmadığı Günlük toplanmıyorsa 6 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulup. soğutulmadığı Nakliye süresince soğuk zincirin muhafaza edilip, edilmediği 2.8. İşlenmemiş Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi nin tutulup, tutulmadığı Süte geçebilen veteriner ilaçları kullanılan hayvanların belirlenip, belirlenmediği Antibiyotik kalıntısı, pestisitler, metal kalıntıları ve aflatoksin içeren sütlerin imha edilip, edilmediği İmha edilen sütlerin Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı na kaydının yapılıp, yapılmadığı 2.9. Suyun Kalitesi Kullanılan suyun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin düzenli olarak yapılıp, yapılmadığı Hayvan Beslenmesi Hayvan beslenmesindeki hijyen Kullanılan yem ve yem maddelerinin kaydının tutulup, tutulmadığı Yem ve yem maddelerinin stoklama şartlarının uygun olup, olmadığı Talimatlar Çalışanlarca uyulması gereken talimatların ilgili bölümlerde bulunup, bulunmadığı 3. YAPILAN ÖNERİLER EK - 1 DENETLEYENLER ÇİFTLİK SORUMLUSU Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri İmzası Adı Soyadı İmzası EK 2

6 DENETİM FORMUNUN DOLDURULMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR ONAYLI ÇİFTLİKLERİN DENETLENMESİ Çiftlikler; Ahır Hijyeni ve Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Süt sağımında Hijyen, Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi, Bina Ekipman ve Alet Hijyeni, Sağımda Çalışanların Hijyeni, Üretim Hijyeni ve Sütteki Kalıntılar, Çiğ Süt Kalitesi ve Toplanması, Suyun Kalitesi, Hayvan Beslenmesi ve Talimatlar konularında, ekte örneği gönderilen, Ek-1 Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu, çerçevesinde ve Ek-2 Denetim Formunun Doldurulmasıyla İlgili Açıklamalar doğrultusunda, Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü ve Kontrol Şube Müdürlüğünce koordineli olarak birlikte yılda en az 2 (iki) kez denetlenecek ve Onaylı Süt Çiftliği Denetim Formu tanzim edilecektir. Formun bir sureti Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünde, bir sureti de denetlenen çiftlikte muhafaza edilecektir. Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt mamulleri ihracatı yapacak Süt Tesisinin, süt sağladığı çiftliklerin, Bakanlık veri tabanında kayıtlı ve yapılan denetimde aranılan bütün kriterlere sahip olması gerekmektedir tarihli ve 2005/74 sayılı, hayvancılık işletmelerinde ilaç kullanımı kontrolleri konulu Genelge kapsamında, veteriner hekimler, reçeteye tabi olan ilaçlar için, Veteriner Hekimin İlaç Tavsiye, Uygulama ve Teslim Belgesi ni kullanacaklar, yetiştiriciler reçeteye istinaden yapılan uygulamaları Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi ne, hayvanlara veteriner ilaçları kullanıldığında, ilacın prospektüsünde belirtilen ilaç atım süresi tamamlanıncaya kadar ki sürede tüketime sunulmayan sütlerin imhasına ilişkin kayıtlar yetiştirici tarafından Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı na işleyeceklerdir. Onaylı süt çiftlikleri Ek-3 de örneği gönderilen Onaylı Süt Çiftliği Kayıt Defteri ni düzenli olarak tutacaklardır. 2.1 Hayvan Sağlığı ve Refahı Çiftlikteki sığır cinsi hayvanların tamamı Bakanlık veri tabanına kayıtlı, tanımlanmış hayvanlar olmalıdır. Koyun ve Keçiler için Bakanlık henüz bir veri tabanı oluşturmadığından, bu hayvanlarla ilgili kayıtların çiftlikçe bir düzenlenen bir defterde tutuluyor olması gereklidir Çiftlikte bulunan hayvanlar tüberküloz ve brucellozdan ari olmalıdır ve bu durum resmi olarak belgelenmelidir. Tüberküloz ve Brucellozla ilgili testler her yıl tekrarlanmalıdır Sığır Tüberkülozu ve Brucellozu yönünden şüpheli hayvanların işlenmemiş sütlerinin,süt tesislerince kullanılabilmesi için, çiftliğin Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğünce düzenli olarak takip ve kontrol edilmesi ve süt elde edilen hayvanların yapılan serolojik ve alerjik testlere menfi cevap verdiği gibi, bu hastalıkların klinik belirtilerini de göstermemesi gereklidir Hayvanların şap hastalığı yönünden takip ve kontrolleri yapılmalıdır Sütten insanlara bulaşan zoonoz hastalıkların belirtilerini göstermeyen hayvanlar olmalıdır Hayvanların genel sağlık durumu iyi olmalıdır. Genital sistem enfeksiyonları, enterit, mastit v.b. hastalıklar ve ateş bulunmamalıdır Hayvanlarda sütü etkileyecek meme yarası bulunmamalıdır Süte geçebilen ve insan sağlığına zararlı veya zararlı olabilecek ilaçlarla tedavi yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa ilaçların atım süresi kadar zaman sütün kullanılıp kullanılmadığı önemlidir. Bu durum kayıt altına alınmış olmalıdır İnek olması durumunda günlük süt verimi en az 2 litre olmalıdır Hasta hayvanlar kayıt altına alınmalı ve diğerlerinden ayrılmalıdır Koyun ve Keçiler Brucella Melitensis den ari hayvanlar olmalıdır Hayvan refahı açısından değerlendirilmelidir. Hayvanlara kötü muamele edilmemelidir Hayvan refahı açısından değerlendirilmeli ve hayvanların bulundukları ortamın yaşam değerlerine bakılmalıdır.

