İnşaat Mühendisi Zakir ÇOBANOĞLU Uzm.Gıda Müh. Cengiz KESİCİ Kimya Müh. Canan ÖKTEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnşaat Mühendisi Zakir ÇOBANOĞLU Uzm.Gıda Müh. Cengiz KESİCİ Kimya Müh. Canan ÖKTEN"

Transkript

1 1

2 Editörler İnşaat Mühendisi Zakir ÇOBANOĞLU Uzm.Gıda Müh. Cengiz KESİCİ Kimya Müh. Canan ÖKTEN Yayın Kurulu Jeoloji Müh. Kemal AKPINAR Uz. Dr. Mehmet UĞURLU Uz. Dr. Turan BUZGAN Uz. Biolog Ferhat Şahin KAYA Kimyager Gökçen AYDIN Kimyager Fatma ÇAĞMAN Tıb. Tek. Şenol YÜCEL Tıb. Tek. Nevzat YAYLA Sağ. Mem. Engin ALACAHAN Birinci Basım : Mayıs 2005 ANKARA (3000 adet) ISBN : Baskı : Bu yayın T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Gıda Daire Başkanlığı, Su Güvenliği Şube Müdürlüğünün işbirliği ile hazırlanmıştır. Her türlü yayın hakkı T.C. Sağlık Bakanlığı na aittir. Kısmen dahi olsa çoğaltılamaz, yayınlanamaz. 2

3 ÖNSÖZ İnsanların en önemli haklarından biride temiz ve içmeye elverişli suya sahip olmalarıdır. Dünya ve Ülkemizde temiz suların önemi her geçen gün artmaktadır. Yeryüzündeki tüm hastalıkların yarısı su yoluyla bulaşmaktadır ki, bu veriler insanlığın içinde bulunduğu durumun vahametini gösterir niteliktedir. Su ile bulaşması muhtemel hastalıklar hem gelişmiş ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin sorunu olmaya devam etmektedir. Kontamine su ve besinler, çeşitli enfeksiyon etkenlerinin bulaşmasında önemli kaynak rolü oynamaktadır. Uluslararası seyahatlerin yaygınlaşması, insanların demografik ve davranış özelliklerinde değişme, ekolojik değişimler, halk sağlığı sistemlerinde bozulma ve mikroorganizmalardaki değişiklikler su ile bulaşan enfeksiyonların sıklığını etkileyen faktörlerdir. Su ile bulaşan endemik hastalıkların sıklığı, toplumdan topluma değişmektedir. Suyun dezenfeksiyon ve arıtılması, atık hijyeninin sağlanması, su ile bulaşan enfeksiyonların görülme sıklığını büyük ölçüde azaltacaktır. Bu nedenle ülkemizde bu konuda yapılacak altyapı hizmetleriyle birlikte, özellikle ilkokuldan itibaren kişilere verilecek sağlık eğitimiyle bu enfeksiyonlar büyük ölçüde önlenebilecektir. Böylece, iş gücü kaybı, parasal kayıplar ve hastane yataklarının işgali önlenebilecek ve ülkemiz ekonomisindeki kayıpta büyük ölçüde azalacaktır. Tarım, su kirliliğinin başlıca sayılı kaynağıdır ve tahminler su kaynaklarındaki pestitit, sediment ve nütriyetlerin en büyük ve tek kaynağı olduğunu tahmin etmektedir. İçme suyundaki yüksek nitrat konsantrasyonunun insan sağlığı üzerinde muhtemel etkileri olduğundan tarımla ilgili su kirleticileri arasında nitrat kirliliği önem kazanmıştır. Diğer olumsuz etkiler ise alıcı su ortamlarında gerçekleşen otrofikasyondur. Bu salgın hastalıklar suyun dağıtım sisteminde kirlenmesinden ve arıtma işlemindeki yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Su yoluyla bulaşan hastalıklar, kirlenmiş suyun doğrudan içilmesi ile bulaşmaktadır. Bu hastalıkların en bilineni kolera ve tifodur. Patojenik bakterilerin sebep olduğu bu hastalıklar insandan 3

4 veya hayvandan insana, fekal - oral yolla bulaşmaktadır. İçme suyu bu bulaşmanın olası kaynaklarından sadece birisidir. Az gelişmiş ülkelerdeki bebek ölüm oranındaki artışın en önemli nedeni su yoluyla bulaşan hastalık sınıfına giren ishaldir WHO/Avrupa Birimi nin 1997 yılında Türkiye nin de dahil olduğu 51 Avrupa Ülkesinde yaptığı anket araştırma çalışmasında, 1986 dan 1996 yılına kadar 11 yıl boyunca resmi kayıtlara geçmiş su yoluyla bulaşmış hastalıkların araştırılması yapılmıştır. Buna göre dizanteri, kolera hepatit gibi hastalıkların içme suyu ile ilgisi % luk orana kadar ulaşmıştır. Avrupa da içme suyu ile bağlantılı sindirim sistemi rahatsızlıkları nispeten az bulunmuşken ABD de bu oran yılda milyon rahatsızlık vakası olarak rapor edilmiştir. Ancak, araştırmacılar resmi raporlara geçmeyen rakamların; ishal için 38 kat, kanlı ishal için 20 kat daha fazla olduğunu tespit etmektedirler. ABD de her yıl milyon ishal epizodu görülmektedir. ABD de ishalli hastaların yıllık tıbbi bakım ve iş gücü kaybını içeren toplam maliyetleri ise 6 milyar dolardır. Ülkemizde kirli sulardan kaynaklanan hastalıklarla ilgili olarak yapılan araştırma da 2004 yılında 24 olguda yapılan maliyet analizinde sadece hastane masrafı olarak, olgu başına TL, 2003 yılında 55 olguda olgu başına TL bulunmuştur. Bu hesaplamada ilaç masrafları, hastaneye geliş gidiş gibi bazı masraflar dikkate alınmamıştır. Gerçekten, tüm ülke genelinde su ile bulaşması muhtemel hastalıklar nedeniyle hastanede yatan, ayaktan tedavi gören ve bu hastalık nedeniyle yatak istirahatı verilen hastalar dikkate alınırsa maliyetin daha da yüksek olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bu araştırmalar göstermektedir ki koruyucu hekimliğe önem verilmesi ve kirli suların içme ve kullanma ile sulama da kullanılmaması halinde hastalıklar çok azalacak ölüm oranları azalıp çok büyük oranda parasal tasarruf sağlanabilecektir. 4

5 Sağlık Bakanlığımızın en önemli hedeflerinden biride hastalıklar oluşmadan gerekli tedbirler alınarak Ülkemizin kaynaklarını en ekonomik şekilde kullanmaktır. Bu hedeflerimiz doğrultusunda Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nde görevli arkadaşlarımızın başlatmış olduğu eğitim hizmetlerinden biri olan kitabın basılması için büyük bir araştırma, gayret ve sabır gerektiren çalışmayı yapan arkadaşlarımı tebrik ediyor, katkıda bulunan ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Uzm.Dr. F. Cihanser EREL Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı 5

6 6

7 EDİTÖRLERİN GÖRÜŞLERİ Su hayatın varlığı ve devamlılığı için vazgeçilmez bir kaynaktır. Toplumun Ekonomik gelişme modelini etkileyen su doğal ve sınırlı bir kaynaktır. Öncelikle insanımızın ihtiyacı olan sağlıklı içme ve kullanma suyunun sürdürülebilir bir şekilde sağlanması gerekmektedir. BM istatistiklerine göre 6 milyarlık dünya nüfusunun % 25 lik bölümü yani 1,5 milyar insan temiz su konusunda çok sıkıntılı olup, % 8 i 500 bin insan kronik temiz su noksanlığı yaşamaktadır. Her yıl 200 milyon insan kirli sulardan kaynaklanan hastalıklara yakalanıyor ve çoğu yoksul 2.2 milyon insan ölüyor, her gün 6 bin çocuk, her 8 saniyede 1 bebek can veriyor. Kirli su kurbanlarının çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerdedir. Dünya nüfusunun 9.3 milyara ulaşması beklenen 2050 yılına gelindiğinde iklim değişiklikleri nedeniyle 60 ülkedeki 7 milyar kişi su kıtlığı ile karşı karşıya gelecektir. Son yüzyılda dünya nüfusu iki kat, su tüketimi ise 6 kat artmıştır. Bu rakamlar temiz su yun önümüzdeki yıllarda dünyanın gündemini meşgul edecek en önemli meselelerden birisi olduğunu göstermektedir. Tıp bilimi ve bir çok araştırmacı, bazı hastalıkların özellikle de, mide ve bağırsak hastalıklarının (tifo, dizanteri, hepatit v.s.) nedeninin koliform bakteri, fekal bakteri, nitrit, amonyum, nitrat, ağır metal, fosfat içerikli sağlıklı olmayan suların içilmesinden veya kirletilmiş su ile sulanarak yetiştirilen, sebze ve meyvelerin yenmesinden kaynaklandığını ortaya koymuşlardır. Azotlu gübre ve nitratlı içme suları canlı sağlığı üzerinde farklı kanser türlerine, kalıtsal bozukluklara, yetişkinlerde yüksek tansiyona, altı aydan küçük bebeklerde mavi bebek hastalığına sebep olur. Florür nedeniyle de lekeli mine, diş çürükleri, iskelet florozisi ortaya çıkmaktadır. Dünyanın pek çok bölgesinde yeraltı sularındaki nitrat konsantrasyonlarında artış eğilimi devam etmektedir. Arıtılmamış yada tam arıtılamamış atık suların alıcı ortam olarak araziye uzaklaştırılması ve yüksek miktarlarda gübre kullanımı yer altı sularında nitrat kirliliğine neden olmaktadır. Bu kaynakların içme suyu kaynağı olarak kullanılması durumunda çocuklarda ve hamile kadınlarda kalın bağırsaklarda önemli sağlık riskleri ortaya çıkabilmektedir. Belli koşullar altında nitrat çok daha zehirli olan nitrite, ve hatta, nihai olarak kanserojen etkisi yapan nitrosamine de dönüşebilir ve etki bağırsaklarda görülür. Gelişmekte olan ülkelerde atık suların ancak %5 inin arıtılabilmesi, geri kalan endüstriyel ve evsel atıkların çevreye, özellikle de akarsulara ve yer altı suyuna 7