7 2.2 Ahır Hijyeni ve Sağlığı Çiftliğe giren, çıkan, ölen ve satışı yapılan hayvanların kaydı tutulmalıdır Ahır ve çevresinin temizli kontrol edilmelidir Oluşan katı, sıvı atık ve artıkların tahliyesini sağlayacak sistem kontrol edilmelidir Konu hayvan refahı açısından da değerlendirilmeli ve hayvanların bağlanma bölümlerinin kuru kalıp kalmadığına, gerektiğinde yataklık kullanılıp, kullanılmadığına bakılacaktır Kanatlı, kemirgenler ve diğer haşaratların işletmeye girişi kontrol edilmelidir Zemin ve duvarlar kolay temizlenebilir olmalıdır Hayvanların tüketiminde, alet ve ekipmanların temizliğinde kullanılan su yeterli ve uygun kalitede olmalıdır Hayvanlar, sütün depolandığı, işlendiği ve soğutulduğu bina ve bölümlerden uzak tutulmalıdır Domuzlar ve Kanatlılar, ahır ve ona bağlı binalarda yer almamalıdır. 2.3 Süt Sağımında Hijyen Süt sağımına başlamadan önce, meme uçları, meme ve çevresi temizlenmelidir Süt sağıcı, her bir ineğin sağımını yapmadan önce, sütün görünüşünü kontrol etmelidir. Sütte bir anormallik olması durumunda, diğer sütlerden ayrılmalıdır Hükümet Veteriner Hekimi aksini belirtmedikçe, meme pomat ve spreyleri sağımdan hemen sonra kullanılmalıdır. Kullanılan pomat ve spreyler ruhsatlı olmalıdır Meme hastalığı olan inekler son olarak veya ayrı bir makine yada elle sağılmalıdır. Sağılan diğer sütlerle karışmamalıdır Süt sağımdan hemen sonra, kendisini kötü yönde etkileyecek ortamdan uzak tutacak donanıma sahip temiz bir yere, süt odasına veya süt depolama odasına götürülmelidir. Süt odası, sadece sütün işlenmesi ve süt sağım aletlerinin muhafazası için kullanılmalıdır. 2.4 Bina, Ekipman ve Alet Hijyeni Süt sağımını, depolanmasını, işlenmesini veya soğutulmasını sağlayan bina tüm kontaminasyon riskini uzak tutacak şekilde konumlandırılmalı ve yapılandırılmalıdır. Bina kolayca temizlenmeli, dezenfekte edilmeli, toprak kirlenmesi veya enfeksiyonlara maruz olan duvar ve yerler kolay temizlenir olmalı, tabanlar sıvıların drenajını, atıkların uzaklaştırılmasını kolaylıkla sağlayacak şekilde planlanmalı, yeterli havalandırma ve ışıklandırma olmalıdır Süt ile temasta olan ekipman ve araçların düzgün yüzeyleri olmalı ve kolaylıkla temizlenir ve dezenfekte edilebilir olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır Süt sağımı için kullanılan alet ve ekipmanlar ve bunların parçaları her zaman temiz olmalıdır Kullanımdan sonra sağım aletleri, mekanik aletler, süt ile temas eden kaplar temizlenip dezenfekte edilmelidir Süt sağımında, işlenmesinde, depolanmasında ve nakliyesinde kullanılan alet ve ekipmanlar temizlik ve dezenfeksiyondan sonra kullanılabilir su ile çalkalanmalıdır Kaplar ve tanklar nakil işleminden sonra günde en az bir kere olmak üzere, tekrar kullanılmadan önce temizlenip dezenfekte edilmelidir. 2.5 Sağımda Çalışanların Hijyeni Sağım ve bakımda çalışanların sağlıklı olduklarına dair belge olmalıdır Süt sağıcılar, sağım öncesi ellerini yıkamalı ve gerektiğinde yeniden yıkamalıdır Süt sağımı yapan ve sağım sonrası süt ile temasta olan kişiler temiz sağım elbisesi giymelidir El temizliği için sağım yerinin yakınında çalışanların ellerini yıkayabilecekleri su tesisatı olmalıdır.