8 denetimsiz olarak verilmesi ise başlı başına bir sorundur. Dünya nüfusunun üçte birinin, 2.4 milyar insanın, su arıtma tesisleri yoktur. Kalkınmakta olan ülkelerde sanayi atıklarının yüzde 70 i kanalizasyonun yüzde 90 ı doğrudan su kaynaklarına bırakılmaktadır. Ortalama iki milyon ton atığın her gün nehirlere, göllere ve derelere karıştığı, bir litre atık suyun ortalama 8 litre temiz suyu kirlettiği, dünyada ortalama km 3 kirlenmiş suyun var olduğu, bunun da dünyadaki en büyük nehir havzasının alanı kadar yer kapladığı, kirlenme engellenemezse 2050 yılına kadar bu kirliliğin km 3 lik temiz suyun kaybedilmesine neden olacağı bilim adamlarınca tespit edilmiştir. Ülkemizde, 2003 yılı başı itibariyle çeşitli amaçlara yönelik su tüketimi 6,2 km 3 ü yeraltı suyundan, 33,9 km 3 ü ise yüzey suyundan olmak üzere toplam 40,1 km 3 e ulaşmıştır. Bu suyun 29,6 (% 74) km 3 ü sulama; 6,2 (% 15) km 3 ü içme-kullanma suyu, 4,3 (% 11) km 3 ü ise endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Kullanılmakta olan bu suyun 6,2 km 3 ü yeraltı suyundan temin edilmekte ve bunun 2,1 km 3 ü sulamada, 2,0 km 3 ü içme-kullanma suyunda ve 2,1 km 3 ü ise sanayi maksatlı kullanımlarda tüketilmektedir. Ülkemizde belediyelerimizin % 60 ı kuyu, % 35 i kaynak olmak üzere % 95 i ve nüfusunun % 70 i yani ortalama 30 milyon insanımız içme suyu ihtiyacını yeraltı suların dan, % 5 i 15 milyon insanımız yüzey sularından arıtarak karşılamaktadır. Köylerimizin %98 i içme suyu ihtiyacını yeraltı sularından karşılamaktadır. Bunun % 85 i kaynak % 13 ü kuyu, % 2 si akarsu, baraj, göl ve göletlerden sağlamaktadır. Baraj ve göllerde biriken suların içilebilir ve kullanılabilir olması için temizlenmesi gerekir. Bu nedenle, su şehir şebekesine ulaşıncaya kadar çeşitli işlemlerden geçirilir. Bunlar; dinlendirme, havalandırma, çöktürme, süzme ve mikroplardan arındırma işlemleridir. Ülkemizde Yeraltısularımızın % 74 ü sulamada kullanılmaktadır.çiftçimizin kendi imkanlarıyla yapmış olduğu sulama sistemleri için yaklaşık % 90 Sanayi ve Endüstride kullanılmak üzere Fabrikalarımız su ihtiyaçlarını tahminen % 95 Derin sondaj kuyularından karşılamaktadır. Yer altı sularımız bu kadar önemli olmasına rağmen çok çeşitli sorunlardan dolayı gelecekte yeterli ölçüde yararlanılamama riski bulunmaktadır. Yeraltı sularımız için en önemli sorunlar; aşırı su çekimi, yer altı suyu kirliliği, tekniğine uygun su kuyularının açılmaması, çok sayıda kaçak su kuyularının açılması, su kuyularının bilinçsizce işletilmesi, su havzalarının yerleşime ve sanayiye açılması, içme suyu isale hatları ve şehir şebekelerinde gözlenen su 8

9 kayıp ve kaçakları, bilinçsiz sulama ile gelişmiş sulama tekniklerinin uygulanmaması, her tür kullanım sırasında israf edilerek su kullanılması, yüzey sularından yeterince faydalanılamaması, yer altı sularının araştırılması, korunması ve kirliliğin önlenmesi için gerekli parasal kaynakların yetersiz olması gibi birçok sorun bulunmaktadır. Türkiye bugün için su ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilen fakat gelecekte nüfus artışı, çevre kirlenmesi, kuraklıklar gibi sebepler dolayısı ile gittikçe su fakiri olabilecek bir ülkedir. Ancak yine de kaynaklarını iyi değerlendirdiği yani yeteri kapasitede biriktirme haznesi yaptığı ve her türlü su kullanımında kayıplarını en aza indirilebildiği takdirde gelecekte su sorununu azaltabilir. Kitapta yer alan ve şimdiye kadar hiçbir yerde rastlayamadığımız Ülkemizin en kaliteli sularının hangi yörelerde bulunduğu, kaç lt / sn su verimine sahip olduğu kimlerce işletildiği ve hangi özelliklere sahip olduğunun belirtilmesi konuyla ilgilenenler için çok iyi bir ön bilgi olmaktadır. Ayrıca sağlığımız için önemli olan minarelize su kaynaklarımızın nasıl değerlendirildiğinin öğrenilmesi ve kullanımının arttırılmasına katkı sağlanmış olunacaktır. Ülkemizde su kirliliğinin önlenmesi, korunması, arıtılması, iletilmesi, işletilmesi ile ilgili birçok kanun, tüzük, yönetmelik ve standart bulunmakta olup çoğumuzun kitapta yer alan bilgilerden haberimiz bile yoktur. Bu kitap konu ile ilgili tüm çalışanların kütüphanesinde bulunması gerekli olup kanun, tüzük, yönetmelik ve standartlar dan daha fazla faydalanılmasına neden olacaktır. Kitap incelendiğinde; bir çok kurum ve kuruluşu, görevlileri, hatta tüm halkımızı ilgilendiren bu kadar önemli bir konunun çok karmaşık, dağınık, görev ve yetkilerin bir birine karıştığı, uygulamada yeri olmayan, anlaşılmaz bilgiler içerdiği görülecektir. Yıllar önce çıkarılan kanun, tüzük, yönetmelik ve standartların tek bir su kanununda toplandığı, anlaşılabilir, çağın koşullarına uygun, yetki ve sorumluların belli olduğu, uygulaması olan kanunun en kısa sürede çıkarılması gerektiği anlaşılmaktadır. TÜM İNSANLARA TEMİZ VE İÇİLEBİLİR SU ULAŞTIRILMASI DİLEĞİYLE 9

10 İÇİNDEKİLER SU TEMİNİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 1. Görevin İçeriği Mevzuatın Yapılmasını Belirlediği Konular Mevzuatın Yapılmamasını Belirlediği Konular Sorumlu Birimler Yerel Yönetimler Merkezi Yönetim Denetim ve Yaptırım Mevzuat Kanunlar Kanun Hükmünde Kararnameler Tüzükler (Nizamnameler) Yönetmelikler (Talimatnameler) Rehberler Tebliğler Türk Standartları 29 Su Mevzuatı Listesi 50 Su Mevzuatı İndeksi 56 Ruhsatlı Suların İllere Göre Dağılımı 123 Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik 131 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik 164

11 SU TEMİNİ VE DENETİMİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER 1.Görevin İçeriği Topluma sağlıklı ve teknik koşullara uygun içme ve kullanma suyu sağlanması, su kaynaklarının kirlenmelere karşı korunması, kaynak ve maden sularının topluma sunumu sırasında halkın aldatılmaması, bu gibi suların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi mevzuatla belirlenmiştir. Ülkemizin kullanılabilir toplam su kaynakları potansiyeli yılda yaklaşık 111,6 milyar metreküptür. Bunun yıllık 95 milyar metreküpü yüzeysel su kaynaklarından, komşu ülkelerden yurdumuza gelen akarsulardan 3 milyar m3 13,6 milyar metreküpü de yer altı suyu kaynaklarından oluşmaktadır. Nüfus artışı, kentleşme, sanayi kuruluşlarının yoğunlaşması, tarım alanlarının kullanım biçimleri son yıllarda su gereksinimini hızla artırmıştır. Oysa kullanılabilir su miktarı kısıtlıdır. Bu nedenle, kullanılabilir su kaynaklarının miktar ve kalite olarak korunması ve en yararlı şekilde kullanılmasının sağlanması büyük önem kazanmıştır. Bir kullanım alanı için uygun olarak nitelendirilebilen su, diğer bir kullanım amacı için uygun olmayabilir. Her kullanım alanının, kendi özel hedef ve standartlarını da beraber getirmeleri doğaldır. Bu nedenle, insan sağlığını doğrudan etkileyen kirlenmenin yanı sıra, suyun faydalı bir kullanımının olumsuz yönde etkilenmesi de kirlenme olarak tanımlanabilir. Yerüstü su kaynaklarının her geçen gün artan bir hızla konutsal, tarımsal ve özellikle sanayi atıkları ile kirlendiği, sonuç olarak toplum sağlığı ve çevrenin ciddi bir şekilde tehdit edildiği ve suların ekonomik değerinin yitirildiği bilinen bir gerçektir. Ayrıca, su kaynaklarının kontrolsüz kullanımı da su kalitesinin değişimine neden olmaktadır. Diğer taraftan, ülkemizde yer altı suyu potansiyelinin büyük kısmı işletme kolaylığı nedeniyle kullanılmış durumdadır. Yüzeysel sulara oranla daha temiz olan yeraltı su kaynaklarının sınırlı ve büyük bir kısmının kullanılmakta olması yüzeysel suların kullanılmasını zorunlu kılmıştır. Bazı yörelerde yer altı suyunun aşırı kullanımı su seviyesini hızla düşürmekte, bu da genellikle, özel yararların toplumun zararı pahasına yeğlenmesinden kaynaklanmaktadır. Yer altı suyu kullanımı, yerel akiferin yeniden dolma kapasitesinin üzerinde ise, düzenleme açısından olduğu kadar mali açıdan da denetim ve kontrolü gerektirecektir. Yer altı ve yüzeysel su kaynaklarının birlikte ve programlı kullanılması 11

12 zamanlamayı daha düzeltebilir ve sınırlı miktarların kullanım süresini uzatabilir. Burada su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi, giderilmesi, halka yeterli ve sağlıklı su temini, yasal uygulamalar, yetkili ve sorumlular ele alınmıştır. 2.Mevzuatın Yapılmasını Belirlediği Konular 1.Turizm alanları ve turizm merkezlerinin su ihtiyaçlarının ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunludur (Turizmi Teşvik Kanunu; 9/a). 2.Bir arazinin suyu öteden beri alt taraftaki araziye doğal bir şekilde akmakta ise, alt taraftaki araziden fazla suyun boşaltılması sırasında da bu suları tazminat istemek hakkı olmaksızın kabul etmek zorundadır. Alt taraftaki arazi maliki boşaltma dolayısıyla akan sudan zarar görmekte ise, gideri üstteki arazi malikine ait olmak üzere, kendi arazisinde yapılacak mecrayla suyun akıtılmasını isteyebilir (Türk Medeni Kanunu,744). 3.Su kaynaklarının etrafında koruma mıntıkası teşkil edilir (Umum Hıfzıssıhha Kanunu;237). 4.Mineralize termal sular, içme suyu, deniz suyu, çamur gibi maddeler veya solunum yolu ile veya mekanik ve elektrikli araçlarla masaj ve beden eğitimi gibi yöntemlerle insan sağlığını koruma ve tedavi amacı taşıyan uygulamalardan birinin veya birkaçının, hekim gözetiminde yapıldığı termal turizmi tesisleri konaklama tesisleri ile ilişkili olarak yapılabilir, işletilebilir ve birlikte belgelendirilebilir. Sağlık ve tedavi ünitelerinin Sağlık Bakanlığı nca belirlenen yapı ihtiyaç programı çerçevesinde gerçekleştirildiğine ilişkin belge ile Turizm Bakanlığına başvurulur. Sağlık ve tedavi ünitelerinin konaklama tesislerinden ayrı binalarda ve kapalı geçitlerle bağlantılı olarak düzenlenmesi esastır. Ancak girişleri ve kullanımı ayrı binalarda yapılabilir ve işletilebilir (Turizm Tesisleri Yönetmeliği,29). 5.Hurda gemide sıvı atık içeren kısımlar, bu kısımların kıyı çizgisinden en az on metre içeriye çekildikten ve temizleme işleminin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtildiği şekilde ve kesin olarak gerçekleştirildiği Liman Başkanlığınca tespit edildikten sonra sökülebilir (Gemi Söküm Yönetmeliği,7). 6.Hurda gemilerin sintine, dabılbotum atıkları ile diğer katı, sıvı ve kirli maddelerden arıtılması işlemi, kurallara uyularak gemi söküm bölgesinde, Lok veya Doka alınarak, baştankara veya kıçtankara edildikten sonra da yapılabilir (Gemi Söküm Yönetmeliği,8/b). 12