8 2.6 Üretim Hijyeni Rutin ve destekleyici bir analizdir. Süte su ilavesiyle ilgilidir. Donma noktası -0,520 C fazla olmamalıdır. Bakteri ve somatik hücre sayımında suyun katılımı önemlidir Rutin analizdir. İnek sütündeki toplam bakteri sayısı 30 C her milimetrede adedin üzerinde olmamalıdır Rutin analizdir. İnek sütündeki toplam somatik hücre sayısı 30 C her milimetrede adedin üzerinde olmamalıdır Manda, koyun, keçi sütündeki toplam bakteri sayısı 30 C her milimetrede adedin üzerinde olmamalıdır İşlenmemiş sütlerde Ulusal süt kalıntı izleme planı çerçevesinde yağılmaktadır. Süte geçebilen veteriner ilacı kullanıldığında kayıtlarını tutulması, atılım süresi sonuna kadar bu hayvandan elde edilen sütün kullanılmaması ve bunun da kayıt altına alınması gereklidir Ulusal Süt Kalıntı İzleme Planı çerçevesinde yapılmaktadır. İşlenmemiş sütte veteriner ilaç kalıntıları, pestisitler, metal kalıntıları ve aflatoksin takip edilmelidir. 2.7 İşlenmemiş Sütün Kalitesi ve Toplanması Süt günlük olarak toplanıyorsa, sağımdan sonra 8 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır Süt günlük toplanmıyorsa, sağımdan sonra 6 C den fazla olmayan sıcaklıkta soğutulmalıdır Nakliye soğuk zincirin muhafazası ile yapılmalıdır. İşlenmemiş sütün, süt işleme tesisine varışta sıcaklığı 10 C den fazla olmamalıdır. 2.8 İşlenmemiş Sütün Kullanımdan Geri Çekilmesi Hayvanlara Uygulanan Veteriner İlaçları İçin Kayıt Belgesi tutulmalı ve veteriner ilaçları ayrı bir bölmede muhafaza edilmelidir Süte geçebilen veteriner ilaçlarına maruz kalan hayvanlar işaretlenmeli ve ilaçların prospektüsünde yazan atım süreleri göz önüne alınmalıdır Veteriner ilaçları ve diğer kimyasal kalıntılar içeren sütler imha edilmelidir İmha edilen sütler Hayvan ve Hayvansal Kökenli Gıda İmha Tutanağı nda kayıt altına alınmalıdır. 2.9 Suyun Kalitesi Çiftlikte kullanılan su, Sağlık Bakanlığınca düzenlenerek, tarihli Resmi Gazete de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik te içme kullanma suları için belirlenmiş mikrobiyolojik ve kimyasal parametrelere uygun olmalıdır. Bu yapılan testlerle resmi olarak teyid edilmiş olmalıdır ve yılda 2 kez resmi laboratuarda yapılan analizler tekrarlanmalıdır Hayvan Beslenmesi Hayvan beslenmesinde hijyen sağlanmalıdır Çiftlikte kullanılan yem ve yem maddeleri kayıt altına alınmalıdır Çiftlikte yem ve yem maddelerinin stoklama şartları uygun olmalıdır Talimatlar Çalışanlarca uyulması gereken kurallar ilgili bölümlerde, görünür şekilde asılmış olmalıdır.