13 7. Hurda gemilerin sıvı atıkları, sökülecek geminin yanına yanaştırılacak yüzer duba ve benzeri veya karadan yanaştırılacak sıvı atık toplama tankına gerekli çevre, sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak boşaltılır. Sıvı atık toplama dubası, tankı gibi yerlerde toplanan atıkların, işletmeciler tarafından kurulu olan lisanslı ara depolama tesisinde depolandıktan sonra, Çevre ve Orman Bakanlığınca lisans verilmiş kuruluşlar veya yapılacak protokole uygun olarak rafineri yoluyla arıtılmaları sağlanır. Atıkların arıtma tesisine taşınmaları, gümrük idaresinin denetimi ve kontrolü altında yapılır (Gemi Söküm Yönetmeliği,8/b.1). 8.Hurda gemilerden söküm esnasında atık olarak çıkan maddelerin; çevre, sağlık ve güvenlik koşullarına uygun bir şekilde sökülerek, ilgili mevzuatlara göre gemi sökümcüsü tarafından bertarafı sağlanır (Gemi Söküm Yönetmeliği,8/b.2). 9.Hurda gemilerin söküm işlemi tava kısmına gelince; sintine, dabılbotumların ve sıvı atıkların bulunabileceği diğer kapalı yerlerin petrol atıkları, yağ gibi denizi kirletici maddelerden tamamen temizlenmiş olduğu liman başkanlığınca tespit edildikten sonra tava kısmının sökümüne izin verilir (Gemi Söküm Yönetmeliği,8/c).. Uluslararası sefer yapan 150 GT dan büyük tankerlere veya 400 GT dan büyük diğer gemilere hizmet veren her türlü liman, gemilerin yağlı atıklarını kabul edecek alım tesislerine sahip olacaktır (Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği, 5/a). 11.Uluslararası sefer yapan ve zehirli sıvı maddeler taşıyan gemilere hizmet veren her türlü liman, gemilerin zehirli sıvı maddeler içeren atıklarını kabul edebilecek alım tesislerine sahip olacaktır (Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği, 5/b). 12.Uluslararası sefer yapan 200 GT dan büyük gemilere veya 200 GT dan küçük olup da on kişiden fazla insan bulunduran diğer gemilere hizmet veren her türlü liman, gemilerin pis sularını kabul edecek alım tesislerine sahip olacaktır (Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği, 5/c). 13. Zehirli Sıvı Maddelerin Atıklarını Kabul Edecek Limanlar ve Atık Alım Tesisleri, zehirli sıvı maddelerin atıklarının alımında, işlem başladıktan sonra on saat içinde atık alımını tamamlayacak kapasitede olmalıdır...gemi tersaneden çıkmadan önce atık alım işlemleri tamamlanmış olmalıdır (Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği, 29/d). 14.Atık alım tesislerinde kullanılan boru ve hortumlar, alınan zehirli sıvı madde yükünü gemiye geri akıtmayacak şekilde olacaktır (Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği, 31/b). 13

14 15. Pissu alım tesisinin depolama, taşıma, arıtma ve boşaltma özellikleri, pis su alımını düzenleyen her türlü ulusal çevre ve sağlık mevzuatına uyumlu olmalı ve tesisin çalışması için yerel yönetim, Çevre ve Orman Bakanlığı ve taşra teşkilatı mercileri ile gerekli anlaşmalar ve protokoller yapılmış, başta işletme lisansı olmak üzere gerekli izin, ruhsat ve belgeleri alınmış olmalıdır (Gemilerden Atık Alım Hizmeti Yönetmeliği, 32/b). 16. Atık Yağ Geri Kazanım Tesislerine ait sahada ortaya çıkan yağmur suları, yıkama ve benzeri atık sular ayrı olarak toplanarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği nde yer alan sınır değerlere uygun şekilde arıtılmalıdır (Atık Yağların Kontolü Yönetmeliği 21/j). 17. Su yolları, limanlar ve tersaneler ( DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi su yollarının yapımı ve kıta içi su trafiği için yapılacak olan limanlar; DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar; Yük ve yolcu gemilerinin yapım, bakım, onarımı amaçlı tersaneler; Gemi söküm faaliyetleri ve Yat limanları) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler listesindedir (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK.I/9) 18. Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma projeleri (Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında, 0 milyon m 3 /yıl ve üzeri su aktarma projeleri ile bunun dışında uzun dönemli yıllık ortalama akışı 2 milyar m 3 ü aşan bir akarsu havzasından söz konusu akışın % 5 i ve üzeri miktarda su aktarma projeleri) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler listesindedir (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK.I/13) 19.Su depolama tesisleri (Göl hacmi 0 milyon m 3 ve üzeri veya göl alanı 15 km 2 ve üzeri barajlar) Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler listesindedir (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK.I/14) 20. Derin deniz deşarj projeleri, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler listesindedir (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK.II/6). 21. Nüfusu ve üzerinde olan yerleşim birimlerine ait atık su arıtma tesisleri ile İstihdam Kapasitesi ve üzerinde olan İhtisas ve Organize Sanayi Bölgelerine ait atık su arıtma tesisleri, Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler listesindedir (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK.II/7). 22. Altyapı tesisleri (Su depolama tesisleri (Göl hacmi milyon m 3 ve üzeri veya göl alanı 1 km 2 yi aşan baraj veya göletler); Taşkın önleme veya 14

15 başka amaçla akarsu yataklarının düzenlenmesi; Denizden.000 m 2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri; Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar; dalgakıran, mahmuz, mendirek, set vb. (bunların bakımı onarımı hariç); Çekek Yerleri (Yat ve teknelere karaya çekme, bakım, onarım, konaklama, denize indirme hizmetleri sunan ve/veya tekne imalatı yapan tesisler); 1 milyon m 3 /yıl ve üzeri yeraltı suyu çıkarma veya yeraltında depolama projeleri; Dip tarama projeleri), Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler listesindedir (Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, EK.II/21) 23.Suların, sağlığa uygun ve temiz olması zorunludur (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,6) 24.İçme-kullanma sularının hazırlanması, dağıtımı ve yeni yapılacak tesisatta kullanılan madde veya materyallerden kaynaklanan kirliliğin, kullanım için gerekli olan yoğunluktan daha yüksek olmaması ve doğrudan ya da dolaylı olarak, insan sağlığına yönelik bir risk oluşturmaması için gerekli bütün önlemler alınır (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,13). 3.Mevzuatın Yapılmamasını Belirlediği Konular 1. Petrol arayıcı ve işletmecisi mevcut diğer suların işlemleri için gerekli miktarını başkalarının bu su üzerindeki haklarına halel getirmemek kaydıyla kullanma hakkına sahiptir. (Petrol Kanunu; 88/2) 2. İçme suları kaynaklarında zarar verecek ve sağlık şartlarını bozacak şekilde tarla açmak ve hayvan bırakmak ve sulamak belediye veya ihtiyar meclisi tarafından yasaklanabilir. (Sular Hakkında Kanun; Ek. Md. 7) 3. Su ürünleri veya bunları üretenlerin (yetiştirenlerin) veya kullananların sağlığa veyahut üretim vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevatına zarar veren maddelerin iç sulara ve denizlerdeki üretim yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat yapılması yasaktır. (Su Ürünleri Kanunu; 20) 4.Kaynaklar, arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak, bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Yeraltı suları, kamu yararına ait sulardandır. ona malik olmak, onun altındaki yeraltı sularına malik olmak sonucunu doğurmaz (Türk Medeni Kanunu; 756). 15

16 5.Önemli ölçüde yararlanılan veya yararlanmak amacıyla suyu biriktirilen kaynakları veya kuyuları kazı, yapı veya benzeri faaliyetler yüzünden kısmen olsun keserek ya da kirleterek malikine veya onda hak sahibi olana zarar veren kimse, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar kasten veya ihmal yoluyla verilmemişse ya da zarar görenin de kusuru varsa hâkim, tazminatın gerekip gerekmediğini, gerekiyorsa miktar ve türünü takdir eder (Türk Medeni Kanunu; 757). 6.Bir taşınmazda oturmak, onu işletmek veya bir yerin içme ya da kullanma suyunu sağlamak için gerekli olan kaynaklar kesilir ve kirletilirse, kaynağın olabildiği ölçüde eski duruma getirilmesi istenebilir. Bunlar dışında eski duruma getirme, ancak özel hâller haklı gösterdiği takdirde istenebilir (Türk Medeni Kanunu; 758) 7.Özel mülkiyete tâbi arazide bulunan kaynak, kuyu veya derelerden komşuların ve diğer içicilerin su içme, su alma veya hayvan sulama ya da benzer yollarla yararlanmaları özel kanun hükümlerine tâbidir. Özel kanun hükmü yoksa yerel âdet uygulanır (Türk Medeni Kanunu; 760). 8.Evi, arazisi veya işletmesi için gerekli sudan yoksun olup, bunu aşırı zahmet ve gidere katlanmaksızın başka yoldan sağlayamayan taşınmaz maliki, komşusundan, onun ihtiyacından fazla olan suyu tam bir bedel karşılığında almasını sağlayacak bir irtifak kurulmasını isteyebilir. Zorunlu su irtifakının kurulmasında öncelikle kaynak sahibinin menfaati gözetilir. Durum değişirse, kurulmuş irtifak hakkının değiştirilmesi veya kaldırılması istenebilir (Türk Medeni Kanunu; 761). 9.Su ile geçtiği kesin olan hastalıklardan birinin salgın olduğu yerlerde genel banyolar ve su temin edilen kuyuların, dere, nehir ve göllerin sularından şüpheli olanların kullanılması yasaktır. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 79).Su kaynaklarının etrafında tayin edilen ve sınırlandırılan koruma bölgeleri (himaye mıntıkaları) üzerinde konut yapılması ekilmesi veya diğer herhangi bir şekilde kullanılması yasaktır. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 238) 11.Akarsuların ve çeşmelerin kirlenmesine neden olabilecek tesisat yapılması önlenir. Fabrika sularının zararları giderilmeden akarsulara dökülmesi yasaktır.(umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 242) 12.Su yollarını kasıtlı olarak tahrip edenler cezalandırılır. (Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hk. Kanun; 3) 16

17 13.Mezarlıkların içinde kuyu açılamaz (Mezarlıklar Hakkında Nizamname;14) 14.İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen tanım ve niteliklere uygun olsa dahi, bu Yönetmelik hükümlerine göre izin alınmamış kaynak ve içme sularının pazara arzı, satışı ve tüketime sunulması yasaktır (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,16/a). 15.Dere, göl, nehir gibi yüzeysel suların satışı yasaktır (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,16/b). 16.Kaynak suları ve içme sularında aynı kaynak birden fazla gerçek veya tüzel kişilerce kullanılamaz (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,16/c). 17.İzinli suların, işletme ruhsatında yer alan ticari isminden farklı bir isim altında satışı yasaktır (İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik,16/d). 18.Köy içmesuyu tesislerinin korunmasından köy muhtarlıkları ve içmesuyu birlikleri sorumludur. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü veya muhtarlıklar ile içme suyu birliklerince işletme, bakım ve onarımları yapılan içme suyu tesislerinin tahrip edilmesi, bozulması veya zarar verilmesi ile su kaynağının kirletilmesi halinde sorumluları hakkında 7478 sayılı Köy İçme suları Hakkında Kanunun 16 ncı maddesi gereğince Vali ve kaymakamlar tarafından yasal işlem yapılır. Sorumluların tespiti halinde tahribat, bozma veya zarar hangi ünite sınırları içinde meydana gelmişse onarım masrafları o üniteden tazmin edilir. (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme-Bakım ve Onarım Yönetmeliği,Md.12) 19. Deniz kirliliğini önlemek amacıyla gemilerden kaynaklanan atıkları çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmak yasaktır (Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği;5). 20. İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır (Türk Ceza Kanunu;181). 21. İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir(türk Ceza Kanunu;185). 17

18 4.Sorumlu Birimler 4.1.Yerel Yönetimler 1. Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak Büyükşehir belediyelerinin görev ve sorumlulukları arasındadır (Büyükşehir Belediyesi Kanunu; 7/r) 2.Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde içme, kullanma ve endüstri suyu ihtiyaçlarının karşılanması için yeraltı ve yerüstü sularını kullanmak, konu ile ilgili projeler yapmak ve yaptırmak görevi Büyükşehir Belediyesinin görevidir. (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2) 3.Konutlardan çıkan Atık suların kuyu, çeşme, pınar sularına karışmayarak ayrıca akıp gitmesi için üstü kapalı akıntı yapmak görevi köylünün mecburi işlerindendir. (Köy Kanunu;13/a) 4.Köye su getirmek, çeşme yapmak (Köy Kanunu;13/2) içmesuyu kuyularını korumak (Köy Kanunu;13/3) köylünün mecburi görevleri arasındadır. 5.Depo ve dağıtım şebekelerini yapma görevi Belediyelerin görevidir. (Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüz binden Yukarı olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun; 2) 6.Devlet Su İşlerince yapılacak isale hatları ve arıtım tesisleri protokol ile Belediyelere devredilir ve belediyelerce işletilir. (Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüz binden Yukarı olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun; 5) 7.Köy ihtiyar meclisine devir ve teslim edilecek ortak tesislerin bakımı, onarımı, ve işletilmesi ile gerektiğinde bazı parçalarının yenilenmesi köy ihtiyar heyetinin görevidir ve bu amaçla ortaya çıkan masraflar köy bütçesinden karşılanır. (Köy İçme Suları Hakkında Kanun;) 8.Şehir ve kasabalarda, köylerde suların temini ve yönetimi belediyesi olan yerlerde Belediyelerine, olmayan yerlerde Köy Kanunu gereğince İhtiyar Meclislerine aittir. (Sular Hakkında Kanun;1) 9.Suların tesis, isale ve işletme masrafları belediye ve köylerce temin edilir. (Sular Hakkında Kanun; 4) 18

19 .Bir belde veya belde halkının ortak ihtiyacına mahsus suların kaynakları belediye sınırı dışında bulunsa bile su yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarımı, temizlenmesi ve suyun sağlık koşullarına uygun hale bulundurulması belediyelere aittir. (Sular Hakkında Kanun; Ek.Md.1) 11.Bir köy veya köy halkının ortak ihtiyacına mahsus suların kaynakları kendi sınırları dışında ise, su yollarının ve kaynaklarının bakımı, onarılması, temizlenmesi ve sağlık koşullarına uygun halde bulundurulması köy ihtiyar meclislerinin görevidir. (Sular Hakkında Kanun; Ek.Md.2) 12.İçilecek ve kullanılacak özelliklere sahip su temini belediyelerin umumi hıfzıssıhhaya taalluk eden görevlerindendir. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 20/1) 13.İçilmek ve kullanılmak için getirilecek suların içilmeye uygun olmadığı hallerde bunların temizlenmesi ve kalitesinin düzeltilmesine belediyeler mecburdurlar. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 236) 14.Suların içilmeye ve kullanılmaya mahsus özel ve genel kuyuların kirlenmeye maruz bulundukları taktirde bunların ıslahını takibe belediyeler mecburdur. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 239) 15.Belediye teşkilatı bulunan ve nüfusu son sayıma göre in üzerinde olan bütün kasaba ve şehirlerde suların dezenfeksiyonu mecburidir ve bu görev Belediyelere verilmiştir. (İçme ve Kullanma Sularının Dezenfeksiyonuna Ait Yönetmelik,l/2) 16.Köy içmesuyu tesislerinin korunmasından köy muhtarlıkları ve içmesuyu birlikleri sorumludur. (Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy İçme Suyu Tesisleri İşletme-Bakım ve Onarım Yönetmeliği,Md.12) 17. Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; su ve kanalizasyon hizmetlerini yapmakla görevlidir (Belediye Kanunu; md.14/a). 4.2.Merkezi Yönetim 1.Ankara ve İstanbul un içme, kullanma ve endüstri suyu temini ile DSİ görevlendirilmiştir. (Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüz binden Yukarı olan Şehirlerde İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun;1) 2.Su kaynağını oluşturan barajlar, isale hatları ve arıtma tesisleri DSİ ce yapılır. (Ankara, İstanbul ve Nüfusu Yüz binden Yukarı olan Şehirlerde İçme, 19

20 Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun; 2) 3.Askeri garnizonların içme ve kullanma sularının temini ve isalesi işleri Bayındırlık Bakanlığınca (DSİ) köy içme suları gibi yürütülür.(askeri Garnizonların İçme ve Kullanma Suyu Temini Hk. Kanun;1) 4.Şehir ve kasabaların içme suyu projelerini incelemek, tasdik etmek ve denetlemek görevi Devlet Su İşlerine verilmiştir. (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hk. Kanun; 2/e) 5. Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı DSİ tarafından sağlanır. (Ancak bu görev Devlet Su İşleri ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan bir protokol ile Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir.) (Köy İçme Suları Hk. Kanun;1) 6.DSİ köy içme suları için gerekli malzeme üretmek için fabrika kurabilir. (Köy İçme Suları Hk. Kanun; 6) 7.Toprak-su kaynaklarının teknolojik ve ekonomik gereklere göre kullanılmasını ve kullanma haklarının düzenlenmesini sağlamak (Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ; 2/c), toprak ve su kaynaklarının ekonomik ve teknik icaplara göre korunması ve gerekli tedbirlerin alınması Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün görevleri arasındadır. (Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun; 8/b) 8.Belediyelerce idare edilen sularla, işletilmesi şirketlere bırakılan suların sıhhi hususları Sağlık Bakanlığının denetimine tabidir. (Umumi Hıfzıssıhha Kanunu; 235) 9.Yer altı suyu işletme sahaları içinde belge alınarak açılması gereken kuyuların adedi, yerleri, derinlikleri ve diğer özellikleri ile çekilecek su miktarı DSİ ce saptanır. (Yeraltı Suları Hakkında Kanun; 4).İçilecek ve kullanılacak nitelikte su temini ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve denetlemek görevi Sağlık Bakanlığı na verilmiştir. (Sağlık Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ;9/e) 11.Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış içme suyu tesislerinden köy muhtarlıklarına devredilenlerin bakımı Köy muhtarlıklarınca, içmesuyu birliklerine devredilenlerin bakımı içmesuyu birlikleri tarafından yapılır. (Köy Hizmetleri GenelMüdürlüğü Köy İçmesuyu Tesisleri İşletme Bakım ve Onarım Yönetmeliği,5) 12.Kaynak sularının işletilmesiyle ilgili esasları belirlemek, tesis izni ve 20

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar

- Su Kalitesine İlişkin Planlama Esasları ve Yasaklar SU KİRLİLİĞİ KONTROLU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 4 Eylül 1988 tarih ve 19919 sayı BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BEŞİNCİ BÖLÜM ALTINCI BÖLÜM YEDİNCİ BÖLÜM SEKİZİNCİ BÖLÜM - Amaç,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih 31 Aralık Cuma 2004 Sayı :25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687

Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete: 31 Aralık 2004, Cuma, Sayı: 25687 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü

17 6 2014 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.7221&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=su kirliliği kontrolü ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: su kirliliği kontrolü

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687

Resmi Gazete Tarihi: 31.12.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 Resmi Gazete Tarihi: 3.2.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25687 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde Bu Yönetmeliğin amacı, Ülkenin yeraltı

Detaylı

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALICI ORTAMLARA ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI VE KİRLETME YASAKLARI YÖNETMELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi:.. Resmi Gazete Sayısı:.. BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler

ÇEVRE KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar ve İlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi,

Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkiyi, ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası: 2872 Kabul Tarihi: 09/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 11/08/1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 18132 BİRİNCİ BÖLÜM: AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ: Madde 1 -

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü Karar Tarihi : 04.12.2003 Karar No : 72-18 I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu Yönetmeliğin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler

(1) (2) ÇEVRE KANUNU. Amaç, Tanımlar ve Đlkeler (1) (2) ÇEVRE KANUNU Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar SU KĠRLĠLĠĞĠ KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, ülkenin yeraltı ve yüzeysel su kaynaklarının korunması

Detaylı

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM T.C. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU

DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE SU SU YÖNETİMİ VE MEVZUATI Atila TÜRKYILMAZ ANKARA - 2010 I Dünyada ve Ülkemizde Su ISBN: 978-975-6311-15-8 Baskı Sarıyıldız Ofset İvogsan Ağaç İşleri Sanayi

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler SU KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler Maksat ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi,

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu

İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu İnşaat Mühendisleri Odası Su Çalışma Grubu Su Hakkı Raporu Dünya üzerinde 6 milyar insanın 1,2 milyarı, güvenilir içme suyundan yoksun iken, 2,4 milyar insan da sağlık koşullarına uygun suya erişememektedir(1).

Detaylı

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ

ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSULARIN KANALİZASYONA DEŞARJ YÖNETMELİĞİ Bu Yönetmelik 02/05/2013 Tarih, 2013/40 Esas Numaralı ve 445 Karar Numaralı

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

SASKİ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ

SASKİ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ SASKİ İÇMESUYU HAVZALARI KORUMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GAYE: 1.MADDE: Bu yönetmelik Sakarya Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde ihtiyaç duyulan içme ve kullanma sularının temin edildiği Sakarya Büyükşehir

Detaylı

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan

ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI. Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan ARAŞTIRMA PROJESİ İMALAT SANAYİNDE YER ALAN FİRMALARIN ÇEVRE KONUSUNDAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Proje Yüklenicisi: Yrd. Doç.Dr Abdülkadir Civan Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat

Detaylı