9 EK 3 ONAYLI SÜT ÇİFTLİĞİ KAYIT DEFTERİ ÇİFTLİĞİN: SAHİBİNİN SDI SOYADI : TİCARİ ADI : ADRESİ : NUMARASI :

10 İneğin Adı : Kulak Numarası : Irkı : Doğ. Tarihi, Yeri : Ana Adı ve K. Num. : Baba Adı ve K. Num. : SAĞLIK ÇİZELGESİ EK 3.1 Yetiştirici Adı Soyadı : Aşılamalar Testler Yakalandığı Önemli Hastalıklar Aşının Adı Yapıldığı Tarih Testin Adı Yapıldığı Tarih

11 Adı HAYVAN MEVCUDU EK 3.2 Çiftlikten Ayrılan Hayvanın Çiftliğe Katılan Hayvanın Denetleyen Veteriner Hekim Toplam Kulak Kulak Tarihi Açıklama Adı Tarihi Açıklama Hayvan Adı Soyadı İmza Numarası Numarası

12 Sıra No Tarih Adı Hayvanın Kulak Numarası HASTA HAYVANLARA AİT KLİNİK KAYDI EK 3.3 Teşhis Kullanılan İlaçlar Sütün Tekrar Kullanılacağı Tarih Reçeteyi Yazan Veteriner Hekim Denetleyen Veteriner Hekim Adı Soyadı Diploma No İmzası Adı Soyadı İmza

13 Tarih Firma Adı Fatura No YEM TEMİN BİLGİLERİ EK 3.4 Satın Alınan Yem Türleri Ve Miktarları Denetleyenin Kesif Yem İmalat Analiz Adı Miktarı Miktarı Miktarı Miktarı Miktarı İmza Tarihi Sertifikası Soyadı

14 KABA YEM ÜRETİM BİLGİLERİ EK 3.5 Yıllık üretilen Yemler Denetleyenin Hayvan Yılı Yaş Yonca Kuru Ot Silaj Mısır Dane Yem Adı Soyadı İmza Pancarı

15 Tarih SÜT NUMUNE ALMA CETVELİ EK 3.6 Süt Numunesi Alanın Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri İmzası

16 Tarih SU NUMUNE ALMA CETVELİ EK 3.7 Su Numunesi Alanın Adı Soyadı Unvanı Görev Yeri İmzası

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05

Ġnternet Sitesi : www.kkgm.gov.tr Tel : (312) 417 41 76 e-posta : kkgm@kkgm.gov.tr Fax : (312) 418 80 05 Sayı : B.12.0.KKG.0.02.01-325.01.[56]-1448 10/5/2011 019440 Konu : Ari ĠĢletmeler ve Onaylı Çiftlikler DOSYA Genelge No: 2011 / 09 Bilindiği üzere Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Esasları gereğince

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 )

TÜRK GIDA KODEKSİ. ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Resmi Gazete 14 Şubat 2000-Sayı:23964 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : TÜRK GIDA KODEKSİ ÇİĞ SÜT ve ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2000/ 6 ) Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı, çiğ sütün;

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2014

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946 18.05.2012* 17946 Sayı : B.12.0.GKG.0.07.903-07-02-2312 Konu: Talimat Tamim: 12 / /2012 Talimat No:2012/ Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı

Detaylı

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI...

KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... İçindekiler KAPANIŞ KONUŞMALARI... 3 2. ULUSAL SÜT ZİRVESİ 2013 DÜZENLEME KURULU ÜYELERİ... 6 ORGANİZASYON RESİMLERİ;... 7 SPONSORLUK YAYINLAMA ÇALIŞMALARI... 11 Web Sitesinde Yayınlama;... 11 Yerleşim

Detaylı

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ

CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ CANLI HAYVAN, HAYVANSAL BİRİNCİL ÜRÜN VE ETLERDE KALINTI İZLEME GENELGESİ Genelge Tarihi: 16/03/2012 Genelge No : 09 I. AMAÇ Bu genelgenin amacı; Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK

16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28884 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: KULUÇKAHANE VE DAMIZLIK KANATLI İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER HAYVANSAL YAN ÜRÜN VE BUNLARIN TÜREV ÜRÜNLERİNDEN ÜRETİLEN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK ZENGİNLEŞTİRİCİLERLE İLGİLİ UYGULAMA TALİMATI A-ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Tanımlar: Guano: Yarasa ve yabani kuşların dışkılarından

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT Bu Talimat, hayvansal yan ürünlerin biyogaz ve kompost üretiminde kullanılması, biyogaz ve komposta

Detaylı

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI

YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI YEMLERİN RESMİ KONTROLÜ, NUMUNE ALMA, ONAY - KAYIT VE YEMLERİN PİYASAYA ARZI HAKKINDA UYGULAMA TALİMATI I RESMİ KONTROLLER A- Genel Hükümler 1) Kontrol faaliyetleri, Bakanlığın yıllık kontrol planı kapsamındaki

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ

FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMULLERİ ÜRETİMİ İÇİN İYİ

Detaylı

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİ YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİK YEMLERİN RESMÎ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARINA DAİR YÖNETMELİK BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE

Detaylı

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi)

Aslı Elif Sunay BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ. BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) , Titanic Otel / İSTANBUL BAL SEKTÖRÜ İÇİN İYİ HİJYEN UYGULAMALARI REHBERİ Aslı Elif Sunay BALDER Teknik Danışmanı (Gıda Yüksek Mühendisi) REHBERİN AMACI Bal sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta

Detaylı

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04 T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 Konu : 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü 05.02.2010-004025././2010 VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü

Detaylı

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER 5996 sayılı Kanun kapsamında bu Talimat kapsamına giren işletmelerin faaliyet alanına göre farklı su kullanımına izin verilmektedir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Detaylı

GIDA HİJYENİ MEVZUATI

GIDA HİJYENİ MEVZUATI GIDA HİJYENİ MEVZUATI Gıda hijyeni mevzuatının oluşması ilk olarak; 1-28 Haziran1995 tarih ve 22327 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK İŞYERLERİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU ET VE ET ÜRÜNLERİ SATAN KÜÇÜK

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28657 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/29)

Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28657 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/29) BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 25.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28657 HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam (TEBLİĞ NO: 2013/29)

Detaylı

TEBLİĞ. b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi,

TEBLİĞ. b) Anaç koyun ve keçi: 1/9/2012 tarihi ve öncesinde doğmuş dişi koyun ve keçiyi, 25 Mayıs 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28657 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/29) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2014 PERŞEMBE Sayı : 28884 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5769 Birleşmiş

Detaylı

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu

Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama Kılavuzu ISBN: 978-605-62568-3-7 Şubat 2014 Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İş Yerleri İçin Hijyen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22223

Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22223 Resmi Gazete Tarihi: 10.03.1995 Resmi Gazete Sayısı: 22223 SU ÜRÜNLERİ YÖNETMELİĞİ # (3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, su ürünleri stoklarını korumak ve

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İŞLETMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TALİMAT

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İŞLETMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TALİMAT İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İŞLETMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TALİMAT Bu Talimat; halk ve hayvan sağlığının korunması amacıyla İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan

Detaylı

15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI

15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49)

Resmî Gazete TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ HAKKINDA UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/49) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı